HARO – ett ljus i mörkret

Jag träffade HARO.s styrelse i helgen

Jag träffade HARO:s styrelse i helgen och vi hade mycket att prata om!

I helgen hade jag förmånen att träffa några fantastiska människor, nämligen Haro:s styrelse  och det var mycket givande att diskutera med dem om både genusvansinne, skola och föräldraskap. Här har Haro sammanställt en del aktuell forskning och de ska ha all heder för att de står rakryggade i en galen värld, eller snarare en galen del av världen, för i flertalet länder på Jordens yta är det inget kontroversiellt alls att stå för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap med barnets och föräldrarnas bästa i fokus. Jag har just fyllt i ett formulär för att bli medlem . I många länder ses det istället som ytterst suspekt att vilja lämna ifrån sig sin 1-åring till andra hela dagarna för att jobba. På TV kan jag allt som oftast se svenska reportage om länder i Asien, Afrika och Sydamerika där man förfasas över att kvinnor måste vara ifrån sina barn för att jobba långväga för att ta sig ur fattigdom, och i samband med detta lämna ifrån sig barnet till dess närmsta släktingar, medan man när det kommer till svenska förhållanden tycker att den som inte vill lämna ifrån sig det lilla barnet dagligen till främmande människor utan anknytning till barnet är konstig och agerar mot bättre vetande. Dubbla måttstockar som vanligt.

Jag glömde genusperspektivet i min doktorsavhandling!!!

Jag glömde genusperspektivet i min doktorsavhandling!!!

Det är talande för den tid vi lever i att man för kunna motivera sina personliga livsval inför andra måste vara påläst både på den senaste hjärnforskningen och i praktiken ha kunskaper motsvarande en universitetsexamen i beteendevetenskap, pedagogik och psykologi, men sådana är tiderna. Detta medan genusforskarna, som styr och ställer i riket, inte ens kan lösa en andragradsekvation. En ekvations grad är ju förvisso en social konstruktion, konstruerad av någon vansinnig världsfrånvänd matematiker eller fysiker som försöker få ordning på sina patriarkala teorier i ett hierarkiskt universum där vissa elementarpartiklar (eller kanske strängar) är med grundläggande än andra, och med detta argument kan genusforskarna alltid automatiskt reducera graden till noll och få en motsägelse, som alltid, medan graden av idioti i deras egna avhandlingar alltid går mot oändligheten. Jag borde tagit upp detta i min doktorsavhandling men på den tiden hade jag ingen koll på genusvansinnet.

Var är min lagstadgade diskman?

Var är min lagstadgade diskman? Det börjar bli fullt här...

Jag ber om ursäkt att jag i vanlig ordning kommer dragandes med Sanningen, men det är faktiskt helt absurt att lämna en 1.5-åring på daghem till främmande människor medan man själv är iväg och jobbar åtta timmar eller mer. Inte ens en välmeriterad genuscoach kan ersätta föräldrarna (jag ber om ursäkt för detta kontroversiella uttalande!). Jag insåg detta ganska snabbt under min doktorandtid när jag själv blev mamma, och det är ju tur att man som doktorand är självständig och kan jobba även hemma och olika intensivt i perioder, så att situationen är påverkbar – alla har inte den turen. Barnet har nyss kommit till världen, och vad skickar man för signaler till det genom att varje morgon få det utdraget ur famnen av dagispersonal medan man själv måste göra det som är så viktigt, nämligen säkra sin pension som Reinfeldt sa på Aktuellt apropå hemmafru-undersökningen på Familjeliv. Jag odlar hellre morötter på balkongen (om jag nu hade en balkong, men det har jag inte, så jag får låna grannens) på ålderns höst än låter Reinfeldt och sossemaffian diktera mitt liv. Låt er inte heller luras av att moderatstämman erkände vår rätt att dela på disken hur vi vill, det är bara en skenmanöver för att dölja att vi saknar valfrihet på andra områden. För övrigt har jag inte diskat på tre dagar och väntar fortfarande på att någon skattefinansierad man ska komma så att jag kan leva i enlighet med de nuvarande jämställdhetspolitiska målen (målet om delad disk återfinnes som delmål 3 i prop 2005/06:155 som antogs våren 2006).

Utvandra och invandra efter några år

Lösning: utvandra och invandra efter några år.

Jag har faktiskt funnit en lösning på det här – för alla som vill vara hemma längre med barnen. Föd barnet utomlands och lev några år på besparingar i något land där det är billigt att leva. Återvandra därefter till Sverige och ta ut föräldraförsäkringen. Lagen är sådan att den som invandrat till Sverige med ett eller flera barn under 8 år har rätt att ta ut 480 dagars betald föräldraledighet, per barn. Om du föder i utlandet och sedan invandrar när barnen är tex 2 och 4 och 6 år gamla, kan du stanna hemma med betald föräldraledighet i 480×3= 1440 dagar. Dessa barn hinner knyta an till föräldrarna under de första viktiga åren, men föder du inrikes är det dagis efter 480 dagar som gäller. Vad sägs om att ge varje barn, oavsett födelseplats,  1440 dagar av föräldrarnas tid sin första tid i livet (inte nödvändigtvis på svenska skattebetalares bekostnad, men att ha det som en politisk ambition i alla länder)? Integrationsminister Erik Ullenhag, som själv har barn, kommenterar:

”Jag tycker inte att det är rimligt att man får lika många föräldradagar för ett barn som är fyra år när det kommer hit, som för ett nyfött barn som är fött här, sade Erik Ullenhag.” (Källa).

Medan Maud Olofsson kritiserar detsamma utifrån en annan vinkel – arbetslinjen.  Själv tycker jag inte att det är rimligt att Ullenhag och Olofsson sitter i regeringen, men man kan inte alltid få som man vill, även om jag vet att jag kommer att få det, i sinom tid.

OBS! Läs Hemmaföräldrars chockerande sammanställning av utvecklingen!

Genusvaninnet bryter ner nervsystemet

Genusvansinnet bryter ner nervsystemet och får inte sällan dödlig utgång

Jag vet (av personlig erfarenhet) att varje människa inom sig rymmer ett frö av galenskap, och vi vet alla att de svenska genusfanatikerna är det tydligaste beviset för detta. Det är dessutom inbyggt i genusindustrin att man heller aldrig ska kunna bli av med den. Om man som genuspropagandapåtvingad kommunanställd låter den kroniskt inhyrda genuscoachen veta att det där är abstrakt nonsens utan koppling till den kommunala verksamheten, får man höra att man inte är i fas med utvecklingen, jämställdheten, sig själv eller genuscoachen, och att man därför behöver fler föreläsningar, fler stenciler, fler genusstrateger och fler övervakade rollspelsövningar som genuscoachen kan dokumentera i Genus-Riksarkivet. Medan om man instämmer i allt (ofta spelat, för att bli av med coachen eftersom det just inkommit en patient med stroke som behöver tas om hand, där stroken beror på att patienten också hade en inhyrd genuscoach på sin arbetsplats) och tycker att den här genuslektionen är jäääätteviktig för den personliga utvecklingen, så får man även då höra att man behöver ”mer kunskap” om genus, då blir det genus fördjupning – eftersom man ju gillade grundkursen och framförallt insåg vikten av den, är det dags att gå vidare i genusträsket. Faktum är att man, även om man tyckte att genusarbetet på tio månader inte ledde någon vart, varken till ökad jämställdhet eller bättre kommunal service, att projektet är ”påtvingat uppifrån” och att det snarare tar resurser från den ordinarie verksamheten, kan ha oturen att ändå behöva gå genus fördjupning. Eller genus breddning. Detta är vad som skedde i Ljungby kommun nyligen och som jag tog upp i inlägget Iiinte 80 miljoner till!!!!  Där var de kommunanställda och cheferna tveksamma till de inhyrda genusprocessledarna och den tio månader långa ”startsträckan”, vilket ledde till att man öppnade upp för ett likadant projekt, fast nu utvidgat till kategorierna etnicitet, religion och ålder m fl.

Från Ljungby-rapporten  under ”Slutdiskussion” sid 25:

”En ytterligare del i att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets slut är även att få in jämställdhetsfrågan i det större mångfaldsperspektivet… grupperna kvinnor och män är inte homogena och de kan i sin tur ha varierande behov beroende på bland annat etnicitet, religion, ålder, social tillhörighet och funktionsnedsättning… För att arbeta med att i framtiden skapa en kommun öppen för alla och där alla medborgare har möjlighet till likvärdig påverkan, är det viktigt att också arbeta med mångfald. Att arbeta med mångfald kan fungera under samma upplägg som finns inom detta projekt, dvs. genom kompetenshöjande insatser, synliggörande och diskussion. Detta kan vara något att ha med sig i kommande funderingar kring hur arbetet med jämställdhet ska fortgå i framtiden, och hur det kan inkluderas i ett större sammanhang.”

Genusmaffian sprider fördomar om äldre

Genusmaffian sprider, medvetet eller omedvetet, föraktet för äldre.

Det kritiserade projektet ska alltså breddas – folk har inte bara kön utan även andra egenskaper och därför även behov som inte är kopplade till enbart kön. Detta skulle ingen inse om inte Genusmaffian uppmärksammade det. Det är för övrigt lite ironiskt att genusforskarna anser sig kunna jobba med kategorin ålder, med tanke på att det ju är de som i sin normupplösande verksamhet under decennier aktivt spridit fördomar om äldre som obildade soffpotatisar som lever på medeltiden eftersom de inte läst genuskurser. Vad vet de egentligen om postkolonial feminism? De äldre står som symbolen för ett omodernt tänkande och är allmänt dumma i huvudet och en bromskloss för civilisationen eftersom det är de, tillsammans med alla nu utdöda generationer, som lagt grunden för vetenskap, kultur, traditioner och litteratur – allt patriarkalt snömos.

Den gravida manenn från Oprah Show

Den gravida mannen från Oprah Show

Och i genuskurserna i skolan blir genuscoachen chockad när det visade sig att barnen inte hade fördomar om kön och vad en man respektive kvinna kan göra, och fick i desperation lägga upp en bild på en gravid man (se Är genusvetarnas verksamhet laglig?)  så att barnen, oavsett hur de än svarade, fick fel. Vilket ju är genusexpertens mål, eftersom han annars inte kan motivera sin konsultverksamhet. En gravid man – äntligen måste ungarna svara fel oavsett hur de svarar (den gravide mannen är den könsopererade kvinna som ni alla sett på Oprah Winfrey show). Ja, det är ju onekligen så att Sverige ligger i framkant här. TIMSS- och PISA-undersökningarna mäter kanske fel saker? De mäter ju patriarkalt kunskapsstoff istället för genusmedvetenhet. Det är på tiden att svensk genusforskning revolutionerar hela Europas utbildningsväsende. Tyvärr är det möjligt att söka projektmedel för det redan nu. Vansinnet föder och göder sig självt. Läs också om hur metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer och hur kommunens jämställdhetsstrateg i samarbete med NO-lärarna vill ändra på detta i…just det,  anatomiundervisningen! I en svensk skola som går i täten för genusarbetet, givetvis…

Och så behövs massor av genuskunskap i förskolan. I SOU 2006:75  kan vi läsa (sid 19) att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt” Man kan ju här motivera både med att barnen inte läst genus, har nedärvda fördomar, fördomar inplanterade av det omgivande samhället och att man egentligen inte vet vad man sysslar med. Så här brukar genusforskarna motivera sin verksamhet och behovet av pengar:

Aktiva spermier och passiva ägg rimmar illa med svenska jämställdhetssträvanden

Aktiva spermier och passiva ägg rimmar illa med svenska jämställdhetssträvanden

”Effekterna av det vi sysslar med är egentligen inte kända, så vi behöver 100 miljoner för att grubbla över det, men vi behöver dessutom ytterligare 200 miljoner minst, men gärna dubbelt så mycket, under nästa budgetår för att trots det implementera våra teorier, vi kan inte vänta tills barnen är 18 för att se hur det går, men vi tar gärna emot en check på 80 miljarder redan nu för att formulera det projekt som ska ge barnen den vård de behöver efter våra härjningar. Det behövs mer forskning kring de förtryckarstrukturer som barnen utvecklar redan som 1-åringar i samspel med andra barn, och vi vill också bygga en uppfinnarverkstad för att ta fram könsneutrala leksaker. Då behövs naturligtvis även en fabrik för storskalig produktion osv, så låt oss avrunda till en miljard jämnt då. För varje kommun alltså, som vill köpa in leksakerna, vilket torde bli alla då eftersom de andra blir hopplöst efter i jämställdhetsarbetet annars. Det är det minsta regeringen och skattebetalarna kan göra för att uppnå ett jämställt samhälle. Sverige måste också gå i täten för att sprida detta unika vansinnesprojekt över hela jordklotet. Vi behöver alltså internationaliseringsinsatser. Vi brukar hålla kurser i oupplysta länder. Här återger vi ett exempel på en lärorik kommunikativ process som tagit många länder flera sekler framåt i utvecklingen:

– Ni måååste lära er mer om genusordningen påverkan på era barn. Vet ni att gungorna är könsmarkarde? Och att genuskodat material kan skada hjärnvävnaden? Det har en framstående svensk genusvetare visat.

– Nja, alltså saken är den att vi inte har några lekplatser i vårt land… vi behöver verkligen rent vatten. Kan ni inte hjälpa oss att borra en brunn istället?

Är brunnen ett godkänt feministiskt projekt?

– Ja, det är ju bättre att borra en vagina i Moder Jord än att bygga en fallosformad klätterställning med inbyggda karriärstegar som pojkarna kommer att klättra i men inte flickorna. Men saken är den att er vattenbrist beror på den globala uppvärmningen som i sin tur beror på den manliga konsumtionen och för att förstå detta måste ni läsa 15 poäng genusvetenskap. Ni kan läsa den på distans via nätet, så kommer allt annat att lösa sig med tiden.

– Sanningen är den att vi inte har något datornät, vi behöver bygga ut vårt vanliga vägnät först. Kan ni inte hjälpa oss med redskap så att vi kan börja bygga?

– Nej, det går verkligen inte för sig, grävskopor och spadar är manligt könskodade, det har framstående forskare i Sverige visat. Dessutom är vägar farliga – alla vägar bär till Patriarkatet, och där vill ni inte vara, det vore inte bra för jämställdheten. Dessutom behöver vi göra en feministisk intersektionell analys av ert grundvatten när vi borrat Vaginabrunnen, och det innebär att vi måste spärra av 90% av ert landområde under några år, men när vi väl publicerat resultaten i en välrenommerad genustidskrift blir vi…eh jag menar ni, världsberömda – det blir ett feministiskt genombrott! Om inte marken imploderar under borrandet, vi vill helst inte gå händelserna i förväg genom att undersöka markens hållfasthet med manliga makt- och mätinstrument. Men som det gamla talesättet lyder – den som lever får se, medan den som faller in i Vaginabrunnen dör en helig feministisk död. Det låter väl bra, kan vi skriva avtal nu? Döden är en social konstruktion, och vi har visat att ”utanföret” är en illusion, precis som er framtid, om ni inte genast samarbetar med oss.

Vi behöver även medel för internationalisering av våra nättroll. Vi har exempel på genusfrälsta (ofta nyblivna) föräldrar i diverse forum på nätet här hemma i Sverige. De berättar med entusiasm och glädje om genusperspektivets betydelse i vardagen, och hur de äntligen får nytta av sina 30 poäng i genusvetenskap. Hur har de förresten tid att hänga på forum med en så hög utbildning? Det vill vi undersöka ur ett intersektionellt perspektiv. Vi har sett många givande diskussioner och återger här en som ett lärorikt exempel:

– Det var en intressant diskussion men jag måste koppla ner mig nu, det är något oljud i bakgrunden.

– Jaha, är det din man som kommit ut ur sin grotta och brölar?

– Nej, det är lilla Elsa som drar ut tangentbordsknapparna på den andra datorn, jag måste verkligen sluta nu och se vad som står på.

Genusglasögonen måste på i tid

Genusglasögonen måste på i tid

– Vet du att alfabetet är en förskräcklig norm? Det lärde jag mig när jag gick en genuskurs i vintras. Det finns en struktur på tangentbordet där var bokstav ska veta sin plats. Det din dotter gör nu är normbrytande – hon utmanar alfabetsnormen genom att byta plats på bokstäverna – det är viktigt att du inte avbryter detta viktiga inslag i hennes utveckling! Bokstäver är, till skillnad från vad Patriarkatet vill låta påskina, fritt utbytbara mot varandra – ingen bokstav är bättre än någon annan! Känner du till att det finns statistiska undersökningar som visar att vissa bokstäver förekommer oftare än andra och att man därför kan dechiffrera kodade meddelanden där olika bokstäver bytts ut mot varandra? Det läste jag på en matematikers blogg. Helt vansinnigt. Om alla bokstäver förekommit lika ofta och det rådde jämställdhet i bokstavsdjungeln hade det varit jämställt. Jag har en vän som är genusvetare och hon håller på att konstruera ett bokstavsneutralt språk där alla bokstäver förekommer exakt lika många gånger i varje bok som översätts till det språket, verkligen alfabetsbrytande, varje bokstav kan ju sägas utgöra ett eget kön och hon bringar ordning i maktordningarna och plattar till talstrukturen. Låt bokstäverna byta plats så får du se hur strukturen i meningarna försvinner omedelbart – din dotter är mycket klok!

– Byta ut bokstäverna? Men hur ska då min man kunna skriva eller förstå en text skriven på den datorn?

– Förstå och förstå, här handlar det om att sätta barnet i centrum och hela tiden ha jämställdheten i åtanke. Varje barn föds i könsneutralitetens tecken och det är vi vuxna, eller närmare bestämt din man, som begränsar deras kreativa flöde och inneboende feministiska skaparkraft.

– Jaha, ja så kan det vara men nu måste jag verkligen gå ifrån, Elsa klippte just av sladden på hårtorken!

– Ser du, det går framåt! Min tvååriga dotter är för övrigt oerhört positivt påverkad av genuspedagogiken på dagis, igår fick hon ett utbrott och kastade sin leksakstraktor i golvet och var sedan aggressiv hela eftermiddagen – ett verkligt framsteg ur ett genusperspektiv! Hon tog verkligen plats om man säger så. Vi fick fly in i ett annat rum.

– Jaha är det inte trotsåldern då?

– Nejdå, det är genuspedagogiken – den gör underverk! Igår hällde hon ut rosa nagellack över spisen. Det var en feministisk protest mot kvinnans roll som kokerska och slav i det moderna Sverige. Tänk att hon redan förstått det – genuspedagogiken har verkligen påverkat hela familjen, och dagen innan det vred hon huvudet av alla sina dockor och lade dem i en kastrull på spisen, och senast i förra veckan så öppnade hon bilmotorn och dök in och stannade där i en timme, minst. Det kan ha varit en dag, vi ville ju inte störa hennes möjlighet att utvecklas bortom könsrollerna.

– Jaha, eh, är det inte farligt för ett litet barn att vistas i en bilmotor sådär?

Genusvansinnet ger oss helt nya sjukdomar

Genusvansinnet ger oss helt nya sjukdomar

– Nejdå, när hon kom ut var hon riktigt igång och fick ännu ett raseriutbrott och betedde sig allmänt underligt, i vilket fall betedde hon sig inte normenligt så något måste ju bilmotorn ha gjort för självkänslan. Vi tog henne till en läkare efter några dagars hosta man han kunde inte fastställa sjukdomsbild, men då sa jag stolt att hela familjen ingår i ett genusprojekt som gör att vi bryter mot normer – vi får tydligen helt nya sjukdomar också som varken män eller kvinnor tidigare haft, det måste vara de där nya könsneutrala sjukdomarna som genusvetarna lovade oss, mycket intressant! Jag undrar om det finns några feministiska botemedel eller om Patriarkatets giftpenicillin fungerar även här? Jag känner att vi i min familj är stormsteg före alla andra i jämställdhetsavseende, det är en ny era, ett nytt sätt att leva, eller dö. I vilket fall är det unikt och normbrytande och vi får en gratis intersektionell analys av familjens maktordningar varje vecka tillsammans med vårt horoskop ur ett genusperspektiv! Vill du också vara med?”

Relaterat: Caroline Erfors (HARO) på Newsmill: Svensk förskola ett storskaligt misslyckande, Haro:s hemsida, Haro-bloggen, Haro forskningHaro artiklar, Barnens rätt till föräldrarnas tid, Hemmaföräldrars sammanställning!

Genus i förskolan: Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?  , 2-årsdagen sedan nyhetsmorgon

122 Responses to HARO – ett ljus i mörkret

 1. Hans skriver:

  Hemma hos mig delar vi på arbetet, min fru och jag. Hon lagar oftast maten medan jag oftast lagar bilen. Nu undrar jag -hur kvalitetssäkrar jag vår relation med hänsyn till genus? Bör mina verktyg avkodas och kanske även köksredskapen? Har ni något tips, jag vill ju så gärna göra rätt?

  Svar till signatur ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”

 2. ingvare skriver:

  Det är alltid skitkul att läsa ditt ordflöde. Fort OCH Rätt!

 3. Info skriver:

  GENUSSKOLAN SKOLAR NORMBRYTANDE BARN!

  Tanja, minns du att jag berättade, att jag en gång med anledning av en viss bok hade frekvent brevkontakt med HARO? Brevväxlingen finns arkiverad. Jag har glömt den trevliga kvinnans namn, men jag vill minnas att hon bodde i Värmland.

  Här litet mer, skattefinansierad barngenuspedagogik på universitetsnivå (Nationella sekretariatet för genusforskning):

  http://genus.se/meromgenus/teman/skola/

  Tråkigt nog fick jag inte tillfälle att besöka Skolforum 2011:

  ”ELEVER UTMANAR NORMER FÖR KILLAR
  Det är hög tid att börja ifrågasätta vad det innebär att vara man. Det tycker samhällseleverna på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.”

  http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolforum-2011/

 4. Anders skriver:

  Lysande!!!
  Som vanligt!!
  Tanja for President!!

 5. Niklas skriver:

  Klarsynt och uppfriskande!

  Blev själv väldigt förvånad av genussvamlet på psykologiska institutionen i Lund. I och för sig så kändes det mer pliktskyldigt… men det börjar med att man jamsar med och slutar med ett rent helvete.

 6. Info skriver:

  INTERSEKTIONELL GENUSFORSKNING

  Utbildning på ”mastersnivå” och grundnivå vid Linköpings universitet:

  http://www.tema.liu.se/tema-g/grundutb?l=sv

  Forskare och lärare vid Tema Genus:

  Kvinnor: 19
  ”Män”: 3

  http://www.tema.liu.se/tema-g/medarbetare/forskare-och-larare?l=sv

  Genom att klicka på vederbörandes namn får man en redogörelse för dennes bisarra föreställningsvärld.

 7. NilsMotpol skriver:

  Jag brukar hålla med om 90% av det du skriver, så det är ju OK att det ibland kommer saker som hamnar i de övriga 10 procenten. Men i det här fallet tycker jag att du missar en viktig poäng.

  Föräldrapenning, precis som semesterersättning och andra påhitt, är ju i grunden ett sätt för politikerna att ta våra pengar från oss, försörja sig själva och sina kompisar på att administrera dem och köpa vår tillgivenhet för det som blir över. Det är ju vi själva som betalar, så det vore mycket bättre att avskaffa föräldrapengen och allt sådant och låta oss själva kontrollera hur vi vill spendera våra surt förvärvade slantar.

  Det är ju just FÖR ATT vi har sådana system som de ens kan tänka tanken att börja reglera våra privatliv in i minsta detalj. Om vi vill uppmuntra föräldraskap, vilket vi vill, så ge skattelättnader för föräldrar eller något annat liknande. Varje procent av din lön som passerar via politikernas händer är en procentenhet mindre makt över ditt liv.

  Sedan har jag väldigt svårt att förstå, med tanke på dina andra åsikter, varför du tycker att samma generösa föräldrapengsregler skall gälla för någon som aldrig betalat en krona i skatt här och kommer hit med fyraåriga barn, och en familj som i generationer bidragit till statskassan (om du nu tycker så). Ministerns uttalande om det var en av ytterst få rimligheter jag hört från en politiker i år!

 8. Hjalmar skriver:

  Genusvansinnet ger oss sannerligen nya sjukdomar… 🙂
  Tanja for President!

 9. Kul skrivet som vanligt med många träffsäkra iakttagelser. Caroline Elfors Newsmill-artikel var också väldigt intressant.

  En av flera orsaker – men av de verkligt viktiga – till den negativa skolutvecklingen är den dysgeniska utvecklingen i Sverige, som belysts ingående av Richard Lynn i verket Dysgenics (1996, även, tillsammans med syskonstudien tillika uppföljaren Eugenics hyllad i Nature 2001). Den moderata – ej att förväxla med ett visst parti med alldeles för stort väljarstöd – och humana lösningen vore förstås att informera allmänheten om detta och försöka få igång barnafödet hos medel- och överklassen. Ras- och vithetsforskarna och genusvetarna skulle givetvis slå bakut ut om de fick höra detta, men dessa måste man ju faktiskt inte bry sig om=)

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Hans, ”Hemma hos mig delar vi på arbetet, min fru och jag. Hon lagar oftast maten medan jag oftast lagar bilen. Nu undrar jag -hur kvalitetssäkrar jag vår relation med hänsyn till genus?”

  Alltså det där är under all kritik! Som framgår av det flera hundra sidor långa förarbetet till prop 2005/06:155 om lagstadgad delning av obetalt hemarbete (även om flera remissinstanser ställde sig frågande till hur man skulle kontrollera detta), nämligen den statliga utredningen SOU 2005:66 ”Makt att forma samhället och sin egen död” (eller kanske den hette ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” när jag tänker efter) så måste man skilja på inomhus- och utomhusarbete.

  Även detta måste delas lika, eftersom det manliga utomhusjobbet enligt genusvetarna ”värderas högre” (vem värderar det högre? Kan det vara genusvetarna själva som gör det?) och därför måste du antingen låta din fru dyka in i bilmotorn eller så får du allt rulla in bilen i köket – någon j-ä jämställdhet får det väl vara i ett föregångsland som Sverige! Bilen i köket hade jag satsat på, och kör ut spisen i trädgården. Lycka till! 🙂

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingvare, tack! Vad roligt att höra! och det är alltid lika roligt att skriva till er! 🙂 Egentligen borde jag även skriva till riksdagsledamöterna, men jag spammar ut mina inlägg till dem med jämna mellanrum, så att de får lite koll på verkligheten utanför. För ett tag sedan var jag inne riksdagshuset och promenerade runt i de underjordiska gångarna för att dels inspektera om de var genuscertifierade men också för att bedöma om de erbjuder tillräckligt med skydd när man väl blivit ovän med Genusmaffian, eller om vi måste bygga eget när tiden är inne.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag minns dessvärre inte att du nämnt brevväxlingen. Kan ha läst och glömt om det var länge sedan, eller så kan det ligga i en av de 13.973 kommentarer jag har på bloggen och i värsta fall vara någon av dem jag inte läst…

  Men du har alltid intressant info! 🙂 Genusskolan!!! Tack för tipset, jag har inte haft tid att hänga på genus.se så ofta på senare. Vad är det här!!!??? http://genus.se/meromgenus/teman/skola/kunskapsoversikter/ ”Förskolan som genusarena”; ”Genusaspekter på lärarutbildningen” mm. Vilken maffia! De ska in överallt. Måste läsa det där. ”Det är viktigt att påminna sig om den genomslagskraft lärarutbildningen har.” Jo tack vi vet det. Nä, nu måste jag göra något radikalt snart.

  ”Fokus för jämställdhetsarbetet i förskola och skola har förskjutits från kompensatorisk till normkritisk pedagogik.”

  Fokus har snarare förskjutits från kunskapsförmedling och kritiskt tänkande till genusidioti. Som för övrigt blivit till norm och i normkritikens namn därför måste bort. Inser de inte det själva?!

  På tal om den till synes ofarliga inledningen: ”Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan? Hur påverkas undervisningen av en genusmedveten pedagogik?”

  Det vet vi alla att det har att göra med ”konstruktionen av manlig identitet”. Som ni minns från SOU 2009:64 sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande:

  ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Rapportansvarig: Anna Ekström, då ordf i SACO och Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006:75) och skolan (2009:64). Hon är numera….just det – generaldirektör för Skolverket! Hon uppgav till mig i paneldebatten i Riksdagen 2010 att hon ”står bakom varje ord i rapporten”, när jag citerade just det här med mera, se fler citat i Mitt anförande i Riksdagen för att se vad som rör sig i huvudet på Skolverkets generaldirektör: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ för den som missat.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag ber förresten om ursäkt jag är efter i kommentarsflödet på förra inlägget, ska försöka hinna med det imorgon.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Genusskolans kunskapsöversikt – Förskolan som genusarena: http://genus.se/meromgenus/teman/skola/forskola/kunskapsoversikt–forskola/

  Under ”Förskolan och genusuppdraget” (vilket genusuppdrag!!?? Det finns inget sådant i förskolans läroplan):

  ”Förskolan är idag en egen skolform. Det gör att det pedagogiska uppdraget görs ännu tydligare, och omsorgsuppdraget får en mindre roll än tidigare. Självklart är det så att omsorgsdelen i förskolan är viktig eftersom barnen är så små, men utmaningen för förskolor idag är, att utveckla det pedagogiska uppdraget utan att göra verksamheten alltför undervisningslik. Och i den pedagogiska praktiken finns det en hel del genuskunskap som kan underlätta genusmedvetenheten.”

  Dags för nya inlägg om dagisgenus ser jag.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, tack! Ja jag får bli det snart, det står ändå att jag kommer att göra en radikal karriärförändring 2011-2012 i mitt livshoroskop, så det är väl dags snart :-).

  Niklas,
  ”Blev själv väldigt förvånad av genussvamlet på psykologiska institutionen i Lund.” Du känner väl till genuscertifieringen i Lund? Se här och länkarna längst ner i inlägget: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, såg nu din andra länk ang att ifrågasätta vad det är att vara man: http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/elever-utmanar-normer-for-killar/

  Lite konstigt att det oftast är tjejer och genus/maskulinitetsforskare i de här projekten. Kan det vara så att killarna/männen inte känner sig som offer för sin könsidentitet, utan att genusforskarna själva är förvirrade och projicerar sin förvirring på skattefinansierade könsprojekt i skolan?

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja jag ser det, webbaserad masterkurs på 30 hp, den hade man kunnat ta för att få en inblick i en sjuk föreställningsvärld – om det inte vore för att man måste bo ihop med genuslektorerna och de andra genusstudenterna i ett obligatoriskt internat under en vecka: http://www.tema.liu.se/tema-g/grundutb/master-courses?l=sv

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  NilsMotpol, ja det var en viktig poäng jag missade! Tack! 🙂 (ang kommentar till föräldrapenning: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/11/22/haro-ett-ljus-i-morkret/#comment-14719 )

  Ang ”varför du tycker att samma generösa föräldrapengsregler skall gälla för någon som aldrig betalat en krona i skatt här och kommer hit med fyraåriga barn, och en familj som i generationer bidragit till statskassan (om du nu tycker så). ”

  Nej det tycker jag inte, ser att det kan förstås så när jag skriver ”Vad sägs om att ge varje barn, oavsett födelseplats, 1440 dagar av föräldrarnas tid sin första tid i livet?”

  Jag menar inte att svenska skattebetalare ska bekosta hela världens föräldrars föräldrapenning. Vad jag menar är att detta blir diskriminerande för svenska föräldrar/föräldrar som fött i landet, eftersom de inte ges möjlighet till att stanna hemma längre med barnen, medan de som fött utrikes och kommer hit (och som du påpekar inte betalt en krona i skatt) kan stanna hemma flera år extra med barnen – vilket alltså blir dubbelt absurt.

  Ja, är man självdestruktiv så är man. Politikens inriktning är ju att svenskar ska sluta förda barn och att arbetskraften ska importeras, och vad vi bevittnar är nu ett tappert försök att genomföra den politik man förespråkar. Tänk vad det kostar med både gravida kvinnors sjukvård och förlossningar på BB… Betänk också att det är just svenskar som har nedärvda fördomar (andra saker som kön och hudfärg – båda sociala konstruktioner – kan inte ärvas, men just fördomar ligger inbäddade i européernas DNA), och därför är det extra viktigt att just deras barn placeras i genuscertifierade daghem som 1.5-åringar.

  Vad jag menade med den meningen var att alla barn i alla länder borde ha rätten att spendera sina tre första år, åtminstone, med föräldrarna istället för dagispersonal, men inte att svenska skattebetalare ska bekosta detta. Får göra det tillägget i inlägget då så att det inte missförstås – det var alltså barnperspektivet jag hade i åtanke i första hand (gjort tillägget ”inte nödvändigtvis på svenska skattebetalares bekostnad, men att ha det som en politisk ambition i alla länder”).

  Vissa absurditeter talar ju för sig själva och behöver egentligen inte kommenteras närmare.

 19. dolf skriver:

  Patienter med stroke. Det var så långt jag kom i texten, hade en lång natt (har inte lagt mig än) på grund av en strejkande dator igår och hade ett jobb som var tvungen och bli gjort tills på morgonen. Så jag är inte så fräsh, får läsa resten sen och skriva en avhandling om saker jag tycker (har en bra radda på lager).
  Men jag har ett bra förslag som jag kom på igår när jag travade ner med soporna till sopsorteringscentret i byn en halvmil bort. (Inte för att jag bryr mig om co2 utsläpp, men jag är naturligt snål och anser att man återanvända ändå, och så behöver jag bli av med lite sidfläsk). Jag har grävt ner mig i all negativ energi som cirkulerat de senaste dagarna med Valeri Solanas, Scum och Otursteatern. Så där gick jag i mina dystra tankar, men på vägen tillbaks så … tjosan vem såg jag inte springa över vägen om inte självaste herr Zeke Varg. Jag är fotfarande på en ”high”, var precis den slags påminnelse jag behövde om världen faktiskt är full med massa häfta grejer och varelser. Och så kom jag på en bra grej som alla borde tjäna på.
  Ta alla pengar som läggs ner på genustrams, lägg en fjärdedel på att skydda varg- och björnstammarna i Sverige så vi verkligen får lite coola rovdjur här oxå. (vi har 10 millioner pärs, så jag tycker hundratusen vargar borde väl inte vara så jädrans märkvärdigt). Skicka en fjärdedel för att hjälpa tigrar och lejon (de ä ju lite för kallt för dem här, annars hade jag gärna sett en inhemsk vildkattsstam oxå). Sen kan vi ta en fjärdedel för att kompensera samer och andra som får sina renar rivna. Fjärdedeln som blir över kan jag få i provision för min smarta idé. Tanja kan få en diskmaskin också för sin insats som inspiration. 🙂

 20. NilsMotpol skriver:

  OK, då är jag med. Förresten borde jag börjat med att tacka för att du för den goda kampen… Tack!

  ”Betänk också att det är just svenskar som har nedärvda fördomar (andra saker som kön och hudfärg – båda sociala konstruktioner – kan inte ärvas, men just fördomar ligger inbäddade i européernas DNA)”

  Hahaha, fantastiskt roligt! (Om det inte vore för att vår härskarklass faktiskt verkar tro det!)

 21. NilsMotpol skriver:

  dolf:

  Strålande idé, vi behöver fler farliga rovdjur! Jag ser gärna litet myskoxar också. Det finns ju tigrar i Sibirien så några sådana kan vi väl importera hit när vi ändå är igång. Det skall vara spännande i skogen, nu får vi nöja oss med vildsvin, som visserligen är häftiga men något saknas.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Forts på förra kommentaren till NilsMotpol ang saker som talar för sig själva. Jag minns en valaffischdebatt i P1 efter valet. Där en kvinna som doktorerat på valaffischer ”problematiserade” det faktum att alla analfabeter som inte kan läsa varken partiprogram eller budskapet på valaffischen (!) då måste göra ”sin egen tolkning” och kan ha röstat fel. I P1-programmet diskuterades hur man skulle utformas valaffischer till nästa val så att analfabeterna kunde rösta efter sin övertygelse (fortfarande med utgångspunkten att de inte skulle kunna läsa varken partiprogram eller texten på valaffischerna). Man tog inte upp det ur det perspektivet att man kanske istället borde lära analfabeterna att läsa fram till nästa val – utbildningsfråga (om man nu inte utgick ifrån att antalet analfabeter kommer att vara konstant eller ökande: http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=50845&epslanguage=sv ). Men det som var mest intressant var att ingen av de inbjudna experterna i P1 ställde sig den uppenbara fråga som alla lyssnare gjorde. De här figurerna, tillsammans med genusvetarna, är så hemmablinda att de inte ser vansinnet, de ser det verkligen inte.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Hjalmar, tack för din uppmuntran! 🙂 Ja, vi kommer alla snart att bli sjuka av eländet. Även jag, trots min glada fasad, börjar få kortslutning i hjärnan av allt det här, det bekymrar mig verkligen, annars hade jag inte lagt all min lilla fritid på detta, utan istället gett mig ut för att hitta min diskman. 😉

 24. Ursäkta slarvfelen i kommentaren ovan. Ni får tänka på att skrivregler ju faktiskt bara är en social konstruktion när ni läser det.

 25. dolf skriver:

  Att politikerna satsar på att förändra valaffischer istället för att förändra läsförmågan säger väl sig självt. Politiker vill inte höja befolkningens intelligens. Det värsta som kunde hända politierkna är att Svensson skulle nå upp i Mensa-klass (he he, fick jag in det igen), då skulle ju ingen rösta på dem. Politikerna satsar stenhårt på fördumning, ju mer korkad mannen på gatan är (och kvinnan,på gatan, bäst att säga det, fast det kan förstås missförstås, kvinnor går ju aldrig på gatan i syfte att förflytta sig i horisontaled, bara i syfte att förflytta sig till horisontalläge, så vi kan få full beläggning på de statliga hotellen i Kumla osv. But I digress.) desto bättre är det för dem (politikerna alltså). För det är bara korkade människor som köper partiledares one-liners och floskler och gör något så attans dumt som att ge dem (politikerna altså) sina röster.
  Någon mer än jag förresten som noterat i intervjuer att inte bara Mona Salin (men det var där jag först noterade fenomenet för det var så tydligt), men också Juholt, Reinfeldt och en hel drös andra politiska ”det” (med referens till Stephen Kings ”It”) alltid verkar vara helt väck. Jag menar inte väck i betydelsen korkade, utan väck som zombies. De talar håglöst med huvudet lätt på sned och tom blick och rösten är helt livlös utan någon personlig färg eller krydda.
  Jag ska inte säga vad min lösning är med avseende på politiker, då blir jag censurerad igen, och har blivit det så det räckt det senaste dagarna.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf,dolf, dolf… vad är det med dig? I ett tidigare inlägg med 360 kommentarer https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/21/birro-matematikerna-och-genusflanoser-i-p1/ vill jag minnas att du blev censurerad (det var väl du?) och att du t.o.m. bad om det för att känna dig unik, eller? 🙂

  Nu fick jag ta bort ett stycke i din första mening i din kommentar. Det var inget konstigt med den egentligen, jag tog i inlägget som exempel en kommunanställd inom vård, som måste lämna genuskursen för att ta hand om sin patient som fått stroke, vi matteinstitutioner är förskonade från obligatoriska genuskurser än så länge. Men att du formulerade det så, och just idag, var väldigt olyckligt, eftersom det varit en incident – en matematikerkollega avled idag på förmiddagen http://www.math.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11940&a=100816 Så jag orkade inte ha en kommentar med matematiker och stroke i samma mening just idag. 😦

  Jag träffade honom senast i fredags på hans föredrag om akustik & fourieranalys på Sonja Kovalevsky-dagarna som i år anordnades i Stockholm. Det vimlade av matematiker och matematikintresserade och var en underbar atmosfär. Jag pratade med Torsten i pausen och han var glad och pratsam som alltid. Helt otroligt… 😦 Jag har idag pratat med några som deltog i återupplivningsförsöken och bevittnade den tragiska incidenten. Varför händer detta igen? 😦 Har bara stängt av just nu, orkar inte.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Swedish dissident, är det en bok du sammanfattat på din blogg eller? Fanns det inte en film på det temat – Idiocracy? Är det den här boken du menar?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dysgenics#Dysgenics_for_other_traits

 28. dolf skriver:

  @Tanja
  Jättelessen, det var givetvis inte min mening att klampa in okänsligt med spikkängor i tragedin. Kommentaren var ju i sig helt oskyldig (och följde logiskt från en formulering i din text), Tyvärr kan man ju inte förutse sånt. Jag hoppas jag inte sagt nåt mer dumt nu.
  Jag satsar givetvis inte på att bli censurerad här som någon slags vana, förra gången var bara en kul grej. Jag trivs bra på den här bloggen, tycker om den allmänna tonen, den känns uppfriskande och stimulerande, och jag kanske låter ”munnen” löpa på lite obetänkt ibland, men jag har absolut ingen avsikt att såra nån eller strö salt i personliga sår. Jag förstår om det känns tungt. Hoppas bara att du inte gräver ner dig i det.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag ska inte säga vad min lösning är med avseende på politiker, då blir jag censurerad igen, och har blivit det så det räckt det senaste dagarna.” Ja så var det – de skrev något om de i mitt förförförra inlägg. Men av mig har du bara blivit censurerad en endaste gång, och så jag idag nu då, men det var ju inte ditt fel, och ingen egentlig censur, ville bara inte att det skulle kunna uppfattas som att jag tagit upp detta i inlägget (en dag före det hände, men nåja, är inte i form just nu och tänker inte så klart) och ville inte se det du skrivit eftersom jag är mitt inne i en förträngningsprocess för att kunna sova inatt.

 30. dolf skriver:

  @Tanja
  Det är helt grönt. Både förra gången (jag tyckte mest det var gulligt den gången) och har full förståelse för idag. (Jag hade protesterat våldsamt annars, tro mig, Pelle Billing kan vitnna om det).
  Nästan så jag skulle vilja ta bort de andra kommentarerna också och spara dem för någon annan dag, för mitt glättiga humör i dem skär sig förstås. Fast jag har ju ingen kontroll över när jag springer på vargar, så det går inte. Men jag ska i alla fall inte säga nåra mer dumheter ikväll.

 31. fridalind skriver:

  Tack för din text!

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, bra beskrivning av Juholt, Reinfeldt och Sahlin förresten – precis mitt intryck också.

  Dolf, nej nej, givetvis kunde du ju inte veta detta! Är bara jag som just nu är lite känslig. Lite knasigt att du faktiskt lyckades med din önskan att bli censurerad fast du skrev något helt trivialt. Ok, nu börjar folk kanske undra, så lika bra jag skriver vad du skrev i första meningen. Fast jag raderat den, men något i stil med ”patienter som kommer in med stroke, vad har ni för matteinstitution egentligen?” på tal om att jag gjorde en parodi i inlägget på kommunanställda (underförstått här inom vårdyrke) som måste lämna genuscoachen för att ta hand om en patient med stroke. Nåväl, nog om det nu, nu skrev jag vad du skrev så att inte folk börjar undra över vad du skrev. Känn nu ingen skuld för något du inte kunde känna till bara för att jag är lite ur fas med mig själv, och för att det faktiskt skedde en sådan incident idag och att det är andra dödsfallet på kort tid på min älskade matteinstitution där jag doktorerade 2000-2007 (det tog inte 7 år men jag var mammaledig mitt i) och jobbade 2008-2010, vilket innebär att man ju känner stället som sitt andra hem och de anställda man känt i tolv år lite som sin familj.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, du har inte sagt något dumhet. Nu har jag också återgett vad du skrev i kommentar ovan så att ingen tror att du skrev något dumt. Det var något du inte kunde veta osv, nu slutar vi älta det. Skriv på nu och berika min blogg med dina kommentarer :-).

 34. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag vet förstås att jag är utan skuld, jag känner mig inte skyldig per se, men jag är lessen att jag oavsiktligt sårade dig (såra är väl inte rätt ord, men vad man nu skall kalla det). Jag hoppas bara att det inte blir tungt i natt, det är vid såna tillfällen man verkligen behöver vänner. Bloggosfären är usel på att vidarebefordra tröstkramar, annars hade jag skickat en (om du nu velat ha en), men … whatever. Förhoppningsvis blir morgondagen bättre.

 35. Tanja:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dysgenics:_Genetic_Deterioration_in_Modern_Populations#Dysgenics_and_eugenics

  Ja, den ovannämnda boken har jag gjort ett excerptreferat av. Poängen är alltså att de individer och grupper inom olika populationer, t.ex. i England, som har lägre intelligens (vilket i hög grad är medfött), lider av sjukdomsbesvär och är mer eller mindre predisponerade för att begå våldsbrott och har dålig motivation/karaktär (conscientiousness, även det i ganska hög grad medfött) skaffar fler barn än de som tillhör samhällets övre strata. I genusvansinnet och mediokratins tidevarv så är kanske inte de som tillhör bourgeoisien de som nödvändigtvis är de klyftigaste, men skämt åsido så ser alltså den genotypiska utvecklingen ut så på generell nivå. Detta är inte bra alls, och Lynn har tagit upp de reflexmässiga motargument som brukar komma från både forskare och förnumstiga lekmän.

  Jag tror att ett sätt att närma sig frågan är att peka på just att det även gäller inom den mer eller mindre autoktona befolkningen.

 36. NilsMotpol skriver:

  Trist med Torsten Ekedahl! Jag hade honom i några geometrikurser för länge sedan och minns honom som väldigt duktig.

  Angående valaffischer så är min första tanke att oavsett om de gör något åt analfabetismen, på vilket sätt kan det vara rimligt att folk som inte kan läsa skall få vara med och bestämma landets öde? Eller folk som inte talar språket, för den delen. Då kan man inte gärna vara särskilt insatt i relevanta frågeställningar! Fast så får man förstås inte tycka. Det är ju ett självändamål att ALLA får vara med och tycka, då kan man ju skylla på medborgarna när man hittar på sina vansinnesprojekt. ”Vadå skandal, det var ett demokratiskt beslut, fattat av folkvalda politiker! Om det inte passar är det bara att rösta på någon annan – fast inte Sverigedemokraterna för de är kryptonazister och (ännu värre) underklassiga. Vadå alla andra partier är identiska? Vi vill ju sänka skatten med 2 procentenheter, de där vill höja den med 2 %.”.

 37. dolf skriver:

  Svårt att tima avslutet när man ”pratar” på det här viset, vi pratar förbi varandra i dröjsmålen. Nog om det.

  jag tar tillbaks vad jag sa om att politiker var zombies, fast jag sade det visst inte, men jag tänkte det. Men såg precis Juholt på 4-nyheterna. Det som faktiskt slår mig är att de alltid låter så förbasktat maskinmässiga. Men kan nästan se marionättören (eller vad det nu heter) som står och håller i trådarna som får dem att röra sig, och positivhalaren som vevar på veven som gör att det kommer, ja inte musik, men väl floskler som ”solidaritet”, ”arbete”, ”välfärd”, ”jämlikhet” och liknande innehållslösa ord i strid ström.
  Det får mig att tänka på Frank Zappa, han sade i en intervju en gång att ”‘responsibility’ is a revolver world. Everytime somebody says ‘responsibility’ to me i want to pull up my revolver and shoot.” (Ungefär något sådant, det är typ 30 år sen jag såg inslaget på TV, så det vore mig främmande att påstå att jag citerat honom ordagrant, jag har ganska bra minne för detaljer, men det är knappast eidetiskt). Jag håller inte direkt med Zappa vad ansvar anbelangar, men själva idén med revolverord är rätt träffande. Hela listan med politiska floskler är inget annat än ”revolverord”. Politisk retorik är överhuvud taget ”revolver speach”.

 38. […] resten av artikeln här. Botaniseras gärna på hennes sida, allt är läsvärt. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

 39. Monnah skriver:

  I fredags hade jag den stora glädjen (eller vad man nu säger) att vara med på heldagsseminariet som HARO anordnade med bl a dr Gordon Neufeld. Synd att du inte var med! Det var helt enkelt toppen att få lyssna till de föreläsare som var där.

  Klaus är förresten duktig på att diska. Jag ska dela med mig av hans tjänster i jämlikhetens namn. Tack för en artikel lika givande att läsa som dina andra.

 40. Info skriver:

  KULTURNYTT: PROBLEMET ÄR!!

  Dagens huvudinslag i Sveriges radios radikalfeministiska propagandacell Kulturnytt (P1):

  ”RECENSION: PROBLEMET ÄR OCH FÖRBLIR DEN SKÄRA FLICKAN

  Sociantroplogen Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling [i genusvetenskap] I en klass för sig som följer unga svenska tjejer i deras vardag och skildrar deras syn på mediexploaterade ämnen som kön, sexualitet och relationer nådde långt utanför ak[a]demiska kretsar och blev stort uppmärksammad [bland kulturmarxistiska journalister] när den kom. Nu kommer ett nytt kapitel i hennes genusvet[e]nskapliga undersökning av föreställningar om hur könen ska bete sig: boken Rosa, som helt enkelt undersöker vad själva denna färg associeras med och hur vi förhåller oss till den.” (SR:s hemsida.)

  Kulturnytt: Boken behandlar den rosa färgens kopplingar till det kvinnliga, till det infantila, till det homosexuella, rosa som markör för unga flickor. Utmynnar i poängterandet av MODERNA mammors ovilja att klä sina döttrar i rosa. ”Det är den skära flickan som är problemet.”

  Ett första inlägg, alltså, i den inför julen i Sverige ständigt uppflammande debatten om det sexistiska i uppdelning i separata avdelningar för pojkar och flickor i leksaksbutiker, i affärer med barnkläder (ofta med rosa tyginslag hos flickkläderna) osv.

  Själv vet jag värre uppdelningar än så: Separata INTE BARA AVDELNINGAR utan HELA AFFÄRER för antingen män eller kvinnor. Jag kan exemplifiera med en liten affär här nere på Hantverkargatan, som UTESLUTANDE säljer och skyltar med damunderkläder (fulla av könsmaktordnande bh-ar, trosor, spetsprydda nattlinnen, bystinlägg osv.) – – –

  – – – eller den lilla affären intill, vilken, så länge jag kan minnas, uteslutande skyltat med damkläder, smycken, smycken och åter smycken…

  – – – och vilkas personal UTESLUTANDE består av kvinnor!

  Ämne för nästa upprörda genusavhandling! Sök forskningsmiljoner hos Vetenskapsrådet!

  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

  – – – – – – –

  ANM.: Fanny Ambjörnsson är beställd mor till ett av Jonas Gardells och Mark Levengoods barn under det att Fannys egen partner, Ingeborg Svensson, är inseminerad mor till Jonas Gardells och Mark Levengoods andra barn.

  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10773606.ab

 41. När jag gick lärarutbildningen för ex antal år sedan så fick vi läsa Ambjörnssons kvalitativa studier. Det är knappast att betrakta som vetenskap utan bygger på dagboksanteckningar och lösa reflektioner baserat på mycket lös teoretisk grund. Dock så innehåller den faktiskt en del ganska intressanta inblickar i obesa tonårstjejers (socialgrupp 3-5) liv.

 42. dolf skriver:

  Det där med affärer känner jag igen. Jag var ofta ute och gick i Köpenhamn på nätterna för att rensa bort dagsproblemen när jag bodde där. Roade mig ibland med såna saker som att räkna artiklar i skyltfönster och liknande, och kommer ihåg just det där att jag räknade kvinnoaffärer vs. mansaffärer vid ett tillfälle, och det på sträckan jag gick var en affär där de skyltade med kostymer för män, medans det var typ 7-10 (kommer inte ihåg exakt) affärer med enbart kvinnokläder av alla de slag och i alla möjliga färger och kombinationer, och underkläder och gud vet vad.
  Man får en liknande bild om man räknar sidor i en vanlig Elloskatalog eller liknande. Det är en kvinnoavdelninge på 150 sidor, en mansavdelning på 15 sidor, sen är det en skoavdelning (som nästan helt är inriktad på kvinnor), sen är finns det några ”neutrala” avdelningar (typ gardiner och sängkläder), men mycket av det neutrala har också klart kvinnliga förtecken.
  (Motsatsen då, ”Jamen, Claes Ohlson riktar sig ju bara till män”, nej, det gör den väl inte alls det. Claes Ohlson riktar sig till människor som sysslar med reparationer och liknande. En BH är i sig kvinnlig, en skruvmejsel är inte i sig manlig).

 43. JohannaV skriver:

  42 kommentarer och ingen har ställt den avgörande frågan?

  Satt kontakten till hårtorken i?

 44. Valeria skriver:

  Du borde ha varit med i SVT-debatten om SCUM igår Tanja. Eftersom Pelle Billing och Pär Ström är män ger det utrymme för härskartekniker som förlorar sin styrka förutsatt att debatten genomförs kvinnor emellan.

 45. dolf skriver:

  Helt off topic, efter ett obestämt antal Becks och annat flytande bränsle och i min ensamhet ha intagit ett stycke romantiskt chick flic på tv-n undrar jag: vad är det här med att killar går ner på knä när de friar? Helt plötsligt sprang en teori fram i mitt sinne, fix och färdig. Kan det helt enkelt så att killar är normalt längre än vad brudarna är (som normalt inte bara är kortare, utan också fysiskt svagare), så genom att gå ner på knä skiftar de från att se ”ner” (rent bokstavligt) på bruden till att låta henne se ner medan de själva ser upp. Det vill säga, rätt och slätt, ombytta roller. Och på det viset visar de sin förståelse av motparten (eller man kanske snarare borde säga medparten), och att de är villiga att så att säga ”gå i hennes skor”. Ett slags jag ”jag uppger mitt jag för vårt vi”.
  Och i morgon ångrar jag säkert att jag skrivit detta, men den morgondagen är icke ännu kommen.

 46. QED skriver:

  OT: DNs poprecensent Fredrik Strage skojar till det

  ”Den dag min dotter ber om rosa kläder kommer jag att köpa dem. Men hon får gärna bli lite äldre först. Och helst läsa några poäng genusvetenskap. Annars finns en risk att hon inte gillar rosa på rätt sätt. Hon ska inte säga: ”Pappa, jag vill ha en rosa klänning.” Hon ska säga: ”Pappa, jag vill ha en rosa klänning för att likt Kathleen Hanna och andra riot grrrl-musiker framkalla en blandning av attraktion och avsmak som tvingar omgivningen att ifrågasätta sin attityd till kvinnlig sexualitet.””

  http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/fredrik-strage-min-antipati-mot-rosa-beror-alltsa-pa-att-jag-ar-en-sexistisk-bor

 47. QED skriver:

  Dolf, knäfall är förstås en klassisk underkastelsegest. Undrar om det fungerar lika bra att kasta sig raklång på marken med ansiktet neråt, som t.ex. hovetiketten bjöd hos vissa barbariska härskare i öst?

 48. Josef Boberg skriver:

  ”Jag vet (av personlig erfarenhet) att varje människa inom sig rymmer ett frö av galenskap, och vi vet alla att de svenska genusfanatikerna är det tydligaste beviset för detta.”

  Hmmm… – Tanja – jag har ägnat 2 timmar och 8 minuter av lördagskvällen åt att kolla på videon ”Thrive – What On Earth Will It Take – 2011” – och kommit fram till att galenskaperna i wår värld i dags dato är mååånga, tyvärr tyvärr… 😥

 49. QED skriver:

  ”Malin Siwe: Helt åt skogen

  Utomhuspedagogik är trendigt. Men att det skulle förbättra lärandet är inte bevisat. Ändå är det ämne för lärarfortbildning.

  Fyra barn går runt i talldungen. De ska hitta grejer som är svarta och vita, runda och kvadratiska. ”Den här stenen är väl svart?” säger Cajsa och lägger den i äggkartongen som eleverna ska samla saker i.

  Det låter som en beskrivning av en dag på Ur&Skurförskolan. Barnen ska lära sig färger och former genom att leta och känna. Men denna bild av utomhuspedagogik som ges i SvD handlar om elever i årskurs åtta som har lektion i spanska.
  Svenska fjortonåringar ska alltså lära sig orden negro, bianco, cuadrado och redondo genom att samla saker och lägga i en äggkartong.

  Högskolan har sedan länge gymnasifierats. Nu förskolefieras uppenbarligen högstadiet.

  […]”

  http://www.expressen.se/ledare/1.2634355/malin-siwe-helt-at-skogen

 50. Torbjörn skriver:

  ”Lösning: utvandra och invandra efter några år”

  Får jag då föreslå att man invandrar som ensamkommande flyktingbarn. Det torde vara mest fördelaktigt och skulle innebära slutet på tisbrist, bostads och städproblem. På med en svart peruk, lite makeup, (svart skäggstubb ifall du ska föreställa ett gossebarn.) Tala obegripligt(skriva behöver man inte kunna, då man kan passera som analfabet = lägre krav på dig). Hur man nu kan komma lägre än inga krav alls, som ju är normen i Sverige. Skulle man kunna skriva så är det ett plus. För även om det är på ostrukturerad och obegriplig svenska, så kan det ta dig hela vägen till en proffesur. 🙂

  Alltså: eget boende, gratis mat, städat, personlig assistent, dagar fyllda med aktiviteter efter dina önskemål mm mm.

  Förresten Tanja, jag som inte är så bevandrad i allt vad genusmaffian håller på med, finns det några synpunkter hos dem på maten? Finns det någon genusmat? Kvinnor och män tycker ju uppenbarligen om olika ätbara ting olika mycket. Kvinnor tycks gilla choklad mer än män. Män å andra sidan gillar stora köttbitar med feta såser i större utsträckning än kvinnor. Är detta bra eller dåligt? Finns det dolda maktstrukturer i korv?

 51. dolf skriver:

  @Torbjörn
  Korvens maktstrukturen är väl uppenbar för alla att se? 😀

 52. Torbjörn skriver:

  Dolf:

  Hehe. Jo, därför tänkte jag att genusvetarna kanske har funderat över maten också. Och att de då kommit fram till att kvinnor inte bör äta t.ex varmkorv. Eller åtminstone bara i sönderdelat tillstånd (kan åstadkommas genom att hacka den våldsamt och då också få ut sina genusaggresioner). Flickor bör väl inte heller tillåtas suga på (godis)klubbor.

 53. QED skriver:

  Tanja, här var det mer skolnyheter – kommunpolitiker dikterar
  betygen …..

  ”Nossebro skola i Västergötland har hyllats som en mirakelskola. På tre år gick elevernas medelbetyg från botten till absoluta toppen. Men när DN granskar de nationella proven visar det sig att eleverna knappt når genomsnittliga resultat.

  När Skolverkets betygsstatistik från 2010 presenterades för snart ett år sedan exploderade intresset för Nossebro. Alla ville lära sig om supermetoderna som antogs ligga bakom den enorma betygsutvecklingen.

  Totalt har 220 av Sveriges 290 kommuner sedan dess varit i kontakt med Nossebro. Stora skattepengar har med andra ord rullat på vallfärderna till den lilla orten en dryg timmes bilfärd från Göteborg.”

  ”2010 var samtidigt året då Essungas kommunpolitiker hade satt upp ett mycket ambitiöst mål. Alla elever på Nossebro skola skulle då ha minst godkänt i alla ämnen.

  2007 hade skolan nämligen visat sig ha sämst medelbetyg i hela Sverige. En revanschlysten personal fick då politikerna med sig och man beslutade att ingen skulle skuldbeläggas. Med positivt tänkande skulle Nossebro vända allt och bli bäst i Sverige.”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/mirakelskola-gav-eleverna-overbetyg

 54. dolf skriver:

  Om man skall fortsätta på det temat så är väl korv med bröd närmast att betrakta som en kulinarisk våldtäkt av gastronomiska mått.

 55. dolf skriver:

  Bananer är också ett känsligt ämne. En av bilderna som först fälldes i det berömda mangafallet men som senare friades i högre instans var ju av just två flickor som äter en banan från varsin ände. (http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQwIEWsP47zxQNmWRe85CbFRHNurQr0TiN5uOUeVIB-JoNSLV1)

 56. Torbjörn skriver:

  Hur är det med böngroddar? De liknar ju spermier.

  Motbok/legitimationskrav för inköp av musslor för män? Män som konsumerar musslor måste anses vara besatta av kvinnans könsorgan.

 57. dolf skriver:

  Pink Floyds The Wall (filmen alltså) innehöll också en del genus-sekvenser med avseende på blommor. (Om du sett den är jag säker du vet vilka jag menar)

 58. dolf skriver:

  Blomscenen kan förresten ses här: http://www.youtube.com/watch?v=a86QgZVgbyQ
  Den ger väl alla genusfeminister multipla orgasmer med sina patriarkala sexualövergrepp.

 59. Torbjörn skriver:

  Att kasta en näve böngroddar eller bratwurstar på Tiina Rosenberg under en föreläsning vore en förnedring att jämställa(vilket fint ort) med en tårtning mot Bosse Ringholm eller Anders Borg.

  Vart tog tårtningarna vägen förresten? Sverige har blivit tråkigare med alla Säpo-vakter. 🙂

 60. […] förskola (nåja, känt bland oss som ibland plöjer den typen av texter – till exempel Tanja Bergkvist). Ett viktig begrepp som lyfts där är så kallad kompensatorisk […]

 61. DogDylan skriver:

  Jag kanske är litet efter men jag såg precis SVT-debatt om SCUM-manifestet som senare blev teater. De här två skådespelarna verkade ju inte riktigt kloka. De skrek och gormade. Vuxna människor men lika ohyfsade som snoriga tonåringar. Den kvinnliga skådespelerskan (Andrea Edwards) var dock tillräckligt ärlig för att erkänna att föreställningen vara är ”vettig” för dem som trodde på patriarkatet, och att hon trodde på patriarkatet. Det var ärligt av henne, eftersom vi då fick veta vad hon anser om män.

  Den manliga skådespelaren, Erik Holmström (trots att han uttalat sig om detta tidigare i TV) försökte ju göra om hela frågan till en yttrandefrihetsfråga bland allt skrikande. Sedan ondgjorde han sig över de ”onda” moderater som hade hört av sig och varit upprörda. När en MUF:are fick uttala sig så tog drygheterna i överhand. Den här feministiska debattören Paula Melkersson åkte ju på storstryk av Per Ström och kunde, i vanlig anti-intellektuell ordning, inte svara på en fråga. Sedan är hon propagandistisk och typisk jobbig FI- politiker. Tur för henne och hennes övriga meddebattörer att hela studion var full med deras supportar.

  Jag tyckte att Andrea Edwards fråga till Per Ström om varför män begår fler våldsbrott än kvinnor var smart. Tyvärr fick Edwards inte utveckla sin poäng, men jag tror den var att det handlade om att Ström menade att ”beteenden” är determinerade i biologin och Edwards menade att ”beteenden” är socialt konstruerade. I ren PK-anda skulle då Edwards poäng vara att Ström är mer ”ond” än henne, eftersom ”biologism” är något dåligt. Som tur för Ström så var inte Edwards förmögen att fortsätta argumentet mot honom och så länge Ström inte backade så skulle ett sådant argument vara verkningslöst.

  Bland de andra ”pro-feministerna” var nog den här religiösa snubben Benjamin Gerber en smått jobbig snubbe, och som vi senare såg i omskärelsedebatten, mest en opportunist, för att få litet ”good will” för att han har en förkärlek för könstympning av gossar. FI-debattören, med bögig röst, ljög så det knakade och försökte vända debatten till att kritiker till den här radikala feministen är lögnare. Till och med programledaren insåg att han har var helt flippad i huvudet. Pelle Billing, Camilla Lindberg och Per Ström gjorde bra ifrån sig. De var faktiskt nästan för snälla. Per Ström var helt klart bäst av alla. Han är en otroligt duktig debattör, den här Ström.

  I eftersnacks debatten så skickade SVT fram den här töntiga Gringo krönikören, som mest är känd för oförskämdheter och att Maurico Rojas läxade upp honom för dessa. Per Ström gav några smällar tillbaka när glasögonormen missuppfattad (med flit) Per Ströms bok. Pelle Billing var verkligen för mesig. Han är ingen bra debattör i TV. Han är inte alls lika ”tuff” som Ström.
  Omskärelsedebatten var ju smått tråkig mellan Gerber, juden och Amerikanen, humanisten. Gerber är en jobbig jävel och gjorde i princip bort sig genom att jämföra omskärelse med ”dop”, ”ungdomsport” och allt möjligt. Ljög gjorde han också.

  Amerikanen menade att individuell frihet (förvisso inte helt korrekt, men ändå, helt okej argument om man är kosmopolitisk liberal) var viktigare än kollektiva identiteter. Sedan har ju amerikanen rätt att religionsfriheten är något individuellt. Vilket såklart inte Gerber tyckte, eftersom han ansåg att ”judiskheten” mer eller mindre sitter i blodet. Mer där till så försökte Gerber få stöd av radikal-feministerna, som han såklart höll med. Detta för att få ”good will”. Sedan var allt det här jävla ”det är så synd om oss” (snyft) så himla jobbigt att lyssna på. Typisk offermentalitet. Trots att han fick understöd av både den fjantiga glasögonormen i eftersnack och två hispiga judar, så gjorde Gerber bort sg. Rätt skönt.

  Konstigt att inte Tanja var där och slogs.

 62. Galne Gunnar skriver:

  ”Närmare 40 procent av de utlandsfödda eleverna har för dåliga betyg i nian för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet.”:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/farre-utlandsfodda-pa-gymnasiet_6670458.svd

  Och ändå lever myten om ”invandrade läkare som kör taxi” kvar…

 63. NilsMotpol skriver:

  Inte för att jag tror på taximyten, men dels undrar jag vad det har med HARO att göra, dels har det inte så mycket med andra generationens invandrare att göra heller. De skulle mycket väl kunna ha problem i skolan trots taxikörande kirurgföräldrar.

  För att kommentera taxifrågan, så är det ju faktiskt helt och hållet rimligt att någon som visserligen besitter ämneskunskaper men inte talar språket eller förstår kulturen, har svårt att få ett jobb. Visst är det samhällsekonomiskt slöseri, men knappast rasbaserad diskriminering.

 64. NilsMotpol skriver:

  TANJA:

  Vetenskapsradion kanske bör byta namn till galenskapsradion, nu har det ett bottenlöst idiotisk program där Fanny Ambjörnsson presenterar sin antagligen skattefinansierade forskning om hur hemskt vi förhåller oss till rosa…

 65. Helena Palena skriver:

  Båda måste jobba för att make ends meet. Synd om barnen, verkligen. Ettåringarna har stresshormoner i saliven på dagis. Vem brys sig om det? Ungarna stoppas in på överfulla dagis. Man får inte stoppa in hur många apor som helst i en bur i en djurpark. Men när det gäller barn är det ingen som bryr sig.

 66. Cavatus skriver:

  Tanja! You’ve got e-mail! Important!

 67. Galne Gunnar skriver:

  Ethnic minority pupils increase by 57% in a decade:

  http://bbc.in/v2it7U

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ok! Jag försöker faktiskt gå igenom 5000 mail men har ju börjat i fel ände… 🙂

 69. Lennart W skriver:

  Bra artikelserie just nu i DN om högerextrema invandringsfientliga grupper och sajter som t.ex. avpixlat. I samarbeta Expo, som naturligtvis är tusen miljoner procent mer pålitliga än avpixlat. Vilket ändå lämnar en hel del utrymme för tveksamheter även när det gäller Expo… Och detta har inte heller något med Haro att göra.

 70. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag har ett liknande problem, visserligen inte 5000, men väl uppåt 2000 och det är inte fy skam det heller. Så vad jag gjorde var att jag satte en tag på ett färskt mail som en ”stopptag” och därefter såg till att varje dag rensa upp alla mail som kom in efter denna ”stopptag”, vilket går med lite disciplin. De mail som inte kan besvaras och/eller deletas omedelbart stoppas undan i separata foldrar, uppdelade efter kategorier för arbete, för sånt som helt enkelt är intressant, för myndigheter osv, för senare hantering. Så inga mail tillåts samlas på hög efter stopptaggen. Varje dag tar jag också och rensar bort minst 10 mail av dem som samlats på hög innan stopptaggen, ännu så länge har det visat sig ganska enkelt, för mycket kan bara deletas, en del av det som ligger kvar är hela serier, så även om det kräver en aktiv hantering så försvinner ofta en hel radda mail i och med att man hanterar ett enda.
  I och med att jag tvingar mig själv till att hålla rent i det dagliga flödet, samtidigt som jag rensar i ”skräphögen” lite varje dag så minskas den totala volymen stadigt. Det krävs dock ganska hård disciplin, blir man resonabel med det dagliga flödet byggs högen snabbt upp igen och det börjar kännas hopplöst. Men kör man på stadigt … tar sin tid, men man får det under kontroll.

 71. DogDylan skriver:

  Jag såg det sjukaste på internet idag. Tydligen finns det ett projekt som bland annat Rädda Barnen och Centrum mot rasism finansierar och som är döpt till ”Ung och Dum”. Det är alltså av yttersta vikt att ett sådant projekt granskas. Tydligen tänker man lära ut Post-kolonial rasism. Förlåt, jag menar ”anti-rasism” till barn och unga. Jag snabbkollade igenom några av dessa filmer, och förutom rasismen mot vita, så förmedlar de rena lögner om att ”vita” eller etniska svenskar skulle vara överrepresenterade inom bland annat skattefusk. Detta är helt enkelt inte sant. Snarare är etniska svenskar underrepresenterade.

  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=HaoMpaYEdxY

  Bland annat så verkar Sveriges Unga Muslimer, Turkiska Ungdomsförbundet och den helt utflippade S-märkta islamistkramaren Sherifay Osman vara med. Det är uppenbart att vi har att göra med en ren indoktrineringsorganisation. Så här skriver de:

  ”… och Dagens Nyheter hakar på den rasistiska retoriken. Idag blir det kriminellt att ha burka i Frankrike. En ödesdiger dag där Europa nu steg för steg visar sitt rätta rasistiska ansikte. Burkaförbudet i Frankrike är bara ett tecken på rasismen – andra är stoppet mot minareter i Schweiz 2009 och tvångsförflyttningarna av romer i Italien 2008. Och när några av de starkaste länderna i Europa visar på rasism på hög nivå, väljer DN att haka på retoriken. ”

  Länk: http://www.ungochdum.se/blog/read/61

  Det är på något sätt lustigt att de inte riktigt fattar att många av de som de kritiserar är på deras sida och till och med finansierar deras etniska aktivism. I stort sätt är det samma ton genom hela det här projektet.

  När Bengt Westerberg säger något så vet jag vad de kommer ifrån. Det kommer från den här kosmopolitiska liberala ideologin. Den har jag någonstans respekt för. Den är inte etnisk, i alla fall inte mer än implicit etnisk. Men den här identitetspolitiska etniska aktivismen som finaniseras av skattemedel och är riktad till våra barn och ungdomar är upprörande. Det är så uppenbar att det handlar om att spy galla över västerlandet och dess ursprungsbefolkning. De är ju till och med så jävla efterblivna att de inte ens känner till grundläggande definitioner av ras, om de hade gjort det så skulle många av dessa lirare, bland annat turkarna, kurderna och araberna som är involverade i detta projekt inse att när de pissar på vita så pissar de på dem själva.

  Det kanske är dags att ge dessa etniska aktivster och socialister litet kritik här i från bloggvärlden.

 72. DogDylan skriver:

  Galne Gunnar:

  Är det inte bara bättre för alla om vi slutar kollektiviserar människor. Problemet är att vi pratar om ras (som idioterna i Centrum mot Rasism), kultur (som SD-tomtarna) och kön (som feministerna) istället för att tala om individer. Vad det här landet behöver är mer klassisk liberalism och mindre identitetspolitik.

 73. Info skriver:

  DOGDYLAN: OM KLASSISK LIBERALISM

  ”Liberalfeministiska idéer var senare viktiga i kampen för kvinnlig rösträtt, i synnerhet i Storbritannien. Anledningen till kvinnans underordning är enligt denna ideologi främst att hon inte fått tillgång till det offentliga rummet i samma utsträckning som män. – I dagens Sverige finns ett liberalfeministiskt nätverk vid namn Felira som grundades 2003, och ännu drivs, av folkpartisten Birgitta Ohlsson.” (Wikipedia.)

  Här några utdrag ur Birgitta Ohlssons välkända tal ”Avskaffa Sverige”:

  ”Blågula fanor, rojalistiskt fjäskeri och fosterländsk glädjeyra. I dag på den svenska nationaldagen förväntas vi som goda medborgare att uppmärksamma vår nation. De mest entusiastiska vallfärdar till hembygdsgårdar, sjunger nationalsången och firar som om det vore en nära släkting som fyllde 50. Men vad firas egentligen? Demokrati och öppenhet som präglar denna del av världen? Ingalunda. Snarare ser vi en automatpatriotism och konservativt vurmande av nationalstaten. – – –

  Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet.

  En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. – – – Albert Einsteins liknelse mellan nationalism och barnsjukdomar är träffande.”

  Om moskéer:

  
”Tack vare moskébyggen i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald.”


  Om husmödrar:

  ”BNP kan öka 27 procent. Om kvinnorna fick möjlighet att yrkesarbeta mer. ´Hemmafrun är ett hot mot EU:s tillväxt´. Det säger EU- och demokrati-minister BIRGITTA OHLSSON i sitt föredrag på Veckans Affärers seminarium om ledarskap och jämställdhet.” (Veckans Affärer 2011-03-07.)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  I övrigt regerar klassiska liberaler Sverige sedan länge: Bengt Westerberg, Birgit Friggebo, Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt osv. Senast igår läxade folkpartisten, EU-kommissionären och Godhetens världsmästarinna Cecilia Malmström upp hela Europa på följande sätt:

  ”Cecilia Malmström, manar till en ökad solidaritet bland EU-länderna och vill att fler ska dela på det aldrig sinande inflödet av invandrare till kontinenten. Under 2011 har tre av fyra asylansökningar i EU tagits emot av sex medlemsländer, bland annat Sverige. – När flera nordafrikaner kom till Malta sände man ut ett nödrop till övriga EU. 340 asylsökande kunde flyttas till andra delar. 200 av dessa tog Sverige emot.”

 74. DogDylan: Du har halvrätt men det räcker inte med individualismens individbegrepp. Av många orsaker är det däremot mycket mer lämpligt att ha en växelverkan mellan individ- och gruppnivå – eftersom man kommer inte från ingetdera, samtidigt som man har en nyanserad och icke-dualistisk syn på etnicitet. Ett exempel – jag har principiellt ingenting emot invandrare, av någon härkomst, som huserar i Sverige, samtidigt som jag är meritokrat och sålunda ser till individen: rätt man eller kvinna, oavsett härkomst, på rätt plats i samhället – det bör gälla, och sålunda skall etnisk kvotering och könskvotering puts väck.

  Men att låtsas som att den mänskliga mångfalden eller svensk etnicitet inte spelar någon roll tyder på bristande kunskaper och politisk omognad. Det behövs ”paradigmskiften” inom ett par områden, inte mer ”klassisk liberalism”.

  Det svåra blir dock att sprida den här typen av idéer till de flesta eftersom det är alldeles för kognitivt krävande tankemodeller och förhållningssätt för de flesta latoxar. Folk gillar enkla, dikotomiska idéer.

 75. QED skriver:

  Sakine Madon på Newsmill: Välmenande antirasister sviker både offer och förrövare:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/05/v-lmenande-antirasister-sviker-b-de-offer-och-f-r-vare

 76. Nordbo skriver:

  @ Dogdylan

  Angående kommentaren till galne gunnar.

  1) Man talar om att inte se skogen för alla träd. Det kan användas för att peka på problemen med en långt dragen individualism. Visst finns det enskilda träd men det finns också en skog och det är inget fel med att tala om skogens effekt på landskapet, även om varje enskilt träd inte bidrar till effekten.

  2) Liberaler glömmer historien. Liberalismen har uppstått i en specifik kultur i en viss tid. Den är ett uttryck för vad man kanske kan kalla den borgerliga epoken av västerlandets historia. Jag håller med om att det finns värdefulla saker i den kulturen, tex just skyddet av individen. Men man borde inte bli förvånad av att det sker kulturkrockar när man för in stora grupper av människor från helt andra kulturer som exempelvis inte sätter individen i centrum och som har en helt annan syn på könsroller. Deras attityder och värderingar har utvecklats i en annan historisk situation och under inflytande av andra idéer och traditioner än de som har givit upphov till liberalismen.

  Liberaler borde därför vara mycket intresserade av att bevara den västerländska civilisationen. Utan den finns det ingen liberalism.

 77. Josef Boberg skriver:

  Nordbo – ”simma lugnt” – för Thrive – What On Earth Will It Take ? (video 2 tim 12 min). Mer om det HÄR.

 78. Bengt skriver:

  ”Der genusexpert har alltid rätt !” 😉

  En liten travesti på f.d DDR:s nationalsång.. (”Die partei hat immer recht”)

  Kan du inte göra något liknande som ”Die Untergang” men istället med kända östtyska politiker. Gärna när muren raseras / genusväldet raseras.. 😉

 79. Per skriver:

  Betyder detta att ex. en dansk kan plocka ut hela sin danska föräldraledighet och sedan när den är slut flytta till Sverige och tilldelas nya dagar?

 80. […] konstvetenskap m.m. Dessa ämnen må vara värda studier, men de är inte vetenskaper. Genusvetenskap är förvisso en sinnessjuksjuk sekt, men statsvetenskap är en konst inte vetenskap […]

 81. Nordbo skriver:

  Norska beslutsfattare verkar har bättre urskiljningsförmåga än svenska:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-gar-det-for-norge-utan-genusvetenskap_6687272.svd

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ja det där är en jättenyhet! 🙂 Ledsen jag inte lyfta fram det, men Pär Ström skrev också om det, tur vi är fler: http://genusnytt.wordpress.com/2011/11/27/norges-forskningsrad-lagger-ned-genusforskning/ och på köksbordet har jag två nummer av Axess med mina (och alla andras) texter att lägga upp, men jag vet ju hur inläggen tenderar att svälla upp och hur jag inte kan sluta skriva, och just nu är jag upptagen med att fixa lite saker IRL, hoppas ni har överseende med det :-).

 83. karin skriver:

  Ååh jag ångrar att jag läste detta!
  Fick då en flashback av ett flera dagars genusindoktrinering i min kommun.
  Jag hade så framgångsrikt förträngt det, men nu…..
  Ack o ve!

 84. Info skriver:

  TA MEJ TUSAN

  dyker inte den här fulingen upp här också:

  http://www.leva.nu/Personlig-Utveckling/Psykologi4/Fraga-Ingemar/

  EN FÖRTVIVLAD MAMMA FRÅGAR
  inte barnets pappa eller morfar utan Ingemar Gens:

  ”Hur gör jag för att min son inte ska bli en urtypisk kille?? Jag märker redan nu vilken skillnad det är mellan min 6-årige son och hans 5-åriga syster. På dagis tränar min dotter relationsrelaterade lekar som mammapappabarn och hemma är hon mycket mer uppmärksam på andras behov än vad han är. På dagis har de ingen koll på genusfrågor. Pojkarna leker krigslekar i ett rum långt bort från fröknarna, flickorna sitter nära fröknarna och pysslar och leker två och två. Jag blir helt desperat när jag ser detta. Min son är mycket bestämd och vet redan vad han får tycka om: det ska vara coola grejer och coola kläder i svart och grått. Jag vill att han ska utveckla alla sidor, både typiskt kvinnliga och manliga sidor! Nu börjar han skolan och det känns som om trycket på att vara en killkille är ännu starkare där. Har du något tips på vad jag kan göra?

  INGEMAR SVARAR
  Kanske är det allra största problemet med könsroller att vi är så överens, att varenda kotte vet exakt vad de ska innehålla. Minsta avvikelse registreras, och kanske också kommenteras. För den som vill uppträda på något annat sätt blir det en kamp. Varje förändring från det gängse måste motiveras. – – – Det är oerhört viktigt att du inte låter din flicka stanna kvar i sitt behagliga uppträdande, utan att hon får det utrymme som din son lämnar efter sig. Det får till följd att du kanske kommer att tycka att hon är jobbig.

  Bla-bla-bla.”

  http://www.leva.nu/Livsstil/Psykologi/Jeanette-gaypolis/

  Det är Ingemar Gens som i sina välhonorerade föredrag på allvar hävdar, att det är biologiskt fullt möjligt för varje karl att föda barn och amma…

  Välkommen tillbaks snart, Tanja!

 85. DogDylan skriver:

  @Info: Birgitta Ohlsson är inte liberal. Hon är en sorts socialliberal kosmopolitisk neo-konservativ feministisk normativ mångkulturalistisk sionist. Det finns inga liberala partier i Sverige, i alla fall inte om man definierar liberalismen som det bör definieras. Bara för att någon använder liberala argument (ibland) så gör det inte en till liberal. Liberalismen är sedan länge kidnappad av politiska, mediala och akademiska eliter som inte alls har något till övers för liberalismens ursprungliga budskap.

  @Swedish Dissident: Om de så kallade ”liberalerna” (Birgitta Ohlsson, Erik Ullenhag, Fredrik Malm osv.) hade varit intresserade av liberalismen hade de inte varit Folkpartister och i synnerhet inte normativa mångkulturalister, vilka definierarpositiva och negativa rättigheter och skyldigheter i termer av religion, etnicitet, ras och kultur. Om de hade varit liberaler hade de förespråkat en ”normativt” meritokratisk liberal stat. De skulle inte heller varit neo-konservativa eller för den delen omhuldat sionismen, vilket är en etnisk nationalistisk religion, inte olik den svarta eller vita nationalismen. Av någon anledning så älskar dagens liberaler Israel, trots att det är en etnokrati.

  @Nordbo:

  1) Liberalismen är ingen ”religion”. Man behöver inte leva liberalt för att försvara liberala principer. För egen del är jag rätt så kommunitär och uppskattar skolavslutningar i kyrkan, julgranar och någon sorts gemensam kultur. Hade vår elit varit liberaler (libertarianer) hade detta inte varit något problem. Dels eftersom skolorna då skulle ägas av folket och inte av en maktelit, det vill säga staten.

  2) Det primära argumentet för normativ mångkulturalism (särrättigheter) från Charles Taylors läger är just att ”liberalismen” är ett västerländskt påfund och därför kan man inte förvänta sig att invandrare från tredje världen inte vill/klarar av att leva i ett liberalt samhälle. Det är möjligt att han har en poäng att liberalismen är ett västerländskt påfund. Men om så är fallet, varför försvarar då denne herre (med denna vetskap) massinvandring till västerländska länder?

  Vad det handlar om, och detta är viktigt, är att suveräna stater har rätt att besluta över immigrationen och de kan (och bör) kräva att invandrare assimileras (anpassar sig) till vissa rättsnören (till och med idioten Habermas är ju för detta. Du vet killen som hittade på den ”deliberativa demokratin”) som invandrare måste följa om de skall få invandra. Min uppfattning är att invandrare som inte är villiga att underkasta sig vissa liberala principer inte bör vara välkomna till Sverige. Problem solved.

  Jag läste ett par artiklar i nya numret av Axess idag. De hade ett extra fint omslag på Dante. När jag såg omslaget tänkte jag att det finns en ådra av ”konst-konservatism” i mig. Jag avgudar (litet starkt ord, men nästan i alla fall) nämligen amerikansk ”regionalism”. I synnerhet är jag förtjust i Grant Wood och Thomas Hart Benton. Det här är alltså Grant Wood och är kanske mest känd för ”American Gothic”. Här är grymt passande musik samt ett urval från Grant Woods konstnärskap.

  Detta innebär dock inte att jag inte uppskattar nymodigheter så som rap. I synnerhet inte när det är bra rap. Som denna låt:

 86. Cavatus skriver:

  Tanja! You’ve got an important e-mail!

 87. Nordbo skriver:

  Jag läste just Eric Voegelins texter som Jan Olof Bentsson har översatt. Liberalismen är en gnostisk sekt! Nej, så enkelt är det nog inte, men det var en läsvärd bok.

  Jag gillar också Ron Paul och amerikanska regionalister. Om någon slags libertariansk ordning skulle leda till decentralisering av makten och att idylliska platser som kan vara riktiga hem, i djupare mening, åter börjar blomstra så är jag för den formen av libertarianism.

 88. dolf skriver:

  Jo, Ron Paul verkar vara något så unikt som en politiker som inte sätter sin egen makt främst.
  Det tjatas mycket om vänster, höger, fascism, kommunism, marxism, kapitalism, feminism ad infinitum. I mitt eget tycke är den grundläggande gränsdragningen ganska enkel, alla totalitära inriktningar har det gemensamt att de centraliserar makten. Det betyder i och för sig inte rent logiskt att all centraliserad makt är totalitär, men i praktikten så …
  Så som jag ser det står striden mellan de som tvingar på anda sina regler och de som låter människor leva sina egna liv.

 89. DogDylan skriver:

  @Nordbo: Säger Eric Voegelin att liberalismen är en gnostisk sekt. Hehehe. Jag har inte läst något av honom, men visste om att det var en tysk-amerikansk filosof. Jag har dock läst religionshistoriken Elaine Pagels bok ”The Gnostic Gospels”, om än för flera år sedan på en 7,5 kurs jag inte kommer ihåg namnet på. Tror inte hon talar om liberalismen där. :p

  Jag är libertarian eftersom jag vill se dencentraliserade samhällen, där makten ligger i samhället, och inte centraliserade i en stark stat eller som i USA, en federal stat. Inte för att jag är någon identitär Bakunin-anarkist, men jag tänker mig ändå ett samhälle, där makten, ekonomi, kultur och religion är förankrade i samhället och inte kontrollerade av korrupta politiska, ekonomiska, mediala och kulturella institutioner långt borta från folket.

  Jag är således inte så förtjust i globalisering. Jag är också libertarian eftersom jag tycker staten skall vara fri från ”etnicitet”. Detta inte sagt satt etnicitet/ras är en fullständig social konstruktion, jag anser bara inte att ras/etnicitet bör politiseras och inkapslas i en stats (tex. Israel) självuppfattning och i förlängning policy.

  Men detta visste du nog. Jag gillar också afro-amerikanska konstnären och modernisten Archibald Motley och hans modernistiska ”jazz-konst”

  Thomas Hart Bentons utan passande musik.

  @Dolf

  Vet inte riktigt om jag vill beskriva det så. All centraliserad makt är totalitär, men viss centralisering kan vara nödvändig. Till exempel vissa institutioner inom ramen för nattväktarsstaten. Det är dock ett problem när den centraliserade makten växer sig för stor och när den får intressen som går emot folkets intressen. Ett exempel är ”Patriot Act” i USA eller FRA i Sverige.

 90. DogDylan: You’re all right. Jag ser gärna dig i en framtida paleo-libertariansk tankesmedja.

 91. Nordbo skriver:

  Jag är kanske något av en identitär bakunin-anarkist, men samtidigt är jag pragmatisk när det gäller politik. Det viktiga är att samhället befrias från den extrema centralisering av makten som har drabbat oss, fra det sista århundradet. Det centraliseringen är inte bara statlig utan också marknaden är centraliserad under några globala banker och too-big-to-fail företag,

  Efter decentraliseringen kan folk styra sina egna samhällen som de vill. På södermalm kanske de vill ha många pridefestivaler, medan de blir ovanliga eller aldrig förekommande i Småland. De kanske ockå vill ha människor från världens alla hörn, medan de små samhällena i Skåna föredrar att förbli som de är. Ingen sekt ska kunna likrikta hela landet, eller hela civilisationen för den delen, som nu är fallet. Och tendensen är nog att man tänker försöka likrikta hela världen under ett system. Det är nog redan ett faktum, åtminstone ekonomiskt. Men i mina ögon är det ett rent livsfientligt projekt. Det som kännetecknar livet är just mångfalden, alltså att människor och andra livsformer lever på olika sätt och med olika kulturer på olika platser. Det genomsyrar helheten, från en genetisk nivå till en kulturell och även en religiös nivå.

  Vogelin är en subtil tänkare. Jag förenklade saken alldeles för mycket. Om du är intresserad så kan jag rekomendera Jan Olof Bengtssons bok. Den är läsvärd.

  http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2001/2/voegelin_eric-vetenskap__politik_och_gnosticism-inbunden/

 92. Nordbo skriver:

  En lustighet värdig 1984 är att man likriktar världen under mångfaldens banér. Men multikultikultens mångfald är ingen äkta mångfald: de kräver att varenda stad och by i Sverige ska se likadan ut. Alla ska underkasta sig multikulti. Det ska helst finns Pridefestivaler och Världsmusseer överallt, i mångfaldens namn. Det är ungefär som med Macdonalds: de finns i Peking, Budapest, New York och överallt. Det kallar jag för ökande likriktning, inte ökande mångfald.

 93. Nordisk: Klarsynt. Om Sverige skulle decentraliseras/kommunitäriseras så skulle dock mångkulturfetischisterna böna och be om att få bli insläppta, för naturligtvis vill de inte bo i etniskt heterogena mikrosamhällen. De är i ”mångkulturellt” hänseende bara intresserade av ytliga saker som mat och annan djuplodande ”kultur”, men vill helst bo i homogena, säkra områden där endast etniska svenskar (samt, ska tilläggas, högutbildade invandrare, assimilerade och adopterade, dvs. exakt de grupper som i princip alla ”rasister” även kan tänka sig att bo nära). Det stora problemet är alltså dels bristande ärlighet, dels att man överför problemen på andra, dels att man är kvar på den intellektuellt fjantigt förnumstiga dagisnivå beträffande kulturinfluenser (som om man skulle behöva flytta etniska japaner för att äta japansk mat, som vi för övrigt fått via USA). Det är dags att vi med tresiffrigt i IQ och ryggrad tar över=)

 94. dolf skriver:

  @nordbor, dissidenter och doggisar
  Märker att jag ligger långt efter i politisk belästhet och terminologi, men hoppas min mer down-to-earth syn på sakerna ändå tillför något.
  doggy: All centraliserad makt är totalitär, men viss centralisering kan vara nödvändig. Till exempel vissa institutioner inom ramen för nattväktarsstaten. Det ligger väl ganska nära vad jag sade. Centralisering behöver inte nödvändigtvis i sig vara av ondo, det beror ju lite på syftet med den och i vilken anda den genomförs. Skulle inte funka så bra om varje medborgare t.ex. var tvungen att inrätta sin egen brandkår.

  Det där med En lustighet värdig 1984 är att man likriktar världen under mångfaldens banér. blev väldigt tydligt för mig när man började utöva påtryckningar på kommunen i Skåne som var invandrar- och flyktingfri (eller nästan i alla fall). Hela idén med kommunalt styre är väl att de ska vara autonoma, så låt dem då styra sig själva, eller skrota hyckleriet och avskaffa demokratin och bestäm centralt från regeringshåll vad som skall gälla för landet i helhet, det vore åtminstone ärligare.

  Kan inte låta bli att framföra min metafor om karameller och såser här. Mångkulturismens förespråkare argumenterar utifrån en karamellparadigm. Om man blandar minttabletter, chokladpraliner, surbomber, danska peberbolsher, violpastiller och fransk nougat så får man en ganska spännande godispåse. Det stämmer nog i liten skala. Men när man gör det i stor skala blir effekten snarare den att man blandar vaniljsås, ketchup, stekflott, cognac, päronglass och vinäger. Resultat blir kanske spännande, men på samma sätt som en infekterad böld i arslet är spännande. Det är en spänning man klarar sig bättre utan.

  Sen får jag väl passa på som alla andra och posta ett passande musikinslag från min favorit bland skräckfeministerna (släng dig i väggen Solanas) 😈

  Ber om ursäkt för den dassiga ljudkvalitén. Och var det så att mitt försök till embedding av videon (första gången), gick åt skogen så är det här en vanlig länk.

 95. dolf skriver:

  jaha min embedding gick åt skogen. nytt test.

  Och om inte det heller funkade så får gärna någon som vet tala om för mig hur man gör.

 96. Nordbo skriver:

  dofflan, Jag kan se videon embedded. Så det verkar funka. Din metafor med en salig blandning stämmer bra med verklighten, tycker jag. Om de hade nöjt sig med en måttlig blandning istället för att dra det till sin spets så att det blir en salig blandning som tenderar att skära sig, så hade jag nog inte klagat.

 97. DogDylan skriver:

  @Swedish Dissident

  Nu vill jag ju inte att du skall säga att jag har rätt. Jag vill ju att du skall säga att jag har fel så vi får en rolig diskussion. Sedan vet jag mitt eget bästa för att ”tycka och tänka” offentligt. Jag är intresserad av att diskutera politik och då gärna över rödvin med trevliga, någorlunda belästa individer samt skriva anonymt på internet om politik.

  Jag tycker egentligen inte att man behöver komma fram till något, snarare gillar jag att man byter ut analyser och idéer om politiken. Sådant uppskattar jag. I Sverige finns det inga stora libertarianska tankesmedjor, förutom Timbro och de sitter i näringslivets knä. Ungefär på samma sätt som CATO gör. Annars finns ju svenska Ludwig Von Mises institutet. Vi får hoppas att de växer och får de viktiga ekonomiska resurserna för att kunna ta del av samhällsdebatten. Visst, libertarianer är litet knäppa, men de kan ändå bidra till samhällsdebatten. I synnerhet när Rawls verkar vara något slags ”överjag” för de flesta debattörer.

  Jag har aldrig varit förtjust i Rawls. Av någon hemsk anledning så älskas han de flesta. Jag läste på Flashback om en riktig doktorand i statsvetenskap vid namn Clara Sandelind som skrivit något fullkomligt vansinnigt på Newsmill.

  Länk: http://newsmill.se/artikel/2011/12/06/gr-nspolitiken-mot-invandring-har-g-tt-f-r-l-ngt

  Tydligen har hon läst sin kandidat i statsvetenskap och kanske även sin MA i statsvetenskap vid Göteborgs universitet vilket säger rätt mycket om vilken plantskola hon varit i. Tittar man på hennes Facebook är hon med i fullkomligt horribla pubertala grupper så som ”Noone is Illegal”, ”I love immigrants”, ”Vi gillar olika”, ”Fri invandring” och ”Birgitta Ohlssons support page”.

  Det är alltså den här typen av mumbo-jumbo liberaler som svenska universitet pungar ut. Att hon läst politisk teori som inriktning (oftast delkurs eller fördjupningskurs i statsvetenskap på grund och avancerad nivå) säger ju rätt mycket hur hårt indoktrinerad hon har blivit.

  Just sådana kurser är väldigt lätta att fylla med allsköns propaganda. Jag antar att de har Martha Nussbaum, Will Kymlicka och Andrea Dworkin på väggen i lärarrummen där på Göteborgs universitet.
  I vilket fall. Vad Clara säger är att vi i princip skall ha fri invandring alternativt att invandrarna skall få ha rösträtt över vår invandringspolitik.

  Detta motiveras med (hör och häpna) en misstolkning av Rawls (veil of ignorance) om stater har en moralisk skyldighet att ha öppna gränser till tredje världen, eftersom alla måste kunna ges lika möjligheter.

  Detta utan att tänka på att vi som bor här, kanske inte är lika sugna att ta ett moraliskt ansvar för tredje världen. Varför skall vår frihet inskränkas och våra ekonomiska resursers tas i anspråk för att människor från misslyckade civilisationer skall få invandra och förbättra sina livschanser?

  Det finns en libertariansk diskussion om det här, och det är förbannat tydligt att vi inte har något ansvar för dessa arma människor. Vad Clara vill göra är att ta våra pengar, våra resurser och förstöra vår kultur för att ”utjämna” skillnader

  Vad Clara inte klarar av är att skilja på det som är ”mitt och ditt”. Det har förvisso inga Folkpartister och det är bedrövande att Clara och hennes Folkpartistiska vänner skall få smutsa ned liberalismen, genom att argumentera för inte bara en välfärdsstat inom en stat men en global välfärdsstat, för att ”utjämna” skillnader. Så här skriver Clara:

  ”För det första, varför ska vi som är födda i Sverige ha rätt till ett bättre liv enbart på grund av att vi är födda här? En vanlig uppfattning är att människor förtjänar det de själva har valt, men att de inte behöver ta ansvar för sådant som de inte kunnat kontrollera. Kön, klass, sexuell läggning och fysisk förmåga framstår som godtyckliga grunder för att avgöra vilka livschanser en person bör ha.

  Detsamma borde gälla för nationalitet. Det faktum att jag är född till svensk och inte till somalier verkar helt enkelt inte vara skäl nog för varför jag ska ha rätt till ett bättre liv än den som råkar födas till somalier. Varför jag dessutom ska ha rätt att hindra somaliern att söka ett bättre liv i Sverige, och därmed försämra hans eller hennes livschanser ytterligare, är synnerligen oklart.”

  Notera: Nationalitet, kön, klass, sexuell läggning och fysisk förmåga är sådant som inte kan försämra livschanser och därför måste de kompenseras för det. Det är ”reasonable” säger Rawls, om vi nu skulle lyfta på vår ”veil of ignorance”.

  Vad Rawls banade väg för varen massa människor som av olika anledningar råkade föddas med en dålig lott kunde kräva av de med en bättre lott att pröjsa för dem, utan någon som helst tanke på att det försämrar andras livchanser och inskränker deras individuella frihet. Jag är inte sugen på att bli en andra klassens medborgare och att någon somalier som inte har lyft ett finger skall få mina pengar, för att somalierna kanske är oförmögna att skapa fungerande samhällen.

  Förövrigt ger Rawls oss möjligheten att argumentera för imperialism. Man skulle kunna säga att den somaliska kulturen som sådan försämrar livschanser och därför är det vår ”white mans burden” att frigöra dem från deras livsstil. Detta är också ett skäl till varför jag är libertarian. Det är inte vår uppgift att socialisera människor i någonting alls. Det skulle vara kulturell imperialism och jag är starkt emot alla typer av sådant, vilket innebär nej internationell intervention eller för den delen bistånd. På samma sätt har vi rätt, (eftersom liberalismen är kommunitär) att bevara det som är vårt och därför kan vi kräva assimilering av invandrare och vi kan också neka dem från att botsätta sig här om de utgör ett hot mot det som är vårt.

  Det är också vår plikt enligt liberal och libertariansk filosofi att skydda det vi äger, och vi äger vår land, inte somalierna, och därför har vi och bör vi ha en reglerad invandringspolitik.

  Och hör sedan… Ron Paul igen:

 98. DogDylan skriver:

  @Nordbo
  Jag är överrens med dig att det skulle vara bättre för alla med en decentralisering. Det är intressant att du påpekar det här med att mångkulturalism handlar om likriktning. Jag är inte helt överrens med den tolkningen av verkligheten (om man ser till svensk policy), men jag instämmer att den här liberala globaliseringen handlar om att göra världen till något som kan konsumeras och där allt ser likadant ut. Jag upplever dock att det finns en stora ”liberala” grupper, som trycker på att göra hela världen till ”toleranta” individer.

  De här kosmopolitiska liberalerna är naturligtvis inga riktiga liberaler. Men detta är bara min uppfattning om att liberalismen (precis som Kymlicka skulle säga: är liberal) är kommunitär.
  I vilket fall, så skulle eliterna inte kunna kissa på oss om vi hade ett samhälle där statsmakten var svag och där varje community sköte sig själv.

  Till exempel skulle vi slippa skolsystemet, som mer eller mindre (de är helt öppna med det också i läroplanerna och på lärarprogrammen) att skolan skall utgöra en sorts indoktrineringsanstalt för en massa tvetydiga, udda och paradoxala värderingar, som alla i princip är dåliga för barn, ungdomar och unga vuxna (som mig själv).

  Det tål att upprepas och det är att de flesta, om inte alla de här kosmopolitiska liberalerna är kommunitära då det kommer till vissa grupper de anser skyddsvärda. Då är identitetspolitik det vackraste som finns och en nödvändighet. Det är det här hyckleriet som måste avslöjas. Jag har länge sett (och ser) debatten om omskärelse av pojkar som ett bra sådant exempel.

  Vi såg ju i senaste utbrottet kring denna fråga att de här kosmopolitiska judiska, afrikanska och muslimska liberalerna helt plötsligt blev kommunitära eftersom ett lagförslag skulle inskränka på deras egen communitys emancipation och segregering från oss etniska svenskar, som förutses göra avkall på vår kultur, även vår liberala kultur, om den är i konflikt med de här identitetspolitiska gruppernas intressen.

  Vi ser ju detta gång på gång. Detta vidriga rasistiska hyckleri! Tanja var ju soft nog att nämna det i någon av sina krönikor i Axess för länge sedan. Det hedrar henne.

  Det detta hyckleri som vi anonyma internet-debattörer i den så kallade ”högern” hela tiden måste lyfta.

 99. NilsMotpol skriver:

  Ja, bra metafor där! Traditionell invandring är väl att likna vid portvin, till största delen består det av något olika varianter av samma frukt (vindruva = närbesläktade folk) med några småskaliga inslag av mer exotiska saker som starksprit och kryddor (=afrikaner och kineser, till exempel).

  I mycket liten skala är det förvisso bara ”charmigt och trevligt” med exotiska inslag, men ett portvin som till 25% består av kryddor är inte drickbart.

 100. dolf skriver:

  @Tanja
  Tydligen någon på Harvard som fått för sig att göra ett arbete om könsbaserad skatt. Fullt med differentialekvationer och gud vet vad. Nåt för dig att sätta tänderna i?

 101. dolf skriver:

  Vad invandringsmetaforer beträffar, man tycker det borde vara ganska självklart att det finns en övre gräns för vad som är en acceptabel invandring. Helt enkelt att det finns något sådant som för mycket invandring. Precis som det faktiskt också finns något sådant som för lite invandring.
  För lite vatten är dödligt.
  För mycket vatten är dödligt.
  För lite sol är dödligt.
  För mycket sol är dödligt.
  För lite syre är dödligt.
  För mycket syre är dödligt.
  Varför skulle invandring vara annorlunda?
  Hur mycket invandring är hälsosamt?

  (Feminismen är ett unikt undantag från ovanstående, redan ingen feminism är för mycket feminism 😡 )

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, är du igång igen? 🙂 Här är min Axess-krönika som du hänvisar till, för den som inte läst den (finns ju bara i pappersupplagan, om jag inte lagt ut den på bloggen, men hittar den inte, så fick leta upp den i min Axess-mapp). Den är från oktober 2010:

  ”Män med makt – fult, kvinnor med makt – fint. Män som åker jetplan förgiftar miljön, medan kvinnor som flyger jet är ett tecken på att jämställdheten går framåt, och det mår miljön också bättre av. Genusideologin i ett nötskal – sk manliga beteenden och normer förkastas men hyllas när de anammas av kvinnor. På samma sätt är det på många andra områden, det är ju skillnad på folk och folk. Europeisk nationalism – fult. Andra folks nationalism – fint. Vad är i en svensk politikers eller journalists ögon mer naturligt än att stödja en minoritets kamp för ett eget etniskt homogent territorium, medan de med fasa åser de etnisk homogena områden som följer av att folk som kommer till Sverige vill bo med sina landsmän? Själva bor de också till 90% i ”svenska” områden – även om de givetvis önskar att de fick bo mitt i mångkulturen om de bara hade råd.

  Inkonsekvensen är total. Men jag är bara en enkel matematiker som ådragit mig en yrkesskada som gör mig uppmärksam på motsägelser, och det var därför jag med viss förvåning tog del av Ungdom mot rasisms artikel i SVD 25/9 där mångkultur tolkas i ordets rätta bemärkelse och den logiska slutsatsen följer: ”En strävan efter integration resulterar ofta i att det skapas en intolerans mot olika identiteter, kulturer och tänkande i samhället… En vilja att likrikta människors identiteter är alltid ett uttryck för att en mångkulturell vision inte erkänns fullt ut… därför hör den nuvarande integrationspolitikens vilja att likrikta människors identiteter bäst hemma på den ideologiska soptippen.” Hur ett sådant samhälle skulle gestalta sig i praktiken vågar man dock inte gå in på.

  Den ”demokratiska värdegrunden” innebär att man ska respektera olikheter i folks uppfattningar, synsätt och värderingar – alltså människors olika värdegrunder. Men samtidigt vill man fastställa en ”gemensam värdegrund” (som då krockar med den ”demokratiska”, men en svensk definition är oftast lika föränderlig som en politikers åsikter i valtider). Vissa grupper vill tex inte med på genuståget och startar till och med friskolor för att slippa denna del av den gemensamma värdegrunden. Pk-maffians likriktningsförsök leder verkligen till splittring, eftersom delar av värdegrunden kommer ovanifrån och inte underifrån. Med facit i hand: UMR har rätt. Bättre ungdomar med fast förankring i sin identitet och kultur än rotlösa gäng (där även svenskar ingår). Men en vision är inte alltid genomförbar bara för att den ser fin och human ut på pappret, hur humant (eller realistiskt) det nu är att kräva ett värdegrundsbyte av alla som passerar gränsen. Kanske man ska informera om detta i förväg?

  Men inte kan man erkänna att man haft fel – Sverige är (trots det förmenta självföraktet) ett föregångsland vars utveckling alla andra länder också måste genomgå – det är bara en tidsfråga när. Vi har kommit längst och är mest toleranta. Alla som inte delar de officiellt fastslagna åsikterna är extremister (så mycket för toleransen).”

 103. Tanja Bergkvist skriver:

  Fick förresten just in Illustrerad Vetenskaps nyhetsbrev i inboxen, med länken ”Beteendepsykologi: vi är födda intoleranta”
  http://illvet.se/maenniskan/psykologi-beteende/beteendepsykologi-vi-aer-foedda-intoleranta?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=w

  ”Tidigare har psykologer utgått ifrån att vaksamhet inför det främmande är socialt betingad – att våra reaktioner inför människor från olika grupper påverkas av vår sociala och kulturella miljö. Nu visar det sig emellertid att det mer rör sig om en mycket djupt liggande instinkt.”

  Det innebär att alla (i enlighet med politikens visioner) måste bli identiska, annars blir det ingen tolerans. Tror ni regeringen också prenumererar på Illustrerad Vetenskap?

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  Är efter i kommentarsflödet. Nu ska jag lyssna till genusdebatten i Nordegren i P1! 🙂 (som QED tipsade om: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3061&artikel=4843970&play=3621455&playtype=Ljudklipp ). Och Peller B har en artikel på Newsmill ser jag: http://newsmill.se/artikel/2011/12/06/genusvetenskapen-m-ste-omedelbart-reformeras

 105. Info skriver:

  VÄRSTA BLOGGSPRÅKSGENERATORN UPPDATERAD!!

  På nätet hittas en s.k. Floskelgenerator, en hjälpreda för smarta utformare av moderna platsannonser. Vad skulle en motsvarande bloggspråksgenerator kunna generera, tro? Här några från nätet nästan helt autentiskt kopierade exempel (de flesta svenska bloggare och kommentatorer länkar som bekant till amerikanska filmsnuttar för att visa, att de själva kan några ord på amerikanska och därmed är mycket finare än alla andra):

  • OOPS, SJUKT BRA ASSÅ

  Ikväll blir det middag bara för sen imorgonbitti vill vi upp tidigt så vi kan shoppa massa, sista dagen här ju! Aja, har massa pengar som behövs spenderas.. Dessutom.. Har.. Vi.. Inte.. Köpte en.. enda.. julklapp.. Pinsamt! Typ därför vi åkte hit? Haha so bad Men ni är inte förvånade va? LOL

  Ikväll blir det ingen klänning och superhöga hor klackar för engelsmännen busvisslar och håller på hela tiden när jag går förbi..? Haha inte för man klagar men inte så kul hela tiden..? Aja, vilka ”problems” man har. Puss på er!

  • HALLOJ PÅ ER!

  Nu har ja snatta godis. Så jävla kul, typ. Eller ne, det gör jag inte. Jag LÅNAR på väldigt obestämmd tid. Aldrig så kommer jag betala tillbaka det med andra ord, typ. *ASG*

  Träffade Peter igår, det var så jävla trevligt. Vi pratade massa om balen, fyfan jag måste fortfarande övertala honom han får inte gå som jokern (även om det matchar min klänning)

  Jag har suttit och pratat med f*cking kundtjänst hela dagen! Meeeeeen, vi verkar ha löst det nu tack och lov. Så nu kommer det massa rooooooliga räkningar som ska börja betalas, super skoj! Not.

  Men på onsdag-torsdag kommer iofs min nya telefon! Gött! Sony Ericsson Xperia Arc S, något som hört nått om den? Först ville dem typ jag skulle ha en iPhone men jag trivs inte med de, sen ville han jag skulle ha en Samsung oxå, men jag vill ha Xperian då jag känner ingen menyn och allt.

  • OM MIG

  Hej! Jag heter Carolina Pettersson, är 21 år gammal och bor mitt i Stockholm med min chiuaua Jaquline. I min blogg skriver jag om allt som rör mitt liv: Värsta pojkvännen, min kändisbror, mode, kläder, smink, alla kändisvänner, mitt eviga festande på Stureplan och såklart min växande och minst sagt lovande karriär.

  Jag har 270 000 besökare, OM DAGEN! Helt sjukt, och vet ni vad? Min blogg växer för varje dag som går.. Innan året är slut är jag typ top of the world.

  Carolina for president! IMO. Välkommna hit till min värld.

  • VÄRSTA STORMEN ASSÅ

  Ska visst bli någon jävla storm här i Halland ikväll. Själv tycker jag det känns sjukt vilt men nu funderar jag i alla fall på kanske ta en promenad. Jag menar, vilken storm välter en kloss som mig hahaha? This bitch ain’t going nowhere. Fatta en sån blåst kommer komma fort.

  Gaaaah! Arrrghhh!

  Klockrent.

  Word!

  Shit asså, kanske får ja inte varken födelsedags pressenter eller jul klappar i år. Och nej, jag pushade inte för att få men det kan dem väl ge ändå. My ass, om vi skulle ge han några grymt stora sedlar hoppas jag dem tänker.

  Wow, nu börjar det rengna oxo. Helt OK för mej. Det får funka for now. Oops, nu höll ja på deleta det här, bäst printa ut det haha.

  Keep up the good work!

  • IDAG ÄR EN PISS- OCH SKITDAG

  Idag är en pissdag (Nästan iaf) Min lön som iofs skulle komma har inte kommit in så alt har blivit fel! Skit pissed off är jag! Och ja, så har jag behövt ringa en massa samtal och springa till den jävla banken. Får fan inte lönen imorgon heller, kuuuuuuul! Så nu sitter jag och glor på LOST med darling Kalle och en påse chips..

  • FUCKING FORKING DAG LIKSOM!

  Smock fullt på tågen med massa fett ÄKLIGA skol ungar, skrik och stå hej, dra i håret. peka och skratta. På skolan: Snor äklen! jävla fittiga ungdommar, ”duööö… haru än cig å buda på älle…” Nope, I have NOT ”ööö, behövä jö intä va så sör, snöggt hår…”

  På vägen hem så åker man ju självklart förbi tant patrullen, ni vet dom när runkiga kärringarna, som pratar skit högt viftar med käppen coh skriker dagens ungdommar alstå’!!! You name it.

  Nope. Fy fan! Fy fan!

 106. dolf skriver:

  Känner att jag behöver ta upp en sak här som jag aldrig sett ifrågasättas. Och det skulle vara att man saknar ansvar för sitt ursprung. För att saxa ur ett citat från doggy (det är alltså citat av andra graden här): ”Det faktum att jag är född till svensk och inte till somalier verkar helt enkelt inte vara skäl nog för varför jag ska ha rätt till ett bättre liv än den som råkar födas till somalier.”
  Denna idén är vanlig, och grundläggande, i diskussionerna, men är inte nödvändigtvis sann. Buddister och hinduer, för att ta de mest självklara och mest välkända exemplen, skriver inte under på att vi saknar ansvar för vad vi blivit födda som. Jag är varken buddist eller hindu, men jag skriver inte heller under på detta ”axiom”. Det torde gå en skiljelinje mellan en materialistisk och en andlig livssyn. Har man en materialistisk livssyn och ser oss som rena produkter av arv och miljö (med livet och medvetandet enbart som uttryck för fysikaliska och kemiska processer) så saknar vi givetvis fullständigt ansvar för vart vi är födda och vilka egenskaper, fysiska såväl som mentala, vi begåvats med. Om man däremot har en andlig syn på tillvaron och menar att vi existerar som väsen oberoende av kropp, och kroppen enbart är en ägodel som innehas, kommer ansvarsfrågan i ett helt annat ljus. Det är inte min avsikt här att påbörja en religiös diskussion, eller börja diskutera huruvida världen är deterministisk eller inte, men … personligen godtar jag inte den materialistiska synen att vi enbart är produkter av arv och miljö, därför saknar också argumentet om att vi inte har något ansvar för vårt eget ursprung värde för mig, och hela resonemanget som utgår från det faller. Eftersom hela frågan om materialism och andlighet faller utanför ramarna för systemet (blir gödelianskt obevisbara satser) så undviker jag själv att basera min argumentation på min egen filosofiska livsåskådning även om den förstås har en avgörande betydelse för mina åsikter. Men … fan … att man saknar ursprungsansvar är en blint anammad vedertagen ”sanning” som … tja, frågan om gränserna för vårt eget ansvar har trots allt en avgörande betydelse i sammanhanget.

 107. dolf skriver:

  apropås invandring och mångkultur, så skrev jag följande kommentar (fjäderlätt redigerad) i diskussionen till ett inlägg på Ingrid Carlqvists blogg (och som synes på slutet, Tanjas blogg är inte den första som råkat ut för mitt svammel om karameller och såser):

  Ett ställningstagande mot det mångkulturella samhället behöver inte innebära ett ställningstagande mot andra kulturer. Personligen skulle jag föredra att de olika kulturerna vore mer separerade, inte därför att jag ser något fel i kulturellt utbyte, tvärtom, utan därför att jag vill bevara dem. Titta bara på våra inhemska kulturer, vi har ju längst i norr t.ex. en samekultur, i Dalarna finns fäbodsjäntor och dalahästar, i Värmland finns (eller fanns) flottare och torpare i finnskogarna. Ju mer alla dessa underkulturer blandas upp, desto mer går de förlorade. Om jag reser till Japan vill jag uppleva japansk kultur, reser jag till Zimbabwe vill jag uppleva afrikansk kultur, reser jag till Sydamerika önskar jag att det funnes en äkta inka-kultur kvar, och reser jag till mellanöstern ser jag det som positivt att det finns en arabkultur där. Jag ville inte uppleva samma ”mångkultur” vart jag än beger mig i världen.
  Sverige är ett litet land, med en liten befolking, och utgör en liten kultur. Jag ser med sorg att den håller på att försvinna och, som översättare har jag ett visst språkintresse, det smärtar mig att svenskans språkliga särdrag med omkastade ordföljder förmodligen kommer att försvinna under min livstid. Jag vill inte bevara Sverige svenskt därför att jag upplever Sverige som överlägset eller mer värt än något annat land eller någon annan kultur. Jag vill bevara Sverige svenskt av samma anledning som jag vill att England skall förbli engelskt, Indien indiskt och Kina kinesiskt. För precis som olika människor har individuella särdrag och människor är spännande och vackra på olika sätt, så är kulturer olika och har sina särdrag som gör dem alla spännande.
  När man blandar kulturerna hej vilt får man inte kulturellt utbyte, man får kulturkrockar. Och ju större de kulturlella skillnaderna är, desto kraftigare blir krockarna.
  Att jag ser den ohämmade invandringen som något negativt betyder inte att jag ser invandrarna negativt. Jag bedömer dem som individer utifrån hur de är som individer. Jag gillar olika (på riktigt, inte enligt AB:s recept), och vill ha kvar alla de härliga kulturerna som finns i världen. Världen är en karamellpåse, men den ökande globaliseringen blandar tyvärr såser.

 108. dolf skriver:

  Apropå info 15:40 idag: det är tydligen inte bara i matte och fysik det brister i den svenska skolundervisningen. Bortsett från det minst sagt sunkiga ordförråd som demonstreras så kan man inte undgå att lägga märke till de alltmer vanliga kardinalfelen med särskrivningar och missbruket av ”dem”. Hur jävla svårt kan det vara och lära någon skillnaden mellan ”de” och ”dem”. Inte för att ett ‘m’ mer eller mindre skulle avgöra världens framtid, det i sig är en petitess, men att skolsystemet är så attans uruselt så att man inte klarar av att lära eleverna det är ju ett underbetyg av apokalyptiska mått. Enligt den nya betygsskalan A-F ger jag svenska skolan G (vilket i det här fallet alltså inte står för ”Godkänt”).
  [Och för att förtydliga ifall någon läser detta utan att läsa Info’s kommentar, så är det inte Info jag kritiserar, utan det Info tar upp.]

 109. Tess skriver:

  Så barnet ska bara knyta an till en av föräldrarna då? Vi vill att vårt barn har en nära relation till båda föräldrar. Vi har medvetet valt att vårt barn inte ska gå på dagis (förskola som man ska säga numera). Vi är med barnet på aktiviteter som t.ex. en tur till lekparken, besök hos någon kompis, babysim etc. dock inte varje dag för vi tror inte barn mår bra av för mycket. Det är mycket stress i dagens samhälle och vi tror det börjar långt ner i åldrarna. Vi vill ge vårt barn en trygg och stabil uppväxt. Vi är inte hemma heltid, men det är alltid någon av oss som är hemma. Vi vill dessutom erbjuda vårt barn alla möjligheter, alla leksaker, alla färger, alla val framöver i livet (utom förstås sådant som kan leda till skada som mobbing, kriminellt beteende och så vidare, men det förstår du nog). Vi vill inte att vårt barn ska tvingas in i en mall utan fritt få välja utan att känna att man ”måste” välja en viss grej för att den är ”rätt”. Det var så jag växte upp och det var underbart att känna att jag kunde vara mig själv! Att en del vill ta detta från folk och slänga ur sig saker som ”genusfanatiker” och så vidare och förminska problemet, förstår jag inte. Visst finns det folk som tar det för långt, men generalisera inte. Det finns många som är ”lagom” genusintresserade.

 110. […] Tanja Bergkvist är en av dem som kämpar mot galen konstruktivistisk forskning. ”Vet ni att gungorna är könsmarkarde? Och att genuskodat material kan skada hjärnvävnaden? Det har en framstående svensk genusvetare visat.” […]

 111. dolf skriver:

  @Tess
  Vill minnas själv att mamma var hemma tills både jag och min lillasyster var i skolåldern (och vad gäller mig själv åtminstone, osäker vad syster gäller, så gick jag aldrig vare sig på förskola eller lekskola utan var hemma tills ”allvaret” började med den riktiga skolan vid 7 års ålder). Jag begriper inte riktigt hysterin med att man skall ut och arbeta när man har barn. För mig i alla fall känns det som det naturliga borde vara att mamma är den som stannar hemma under själva babytiden. Låsningen till just mamma minskar sen ju äldre barnet blir, så att man så småningom kan fördela hemmavarandet som man vill mellan föräldrarna. Man undrar ju vad det är för mening med att skaffa barn om man ska skyffla in dem på daghem det första man gör. Och att det skulle vara en ekonomisk nödvändighet att bägge föräldrarna arbetar är absurt. Om en familj kunde klara sig på en lön på 50- och 60-talet så finns det ingen anledning till att de inte skulle kunna göra det idag, om inte staten artificiellt skapar tvånget för bägge föräldrarna att arbeta. Dessutom kostar barnomsorgen så mycket att det inte tillför samhällsekonomin ett skvatt att småbarnsföräldrar har barn i förskolan för att de skall kunna arbeta, man skulle lika gärna kunna betala dem för att vara hemma och ta hand om barnen. (Innebär inte att jag anser att man skall göra det, sänk skatterna istället).
  Sist men inte minst, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter säger bl.a. (finns säkert mer där som är tillämpligt):

  Artikel 12
  Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

  Artikel 16
  1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. […]
  3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

  Artikel 26
  […]
  3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras
  föräldrar.

 112. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag skriver på ett jäääätteinlägg just nu, f-n – hinner inte få upp det idag! 🙂 Så går det när man inte bloggar dagligen om allt vansinne, det ackumuleras. Måste lägga in en massa bilder så att ni orkar läsa det – ska försöka korta ner det från 7 A4-sidor till 5 imorgon fm – inte för att jag tror att det går dock :-).

 113. dolf skriver:

  Kvinniska, varför skriver du inte en bit varje dag och gör en to be continued … som de brukar göra i underhållningsbranschen (som du nog får räknas till vare sig du vill eller inte 😀 ) och lämnar oss med en bra kliffhänger. Gör det lite lättare oxå för oss som ska hinna med att läsa dina maratonalster!

 114. mach skriver:

  😀 Härligt Tanja! Ser fram emot underbar läsning i morgon kväll den 13e då!

 115. Galne Gunnar skriver:

  Corren – Ideologisk genusvetenskap: http://goo.gl/jfMTl

 116. Anonym i kostym skriver:

  ”Detta medan genusforskarna, som styr och ställer i riket, inte ens kan lösa en andragradsekvation”

  Och? Välfärdsstaten är problemet.

 117. Amie skriver:

  Heej

  Är sååå glad att jag funnit din blogg!! Jag är också hemmaförälder till min 2-åriga dotter. När jag var gravid så hade jag bestämt att vi skulle vara hemma tillsammans i 3 år.Men nu är jag inte säker längre, det kanske blir längre.

  Att lämna ett litet barn till främmande människor som har stora barngrupper att ta hand om är för mig helt ologiskt och mot mina instinkter. Dessutom vill jag vara med min dotter och hon med mig!

  Rent ekonomiskt har vi det vi behöver ett hem, mat,kläder, och lite lite till nöjen…och vi har massor av TID tillsammans.

  I denna underbara stad Stockholm finns massor att göra GRATIS tex underbara lekparker överallt, öppna förskolan och kyrkans barnversamhet…utflykter till hur många stränder och naturreservat som helst kan man göra nu på sommaren.

  Hennes barndom är för mig det mest dyrbara. Den ”ger” jag inte bort. Den tillbringar vi tillsammans.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: