Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution

Varning för jättelångt inlägg (behöver jag ens skriva det? Är det en tröst att detta ändå är en förkortad version?)

Axess 9 2011

Axess 9 2011

Nu har det nya numret av Axess Magasin (nr 9 2011)  utkommit. Temat är Dante – en man för vår tid, om den västerländska bildningstraditionens betydelse för vår tid, och flera av artiklarna går att läsa på nätet: En man i takt med vår tid, Kärlekens apostel, Dantes suggestiva mörkerseende, Vikten av att hålla odödliga verk levande, Lustans professor, Ovärdigt spel för gallerierna,  Min krönika ”Hemmafru – varför inte?” återfinns på sidan 68 (ej på nätet), och jag har redan skrivit om detta i inlägget Hemmafruar, genusexperter och Sverigedemokratiska tider ”i” Norden? Dessutom uppmärksammar jag (vilket jag gjort ofta på bloggen) de jämställdhetspolitiska mål som klubbades under den gamla regeringen våren 2006 och som vi kan läsa om i proposition 2005/06:155:

”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”.

Axess 8 2011

Axess 8 2011

Kan man verkligen skriva så: vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Detta måste praktiskt tolkas som att man (eller kvinna) i egenskap av sitt kön har en skyldighet att utnyttja sin rättighet och möjlighet på ett visst sätt – nämligen så att utfallet blir 50/50, vilket kan tyckas inte lämnar så stort utrymme åt fria val.  Också regeringen Reinfeldt omhuldar som bekant detta, även om moderatstämman nu låter oss bestämma över disken själva, så är det fortfarande 50/50-utopin som gäller i arbetslivet och i alla andra sammanhang. Men jag har inte heller tagit upp förra numret av Axess, nämligen nr 8 2011 med tema Dygden som räddningspaket. Vetebomben – om sambanden mellan priset på spannmål och politiska förändringar. Artiklar som går att läsa på nätet är: Normlösheten förklarar krisen, Vi har fostrat barbarer, Konfucius eller kapitalism?, När gamla dygder kommer till heders, Spannmålsfeber. På sidan 32-33 (ej på nätet) kan man läsa Klaus Bernpainters (entreprenör och Senior Fellow i Ludwig von Mises Institutet Sverige, se hans verklighetsekonomi-föreläsningar här)  artikel ”Lågräntepolitiken måste få ett slut”. Ett utdrag:

Varifrån kommer alla pengar egentligen?

Varifrån kommer alla pengar egentligen?

”Dagens samhälle kännetecknas av att politik genomsyrar snart sagt varje del av vårt dagliga liv där nationalekonomer mer än andra akademiker tycks ha förvandlats till fjäskande tjänare vid maktens hov… I sitt magnum opus Human Action gör von Mises något så briljant som att logiska-axiomatiskt bygga upp en sammanhängande teori med ekonomiska lagar som är oberoende av tid och rum. Den österrikiska skolan har visat sig ha en oöverträffad förmåga att förutse utvecklingen och går inte att avfärda som förlegad dogm. Dess förespråkare inte bara förutsåg den nuvarande finanskrisen utan hade även en logisk förklaring till den: orsaken till de störande konjunkturcyklerna är att staten kommenderat fram ett bedrägligt monetärt system baserat på papperspengar och plåtmynt, så kallad pappersmyntfot. Till detta ska tillfogas att staten dessutom har gett bankerna licens på att tillverka egna elektroniska pengar. Faktum är att de svenska bankerna idag producerar över 15 gånger gånger med elektroniska kronor än Riksbanken skapat i form av sedlar och mynt. Ingen tycks anse att det är något konstigt med detta högst anmärkningsvärda bankprivilegium… Det enda sättet att få slut på vårt ekonomiska lidande är att staten slutar planera, fixa och ”hjälpa till”. Det gäller speciellt Riksbanken och alla andra centralbanker som måste upphöra med din sovjetiska ränteplanering… Vi är i desperat behov av en rejäl debatt om sann ekonomisk frihet.”

Det är vi matematiker som ligger bakom allt

Det är vi matematiker som ligger bakom allt, tack vare vår unika kunskap kan vi göra modeller av verkligheten som andra sedan anammar i sin verksamhet. Problemet är att vi numera i en given modell måste inkludera irrationella variabler i form av människor som missbrukar modellen, vilket betyder att man måste ta in en slumpgenerator, eller en icke-matematiker, vilket är samma sak, och då imploderar modellen och förlorar sin förutsägelseförmåga och kan därför bara beskriva ett redan passerat stadium, tyvärr.

Jag har själv inte hunnit se alla föreläsningar i verklighetsekonomi, men här ligger de för den intresserade! Även om vissa framfört i BBC att det är vi matematiker som bär skulden till finanskrisen  så är det inte så, verkligen inte (det påminner om Birros analys av ”matematikerna på tidningarnas kultursidor”), vi matematiker är goda, oskyldiga, tidvis kanske insnöade och ofta helt ovetandes om vad alla galningar i världen utanför sysslar med, det är istället matematiskt okunniga personer som tar vissa matematikers idealiserade modeller (för att det i stunden gagnar deras egna syften) och hävdar att de håller i alla lägen, även när man genom sitt bedrägliga beteende ändrat på begynnelsevillkoren och i ärlighetens namn borde modifiera modellen i takt med att verkligheten förändras, men det kan man inte eftersom man inte ens kan ställa upp en differentialekvation, och än mindre lösa den, och än mindre erkänna att något behöver ändras så länge pengarna väller in. Sedan när allting rasar så är det matematikernas fel. I vissa sammanhang är det ju förvisso så, när Genusväldet rasar kommer det ju tex att vara mitt fel, men jag är beredd att ta mitt straff, eller belöning kanske, jag hoppas ni låter resa en staty över mig på Stureplan och att ni vallfärdar dit årligen efter min död. Jag ska ju ha teknisk fysik med materialinriktning i vår, om jag inte gör något annat istället, och jag undrar om jag får ge bonuspoäng på tentan i utbyte mot att de bygger statyn i ett motståndskraftigt material, som diamant kanske. Vad tycker ni? Jag har alltid tänkt att jag skulle bli en Stureplansprofil men har inte haft tid att leva IRL på tre år, så en staty får göra jobbet istället.

Min krönika i Axess nr 8 återfinns på sidan 66 och handlar om kemikalierna i vår vardag. Jag har skrivit om något liknande tidigare i inlägget Svensk exceptionalism och gender-bending-kemikalier. Nu har jag dock sett den svenskproducerade filmen Underkastelsen (Stefan Jarl 2010). Jag fyllde tio A4-sidor med anteckningar medan jag såg filmen, som ni alla vet har jag dock bara 3.500 tecken i Axess, så här kommer den förkortade versionen av mina tankar (jag hade gärna fyllt ut hela inlägget med tio A4-sidor men då börjar ni bara gnälla i kommentarsfältet ;-)):

”Man skulle kunna tro att genusvansinne och fördumningsindustri är det största hotetmot folkhälsan, men så är det inte. För två år sedan läste jag om en dansk forskningsrapport som visat att pojkar redan i 2-årsåldern blir feminiserade (fysiskt och beteendemässigt) till följd av ”gender-bending” kemikalier som återfinns i mat, kläder, blöjor och krämer [blogginlägg ]. Några av dessa hormonstörande kemikalier är PCB, PVC, dioxiner, flamskyddsmedel, ftalater och paraben. Man hade funnit ett tydligt samband mellan feminiseringen av pojkarna och höga halter av PBC och dioxiner i modern. Í ett kanadensiskt samhälle nära Lake Huron, i Italien kring Sesevo, och i ryska områden där man jobbar med bekämpningsmedel, föds pga kemikalieutsläppen dubbelt (!) så många flickor som pojkar.

Jag blev åter påmind om det här för några veckor sedan då SVT visade dokumentären Grodorna tystnar, där forskare visade upp missbildade grodor som fått i sig rester av p-piller och andra kemikalier som släppts ut i vattendragen. En djurart som funnits i 250 miljoner år håller på att försvinna över stora områden. När jag sökte vidare på ämnet fann jag filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl.

Vi vet ännu inte hur alla kemikalier samverkar och på sikt påverkar miljön

Vi vet ännu inte hur alla kemikalier samverkar och på sikt påverkar växter och djur, men vissa tendenser är redan ett faktum - åtminstone vad gäller människor och djur

Vi har uppåt hundra kemikalier i vårt blod (som inte ska vara där) och det är ännu inte klarlagt hur dessa, enskilt eller i kombination med varandra, påverkar oss och vår avkomma. I filmen berättar Åke Bergman, professor i miljökemi, om ytaktiva ämnen i alltifrån tyger till hamburgerpapper. En forskare berättar att dessa ämnen kan lösa upp cellväggarna. Vad som händer i kombination med de andra ca hundra kemikalierna vi har i vårt blod (och som inte ska vara där) vet ingen. Doktoranden Hazem Khalaf vid Örebro universitet berättar om den kompott av läkemedel man finner i vårt avloppsvatten (och som vattenreningsverken inte kan avskilja). Sedan har vi flamskyddsmedel i elektronik (som återfunnits i ägg från pilgrimsfalk!) och ftalater i plastprodukter. I dagarna lanserade Philips en hushållsapparat som sägs ta bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönsaker. Den ska nu finnas till försäljning i Kina, där konsumenter efterfrågat produkten. Det låter ju bra. Men hur renar vi oss själva? Vi kan kanske inte skydda oss helt från framskyddsmedel och liknande, men vi kan åtminstone kontrollera vårt mattintag.

En amerikansk-kanadensisk studie som presenterades förra året [se Insektsgift kan orsaka ADHD, SVD ] visade på ett tydligt samband mellan beteendestörningen ADHD hos barn och förhöjda nivåer av nedbrytningsprodukter av bekämpningsmedel i barnens urin (förhöjda och förhöjda, gifterna ska inte finnas där alls, men i förhållande till andra barn med mer ”normala” nivåer). Det handlade i detta fall om organiska fosforföreningar, som påverkar både det centrala och det perifiera nervsystemet och har både akuttoxiska och långtidsverkande effekter. Det här uppmärksammades faktiskt i media, samtidigt som man i flera TV-reportage under förra året kunde följa drabbade familjer som lät sina barn medicineras med amfetaminliknande preparat mot ADHD. Det låter inte direkt som något en högtstående civilisation skulle ägna sig åt: att först i ren okunskap förgifta sin avkomma, för att sedan, när misstaget upptäcks, droga ner och förgifta avkomman med ett annat preparat i ett försök att mildra symptomen från den första förgiftningen, som man dessutom låter fortgå. Jag pratar inte om det enskilda fallet här, men sett ur ett helhetsperspektiv är det ju just vad det handlar om. Jag trodde mänskligheten var smartare än så.”

Se första halvan av Underkastelsen nedan (45 min, hela filmen måste dock inhandlas):

Nyligen höll förresten Naturskyddsföreningen en konferens med titeln Rädda mannen! vilket någon kommentator på bloggen tipsade mig om, och på deras sida fann jag en nyutkommen bok: Den flamsäkra katten  som jag inte vågar beställa eftersom jag har tre katter. Läs gärna boken Förgiftad. Om kemikalierna i vardagen och det dolda hotet mot vår hälsa :

”I Förgiftad beskriver Rick Smith och Bruce Lourie, två av Kanadas främsta miljöaktivister, hur vår vardagsmiljö blivit en veritabel giftfälla som riskerar att allvarligt påverka vår hälsa. Giftiga kemikalier återfinns idag i allt från hygienprodukter, möbler och köksredskap till elektronikvaror, kläder och barnleksaker. Vi får i oss dem genom den mat vi äter, det vatten vi dricker och den luft vi andas.  Från det att vi stiger upp ur sängen och våra skrynkelfria lakan (behandlade med det cancerframkallande ämnet formaldehyd) till dess att vi går och lägger oss efter en filmkväll med mikrade popcorn (vars förpackning på insidan är belagd med en oförstörbar kemikalie som lagras i våra kroppar) exponeras vi för olika gifter. Gifter som bland annat förknippas med bröst- och prostatacancer, hormonella rubbningar, infertilitet, Parkinsons, Alzheimers och diabetes. Genom att utgå från vår vardagsmiljö redogör författarna för sju av de vanligaste kemikaliegrupperna och deras långsiktiga inverkan på vår hälsa. De beskriver de mäktiga intressen som representeras av kemikalieindustrin och berättar vad vi kan göra för att skydda oss själva och våra barn från att långsamt förgiftas.”

Trevligt. Har just börjat läsa den. Jag hoppas inte det blir ramaskri nu och ni anklagar mig för att vara en miljömupp 😉  men vetenskap är vetenskap (observera att jag inte skriver om koldioxidfrågan, jag är inte alls insatt i den, men för den som är intresserad rekommenderar jag artiklar från Stockholmsinitiativet (eller deras blogg) och  Olle Häggströms artiklar. Uppvärmning eller inte, det är ändock ett faktum att den politiska eliten använder det här för att motivera diverse projekt som ingen frågat efter).

Som ni ser på den här satellitbilden jag tog imorse så har genusvetartätheten redan sjunkit rejält i Norge

Som ni ser på den här satellitbilden jag tog imorse så har genusvetartätheten redan sjunkit rejält i Norge

Dessutom är detta relaterat till genus eftersom även Genusmaffian utgör ett allvarligt miljögift och hälsohot – det står inte om det i boken och tas inte heller upp i filmen men vi vet alla att den är ett reproduktionstoxiskt mögel och mycket mer. Som drivande i och såsom utgörandes kulmen (och antagligen slutstadiet) på en riksomfattande fördumningsindustri är den en IQ-sänkande och i värsta fall irreversibel civilisatorisk förkrympningsfaktor som måste bort från det offentliga rummet. Och på tal om det – Norge har just lagt ner sin genusforskning, vilket vi kunde läsa om nyligen på Genusnytt  och i SVD  och i Aftenposten  om hur norsk genusforskning mister 56 miljoner ett och ett halvt år efter det uppmärksammade programmet Hjernevask (här på Youtube), oklart dock om något samband finns (glöm dock inte att Island fortfarande är ett ”nordiskt laboratorium” för genusforskarna ).

Krossa maktsrukturer

Med uppdrag att krossa maktstrukturer och invertera könsmaktsordningen

Genusforskarna är upprörda, men faktum är att detta ju är en naturlig följd av deras egen verksamhet och uppgift – att 1. krossa maktstrukturer (de har ju just byggt upp en egen sådan och nu måste den därför bort) och att 2. ifrågasätta normer och uppmuntra normkritiskt beteende (nu när genusvansinnet blivit mainstream och normerande för hela samhället är det ju väldigt normkritiskt och på tiden att ta bort det) samt 3. rasera traditionellt kunskapsstoff – man kan ju faktiskt redan tala om att det finns en lång tradition av genusvetenskap i Sverige.

Får jag bara göra ett tillägg och framstå som nyanserad (ber om ursäkt för det) – det finns självklart relevant och viktig forskning om kön, men den har försvunnit och stigmatiserats till förmån för det mest absurda – som tex den nya genusfysiken där vi bla får veta att rektorn för en svensk högskola anser att ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan.” (!)

En relevant fråga här, som genusforskarna också brukar ställa sig, är varför så få kvinnor läser fysik (i ett internationellt perspektiv, det finns ju fler kvinnor i de länder där det saknas genusvetare, som Kina, Japan, Korea, Italien, de östeuropeiska länderna m fl) – kan det vara så att uppgiften med att öka andelen kvinnor inte har sin lösning i en feministisk modifiering av naturlagarna, utan att tvärtom lägga ännu mer tid på att förstå naturlagarna, och framförallt dessas matematiska formulering då i form av patriarkala ekvationer, om jag får göra lite reklam för mitt eget ämne? Lösningen kan således vara så enkel som att låta de 67 miljoner kronorna (som Vetenskapsrådet nyligen beviljat) gå från Centrum för genusvetenskap till institutionerna för matematik och fysik, helst via en fiberoptisk kabel då eftersom jag har beröringsångest och dessutom, som Klaus påpekade i sin artikel Axess så finns pengarna ändå inte utan kan lika gärna skapas som ett fotonflöde. Då kan VR lika bra lägga till några miljarder, det har man råd med, med tanke på att Uppsala Universitet fick 11 miljoner för gränsöverskridande genusmöten eftersom Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

På tal om vetenskap, så var det för ett tag sedan ett intressant inslag på P1 Vetenskapsradion: Ris tycks kunna påverka människors gener:

Ris påverkar generna

Ris påverkar generna

”Kan det vara så att en potatis kan påverka hur en människas gener fungerar. Ja, kanske kan den det, i alla fall om man får tro ny spännande forskning från en grupp kinesiska forskare. Fast då handlar det om ris, och om hur kopior av arvsmassa från ris kan leta sig in i människans celler. För forskarna har hittat kopior av arvsmassa, så kallat mikro-RNA, från ris inuti både möss och människors celler och det verkar som risets mikro-RNA här kan påverka generna i kroppen.– Om det här nu håller är det jätteintressant, säger Fredrik Söderbom som är mikro-rna-forskare på SLU, vi har växtmikro-RNA som faktiskt kan ta sig in genom maten, in i våra kroppar och faktiskt reglera gener.  ”

”Vetenskapsradions Ulrika Björkstén kommenterar den kinesiska mikro-rna-forskningen: ”Det här är ytterligare ett exempel på det fina samspel som finns mellan generna som vi ärvt och omgivande miljö. Länge lärde man inom molekylärbiologin ut den gyllene regeln att dna styr alla processer. Man fick lära sig rita pilar som visade att all information gick ut från dna som omvandlades till rna som vidarebefordrade budskapet ut i cellerna, och kroppen. Men nu är vi mitt inne i en utveckling där det här ställs på huvudet. I själva verket är våra arvsanlag, som alltså byggs upp av DNA-molekylen helt beroende av input utifrån för att gener ska slås på och av vid rätt tillfällen, och där har RNA visat spela omvänd roll som informationsbärare, och tala om för genen att den ska slås på, inte bara transportera ut informationen från arvsanlagen.”

LYSSNA PÅ DETTA INSLAG 6 MINUTER (LÄNK)

Det vi stoppar i oss styr vilken riktning evolutionen tar - betänk det när ni pendlar på morgonen

Jag visste redan det här, men nu är det vetenskapligt bevisat: vad vi stoppar i oss styr vilken riktning evolutionen tar - betänk det när ni pendlar på morgonen!

Som ni hör i radioinslaget kan födointaget påverka vilken riktning evolutionen tar – det gäller alltså att tänka på vad man stoppar i sig, jag har länge sagt att det inte är nyttigt att konsumera för många nyhetsartiklar och genustexter på daglig basis utan att kompensera detta med att avgifta sig regelbundet på min blogg, och nu är det alltså vetenskapligt bevisat att intaget kan påverka hur era gener tar sig uttryck (läs om epigenetik  – mer här i Forskning och Framsteg  och här i Illustrerad vetenskap: Dolda krafter styr generna): ”Vi är vana vid att tänka på vår genetiska kod som det som avgör vårt biologiska öde. Genkoden är dock inte ensam om att bestämma vilka egenskaper vi har och ger vidare till våra ättlingar. Viktiga mekanismer utanför genomet slår på och av generna. Så kallade epigenetiska modifikationer betyder bland annat att egenskaper som växter eller djur förvärvar, till exempel genom kosten, kan gå i arv till kommande generationer.” (hela pdf:en kan hämtas genom att man registrerar ett konto gratis). Samtidigt som forskningen går framåt håller svensk skola på att föra in en ”ny tes bortom Darwin”  tack vare en svensk dokumentärfilmare som rest runt, pratat med folk och gjort sin egen tolkning av sakernas tillstånd (läs om filmen ”Jordens snällaste apa” i forskning.se-artikeln ”Filmen betonar människans godhet”).  Jag kritiserade ju slutsatsen att vi aldrig haft någon konkurrens eller kamp om överlevnad (!) i Axess och fick tackmail från flera zoologer som läst min artikel. Det är alltså inte bara jag som tycker att galenskapen trängt sig på lite väl mycket. Man kan tycka att gränsen går vid propaganda i utbildningsväsendet, men det verkar faktiskt inte finnas någon gräns. Hur det går till när en civilisation går under kan man läsa om i Why Civilizations Self-Destruct – eller Civilisationernas självmord (145 kr Bokus).

Jag undrar om man kan slå på och av sitt kön genom att äta en varierad kost? Jag tänker på det här med att RFSU ju för ett tag sedan talade om manlighet som en folksjukdom, minns ni det? Kanske finns det något kosttillskott som hjälper? Jag rekommenderar alla mina manliga läsare att sjukskriva sig för sin manlighet och låta systemet braka samman, på så sätt låter vi Genusväldet leda till sin egen undergång. Det kommer ju att göra det ändå, men varför inte snabba på processen? Jag försöker bara ge lite goda råd här i egenskap av samhällskatalysator  som jag ju sagt förut: ”En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera. På detta sätt accelererar en katalysator reaktionen så att den kan utföras vid lägre temperatur och tryck.”

En känd genusprofessor har visat att öpnna gränser kan utlösa en kedjereaktion

En känd genusprofessor befarar att öppna gränser kan utlösa en patriarkal kedjereaktion

Frågan är om en reaktionär återgång till tiden före Genusväldets intåg är en termodynamiskt tillåten reaktion. Enligt termodynamikens andra huvudsats kan ju inte entropin (måttet på oordning) minska i ett slutet system. Men Sverige är ju inte ett slutet system, det inser man genom att ställa sig vid randen som i matematisk mening är sluten, men inte i politisk. Tur att jag har koll på både politik och vetenskap så att jag kan jobba så här tvärvetenskapligt – då går det att öppna en alternativ reaktionsväg, och lägre aktiveringsenergi låter bra med tanke på att vi behöver uppnå en kritisk massa av aktivister samtidigt som det är ett politiskt faktum alla inte har energi till både jobb, familjeliv och att bekämpa vansinnet, ska räkna på hur jag ska katalysera reaktionen så att ni kan dega i soffan medan allt faller ihop. Men det får inte gå så långt att jag måste rekrytera ur genusmaffian. Även om den rikskända genusprofessorn Eva Lundgren skrivit på Newsmill i Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet att ett icke-slutet system kan leda till en minskning av genusentropin genom att nytt patriarkalt stoff som förs in i systemet leder till en kedjereaktion där alla slumrande svenska patriarker vaknar till liv – det måste vi vara vaksamma på – så vill jag inte stöja mig på genusforskning. Men det är fascinerande att genusvetarna är både pedagoger, biologer, kemister, fysiker och allvetare. Undrar varför ingen fått Nobelpriset än? Och på tal om det, jag har inte hunnit se detta årets tal av Nobelpristagarna, men tills jag gjort det så kan jag rekommendera förra årets fysikpristagare, Andre Geim, som tar upp det här med PK-giftet, inför Kungen och allt (5 minuter):

Jag hade mycket mycket mer att ta upp, som vanligt, men jag känner att platsen börjar ta slut, alternativt ert tålamod. Får ta allt det andra jag hade att säga i nästa inlägg då :-). Får jag bara signera den? Liksom en genusvetare, som alltid givetvis även är ”utvecklingskonsult”, ”pedagog”, ”kognitiv handledare” och ”sociolog” på en och samma gång, minst, så har även jag en massa andra titlar, som jag inte brukar skryta om men som alla vet att jag fått mig tilldelade av folket genom hårt och hängivet arbete. Exempelvis är jag utöver fil dr i matematik även mamma, matte-pilot, bloggare, pedagog, samhällsdebattör, genuskritiker, amatörastronom, språkvetare (fil kand i slaviska språk), fanbärare för Folkvett, förändringskonsult, whistleblower, allvetare, ägare av verklighetensfolk.org och framtida statsminister. Dessutom är jag givetvis PR-konsult, bloggstrateg, kommunikatör och provokatör. Men också psykolog, sociolog och psykiater, eftersom jag visste hur jag skulle utforma bloggen för att få den uppmärksammad och läst av vår kuvade befolkning.

En annan titel, som är lite inofficiell, men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV  och radio  vilket gör mig till radiopratare och TV-profil (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag  hållt låda i riksdagen. Om man läser mina krönikor i Axess  inser man att jag även är krönikör. Men om man dessutom synar innehållet inser man snabbt att jag även är värdegrundanalytiker, genetiker, utbildningsexpert, ledande evolutionsforskare och zoolog (flera professorer i zoologi mailade och tackade tex  för krönikan Vantolkning av altruism), hjärncoach och dessutom integrationsexpert – som matematiker vet jag, till skillnad från politikerna, att man man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte.  Detta säger jag inte bara för att jag är en insnöad mattenörd, utan för att begreppen även har sin motsvarighet utanför matematiken, att exempelvis partialintegrera upprepade gånger skulle kunna vara en väg framåt, och ett variabelbyte kan tolkas som att ersätta vissa politiker osv. Allt bygger på matematik, och att jag insett detta gör mig även till en framstående filosof. Jag har fler titlar men detta var ett axplock.

OBS! Lyssna på Nordegren i P1 – Genusvetenskaps ifrågasätts  och följ gärna Aktivarum-bloggens intressanta alster och Pelle Billing med ständigt aktuella debatter , nu senast om en ledarartikel på Corren om genusvetenskap som ideologi  och Matte Matik som skriver om både genus och annat relevant. Och så Genusnytt givetvis – med alla senaste nyheter på genusfronten! Annat intressant: Fp vill införa euron mot folkets vilja (reaktion på den här, Merkozy behövde Cameron som syndabock, Därför skyr LO nobelpristagaren, Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas, Nya moderaterna kan bana väg för vänsterpopulister 2014.

132 Responses to Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution

 1. Hjalmar skriver:

  Tack Tanja, för ditt inlägg!
  Vi kan åtminstone glädjas över att feministerna i Norge har fått på nöten, både bildligt och bokstavligt… 🙂

  På 80-talet var jag uppriktigt rädd för supermakternas kärnvapen, men kemikaliesamhället blir nog i längden värre. Nåväl, med mannens slutgiltiga utdöende ska väl feministerna nöja sig. Då har Solanas och den övriga begåvningsreserven, pk-folket, nått sina drömmars mål, dvs feministisk jämställdhet = 100 % kvinnor.

  Av någon anledning så tror jag att det kan bli tråkigt i längden, åtminstone för heterokvinnorna… Och vem ska ‘man’ skylla allt elände på när männen är borta? Men kön är väl bara en social konstruktion. Alltså kommer männens frånvaro inte att märkas! Heureka! Det här borde jag kunna tjäna genusmiljoner på…

 2. Info skriver:

  ATT RASERA DET TRADITIONELLA

  Tanja urskiljer några för genusforskarna viktiga uppgifter, bl.a. att ifrågasätta normer och att ”rasera” det traditionella. Och just detta är ju vad hela medieapparaten ägnar sig år nu i dagarna.

  Tradition i nysvensk tappning = något som snabbt och på kommando uppifrån ska ändras till oigenkännlighet.

  Ända sedan i morse har t.ex. Sveriges radio ägnat sig åt att framhålla det värdefulla i att låta Lucia vara en man. Alldeles nyss t.ex. i Epstein i P1 , där en radiomedarbetare med ovanligt stark brytning, Ivan Garcia, uttryckte sin stora förtjusning över möjligheten att kunna vända svenska och finska Lucia-traditioner till icke-traditioner. Så att ingen längre kunde känna igen sig någonstans. Ett steg på vägen till Lyckans Land.

  Programmet Studio Ett omedelbart därefter debatterar samma sak, bl.a. med anledning av en artikel av Jenny Sonesson på Newsmill igår. Kl. 17.03 kommer jag att lyssna:

  ”På Östratornskolan i Lund så hette skolans Lucia idag Sepher Gahranfoli [yngling från Mellanöstern], framröstad av skolans elever. Reportage och samtal med Jenny Sonesson, feminist, folkpartist och medlem i Liberala kvinnor och Elise Claesson. 17-timmen”

  Tanja – det ska bli intressant att för första gången idag få höra en motvalls röst: Elise Claessons.

  Min egen lilla julbetraktelse över ämnet kan ni hitta här:

  http://parnassen.wordpress.com/2011/12/12/67-procent-utlandsfodda-gar-pa-socialbidrag-ar-jag-rasist-svar-till-jocke/#comment-13093

 3. Jesuit skriver:

  Du är så härlig, Tanja, att jag nästan får tillbaka tron på en framtid som delas av människor av båda könen. Om jag fick be om något i Juletid, så skulle det vara att fler tog av sig sina genusglasögon och såg världen som den verkligen ser ut. Att desperat försöka tolka in allt i en matris, oavsett hur den ser ut, dödar all kreativitet och gör oss till viljelösa slavar. God Jul , Ett Gott Nytt År och fortsätt skriva, så mycket du orkar och vill. Du har trogna supporters här ute!

 4. dolf skriver:

  Lasciate ogni speranza voi ch’entrate

 5. dolf skriver:

  Jag har inte läst inlägget ännu, bara noterade att Dante togs upp i början (jag är definitivt inte någon som är bevandrad i klassisk literratur, men La Divinia Commedia har jag faktiskt läst, i en översättning som till och med var rimmad, och elak som jag är av födsel och ohejdad vana, har Dantes Inferno alltid haft en särskild charm och lockelse för mig. inte så att jag vill flytta dit, när den tiden kommer, men gärna en turisttripp i Dantes fotspår. Därav också förklaringen till mitt tidigare inlägg, som jag tyckte kunde vara ett passande motto för genusinstitutioner. Förutom just detta citat inskränker sig mina italienska språkkunskaper till en handfull vardagsord och en liknande mängd ord och uttryck som bör undvikas i kvinnors sällskap.)
  Även om jag inte läst inlägget ännu, så tittade jag på klippet från nobelfesten och kunde inte låta bli att notera att det inte fanns några översatta subtitles just när han pikade om forskningsanslag från European Commission. Var det någon form av censur, eller tillfälligheternas spel?

 6. CB skriver:

  Hej Tanja, o tack för en lysande blogg! Jag läser den med stor behållning o brukar kolla av den ofta.

  Du har rätt i det du noterar i början; att det är tveksamt om det går att hävda att ”man” kommer uppnå önskat resultat om bara samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter gäller för män o kvinnor. Det låter lite väl mycket som att resultatet redan är bestämt o att folket nu ska upplysas om hur det ska bete dig o välja, så det blir rätt.

  Jag har även blivit mer o mer tveksam över ordet ”möjligheter”. För mig låter det som nått annat än en närliggande synonym till rättigheter. Det låter som den berömda hävpunkten, som tillåter politikerna att flytta på världen. Dvs; har vi inte uppnått 50/50, så måste politiker o genusvetare gripa in o med social ingenjörskonst få folket dit de vill.

  Ty, om inte det mytiska 50/50 uppstår, måste
  det ju finnas nån försåtlig patriarkal maktstruktur som håller kvinnor tillbaka, eller? Eftersom det ”riktiga” resultatet är bestämt i förväg, det vet vi. Att vår frihet o egenansvar försvinner verkar vara ett mindre problem för dessa människor.

  Föresten, Tanja; be inte om ursäkt för längden på dina blogg-inlägg! Det är en del av tjusningen, att få följa associationsbanorna du har – o rätt kul…
  God jul!

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Hjalmar, ja det är anmärkningsvärt att man talar om att ”vi inte kommit lika långt” som något land där fördelningen i något sammanhang börjar närma sig 70/30 med kvinnor/män – man skulle ju kunna tro att målet verkligen är 50/50, men det verkar ju inte alltid så.

  Josef, ja men jag länkade ju till den Corren-ledaren längst neri inlägget. Correns ledarredaktion vågar kritisera genusvansinnet – fast det tycker ju genusvetarna känns ”surrealistiskt`” som ni minns 🙂

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/08/18/genusdocent-om-genuskritik-i-corren-%E2%80%9Dsurrealistiskt%E2%80%9D-och-lite-om-insynsradet/

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Ända sedan i morse har t.ex. Sveriges radio ägnat sig åt att framhålla det värdefulla i att låta Lucia vara en man. Alldeles nyss t.ex. i Epstein i P1 , där en radiomedarbetare med ovanligt stark brytning, Ivan Garcia, uttryckte sin stora förtjusning över möjligheten att kunna vända svenska och finska Lucia-traditioner till icke-traditioner.”

  Konstigt, måste ha missat det – när jag rusade till mitt eget Luciafirande nu under eftermiddagen och hade radion på i mobilen så hörde jag faktiskt Jimmie Åkesson i Epstein i P1. Här är det ju, på SR:s hemsida: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=4854207 Men det var enda stunden idag jag lyssnade på radio.

  Men att Elise Claeson skulle vara med i Studio Ett var bra du tipsade om! Jag fikade med henne i förra veckan och pratade genusvansinne :-). Ska snart lyfta fram en mycket bra intervju med henne från 2008 här på bloggen. Tyvärr finns den inte på nätet så jag måste skriva av den…

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Letar men hittar inget upplagt på Studio Etts hemsida än, men däremot har de tagit upp Higgs-partikelns existens ser jag, måste ha varit på 16-timmen: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637 Men då kommer väl 17-timmen snart.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Jesuit, tack, bra att bli påmind om det ibland!

  ”Att desperat försöka tolka in allt i en matris, oavsett hur den ser ut, dödar all kreativitet och gör oss till viljelösa slavar. ”

  Alltså, jag förstår fortfarande inte vad vanligt folk (icke-matematiker) menar när de pratar om en matris. Jag har ju redan en stereotyp uppfattning av vad en matris är ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Matris ) men vad menar andra (humanister osv) när de pratar om matriser?

  Jag minns att jag bloggade om Judith Butlers heterosexuella matris en gång: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/30/mattegenus-i-det-butlerska-vektorrummet/

  Här är definitionen från wikipedia: ”Illusionen av en inre genuskärna innefattar synen på handlingarna som ett uttryck för att en individ är en kvinna, istället för att det är det som skapar en kvinna. Denna illusion (föreställningar) (re)produceras diskursivt för att reglera sexualiteten inom den obligatoriska heterosexualiteten, dvs. den samhälleligt dominerande idén att den könsbestämda kroppen måste anta ett med det biologiska könet sammanhängande genus, sexuellt begär och sexuell praktik. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga.

  Jag fattar inte, vad menas? Därför jag i inlägget försökte få in hennes matris i ett matematiskt sammanhang. En matris med två element kan lika gärna kallas för en vektor, men det kanske inte går att använda den termen eftersom det kan finnas en association till fallossymboler?

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag har inte läst inlägget ännu, bara noterade att Dante togs upp i början ” Ha ha, så du kommenterar men orkar inte läsa inläggen? 🙂 Ok jag förstår dig. Själv har jag inte hunnit med kommentarerna till förra inlägget, men det kommer jag att kolla igenom imorgon. Var bara tvungen att planera min framtid och uppdatera min femårsplan (är ju inne på år tre i min kamp mot genusvansinnet) under förra veckan.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, letade upp artikeln på Newsmill du skriver om (länka gärna när du tipsar!): http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/12/l-t-ven-pojkar-vara-lucia Ja, det är ju också något att göra karriär på – att ifrågastätta normer och sedan tro att man uträttar storverk för mäsnkligheten. Men vi är inne i slutskedet nu, vilket påminner mig om att jag måste läsa den här boken som jag köpt men inte öppnat: http://www.bokus.com/bok/9789197937719/civilisationernas-sjalvmord/ (svensk översättning av Why civilizations self-destruct):

  ”Why Civilizations Self-Destruct skrevs 1977 av demografen Dr Elmer Pendell och finns nu för första gången tillgänglig på svenska. Den betraktas med all rätt som en klassiker på eugenikens område.

  I denna bok tar Pendell på ett lättfattligt sätt upp den kontroversiella tes som under nästan ett århundrade förfäktades av framstående personligheter som H G Wells, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, Winston Churchill, Woodrow Wilson och Theodore Roosevelt – nämligen att befolkningens kvalitet riskerar att sjunka över generationernas lopp på grund av att den mest intelligenta delen av befolkningen skaffar färre barn än den minst intelligenta.

  Dr Pendells främsta bidrag till det moderna tänkandet är att han på ett tydligt sätt visar hur våra nedärvda instinkter för medkänsla och vänlighet, som vi behöver för att skapa civilisation och som med Darwins ord är ”den ädlaste delen av vår natur”, samtidigt skapar ett ogynnsamt urval som i slutändan riskerar att förgöra civilisationen.

  På ett lättsamt sätt togs bokens ämne upp i filmen Idiocracy (2006) där befolkningen till följd av detta negativa urval har blivit så ointelligent att den inte längre kan klara sig själv. Att diskutera eugenik på ett mer seriöst sätt är däremot tabu i västvärlden – trots att man i exempelvis Singapore införde en eugenisk politik under 1980-talet.

  Civilisationernas självmord är en utmärkt introduktion till ett kontroversiellt ämne som kommer att bli allt svårare att undvika ju mer befolkningen växer. Pendell bjuder läsaren på en upplysande genomgång av människans evolution, förklarar hur våra instinkter för både medkänsla och aggression har skapats, och diskuterar olika högkulturers uppgång och fall i en framställning som ger upphov till flera ”aha-upplevelser”. ”

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Detta påminner mig om att i senaste nyhetsbrevet från Illustrerad Vetenskap stod det att ny beteendevetenskaplig forskningar att ”Vi är födda intoleranta”: http://illvet.se/maenniskan/psykologi-beteende/beteendepsykologi-vi-aer-foedda-intoleranta och att intolerans eller snarare misstänksamhet mot andra och inte mot de närbesläktade, inte är en social konstruktion utan nedärvt. Kom de på detta nu? Jag skrev ju om detta med lojalitetsband inom gruppen och reciprok altruism för länge sedan i inlägget ”Vem lurar vem?”
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/24/vem-lurar-vem/

  Läser inte Illustrerad Vetenskaps redaktion min blogg? Jag kanske ska kontakta redaktionen där och ta över tidningen. I vilket fall vill jag bara poängtera att jag själv är extremt tolerant, som tolererar att en massa genusforskare inte bara springer lösa på gator och torg, utan också infiltrerar alla myndigheter och hela utbildningsväsendet. Eller förresten, det senare tolererar jag ju inte alls. Jag tänkte förresten göra ett flygblad efter nyår för att informera medborgarna om vissa delar av genusvansinnet. Någon som vet om Genusmaffian faller under hetslagstiftningen? Utgör den en egen folkgrupp? Man vet ju aldrig, de är ju lite annorlunda…

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, vad betyder det där citatet egentligen (ursäkta min okunskap, men jag brukar inte läsa ”vanliga” böcker utan bara facklitteratur och era kommentarer)?

 15. dolf skriver:

  matris: subst. högtravande floskel använd av sociologer och andra verksamma inom liknande pseudovetenskaper i avsikt att dra ett semantiskt kamoflauge över sina uttalanden. Den mer begripliga termen referensram undviks då det skulle få bristen på substantiellt innehåll att framstå i klar dager.

  Jag vet inte heller vad det betyder, så ovan, hämtat från The Dolf’s Dictionary (min hemagjorda motsvarighet till Ambrose Bierces The Devil’s Dictionary) är en ren gissning, men den verkar rimlig.

 16. Leif skriver:

  Min fru påstår att genusvetare är misslyckade typer som inte kunnat hävda sig inom sitt egna vetenskapsfält och därför sett genusparadigmet som lösningen på allt…inklusive egna tillkortakommanden…

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  CB, ”Jag har även blivit mer o mer tveksam över ordet ”möjligheter”. För mig låter det som nått annat än en närliggande synonym till rättigheter.”

  Nja, man menar nog möjlighet i betydelsen att garantera varje barn exakt samma uppväxtvillkor, vilket innebär att låta dem växa upp på en genusanstalt där föräldrarna inte kan påverka dem. se tex inlägget: Varning för att ”råka” förmedla något till sina barn: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/15/radiodebatt-och-varning-for-att-raka-formedla-nagot-till-sina-barn/

  Noterbart är också att man i den antagna prop 2005/06 skiljer på ”möjligheter” och ”förmåga”. Citat (sid 43-44): http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2005/06&bet=155&typ=prop

  ”Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas explicit i det övergripande målet. Ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.”

  Så inte bara lika rättigheter (sk formell jämställdhet) utan även samma möjligheter (uppväxtvillkor i form av identisk fysisk och mental miljö) OCH förmåga (de två senare ska garantera sk reell jämställdhet, med fokus på utfallet). Kan man verkligen lagstifta om samma förmåga? Jag har frågat mig själv (och er) detta flera gånger.

 18. dolf skriver:

  @Tanja
  Kallar du Dantes Gudomliga komedi för ”vanliga” böcker, skäms på dig.
  Det är ett av historiens mest välkända citat ”I som här träden in, låten hoppet fara”, inskriptionen ovanför porten till helvetet.

  [Helt off topic, jag råkade av ren tillfällighet läsa färdigt Alan Moores From Hell idag, och kan inte låta bli att reflektera över att Dantes Inferno och Alan Moores From Hell har vissa gemensamma drag, inte minst att man är tvungen att spendera halva tiden på att läsa annotationer om det kulturella sammanhanget för att fatta ett jota, och bägge är ”illustrerade” (Dante av Gustav Doré, Alan Moore av Eddie Campbell) :wicked:]

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Och där var ju en bild på min (numera enda) plattnos i det inlägget 🙂 https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2011/05/tanja-tommy-2011-liten2.jpg Han har tandköttsinflammation just nu, måste gå och kela med honom, han är så sööööt, åter imorgon! Dessutom dags för godnattsaga, får bli Illustrerad Vetenskap som vanligt. 🙂 Nejdå, vi läser faktiskt boken ”Livet på Jorden” av David Attenborough just nu. Ni känner ju till hans dokumentärer antar jag. Fantastiska bilder på alla Jordens varelser (inga på genusvetarna dock men de fanns ju inte på den tiden).

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, tack för den förklaringen av matris! 🙂

 21. dolf skriver:

  @Tanja
  ”ännu” är en liten indikering att mitt obelästa tillstånd är temporärt, jag orkar definitivt läsa dem, men eftersom du envisas med att skriva kilometerlånga inlägg så får du finna dig i att läsningen planeras och schemaläggs. Var inte orolig, du skriver inte för döva öron [sic!].

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Leif, ”Min fru påstår att genusvetare är misslyckade typer som inte kunnat hävda sig inom sitt egna vetenskapsfält”. Har de ens några egna vetenskapsfält? Förr var det iofs så att man först läste något ämne och sedan fokuserade på genus, men nu är ju genus ett ”eget vetenskapsområde” så man behöver inte ha läst något annat väl? 🙂 Själv har jag en massa titlar jag radade upp i ett blogginlägg i somras: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/08/01/intervju-pa-correns-ledarsida-mina-aktuella-titlar-iq-testfragor-och-sverige-som-ett-slutet-system/

  Här en sammanfattning: Exempelvis är jag utöver fil dr i matematik även mamma, matte-pilot, bloggare, pedagog, samhällsdebattör, genuskritiker, amatörastronom, språkvetare (fil kand i slaviska språk), fanbärare för Folkvett, förändringskonsult, whistleblower, allvetare, ägare av verklighetensfolk.org och framtida statsminister. Dessutom är jag givetvis PR-konsult, bloggstrateg, kommunikatör och provokatör. Men också psykolog, sociolog och psykiater, eftersom jag visste hur jag skulle utforma bloggen för att få den uppmärksammad och läst av vår kuvade befolkning.

  En annan titel, som är lite inofficiell, men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV och radio vilket gör mig till radiopratare och TV-profil (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag hållt låda i riksdagen. Om man läser mina krönikor i Axess inser man att jag även är krönikör. Men om man dessutom synar innehållet inser man snabbt att jag även är värdegrundanalytiker, genetiker, utbildningsexpert, ledande evolutionsforskare och zoolog (flera professorer i zoologi mailade och tackade tex för krönikan ”Vantolkning av altruism”), hjärncoach och dessutom integrationsexpert – som matematiker vet jag, till skillnad från politikerna, att man man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte. Detta säger jag inte bara för att jag är en insnöad mattenörd, utan för att begreppen även har sin motsvarighet utanför matematiken, att exempelvis partialintegrera upprepade gånger skulle kunna vara en väg framåt, och ett variabelbyte kan tolkas som att ersätta vissa politiker osv. Allt bygger på matematik, och att jag insett detta gör mig även till en framstående filosof. Jag har fler titlar men nu får jag inte plats med fler.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag måste verkligen lyfta fram titlarna i inlägget, man måste ju signera sina blogginlägg så folk vet vem man är. Hade glömt hur många jag hade :-).

 24. CB skriver:

  Tac för kommentaren Tanja! Jo, det var allt så som du formulerade det som jag tänkte; att den som säger/skriver ”möjligheter” lever med en id’e om att det finns någon/några/staten/…? som kan garantera ett levnads-förlopp som ger lika utfall. Du uttryckte det bara mycket snyggare än jag…

  Men, att låta ”möjligheter” få en ton av synonym med rättigheter, ger ju oanade möjligheter att få styra människor till att bete sig just som staten vill. Alltså ett i grunden intollerant sätt att se på människor. Men, det är väl lätt att det blir så när det tänks i grupp-identiteter/rättigheter.

 25. Nordbo skriver:

  Ah, den gudomliga komedin. Jag har ju tillägnat dig några rader ur den, doktor Tanja. Du har blicken fäst vid evighetens sfärer och din åsyn hade en effekt på mig, enligt följande:

  ”Med blicken fäst på evighetens sfärer stod Beatrice; och på henne fäste jag min, sedan jag från solen vänt bort den.
  Vid hennes åsyn blev jag i mitt inre lik Glaucus,
  när han hade smakat örten som lät honom förvandlas till en havsgud.”

  Från ”den gudomliga komedin”, Paradiset: Canto I

  Det här var tredje gången jag citerade den för dig. Hittills har det inte funkat, men det sägs att tredje gången är extra kraftfull…

  Det blir till att noggrant läsa det nya numret av Axess.

 26. Leif skriver:

  Attans! Jag har inte reflekterat över vad jag kan titulera mig?
  Make, pappa och lärare är ju bara en del av Leif om man säger så…och frågar någon vad slags lärare jag är brukar jag svara:
  En bra!

  Men framförallt är jag människa…

  Vi satt i helgen och betade av Hjernevask under två dagar, frun och hennes dotter samt jag då, som introducerat henne i irrläran och hur den förutsätts styra både vår arbetsplats men även offentligt liv. Hon förkovrar sig just i Karlstad, teknik med en dos…genusvetenskap.

  (Verkar det inte som om männen i rättvisans namn ska tillägna sig de av tradition mer kvinnliga domänerna som tvätta, laga mat och städa -men även byta däck på bilen och bära in pellets till värmepannan du vet? frihet på kvinnans villkor…)

  Hursom…vi häpnade över vilka strebrar som genusrörelsen i Norge bestod av! Representativt urval? Hoppas verkligen inte!

  OMM nu UR eller gamla statsteve vågar sända serien förstår jag inte hur genderbender och annat TRAMS ska kunna fortgå!

  Genus är inget annat än glasögon för folk med brytningsfel…allt blir ju snett när du glor…

 27. dolf skriver:

  @Nordbo
  Eftersom Tanja enligt egen utsago inte läser ”vanliga böcker”, faller ditt frieri ganska platt. Men jag håller med, Tanja skingrar verkligen likt Beatrice det själsliga mörkret som råder i världen.

 28. shrinker skriver:

  Just börjat en provprenumeration på Din blogg!
  Tack Uppfriskande!!

 29. Jesuit skriver:

  Har du tid att fara och fiska nån gång?

 30. Nordbo skriver:

  Dolf,

  Men den Gudomliga Komedin är inte en vanlig bok. En platonsk läsning av den tyder på att evighetens sfärer är bäst förstådda av matematiker, eller matematiken pekar åtminstone i rätt riktning. Fast om doktorn är helt fokuserad på matematik kanske hon missar sin egen signifikans i dramat.

  Så här föreställde sig Gustave Doré saken:

  kanske lite mer down to earth:

  http://songsofpraise.org/image.php?imageid=492

 31. dolf skriver:

  @Nordbo
  Det var inte jag som kallade Den gudomliga komedin för en ”vanlig bok”, det var vår kära doktor. Man får väl glädja sig åt att hon oxå nån gång emellanåt kläcker ur sig en rejäl groda, så man slipper få mindervärdeskomplex 😀

 32. dolf skriver:

  Är detta vår nya Beatrice, http://0.gravatar.com/avatar/43e240d923504768299764629dcf68ce?s=32&d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D32&r=G som med snillrika ekvationer slår upp portarna till paradiset för oss vanliga dödliga? Vissa attribut tyder ju på det.

 33. Martin skriver:

  Apropå Norge: Det är nog lite för tidigt att ropa hurra där. Forskningsrådets pengar har nu flödat i 17 år till genusforskningen, i avseende att bygga upp den, och den officiella förklaringen (som flera genusforskare har hållit med om i pressen) är att den numera står på egna ben, och är väl etablerad på institutionerna. Att det gnölas från forskarhåll är väl naturligt, men genusforskningen har betydligt fler kassakistor att ösa ur och har en väl etablerad maktskruktur även i Norge, så den har nog bara tillfogats ett rispsår, som lär läka ganska snabbt.

 34. Rikardr skriver:

  Okej postar här också

  Hjernevask – programledaren Harald Eie, avslöjade i samband med ett vetenskapsseminarium; – Ett program med samma upplägg var tänkt i Sverige. Men något hände. Ett par svenska genusforskare fick veta det. En varning gick alltså ut: ställ inte upp i intervju för Eia!

  I föredraget tar Harald Eie upp en del om Hjernevask-programmet och hur det togs emot. Extra intressant blir det av att han även tar upp vetenskapsteori och både diskuterar eller snarare problematiserar genus-sociologers ofta udda förhållningssätt och bristande vetenskaplighet – vilket han också avslöjade i sin tv-serie. Upptagningen från vetenskapsseminariet – kunskapskanalen, på engelska med svensk text (och väl undangömt naturligtvis)

  http://urplay.se/164623

  Själv blir jag tyvärr bara mer och mer övertygad om att en programserie som Hjernevask närmast är ”politiskt omöjligt” i Sverige, här sitter ideologin fast i väggarna på ett helt annat sätt. Ifrågasättande kan slå hårt mot framtida karriärmöjligheter. Norge är betydligt mer sekulärt, både i det och andra avseenden.

  MISSA INTE!

  mathematicians…
  .. hmm, can’t live with them can’t live without them

 35. Malaco skriver:

  Tanja!

  apropå dit skryt om alla dina titlar: – ja ja! JA! var inte blygsam! du är värd allt det där!
  Jag skojar inte jag skulle utnämna dig att leda landet (ända tills ditt viktiga arbete är slutfört) ifall jag hade kunnat !

  Blir du inte en av Sveriges mest inflytelsrika personer inom högst 10 år, så blir jag mycket förvånad !

  Klampa på bara! röda mattan kommer att rullas ut för dig om du bara vågar ta ut svängarna ännu mer! de som skjuter giftpilar tar vi från din privata patriarkat-arme hand om =) och bloggar ner dom med motgift =)

  ..så kan du fokusera på de viktiga uppgifterna

 36. per hagman skriver:

  Begreppet genusvetenskap behöver konsekvent förändras till och benämnas som … Genusideologi ….

  Per Hagman

 37. Martin skriver:

  I många länder gör man distinktioner mellan ”science” och ”studies”, man talar alltså om ”gender studies” i stället för ”gender science”. En av fördelarna med det är att det kanske blir lättare för resp vetenskap och humanoria att söka egna kriterier för god forskning. Det är lika illa att t.ex genusforkningen får tolkningsföreträde över naturvetenskapen som att naturvetenskapen får för stort inflytande över humanoria.

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha, Galne Gunnar – vad har du gjoooort!? 🙂 Jag såg just länk från min blogg-admin till din videokanal. Vilken rolig överraskning – tack för att du hjälper mig att sprida info om vansinnet! 🙂

 39. Info skriver:

  JULKLAPPSBOK!

  ”NORMKRITISK PEDAGOGIK” – nytt mästerverk! Kr 190:-!

  ”Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter.”

  http://www.gender.uu.se/

  Medverkande författare:

  Louise Andersson
  Veronica Berg
  Lotta Björkman
  Janne Bromseth
  Frida Darj
  Gunilla Edemo
  Ann Frisell
  Agneta Josephson
  Love Nordenmark
  Maria Rosén
  Renita Sörensdotter

  Love Nordenmark, t.ex., hittar ni här:

  http://www.umo.se/Om-Umo/Evenemang/UMO-far-RFSL-Ungdoms-pris/

  Men vem är Janne Bromseth? Henom hittar vi här:

  http://kilden.forskningsradet.no/c17248/artikkel/vis.html?tid=63049

  Frida Darj:

  http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080729

 40. dolf skriver:

  Lite OT, fast ändå inte: ███████ of ████████ is of █████████ ██████████ if we are not to ███████ ████ a █████████ ███████.
  http://americancensorship.org/posts/10976/uncensor
  Synd att jag redan använt Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate i tråden, annars hade det varit ett perfekt upplägg för den just här.

 41. ”Why I Chose to Kill Myself”. Postpolitical Self-existing Xenophobia during the Age of White Supremacism.

  Södertörn University – Institution of Transcultural Post-Schizofrenic Auto-Marxism

  ABSTRACT: In this study I have decided to commit suicide since my existence as a male middle-class Caucasian solidify vertical hierarchical structures in liberal Western society, which in turn supress latent skills of the Other.

  For obvious reasons I have not been able to come to any conclusions, but I have the sincerest wish for male people, more or less similar to me, to develop this branch of research.

  Research Question: How can white male suicide be used in regard to racial quotas?

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Tänkte sitta med kommentarerna men måste istället se Uppdrag Granskning nu på TV1 kl 20-21 om Breivik.

 43. Info skriver:

  I STÄLLET FÖR FÖRÄLDRAR: GENUSDAGIS

  Här en autentisk arbetsinstruktion för verksamheten på en modern, svensk förskola, upprättad av en person, som enligt egen uppgift arbetstränar på en sådan; ordagrant lånad från en aktuell nätblogg:

  • Sluta räkna antalet flickor och pojkar på avdelningen. Försök istället lära barnen att det inte spelar någon roll.

  • Uppmuntra barnen att byta roller när de leker. Försök att få pojkarna att leka flickor och flickorna att leka pojkar.

  •Lek mer med dockor. Uppmuntra alla att klä om på dockorna och leka bebis.

  • Det är ofta den positiva responsen barnen får som avgör vad de tycker är roligt och vad de vill. Tänk på att inte bara ge flickorna beröm för sina fina klänningar och pojkarna för sina tuffa monsterkläder. Säg hellre “Vilka bra och bekväma lekkläder du har på dig idag” Att vara fin eller tuff är inte viktigt på förskolan.

  • Uppmuntra samma saker hos alla barn, om de så är glitter, spiderman, att inte slåss eller att leka i sandlådan. Gör inte skillnad beroende på kön.

  • Förutsätt inte att barnen vill ha en viss färg när ni skapar. Om något barn alltid verkar välja en färg försök att få det att välja någon annan ibland.

  • Hur pratar du med barnen? Använder du samma språk, röst, epitet osv till alla barn?

  • Ifrågasätt barnen. Hur ser du att det är en pojke på bilden i boken? Varför är fjärilen i fönstret en flicka?

  • Rannsaka dig själv. Säger du “han” om hundvalpen? Vem får hjälpa till att duka? Gör du skillnad på pojkar och flickor på förskolan.

  Datum: oktober 2011.

 44. Info skriver:

  ALTERNATIV JULKLAPPSBOK: ”FÖR LIVETS SKULL” AV JOHN JÄRVENPÄÄ

  Jag har själv skrivit samma saker i egna böcker för länge sen, så det är ingen idé att sticka under stol med att jag instämmer i nedanstående citat ur ovannämnda bok.

  För att anknyta till ett av Tanjas teman ovan:

  ”Genom att makthavarna upplöser alla kollektiva band skapas rotlösa individer som, för att fylla sina liv med (kortsiktig) lycka, hänger sig åt materiell konsumtion.

  Miljöforskningen visar entydigt att nuvarande ekonomisk ordning är ohållbar. Vi lever i en förgiftad värld som kommer att förvärras av den fortsatt massiva befolkningsökningen. Varje barn som idag föds har hundratals kemikalier i sin kropp. För att säkra skördarna och mätta munnarna på jordens population krävs enorma mängder gifter i matproduktionen. Likaså är en stor del av våra vardagliga material giftiga. Framtidens politik måste vägledas av insikten att människan behöver jorden, som inte behöver människan.”

  Kön som biologisk konstruktion:

  ”Respekten för naturen är ett av de tidlösa värden som med fördel kan knytas till en tydlig identitet och livsbejakande ordning. I denna har rättvisa normer återinförts och de typiskt kvinnliga – omvårdande – egenskaperna har uppvärderats. Samtidigt måste det bästa av den traditionella mansrollen restaureras och ges den komplementära status som varje fungerande samhälle kräver. Denna grund ger upphov till självständiga, harmoniska och ansvarstagande individer.”

  Se vidare:

  http://www.reaktion.nu/

  http://www.bgf.nu/nys.html

  Begreppet ”arkeofuturism” anser jag dock vara olyckligt valt – ohanterligt och alltför socioterminologiskt belastat.

 45. Carlo skriver:

  Hei. Flott blogg!
  Du burde sjekke Onar Åms blogg: onarki.no/blogg
  Evt. freestateinitiative.org

  (Youtube gjorde meg oppmerksom på at du har linket til serien ”Hjernevask” som jeg har lastet opp.)

 46. Olle Häggström skriver:

  Hej Tanja

  Jag uppskattar verkligen den draghjälp du ger mig genom den regelbundet återkommande reklam för mina uppsatser du gör här på bloggen. Just den här gången, när du skriver…

  ”koldioxidfrågan, jag är inte alls insatt i den, men för den som är intresserad rekommenderar jag att läsa artiklar från båda läger: debattartiklar Stockholmsinitiativet respektive Olle Häggströms inlägg”

  …så känner jag mig dock inte helt bekväm. För det första tillhör jag i detta sammanhang alls icke något ”läger”. Vad jag gör är att försvara vetenskapen och det vetenskapliga förhållningssättet, helt enkelt. Ty, som du själv mycket riktigt skriver, ”vetenskap är vetenskap”, och det gäller i klimatfrågan lika mycket som i frågan om miljögifter. För det andra tycker jag inte om att buntas ihop med det pseudovetenskapligt inriktade propagandanätverket Stockholmsinitiativet (som ju t.ex. mycket välförtjänt erhöll föreningen Vetenskap och Folkbildnings förvillarutmärkelse 2010 – http://www.vof.se/arkiv/arets-utmarkelser-2010.pdf). När du ställer mig och dem sida vid sida på detta vis, som om vi representerade två vetenskapligt lika legitima ståndpunkter, så upplever jag vibbar av det slagord ”Teach the controversy” som bl.a. George W. Bush använde sig av för att förespråka att evolutionslära och skapelsemyter undervisas i skolor som vore de två likvärdiga teorier om vårt ursprung.

 47. Galne Gunnar skriver:

  Meteorologist Piers Corbyn: Debunking More Climate Change Mumbo-Jumbo 1/2:

  Meteorologist Piers Corbyn: Debunking More Climate Change Mumbo-Jumbo 2/2:

 48. Josef Boberg skriver:

  Själv är jag inne på spåret att CO2-bluffen kan var en bluff – som mååånga tjänar multum med slantar på.

  När dagens väderprognoser ej med någon större säkerhet kan förutsäga vädret på +- en grad om några dagar – hur i h-e skall Wi då kunna förutsäga jordens ytterytas medeltemperatur är upp eller ned någon del av en grad om 100 år ❓

 49. JEL skriver:

  Tanja,

  Kul lasning och trevligt att lasa kommentarerna (utom Haggstroms).
  K-O-P och God Jul!

  JEL

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Olle, ok då ändrar jag formuleringen om ”läger” och bara tipsar om dina inlägg och Stockholmsinitiativets som lästips i frågan!

 51. dolf skriver:

  Ha ha, bra inlägg GG. Jag gillar Alex Jones även om han behöver lära sig att inte avbryta de han intervjuar och känns lite väl gapig ibland, men det får man ursäkta honom, han är trots allt en fyrbåk i det politiska mörkret som råder i världen.

  Och Häggström gör vadå? Nedklassar meningsmotståndarna med retorik som visserligen är mer hyfsad i tonen än den ärevördige Professor J.L. Ramirez använde sig av för inte så länge sedan, men till det logiska innehållet verkar vara lika efemärt. Häggström verkar propagera för den vanliga ”konsensus”-vinkeln när det gäller klimatfrågan. Det är lustigt att man under de senaste 100 åren hela tiden har reviderat universums ålder, storlek och expansionhastighet, och fortfarande gör det. Men klimatfrågan är avklarad en gång för alla. Högst anmärkningsvärt.
  Vetenskapen har uppenbarligen inte klarat av ställa upp rimliga modeller för vår globala ekonomi eftersom vi tas på sängen av kris efter kris och står helt handfallna och inte kan inta en orsakande ståndpunkt gentemot de ekonomiska fluktuationerna. Men klimatmodeller, som måste ta hänsyn till en otrolig mångfald av parametrar och måste vara flera magnituder mer komplex än några ekonomimodeller är tilförlitliga och fixa och färdiga.
  Bara en sådan sak som den kumulativa felfortplantning som uppstår när man har gud vet hur många parametrar att ta hänsyn till borde få vilken analytiker som helst att känna ödmjukhet, men när det gäller kilmathysteriker så gick väl ödmjukheten samma väg som förnuftet när de började dansa efter Al Gores pipa. (En mycket intressant herre, inte minst med tanke på att han själv som privatperson har ett carbon-fotprint som skulle kunna reduceras högst betydligt utan problem, för att inte tala om att han har en lyxvilla i kustbandet som snart kommer att ligga under vatten enligt hans egna politiska budskap).
  Och hur är det med temperaturmätningar, hur jämför man satellitdata idag med mätresultat för 100 år sedan? Och mätstationer uppsatta vid varmluftsintag/ventilationstrummor på asfalterade parkeringsplatser?
  Och så hårdkodade siffervärden för hur värdena för olika decennier skall justeras i programkoden som användes vid East Anglica.
  Att det skulle finnas några politiska och ekonomiska intressen av mindre ädelt slag som inverkar på klimatvetenskapen är förstås helt otänkbart, för det vet vi ju alla att det finns inga vetenskapsmän med etiska tillkortakommanden. (Vi kanske får omvärdera genusvetenskaparna, om kriteriet för en bra vetenskap är att det finns hela bibliotek som bevisar forskningsteserna så måste klimatforskningen och genusforskningen vara a match made in heaven).
  Vad ska man egentligen säga när amerikanska EPA (miljövårdsmyndigheten, inte varuhuskedjan (finns den förresten längre?)) helt frankt klassificerar co2 som en förorening. Vad är nästa farliga substans som hotar jordens väl och ve? H2O? eller rätt och slätt O, syre är trots allt ett högst korroderande ämne, det är väl bara flour som är snäppet värre.
  Jag väntar bara på att någon skall klura ut en förklaring som man kan trumpeta ut i massmedia på hur co2 leder till fler vulkanubrott och jordbävningar.
  co2 förorening???? Kretsloppet hur vi andas in syre och andas ut koldioxid samtidigt som växer andas in co2 och andas ut syre fick jag lära mig redan i grundskolan för över 30 år sedan.
  Det är tur att det idag finns klimatforskare som får mig att förstå hur dödligt livet är.

 52. dolf skriver:

  @Tanja
  Hoppas att det gläder dig att jag nu inte bara kommenterar, jag har också läst ditt inlägg (redan iförrgår tror jag) fast jag behöver fortfarande kolla upp länkarna. Och jag tänker definitivt inte anklaga dig för att vara en miljömupp. Miljön är viktig, det kan väl knappast någon påstå något annat, och att vi misshandlar den å det grövsta kan nog ingen heller invända mot. Tyvärr så ämnesområdet högst politifierat och ett veritabelt minfält.
  Men jag tycker det är högst talande hur bara häromveckan en representant från livsmedelsverket, i samband med att stevia blivit godkänt som sötningsmedel, uttalade sig negativt om att använda färska steviablad, samtidigt som det är helt ok för affärerna att sälja light-läsk med aspartam (som bland annat bryts ned i kroppen till formaldehyd, man undrar om baktanken är att man på det viset skall minska formalinflugornas (dvs. begravningsenterprenörernas) kostnader för formaldehyd).
  Jag kan inte bevisa det, men visst, feminismen och genuspolitiken är inte en isolerad företeelse. Allt eländer i världen är sammankopplat, rasbiologi, feminism, ekonomiska depressioner och katastrofer, krig i mellanöstern, klimathysteri, FRA, Homeland Gestapo (eller vad amerikanarna kallar sitt SÄPO), att familjen slås sönder som en grundläggande enhet i samhället, en befolkning som i en allt ökande grad går omkring i ett legalt narkotikarus för att de är höga på antidespressiv och antipsykotisk medicinering, om de inte rent av haft sån tur att de blivit justerade med elchocker (f’låt elbehandling) i rum 101 och … men varför fortsätta.
  Feminismen verkar dock vara den mest akuta faran i Svedala.

 53. Josef Boberg skriver:

  Dolf – det ÄR LivsFarligt att leva ❗

 54. dolf skriver:

  @Josef
  För att citera en stor tänkare (mig själv):
  Life has a 100% mortality rate. :wicked:

 55. dolf skriver:

  Suck, correction:
  @Josef
  För att citera en stor tänkare (mig själv):
  Life has a 100% mortality rate. 😈

 56. QED skriver:

  Brittisk polis gör tillslag hos klimatskeptiker. Amerikanska justitiedepartementet begär ut alla data från WordPress-bloggare.

  http://www.theclimatescam.se/2011/12/15/brittisk-polis-gor-hembesok-hos-klimatskeptiker/

 57. […] Vi ser nu hur allt fler människor står upp mot genusvetenskapens företrädare. […]

 58. Info skriver:

  NÄSTAN POLITISKT KORREKT LUCIATÅG

  http://www.sydsvenskan.se/lund/article1590794/Delade-meningar-om-Olle-som-lucia.html

  Det är bara Abdullah som fattas.

 59. Info skriver:

  JULTOMTAR

  Då: Svensk förtryckartomte i gråbrun vadmalsdräkt av Jenny Nyström, omgiven av könsstereotypa barn (som inte fått gå i genusförskola):

  http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/seniornet/tomte21_pa_julkort.htm

  Nu: Jultomten äntligen befriad och genuscertifierad!

  http://coloursofkatja.se/tag/pojkar-lucia/

 60. dolf skriver:

  Intressanta inslag på kulturnyheterna om internetcensur. Bland annat tar Kina efter Aftonbladet och tvingar ala microbloggare att registrera sig med sina riktiga namn.

 61. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Jag ser att du har hittat till min film där jag uppmärksammar din blogg. Kul att du gillade den!

 62. dolf skriver:

  @Galne Gunnar
  Jag hade väl i och för sig missat artiklarna, men jag har inte missat själva områdena.
  Jag har sett att FRA-utvidgningen varit uppe till diskussion, och man kan väl bittert bara konstatera att det knappast var oväntat. Jag såg vid något tillfälle att man i USA hade granskat tillämpningen av Patriot Act, med avlyssningar och dylikt utan domstolsbeslut osv, som hela idén var att det bara skulle tillämpas när man misstänkte terrorism. Men med facit i hand så hade man då i nästan 1000 fall då man begagnat sig av möjligheterna som Patriot Act gav i endast ett tiotal fall haft en terroristanknytning, i alla övriga fall handlade det om vanlig kriminalitet, droghandel etc.
  Och i samband med det bör man ju också uppmärksamma krafterna som verkar för att införa censur på internet.

  Vad kvicksilvret anbelangar, det är sånt som verkligen får mig att se rött när jag hör tjafset om co2. Det finns massor med verkliga miljöfrågor som behöver adresseras, och inte ens den mest inbitna ”klimatförnekare” (som jag själv) förnekar att oljan är en ändlig resurs och att vi verkligen behöver utveckla alternativa energikällor. Men det gör det ju bara så mycket mer tragiskt att se hur miljoner och miljarder slängs bort på att begränsa co2-utsläpp istället för att lösa de verkliga problem som finns, och som till skillnad från co2-problemen förmodligen är fullt lösbara om man bara tog tag i dem.

  Åsså SD, ja vad ska man säga. Vet inte hur många gånger jag hört att ”SD får finna sig i att bli granskade precis som alla andra partier, offerkoftan passar dem illa”, men jag undrar hur många tidningar det är som har hela avdelningar som heter ”vi ogillar SD” (eller ”vi gillar olika” som säger på Aftonbladet), och Åkesson blir inte inbjuden till Nobelfesten, andra partier bojkottar tv-debatter för att de skulle få stå på samma sida, värdar i tv-program och deras gäster kommer ständigt med negativa uttalanden om SD (jag kan inte komma på ett enda fall där någon sagt något positivt om SD, utom vid direkta intervjuer av SD-politiker och -anhängare), SDs reklamfilm inför valet (som verkligen var usel och framstod som ett rent plagiat av en lika usel reklamfilm sossarna körde på biograferna i början av 80-talet) vägrade man visa på reklamkanalerna i TV men samtidigt så visade man i TV-nyheterna på de statliga oberoende kanalerna klipp från Die Untergang där man lagt in ”SD-text” till Hitlers utbrott.
  Så nä, oavsett vad man tycker om SD, minsta kritiska granskning får det att stå klart att SD särbehandlas å det grövsta, och om det jag har sett de senaste åren sen jag kom tillbaka till Sverige skall föreställa demokrati så har jag bara en sak att säga om demokratin: R.I.P

 63. dolf skriver:

  Som en not om inofficiell censur. Efter Gudfadern slog jag över TV-n på 2:an, om det skulle bli några bra låtar. Så strax före halv sex på morgonen snackade tjejen i ”studion” (eller vad man nu skall kalla det) på telefon med en snubbe från indien. Han nämnde något om en insamling från Flashback, och jag ger mig sjutton på tjejen drog ner volymen på killen till noll. (I bild syntes det att hon sträckte ut armen åt den sidan där hon har kontrollbordet, och det lät som killen tonades ner väldigt snabbt, inte som ett normalt avbrott), men tjejen säger alltså ”Hoppsan, det verkar som det bröts där”. Flashback anses väl inte vara riktigt rumsrent, men …
  Det hela är väl ett klockrent exempel på hur media verkar som en likriktare.

 64. elwee skriver:

  Det känns som om det inte är så mycket som får mig att le nuförtiden, men du Tanja, du lyckas med det :o)

  Det är upplyftande och glädjande att se dig logiskt förgöra de genuscentrerade ovetenskaparna.

  Dessa är representanter för en av många grupper ur det kulturmarxistiska kollektivet vars främsta mål är att skapa kaos, otrygghet och split i landet för att bana väg för revolutionen.
  Dock har de, i sin outgrundliga dumhet, tagit hjälp från en religion som är deras alldeles egna gökunge i boet och tyvärr kommer de inte att inse detta förrän det är försent.

  Att vi kommer att falla tillsammans med de marxistiska fågelungarna är iaf för mig en anledning till att, åtminstone kommunikationsmässigt, agera mot idiotin och för att bevara den relativa friheten och det relativa välstånd som trots allt finns kvar tack vare tidigare generationers idoga arbete.

  Jag undrar hur mycket genustramseriet kostar netto, inte bara rent ekonomiskt, utan i mänskligt lidande nu och i framtiden.
  Att det skulle generera ett positivt tillskott på något plan öht kan nog bli svårt att övertyga mig om, eller för den delen, alla som är anhängare av logik och verklighet.

 65. Galne Gunnar skriver:

  Merit Wager: Finland vill ha en patriotisk nordist som president.

  ”Socialpsykologen och statsvetaren Martti Puohiniemi: ‘Fosterländskhet uppfattas positivt i nästan alla länder, i all synnerhet i Finland. Här anser över nittio procent att det är positivt. Det står för en vilja att inte spränga gränser.'”

 66. Galne Gunnar skriver:

  Genusmaffian tar sig an nästa samhällsproblem: http://goo.gl/BvO3S

 67. Torbjörn skriver:

  Nu startar regeringen en ny sida som ska slå hål på svenskarnas fördomar om invandrare. Tänk vad misslyckad politiken måste vara när en sådan sida behövs. 😉

  http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576

 68. dolf skriver:

  Kul sida, redan i första punkten börjar jag dra åt mig öronen,
  Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.
  Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.

  I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.

  Jaha, knappt 15 procent utomlandsfödda, jag tycker det låter som enormt mycket. Ska man då räkna med svenskfödda barn med invandrarbakgrund (dvs. invandrare i andra ledet) så borde siffran växa ganska markant. Om man sen dessutom, såsom antyds, omvandlar invandrare till svenskar och fyller på så att man håller sig runt 15% konstant så borde det ju innebära att det svenska verkligen försvinner. man kan ju inte hålla på och spä ut brännvinet med 15% vatten hur länge som helst och fortfarande hävda att det är brännvin.

  Sen kan man notera fulknepet (om det är avsiktligt, men det misstänker jag att det är) att man påpekar att den största invandragruppen var hemvändande svenskar, vilket subtilt antyder att de 15% faktiskt skulle vara mindre än 15%, vilket är förvillningskonster, eftersom det slogs fast att de 15% var födda utomlands, och således alltså inte innefattar återvändande svenskar (som mig själv).

  Med en sån inledning har de sabbat all trovärdighet för sig själv, så jag bryr mig överhuvudtaget inte om att läsa något mer av det, för jag antar att det är behäftat med samma typ av vinkling, även om inte lika tydligt.

 69. Josef Boberg skriver:

  @Josef
  För att citera en stor tänkare (mig själv):
  Life has a 100% mortality rate. 😈

  Jo… – Dolf – liv och död är ju två olika sidor av exakt samma mynt i materians värld = mindre än 1/10 000-del av det hela.

  Så skööönt då att det parallellt finns en icke materielll värld också = mer än 99,99 % av det som materian består av enligt kvantfysiken.

  Njuuut av den feta julmaten – och ha en God Jul

 70. dolf skriver:

  Go Hjul 😈

 71. politisk sekreterare skriver:

  Hejsan Tanja!

  Jag eftersöker lite input rörande en utredning jag tänkt sätta igång i syfte att tillintetgöra genuseriet i Sverige.

  Eftersom att jag ibland läser din blogg har jag ett svagt minne av att jag någon gång läst att din mejl är full av olästa mejl. Så jag undrar om du har några minuter till övers till min idé för att ge input och hur jag bäst når dig via mejl?

  God jul och gott nytt år f.ö. ! =)

 72. Phin Daralia skriver:

  @politisk sekreterare
  Låter intressant. Kanske jag kan hjälpa till..
  mvh
  Phin

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn (ang http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576 ), satt just och läste om det, har ju blivit en del reaktioner på det:

  1. http://www.expressen.se/ledare/1.2658033/val-menat-men-olamplig-metod

  2. http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2011/12/integrationsdebatt-utan-botten.html

  3. http://www.dn.se/debatt/regeringens-argument-om-invandring-ar-delvis-vilseledande

  Jag hittade just två st Axess-seminarier på á 30 minuter som vi måste se 🙂

  Den nya nationalismen: http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=167

  Multikulturalism i kris: http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=191

  Ursäkta min frånvaro, jag var tvungen att ta lite kamp-ledigt 🙂 .

  Politisk sekreterare, jag ska ordna det. Phin Daralia – för min del får du gärna hjälpa till 🙂 Ska kolla med politisk sekreterare hur utredningen är tänkt att gå till.

 74. DogDylan skriver:

  Har det hänt något nytt i kampen mot politiskt korrekthet? Det känns inte som det har hänt något nytt. Förvisso följer jag inte skvallret på twitter. På Flashback är det ju sällan några nyheter nu mer. Ungefär samma sak. Det är inget som sticker ut. Inga skandaler, inga mediakrig om mångkulturen och överlag verkar det var rätt dött. Är det ingen som är intresserad av politik längre eller vill sticka ut hakan? Det är ju roligare att skriva uppsats än följa debatten på internet. :/ Föresten – har Tanja blivit hemmafru än?

 75. Galne Gunnar skriver:

  Gott nytt år Tanja! …och tack för att du kämpar! 😉

 76. Galne Gunnar skriver:

  Kringgå tv-censuren med Fria Tider – titta på Fox News på nätet! http://bbc.in/v2it7U

 77. Galne Gunnar skriver:

  Jag fick med mig fel länk i ovanstående kommentar. Nytt försök:

  Kringgå tv-censuren med Fria Tider – titta på Fox News på nätet!
  http://www.friatider.se/fria-tider-hjalper-dig-att-kringga-tv-censuren

 78. […] har vi såklart fantastiska Tanja Bergkvist som med intellekt och humor oförtröttligt arbetar med att belysa genusvetenskapens och […]

 79. Torbjörn skriver:

  Tanja:
  Det är är klart att fritiden måste vigas till kampen. 🙂

  Gott Nytt År!

  (fast i Sverige betyder nytt år mest nya tråkigheter och nytt politiskt vansinne)

 80. dolf skriver:

  Suck, inte nog med att påsksmällarna förbjöds, enligt nyheterna vill upp emot 60% av svenskarna förbjuda nyårsraketerna. Kan bara hålla med Torbjörn, ett nytt år, ett nytt politiskt vansinne.
  Men Gott Nytt År i alla fall!

 81. QED skriver:

  ”Folkhemsversionen av SCUM-manifestet” (Berglins i SvD)

  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd

 82. QED skriver:

  Bra av Lena Andersson i DN om demokrati som mentalitet

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/demokratin-som-mentalitet

  Eller snarare om en mentalitet som är en förutsättning för att
  demokrati inte skall bli demokratur.

 83. Någonstans skriver:

  Hamnar i det här träsket av en ren tillfällighet, blir lite orolig; hoppas hon inte kommer i närheten av mina barn (som är goda matematiker båda två). Nåväl, det som fascinerar mig så när jag ögnar genom skiten är att de nyliberala krafterna, oavsett vilken dräkt de klär sig i, på samma gång skyr all analys av kollektiva beteendemönster, samtidigt som de beter sig så ensartat.

 84. Kalle skriver:

  Heej!
  RAKTION
  Varför heter det ”rädda mannen”. Ska vi inte rädda kvinnan ifrån kemikalier? Varför heter det inte ”rädda kvinnan”? Eller ännu bättre: Rädda människan, som jag skulle föredra istället för att utgå från mannen som norm. Det passar ju inte kvinnors kroppar.

  Och varför sker ingen forskning på medicin på kvinnor/kvinnomöss? Medicinisk forskning görs på män. Skiljer inte kvinnor och mäns kroppar åt? Funkar den medicin som är forskade på män lika bra som på kvinnor? Ger det lika bra effekt för kvinnor? Vart finns psykologisk forskning för kvinnor? Varför skall det alltid jämföras mot mannen? Och när vi pratar om kvinnor så skall alltid mannen vara med. Varför kan inte kvinnor stå själva i en forsknings rapport?

  Jag har kollat lite på barnprogram och deras innehåll, räcker med att kolla på rubrik och bild. (svt) Där finns det program med pojkar. Pojkar är ute på ävtentyr och spännande resor. Det kan t.ex bara vara pojkar i ett program. Men när det visas barnprogram med tjej i så är det alltid en pojke vid hennes sida. Vad ger det för signaler? Kan inte kvinnor klara sig utan män? Är inte kvinnor självständiga?

  Barnprogram för pojkar: Kalle klätterträd, Babar, Billy, Bob och boteck, Barnet med bjällran, Barda, Bert och Ernie, Anden i ravioliburken, Elias vinterävemtyr, Breven fårn Felix, Erky och perky, dinosaoriutåg, byggare bob, fåret shaun, lila blåa drake, larva, Leon, Ludovic, Lilla Charlie björn, mm. Dessa program har pojkar som huvudrollsinnehavare, pojknamn osv.
  (Det är väll inget fel i sig det är ju jätekul att Elias pappa lekar med honom.) Även om det inte är männiksor utan elefanter, insekter så är de pojkar som illustreras. Varför kan inte en insekt var en tjej?

  Barnprogram för tjejer: Elefantprinsessan (vrf en prinsessa? I serien är den en kille med också, hon är inte själv äventyrare, vrf? dessutom ej teknad), En stund med- en barndokumentär, Lola och Carlie(Lola älskar rosa mjölk och hon älskar sin storebror Charlie… Vrf räcker det inte med att bara visa Lola?), Fixa rummet (en tjej inreder rum) Evas vinterplåster, hannas hjälplinje, florries drakar(hjälper till med vardagssysslor-hemmafru?), Ida från kotteholm, Maja och martin( tjej med kille), Lilla prinsessan, mfl. Dessa program har tjejhuvudrollsinnehavarare, men programen är mkt färre än pojkarnas. Dessutom verkar det som att man inte kan illustrera tjejprogram lika tydligt som pojkarnas, såvida det inte är omhädertagna, hjälplösa prinsessor, design, vilka signaler sänder det ut?. Vrf kan inte pojkar vara omhändertagna? Vrf ska de meka bygga hus? Finns tjejer som älskar att göra det också! Vart är dom då? Vrf ska allt vara så könsrelaterat? Och vrf i barnprogram? Det finns pojkar som inte vill kriga elelr ut på äventyr, som älskar att leka med dockor!
  Elias Noah, Joline- Vrf kan det inte vara två tjejer ist för två pojkar? Är inte tjejer lika mkt värda? Finns tusentals tjejer som fullkomligt älskar äventyr och spänning.

  Det finns ngr neutrala program också, men där är ofta tjejerna i bakgrunden. Pojkar tar för sig, flickor sitter tysta och accepterar deras andra plats. Det är bara att titta själv på svts barnprogram lista…

  Vart är alla flickor? Vad gör flickor? Hur är flickor?
  Vad är en kvinna? Vad är definitonen av en kvinna? Vart finns alla kvinnliga hjältar? Vart är hulken, spiderman, batman, stålmannen( kvinnorna) spiderwoman, batkavinnan, stålkvinnan? Vart finns dom kvinnliga förebilderna?

 85. Nordbo skriver:

  Programmet Hjernevask, som bla sägs ha lett till att genusforskningen avskaffades i Norge, ligger nu på nätet:

  http://www.friatider.se/kontroversiell-dokumentarserie-nu-pa-natet

 86. Galne Gunnar skriver:

  Apropå Hjernevask som Nordbo tar upp i tråden ovan, så såg jag nyligen ett föredrag av Hjernevasks programledare Harald Eia, där han berättade om att Skavlan är mycket intresserad av att producera en svensk variant av programmet med Fredrik Lindström som programledare…

  Det vore ju ”so fucking good!”

 87. Galne Gunnar skriver:

  Dokumentären ”Underkastelsen” som Tanja B tar upp i detta inlägg finns att se på SVT Play fram till den 5 februari 2012:

  http://svtplay.se/v/2669420/dokumentarfilm/underkastelsen

 88. Annika Borg skriver:

  Hej Tanja! Du har mycket intressant på din blogg! En fråga som jag sällan sett besvarad ang hemmafruar (i Sverige): ska man trots att man inte själv bidrar med pengar till det allmänna via skattsedeln ändå få nyttja den allmänna välfärden för sig och sina barn
  ? Vi andra ska betala så att säga? Eller ska man göra om systemet, ta privata sjukförsäkringar, höja mannens skatt (heteroutgångspunkt har jag alltså här)? Hur ser du på det?

 89. Galne Gunnar skriver:

  90% av alla våldtäktsdömda i norska Stavanger är invandrare: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3308189.ece

  ”Dessverre ser det ut for å være relativt mange menn fra visse kulturer som har et kvinnesyn som ikke hører hjemme i det norske, moderne og likestillingsorienterte samfunnet”

 90. QED skriver:

  Länktips:

  Sven-Erland bloggar från partikansliet på Sveavägen:

  ”11:40 jag släpper Laakso med blicken och tittar mot scenen där Juholt, vår Partiordförande äntrat talarstolen ”Vi reduceras från medborgare till kunder på en marknad”. ”barn blir beroende av sina föräldrar”. Tårarna börjar tränga fram. ”pendlare blir beroende på perrongerna när tågen inte går”.

  11:47 ”…vi blir beroende av…..beroenden…..vi kommer som medborgare alltid vara beroende av varandra, men beroende skall byggas i solidaritet””

  http://svenerland.wordpress.com/2011/12/03/live-blog-fran-fortroenderadet/

 91. Axel Johnson skriver:

  Annika Borgs inlägg ovan ger mig kalla kårar. Hemskt hur sossarna har indoktrinerat många människor till sovjettänkande. Jag vet inte hur man besvarar en så knasig fråga då den strider mot hela min verklighetsuppfattning. Är en mor som tar hand om sina barn en tärande parasit i Borgs Sverige?
  Men du Tanja vet säkert att ge svar även på knasiga frågor.

  Jag ber att få önska god fortsättning på det nya året, för det har väl börjat bra hoppas jag?

  Kära hälsningar
  Axel

 92. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu börjar jag snart bli orolig för mögel på bloggen 🙂 Tappar ju nästan halva min identitet när jag är borta så här märker jag, och nästan hela mitt sociala liv ;-). Men jag vet att ni vet att jag har fullt upp och att jag måste ge mig in i saker 100% och då får allt annat vänta. Nu har jag iaf fixat krönika till nästa Axess idag, sedan har jag läst ut flera böcker, och då inte bara i matte. Vet inte om jag lärde mig så mycket jag inte visste, ni och jag vet ju redan allt liksom, vi måste bara ta makten nu. Någon som vet en bok om hur man tar över snabbast möjligt om man måste göra det på fritiden, eller måste vi formulera en egen strategi för vår tid? Jaja, det får väl bli att vi gör allt själva från grunden då, vi vet ju alla att det alltid blir bäst om man gör saker själv. Eller om jag gör dem ;-).

 93. Nisse34 skriver:

  Att leva i sverige: en resa med rättsstatens Titanic. Säkerhetsansvariga hårfrisörskan har målat skrovet gräddelint och allt ser tryggt och bra ut på vår resa bland isberg av genusvansinne.

  Tur det finns en livbåt som heter Tanja…

 94. Starkast vinner skriver:


  Hon är bäst!

 95. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Starkast – tala om klarspråk av en 90-talist ❗

  Själv är jag som 40-talist en hel del omständigare.

 96. Lennart W skriver:

  Ang. ”koldioxidfrågan” och även en massa andra frågor vill jag vara på samma sida som Olle Häggström, eller iaf vill jag vara på en vänskaplig fot om i stort sett allt (han är möjligen mer vänster än jag, men man kan väl vara på god fot ändå etc). Matematiker, vetenskapsintresserad, andra intressanta ämnen på hans blogg osv.

  Men den ”kärleken” är inte riktigt besvarad om man säger så. Förstår faktiskt inte riktigt hur det har gått till, men nu har han iaf stängt av mig från sin blogg, efter några (drygt 10 eller så) kommentarer och irriterade svar från hans sida, och nu senast att jag antyder att det möjligen kan finnas en konsekvensetisk relevans i något som en viss Gerle har sagt. Kolla själv den som ev. har lust (en av Tanjas länkar till höger..).

  Är det så här den ser ut och upplevs, den politiska korrektheten? Faktiskt obehagligt. Med det verkligen inte sagt att jag skulle köpa allt som är ”avpixlat” osv, bara precis det jag just har sagt.

 97. Info skriver:

  SÅ GICK DET SEN

  Stockholms stad pytsade in tio miljoner av skattepengar i ett nytt, fantastiskt projekt – ett projekt som för gott skulle ”sätta Sverige på kartan” bland världens mest toleranta, liberala och mångfaldsbejakande länder. Också landstinget var medfinansiär och bidrog med 1,5 miljoner. ”Palatset har inkommit med en ansökan till Kulturrådet på 1 miljon kronor för 2011 års verksamhet.”

  Sveriges radio och andra medier bidrog med långa, entusiastiska reportage . Info beskrev karnevalsstämningen i Tanja Bergkvists blogg 5/3 2011:

  ”VÄRLDSPALATSET FÖR BARNKULTUR

  Sjupartiet skapade VÄRLDSKULTURMUSEET i Göteborg med särskilt uppdrag att lyfta fram HBT-frågor samt utomnordiska kulturer. Nu stundar nästa satsning: VÄRLDSPALATSET FÖR BARNKULTUR öppnar eventuellt redan hösten 2011 på Riddarholmen i Stockholm. Ett strålande affärsprojekt, som redan slukat många miljoner. Dess namn är kort och gott PALATSET. Något från hemsidan:

  ´AFFÄRSIDÉ
  Palatset ska bli ett kvalitativt smörgåsbord av det som barnkulturen har att erbjuda i Sverige och i världen, där ny barnkulturkonst kan växa fram. Ett besök på Palatset ska vara som en kulturell adventskalender som berikar besökarna med upplevelser för livet. Palatset rymmer biografer, teatrar, kulturactionrum, medierum, verkstäder och skapande experiment.

  Palatset ska erbjuda svenska och utländska besökare ett samlat upplevelseutbud i ett format som SAKNAR MOTSTYCKE I VÄRLDEN. Palatset blir Sveriges nationalscen för barnkultur. Målgruppen är alla Sveriges barn och deras familjer. Palatsets mål är även att höja statusen för svensk barnkultur.

  Vi vill att barnkulturen ska få breda ut sig och ta sin självklara plats i vårt samhälle. Vi förenar, med ett högt kvalitetskrav och genom vår storlek, kommersiell och smal kultur. Palatset är en ny nationell arena för kulturaktörer och näringsliv att finna gemensamma fruktbara samarbeten för att därigenom utveckla sina respektive verksamheter och nå ut till publiken från ett och samma ställe.

  MÅNGFALD
  Palatset ska formas utifrån flera olika perspektiv och vara tillgängligt för alla. Därför måste mångfalden representeras i vår personalsammansättning såsom kön, KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK, ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION eller annan trosuppfattning, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SEXUELL LÄGGNING och ålder. Vi behöver medarbetare med olika erfarenheter från såväl liv som arbetsliv.”

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/04/sd-honor-och-agg-–-maste-jag-gora-journalisternas-jobb/#comment-12147

  Så gick det sen:

  Sveriges radio Kulturnytt 17/1 2012
  ”BARNKULTUR-PALATSET I KONKURS

  Konkurs men ännu andas optimism. Stockholms tingsrätt försatte på tisdagen barnkulturhuset Palatset i Stockholm i konkurs, skriver Svenska Dagbladet. Ägarna försökte in i det sista beveka sponsorer och politiker att skjuta till extra pengar.
  P4 Radio Stockholm rapporterar: Turerna kring Palatset – visionen, varningarna, konkursen
  Palatset invigdes i Gamla Riksarkivets nyrenoverade lokaler så sent som den 4 oktober, men redan i december framkom uppgifter som gjorde gällande att verksamheten var på obestånd.”

 98. Galne Gunnar skriver:

  Modiga journalisten Ingrid Carlqvist har startat ett svenskt tryckfrihetssällskap:

  http://goo.gl/fdMUn

  Genustokerier. Del 1: Manshatet:

 99. Nordbo skriver:

  Lennart W.

  Intressant att du gör en koppling till politisk korrekthet. Jag är inte insatt i ”debatten” om klimatförändringar, men jag har lagt märke till att det verkar finnas liknande mekanismer som är verksamma där som i ”debatten” om invandring och mångkultur. Jag skriver debatten inom ciationstecken efersom det ofta inte blir någon debatt.
  Om du ifrågasätter invandringspolitiken så blir du avfärdad som ”främlingsfientlig” utan att dina argument bemöts. På ett liknande sätt verkar någon som ifrågasätter att människans aktiviteter har någon större inverkan på klimatet bli avfärdade som ”förnekare”.

  Ja, politisk korrekthet är obehaglig. Jag tror att jag just förlorade en gammal vän från gymnasietiden för att jag inte är PK. Det finns ett stort socialt tryck och mycket propaganda som har skapat en laddning gör att du framstår på ett visst sätt om du går utanför åsiktsfållorna. Du är demoniserad: en dålig människa, korkad etc. För så har vi betingats att uppfatta saken.

 100. Info skriver:

  OLLE HÄGGSTRÖM VS LENNART W.

  Lennart W. har ju då och då här beklagat sig över Tanjas kommentatorer (bl.a. över mig, Info), som han funnit vara alltför ”bruna” för hans smak. Nu var det alltså Olle Häggströms tur att få sig en släng av den lennartska sleven.

  Men här fick han svar på tal av Häggström:

  ”Jag släppte igenom din senaste kommentar med viss tvekan, men ger dig härmed gult kort: Om du på nytt så mycket som ANDAS en antydan om att det skulle gränsa till nazism att kritisera religiösa sedvänjor som kränker oskyldiga spädbarns kroppsliga integritet, så bannar jag dig från denna blogg.”

  Och här slutreplikerna:

  ”Men hur är det egentligen fatt med dina förståndsgåvor, Lennart W? Det var inte ditt (i och för sig extremt grovhuggna) försök till hypotetiskt konsekvensövervägande jag vände mig emot, utan ditt primitiva försök att likt Elisabeth Gerle försöka kleta färgen brun på dina meningsmotståndare.

  Din sista kommentar refuserades, Lennart W. Jag har inget behov av kommentatorer som först sprider nazianklagelser omkring sig och bara några timmar senare klagar över att ha blivit ovänligt bemötta. Tack och adjö.”

  Hela diskussionen, som naturligtvis är offentlig och öppen för var och en att ta del av, återfinns här:

  http://haggstrom.blogspot.com/2012/01/etikprofessorers-etik-i-teori-och.html

  Tanja, vad gäller radioprästen Annika Borgs kommentar, så delar jag sign. Axel Johnsons uppfattning ovan (11/1).

 101. […] nämner inte genuskritiska Tanja Bergkvist. Heller inte Ingrid Carlqvist, inte ett ord om Ninni (Trots att hennes blogg heter Kvinna och […]

 102. Backlash skriver:

  Knulla borde var gratis….

 103. Galne Gunnar skriver:

  Genusmaffian kräver tillskott till ordlistan:

  http://goo.gl/qgWx6

  ”I en debattartikel propagerar en docent i svenska tillsammans med författarna till en ny barnbok, som använder sig av just “hen”, för att det svenska språket behöver berikas med detsamma – “för att ordet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst”.”

 104. Marie-Louise skriver:

  Annika Borgs inlägg.

  Jag anser att föräldrar som tar hand om sina barn i hemmet gör en stor och viktig insats i samhället, som vore värd en ordentlig lön. Dessutom besparas samhället en stor kostnad eftersom varje daghemsplats subventioneras kraftigt,
  Troligtvis kommer denna förälder senare i livet arbeta och betala skatt, och har kanske gjort det även tidigare före barnens ankomst.
  Antagligen arbetar ocksa den andra föräldern heltid.

  Marie-Louise

 105. Nordbo skriver:

  Doktor Tanjas mfl kamp bär frukt. Läs kommentarerna till den här artikeln som bla är undertecknad av någon knäppgök på Södertörn:

  ”Sverige får i dagarna sin första barnbok som använder hen. Varför? Jo, för att ordet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst. Boken Kivi & Monsterhund blir en bok där alla barn kan identifiera sig utan att behöva förhålla sig till kön. Det skriver Karin Milles, docent i svenska, Karin Salmson och Marie Tomicic, Olika förlag.”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket_6784859.svd

  Det är typiskt nyspråk att de kallar sig ”olika förlag”, samtidigt som de istället för olikhet framhäver likhet genom att ta bort de två polerna som i språket tar sig uttryck i ”han” och ”hon”.

 106. Stefan Palmkvist skriver:

  Något man ofta glömmer i genusdebatten på våra förskolor är att personalen till 98% består av kvinnor. Man pratar om förskolepersonalen som om den skulle bestå av 50% kvinnor och 50% män. Så är det inte, Sedan försöker man slå i folk att förskolan är en läroanstalt utan konflikter. Här förekommer könsmobbing / den största orsaken till att män flytt förskolan som arbetsplats), annan mobbing förekommer också. Ställer man inte upp på genuspedagogik eller obskyra pedagogikska inriktningar kan man råka illa ut.
  Ett löjets skimmer sprider sig över förskolan när man vill ta bort orden hon och han. Man bryter friskt mot copyrightreglwer när man ändrar i originaltexter som inte passar genuspedagogerna osv. Det får bli slut på detta expromenterande med våra barn.

 107. Galne Gunnar skriver:

  Parents kept their child’s sex secret for five years to raise him “gender neutral’: http://goo.gl/bWzWL

 108. Galne Gunnar skriver:

  Därför väcker vår barnbok med ”hen” så starka känslor: http://goo.gl/MXvn5

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jo jag har fått hundra sms om den. Ngn har iaf skrivit en replik nu: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eget-sprakbruk-kan-inte-patvingas-andra_6806723.svd

  Är ganska överbelastad för tillfället så jag hoppas att världen överlever utan min totala närvaro en stund till. Pelle B har förresten intervjuats: http://feministisktperspektiv.se/2012/01/27/antifeminism-pelle-billing-om-maktstrukturer-och-fortryck/

  Stefan,
  om män i förskolan kan du läsa här, sista stycket: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/27/genuspedagogik-i-forskolan-del-3/

  Starkast vinner,
  vad är det där för video ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/12/13/norge-avskaffar-genusforskning-och-lite-om-underkastelse-foda-och-evolution/#comment-15168 ) – vad lägger ni upp för trams på min fina doktorsblogg? 😉

  Millds video ( http://janmilld.wordpress.com/2012/01/18/genustok-film1/ ) (tack Galne Gunnar!) vad dock som vanligt sevärd!

 110. Phin Daralia skriver:

  Feminism – vad är det egentligen?
  När nu Stefan Löfven har valts till partiledare för (s) flockar sig de rättrogna runt en central fråga: Är han verkligen feminist? För det måste man ju vara om man ska ha en framträdande befattning i sagolandet (S)verige. Som ordförande för Metall kunde han tydligen tolereras utan offentlig tillbedjan av feminismen, men än högre upp går det inte. Vi vet förstås inte vad Löfven har för kunskap och erfarenheter på detta område, men man kan misstänka att de inte är så stora.
  En verkligt intressant fråga – som säkert de rättrogna också vill veta svaret på – är exakt vilken definition av begreppet feminism som Löfven nu bekänner sig till. Är det den lilla lustiga “Feminist är en sådan person som upprätthåller den bisarra uppfattningen att kvinnor också är människor”; jämställdismens variant att samhället ska tillhandahålla samma möjligheter för bägge könen att utbilda sig, välja arbete, och så vidare; eller hardcore- och genusvetarfeminismens dogmer att kvinnor alltid är förtryckta av ett “patriarkat”, att kvinnor och män psykologiskt är identiska vid födseln men därefter systematiskt “görs om” i en annan riktning än den som män görs om enligt?
  Den sista definitionen implicerar ju mycket riktigt många av dessa kulturvänsterfeministers krav på lika proportioner kvinnor och män på alla (inflytelserika) positioner i samhället, och kvotering och särbehandling för att uppnå detta. Det finns säkert fler varianter man kan ansluta sig till, men om Löfven bara väljer eller väljer bort någon av dessa tre kommer avgörande frågor om hans framtida politik att besvaras. Och vi väljare kan då med någon säkerhet rösta på det utfall vi vill ha. Innan dess har vi ingen aning.

 111. Ett stickspår, men som jag ändå tycker är hyperintressant i debatten som helhet, inte minst i ljuset av Annica Dahlström.

  Som en tanke publicerades igår nya intressanta vetenskapliga resultat i PNAS, som visar på att skolbarn vars mammor vårdade dem tidigt i livet, har hjärnor med en större hippocampus. (Upp till 10% större)

  Hippocampus är en mycket viktig och kritisk struktur som är involverad i inlärning, minne och respons på stress.

  ”Den här studien validerar någonting som kan ses som intuitivt, vilket är hur viktigt omvårdande föräldrar är för att skapa adaptiva människor”, Joan Luby MD. (Min översättning)

  ”Under många år så har studier understrukit betydelsen av en tidig omvårdande miljö för en bra, hälsosam utveckling för barn”.

  Enligt Luby, så har de flesta av studierna tittat på psykosociala faktorer och prestationer i skolan. medan den här studien är den första som verkligen kan visa på anatomiska förändringar i hjärnan. Något som validerar en stor mängd tidigare publicerade studier och data.

  Effekterna av vårdande på hjärnan är troligen den samma för olika primära vårdgivare, mamma, pappa morföräldrar eller adoptivföräldrar.

  Det här är hyperintressanta resultat, eftersom det nu kopplas direkt till verkliga mätbara anatomiska skillnader i människor.

  Man har tidigare observerat och identifierat förändringar i hjärnan hos både råttor och primater, där mammor som inte vårdade sina barn, fick en avkomma som uppvisade faktorer som associeras med en lång rad psykopatologier. De var bland annat mycket mera orolig, nervösa, och med en högre stressnivå.

  Det är liknande spektrum av faktorer man kan se hos människor som bland annat lider av hyperaktivitetsproblematik, och om jag minns riktigt så har man nu även påbörjat studier i fängelser i USA, för att se om man kan identifiera mönster i den genetiska upp eller nedreglering av dessa gener.

  De här resultaten faller också in i en mycket lång rad andra resultat de senaste 10 åren, bland annat

  att barn som fått växa upp hemma med en vårdande förälder, är lugnare, tryggare, mer harmonisk och presterar bättre i skolan, än de som tidigt fått börja på dagis. (Internationella studier).

  Så en ny intressant fråga som följer är om pappor i genomsnitt över populationen, är lika vårdande (på samma sätt) som genomsnittet för alla mammor. I studien var 95% av de deltagande mammor.

  Luby JL et-al. Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age. Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition, Jan. 30, 2012. http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1118003109.

 112. Info skriver:

  SVERIGES RADIO VINKLAR: ”HEN” VÄLKOMNAS AV FORSKARE

  Sveriges radio gör nu i flera program – t.ex. i Nya vågen och Språket – ohöljd reklam för ”Sveriges första könsneutrala barnbok”, Jesper Lundqvists ”Kivi och monsterhund”, där huvudpersonen är en hermafrodit, en ”hen”:

  ”Ordet ’hen’ skulle göra det lättare att slippa säga ’han’ om alla, som barnboksforskning visat att man lätt gör, säger Karin Salmson. Daniel Wojahn, språkforskare vid Södertorns högskola, har gjort perceptionsstudier som visar att val av pronomen har stor betydelse. Han välkomnar också det nya ordet ’hen’.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=4936934

  Anm.: Den unge doktoranden Daniel Wojahn är inte bara ”forskare” vid Södertörns högskola – som av en händelse råkar han också vara styrelsemedlem i ”Forum för feministisk forskning i Stockholm”, edsvuren till den välkända radikalfeministen Karin Milles vid samma högskola, god vän med Inti Chavez Perez (red. för tidningen Macho och boken Pittstim, sexualupplysare RFSL):

  ”Daniel forskar om språklig diskriminering, sammanhang mellan språk och genus samt feministiskt och queerfeministiskt motiverade språkförändringar i svenskan, engelskan och tyskan.”

  Om Karin Milles:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/30/gubbslemmet-och-den-kollektiva-genusglomskan/#comment-4827

 113. […] men inte minst kan ni (om inte redan gjort det) läsa hos Tanja Bergkvist om hur Norge avskaffar genusforskningen. Share this:FacebookTwitterLike this:GillaBli först att gilla denna post. Postat i Genus, […]

 114. DogDylan skriver:

  Tja Tanja

  Har du lagt ned den här bloggen eller vad är det som händer?

 115. Aktivarum skriver:

  Whoa nu var det längesedan vintermörkret lystes upp av ett nytt Tanja Bergkvist inlägg.

  Tills dess här kommer lite information om (kommande) Aktivarumboken ”ONE”

  http://aktivarum.wordpress.com/aktivarum-one/

  Sprid gärna detta inlägg/ Erik

 116. Lennart W skriver:

  Info: Notera iaf att det ju faktiskt är jag själv som bjuder bl a dig på detta om mig, fullt medveten om hur det kan tas här mot mig. Något jag gör för att jag tycker det är intellektuellt hederligt att göra så.
  Hela diskussionen kan du faktiskt inte se på den länken eftersom att Häggström vägrade publicera mina två sista kommentarer, där jag kallade honom för riktigt fula saker. Rättare sagt, det gjorde jag ju inte alls. Jag talade bara om (ung. så här kort) att han verkade missförstå mig (med flit?), men att jag förstod vinken om att det var dags att dra, och att jag ändå trots allt tycker att han driver en intressant blogg. DET tycker jag hade varit intellektuellt hederligt av honom att publicera. Ang. den ”lennartska sleven” är det väl snarare han själv som (grundlöst) anser sig vara utsatt för den.

  Sen måste jag också bestämt markera mot att jag skulle vilja blocka någon härifrån. Det har jag inget mandat alls för att göra! Det jag HAR sagt (eller iaf menat, som jag minns det nu iaf) är att man ska vara försiktig med göra björntjänster åt sina vänner och för den sak som DE driver. Jag tror (!) att vissa ämnen som ofta drivs i kommentarsfältet är till nackdel för Tanja och hennes blogg, och att det kan stöta bort många presumtiva sympatisörer. Om (!) jag har rätt om detta kan ju de som t.ex. väldigt gärna radikalt vill begränsa invandringen hellre driva såna frågor på annan plats, av egen fri välvilja till Tanja och för antigenussaken.

  Ang. Annika Borg verkar hon vara lite dåligt påläst om de ekonomiska realiteterna. Ganska stor del av dem som utnyttjar Dagis till max betalar nog betydligt mindre i skatt än vad bidragen kostar till deras dagisplats. Hennes fråga borde sålunda snarare handa om de som utnyttjar DET bidraget även bör kunna räkna med samma hjälp som andra m.a.p. sjukvård osv. (Det tycker jag..)

 117. Info skriver:

  ”KONSTNÄREN” ANNA ODELL FÅR FEMINISTISKT FILMSTÖD

  Kulturdepartementets satsning på ANNA SERNER som chef för Svenska Filminstitutet börjar ge utdelning. Sv.D. 31/1:

  ”ANNA ODELL FÅR FILMSTÖD
  Anna Odell, känd för verket Okänd, kvinna 2009-349701 på Konstfack, där hon spelade psykotisk och självmordsbenägen på Liljeholmsbron i Stockholm, har fått filmstöd från Svenska filminstitutet. – Odell långfilmsdebuterar med Anna Odell untitled som handlar om gruppdynamik och hierarkier.”

  Låt oss gissa att de ”hierarkier”, som ska ”synliggöras”, är patriarkatets strukturella överordning.

  Mer om Anna Serner och Sjupartiets filmpolitik hos GenusNytt här:

  http://genusnytt.wordpress.com/2011/11/04/kvinnlig-vd-vill-satsa-enorma-pengar-pa-kvinnor/#comment-80622

  Svenska filminstitutets ledningsgrupp består av sex personer och är nästan jämställd: 5 kvinnor och 1 (åtminstone till namnet) man.

 118. mach skriver:

  Och så har årets första nummer av Axess trillat ner i brevlådan!! Tema: Feminism som kvinnofälla. Johan Lundbergs Ledare och Roland Poirier Martinssons artikel finns på Axess web-sida och är båda väldigt läsvärda. Tanjas kolumn är som vanligt också klockren läsning angående fördumningen i Sverige, ”Det smarta i att vara dum”.
  I Tanjas krönika får vi bla veta att de tre lärosätena som bedriver excellenssatsningar på genus och jämställdhet får ut ytterligare 81 miljoner ifrån VR att leka med. Pengar som plöjs ner i ytterligare meningslösa avhandligar på ovetenskapliga genusfloskler kryddat med obegripligt abstrakt svammel in absurdum som ingen förutom de närmast sörjande på institutionerna läser verkar vara en god business. För vem läser egentligen dessa uppsatser, rapporter och avhandlingar med kritiska glasögon. Fördumningen av samhället blir komplett när det applåderas som politiskt korrekt av politiker och media. Avsaknaden av kritisk granskning i gammelmedia lyser med sin totala frånvaro. Varför visades inte ‘hjernevask’ på SVT? Är det den svenska konsensus kulturen i symbios med kulturvänsterns stora inflytande i media månne?

 119. Info skriver:

  SKA FAMILJELIVET SOCIALT KONSTRUERAS?

  Vad säger ni: ska familjelivet socialt konstrueras?

  Ja, i varje fall enligt Sjupartiets mening:

  ”KÄRNFAMILJEN. Det är politikernas ansvar att ´förändra framåt´ när det kommer till hur svenska barnfamiljer väljer att spendera tiden med sina barn. Det meddelade Vänsterpartiets Vivianne Johansson under en debatt i riksdagen och fick medhåll av Moderaternas Gunilla Nordgren. Ensam i opposition var Sverigedemokraternas Erik Almqvist, som kritiserade samsynen mellan de sju kulturmarxistiska partierna.

  Det var under en debatt om tvångskvotering av bidraget till barnfamiljer, den så kallade ´individualiserade föräldraförsäkringen´, som riksdagsledamoten Vivianne Johansson (V) klargjorde att politikerna har ett ´ansvar´ för att reformera den svenska kärnfamiljen.

  – Från samhällets sida har vi ju ett ansvar för att förändra, inte bara förvalta, utan vi vill naturligtvis gå framåt också, sade hon i en debatt i riksdagen i mitten av januari.

  Sverigedemokraternas Erik Almqvist höll inte med.

  – Vadå ‘ansvar’ att ‘förändra framåt’? Vem har gett Vivianne Johansson ansvar att ha synpunkter på hur andra familjer väljer att spendera tid med varandra? Vem har gett henne i uppdrag att förändra hur de spenderar sin tid eller att förhindra dem från att göra som de vill? Och på vilket sätt skulle det vara ‘framåt’?

  Erik Almqvist påpekade också att det numera är Sverigedemokraterna mot de sju övriga partierna” också´när det gäller synen på den svenska familjen. Någon familjevänlig borgerlighet finns helt enkelt inte längre.

  – Skillnaden mellan Vänsterpartiet och Moderaterna kan mätas i grader eller rättare sagt i dagar i det här fallet, sade Erik Almqvist och syftade på att skillnaden i de båda partiernas positiva inställning till tvångskvotering bara utgörs av hur många dagar man anser att staten ska kvotera.

  – Hur blev det så här? Det hade varit otänkbart för bara 10 eller 15 år sedan, bland den dåvarande borgerliga oppositionen, sade Erik Almqvist och fortsatte:

  – När Vivianne Johansson (V) talar om det här så beskriver hon det som ´framsteg, och när du [Gunilla Nordgren (M)] talar om det så beskriver du det med samma ord. Du använder ordet ´framgång´ i talarstolen.”

  (Källa: Fria Tider 3/2 2012.)

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, nejdå självklart inte. Bara lite överbelastad.

 121. […] Förlåt mig, Tanja, att jag stal så mycket av din text från ditt eminenta inlägg! Läs här! […]

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Absolut Skvitts, inga problem (tack för den fint komponerade bilden förresten 🙂 ) – det där var en Axesskrönika jag skrev, och du har ju länkat till mitt inlägg osv, det är inte stöld utan kunskapsspridning 🙂 (för er som tror jag blivit dement och förvirrad, det var alltså ett svar på pingbacken till det här inlägget om miljögifter: http://skvitts.wordpress.com/2012/10/11/rachel-carson-tyst-var/ ) går ju igenom allt nu.

 123. […] inlägg: Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution (bla om hur kosten påverkar våra […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: