Millt sagt om genusvansinnet

Jan Milld  har fått upp ögonen för genusvansinnet och gjort fyra videos om genus och jämställdhet, varje video är ca en kvart lång:

Jan Milld har under den senaste tiden även skrivit flera inlägg om genusfrågan (allt sammanställt här i kategorin genus ) – dessa:

Spricka i muren?

”Obehagligt”, sa Borgström

Prostitution – slaveri

Klokt om tokerier

Könsroller och ”trakasserier”

Statsfeminism

Jämställdhet och rättvisa

En udda genusbok

En reaktionär bok…

Rapport från en hönsgård

Är Bertil feminist?

Genustok

Feminister

Sverige världsledande

Uppsala steget efter!

Farlig rättvisa

För att förstå de universella patriarkala strukturerna behövs ett genusperspektiv på fysikämnet

För att förstå de universella patriarkala strukturerna behövs ett genusperspektiv på fysikämnet

Läs gärna mitt inlägg Ett skräckexempel på Genusväldet  som tas upp i video 3.  Se det omtalade programmet Hjernevask som nämns i video nr 3 HÄR. Läs de  vansinnigaste citaten uppradade här  från den på flera lärarutbildningar rekommenderade rapporten till Skolverket (”Genus och text” )  som också nämns i video nr 3. Rapporten är skriven av en genusfrälst professor i pedagogik (!) som nu är rektor för Södertörns högskola. Arbetet med att skriva om de svenska fysikläromedlen ur ett ”feministiskt perspektiv” pågår, inledningsvis i projektform genom enskilda propagandainsatser på skolor och lärarutbildningar, men det lär inte dröja länge innan vi får se ett helt nytt utbildningsmaterial i fysik, som genusvetarna (som inte läst fysik – den genusvetare i detta avlånga land på randen till sammanbrott som även har en universitetsexamen i fysik är välkommen att kontakta mig för rättelse av detta påstående) hoppas kommer att ”locka fler kvinnor till fysikämnet” men som i själva verket kommer att rasera de sista resterna av utbildningsväsendet och leda till att alla som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid ett svenskt lärosäte (som ju måste hålla internationell standard – kan passa på att nämna att Södertörns högskola själv inte bedriver någon utbildning i fysik, däremot en omfattande lärarutbildning) kommer att ha sex års fysikkunskap att ta igen under det två månader långa sommarlovet mellan gymnasiet och universitetet.

Södertörns höskola, av en av mina kommentatorer en gång beskrivet som ett Misse Pigg-universitet, anser rektorn att "En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan"

Rektorn vid Vid Södertörns högskola har granskat fysikböckerna och anser att "En jämställd skola och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan" (!)

Fler detaljer om hur fysikläromedlen även kränker elever med annan kulturell bakgrund genom att ha tedrickande i sina exempel när det finns kulturer där man inte dricker te, och där dessa uppgifter samtidigt kränker dem som inte vill dricka sitt te kallt genom att föreslå experiment där man löser upp socker i te vid flera olika temperaturer för att undersöka sambandet mellan temperatur och tidsåtgång för att lösa upp sockret  – här i von Wright och tekoppen. Som ni alla inser behövs här en omfattande genusinsats! OBS! Von Wright ingår nu även i regeringens  forskningsberedning (pressmeddelande):
”Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Forsknings-beredningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund.” (påminner om CITATEN angående de svenska fysikböckerna).

Det behövs både ett genus- och etnicitetsperspektiv i kemin

Det behövs både ett genus- och etnicitetsperspektiv i kemin anser skolor som ligger "stormsteg före i jämställdhetsarbetet"

Forsknings- och kunskapsnation var ordet. Vi får väl se hur det går med det. Även kemiämnet är drabbat – se Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket. Under tiden får elever som känner sig kränkta av läroböckerna besöka Vetenskapens Hus  där jag och några till byggde upp en matematikavdelning för några år sedan, så att vi inte förlorar hela den unga generationen pga Genusmaffians förehavanden och politiker som inte har koll på läget. Det var faktiskt jag och två kvinnor till som ledde det projektet – och den ena kvinnan som nu doktorerar blev genusmedvetet nog rekryterad av mig från ekonomi till den rena matematiken. Min genusinsats är långt större än Genusmaffians –  den raserar och jag måste ideellt verka för att lappa ihop de sista resterna av det som ska bli en kunskapsnation. För mer vansinne se Hur många aprilskämt?

Men Genusmaffian har ju även andra orealistiska projekt på gång som den lurat i politikerna att sponsra med våra skattemedel. I prop 2005/06:155  (Nya mål i jämställdhetspolitiken, antagen våren 2006) kan vi läsa på sid 43-44: “Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle” (se mer om detta i inlägget När lika möjligheter blev 50/50 ). Alltså, det ”fria valet” måste leda till ett visst utfall, intressant.

50/50 till varje pris. Men varför? Det finns ju ändå inget kön.

50/50 till varje pris. Men varför? Det finns ju ändå inget kön.

Och varför måste det egentligen vara 50/50 på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori? Om vi nu har 30/70 någonstans, och det tar oss 20 år och åtskilliga miljoner att uppnå det magiska 50/50 – vad är vunnet? Blir det en bättre värld? Blir de anställda lyckligare? Man börjar ju ana att det är en politisk strategi att ställa upp ett mål som man på förhand vet aldrig kan uppnås, då har vi en växande Genusmaffia som kan jobba heltid i flera hundra år till. Dessutom kan man hålla befolkningen sysselsatt med detta för vardagen ovidkommande irrelevanta nonsens så att den, så länge vi inte har 50/50 överallt (någon som tagit sig en titt på de genusvetenskapliga institutionernas egen könsfördelning förresten?), kan känna sig utsatt för all världens orättvisa och känna att politikerna verkligen jobbar för dess väl, medan den i själva verket åker till Bryssel på tio-rätters-middagar och nätverkar för att ställa upp nya viktiga intressanta mål, som tillåtet krökningsindex på en gurka. Iofs behövs ju här en matematiker, för den som känner sig kallad… Läs förresten Nils Lundgrens Makteliten mot folket.

Får en gurka verkligen se ut hur som helst? EU har viktiga frågor på dagordningen

Får en gurka verkligen se ut hur som helst? EU har viktiga frågor på dagordningen!

Det gäller att fästa sig vid det viktiga här i världen. I prop 2005/06:155 lagstiftade man också om att män och kvinnor ska dela lika på det obetalda hemarbetet (delmål 4), men inte bara det – man skiljer även på inomhus- och utomhussysslor (och det intressanta är att man här i all sin genusmedvetenhet glömde att tala om arbetsfördelningen i samkönade relationer). Vad har staten med det att göra? Flera remissinstanser hade invänt att det blir svårt att kontrollera arbetsfördelningen i hemmet. Men vad har vi väl EU till, om inte för att få ett trevligt direktiv om att sätta upp en övervakningskamera i varje hem? Allt som är tillräckligt korkat kommer ju förr eller senare att komma som ett brev på posten i form av ett EU-direktiv (på tal om EU-vansinnet – följ gärna HAX-bloggen).

Lästips (Newsmill): Forskare i kulturell evolution och innovation: Ingen vetenskap bakom tanken om det postmoderna könet.

Tiden har hunnit ifatt genusamaffian

Tiden har hunnit ifatt genusmaffian

OBS! Bloggen Genusnytt tar en time out. 😦 Läs det (för tillfället) sista inlägget: Vad vill jämställdisterna?  Men för genusfrågor så finns det flera andra bloggar att följa, som Pelle Billings, Aktivarum-bloggen  och Matte Matik men vi får hoppas att Ström snart åter kommer till den växande snöboll som satts i rullning. Men alla kan behöva en paus från Internetkrigandet, och Ström har ju blivit kallad alltifrån apa till Hitler. Även Billing (se hans replik) blev angripen  här i DN Kultur  där alla som inte delar författarinnans åsikter blir kallade för Breivik. Se även Correns utmärkta respons här  och  här. Nu är alla epitet förbrukade ju…

Det är den här apan i satsen om oändligt många apor som skrivcer alla gensuartiklar. I det här fallet behövs bara en apa som håller på oändligt länge, satsen funkar även då ju.

Det är den här apan i Satsen om oändligt många apor som skriver alla genusartiklar. I det här fallet behövs bara en apa som håller på oändligt länge, satsen funkar även då ju. Snacka om plågsamma djurförsök att låta apan skriva allt deras trams.

Och vad gör vi då när vi finner den egentliga apan och Hitler?! För vi vet ju alla att det är en genusforskare som är apan, nämligen apan i  Satsen om oändligt många apor  och att det är så alla genusartiklar produceras  – en apa som slumpmässigt trycker på en skrivmaskin i all oändlighet kommer till slut kommer att ha skrivit alla genusartiklar som någonsin skrivits, men i sin moderna version insinuerar satsen att det faktiskt är en apa som sitter i Nationella Sekretariatet för Genusforsknings källare och från början skriver alla genusartiklar. Och det är för övrigt också en genusvetare som är Hitler – se själva för att övertyga er om detta:

Uppdatering: en kort kommentar om detta inlägg här. Eller kort och kort – kort för att vara skriven av mig iaf. 😉

Annons

107 Responses to Millt sagt om genusvansinnet

 1. Arvid skriver:

  Tanja undrar: ”Och varför måste det egentligen vara 50/50 på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori?”

  Det är en följd av spegelteorin/spegelpolitiken. Det påstås vara centralt (för att inte säga primärt) för varje yrkeskategori och verksamhet att ”spegla befolkningen/samhället” från olika aspekter (t.ex. kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, handikapp m.m.).

  ”Sjukvårdens uppgift är att spegla befolkningen”, framförde en landstingspolitiker i pressen, Där ser man! Jag som hade trott, att sjukvårdens uppgift var en helt annan…

  —–

  Det skulle vara värdefullt om någon närmare kan härleda ursprunget till spegelteorin/spegelpolitiken.

 2. Sune skriver:

  Jag vill bara tips om den här krönikan av Julia Ceasar. Nu skall jag se Mild´s videos. Ska bli intressant!

  http://snaphanen.dk/2012/03/10/sondagskronika-skapelselaboratoriet/

 3. Sara skriver:

  Det verkar som om vilken utbildning man än väljer idag så kommer en hel del (alldeles för mycket)av utbildningen att spillas på genus, vilket är ett hemskt slöseri med den tid man har att läsa de egentliga ämnena. Nu ska jag börja se filmera, tack för dem:)

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Sune, ok ska kolla! 🙂

  Arvid,
  det var Kamali som kom med idén att spegla varje arbetsplats måste avspegla den etniska sammansättningen (SOU 2006:79 Integrationens svarta bok http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/79/01/fb2aa315.pdf ) fast dåv demokratiminister Orback fann det författningsstridigt, och genusvetarna är inne på könet, det är ju inte olagligt att registrera folks kön, även om de antagligen själva vill ha det så på sikt, medan de själva kan förfoga över ett hemligt könsregister för att sköta alla tillsättning av tjänster, utbildningsplatser, och antagligen partners ;-). Genuset kan ändras under dagen, så hur det registret ska se ut vet jag iofs inte. Ivf, Rothstein skrev ett roligt brev en gång för den som missat det: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/ och på tal om sjukvården som du nämner – mångkulturell utbildning i tidpassning – det här med tid är ju relativt… https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/12/fordumningskulmen-mangkulturell-utbildning-i-tidspassning/

 5. Leif skriver:

  Åter, Tanja! Härligt!

  Ja, vad är det viktiga i vår samtid? Hen? Det jämställda verkställande utskottet -centerns består ju numer av fyra kvinnor och en man…

  Rätten att som kvinna insemineras? Läser man SVD den 4/1-2012 om Fredrik,ensamstående man som adopterade ett barn och fick frågor som ”Varför är du singel?”, ”Har du problem med det motsatta könet?”, ”Varför är du inte gift?”
  Jag skulle vilja se tidningsrubrikerna när en kvinna som önskar insemineras fick dessa…som tur är kommer det aldrig att ske.

  Ju mer jag läser och hör om genusteoretikerna desto mer konspiratoriskt misstänksam blir jag. Vad försöker man dölja med denna skit? Frugan har ju sin bild klar efter hennes tid i den akademiska högskolevärlden -genusvetare är helt enkelt misslyckade inom sitt eget ursprungliga forskningsområde och har sett en väg till ära och ett värv.

  Naturvetare som vi är vill ju se en empirisk bekräftelse och inte lösryckt tyckande.

 6. […] Tanja Bergkvist har bloggat om genusvansinnet. Missa inte hennes nya inlägg. […]

 7. Tanja B skriver:

  Sara, ja dessvärre har jag sett och hört mer och mer, som att hela statsvetenskapen, vetenskapsteorin och många andra ämnen är fulla av genusteorier. Så här gick det på Filosofiska i Gbg när man skulle få in ett genusperspektiv: http://axess.se/blog/post/2008/12/06/En-akademisk-fraga-om-genus.aspx Men i matte finns ingen genusteori, så om du inte hittar något annat intressant så får du gärna satsa på att bli matematiker! 🙂 Ok, vi har ett genusbegrepp iofs: http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiskt_genus

 8. Tanja B skriver:

  Sara, i detta inlägg lite om turerna i akademin, så man får kolla med respektive institution hur det ser ut, men som du kan se i länk nederst så nobbade Uppsala Universitet den sk genusmärkningen, som döpts om till genuscertifiering (för att undvika associationer till genuscertifieringen i Lund. Varför kan man undra, med tanke på att innehållet var detsamma…). Lyssna gärna även på programmet (överst i inlägget) där jag och Svante Nordin bråkar med två andra om genuscertfieringen: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

  Den som är observant kan notera att Lunds Universitets fd rektor professor Göran Bexell precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) kallade slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju var en och samma blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums (i Lund) hela genuscertifieringsarbete. Ha ha, det uppskattades inte att jag läst deras rapport om vad genuscertifieringen skulle innebära. 🙂 Mp3 finns även på SR:s hemsida här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3482012 under texten. Men som sagt, för en bakgrund till allt detta vansinne så se inlägget och länkar däri: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Leif, naturvetarna ska läxas upp av Genusmaffian, för 11 miljoner: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=47871 Ur den beviljade projektansökan från Vetenskapsrådet:

  “Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar… Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

  Just det, helt dumma i huvudet är vi och väldigt ovana vid vetenskapsteori och -kritik, så några empiriska belägg kan man inte eftersträva efter ett sådant här ”gränsöverskridande möte” med Genusmaffian. Själv har jag konstigt nog inte blivit kallad till något möte med Gensumaffian – borde jag inte vara prio ett för dem? 😉

  Upptäckte just att Uppsala Universitets Center of Gender Excellence har fysik som tema: http://www.gender.uu.se/ (de två andra genusexcellensmiljöerna här).

 10. dolf skriver:

  Glad att se att du kvicknat till tillräckligt för att ett av dina sedvanligt långa och intressanta inlägg.
  Och så Södertörn, har jag inte hört talas om den högskolan i ett annat sammanhang oxå? Tänker på en viss professor i retorik. Eller är det jag som har dålig reda på Sveriges akademia?

 11. Nordbo skriver:

  Trevligt att du är igång igen, doktorn.

  Bra skrivet av en annan modig kvinna, Ingrid Carlqvist:

  http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/journalister-ska-inte-uppfostra-medborgarna_6930787.svd

 12. Roger Klang skriver:

  Frågan är om genusvetare framstår som bakom flötet för att deras vinklingar av ämnet är ologiska? Eller om det vinklade ämnet är ologiskt så att genusvetarna framstår som bakom flötet? Kanske är det bara resonerande människor som kan uppnå en hög intelligens? Eller skapar en hög intelligens resonerande människor? Förnuft och intelligens kanske bara är sociala konstruktioner? I vilket fall, vilket kom först – hönan eller ägget?

  Roger Klang

 13. mach skriver:

  Härligt Tanja att du är tillbaka igen efter din paus från genusvansinnet. Hoppas att den din återkomst inte var tillfällig.

  Läser SOU 2005/06:155 och återkommer med mer lite senare men hajjade till inför begreppet ”bokstavsutredare”…? Vad sysslar en sådan person med? Tror inte att det rör sig om en matematiker med algebra som huvudämne iallafall.

  På sidan 221 kan man läsa följande angående representation i arbetslivet:

  ”Regeringen har vidare gett en bokstavsutredare i uppdrag att överväga frågan om en jämnare könsfördelning i styrelserna för bl.a. publika aktie-bolag. Utredaren skall bl.a. analysera fördelar och nackdelar med olika lagstiftningsalternativ samt utforma förslag till ändringar i aktiebolags-lagen som säkerställer att minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett publikt aktiebolag skall vara av vardera könet”

 14. Stagecoach skriver:

  Tanja, skönt att du är tillbaka.

 15. Tanja B skriver:

  Mach, ”bokstavsutredare” – ja vad är det? 🙂

  Nordbo,
  ja jag länkade till den i en kommentar ju. 🙂

  Dolf, ja det är fina minnen det (ang SH-grejen). 😉

  Jag inser att inte alla (spec nytillkomna läsare) orkar klicka på alla länkar, så låt mig lyfta fram en sammanställning av några av de djupaste insikterna i den 69-sidiga texten “Genus och text” som Skolverket rekommenderar till blivande lärarutbildare: http://www.skolverket.se/publikationer?id=590

  * ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

  * ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

  * ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

  * ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

  * ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

  * ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

  * ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

  * “Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

 16. L skriver:

  Att länka till Jan Millds blogg är knappast förenligt med den värdegrund tidskriften Axess nyligen publicerat för sin verksamhet. Du får nog sluta skriva där.

 17. dolf skriver:

  ”bokstavsutredare”: min omedelbara koppling var att det handlade om ADHD, ADD, SAD, URK, SKURK och alla andra grejer som det är meningen att man skall åtgärda med prozac, concerta, adderall, snutteroll och spunkenell. Men … könsfördelning i styrelser och liknande genustrams?
  Jo, vilka skulle väl vara bättre passade till det än psykopatrikerna?

 18. dolf skriver:

  … vilket för övrigt påminner mig om Södertörns Högskola. Undrar om det inte finns en koppling där.

 19. QED skriver:

  Men, men … citera Jan Milld? Man kan väl inte citera folk som säger som det är hursomhelst? Jag blir orolig….

 20. Marie-Louise skriver:

  Härligt att du är tillbaka Tanja!

  Sverige behöver nagon med din klarsynthet, intelligens och humor.(Vilket saknas hos genusvetarna)
  Ge aldrig upp. Vi är manga som stöder dig.

  Marie-Louise F

 21. Utlandssvensk skriver:

  Tanja är ytterst modig som på detta extremt tydliga sätt vägrar att spela med i det eviga ”guilt by association” som är kulturvänsterns favoritmetod för att tysta meningsmotståndare.
  Jan milld är en mycket påläst och seriös debattör som jag har följt i många år men han ligger om möjligt några snäpp över Tryckfrihetssällskapet på EXPOs hatlista.
  Tyvärr är det nu närmast säkert att EXPO och andra åsiktspoliser nu kommer att hota och utpressa alla som kan tänka sig att ge Tanja utrymme i debatten. Axess kommer sannolikt att lägga sig platt och lär inte publicera fler av hennes alster. Troligen kommer det även att göras allvarliga försök att få henne avskedad eller ”omplacerad” och även här lär de lyckas.
  Låter ovanstående extremt? Detta beror då troligen på att ni inte, som jag, har följt EXPO och observerat deras arbetsmetoder sen starten. De har förstört livet för otaliga debattörer och Tanja har nu placerat sig själv mitt i deras kikarsikte. Jag hoppas att det visar sig att jag hade helt fel men tyvärr tror jag knappast att så blir fallet.

 22. Info skriver:

  KÄRA TANJA, DET ÄR SANT

  Jag såg just, att du besvarat några av mig i hastigheten ivägslängda ord. Ja, jag lovar att återkomma – på ett eller annat sätt.

  Faktum är, att jag tänkte just på dig, Tanja, när jag upptäckte, att en en viss Tiina flyttat in bara några meter från det ställe, där jag ibland brukar köpa en del livsmedel och kanske också tvärs över gatan (allt mera sällan) en liten kartong lätt-hm-hm.

  Samt tänkte jag på dig, när jag igår upptäckte bland de nya namnen på namnskylten nere vid porten: VON WRIGHT, M. Kvinna. Samboende med en annan ”von”. Manligt kön.

  Jag återkommer – på ett eller annat sätt – när jag vet mer.

  Hälsar
  Underrättelseunderofficer 602 Info

 23. 50/50 skriver:

  Jag får intrycket av att någon vill lägga en kollektiv skuld på utomeuropeiska invandrare. En sådan skuld finns inte och kan inte finnas. Man är ENBART skyldig till sina egna handlingar. Så nej feminister, ni kan inte beskylla vanliga män för våldtäkter de är oskyldiga till, och nej rasister ni kan inte beskylla vanliga utlänningar för något som de inte är skyldiga till.

 24. loofon skriver:

  Välkommen tillbaka Tanja.
  Varande djupt besviken på att missa tillfället på Limhamn att lyssna på dig, när jag nu en förhoppning att TFS ska kunna anordna ett annat möte vid ett annat tillfälle där genusvansinnet kan diskuteras.
  När man läser det du skriver om dagens universitet så är man ju mer än glad att man var färdig med sin utbildning för 30 år sedan …
  Redan ett par år efter jag var klar så började man sänka kraven, öka utbildningstiden, plocka bort kurser, ge fler poäng till de kvarvarande kurserna, osv, men att dessutom superponera på genus”vetenskap” på utbildningen är bara för mycket.

  Detta är ett, av många, extrema vänsterprojekt som bara syftar till att skapa oordning i landet, göra människor osäkra och där slutmålet är att skapa sådant kaos att ”revolutionen” kan starta.

  Det är därför vi ser en sådan oresonlig ilska från marxisterna när de märker att deras oinskränkta tolkningsföreträde i till buds stående informationskanaler nu undan för undan vingklipps av det fria ordet på Internet.
  Varför skulle någon med rent mjöl i påsen sätta igång och hota föreläsare som ska prata på ett möte?
  Hot som är så allvarliga att 67% av föreläsarna hoppar av!

  De som blir skrämda av att deras ämne diskuteras bör verkligen granskas noga och så offentligt som möjligt.

 25. Info skriver:

  JAN MILLD OCH AXESS

  Tanja länkar till Jan Milld, som i sin tur idag länkar till ett blogginlägg om medieföretaget Axess och tidningen med samma namn. Där, som alla vet, Tanja är en av de förnuftigare medarbetarna.

  http://gotiskaklubben.wordpress.com/2012/03/11/axess-johan-lundberg-och-den-judiska-extremismen/

  Gotiska klubben skriver bl.a.: ” Johan Lundberg då? Tja, inte mkt mer än en avlönad knekt – – -.”

  Det kan vara på sin plats att påpeka, att Lundberg inte är ensam om redaktörskapet utan sedan i höstas delar detta med en känd, politisk bloggare, Andreas Johansson Heinö. Också dennes agenda överensstämmer helt med tidningen Axess´ programförklaring överst på hemsidan. Så skrev t.ex. Heinö den 21/2 i år:

  ”Samhällen förändras och därmed uppstår också nya konfliktlinjer som kräver nya ställningstaganden, i stora och i små frågor. För min del symboliserar bilden av Sahlin i slöja ett Sverige som är på rätt väg. Ett Sverige där vi inte bara, som Ekelund anser, i religionsfrihetens namn accepterar moskéer utan faktiskt genuint välkomnar islam som en konstituerande del av det svenska samhället. 

Därför har jag också argumenterat för att offentliga institutioner i så stor utsträckning som möjligt bör tillgodose olika önskemål från skattebetalarna istället för att låta majoritetens önskemål ständigt vara vägledande. Därför har jag argumenterat för att det fortsatt bör vara lagligt att omskära pojkar i Sverige.”

  Heinö anser alltså, att Mona Sahlin iförd slöja symboliserar ett Sverige, som är på rätt väg. På väg att rekordsnabbt byta ut sin egen befolkning och att avskaffa sig självt.  26. Patrik Persson skriver:

  Jag får ont i magen när jag tänker på den förstörelse som löper genom landet, där genusvansinnet endast är en utlöpare av ett större bakomliggande fenomen.
  Tyvärr stormas förnuftets borg om och om igen av kaosets kolportörer när de dansar efter den förföriska flöjtspelaren.
  Måhända det är Sveriges karma, om man skall låna ett österländskt idégods.
  Därför är det glädjesamt när klara och starka röster påminner om något annat och riktigare.

 27. Tanja B skriver:

  Roger, dig har man inte sett på ett tag! 🙂 Ang det du skriver:

  ”Kanske är det bara resonerande människor som kan uppnå en hög intelligens? Eller skapar en hög intelligens resonerande människor? Förnuft och intelligens kanske bara är sociala konstruktioner? ”

  Faktum är att min senaste Axesskrönika handlar om just det, det senaste numret kom ut för två veckor sedan, ska lägga upp min text på bloggen i veckan. Handlar kanske inte om exakt det du frågar dig, men iaf om intelligens kontra förnuft.

 28. Tanja B skriver:

  QED, jag har inte citerat Milld utan länkat till hans genusinlägg och bäddat in hans genusvideos, om du ser efter noga. 😉 Jag vet att du är ironisk, men det finns faktiskt folk som på allvar anser att länkningar är farliga. Som tex den här journalisten http://nyheter24.se/blogg/eric-rosen/2012/03/12/tryckfrihetssallskapet/ ang en länkning jag gjorde till FT i en kommentar på Genusnytt, då FT var det enda stället där info fanns att tillgå (inte min kommentator Info alltså, utan information) ang Roland PM:s avhopp från TFS (förel kom sedan att ställas in: http://www.tryckfrihet.com/forelasningen-installd ) – där hade ngn följt twitterflödet. Men faktum är, vilket jag informerade denne Rosén om i en av mina kommentarer som ni kan se, att det i själva verket är mycket värre än så att jag i en kommentar på Genusnytt la in en länk till FT – en gång bäddade jag faktiskt in en hel video från FT (ty åter fanns ingen annan källa i det breda svenska medielandskapet) i ett av mina egna blogginlägg. I ett inlägg värt att läsa faktiskt: Väst driver på fördumningen av Östeuropa (se gärna videon som jämför PK med kommunism): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/04/16/vast-driver-pa-fordumningen-av-osteuropa/

  För att komma till saken. När Millds genusvideos dyker upp i TV-rutan är jag beredd att göra om inbäddningen från Millds Youtubekanal till SVT Play. 😉 Jag antar att det lär dröja, men när det sker så hoppas jag på inkommande mailtips, ska hålla ögonen öppna på mailen då kring 2020, eller kanske det blir 2050? Då är jag nog död, eller så väldigt gammal, men hoppas bloggen ligger kvar då så jag kan rota fram detta inlägg och fixa det. 😉

 29. Tanja B skriver:

  Marie-Louise, tack! 🙂

  Utlandssvensk,
  vad är det för domedagsprofetior? 🙂 Skulle det hända är det bara att bygga upp ett helt nytt universitet med en fin matteinstitution och att starta upp en ny tidning. För att tala genusspråk: jag kommer att ta mig plats. Det ligger dessutom faktiskt i fiendens intresse att jag inte lämnar samhällets institutioner, för då kommer ju dessa att tömmas eftersom jag kommer att få (nästan) alla med mig på nya äventyr. 😉

  För övrigt blev ju TFS-föreläsningen inställd så de bör väl vara nöjda, men även om den blivit av så har jag svårt att förstå varför man som föreläsare i en temadag om genusvansinne ska hållas ansvarig för vad några andra föreläsare talat om två månader tidigare (har bara sett det med Gunnar Sandelin på Youtube), har redan sagt vad jag tycker om detta här. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/02/05/paus-fran-vansinnet/#comment-15442

  Med samma logik, som ni ser i min kommentar, så har Nyheter 24:s egen chefredaktör blivit anklagad för att vara antisemt, vilket då borde göra hela Nyheter 24 till en antisemitisk tidskrift, och ska vi använda samma logik på Expo så är det ju rena katastrofen. 😉 Så det här med guilt by association är ju bara trams – och det inser alla.

 30. Tanja B skriver:

  L, ang ”Att länka till Jan Millds blogg är knappast förenligt med den värdegrund tidskriften Axess nyligen publicerat för sin verksamhet.” Jag antar att du syftar på Axess och tidsandan här: http://www.axess.se/

  Jo, det är det. Citat: ”Axess är för yttrandefrihet och åsiktspluralism och bedriver därför fri debatt kring alla ämnen som är angelägna i en liberal demokrati.”

 31. Tanja B skriver:

  Ser att Axess och tidsandan bara ligger på startsidan och inte har ngn separat, så det kan ju försvinna. Klistrar in det som L pratar om här (just nu överst på http://www.axess.se/ ):

  Uppdatering – direktlänk finns här: http://www.axess.se/newspane.aspx?id=314

  Axess och tidsandan

  Idén om vänster och höger uppkom i den franska nationalförsamlingen i samband med den franska revolutionen 1789. Liberalerna satt till vänster och de konservativa till höger. I Sverige har höger–vänster-skalan en ovanligt stor betydelse trots att vad som kan vara vänster under en period senare kan vara höger under en annan period och vice versa. Till exempel övertogs den konservativa idén om folkhemmet av socialdemokraterna 1928.

  Under lång tid var Sverige isolerat från det övriga Europas kultur som en följd av Gustav Vasas införande av protestantismen. En falsk föreställning om en ursvensk kultur utvecklades, som än idag omhuldas av grupperingar på ytterkanterna av det politiska landskapet.

  Axess anser varken att det finns någon ursvensk kultur eller att en sådan ska eftersträvas. Istället bör Sverige globaliseras och internationaliseras inte bara socialt och ekonomiskt utan också kulturellt.

  Så blir det geografiskt isolerade, kalla och konsensusstyrda Sverige ett intressant och spännande land att leva i, som kan attrahera människor från andra länder och vitt skilda kulturer.

  Axess är för det globala, liberala och mångkulturella samhälle som Sverige är på väg att bli en del av.

  Axess är för fri invandring, för fri rörlighet över alla nationsgränser och motståndare till såväl höger- och vänsterextremism som religiös extremism vare sig den förekommer inom kristendom, islam, judendom eller, till exempel, hinduism m.fl. religioner.

  Axess är motståndare till rasism och främlingsfientlighet och uppmuntrar till internationell dialog.

  Axess bygger på ett internationellt humanistiskt ideal där ett tydligt syfte är att föra in utländsk debatt i Sverige.

  Axess är för de sociala liksom de genetiska könens frigörelse, deras lika rättigheter och skyldigheter, för demokrati i familjen och barnens rätt till att välja sin framtid.

  Axess är för yttrandefrihet och åsiktspluralism och bedriver därför fri debatt kring alla ämnen som är angelägna i en liberal demokrati.

  Att inte fritt debattera de konflikter som framträder i globaliseringens spår vore endast kontraproduktivt och skulle gynna partier och grupperingar på de politiska ytterkanterna.

 32. Tanja B skriver:

  Info, ”Faktum är, att jag tänkte just på dig, Tanja, när jag upptäckte, att en en viss Tiina flyttat in bara några meter från det ställe, där jag ibland brukar köpa en del livsmedel”

  Jaha, jag trodde du alltid tänkte på mig. 😉 Tack för infon ang dina nya grannar. Kan det verkligen vara von Wright? Fråga henne om hon hittat till regnbågens slut än. Hon ansåg ju det var att förringa regnbågen i fysikböckerna att tala om att den syns i en viss riktning men inte har någon fast position.

 33. Tanja B skriver:

  loofon, ”Redan ett par år efter jag var klar så började man sänka kraven, öka utbildningstiden, plocka bort kurser, ge fler poäng till de kvarvarande kurserna, osv, men att dessutom superponera på genus”vetenskap” på utbildningen är bara för mycket. Detta är ett, av många, extrema vänsterprojekt som bara syftar till att skapa oordning i landet, göra människor osäkra och där slutmålet är att skapa sådant kaos att “revolutionen” kan starta.”

  Men det kan ju inte stämma – revolutionen kommer ju att bli en motreaktion mot allt detta trams. Bara vi hinner innan fördumningsprojektet gått för långt…

 34. loofon skriver:

  Ser man en ”fri” regnbåge så är det en rund ring.
  Jag har sett det från flygplansfönster men det kanske bara var en social konstruktion ….

 35. dolf skriver:

  apropå farliga länkningar. Hörde halvt om halvt ett nyhetsinslag i förrgår (tror jag) om en snubbe i england (tror jag) som utelämnas till USA för att han länkat till upphovsrättsskyddat material.
  Så, jo, det där med att länka kan nog bli farligt på riktigt.
  Kan man bli utelämnad för att länka till skyddat material är väl steget inte så långt till att bli fängslad för hatbrott om man råkar länka till något som ifrågasätter konsensuskulturen.

 36. Tanja B skriver:

  Info, ang ”Det kan vara på sin plats att påpeka, att Lundberg inte är ensam om redaktörskapet utan sedan i höstas delar detta med en känd, politisk bloggare, Andreas Johansson Heinö.” Det stämmer inte. Se själv på http://www.axess.se/magasin/ vilka som är redaktörer. Däremot kan man läsa på Heinös blogg ( http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/ ) läsa: ”Jag medverkar även i årets andra nummer av Axess som gästredaktör.” Kanske det du syftade på?

  Här har du något som kanske intresserar dig: Därför anser jag inte att SD är ett odemokratiskt och rasistiskt parti, det senaste jag hann läsa på hans blogg, är från i somras: http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/2011/06/darfor-anser-jag-inte-att-sd-ar-ett.html

  ”För det första måste man ta partiets ideologi och politik på allvar. SD vill minska invandringen kraftigt men inte avskaffa den helt. De invandrare som kommer till Sverige ska assimileras. De ska lära sig språket, kulturen, tillägna sig svenska värderingar och sedvänjor.

  Detta är en politik som vilar på en människosyn som faktiskt är raka motsatsen till rasismens. Den utgår nämligen från att individer kan byta identitet. Att man kan vara född i en kultur men, genom aktiv anpassning, bli del av en annan. Målet med SD:s assimilationspolitik är att alla i samhället ska dela en och samma nationella identitet. Många andra nationalistpartier i Europa definierar nationen utifrån objektiva kriterier. Men Sverigedemokraterna definierar svenskhet enligt följande:” osv.

  Men i vilket fall har vi enligt Heinö ännu inte uppnått det mångkulturella samhället (från temanumret i somras i ämnet multikultiralism), se Vi har aldrig haft en mångkultur: http://axess.se/magasin/default.aspx?article=927

  Det vi har haft, och alltjämt har, är istället ”multikulturalism” med sk identitetspolitik (”specifikt erkännande av och särskilda rättigheter för kulturellt definierade minoritetsgrupper”). Hur man ska göra Sverige till en mångkultur (vad det nu ska betyda och hur det nu ska definieras/omdefinieras) och hur dessa begreppsliga distinktioner förändrar något i människors vardag, framgår inte riktigt. Faktum är ju att identitetspolitiken drivits så långt och att grupperna som bor (och vill bo) segregerat ökar, så ambitionen att skapa en amerikansk smältdegel kanske kommer sådär 20 år för sent. Vad vet jag…

  Den som inte har ens de allra mest grundläggande kunskaper om islam kan heller inte på ett meningsfullt sätt tolerera muslimer. Samtidigt är insikten om en grundläggande värdepluralism i mänskliga samhällen förstås en grundförutsättning för att toleransidealet ska vara meningsfullt – om vi istället utgår från att vi faktiskt vet att en specifik uppsättning värden är de bästa vore ju assimilation den mest försvarbara modellen. Därför leder även detta alternativ oundvikligen mot ett ifrågasättande av värderingar som grund för den nationella gemenskapen.

  Vi har aldrig varit mångkulturella. Vill vi bli det måste vi till att börja med göra upp med arvet från de senaste decenniernas multikulturalism. Det är minst sagt fåfängt att inbilla sig att en (fungerande) kulturell mångfald skulle vara beroende av just de specifika politiska och ideologiska arrangemang som utvecklades i Nordamerika och Västeuropa under 1970-talet.”

  På tal om värdegrund, jag har ju glömt följa upp hur det gick med regeringens och Sabunis treåriga Dialog om samhällets värdegrund som skulle pågå 2008-2011 och ge oss en korrekt värdegrund att leva efter, minns ni den? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

 37. Tanja B skriver:

  loofon, jaha intressant! Och då måste jag ju påminna er alla om att man just nu kan se både Jupiter och Venus väldigt nära varandra på himlen så ta en titt ut genom era fönster. Själv studerade jag Jupiter och dess fyra galileiska månar dagligen (nåja, inte dagligen, på kvällarna menade jag, på dagarna var det solfläckarna) med mitt teleskop under tonåren, så det är ju min favoritplanet. Just nu ser det ut såhär i mitt köksfönster: http://www.biochem.szote.u-szeged.hu/astrojan/jupanb.htm Den roterar lite väl snabbt tycker jag, men ja ja, måste väl ta på mig mina glasögon. 😉 Har råkat trampa sönder två av tre par så nu måste jag ordna nya de närmsta veckorna. Tills dess får väl Jupiter snurra sådär då…

 38. dolf skriver:

  @Tanja
  jag försökte kolla JoV men såg inga planeter alls. Åt vilket håll är de: köksfönstret, vardagsrummet eller någon av gavlarna?
  Såg förresten inga stjärnor heller. Undrar om det är ett tecken på molnighet eller om de kompletterat listan över guds namn. (det sista var en obskyr hänvisning till en novell av Arthur C. Clarke)

 39. Info skriver:

  AXESS PROGRAMFÖRKLARING UNDER LUPPEN

  Tanja citerade Heinö: “Jag medverkar även i årets andra nummer av Axess som gästredaktör.´ Kanske det du syftade på?”

  Ja, exakt dessa rader var det jag hade i åtanke. Men innebörden av det tillfälliga (?) gästredaktörskapet vet förstås f.n. bara de närmast inblandade. Här sätts Axess-hemsidans politiska programförklaring under Jan Olof Bengtssons lupp:

  http://janolofbengtsson.com/2012/03/11/farval-till-axess/

  Man kan, om man har ont om tid, påbörja läsningen vid rubriken ”En ny programförklaring”. – Här återkommer Bengtsson till ämnet:

  http://janolofbengtsson.com/2012/03/15/axess-varfor/

  Vad gäller Sd:s assimileringsdrömmar måste partiet vakna upp och se sanningen i vitögat. Tanken på att kunna assimilera de väldiga mängder av främmande människor, som årligen i ständigt ökande mängd slår sig ned i Sverige, var kanske mindre verklighetsfrämmande för tjugo år sen men är numera helt orealistisk.

  Gåtan med de nya grannarna är löst. Mera härom före påsk.

 40. mach skriver:

  Dolf, planeterna såg jag för några timmar sedan ganska högt på himlen åt väst-nordväst…

 41. QED skriver:

  Tanja, jo jag är ironisk. Man behöver inte vara överens med Milld i allt för att referera till honom.

  Här är en artikel om hur multikulturalismen undegräver de mänskliga rättigheterna

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/18/multikulturalismen-undergr-ver-m-nskliga-r-ttigheter

 42. Info skriver:

  SKOLPOLITIK I SVERIGE OCH FINLAND

  Mats Dagerlind om Pisa-undersökningar och skolresultat i Sverige och Finland:

  http://avpixlat.info/2012/03/19/absurt-skylla-sjunkande-laskunnighet-bland-elever-pa-datorer/#more-13047

 43. Peter skriver:

  Må vara att Jan Milld ifrågasätter genusvansinnet, men man ska ha i tanken att Jan Mild också ifrågasätter antalet dödade judar under WWII. Så jag litar inte 100% på den mannen.

 44. gealach skriver:

  ”…men som i själva verket kommer att rasera de sista resterna av utbildningsväsendet och leda till att alla som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid ett svenskt lärosäte /…/ kommer att ha sex års fysikkunskap att ta igen under det två månader långa sommarlovet mellan gymnasiet och universitetet..”

  Antingen det, eller så kommer de utbildningarna, liksom många andra, att sänka sin nivå eftersom de som kommer från gymnasiet inte har den kunskap de haft tidigare. För att få studenter att stanna kvar på utbildningen tvingas man anpassa sig. Jag pratade nyligen med en lärare som undervisat i franska på universitetet i många år och han berättade att den grammatikbok som användes när jag själv läste A-kursen 1997 knappt fungerar på dagens A-kurser eftersom den är för svår.

  Risken är nog att samma sak händer med utbildningarna i naturvetenskapliga ämnen, om det inte redan skett.

 45. Daniel Spansk skriver:

  ”Och varför måste det egentligen vara 50/50 på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori?

  -Ja det kan man undra. Men IOM det könlösa samhället kan man ju som arbetsgivare helt enkelt skriva i anställningsdokumenationen att man har , antingen fiftyfifty , eller 100% könlösa i sin yrkeskår.
  Sedan är det bara att kontakta köns/genusmaffian och visa hur duktig man är.

 46. Robert Stenkvist skriver:

  Moira von Wright

  ”Det för mig in på frågan om på vilket sätt läromedlen bidrar till
  skapandet och återskapandet av pojkar och flickor som män och kvinnor, och på vilket sätt de
  bidrar till konstruktionen av manligt och kvinnligt genus.”

 47. Robert Stenkvist skriver:

  M v Wright

  ”Samtidigt finns det föga
  vetenskapliga belägg för en entydig dikotomisering. Generna förklarar inte ”i sig” biologiskt
  kön (jfr Kai Kaila 1997, Evelyn Fox Keller 1995).”

 48. Robert Stenkvist skriver:

  M v Wright

  ”Föreställningen om den (ut)bildade människan omfattar en person som är beläst och kunnig
  inom de akademiska disciplinerna, inte en person som är kunnig på att skapa trivsamma
  miljöer eller hushålla exemplariskt med livsmedel i hemmet.”

  Jo men VARFÖR är det så. Hon är egentligen otroligt ytlig. Skulle vara roligt att gå på djupet med hela resonemanget.

 49. QED skriver:

  ”Attacken mot genusteorin bygger på ett förlegat vetenskapsbegrepp”

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/18/attacken-mot-genusteori-bygger-p-ett-f-rlegat-vetenskapsbegrepp

 50. Tanja B skriver:

  ”Faktum är ju att identitetspolitiken drivits så långt och att grupperna som bor (och vill bo) segregerat ökar, så ambitionen att skapa en amerikansk smältdegel kanske kommer sådär 20 år för sent. Vad vet jag…”

  En etnokulturell smältdegel är helt okej så länge invandringen är konstant liten relativt ”majoritetsbefolkningens” demografiska sammansättning (och några exakta data och gränsvärden finns förstås inte utan handlar mer om common sense och genrella prognoser), men man kan ju fråga sig om det är positivt om invandringen konstant är stor; och då talar jag ur ett svenskt perspektiv, för vi har nämligen en riktigt bra ursprungsbefolkning (ja så är det faktiskt). Mångkulturalism (idealiseringen av det mångetniska samhället) har aldrig grundat sig på någon substantiell forskning utan på missriktade ideologiska idéer från låtsasforskare, idéer som även kulturmarxister som Johan Lundberg et al omfamnar. Som Steven Pinker (2011) resonerar kring så är människor, särskilt västerlänningar, av olika orsaker mer öppensinnade och toleranta än för säg etthundra år sedan, och det är i sig utmärkt i vissa avseenden eftersom det leder till en fredligare värld, men det är likväl helt irrationellt att sträva efter etnisk pluralism. Att utlänningar kommer hit som riktiga flyktingar eller asylanter, eller för att arbeta och studera, är helt okej så länge det sker i rimliga antal. Att däremot låta stora kvantiteter bli medborgare utan att göra en gedigen konsekvensanalys är däremot helt irrationellt och helt och hållet anti-vetenskapligt. Lästips i sammanhanget:

  1. Robert Putnam: ”E pluribus unum” (2007)
  2. Byron M. Roth: ”The Perils of Diveristy” (2010)
  3. Tatu Vanhanen: ”The Limits of Democratization” (2009)

  Vad göra då? Avbryt den icke-västliga massinvandringen, ompröva en hel del medborgarskap (inte minst för kriminella), och öka fertiliteten i medel- och överklassen. Amerikansk pluralism och melting pot-fantasier är missriktade irrbloss, luftslott för den som styrs mer av sentimentala känslor än förnuft och klarsyn.

 51. Sven Jansson skriver:

  Jag skulle vilja uppmärksamma en helt nyutkommen bok. Den finns just nu på startsidan här (av författaren som också skrivit boken Politiskt Korrekthet):

  http://www.reaktion.nu/

  Man kan hela det första kapitlet gratis här: http://www.bgf.nu/jj2.pdf

  RESUMÉ:

  Det senmoderna samhället präglas av en egalitarism som alltsedan 1968 haft grepp om Västerlandet, inte minst Sverige. Traditionella normer, knutna till den vita människan, har ansetts vara av ondo. För att uppnå ”jämlikhet” har såväl dessa normer som de nationella, etniska, historiska, kulturella och snart också könsmässiga banden luckrats upp. Målet är att alla ska betraktas som jämlika individer. I takt med detta har förändring blivit ett självändamål. Makthavarna har motat bort fungerande koncept utan att ersätta dem med något bättre. Oförutsägbarhet och otrygghet har byggts in i samhället. Där individen förr präglades av förhållningssättet tanke-handling, präglas hon idag av känsla-handling.

  På detta kommer att alla världens länder lyder under kravet på överdriven ekonomisk tillväxt. Genom att makthavarna upplöser alla kollektiva band skapas rotlösa individer som, för att fylla sina liv med (kortsiktig) lycka, hänger sig åt materiell konsumtion. På så sätt upprätthålls kravet på tillväxt.

  Miljöforskningen visar entydigt att nuvarande ekonomiska ordning är ohållbar. Vi lever i en förgiftad värld som kommer att förvärras av den fortsatt massiva befolkningsökningen. Varje barn som idag föds har hundratals kemikalier i sin kropp. För att säkra skördarna och mätta munnarna på jordens population krävs enorma mängder gifter i matproduktionen. Likaså är en stor del av våra vardagliga material giftiga. Framtidens politik måste vägledas av insikten att människan behöver jorden, som inte behöver människan.

  Överlag måste politiken bli mer pragmatisk och helhetsinriktad, endast så kan framtida utmaningar hanteras. Detta är kärnan i arkeofuturismen, ett begrepp myntat av den franske tänkaren Guillaume Faye. Begreppet förenar traditionella värden med evolutionslära, naturvetenskap och det bästa av tekniken. Utifrån arkeofuturismen pläderas i boken för en nordisk union med en egen ekonomi och ett ekologiskt hållbart kretsloppsystem. Norden bör satsa på att bli världens mest ekovänliga samhälle. Till skillnad från många andra områden, som kommer att präglas av svält och kamp om mat och rent vatten, har Norden ännu en möjlighet att åstadkomma detta.

  Respekten för naturen är ett av de tidlösa värden som med fördel kan knytas till en tydlig identitet och livsbejakande ordning. I denna har rättvisa normer återinförts och de typiskt kvinnliga – omvårdande – egenskaperna har uppvärderats. Samtidigt måste det bästa av den traditionella mansrollen restaureras och ges den komplementära status som varje fungerande samhälle kräver. Denna grund ger upphov till självständiga, harmoniska och ansvarstagande individer.

 52. Lovisa skriver:

  Tanja, har du sett Lundbergs Expoparodi? 🙂

  http://www.axess.se/blog/post/2011/08/06/Haspen-av-raspen.aspx

 53. loofon skriver:

  Det blir mer och mer tydligt att vi har ett kraftigt accelererande arbete från vänstern att ta över alla läroanstalter i Sverige.

  Målet hägrar med att råda helt över forskningen också och drömmen är självklar:

  ”Policy driven science”

  istället för

  ”Scientific driven politics”.

 54. Olof skriver:

  Bloggaren Oskorei har i ett inlägg skrivit om Tryckfrihetssällskapet i inlägget ”Foten har satts ned”: http://oskorei.motpol.nu/?p=5895

  Råkade stöta på det här också just om pronomen och jämställdhet: http://wodinaz.motpol.nu/pronomen-och-jamstalldhet/

  Det verkar som om en massa länder som inte är genusmedvetna använder begreppet ”hen”. Konstigt att dessa inte lyfts fram av genusforskarna.

 55. […] på Jan Millts  3 små video inspelningar. Tänker, funderar, tänker kritiskt. Är det så att feminismen är […]

 56. Olof skriver:

  Solguru om den social konstruerade verkligen:
  http://solguru.motpol.nu/?p=2147

  ”Diskussion som inte finns
  Det har alltså sina fördelar att anlägga det här perspektivet – främst att man, så länge man kan utöva någon form av makt, överhuvudtaget inte kan rubbas från sin förutbestämda rutt och position. Man kan exkludera andra ståndpunkter bara genom att ta till konstiga mantran (”Det är väldigt intressant att människor tycker att det finns minsta anledning att säga emot mig”). Det finns dock också brister. En svaghet är att resonemanget är väldigt svårt att popularisera. Det är därför de allra flesta (utanför den inre kärnan av idioter) som tror sig vara feminister eller allmänt med i tidsandan tror att det faktiskt finns en vetenskaplig diskussion om huruvida biologi överhuvudtaget påverkar människans intelligens, könsroller och beteende. Det gör det alltså inte. Det finns däremot en diskussion om balansen mellan biologins betydelse för olika aspekter på människan, med bedömningar som varierar mellan 40 och 60% (vad gäller det mesta – inklusive intelligens). ”

 57. Info skriver:

  BRÖMDA ANN HEBERLEINS RETORISKA KONSTGREPP

  Se här hur ledigt och elegant hon på språkets vingar svingar sig över från Ströms och Billings ”kvinnohat” till den med dem själsligt besläktade Anders Breivik och från honom till det avskyvärda partiet Sverigedemokraterna, som egentligen i sin helhet består av ca 340.000 väljande, tvättäkta breivikare (DN Kultur-Nöje 19/3):

  ”Att Ström och Billing ger uttryck för både rädsla och förakt för kvinnor framgår med all tydlighet, men Knausgård? Mer än en gång har jag undrat om alla de debattörer som pekar ut Karl Ove som en kvinnohatande, rasistisk mansgris egentligen har läst honom.

  Att iskalla högervindar blåser över Europa, inte minst i vår del av Europa, med öppet främlingsfientliga partier i riksdagen och ett allt råare diskussionsklimat är dessvärre inte en nyhet. Otaliga artiklar har belyst och problematiserat detta – den växande antisemitismen i Ungern, de nordiska främlingsfientliga partierna, islamofoba strömningar i Tyskland och Frankrike, relationen mellan Anders Behring Breivik, SD och sådana ljusskygga element som English Defense League. Maria Svelands artikel var därför välkommen.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-en-lattnad-att-kallas-idiot

  Föga förvånande uppskattade Ann Heberlein inte heller Tanjas och Svante Nordins synpunkter i Filosofiska rummet den 7/3 2010. ”Den ohämmade rädslan för genuscertifiering är trams”, skrev hon t.ex. i en artikel i Sydsvenskan den 8/3. Se vidare diskussion och referat hos Tanja:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/tag/ann-heberlein/

  Ännu mer aggressivt var ett bidrag i DN nyligen av chefredaktören för Feministiskt Perspektiv, anarkafeministen Anna-Klara Bratt (om Ström, Rothstein, Breivik, Schyman, hatet, Utøya, Sveland, hatbrev, ”fascistiska, högerextremistiska och rasistiska krafter”):

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer

  Men vad nu – jag tror att hon glömde Hitler!

 58. Info skriver:

  TITTA PÅ DEN HÄR TJUSIGA MÄNNISKAN!

  http://www.blogger.com/profile/00573500892712973826

  Nog syns det på långt håll att det rör sig om en ung och kaxig (f. 1957), kultiverad och trovärdig universitetslektor vid SU. Närmare bestämt i det humanistiska fantasiämnet ”barn- och ungdomsvetenskap”. Genusperspektiv på barn och ungdomar?

  Alex Bengtsson, Expo och Vänsterpartiet, är enligt samstämmiga ögonvittnesiakttagelser fullkomligt besatt av Sd. Alla hans föreläsningar landet runt, alla hans bloggposter år efter år handlar om plikten att utplåna detta parti. Eva Berglund, aktiv miljöpartist, är tydligen på samma sätt besatt av Tanja Bergkvist.

  Någon har nyligen lagt till Tanjas blogg i sin blogglista, vilket föranlett Eva Berglund att omgående revidera sin egen lista så att denne någon ”åkt ut”:

  ”Av någon bisarr anledning har det visat sig att bloggaren Cornucopia, som jag tycker ofta har haft lite kul och tänkvärda blogginlägg, har hakat på den rabiata antifeministen Tanja Bergkvist.”

  http://begrundatoplitat.blogspot.se/2012/03/cornucopia-ut-nar-tanja-bergkvist-akte.html

  Detta väcker förstås en viss nyfikenhet. Vem är Eva Berglund utöver att vara en lärd vetenskapsperson och feministisk godhetsreformator? Ja, kanske avslöjar hennes föregående blogginlägg, den 8/3, något av intresse. Hon återger där sin favoritkomposition: ”Befrielsen är nära / tiden är nu mogen / Nu vaknar vi kvinnor / Å, alla kära systrar” (text Suzanne Osten, Margareta Garpe, Grupp 8).

  http://begrundatoplitat.blogspot.se/2012/03/befrielsen-ar-nara.html

  Eva Blomberg beskriver det eländiga tillståndet i Sverige:

  ”På våra gator sitter tiggarna.”
  ”Runt Europa drar underbetalda barnflickor, byggnadsarbetare och bärplockare.”
  ”Konstnärer jobbar på dagis.”
  ”Kvinnors jobb värderas fortfarande systematiskt lägre än mäns. Kvinnor jobbar mer deltid.”

  Tanja – hennes kritik av dig, hennes ”kära syster”, ska du inte bry dig ett dugg om.

 59. Lennart W skriver:

  Tanja, jag håller med dig i vad du själv skriver i bloggposten. Men videolänkningarna..?

  Skulle jag vara tvungen att välja mellan ”genusmaffian” och ”invandringskritiker”, så skulle det bli ”genusmaffian”, 100 gånger av 100. Måste jag välja?

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Intressant inlägg av Aktivarum: ”Journalisters jobb är inte att uppfostra medborgarna – Ingrid Carlqvist vs Kaj Schueler” http://aktivarum.wordpress.com/2012/03/19/journalisters-jobb-ar-inte-att-uppfostra-medborgarna-ingrid-carlqvist-vs-kaj-schueler/

  Lite upptagen idag, återkommer imorgon ang kommentarerna.

 61. loofon skriver:

  Kanske är det så Lennart W att du lagt en del tid på att försöka utröna vad genustokeriet handlar om.

  Skulle du lägga samma tid på att undersöka vad landets invandringspolitik innebär för oss hederliga medborgare så kanske du inser att du inte behöver välja …

 62. Lars skriver:

  Oj länkningar till Milld, Tanja. Har du verkligen tillräcklig koll på invandringsdebatten för att undvika att du bränner dina skepp? Lundberg själv har ju varit livrädd för att bli nedsmutsad genom att exempelvis stänga ner kommentarsfältet i sin egen blogg. Blotta tanken på att bli förknippad med Milld skulle ge honom frispel. Visst är det vansinnigt men korten måste spelas på bästa sätt. I Sverige råder som bekant en annan verklighet än i övriga världen när det kommer till dessa frågor.

 63. Lennart W skriver:

  loofon: Nu gissar du ju helt vilt om mina erfarenheter. Är det på samma sätt du fått reda på allt du ”vet” om invandring? Alltid lika trist att se när folk automatiskt utgår ifrån att de som har andra värderingar än en själv måste ha det pga okunskap.

 64. […] Om ni vill ha en diskussion om vad som utmärker de delar av världens som är bättre så börja med att lyssna på videon med Steven Pinker i detta inlägg. Bra krönika av Johan Fransson hos Pelle Billing “Skapa en fiende för att nå politiska mål” Tanja Bergkvist bloggar igen “Millt sagt om genusvansinnet” […]

 65. 1984 skriver:

  Lennart W., din kommentar är ideologiskt förvriden på ett sätt som är besläktat med genuserierna. Den seriösa frågan för en fritt tänkande människa handlar inte om att välja mellan ideologin i lag Z eller ideologin i lag X. Nej, den viktiga frågan är vad som är sant och vad som är falskt. Det finns bara ett sätt att reda ut det: genom att utan förutfattade meningar och ideologiska skygglappar undersöka saken. Frågan är då vad som är ideologi och vad som är fakta, precis som inom genuserierna.

  Exempelvis klarade Mauricio Rojas av att se realiteterna i vitögat utan att bli nazist:

  http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet

  …fast han gick i landsflykt från sitt nya land kort därefter, eftersom han blev trakasserad av den svenska åsiktspolisen.

  När man har klart för sig vad som är fakta och vad som är ideologi så finns det naturligtvis inte bara ett möjligt svar, så du behöver inte vara orolig. Även om du skulle upptäcka att saker du tidigare trodde på är lögner så leder det inte obönhörligt till Breivik.

 66. blaval skriver:

  Jag tänker såhär läs genus! Läs lite böcker, läs lite fakta. Öppna ögonen. Det är inte så att feminism o genus är av ondo. Däremot gör människor som delar upp människor i VI o Dem samma sak som Hitler. Kasta inte runt sten i glashus när det är ni som står i glashuset. Att låta extremister stå för en hel grupp är okunskap, rädsla.

  Osäkerhet leder till hat, kunskap bygger broar. Stå o peka med ett finger på VEMS felet är på det här viset är precis vad ni själva gör. Feminismhat….manshat….

 67. Info skriver:

  SVAR TILL LENNART W (20/3 10.29 fm.)

  Jag har hört dig säga liknande saker förut. T.ex. att du mer än gärna ville delta i (våldsamma) demonstrationer mot massinvandringskritiker och lika gärna ville gå omkring med en knapp på jackan, där det stod ”Sverigedemokraterna nej tack”. Jag påminner om gamla glada kommentarsdagar (Info 2010-10-08):

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/10/03/manlighet-en-folksjukdom-ungdom-mot-rasism-gar-mot-etnopluralism-och-en-svensk-rattstavningsgen-ar-varlden-upp-och-ner/#comment-9976

  Lennart W:s spydiga svar följer omedelbart därunder.

  Och den 13/4 2010 skrev Lennart W:

  ”Bevara Sverige Svenskt och genuseribefriat? – Tack för mig i så fall. Jag är på väg att ge upp om den här bloggen. Sorry Tanja!”

  Jag (Info) erinrar mig, att jag själv vid något tillfälle svarat Lennart W i ett något missbelåtet tonläge – kanske onödigt. Men jag har också, vid ett annat tillfälle, försökt muntra upp Lennart och göra honom glad. Nämligen genom att anföra ett exempel på verkligt GOD och föredömlig nationalism till skillnad från den ONDA, svenska nationalismen:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/26/hemmafruar-genusexperter-och-sverigedemokratiska-tider-”i”-norden/#comment-14048

  Mot nämnda utställning på Göteborgs konstmuseum förekom, vad jag vet, inga massdemonstrationer vare sig av Lennart, AFA/Expo, LO, Fi, RFSL, Sjupartiet, Sveriges Hemliga Journalistiska Brödra- och Systraskap eller den övriga oikofobiska eliten.

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Guilt by association?

  Lars, ang https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/17/millt-sagt-om-genusvansinnet/#comment-15577 och ”Oj länkningar till Milld, Tanja. Har du verkligen tillräcklig koll på invandringsdebatten”

  Måste jag verkligen ha det?

  När jag fick info om dessa fyra genusvideos och 16 (!) inlägg med bokrecensioner om alltifrån Tokfeminismen till Elitfeministerna så tyckte jag det var självklart att lyfta fram det på bloggen med min genusvansinnes-profil. Det betyder ju inte att jag delar allt vad Milld skrivit i alla övriga frågor, varav många jag inte ens är insatt i. Dessutom har jag inte hunnit läsa mer än några inlägg på hans blogg överhuvudtaget eftersom jag är hopplöst efter i min ambition att scanna av hela Internet sedan valet 2010 ;-).

  Jag anser inte att jag kan hållas ansvarig för hela hans övriga flera decennier långa verksamhet, utan som jag ser det (och som den som har ögon kan se genom att läsa detta inlägg) har jag lyft fram hans insatser i genus-jämställdhetsdebatten. Sedan finns det alltid folk som istället för sakfrågan (då de inte kan ta debatten) hellre vill sätta fokus på om en länk leder till en annan blogg som i ett annat inlägg har en kommentar med en länk till en annan blogg som länkar till en kommentar i en blogg där det i ett annat inlägg står något olämpligt i en kommentar.

  På samma sätt som jag ofta här på bloggen lyfter fram professor Olle Häggströms läsvärda och kloka inlägg i skoldebatten utan att jag därmed automatiskt anses ta ställning i frågan om koldioxiddebatten som jag inte är insatt i men som han skrivit mycket om och är insatt i, se tex här och även här (däremot är jag intresserad av frågan av kemikalier i vardagen som jag även skrivit om i Axess: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/12/13/norge-avskaffar-genusforskning-och-lite-om-underkastelse-foda-och-evolution/ ) och lika lite tar jag per automatik genom att länka till ett skolinlägg ställning till vad Humanisterna håller på med där Häggström var styrelseledamot (iaf 2010: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/myt-att-kristendomen-byggt-sverige_4344755.svd ). För att ta ett (annat) exempel.

  Jag behöver inte ens instämma i varje fråga i genusfrågan som lyfts fram av andra genuskritiska röster. Tex har vi det här om tjejavdelningar på gym: http://genusnytt.wordpress.com/2011/06/15/insandare-om-tjejavdelning-pa-gym/ där det finns åsikter om att om man betalar samma avgift för sitt gymkort så ska man ha lika rätt till samma yta att träna på, medan ett tjejgym innebär att tjejer har tillgång till både tjejgymmet och den ”vanliga” gymlokalen. Här kan jag tycka att det faktiskt kan vara skönt att ha en tjejavdelning. Helst skulle jag vilja ha en helt egen avdelning för mig själv också med matteformler och periodiska systemet på väggarna – men det är kanske för mycket begärt? 😉


  Jag utgår ifrån att rationellt tänkande människor inser
  att jag inte kan stå till svars för andra bloggares inlägg i alla andra andra frågor än de jag lyft fram på bloggen, i synnerhet om jag inte läst alla dessa inlägg. När Milld inledde sin politiska verksamhet var jag inte ens född så det är ganska naturligt att jag inte hunnit följa upp allt. 😉

  Jag vill alltså hävda min rätt att lyfta fram Millds nyproducerade genus-videos utan att för den sakens skull anses associerad till allt annat som han skrivit i en massa andra frågor under sin 40-åriga (!) politiska verksamhet. Att plöja hans omfattande blogg eller BGF skulle ta några månader – minst, men jag kan skriva upp det på min att göra-lista! 😉 När Millds genusvideos dyker upp i TV-rutan är jag beredd att göra om inbäddningen från Millds Youtubekanal till SVT Play. Jag antar att det lär dröja, men när det sker så hoppas jag på inkommande mailtips, ska hålla ögonen öppna på mailen då kring 2020, eller kanske det blir 2050? Då är jag nog död, eller så väldigt gammal, men hoppas bloggen ligger kvar då så jag kan rota fram detta inlägg och fixa det. 😉

  Och för att svara på din fråga om jag har koll på invandringsdebatten. Jag har ju följt den i radio och TV (har man kunnat undgå det?), och både Timbro har haft temadagar om ”Integrationens utmaningar” och Axess har haft ett dagslångt seminarium med titeln ”Bortom multikulti” (6 timmar på Axess play) och sedan hade Axess ett seminarium på temat i Almedalen – dessa finns bara att se på Axess play för den som har Axess Plus/är prenumerant, men ett kort klipp från Almedalen finns på nätet: http://www.youtube.com/watch?v=y6dDMU_JfXw

  Och det första numret av Axess jag skrev i hade faktiskt temat ”Multikulturalismens utmaningar (min första krönika handlade dock om Genusaspekter på slutförvar av kärnbränsle)och sedan finns ett till temanummer i Axess om detta från i somras: ”Den enfaldiga multikulturalismen” så lite koll har jag ju på debatten. Men Millds blogg har jag ännu inte plöjt. Hoppas du är nöjd med mitt svar på frågan, blev kanske lite väl långt – som vanligt. 🙂

 69. Utlandssvensk skriver:

  Tanja,
  Det är på många sätt uppfriskande att du skakar av dig klagomålen på att du har länkat till Milld med förnuftsmässiga argument. Självklart borde det vara exakt som du skriver, dvs. att du inte kan hållas ansvarig för samtliga inlägg från en given debattör enbart pga. att du länkar till ett av dessa inlägg.

  Men samtidigt tyder det på en nästan verklighetsfrämmande naivitet från din sida. Det är förvisso inte populärt att skriva kritiskt om genusfrågor i Sverige men de rektioner som då uppstår är väldigt beskedliga jämfört med vad som inträffar om man framför motsvarande kritik mot mångkultur och/eller massimmigration. Många har förlorat sina jobb, blivit uteslutna ur facket, fått sina hem vandaliserade, blivit hotade och misshandlade eller t.o.m. drivits i landsflykt. Pga. av detta inser nästan samtliga svenska debattörer att de är bäst att antingen undvika ämnet alternativt ge läpparnas bekännelse. De som inte är villiga att gå den vägen skriver nästan genomgående anonymt . Julia Ceasar är ett framstående exempel på detta och samtliga hennes krönikor finns samlade på bloggen Aktualia.

  Men, kanske du då invänder, vad har detta att göra med att länka till Milld? Jo, det är nämligen så att guilt by association är ett favoritvapen för den Svenska medievänstern och de använder detta mycket framgångsrikt. Hela EXPO projektet är ett enda långt guilt by association resonemang. Ungefär enligt följande resonerar de: ”Vissa medlemmar i SD var en gång i tiden med i BSS och där fanns det andra medlemmar som var skinheads. Således är SD en skinheadsrörelse”. En annan favorit är just att kritisera länkar till andras websites: ”Känd SD politiker länkar till blogg XYZ. XYZ är en blogg som förnekar förintelsen. Således förnekar SD förintelsen.”.

  Nu kan man tycka att detta är närmast barnsligt fånigt men tyvärr har dessa personer väldigt stort inflytande som de närmast njuter av att använda. Du såg själv hur livrädda dina meddebattörer på TFS blev när EXPO började göra förfrågningar.
  Jag beundrar ditt mod, Tanja, men det är viktigt att du inser hur modig du är. Risken att du blir av med ditt jobb och förnekas möjlighet att skiva i t.ex Axess är väldigt stor.

 70. Utlandssvensk skriver:

  Tanja,
  Överstelöjtnant Stellan Bojerud är en av Sveriges mest etablerade militärhistoriker. Han har skrivit flera böcker och var ofta med i SVT i samband med t.ex Irak kriget. Dessutom var han politikt aktiv och satt som ersättare för M i riksdagen i många år. Men sen gick det snett:

  ”Sedan jag anslöt mig till SD har mitt liv förändrats. En gammal vän sade upp bekantskapen, men fler kom och fattade i löndom min hand. Vi är med dig, men vi vågar inte visa det öppet. Detta utspelar sig i Sverige 2010. Ett land som anser sig ha världsrekord i demokrati.

  Vi i SD Solna-Sundbyberg sammanträder på hemliga platser på grund av hot från AFA. Vi lever som motståndskämpar i ockuperat land. Men vi är inte ockuperade av främmande makt, utan svenskar som tillhandagår främmande intressen (läs extrem islamism). Quislingar mot det svenska folket, helt enkelt.

  Jag sparkades från Historiska Media. Mina artiklar som tidigare togs in i DN, SvD, Expressen och Aftonbladet refuseras numera. Inte ens lokaltidningen tog in ett vänligt genmäle, fastän jag hade angripits av (s).”

  http://mopsen.wordpress.com/2010/01/18/motstandsman-i-eget-fadernesland/

 71. Aktivarum skriver:

  Lars:

  ”Oj länkningar till Milld, Tanja. Har du verkligen tillräcklig koll på invandringsdebatten för att undvika att du bränner dina skepp?”

  Vilken invandringsdebatt? Filmerna handlar om vetenskap och genuslära. Tanja har länkat till de HÄR fyra filmerna, hon har för inte länkat till varenda annan film som Milld har gjort hon har enbart länkat till dessa. En länkning är heller inte automatiskt stöd heller, att forska OM nazismen betyder inte man ÄR nazist.

  ”Lundberg själv har ju varit livrädd för att bli nedsmutsad genom att exempelvis stänga ner kommentarsfältet i sin egen blogg. Blotta tanken på att bli förknippad med Milld skulle ge honom frispel.”

  NEDSMUTSAD!??? Vems teori är det att du blir nedsmutsad genom att ha debatt? Källa tack! Det där är ju rena Sovjetmetoder så varför blir inte de själva nedsmutsade av Sovjets mord och censur genom att sprida skiten? Är Sovjet finare kanske? Det är ju det som ligger bakom ytan hela tiden eller hur. Pga att de var en diktatur så kunde de lura skjortan av ledande samhällsvetare – för samhällsvetarna var det mycket lättare att hitta saker att gnälla på i demokratier.

  ”Visst är det vansinnigt men korten måste spelas på bästa sätt. I Sverige råder som bekant en annan verklighet än i övriga världen när det kommer till dessa frågor.”

  Så med andra ord skall vi stödja en världsbild där svenska makthavare är kulturrasistiska mot resten av världen trots att makthavarna ifråga varken har stöd INOM Sverige eller Utanför?

  Nej tack!

 72. Aktivarum skriver:

  Tanja B:

  Min kommentar hamnade i filtret igen, ingen aning varför.

 73. blaval: Fast i en hel del lägen finns det ofrånkomligen ett ”vi” och ett ”dem”. Dels på mer subjektiv individ- och gruppnivå (vänner/icke-vänner för att ta ett exempel), dels på exempelvis nationell nivå. Ett exempel med avseende på det senare: svenskar (vi); norrmän (dem).

  Beträffande hur man kan, ja rentav bör, förhålla sig till olika folkslag och religioner – både inom det svenska territoriet och ur ett vidare perspektiv – så anser jag det vara förfelat att både ignorera grupper och individer. I stället krävs en växelverkan mellan grupp- och individnivå: alla människor har rätt att behandlas som en enskild individ, men att ignorera generella gruppmönster är dels närmast omöjligt, dels faktiskt irrationellt.

 74. maja skriver:

  Här ett fint program som vid ca 50 min kommer fram till att matematik och verklighet är samma sak! Se!

  http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

  Genusvetenskap kan väl snarare jämföras med märklighet…
  På urplay finns även pgm om matematikens skönhet

 75. loofon skriver:

  Citat:”loofon: Nu gissar du ju helt vilt om mina erfarenheter. Är det på samma sätt du fått reda på allt du “vet” om invandring? Alltid lika trist att se när folk automatiskt utgår ifrån att de som har andra värderingar än en själv måste ha det pga okunskap.”

  Jo jag ”vet” en hel del om invandringens konsekvenser, speciellt som jag noggrant följt detta skådespel i minst 10 år och inte minst eftersom jag växte upp tillsammans med dem som kom på 50/60-talen, en grupp som dagens etablissemang gärna drar upp som exempel.
  Det är dock en avgrund mellan den genomsnittlige invandraren som kom då och genomsnittet på dem som kommer nu!

  De som kom då var som regel i arbete inom en vecka efter ankomsten. De lärde sig på egen hand snabbt vårt språk utan en massa daltande.
  De anammade den kultur som deras nya land företrädde och krävde vare sig särbehandling eller extra förmåner.
  De såg inte DO som en inkomstkälla, eller rättare sagt, de hade inte gjort det även om denna företeelse hade funnits då.
  Det var en skam, inte en smart grej, att inte försörja sig själv och via skatt bidra till samhället som hade tagit emot dem.

  Som varande störst, bäst, vackrast och ödmjukast så har jag att konstatera att jag aldrig under mitt ganska långa liv har dragit fel slutsatser i ett ämne som jag verkligen satt mig in i.

  Därför anser jag mig kunna påstå med trestjärnig signifikans att dagens invandringspolitik är en katastrof för mitt land.
  Ur det faller att jag anser att du har fel om du inte samtycker, men så är det ju med åsikter, var och en får ha sina.
  För mig har det dock alltid varit så att jag sover bäst när mina är väl underbyggda.

 76. dolf37 skriver:

  Eloge till Tanja. Jag tror du gör något som är helt unikt när du säger jag inte ens är insatt i, inte bara en gång utan ett flertal gånger. Det är en märklig aberration som har fäste i vårt samhälle att man måste vara insatt och ta ställning till allt. Vad det än gäller så gensyras media och samhällsklimatet av ett dikotomist tänkande ”för eller emot”. Jag för min del anser i alla fall att vi behöver lyfta fram att det faktist är ok att säga ”jag vet inte”, och till och med ”jag har ingen åsikt i frågan”.
  Man behöver ingen höskole- eller universitetsutbildning för att sätta sig in i frågor som co2/agw, 9/11 och vaccineringar. Men man behöver en god dosis analytisk förmåga, kritiskt tänkande och integritet. Och sist men inte minst kräver det att man sätter av tid, rejält med tid.
  Jag skulle vilja säga att en av de absolut viktigaste grundförutsättningarna för ett kunskapssökande är att man erkänner att man inte vet och att man förmår separera ut det man vet från det man inte vet och särskilja fakta från åsikter.

 77. QED skriver:

  Tanja, bra om guilt by association. Finns ett lättfatligt diagram här:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Venn-diagram-association-fallacy-01.svg

  Män presterar sämre intellektuellt när kvinnor tittar på tydligen:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/man-presterar-samre-nar-kvinnor-tittar-pa

 78. dolf skriver:

  ursäktar för mitt oavsiktliga byte till mitt sekundärnick, men det är väl ingen som tar fel på mitt gemytligt kärvänliga leende.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Maja, ja det var ju just det programmet jag tipsade om ovan i kommentarerna: ”Finns verkligheten på riktigt?” 🙂 Börjar min 8:30 och precis som du skriver kommer betydelsen av matematiken in den sista kvarten i samband med det holografiska paradigmet/principen där någon hävdar att matematiken inte är en uppfinning utan den underliggande strukturen, där verkligheten är en projektion av denna, och därmed är matematiken verkligheten! 🙂 http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld Jag skulle återkomma till kommentarerna men får dessvärre bli imorgon ang alla andra kommentarer.

  Utlandssvensk, sluta nu med dina domedagsprofetior – här är det inte Expos spelregler som gäller utan mina – dvs det sunda förnuftets spelregler! 😉 Jag behöver inte upprepa allt, utan jag tog ju det här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/17/millt-sagt-om-genusvansinnet/#comment-15584 Nu har Milld skrivit 16 inlägg och recenserat flera relevanta böcker i genus/jämställdhet samt gjort 4 videos – är det konstigt att jag tar upp det med tanke på att genusvansinnet är mitt huvudämne? Jag noterar att Milld skriver nästan lika långa inlägg som jag själv gör – nu när jag kollat in hans blogg pga de två klagomål som inkommit. De som blir utkastade ur de samhälleliga institutionerna kommer antagligen att än mer ägna sig åt att granska och försöka förändra dem. Men jag tror som sagt att folk är rationella och ses verkligheten sådan den är: jag bäddade in fyra genusvideos – big deal. För övrigt blev jag igår för tredje gången på kort tid uppringd av SVT Debatt, som idag ska handla om abort vid misstänkt Downs syndrom, men jag fick tacka nej igen pga jag inte har möjligheten åka till Gbg just nu och dessutom är jag ganska nyanserad i de frågor de ringt mig om på senare och intar ingen ytterlighetsståndpunkt direkt (men jag hoppas det snart kommer en fråga jag känner jag verkligen måste ta mig an). Flertalet jag känner som har blivit mödrar har sagt att abort vore otänkbart efter att man redan har barn – de har reviderat sin syn, kan säga att samma sak vad gäller mig. Han som ringde uppgav dock att 90% i en undersökning skulle välja abort om det visade sig att barnet hade Downs. Och sedan kommer väl frågan att dryftas hur långt man ska gå i undersökningarna kring andra sjukdomar så att föräldrarna på förhand vet. Och frågan var om detta visar att vi är påväg mot ett elitistiskt samhälle. Tror knappast vi är påväg mot ett sådant – om 90% gör abort vid Downs så beror det väl på att de väger in barnets livskvalité, sin egen, om de redan har andra barn, om de kan få fler osv, och dessutom är det väl idag snarare en ego-grej att visa upp en felfri fasad utåt. Trodde verkligen inte siffran var så hög i Sverige. Ivf, har de hittat intresserade debattörer så kommer det att sändas ikväll till följd av någon TV-dokumentär som gått nyligen i frågan, och som jag inte sett. Men nu måste jag sluta. Åter imorgon.

  Aktivarum – tack för din kommentar! Vet ej varför den längre hamnade i spammen. 😦

 80. Utlandssvensk skriver:

  Tanja,

  Fria Tider hade faktiskt en artikel på just detta tema idag:
  http://www.friatider.se/expo-smadar-med-ny-rapport

  För övrig skriver Bruce Bawer, som har haft artiklar i alla stora amerikanska tidningar samt skrivit flera böcker som har legat på NYT bestseller listan, återigen om Sverige:

  http://frontpagemag.com/2012/03/22/there-is-no-free-speech-in-sweden/

  Ok, jag ger mig…..

 81. DogDylan skriver:

  Jag tycker nog man kan länka till vad man vill. Jag menar, det är orimligt att anta att man måste stödja allt på en hemsida, bara för en viss specifk artikel är bra. Jag kan ju erkänna att jag läser en massa olika bloggar,netzines och tidningar om än inte på daglig basis och sällan speciellt djupt. Bland ”högerextremisterna”: Occidental Observer, Motpol, Alternative Right och Amren.

  Bland ”vänsterextremisterna”, Dagens Arena, Expo, Proletären, Folket i Bild, Expo, Counterpunch, Max Blumenthal, Norman Finkelstein osv. I ”mainstream-högern” läser jag Axess-bloggen, Johansson Heinö och Adam Cwejman. Jag håller också koll på den den svenska högern utanför mainstream så som Fria Tider, Avpixlat, och Jan-Olof Bengtsson. Sedan läser jag ju Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Bland forumen läser jag bara Flashback och såklart se jag vad som sker på den libertarianska fronten. Sedan läser jag ju den här bloggen också.

  Vad som skiljer de som kan något från de som inte kan något är de som vägrar läsa annat än det som infinner sig i det egna ideologiska rummet. Det är också viktigt att man har koll vad som händer på olika politiska fronter, både de inom etablissemanget och de utanför. Det är också viktigt att se vad som sker på både bland socialister, liberaler,libertarianer konservativa och nationalister om man vill ha ”koll”.

  Nu vet jag ju att DN bedriver metapolitik och det är därför deras ”analyser” egentligen inte är annat än ideologiproducering – men vi som är intresserad av riktig politisk analys och inte direkt har en politiskt agenda (som jag själv) – så bör man läsa allt. Vilket jag gör.

  Det som är litet tråkigt med etablissemangsmedia och etablissemangspolitik är att vi i princip redan vet vad de tycker och tänker. De är så förutsägbara och tråkiga som inte vill presentera spännande politiska analyser. Det finns dock en del statsvetare vid bland annat SOM-institututet som bedriver litet intressanta analyser, om än att de är dåligt uppdataterade. Även Motpol (bland annat Oskorei och SolGuru) verkar vara intresserade av att då och då presentera intellektuella alster om vart politiken bär av. Annars är ju Flashback riktigt sjukt bra, då ”massan” som skriver där oftast kan komma på en hel del smart och intressant.

  De sämsta politiska analyserna görs naturligtvis av journalisterna på mainstream-media. De är så jävla dåliga, dåligt pålästa, fulla av ideologisk övertygelse och helt fixerade vid att presentera deras bild av verkligheten, att det inte ger så mycket för oss politiskt intresserade, men det ger en fingervisning vart etablissemanget går politiskt eftersom mainstreasm politiska analytiker egentligen är ”säljare” och ”politiker” än egentliga analytiker.

 82. Phin Daralia skriver:

  Tanja,

  heder och tack för din civiliserade inställning till ”guilt by association” och ”nedsmutsning”. Så länge många hukar sig av rädsla sprider sig idiotin. Om alla däremot sade sin åsikt utan att snegla på irrelevanta kopplingar till olika särintressen skulle detta öka kunskapsspridning, demokratiska principer, och ta udden av de mörka tendenser som frodas under åsiktsförtryck.

  Retorikens tre aspekter är ethos, pathos och logos, ungefär avsändarens vandel, budskapets förmåga att beröra känslomässigt, och argumentens styrka. Här handlar det enbart om framställningen, inte sanningen bakom. Det säger sig självt att riktigheten i budskapet nästan enbart har med logos att göra.

  Pathos kan möjligen bidra med en koppling till genetiskt determinerade beteendetendenser som har adaptivt värde, men används oftast för att skamlöst manipulera åhörarna.

  Ethos blir aktuellt bara om man saknar kunskap själv och alltså är tvungen att lita på budbäraren. Om budbäraren är moraliskt klandervärd har man skäl att lita mindre på dennes sanningsenlighet och omdöme.

  Ett av det civiliserade samhällets adelsmärken är just att sätta logos främst – det kan vi göra därför att ett civiliserat samhälle kännetecknas av egalitet och lika förutsättningar för alla, till skillnad från exempelvis stamsamhällen där en präst/medicinman antas besitta livsavgörande kunskap som inte delas med stammens medlemmar. Det enda de får är medicinmannens påbud som förment baseras på denna kunskap.

  I Sverige idag bryr vi oss i löjligt hög grad om ethos och pathos. Varför det? Tror vi att vi inget vet? Nej då, folk är tvärtom tvärsäkra på väldigt mycket som de egentligen inte förstår. Jag tror att den främsta orsaken är att vi tvivlar på att kunskap är svaret på frågan. Många starka politiska ideologier uppmärksammar brister, men har inga rimliga metoder mot dem. Detta pekar på att kunskap inte kan lösa svåra problem, och att svaret måste vara av ett annat slag. Men om kunskap inte hjälper, hur ska vi då värdera olika alternativ? Ja, det enda som återstår blir ju ethos och pathos! Om det *känns* rätt är det kanske rätt. Om budbäraren är en riktigt god människa har hon kanske någon insikt som andra saknar.

  Och in kommer relativismen! Sanning och logik blir överflödigt. Vilken ståndpunkt som helst är lika möjlig, och endast sociala mekanismer sållar. Detta leder till uniformitet, eftersom alla vill vara delaktiga och därför springer som en skock får på samma boll.

  Paradoxalt skulle alltså erkännandet av sanning – att vissa saker
  helt enkelt är rätt eller fel – öka mångfalden. Vilket dessutom skulle kunna höja debattnivån så mycket att den skulle kunna fylla en funktion (annat än att bekänna sig till ett socialt sammanhang och bekräfta sitt ego).

 83. Galne Gunnar skriver:

  Allkonstnären och den blivande mamman Carolina Gynning, rasar mot ”hen”-tramset: ”Det var längesen något provocerade mig så otroligt mycket.”:

 84. […] bara, eftersom det under de senaste fem dagarna inkommit hela två mail med synpunkter angående förra inlägget  säga att jag svarat på detta här i kommentaren guilt by association?  Det var ju inte många […]

 85. Lennart W skriver:

  1984: Och du tycker att man är ideologiskt förvriden om man antyder att man inte delar dina värderingar. Suck.

  Info: Du förvränger lite där om mig. Jag har alltid tagit klart avstånd från all sorts politiskt våld inkl. våld riktat mot SD. Ändå ställer du mig till svars för att jag tyckte det var OK att demonstrera mot SD efter valet (som jag iofs inte deltog i själv), eftersom det fanns andra demonstranter som nog kunde tänka sig mindre fredliga metoder. Guilt by association? OK, du kanske har en poäng i det. Men i så fall kan man ju inte samtidigt hävda att Tanja kan svära sig fri på det sättet som hon försöker göra här och i nästa blogginlägg från hur hennes lierade agerar.
  Ang. den Mexikanska utställningen om Kahlo osv som kom till Sverige är jag fortfarande positiv till att det organiseras någon liknande inbjudande Sverigehyllning i Mexiko.

  Loofon: Du verkar inte förstå att åsikter inte bara beror på fakta och erfarenheter (såna har jag med) utan även på värderingar, etik och moral.

 86. Lars skriver:

  Oj, vilken debatt det blev om länkningar och guilt-by-association. Tack för det långa svaret Tanja, även om jag blir orolig för dina prioriteringar med tanke på längden 🙂

  Det här med att bli nedsmutsad genom lösa kopplingar är naturligtvis åt h-skotta, och jag är ganska säker på att inget annat land har hamnat lika djupt i gyttjas som Sverige. Den politiskt korrekta sidan jublar naturligtvis åt att de lyckats sätta fast ”populisterna” i denna tvångströja som hindrar en öppen debatt. Men om vi ska vända skutan krävs att vi spelar varenda kort rätt. För att lyckas måste vi plugga spelreglerna och sedan spela bättre än motståndarna.

  Exempelvis tycker jag att Ingrid Carlqvist gjorde bort sig ganska rejält genom att skapa en öppen Facebook-grupp där högerextremister kunde vidareutveckla sin propagande. Fri debatt kan tyckas positivt men det gjorde TFS öppen för attack från PK-sidan vilket resulterade i att sällskapet oskadliggjordes. Frågan är om TFS någonsin kommer att hämta sig efter detta debacle? Tragiskt, men så kan det gå om korten spelas ut på fel sätt.

  Sedan är givetvis Axess programförklaring bara ett sätt att skaffa sig bättre angreppsläge på facket och vänstermedia. I sig är det mest floskler som inte kommer påverka innehållet i tidningen eller Axess grundläggande tankevärd. Däremot kommer det att ge Lundberg nya verktyg att komma åt hans ideologiska fiender. På samma sätt är Lundbergs maniska rädsla för att bli nedkladdad av antisemitiska kommentarer på bloggen ett sätt att bevaka sin position på spelbordet. Att hålla flanken ren från högerextremism står nog högst upp på taktiktavlan.

  Jag är närmast chockad över ditt mod Tanja och håller tummarna över att det ska fungera i vår knäppa verkliget. Hmm, å andra sidan kanske det skulle vara bra om du hamnar på svarta listan? Då får du kandidera för ett onämnbart parti 2014 och påverka den vägen. I så fall lovar jag att ställa upp med ett kryss 😉

  Tillbaka till genusvansinnet.

 87. dolf skriver:

  Nä, backa aldrig, aldrig, aldrig på grund av rädslan vad andra skall tycka och tänka eller för att du skall associeras med felaktiga åsikter. Backar man på grund av irrelevanta anledningar som inte har med sakfrågan att göra är halva slaget förlorat redan där. Markera gärna mot det som är fel och klargör gränsdragningar men backa inte.

 88. […] om att kunna ”locka fler kvinnor till fysikämnet” kommer i själva verket att rasera de sista resterna av utbildningsväsendet. Alla de som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid ett […]

 89. loofon skriver:

  ”Loofon: Du verkar inte förstå att åsikter inte bara beror på fakta och erfarenheter (såna har jag med) utan även på värderingar, etik och moral.”
  Så Lennart, var kommer ”värderingar, etik och moral” hos en enskild individ ifrån?
  Är det något statiskt som inte går att ändra på?
  Är det något som kommer med modersmjölken, är det genetiskt betingat, kommer det från din kultur eller varifrån kommer dessa ställningstagande?

  Mina sympatier är primärt hos dem som med sitt slit byggt och bygger det relativa välstånd som finns kvar i landet under ytterligare en kort tid.
  Framför allt de som är klara med sin gärning av åldersskäl ska inte sakna någon välfärd.
  Sekundärt tycker jag att Sverige ska ta emot sin beskärda del av flyktingar, dvs de som är flyktingar enligt internationellt överenskomna regler. Dessa utgör över de senaste 10 åren ett genomsnitt på ca 5 % av dem som kommit.
  Som regel är det de som kan verifiera sin identitet när de kommer.

  Vi ska självklart ta emot dem som kommer med kompetenser som fattas i vårt land, om dessa personer kan hjälpa oss, accepterar att svensken är som hen är och tycker att de får lön för mödan.

  Resten, dvs ca 70 %, ser jag vare sig etiska eller moraliska skäl att försörja på skattebetalarnas bekostnad.

 90. 1984 skriver:

  ”Lennart W skriver:
  mars 22, 2012 kl. 11:53 e m

  1984: Och du tycker att man är ideologiskt förvriden om man antyder att man inte delar dina värderingar. Suck. ”

  Nej , det var inte poängen. Läs en gång till, det är ganska tydligt vad jag menade.

 91. QED skriver:

  Feministiskt initiativ mobiliserar mot Pär Ström igen ?

  http://www.ergo.nu/nyheter/20120323-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-eller-manshat

 92. Lennart W skriver:

  1984: Det var tydligt vad du menade när du inledde med ”Lennart W., din kommentar är ideologiskt förvriden på ett sätt som är besläktat med genuserierna.” Och nej, det finns inte bara sant och falskt i politk. Att bara välja vad som ska göras utifrån fakta skulle möjligen fungera om det bara fanns en enda prioritet, men så är det ju inte, det finns massor av olika områden som man kan VÄLJA att prioritera olika, t.ex. den egna ekonomin (viktig!)
  vs medmänsklighet (viktig!). Det finns inget enkelt recept om hur man ska prioritera och som alla insatta skulle kunna enas om. Valet man gör beror förutom på fakta på sånt som värderingar, etik och moral.

  loofon: Visst kan det vara medfött, kanske t.ex. beroende på kön (för att anknyta till bloggens huvudtema)? Iaf är inte alla småbarn lika generösa eller egoistiska.
  Men OK, visst måste det vara så att våra värderingar etc kan påverkas av både erfarenheter (definitivt) och fakta (det är ju det man hoppas på i debatter). Likafullt måste väl även du ha upplevt situationer i smått eller stort där du och någon annan har varit oense om lösningen trots tillgång till samma fakta? (Iaf har jag och min fru ofta olika åsikter om nödvändigheten av att köpa ny soffa o dyl, och det beror nog inte till någon del alls på olika kunskaper..)

 93. ma skriver:

  De som tror att det är okej att i andra länder ha huvudlänk till den som likt Milld menar även att skolor ska ta upp förintelseförnekare, har skrivit om att skolor är för positiva till judar i sin undervisning samt med jämna mellanrum hänvisar till/recenserar antisemiter tror jag har fel.
  .
  Vidare har Jan Milld kampanjat för Muammar Khadaffi och beskrivit de som störtade honom — onda USA och NATO — som den stora skurken, kör konspirationsteorier även om (jämte judar) NWO och Bilderberggruppen samt liknande. Finns hur mycket som helst hos honom som jag tror Tanja kan fås att förstå är en så högerextrem ”knäppgöksposition” att hon beklagar denna referens och slutar att länka Jan Milld. Detta späder definitivt på Tanjas intryck av amatörmässighet. förstår inte att en så svamlande person som Tanja kommit att ses som en auktoritet, men-men…
  .
  Är — för att blotta mig själv — inte för det s k genusvansinnet, men inte heller superarg antagonist, liksom jag är emot vår stora invandring. Definierar mig som kristen moderat beundrande och i största möjliga utsträckning förordande Laissez-faire-liberalism men annars konservativ, vilket antagligen (som det mesta) är udda. Upplever mig ändå tillhörande västerländskt tänkande (och är — trots att jag på ett totalt obegripligt sätt nitats av Expo som både ”islamofob” och, än mer obegripligt med enda kriterium att jag skrivit om islamism, som en med SD-kopplingar, vilket är klockrent förtal enligt min mening — en generös med humanistiska värderingar). Någon j-vla ordning får det ändå vara på inte bara ord, utan även referenser.
  .
  Annars gäller väl ”naturlagar”, som: En gång ingen gång, en massa gånger…

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jag blir avundsjuk – hur hinner du med allt det där!? 🙂

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, ”heder och tack för din civiliserade inställning till “guilt by association” och “nedsmutsning”. Så länge många hukar sig av rädsla sprider sig idiotin. Om alla däremot sade sin åsikt utan att snegla på irrelevanta kopplingar till olika särintressen skulle detta öka kunskapsspridning, demokratiska principer, och ta udden av de mörka tendenser som frodas under åsiktsförtryck.”

  Instämmer. Milld har gjort ett utmärkt arbete med att ta upp genusfrågan, liksom många andra, som jag också lyfter fram här på bloggen. Alla jobbar ju på sin front men för att spara tid och arbete och effektivisera kan man ju faktiskt med fördel lyfta fram även andras insatser.

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  ma, just det – glömde denna: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/ och de 15 inläggen i länkarna uppradade nederst i detta inlägg om genuscertifieringen o dyl. Dessa. Jag bara kommenterar det jag läser.

  Vad sysslar Vetenskapsrådet med? (Genustrumpeten)

  Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

  Ett skräckexempel på genusväldet

  En ekologisk genusfråga

  Rothsteins genusbrev och genusforskningens dilemma

  Grattis skattebetalare!

  Grattis skattebetalare – del 2

  Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

  En akademisk fråga om genus (Axessbloggen)

  Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch!

  Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD

  Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

  Genusvetarna – offer och slagträn? (forts Uppsalas genusmärkning, andra halvan av inlägget)

  Genusväldet intar Södertörns högskola

  Von Wright och tekoppen (forts Södertörn)

  Orkar inte klistra in länkarna, de är uppradade här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

  De genusfrälsta fick sig en liten chock i studion när jag citerade ur deras egna dokument, det var antagligen inte meningen att det skulle lyftas fram i ljuset. 😉 Den som är observant kannotera att Lunds Universitets fd rektor professor Göran Bexell precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) kallade slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete: http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf

  Lyssna på programmet: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_filosofiskarummet_100307060009.mp3
  El här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3482012

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Lars, hänvisar till min kommentar här till Phin Daralia: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/17/millt-sagt-om-genusvansinnet/#comment-15781

  Dolf, ursäkta sent svar, men hänvisar till mitt efterkommande blogginlägg (som du nu redan läst) som svar på din kommentar 😉 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/22/akademikerna-och-det-sunda-fornuftet-finns-verkligheten-pa-riktigt/

 98. Hasse Klasson skriver:

  Tanja! Du som har en fil dr. i matematik borde väl ändå kunna tillämpa det mest grundläggande i en akademisk utbildning – källkritik! Men jag kan göra det åt dig. Här har du några användbara länkar:

  http://www.janmilld.se/
  http://www.bgf.nu/aj/
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Milld

  Jag tror för övrigt inte att Jan Millds åsikter går ihop med Axess’ värdegrund.

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  Hasse, jo jag känner till Milld: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/17/millt-sagt-om-genusvansinnet/

  Och ja det stämmer att det nog blir en kollision där, det omtalade Axess och tidsandan går dock inte att finna längre på Axess sida, men kanske jag som inte orkar leta längre än femton träffar. Så här ser den ut för den som inte förstår vad Hasse syftar på.
  Återkommer till kommentarsfältet imorgon, är lite mycket just nu. Förresten går Sveland-Josefsson-bråket att höra nu, någon har en mp3-fil http://aktivarum.wordpress.com/2013/03/19/grav-2013-jag-lyssnar-pa-hela-gubbslemsdebatten/ och mp3-filen ligger längst ner här: http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1841984/Har-kan-du-lyssna-pa-gubbslem-debatten.html och här är det andra…

  Axess och tidsandan

  Idén om vänster och höger uppkom i den franska nationalförsamlingen i samband med den franska revolutionen 1789. Liberalerna satt till vänster och de konservativa till höger. I Sverige har höger–vänster-skalan en ovanligt stor betydelse trots att vad som kan vara vänster under en period senare kan vara höger under en annan period och vice versa. Till exempel övertogs den konservativa idén om folkhemmet av socialdemokraterna 1928.

  Under lång tid var Sverige isolerat från det övriga Europas kultur som en följd av Gustav Vasas införande av protestantismen. En falsk föreställning om en ursvensk kultur utvecklades, som än idag omhuldas av grupperingar på ytterkanterna av det politiska landskapet.

  Axess anser varken att det finns någon ursvensk kultur eller att en sådan ska eftersträvas. Istället bör Sverige globaliseras och internationaliseras inte bara socialt och ekonomiskt utan också kulturellt.

  Så blir det geografiskt isolerade, kalla och konsensusstyrda Sverige ett intressant och spännande land att leva i, som kan attrahera människor från andra länder och vitt skilda kulturer.

  Axess är för det globala, liberala och mångkulturella samhälle som Sverige är på väg att bli en del av.

  Axess är för fri invandring, för fri rörlighet över alla nationsgränser och motståndare till såväl höger- och vänsterextremism som religiös extremism vare sig den förekommer inom kristendom, islam, judendom eller, till exempel, hinduism m.fl. religioner.

  Axess är motståndare till rasism och främlingsfientlighet och uppmuntrar till internationell dialog.

  Axess bygger på ett internationellt humanistiskt ideal där ett tydligt syfte är att föra in utländsk debatt i Sverige.

  Axess är för de sociala liksom de genetiska könens frigörelse, deras lika rättigheter och skyldigheter, för demokrati i familjen och barnens rätt till att välja sin framtid.

  Axess är för yttrandefrihet och åsiktspluralism och bedriver därför fri debatt kring alla ämnen som är angelägna i en liberal demokrati.

  Att inte fritt debattera de konflikter som framträder i globaliseringens spår vore endast kontraproduktivt och skulle gynna partier och grupperingar på de politiska ytterkanterna.

 100. […] Axess och tidsandan i början av 2012 (nu borttagen från hemsidan, men här är programförklaringen Axess och tidsandan) och denna kommenterades som bäst av fil dr Jan Olof Bengtsson i Farväl till Axess (mycket […]

 101. […] var en allvarlig överträdelse att «länka till Milld». Utöver epitet kan det alltså handla om att bli isolerad och utfryst. Ingen ska känna till att […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: