Hemmafruar, genusexperter och Sverigedemokratiska tider ”i” Norden?

Så här ser ju jag ut på kvällarna :-)

Så här ser ju jag ut på kvällarna - hur har den bilden kommit ut på nätet? 🙂

Ve och fasa – en undersökning genomförd på Familjeliv (här Sverigemamman 2011 pdf) visar att nästan varannan mamma skulle kunna tänka sig att vara hemmafru. Se även Många vill bli hemmafru SVT & Varannan mamma vill bli hemmafru AB. I förra årets undersökning svarade sju av tio mammor att de ville vara hemma mer med sina barn. I år ställdes frågan om man skulle vilja vara hemmafru, och nästan hälften av de svarande (9552 personer) svarade alltså ja. I gruppen mammor mellan 18 och 29 svarade 53% ja och i gruppen mellan 30 och 44 svarade 40% att de skulle vilja vara hemma om de fick möjlighet. 2% av de svarande är hemmafruar. Jag skulle gärna själv bli hemmafru, och vad jag skulle göra då har jag beskrivit längre ner i inlägget, men ni får läsa allt det andra först. Vägen till seger är som alltid hårt och dedikerat arbete och det betyder att mina inlägg måste plöjas eftersom det är den enda metod som erfarenhetsmässigt visat sig stärka tålamodet, eller kanske inte den enda, men den bästa. Några röster om hemmafrufrågan SVT Play (ca 1 minut). Men här är ett längre inslag (7 min) från Aktuellt igår (25/10) minut 19.00-26.00 se i Play (samma klipp även här).

Jag vill umgås med mina barn. Det är därför jag jobbar 75 procent.

"Jag vill umgås med mina barn. Det är därför jag jobbar 75 procent."

Minut 23:55 hör vi Reinfeldt idiotförklara en stor del av landets mammor genom att förklara för dem att de inte ska tro att de kan leva sina liv som i en amerikansk dokusåpa (och jag antar att han syftar på ”Svenska Hollywoodfruar” på TV3) – ”Den här glamoröse bilden stämmer inte med den tillvaron” säger han. Givetvis tror de svenska småbarnsmammorna att om de slutar jobba så kommer deras lägenhet att förvandlas till ett lyxigt slott, mannen blir automatiskt en framgångsrik börsmäklare och en betald hushållerska dyker upp så att mamman kan tjattra med sina kompisar och gå på rikemansfester. Detta visar tydligt vilken uppfattning Reinfeldt har om väljarna. Tur att han sätter oss på plats.  Vi ska inte heller tro att vi kan ”utvecklas” inom hemmet. Det är tydligen bara på en arbetsplats vi kan utvecklas. Men samhället har visst heller inte råd med hemmafruar. ”Vi har stora krav på att sjukvård och skola ska ha bättre kvalité”. Eh, det där var ju ett argument för hemmafruarna – med avstressade harmoniska mammor som har tid för barnen minskar vi vårdbehovet hos både unga och gamla, med mammor hemma får vi också upp skolresultaten (Läs Bättre betyg med mamma hemma: ”Mammans arbetstid verkar spela en positiv roll för betygen under hela skoltiden” osv eller Jobba mindre – höj dina barns betyg ). Det politikerna konstant misslyckas med fixar vi själva. Skänk dina skolutredningsmiljoner till hemmamammorna istället, Reinfeldt!

"Vår utgångspunkt är att man ska få välja själv."

"Vår utgångspunkt är att man ska få välja själv."

”Mer av eget arbete är sättet att bygga upp en starkare pension i framtiden, och det gäller män såväl som kvinnor”. Som vanligt är pengar det enda av värde i Reinfeldts värld, men även om man räknade på det så skulle det samhällsekonomiskt på sikt löna sig med hemmamammor. Om man nu bara vill argumentera i ekonomiska termer. Att så många ändå väljer att jobba deltid eller vara hemmamammor visar att pengar inte är det viktigaste, utan att hälsa och barn kommer före. Tur att det finns politiker som anser att vi väljare kan tänka själva. Jag valde själv att jobba deltid vid Stockholms Universitet hela 2009 och det blev givetvis en sämre ekonomi för mig som dessutom är ensam mamma – men ibland måste man göra sina val – oavsett vad Reinfeldt tycker, det var förresten också då jag startade den här bloggen :-). Så här i efterhand skulle jag kunna tycka att det inte är helt fel att stanna hemma med barnen ända fram till skolstart.  Jag skulle ha fullt upp hela tiden, och det skulle mina barn också, med tanke på den ideella utbildnings- och sysselsättningsapparat jag skulle bygga upp.

Se även Elise Cleason i Gomorron Sverige om hemmafru-undersökningen (här i Play)

SVT har för sin artikel kontaktat genusforskaren Catrin Lundström, som är lektor vid Centrum för genusvetenskap och som enligt uppgift skrivit artikeln ”Hemmafruns återkomst”  tillsammans med Lena Sohl.

”Hon säger att hon inte är förvånad över resultatet i enkäten.

-För två år sedan hade jag varit överraskad, men inte i dag.

Jag fann en här röntgenbilden av Reinfeldt ute på nätet

Jag fann just den här röntgenbilden av Reinfeldt

Catrin Lundström tror dels att det beror på glamouriseringen av hemmafrun i media, som i Hollywoodfruar där hemmafrun är mer som en arbetsgivare som lever lyxliv. Dels tror hon att arbetsmarknaden för unga kan ligga bakom… – Man har en bild av att det är skönt att gå hemma och ta hand om sig själv och umgås med sina barn. Men det kanske ändå finns något som gör att man inte omsätter det i praktiken.”

Har Reinfeldt möjligtvis tagit del av den här genusanalysen av undersökningen med tanke på sitt uttalande? Om man tar en titt på Catrin Lundströms meritlista (hon är ju den som citerats i flera medier i hemmafrufrågan) finner man flera tankeväckande titlar. Översta delen av publikationslistan ser ut så här:

–     Hübinette, Tobias och Catrin Lundström, ”Den svenska vithetens melankoli”, Glänta, 2011 (in press).

– Hübinette, Tobias och Catrin Lundström, ”White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of “Old Sweden” and the passing of “Good Sweden””, Eurozine 2011 (in press).

– Lundström, Catrin och Lena Sohl ”Hemmafruns återkomst”, Arena, 2011, nr 1.

– Hübinette, Tobias och Catrin Lundström, (2011) ”Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of “old Sweden” and the passing of “good Sweden”.” I: NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): 42-52.

– Lundström, Catrin, (2011 in press), I Farahani, Fataneh, Hübinette, Tobias, León Rosales, René, och Helena Hörnfeldt (red). ”Rasifierat begär: ”De Andra” som exotiska.”

Annihilation

Annihilationsprocess

Catrin Lundström har skrivit alla sina aktuella forskningsartiklar (2011) utom en tillsammans med Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum. På Newsmill finner jag ett aktuellt inlägg av Hübinette i Kinapuffs-debatten (”Därför envisas svenskar med rasistiska uttryck”) där vi kan läsa att: ”För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar” Vad betyder illokutionär? Annihilera vet jag från mina studier i partikelfysik – det är när en partikel kolliderar med sin antipartikel och förintas (från annihilatio (lat.)  förintelse) Vi kan också läsa att:

”Vidare utgår den kritiska rasforskningen från att ras är en social konstruktion liksom en performativ handling, vilket innebär att när en vit person exempelvis riktar en så kallad racial slur, en nedsättande rasistisk benämning, direkt till en icke-vit person så blir den sistnämnda raced eller racialized, på svenska rasialiserad eller rasifierad, och talaren placeras i en överordnad position och identifieras med vithet medan mottagaren hamnar i en underordnad position och görs till ett icke-vitt subjekt.”

Genuspengarna växer här

Här växer genuspengarna

Hur kan man själv skriva ”när en vit person riktar…” om nu vithet är en social konstruktion? Det påminner om när genusforskare pratar om könet som en social konstruktion samtidigt som man är helt fixerad vid en så kallad ”biologisk kroppsräkning” där man själv systematiskt kategoriserar människor som just kvinnor eller män och därefter på ett tvångsmässigt sätt räknar antalet av vardera könet på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori, samtidigt som man fortsätter att anklaga sina meningsmotståndare och resten av befolkningen (grupper som i det här fallet nästan helt sammanfaller) för att dela upp människor i just kvinnor och män, och samtidigt som man får mångmiljarder från staten för att stoppa denna skadliga uppdelning i kön som man själv ägnar sig åt.

Nåväl, det är väl därför Catrin Lundström och Hübinette slagit sina kloka huvuden ihop, och SVT vet ju att välja sina experter. Vid Södertörns högskola kan man läsa kursen ”Genus och vithet” 7.5 hp och flera av Catrin Lundströms artiklar ingår som ni ser i kurslitteraturen till just den kursen. Genusvärlden tycks på något sätt vara väldigt liten och snäv. Tidskrift för Genusvetenskap hade för ett tag sedan ett temanummer med genus och vithet  – där finner vi bla Catrin Lundström med artikeln ”Transnationell vithet” där hon finner att vita kvinnor som emigrerat från Sverige med sina familjer ofta blir ”försörjda hemmafruar” i utlandet (eller utland och utland, gränserna är väl också en social konstruktion, men det glömde hon att ”problematisera”) och vi får veta att ”För flertalet kan migrationen beskrivas som mansorienterad inom ramen för en heterosexuell ordning” vilket betyder att mannen fått jobb i utlandet, kvinnan flyttar med mannen dit eftersom hon är gift med mannen och därmed heterosexuell, men detta är problematiskt då ”… dessa kvinnor visserligen erfar ökat välstånd och mer fritid, men att detta sker i utbyte mot ekonomiskt beroende och att de dedicerar sin tid till familjeansvar.” (sid 27).

Här kan man jobba, i en kondomfabrik, så slipper man ungar, man och fler barn

Här kan man jobba, i en kondomfabrik, så slipper man både ungar, man och fler barn.

Vad hemskt. Konstigt att inte kvinnan tar jobb på närmsta fabrik, eller i någon annans hushåll, och för de pengarna istället anställer någon annan att ta hand om hemmet, barnen och mannen i det nya landet. Hon vill säkert hellre ta hand om någon annan familj och för de pengarna anställa någon som kan ta hand om hennes eget. Självklart. Är det detta som kallas inrikes familjär cirkulär migration? Annars lanserar jag det begreppet nu.

Men minns ni Ulrika Dahl som figurerade i P1 Kulturradions genus-gå-program som jag tog upp i förra inlägget?   Lektorn i genusvetenskap som pratade flanösstrategier. Lustigt nog har även hon publicerat sig i genus- och vithetsnumret  med artikeln ”Rapport från vithetshavet”. Där kan vi läsa om ”genusteoretisk rasism”:

”De många och plågsamma situationer jag befunnit mig i med vänner och kollegor vars icke-vita kroppar ständigt tycks legitimera frågan: var kommer du ifrån? påminner om att vitheten alltjämt är det självklara och oproblematiserade… då  välkomnar jag kritiska vithetsstudier…

Om vithet är en erfarenhetskategori som försvinner som kategori genom erfarenhet, måste detta fält handla om hur institutioner, vanor, kroppar och rum görs vita och vad det får för konsekvenser för vetenskapliga och fysiska kroppar.

Vilken betydelse har det, undrar jag i min pågående forskning, att det svenska och nordiska kvinno- och genusvetenskapliga ”vi” som ofta omskrivs i antologier, konferensbeskrivningar, tidskrifter och berättelser om fältets utveckling, ständigt görs genom att tala om en delad (ärvd) historia, om välfärdsstatliga projekt och starka feministiska rörelser, och bygger på att både forskarsubjekt och objekt placeras ”i” Norden? Vad betyder det att den postkoloniala och anti-rasistiska kritiken ofta placeras ”utanför”? Är det nödvändigt att territorialisera idéer?

Vad får det för konsekvenser i dessa sverigedemokratiska tider, att överhuvudtaget skapa en föreställd gemenskap och tillhörighet genom att åberopa en gemensam nordiskhet? Kort sagt: hur tar sig vitheten uttryck i skapandet av ett nordiskt genusvetenskapligt ”vi” och feministiskt hem?”

Det här maskhålet tillverkade jag igår

Det här maskhålet tillverkade jag igår och jag tänkte placera det utanför genusvetenskapliga institutionen imorgon, så om alla genusforskare plötsligt är borta så vet ni vad det beror på. Jag kan tyvärr inte hämta hem dem igen för jag har inte lyckats lösa ekvationen för det.

Genuskritik av genusforskning, intressant. Och frågan är relevant: varför befinner sig genusvetarna och deras forskning egentligen ”i” Norden istället för ”utanför”?  Det har jag ju själv ofta frågat mig här på bloggen – något som i sig borde förläna mig en lektorstjänst i genusvetenskap. Denna genuslektor som just figurerat i kulturradion och diskuterat gå- och flanösstrategier borde som ett aktuellt forskningsprojekt undersöka om det går att gå över en gräns så att man hamnar i ”utanföret”, och om man i så fall hamnar i ”vithetshavet”, i det vanliga havet, i Danmark, eller kanske i P1:s studio. Kan man gå och gå och gå tills man hamnar någon annanstans? Nej, det behöver man egentligen inte – man kan faktiskt bara träda in i ett svart hål, något jag rekommenderar, och pressa sig genom den avkönande singulariteten, ta till höger i rondellrotationens cirkulära migrationspump och sedan flanösa vidare genom ett maskhål  för att därefter hamna i ”utanföret”. Något jag faktiskt provade igår genom att riva ut ett hål i rumtiden och klistra ihop två ändar av universum, så jag har förberett lite redan. ”Utanföret” kan om man har otur kan vara ett vitt hål och det har genusforskarna redan har räknat ut genom att lösa Einsteins ekvationer, och därför är kritisk vithetsanalys ett högst aktuellt forskningsområde. Ny forskning visar dessutom  att det kan vara så att vita hål skapar nya universa genom att använda materia från svarta hål – något som bekräftar den hegemoniska vithetens imperialistiska snyltambitioner även på ett universellt plan. Alla som har elementär kunskap om något vet dessutom att ordet ”hål” är missvisande här, och detta måste undersökas ur ett genusteoretiskt vithetsperspektiv – vad säger oss egentligen ett ”svart hål”? Inte mycket, om man väl hamnar innanför händelsehorisonten, vilket Genusmaffian snart kommer att göra när jag byggt klart min miljövänliga kvantifierade vakuumejakulationspump och lanserat den på Metros förstasida.

Men låt oss återgå till Jorden ett tag. Här är en rykande färsk nyhet på temat genus och vithet (tipstack till Galne Gunnar): vitt papper i skolan och på dagis kan visst göra barn till rasister:

”Another staple of the classroom – white paper – has also been questioned by Anne O’Connor, an early years consultant who advises local authorities on equality and diversity.

Children should be provided with paper other than white to drawn on and paints and crayons should come in ”the full range of flesh tones”, reflecting the diversity of the human race, according to the former teacher.

“People might criticise this as political correctness gone mad. But it is because of political correctness we have moved on enormously.”

Uppdatering! Varför är toapappret vitt? Video 4 minuter och ett gott skratt! 🙂

Jag

Tror jag det – galningar! 🙂 Vad sägs om att de intersektionellt sinnade kritiska vithets- och genusforskarna föregår med gott exempel och börjar trycka sina artiklar på svart papper – det skulle se ganska bra ut, eller snarare inte alls – vilket i det här fallet ju är samma sak. Sedan pressar vi samman dem till ett svart hål som vi skickar ut på en rymdpromenad – det kommer garanterat att riva upp flera hål i rumtiden och visa oss vägen till alternativa och queera universa. Nej, vad f-n – det skulle ju ge en skjuts till genusforskningen, det går ju inte. Vi annihilerar givetvis det svarta hålet genom att bygga ett likadant med genus-antimateria, som jag håller på att framställa hemma i mitt eget personliga labb. Är det någon som har en partikelaccelerator jag kan få låna för att sedan slutföra kollisionsuppdraget? Jag orkar inte gå ner och leta i soprummet, då slutar det bara med att jag tar hem en ny teservis, och då får jag inte plats med min labbutrustning. Nä, nu tappade jag tråden här. Vad var det nu jag skulle skriva om? Just det, hemmafru-frågan. Ja, jag blir gärna hemmafru själv, men frågan är om någon skulle stå ut med mig. Men någon måste snart ställa upp, eftersom jag behöver min tid till kampen mot galenskapen. Dessutom vill jag baka kanelbullar och ägna mig åt ideellt arbete. Och med ideellt arbete menar jag att bygga upp en allomfattande universell kamporganisation mot genusvansinnet, den ska vara lika vital som mitt psyke när jag fått i mig för mycket kaffe. Jag har redan startat upp en lokalförening här i min lägenhet med mig själv som medlem, men som hemmafru skulle jag expandera och ha tid att rita fina medlemskort som jag kan skicka ut i blommiga kuvert.

OBS! Jag har inte glömt kommentarerna i förra inlägget, är bara lite efter, ska avverka det imorgon :-).

Länkar: Några röster om hemmafrufrågan SVT Play, Aktuellt igår (25/10) minut 19-26.  Elise Cleason i Gomorron Sverige om hemmafru-undersökningen.

Relaterat: SVD nyheter,  SVD ledare: Det viktigaste i livet ska inte vara politiskt,   SVD ledarblogg del 1   SVD ledarblogg del 2   Emma Henriksson (familjepolitisk talesperson för KD) i Aftonbladet: ”Relationer värda mer än karriären”,   Hemmafrudebatt på Newsmill. Sverigemamman 2011 pdf.
Feminism trumfar multikultiralism i Corren.

Andra bloggar om detta: Genusnytt här, Pelle Billing här, Aktivarumbloggen här,  Matte Matik om brittisk sågning av svensk statsfeminism.

Föreningar med aktuella artiklar: Hemmaföräldrar, HARO, Barnens rätt till föräldrarnas tid.

Annons

197 Responses to Hemmafruar, genusexperter och Sverigedemokratiska tider ”i” Norden?

 1. Aktivarum skriver:

  Fantastiskt bra!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum, tack själv för ditt utmärkta inlägg! 🙂

 3. Galne Gunnar skriver:

  För ett par månader sedan skrevs det i norska tidningar om att massmördaren Anders Bering Breivik fick en massa kärleksbrev till häktet, från kvinnor över hela världen. Frågan väcktes kring varför detta fenomen verkar gälla enbart kvinnor.

  I TV4-klippet nedan kan en intervju med ekonomiprofessorn Micael Dahlén ses, där han bl.a. berättar om hur han lagt ut falska profiler på datingsajter i samband med att han gjorde research för sin nya bok ”Monster”, som handlar om massmördare. I dessa profiler beskrev han och några kollegor sig, som sig själva i vissa profiler, och i andra använde de exakt samma beskrivning men med tillägget att de hade begått ett mord.

  Som hastigast nämner Dahlén att någon av profilerna var en kvinna som begått mord, och att de till den profilen fick en massa män som hörde av sig med friarbrev. Alltså gäller att inte enbart kvinnor attraheras av massmördare – utan även män – men att det är vanligare att vi hör talas om kvinnorna eftersom de flesta mördare är män.

  Som sagt, han nämner detta kort så de flesta frågor återstår, men för alla vi som är intresserade av jämställdhet, och såväl likheter som skillnader mellan könen, så är detta en intressant aptitretare som iallafall får mig att vilja ta reda på mer.

  Titta på hela intervjun, den är mycket intressant! Den biten jag tar upp ovan kan ses mellan c:a 14-16 minuter.

  http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2086877

 4. Info skriver:

  VITHETSRIKTIGHET OCH GENUSRIKTIGHET I BILDERBÖCKER

  I en kommentar (21/10) till Tanjas förra blogginlägg nämnde jag några svenska barnboksklassiker, som dels på grund av förekomst av både heteronormativa husmödrar, numera kallade ”hemmafruar” (bildgoogla Elsa Beskow), dels på grund av om än humoristisk så dock socialkonstruktivistiskt felaktig kontrastering av vithet och mörkhet – ”Solo i negerbyn” – sannolikt riskerar utrensning i bibliotekens bokhyllor.

  Kanske på sin plats att också nämna några bilderböcker av motsatt och mera godkänd karaktär? Varför inte t.ex. några av PIJA LINDENBAUM, just aktuell med ännu ett av sina många mästerverk. Några citat ur BokBögen (länk nedan):

  ”Pija Lindenbaum är en fantastisk bilderboks-författare och illustratör, med ett okonstlat språk och detaljrika bilder. 
Jag läste under förmiddagen igenom två av hennes underbara böcker: 
Lill-Zlatan och morbror raring och Kenta och barbisarna, båda utmanar det förankrade [= fastlåsta] könsrollstänkandet.”

  ”Ingen kan påstå att de inte vid ett första ögonkast i Lill-Zlatan och morbror raring först trodde [att] Ella a.k.a. Lill-Zlatan faktiskt var en kille. Kläd [= klädd] i shorts och t-shirt, ruffsigt [= rufsigt] hår med svettband och glatt sparkandes på en fotboll eller klättrandes på möbler är Ella nästan så mycket pojkflicka man kan bli. Och visst är Tommy en klichébild av en fjollig, färgsprakande frisör som reser jorden runt, men en skarp kontrast till de övriga städade och tråkiga morbröderna, som bara äter fläskpannkaka och jobbar på kontor.”

  http://blog.qruiser.com/bokbogen/16782/drama-i-dockvran

  PIJA LINDENBAUM är intressant inte minst på grund av den nästan osannolikt samstämmiga uppskattning hennes ”provokativa” böcker möter hos ett samlat, svenskt medieetablissemang. Jag kan nöja mig med att återge ett par exempel, hämtade från Sveriges radios hemsidor.

  • P4 Extra med Lotta Bromé 2010-04-14

  ”DAGENS GÄST – PIJA LINDENBAUM – SVERIGES STÖRSTA BILDERBOKSSKAPARE”

  ”Snacka om att bli uppskattad. Om vi gör ett litet överslag så kan man säga att Pija Lindenbaum tilldelats ungefär ett fint pris om året sedan hon startade! Vad betyder det för en författare? Pija Lindenbaum är en av våra mest omtalade och uppskattade barnboksförfattare med sina böcker om Gittan, Lill-Zlatan och Siv bland andra.”

  • Sommarvärd i Sommar i P1 2010-07-29.

  Se för övrigt Pär Ströms (GenusNytt) inlägg om flera andra, nutida, berömda bildtecknerskor för barn här:

  http://genusnytt.wordpress.com/2011/10/26/feministisk-valdtakt-lanseras-inom-feministisk-porr/

 5. Daniel skriver:

  Vitt papper i skolan -> barn blir rasister.
  Hur kan man tro något sådant?

  Snart får man väl höra att vit snö är rasistiskt, tacka vet jag gul snö
  eller varför inte snö som är svart av föroreningar.

 6. Fredrik skriver:

  Otroligt bra – håller med om vartenda ord!

 7. Karpstryparn skriver:

  Mycket bra skrivet. Tobias Hubinette är förresten en vänsterextrem våldsverkare som har blivit dömd för bl a mordbrand och mordförsök flera gånger. Han är en äkta rashatare, han hatar vita människor och har flera gånger sagt att alla vita människor ska utrotas till sista blodsdroppen.

  Och HAN kallar sig forskare, jo jo, då är väl Jultomten forskare också då.

 8. Alvin Stoltz skriver:

  Hubinette: ”En illokutionär talakt kännetecknas förenklat av att den gör vad den säger i det ögonblick den yttras och att den påverkar framtida beteenden och attityder”

  Härligt gallimatias!

 9. dolf skriver:

  Suck, suck, åter suck och dubbelsuck (inte riktat mot Tanjas blogginlägg, riktat mot anledningen att hon behöver skriva det)(klassiska svenska suckar förresten, inte nymoderna anglosaxiska, även om man i och för sig skulle kunna säga att ‘it sucks’) .

  Roade mig med att ta ett traditionellt vitt papper och lägga min arketypiskt vita hand på det (och jag är ungefär så vit som man kan bli, jag är så jäkla vit så solen går i moln när jag visar mig, ingen solbränna alltså) och kan bara konstatera att färgen på pappret och färgen på min hand inte är det minsta lika.

  Lustigt att man vill att lärare skall säga att de har svart som favoritfärg för att uppfostra ungarna till att bli toleranta. Hur går det då för mig som faktiskt har svart som favoritfärg, trots att jag faktiskt föredrar vitt papper?

  Förnuft (i motsats till vansinne, alltså det vi på engelska betecknar med ”sanity”) kännetecknas av förmågan att kunna differentiera. Allt vansinne har den grundläggande gemensamma nämnaren att man inte differentierar utan helt irrationellt sätter likhetstecken mellan olika företelser. Vit hud = vitt papper. En metafor för den amerikanska statsskulden om svarta moln som hänger över washington = rasistisk kommentar om presidenten. Kvasarer = med vita heterosexuella himlakroppar som patriarkalt ejakulerar ut sin strålning över de förtryckta kvinnliga svarta hålen (och det vet vi ju vad hål är, precis som vi vet vad raketer, kyrktorn och trumpeter är). Man kan bara hoppas att psykiatrin för en gångs skull gör något sunt och i DSM V medelst sin vanliga handuppräckningsmetod röstar in den nya sjukdomskategorin GAS (GenusAnalt Syndrom). Sen kan man börja tvångsinta genuspiloterna och mångfaldskonsulterna och ge dem fri kost och logi (läs madasserad cell) och låta dem gå i bräschen för det nya psykiatriska modet med svarta tvångströjor. Jag är normalt emot alla former av tvångsbehandling, men jag känner mig allvarligt frestad att göra ett undantag för GRISAR (GenusRadikala Idioter Saknande All Rationalitet).

  [Och en liten off topic filosofisk betraktelse: hade genusexperterna tagit sig en liten funderare på vad vitt och svart egentligen är så kanske de hade upptäckt att svart är avsaknad av ljus, och möjligen är det så att svart har negativa kopplingar och associationer därför att det som är ont eller skadligt kan dölja sig i avsaknaden av ljus. Det har en viss betydelse när man går in i ett rum där Hannibal Lecter befinner sig eller som är överbefolkat av spindlar ifall rummet är väl upplyst eller ligger i ogenomträngligt mörker]

 10. Kalle skriver:

  Underbar blogg! Är helt otroligt så Sverige har blivit. Alla ser att kejsaren är naken men det är få som vågar yttra något. Du gör ett storartat jobb att sticka hål på ballongen! Fortsätter följa dig med stort nöje!

 11. hmms skriver:

  Gud vad kul att du kommit igång med bloggandet igen efter sommarens uppehåll!

  =)

 12. Harry skriver:

  Kära Tanja. 2 inlägg av sedvanlig ( läs hög ) kvalitet på några dagar. Tanjaabstinensen börjar avklinga. Tanken på att du kanske gett upp kampen har plågat mig hela hösten. Inte ens den nya extremt könskodade bilen erbjöd tröst.
  Nu skiner solen igen, och fan vet om jag inte såg en skymt av dig när jag besökte KTH:s bibliotek häromveckan för att läsa den totalt genusbefriade tidskriften Automobiltechnisches Zeitschrift. Visserligen kan man prenumerera på ovannämnda tidskrift för endast 5638 kronor för 10 nummer, och det kan det ju vara värt för nöjet att läsa en tidning utan genustjafs, men ett besök på KTH:s bibliotek är lika trevligt som ett besök på Hedengrens, stans enda riktiga bokhandel.
  Pengarna jag spar in på att inte prenumerera på AZT tänkte jag skulle gå till kampen inför nästa val 2014. I väntan på att du lägger upp strategin tänkte jag stödja bloggen pekuniärt.
  När jag får ordning på min telefon skickar jag MMS med en bild på min numera avlidne katt.
  Inte helt nyktra hälsningar efter VIP-visning av nya Porsche Carrera.
  Harry

 13. Torbjörn skriver:

  Tanja, det är ett stort svart hål i Reinfeldts skalle med en ärthjärna i mitten…ska det vara så eller är det fel på bilden??
  För att förtydliga, ska ärthjärnan vara där, eller ska det bara vara ett stort svart hål? 🙂

  Tobias Hübinette – svenskhataren som bekymrar sig över att vita män (bögar som hetero) är alldeles för förtjusta i asiater.

  Tanja, det måste vara rasism att folket förnekar sina gula tänder och att bleker dem vita. Jösses vad med rasister det finns. Och vad ska T. Hübinette säga när folket väljer bort gulingar.

  Jag avslutar med att be hela världen om ursäkt för att jag är man, och att jag är vit, och för att jag inte vill få hit fler utomeuropeeiska invandrare(vilket betyder att jag är xenofob). Jag ber också om ursäkt för slaveriet, som alla vita (män som kvinnor) kollektivt är skyldiga till. Svenskarna som togs som slavar av araberna under 1700-talet fick skylla sig själva, för de hade inget där att göra.

 14. ingvare skriver:

  1. Det är en av höjdpunkterna i tillvaron att läsa Tanjas skriverier. Det är inte bara otroligt träffsäkert Det är också förbannat roligt. I samma klass som att lyssna på ”Rasande Roland” på spotiify.

  Rahsaan Roland Kirk Blue Rol.No, Live Version. I, Eye , Aye

 15. Backlash skriver:

  Forne jämställdhetsfeministern Ulrika Messing vet hemligheten om vad som behövs för att bli hemmafru:

  1) Dumpa din gamla man och skaffa dig en ny som är ännu rikare
  2) Se till att du får pension från Riksdagen eller någon annan lättlurad arbetsgivare
  3) Skaffa ytterligare några extraknäck som ger bra inkomster utan du behöver ägna dig på heltid åt dem

 16. Klaus skriver:

  Det tycks just nu råda fullkomlig hemmafruskräck i Riket. Reinfeldt och alla andra socialister har gått man ur huse för att visa enad front mot den nya villoläran. Tänk om populasen går på hemmafrumyten, då kanske BNP sjunker!!! Enbart SD lyckas tydligen behålla fattningen i detta nationella krisläge.

  Se denna underbara från självaste genuskansliet: http://www.regeringen.se/sb/d/14175/a/162354

  Vi tackar Tanja som i detta akuta läge med sedvanligt mod med tycks ha producerat ett urtima extranummer för att bevaka händelserna direkt från fronten.

 17. Kenneth Karlsson skriver:

  Herre vad bra. Såväl till innehåll som form. Log mig igenom hela inlägget – den sprudlande humorn. Suckade djupt över alla dumheter som belyses.

 18. Mahnus B skriver:

  Du e underbar Tanja!

  Denna könsrasistiska maranatarörelse är beklämmande. Galenskapen dess främsta attribut. Jag har konfronterat lagrådet och jämställdhetsministern med att skattefinansierad genusindoktrinering bryter mot vår grundlag. Med andra ord så har dagispersonal föräldrar lärare och även barnen att skyddas mot denna typ av kulturmarxistisk indoktrinering genom att alla har en grundlagsrättslig rätt att VÄGRA delta i verksamhet som styrs eller påververkas av ”genuspedagoger”. Det är en tydlig kränkning av vår rätt till frihet och självständighet.
  Det är en förbannad otur att jag inte hade bandspelaren med mig när jag av nyfikenhet var delaktig i en ”genusinspektion” på skolan och efterföljande samtal med läraren. Herre min jesus vilket babbel vilket flum. Efter tre raka enkla kontrollfrågor så small det dörren när ”pedagogen” slängde igen den efter sig.
  Fråga ett : Har läraren bett dig att komma?
  Fråga två: Har eleverna bett dig komma?
  Fråga tre: I Hur många sekunder till måste vi lyssna på dig?

  Pang sa det bara!! En demoraliserad genusguru i upplösnings tillstånd!

  De artifciella retoriska förklaringsmodellerna är rent intellektuellt kränkande och gojjan påminner väldigt mycket om debatten om skillnaderna i olika socialismer under 68 rörelsen. Vilket kackel !.och inte en käft hade en aning om vad de pratade om men ordkonstruktionerna kom som skjutna ur en KSP modell 58 och det roligaste var ju att så många satt och lyssnade andaktsfullt när den ene som visste mindre än den andre jämförde Jugoslavien med Albanien. De kunde hävda precis vad som helst tolkningföreträdet var lika generöst tilltaget som rymden och de kunde kläcka ur sig vad som helst.
  Genusmaffian måste besitta samma behov av orerande.
  Vi måste nu säga till på skarpen. Det är faktiskt ren kulturmarxism och kulturrevision som pågår. En stegvis demoralisering för att vi skall tappa tron och kraften att stå upp för våra grundlöggande demokratiska rättigheter att slippa indoktrinering och politruker som ska tala om för oss alla vad vårt kön innebär.

  Vi är nio miljoner indeivider i landet och vi äger rätten att på nio miljoner oilka sätt tolka vad vårt kön betyder för oss och hur vi ser på andra. Folk hatar ju dessa kulturmarxister och det är dags att vi faktiskt sätter klackarna i backen.

 19. Minerva skriver:

  Lysande, som vanligt. Fast du kan väl på allvar inte mena att landsgränser inte skulle vara sociala/kulturella konstruktioner, i annat än att de åtskiljs av vatten naturligtvis? Vilken passande röntgenplåt på Reinfeldt du hittat.

 20. QED skriver:

  Mycket bra och underhållande inlägg.

  Kollade listan av personal vid UCGS där genusexperten jobbar

  http://www.ucgs.umu.se/om-ucgs/personal/catrin-lundstrom/

  Inte en enda Y-kromosom tycks det finnas där …

 21. freetheworld skriver:

  Kolla Tobias Hubinette på Wiki…. en mänsklig(?) katastrof!

  Tanja… man kan bara älska dig.

 22. Jörgen Mattsson skriver:

  Den här konstruktionen vithet kontra invandrarskap har jag alltid tyckt är väldigt betänklig (i brist på bättre ord). Att anta att det finns en klar och skarp gräns mellan vitt och icke-vitt innebär att man bejakar rasisternas synsätt. Plus att man skyler över den rasism som riktas mot personer med afrikanskt och östasiatiskt urpsrung från vita invandrare.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ok. Har bara lite svårt se videos pga trojanen, ska kasta ut den idag, hann inte igår. Jag har sett ngn TV-dokumentär på temat, och enligt analysen där handlade det om att kvinnorna kände att de kunde ”rädda” eller ”förändra” mannen, men jag tror inte att det är hela förklaringen.

  Förresten, Galne Gunnar, om du inte blir uppskruvad nu, fast du kände säkert redan till det här, men jag hade bara ett svagt minne av ett program i P1 när Olofsson gjorde ett utspel för ett tag sedan, men nu googlade jag på det och fann att det faktiskt är så, att kvinnor som invandrar får när de kommer hit med äldre barn (i åldern 2-6 tror jag de sade på P1, men detaljerna kan man nog kolla upp hos Försäkringskassan – barnledighetsdagar kan man ta ut tills barnet är 8 tror jag) har rätt att ta ut lika många skattefinansierade föräldradagar med sina äldre barn som en nyförlöst kvinna här. När sedan de 15 månaderna gått och barnet inte ens är 1.5 år, är det vanligaste att barnet sätts på dagis, medan den som invandrat med sin 4-åring alltså kan vara hemma 15 månader till med sitt barn. Något som gjorde Olofsson upprörd, men inte för att man kanske borde överväga att också ge svenska/inrikes mammor rätt till fler dagar, utan för att detta skulle ”isolera” invandrade mammor, som då aldrig, eller för sent, skulle komma ut på arbetsmarknaden. Personligen tror jag det är en bra idé att vara hemma med barnen tills de är minst 3, så istället borde
  de som föder här också få fler dagar. Lite konstigt att man kan komma hit med äldre barn och ta ut föräldraledigheten som är till för när barnet är 0-15 månader, retroaktivt.

  ”Jag tycker inte att det är rimligt att man får lika många föräldradagar för ett barn som är fyra år när det kommer hit, som för ett nyfött barn som är fött här, sade Erik Ullenhag”

  http://www.rod.se/invandrarkvinnors-f%C3%B6r%C3%A4ldraledighet-synas

  Olofsson: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/olofsson-vill-ge-invandrare-kortare-foraldraledighet_6255450.svd

 24. Info skriver:

  CATRIN LUNDSTRÖM ÖVERTRÄFFAR TANJAS FLOSKELGENERATOR!

  Mycket har man hört i form av kvasiakademiskt snömos, men Catrin Lundströms presentation av sin ”forskning” vid ”Umeå centrum för genusstudier” överträffar det mesta:

  ”Projektet bygger på etnografiska studier med utlandsboende svenska migrantkvinnor i västra USA, Singapore och Costa del Sol, Spanien, och analyserar rasifierade genuskonstruktioner av migrerande kroppar och (re)artikulationer av kulturella identiteter inom ramen för dessa skilda sociala och politiska system. Vad betyder svenskheten när den förskjuts från normativ majoritetsposition till kontextuellt betingad minoritet i skilda geo-diskursiva sammanhang?”

  Lämplig textsnutt att skriva ut och sätta upp på väggen ovanför toalettrullen i badrummet! (Glöm inte att underteckna: ”Catrin Lundström, framstående genusforskare”.)

  Redan på första raden lyckas Catrin dessutom åstadkomma en mellanstadiemässig kontamination:

  ”Jag är sociolog och sedan 2009 postdoktor med inriktning mot genus”

  Sammanblandning av ”riktning mot” och ”inriktning på”.

 25. Info skriver:

  CATRIN LUNDSTRÖM ÖVERTRÄFFAR TANJAS FLOSKELGENERATOR!

  Mycket har man hört i form av kvasiakademiskt snömos, men Catrin Lundströms presentation av sin ”forskning” vid ”Umeå centrum för genusstudier” överträffar det mesta:

  ”Projektet bygger på etnografiska studier med utlandsboende svenska migrantkvinnor i västra USA, Singapore och Costa del Sol, Spanien, och analyserar rasifierade genuskonstruktioner av migrerande kroppar och (re)artikulationer av kulturella identiteter inom ramen för dessa skilda sociala och politiska system. Vad betyder svenskheten när den förskjuts från normativ majoritetsposition till kontextuellt betingad minoritet i skilda geo-diskursiva sammanhang?”

  Lämplig textsnutt att skriva ut och sätta upp på väggen bredvid toaletten i badrummet! (Glöm inte att underteckna: ”Catrin Lundström, framstående genusforskare”.)

  Redan på första raden lyckas Catrin dessutom åstadkomma en mellanstadiemässig kontamination:

  ”Jag är sociolog och sedan 2009 postdoktor med inriktning mot genus”

  Sammanblandning av ”riktning mot” och ”inriktning på”.

 26. labbibia skriver:

  Stort tack Tanja!
  Dina bloggposter förgyller verkligen min vardag. Alltid fantastiskt roligt att läsa dem, men just det här inlägget var ovanligt fenomenalt fenomenalt!

  Tack för att du finns!

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Lustigt att man vill att lärare skall säga att de har svart som favoritfärg för att uppfostra ungarna till att bli toleranta. Hur går det då för mig som faktiskt har svart som favoritfärg, trots att jag faktiskt föredrar vitt papper?”

  Och man skriver ju med svart på ett vitt papper, därmed är det vita pappret passivt medan den svarta trycksvärtan är den aktiva parten. Det borde genusforskarna uppmärksamma. Jag är redan en bättre genusvetare än vad de är 🙂

 28. karin skriver:

  Jag tycker absolut att genusfantasterna ska skriva på svart papper och jag utgår ifrån att de inte använder vit skrift då det ju är rasistiskt.
  De bör börja nu direkt så vi inte kan läsa vad som står.

 29. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Galne Gunnar, ok. Har bara lite svårt se videos pga trojanen, ska kasta ut den idag, hann inte igår.”

  Varför dessa datavirus-problem? Har du porrsurfat? 😉

  ”Jag har sett ngn TV-dokumentär på temat, och enligt analysen där handlade det om att kvinnorna kände att de kunde ”rädda” eller ”förändra” mannen, men jag tror inte att det är hela förklaringen.”

  Och vad har Tanja B för teorier som förklarar fenomenet?

  ”Förresten, Galne Gunnar, om du inte blir uppskruvad nu, fast du kände säkert redan till det här.”

  Om du inte blir uppskruvad?! Förefaller jag att vara en person som lätt blir rasande, eller vadå? (Jag kommer inte att ta illa upp oavsett vad du svarar; dock intresserad av att höra hur du uppfattar mig.)

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, tack för sin genusdiagnos, med min extremt välutvecklade intuition har jag själv ställt en diagnos på Reinfeldt, men jag ville inte lyfta fram det i inlägget så att han inte skulle bli ledsen. Här är den: den tomma glansiga intetsägande blicken vittnar om dissociativa symptom i form av upphävd identitetsupplevelse och svamlet han häver ur sig tyder på uppluckrad associationsförmåga samt affektiv avflackning med apatiska tendenser. Har ingen bra förkortning för det.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, jag ger aldrig upp kampen, oroa dig inte :-). Ledsen för det med din katt – vet hur det känns :-(.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, det ska vara en ärthjärna på Reinfeldts röntgenbild. Ett svart hål är kompakt och massivt och späckat med hjärnceller och kopplingar. Min hjärna kan liknas vid ett svart hål. Om man expanderade det till normal densitet så skulle det få en radie lika stor som Jordens. Så är det inte med Reinfeldt, som bara har en enda ärtformad hjärncell som redan är så upplåst den kan vara, och vakuumfylld, ska tilläggas.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Klaus, stort tack för lästipset skrivet av min idol (ironi) Birgitta Ohlson: http://www.regeringen.se/sb/d/14175/a/162354

  Se henne förresten göra bort sig och bli satt på plats av en vänsterpartist här i Agenda min 0-15: http://svtplay.se/t/103430/agenda

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Ojdå, nu fick jag mail från en journalist som skriver att hon intervjuat Reinfeldt och att han inte alls är dum. Men röntgenbilden då – har jag fått fel bild? 🙂 https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2011/10/hjc3a4rna-simpson.jpg

 35. Cavatus skriver:

  Tack, Tanja, för att du uppmärksamma detta. Jag skäms att ha en borgerlig statsminister som ska tala om för kvinnor vad de ska tycka och inte tycka. Han verkar vara smygkommunist. Bra satir du fått ihop!

  Vad blir nästa utspel? Blir även män omyndigförklarade där deras åsikter förklaras feltänkta??

 36. Nordbo skriver:

  Jättebra och modigt skrivet. Det är verkligen MODIGT, med tanke på hur vänstertyrannerna beter sig ibland. Jag såg just den här videon om en tysk kvinna som drabbades av en av deras smutskastningskampanjer:

  http://www.youtube.com/watch?v=m8c0jgIvRuE

  Vi borde skapa ett försvara-Tanja nätverk, ifall de får för sig att göra något liknande mot henne.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Mahnus B, ”Med andra ord så har dagispersonal föräldrar lärare och även barnen att skyddas mot denna typ av kulturmarxistisk indoktrinering genom att alla har en grundlagsrättslig rätt att VÄGRA delta i verksamhet som styrs eller påververkas av ”genuspedagoger”. Det är en tydlig kränkning av vår rätt till frihet och självständighet.”

  Ja jag tog ju upp det i SVD men de fattar inte: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genusvetare-forvirrar-barnen_2224643.svd

  I SOU 2006:75 (slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan) påpekas dock upprepade gånger att ”förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt” (sidan 19)

  I förskolans läroplan (Lpfö 98) står:

  ”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt… Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna… Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

  ”Efter tre raka enkla kontrollfrågor så small det dörren när ”pedagogen” slängde igen den efter sig.” Va – är det sant? 🙂

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Minerva, ”Fast du kan väl på allvar inte mena att landsgränser inte skulle vara sociala/kulturella konstruktioner”.

  Nä, givetvis är de det. Och det är därför intressant att genusforskarna missat det.

 39. Nordbo skriver:

  Den där videon jag länkade till innehåller en del andra saker, men nu var det alltså den tyska fd journalisten som jag tänkte på.

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Jörgen, ja det blir ju några logiska problem där för genus- och vithetsforskarna.

  Info, ”Lämplig textsnutt att skriva ut och sätta upp på väggen ovanför toalettrullen i badrummet”. Det var en bra idé :-).

  Galne Gunnar,
  ”Varför dessa datavirus-problem?”. Det var en trojan, drabbat hundratusentals, stod om det i DN tom, pga uppdatering av Adobe Flash osv. Det ordnar sig.

  ”Och vad har Tanja B för teorier som förklarar fenomenet?”

  Tänka tänka, ja nu vet jag, en mördare kan skydda avkomman, allt är som vanligt evolution, och kvinnan kanske tror att en mordisk natur bara kan riktas mot fiender och inte mot henne själv och avkomman.

  ”Om du inte blir uppskruvad?! Förefaller jag att vara en person som lätt blir rasande, eller vadå? ” Ha ha nejdå 🙂 Jag menade att när jag släppte en invandringsrelaterad kommentar som den https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/26/hemmafruar-genusexperter-och-sverigedemokratiska-tider-%e2%80%9di%e2%80%9d-norden/#comment-14008 så skulle du gå igång på det och lägga upp en miljon videos och texter på temat ;-).

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  labbibiam tack vad kul att höra att man förgyller folks vardag! 🙂

  Cavatus, jag trodde män redan var omyndigförklarade per automatik av genusmaffian…

  Nordbo,
  ja vi får väl se om jag klara mig :-). Jag säger bara det uppenbara, det är bäst att vara hemma med barnen, möjligen ändå fram till universitetsstudierna med tanke på hur utbildningsväsendet förfaller och hur indoktrineringskampanjerna avlöser varandra.

  Imorgon måste jag uppehålla mig i andra inlägget lite, det pågår ett meningsutbyte där jag inte hunnit följa upp, och nu har det vuxit med en km till bara idag. Påminner mig om tiden då Erik/Aktivarum och Dogdylan skrev km-långa kommentarer som aldrig upphörde 🙂 Men nu har Aktivarum en egen blogg och Dogdylan, ja var är han?

 42. SIV skriver:

  Hoppas du har sett den här ironin. Den är bra.http://www.youtube.com/ramzpaul#p/u/11/MbIFiu6ZEws

 43. Info skriver:

  TILL LENNART W.

  Tja, du har ju apostroferat mig i flera år – att jag inte skulle få förekomma bland Tanjas kommentatorer, eftersom andra kommentatorer på grund av min underlägsenhet då skulle försvinna.

  Har du kommit tillbaka från din senaste nöjestripp till USA än? I så fall vill jag glädja dig med några verkligen trevliga och i ditt tycke troligen godkännbara rader:

  PLÖTSLIGT BLEV NATIONALISM NÅGOT FINT I SVERIGE!

  Plötsligt blev nationalism något fint i Sverige och Sveriges radio!

  Inte = rasism. Inte = nazism. Inte = högerextremism. Inte = främlingsfientlighet.

  Målningar av de mexikanska, marxistiska konstnärerna Diego Rivera och Frida Kahlo visas just nu på Göteborgs konstmuseum. Detta föranledde Sveriges radios Kulturnytt att avge bl.a. följande (rasistiska) kommentar 2011-10-25:

  ”– Ja hela tiden efter mexikanska revolutionen så var det viktigt – framför allt för både Diego Rivera och Frida Kahlo som var politiskt aktiva – att vara med och bygga upp en ny NATIONELL IDENTITET, som inte hade sina rötter i den spanska kolonialväldet, utan i stället BETONADE det mexikanska, DET INHEMSKA och det indianska.

  Per Dahlström, intendent på Göteborgs konstmuseum, visar hur Frida Kahlo understryker sina mexikanska rötter genom att i sina självporträtt måla sin hud mörkare och låta ögonbrynen växa ihop på ett sätt som inte stämde helt med verkligheten, och det mexikanska går igen i hennes kläder.

  Hennes sätt att klä sig var ett politiskt ställningstagande – HON KLÄDDE SIG I TRADITIONELLA KLÄDER när inte så många andra gjorde det.”

  Någon minns kanske hur det lät, när ett svenskt, politiskt par också klädde sig i traditionella, inhemska kläder – blekingedräkten – vid riksdagens öppnande 2010? Ni minns kanske det svenska etablissemangets – också Sveriges radios – enstämmiga fördömande och förlöjligande den gången.

  http://www.realtid.se/ArticlePages/201010/05/20101005134824_Realtid729/20101005134824_Realtid729.dbp.asp

 44. Lennart W skriver:

  SVT Aktuellt-länken är redan utdaterad. Dvs man ser fel avsnitt.

  rätt länk (finns kvar t.o.m. 1 nov)

  Tycker iofs att Fredrik Reinfeldt förklarar sin arbetslinje ganska bra och kan nog misstänka att han har rätt om att det nog iaf finns en del som har lite orealistiska idéer om hemmafrutillvaron. Vem kollar egentligen på de där pundiga programmen om svenska hemmafruar i USA? Jag gillade Anna Anka för att hon vågade sticka ut, men måste också erkänna att jag bara inte pallar med att se henne i rutan. Hon är piiinsam.

  Dock tycker jag att FR har fel ändå. Det är enorma subventioner som går till dagis, och det finns nog iaf fall där den den direkt samhällsekonomiska nyttan kan ifrågasättas. En dagisplats kostar samhället typ hundra tusen om året (hade insyn i min dotters dagis ekonomi – men det var iofs för 10 år sen), så om någon av föräldrarna tjänar mindre än att han/hon får betala typ hundra tusen i skatt så är det ju minus direkt. Iaf skulle man kunna tycka att det vore rättvisare om de som bespar samhället den utgiften kunde få något som tack, typ ett ganska väl tilltaget vårdnadsbidrag..

  Reinfeldt är iaf den smartaste statsminister vi haft sen Calle Bildt – vilket iofs inte säger så mycket. CB är smart på riktigt, men efterföljarna.. Ang. allt liv om hans engagemang i Lundin Petroleum tror jag att folk bara är avundsjuka för alla stålar han tjänat på det. Smart.

 45. Nordbo skriver:

  Vad var det Orwell sa? Något i den här stilen: in an era of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act.

  Jag tycker det känns poänglöst att jobba mycket när jag inte försörjer en familj. Därför jobbar jag bara lite. Jag trivs med mitt jobb, men tanken att jag skulle förverkliga mig genom arbetet köper jag inte alls. Arbetet är ett medel. Sjävförverkligandet är en spirituell sak för mig och har inget med att blåsa upp egot i en eller annan karriär att göra. Därmed inte sagt att ”karriär” alltid bara handlar om egot, men mitt intryck är att det ofta gör det. Fast nu har jag försummat min karriär och har därför ingen hög lön…sjutton också, det blir svårt att erbjuda dig en materiellt trygg tillvaro som hemmafru vid min sida. 😦 😦 Jag lägger till en till bara för sakens skull: 😦 Fast jag har åtminstone gett dig en diamantplanet.

  Senast jag såg Dogdylan var här:

  http://janolofbengtsson.com/2011/09/30/politik-akademi-kloak/#comment-1108

 46. DogDylan skriver:

  Det är underbart kul att se att Tanja är tillbaka i kriget mot dessa rasistiska genusvetare. Jag älskar att läsa den här bloggen när de syftar till att provocera och läxa upp kulturvänstern. Dock är varken Tobias H och Catrin L genusvetare. Tobias H är doktor i koreanska.

  En examen han har fått från Stockholm u. Catrin L fick rätt nyligen sin doktorsexamen i sociolog från Uppsala u. Tobias H har skrivit en avhandling om koreansk adoption.

  Den avhandlingen har jag läst rätt nyligen och den är faktiskt väldigt bra. Det intressanta är att den tangerar perspektiv, inte långt från dem som kommer den etno-nationalistiska ”Nya Högern”. Om Tobias H inte hade varit adopterad från Korea hade han säkert implicit försvarat en vit etnisk nationalism, istället för en östasiatisk etnisk nationalism.

  Catrin L har också skrivit en kul avhandling som finns att köpa i bokform och som heter Svenska Latinas – ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Den är betydligt mindre kontroversiell och betydligt mer lättillgänglig för den läsare som inte är socialiserad i akademisk vänsterradikalism.

  Förlåt. Jag menar undervisad i post-kolonial och kritisk vithetsforskning. De semistrukturerade intervjuerna som Catrin L har gjort är bra och ärliga. Problemet med dessa avhandlingar är väl att de inte är speciellt neutrala. Detta märker man om man ögnar igenom referenserna.

  I stort sätt är alla eller nästan alla deras referenser hämtade från den radikala akademiska vänstermiljö som de rör sig i. Catrin L skriver dock i metodavsnittet att det inte går vara ”neutral” och att hon därför inte ämnar vara det. Vilket det finns en viss poäng i om man ägnar sig åt just ”kritisk diskursanalys”, vars princip är att ”neutralitet” är ett uttryck för en dold ”maktordning”.

  Man skall ändå ge dem (både Catrin och Tobias) att de är mer eller mindre öppna med vad de står politiskt och att de anser sig vara akademiska aktivister. Detta nämndes även i en Expressen artikel på kultursidorna, efter det läckt ut att den här radikala akademiska vänstern ägnat sig åt en del, inte alltid uppskattad, aktivism på Uppsala, Umeå, Stockholm och Lunds universitet.
  Det är viktigt att nämna att Tobias H är rätt marginaliserad idag. De får väldigt sällan de får vara med längre.

  Till och med Mona Sahlin som lyfte fram deras föregångare (se konflikten om integrationsutredningen från 2005) är väl inte helt varm i kläderna att röra sig i den här radikala miljön. Senare blev Tobias H blev i stort sätt paria när han började kartlägga sina kollegor och menade att de vita män som gifter sig med asiatiska kvinnor gör det på grund av pedofila begär och av politiskt korrekthet. Sedan lade han ut sin forskning av sina kollegor på Stockholm universitets hemsida. Dessa positioner tog han sedan tillbaka när Aftonbladet ringde upp, vilket utmynnande i en artikel.

  Tråkigt nog för Tobias H så uppskattades inte denna forskning av Stockholm universitet som senare sparkade ut honom när de fick chansen. Idag är Tobias H forskare vid mångkulturellt centrum och undervisar vid Södertörns Högskola. Catrin L gör sin post-doktor vid Umeå universitet och vad jag kan förstå är hon rätt så ”mainstream”.

  Hon har spelat i ett radikalfeministiskt band dock. Vilket är kul. Hon höll nyligen ett tal som UR senare sände. I talet presenterade hon sin forskning om vitheten i diasporan. Kontentan var väl att vita kvinnor ser sig som vita kvinnor och identifierar sig med vita kvinnor istället för som ”kvinnor” och därför var det ”ojämlikt”. Detta eftersom vithet och högre social klass alltid är överordnat ”svarthet” och lägre social klass. Intressant skulle vara vad man mest identifierar sig som – sitt kön, sin ras, sin klass eller nationalitet. Det var länge sedan jag läste sådan forskning. Kan någon ge mig en uppdatering av forskningsläget?

  Min sociologiska uppfattning är att det är mest naturligt att identifiera sig med sin egen grupp och om vi gjorde samma studier av ”dem” så skulle de visa på samma beteende. Sedan tror jag också att ”eliter” och ”medelklassen”, i synnerhet den vita, i större utsträckning identifierar sig som ”världsmedborgare”, snarare än som tillhörande en etnisk grupp.

  Dock, som Catrin Lundströms forskning verkar visa på, så verkar det här ”världsmedborgarskapet” vara tillsynes avgränsat till ”vita” – ändå. Frågan är om det är helt sant.

  Jag har alltid funderat på vad som skulle hända om någon introducerade kritiska ”svarthetsstudier”. Om jag blir professor någon gång så skall jag introducera det – bara för att…hehe

  Jag tror inte det skulle uppskattas.

 47. Gustav Lundberg skriver:

  Suck!
  Jag ger mig.
  Glad att du finns Tanja.

  Men du kan väl inte vara den enda?
  Var finns alla andra begåvade verbala kvinnor utan offerkofta?

  GEL

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  SIV – det var en underbar video – tack!! 🙂 Har just mailat den till Aktivarum – han kommer älska den 🙂

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Här var ju ett inlägg i Corren: Feminism trumfar multikultiralism http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5814284 om just det jag tog upp i en kommentar ovan.

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, tack, ska uppdatera SVT-länken. Förresten, sett denna sida? http://www.barnensratt.se/

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”in an era of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act” – just så är det nu! Jag klarar mig bra med den virtuella planeten, har man levt på studiemedel och kört doktorandstudier med 13.500 i ingångslön brutto (då jag började år 2000) så klarar man allt – är man idealist så är man :-). PS! Jag ser mitt mattejobb som en spirituell verksamhet, men man kan ju inte utvecklas på alla plan med det så klart. Nordbo, jag är inte dyr i drift, bara jag har en fungerande dator och något att äta så är jag nöjd ;-). Dogdylan tycks förresten ha återuppstått ser jag!

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Här var ett inlägg från ordf för Barnens rätt till föräldrarnas tid, de kommer på nästa års Freedomfest. http://www.mises.se/2011/09/15/hur-beteendemanipulativ-far-staten-bli/

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Gustav, ”Men du kan väl inte vara den enda? Var finns alla andra begåvade verbala kvinnor utan offerkofta?” Jo men de finns där ute, i samhället och i bloggosfären. Du kan väl hjälpa mig leta upp alla?

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Det är underbart kul att se att Tanja är tillbaka i kriget mot dessa rasistiska genusvetare. Jag älskar att läsa den här bloggen när de syftar till att provocera och läxa upp kulturvänstern.”

  Kul att se dig också! 🙂 Vet inte om bloggen syftar till att provocera och läxa upp, snarare säger jag bara det självklara, och om det är provocerande för vissa så är det deras problem. Jag gillar Nordbois citat: ”in an era of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act”.

  När jag skrev de där artiklarna i SVD visste jag inte att jag trädde in på minerad mark. Jag tror fortfarande inte att jag fattat det :-). De här för den som missat: Dagisfrågan & Trumpetfrågan.

  Herregud, jag fick ju ett femtiotal handskrivna tackbrev till institutionen dagarna efter – folk vågar inte ens maila i frågan!

 55. dummebirger skriver:

  @ Dogdylan

  Jag har ett problem med din analys av Tobias Hubinette. Du påstår att han försvarar etnisk koreansk nationalism, men det är inte riktigt hela sanningen om honom. Han påminner mer om en ”supremacist”, även om det inte är hela sanningen. Han ställer inte upp på ”ett folk, en nation”, åtminstone inte för vita västerlänningar som ska gå under i sitt egna blod och rasblandas bort. Koreaner ska däremot hållas för sig själva, och han blir högst upprörd över tanken på att asiater rasblandar med vita. Alltså är inte ett implicit stöd av etnisk, svensk nationalism en bra svensk paralell av Tobias åsikter. Han är mer åt WPWW.

  Kan tilläggas att Tobias Hubinette är en djupt störd människa som har blivit dömd för flera grova brott. Han var även misstänkt för mord på en 16-åring 1995, men bevisen räckte inte till för frihetsberövande. En misstanke han senare har utnyttjat när han skickade hotfulla mail till andra stockholmss universitet. Jag citerar: ”Ni vet alla att jag är misstänkt för mordet på en 16-årig nazist för över tio år sedan; han fick ansiktet söndermosat, kroppen sönderslagen och handen avhuggen…

  så hjälp nu med en polisanmälan”

  Frisk kille.

  Jag håller inte med om att det är värt att notera att han är rätt marginaliserad idag. Jag tycker snarare att det är värt att notera att han fortfarande får prata i radio, undervisa och agera opinionsbildare utan att ifrågasättas när andra får löpa gatlopp för mycket mindre.

 56. Lotta skriver:

  Tanja:

  Du har ju ju de rätta åsikterna inför Pär Ström, Pelle Billing och Aktivarum, så du blir ju aldrig påhoppad. Det måste kännas skönt.

  Det är ju alltid enklare att rätta sig efter ledet och följa strömmen.

  Du skriver t ex i det här inlägget att du gärna vill bli hemmafru. Och anser att det är helt förståeligt baserat på länkad undersökning. Det är ju även de som många av dessa mansbloggare tycks vilja.

  Hur kommer det sig att du anser att det är riktigt med den mobbningen som de anhängare du hjälper sysslar med!? De som hänger hos Aktivarum, Pelle Billing och Pär Ström!

  Jag har troligen växt upp under helt andra förutsättningar än dig. Nästan utan föräldrar och med mycket eget ansvar. Det har inget med någon ideologi att göra att jag är självständig. inte heller att jag kan klara mig själv, så varför låter ni inte med ovan nämnda bloggägare folk leva hur de vill?

  Varför propagera för ett visst sätt som folk ska leva när ni själva anser att feministerna sägs försöka styra hur andra ska leva! Är inte det dubbelmoral!?

  Jag är inte feminist själv. Däremot har de aldrig behandlat mig illa, såsom de bloggare du stödjer! De så kallade jämställdisterna.

  Och vad är felet med att informera tjejer mellan 16-20 år, som influerats av Hollywoodfruar och dylikt kring konsekvenserna av att vill bli hemmafruar!? Att t ex informera om att de inte kommer få pensions- och inkomstpoäng när de stannar hemma o.s.v.

  Är det hotfullt för ert gäng om den upplysningen kommer fram?

 57. Nordbo skriver:

  Tanja klarar så bra att svara själv så jag ska inte säga så mycket. Men jag är intresserad av att se konkreta exempel på den påstådda mobbningen.
  Sedan är det inte så lite fånigt att påstå att Tanja skulle följa strömmen, när vem som helst med minsta gnutta urskiljningsförmåga kan se att hon går mot den. Men jag hoppas doktorn kommer tillbaks snart så att hon kan svara på dina frågor. Men innan dess vore det, som sagt var, bra om du kunde underbygga dina påståenden om mobbning.

  Upp till bevis, Lotta!

 58. Lotta skriver:

  @Nordbo

  Hur kommer det sig att du för det första ifrågasätter min fråga till Tanja kring mobbning? Känner du mig? Bara det belyser ju ditt nedlåtande sätt gentemot mig!

  Du kan t ex hoppa in på Aktivarum, så blir jag kallad för Psyko fall, att jag behöver utbildas, jag skriver skit, jag är ett troll o.s.v. Folk hoppar på en i hopp om att jag ska få ett argt utbrott, vilket de lyckats med någon gång.

  Den sista kommentaren från ”Fredagsunderhållning” på Akltivarum, efter mig är en länk som ska föreställa humor, av Dave Chapelle. Och beskriver att en kvinna som säger att hon inte är en hora på grund av sina kläder ändå jätteroligt insinueras var så på grund av sin klädsel. Jättekul!

  ”http://uberhumor.com/when-i-cant-describe-the-way-i-feel-theres-always-dave-chappelle/

  Känns ganska otrevligt. Då det inte alls var roligt.

  Jag visar mig förövrigt inte ens med ett nytaget helfoto. Men jag är troligen ett psykfall, som många på dessa bloggar kallar mig och är förmodligen överkänslig.

  Oavsett om jag vore ett psykfall, vilket inte är fallet, så ger man inga diagnoser. Är annars tillräckligt kompetent med livserfarenhet, utbildning, företagande och ansvar över andra, för att veta vad mobbning innebär!

  Troligen anser Tanja bergkvist att kvinnor inte är lika mycket värda som män, för det tycks vara sådana kvinnor som hänger runt dessa bloggar. Den som talar mest illa om andra kvinnor, får störst stöd av dessa män!

  I mina ögon känns inget av det direkt friskt.

 59. danne spansk skriver:

  ”Vi har stora krav på att sjukvård och skola ska ha bättre kvalité”.

  -I detta sammanhang och med tanke på vem som fällde kommentaren så kan detta översättas till: nä, kärringar skall inte stå vid diskbänken. De skall jobba i omsorgssektorn!

 60. JEL skriver:

  Tanja,

  Klockrent! Reinfeldt fortjanar kritik. Ar det nagon som forstar vad han sager? Det ar synd att Moderaterna inte har en partiledare som kan ta initiativet pa ett kraftfullt satt. Med tanke pa hur nollstallda oppositionen ar borde det vara en promenadseger for M. Detta kraver annat ledarskap.

 61. QED skriver:

  Lotta:

  Att vår värdinna skulle ”rätta sig efter ledet och följa strömmen” var väl ändå lite väl befängt …

 62. Lotta skriver:

  QED

  Inte alls speciellt befängt, Hon förespråkar allt som GenusNytt och Aktivarum lägger upp på sina bloggar. Det är att följa strömmen! Samtidigt ger det beskydd från sådana som dig!

  Övriga som har egna åsikter blir rejält mobbade av de bloggar, som ”värdinnan” stödjer!

  Genusforskning som jag själv inte är speciellt bevandrad inom, sägs störa mest då det är skattefinansierat.

  Exakt som även skolor och statliga verk för doktorander och lärare är skattefinansierade!

 63. QED skriver:

  Lotta: Har precis för mig, jag som följt denna blogg länge, att det var vår ärade värdinna som uppmanade Aktivarum att börja blogga själv. Varför så skeptisk till en kvinnas förmåga att leda? 🙂

 64. Nordbo skriver:

  Det verkar som att du använder orden på ett lite annorlunda sätt än jag är van vid.Om jag förstår dig rätt så betyder ”följa strömmen” att Tanja inte är helt ensam om sina åsikter. Det du kallar ”mobba” verkar vara vad jag kallar för att ”ifrågasätta” , ”kritisera” och kanske även ”retas”.

  Sedan har folk ofta dåligt tålamod på nätet och vissa låter sina sämre sidor komma fram i skydd av anonymiteten. Det kanske är såna du har stött på?

  Jag bråkar inte med dig, utan försöker förstå vad du menar. Vi människor missförstår ofta varandra.

 65. DogDylan skriver:

  @Dummebirger

  Visst finns det många dubbelstandards i den här anti-rasistiska vänstern. De tycker att västerländsk nationalism är fult och farligt men österländsk och afrikansk nationalism eller vad det nu anser vara är fint och bra. Det är naturligtvis graverande att den här anti-rasistiska vänstern blir äcklade av vita västerlännningar som gifter in sig i andra etniska grupper.

  Om jag skulle beskriva vad den anti-rasistiska vänstern tycker:

  1. När västerlänningar befinner sig i diasporan är de rasister om de segregerar sig från ”de andra”.

  2. Om västerlänningar i diasporan interagerar med ”de andra” och assimileras in i majoritetskulturen är de rasister eftersom det hotar den ”majoritetskultur” de tänker smälta in i.

  3. När västerlänningar befinner sig i sin egen civilisation är de rasister om de kräver att invandrarna skall ”smälta” (assimileras)in i det som är deras kultur.

  4. Om västerlänningar segregerar sig från tex. invandrare med icke-västerländsk bakgrund i sina hemländer är de rasister. Icke-västerlänningar som vill göra likadant är inte rasister.

  Frågan är då vad den här anti-rasistiska vänstern vill? Jag har läst de viktiga och stora verken och jag tycker att Massoud Kamali formulerar rätt tydligt vad de vill göra. Även Kymlicka i hans legendariska bok Multicultural citizenship ger en rätt bra förklaringar till vad så kallade liberala mångkulturalister vill. I stort sätt tangerar både det Kymlicka och Kamali tycker på väldigt många punkter. Men för att sammanfatta vad de tycker kort:

  1. Västerlandet skall ha öppna och fria gränser där icke-västerlänningar kan röra sitt fritt hur de vill. Motsatsen skall inte gälla för icke-västerlänningar.

  2. De icke-västerlänningar skall ha tillträde och ibland även företräde till ha ekonomiska och demokratiska system och institutioner. Detta inkluderar också mycket generösa bistånd till tredje världen.

  Allt detta motiveras med att occidenten har mer maktresurser än andra civilisationer occidenten och har en ”moraliskt” förkastligt historia av kolonialism och förtryck. Naturligtvis talar de alltid om ”ras” och ”kön i termer av av sociala konstruktioner. Annars skulle det ju vara uppenbart för alla de vill göra samma sak mot västerlänningar, som de anser vi har gjort mot dem eller dem de ”offergrupper” de beskyddar.

  I den verkligen världen leder naturligtvis dessa post-koloniala, feministiska och mångkulturalistiska policies till en mängd problem. Som Tanja B noterade så erkänner faktiskt världen både kön och ras. I Sverige kan jag inte kryssa i min egen ”ras” eller ”kön”. Det görs åt mig. Jag kan således inte ”välja”.

  Jag läste om en snubbe som var anglosaxisk-amerikan som på skoj sökte ett stipendium hos Gates foundation. En stiftelse som ger stipendium till icke-vita individer eftersom stifelsen anser att ”alla” icke-vita saknar privilegier. Naturligtvis kan inte Gates Foundation säga att ”ras” finns. Istället skriver de att din ras är ”vad du anser dig själv vara”. Den här amerikanen skrev att han hade bott i Latin-amerika ett par år och kände sig ”hispanic”. Gissa vad Gates Foundation sa?

  Detta blev också resultatet i Brasilien efter att den anti-rasistiska vänstern fått igenom ett kvoteringsystem på universiteten. Över en natt blev alla ”mixade”, som identifierade sig som ”vita” eller ”mixade”, plötsligt svarta. Ingen ville vara ”vit” längre. Snart sökte sig vita brazilianare sökte sig till dessa ”kvoteringsplatser”. Trots allt. Man behövder bara uppge att man var svart eftersom ras var en social konstruktion. Detta fungerade ju naturligtvis inte i längden så man beslutade att de som ansökte under de här kvoterna skickade foton som sedan skulle kunna granskas av en universitetsnämnd. Plötsligt (från ovan) finns ras i Brasilien och plötsligt kunde man med hjälp av foton identifiera ”svarta” och ”vita”.

  Med ett finare ord kallas detta för vetenskaplig rasism. Så varför är då vetenskaplig rasism okej i Brasilien? Sanningen är, det är den inte. Den är bara okej, när man skall diskriminera vita brasilianare. Detta mtovieras med att man måste bryta historiska maktstrukturer. Men vad det egentligen handlar om är att eliten ägnar sig åt ett policyskapande som är identitiskt (hårddraget) med nazismen.

  Vad de här vänsterradikalerna vill göra är att skapa en värld, är världens folk gemensamt ”krigar” mot västerlandet och dess ursprungsbefolkning.

  Och nu kommer vi till det spännande. Det är nämligen så här att vanliga invandrare från tredje världen och historiska minoriteter i västvärlden inte alls gillar det här. Denna hets som är riktad mot västerlänningar kommer från en liten grupp eliter, inte från invandrare. Det här ”invandrarhatet” är således helt irrationellt. Istället bör man rikta sin frustration och kritik mot de här vänsterradikala tomtarna som gör allt vad de kan för att slå omkull, de ibland bräckliga, men fortfarande historiskt goda relationerna som olika civilisationer har till varandra.

  Beträffande Tobias H så är han marginaliserad. De värsta av de här extremisterna på vänsterkanten är marginaliserade. De kan inte göra något annat än att publicera sig i vänster-magazine eller peer-review-journaler som ändå ingen läser. Robert Aschberg har ju klartgjort att han aldrig skulle ta den roll han har på XXXX om Tobias H var kvar.

  Enligt min uppfattning är 1968-vänstern rätt så död. Visst, den är fortfarande stark. Betydligt starkare än högern (både den liberala den konservativa), men den är långt ifrån stark. Istället upplever jag det primärt är neo-konservativa materialistisk liberaler som sätter dagordningen.

  Det som gör mig litet bister är att liberaler (som jag själv) som försvarar upplysningen och helst ser en stat fri från etnokrati, blir anklagade för att vara ”rasister”. Varför? Jo, eftersom dessa anti-rasister ser allt som kommer från väst, så som demokrati, mänskliga rättigheter, liberalism, kulturell kosmopolitism (alltså möjligheten att kunna byta nation, land och kultur) och upplysningen som ”ondskan” (maktstrukturer som de anser är favör för vita på en mängd olika sätt) personifierad.

  Så är det idag. Det är den radikala vänstern och de neo-konservativa bombliberalerna som skriker högst om deras ställningstagande mot fascism. Trots detta, är de fascister (i dagligt tal) själva.

  Så vad är lösningen? Det finns ett svar:

  … och du sprid budskapet:

 66. dolf skriver:

  Själv tycker jag TB verkar vara den där sällsynta föreningen av motsatser som man önskar att det fanns fler av: en osedvanligt intelligent blondie, en stor själ i en liten kropp och en person som lyckas gå emot strömmen samtidigt som hon är genuint genomsympatisk. Inte minst det senaste är ett konststycke.

 67. Torbjörn skriver:

  @Lotta

  Du ger definitionen för att *följa med strömmen* en helt ny innebörd. Du menar alltså att Tanja *följer med strömmen* för att hon har åsikter som råkar samstämma med andra bloggare och debattörer som också har genomskådat det genusvansinne som genomsyrar samhället från födseln till graven. Är det vad du menar? Att *följa med strömmen* definierar nog de flesta som att okritiskt anamma vad den rådande samhällsordningen påtalar. Men jag förstår om du känner dig som promillefolket här.

 68. DogDylan skriver:

  @Tanja B

  Ja, alla älskar ju mig liksom. Föresten, är feminist-debatten lika hett nu som tidigare. Det verkar ju inte hända så mycket där. Sällan ämnet debatteras. Å andra sidan följer jag inte tid att följa politiken längre. Men men…Tydligen har den här ”Porr-feminismen” blivit stor i USA. Eller i alla fall mer mainstream.

  Det förefaller ju vara intressant. Jag har ju inga problem med att tala om sex och så, men uppenbarligen finns det ett hedonistiskt drag i den. Någon borde granska den.

 69. Lennart Andersson skriver:

  När det gäller synen på hemmafruar så är inte Reinfeldt den förste politiker att uttrycka förakt.Redan 1970 sa dåvarande socialdemokratiska politikerstjärna,Birgitta Dahl,att hemmafruar var asociala medborgare.
  En tanke vad gäller vithet kontra svarthet.Inom växtriket finns en mångfald av färger på blommorna alla varianter som tänkas kan utom en,det finns inga svarta blommor.Kan detta accepteras?

 70. Info skriver:

  ”VILLE VARA HEMMAFRU – STÄMPLADES SOM NYNAZIST”

  http://www.friatider.se/ville-vara-hemmafru-stamplades-som-nazist

 71. dummebirger skriver:

  @ Tanja Bergkvist

  Du bör akta dig för att använda termen ”svart hål”. Folk kan bli upprörda. 72. Lotta skriver:

  QED:

  ”Varför så skeptisk till en kvinnas förmåga att leda?”

  Din fråga är bara larvig och utgår från en schabloniserad bild av mig! Troligen från att jag är feminist.

  Jag är företagsledare själv. Och ogillar starkt den mobbning mot kvinnor som förekommer på de bloggar Tanja Bergvist stödjer!

  Speciellt mot kvinnor som inte talar skit om andra kvinnor. Eller mot kvinnor som inte fjäskar i onödan för män. Eller mot kvinnor som kan försvara sig själva.

  Det är väldigt lätt att vara ”mjuk” när man själv inte får påhopp för att man varit med en liten snutt på Tv.

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, ”Jag är företagsledare själv. Och ogillar starkt den mobbning mot kvinnor som förekommer på de bloggar Tanja Bergvist stödjer!”

  Syftar du på bloggar som Genusnytt och Pelle Billings blogg som jag har i min bloggrulle? Eller vilka? I vilket fall, jag kan väl knappast hållas ansvarig för vad alla andra bloggar skriver och än mindre för vad som pågår i dessa bloggars kommentarsfält? Vad menar du med att jag ”stödjer” dem (bloggarna)? (Och återigen – vilka?) Har jag någonstans tagit ställning i något som är kopplat till den eventuella mobbning du påstår förekommer där (något inlägg, något exempel, något konkret fråga?) – om den nu förekommer, jag har inte ens hunnit följa andra bloggar på ett bra tag, då jag knappt har hunnit med min egen, så jag kan inte uttala mig i den frågan. Jag försöker faktiskt hålla koll på min egen blogg och även det är svårt med vissa kilometerlånga kommentarer i tex det förra inlägget (sorry jag är efter kära läsare 🙂 ).

  Men jag antar att du heller inte menar att jag genom att stödja bloggarna även stödjer den eventuella mobbning som förekommer där. Och jag antar att du med ”mobbning” inte heller avser alla uttryck för åsikter som inte sammanfaller med dina?

  Vi (jag och sk genuskritiska bloggare) delar givetvis en hel del i vår kritik mot genusindustrin, men vi har lite olika inriktning och fokus, och säkerligen inte exakt samma åsikter och perspektiv på alla frågor. Bloggarnas (de du talar om) innehavare kanske inte heller delar alla sina kommentatorers åsikter (det är kanske där du funnit det du kallar mobbning?), poängen är att det blir en debatt och diskussion.

  Det var dock när jag 2008 prenumererade på Pär Ströms nyhetsbrev om övervakning och FRA-frågan, som han uppmärksammande mig på en artikel om ”könskodade lekplatser” i DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/skogslek-gor-barn-jamlika och då skrev jag en artikel i SVD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genusvetare-forvirrar-barnen_2224643.svd följt av en till om genus i akademin http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd och det var så jag började blogga.

  Om du på liknande sätt går igenom alla andra bloggar på min bloggrulle, där det ventileras frågor om allt från FRA till Libyen till klimatfrågor och försvar, så känner sig säker andra ”mobbade” eller kränkta av vissa ställningstaganden där. Jag tycker att du ska satsa på att delta i diskussionen (men det kanske du redan gör?), men man kan aldrig få alla att tycka samma sak om allt. Men det vore intressant att veta vilka bloggar du avser och om det gäller kommentarsfälten eller blogginläggen. Och definiera gärna ”mobbning”.

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, läser i ett inlägg på din blogg http://lottaonline.blogspot.com/2011/10/ikvall-var-jag-snygg.html

  ”Jag hade även samlat på mig negativa energier via nätet. Dumma meningslösa diskussioner. Jag är som ett öppet skal. Tar in allt som den bästa miljö komposteringsmaskinen. Allas känslor och besvikelser. Inte direkt bra för humöret.”

  Det där är farligt. Försök att även delta i diskussioner på nätet där du får positiv energi 🙂

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Återkommer till kommentarerna i em. Måste ut i solen! Den lär man ju inte se så mycket av i fortsättningen, men nu är den synlig efter flera dagars höstmörker. Det var förresten länge sedan jag studerade den med mitt teleskop, har inte sett en solfläck på länge nu, måste sluta bara stirra ut i nattmörkret https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2009/02/tanja-teleskop2-2011-03-11.jpg

 76. Lotta skriver:

  Tanja Bergkvist:
  Vad menar du med att jag ”stödjer” dem (bloggarna)? (Och återigen – vilka?)

  ”Vilka” återfanns i min första kommentar till dig: ”Pär Ström, Pelle Billing och Aktivarum”. Med Pär Ström menade jag givetvis hans blogg GenusNytt.

  Jag hade inte väntat mig någon förståelse från dig. Utan vill bara delge mina tankar kring att du som kvinna stödjer den här typen av bloggar med det agerandet mot kvinnor. Speciellt de som inte kryper för dem. Med att stödja menar jag att du länkar till dem och ofta är där och sympatiserar med deras åsikter. Du får ju även deras beskydd och stöd, så då kan man ju kanske skita i övriga kvinnliga medborgare!?

  Vad bra att du citerar från ett inlägg från min blogg och försöker förklara mitt motstånd för påhoppen, med att det är mitt eget fel! Jag är säker på att du hade mycket goda avsikter. Så änglalik som du tycks vara! 🙂

  Du brukar dessutom var inne hos Aktivarum och det är en av de bloggar du stödjer! Där du mycket väl ser alla påhopp. Och på GenusNytt har väl ingen kunnat missa alla påhopp som sker i grupp mot andra!?

  ”Om du på liknande sätt går igenom alla andra bloggar på min bloggrulle, där det ventileras frågor om allt från FRA till Libyen till klimatfrågor och försvar, så känner sig säker andra ”mobbade” eller kränkta av vissa ställningstaganden där.”

  Nej jag talade om de specifika bloggar som GenusNytt, Pelle Billing, Medborgareperspektiv och Aktivarum. Dessa bloggar har samma fokus och vill motarbeta feminismen samt till viss del genusindustrin. De propagerar för att de är nedtryckta av kvinnor.

  Totalt befängt i mina ögon, då de visar en genuin förmåga att själva trycka ner kvinnor, som inte skriver att de vill vara hemmafruar och strunta i utbildning. Eller att deras inlägg är helt fantastiska. De sprider information om att kvinnor med högre utbildning, satsar på karriär har manliga hjärnor och är manliga!

  Kvinnor som stödjer den typen av propaganda är i mina ögon förrädare! Jag känner många högre utbildadekvinnliga företagare och de har både män, barn, familjer och är kvinnligt attraktiva. Dock inga våp!

  Deltagarna på dessa bloggar tar varje kvinna som inte fjäskar, kryper och smörar för dem som en radikalfeminist. Jag skulle själv aldrig sänka mig till, att inte stå för mina åsikter för att få med sig en massa män på nätet. Men vi är ju alla olika.

  Jag med andra kvinnliga kollegor, nätverksvänner är inga feminister. Vi är dock självständiga och står för våra åsikter. Vi ser inte ner på andra kvinnor och tycker att män står högre än oss. Vi är istället jämbördiga dem.

 77. Nordbo skriver:

  Annie Lööv vill att barnen i skolan ska tänka mer på kön, istället för att lära sig matematik, fysik och historia etc. Hon säger inte så, men livet ju sådant att man inte hinner med allt utan måste prioritera vissa saker över andra. Allas barn ska indoktrineras mer med genusideologin i hennes framtid, liksom barnen i DDR indoktrinerades med den besläktade ideologin marxism-leninismen:

  ”Min förhoppning är att nästa generation växer upp som långt mer jämställda än oss – men det kräver en medveten utbildningspolitik. Det är tillexempel inte rimligt att vissa förskolor kallas ”genusförskolor”, borde inte alla förskolor vara kvalitetssäkrade ur ett genusperspektiv?”

  http://www.centerkvinnorna.se/Om-oss/Val-av-partiordforande/Annie-Loof/

 78. Nordbo skriver:

  Jag menar alltså att hon har Gudrun Schyman som förebild.

 79. Info skriver:

  Nordbo: ANNIE LÖÖF (28 ÅR) SKA ÄNTLIGEN VRIDA HELA SVERIGE RÄTT!

  Fanns det en värld före 1983 – det år, då Annie Lööf föddes? Ja, något grått och hemskt, kallt och drypande, något som mest av allt liknade en tortyrkammare fanns troligen. Men annars ingenting. Detta förstår man indirekt av de förslag till fantastiska ”förbättringar”, som Annie Lööf presenterade på centerkvinnornas hemsida 2011 (datum ej utsatt):

  ”JÄMSTÄLLD SKOLA

  Vi måste börja med barnen! Min förhoppning är att nästa generation växer upp som långt mer jämställda än oss – men det kräver en medveten utbildningspolitik. Det är tillexempel inte rimligt att vissa förskolor kallas ”genusförskolor”, borde inte ALLA förskolor vara KVALITETSSÄKRADE ur ett genusperspektiv?

  För att skapa en jämställd skola är lärarnas utbildning oerhört viktig. Om tjejer ska ges samma utrymme i klassrummet som killar måste läraren vara medveten om de STRUKTURELLA NORMER som ligger bakom att killar tillåts ta mer plats. Utbildning i jämställdhet borde ges en större plats i lärarutbildningen.
  ALLT STUDIEMATERIAL, redan från de allra tidigaste åldrarna, bör vara granskat ur ett JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV. Det är OACCEPTABELT att vi ger våra barn och unga en skev och missvisande historiebeskrivning, eller att exempel och texter utgår från STEREOTYPA KÖNSROLLER.”

  Så tillvaratar det gamla Bondeförbundets barnbarnsbarn landsbygdens problem. Tiina Rosenberg, Gudrun Schyman, Fredrik och Schlingmann, Gens och Borgström, Winberg och Eva Lundgren, Ohly och Fridolin, Elin Grelsson och Mats Söderlund – ingen kunde ha uttryckt saken bättre…

  Eller hur?

  (Infos kommentar: Jo, de kanske kunde ha undvikit några av Annies språkfel.)

 80. QED skriver:

  Avhandling om rasbiologen, universitetsrektorn och antinazisten Nils von Hofsten (1881-1967):

  ”Avhandlingen analyserar också von Hofstens nätverk av genetiskt intresserade forskare och de lobbykampanjer detta nätverk ägnade sig åt för att lansera eugeniken i Sverige under 1910-och 20-talen. Nätverket utgjorde en viktig ”maktbas” genom vilken von Hofsten kunde nå inflytelserika positioner, inte minst den som vetenskapligt råd i Medicinalstyrelsen. Nätverket analyseras också ur ett maskulinitetsperspektiv och ur ett genuskontraktsperspektiv, vilket bidrar till att bredda förståelsen av varför steriliseringarna drabbade främst kvinnor.”

  http://www.unt.se/kultur/rektorn-som-var-rasbiolog-1510140.aspx

  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:445226

  ”Genuskontrakt” var ett nytt ord för mig.

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, ok, har inte hunnit läsa de tidigare kommentarerna, såg bara den senaste och valde att svara på den innan jag skulle ut. Ska läsa de jag inte läst nu.

  * ”Och på GenusNytt har väl ingen kunnat missa alla påhopp som sker i grupp mot andra!?”

  Jo, det har jag missat, eftersom jag inte hunnit följa bloggar och kommentarer i den utsträckning jag hade velat. Men nu när du nämner bloggarna så går jag in på Genusnytt, och av det jag ser hittar jag ingen mobbning när jag skummar de översta blogginläggen. Var på tiden att visa ett livstecken så jag passade på att även lägga en kommentar på hans senaste inlägg 🙂 ( http://genusnytt.wordpress.com/2011/10/29/kastar-vi-bort-halva-begavningsreserven/#comment-79575 ).

  Men ok nu har jag förstått din kritik iaf:

  * ”De sprider information om att kvinnor med högre utbildning, satsar på karriär har manliga hjärnor och är manliga! Kvinnor som stödjer den typen av propaganda är i mina ögon förrädare!”

  Det var ord och inga visor. Jag antar att det här finns en del forskning som visar att det statistiskt är så att män är mer riskbenägna osv, letar efter en artikel av professorn i neurofysiologi Germund Hesslow men det är borta från nätet 😦 . Men i vilket fall, kan istället hänvisa till en artikel i Illustrerad Vetenskap på ämnet (alla kan registrera sig och läsa pdf på illvet.se): ”Liten skillnad är stor”: http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/liten-skillnad-ar-stor om aktuell forskning när det gäller skillnader i mäns och kvinnors hjärnor. Där ser du även länkar till andra artiklar.

  Förstår inte vad som är så provocerande med det? Med eventuella olikheter. Och om man då säger en kvinna som är karriärmedveten och tävlingsinriktad och riskbenägen för att ha en ”manlig hjärna” som du skriver att de gör, då menar man ju vanligen att hennes beteende rent statistiskt påminner om manligt. Man kan också välja att bara skriva att hon är riskbenägen osv och inte blanda in ordet manligt, men det är ju lite populärt att prata om att män ska bejaka sin kvinnlighet, så varför vara så rädd för att beskriva något som manligt då? Om man talar om kvinnligt och manligt, så kan man avse dels rent biologiska skillnader (det är kvinnligt att föda barn), men även rent statistiskt – och då kan det handla om både social konstruktion/kulturellt eller biologiskt. Man kan ju kalla

  * ”Jag känner många högre utbildade kvinnliga företagare och de har både män, barn, familjer och är kvinnligt attraktiva. Dock inga våp!”

  Det gör jag också, finns det någon som säger att de (vi) skulle vara våp? Att någon kommentator skrivit sådant på någon blogg och sedan generalisera det till att gälla flertalet som är kritiska mot genushysterin är ju bara galet och verkligen ett missförstånd. Varför hänga upp sig på det mest inskränkta som skrivs?

  * ”Dessa bloggar har samma fokus och vill motarbeta feminismen samt till viss del genusindustrin. De propagerar för att de är nedtryckta av kvinnor. Totalt befängt i mina ögon, då de visar en genuin förmåga att själva trycka ner kvinnor, som inte skriver att de vill vara hemmafruar och strunta i utbildning.”

  Har aldrig sett Pär Ström, Pelle Billing eller Aktivarum någonsin visa på en ”genuin förmåga att trycka ner kvinnor”. De har påtalat olikheter för könen vad gäller lagstiftning, praktiserandet av jämställdhet mm, och att man i vissa fall inte behandlar könen lika.

  * ”Jag med andra kvinnliga kollegor, nätverksvänner är inga feminister. Vi är dock självständiga och står för våra åsikter… ”Dessa bloggar har samma fokus och vill motarbeta feminismen”.

  Jag antar att du hade en definition på feminism i den kommentaren, och en annan definition i den andra kommentaren? Det blir lite svårt att diskutera feminism och antifeminism med dig då då…

  * ”Deltagarna på dessa bloggar tar varje kvinna som inte fjäskar, kryper och smörar för dem som en radikalfeminist.”

  Det var nytt för mig, men ok, du pratar alltså om ”deltagarna”= kommentatorerna. Har som sagt inte haft tid att läsa alla dessa kommentarer, men hur definierar de ”radikalfeminist” och hur definierar du det själv? Kanske något att ta reda på innan du tar åt dig. F.ö. tycker jag inte du ska ta åt dig för att folk som skriver anonymt på nätet i ett kommentarsfält kan tycka både det ena och det andra.

  * ”Du brukar dessutom var inne hos Aktivarum och det är en av de bloggar du stödjer! Där du mycket väl ser alla påhopp. Och på GenusNytt har väl ingen kunnat missa alla påhopp som sker i grupp mot andra!?”

  Som sagt, ja jag tycks ha missat det, och Aktivarum brukar jag ibland hoppa in på och tipsa om saker, ofta utan att läsa de föregående kommentarerna, eftersom mina tips ofta rör något som är OT för det aktuella inlägget. Har inte sett något påhopp men länka gärna.

  Men om det nu är så att det stör dig att det förekommer kommentarer du inte uppskattar på bloggar som är uttalat genuskritiska, varför hänger du då just där?

  * ”Du får ju även deras beskydd och stöd, så då kan man ju kanske skita i övriga kvinnliga medborgare!?”

  ”Beskydd och stöd” – varför skulle jag behöva ”beskydd”? 🙂 Jag står helt på egna ben och har aldrig behövt andra bloggares ”beskydd”. Hur menar du? Att de hålller med om saker jag skriver? Ang att ”skita i övriga kvinnliga medborgare”… Say what? Om vi ska prata karriär: jag har fått många unga kvinnor att intressera sig för matematik och läsa naturvetenskap. Genom mitt arbete vid Stockholms Universitet, genom att medverka i uppbyggnaden av matematikavdelningen på Vetenskapens Hus, genom att intensivträna ungdomar till matematikolympiad på SSHL (ett lag tre tjejer kammade hem segern, och det var inga lätta tal), hålla flera populärvetenskapliga föredrag och mycket annat jag kan ta upp i mitt CV jag snart borde lägga ut på bloggen.

  Jag utgår ifrån att du på samma sätt fått flera kvinnor att starta och driva framgångsrika företag? Och om vi ska prata annat: jag stödjer kvinnor som vågar yttra att de kan tänka sig att vara hemmafru, och kvinnor som vill spendera mer tid med barnen, eftersom jag, till skillnad från vissa andra, anser att de kvinnorna kunnat komma fram till detta beslut eller denna uppfattning på egen hand. I många fall kvinnor som både har utbildning och karriär i bagaget. Vilken kvinnosyn har du?

 82. QED skriver:

  Lotta: beklagar, men jag kände inte i förväg till vem du var och att du bloggar också. Jag hoppade till lite av ditt påstående om mig ”Samtidigt ger det beskydd från sådana som dig!”. Inte undra
  på att man kan få mothugg om man börjar en konversation så … .

 83. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, läser nu din första kommentar: ”Varför propagera för ett visst sätt som folk ska leva när ni själva anser att feministerna sägs försöka styra hur andra ska leva! Är inte det dubbelmoral!?”

  Precis tvärtom, iaf för min del, jag stödjer allas rätt att leva sitt liv hur de vill, varför ska det vara stigmatiserande att vilja bli hemmafru? Du har inte alls förstått min utgångspunkt uppenbarligen, utan du hämtar din uppfattning om sk genuskritiska bloggare ur kommentarsfältet hos de tre bloggar du nämner. Jag har aldrig sett dig på min blogg förut, men liksom för de bloggar du nämner, är vår utgångspunkt att man ska just få välja att leva sitt liv som man vill – alltså helt motsatsen till den uppfattning du tycks ha fått. Jag anser inte att genusperspektiv i förskolan ger barnen ”bättre möjligheter att välja”, utan som jag behandlat i många inlägg (se Dagisgenus och Skolgenus-kategorierna) så anser jag genusimplementeringen vara begränsande. Sedan finns det lika många teorier som genusvetare vad gäller detaljerna, och just därför har jag läst rapporter och statliga utredningar och hämtar mina ”bevis” därifrån. Dvs: det finns även kloka genusvetare och bra forskning på området, men det är tyvärr inte den som är vägledande för den politiska utvecklingen.

  ”Hur kommer det sig att du anser att det är riktigt med den mobbningen som de anhängare du hjälper sysslar med!? De som hänger hos Aktivarum, Pelle Billing och Pär Ström! ”

  Oj, nu ser jag att du visst avsåg det jag inte trodde i min första kommentar till dig kommentar. Då hänvisar jag till den:https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/26/hemmafruar-genusexperter-och-sverigedemokratiska-tider-%e2%80%9di%e2%80%9d-norden/#comment-14091

  Eller för att sammanfatta: Jag kan väl knappast hållas ansvarig för vad alla andra bloggar skriver och än mindre för vad som pågår i dessa bloggars kommentarsfält? Vad menar du med att jag ”stödjer” dem (bloggarna)? I detta avseende, eller vad menas för övrigt? Har jag någonstans tagit ställning i något som är kopplat till den eventuella mobbning du påstår förekommer där (något inlägg, något exempel, något konkret fråga?) – om den nu förekommer, jag har inte ens hunnit följa andra bloggar på ett bra tag, då jag knappt har hunnit med min egen, så jag kan inte uttala mig i den frågan. Och jag antar att du med ”mobbning” inte heller avser alla uttryck för åsikter som inte sammanfaller med dina? Eller?

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, ”Att t ex informera om att de inte kommer få pensions- och inkomstpoäng när de stannar hemma o.s.v. Är det hotfullt för ert gäng om den upplysningen kommer fram?”

  Tvärtom, detta måste upplysas om för att få till stånd en förändring. Anser du inte att det finns ett värde i att vilja ta hand om barnen själv istället för att lämna dem på dagis under de första åren? Eller är det för hotfullt för dig om den statliga propagandan då inte når alla barn?

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”Tanja klarar så bra att svara själv så jag ska inte säga så mycket.”

  Har just gjort det i ett antal långa kommentarer till Lotta :-).

  ”Men jag är intresserad av att se konkreta exempel på den påstådda mobbningen… som sagt var, bra om du kunde underbygga dina påståenden om mobbning. Upp till bevis, Lotta!”

  Ja, jag väntar också på exempel. Men hur svårt kan det vara att i något kommentarsfält till någon blogg med daglig uppdatering och hundratals kommentarer hitta en knäpp kommentar som inte behöver vara representativ för någon annan än (den ev anonyma) kommentatorn? Men låt oss se. Om Lotta inte avser själva blogginläggen på de bloggarna också. Och gärna en definition av ”mobbning”, så att vi kan få en kommentar kring om mobbning är likställt med att inte dela någon annans åsikter.

 86. Mrs G skriver:

  OMG tidernas längsta blogginlägg eller vad? För att inte tala om alla pretentiösa kommentarer med You Tube klipp och gud vet vad mer….här får man minsann hålla tungan rätt i mun 🙂
  En stilla undran eller två, är detta månne klubben för inbördes beundran? Är hela högen hemmafruar/hemmamän med så mycket energi till övers?
  Själv är jag faktiskt hemmavarande fru utan barn men med världens 2 finaste malteserkillar, på gränsen till underverk.
  Nöjd med live, inte mycket till feminist men skämms inte för det.
  Snälla rara hetsa inte upp er över allt, låt människor vara vuxna nog att bestämma över hur de vill leva sina liv.
  Så länge det inte skadar någon annan.

  Mrs G (hemmafru)

 87. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, ser nu din kommentar till Nordbo ang mobbningen https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/26/hemmafruar-genusexperter-och-sverigedemokratiska-tider-%e2%80%9di%e2%80%9d-norden/#comment-14071

  ”Du kan t ex hoppa in på Aktivarum, så blir jag kallad för Psyko fall, att jag behöver utbildas, jag skriver skit, jag är ett troll o.s.v. Folk hoppar på en i hopp om att jag ska få ett argt utbrott, vilket de lyckats med någon gång. ”

  Självklart inga trevliga saker, men sådant kan man råka ut för på nätet, tyvärr, alla har inte ett kontrollerats språkbruk. Men anonyma kommentatorer behöver inte alltid utveckla sig så precist i sin kritik. Jag antar att de som skriver sådana kommentarer vill säga att de inte håller med i något du skrivit då. Jag antar att du inte sagt något sårande till dem heller baserat på deras åsikter, för annars får vi ju bara se ena sidan.

  ”Men jag är troligen ett psykfall, som många på dessa bloggar kallar mig och är förmodligen överkänslig. Oavsett om jag vore ett psykfall, vilket inte är fallet, så ger man inga diagnoser. Är annars tillräckligt kompetent med livserfarenhet, utbildning, företagande och ansvar över andra, för att veta vad mobbning innebär!”

  Ok men om du vet att du känner så och det finns kommentatorer som skriver sådant och det blir för mycket, så strunta då i de bloggarna. Man måste själv bestämma vad man utsätter sig för.

  ”Troligen anser Tanja bergkvist att kvinnor inte är lika mycket värda som män, för det tycks vara sådana kvinnor som hänger runt dessa bloggar. Den som talar mest illa om andra kvinnor, får störst stöd av dessa män! I mina ögon känns inget av det direkt friskt.”

  Tack för att du sjukförklarade mig. Har du även sjukförklarat de kommentatorer som sjukförklarat dig (ang de som skrivit ”Psyko”)? Det där du skriver om kvinnors värde är så absurt att jag inte ens tänker kommentera det. Ursäkta mobbningen här men jag vill å det bestämdaste hävda att jag inte har de åsikter du tillskriver mig på ingen grund (och kanske även andra bloggare?) – det om kvinnors värde ovan liksom att stödja eventuell mobbning i andra bloggares kommentarsfält. Vilket nonsens! 🙂

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu ska jag ta och läsa Aktivarums inlägg för att se om det försiggår mobbning, och vem som egentligen säger vad. Redan den första kommentaren är talande – Lotta inleder debatten:

  ”Är du ute efter en hemmafru Erik!?… Oj vad du kämpar för att kvinnor ska strunta i utbildning och bli mähän! Så du med dina polare ska klara av en tjej/kvinna. Eller är det kanske så ni får en kvinna överhuvudtaget!?”

  Väldigt bra grund och femstjärnig inledning för att få till stånd en sansad och framför allt saklig debatt.

  http://aktivarum.wordpress.com/2011/10/25/elise-claeson-vs-katerina-janouch-om-hemmafruar-holland-och-hook-ups/

 89. QED skriver:

  Hmm påminner mig talesättet ”Det var hans/hennes fel, han/hon slog tillbaka först!”

 90. Tanja Bergkvist skriver:

  MRS G, ”OMG tidernas längsta blogginlägg eller vad? För att inte tala om alla pretentiösa kommentarer med You Tube klipp och gud vet vad mer…här får man minsann hålla tungan rätt i mun ”

  Inte alls – här är ordet fritt, som du ser av all diskussion 🙂

  ”Själv är jag faktiskt hemmavarande fru utan barn men med världens 2 finaste malteserkillar, på gränsen till underverk.”

  Vad kul – och jag är matte till tre underbara katter, en perser, en birma och en blandning perser-birma. Bilder här (tyvärr avled den fjärde i januari, sörjer fortfarande 😦 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/02/02/sorg-och-saknad/ )

  ”Nöjd med live, inte mycket till feminist men skämms inte för det.Snälla rara hetsa inte upp er över allt, låt människor vara vuxna nog att bestämma över hur de vill leva sina liv. Så länge det inte skadar någon annan.”

  Exakt vad vi kämpar för faktiskt! :-).

  PS! Ang längden på mina blogginlägg, så var detta ovanligt kort – fråga mina kommentatorer bara…

 91. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja så kan det ju vara ibland. Vilket stök. Det pågår även ett jättebråk på mitt förra inlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/21/birro-matematikerna-och-genusflanoser-i-p1/

  Eller bråk och bråk – diskussion. Jag har inte läst de över hundra kommentarerna från de berörda parterna än. Jag hoppas de inblandade fortfarande är vid liv. Jag har lovat lösa konflikten i flera dagar nu, och skulle idag, men pga Lottas alla kommentarer så hann jag inte. Så imorgon löser jag det bråket, hoppas jag.

  Jag tror att det handlar om invandring och mångkultur av epiteten att döma när jag släpper igenom dem se som hamnat i kön, men är inte riktigt säker hur det började och hur det utvecklats. Som bekant kan bråk som först handlade om en sak inom kort komma att handla om andra saker. Dock inte matematiska bråk – de kan bara förkortas och ingenting förändras ändå. Synd att man inte kan förkorta bloggbråk på samma sätt – men ska försöka imorgon genom att dividera lite :-).

 92. QED skriver:

  Tanja, jag men det är svårare med irrationella bråk för att inte tala om transcendenta bråk eller komplexa bråk.

 93. Fredrk, skriver:

  Väldigt tråkigt att se hur Lotta och Mrs G drar ned diskussionen på ren personangreppsnivå. Det är tyvärr väldigt typiskt när man tar upp genusfrågor kritiskt. Det som gör Tanjas blogg outstanding är ju exakt detta att hon stenhårt angriper *sakfrågor*. Utgångspunkten i hennes angrepp är alltid felaktiga och absurda påståenden från folk i genuslägret och det politiska klimat som gör att genusteoretiker slinker undan den kritiska granskning som andra forskare tar som en självklarhet.

  Jag kan inte låta bli att kommentera några dumheter nedan:

  Lotta: ”Hur kommer det sig att du anser att det är riktigt med den mobbningen som de anhängare du hjälper sysslar med!?”
  – Jag följer denna blogg och det har aldrig förekommit support för någon mobbning. Tvärtom. Påståendet är ren lögn.

  Lotta: ”Hur kommer det sig att du för det första ifrågasätter min fråga till Tanja kring mobbning? Känner du mig? Bara det belyser ju ditt nedlåtande sätt gentemot mig! ”
  – Skälet till att ifrågasätta detta är att det helt enkelt inte är sant. Man behöver inte ”känna” Lotta för att se detta, det räcker med att följa bloggen. Det är ett påstående om bloggen inte om signaturen ”Lotta”. Det är heller inte nedlåtande att påpeka att felaktigheter är felaktiga.

  Lotta: ”Du kan t ex hoppa in på Aktivarum, så blir jag kallad för Psyko fall [sic]”.
  – Varför skall denna blogg stå till svars för vad någon påstås ha sagt på en annan blogg?

  Lotta: ”Troligen anser Tanja bergkvist att kvinnor inte är lika mycket värda som män”
  – Detta är så grovt och idiotiskt att det inte förtjänar bemötande. Var finns något påstående i den stilen på denna blogg?

  Lotta: ”Den som talar mest illa om andra kvinnor, får störst stöd av dessa män!”
  – Jag skulle vara mycket intresserad av en vetenskaplig studie som visar att män får mer stöd desto mer de talar illa om kvinnor. Min egen gissning är att det ligger till på rakt motsatt sätt. Den här typen av spekulationer är inte mycket att hänga i gran.

  Mrs G: ”Är hela högen hemmafruar/hemmamän med så mycket energi till övers?”
  – Är inte detta lite väl nedlåtande? Själv är jag inte direkt hemmaman men lägger ändå en viss tid på att diskutera på nätet.
  Det finns folk som både hinner med ett yrkesliv och att delta i samtidsdebatten.

 94. Kenneth Karlsson skriver:

  Tanja, du är bäst. Som människor, kvinnor och män, kan vara bäst.

 95. dolf skriver:

  Och imaginära bråk är olösbara.
  Tyvärr är minsta gemensamma nämnaren i det andra bråket irrationell med en imaginär faktor.

 96. dummebirger skriver:

  @ Dogdylan

  Alltså, jag håller med dig i mycket angående vänsterns dubbelmoral o.s.v. även om jag inte delar varken din ideologi eller din vision för Sverige (jag bekänner mig för närvarande inte till någon ideologi). Men jag undrar en sak: var inlägget menat som ett svar till mig eller var det bara allmänt filosoferande? Jag nämnde ingenting av vad du drog upp och jag ser inte relevansen.

  Jag konstaterade enbart att jag anser att din analys av TH inte stämde riktigt. Huruvida hans åsikter sanktioneras av vänstern eller inte bryr jag mig inte om i sammanhanget, jag reagerade på att du jämför honom med svenska, etniska nationalister när han snarare har sin svenska motsvarighet i WPWW. Samt att jag inte håller med om att han är marginaliserad. Hade han på riktigt varit marginaliserad så hade han inte omnämnts i det här inlägget av Tanja. Speciellt med tanke på hans brottsliga bakgrund.

 97. dummebirger skriver:

  Det verkar som att det har blivit ett fel med wordpress. Mitt inlägg vill inte publiceras samtidigt som det står att jag har publicerat det. Lägger till den här ”headern” för att undivka problemet.

  @ Dogdylan

  Alltså, jag håller med dig i mycket angående vänsterns dubbelmoral o.s.v. även om jag inte delar varken din ideologi eller din vision för Sverige (jag bekänner mig för närvarande inte till någon ideologi). Men jag undrar en sak: var inlägget menat som ett svar till mig eller var det bara allmänt filosoferande? Jag nämnde ingenting av vad du drog upp och jag ser inte relevansen.

  Jag konstaterade enbart att jag anser att din analys av TH inte stämde riktigt. Huruvida hans åsikter sanktioneras av vänstern eller inte bryr jag mig inte om i sammanhanget, jag reagerade på att du jämför honom med svenska, etniska nationalister när han snarare har sin svenska motsvarighet i WPWW. Samt att jag inte håller med om att han är marginaliserad. Hade han på riktigt varit marginaliserad så hade han inte omnämnts i det här inlägget av Tanja. Speciellt med tanke på hans brottsliga bakgrund.

 98. dummebirger skriver:

  @ Tanja

  Bråket har ingenting att göra med invandring. Det är en kille som känner sig så kränkt över att några kan ha kritiska åsikter om invandringen att han tar på sig om uppgift att skriva korta, rappa svar till alla inblandande där han på ett lugnt och sakligt sätt förklarar för alla varför de har fel. Och med det menar jag att han står för minst en fjärdedel av trådens inlägg, skriver långa uppsatser, bemöter ingen i sakfrågan som för länge sedan slutat diskuteras samt kallar alla misstänkta meningsmotståndare för lögnare, råttor, fega kräk, psykfall, fascister osv.

  En Södertörnare som löpt amok, helt enkelt.

 99. Lennart W skriver:

  Tanja, OK numera är det alltså 14000 per månad som en dagisplats egentligen kostar, enl. den andra länken du gav från Föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid, vilket ju gör att det samhällsekonomiska argumentet för dagis faller helt för den allra största delen av befolkningen. Väldigt få betalar ju 14000 i skatt per månad. (Föräldrarna betalar iofs en minimal del av dagiskostnaden själva, men det ändrar ju inte särskilt mycket om samhällsnyttan.)

  Men hemmafru betyder väl inte bara att vara hemma pga småbarn? Iofs kan nog även många lågstadiebarn må bra av en förälder hemma, men så småningom är de ju faktiskt inte lika beroende längre. T.ex. min 15-åriga dotter är nog hemma mindre än vad vi är pga alla aktiviteter med ridning mm. Iaf är det ju kanske inte så där jättenödvändigt att vara hemma när ungarna iaf är i skolan, så deltid kan man ju iaf jobba, Och just när det gäller denna grupp tycker jag att Reinfeldt har en solklar poäng.

 100. Magnus hjärngymnasten skriver:

  Det tog mig 30 minuter att läsa genom inlägget bara och alltså inga kommentarer. Jag har jätteproblem då texten är så grötig och smal.

  En helt annan tankebana och meningsuppbyggnad än mig så jag staplar mig fram. :/ Men jag gav inte upp! Är jag dyslektiker eller är det bara jag som har problem med denna matematikers texter?
  När jag väl tog mig igenom den kan jag säga att det var ett bra inlägg.

  Ville bara gnälla av mig då jag är svettig nu, lite frustrerad också! 🙂

 101. Lennart W skriver:

  Dolf: Vad är det för dumheter du säger nu? Är ju bara förlänga det imaginära bråket med nämnarens komplexa konjugat. Sen är det bara att räkna på ung. som vanligt. Ett trick som f.ö. även fungerar utmärkt med komplexa bråk, dvs där det finns både realdelar och imaginärdelar över och/eller under bråkstrecket..

 102. Lennart W skriver:

  Tanja: Asså, matematiska bråk går faktiskt utmärkt bra att förlänga också. Eller har man avskaffat det för någon bättre ny metod..?

 103. Lennart W skriver:

  Info: Jo tack, men ett tips: undvik Las Vegas om du inte känner att du verkligen har för mycket pengar. Och då gamblade jag knappt ens, det finns ju så mycket annat där också. Men dagturen med buss till Grand Canyon ångrar jag ju inte förstås.

  Ang. Kahlos m.fl. nationalism i Göteborg, så är jag helt för att vi återgäldar vänligheten och skickar en utställning till Mexico med svenska teman, som t.ex. Milles, Carl Larsson, Zorn m.fl. Bara kul tycker jag med den sortens inbjudande multikultur!

  Ang. din och och andras huliganverksamhet står jag fast vid att sånt kan skrämma bort stora delar av publiken. Det är inte mitt fel att det faktiskt är så. Skjut inte budbäraren..
  (Har jag förlängt bråket nu?)

 104. Ella skriver:

  Anmäler mig härmed som din hushållerska, Tanja. Så att du kan satsa allt på kampen och de blommiga kuverten. Jag är en jävel på långkok och har faktiskt just köpt en halv älg. Bra om vi kan leva lite sparsamt. Tar med mig 10-literskastrullen och en hagelbössa. Ifall högkvarteret blir känt kan jag behöva agera som din bodyguard också. Kan börja på tisdag. Gillat du kalops och pepparrotskött?

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  Danne Spansk, ang dina kommentar om Reinfeldts uttalande:

  ””Vi har stora krav på att sjukvård och skola ska ha bättre kvalité”.

  -I detta sammanhang och med tanke på vem som fällde kommentaren så kan detta översättas till: nä, kärringar skall inte stå vid diskbänken. De skall jobba i omsorgssektorn!”

  Bra poäng – tänkte inte på det! Reinfeldt har bestämt sig var kvinnorna ska jobba!

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotta, ang din kommentar till QED: ”Övriga som har egna åsikter blir rejält mobbade av de bloggar, som ”värdinnan” stödjer!”

  Som sagt, igår började jag läsa på Aktivarums inlägg för att se om det försiggår mobbning, och vem som egentligen säger vad. Redan den första kommentaren är talande – Lotta inleder debatten:

  ”Är du ute efter en hemmafru Erik!?… Oj vad du kämpar för att kvinnor ska strunta i utbildning och bli mähän! Så du med dina polare ska klara av en tjej/kvinna. Eller är det kanske så ni får en kvinna överhuvudtaget!?”

  Väldigt bra grund och femstjärnig inledning för att få till stånd en sansad och framför allt saklig debatt.

  http://aktivarum.wordpress.com/2011/10/25/elise-claeson-vs-katerina-janouch-om-hemmafruar-holland-och-hook-ups/

  Jag vet inte vad du menar med ”mobbad”, men dessa ”åsikter” du har om blogginnehavare och andra kommentatorer – det framstår ju inte direkt som en bra grund för att starta debatt, och det är då inte konstigt om någon skulle få för sig att uttrycka en åsikt om det du skriver. Konstigt vore det annars. Kanske dags att byta taktik?

 107. Tanja Bergkvist skriver:

  Ang Lotta och mobbningen. Med det här anser jag den ”debatten” vara avslutad. Alltså debatten som Lotta startade kring att hon blir ”mobbad” av kommentatorer på bla bloggen Aktivarum och Genusnytt för att ha uttryckt sin ”egna åsikter”.

  Så här skriver nämligen Lotta hos Aktivarum här, när någon (eller vad hon uppfattar som) uttryckt en annan åsikt (se 10 cm ner i denna kommentar: http://aktivarum.wordpress.com/2011/10/25/elise-claeson-vs-katerina-janouch-om-hemmafruar-holland-och-hook-ups/#comment-3840 Kommentar av Lotta — oktober 26, 2011 @ 8:48 e m )

  ”Ditt lilla fan David Holman som inte gått ut i skolan vill gärna ha hemmafru. Han ser ut att vara van att äta en massa köttbullar med gräddsås. Kanske får han en dag en fru som liksom hans mamma kan fortsätta att laga det till honom. Bara en liten parentes.”

  En kommentator som deltar aktivt i debatten skriver så här:
  http://aktivarum.wordpress.com/2011/10/25/elise-claeson-vs-katerina-janouch-om-hemmafruar-holland-och-hook-ups/#comment-3893 (Kommentar av Torstensson — oktober 29, 2011 @ 9:03 e m)

  ”Ja det var Lotta. Kolla kommentar 6. Det är liksom inte första gången hon flippar ut så fullständigt. På Genusnytt kallade hon en annan kvinna för hora. Den kvinnan var dessutom feminist men hade någon avvikande åsikt tydligen. Hon flippade ut helt och skrev hora flera ggr.”

  Jag trodde Lotta var seriös i sin kritik om den ”mobbning” (som enligt henne förekommer på Aktivarum Genusnytt mfl) när jag började läsa, men det var tydligen helt fel. Nu vet vi. Case closed.

 108. danne spansk skriver:

  @Tanja.

  ”ang dina kommentar om Reinfeldts uttalande:

  ””Vi har stora krav på att sjukvård och skola ska ha bättre kvalité”.

  -I detta sammanhang och med tanke på vem som fällde kommentaren så kan detta översättas till: nä, kärringar skall inte stå vid diskbänken. De skall jobba i omsorgssektorn!”

  Bra poäng – tänkte inte på det! Reinfeldt har bestämt sig var kvinnorna ska jobba!”

  Tack!

  -Det hela går givetvis att utveckla och spinna vidare på – hur menar Reinfeldt egentligen?

  Menar han att , för att kunna utveckla och förbättra kvalitén inom nämnda områden , och med tanke på att dessa områden är dominerade av kvinnliga arbetstagare – så krävs det att männen tar över? och är det då inte bara bra om fler kvinnor väljer hemmafrurollen?

  Eller är det så att Reinfeldt menar att hermmafrurollen är av ondo då den inte genererar något mervärde i samhällsekonomin – och att det då krävs att kvinnor i stället för att stå vid den egna diskbänken står vid någon annans – och därmed skapar mervärde?

  Om man stannar vid min andra hypotes, är Reinfeldt rent av förespråkare för typiska mans och kvinnorgöra?

  Hur som haver, här är min politiska åsikt: Låt barnfamiljer själva avgöra vem som skall vara hemma under de 5 första åren. Statens uppgift skall vara att se till att lön utbetalas till hemmavarande förälder (vilken den enskilde familjen än kommer överens om att det skall vara), för att på så sätt garantera den hemmavarande föräldern inkomstpension under denna – inte minst för barnet – viktiga period.
  Dock är jag förespråkare för att kvinnan tar de två första åren i anspråk att vara den som är hos barnet – det är trots allt hon som är bärare av föda.

  Om staten själv tar på sig denna uppgift eller om den lägger detta på kommunerna spelar inte så stor roll – det handlar om fördelningspolitik.

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Ella, ”Anmäler mig härmed som din hushållerska, Tanja”.

  Ja men du ska väl också delta i kampen? 🙂 Vill helst inte äta älg, lite svårt att äta kött sedan katten dog så det blir allt mindre av det, men jag kan laga fantastiskt goda grytor med kikärtor och annat vi behöver för våra hjärnceller och riktigt kryddigt och gott med Cayenne och gurkmeja och ingefära och vitlök – alla antiinflammatoriska för optimal hjärnfunktion. Men då kanske jag också kan få laga mat? Utöver att blogga. Min djupt sittande biologiska instinkt att laga mat till andra kan inte bara konstrueras bort. Dessutom vet jag att du också gillar att skriva! Tisdag blir bra – vi hörs eller mailas då! 🙂

 110. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Lotta: Har precis för mig, jag som följt denna blogg länge, att det var vår ärade värdinna som uppmanade Aktivarum att börja blogga själv. ” Avslöja mig inte! 🙂 Och Pär Ström uppmanade mig att börja blogga! Jag saknar dock Eriks/Aktivarums många långa kommentarer på bloggen som han hade tid med innan han började blogga själv.

 111. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, tack för länk till Centerkvinnorna och Annie Lööf http://www.centerkvinnorna.se/Om-oss/Val-av-partiordforande/Annie-Loof/

  ”Om tjejer ska ges samma utrymme i klassrummet som killar måste läraren vara medveten om de strukturella normer som ligger bakom att killar tillåts ta mer plats.”

  Återigen, och jag har skrivit detta i många inlägg – killar ”tillåts” ta mer plats (som exempel brukar man påtala att pojkar pratar utan ha fått ordet i klassrummet) bara om läraren tillåter elevers om inte räckt upp handen att prata. Detta är inte ens genusfråga utan en disciplin/respekt-fråga. Men istället för att ge läraren befogenheter att slänga ut störande element ur klassrummet om man efter upprepade försök inte blir ordning, så ska dessa lärare istället gå en HBTQ-kurs och läsa genuslitteratur.

  Fullständig idioti! Då vet vi vilken analys Lööf och Centerkvinnorna gör av skolan.

 112. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ang http://www.svd.se/naringsliv/loof-laxar-upp-m_6592038.svd Inte bara det med Scyman, det här är ännu mer typdikt för (c): s Annie Lööf

  ”Ska vi ta bort Las (Lagen om anställningsskydd)?

  – Nej, det ska vi inte göra.

  Du har ju lagt motioner om det, bland annat i augusti 2008 med titeln ”Skrota Las”?

  – Jag tycker att det är viktigt att nå resultat…”

  Och exakt samma historia med euron (i en TV-intervju).

 113. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, irrationella bråk existerar ju inte per definition http://sv.wikipedia.org/wiki/Irrationellt_tal Men det kanske finns ett i förra inlägget – som jag ska läsa igenom idag 🙂 Isf måste jag lägga upp det på Arxiv.org där man snabbt kan säkra sina resultat: http://arxiv.org/archive/math

 114. Tanja Bergkvist skriver:

  Dummebirger, ang din fråga till Dogdylan: ”Men jag undrar en sak: var inlägget menat som ett svar till mig eller var det bara allmänt filosoferande? Jag nämnde ingenting av vad du drog upp och jag ser inte relevansen.”

  Dogdylan brukar skriva sina C-uppsatser i form av en kommentar här på bloggen – så det var nog i vanlig ordning menat som en allmän upplysning till alla!

 115. Tanja Bergkvist skriver:

  Dummebirger, ”Hade han på riktigt varit marginaliserad så hade han inte omnämnts i det här inlägget av Tanja.” Nja, den slutsatsen kan man väl knappast dra. Det är inte jag som sköter marginaliseringen i media. Men han är uppenbarligen aktiv forskningskollega till en mediaaktiv genusforskare som har vithet och genus som specialité.

 116. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Men hemmafru betyder väl inte bara att vara hemma pga småbarn?” Nej, man kan göra mycket annat. Och som sagt, många kanske menar att de vill vara hemmafru under en begränsad period, i synnerhet när barnen är små då, fram till skolstart tex. Det finns många sätt att räkna på det ekonomiskt, inte bara i form av dagisplats. Och som sagt, allt kan inte mätas i pengar.

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”..samtidigt som hon är genuint genomsympatisk. Inte minst det senaste är ett konststycke.” Ha ha, ja i synnerhet nu när Lotta kom in i bilden :-).

 118. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Iaf är det ju kanske inte så där jättenödvändigt att vara hemma när ungarna iaf är i skolan, så deltid kan man ju iaf jobba, Och just när det gäller denna grupp tycker jag att Reinfeldt har en solklar poäng.”

  han sa inget uttryckligen väl om gruppen hemmamammor med äldre barn? Som Danne Spansk skrev i en kommentar ovan:

  ””Vi har stora krav på att sjukvård och skola ska ha bättre kvalité”.
  [Reinfeldt i SVT]

  -I detta sammanhang och med tanke på vem som fällde kommentaren så kan detta översättas till: nä, kärringar skall inte stå vid diskbänken. De skall jobba i omsorgssektorn!”

 119. dummebirger skriver:

  @ Tanja

  Jag menade inte så 🙂

  Jag menade att hade han varit marginaliserad på riktigt så hade han inte varit en aktiv forskningskollega till en mediaaktiv genusforskare och därmed inte heller varit medförfattare till rapporterna ovan varpå du inte hade kunnat omnämna hans namn i inlägget ovan (vi hade heller inte hört honom medverka i p1 för två år sedan på just temat svenskhet).

  Ursäkta förvirringen. Jag ser nu att jag var ganska otydlig i min formulering.

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Dummebirger, ok jag då förstår jag. Han är inte marginaliserad i forskarvärlden.

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus hjärngymnasten, jag kan hålla med om att det nu börjar bli extremt jobbigt att hålla koll på kommentarsfältet – men inlägget är läsligt och fint – jämfört med att läsa i kommentarsfältet iaf! 🙂

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Danne Spansk, ”Eller är det så att Reinfeldt menar att hermmafrurollen är av ondo då den inte genererar något mervärde i samhällsekonomin – och att det då krävs att kvinnor i stället för att stå vid den egna diskbänken står vid någon annans – och därmed skapar mervärde?”

  Det är nog den korrekta analysen av hans psyke, som för övrigt kan beskådas på röntgenbilden här: https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2011/10/hjc3a4rna-simpson.jpg

 123. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Tanja: Asså, matematiska bråk går faktiskt utmärkt bra att förlänga också. Eller har man avskaffat det för någon bättre ny metod..?”

  Nä, jag tänkte bara att bråk är något man oftast vill förkorta, både inom matematiken och utanför. Tack för att du levererar lösningsmetoder som att förlänga med komplexkonjugatet – någon idé vad det skulle innebära i den ”vanliga” världen? Jag behöver nämligen ett lösningsverktyg till bråket i förra inlägget som jag ska börja läsa kl 15. Om det tar 2 min/kommentar betyder det över 200 minuter, så jag kanske har hunnit läsa igenom allt till kl 18 – och sedan ska jag dessutom tänka ut en lösning :-).

  Jag skriver ”vanliga” inom citationstecken eftersom jag anser att den ”vanliga” världen är en social konstruktion, medan matematikens värld är det ursprungliga, äkta, normala och vanliga i egentlig och vanlig mening.

 124. QED skriver:

  Tanja, off-topic: Du har ju hyllat TV-komedin The Big Bang Theory här på bloggen. Nu går det en serie på TV6 som är lite mer Södertörns Högskola än KTH, nämligen ”Community”. Den utspelar sig på ett amerikansk community college. 125. dummebirger skriver:

  @ Tanja

  Nej, precis. Han är idag ingen som journalister vill betrakta som kollega, men inom den akademiska världen lever och frodas han fortfarande och det är helt ok att bjuda in honom som gäst i egenskap av forskare eller expert. Det hela ger bilden av att han är en person som har marginaliserats bort från den mediala världen mer av nödvändighet än av ett faktiskt avståndstagande.

 126. Nordbo skriver:

  Tanja, angående det här citatet: ”Om tjejer ska ges samma utrymme i klassrummet som killar måste läraren vara medveten om de strukturella normer som ligger bakom att killar tillåts ta mer plats.”

  De där ”strukturella normerna” känner jag personligen inte alls igen. När jag gick i skolan tog jag inte mycket plats. På högstadiet var jag ofta inte ens där. Och även om jag var där fysiskt så lyssnade jag normalt sett inte på läraren och jag bråkade bara med dem ibland.

  Min upplevelse var att många av tjejerna däremot var närvarande och lyssnade på vad som sades. Den enda läraren som jag lyssnade på och fortfarande minns med respekt var skolans strängaste lärare. Han var inte elak, bara sträng men samtidigt rättvis. Så, både med tanke på att tjejer i snitt har högre betyg än killar i skolan och utifrån mina personliga erfarenheter så verkar det för mig snarare som att ”strukturerna” gynnar tjejer. Killar tenderar i högre grad att bli gräsligt uttråkade.

 127. Tanja Bergkvist skriver:

  På tal om Annie Lööf och (c). Jag hoppas ingen missade Ekots Lördagsintervju med Olofsson – ödmjukheten personifierad * ironi *. Hör henne göra bort sig här:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=4554290

  Det förtjänar en hel analys i ett blogginlägg. Påminn mig ta upp det!

 128. danne spansk skriver:

  Tanja! Glöm inte att ta upp Maud Olofssons klavertramp i kommande blogginlägg!

  Så där.

 129. dolf skriver:

  @Tanja
  Dolf, irrationella bråk existerar ju inte per definition …”
  Det var liksom min poäng, och något som inte existerar måste väl också vara olösligt per definition?
  Fast bråket i den andra tråden existerar i högsta grad, men som du säkert kommer att märka så bygger det i allra högsta grad på en av kombattanternas imaginära oförätter som tycks gjutna i sten (katakres, men vad är det man brukar säga?), de lyckas vara orubbligt fast förankrade trots sin bristande existens.
  [Vilket får mig att tänka på de bägge kosmiska konstruktörerna Trurl och Klaupatius liv och leverne som behandlas i boken Cyberiaden av Stanisla Lem, där tas i berättelsen Sannolikhetsdrakarna upp att en genialisk forskare på Neantiska högskolan angrep problemet att inga drakar existerar med exakta metoder och då upptäckte tre slags drakar: nollvärdiga, imaginära och negativa. Ingen av arterna existerar som sagt, men på olika vis.]

  (angående genomsympatisk) Ha ha, ja i synnerhet nu när Lotta kom in i bilden . Du skrattar med referens till Lotta, vänta tills du mött Ramirez 😦

 130. Gudrun Spyman skriver:

  ”Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.”

  http://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette#Kriminell_bakgrund

 131. Malaco skriver:

  Tanja!

  Jättekul om hemmafruar! =)

  Förresten, angående min kommentar om etniska identiteter, så var det en avsikt att just belysa det absurda i Sverige, att man måste tillhöra det ena könet, och ha en ickesvensk indentitet, för att klara sig undan mediadrev eller att bli utbuad och massförnedrad av media! =)

  Ta tex en kvinna, på 24 år, muslim, med slöja som inte döljer ansiktet, mörkhyad och boende i Tensta. Kalla henne ”Amina”

  och så en man, 50 år, måttligt kristen, blond och ljushyad, boende på Ekerö. Kalla honom ”Lars”.

  Båda göra följande uttalande: ”massmedierna är så fokuserade på jämställdhet, så att de glömmer vanliga familjers önskemål”

  Vem tror du skulle klara sig bäst efter det uttalandet? Lars eller Amina?

  Amina såklart! orsaken är helt enkelt att det inte finns några saker att kalla Amina för. Några ”magiska ord” som drar igång mediadrev och arbetsgivare mot henne.

  Det skulle bli en tigande journalistkår, samt massa arga artiklar på SD-sympatisörers hemsidor. Inget mer än så

  Men för Lars del, så skulle det bli ”vit medelålders man”… ”unken kvinnosyn”… ”uppblåst”… ”gubbig” ”gubbe”… osv osv Och får man väl de epiteten på sig så blir det som Napalm: ju mer du tvättar desto mer fräter den sönder din utsida!

  Och jag har själv kännt av denna skillnad, eftersom jag gått på en folkhögskola, där jag var den ända med icke-västlig invandrar-identitet. Och jag märkte snabbt att jag kunde ta ut svängarna MYCKET mer än de andra grabbarna i klassen. Vi var nästan alla kring 20-25-strecket, och alla hade olika åsikter om saker. Men JUST när det gällde att kritisera POLITISKT KORREKTHET, så var det BARA jag som vågade göra det öppet! de få gånger nån annan (av killarna) vågade göra det – så kom läraren med bestämda och nästan ilskna pekpinnar. Typ ”det där är vi själva som orsakat”.

  – Vilka ”vi” ?

  vad har ”Kennet”, en 21-årig lapplänning med snus, datorspel, bilar, bilmekande och hockey som främsta fritidsintressen gemensamt med ”Tim Modig”, en fin kultursnobb med en liten kommunistisk röd halsduk till den dyra italienska skjortan och rödvin, kulturbloggar och queer-teater som främsta intressen?

  i min värld påminner den Kennet mer om Amina än om Tim Modig!

  Men skillnaden är att Kennet inte kan uttala sig, eftersom han tillhör fel sort.

  Själv tänker jag fortsätta att utnyttja det vapen som PK försett mig med: – nämligen att jag för cirka 20 år sedan invandrade från sydöstra europa, har osvenskt utseende och namn.

  Det är ett vapen som är kraftfullare än en än nåt annat, i kriget mot PK eliten =)

  och jag är glad att jag hamnade i en liten ort när jag kom till Sverige, där de svenska grabbarna accepterade mig. För de va dom som fick mig att inse att Sverige måste räddas, precis som andra tidigare hjälpt till att rädda mitt hemland. NÅT tack måste ju vi invandrare ge Sverige!

 132. Aktivarum skriver:

  Dogdylan: (även Dummebirger)

  ”Visst finns det många dubbelstandards i den här anti-rasistiska vänstern.”

  De är inte mer antirasistiska än gudrun schyman är antisexistisk. De råkar bara vara rasistiska åt ett annat håll än man brukade vara rasistisk 1955 och medan andra fält rör sig framåt så beter man sig här som om det fortfarande vore 1955.

  ”De tycker att västerländsk nationalism är fult och farligt men österländsk och afrikansk nationalism eller vad det nu anser vara är fint och bra.”

  De tycker nationalism är fult och farligt – utom när det är rätt nationer. Rätt nationer är i sin tur som vanligt de där mänskliga rättigheter är avskaffade och därför bör alla som har chansen fråga vilket land de stödjer innan de ens behöver försvara väst. Väst behöver inte försvaras.

  ”Det är naturligtvis graverande att den här anti-rasistiska vänstern blir äcklade av vita västerlännningar som gifter in sig i andra etniska grupper.”

  Att kalla dem antirasistiska är som att kalla en T-Ford för högteknologi – den var ju det för länge sedan.

  ”1. När västerlänningar befinner sig i diasporan är de rasister om de segregerar sig från ”de andra”.”

  Fienden blir kritiserad oavsett vad fienden gör. Det är sålunda fel retorik att säga väst blir kritiserade OM…. vadå om? Dessa människor kritiserar väst oavsett vad väst gör. Mobbare slutar inte mobba för att ursäkten för mobbningen försvinner. Väst kan lika gärna bete sig MER svinaktigt. Det gör ingen skillnad! Ju fler som förstår det desto bättre.

  ”2. Om västerlänningar i diasporan interagerar med ”de andra” och assimileras in i majoritetskulturen är de rasister eftersom det hotar den ”majoritetskultur” de tänker smälta in i.”

  Mobbare mobbar offret även om offret rättar sig efter mobbarnas ursäkt. Då hittar mobbare på en ny ursäkt – alltid! Det bästa försvaret mot mobbning är sålunda att rikta om mobbningen mot nån annan. Precis som Kapten Klänning gjorde.

  ”3. När västerlänningar befinner sig i sin egen civilisation är de rasister om de kräver att invandrarna skall ”smälta” (assimileras)in i det som är deras kultur.”

  Västerlänningar är fienden. Att kritisera dem är taktik i sig.

  4. Om västerlänningar segregerar sig från tex. invandrare med icke-västerländsk bakgrund i sina hemländer är de rasister. Icke-västerlänningar som vill göra likadant är inte rasister.

  Se ovan.

  ”Frågan är då vad den här anti-rasistiska vänstern vill? Jag har läst de viktiga och stora verken och jag tycker att Massoud Kamali formulerar rätt tydligt vad de vill göra.”

  Frågan är inte vad en politisk rörelse vill, de flesta vill samma sak (demokrati, rättvisa blabla). Frågan är HUR de vill uppnå det. Och där måste man ha detaljer. Många av de saker som ”MKU” vill åstadkoms helt enkelt inte av vad MKU förespråkar.

  Dvs det spelar ingen roll vad de vill för när man lyssnar på dem händer inte alls vad de säger skall hända.

  ”Även Kymlicka i hans legendariska bok Multicultural citizenship ger en rätt bra förklaringar till vad så kallade liberala mångkulturalister vill.”

  Spelar ingen roll vad de vill…. se ovan.

  ”1. Västerlandet skall ha öppna och fria gränser där icke-västerlänningar kan röra sitt fritt hur de vill. Motsatsen skall inte gälla för icke-västerlänningar.”

  Och vad skulle hända då tror han?

  ”2. De icke-västerlänningar skall ha tillträde och ibland även företräde till ha ekonomiska och demokratiska system och institutioner. Detta inkluderar också mycket generösa bistånd till tredje världen.”

  Vilket leder till vad?

  ”Allt detta motiveras med att occidenten har mer maktresurser än andra civilisationer occidenten och har en ”moraliskt” förkastligt historia av kolonialism och förtryck.”

  Vilket helt enkelt är en lögn! En simpel sådan dessutom! Occidenten har mycket högre moral än konkurrenterna. Occidenten har också en helt överlägsen förmåga till demokrati och en överlägsen förmåga för internt hushållining av totalitära diktaturer.

  Den enkla slutsatsen är att Kymlicka och hans kollegor sannolikt får miljondollarbelopp betalt i Schweiziska banker från världens totalitära tyranner för att föra deras talan. Alternativet är galenskap.

  ”Naturligtvis talar de alltid om ”ras” och ”kön i termer av av sociala konstruktioner. Annars skulle det ju vara uppenbart för alla de vill göra samma sak mot västerlänningar, som de anser vi har gjort mot dem eller dem de ”offergrupper” de beskyddar.”

  Javisst.

  ”I den verkligen världen leder naturligtvis dessa post-koloniala, feministiska och mångkulturalistiska policies till en mängd problem.”

  I verkligheten leder de till att de system som infört dem avskaffas och konkurrenterna vinner. Det är alltså som vanligt en kamp mellan demokrati och diktatur – med skillnaden att den här gången så har en stor del av våra skolor ställt sig på nazisternas sida.

  Fråga mig inte varför. Låter man sånt hända bör man egentligen portförbjudas från forskningssammanhang på livstid.

  ”Som Tanja B noterade så erkänner faktiskt världen både kön och ras. I Sverige kan jag inte kryssa i min egen ”ras” eller ”kön”. Det görs åt mig. Jag kan således inte ”välja”.”

  Det spelar ingen roll om ”världen”… ”erkänner” det eller inte. Det är ingen fråga om erkännande.

  ”Jag läste om en snubbe som var anglosaxisk-amerikan som på skoj sökte ett stipendium hos Gates foundation. En stiftelse som ger stipendium till icke-vita individer eftersom stifelsen anser att ”alla” icke-vita saknar privilegier.”

  Dvs fienden har alltid fel!

  ”Naturligtvis kan inte Gates Foundation säga att ”ras” finns. Istället skriver de att din ras är ”vad du anser dig själv vara”. Den här amerikanen skrev att han hade bott i Latin-amerika ett par år och kände sig ”hispanic”. Gissa vad Gates Foundation sa?”

  Ingen aning men jag tycker vi kopierar brevet, skickar det till en institution som sysslar med mentalvård där vi låtsas det kommer från en pundare som ber dem om hjälp. Han skriver i brevet att han har allt svårare att skilja på verklighet och fantasier när han är hög.

  Förresten borde du inte skriva vad ”stiftelsen” sade det är retoriskt dumt. När du berättar sånt här skriv istället ner namnet på minst en ansvarig.

  ”Detta blev också resultatet i Brasilien efter att den anti-rasistiska vänstern fått igenom ett kvoteringsystem på universiteten. Över en natt blev alla ”mixade”, som identifierade sig som ”vita” eller ”mixade”, plötsligt svarta. Ingen ville vara ”vit” längre.”

  Och trots detta ”anses” vita vara priviligerade. Enbart en mentalsjuk eller nån som fick betalt skulle ens låtsas tro på det.

  ”Man behövder bara uppge att man var svart eftersom ras var en social konstruktion. Detta fungerade ju naturligtvis inte i längden så man beslutade att de som ansökte under de här kvoterna skickade foton som sedan skulle kunna granskas av en universitetsnämnd.”

  Av politiskt korrekta rasister. Åter rekommenderar jag som retoriker att du inte skriver ”nämnd”. Innan du berättar dessa saker ta reda på namnet hos den (minst en) ansvariga och skriv det namnet

  ”Plötsligt (från ovan) finns ras i Brasilien och plötsligt kunde man med hjälp av foton identifiera ”svarta” och ”vita”.”

  Nej ”man” kunde inte det men vissa personer som gömdes i ”nämnders” byråkrati påstods kunna göra det.

  ”Med ett finare ord kallas detta för vetenskaplig rasism. Så varför är då vetenskaplig rasism okej i Brasilien? Sanningen är, det är den inte. Den är bara okej, när man skall diskriminera vita brasilianare.”

  Den är ok för att i ett krig så har fienden alltid fel!

  ”Detta mtovieras med att man måste bryta historiska maktstrukturer.”

  Problemet är att om vita har makten så måste ju ”man” som motiverar sig vara vita eller hur? Och de vill inte avskaffa sig själva utan vad de vill är samma sak som maffian vill. Konkurrera ut sina konkurrenter om den totalitära makten. Som sagt demokrati vs diktatur och gissa på vems sida dessa människor är?

  Det är samma mekanismer som andra världskriget. Intressant med alla människor som brinner av iver att stödja den sorts system som Nassarna ville ha.

  ”Men vad det egentligen handlar om är att eliten ägnar sig åt ett policyskapande som är identitiskt (hårddraget) med nazismen.”

  Ja precis. Och Nazism råkar stå för national-socialism så ifall nån tror att nazister automatiskt är höger visar det bara hur framgångsrika den nya varianten av nazister varit i att styra vad folk tycker. Nåt även den gamla varianten var duktiga på att göra.

  Att sedan många höga nazister med sina rikedomar flydde till Sydamerika efter kriget och numera utgör överklassen där kan ju också vara värt att komma ihåg.

  ”Vad de här vänsterradikalerna vill göra är att skapa en värld, är världens folk gemensamt ”krigar” mot västerlandet och dess ursprungsbefolkning.”

  Nej, det är vad de VILL folk skall tro.

  LÅT OSS FÖR EN GÅNGS SKULL SKRIVA SANNINGEN

  Vad de vill göra är utrota konkurrensen.

  De här vänsterradikalerna är ju ofta själva vita, de är ofta själva män, de är ofta själva västerlandet. De får dock inte den position de vill ha i demokrati, det är i diktaturers byråkratier de brukar hitta de liv de vill leva.

  ”Och nu kommer vi till det spännande. Det är nämligen så här att vanliga invandrare från tredje världen och historiska minoriteter i västvärlden inte alls gillar det här.”

  Så märkligt. Vad har den genomsnittliga somaliern att säga till om i Somalia jämfört med den genomsnittliga somaliern i USA? Sanningen är ju att redan rika somalier som tillhörde överklassen hos diktaturen lägger miljarder på foilk som Kymlicka så att de skall se till vi (väst) inte gör vad vi gjorde i mot Khadaffi.

  ”Denna hets som är riktad mot västerlänningar kommer från en liten grupp eliter, inte från invandrare. Det här ”invandrarhatet” är således helt irrationellt.”

  JA! Det är ju därför jag som diskuterat dessa saker så många gånger har en blogg som fokuserar på manshatet. Det drabbar alla män oavsett hudfärg.

  ”Istället bör man rikta sin frustration och kritik mot de här vänsterradikala tomtarna som gör allt vad de kan för att slå omkull, de ibland bräckliga, men fortfarande historiskt goda relationerna som olika civilisationer har till varandra.”

  Varken frustration eller kritik kommer att hjälpa eftersom det inte är tomtarna som har makten. Det är de personer som styr tomtarna som har makten. De som bestämmer över pengarna, det är därför det är så retoriskt viktigt att skriva NAMNEN på de personer som bestämmer dessa stiftelser och nämnder.

  ”Beträffande Tobias H så är han marginaliserad.”

  Givetvis är han det. Han förespråkar ju fel grupp. Asiater har gått om vita på flera av de kollektiva ”makt” skalorna och de viktigaste asiatiska länderna har ju blivit mer västvänliga än EU själva är på alla punkter utom en – Kinas politiska makt.

  ”Robert Aschberg har ju klartgjort att han aldrig skulle ta den roll han har på XXXX om Tobias H var kvar.”

  Men en motsvarande dåre från mellanöstern hade varit ok.

  ”Enligt min uppfattning är 1968-vänstern rätt så död. Visst, den är fortfarande stark. Betydligt starkare än högern (både den liberala den konservativa), men den är långt ifrån stark. Istället upplever jag det primärt är neo-konservativa materialistisk liberaler som sätter dagordningen.”

  Knappast död, bara ”omvandlad”

  ”Det som gör mig litet bister är att liberaler (som jag själv) som försvarar upplysningen och helst ser en stat fri från etnokrati, blir anklagade för att vara ”rasister”.”

  Det är lite märkligt att det finns människor som tar omvänd bevisbörda på allvar. ”anklagad” för att vara rasister. Det är intressant att personer som per definition skulle befinna sig på nazisternas sida i andra världskriget tror jag bryr mig om vad de kallar folk.

  Ju fortare folk inser de kan strunta i dessa ”anses vara” anklagelser desto bättre.

  ”Varför? Jo, eftersom dessa anti-rasister ser allt som kommer från väst, så som demokrati, mänskliga rättigheter, liberalism, kulturell kosmopolitism (alltså möjligheten att kunna byta nation, land och kultur) och upplysningen som ”ondskan” (maktstrukturer som de anser är favör för vita på en mängd olika sätt) personifierad.”

  Eftersom i ett krig så har fienden alltid fel.
  Eftersom mobbare alltid hittar nya ursäkter att utöva mobbing som alla lever på att folk omkring är så korkade de tror offret inte hade mobbat om ursäkten inte hade funnits är.

  ”Så vad är lösningen? Det finns ett svar”

  Det finns många svar. Jag har inte sett videon än så jag vet inte vilket som du förespråkar här men den uppenbara lösningen är redan på gång och där ”flyttar” folk till världens största demokrati

  Internet!

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  OT – tips om TV-program ikväll måndag : ”Vetenskapens värld” på TV 2 kl 20-00-21.00 (ibland är det andra ämnen någon kvart innan huvudprogrammet inleds) http://svt.se/2.106538/vetenskapens_varld (kan även ses på SVT Play i efterhand

  ”Man, kvinna eller mittemellan.”

  ”Pojke eller flicka – det är inte alltid tvärsäkert vad de nyblivna föräldrarna ska säga till släktingarna. Mellan man och kvinna finns en glidande skala där alla tänkbara kombinationer är möjliga.”

  Vetenskapens värld var ju min TV-debut i mars 2003 i ett program om Archimedes där jag var inbjuden i studion att förklara matematikens skönhet. Har det på VHS hemma, måste föra över till DVD snart och lägga upp så ni kan se – detta och mycket mer finns på min ”När jag blir hemmafru-lista”! 🙂

  Här på Play fann jag ett Vetenskapens Värld 24 oktober (förra veckans – har missat det!):

  ”Varför vill så många byta kön?” (se i Play här: http://svtplay.se/v/2576721/vetenskapens_varld/varfor_vill_sa_manga_byta_kon_?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2576721/sb,p102815,1,f,-1 )

  ”Aldrig tidigare har så många svenskar velat byta kön. Förr betraktades transexualitet som något som kunde botas med terapi. Nu menar forskare att det är ett livsfarligt tillstånd för de som verkligen är drabbade. I dag behandlas till och med barn. Och så undersöker vi vår sköna nya digitala värld. Frivilligt låter vi oss bli allt mer övervakade av företag som Google och Facebook. Storebror ser dig från din egen dator. Hur påverkar det vår vardag och världsbild?”

 134. Aktivarum skriver:

  Tanja Bergkvist:

  ”Jag saknar dock Eriks/Aktivarums många långa kommentarer på bloggen som han hade tid med innan han började blogga själv.”

  Halloj kul ni pratar om mig. Jag försökte nyligen göra en favorit i repris här (svarade på Dogdylan). Saken är den att din blogg inte släpper igenom mina kommentarer längre. Jag vet inte vad som hänt men mitt långa svar till Dogdylans långa inlägg blev just ”inväntar granskning” det har skett allt oftare på sistone.

  Förutsättningen för att ha de där långa kommentarerna vi skrev förut var att svaret kom medan man fortfarande kom ihåg vad som skrevs. Jag skriver fortfarande långa kommentarer ibland.

 135. Aktivarum skriver:

  Tanja Bergkvist:

  Nåt är fel, jag kommer inte igenom!

 136. Aktivarum skriver:

  Aktivarum:

  Får se om denna visas

 137. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum, fixat nu! Kanske hamnade i kön pga längden!

 138. Aktivarum skriver:

  Tanja Bergkvist:

  Nice.

  Men mitt svarsinlägg hamnade också i kön ju. Det var bara cirka 10 rader långt. Om jag inte får skriva 10 rader hur skall jag kunna återuppleva de glada dagarna med Dogdylan? 🙂

 139. Aktivarum skriver:

  Tanja Bergkvist:

  Hupp? Nu hamnade jag i kön på lite mer än tre rader. Jag kan bara tänka mig ett enda ord som kan förklara den saken.

 140. Aktivarum skriver:

  Jag trodde väl det, Tanja visste du man blir blockad om man skriver ”dogs” nickname.

 141. dummebirger skriver:

  @ Aktivarum

  Bra skrivet, Erik. Det är ett intressant perspektiv du ger, speciellt apropå ”vänster radikala” även om jag inte helt håller med det. Jag anser att man måste skilja mellan vänsterradikala och ”vänsterradikala”. Jag har fått uppfattningen om att majoriteten drivs snarare av känslor där de mest dominerande är rädsla, bekräftelsebehov samt identitetssökande. Jag får associationer till kuvade barn som misshandlas av sina föräldrar när de har varit ”stygga”. De som däremot i slutändan är de som sätter agendan, och därmed har makt nog att avstyra hela eländet, har andra mål. De identifierar sig inte nödvändigtvis som vänsterradikala utan det är mer av en front man använder sig av när man flyttar fram sina egna positioner. De är inte nödvändigtvis intresserade av styrelseskicket eller byrokrati så länge som de sitter inne med den verkliga makten.

 142. Aktivarum skriver:

  dummebirger:

  ”Bra skrivet, Erik. Det är ett intressant perspektiv du ger, speciellt apropå ”vänster radikala” även om jag inte helt håller med det. Jag anser att man måste skilja mellan vänsterradikala och ”vänsterradikala”.”

  Jag är som sagt retoriker och som jag förklarade för Ramirez spelar det ingen roll vilket ord vi kallar en viss förteelse eftersom man måste ta hänsyn till sammanhang och avsikt – att som han gjorde bara säga ”att säga invandrare antyder blablabla” är bara larv och joller.

  Ta exempelvis ”genusvetenskapens” användning av ordet vetenskap. Låt säga att alla ”riktiga vetenskaper” byter namn till något helt nytt. Hur lång tid tar det då innan genusvetenskapen vill byta namn också för att kunna dra nytta av den trovärdighet riktiga vetenskapers produktion skapar? Vetenskapen bör a) byta namn och b) varumärkeskydda det nya namnet så ingen kan säga ”för mig är det nåt helt annat” Låt genusfuskare och andra missbruka vetenskap bäst de vill vetenskapsman år 2020 kommer att vara samma sak som kvacksalvare var 1920.

  Samma sak gäller ”vänsterradikal” radikal betyder att man vill omdana samhället från grunden. Sedan mitten av 1900-talet betyder detta att man vill ha en kulturförändring (nåt marxistiska tänkare startade). Detta innebär på enkel svenska att vänsterradikaler stöttar Turkiets förtryck av kurderna.

  Eller skulle ha gjort det om de ansåg kurderna var ”vita” nog att kvalificera för såna sympatier. Nu vill inte de här människorna tycka synd om vita så innan de vet vem de skall stötta måste de alltså veta hur många procent av blodet som kommer från vita. Lustigt nog står det ingenstans det exakta procentantalet så gissningvis så bedömer de det precis som nazisterna. Dvs visuellt och på basis av ursprung.

  ”Jag har fått uppfattningen om att majoriteten drivs snarare av känslor där de mest dominerande är rädsla, bekräftelsebehov samt identitetssökande.”

  Alla människor styrs av känslor på det sättet. Frågan är inte i ett land som Sverige om du är identitetssökande, frågan är på vilken sida om demokratistrecket du söker identitet. För att göra det enkelt så söker vissa identitet i Svenska sättet att göra saker medan andra föredrar det nordkoreanska sättet att göra saker.

  Eftersom så få människor i verkligheten väljer att bo i ett land som Nordkorea så hade förespråkarna av sådana länder redan från början bara en lösning. Avskaffa demokratin, ta ifrån människor fria val med våld! Se vilken dokumentär om det kalla kriget som helst för praktiska exempel.

  Det är ju därför man skall skrika ”rasist” hela tiden. Så att den andra sidan verkar ”försvinna” och folk tycker det bara finns ett enda val. Det är så man beter sig när man är övertygad att OM valet var fritt så skulle folk inte välja den egna sidan. Du kan kalla mig professor i Demokrati. Så kan du kalla den andra sidan professor i Diktatur. Problemet är att diktaturer är skitland så det enda professorer i diktatur säger man skall syssla med är leta problem i demokratier.

  De kan inte ha en fri jämförelse. Demokratin vinner 1000 gånger av 1000 möjliga och dessutom skulle många elever säga: Men herr/fru professor, om diktaturer är så bra varför har din familj valt att bo här? Vilket är ungefär som att fråga varför Foucault inte bosatte sig i det Iran vars revolution han så karismatiskt och energiskt stöttade.

  The question begs the answer.

  ”Jag får associationer till kuvade barn som misshandlas av sina föräldrar när de har varit ”stygga”. De som däremot i slutändan är de som sätter agendan, och därmed har makt nog att avstyra hela eländet, har andra mål.”

  Nej, där är också poängen. De har inte andra mål, hela det där gänget har samma mål! De som sätter agendan råkar bara vara bättre på det. När väl demokratin är avskaffad och diktatur råder så är de bättre på att hamna på toppen.

  ”De identifierar sig inte nödvändigtvis som vänsterradikala utan det är mer av en front man använder sig av när man flyttar fram sina egna positioner. De är inte nödvändigtvis intresserade av styrelseskicket eller byrokrati så länge som de sitter inne med den verkliga makten.”

  Det spelar ingen roll hur de identifierar sig i ord. Det är enbart hur de väljer att leva och vem de väljer att stödja som identifierar dem. Ordet i sig är helt irrelevant. Alla ord kan vid behov bytas ut mot andra ord.

  Problemet är att det är demokratiskt bestämt om behovet finns. Det är därför det inte spelar nån roll vilken professor som säger det abslolut behövs könsneutralt noun i engelskan. Eftersom behovet bara finns på toppen av pyramiden så är det i demokratin så att behovet inte alls finns.

 143. Aktivarum skriver:

  Och så blev jag blockad igen!

 144. QED skriver:

  DN Vetenskap har en intressant artikel om samband mellan psyke och tarmflora. Sk*tskraj får en ny betydelse.

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/tarmen-andrar-tanken-och-halsan

  ”Sven Pettersson, professor i värd-mikrobinteraktioner på Karolinska institutet, och hans medarbetare har utfört psykologiska test på de bakteriefria mössen och även på några kontrollmöss som är helt jämförbara förutom att de har normal bakterieflora.
  Testet gick ut på att balansera på en hög spång, med eller utan skyddande väggar. Mössen med normal tarmflora ryggar direkt när de kommer fram till spången som saknar väggar. De söker sig omedelbart tillbaka till tryggheten.

  De bakteriefria mössen däremot är helt orädda. De kilar obekymrat fram och tillbaka på spången, oavsett om den har skyddande väggar eller om bråddjupet väntar vid minsta felsteg.

  Det utsöndras någonting från bakteriefloran som gör mössen mer försiktiga och räddhågsna.
  – Bakterierna och vi har en mycket lång gemensam historia. De har ett intresse av att vi ska överleva. Man kan tänka sig att de sänder en signal till vår hjärna som säger: var försiktig, säger Dusko Ehrlich.”

 145. dolf skriver:

  @Tanja
  Hoppas du lägger upp den snart (tv-debuten). Vill väldigt gärna se den. ”Matematikens skönhet”, låter precis som den typ av program jag skulle vilja se mer av.

 146. dummebirger skriver:

  @ Aktivarum

  Oj, ursäkta mig, när jag läste dina ord nu så insåg jag en grej som du tidigare sagt som gjorde att vi talade lite bredvid varandra. Nämligen att mitt användande av ordet vänsterradikal är helt felaktigt och agerar för mig mer som paraplybeteckning åt fler än vad det bör, ungefär som ordet rasist. Jag gjorde dumt.

  Jag ska härmed inte längre använda det ordet utan använder från och med nu kulturmarxister istället. Det är en mer passande beskrivning, speciellt då man får in politisk korrekthet på ett annat sätt, vilket har en bra definition: https://www.flashback.org/sp33174462

  Inom gruppen kulturmarxister så ingår vänsterradikala, och inom vänsterradikala så ingår politiskt korrekta och politiskt inkorrekta. Alla politiskt korrekta kulturmarxister har enligt mig mer gemensamt med alla andra politiskt korrekta människor, oberoende åsikt, än vad de har med sina åsiktsfränder, och de är både ett utmärkt vapen och sköld. Det är den här gruppen med människor som jag jämför med slagna barn, de är inte ideologiskt övertygade men ”vet om” att om de håller sig väl med storebror så kommer de i varje fall inte bli straffade, kanske till och med belönade.

  De är indentitetssökande, vilket är ironiskt då de vill krossa sin egna, naturliga identitet. Istället tyr de sig till varandra och deras icke-pk dito. För att tillhöra gruppen förespråkar de gruppens åsikt, oberoende om de egentligen håller med den eller inte.

  Det är bland de vänsterradikala som inte är politiskt korrekta, däremot, som man hittar dem som sätter agendan. Hos den politiskt korrekta gruppen kan man hitta forskare, jounalister och andra opinionsbildare som därmed ser ut som om de är agendasättare, men när det väl kommer till kritan så är jag övertygad om att de bara rapar upp vad andra säger åt dem. Ett exempel är Ann-charlotte Marteus. Jämför henne med exempelvis Robert Aschberg och skillnaden är total.

  Agendasättarna bryr sig inte så mycket om vem som styr landet så länge det är de som bestämmer vad som sägs och förespråkas. På det sättet har de redan infört en diktatur av värsta sort, just för att den är så lömsk. Som Amsel Rothschild sa “Let me issue and control a Nation’s money and I care not who makes its laws”. Man kan ersätta ”money” med vad som helst och det är lika gällande, inklusive åsikter.

 147. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack! Det är något att diskutera. Jag kanske startar en yoghurtfabrik så att alla blir lika klara i huvudet som jag. Det vore ju verkligen på tiden. Är just nu upptagen med det stora ”bråket” i förra inlägget… https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/21/birro-matematikerna-och-genusflanoser-i-p1/

 148. dummebirger skriver:

  @ QED

  Väldigt intressant. Är själv en stor förespråkare av att man bör ha ett helhetsperspektiv på sin kost och vara noga med vad man äter. Bland annat bakteriefloran har en enorm påverkan på vår fysiska (och nu även visat psykiska) hälsa. Därför är jag otroligt trött på den förbannade snabbmatskulturen, alla förbannade modedieter samt den förbannade ovetenskapliga tjurskallighet som råder inom svensk nutritionsforskning. Jag borde byta namn till ”förbannade birger” men då ryker ursprungsskämtet med mitt namn.

  Ska tilläggas att jag inte är förvånad över resultaten, snarare tvärtom.

 149. QED skriver:

  Det finns parasiter hos råttor som gör dem ”selektivt psykotiska”
  och till lätta byten för katter, som är värdjuren för nästa steg i parasitens utveckling.

  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/070403-cats-rats.html

 150. QED skriver:

  PS ”Det finns parasiter hos råttor som gör dem ”selektivt psykotiska” och till lätta byten för katter, som är värdjuren för nästa steg i parasitens utveckling.

  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/070403-cats-rats.html

  Spekulation: Hos hanne av Homo Sapiens kanske parasiten får den gilla doften av parfym och bli lätta byten för mansslukerskor (ihärdiga rykten säger att Chanel no.5 innehåller katturin). 😉

 151. […] som skrivit om hemmafru debatten nu: Tanja Bergkvist – Den som faktiskt fick mig att skriva nu på slutet, fanns lite saker som triggade igång […]

 152. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Det är viktigt att säkerställa att genusutbildning ges till alla soldater innan utfärd, liksom genusrådgivarnas ställning i missionen – deras mandat såväl som utrymme för påverkan.

  http://www.unt.se/debatt/kvotera-svenskt-fredsarbete-1510400.aspx

  Fann det på Genusnytt just: http://genusnytt.wordpress.com/2011/10/31/kvotering-till-fredsarbete-genuskonsulter-i-stridande-forband/

 153. QED skriver:

  Ny forskning om humangenetisk evolution från Uppsala

  http://www.unt.se/uppsala/ny-pusselbit-till-var-historia-1514362.aspx

  (Teaterviskning: var inte det där institutet nedlagt … )

 154. […] naturkunskap? Och varför finns det inte ett enda liberalt parti i Sveriges riksdag? Enligt vad Tanja Bergkvist skriver bör man nog ge upp hoppet om […]

 155. CG skriver:

  Aktivarum
  ”Agendasättarna bryr sig inte så mycket om vem som styr landet så länge det är de som bestämmer vad som sägs och förespråkas. På det sättet har de redan infört en diktatur av värsta sort, just för att den är så lömsk. Som Amsel Rothschild sa “Let me issue and control a Nation’s money and I care not who makes its laws”. Man kan ersätta ”money” med vad som helst och det är lika gällande, inklusive åsikter”.

  Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex. (Upp. 13: 11-18)

  Haha var Rotschild Satan själv?

 156. Conlon skriver:

  Hej Tanja.

  Lysande som alltid. Appropå felaktigt användande av naturvetenskapliga termer inom genusvetenskapandet och annan kulturmarxism vill jag tipsa om Sokal-affären om du inte redan känner till den. En annan debbatör som går från klarhet till klarhet är http://www.ramzpaul.com/.

  Tack för ditt enträgna arbete.

  Conlon, vit medelålders heterosexuell man som har förtryckandet i blodet (eller kanske i hudfärgen!!!!).

 157. Conlon skriver:

  ”Debattör”.

 158. Niko Andersson skriver:

  Hur vore det att försöka tränga ut den totalitära vänsterliberala feminismen med en ny konservativ feminism? Ett alternativ måste föras fram annars kommer den förstnämndas förespråkare fortsätta att sätta agendan.

 159. Ronnie skriver:

  Ojojoj…161 kommentarer… Tobias Hübinette är en ganska intressant person faktiskt. Gravt våldsbenägen är han och har fört en kamp både fysiskt med våld och med skriverier där han öser ut sitt hat mot den vite västerländske mannen. Han har suttit i fängelse flera gånger för misshandel och mordbrand och dylika saker. Organsationen expo där han tidigare var medarbetare anser att han är en galning och är glada att vara av med honom. Så nu är han forskare på mångkulturellt centrum i Botkyrka istället där han står bakom studier där bland annat den vite mannes exotifierande av asiatiska kvinnor ska dissekeras. Rätt intressant att notera är att de flesta länder på jorden hade han förmodligen suttit i fängelse på grund av allt skräp han ställt till med, det är i toleranta länder som Sverige som han får obegränsat med chanser och kan fortsätta sitt korståg, på en fin position dessutom som forskare på södertörns högskola. Som tack öser han ut ännu mer hat mot svenskarna…
  Vilket radarpar han och Catrin Lundström är. De är båda experter på att få någonting enkelt att verka svårt och att maskera politisk ideologi och personliga åsikter som vetenskap.

 160. Jag ser att både Sokalaffären och tokfransen Hübinettes kvasiintellektuella rastirader har diskuterats. Kan då passa på att tipsa om följande alster:
  http://swedishdissident.blogspot.com/2011/08/impostures-intellectuelles.html
  http://swedishdissident.blogspot.com/2011/09/tobias-hubinettes-ahistoriska.html

  Ps. Egentligen ska man väl inte ens bemöda sig med att replikera vad en sådan som Hübinette hittar på med hjälp av sin ”forskning” men ifall någon får för sig att ta det på allvar så är det bra om dumheterna inte står oemotsagda.

 161. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Det var liksom min poäng, och något som inte existerar måste väl också vara olösligt per definition?” Ja men för att något ska vara olösligt så måste det finnas ett problem som är formulerat (och olösligt), och det gör det ju inte här. Ja ja, men jag förstår vad du menar, fast jag är en yrkesskadad matematiker :-).

  ”Fast bråket i den andra tråden existerar i högsta grad”. Ja, och det var väldigt imaginärt faktiskt. Det blev över 300 kommentarer långt men nu verkar det ju ha lagt sig ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/21/birro-matematikerna-och-genusflanoser-i-p1/ ). Jag utgår ifrån att jag blir nominerad till Nobels fredspris som ni lovade, eller gäller det bara reella bråk?

 162. Tanja Bergkvist skriver:

  Swedish Dissident, ok ska läsa dina inlägg – som tycks vara längre än mina. Ser ni det alla, mina inlägg kan helt klart kallas för normallånga! 🙂

 163. Tanja Bergkvist skriver:

  Malaco, ”Förresten, angående min kommentar om etniska identiteter, så var det en avsikt att just belysa det absurda i Sverige, att man måste tillhöra det ena könet, och ha en ickesvensk indentitet, för att klara sig undan mediadrev eller att bli utbuad och massförnedrad av media! =)”

  Ja jag förstod vad du menade :-). Det är ju intressant att ingen inom media hittills vågat lyfta fram en kvinna med ”tillräckligt tydlig invandrarbakgrund” (som det ju heter numera om någon har minst en utomeuropeiskfödd förälder) som anser att det är bra att vara hemmafru. Det vågar man inte, trots att det inte borde vara svårare att hitta en sådan person där än i andra grupper, eftersom man då skulle behöva ta det på allvar. Det är tydligen skillnad på folk och folk. Det skulle bli en pk-konflikt som proffstyckarna, för att inte tala om politikerna, inte vet hur de ska hantera. Jag hoppas att det snart dyker upp en stark hemmafruförespråkande kvinna med ”tillräckligt tydlig” invandrarbakgrund i TV-rutan :-).

 164. Tanja Bergkvist skriver:

  Malaco, för att inte tala om genusfrågan. Media väljer nog fram vilka individer som ska lyftas fram som förespråkare för vad, så att inte politikernas och proffstyckarnas världsbild och politik ska rasa samman.

 165. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum (i ditt svar till Dogdylan & Dummebirger), https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/26/hemmafruar-genusexperter-och-sverigedemokratiska-tider-%e2%80%9di%e2%80%9d-norden/#comment-14224

  ”Frågan är inte vad en politisk rörelse vill, de flesta vill samma sak (demokrati, rättvisa blabla). Frågan är HUR de vill uppnå det.”

  ””Även Kymlicka i hans legendariska bok Multicultural citizenship ger en rätt bra förklaringar till vad så kallade liberala mångkulturalister vill.”

  Spelar ingen roll vad de vill…. se ovan.”

  Men de flesta vill inte samma sak, de bara säger samma sak (rättvisa, demokrati mm som du skrev) men de har olika definitioner på de där orden. Vi vet ju att ”rättvisa mellan könen” inte betyder samma sak för en genusforskande aktivist som för andra (tex dig), men alla pratar ändå om ”rättvisa mellan könen” (på samma sätt har inte ”liberala mångkulturalister” samma vision för samhället som andra sorters mångkulturalister, man vill inte uppnå samma sak).

  Det handlar alltså inte bara om hur de olika politiska rörelserna vill uppnå något (på olika sätt) utan också om att de faktiskt vill uppnå olika saker, som de bara använder samma ord för, gärna något positivt klingande ord som alla skriver under på.

 166. sudden skriver:

  En av föräldrarna, helst mamman, borde ges möjlighet att få vara hemma med sina barn minst upp till 5års-åldern. Jag skriver helst mamman för att kvinnor av naturen är både fysiskt och psykiskt bättre anpassade för att ta hand om små barn. Det ÄR skillnad mellan könen, hur mycket än flummiga experter försöker påstå något annat.

  Jag själv hade förmånen att ha morsan hemma som liten och slapp bli uppsliten 5-6 på morgonen för att forslas till ett stressigt dagis, vilket man har fått göra med sina egna ungar. Det sliter, inte bara på barnen, utan på hela familjen. Inte konstigt att det skaffas så få barn med alla jobb- och utbildningskrav vi har idag.

  Otroligt många barn idag är vilsna, stressade och mår mycket dåligt. Föräldrar är stressade och har svårt att hålla ihop familjerna. Pengar finns till förändringar, men politiker prioriterar annat.

 167. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum, ”Jag trodde väl det, Tanja visste du man blir blockad om man skriver ”dogs” nickname.”

  Ja, herregud, det stämmer. Borta nu. Det var ju ett halvår sedan han inkom med två helt vansinniga kommentar mitt i natten (på fyllan kan man tro? :-)) och då satte jag hans namn på kölistan tills han blev normal igen tänkte jag, och jag hade helt glömt det. Fixat nu iaf :-).

 168. Tanja Bergkvist skriver:

  Dummebirger, ”De som däremot i slutändan är de som sätter agendan, och därmed har makt nog att avstyra hela eländet, har andra mål. De identifierar sig inte nödvändigtvis som vänsterradikala utan det är mer av en front man använder sig av när man flyttar fram sina egna positioner.”

  Ja, det är ju klassiskt splittra och härska-beteende. Kan det bli annat än kaos och elände när man släpper in genuspiloter och annat i det offentliga rummet? (och i akademi, skolväsende, politik, myndigheter mm).

 169. Tanja Bergkvist skriver:

  På tal om genuspiloter – låt oss inte glömma vad våra kuvade medborgare egentligen tycker om eländet:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

 170. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, intressant, minns du den här om att människor funnits i Europa i 800.000 år? http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/aldsta-nordeuropeerna-upptackta?rm=print

  Alla är vi ju invandrare, och vilken generations invandrare är man då, efter ca 1 miljon år?

 171. Tanja Bergkvist skriver:

  Conlon, ok ramzpaul var väl sidan med videon med det rasistiska vita toapappret som någon la upp?

  Jo självklart känner jag till Sokal-affären, har skrivit om det här i ”Aftonbladet, statsministern och min senaste genusartikel” (andra halvan, första halvan är min alldeles egna genusvetenskapliga artikel :-)):

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/18/aftonbladet-statsministern-och-min-senaste-genusartikel/

 172. Tanja Bergkvist skriver:

  Eller snarare har jag citerat lite ur Olle Häggströms utmärkta artikel på temat: http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/postmodernism.html

  ”Först efter publiceringen avslöjade Sokal att hans artikel var avsedd som en parodi. Jämte den gängse relativistiska jargongen om t.ex. hur det blivit ”alltmer uppenbart att fysisk ‘verklighet’, liksom social ‘verklighet’, i grund och botten är en social och lingvistisk konstruktion” kryddar han sin text med absurditeter som att Jacques Lacans spekulationer inom psykoanalysen skulle ha bekräftats av den moderna kvantfältteorin, och följande obetalbara stycke:

  ”Liksom liberala feminister ofta nöjer sig med en minimal agenda omfattande juridisk och social jämställdhet samt fri abort, gäller för liberala (och till och med en del socialistiska) matematiker att dessa i allmänhet håller till godo med det hegemoniska Zermelo-Fraenkel-systemet […], utökat blott med urvalsaxiomet.”

  Den här påstådda kopplingen mellan matematik och feminism bygger enbart på att den amerikanska fri abort-rörelsen (pro-choice) och matematikens urvalsaxiom (axiom of choice) råkar bära en viss ordlikhet i engelskan. Jag kan vidare intyga att inget vore mer främmande för en matematiker än att ta politiska hänsyn i valet av mängdteoretiskt axiomsystem. För den som med facit i hand läser Sokals artikel kan det alltså synas som om vem som helst (och i synnerhet Social Texts redaktion) omedelbart borde ha kunnat avslöja bluffen, men den bistra sanningen är att Sokals parodi är snart sagt omöjlig att skilja från den rappakalja som hör till tidskriftens ordinarie innehåll. Härtill kan fogas att de flesta av stolligheterna i Sokals artikel inte ens är hans egna, utan noggrant citerade från diverse ledande tänkare i den postmoderna traditionen, löst sammanfogande med instämmande fraser. Publiceringen av Transgressing the boundaries väckte stor uppståndelse, och följdes av intensiva diskussioner om vetenskaplighet och intellektuell hederlighet, som ännu inte ebbat ut.””

 173. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag borde ju egentligen ha skickat min egen trumpetartikel inte till SVD utan till Vetenskapsrådet. Då hade jag kunnat håva in en massa pengar och sedan avslöjat det som en bluff 🙂

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  VR:s dåvarande generaldirektör och professor i fasta tillståndets fysik replikerar: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-satsar-pa-en-ung-och-lovande-forskare_2563587.svd och här min slutreplik till honom: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-som-inte-ser-tidsandan-ar-hemmablind_2621083.svd )

  Jag surfade runt på VR.s sida när det begav sig och upptäckte då att den biträdande generaldirektören Gunnel Gustafsson, hade en massa genus på sitt CV. Det finns ett skäl till allt…

 174. Tanja Bergkvist skriver:

  Niko, ”Hur vore det att försöka tränga ut den totalitära vänsterliberala feminismen med en ny konservativ feminism? ”

  Jag ska se till att göra det, nu när jag ändå avslöjat mig som konservativ i Corren och allt 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/08/01/intervju-pa-correns-ledarsida-mina-aktuella-titlar-iq-testfragor-och-sverige-som-ett-slutet-system/

  Alla som klarar IQ-testet längst ner i det inlägget får delta i min konservativa revolution!

 175. Tanja Bergkvist skriver:

  Sudden, ”En av föräldrarna, helst mamman, borde ges möjlighet att få vara hemma med sina barn minst upp till 5års-åldern.”

  Instämmer.

  ”Det ÄR skillnad mellan könen, hur mycket än flummiga experter försöker påstå något annat.”

  Det fanns en bra artikel av Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, men den tycks helt borttagen och jag kan inte återfinns aden någonstans på nätet. Men i andra halvan av detta korta inlägg har jag tagit med två bilder från Hesslows artikel (som heter ” Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen”):

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/

 176. Tanja Bergkvist skriver:

  om man googlar på ”Germund Hesslow” och ”Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen” så kan man öppna en rft med innehållet i artikeln (finns ingen länk dock). Här är artikeln, klipper ut den (låter bli att kursivera så att den blir lättare att läsa igenom). Jag klipper även in figurerna som det hänvisas till, som jag sparade ner för den inlägg jag länkade till ovan. Här är Hesslows artikel:

  ”Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen

  Hjärnforskare:
  Den moderna feminismens program kan inte genomföras i ett civiliserat samhälle.

  Män och kvinnor är biologiskt olika. De skilda livsval som män och kvinnor gör har ofta en biologisk grund och kan därför inte automatiskt tas som belägg för diskriminering. Biologiska fakta talar också för att skillnaderna mellan könen inte kommer att kunna upphävas, i varje fall inte med metoder som är acceptabla i ett civiliserat samhälle. Den aktuella feministiska kampen är både omöjlig och onödig, skriver hjärnforskaren Germund Hesslow.

  Jämställdhet mellan könen
  kan betyda olika saker. För inte så länge sedan betydde det att män och kvinnor skulle ha samma rättigheter och att diskriminering skulle motverkas. Den debatten är inte längre aktuell. Ingen försvarar diskriminering av kvinnor.

  Det som i dag eftersträvas under slagordet jämställdhet tycks vara att män och kvinnor skall vara likformigt representerade i alla verksamheter från spädbarnsvård till utbildning och yrkesliv. Alla skillnader i livsval uppfattas som problem som det är samhällets uppgift att lösa. När män inte ägnar lika mycket tid åt spädbarnsvård som kvinnor gör, måste staten framtvinga en likformig fördelning av föräldraledigheten. Om unga män och kvinnor väljer olika utbildningar, skall detta ”rättas till” genom kvotering eller ”positiv särbehandling”. Om flickor klär ut sig till prinsessor och pojkar till sjörövare, rekommenderas föräldrar och dagispersonal att på olika sätt uppmuntra lekar som motverkar skillnaderna.

  Det finns emellertid
  många skäl att avvisa dessa likformighetssträvanden. Låt mig här ta upp några av dem:

  1.
  Män och kvinnor är biologiskt olika. En likformighet i beteendet av det slag som den moderna feminismen eftersträvar kan inte genomföras.

  2. Det finns ingen anledning att önska en större likformighet.

  3. Föreställningen om kvinnors missgynnade ställning är starkt överdiven.

  Skillnaderna
  mellan könen är uppenbara och väldokumenterade. Det är till exempel välkänt att män i genomsnitt har en större förmåga till rumsligt tänkande och matematisk problemlösning. Kvinnor har större verbal förmåga och bättre detaljminne. Män är mer aggressiva och riskbenägna. Kvinnor är mer omhändertagande, särskilt när det gäller spädbarn. Det finns viktiga skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av sexualitet. Kvinnor är mer nogräknade vid valet av partner och känner sig mer bundna vid en man till vilken de utlämnat sig. Män har lättare att tänka sig även kravlösa och kortsiktiga sexuella förbindelser. Dessa och en stor mängd andra skillnader gör att män och kvinnor har olika preferenser i många av livets valsituationer.

  Man kan inte
  med absolut säkerhet säga vad varje enskild psykologisk könsskillnad beror på, men det ter sig likväl tydligt att en betydande del av skillnaderna är medfödda i den meningen att de uppstår spontant, på grund av biologiska mekanismer och utan att det omgivande samhället uppmuntrar dem. Skälen för detta påstående är i korthet följande:

  En lång rad
  av de psykologiska egenskaper som skiljer könen åt påverkas av det manliga könshormonet testosteron. Kvinnor som under fosterstadiet exponerats för onormalt höga halter av testosteron tycks få en förskjutning av sin psykologi i manlig riktning. De blir mer intresserade av pojklekar som barn och de får större intresse för manliga aktiviteter och karriär som vuxna. Deras begåvningsprofil blir också mer manlig. De blir mer våldsbenägna och dominanta och mer intresserade av tillfälliga sexuella förbindelser. Tillförsel av testosteron senare i livet påverkar också psykologin.

  Forskningen om psykologiska egenskapers ärftlighet, till exempel studier av enäggstvillingar som adopterats av olika familjer, talar för att uppfostran och den sociala närmiljön har ganska små effekter på flera grundläggande temperamentsegenskaper. Adopterade barn är väsentligt mer lika sina biologiska syskon än sina adoptivsyskon. Dessa fynd kan inte utan vidare översättas till skillnader mellan könen. Likväl kan man hävda, att om den sociala miljön inte har särskilt påtagliga effekter på till exempel pojkars aggressivitet eller intellektuella talanger, så är det osannolikt att skillnaderna mellan könen skulle bero på uppväxtförhållanden.

  Flera av skillnaderna
  stämmer också mycket väl med evolutionsbiologiska mekanismer. Män kan få långt fler barn än kvinnor, vilket betyder att de har mer att vinna (i form av fler avkomlingar) på promiskuitet, risktagande och konkurrens med andra män. Kvinnors reproduktiva förmåga är mer begränsad och varierar mindre än männens, och de har mer att vinna på ett noggrant partnerval. Kvinnors reproduktion är också mer beroende av hur de vårdar och skyddar barnen.

  Mitt syfte
  med att påminna om biologin är inte att hävda att det som är naturligt också automatiskt är bra. Biologin är dock viktig på två andra sätt. Dels innebär den att de olika livsval, som män och kvinnor gör, ofta har en biologisk grund och därför inte automatiskt kan tas som belägg för diskriminering.

  Dels talar
  biologiska fakta för att skillnaderna mellan könen inte kommer att kunna upphävas, i varje fall inte med metoder som är acceptabla i ett civiliserat samhälle.

  Skillnaderna
  mellan könen är genomsnittliga och överlappningarna är stora för de flesta egenskaper. Det är dock ett misstag att tro att könsskillnaderna därför inte skulle kunna få betydande sociala konsekvenser.

  I figur 1
  avbildas fördelningen i en tänkt egenskap hos två grupper, A och B. Fastän den genomsnittliga skillnaden är liten är andelen individer som kommer över en viss nivå X att vara mångdubbelt större i B.

  FIGUR 1: https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2009/04/medelvarde-figur11.gif?w=300&h=175


  I figur 2
  visas resultatet av att variationen i egenskapen skiljer sig mellan grupperna A och B, trots att genomsnittet är detsamma. Även här är andelen individer över X mycket högre i B.

  FIGUR 2: https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2009/04/medelvarde-figur2.gif?w=300&h=158

  I vissa avseenden där det inte finns någon genomsnittlig skillnad mellan könen, som exempelvis generell intelligens, uppvisar männen ändå en större variation, vilket betyder att det finns fler män såväl bland särskilt högt som bland särskilt lågt begåvade.

  Om det finns
  genomsnittliga skillnader mellan könen i intellektuella och fysiska talanger och i olika temperamentsegenskaper, så kommer det ofrånkomligen att uppkomma skillnader i val av utbildning och yrken. Det är likaså ofrånkomligt att män och kvinnor i genomsnitt kommer att prioritera olika i en mängd livssituationer, varav den relativa vikt man tillmäter familjeliv och karriär bara är en.

  Man måste fråga sig
  om dessa skilda prioriteringar verkligen är av ondo. Om personen A föredrar verksamheten X och B föredrar Y, brukar vi anse det bra om A får ägna sig mest åt X och B åt Y. Varför skall vi då bekämpa alla skillnader mellan könen som är uttryck för olika livsval? Är det inte tvärtom utmärkt om skillnaderna får komma till uttryck så att fler personer får ägna sig åt det de trivs bäst med och är bäst lämpade för?

  Somliga skulle
  kanske hålla med om detta men samtidigt anse att kvinnors livsval inte är frivilliga utan begränsade av diskriminering. De påståenden som görs i debatten om männens gynnade ställning kan te sig självklara men är faktiskt ofta obestyrkta och ibland våldsamt överdrivna.

  Om man i ett samhälle kan visa att en viss grupp, säg människor av afrikansk härstamning, i större utsträckning än andra drabbas av social utslagning, oftare återfinns bland låginkomsttagarna, oftare begår självmord, dör tidigare, klarar sig sämre i skolan och i mindre utsträckning går vidare till högre utbildning, skulle nog de flesta tycka att den gruppen är diskriminerad. Påståendet att en sådan grupp behärskar andra genom ”dolda maktstrukturer” skulle utmana löjet. Men alla dessa förhållanden gäller män i Sverige.

  Det sägs ofta,
  till exempel i budgetpropositionen, att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män och detta tas som bevis för lönediskriminering. Att män är i majoritet bland dem med de allra lägsta inkomsterna stämmer inte med denna tolkning och nämns nästan aldrig. Men det finns faktiskt inga bevis för att den genomsnittliga löneskillnaden beror på diskriminering och inte på att kvinnor har gjort andra prioriteringar i livet, som att arbeta deltid eller välja yrken med lägre löner.

  Det är visserligen sant
  , som ofta sägs, att kvinnor bara har 83 procent av männens löner. Detta kan naturligtvis inte tolkas som diskriminering eftersom kvinnor och män skiljer sig med avseende på hur mycket de arbetar deltid, vilka typer av utbildningar de har och en mängd andra faktorer. Om man håller vissa av dessa konstanta, minskar skillnaderna men en betydande skillnad återstår. Ibland påstår man att den kvarvarande skillnaden inte kan förklaras på naturligt sätt, men den slutsatsen följer inte så länge man inte har hållit alla tänkbara faktorer konstanta.

  När man jämfört
  lönerna för män och kvinnor med samma arbetsuppgifter och utbildning i näringslivet blir skillnaderna i själva verket helt negligerbara, mindre än en procent. Flera studier i såväl Sverige som andra länder bekräftar detta. Och varför skulle man egentligen ha väntat sig att lagen om tillgång och efterfrågan skulle vara upphävd just för löner? Varför skulle arbetsgivare betala en högre lön än marknaden kräver, bara därför att en anställd är man?

  Det oskyldiga slagordet
  jämställdhet” stod ursprungligen för något som alla anser vara rätt och bra, nämligen att ingen skall hindras att göra viktiga livsval på grund av sitt kön. Den aktuella feministiska kampen för likformighet mellan könen är däremot både omöjlig och onödig. Den är på väg att skapa nya orättvisor och den innebär att naturliga skillnader mellan könen, som kunde ha hanterats med förståelse och humor, i stället leder till onödiga samhälleliga konflikter och förgiftar personliga relationer.

  Germund Hesslow
  Professor i neurofysiologi”

 177. sudden skriver:

  Många kloka ord av professorn.

 178. dolf skriver:

  apropå demokrati, jämlikhet etc.: var det inte descartes eller voltaire eller nån sån snubbe som sa if you want to argue with me, define your terms?
  Något som ofta förbises. Man hör ju ofta saker som ”obetalt hemarbete”, men vad är egentligen betalning (den som gör hemarbete får ju själv njuta frukterna av sitt eget arbete, är inte det att betrakta som betalning?) och ”lika lön för lika arbete”, men vad är ”lika” i det här sammanhanget, samma antal timmar, eller samma titel, eller samma antal kWh förbrukade? (Varför talar man förresten aldrig om lika betalt för lika produktion? Det borde väl inte vara arbetet man förbrukar som är det avgörande utan produkterna man får genom arbetet)
  (och med avseende på lika, C++ programmerare vet ju t.ex. att saker som likhet (==) och tilldelning (=) är långt ifrån självklarhetet som ”alla vet”, (och ja, jag vet, att hålla på och balanser paranteser är någon slags yrkeskada som har sitt ursprung i programmeringsvärden)).

 179. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ja det är ett problem att folk inte definierar sina begrepp och när debatten fortskrider inser man att de använder olika definitioner, och ibland varierar till och med definitionen av ett och samma begrepp för en och samma person i en och samma debatt.

  Självklart ska man deklarera och definiera alla termer man tänkt använda i sin argumentation överst i programmet, vilket alltså för TV-program innebär i början av programmet. Man kan inte ändra innebörd på ett begrepp utan att uttryckligen omdefiniera det precis innan man tänkt använda det. Ska det vara så svårt att förstå? All alla dumma i huvudet? Alla utom jag och Dolf och ni andra dvs.

  Förresten, är det bara jag och Dolf (och Sudden på andra inlägget) som är hemma och tänker på kampen mot genusvansinnet en fredagskväll!? Jag hoppas ni andra inte har något dekadent för er? Just när jag ger er de rätta boktipsen och allt. Själv har jag inte festat sedan 2007 eller 2008, vilket är ganska absurt med tanke på hur social jag är, eller borde vara, om jag inte hade haft den här bloggen och tagit så allvarligt på alla mina uppgifter. Men vem ska annars göra allt? 🙂 Ni är uppenbarligen ute och festar istället för att se den dokumentär om månen som just gick på Kunskapskanalen och som jag och min 8-åriga dotter hade stor behållning av och som är ett fredagsmys värdigt en Fanbärare för folkvett, som ni vet är en av mina inofficiella titlar (och resten av titlarna, som jag försöker ligga lågt med för att inte bli kartlagd av fienden, finner ni här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/25/alla-inlagg-par-strom-i-genusbrak-och-en-pk-floskelgenerator/ )

 180. dolf skriver:

  Det värsta är inte att folk inte definierar sina termer, det värsta är att de avfärdar en som idiot när man själv gör det för att få lite styr på diskussionen.
  Som jag sa i den andra tråden, jag är hemma, men inte inställd på genuskamp, inte blir det något festa heller, men ett par pilsner skall nog slinka ner. Hade gärna ”nät-festat” med dig, men du går ju och lägger dig så förbaskat tidigt (22 har jag för mig att jag såg nämnt någon stans), så det är väl dags att säga godnatt till dig för idag.

 181. Nordbo skriver:

  Jag såg just teveprogrammet om de utåtriktade. På slutet sade någon att lycka är en färdighet som man kan lära sig. Tydligen ska nästa program handla om det. Att lycka är en färdighet är en urgammal insikt som exempelvis Aristoteles ”Den Nichomachiska etiken” behandlar. Knepet är, enligt honom, att lägga sig till med goda vanor som följer medelvägen mellan överdrift och brist Så är exempelvis mod medelvägen mellan dumdristighet och övermod (hybris). Men varje situation är unik. Att exempelvis leva i dagens Sverige är ganska extremt på många sätt och då kan det vara svårt att finna den rätta balansen mellan överdrift och brist.

  De hänvisade också till mayers-briggstesten. Det skulle finns ett sånt på ur.se, men jag hittar det inte. De är ganska intressanta, tycker åtminstone jag. Här finns ett annat sånt test:

  http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp

  Jag är en INTP, har jag fått reda på tidigare. Någon som känner för att göra testet? Vad är doktor Tanja?

 182. Nordbo skriver:

  Nej, jag skrev fel: mod är medelvägen mellan feghet och dumdristighet, ska det vara.

 183. QED skriver:

  Det går tydligen ett program kallat Utbildningsfabriken på TV4 som
  skall presentera den svenska högskolan som ineffektiv. Har ej
  sett själv.

  http://www.ergo.nu/nyheter/20111028-ett-inlagg-i-hogskoledebatten

 184. QED skriver:

  (Off-topic) Aftonbladet/Daily Mail: läsplattan blir tyngre när man laddar ner en ny bok.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13890868.ab

 185. […] förra inlägget  fick vi lära oss en del om forskningsområdet genus- och kritisk vithetsanalys, så jag hoppas […]

 186. David Holman skriver:

  Mina barn kommer aldrig ga pa en svensk skola! Sa mycket ar sakert kan jag ju lova, hemska tanke!

  Vad hander om man ar invandrare, sag fran de morkaste delar av afrika… Far jag da lov att skriva pa vitt papper eller kanske maste jag det till och med for att bli tollerant mot vita?

  Nej, hemska tanke! Nar form gar fore funktion kan man lika garna lagga ner!

 187. Olle Olllson skriver:

  Tack gode gud att det fortfarande finns intelligenta kvinnor som kan formulera sig i skrift kvar i Sverige!

  Jag började ge upp hoppet men så länge kvinnor som Tanja Bergkvist finns så lever hoppet.

  Fortsätt att skriva och stå på dig!

 188. Aniika skriver:

  Tanja, du äger! Tack för att du finns.

 189. […] inte?” återfinns på sidan 68 (ej på nätet), och jag har redan skrivit om detta i inlägget Hemmafruar, genusexperter och Sverigedemokratiska tider ”i” Norden? Dessutom uppmärksammar jag (vilket jag gjort ofta på bloggen) de jämställdhetspolitiska mål […]

 190. Reclaim skriver:

  Underbart. Jag förstår fortfarande inte varför man är så besatt av ”vithet”. Sätter man det i sin kontext låter det värre än all nazism och rasbiologi på 30-talet.

 191. Elizabeth H skriver:

  Ursäkta kommentar till ”gammalt” inlägg.

  Har någon gjort motsvarande enkätundersökning utifrån svenska män? Dvs frågat hur många av dem som hellre skulle bli hemmamakar? Jag har diskuterat detta i kollegierummet och i bekantskapskretsen och det visar sig att andelen män som gärna skulle bli hemmamakar är ännu högre än vad den undersökning du hänvisar till säger att den är bland kvinnor. Kan det vara så att detta är mer en fråga om individens preferenser än om kön??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: