Intervju på Correns ledarsida, mina aktuella titlar, IQ-testfrågor och Sverige som ett slutet system

VARNING FÖR JÄTTELÅNGT INLÄGG!

Hej alla! Jag är ledsen att jag inte återkom med ett inlägg som skulle utgöra en fortsättning på det förra, det passade sig inte att publicera ett starkt humoristiskt inlägg just när tragedin i Norge ägt rum, så jag skippade de planerna förra helgen (men sparade textmassan till kommande inlägg) och tänkte att jag istället skulle montera ihop några IKEA-hyllor medan jag följde händelseutvecklingen i radio. IKEA har jag skrivit om tidigare (Lusttur på IKEA) vill jag minnas, och det var som bekant författaren och läkaren Richard Fuchs som insåg att ”Livet är som att sätta ihop en möbel från IKEA: det är svårt att förstå  vad det går ut på, man får inte bitarna att passa ihop, någon väsentlig del saknas alltid och slutresultatet blir inte alls vad man hade hoppats på.” Dock, när jag monterade ihop några Billy bokhyllor saknades inga bitar, spånplattorna smulades inte sönder och slutresultatet blev just vad det skulle bli – mer förvaringsutrymme för blandat genusvansinne jag printat ut från nätet de senaste åren, och som trängt undan mina matteböcker och sju års lager av samlade forskningsartiklar från nätet, något som jag egentligen borde blogga om istället. Innehållet i forskningsartiklarna alltså. Alla borde exempelvis känna till att

\int\phi (z)(u^{'}(z)-u(z))d\lambda =\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n_{m}}\int\phi (z) \log \vert\int\frac{d\mu_{m}(\zeta )}{z-\zeta }\vert d\lambda

Där \phi är en positiv testfunktion och \lambda betecknar Lebesguemåttet. Men det där struntar ni väl fullständigt i, och än mindre att jag kan få in det på SVD Brännpunkt, trots att den där testfunktionen hade kunnat testa den allmänna bildningsnivån långt mer effektivt än ett Vem vet mest?-frågeprogram på SVT. 10.000-kronorsfrågan hade varit att utveckla det här och leda Lemma 8 i min doktorsavhandling i bevis, sid 31 här (eller här i Math Research letters) men ingen gav mig 10.000 kronor för det, och det visar hur långt förfallet gått. Exakt hur långt det gått har jag summerat i en tidigare formel som jag kommer att uppdatera inom kort och publicera här på bloggen, och om möjligt på SVD Brännpunkt eller DN Debatt, om de tar in latex-dokumentet. I vilket fall, för de nya läsare som tillkommit idag pga min intervju i Corren som jag förhoppningsvis kommer till snart om jag bara kan sluta skriva, så började mitt bloggande med att jag skrev två artiklar som publicerades på SVD Brännpunkt (Genusvetare förvirrar barnen och Vetenskapsrådets genustrumpet).

I vilket fall hade det funnits fördelar med att blogga om matematik istället för genus och vansinne, inte minst för att medan det i andra sammanhang ses som negativt att generalisera, är detta något som faktiskt är både tillåtet och tillrådligt inom matematiken, och i matematiken kan man dessutom generalisera utan att dra förhastade slutsatser. Om man generaliserar sina resultat så att de täcker så många fall som möjligt så slipper man nämligen behandla alla specialfall, särfall och psykfall var för sig. Detta sparar en hel del tid.

Jag ser att några hundra personer kommit till min blogg den senaste veckan genom att googla det aktuella ordet kulturmarxism. Detta är intressant, eftersom jag vad jag vill minnas bara tagit upp det i ett enda inlägg, nämligen i moment två i kursupplägget på min kurs Härskarteknik 7.5 hp  som jag hoppas att ni alla gått. Även Genusmaffian håller i kurser i härskarteknik, men dessa saknar synliga kursupplägg, vilket man ironiskt nog kan se som utövandet av härskarteknik nummer tre: ”undanhållande av information”. Genusmaffian gör sig även ofta skyldig till härskartekniken ”Osynliggörande” som innebär att ”Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem” (källa). Ett exempel är när jag skulle debattera genuscertfiering i Filosofiska Rummet (lyssna här  eller här), och man inte lyckades få någon tid att fungera för Tiina Rosenberg, vilket resulterade i att jag fick vara ensam kvinna i studion med tre manliga professorer och en manlig programledare och en manlig ljudtekniker. Ska det vara genusjämställt eller var det tänkt att någon skulle dekonstruera sitt kön precis före programmet?

Göran Bexell, jag, Tomas Brage och Svante Nordin

Göran Bexell, jag, Tomas Brage och Svante Nordin

Dock ”tog jag för mig” som det heter, på bekostnad av alla männen i programmet och pratade mest, då jag hade mest att säga eftersom jag scannat av hela projektrapporten om genuscertifiering med mitt fotografiska minne och sedan återgav kriterierna, vilket fick förre rektorn för Lunds Universitet att sätta kaffet, eller snarare bubbelvattnet, i halsen (min 31:50-32:14, jämför detta med uttalandet min 2:53-2:56). Det kan han dock ha med tanke på att jag själv sätter både kaffe, te och smörgås, och ibland även själva tidningen (om det inte är nättidningen jag kollar på) i halsen varje gång jag öppnar en svensk dagstidning, undantaget Corren då, vars ledarsida på senare kommit att återställa balansen i Universum, eller åtminstone i mitt av genusvansinne hårt sargade psyke.

Correns ledarredaktion skrev i våras ett inlägg om ett av mina blogginlägg, i ”Bevakningen av SD – hönan eller ägget?” och det handlade alltså om mitt inlägg ”SD och gensuvansinnet”. Så Corren känner ni redan till. Correns ledarsida (huvudsida här  – följ gärna den!) har just inlett en intervjuserie med ”personer som påverkar samhällsdebatten utan att tillhöra politiken eller opinionsjournalistiken. Vi kallar dem annorlunda opinionsbildare”. Först ut i denna intervjuserie var Macijej Zaremba, vars utmärkta artiklar om kränkthet och skola vi alla tagit del av – läs Correns intervju med Zaremba här. Och idag kan vi idag läsa intervjun ”Tanja Bergkvist vs åsiktsförtrycket”som jag återger här (jag har lagt till några källlhänvisningar bara  i form av länkarna och det inom [] ):

Tanja Bergkvist är matematikern som startade en blogg ”mot fördumningsindustrin”, bara för att få skriva av sig. I dag är hon en Sveriges tyngsta granskare av genuspolitiken och vad den leder till, trots att hon fortfarande är matematiker i det civila: En annorlunda opinionsbildare. Alla som har läst Tanja Bergkvists blogg någon gång vet att inläggen är långa, med vilda associationer och tankehopp, men bibehållen analytisk precision. Att telefonintervjua henne är om möjligt snäppet häftigare. Det är som att befinna sig i en kulspruteeld av sylvassa tankar. Tanja förklarar att hon letar efter ett telefonheadset och snart ska hämta sitt barn på fritids, samtidigt som hon snabbt och på mild skånska sprutar ur sig sina iakttagelser om Sverige i dag.

Vad vill du uppnå med bloggandet?

– Jag halkade ju in på det här av en slump, när jag upptäckte [genustrumpet]  att ett så kallat genustänkande måste prägla utvecklingen inom alla samhällsområden och i alla vetenskapliga discipliner. Från början trodde jag att om jag bara uppmärksammar världen på galenskapen så blir det en förändring. Men då hade jag inte insett hur institutionaliserat genusvansinnet är. Det är en fördumningsindustri, allt ska lösas med genusteori, trots att det ofta är helt irrelevant för flertalet aktuella samhällsproblem. Indirekt påverkar genusvansinnet oss alla genom att det tar resurser från annan verksamhet. Hon börjar prata om sina egna ämnen – matematik och fysik – och att genusvetarna vill få fler kvinnor att välja den banan.

I Östeuropa och Asien läser kvinnor matematik och naturvetenskap i högre utsträckning än här för att ämnena har högre status i de kulturerna. I Sverige tror man att man ska uppnå samma sak genom att ge genusforskarna tillträde till den akademiska utbildningen i de ämnena. Titta på litteraturlistorna för lärarutbildare – det är sida efter sida med genusvetenskap. När elevresultaten försämras borde man se till att lärarna får bättre ämneskunskaper. Det går inte att lösa med genusvetenskap, tvärtom konkurrerar genusstudierna ut ämneskunskaperna. Dessutom har vissa genusforskare ambitionen att i grunden förändra de andra ämnena, som anses bygga på ”manlig rationalitet”. [del 1  , del 2]

Upplever du att bloggen påverkar och ger effekt?

– Det är massor av människor som hör av sig, och många är tacksamma. Kanske är det fler som vågar säga ifrån när de ser att jag gör det. Men genusexperterna har ju redan infiltrerat alla myndigheter, så frågan är om det går att förändra något.

– Jag tror att folk i gemen är trötta och förbannade, genusteorierna handlar ju oftast inte längre om jämställdhet och likabehandling. Dessutom måste genusexperterna hela tiden bli mer extrema för att kunna motivera sin verksamhet – målet är rörligt för det är meningen att vi aldrig ska nå dit.

– Nu utvidgar man dessutom genusteorin, lägger nya perspektiv  vid sidan om könsperspektivet: sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionalitet och så vidare. Det som inte skulle spela någon roll blir plötsligt helt avgörande – genusvetarnas verksamhet är kontraproduktiv.

Tanja pekar på hur genusvetarna vänder upp och ned på vad som är manligt och kvinnligt, biologiskt och socialt.

Är ägget passivt och spermierna aktiva, eller är det i själva verket tvärtom? Hur påverkas egentligen eleverna av det forskarna kallar fakta? Frejaskolan i Gnesta ligger steget före med genusarbetet

Är ägget passivt och spermierna aktiva, eller är det i själva verket tvärtom? Hur påverkas egentligen eleverna av det forskarna kallar fakta? Frejaskolan i Gnesta ligger steget före med genusarbetet i anatomiundervisningen.

– ”Att motverka metaforen om aktiva spermier och passiva ägg”,  i anatomiundervisningen som beskrivits som exempel på ”föredömligt jämställdhetsarbete” i en skola – det är ju absurt. Genusforskarna bidrar själva till att nedvärdera det traditionellt kvinnliga och tycks själva alltid ha det manliga som norm. Tänk om de gjorde något konstruktivt i stället, som att argumentera för att kvinnodominerade yrkesgrupper som sjuksköterskor och lärare ska ha åtminstone lika hög lön som golvläggare.

– Det uppochnedvända blir allra tydligast när det handlar om moderskapet – jämför synen på en mamma och en pappa som är hemma med barn. Hon är förtryckt, för honom är det berikande. Varför är det inte berikande för kvinnor att läsa sagor för sina barn när det är det för män? Om det traditionellt manliga ska vara norm för kvinnor och det traditionellt kvinnliga norm för män, då vill man bara vända på stereotyperna.

Hon förstår inte varför politikerna satt som mål att nå 50/50-utfall.

– Regeringen skriver att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för könen ska leda till 50/50-utfall – att resultatet bättre avspeglar ett jämställt samhälle (prop 2005/06:155) men hur blir det då med den fria viljan? Är det genusforskarna som ska definiera den?

Var står du politiskt?

– Jag antar att jag är konservativ. Inte för att jag vill konservera det rådande genusvansinnet, men ideologiskt är jag konservativ.

Du har kritiserat genusvetarnas förklaring till pojkars dåliga skolresultat – vad tror du är lösningen?

– Genusexperterna skyller ju på att det är ”konstruktionen av maskulinitet/manlig identitet som är boven i dramat”   (SOU 2009:64), men problemet är att alla underpresterar, flickor också. Sverige sjunker både jämfört med omvärlden och med våra tidigare resultat, vi har sänkt kraven och döljer det bakom betygsinflation.

– När pojkar tar för sig genom att prata rakt ut i klassrummet utan att räcka upp handen – då är lösningen att genusforskare ska dekonstruera maskuliniteten. Varför inte gå tillbaka till något funktionellt, att ge läraren befogenheter? När jag gick i skolan sade lärarna bara att man räcker upp handen om man vill prata och det funkade ju då, utan genusanalys.

– Men i Sverige kan man aldrig gå tillbaka till någon tidigare metod, hur funktionell den än må vara, då är man reaktionär. Modernitetstänkandet är ett problem för Sverige.

– Här försöker vi lösa alla problem med genusforskning. Genusexperterna har fått politikerna att sätta likhetstecken mellan genusvetenskap och jämställdhet, och ingen vågar ju vara emot jämställdhet. Så har man lyckats tysta ner ett helt folk.

Hon beskriver en genusutbildning som polisen fick och som de anställda upplevde som kränkande. [källa]

– Utbildaren visar en bild på några personer och frågar: ”Är det här en familj?” Vad du än svarar, ja eller nej, så visar du att du har fördomar – de idiotförklarar människor.

– Jag tror inte att politikerna följer upp sina egna beslut, de är nöjda med att det låter bra med jämställdhet. Samtidigt säger de ju att alla ska få vara sig själva. Det är litet åsiktsförtryck i det här genusvansinnet. Om man ifrågasätter så anklagas man för att vara emot jämställdhet.

Tanja Bergkvist får hämta sitt barn och jag läser på hennes blogg att hon den senaste tiden citerats av bland annat amerikansk, brittisk, holländsk och brasiliansk media om ”det svenska genusvansinnet”. Kanske kan hennes varnande röst hjälpa dessa länder att inte styra ned i genusfällan som vi har gjort. Men hur ska det gå för oss? Jag är rädd att inte ens Tanja Bergkvist – trots att hennes djärvhet och företagsamhet påminner en del om Pippi Långstrump – kan ändra färdriktningen på sin fritid.

Kanske om Fredrik Reinfeldt gjorde henne till jämställdhetsminister?

Marika Formgren

Låt min bara göra ett tillägg, eller kanske några tillägg, eller kanske ganska många ska jag säga redan nu eftersom jag känner mig själv. Om ni inte orkar läsa får ni printa ut inlägget och häfta ihop det till en bok för att sedan läsa några sidor varje kväll.

Det här svarta hålet som jag upptäckte en dag efter skolan, har nu visat sig vara ett intergalaktiskt centrum för genusvansinne

Det här svarta hålet som jag upptäckte en dag efter skolan, har nu visat sig vara ett intergalaktiskt centrum för genusvansinne, som vi obönhörligt färdas mot i ca 2000 km/s

Jag antar att jag är en annorlunda opinionsbildare, men inte en annorlunda matematiker, förutom att jag började blogga i februari 2009. Jag hade noterat att medan jag som matematiker arbetade hårt för att göra det komplicerade enkelt och begripligt för andra, så arbetade andra istället försöker göra det enkla och uppenbara totalt obegripligt.  Detta upptäckte jag första gången jag öppnade en svensk dagstidning 2008, och det var så fascinerande att jag var tvungen att undersöka det närmare. Men min uppväxt var inte särskilt annorlunda, mitt intresse för naturvetenskapen började när jag i de tidigare tonåren införskaffade ett teleskop. Sedan var jag fast och spenderade de kommande åren med att läsa populärvetenskapliga böcker i kosmologi och teoretisk fysik, och under gymnasietiden startade jag och några vänner upp en Unga Forskare-förening där vi kunde utvecklas i en vettig riktning i isolation från omgivningen.

Vi byggde teleskop, åkte på solförmörkelseexpedition till Finland, bjöd in olika föreläsare från universitetet och en gång kom en student som på två dagar försökte förmedla hela grunden logik och boolesk algebra genom en intensivkurs i digitalteknik och då var det ju tur att jag och min ett år yngre bror (som disputerade i elektroteknik vid KTH 2007)  vuxit upp med att löda kretskort (eftersom pappa jobbade med att hålla igång alla tekniska prylar vid Atomfysik i Lund). Egentligen började det här (jag vet inte riktigt vad jag menar med ”det här”, men ni förstår nog vad jag menar, även om jag inte gör det själv) redan när mamma (fysiker och programmerare)  satte mig och min bror på en BASIC-programmeringskurs när vi var sju resp åtta år gamla.

Feynmandiagram - en beräkningsmetod inom kvantfältteorin

Feynmandiagram - en beräkningsmetod inom kvantfältteorin

Eller kanske började det redan när min mormor hälsade på från Bulgarien när vi var fyra och fem för att lära oss det kyrilliska alfabetet och att spela schack, utöver att recitera Sovjethyllande dikter då. Min uppväxt var således  helt normal, när kompisar fyllde år fick de vackra teckningar av Feynmandiagram med bifogad förklaring, om jag inte lyckats fota de galileiska månarna runt Jupiter med mitt teleskop. Efter gymnasiet började jag läsa till teoretisk fysiker vid Lunds Universitet, men insåg snart att varje teoretisk fysiker med nödvändighet också måste vara matematiker, och så blev jag det.

Hm, sedan står det i högermarginalen i Corren att jag är fil dr i matematik, och det stämmer, men liksom en genusvetare, som alltid givetvis även är ”utvecklingskonsult”, ”pedagog”, ”kognitiv handledare” och ”sociolog” på en och samma gång, minst, så har även jag en massa andra titlar, som jag inte brukar skryta om men som alla vet att jag fått mig tilldelade av folket genom hårt och hängivet arbete. Exempelvis är jag utöver fil dr i matematik även mamma, matte-pilot, bloggare, pedagog, samhällsdebattör, genuskritiker, amatörastronom, språkvetare (fil kand i slaviska språk), fanbärare för Folkvett, förändringskonsult, whistleblower, allvetare, ägare av verklighetensfolk.org och framtida statsminister. Dessutom är jag givetvis PR-konsult, bloggstrateg, kommunikatör och provokatör. Men också psykolog, sociolog och psykiater, eftersom jag visste hur jag skulle utforma bloggen för att få den uppmärksammad och läst av vår kuvade befolkning.

En annan titel, som är lite inofficiell, men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV  och radio  vilket gör mig till radiopratare och TV-profil (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag  hållt låda i riksdagen. Om man läser mina krönikor i Axess  inser man att jag även är krönikör. Men om man dessutom synar innehållet inser man snabbt att jag även är värdegrundanalytiker, genetiker, utbildningsexpert, ledande evolutionsforskare och zoolog (flera professorer i zoologi mailade och tackade tex  för krönikanVantolkning av altruism”), hjärncoach och dessutom integrationsexpert – som matematiker vet jag, till skillnad från politikerna, att man man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte.  Detta säger jag inte bara för att jag är en insnöad mattenörd, utan för att begreppen även har sin motsvarighet utanför matematiken, att exempelvis partialintegrera upprepade gånger skulle kunna vara en väg framåt, och ett variabelbyte kan tolkas som att ersätta vissa politiker osv. Allt bygger på matematik, och att jag insett detta gör mig även till en framstående filosof. Jag har fler titlar men nu får jag inte plats med fler.

Jo en till, jag svarade nog inte ordentligt på frågan ”Vad vill du uppnå med bloggandet?” Jag kom på att syftet ju är att initiera en revolution, eller snarare påskynda den, den är ju redan på gång, jag tänkte bara agera katalysator, vilket alltså är en annan titel jag har.  För den som inte vet vad det är, man vet ju inte hur det står till med utbildningsväsendet nuförtiden, från wiki:

”En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera. På detta sätt accelererar en katalysator reaktionen så att den kan utföras vid lägre temperatur och tryck.”

Randen är som bekant en sluten mängd

Randen är som bekant en sluten mängd

Och ni känner ju till termodynamik från era fysikstudier, om inte annat borde alla vid det här laget veta att vårt samhälle följer termodynamikens andra huvudsats  vilket innebär att det totala oredan, även känt som entropin, i ett slutet system alltid ökar med tiden. Nu kanske ni tänker att Sverige inte är ett slutet system utan snarare öppet eftersom politikerna säger det, men även om Sverige är öppet rent fysiskt, utom på randen,  som ju alltid är sluten vilket varje matematikt bevandrad person som läst topologi vet, så är man inte öppen för en uppluckring av de mentala processerna som lett oss in i ett tillstånd av gensuvansinne. Och därför säger oss termodynamiken att måttet av oordning hela tiden ökar.

Ni får göra ett IQ-test så att jag vet om jag kan ta upp sådana här fysik- och mattesaker, jag ska genast konstruera ett nytt eftersom facit läckt ut till mitt gamla, men tills vidare kan svara på de här frågorna:

1. (fysik/datavetenskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?

a) En smily.

b) En punkt, eftersom det är denna interpunktion som mest kan liknas vid den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör ett förstadium till den enda hjärncell som svävar runt i politikernas hjärnor, och som när den övergår från sitt exciterade tillstånd till grundtillståndet kommer att frigöra precis den energimängd som krävs för att genom interferens neutralisera den chockvåg som kommer att gå genom etablissemanget den dag jag bloggar bort genusvetarna från det offentliga rummet.

2. (Minne/ögonfunktion) Hur många tecken innehöll detta blogginlägg? (Ni får inte läsa om det och absolut inte fuska genom att klistra in texten i word och använda verktyg räkna ord!!)

a) Som vanligt alldeles för många

b) Ca 19 000

3. (Genusvetenskap) Vad är gubbslem?

a) Den halva av befolkningen som till följd av Patriarkatets förtryck konstruerat ett manligt genus.

b) En encellig alg  som exploderar när man rör vid den och utgör ett hot mot badgäster.

4. (Kombinatorik) På hur många sätt kan man välja tre genusmedvetna genusforskare från ett fikabord med tjugo stycken som dricker både det ena och det andra under arbetstid och som dessutom inte lämnar in sina forskningsrapporter i tid för att de är upptagna med att missionera runt som det kall de har att göra oss alla genusupplysta för att inte tala om att svämma över internet med hundratals olika hemsidor om könets sociala karaktär och dagligen spamma oss om nya genuskonferenser, lobba för nya genuspengar och allmänt vimsa omkring utan mål och mening i det offentliga rummet på bekostnad av annan samhällsutveckling, vetenskapliga framsteg och inte minst den allmänna IQ-nivån, som är omvänt proportionell mot antalet genusforskare som flyger runt som förvirrade löv och bidrar till en ytterligare ökning av entropin i ett land som sedan tidernas begynnelse eftersträvat ordning och reda.

a) Ett – alla är ju identiska

b) {20 \choose 3}=\frac{20!}{3! 17!}= 1140

Jag tror jag svävade iväg lite som vanligt, men jag måste ju få skriva av mig, någon måste säga som det är, och vem är bättre lämpad för det än en matematiker? Ni känner kanske till ordspråket ”Bakom varje samhällsförändring av betydelse döljer sig alltid en hårt arbetande matematiker som försöker hålla låg profil för att inte bli störd i sin tankeverksamhet.” Inte? Nä, men det är ivf ett ordspråk jag kommer att mynta när Genusväldet väl är raserat så det var ju inte konstigt att ni inte kände till det ännu. Jag ska försöka att inte gå händelserna i förväg. Låt mig avsluta med Genusväldet drar fram, en sång om genustrumpeten (text här) för nytillkomnna läsare:

Lästips: Correns ledarsida, Zaremba i Correnjag i Corren (annan länk till samma artikel här), Newsmill-artikel: I dagens skola skall en pojke helst vara en flicka, Axessbloggen, Stort språng med politiskt korrekt kinesiska, Filosof om Norge, Newsmill-debatt om Norge.

62 Responses to Intervju på Correns ledarsida, mina aktuella titlar, IQ-testfrågor och Sverige som ett slutet system

 1. kristianjonsson skriver:

  Eh…..ja…..det var mycket på en gång…… Måste få tänka…….Yrsel och vanmakt………..vi är förlorade……hjälp

 2. Matte Matik skriver:

  Hej Tanja – länge sen! Kul att du nått ut utomlands. Det jobbar tydligen en del modiga människor på Corren. Hoppas du haft tid för lite semester i sommar också och inte bara läst en massa SOU:er.

  Hur är det tänkt att man ska svara på testet? Apropå fråga 4 borde man också ha ett svarsalternativ med att genusvetarna nästan lika gärna kan ersättas med brödlimpor. De har ju nästan samma genuppsättning, som du förklarat för oss tidigare.

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Förlorade? Yrsel och vanmakt? Pga mitt långa inlägg? 🙂 Eller pga allt genusvansinne som lyftes fram i intervjun? Det var en väldigt duktig journalist måste jag säga, som efter en timmes Tanja-babbel ändå kunde lyfta fram precis de relevanta sakerna och sammanfatta allt så väl.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, jag har inte läst någon SOU på länge nu 🙂 Just det, genusforskare delar gener med bröslimpr, uppger de själva: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/16/genusforskare-delar-gener-med-brodlimpa-och-svenskar-har-bara-funnits-i-100-ar/

  Minns du att jag meddelade dig för några månader sedan om texten till en ny låt, jag kom på det nu, att jag fortfarande inte mailat dig texten ju 😦 som jag har i min meterhöga ”saker att göra för att påskynda Genusväldets fall”-hög. Det var ju en jättebra text, men jag är inte säker på att det var rätt melodi jag valt, jag måste kolla igenom det här igen för att bedöma saken. Du har inte blivit hes eller något va? Jag behöver dig till framtida musikprojekt :-).

 5. Ben skriver:

  Tänk om det vore kvinnan som producerade de ”aktiva” spermierna och män det ”passiva” ägget? Skulle genusvetarna kunna förklara detta med patriarkalt förtryck som måste ifrågasättas och motarbetas?

  Naturligtvis.

  Det skulle heta att befruktningen är en kvinnofälla. Att kvinnornas spermier utförde en massa obetalt befruktningsarbete åt männens lata ägg. Att kvinnorna dessutom vore tvungna att överlåta embryot i gubbslemmens/patriarkatets makt under nio månaders tid och att kvinnorna som kompensation för denna orättvisa borde få enskild vårdnad om barnet från födseln, hela barnbidraget och största rätten till föräldradagarna. Mer forskning skulle krävas för att se till att männens ägg rörde sig mer vid befruktningen och se till att embryot kunde förvaltas av de förtryckta kvinnorna.

  Eller något liknande. Genusvetenskapen kommer alltid att kunna förklara allt med kvinnors strukturella underordning och därför förtjänar inte genusvetenskap att kallas vetenskap.

 6. Wanderlust skriver:

  Fantastiskt kul att du uppmärksammas med ett helt uppslag på ledarsidorna i en av de största svenska landsortstidningarna, givetvis hade jag – som en mångårig prenumerant på Corren – just idag missat att läsa ledaren men när jag fick se att du hade gjort ett nytt inlägg så satte mig genast ned och läste den 🙂 Ska tipsa alla i min familj och bekantskapskrets som är prenumeranter att göra likaledes. Förhoppningsvis kan det bidra till att ytterligare någon eller några vaknar upp ur den dvala där föreställningen att allt som har med genus-/feminism att göra är positivt och icke bör ifrågasättas. Alltför många även i min omgivning befinner sig tyvärr fortfarande där vilket beror på att de nog sällan eller aldrig läser just ledare och definitivt inte följer den kritiska debatten på nätet när det gäller t.ex. genus- och invandringsfrågor.

  Sen är det i sig inte förvånande (men icke desto mindre glädjande) att det är just Marika Formgren som ligger bakom intervjun, hon har den senaste tiden vid ett flertal tillfällen visat prov på ett sällsynt mod och ett synnerligen gott omdöme med kritiska texter/notiser/artiklar i politiskt korrekt ”känsliga” ämnen som feminism och invandrings-/integrations-/mångkulturfrågor.

 7. Matte Matik skriver:

  Tappade faktiskt rösten nästan helt för ett tag sedan, första gången någonsin, men den var tillbaka någotsånär sist jag testade, och det var ett par veckor sen. Skicka över texten när du har tid, så får vi se.

 8. Wanderlust skriver:

  Har du förresten sett den här debattartikeln på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/31/i-dagens-skola-skall-en-pojke-helst-vara-en-flicka

 9. kristianjonsson skriver:

  Svar: ”ja” på alla frågor. Vilka som helst 🙂

 10. Rosenhane skriver:

  Tanja, hjärtligt grattis till intervjun i Corren där du tycks hamna i gott sällskap; de vassaste bland vassa. Samt ytterligare ett otroligt piggt och spirituellt inlägg, tack för det.

  Fortsätt vara ett ljus i mörkret och ge dig aldrig! 😉

 11. JEL skriver:

  Tanja,

  Bra sammanfattning av problematiken med genusperspetivet.
  Brukar lasa Corren ibland pa natet och kommer nu att gora det oftare.

  JEl

 12. QED skriver:

  Tanja! Grattis till Corren-intervjun får man säga.

  Du kan också glädja dig åt att fysikintresset i landet ökar. (?) Enligt SvD försökte en man i Ängelholm bygga en kärnreaktor i sin lägenhet.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsokte-tillverka-karnreaktor-i-lagenheten_6362774.svd

  ”Han beställde radioaktiva ämnen från utländska företag och pillade sönder sin brandvarnare för att komma åt ett radioaktivt ämne som finns där.

  För ett par veckor sedan skrev han till Strålsäkerhetsmyndigheten och frågade om det var lagligt att tillverka en kärnreaktor hemma.

  Myndighetens experter svarade med att storma lägenheten tillsammans med polisen.”

  ”Vid gripandet togs hans saker ifrån honom. Nu lovar han att hålla sig till teorin istället för praktiken.”

 13. Ya.Krivetko skriver:

  Hej Tanja!

  Mycket bra intervju i Corren!

  En liten notis angående titlar: jag skulle kalla dig för en lärare (en person som undervisar) istället för en pedagog (ordet som numera mer och mer beskriver en person som sysslar med pedagogik). Det finns många likheter mellan de pedagogiska och genus fördumningsindustrierna (som du själv skrev ganska mycket om). Det är bara att omfattningen för den första är mindre. Kanske spelar det inte så stor roll, men i alla fall. 🙂

 14. Jag såg en dokumentär på en av de få återstående öar av vett och sans på SVT – Vetenskapens värld – där man pratade om hur kaos och ordning kom ur samma enkla matematiska ekvationer och att det var ordning i kaos och vice versa. Riktigt spännande var det att man nämnde Alan Turing. Nu gick han under pga av besynnerliga idéer man hade i England (och annorstädes) på 50-talet. I Sverige på tjugohundratalet hade han nog valt att packa bananer istället för att traggla genusteori på matteinstitutionen.

 15. Alex skriver:

  Äntligen någon som öppet beskriver sig själv som konservativ i svensk dagspress!!!

 16. kristianjonsson skriver:

  Magnus Kesselmark, Fanns det något om Arne Beurling i det programmet?
  Beurling var alltså den matematiker som lyckades knäcka den Tyska G-skrivaren under kriget. Mycket begåvat!

 17. Robert Stenkvist skriver:

  ”Kulturmarxism” ett begrepp som ingen riktigt vet vad det betydermen anar ungefär vad det betyder. Skulle vara välgörande att byta ut begreppet då det är så svävande och at marx självmed störts säkerhet skulle spytt på det vi anar är kulturmarxism.

 18. Dr. Jonsson skriver:

  Härligt, Tanja! Det är underbart att se dig uppmärksammad – nu också i svensk press. Mycket bra och välförtjänt.

  Corren (som jag läste under studieåren i Linköping) verkar utvecklas till något av en frizon bland svenska ledarsidor. Precis som Wanderlust skriver så har de gått från klarhet till klarhet i ett antal viktiga samhällsfrågor på sista tiden. Vad de har gjort är eg. bara att ha beskrivit verkligheten klart och tydligt, och förhållit sig till den på ett rationellt och vettigt sätt. Dvs. de har kort och gott gjort sitt jobb. Av någon anledning är detta i svensk press liktydigt med att visa prov på ”ett sällsynt mod och ett synnerligen gott omdöme” [vilket jag håller med om].

  Det är sannerligen märkliga tider vi lever i.

 19. Dr. Jonsson skriver:

  Förresten … avslutet på ledaren gör väl att man med gott samvete kan hävda att ”Corren nominerar Tanja Bergkvist till jämställdhetsminister”, eller?

  Jag backar (inte oväntat) den nomineringen till 100%.

 20. Robert Stenkvist skriver:

  Du som är matematiker Tanja, men ändå lite kan tala med bönder på bönders språk. Kan du inte förklara vad en ”Markovkedja” är så att även jag som är obildad förstår?

 21. bograhn skriver:

  Du är en sann hjälte och jag bugar mig i ren beundran.

 22. JustMe skriver:

  Bograhn:

  ”Du är en sann hjälte och jag bugar mig i ren beundran.”

  Jag skulle nog säga ”hjältinna” men det är kanske för sexistiskt? 😉
  För övrigt är det svårt att i dagens Sverige veta om man ska buga eller niga. Det kanske finns någon könsneutral lösning? Man kanske ska göra som skridskoåkarna, niga och buga på samma gång…?

 23. barfota skriver:

  Bra skrivet som vanligt Tanja och grattis till alla dina framgångar på alla områden.

  Jag läser i Corren…

  ”Jag tror att folk i gemen är trötta och förbannade, genusteorierna handlar ju oftast inte längre om jämställdhet och likabehandling.”

  Visst är det så Tanja, åtminstone får man den uppfattningen när man pratar med folk runtomkring.

  ”Tänk om de gjorde något konstruktivt i stället, som att argumentera för att kvinnodominerade yrkesgrupper som sjuksköterskor och lärare ska ha åtminstone lika hög lön som golvläggare.”

  Varför det. Kan man öht. jämföra helt olika yrken och arbetsvillkor, arbetsmiljö o.s.v. med varandra rakt av, och om man kan det skall i så fall alla ha samma lön och arbetsvillkor? Hur tänker du här?

 24. Stefan O. skriver:

  Robert Stenkvist:

  Personligen tycker jag att ”kulturmarxism” är ett utmärkt träffsäkert begrepp för att beskriva den strömning som är dominerande inom dagens västerländska media- och kulturelit. Dock har du rätt i att många fortfarande är dåligt insatta i vad det betyder.

  Därför var det glädjande att se att bloggaren Tristan i dagarna publicerat en utförlig och pedagogisk redogörelse för ”kulturmarxismens” innebörd, historia och ideologiska rötter:

  http://tristan.motpol.nu/kulturmarxismen/

 25. Cuben skriver:

  Det är en högtidsstund varje gång du kommer med ett nytt blogginlägg! Min egen far brukade visa på hur en katalysator fungerar genom att droppa aska på en sockerbit och få den att brinna. Hatten av för Corren också, det verkar finnas riktigt bra journalister där. Dessutom bra att du försöker förklara skillnaden mellan att vara värdekonservativ och politiskt konservativ.

  Vad skulle Sverige göra utan duktiga matematiker som Arne Beurling och Tanja Bergkvist?!

 26. […] blir Tanja Bergkvists blogg emot ”förtryck” som representeras av personer som inte vill framträda med namn […]

 27. robert Stenkvist skriver:

  @ Stefan O

  ”Kulturmarxism; av kultur och marxism, betecknar den teoretiska appliceringen av marxismen på kulturfrågor där den politiska och juridiska överbyggnaden i den klassiska marxismen byts ut mot en kulturell överbyggnad.”

  Nej, den klassiska Marxismen har inget att göra med det vi i dag kallar ”Kulturmarxism” Marx skulle ha vomerat på skiten. (fast han å andra sidan kom med andra verklighetsfrämmande principer).

  ”Kevin MacDonald, Paul Gottfried, Michael E Jones och William Lind har även beskrivit en tendens hos de senare västmarxisterna från och med Max Horkheimer att föra samman marxistisk sociologi med freudiansk psykoanalys. ”

  Skulle Marx själv aldrig tillåtet, aldrig!

  ”Ett exempel är Teodor Adornos kritik av den kristne, vite, heterosexuelle mannen i The Authoritarian Personality där kritiken förenar sociologiska och psykologiska iakttagelser och analyser och där föräldrarskap, stolthet över den egna familjen, kristendomen och kärleken till det egna landet sjukförklaras.”

  Marx skulle ALDRIG hemfalla åt kritik av den ”vite heterosexuella mannen”. det är ett betydligt senare tankegods som inte har någon koppling till Marx teorier.

  ”De marxistiska teoretiker som brukar associeras med kulturmarxismen är Georg Lukács, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Walter Benjamin, T.W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse och Jürgen Habermas.”

  Amen…det här är personer som förknippas med Frankfurtskolan, som inte har något med klassisk marxism att göra, lika lite som den svenska rödvinsvänstern anno 68.

 28. Åke skriver:

  Visste du att Laurent Schwartz var vänsterradikal ?

 29. claes skriver:

  oj en ny låt kanske kommer, kan ni inte ha musiken till låten ”balladen om den kaxiga myran”

 30. QED skriver:

  Mera tester!

  Nyfiken på om du har en högerinriktad auktoritär personlighet?
  Gör en moderniserad version av Adornos test, nämligen
  Right-Wing Authoritarian test. Se

  Klicka för att komma åt chapter1.pdf

 31. Rajan skriver:

  Strunta i Reinfeldt även om du skulle få något erbjudande vilket verkar otroligt.En fritänkare som du skulle aldrig fungera i Reinfelts,Borg,Schlingmans sällskap där man skiter i ideerna och bara satsar på att trygga sysselsättning för sig själva och partikadern ytterligare 4 år.
  Starta ett eget parti.Jag skulle garanterat rösta på dig.

 32. Valeria skriver:

  ”Sedan var jag fast och spenderade de kommande åren med att läsa populärvetenskapliga böcker i kosmologi och teoretisk fysik,”

  Är lite lagom intresserad av ämnena. Har du några bra lästips? Förövrigt glömde du titeln ”konstnär”, vilket du rimligtvis borde kunna kalla dig med tanke på alla färgglada anteckningar i dina gamla matematikböcker.

 33. QED skriver:

  I Sverige behöver en rektor för grundskola eller gymnasium inte ha undervisat alls …

  http://www.unt.se/debatt/obehoriga-rektorer-stjalper-skolans-utveckling-1412549.aspx

  Intressant om ordningsproblemen i skolan. DEJA är det nya SIA?

  ”Pedagogikprofessor Wilhelm Sjöstrand, den ledande företrädaren för en alternativ skolpolitik på den här tiden accepterade aldrig SIA-utredningens grundtankar. Han höll fast vid uppfattningen att det är möjligt att med hjälp av akuta ingripanden i form av belöning och straff helt inom skolans ramar förändra en individs beteende. Gång på gång betonar han att en människa ifråga om sin socialisation inte är determinerad av levnadsomständigheter eller konstitution utan med hjälp av lämpliga uppfostringsmetoder och egen viljeanspänning kan gäcka de miljöbetingade krafter som vill forma hans eller hennes liv.

  Det borde vara möjligt, menade Sjöstrand, att i disciplinfrågan utifrån skilda ideologiska uppfattningar hitta en gemensam bedömningsgrund. Han skriver att arbetsro i klassrummet helt enkelt är nödvändig för att vi skall kunna tala om en demokratisk skola. ”

  http://www.unt.se/debatt/samma-regler-innanfor-som-utanfor-1416559.aspx

 34. Hjalmar skriver:

  Tanja Bergkvist:
  Du var helt suverän i ÖC-ledaren, som vanligt!
  Bra att Du vågar kalla Dig konservativ, vi är många och blir fler!

  På IQ-testet svarar jag a) på samtliga…
  Rätt eller fel är ju inte så viktigt/en tolkningsfråga/en social konstruktion…

 35. Hjalmar skriver:

  P.S.
  Bokhyllan överst förresten, är det Ikea? Mod. Snurre Sprätt…
  Eller är det en genusarkitekts tolkning av bokhyllan Billy? ‘Bokhyllan Solanas’; sjuka ideer ger sjuka former…?

 36. Jag är också lite inne på det där med ett nytt folkligt men meritokratiskt parti. Visste finns det överensstämmelser med mina egna åsikter och de åtta partierna – nu är jag snäll Folkpartiet, Centern och Vänsterpartiet – men kompetensen är överlag alldeles för låg. Jag vill inte bli ”representerad” av mediokra människor som reflekterar mannen på gatan, utan jag vill ha spetskompetens i kombination med moral och folkvett.

  Kul inlägg, för övrigt.

 37. QED skriver:

  Kul sketch …

 38. Rosenhane skriver:

  Braskande nyhet Tanja,

  46% av söderborna vill ha genuscertifierade förskolor:

  http://www.direktpress.se/sodermalmsnytt/Nyheter/Soderborna-mest-positiva-till-genusforskolor/

 39. QED skriver:

  Nyheter från TT

  ”Handlingsplan mot extremism

  Hela Sverige behövs för att värna demokratin, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt och de två ministrarna på Dagens Nyheters debattsida där tankarna kring planen redovisas.

  De tre extremistmiljöerna är enligt skribenterna viktmaktmiljön, den autonoma vänstern och den våldsbejakande islamismen. Enligt Säpo och Brå har inte de rörelserna växt på senare år. ”

  http://www.unt.se/sverige/handlingsplan-mot-extremism-1418019.aspx

  Vad är ”viktmaktmiljön”? Tillhör Viktväktarna den? Aftonbladets viktklubb då?

 40. Cavatus skriver:

  Härligt att du är på banan igen, Tanja. Har just rekommenerat din sajt åt en kompis som är professor på KTH och som har det svårt att få ekonomin att gå ihop (han får endast 10 % av lönen och måste äska ihop resten). Jag tipsade om genusvinklingen som kanske kan ge honom lite pengar i kassan, tills överheten börjar inse att den måste avskaffas och Thams experiment där professorer måste äska pengar själva till sina löner avskaffas, så de kan jobba mer med sina ämnes- och yrkeskunskaper än tiggeri.

 41. Cavatus skriver:

  Härligt att du är på banan igen, Tanja. Har just rekommenderat din sajt åt en kompis som är professor på KTH och som har det svårt att få ekonomin att gå ihop (han får endast 10 % av lönen och måste äska ihop resten). Jag tipsade om genusvinklingen som kanske kan ge honom lite pengar i kassan, tills överheten börjar inse att den måste avskaffas och Thams experiment där professorer måste äska pengar själva till sina löner avskaffas, så de kan jobba mer med sina ämnes- och yrkeskunskaper än tiggeri.

 42. QED skriver:

  Friskolorna kör nästan samma säljsnack oavsett innehåll …

 43. Lennart W skriver:

  Bor möjligen i fel del av stan.. (fast just min valkrets tillhör iofs de ”blåaste”)
  Söderborna mest positiva till genusförskolor. ”Nästan hälften av Södermalmsborna tycker att staden borde satsa mer på genusprofilerade och hbt-certifierade förskolor. I och med det skiljer de sig markant från övriga innerstaden.”

  Finns alltså ”vanligt” folk som gillar sånt där?

 44. steenad skriver:

  Vad är gubbslem?

  Det borde i mitt tycke betyda en åldrad manslem.

 45. Nils Jungenäs skriver:

  Du måste blogga oftare Tanja. Det är som valium för själen att ta del av ditt sprudlande och känsloladdade uttryck för frustrationen över detta dårskap.

 46. Wanderlust skriver:

  Idag så har det kommit en replik på intervjun med Tanja och de övriga kritiska debattinlägg om genusvansinnet som Corren på ett så föredömligt sätt låtit publicera de senaste månaderna. En docent vid Linköpings Universitet och tillika mans- /pappaforskare (kallar sig/beskrivs så i div. artiklar på nätet) vid namn Roger Klinth går till motattack och som ett brev på posten så kan han givetvis inte låta bli att koppla de sunda och förnuftiga åsikterna i Correns artiklar till SD och deras jämställdhets- och familjepolitik, så här avslutar han sitt inlägg:
  ”…Vilken politisk ståndpunkt har egentligen tidningen i frågor om jämställdhet och mångfald? Är det i själva verket SD:s familje- och jämställdhetspolitik man torgför i ledare efter ledare?”
  http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5736344&date=&menuids=

 47. nicklasaa skriver:

  Tror jeg har lest så og si hele bloggen din nå, med andre ord svært interessant, og du må av de skribenter jeg har lest materiale fra den som er mest klokkeren og aller best klarer å sette pekefingeren nøyaktig på alle punkter. Tusen takk for at du ga meg et klarere sinn Bergkvist! 🙂

  Her er litt humor om temaet, det trengs når noe så irrasjonelt og egentlig ubetydelig kan skape så mye frustrasjon over selve idiotiet. Uansett, ha en god dag 🙂

 48. nicklasaa skriver:

 49. Ella skriver:

  Kolla din mejl!

 50. Dude skriver:

  Ok, lite off-topic, men bokhyllan på översta bilden är grym. Vet du var den kommer ifrån?

  mvh

 51. IT-supportaren skriver:

  Du som är matematiker kanske kan skriva ngt om hur aftonbladet får en ökning med 0,4 att bli en minskning med 3.3.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13467909.ab

  ”SD backar med 3,3

  Analysföretaget ser i sina mätningar att väljarsympatierna skiljer sig åt före och efter terrordådet. Två effekter är mycket tydliga: S går framåt med 3,6 procentenheter efter terrordådet och Sverigedemokraterna backar med 3,3. Totalt för hela perioden går dock båda framåt, S med 1,5 till sin högsta siffra sedan oktober 2009 (31,6) och SD med 0,4 till 7,8.

  Carin Jämtin vet spontant inte hur hon ska kommentera siffrorna. Ingen vill ”vinna” på fruktansvärda händelser som de norska.”

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, ja det var riktigt lustig läsning det där: http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5736344&date=&menuids=

  Har just skrivit replik på den och skickat in :-). Och ja, jag har läst Newsmillartikeln du tipsar om, har ju själv länkat till den i mina lästips, läser du inte HELA inlägget!!???!!

  Nils & Cuben
  , jag kommer att blogga oftare väldigt snart – jag ser fram emot det själv. 🙂

  Kristianjonsson, på tal om Beurling kan jag rekommendera boken ”Svenska kryptobedrifter : hur Arne Beurling knäckte den tyska chiffertrafiken” (pocket 40 kr):

  http://www.bokus.com/bok/9789100106195/svenska-kryptobedrifter-hur-arne-beurling-knackte-den-tyska-chiffertrafiken/

  Dude & Hjalmar, ingen aning ang bokhyllan. Dock inte från IKEA. Möjligtvis kan en IKEA-bokhylla se ut sådär om man har sina genusglasögon på, som ju förvränger verkligheten. Troligtvis ser en IKEA-möbel ut så för en genusforskare.

  Cavatus, ”Har just rekommenderat din sajt åt en kompis som är professor på KTH och som har det svårt att få ekonomin att gå ihop (han får endast 10 % av lönen och måste äska ihop resten).”

  Ok tack! Jag trodde dock att alla KTH-professorer redan läste min blogg ;-), jag tillbringade ju en hel del doktorandtid där med att gå en massa kurser där* nostalgitripp*. Sedan jobbade jag ju på KTH direkt efter min disputation med att utveckla nätkurser, undervisa på dem och examinera osv. Och det var ju i KTH:s lokaler jag sprang runt för ca 1.5 år sedan vid inspelningen av genustrumpetsången!! 🙂 Jag minns hur förvånad en docent blev när jag kom där med vita vingar, gloria och en trollstav. Eller förvånad och förvånad, man kan inte vänta sig annat av mig än kreativ galenskap, men det är ändå ett kärt minne.

  Och på tal om minnen och KTH, den 19 april 2006 höll jag ett föredrag om min forskning ( http://www.math.kth.se/braket/2006/060413_nr14.pdf ), jag har hållt många iofs men detta var speciellt eftersom det årets Abelpristagare http://sv.wikipedia.org/wiki/Abelpriset Lennart Carleson kom på det föredraget och dessutom ville diskutera forskningen. En annan professor meddelade mig att det var ett mycket gott tecken att Carleson inte somnat, och att han dessutom ställde frågor i slutet var tydligen ett mycket gott betyg. Vi vet ju fö vad som kan hända med professorer som inte uppmärksammar föreläsningar: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/ Den dagen hade jag även ett viktigt möte efter det där föredraget, och därför minns jag den extremt produktiva dagen extra bra. Ni kommer att få läsa om det i mina memoarer.

  Nä, nu skriver jag nästan en bok i en kommentar, ni ska veta att det var en STOR utmaning att skriva en replik till Corren idag, på 1.800 tecken inkl blanks! Och i helgen skrev jag min krönika till Axess – det var 3.500 tecken inkl blanks, men då behövde jag ju inte sätta en genusforskare på plats. Jag vet att det var en viktig övning idag, men självklart hade jag mycket mer att säga till genusdocent Klinth (som alltså skrev det här: http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5736344&date=&menuids= ), och jag kommer att brodera ut mitt fullständiga svar på bloggen sedan.

  Cavatus, för att komma till saken, vad menar du med att KTH-professorn endast får 10% av lönen? Måste han söka anslag för att få resten? Så kan det vara, är ju inte lätt att vara akademiker idag, om man inte är genusforskare, då översvämmas man av pengar. Genusperspektiv på integraler – hur integrerar man ett genusperspektiv i matematiken, 10 miljoner. Och sedan några miljarder till, matematiken är ju omfattande och genusperspektivet måste integreras i varje område. Jag hade lätt fått 20 miljarder från VR för att skriva om min doktorsavhandling med ett genusperspektiv på Cauchy-transformen, men jag vägrar sälja min själ, för att inte tala om min avhandling.

 53. nicklasaa skriver:

  IT-Supportaren: Jeg var ikke klar over at høyresiden gikk ned på meningmålinger i Sverige også. Her i Norge så hevder mediene(via spørreundersøkelser foretatt av Klassekampen(selvfølgelig)) at Arbeiderpartiet er opp ”nesten 12 prosentpoeng” etter terroraksjonen. (Link: http://www.nationen.no/2011/08/05/politikk/meningsmaling/partibarometer/arbeiderpartiet/hanne_marthe_narud/6803141/). Politikk er og blir politikk.

  Det ville, Tanja Bergkvist, forresten vært interresant for deg(tror jeg) å lese Norges største avis, VG(www.vg.no) om hvordan alle kjønnsforskerene nå har fått tilgang og hvor de hevder både det ene og det andre som ikke henger på grep:

  ”- Du kan ikke se Breiviks ideologiske tilhørighet uten å ta med kvinnesynet hans, hans syn på menn og kvinner er helt vesentlig. Hvis vi ser på forskjellige ideologiske grupperinger, ser vi at de som er mot innvandring ofte også er mot likestilling og mot en sterk stat, sier Lorentzen.

  Han påpeker at Breivik var en del av et ideologisk miljø som generelt er skeptisk til velferdsstaten og den sosialdemokratiske blandingsøkonomien.”

  (Link: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10089250)

  Vet ikke om du har sett den norske dokumentarserien ”Hjernevask” av Harald Eia? http://no.wikipedia.org/wiki/Hjernevask_(TV-program)

  Bare noen tips til deg om du ikke har hørt, fra den norske siden 🙂

 54. nicklasaa skriver:

  Fant forøvrig en norsk versjon av denne Untergang tekstingen, haha

 55. Magnus T skriver:

  Hej Tanja, tack för en kul blogg!

  ”Och ni känner ju till termodynamik från era fysikstudier, om inte annat borde alla vid det här laget veta att vårt samhälle följer termodynamikens andra huvudsats vilket innebär att det totala oredan, även känt som entropin, i ett slutet system alltid ökar med tiden.”

  Termodynamikens andra huvudsats säger inte riktigt det, att entropin alltid ökar alltså. Entropin kan mycket väl vara konstant i ett slutet (med betoning på slutet) system. Enklast är väl att föreställa sig ett perfekt kristall i ett helt slutet rum vid 0 K, och då är entropin föreövrigt också 0 J/K (enheten för entropi). Korrekt vore alltså att säga ”aldrig minskar”.

 56. Cavatus skriver:

  Göteborgs Universitet är med och finansierar näthatet
  Jag skall inte skriva någon lång artikel om Göteborg Universitets suspekta samarbetspartners, eftersom så många andra bloggar skrivit om detta. Men i samband med det omtalade näthatet så är det ändå anmärkningsvärt att det statsfinansierade Göteborgs Universitet samarbetar, genom sin genusinstitution, med organisationen ”Queers mot kapitalism”

  Tanja! Detta måste du läsa. Här finns texten:

  http://robsten.blogspot.com/2011/08/goteborgs-universitet-ar-med-och.html

 57. […] det ja, någon person påpekade i förra inlägget att jag glömt nämna en av alla mina titlar – konstnär!   Det stämmer, jag är även […]

 58. Cavatus skriver:

  Tanja, du skriver:

  ”Cavatus, för att komma till saken, vad menar du med att KTH-professorn endast får 10% av lönen? Måste han söka anslag för att få resten?”

  Ja, han måste söka anslag för att få täckning till 90 % av lönen. Precis så är det. Och pengar som pengar, så varför inte en del av den generösa kakan ämnad åt genusforskning? Vad gör väl inte människor för att överleva?

  Om sedan genusinfiltrationen i alla akademier kan fås att upphöra, med god hjälp av dina insatser, kanske universitetsvärlden kan få tillbaka en del av sina indragna pengar igen och få anslag utan att de ska åsiktstvättas eller marineras i genusparadigmet.

 59. StigBerit skriver:

  Uppenbart råder det konsensus i kommentarsfältet då kritiska kommentarer tydligen refuseras.

  Cavatus:

  Det är metadiskursen som tolkar och implementerar vetenskapen – inte vetenskapen i sig – behärskar man inte paradigmet hamnar man off-side.

  Att dessutom vara traditionell i genussammanhag är att få sitta på bänken med endast de publika hejaropen i ryggen.

  Som metodolog skall man enligt min mening hålla sig utanför de vetenskapliga sammanhangen.

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  StigBerit, ”Uppenbart råder det konsensus i kommentarsfältet då kritiska kommentarer tydligen refuseras.”

  Absolut inte, här är ordet fritt. Ber om ursäkt att jag inte kollade spam/granskningskön förrän nu – tyvärr tenderar en del att fastna där ibland…

 61. […] är självutnämnd talesperson för alla i det här landet som tänker logiskt (jag innehar ju titeln Fanbärare för Folkvett ) så tog jag upp detta i en Axesskrönika, som jag kommer att publicera på bloggen när nästa […]

 62. […] genusvetenskapen uppenbara trovärdighetsproblem. Tanja Bergkvist har skrivit flera inlägg som påpekar hur genusvetenskapen gång på gång kommer med tokigheter och politiserade […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: