Förlåt att jag kraschade era datorer

Det verkar som att det inte var en så bra idé att flytta bloggen till kommentarsfältet på förra inlägget eftersom det blev så många och långa kommentarer med videos och länkar att vissa kommentatorers webbläsare tydligen kraschat av att gå in på inlägget – ber om ursäkt för detta. 🙂 Men faktum är att det kommentarsfältet i sig rymmer flera blogginlägg, som jag kanske borde lyft fram som inlägg. I vilket fall har jag faktiskt tagit mig tid till annat, även om det inte var planerat, men effekten av krånglande datorer som inte åtgärdades blev att jag för första gången på 3 år fick veta vad det innebar att ha en ledig kväll. Ledig från vansinnet dvs. Jag insåg att galenskapen ju inte skulle försvinna utan vara kvar och vänta på mig och antagligen även ha eskalerat – och jag hade som vanligt rätt. Jag vet att ni undrar vad jag sysslar med, och det gör jag också – det gör varje matematiker, ganska ofta faktiskt. För att besvara det har jag nu sammanställt min verksamhet i en CV-länk och det besvarar givetvis frågan vad jag sysslat med de senaste åren, men inte varför. Jag glömde faktiskt att lägga in den frågan i Open Problems Section i min avhandling ser jag nu…

Just nu undervisar jag på KTH på kurserna tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder och tillämpad linjär algebra med numeriska metoder på Farkostteknik-programmet. För att jag älskar att undervisa i matematik, så där har vi ju svaret på en delfråga åtminstone. Studenterna på farkostteknik kan ju bli just de som kommer att bygga den rymdraket vi kan komma att behöva för att undfly vansinnet en dag, alternativ sända ut dem vi vill undfly i en evig omloppsbana runt Jorden. Därifrån kan de ju studera oss andra, själva höjda över alla strukturer vi andra är insyltade i. Först när de befinner sig i denna eviga omloppsbana kommer jag att tro på att de kan analysera oss andra von oben. Med sina bristande kunskaper i elementär fysik kommer de inte att kunna ta sig ner på egen hand, utan de får, vilket också idag är deras ambition (se här  och här) själva uppfinna den feministiska icke-objektiva och oinfluerad av ”manlig rationalitet” fysik som ska ta ner dem.

”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskaps-innehållet i fysiken plockas bort.”

”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (se fler citat HÄR)

Med mera skriver som bekant rektorn för Södertörns högskola i en rapport till Skolverket  som behandlar kurslitteraturen i fysikämnet (se länkar ovan). Inte konstigt att man får skräddarsy sina barns utbildning på egen hand. Det är en av de saker jag ägnat mig åt, och det finns faktiskt roliga sätt att lära också, tex kan man låta sina barn se de fyra delarna i SVT:s serie Universum (Tiden, Stjärnstoft, Ljuset och Gravitationen – se på SVT play).

Jag vill passa på att lyfta fram några artiklar på SVD Brännpunkt, där tre kvinnliga doktorander i fysik skriver en suverän replik till Ibrahim Baylans atikel om att införa jämställdhetsbonus till lärosätena. Även Sabuni skriver en bra replik.

Artikel Baylan: Belöna de jämställda lärosätena

Replik Sabuni: Extra pengar för kvinnor inte rätt väg

Replik tre doktorander: Det enda vi vill är att politiker lämnar oss ifred.  Citat från den sista repliken:

”För det fjärde: Baylans kvoteringsförslag skulle innebära att de få kvinnor som finns blir indragna i ytterligare en tidskrävande process. Kraven på att våra mer erfarna kvinnliga kollegor ska lägga sin tid på att göra alla betygskommittéer jämställda gör redan idag att de får mindre tid till egen forskning än sina manliga kollegor. Detta är bara ett exempel på att akademins vilja att stressa fram en jämställd representation som inte finns tar tid från kvinnor att forska och meritera sig för framtiden.

Om man ska ingå i varje arbetsgrupp och kommitté hinner man inte forska

Om man ska ingå i varje arbetsgrupp och kommitté hinner man inte forska ju!

Slutligen: Vi har hittills inom våra yrkesliv inte känt oss annat än respekterade av våra manliga kollegor. Självklart hoppas vi våra fält kommer bli mer jämställa, det finns många duktiga kvinnor där ute som snart kommer att bidra mycket. Och vi vill när vår tid kommer, som alla andra, ta ansvar och bidra till forskningsvärldens mer byråkratiska delar. Men vi vill göra det på samma villkor som männen, inte ha än större skyldigheter. Vi vill bli valda för vår kompetens, inte för att vi är kvinnor. Vänligen, lagstifta inte om något annat. Det enda vi kräver från politiker är att ni lämnar oss ifred.”

På Frejaskolan i Gnesta är man steget före i NO - att spermier är aktiva och ägg passiva är ett föråldrat synsätt

På Frejaskolan i Gnesta är man steget före i NO – att spermier är aktiva och ägg passiva är ett föråldrat synsätt som måste bort.

Bär för övrigt i minne Baylans utspel på DN Debatt från i våras: Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan. Men med en ”likvärdig” skola avses som bekant lika möjligheter till en bra utbildning, och det låter ju bra, men bakom detta döljer sig egentligen tanken att alla har rätt att uppnå samma resultat. Denna rätt uppnås vidare per automatik, utan ansträngning. Gärna genom ett politiskt beslut. För här har vi orättvisan att vissa kanske måste anstränga sig mer än andra. I synnerhet i en flumskola där läraren inte har möjlighet att förmedla sitt ämne – något genusforskare mfl arbetar hårt på – glöm aldrig att Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsrollerna och måste plockas bort i NO-undervisningens anatomidel (!) i samråd med kommunens jämställdhetsstrateg – gör man det ligger man stormsteg före i sitt jämställdhetsarbete.

Vilken bra idé - ett utbildningsotteri!

Vilken bra idé – ett utbildningslotteri!

Men också eftersom olika elever har olika bakgrund, och kanske även (ve och fasa, för vi gillar ju olika) olika intressen. Detta är en av mänsklighetens stora orättvisor som svenska politiker ska råda bot på. Så ska man lotta ut platser på skolor så varför inte lotta ut professurer och titlar istället, så sparar man skattepengarna på vägen dit? Med genusforskarna har man dock lyckats med att både lotta ut titlar och slösa skattepengarna. Ha ha, nä det där var inte snällt sagt, usch! 😉 Notera tex punkt ett i förslaget : man får inte ha en skola som ”sorterar elever efter prestation tidigt i livet”. Samtidigt läser vi (i DN-artikeln alltså) under punkt sex: ”Utveckla mottagandet av nyanlända elever. Bristerna i utbildningen för nyanlända elever gör att eleverna inte får likvärdiga möjligheter. Skolan behöver genomföra omfattande kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och utifrån kartläggningen utforma undervisningen i varje ämne så att det passar eleven.”

Punkt 6 strider ju mot punkt 1 – hur ska man utföra denna kartläggning för att inte tala om att utforma den individanpassade undervisningen om man inte får ”sortera” eleverna – även om detta gynnar eleverna på sikt. Ibrahim Baylan (se wiki) är  utbildningspolitisk talesperson och vice ordf i riksdagens utbildningsutskott, själv utan akademisk examen och under sin tid som skolminister anmäld till konstitutionsutskottet för misstänkt ministerstyre efter att ha ifrågasatt och fått Skolverket att dra tillbaka en rapport med slutsatser som inte passade honom.

Min nya plan var ju att göra korta inlägg men jag ser att det inte går så bra, men jag kommer att göra det i fortsättningen antar jag, men just idag har jag ingen undervisning så då kan jag bre ut mig hur mycket jag vill. Genom att skriva ett nytt inlägg inom en vecka kan vi förhindra datorkraschar. 🙂

Pär S och Pelle B

Pelle Billing och Pär Ström har bloggat i många år

Nu vill jag ta upp en lite tråkig nyhet – både Pär Ström (civilingenjör och debattör) och Pelle Billing (läkare och debattör) upphör med sin respektive bloggverksamhet (Pär Ströms senaste inlägg  samt programförklaring och här Pelle Billings inlägg  samt hans jämställdhetsmanifest) Många har i flera år följt deras verksamhet och vi vet alla att de gjort stor skillnad och bidragit med väldigt mycket i genusdebatten. Bloggarna kommer att ligga kvar med allt material. De har även skrivit böcker, som jag själv pinsamt nog inte hunnit läsa, men nu beställt. Pelle Billings Jämställdhetsbluffen kan beställas här eller på Bokus och Pär Ströms Mansförtryck och kvinnovälde (pdf ), Sex feministiska myter (pdf) och Mansförbjudet (Bokus). Vi önskar dem lycka till med deras framtida förehavanden och tackar dem för deras mångåriga insats inom opinionsbildningen i genusfrågan! Aktivarumbloggen som också har fokus på genus är dock fortfarande igång, liksom Ninni.

Jag skulle bara hitta en satte ner foten-bild så fann jag denna fantastiska sko - jag vill ha den!!

Jag skulle bara hitta en satte ner foten-bild så fann jag denna fantastiska sko – vilken cool sko – jag vill ha den!

Jag har även några Axess-krönikor att lägga upp men jag inser att jag ju kan göra det i nästa inlägg, om detta inte ska bli alltför långt, jag är ändå månader efter med det och innehållet är som vanligt tidlöst – åtminstone så länge vansinnet består. Och på tal om det så kan man ju fråga sig hur man ska kunna förändra de sega genusstrukturerna. Genusforskarna verkar känsliga för kritik ser  jag: Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus:

”Efter att genusforskare vid Linköpings universitet blivit angripna i medier gick universitetsledningen ut med ett uttalande till stöd för forskningen. Sedan dess har angreppen minskat. Åsa-Karin Engstrand är föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet. Efter att genusforskningen ett flertal gånger blivit kritiserad som ovetenskaplig av lokaltidningens Östgöta Correspondenten ledarsida skrev hon tillsammans med Nina Lykke, avdelningschef och professor vid Tema genus, rektor Helen Dannetun och dekanus Bo Hellgren, en debattartikel med rubriken ”Genusforskning vid LiU håller världsklass” . Efter att ha fått universitetsledningens stöd har kritiken mot genusforskare minskat. ”

Just det, det gäller ju att tysta fienden – inte att ha en konstruktiv debatt. Självklart ställer universitetsledningen upp, den är liksom allt annat i det här landet snart, genusinfiltrerad. Ty utan att vara det hade vi inte haft någon ”excellensmiljö” kallad  ”Tema Genus”  i Linköping med övergripande tema: Genus, sexualitet och global förändring, Dekonstruktionen av hegemonisk manlighet och manliga hegemonier. Varför är genusforskarna så bisarrt intresserade av att ”dekonstruera maskuliniteten”? Jag förstår inte denna totala fixering – ska inte var och en vara fri att konstruera sin egen identitet? Låt oss se vad det står i försvarsartikeln:

”Genusfrågor belyses och analyseras även inom discipliner som historia, företagsekonomi, litteraturvetenskap, medicin, teknik, pedagogik, sociologi, socialt arbete, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap samt vid tvärvetenskapliga forskningscentra. Den disciplinära bredden innebär att forskningens kvalitet prövas i relation till olika vetenskapliga kontrollsystem. En avhandling som använder genusperspektiv inom till exempel företagsekonomi eller sociologi måste leva upp till samma vetenskapliga krav som andra avhandlingar inom dessa ämnen. Att som Corren hävda att genusvetenskap inte är vetenskap blir ur detta perspektiv än mer förbryllande. ”

Betrakta exempelvis denna doktorsavhandling:

Genusforskarna dammsuger övriga instiututioner på patriarkala strukturer, medan de själva har väldigt ojämn könsfördelning

Genusforskarna försöker dammsuga övriga vetenskaper på patriarkala strukturer, medan de själva har väldigt ojämn könsfördelning på sina egna institutioner

”Avhandlingen utforskar lärandet av fysik utifrån ett genusperspektiv: hur universitetsstudenter lär sig att bli fysiker, hur de deltar i och skapar en fysikkultur. Frågeställningar kring hur gränserna dras för vad som är fysik och vem som kan kalla sig fysiker, samt hur studenterna konstruerar identiteter som fysiker i förhållande till vad de ser som ämnets normer och förväntningar, tas också upp. – Genom att jag arbetar tvärvetenskapligt, med teorier både från utbildnings- och genusvetenskap, är det möjligt att analysera den mycket komplexa process lärande av fysik är, säger Anna T Danielsson.

Fysiken är en kultur som är tydligt mansdominerad och fysik är också kopplad till manlighet på ett symboliskt plan. Avhandlingen bygger på intervjuer med universitetsstudenter i fysik. I intervjuerna blir det tydligt hur studenterna konstruerar både fysiken och sig själva som fysiker på många olika sätt, berättar Anna T Danielsson:

– Min forskning visar hur både genus, ålder och klass blir viktiga i studenternas identitetsskapande och därmed för deras lärande av fysik.

Analysen visar bland annat att det finns skilda förväntningar på manliga och kvinnliga studenter, och att det finns en stor variation och ibland motsägelsefullhet i vad som ses som fysik.

– Jag hoppas att min forskning ska kunna inspirera fysiker och fysiklärare till kritiska reflektioner kring fysik, genus och lärande, och på sikt bidra till en förbättrad fysikundervisning, avslutar Anna T Danielsson.”

Och notera att ämneskategorin är fysik  – närmare bestämt: Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och materialvetenskap (Fysikens didaktik, Physics Education). Inte vid en genusinstitution. Detta är alltså en PhD i fysik.

Det framgår inte i fysiklitteraturen vilket kön den kända Schrödingers katt hade - detta kan bli ett forskningsområde för genusvetarna

Det framgår inte i fysiklitteraturen vilket kön den kända Schrödingers katt hade – detta kan bli ett forskningsområde för genusvetarna som VR säkert finansierar

Jag har själv utöver matematik läst en del fysik vid universitetet som ni kan se i min grundexamen från Lund (som jag lagt på CV-sidan) och jag kan garantera att jag inte klarade tentorna genom att reflektera över mitt kön, min klass eller min bakgrund, utan genom att *genus-chock* läsa i kursböckerna kvällar och nätter efter alla föreläsningar, genomföra otaliga beräkningar och skriva labbrapporter hela helgerna, och i den mån jag reflekterade över något var det över fysikens (och matematikens) inneboende skönhet. Jag tänkte inte på att Maxwells ekvationer var namngivna efter en man, för att inte tala om att Schrödingers, Heisenbergs och Bohrs fantastiska bidrag till fysiken var ”manliga” bidrag, utan snarare mänskliga bidrag. Hur vet vi förresten att dessa verkligen var män!? Enligt genusforskarna är ens kön inte en gång för alla givet utan kan förändras i en genusprocess fram och tillbaks och längs ett kontinuum av identiteter – så hur kan man då fixera sig vid sk biologisk kroppsräkning?

Hur ser den kvinnliga lösningen av en differentialekvation ut?

Hur ser den kvinnliga lösningen av en differentialekvation ut?

Bara för att klargöra – för min del får genusforskarna gärna forska i sitt ämne och ta upp de frågor de anser relevanta – problemet är att de har imperialistiska ambitioner att ”granska” andra discipliner ur ett genusperspektiv och sedan försöka förändra dessa i önskad riktning. Jag vill påminna om vad Uppsala Universitets fakultetsnämnder enhälligt anser om denna imperialistiska ambition, i mitt inlägg Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!  där jag citerat ur remissyttrandena, och då handlade det ändå om de samhällsvetenskapliga institutionerna, inte de naturvetenskapliga. Jag ställde för flera år sedan under ett personalmöte frågan till en inhyrd genusexpert om på vilket sätt en kursbok i differentialekvationer skriven av en kvinna skulle gynna kvinnliga studenter, hur skulle det ”kvinnliga perspektivet” i en sådan bok ta sig uttryck rent konkret och hur skulle detta bidra till att locka fler kvinnor att läsa matematik? För ingen i vår personal, från professorer till doktorander, kunde se det. Efter en kort tystnad sade hon ”Det vet jag faktiskt inte”. Jag svarade då ”Men du har ju stått här och pläderat för detta i en halvtimme nu…” Jag är inte emot förändring, förbättring, förnyelse och nya idéer – men man måste faktiskt veta vad man sysslar med och vad man pratar om…

Om vi ska ha ett genusperspektiv så ska genusvetarna ha ett matteperspektiv

Om vi ska ha ett genusperspektiv så måste genusvetarna anamma ett matteperspektiv

För övrigt kan man observera att i länder i Östasien och Östeuropa finns en långt större andel kvinnor inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena än i Västeuropa och Sverige – och där finns ingen som kommer och försöker anlägga ett genusperspektiv på de ämnena heller. Kan det vara så att det inte är en genusfråga – utan en fråga om tex kultur? Kan det vara så att det finns andra skäl till att dessa ämnen är populära i dessa länder och att det inte beror på att man krossat den ”manliga rationaliteten” dessa ämnen anses bygga på i svenska pedagogikprofessorers ögon (utan egna kunskaper i fysik, se här  och här), och kan det vara så att man lyckas attrahera kvinnor genom att fokusera på just ämnet, och inte gnälla över de manliga strukturerna i formelsamlingarna? Forska om genus, för all del, men försök inte styra, eller ska jag säga störta, andra vetenskapliga områden som det tagit århundraden av skarpa hjärnor och hårt arbete att utveckla. Jag tvingar inte genusforskarna att anlägga ett matematisk-logiskt perspektiv på sin forskning (det är ju i det närmaste omöjligt i vilket fall) och jag kommer inte farande med den feta boken Calculus för att påtvinga genusforskarna att ta hänsyn till den strömmande substans som per tidsenhet passerar genom ett visst orienterat ytstycke Y i deras textmassa, och undersöka hur nettoflödet i ytnormalens riktning påverkar den allmänna IQ:n i landet – även om detta faktiskt vore rimligt att kräva.

Även min egen erfarenhet talar för att känsligheten för kritik är utbredd – att bli ifrågasatt det minsta lilla  känns ”surrealistiskt” – se Genusdocent om genuskritik i Corren: ”surrealistiskt.” Och lite om Insynsrådet  om när jag själv blev intervjuad i Corren och vilken reaktion detta ledde till.

Nä, nu får det vara nog med galenskap. I ett antikvariat har jag funnit boken ”Hur man erövrar världen – en handbok för blivande diktatorer” och började bläddra lite i den igår, och jag citerar som avslutning några utvalda delar (och eventuellt mer i kommande inlägg) – kan det vara så att denna använts som handbok av genusmaffian,  och finns det något vi kan lära av den?

Trovärdighet. Även om du måste fabricera bevisen är det önskvärt att framstå som en av folket, då människor kommer att vara mer benägna att följa dig om de tror att ni har samma bakgrund… En fattig bakgrund erbjuder oräkneliga tillfällen att uppleva förlust och lidande – roten till nästan all ambition. Eftersom man inte själv styr vilka omständigheter man föds in i, måste man om man är född med silversked i munnen se till att fokusera på det värsta man kan komma på i sin barndom. Kanske blev du mobbad i skolan eller berövad något du ville ha. Kanske tillbringade du för lite (eller för mycket) tid med dina föräldrar. Trauma kan man hitta på de mest otänkbara ställen, och det är sådant i ditt tidiga liv som ger dig den rätta skärpan senare i livet – som skiljer ut dig från andra – skärpan som gör dig till en ledare”

Kommentar: med dagens offermentalitet har vi alla möjlighet att ta del av detta råd. Tänk bara på hur dåligt ni mått av att i månader inte ha läst några nya blogginlägg av mig – ett sådant oändligt lidande har alla förståelse för.

”Alla kan inte starta med sina despotiska tendenser fullt utvecklade. Betalda skribenter och krälande smilfinkar skapar politiker, men sanna ledare skapar sig själva.”

Pengar

Pengarna växer på träd i Genusland

Karisma. Vilken demokratisk ledare som helst kan övertyga folk att rösta på honom – en gång, åtminstone. Men det krävs oemotståndlig karisma för att få ett folks blinda tillgivenhet vad som än händer. Tyvärr är detta något som man bara har eller inte har. Napoleon hade det, precis som Juan Perón och Adolf Hitler. Ett sätt att testa sin karisma är att be dina bekantskaper att utföra en rad uppgifter, den ena mer riskabel än den andra. Du kan till exempel be dem låna dig pengar, sedan be dem att låna pengar som de ska ge dig, sedan stjäla pengar åt dig. Om de gör det varje gång, kan du lugnt utgå från att du har karisma. Om inte, får du skaffa dig bättre vänner.”

Paranoia. Om en vanlig medborgare lider av paranoia är det en sjukdom som kräver behandling. Om du däremot är en ledare är det ett tecken på att du är mentalt frisk – för alla ÄR ute efter dig – precis som du är ute efter dem. Därför, om du i alla fall inte kan lite på någon, skaffa dig en benägenhet för grymhet och ett förblindande självförtroende och du får ett självklart försprång framför dina medtävlare.”

Samvetslöshet. En stor ledare ser vad som måste göras och gör det vad det än betyder för hans anseende. Se bara på Karl den store. Han ansågs vara en ganska fredlig man på sin tid, ändå var han fullt kapabel att beordra avrättningen av 4500 saxare i Verden bara för att statuera exempel. Hemligheten ligger inte i att bry sig om rätt och fel utan om vad som är effektivt. Det kan vara så att det enda du behöver är lite undanflykter, svek och hyckleri.”

Hur du ser till att folk lägger märke till dig. Det lättaste sättet att få folk att lägga märke till dig är antingen genom att spektakulärt misslyckande eller en spektakulär succé. Det första kan sätta stopp för din karriär för din karriär så försök koncentrera dig på det senare. Det lättaste sättet att verka framgångsrik är att utnyttja någon annans hårda arbete som ditt eget, vare sig det rör sig om någon annans uppfinning, deras företag eller briljanta idéer. Detta är lätt om du redan är rik, då kan du helt enkelt köpa ut dem. Om pengar är ett problem finns det andra utvägar: se till att bli placerad i ett projekt som nästan är färdigt – en stor sporttillställning som de Olympiska spelen till exempel – och ta åt dig äran när allt går av stapeln. Se bara på hur politiker alltid tar åt sig äran för goda ekonomiska nyheter, men alltid skyller dåliga nyheter på sina föregångare. Precis så ska du göra. ”

Bygg byråkrati. Du kommer att behöva en veritabel armé av byråkrater för att sköta de svällande departementen i din nya statsapparat. Detta skapar inte bara arbetstillfällen och snabbt avancemang för en massa oppurtunistiska individer, eftersom de är totalt beroende av din välvilja kommer de också alltid att lyda dig. Så länge du ser till att de olika departementen konkurrerar med varandra så kommer deras inbördes rivalitet att försvaga alla hot mot din suveräna makt. Kom ihåg att bara anställa tröga administratörer utan någon verklig talang. Lenin underskattade Stalins ambitioner när han gjorde honom till partisekreterare för bolsjevikpartiet. Lenin insåg till slut vilket hot Stalin var och skrev ett brev till kongressen och rådde dem att göra sig av med honom, men det var för sent. Om Lenin inte fått stroke skulle Stalin kanske bara varit en liten fotnot i historieböckerna. Sådana är ödets nycker.”

Hör intervjun ovan HÄR PÅ UR PLAY (det gick inte att bädda in den).

Detta påminner mig om den fd moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson som i ”En bok – en författare” intervjuades angående sin bok ”Knapptryckarkompaniet – rapport från Sveriges riksdag” och där sade att moderater och andra partier medvetet väljer riksdagsledamöter utan kunskaper och utbildning, för att överlåta allt till tjänstemännen, som är utbildade och kan framföra underbyggda åsikter, men som däremot kan avskedas och därmed är helt beroende av partiledningen (minut 22-24). Hör själva i denna halvtimmes intervju med henne (för övrigt röstade visst Aschberg på moderaterna i senaste valet – hör här min 30:40, vilket naturligtvis inte ska förstås som att det råder diktatoriska tendenser inom moderaterna som kan appellera vissa, utan som att Aschberg utvecklats som person och blivit moderat). Jag råder er verkligen att se den 30 min långa intervjun med Anne-Marie Pålsson – det måste ni. Ett avslutande citat från ”Hur man erövrar världen” bara.

”Propaganda är ett mycket intressant redskap. Kom ihåg att sanningen är relativ. Fakta behöver bara vara så sanna som du vill att de ska vara. En skicklig propagandamakare kan få de mest nesliga lögner att verka trovärdiga och de mest uppenbara sanningar att verka osannolika.”

Detta måste ju vara genusforskarnas handbok – äntligen har jag funnit den!  Jag måste läsa den på riktigt, den kan hjälpa mig att bereda vägen för min kommande valkampanj som kommer att leda till den världsregering vi egentligen inte vill ha, men som, om jag leder den, är helt legitim, för då är ju förutsättningarna för en fredlig utveckling på planeten och maximal galenskap optimal, vilket kommer att leda till lösandet av flertalet vetenskapliga problem, bland annat de välkända matematiska Millenieproblemen  – och därför ska det kommande riket heta Millenieriket – låter väl bra? 😉 Fast det är kanske redan taget… har ni något annat namnförslag? Hoppas inte ni tror att jag har storhetsvansinne nu, det är bara en naturlig del av utvecklingen att det blir så, det har jag räknat ut genom att forska inom det nya tvärvetenskapliga området New World Order-matematisk teori utan genusperspektiv. Kan någon lägga in det området på wikipedia åt mig? Jag är upptagen med att lösa millenieproblemen – just nu detta – som ni ser även inkluderar genus (om ni klickar på bilden):

168 Responses to Förlåt att jag kraschade era datorer

 1. Jan Wiklund skriver:

  Jag är en gammal man, och det är inte ofta jag gråter av lycka numera, men när jag läser din blog så gör jag faktiskt det. Jag fylls av hopp och tro igen, jag känner mig bekräftad i mina enkla men fundamentala åsikter om mänsklig ömsesidighet, respekt, glädje och värme. Tack för att du finns, du klarsynta ljusbärare!

 2. Malte Skogsnäs skriver:

  Välkommen tillbaka!

 3. undertallen skriver:

  Hej Tanja,

  Välkommen tillbaka till bloggandet. Här hade jag planerat helgen, men nu har jag lydigt klickat på nästan alla länkar utom millenieproblemen (jag pensionerade mig som fysiker år 2000 och måste på något sätt begränsa mitt läsande).

  Två saker:
  ”genus” – jag tycker att det är värt att minnas att frågeställningen ”arv eller miljö” är ”Galtons misstag” enligt Wrangham och Peterson (Demonic Males). Man kan inte skilja på arv och miljö i evolutionsteorin. Socialt kön är kvacksalveri.

  Den andra saken som jag tänkt blogga om själv (kortare än dina inlägg, fast inte så kort som jag vill) är att angående ett ord har vi faktiskt förlorat kampen om det svenska språket:

  ”Jämställdhet” betyder faktiskt numera ”könsdiskriminering”. I och för sig bara i 5000 år tills män och kvinnor blir likadana, men ändå.

  Det går helt enkelt inte att förstå vad folk säger om man inte konsekvent översätter ”jämställdhet” med ”könsdiskriminering”. Jag har alltså nyligen insett att jag är motståndare till jämställdhet.

  Vive la différence!

 4. Ya Krivetko skriver:

  Välkommen tillbaka, Tanja!

 5. undertallen skriver:

  Började läsa Baylans debattartikel. Tycker tyvärr mitt förslag om att översätta jämställdhet som könsdiskriminering verkligen behövs, t ex:

  Systemet för fördelning av forskningsanslag måste utvärderas utifrån sina könsdiskrimineringsresultat.
  Ibrahim Baylan

  Betydligt mer tydligt.

 6. dolf skriver:

  Äntligen. Retar mig bara att jag inte hann först att kommentera. Fast du får gärna skriva inlägg där du utvecklar dina tankar, Tanja, Istället för bara dessa korta, snudd på, one-liners.
  Jag återkommer med synpunkter på själva inlägget någon gång nästa vecka, när jag har hunnit läsa det. 😈

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, och dessutom hamnade du i kön… samma problem som förr? Hoppas inte. Ja jag ska utveckla mina tankar i de kortare inlägg som kommer, då blir det mer fokus på en sak, det här var bara ett välkomstinlägg som ska uppta hela er helg tänkte jag. 😉 Jag kan utveckla mina tankar om några av millenieproblemen, så att du inte kan kommentera mina kommentarer utan att först ha gått ett matteutbildning med mig som kursledare i varje kurs. 😉 Jag utvecklar ju mina tankar i kommentarsfältet, i vanlig ordning, om de inte får plats i inlägget. Tillsammans med mina kloka bloggläsare. Menar du att du inte kan läsa mina tankar mellan raderna? Ja ja, du är ju man – noll EQ dvs, ha ha. 🙂 Här kommer jag med mina genusfödomar. Att kunna läsa mina tankar är inte en fråga om kön utan intelligens. Men vill du ha svar på något konkret så fråga gärna. Just nu kanske du undrar, med din medfödda empatiska förmåga, om jag inte är trött efter flera timmar vid datorn. Och det är jag, och hungrig, så jag är åter om en halvtimme.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Undertallen, har du något blogginlägg på temat?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Ya Krivetko! Ber om ursäkt för min frånvaro, jag bodde i kommentarsfältet hela sommaren. Men nu ska jag skriva ofta och kort, utom idag, det gick liksom inte. Provar nästa gång! 😉

 10. Johnny Kronvall skriver:

  Mycket, mycket välkommen tillbaka!

 11. Bengt skriver:

  Helt underbart Tanja!
  Du sågar både den svenska ”flumskolan” med sina rötter i 68 och den därpå följande ”genuspedagogiken” jäms med fotknölarna!

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Undertallen, ja språkfrågan är ett stort problem. Liksom genus ska anses stå för jämställdhet, när det allt som oftast står för helt andra saker. Liksom ordet demokrati och demokratiska värderingar. Man kan idag motivera precis allt med demokrati. Men går folk verkligen på det? ”Nu ska vi införa frihet, demokrati och jämställdhet här, vi ska bara kriga lite först så att folk inser att det måste flyta blod för att de ska få välja de ledare vi, öh, jag menar de själva vill ha. De har dock alla friheten att fly undan krigets fasor och söka asyl i ett redan demokratiskt land. Det är sann frihet det – där kan de också lära sig vad jämställdhet är – det är att byta kön på besticken man äter med – mycket viktiga frågor.”

  Du skriver ””Jämställdhet” betyder faktiskt numera ”könsdiskriminering”. I och för sig bara i 5000 år tills män och kvinnor blir likadana, men ändå.”. 5000 år? det är väl bara att börja tvångsinjicera könshormoner i respektiva kön så blir vi lika på nolltid. Varför just 5000 år?

  När du skriver ditt inlägg om arv och miljö så tipsa gärna här. Glöm inte ta upp epigenetiken också! 🙂

 13. undertallen skriver:

  Tanja, inte än. Återkommer…

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Malte! Ska bara äta och vila lite. Sedan läsa inlägget själv, har faktiskt inte gjort det än, alltså i sin helhet, jag orkade inte kolla vad det var jag egentligen skrev, ha ha :-). Jag inser att det blev för långt men i vanliga fall kollar jag igenom det innan jag släpper och kapar av hälften, men nu orkade jag inte det. Alltså, kom ihåg det, jag brukar kapa hälften i normalfallet. Men i normalfallet kommer jag inte längre att ha så här mycket sammanhängande tid som idag, så det kommer att bli kortare framöver. Medan jag är borta i en halvtimme kan ni väl kolla UR-intervjun? Såg den på TV i somras. Var på en av mina hundra postits-lappar att lyfta fram den.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan , vad rörd jag blir. 🙂 Du ska alltid ha hopp och tro. Jag försöker själv ha det, men jag vet att sådant går upp och ner… kanske går det upp och ner med min bloggstatistik då, vore ett intressant forskningsprojekt att se om det kollektiva psykets tillstånd är korrelerat till min bloggstatistik eller uppdateringsfrekvens. 😉

 16. undertallen skriver:

  Tanja, jag ska skriva ett blogginlägg om detta snart. Håller just nu på att lägga sista handen på en bok om evolutionär psykologi och klassisk liberalism som jag hoppas kunna ge ut ”snart” på engelska.

  Men i princip borde man kunna skriva en bok för naturvetare i Sverige som övertygar dem om att ”genus” utanför grammatikens och matematikens område är kvacksalveri om måste sparkas ut från naturvetenskaplig fakultet. Vi naturvetare är ju inte alltid så bra på det här med politik, men hemmavid borde man väl ändå kunna hålla sig till vetenskap.

  Min avhandling är nummer 8 i samma serie som ”Doing Physics, Doing Gender”, något jag lärde mig från din blogg. Det gjorde ganska ont, som att få Svensk Damtidigning mitt i prenumerationen på Physics Today.

  Om du inte har läst den så är en god början Steven E. Rhoads’ ”Taking Sex Differences Seriously”.

  Jag vet inte om du tänkt på det, men om du läser läroböcker i evolutionär psykologi så finns inte ”gender” i index (varken i Buss eller i Gaulin&McBurney). I index i Steven Pinkers böcker står det ”gender, see sex differences”. Men jag gissar att är man professor på Harvard som Pinker så håller man annars tyst.

 17. Nils Jungenäs skriver:

  She’s alive!

 18. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag överlever kön om jag bara inte lämnas där så länge att jag svälter ihjäl på kuppen, vilket har hänt förr.
  Måste säga emot dig lite dock, hoppas verkligen att jag inte skall behöva spendera hela helgen på ditt inlägg. Jag hoppas att det blir i alla fall lite tid över till umgänge utanför bloggvärlden.
  Hur som helst, jag håller fortfarande på och läser, så ta du din paus, så kan jag få avnjuta min pilsner i fred medans jag klurar ut resten av inlägget.

  Ja ja, du är ju man – noll EQ dvs, ha ha. Här kommer jag med mina genusfödomar. Att kunna läsa mina tankar är inte en fråga om kön utan intelligens.

  Vadå, menar du att vi ska idka byteshandel, jag får EQ av dig och du IQ av mig. Tror inte det, det verkar inte riktigt som en fair trade i mina ögon. Vill bara säga det.

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils, ja självklart! 🙂

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ja, fast i det här inlägget lyfte jag även fram andra som gjort det på ett föredömligt sätt helt nyligen – vi bli allt fler – låt förnuftet segra! 🙂

 21. Aktivarum skriver:

  Välkommen tillbaka som bloggmedborgare, hur var det att vara kommentarsfältsmedborgare? 🙂

 22. Leif skriver:

  Prisa gud, här kommer skatteåterbäringen! Så känns det iaf att se att du tagit dig tid att skriva några rader igen.
  Genus, genus, genus…i en diskussion med min en kurskamrat kom vi åter osökt in på kön och som varandes från Östergötland företrädde hon idén om könet som en social konstruktion. Jag ifrågasatte då varför vi könskorrigerar transsexuella -det måste ju räcka med en omprogrammering?

  Välkommen tillbaka, du infantilismens nemesis!

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Johnny! Jag kommer inte att kunna fylla tomrummet efter Pelle B och Pär S, men kommer iaf att blogga oftare och kortare. Nåja, utom idag då. Ibland får jag väl breda ut mig ordentligt, säg en gång i månaden? 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Leif, ”några rader” – ha ha ja det kan man kalla det. Det här med transexuella är faktiskt problematiskt för genusvetarna, vissa iaf, och jag hade mailkontakt med en transsexuell fd man numera kvinna kring 2009 som funnit min blogg och som bekräftade det – det blir problöematiskt för dem att då behöva erkänna att man kan känna att man tillhör ett annat biologisakt kön redan från tidig ålder, det skulle liksom bekräfta att det ju finns kön och att känslan för att tillhöra endera av dem är medfödd. Hon sa att de var utfrysta av HBT-etablissemanget.

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum, ja det var ju det du var innan du började blogga – då bodde du på min blogg! 😉 Nu har jag uppdaterat inlägget och lagt till en mening sist under bilden med Pelle och Pär att Aktivarumbloggen som har fokus på genus fortfarande är igång, min bloggrulle är för omfattande så lika bra lyfta fram det explicit. Du håller ångan uppe som vanligt ser jag! 🙂

 26. dolf skriver:

  @Tanja @undertallen

  För att klara det fredsbevarande uppdraget har man till och med varit tvungen att ta till bombplan

  Inslag i Agenda 15 nov 2009 om svenska soldater i Afghanistan Nyhetsuppläserskan läste upp detta utan att röra en min.
  Man kan väl bara konstatera att nittonhundraåttiofyraieringen av det svenska språket gått skrämmande långt.
  När jag skulle plocka fram det här citatet ur min quote-samling hittade jag också den här lilla godbiten från samma tid, som lite mer kuriosa, en del var cyniska redan 2009.

  Leif GW Persson: Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade bland mördarna.
  Dolf: Vi måste alltså vidta kraftåtgärder och satsa hårt på att få fram fler kvinnliga mördare.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Undertallen, ”en bok om evolutionär psykologi och klassisk liberalism” – låter jätteintressant! Nä, jag läser inte kursböcker i evolutionär psykologi, men din kommande vore en bra start! 🙂 Är den menad för en bredare publik? Vad menar du med nr 8 i samma serie som den där genusfysik-avhandlingen? Är den publicerad i någon vetenskaplig tidskrift i fysik (!) där du också publicerat dig, eller vad menar du?

 28. QED skriver:

  Tiotusenden sjunger Ode till Glädjen med anledning av din bloggåterkomst får man anta …

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, nja tiotusen vet jag inte. Men visst, anordna du gärna en sådan där konsert till min ära! 😉

 30. undertallen skriver:

  Tanja,

  Static and dynamic properties of rare earth compounds

  du hittar den här:

  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:298960

  fast den skrevs innan avhandlingar lades ut som pdf.

  Just nu håller ett par kollegor på att läsa mitt magnum opus, Matt Ridley har skummat ett par kapitel som han fann ”excellent”. Mark Pennington, professor i ekonomi vid King’s College, ”enjoyed it immensely” och en amerikansk professorska har kammat igenom den. Så det finns hopp. Har fått mycket stöd från Anders Edwardsson vilket hjälpt, för det har tagit 4-5 gånger så mycket energi som jag optimistiskt trodde.

  Det hela är en blandning av evolutionär psykologi, klassisk liberalism, ekonomi, historia och vetenskapshistoria. Trots detta tror jag faktiskt den är ganska lättläst. Har du tid får du gärna titta på den, jag tror du kommer att uppskatta den, fast jag undrar hur du kan få tid, så bra och grundliga som dina inlägg är!

 31. thojak skriver:

  Detta ÄR suveränt tacksamt. Tack Tanja! 😀

  Mvh/TJ

 32. undertallen skriver:

  QED:
  Häftig. Men, varför är det en man som sjunger bas? Vad typiskt!
  😉

 33. Roger Klang skriver:

  Välkommen tillbaka till bloggosfären Tanja! Hoppas att du fortsätter att blogga också framöver! Hur man erövrar världen verkar vara en rolig bok (eller så är den bara skriven av en psykopat, för den är lite fel på det;-)).

  Mvh Roger Klang

 34. […] herrars goda utbildningar som civilingenjör och psykiatri-läkare, så spelar matematiklektor Tanja i en högre division. Med elak sarkasm, kvivskarpt intellekt och en stor portion humor så klär […]

 35. Magnus Hansson skriver:

  Tack. Sluta aldrig skriva!

  /Medelålders vit man.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ja boken såg jag att den fanns på Bokus och Adlibris, så så gammal är den visst inte, men att upplagan är slut – annars hade jag länkat till den så ni kunnat inhandla den. Den är tilllfälligt slut http://www.bokus.com/bok/9789170280122/hur-man-erovrar-varlden/ men kanske kommer den in då. I annat fall får jag ta upp stycken från den på bloggen! 🙂

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  thojak, varsågod! Jag har fortafande inte hunnit läsa igenom hela mitt inlägg själv för att se hur det blev, ha ha. 🙂 Satsar på att kolla nu att det inte finns något förfärligt stavfgel eller liknande, sedan får tyvärr de som fastnar i kön/sapmmen under natten leva med det. Tyvärr verkar den tendensen, att kommentarer fastnar, inte ha avtagit…

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  undertallen, fast det saknas en full version pdf i diva på ditt fysikarbete, men jag inväntar ditt magnus opus istället då! 🙂

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, nej det ska jag ju inte göra. Hade jag tänkt sluta skriva hade jag låtit meddela det, så ingen risk för det! 🙂

 40. gealach skriver:

  Härligt att du bloggar igen! Välkommen tillbaka!

 41. Alfred Askeljung skriver:

  Bra som vanligt! Antar du sett att ABC Conjecture (förmodan?) kanske är löst nu också? 🙂

 42. […] annat långt inlägg kan ni läsa HÄR av Tanja […]

 43. QED skriver:

  Det finns ett liv före döden …

 44. dolf skriver:

  Attans besvärliga fruntimmer. Kan du inte skriva inlägg som normala människor. Jag vet inte ens i vilken ände jag ska börja, och har redan glömt hälften av vad jag tänkt skriva. Ditt inlägg plus flunsa plus vin är inte heller någon bra kombination. Så jag säger godnatt och samlar mig inför morgondagen och hoppas att jag då skall kunna skriva något som åtminstone ger sken av att vara förnuftigt.

 45. dolf skriver:

  Men du är förlåten för datorkraschandet, vill vara den första som träder fram och befriar dig från den skulden.

 46. Jellba skriver:

  Äntligen – stenen i genusvetenskapens sko är tillbaka och i lika god form som vanligt.

 47. bashflak skriver:

  Välkommen tillbaka Tanja!

  Har du nån smart förenkling på denna ekvationen åt en simpel civilingenjör som inte sysslat med algebra på 20 år?

  Alltså, enligt dessa personer så är Jämställdhetsindex J

  J = X

  Där X är andel kvinnor

  Om man definierar jämställdhet som ’Lika många av varje, överallt’, (vilket jag förvisso inte tycker man bör göra, men om), så bör formeln skrivas så här:

  J = 100 – 2*SQR((50-X)^2)

  Nu var det flera decennier sen jag läste algebra, så det finns kanske nån förenkling att göra på denna ekvationen. Jag såg mig tvungen att lägga till en kvadrat och en kvadratrot för att få rätt på plus och minus, men den som skriver in formeln i Excel kan nog bara skriva ABS så ordnar det sig?

  http://bashflak.wordpress.com/2012/11/15/jamstalldhetsindex/

 48. Ola Jennebrink skriver:

  Somt dör bort och annat återföds. Naturen har sin gång och Tanja är åter bland oss.
  Vi vet vad vi inte vet. Att katten är död eller levande visste vi inte redan och nu vet vi även inte om den är katt eller katta.

 49. Ola Jennebrink skriver:

  @QED: Den tyska musiken följer en obruten linje av traditioner:

 50. Kolingen skriver:

  Älskade, du är tillbaka! Ja, så sentimentalt kan det faktiskt kännas ett kort intensivt ögonblick när bloggen äntligen bytt utseende efter oräkneliga fruktlösa besök under flera månader, samtidigt som både Ström och Billing dragit sig tillbaka och det ett tag såg ut som att INGEN fanns kvar att ifrågasätta de systematiska lögnerna och övergreppen från genusmaffian.

  Att detta behov är akut framgår bland annat av att ännu ett svenskt universitet lägger sig platt för densamma. Titeln på dess visionsdokument är ”Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap” [liten ordlek där va..? ”gränslös” kan betyda ”väldigt stor” men också obunden av gränser som de mellan länder…fniss…vitsigt va!]

  Vad man tänker sig att göra för att uppnå en ”stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet” sammanfattas i ett antal fluffiga fraser, lika abstrakta som tomma på mening:

  ”Långsiktighet möjliggör högt risktagande”

  ”Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten”

  ”Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet”

  Den absolut bästa egenskapen med dessa till intet förpliktigande satser är deras längd. Men så, till slut, efter att ha vadat igenom 10 sidor tom men harmlös retorik väcks man brutalt av en skorrande basun, närmast obscent konkret i sin knastertorra exakthet:

  ”Under åren 2013–2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs och befordras vid universitetet vara kvinnor.”

  Aj! Nu måste man plötsligt tänka. Få se nu… professorer anställs på basis av sina meriter, eller hur? Så hur kan man besluta om hur många av dessa som ska vara av ett visst kön utan att välja någon mindre kompetent framför en mer kompetent? Jovisst, om 39% eller fler av de som har högst meriter vid tillsättningarna har högst kompetens.

  Men vänta… i så fall BEHÖVS ju inte denna regel eller ”målsättning” eftersom det kommer att bli så genom att fortsätta göra som man skulle gjort ändå! Men… varför anger man då denna målsättning? Enda skälet måste vara..(rys)… det KAN väl inte vara.. det FÅR inte vara att man tror att DEN KOMMER ATT GÖRA NÅGON SKILLNAD!?!?!? För det innebär ju per definition att man åsidosätter meritokratin genom att systematiskt missgynna vissa personar på grundval av kön, vilket strider mot jämställdhetslagen, och i praktiken kvoterar in kvinnor som är MINDRE kompetenta än de manliga sökande.

  Det personliga lidandet att bli avvisad fast man har bättre meriter åsido (det drabbar ju ändå bara så få;-/) innebär ju detta att man med avsikt och med öppna ögon SÄNKER universitetets forskningskvalitet – vilket i så fall kommer att visa sig i motsatsen till ett annat delmål: ”Våra forskare publicerar sig frekvent i framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlysningar.”

  Med andra ord: Antingen behövs inte en målsättning och då har man den inte. Eller så behövs den, och då korrumperar man meriteringssystemet. Det är bara att välja. Och återigen funderar man på varför det är just kön som är så fantastiskt viktigt att man är beredd att offra såväl universitets kompetens som rättvisa på det personliga planet. Av vilket skäl är det värt mer att ha jämnare proportioner i just kön? Varför inte lika gärna i längd, klädstil, laktosintolerans, hårfärg, intelligens, vänsterhänthet, lägenhet- eller villa, eller politiska sympatier?

  Jag brukar inte använda kraftuttryck, men fy fan för denna bottenlösa dumhet, denna imbecilla sociala tvångströja och detta hån mot akademins huvudsakliga existensberättigande: Det systematiska sökandet efter kunskap och sanning. Utan det kan man lika gärna lägga ner den stinkande, korrupta examensfabrik som återstår.

 51. Joakim Ramstedt skriver:

  Jag kan ingenting om tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder. Inte heller om tillämpad linjär algebra med numeriska metoder. Jag menar det,,Det låter mördande tråkigt, men i övrigt säger det mig ingenting, Jag kommer knappt ihåg hur man utför dividering utan apparat.

  Jag är mer utvecklad i den högra hjärnhalvan. Den som sägs skall vara den kvinnliga. Hur man nu skall tolka det? Men jag är väl född sån. Jag har öra för toner och öga för linjer och kurvor. (Fast det måste väl ändå vara en manlig egenskap?)

  Var vill jag komma. Jo, du kanske har hört detta förr, men din blogg är intressant men jag har svårt att läsa den och det är synd. Det beror inte på din författarförmåga. Texterna är intressanta och fyndiga även om jag inte begriper allt akademiskt mumbo..

  Men bloggen är för smal på bredden och styckena alldeles för långa. Är jag den första som har problem med det?

  Säg till om du vill ha hjälp med bloggdesignen.så lovar jag att säga till om jag någon dag behöver hjälp med tillämpad envariabelanalys

  Man vet aldrig.

  Men om du är nöjd med din blogg precis som den är så be mig gärna att ”mind my own beeswax” och flyga tillbaks till hillbilly vischan på Tjörn. Jag kan efter fyra år i bloggvärlden ta i princip allt =)

  Kul att du är tillbaks i alla fall.

  Daddy

 52. Anders Senior skriver:

  Äntligen!

 53. Daniel Spansk skriver:

  Det var fan ta mej på ti’n!

  Kör hårt Tanja

 54. Jerker Montelius skriver:

  Välkommen tillbaka. jag har saknat dig och så har uppenbart många andra.

 55. Bo C Pettersson skriver:

  Roligt, Tanja, att du åter är å banan (bloggmässigt sett)! Förmodligen har du ändå, i ditt trädaläggande av din blogg, sedan ditt förra inlägg, 1:a april, gjort helt rätt; det gäller att, i varje läge, fokusera å det viktigaste & att blogga kan rimligen inte vara viktigast i varje läge.

  Ofta, för att inte säga oftast, måste man fokusera på familj, barn och jobbet, prioriteringar som jag fått för mig att du gjort.

  Men som flitig skribent själv, i barnomsorgsfrågan, har jag ett tips till dig: var inte så ambitiös i varje upplägg! Lägg av med att försöka täcka in varje aspekt av frågan! Vanligt folk orkar inte med den resulterande textlängden eller den resulterande tankemödan!

  Om man sänker ambitionsnivån blir det mentalt inte så jobbigt att producera nästa bloggupplägg!

 56. dolf skriver:

  @Ola Jennebrink skriver
  Möjligheten finns ju också att det är en Shrödinger-hen.

 57. Sigurd skriver:

  Detta är en glädjens dag!
  Jag ska bara ta lunchrast innan jag fortsätter läsa.
  Tack så länge!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Gealach! Nu ska jag påbörja hela veckans hushållsarbete, inte det roligaste kanske, men blir ju alltid en helgdag till det – väntar fortfarande på att en riddare på vit häst ska komma och fixa det men han kommer ju aldrig. 😉 Nej, jag kan ju inte köra ombytta könsroller här hemma – får försöka hinna allt själv som vanligt. Det var inte förlorad tid att inte blogga på så många månader, nu har jag lagt grunden till barnets studier så hon är helt självgående och intresserad av både vetenskap och läsning. Var inte så svårt iofs – måste vara ngt genetiskt, en nörd-gen som gått i arv. 😉 Vara bara att plocka fram lite böcker och TV-dokumentärer på play och hålla koll på Kunskapskanalens tablå, har själv sett en hel del på TV också. Måste se vad som kommer idag http://www.kunskapskanalen.se/tabla/ Om virus kl 18.00 – bokar in det, det där Tara Oceans är bra. ”Vetenskapsserie. Varje art har sin roll och sin plats här på jorden. Den enda art som rubbar balansen är människan. Forskarna på båten Tara utforskar haven som kanske kan lära oss mer om vår egen värld än vi anar. Del 4 av 4.” Sista delen, vad synd… Sätt era barn framför den istället för Bolibompa idag. 🙂 Nåja, beroende på åldern då. Går även att se på UR Play om man råkar missa: http://urplay.se/171298 Ser vi missat delen om korallrev, som säkert är den bästa (iaf finast bilder antar jag), den om plankton och olja och alger har vi sett (under finns alla fyra delar). Så här många olika bra program fanns inte under min barndom, minns bara zoologens David Attenboroughs naturfilmer – fast de var verkligen bra.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Alfred, ja jag har hört om det, men jag kände faktiskt inte till denna förmodan. Finns ju tusentals obevisade hypoteser. Men låt oss hoppas den är löst då eftersom många andra resultat inom talteori tydligen följer av den ( http://en.wikipedia.org/wiki/Abc_conjecture ).

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Sigurd, ha ha, ja det är ju talande att man måste ta paus för att kunna läsa hela :-). Vad glad jag blir av att höra att det är glädjens dag för dig! För mig med, nu när bloggen är igång igen. Synd att jag inte kan fastna vid datorn hela dagen utan måste diska och annat, men har ju mp3:t fullt med radioprogram så det ska nog få tiden att gå fortare.

 61. Johnny Lilja skriver:

  Merci. Mycket info samlat i ett blogginlägg. Bokmärker så låt för all del detta vara kvar i evärderliga tider.

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ang din videoparad-kommentar till QED. Verkar som om den där gruppen Laibach inte är tysk utan slovensk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Laibach Om det nu var den musiken du syftade på? Ser ingen annan musik från QED.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Johnny, självklart! Du kan också printa ut inlägget. Själv printade jag ut hela min blogg i somras, för att få en uppfattning om hur tjock en eventuell genusbok skulle bli, och det blev (utan kommentarsfälten, bara mina egna inlägg) 1.400 sidor! Det får bli vår bibel när jag lämnat in den till tryck! 😉

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ja du får ställa bort vinflaskan och koncentrera dig nu. Hoppas du samlat dig, själv fick jag inte många timmars sömn, så det var ju tur jag skrev detta igår och inte idag, fast hade jag inte skrivit det hade jag inte fastnat vid datorn till sent. Jag läste faktiskt mitt inlägg innan jag lade mig, och så långt var det inte – jag minns värre inlägg faktiskt, tex detta: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/12/13/norge-avskaffar-genusforskning-och-lite-om-underkastelse-foda-och-evolution/ Fast iofs, ska man printa det inlägget så är det 6 sidor, medan det här är 7, så ok, jag medger att det var lite långt då. ”Skriva inlägg som normala människor”?! Vill du verkligen läsa en normal människas blogg framför min? 😉

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Jellba, ja det är synd att jag inte kanaliserat min energi på bloggen på ett tag, men som sagt, ibland känner man att annat också måste prioriteras.

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Bashflak, wordpress kan hantera Latex http://en.support.wordpress.com/latex/ – det bästa för mattetexter. Jag ser inte hur man kan förenkla din formel, det ser ut att vara så långt som möjligt förenklad om du menar rent algebraiskt. Dock föstår jag den inte, du har ju inte definierat R, S och Q – iaf inte vad jag ser. Ha ha, tack för hyllningsinlägget om min comeback! 🙂 🙂

  Kolla istället på den här mer begripliga matematiken, en pingback i mitt förra inlägg, där någon komponerat ihop en bild av mig med en mattegrej jag skrev på skämt för 1.5 år sedan: http://skvitts.wordpress.com/2012/10/11/rachel-carson-tyst-var/ som jag aldrig funnit i kommenatrsfälten hur jag än letat. Kanske kan vi använda denna idé istället och tillämpa på jämställdhet istället för pengar, då betyder ju 50% män faktiskt bara 5% män – till genusforskarnas stora glädje, eller förtret – jag föreslår att vi mailar dem idén om hur man kan få 50=5. Kanske kan de använda den vid behov, tex när SCB ska granska deras egna institution vad gäller könsfördelningen där. 😉

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ja jag föreslår vi skickar in en ansökan till VR om att utreda huruvida Schrödingers katt, och därmed kanske hela den moderna fysikens grundvalar, kan utmanas genom att undersöka kattens kön. 😉 (Schrödingers katt för den som inte känner till: http://sv.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_katt )

 68. dolf skriver:

  @Tanja

  ”Skriva inlägg som normala människor”?! Vill du verkligen läsa en normal människas blogg framför min?

  Nä!!!

 69. Bosse skriver:

  I kväll öppnar jag en kall pilsner för att fira.
  Jag skålar för män och kvinnors jämställdhet.
  För hänsynstagande och tolerans.
  Jag skålar i cyberspace, bland ettor och nollor.

  Tanja är tillbaka. Hoppet finns, ljuset i tunneln.

  Skål, bröder och systrar!

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Kolingen, tack för ditt långa inlägg! ”Och återigen funderar man på varför det är just kön som är så fantastiskt viktigt att man är beredd att offra såväl universitets kompetens som rättvisa på det personliga planet.” Nä det slutar ju verkligen inte där – när könet är avklarat (50/50 överallt på varje arbetsplats osv) så breddas ju arbete till att då omfatta sexuell läggning, etnicitet (det jobbar man ju redan på, även om inga procentsatser angetts än) , religion. ålder osv osv. Glöm inte inlägget om Ljungby kommun och JÄMI om hur man i slutorden till rapporten om det misslyckade projektet planerade att bredda till ett ”mångfaldsperspektiv” : https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/ Citat:

  Under ”Slutdiskussion” sid 25: ”En ytterligare del i att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets slut är även att få in jämställdhetsfrågan i det större mångfaldsperspektivet. Kvinnor och män är två nästan lika stora grupper i samhället och därför är det självfallet viktigt att arbeta med att de behandlas jämställt och har lika rättigheter och skyldigheter på alla plan. Men grupperna kvinnor och män är inte homogena och de kan i sin tur ha varierande behov beroende på bland annat etnicitet, religion, ålder, social tillhörighet och funktionsnedsättning. Även dessa grupper är en del av diskrimineringslagstiftningen. För att arbeta med att i framtiden skapa en kommun öppen för alla och där alla medborgare har möjlighet till likvärdig påverkan, är det viktigt att också arbeta med mångfald. Att arbeta med mångfald kan fungera under samma upplägg som finns inom detta projekt, dvs. genom kompetenshöjande insatser, synliggörande och diskussion. Detta kan vara något att ha med sig i kommande funderingar kring hur arbetet med jämställdhet ska fortgå i framtiden, och hur det kan inkluderas i ett större sammanhang.”

  Detta efter att de kommunanställda och chefer alltså sågat hela genusprojektet. Har citerat ur slutrapporten i inlägget i länken ovan – mycket talande citat, tex detta:

  Sid 13: ”Eftersom det inte har tillkommit av en behovsefterfrågan underifrån prioriteras det lågt. (…) Generellt är det fel timing och ett projekt som initierats uppifrån som tyvärr inte är så accepterat ute i verksamheten. Det är viktigt i och för sig, men kanske något fel i tid. Det är inte ett så synligt eller upplevt behov som har tillfredsställts.” (ur intervjun med förvaltningschefen på Miljö och Byggkontoret som också är medlem av styrgruppen).

  JÄMI, undertecknat Nyamko Sabuni på regeringen vägnar (regeringsbeslut för fortsatt satsning: http://www.government.se/content/1/c6/09/38/89/42cf094b.pdf Man undrar om de vet vad de skriver på där borta? Det här är medborgarnas uppfattning i alla fall: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Kloingen, och för övrigt saknas forskning på vad de slänger ut pengarna på – antar att detta innebär ännu mer ”forskningspengar då”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/22/”forskning-saknas”-pa-genusvansinne-for-225-miljoner-och-dags-att-”reflektera-over-sin-vithet”-2

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ”Jag kommer knappt ihåg hur man utför dividering utan apparat.” Och jag har aldrig utfört en sådan med apparat. 🙂 Vad är det för nymodigheter och knasiga saker man säljer nu för tiden!? Derivera funktioner är ju inte alls kul om man inte gör det manuellt. Ang att bloggen är smal, kan det vara (jag antar du menade bokstavligt) att du har någon webbläsare som gör den smal, prova en annan, varje stycke ska ungefär se ut som en gyllene rektangel ju. 😉

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, Daniel & Jerker – ja det var verkligen på tiden, instämmer! 🙂

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Bo C, ja du har rätt. Jag tänkte dock bara lägga upp något kort, så ambitionen var låg. Men som vanligt svällde det upp, och det är inget besvär alls, om jag bara har tiden. men som sagt, efter detta 7 A4-sidors välkomstinlägg kommer det att bli kortare framöver! Uppskattar din sida mycket som du vet ( http://www.barnensratt.se/ ) – det är svårt det här med att fördela tiden. jag har tex lagat mat och annat idag, men fortfarande inte diskat. Nu måste jag det. 🙂

 75. pastischka skriver:

  Du säger saker som borde vara så förbannat självklara. Läste Dagens Samhälles Mats Edmans lilla krönika för några veckor sedan där han just tog upp hur svårt det var för politiker att anamma fakta då dessa stod i opposition till politikernas egna uppfattning. Det började med Disraeli som, trots det Darwin påvisat, ändå ansåg att människorna var komna från änglarna och inte aporna.
  Det du skriver visar ju också på sanningar och fakta som inte är bekväma när det finns en önskevärld för genusteoretiker.
  Jag befinner mig på ett tunt isflak då jag tillhör och i en lokal församling representerar Vänsterpartiet, men det mesta av feminismidéerna i partiet är mig främmande liksom många andra ämnen. Och jag tror då inte V är ”annorlundare” än andra partier när det gäller att ge kartan förtur före terrängen.

  Ser fram emot ditt nästa blogginlägg.

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag tänkte väl det! Sluta gnälla då! Annars blir nästa inlägg 10 A4-sidor och tillägnat dig! För övrigt har du ju själv skrivit inte så få långa kommentarer ibland, som tex när vi diskuterade den fria viljan. Men jag antar det inte var din fria vilja att skriva alla de där filosofiska kommentarerna om den fria viljan, utan mitt dåliga inflytande. 😉

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Bosse, skål på dig då och tack för dikten! 🙂

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  pastischka, du får gärna länka till krönikan, googlade lite men fann ingen på temat (Mtas Edmans i Dagens Samhälle dvs, vore kul att läsa). Tunt isflak? 🙂 Ja det är underligt vilken konsensus det råder i vissa frågor i vissa läger, finns väl sådana frågor i alla partier, men när det gäller genusfrågan har du nog inte mer vett att hämta från moderaterna idag, de skriver under på allt. Dock, till skillnad från vissa övertygade vänsterfeminister, utan att vara pålästa. Det är nästan värre. Vi driver alla runt på ett tunt isflak och snart kommer det att spricka, bara inte jag blir en av dem som faller i eftersom jag ju måste blogga om händelseförloppet! 😉

  Nu ska jag diska och göra lite annat, bli inte sura om eventuella kommentarer ligger i kön i några timmar. Jag har helt fri kommentering och förstår inte varför så många kommentarer fastnar.

 79. pastischka skriver:

  Jag ska se om man kan fiska upp Edmans epistlar, vilka är mycket bra eftersom de som oftast handlar om hur man bortser från fakta. Mitt eget cellulosaexemplar har väl använts för att ersätta några fotbollsplaner av svensk urskog, men jag kan kolla med politikerkamrater och se om någon förfogar över just det numret.
  Я вернусь – http://www.youtube.com/watch?v=TraO3AvtfW0

 80. bashflak skriver:

  Duh, SQR står för square root, men jag antar att du bara låtsas okunnig om det?

 81. Hjalmar skriver:

  Ääääntligen, Doktorn är tillbaka!
  Iofs var det spännande att se min dators kamp för att klara dina 800+ kommentarer, men det är roligare så här… 🙂

  En favorit ur ditt ‘korta’ inlägg:
  ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

  Jag fick läsa meningen ett par gånger… Fortsätter jag att gapa med munnen så här, så kommer småfåglarna att bygga bo framåt våren. 🙂

  Det vore verkligen inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden, eftersom det vanligen är honan som ruvar äggen (sååå könsstrerotypt). Därför måste hanarna ruva _minst_ lika mycket. Det är viktigt att alla knäppgökar har sin försörjning tryggad, och samtidigt slipper ruva, så det blir jämlikt!

 82. Ola Jennebrink skriver:

  @ dolf, Tanja
  Vem bryr sig om Bohr! En genusvetare lyfter helt sonika på lådans lock och tittar efter. Hur svårt kan det va?
  Den slovenska nationalismen är ambivalent. Är den österrikisk eller slavisk/serbisk. Personligen är jag också ambivalent. Visst gillar jag BMW, Miele och Mercedes men den här musiken…inte tysk men den hörs i Ungern och på Balkan.http://www.youtube.com/watch?v=pT4IufMeyYA

 83. QED skriver:

  @Tanja

  ”varför inte lotta ut professurer och titlar istället,”

  En gammal utmärkt idé. Enligt en tolkning av Bibeln:

  ”Den Gud giver ett ämbete ger han också förstånd att sköta det”.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Wilhelm_Rabener

  Apropå att ledningen vid Linköpings universitet satt ner sina stilettklackar:

  ”Efter att ha fått universitetsledningens stöd har kritiken mot genusforskare minskat.”

  Undrar om det betyder att den interna kritiken vid universitetet minskat? Det kan man ju i så fall förstå, eftersom det är lätt att sparka obekväma forskare genom att kalla den arbetsmiljöproblem. Det är psykiskt påfrestande att får sin forskning ifrågasatt.

  Vad är det för problem med en vetenskap som behöver en statlig myndighet för att hävda dess relevans?

 84. QED skriver:

  @Ola, Tanja:

  Laibach är mycket riktigt en slovensk grupp. Den bildades under kommunisttiden i Jugoslavien och använde sig av tvetydig symbolik för att visa på likheterna i olika totalitära system. De är kända för att göra covers eller pastischer på kända poplåtar (av Beatles, Queen,..) i militaristisk stil. Resultatet kan blir roande och oroande.
  Den andra låten i videon är en tysk översätting av HBTQ-ikonernas Queens”One Vision” från 80-talet.

 85. toklandet skriver:

  Skönt att den här bloggen är tillbaka, det blir så mycket ljusare då trots att vintermörkret närmar sig.

 86. Joakim Ramstedt skriver:

  @Tanja

  Jag bestämde mig för att ta djävulen vid hornen och attackera problemet matematiskt. Dvs om du eller jag har rätt om huruvida din blogg har ett ultimat fysiskt och estetiskt utseende eller ej. Jag fann efter att ha grävt mer mig i diverse formler och dylikt i flera timmar att det är du som har rätt och jag som har fel.

  Här redovisar jag härmed hur jag till slut kom fram till svaret.

  Derivera funktioner bör kanske med fördel göras manuellt och inte med apparat såsom du säger. Men tillämpar man kedjeregeln kan det ju stöta på problem. I alla fall om man som du är stöpt i en exakt vetenskap.Ty när det gäller den yttre funktionen kan det ju fungera utmärkt, men när det kommer till den inre funktionen kan ju bli aningen besvärligare. Och båda funktionerna sägs ju vara nödvändinga för att, så att säga, ”komma” till en lösning. Alltså för att få fram själva derivatan.

  Själv deriverar jag också ibland. Dock alltid utan apparat eftersom jag till skillnad från dig inte behöver ta den inre funktionen med i beräkningen. Detta givetvis beroende på skillnaden när det gäller de fysiska förutsättningarna. Matematiken till skillnad från andra vetenskaper såsom ex genusvetenskapen måste ju ta hänsyn till de fysiska lagarna vid uträkningar av dessa slag.

  Jag brukar vid lyckade derivingar ibland få fram en produkt liknande Fermants och Pythagoras. Detta är ju ytterligare ett exempel på att genusvetenskapen har fel-.då ju du, beroende på olika fysiska värden, inte kommer till samma resultat, trots att själva deriveringen är rätt lik annars.

  Denna typ av derivering kan ju ibland, även för en estet, vara småtrevligt att sysselsätta sig med då andan faller på, men deriveringen är oftast roligare om summan av antalet variabler i ekvationen är en siffra delbar med två. Alltså när funktionen är sammansatt av två stycken så att säga. Eller man kan också säga; när ekvationen innehåller både x och y. Vissa blandar även in ett z då och då, men det där är ju en fråga mest om tycke och smak har jag förstått.

  MEN, och nu kommer vi till själva kärnan i mitt resonemang. Det sägs ju att det är omöjligt att derivera en estet eftersom dessa saknar funktion, stämmer detta tror du, du som är expert? I så fall, och givet att fysikens lagar är konstanta är jag ingen estet. Eftersom jag har deltagit personligen i ett stort antal deriveringar under min fysiska närvaro på planeten. Jag skulle inte inte heller ha något alls emot emot att vara exempelvis din derivata och ligga tangent med dina kurvor. Detta trots att alla variabler inte är kända på förhand.

  Därmed har vi alltså konstaterat att mitt tidigare påstående om din bloggs fysiska tillkortakommanden är osant.. Dvs du har rätt och jag fel, Detta alltså eftersom jag bevisligen inte är någon estet och därför inte heller har förmåga att avgöra sådana saker.

  Jag funderar nu istället på att inrikta mig på genusvetenskap och kanske bli Sveriges första genusprofessor. Min forskning hade jag tänkt skulle syfta till att bevisa att det inte är någon skillnad på de bägge könen. Att detta enbart är en vanföreställning som mänskligheten har lidit av i tusentals år.

  Jag har matematiskt räknat ut att om jag anstränger mig hårt så skulle jag kunna vinna nobelpriset ca 2018.

  Morsning
  PS. Hoppas du överser med mina icke helt kvadratiska styckeindelningar. Gammal vana du vet =)

 87. Josef Boberg skriver:

  F d riskdagsledamoten Anne-Marie Pålsson är en av få som fullt ut genomskådat etablissemanget – som jag ser det.

 88. Josef Boberg skriver:

  Apropå: ”Studenterna på farkostteknik kan ju bli just de som kommer att bygga den rymdraket vi kan komma att behöva för att undfly vansinnet en dag, alternativ sända ut dem vi vill undfly i en evig omloppsbana runt Jorden.” – så undrar jag om det är nya namnet på ”Institutionen för lättkonstruktioner” ?

  Professor Jan Bäcklund var ju chef i mååånga år på Institutionen för lättkonstruktioner – och han och jag känner varandra – som bl a f d styrelseledamöter i f d A-SANDWICH AB (lite om det företagets historia en bit ned i texten HÄR). Fast på den tiden namnades jag som Josef Paul Svensson.

  Men Jan Bäcklund är väl som jag folkpensionär numera ?

 89. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag vet inte riktigt om jag skall uppfatta ”Annars blir nästa inlägg 10 A4-sidor och tillägnat dig!” som ett hot eller som ett löfte. Men om alternativet är 7 månaders tystnad … hm … jag tror jag väljer att ta det som ett löfte.
  Kan för övrigt också upplysa damen om att vinflaskan jag ska ställa undan var ett lådvin som jag invigde, och att min kosumtion av sagda lådvin inskränkte sig till högst 1 dl (ung. halvt glas) och övrig alkoholkonsumtion bestod an pilsner (Becks). Så försök inte påskina att jag skulle ha problem med att läsa dina inlägg för att jag sitter och råsuper. Inte heller har min efterhängsna flunsa hindrad mig från att läsa, dock från att skriva. (Dagen idag kunde ha varit roligare).

  Goda nyheter dock: din blogg är just nu nr 16 av de svenska bloggarna på wordpress topp 100-lista, (tror den var på 12 för några timmar sen), och högst upp av de feminist/genuskritiska bloggarna. De andra två feministkritiska bloggarna på listan är aktivarum och vår goda vän Ninnis, men de är bägge längre ner på listan. Så det har tydligen funnits en hunger efter Tanja-inlägg.
  Och de lär behövas nu när Ström lagt ned. billing bryr jag mig inte så mycket om. Han har inte bara lagt ned verksamheten och låst bloggen, alla kommentarer av oss som varit inne där diskuterat är nu otillgängliga. Jag lämnade honom redan i våras för att hans behandling av kommentarer och de som kommenterade var i hög grad godtycklig och respektlös. Personligen uppfattar jag honom som en arrogant egofixerad tölp under den dämpat polerade ytan. Och på något vis förvånar det mig inte att billing lägger ner bara ett par dagar efter Ström. Genusnytt fyllde verkligen ett behov med hur den plockade upp exempel efter exempel på könsvinkligen i media och i det allmänna. billing klarar jag mig utan och jag saknar honom inte ett dugg. Jag saknar dock möjligheten att komma åt en del av de kommentarer jag skrev på hans blogg innan jag insåg att det var dags att dra.

  Handboken för dikatorer trodde jag först var samma bok som ligger i min köpkorg på amazon, men det var det tydligen inte. Jag hade glömt bort amazon-boken, men den verkar intressant, The Dictator’s Handbook av Bruce Bueno de Mesquita och Alastair Smith.

  In this title, two renowned political scientists make the contrarian, research-based case that – regardless of any other factors political scientists or historians may find relevant – the calculations and actions of rulers are the driving force of all politics, and the primary goal of rulers is to maintain power as long as possible. In this clever and accessible book, Bueno de Mesquita and Smith introduce us to their perspective of the political world. They bare the logic of politics, starting from the simple premise that leaders pursue their own ends, and that populations either have, or more often don’t have, the power to constrain them to a significant degree. The book is organized by a series interconnected questions, among them: Why do leaders who wreck their countries keep their jobs for so long? Why do autocracies have dismal economic policies? How are there so many suffering people in resource-rich lands? Why do ‘natural disasters’ disproportionately strike poor nations? Why do ‘evil-doers’ so often collect loads of foreign aid? Why are democracies so good at war? In answering these questions, the authors look at politics, the choices of public policies, and even decisions about war and peace as lying outside of conventional thinking about culture and history. They set aside ideas of civic virtue and psychopathology. Such notions simply are not central to understanding what leaders do and why they do it. Instead, Bueno de Mesquita and Smith see politicians as self-interested louts, just the sort of people you wouldn’t want to have over for dinner, but without whom you might not have dinner at all. And from this perspective, they are able to answer some perplexing mysteries of politics, shed light on what we read in the newspapers every single day, and offer realistic ways of improving human governance.

  Tror jag får ta och inhandla den. Verkar intressant. Den svenska handboken påminner mig också (både omslaget och innehållet verkar det som) om en svensk bok jag råkade på i slutet av 70-talet/början 80-talet, Makt som hobby av Tönis Tönisson (han har tydligen också skrivit något som heter Högre matematik för poeter och andra matematiska oskulder. Kanske något du känner igen. Inte för att jag tror att du är en matematisk oskuld, men ändå.) Jag började läsa den (Makt som hobby, alltså, inte matematik för oskulder) och garvade högt under de första kapitlen för jag trodde det var en humorbok, sen började jag fatta att det inte var det utan att han faktiskt beskrev tekniker för manipulation av byråkratier och företag. Såna där små fina tricks som t.ex. att när man skickade in skrivelser (klagomål t.ex.) så skulle man ange att kopia gick till chefen två steg upp. Chefen två steg upp slängde förmodligen irriterat sin kopia i papperskorgen, men det vet inte den underlydande som skrivelsen gick till, för han pratar normalt bara med sin chef en nivå upp. Fasiken jag måste leta reda på den också, behöver läsa om den. Det var en bra bok. Du är dyrbar för mig Tanja, du får mig att köpa en massa böcker och grejer jag inte har råd mig.

  Vad mina långa kommentarer beträffar så verkar det som min fria vilja hämtar näring i ditt dåliga inflytande.

 90. […] tillräckligt många intressanta länkar för att lägga beslag på en hel helg. Jag lovade Tanja i kommentarerna att skriva lite grand om ett ord som tyvärr förstörts, […]

 91. undertallen skriver:

  Hej Tanja,

  Nu har jag skrivit mitt lilla inlägg om att ”jämlikhet = könsdiskriminering”. Hoppas du uppskattar det. Kortare än dina inlägg, men någon koncis Hemingway blir jag nog aldrig. Korta snuttar är liksom inte min konstform…

  http://www.undertallen.se/2012/11/jamstalldhet-ar-tyvarr-konsdiskriminering/

 92. undertallen skriver:

  jämställdhet = könsdiskriminering ska det vara, förstås.

 93. Sture Eskilsson skriver:

  Roligt att höra av dig! Uppenbarligen har du inte bara ett stort engagemang och stor hjärnkapacitet utan också snabba fingrar. Ser fram emot fortsättningen. /Sture

 94. Lionel Hutz skriver:

  Utan tvekan en av de bästa bloggar jag läst! 😀

 95. Musse Pig skriver:

  Ni är kära i Tanja hela bunten…

 96. Susanna Varis skriver:

  Jag är också kär i Tanja. Hur kan man inte vara det? 😉

 97. dolf skriver:

  @Musse Pig
  Sämre föremål att ödsla sin kärlek på kan jag tänka mig. Jag skulle gärna gå på träff med Tanja, Gudrun Schyman, never!

 98. Musse Pig skriver:

  Ja, de är varandras motpoler i många avseenden. Även detta.

 99. Joakim Eng skriver:

  Hej Tanja. Trevligt att se att du har kommit igång med bloggandet igen. Jag försökte ringa till dig nyligen för att höra hur det står till, men du verkar ha bytt mobilnummer. Ditt kommentarsfält får fungera som alternativ till SMS. Jag vet inte hur jag ska nå dig annars.

 100. Bosse skriver:

  @ Musse Pig,…………

  Näää, vi är inte kära i Tanja!

  Vi ÄLSKAR hennes åsikter och på vilket begåvat sätt hon uttrycker sig.

  Vi ÄLSKAR hennes blogg och dess åsikter.

  Vi ÄLSKAR Tanja för att hon skriver om det genusmörker som sprider sig över Svedala.

  Tanja, berör viktiga frågeställningar.

  Tanja är behövd och önskvärd som debattör i vårt genusmörker.

  [P.Ström+P.Billing verkar ha lämnat in].

 101. elwee skriver:

  Nej, jag hade väl inte gett upp, men det var ett tag sedan jag kollade om det fanns något nytt inlägg :o)
  Min dator är av den dimensionen att den inte har några större problem med sidor som den förra tråden, men åsiktsfrekvensen var i starkt avtagande så ja, därför tog det tills nu innan jag blev medveten om ditt nya praktinlägg.

  Det verkar finnas många personligheter med många idéer här och jag går och när tankar kring ett speciellt mission impossible-projekt.
  Kanske ni kan hjälpa till med tips och råd ….
  Det handlar om att få den ”oberoende” public service-televisionen att visa ett norskt program i 7 delar, nämligen Hjernevask.

  Uppgifter gör gällande att allt statligt stöd till genusvetenskap i Norge drogs in efter denna serie … Har inga bevis för detta, men bara tanken får en att sväva lite lättare över marken :o)

 102. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag har problem att streama på min dator, så var först idag jag såg klippet med Ann-Marie Pålsson (på en annan dator). Det var en vältimad video, jag har haft planer sista veckan på att skriva ett inlägg på Ninnis blogg om idén till ett nytt parti. Det har dragit ut på tiden delvis på grund av flunsa, men jag tror den håller på att ge sig nu, så då har jag väl ingen ursäkt att dra på det längre. Hur som helst, intervjun med Pålsson knyter an ganska bra till det mina tankar där. Och helt klart så åker hennes Knapptryckarkompani upp på ”att läsa”-listan.

 103. zLiMbiLLY skriver:

  Hej Tanja!!
  Du har varit saknad och du är älskad 🙂 tack för att du kommit tillbaka och påvisar dagens absurditet med jämställdhetsarbete som sker utifrån totalitärt feministiskt perspektiv.

  Välkommen tillbaka!

 104. Sme'n skriver:

  Grabben fick hem katalogen från KTH idag. Satte mig att bläddra lite i den och fastnade för Farkostteknik-programmet. Farkostteknik, låter väldigt spännande. Men han ville inte och jag är väl för gammal och inte bor jag i stora staden heller… skit. 😉

 105. […] Tanja Bergkvist bloggar igen, den nya erans första inlägg […]

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  Förlåt jag inte släppte kommentarer igår, kommer att hinna kolla igenom allt först torsdag, lite mycket nu + fortf influensa som inte verkar avta, eller den var borta men har återkommit men jag jobbar ändå. Men fredag är som vanligt undervisningsfri – hoppas på att få upp ett nytt inlägg då, så jag inte kraschar era datorer. 🙂

 107. Josef Boberg skriver:

  Tanja – apropå Din ihållande influensan – så kan jag rekommendera Josefs hälsotips en bit ned i texten HÄR. 💡

 108. Shastra skriver:

  ”…projektiv kurva av genus 1… talkropp” ROFL! 🙂

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, Kort bara ang genus – ja faktiskt – läs om matematiskt genus här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiskt_genus För att inte tala om integration http://sv.wikipedia.org/wiki/Integral och mångfald http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngfald_%28matematik%29 – ytterligare två begrepp som Genusmaffian stulit från oss matematiker! Önskar verkligen jag kunde sitta och vara social här, men måste förbereda seminarium till imorgon nu…

 110. undertallen skriver:

  Vi har en liten kattuppfödning (som vi tyvärr håller på att lägga ner), här är Gondor som vi behållit:
  http://www.coastalcats.fr/gallery/shanti-igor-kittens-may-2011/first-week-of-august-2011/gondor_on_platform.jpg.php

  Hur som helst, jag gjorde ett litet experiment i Bretagne och frågade två unga kvinnliga veterinärer ifall de visste vad ”socialt kön” var för något. Stora frågetecken i deras ögon….

  ”Genre” låter ganska fult, och dessutom obegripligt. Har alltid undrat ifall ”genus”-vetare någonsin riskerar ställa till det i latinska länder.

  På t ex franska är månen femininum och fartyg maskulinum. Tvärt om mot på germanska språk. Vad betyder det?

  Och vad säger det att alla ord antingen är maskulina eller feminina, och att ”une bite”, en snopp är femininum?

  Krya på dig Tanja!

 111. Cavatus skriver:

  Hej Tanja! Välkommen på banan igen! Nu har du mycket att stå i när du ska ta upp kampen mot feministhegemonisterna efter Ström och Billing. Jag tror att du retar gallfebern på dem för du provocerar genom att vara kvinna, högutbildad, verserad samt ha skinn på näsan. Det vore oerhört kul att få se en paneldebatt mellan dig och någon av de ovannämnda. Ett sant nöje!

  Vi nätaktivister har börjar höja garden igen. Jag vet inte i vilken mån övriga kommentatörer känner sig provocerade av medias fula påhopp på SD senaste veckan, ett sätt att få ned deras höga opinionssiffror. Själv blir jag oerhört illa berörd att slaskmedia kan sänka sig så lågt för att slippa ta upp och diskutera det här partiets enligt dem så misshagliga politik. Om den är så misshaglig, diskutera ned den då en gång för alla och sluta med allt smutskastande. Stämningen i samhället blir oliiiiiiiiiiidlig.

  Förresten får ni inte missa Ingrid Carlqvists fullfjädrade framträdande hos Publicistklubben i går kväll. Hon lyckades debattera ned en av alla dessa hycklarjournalister så det bara rungade om det. Hon utstrålar pragmatisk och sunt förnuft. Något vi sannerligen inte är bortskämda med i det här samhället!

  Här är en länk till intervjun och hon kommer in i bilden efter 38 minuter: http://snaphanen.dk/2012/11/20/ingrid-carlqvist-ytringsfrihedsfundamentalist/

  Per Svensson, intervjuaren och tillika ordförande i Publicistklubben, sänkte sig så lågt att han dristade sig att kalla Ingrid för ”yttrandefrihetsfundamentalist”. När en journalist säger så är det något fel på den yrkesmänniskan. Han (och många journalister med honom) har ett rejält problem att ta itu med här!

  Som sagt. Kampen mot åsiktsfundamentalisterna, som vi väl kan kalla dem som förbehåller sig rätten att ha tolkningsföreträde i de flesta samhälleliga frågor, går vidare. Ni missade väl inte Anna Hedenmo som i Agenda vid en förfrågan på varifrån hon hittat vissa uppgifter svarare: ”det har jag läst på nätet”. RIDÅ! Där gick hon bet på att diskutera ned Åkesson så det bara visslar om det.

  Som flygbladsgeneral har jag givetvis gjort ett flygblad så att vi inte glömmer den fadäsen så fort. Det kan laddas ned, skrivas ut och spridas från de här länkarna:

  https://www.box.com/s/igf9jmp028p071jdyvdj
  https://www.box.com/s/rq5ndhc5glj67wqsz5ug

  För er som aldrig har hört talas om flygbladskampanjen, så har vi just börjat kavla upp ärmarna. Det blir en tuffare och mer hatfylld valkampanj inför 2014 än någonsin. Det har inte minst senaste veckans drev visat. Det är bara början.

  Så vill någon härinne vara med på tåget, så kan ni läsa om vilka alster som numera finns för spridning här:

  http://www.aktualia.wordpress.com/flygblad

  och

  http://www.korta.nu/flygblad (här finns alla för nedladdning)

 112. dolf skriver:

  @Tanja
  Doktor Bergkvist har mail. Innehåller ett par viktiga frågor med avseende på nytt parti.

 113. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ok uppskrivet på lapp – kollar på fredag som är undervisningsfri. Varit lång dag här, seminarium från 8 och undervisning till 17, helt slut nu….

 114. Tanja Bergkvist skriver:

  Försöker en sista gång, verkar som om wp påverkas av div tecken, så hela meningar försvinner, förstår inte varför, nåja, last try, den drar bort en hel mening, måste vara ngn funktion som påverkas.

  bashflak, nej jag kopplade faktiskt inte ang SQR, inte om det inte står \sqrt som i Latex 🙂 Just nu är min hjärna helt utmattad – vad är det du undrar ang din formel för jämställdhet och var kommer den ifrån? Behövs det när det ska vara 50/50? Nu ser jag den är ändrad http://bashflak.wordpress.com/2012/11/15/jamstalldhetsindex/ kvadratroten du hade innan är borta, och jämställdhetsekvationen lyder nu i ditt inlägg J=100-2*|50-X| där du definierat J=X som andelen kvinnor. Nu kan den förenklas rent algebraiskt, även om jag inte ser poängen med att döpa samma variabel till X resp J.

  Om X är mindre än 50 förenklas likheten till J=100-2(50-X), dvs J=100-100+2X, dvs J=2X vilket med J=X ger oss att 1=2, vilket är en motsägelse.

  Om istället X är större än 50 förenklas likheten till J=100-2(X-50), dvs J=200-2X vilket med X=J ger oss 3X=200 dvs X=200/3 (konstant).

  Verkar mycket märkligt, du får nog maila mig lite info om hur du tänkt och varifrån denna ekvation kommer, tyvärr säger den mig ingenting och resulterar dessutom *ve och fasa* i en MOTSÄGELSE (1=2) om andelen kvinnor är mindre än 50% – dvs hela matematiken rasar – är det genusmaffians formelsamling du kollat i? 😉

 115. Tanja Bergkvist skriver:

  Ok nu funkade det – äntligen, fick visst inte använda olikhet utan att det påverkade något i kommentaren, antar wp reagerar som om man programmerar något.

 116. JD skriver:

  Vilken underbar läsning!
  Tack!

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Hjalmar, här har du några fler citat från rapporten till Skolverket:

  * ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”(sid 7)

  * ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

  * ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

  * ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

  * ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

  * ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

  * ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

  * ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

 118. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ja det är också fin musik: 🙂 Hörde du förresten idag på P1 om Schrödingers katt? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116990?programid=412 Här klippet på 19 min: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4267613.mp3

 119. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  GG, ja ja tjata inte, det kommer snart. 🙂

  Jag håller dig på tårna. Det är bra för dig! Du behöver det! 😉

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Vad är det för problem med en vetenskap som behöver en statlig myndighet för att hävda dess relevans?”. Exakt!

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, åhller mig på tårna? Vad betyder det?

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Har ni det det här – ny genusavhandling/bok ”Hur blir man matematisk”:

  Anna Palmer forskar och utbildar i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har skrivit boken Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn utifrån sin avhandling.

  Enligt henne gäller det att komma bort från synen på matematik som något man först tänker ut och sedan tecknar ned på ett papper och istället utgå från kroppen och synliggöra vad barn gör som redan är matematiskt.

  Vansinne, får ta upp det i mitt nästa inlägg. Från och med nu kommer det att bli inlägg fredagar eller helgen, så ni vet – kan ju inte krascha era datorer igen. 😉

 123. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ”MEN, och nu kommer vi till själva kärnan i mitt resonemang. Det sägs ju att det är omöjligt att derivera en estet eftersom dessa saknar funktion, stämmer detta tror du, du som är expert? ” Ja så kan det ju vara, men jag vet inte. 🙂

  ”Jag funderar nu istället på att inrikta mig på genusvetenskap och kanske bli Sveriges första genusprofessor.”

  Vad menar du, det finns ju redan jättemånga? Menar du en egen genusinriktning så, som tex professor i ämnet genus, människa och maskin? http://www.ltu.se/staff/e/ewagun-1.11743

  Ja, kan din räknemaskin inte ta fram den inre derivatan är den meningslös – kasta den.

 124. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Goda nyheter dock: din blogg är just nu nr 16 av de svenska bloggarna på wordpress topp 100-lista, (tror den var på 12 för några timmar sen)” Glöm inte när jag var på plats 3 och gick om Carl Bildt (Alla dessa dagar): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/ar-genusfragan-viktigare-an-svensk-utrikespolitik/ eller när jag hamnade på startsidan med ”hett inlägg”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/ar-genusfragan-viktigare-an-svensk-utrikespolitik/

  Ja men det var ju bra efter 7 månaders tystnad ivf 🙂 Iaf på inläggs-sidan. Vi har ju redan avhandlat en massa i kommentarsfältet. Tack för boktips – inhandlar genast: http://www.bokus.com/bok/9789174510638/makt-som-hobby-konsten-att-bli-forkladd-gud/ Har så många olästa böcker…. nåja, blev för nyfiken.

  ”Fasiken jag måste leta reda på den också, behöver läsa om den. Det var en bra bok. Du är dyrbar för mig Tanja, du får mig att köpa en massa böcker och grejer jag inte har råd mig. ” Tack detsamma. 😉

 125. Tanja Bergkvist skriver:

  Undertallen, tack! Läst just! 🙂 http://www.undertallen.se/2012/11/jamstalldhet-ar-tyvarr-konsdiskriminering/ ). Förstår egentligen inte varför det är tabu att påtala att det finns skillnader mellan män och kvinnor, vi är ju också olika som individer, men det klagar ingen på. Eller vänta nu…. låt mig tänka, eh, jag får nog ta tillbaka det där. Vi gillar ju olika – det yttre får vara olika men inte det inre. Vi måste alla tänka likadant.

 126. Tanja Bergkvist skriver:

  Lionel, vad roligt att höra. tack! 🙂
  Sture, ja men det blir så att ”genus” alltid blir ”gensu” pga jag skriver för fort. Nåja, i deras värld får man ju ändå stava som man vill, var och en är sin lyckas och verklighets smed. Blir det gensu så får de leva med det…

 127. Tanja Bergkvist skriver:

  Musse Pig, där har du fel – det är jag som är kär i mina läsare. 😉 Och tack vare denna kärlek kan vi krossa Genusväldet tillsammans.

  Susanna Varis, ha ha, ja eller hur? 😉 Ska just läsa ditt inlägg http://www.susannavaris.com/blogg/2012/11/vad-menar-janouch/ Har ju missat det där utspelet märker ja.

  Josef, på fredag kommer ett inlägg du lär uppskatta by the way. 🙂

 128. dolf skriver:

  @Tanja
  Det är ju möjligt att du varit uppe på nummer 3 (eller 2 eller 1) innan jag kollade första gången. Och någon Bildt har jag inte alls sett till sen jag började kolla den där topp10-listan (violket var någon av dagarna precis efter Ström tillkännagav beslutet att sluta). Så den (censur) har du väl slagit permanent.
  2009 visste jag inte ens om att det fanns någon Doktor Bergkvist, tyvärr. Fast jag får väl se det från den positiva sidan, har jag någon dag som jag inte vet vad jag ska ta mig till kan jag ju alltid gräva ner mig i dina gamla inlägg.

  Låt mig veta vad du tycker om Tönis Tönisson, det var länge sen jag läste den. Tyckte den var kanonhäftig då, men jag har ju levet ett halvt liv sedan dess, så jag kanske inte ser likadant på det nu för tiden, så du kan få agera recensent åt mig så jag inte gör bort mig och slänger ut pengar i onödan.

  Tack detsamma. Varsågod. 😉

 129. Kul att ha dig tillbaka!

 130. Tanja Bergkvist skriver:

  Bosse, Tack! 🙂

 131. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Vad frågar du mig? Vad uttrycket ”hålla någon på tårna” betyder, eller vad jag menar när jag säger att jag håller dig på tårna?

 132. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, såg just Matte Matik skrivit ett inlägg som kanske intresserar dig: http://mattematiksblogg.blogspot.se/2012/11/wallenbergares-fond-sponsrar-forskning.html

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  Sme´n, men matematikkurser finns även på distans – man kan alltid prova. 🙂

 134. Tanja Bergkvist skriver:

  Undertallen, på bulgariska är också månen feminin och fartyg maskulint. Ja, vad betyder det? Inte vet jag – fråga gensuforskarna.

 135. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, vad var det Anna Hedenmo hade läst på nätet då?

 136. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ha ha jag jag frågar vad uttrycket betyder. 🙂

 137. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ja kommentarsfältet, eller mailen som jag börjat hålla koll på nu!

 138. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Du får ta och Googla efter ”idiomatiska uttryck” och kolla upp det! Jag skulle kunna ha berättat själv, men jag vill inte att du ska bli lat… 😉

 139. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Swedish Dissident! Intressant inlägg om epigenetik ( http://swedishdissident.blogspot.se/2012/11/ar-epigenetik-den-nya-politiska.html ) – jag som skrivit om det, i egenskap av amatör, i Axess en gång.:-) Efter att ha sett ngn intressant dokumentär om det och läst (populärvetenskap bara dock) när det var i ropet för några år sedan, då det uppmärksammades. Tycker det är fascinerande. Finns ju diverse på nätet om det: http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr12008/epigenetikenstyrvaragener.4.42ae4ed4118c2a7eb1c8000315.html

  ”Fenomenet epigenetik beskrivs ofta som en länk mellan arvets och miljöns betydelse för vilka egenskaper eller sjukdomar vi utvecklar. Detta synliggörs tex vid studier av enäggstvillingar. Trots att de har samma uppsättning gener och ofta vistas i till synes liknande miljöer utvecklar inte båda samma ärftliga sjukdomar så ofta som man skulle kunna förvänta sig — utan att ta hänsyn till epigenetiken.

  De epigenetiska mönstren består ofta genom en individs livstid men kan förändras på grund av miljön eller vid felaktig överföring av epigenetisk information i samband med celldelning. Så kallade epimutationer är minst 1000 gånger vanligare än genetiska mutationer.

  — Den genetiska variationen mellan två individer är aldrig mer än drygt en procent medan den epigenetiska statusen faktiskt kan skilja sig åt så mycket som 15 procent, säger Rolf Ohlsson.

  Ärva mönster

  För några år sedan lade en annan svensk forskargrupp fram hypotesen att epigenetiska mönster ibland kan ärvas från människa till människa men påståendet anses kontroversiellt. Lars Olov Bygren, professor emeritus vid Umeå universitet och även verksam på Karolinska Institutet i Stockholm, står bakom studien som bla publicerats i European Journal of Human Genetics.

  — Vi har visat att näringstillgången under en individs uppväxt påverkar barnens och barnbarnens livslängd. Om far eller morföräldrarna exponerades för svält istället för ett överflöd av mat i tioårsåldern levde deras barnbarn längre och drabbades inte lika ofta av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Vi tror att detta kan förklaras av att näringsintaget påverkade den epigenetiska statusen och att denna prägling fördes vidare till efterföljande generationer, säger han.”

  Men har inte tänkt på att det kan användas som pk-instrument på det sätt som du skriver. Har snarare tänkt att Genusmaffian kanske trots allt skulle kunna skapa Den Nya Människan just därför, och att epigenetiken kanske ger stöd för det – samtidigt handlar det väl om att gener som redan finns kommer till uttryck, alltså latenta egenskaper, och där ingår ju inte genusvansinnet. 😉 Hoppas jag…

 140. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja jag kan läsa den, nu är det iaf beställd. Dock har jag flera bokhyllor att läsa som jag inte läst, men en bok om hur man tar makten är ju prio så klart. 😉

 141. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ang debatten på Publicistklubben du nämner, var kan man ta del av den? Kommer inte int på Tryckfrihets hemsida, den har stått och snurrat ett bra tag nu. Hittar inte heller ngt på Publicistklubbens hemsida på PK-TV (lämpligt namn 😉 ):http://www.publicistklubben.se/pk-tv/

  Nu måste jag sova, bli inte sura om ni fastnar i kön, råder fortfarande inte över detta…

 142. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, förlåt, glöm det, såg nu det ju ligger på länken du lagt ju.

 143. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar. Lat!? jag är helt slut av att vara aktiv sen 6 imorse… Letar, nä, det finns inget som heter ”Hålla någon på tårna” – se själv: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_idiomatiska_uttryck Däremot finns ”hålla låda” och det är jag väl bekant med. 😉 Godnatt!

 144. Cavatus skriver:

  Vad Anna Hedenmo hade hittat på nätet? Det ville hon inte riktigt tala om. Hon drog på orden men hävdade att åsikter hon hittat där tillhörde Sverigedemokrater! Åkesson hävdade att det var väl ”föga trovärdigt”. Då skämdes hon, det syntes.

  Ho, ho, ho! Gjorde faktiskt ett flygblad om det så att hon får skämmas riktigt mycket. Jag menar, hon är ju en av dem som ständigt koketterar med hur ”god” och ”rättänkande” hon är.

  Här är två flygblad så att hon får sina fiskar varma:

  https://www.box.com/s/igf9jmp028p071jdyvdj
  https://www.box.com/s/rq5ndhc5glj67wqsz5ug

  Nu har Stefan Gunnarsson, ena pianisten i Så ska det låta, hamnat i medias onåd då hans uttalanden har vinklats till att han är främlingsfientlig för att att han inte ville ställa upp i en kampanj som heter ”Norrland till alla”. Stackars sate. Det är inte lätt att ha en enda invändning idag mot den förda politiken:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5353514

  Gnestapolitikerna och tillika folkpartisterna Göran Benedicks och Göran Lundbom tvingas avgå då de uttryckt sig negativt om den förda immigrationspolitiken.

  Så högt till taken har vi i det här landet idag. Vem ska falla offer imorgon? Vem ska ostraciseras ur samhällsgemenskapen för att hysa kritik mot ett politikområde?

 145. dolf skriver:

  @Tanja
  Tack för tipset. Inte alls förvånad. Fast jag har inte hört tals om vad det är för ny vaccinationslag som Matte nämner, så där blev jag nyfiken. Vad kokar de (politikerpsykopaterna) ihop för fanstyg nu?

 146. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Jag sa inte att du är lat; jag sa att jag inte vill att du ska bli lat! 😉

  Med andra ord så vill jag hålla dig på tårna

  Det uttrycket existerar i allra högsta grad. Det är bara Wikipedias lista som suger och är ofullständig. Att ”hålla någon på tårna” betyder att ”hålla någon alert”. Exakt samma idiomatiska uttryck finns även på engelska: ”Keep someone on their toes”.

  Class dismissed!

 147. dolf skriver:

  @Tanja
  ”att vara på tårna” är ett ganska vanligt uttryck (googling på det, med citattecken, gav 1 630 000 träffar) men någon direkt definition hittar jag inte. Det torde dock betyda något i stil med att man är på alerten (kanske för att man måste vara vaken för att hålla balansen) och/eller redo till språng.
  Jag har en känsla av att GG gör dej en björntjänst om han försöker hålla dig på tårna och istället lägger sten på börda. … (Tänkte säga nåt mer men hoppar över det vid närmare eftertanke)

 148. Tanja: Tack. Är absolut ingen expert på epigenetik, varför jag bl.a. vänder mig till Gregory Cochran=)

 149. dolf skriver:

  @Tanja
  Jag har nu gjort ditt alternativa IQ-test och inväntar ivrigt resultatet (som jag hoppas du hanterar med proper diskretion och inte sprider runt i det offentliga rummet) och en inbjudan till Mensa.
  Notera dock korrektionen till svaret på fråga 3.
  Jag är också väldigt nyfiken på vad jag fick för värde på kreativitet och hur detta påverkar min EQ.

 150. Galne Gunnar skriver:

  @ dolf:

  ”Jag har en känsla av att GG gör dej en björntjänst om han försöker hålla dig på tårna och istället lägger sten på börda.”

  Tanja B är mentalt stark, hon kan hantera det!

 151. mach skriver:

  Otroligt glädjande att du är tillbaka med ett nytt inlägg Tanja!!!

  Genusgalenskaperna i landet verkar vara i tilltagande och VR med Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning(!) vid KTH och ordförande i VR:s expertgrupp föreslår nya forskningssatsningar. ”-Vi kan konstatera att det var väl använda pengar, säger Anna Wahl. Satsningen har gynnat svensk genus­
  forskning också utanför de tre miljöerna.” (De tre Centre of Excellence miljöerna).
  Say no more..

  Detta och mer går att läsa I senaste numret av propaganda tidningen Genus Perspektiv, http://genus.se/digitalAssets/1385/1385775_gp4_12lr.pdf
  Där kan man bland annat ta del av den röda genusväv som Delegationen för Jämställdhet (DJ) väver för att ytterligare stärka genusintegreringen vid de svenska lärosätena så att misstänksamhet och motstånd kan undvikas!

  Tanja läste en genusavhandling för en snart 2 år sedan där författaren det avslutande avsnittet uttryckligen menade att framgången för implementeringen var att agera i det fördolda, utan insyn utifrån… Kommer du ihåg vilken det var?

  Nåväl, vid Lunds universitet har man, trots motstånd, fortsatt med sin genusintegrering (kallat ”Akka”, som betyder ”gammal kvinna” på samiska) med pengar ifrån DJ. Man är nu inne i den fjärde rundan eller som de själva säger, ”omgången” av Akka.

  Nu gick det ju inte så bra med de 3 första, där den senare möttes av ”en hel del misstänksamhet och motstånd, visserligen bara från ett fåtal” berättar Kajsa Wirsén, ansvarig för programmet, och vidare, ”Det är inte alltid lätt för individen att ta in genus men vi menar att det är en kunskapsfråga och i Akka IV valde vi att stärka programmets genusintegrering ytterligare. Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet. och resultatet blev en klar förbättring: misstänksamhet och motstånd vändes till nyfikenhet.” Tidningen illustrerar detta med tre sura och korthåriga människoliknande varelser som med bestämda miner väver ihop en röd genusväv som väl ska symbolisera infångandet av patriarkatet. Själv kan jag möjligtvis tänka mig att ha den som dörrmatta till utedasset på landet.

  Som du sagt tidigare Tanja så blir man inte av med detta ständiga ”jämställdhetsarbete” på institutioner och i universitet, kommuner och företag. Har man gett lillfingret så rycker dom hela armen. Tas det inte emot i första omgången så kör man en runda till tills delmomentet kan bockas av och man kan gå vidare med nästa fördjupande steg i genus arbetet. Samma metod som scientologerna kör. På vägen ner mot avgrunden blir man alltmer hjärntvättad i samma takt som kostnaderna för varje delmoment mot nirvana ökar.

  Ledningen vid LiU ”satte ner foten” efter att ha blivit ”angripna av medier” och då ”flera gånger av Östgöta Correspondenten som kritiserat genusvetenskapen som ovetenskaplig. En veritabel propaganda artikel följer med meningar som ”internationellt gott rykte”, Genusforskning vid LiU håller värlsklass”, ”universitetsledningens stöd”, ”Sex professorer, ett flertal forskare och 17 doktorander”, ”Gender of Excellens”, etc, men inte ett enda bemötande ord om Correns kritik angående genusforskningens anspråk på vetenskaplighet. Endast propaganda som väl är tänkt att ge legitimitet åt verksamheten och bedöva motståndarnas kritik med dess inbillade storhet.

  Framtiden på våra universitet ser allt annat än ljus ut. Du Tanja är iallafall ljuset i mörkret! ”A candle in the dark” av Garl Sagan kan annars rekommenderas om du inte ännu läst den 🙂

 152. mach skriver:

  @toklandet. Ja fy f*n vilken vidrig artikel, läste precis den också. slutklämmen ger mig kalla kårar; ”Visst kan vi satsa på katederundervisning och mer disciplin. Fler lärare skulle verkligen inte skada. Men vill vi hjälpa pojkarna på riktigt bör vi börja redan när de är bebisar. Och göra ”kvinnor” av dem.”

  Artikeln dryper av genuslögner för att inte tala om den fruktansvärt människovidriga attityd.författarna har.

 153. dolf skriver:

  @tokland @mach
  Min spontana reaktion när jag läste artikeln var att: ”Vafan, så håller de på och gnäller om mäns våld mot kvinnor, har de aldrig funderat på om de kanske själva på något vis är delaktiga i det våld som faktiskt förekommer?”
  Det nöter på en att ständigt mötas av sådan där smörja, och är man lite trött och grinig en dag, och inte på det normala jämngoda humöret, då börjar det lätt pysa i ångpannan. Jag känner ibland rent instinktivt en lust att gå ut och röja. Det är inte särskilt ofta, och jag har nog med självdisciplin för att hålla på mig och livserfarenhet för att veta att den frätande rosten i själen vanligtvis har trillat bort av sig själv nästa dag så att den åter glänser av krom som brukligt är.
  Men … alla är inte lugna och välbehärskade. Inte alla inser heller vad det är som gör dem frustrerade. Själv har jag ganska lätt för att se vad det är som får mig på dåligt humör, vilket gör det mycket lättare att handskas med. Men den som bara känner hur missnöjet gror och pyr utan att se någon orsakssammanhang blir lätt till en tryckkokare som alltmer närmar sig bristningsgränsen.
  Hur mycket av dagens våld skapas av den intoleranta toleransens förespråkare?

 154. Ned Newman skriver:

  Eftersom Maxwell. Schrödinger, Heisenberg och Bohr troligtvis var män får man anta att man bara ska läsa två av de fyra eller bara läsa hälften av deras skrifter för att uppfylla 50% regeln.

 155. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, finns ingen tvångsvaccination än, men det fanns ju planer på det för inte så länge sedan i USA. Och det diskuterades ju även här i samband med svininfluensan.

 156. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ok då förstår jag!

 157. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag är också väldigt nyfiken på vad jag fick för värde på kreativitet och hur detta påverkar min EQ.” Att ändra svarsalternativen i mitt IQ-test klassas som hets mot överordnad. Det blir fängelse för dig. 😉

 158. Tanja Bergkvist skriver:

  Mach, tack för tipsen! Ska kolla upp det här! Minns inte vilken avhandling det var du syftar på ang att verka i det dolda. kan det ha varit det här?

  ”Genuscertifiering på Fysicum. Tre viktiga faser: Infiltration, Information och Utbildning.” sid 28 här: http://ki.se/content/1/c6/07/43/18/genus%20KI%20november%202009.pdf

 159. Tanja Bergkvist skriver:

  Ned, ja, antagligen är det meningen, alternativt att genusforskarna i samarbete med Fysikum i Lund döper om ekvationerna efter deras fruar. men oj, de bär ju sina mäns efternamn, h-ete! Könsmaktsordningen genomsyrar allt. Stötte förresten på mkt intressant artikel av Billing om könsmaktsordning/könsrollernas uppkomst: Patriarkatets oundviklighet i primitiva kulturer: http://www.pellebilling.se/2011/12/patriarkatets-oundviklighet-i-primitiva-kulturer/

 160. Ned Newman skriver:

  Tittade på länken. Billing fick en bra betyg av en riktig recensent.
  Av andra kända ”skribenter” som vanligt: barnsligheter. Och så är det. Dagens mediaskribenter verkar bestå av ganska-så-unga kvinnor med ett kopiöst stort ordsvall kombinerat med pinsamt dålig analys och översikt. I vissa fall visat sig vara högaktiva svammelprinsessor.

  Tanja B. har också ett bra svada i sina inlägg men där är det uppbyggt med vits och humor och det är fanimig inte många som har den gåvan i dagsläget!

 161. mach skriver:

  Tack för tipset Tanja! Genuscertifieringen på Lunds Universitet är fullständigt absurd. Ser att Tomas Brage, som också var med i filosofiska rummet med dig för ett par år sedan, står som ledare för dessa utbildningsdagar. Noterar en av ”utbildningshalvdagarnas” (vilket ord..?) projekt där det står: ”Genusmedveten undervisning och muntlig tentamen – studie av lärarnas mevetenhet” och ”Anlita stödpersoner – mentorer” samt uppmaningen; ”Stöd genomförandet av idéerna” och ”processen är det viktiga”. Lärarna uppmanas att stödja genomförandet av genuscertifieringen och att hjärntvätta sig till den rätta ”medvetandeheten” genom en ställas inför genusinkvistationen och bekänna sin ”medvetenhet”. De tre T:na för står i sammanfattningen som Tid, Tålamod och Tillit. Jo jag tackar!

  iallafall, det var dessvärre inte den jag tänkte på. Du kan ju rimligtvis inte veta vad jag har läst så det var en korkat ställd fråga till dig, men hyste en liten förhoppning om att du kanske hade läst en uppsats angående detta och isåfall var det nog ssamma som jag läst också.. Lite långsökt 🙂
  Ska leta upp den, den borde liga i min dator någonstans bland ett 50-tal andra genusuppsatser som jag aldrig haft tid att gå igenom.

 162. […] över min motattack som inte känns helt övertygande. […] Ett annat långt inlägg kan ni läsa HÄR av Tanja […]

 163. […] som jag gjorde för inte så länge sedan  så lägger jag här upp ett inlägg innan jag snart ska in på operationsbordet igen för att […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: