Vad i h-ete pågår? Åka snowboard med en genusvetare gör dig till matematiker!

Det kan man ju fråga sig, efter att ha hört detta mycket intressanta radioreportage – lyssna här (15 min): Lektorer larmar: ”Studenter kan inte svenska”. (eller direktlänk här). Relaterad debattartikel i UNT: ”Våra studenter kan inte svenska” Verklighetens folk gör sig ibland hört i media – och det är oftast det enda läsvärda. Verkligheten ses nämligen nuförtiden som sensationsjournalistik för journalister och politiker har ju svårt att tro på att verkligheten finns, den sticker ut, verkligheten ger läsare eftersom den så sällan beskrivs. Ju mer verklighet desto fler läsare – kanske dags för tidningarna som håller på att gå under att vakna upp ur sin dvala?

Min katt Tommy har ett

Min katt Tommy brukar göra slarvsylta av PK-tidningarna jag tar hem – de rivs sönder på nolltid i en prasslande glädjeyra och se hur nöjd han är efteråt!

Förlåt att jag inte skrivit på ett tag, KTH-kursen jag undervisar på har tentamen den 8 mars, och först efter det kommer jag att kunna frigöra den tid vi alla väntat på, eller åtminstone jag. Vad ni väntar på vet jag inte, ni sitter säkert bara och latar er och väntar på bättre tider 😉 (nejdå, jag vet att ni är väldigt aktiva, och att det är jag som latat till mig på bloggfronten, men jag kan ju inte erkänna det öppet så ni får ta det här) och delvis sköter ju utvecklingen sig själv, med tanke på att galenskaperna eskalerar och PK-media är hemmablind och inte ser hur det är den själv som bidrar till att förstärka kritikernas världsbild, och inte, som vissa hävdar, alternativa medier, där i dagsläget även professorer läser sina nyheter – alltså inte de högintelligenta professorerna på Expo, utan vanliga professorer som studerat, doktorerat, forskat i decennier och bidragit till att civilisationen ännu inte gått under på ett flertal områden, och inte heller den andra typen av professorer (tex genusprofessorer) som gjort karriär på floskler och genererat sina artiklar med POMO  (The postmodernism generator) – klicka på F5 för att generera ny vetenskaplig artikel.

Så här

Läkare undersöker patient som konsumerat PK-media i flera år. Som synes verkar hjärnan ha försvunnit. Forskning pågår.

Myten om det motsatta är just en myt – prova själva att lyssna på P1, se nyheter på TV och läsa Metro varje dag i en månad och notera hur er bild av en galen värld förstärks. Till och med läkarkåren vet att hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck idag inte beror så mycket på salt som på TV, tidningar och radio. Mina morföräldrar fick faktiskt rådet att sluta se nyheter efter kommunismens fall i Östeuropa – som en blodtryckssänkande åtgärd (inget skämt). ”Sluta se på TV och läsa PK-tidningar på recept” är den nya flugan efter ”motion på recept” – det har nämligen visat sig att vissa sitter framför TV:n på sin motionscykel, vilket bara förvärrar skadan. Detta börjar alltfler svenska professorer inse såhär på ålderns höst. Det ska till en doktor som jag för att våga träda fram och berätta vari det egentliga problemet ligger, som vanligt. 😉 PK-maffian har blivit totalt fartblind och hemmablind, vilket betyder att de sociala ingenjörerna antingen gjort en allvarlig strategisk missbedömning av det kollektiva psyket, eller att de verkligen är så korkade som vi alltid trott. Eller så består den av en union av dessa två mängder som i samverkan banat vägen för sin egen undergång.

Några citat ur UNT-artikeln:

”Att de flesta studenter inte har några grundläggande kunskaper inom vårt eget ämne, historia, har vi accepterat. Det är vår uppgift att lära ut historia, och vi kan anpassa vår undervisning efter studenternas kunskapsnivå. Orsaken till att vi nu väljer att gå ut i offentligheten med ett veritabelt nödrop är att studenterna inte längre har det redskap som är nödvändigt för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk vetenskap: språket. Bland de studenter som nu kommer till oss direkt från gymnasiet har en majoritet problem med språket.

Det gäller att börja i tid

Det gäller att börja i tid

Språkproblemen yttrar sig i alla tänkbara undervisningssammanhang. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. Utan hjälp av ordbehandlare är stavningen över lag eländig. Detta brukar vi emellertid överse med, eftersom man i de flesta situationer i arbetslivet har tillgång till datorer. Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig.

I viss mån kan vi även skönja en utveckling där studenter i mindre grad än tidigare studentkullar är villiga att åtgärda sina kunskapsluckor genom självstudier. Man ser sig själv mer som kund än som student, och förväntar sig att ”skolan” ska leverera. Historiska samband som är komplicerade avfärdas som irrelevanta, föreläsare som fokuserar på fakta i stället för på ett underhållande framförande får omdömet ”mycket dålig föreläsning”, och får studenten påpekat för sig att studieresultaten inte håller måttet händer det allt oftare att man anser sig kränkt.

Dessa studenter är emellertid en minoritet, om än högljudd. Majoriteten av våra studenter kämpar på – men uppnår inte de resultat de borde utifrån sin begåvning och det arbete de lagt ner. Vi som undervisar kan inte se annat än att dessa studenter svikits av de beslutsfattare som skapat dagens skolsystem. Varför har dessa studenter inte fått grundläggande kunskaper i vårt officiella språk?

Vi som undervisar på universitetsnivå har inga möjligheter att täcka upp för de brister som uppstått redan i grund- och gymnasieskolan. Som läget är nu har vi stora svårigheter att ens åstadkomma en acceptabel kunskapsnivå i vårt eget ämne hos våra studenter – alltför många av dem förstår helt enkelt inte vad vi säger.”

Och missa som sagt inte det relaterade radioinslaget.

provrörPolitiker pratar om att lärare ska ”kompetensutvecklas” (hur kommer det sig att det inte räckte med åren på Lärarhögskolan?) och att Sverige ska vara en ”kunskapsnation” (numera så överanvänt begrepp att det hamnar i floskelhögen pga oklar innebörd). Så här är det, tyvärr: äldre lärare (och nästan alla som redan pensionerats) innehade ordentliga kunskaper men det var en trend många omfamnade att inte fokusera på faktakunskaper utan ”eget lärande” (googla eller rita en teckning, låt det du har i huvudet ploppa upp så blir du garanterat en Nobelpristagare), ”kreativitet” (tro mig som forskat i ett antal år – det blir inga kreativa forskningsgenombrott utan faktakunskaper. Detta kan alla forskare i åtminstone alla naturvetenskapliga ämnen intyga). Nu har vi en lärargeneration som, även om det fattades ett politiskt beslut om fokus på kunskaper, faktiskt inte innehar de kunskaper som ska läras ut (gäller långt ifrån alla ska tilläggas, men tillräckligt många för att det ska vara ett samhällsproblem uppenbarligen – se även citat längre ner från forskare på området). Det är inte jag som säger detta – det är det evigt återkommande ”kompetensutveckling” som inte kan betyda något annat.

En förstklassig produkt från svensk skola

En förstklassig produkt från svensk skola.

Om nu inte ”kompetenshöjning” betyder kurser i demokrati, värdegrund, genus, mänskliga rättigheter och sex och samlevnad – som väl redan genomsyrar alla ämnen genom sk ämnesintegration (glöm inte att metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer i anatomiundervisningen där NO-lärarna samarbetar med kommunens genusstrateg!) men det kan ju aldrig bli nog med sådan ”kompetensutveckling” i ett modernt svenskt ”kunskapssamhälle”, ty genus är ju också kunskap, och inte vilken som helst, utan Kunskapen som kommer att fördumma den uppväxande generationen, något som är makthavarnas egentliga önskedröm, eftersom det är just detta som kommer att garantera deras eviga maktinnehav och det enda som faktiskt KAN garantera det. Det är dock nog fler än jag som noterat det språkliga förfallet i skolan. Och jag syftar inte på ordet hen, som man ju kan ha åsikter om, personligen är jag inte så oroad över det ordet, som flerspråkig är jag bekant med det mesta, och det används redan i skolorna idag, utan det finns betydligt värre saker att oroa sig för.

Syftningsfel kan få ganska fatala följder.

Syftningsfel kan få ganska fatala följder.

En sådan sak är allvarliga syftningsproblem som både journalister i dagstidningar liksom lärare som undervisar (gärna även i svenska) har. Vad sägs om en matteläxa där man kan läsa ”Peter har fem hästar i hans stall” (istället för sitt stall), eller rapporter om att barnen lär sig viktenheter och att de plockat stenar och därefter ”vägde de deras stenar” (istället för sina stenar). Detta är inga tillfälligheter utan det är satt i system. Man kan argumentera med all god vilja i världen att ”språk förändras” men frågan kvarstår – hade Peter fem hästar i någon annans stall? Vägde barnen någon annans stenar? Fullständigt vansinne. Och ändå vill lärarna ha flera tusen kronor mer på deras lönekonto i månaden? Inte på sitt konto då får man förmoda. 😉 Det går bra att lägga de högre lönerna på mitt paypal-konto så jag kan blogga bort genusmaffian – tack på förhand!

I samband med det av några svenska centerpartister bevittnade och troligen iscensatta mordförsöket  på en partiledare i Bulgarien roade jag mig med att läsa och lyssna på bulgariska nyheter på riks-TV-kanalen bnt.bg (där analytiker ansåg att det uppenbara skälet till att en helt okänd partisympatisör utan någon ställning eller maktanspråk i partiet lyckades, till skillnad från alla andra, passera kontrollen med ett vapen på sig samt springa upp på podiet trots säkerhetsvakter, och genomföra det mest amatörmässiga man sett (se videon), berodde på att det stundade en inrikespolitisk kongress där man skulle ta ställning till vilka bulgariska politiker som kan anses vara i extra behov av beskydd. Behov av mer EU-pengar anses också ha spelat in och det var då extra lämpligt att man bjudit in en massa utländska, bland annat svenska, politiker. Det hade heller aldrig förekommit någon hotbild mot politikern som varit partiledare i 23 år, enligt uppgift. Intressant att man bara kan säga sådant rakt ut i riksmedia, i Sverige hade man aldrig torgfört en sådan ”konspirationsteori” i riksmedia genom att lägga ihop några enkla pusselbitar, utan snarare hade man talat om en rasistisk attack, vilket antagligen också var så de utländska åskådarna uppfattade saken, alternativt att det skulle råda brist på yttrandefrihet och att det skulle vara farligt att vara öppet politiskt engagerad i Bulgarien, något som ju absolut inte förekommer i det perfekta landet Sverige, där var och en är fri att ställa sig på Mynttorget och torgföra sina åsikter utan den minsta risk) och, för att komma till saken, då började jag läsa bulgariska läsarkommentarer och upptäckte i all min genusmedvetenhet att bulgariskan ju innehåller genusstrukturer!

bulgarian-folkloreOch då menar jag inte saker som att månen är feminin (även en bil är feminin – är inte det ett tecken på genusmedvetenhet?) och att en sten är maskulin och att solen är neutrum (dvs som alla ord i detta neutralitetens lyckorike) utan att man genom att skriva helt enkelt MÅSTE avslöja sitt kön för att ens kunna prata/skriva bulgariska. En kommentar som lyder ”Nikoga ne sam vizdal” (= jag har aldrig sett, ska egentligen vara på kyrilliska men jag gör det enkelt för er i min oändliga omsorg och godhet) avslöjar att kommentatorn är (eller uppger sig vara) man, medan en kvinna måste skriva ”Nikoga ne sam vizdala” – alltså VIZDAL eller VIZDALA – man alltså måste identifiera sig med ett av könen för att ens kunna prata bulgariska. Denna genusorättvisa borde rapporteras till framstående svenska genusforskare, som borde kunna pumpa EU på miljarder och åter miljarder av skattpengar från hårt arbetande européer som ju i dagsläget inte har några andra reella problem i sina liv än att bekymra sig om det här och därför mer än gärna, hellre än att rädda banker till och med, skänker sina matpengar och tilltänkta räntekostnader på bostäder och gärna även blir hemlösa (fysisk såväl som mental hemlöshet är ju även det ett mål i dagens genusmoderna samhälle) för det allmännas bästa – vilket alltså är att införa en queer verbböjelse (i dubbel bemärkelse) i bulgariskan.

En frisk fläkt under riksdagsdebatterna i EU-frågan

Johnny Skalin är en frisk fläkt under riksdagsdebatterna i EU-frågan.

Jag är säker på att jag hade fått ett jättestipendium om jag hade varit lika korkad som genusmaffian, och det var verkligen dumt att uppmärksamma dem på det här, men gjort är gjort, nu ligger detta faktum på bloggen för allmän beskådan och vi får leva med den risken. Om pengaflödet till det här påskyndar EU-vansinnets kollaps är det bara bra. Att vara motståndare till en bankunion, och därefter en politisk union för att rädda en valuta ingen vill ha, är inte att vara ”antieuropeisk” – så låt inte politikerna lura er likt genusvetarna med sin begreppsförvirring där genusprojekt av alla de slag jämställs med jämställdhet, för det behövs inget parlament och 40.000 byråkrater och lobbyister för att bedriva handel med andra länder. I dagarna (13 feb) såg jag en riksdagsdebatt (Utrikespolitisk debatt, se på riksdagens hemsida HÄR där man kan lyssna till debatten eller läsa alla anföranden, väldigt bra ordnad sida, notera hur ni kan klicka på just de ledamöter ni vill höra och ignorera eventuella galningar – fast det är lika nyttigt att lyssna till dem) och i anförande 34 av Johnny Skalin (SD) (mycket duktig EU-debattör att döma av de debatter jag sett = nästan alla) kan vi läsa:

”Om Sverige ska kvarstå som medlem i den europeiska unionen menar jag därför att medlemskapet rimligen också måste bygga på en respekt för riksdagens rätt att hävda sin nationella suveränitet. Därför måste riksdagen utlysa en folkomröstning där väljarna direkt får ta ställning till om vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapet eller i stället bygga vidare på den ekonomiska och politiska unionen genom att låta EU-kommissionen, vilket har delgetts i deras arbetsprogram för 2013, föreslå ytterligare överstatlig lagstiftning, fortsätta vägen mot en gemensam arbetsmarknadspolitik, fortsätta att försvaga de nationella parlamentens utrikespolitik och inte minst låta de svenska skattebetalarna i än högre grad än tidigare betala avdemokratiseringen av Europa.”

EU-flagga-modifieradAvdemokratisering är just vad det handlar om, och ändå kan vi höra Birgitta Ohlsson mfl  prata på om demokrati hela dagarna trots att de sysslar med raka motsatsen. Krig är fred, diktatur är demokrati osv (en del intressanta nyheter och fakta om EU-utvecklingen, eller EU-invecklingen, finns att läsa på denna sida – ordföranden är för övrigt docent på KTH). Men avdemokratisering är säkert en demokratisk rättighet, det finns säkert en demokratisk förklaring på allt det här som vi är garanterade enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna osv. Lita på allt ni läser och hör. Och tro på genusvetarna. ”Hur blir man matematisk?” är tex en fråga de nyligen ställde sig och som vi måste ta på stort allvar. Särskilt jag ju, som själv doktorerat och även utbildar blivande matematiker och civilingenjörer. Jag vill gärna veta hur jag kan kompetenshöja mig och bli genusmedveten  – man är aldrig fullärd så låt oss läsa detta om hur man blir matematisk med ett öppet sinne.  Citat:

”Vi är redan matematiska och det vi gör är redan matematiskt. Det gäller bara att få syn på det. Det sade forskaren Anna Palmer i den workshop om matematik, genus och dans som Genusskolan.se anordnade på Skolforum.

Anna Palmer forskar och utbildar i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har skrivit boken ”Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn” utifrån sin avhandling. Enligt henne gäller det att komma bort från synen på matematik som något man först tänker ut och sedan tecknar ned på ett papper och istället utgå från kroppen och synliggöra vad barn gör som redan är matematiskt. Genom aktiviteter där barnen är fokuserade, engagerade och deltar med hela kroppen blir det lättare att förstå vad matematik är och vad det kan användas till.

Det är så här man bli matematiker.

Träning inför nationella provet i matte.

Som exempel tog hon en förskoleklass där några killar använde pulkorna för att åka snowboard. Pedagogen såg att det de försökte åstadkomma var rotationer och utifrån det spann samtal om matematik och om vad killar, respektive tjejer förväntades kunna göra. För att överbrygga könsstereotypa gränser prövade pedagogen bland annat att tillsammans med barnen göra en ”snowboarddans”. Barnen kom fram till att det var en dans som inte kunde betraktas som vare sig ”killig” eller ”tjejig” och att snowboarddans nu var ”det nya coola”. Samtidigt hade de använt sig av matematiska beräkningar som form, vinklar, hastighet och rotationer. – Lärande och identitet skapas i samspel med snowboards, snön, backen, dansen, musiken och med matematiken, det går inte att dra gränser utan det skapas samtidigt, sade Anna Palmer.”

Palmer i DIVA(Klicka på bilden för tydligare text). Använt sig av matematiska beräkningar?! Med kroppen? Ja, varför teckna ner på ett papper när man kan åka snowboard? Och Allianspartierna låtsas undra (de sponsrar ju ytterst den här idiotin) hur resultaten kan sjunka. Ja huuuuuur kan det komma sig att svenska elever blir allt sämre i matematik?  Nåja, om en dryg vecka är det nationellt prov för alla tredjeklassare i landet – det blir intressant att se om provet består i att åka snowboard och dra genusgränser, fundera över sitt kön, och över vad man förväntas göra. Kanske förväntas man kunna de fyra räknesätten, kanske förväntas man dansa runt och åka snowboard med en genusvetare – vem vet?  Här ligger vi stormsteg före i idioti, det är en sak som är säker. Det hade inte gjort mig något om de höll på med det här som ett skämt, men det är dessa personer som alltså utbildar på lärarutbildningen.

Snart rasar bygget menar flera forskare

Snart rasar hela bygget menar alltfler insatta.

Läs artikeln ”Lärarutbildning – bygge i förfall?” i Lärarnas Nyheter (tipstack till någon kommentator  – minns inte vem det var, som lade länk i något kommentarsfält i något äldre inlägg som skulle ta mig en hel dag att leta upp, jag printade artikeln och läste och nu passar det att uppmärksamma den). Citat:

” Mindre känt är att dagens lärarstudenter, jämfört med såväl tidigare år som andra utbildningar, har lägre gymnasiebetyg, sämre resultat på högskoleprovet, sämre kognitiv förmåga, sämre ledaregenskaper, i större utsträckning rekryteras från lägre socialgrupper med mindre kulturellt kapital och från familjer med annat modersmål än svenska. Dessutom lägger lärarstudenterna ned minst tid på självstudier av alla. Det är, kort sagt, inte längre lärarnas, läkarnas eller kulturarbetarnas barn som blir lärare.”

Forskargruppen Sociology of Education and Culture (SEC) vid Uppsala universitet har under ledning av professor Donald Broady tagit fram ett omfattande statistiskt underlag som visar på en tydlig förskjutning av lärarstudenternas förutsättningar. De så kallat lågpresterande har ökat markant. Andelen lärarstudenter med gymnasiebetyg under meritvärdet 12 har tredubblats sedan början av 1990-talet, och utgör numera mer än en femtedel.”

— Lärarutbildningen blir sämre. Lärosätena anpassar utbildningen till studenterna och sänker ribban. Eftersom i stort sett alla som söker tas in vill man få dem igenom utbildningen på något sätt, säger han.

Politikerna jobbar hårt för att majoriteten ska kunna skriva och läsa efter 9 år i skolan

Politikerna jobbar hårt för att alltfler ska kunna skriva och läsa efter 9 år (nio år!) i svensk skola.

— Ett växande antal skolor kommer att framstå som oacceptabla för överklassen och en stor del av medelklassen när de fylls med lärare som framstår som alltför okunniga. Så snart föräldrarna får hem det första felstavade veckobrevet kommer de att gå till rektorn och säga: »Denna lärare får inte komma i närheten av mitt barn.« Konsekvensen blir att den svenska skolan klyvs socialt.

— Min förutsägelse är att de bemedlade finner egna utbildningsvägar, särskilda skolor för eliterna, som egentligen är det normala i de flesta andra länder.

Jan Sjunnesson är skolledare och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Han anser att huvudproblemet inte är studenterna utan den utbildning de möter. Han framhåller det orimliga i att studenter med allt sämre förkunskaper och utan en stabil teoretisk grund möter en »progressivistisk” lärarutbildning, som väjer för en kunskapssyn där betoningen av grundfärdigheterna sätts i förgrunden.

— Dessa studiesvaga studenter ska tillgodogöra sig skollärarens elementa, det vill säga en utvecklad läs- och skrivkunnighet samt förmågan att organisera och leda. Samtidigt som de av lärarutbildarna förväntas ta avstånd från dessa grundfärdigheter. Ofta hoppar de över det första steget och går direkt på att kritisera katederundervisning, säger Jan Sjunnesson, inte utan sarkasm i rösten.

— Högskolorna vräker ut massutbildade, halvdåliga lärare i stället för att satsa på kvalitet.

Över hälften av eleverna i Skolverkets undersökning uppger att de aldrig har arbetsro i skolan. Det är hårresande siffror. Och i stället för handfasta råd om hur man får ordning i klassrummet får lärarstudenterna lära sig om identitetskonstruktioner och att det är fel att säga till stökiga elever.”

Tanja-bild-2012Okej, så här ligger det till: jag har inte ens kommit till saken!!! 🙂 Saken var den att jag skulle lägga upp två Axesskrönikor från 2012, som jag ännu inte lagt upp och där den ena handlar om utbildningsväsendet och den andra om matematik – men jag noterar att mitt inledande förord till detta redan blivit för långt! Jag inser att det inte blir så bra om jag nu lägger upp dem nu, eftersom ni kommer att gnälla i kommentarsfältet över ett för långt inlägg – så jag lägger upp de två krönikorna i nästa inlägg om några dagar och bara klistrar in dem utan förord – så får det här inlägget förbli så här kort. 😉 Och utan att jag fick komma till saken och tala till punkt – alltid ska ni stoppa mig från att blomma ut i min fulla potential genom att påstå att mina inlägg är långa. Ja ja, vad gör man inte för att hålla sig på god fot med sina kära läsare. Kom dock ihåg att en relation alltid består av kompromisser  – det här avkortade och skoningslöst avklippta inlägget ger mig rätten att skriva ett 10 A4-sidigt inlägg någon annan gång – utan att ni gnäller!

Läs även Därför floppar satsningarna på skolmatematiken (Newsmill) och Satsningar på matematiken långt ifrån tillräckliga (SVD) och Därför är matematiken så¨viktig (SVD) . Lästips för mer genus på aktivarum-bloggen och GENUSDEBATTEN. Läs även Matte Matiks inlägg om näthatsdebatten.

365 Responses to Vad i h-ete pågår? Åka snowboard med en genusvetare gör dig till matematiker!

 1. Sigge Butenas skriver:

  Klokt.
  (kommentarer överflödiga )

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Sigge, tack, men det där var ju en kommentar. 🙂 Alla ni andra får riskera att fastna i kön, er doktor måste sova.

 3. Per skriver:

  Tanja, min hjälte! Att du vågar!

  Ja, din krönika var efterlängtad!

  Fast jag kan inte åka snowboard. Är mitt liv kört nu?

 4. bashflak skriver:

  Wooot, Tanja bloggar! Ska läsa när jag är nykter, det blir nog bäst så.

 5. Sme'n skriver:

  Du får skriva hur långt du vill… 😉

 6. Anders Senior skriver:

  Spot on!

  Jag arbetar själv som instruktör inom industrin där jag bl.a. håller introduktionsutbildningar om företagets avancerade produkt för våra nyanställda ingenjörer, och jag observerar markanta försämringar i deras kunskaper för varje år som passerar.

  Ytterligare en intressant notering gjorde jag då jag snubblade över en pdf skriven av en lärare på ett universitet, där han förfasade sig (med all rätt) över att studenterna inte klarade av en viss uppgift.
  Till min förvåning såg jag att den specifika uppgiften var något jag på min tid kunde lösa alldeles utmärkt efter min tvååriga gymnasieutbildning.
  Detta kan de alltså idag inte ens efter universitetsstudier!

 7. […] Allas vår idol Tanja Bergkvist har bloggat idag. Numera är det lika vanligt och har samma genomslag som en […]

 8. bashflak skriver:

  Peter hade nog inte alla hästarna i stallet. Det var nog så de menade…?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Per, ha ha, ja jag vågar säga som det är – vad ska jag annars göra? 🙂 Jag tror aldrig jag sysslat med något annat faktiskt, kanske en yrkesskada? Jag säger som Häxan Surtant från Bolibompa: ”Jag gör väl vad jag vill!” http://www.youtube.com/watch?v=Asv4uNq7j6M Jag kan inte heller åka snowboard så det är ingen fara – du kan bli mattedoktor ändå, om du läser ut alla böcker i hyllan på nedersta bilden i inlägget + en likadan hylla till med bara matteböcker. Ska examinera dig skoningslöst! 😉 Nåja, om jag är din hjälte så kanske jag är lite snällare då.

 10. F-n! Du skriver som Mario Andretti, berömd racerbilsförare, kör bil!

  If you feel you have everything under control, you are not driving fast enough.

  Sveriges briljantaste blog. Finns ingen som är så rolig, logisk, tankeväckande och träffsäker!

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  bashflak, ha ha, du sitter väl inte och förstör hjärncellerna med alkohol? 😉 Tur jag får panikångestattack av ens en droppe, senast jag vågade prova var 2008. Något hormonellt sen jag fick barn kanske (andra har vittnat om liknande) eller så har jag ett stressat grundtillstånd, vilket passar bättre i tiden eftersom jag disputerade 2007, och jag har varit ganska stressad (milt uttryckt) sedan dess, eller egentligen alltid, men kanske mer sedan dess. Jag är avundsjuk på dig måste jag erkänna. Fast kanske lika bra – hur galna skulle inte blogginläggen vara om jag satt och klunkade bulgarisk vodka här? 😉 Jag skulle kanske göra ett stavfel eller något annat katastrofalt ju och förstöra hela min image.

 12. Phin Daralia skriver:

  Underbart att läsa klarspråk på din blogg! Dagstidningarna går ju nästan inte att läsa längre, det som står är antingen helt ointressant, förutsägbart och urvattnat, eller så skruvat att man blir förbannad på den intellektuella ohederligheten. Ta bara DNs ledare idag (”say no more”) men tänk om ämnet skulle varit, säg, skattebrottslingar: ”det är omänskligt att kontrollera folk som ser ut som revisorer och jurister bara för att de tillhör en grupp som oftare fifflar med företagens pengar än andra… och det är säkert olagligt också!”.

  Ack ja, Tanjas tes om fördumningen får tyvärr stöd. Woodley och Meisenberg (2012) menar att kognitiv förmåga sjunker, och att det förmodligen har pågått i ca 100 år. I ”A Jensen effect on dysgenic fertility: An analysis involving the National Longitudinal Survey of Youth” analyserar de testresultat från åtta tusen amerikaner och bekräftar demografiska studier som visar att personer med högre kognitiv förmåga tenderar att ha färre barn. Det nya med denna studie är dock att den visar att den sjunkande kognitiva förmågan är relaterad till testens så kallade g-laddning, det vill säga hur starkt respektive test speglar generell intelligens (g). Eftersom g är 70-80% genetisk innebär detta att vår underliggande ”råa” biologiska beräkningsförmåga minskar, även om vår manifesta miljöberoende förmåga har ökat mellan ca 1900 och 1990. Minskningen i genetiskt g uppskattas i studien till minst 0.4 IQ-poäng per generation. I realiteten är den dock mer än det dubbla på grund av andra orsaker, till exempel antagligen ökad mutationsbelastning. Detta betyder att från IQ 100 som är ungefär dagens medel-IQ i västländer skulle vi teoretiskt nå IQ 70 (mentalt retarderad) på ca 700 år. Men det måste gå betydligt fortare i realiteten på grund av återkoppling via miljön, när dagens och kommande generationer växer upp i en allt mer intellektuellt utarmad miljö.

 13. bashflak skriver:

  Att supa en lördag är en mänsklig rättighet. Bulgarisk vodka har jag aldrig provat, har det släktskap med Slivovic? I så fall avstår jag gärna. Det finns ju gränser.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Sme’n – får jag? Tack! 🙂 Men nu är det för sent för den här gången. Jag är ändå glad jag kapade krönikorna, ni kanske hade skippat dem, och då har jag ju skrivit dem i onödan. Galet bara att mina inledande förord till dem fick bli ett eget inlägg. Nu måste jag lägga upp något på samma tema nästa gång ju. Fast det där tror jag inte själv på, det blir säkert hundra sidospår. Nästa inlägg kanske jag också bara hinner med en inledning och så kommer de där två Axess-krönikorna aldrig upp, tror det är tredje gången det blir så nu, ha ha! 🙂

  Men jag är inställd på att lägga upp dem, det är ju bara att klistra in dem från två word-dokument – jag undrar om jag klarar det med min doktorsexamen…

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  bashflak, nej vodka är inte slivovic som är en sorts rakia. Gör mig inte nostalgisk nu, som student var det ju bara det som gällde för mig vill jag minnas – om jag nu minns något efter det där, roligt var det att vara student ivf 😉 så påminn mig inte om att jag inte tål alkohol… då känner jag mig bara ännu mer seriös och tråkig… Nåja, jag är ju galen ändå – det är min tröst.

 16. Dennis skriver:

  Har du druckit? fortsätt isåfall för det här är din argaste och bästa text hittills och jag har läst alla,(här på bloggen dvs.)

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingvar Engelbrect,kände inte till racerföraren. Hm, ”If you feel you have everything under control, you are not driving fast enough.” Jag känner faktiskt lite så – jag måste ta tag i fler frågor och gå framåt fortare innan landet kollapsar. Och därför börjar jag med det efter tentan här, sedan får det gå som det vill – jag kanske kraschar min racerbil men då har jag åtminstone gjort ett försök. 😉 Engelbrecht, släkt i rakt nedstigande led antar jag? Då får jag väl hylla Dig med denna fina låt: http://www.youtube.com/watch?v=rEsifr2NA4o

  Varför går klippet inte att bädda in!!!!? Nåja, klicka på länken. 🙂

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Dennis, ha ha, nej – bashflak har druckit ju. 🙂 Jag sitter och gnäller om att jag inte kan dricka sedan 2007-2008 eftersom jag får panikattacker av det (iaf de få gånger jag vågade prova en droppe vin 2007-8, så sedan dess har jag skippat det, och nu påminner bashflak mig om att man kan bli full och må jättebra av det, så jag är avundsjuk på honom!) Är inlägget argt? Oj, det var verkligen inte meningen – måste ha radikaliserats av att lyssna till PK-media dagligen i flera månader. 😉 Du kan ha missat kommentarsfälten där jag också säger en massa saker, men jag tycker jag är i mitt normala normaltillstånd, jag har inte ens börjat kriga ju. Jag skonar fienden i all min vänlighet, men snart får det bli slut på det.

 19. dolf skriver:

  Inlägget kanske är argt (kan inte bedöma själv än ännu eftersom jag började baklänges med att läsa kommentarerna först) pga dåligt inflytande.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, ja det har hänt mycket med nivån faktiskt, trenden har varit nedåtgående i tre decennier nu. Mina studenter är dock duktiga – eftersom jag ju drillar dem. De går på Farkostprogrammet så de ska ju bygga den raket vi ska skicka iväg Genusmaffian med – mycket viktigt den blir korrekt konstruerad. 😉 jag vet inte om industrin är drabbad, men i kommunal verksamhet pågår det här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/ vilket inte ger mycket tid över till den egentliga verksamheten. Notera att man breddar genusvansinnet med ett mångfaldsperspektiv, trots att kommunens chefer och anställda var negativt inställda. Och hos polisen pågår det här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3437&artikel=2879546 Galet. Men ja, förkunskaperna och kunskapsluckorna ja, de åtgärdas dessvärre också säkert med sådant här trams, du har väl inte missat det här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/ och det här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/ – där har vi ju en pågående fysikundervisning (har sammanfattat de vansinnigaste citaten här, mitt i detta inlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/ ) – fysiken måste göras omeftersom den bygger på ”manlig rationalitet” och ”objektivitet ses som kriteriet på vetenskaplighet” och detta är ett ”manligt påfund”. Jag är glad att det ännu inte blivit värre. Detta är alltså skrivet av en professor i pedagogik och numera rektor för Södertörns högskola, rapporten är skriven till Skolverket och den används som litteratur för blivande fysiklärare, som du kan notera i den 8–sidiga pdf:en här: http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/14/14315_Genuslitteratur.pdf

 21. bashflak skriver:

  OK Tanja, jag minns att jag beskyllde dig för att ha druckit punch till lunch redan för några år sen, när du tog bilderna i din profil, med änglavingar, genustrumpet och tiara. Särskilt när du åkte pulka med hela outfiten. 🙂

  Men du är tydligen ‘knäpp’ på riktigt, likt Strindberg och andra genier 🙂 Bli inte arg, jag förklarar nedan…

  Jag läste i en ganska ny non-fictionbok som hette ‘Pandoras seeds, nånting’ av en brittisk genetiker, om hur människan genomgick en genetisk revolution för 70.000 år sedan, under en svår klimatkris som reducerade populationen till ett par tusen individer globalt. Då selekterade evolutionen fram en gen som möjliggjorde abstrakt tänkande, vilket gav oss förmåga till anpassning och överlevnad under extrema förhållanden. I samma veva dök de första grottmålningarna upp, ett arkeologiskt tecken som tyder på att de genetiska observationerna stämmer. Det är för övrigt samma gen som orsakar scizofreni hos vissa individer, vilket leder till det välkända citatet – ‘Skillnaden mellan geni och galenskap är hårfin’.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ja PK-media har verkligen dåligt inflytande. Eller är det du som är det dåliga inflytandet? 😉 Men vänta nu här, vad babblar ni om? Mitt inlägg är inte alls argt (även om Dennis ju tycks ha uppskattat det, så alltså är allt ok egentligen) Var säger jag nu något argt, kan inte minnas att jag skrivit något annat än vanlig, ni har bara saknat mig och läst andra och under den tiden glömt hur mina blogginlägg brukar se ut. Hm. kanske rubriken på inlägget är lite suspekt då och inte min stil… Eller så har Dennis druckit. Och bashflak som pratar om vodka. Och säkert du också Dolf, du uttalar dig ju utan att ha läst inlägget! Era knäppgökar, ni sitter på fyllan och försöker provocera mig till att bli arg så att jag verkligen skriver ett argt inlägg! 😉 Tror ni inte jag genomskådat er, ni sitter där i varsin ände av landet och gaddar ihop er! Ja ja, det nöjet kan ni väl få ha, själv måste jag lägga mig nu. Jag ringer Uppdrag Granskning imorgon. Godnatt! 🙂

 23. Tanja. Häftigt! Hade inte hört den. Rakt nedstigande led? Kanske. Går inte att följa upp 100% Delvis + lite annat gör det möjligt/troligt.

  Politisk korrekthet avspeglar sig också i skolans historieböcker På på 70-talet fanns Engelbrekt knappt omnämnd i skolans historieböcker. Nu lär det vara en viss upprättelse. Ständig historierevision av Sanningsministeriet. Fast det är ett stickspår.
  Ditt sätt att skriva som i ett nästan okontrollerat raseri men ändå logiskt och stringent är otroligt underhållande.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Bashflak och Phin daralia, det ni skriver påminner mig om en mycket läsvärd gammal artikel från illustrerad vetenskap: Galen eller genial – geniet balanserar på en knivsegg: http://illvet.se/manniskan/galen-eller-genial Man måste registrerar sig men hämtar alla artiklar gratis som pdf, och denna är kort och lättläst med framförallt en fin grafisk illustration, så kan man placera sig själv någonstans på bilden. Om man har både hög IQ och hög grad av kaos (definieras i artikeln) i hjärnan så uppstår genialitet. Mellan det kan man bara galen (lägre IQ och mer kaos) eller kreativ (hög IQ och lagom kaos) eller klok (hög IQ och lite kaos) eller enfaldig (lågt IQ och lite kaos) eller normal (lagom IQ och lagom kaos).

  Jaha men nu sammanfattade jag ju hela artikeln till er. 🙂

  Högt kaos innebär svag latent hämning vilket tydligen betyder att hjärnans filter släpper igenom fler sinnesintryck och tankar till medvetandet vilket ökar chansen för geniala infall men detta i sin tur innebär att det krävs hög intelligens för att hålla tankarna i styr. Men samtidigt får det inte bli för svag latent hämning eftersom stark hämning krävs för att kunna fokusera på en uppgift. Dvs efter det geniala infallet ska man ju göra något av det också, typ lansera en helt ny banbrytande men sammanhängande teori på 200 sidor eller något som måste vara förenligt med all ditintills samlad mänsklig kunskap på området antar jag, vilket leder oss tillbaka till diskussionen om faktakunskaperna.

  Utan dessa kunskaper kan man ju inte få sitt geniala infall, ty vad skulle det då handla om och hur skulle det formuleras? Och om det skulle vara så genialt att det stred mot all dittills samlad kunskap måste man kunna vederlägga all den kunskapen, teoretiskt eller praktiskt, beroende på vilken vetenskap det handlar om. I matematiken skulle denna situation med att motbevisa allt vedertaget inte finnas (men geniala infall som kopplar ihop olika områden i matematiken eller vidareutvecklar en gren, som jag gjorde i min avhandling, går bra), medan man i fysiken skulle kunna formulera hypotetiska experiment som andra får genomföra. I genusvetenskap däremot hugger man bara ner sin antagonist så får ens teori genomslag. 😉 Tänk vad olika villkoren är för olika forskare.

  Nä nu måste jag sova! Var är ni, har ni deckat eller hamnat i fyllecell allihopa? Ni pendlar väl runt på diagrammet på bilden i illvet-artikeln medan jag ligger stabilt på genial. 😉

 25. dolf skriver:

  @TB
  Nu har jag läst inlägget, och nä, jag tyckte inte det var argt (jfr. mitt inlägg på GD), även om själva titeln gav det intrycket. Vilket det dåliga inflytandet är låter jag vara osagt (fast oss emellan, har PK-media något som helst inflytande på dig?)

  ”Krig är fred, diktatur är demokrati”, ska det tolkas som att du äntligen insett att det faktiskt finns skönlitteratur som bör och skall läsas och har plockat upp 1984 från toppen av bokstacken vid sängen? I så fall kan jag bara gratulera (Ninni och Teo på GD håller precis på att avsluta den, vilket öppnar för intressanta reflektioner om dagens samhälle).

  Vad gäller EU så råkade jag hamna i ett debattprogram på TV en morgon för någon vecka sedan, där var den tidigare nämnda EU-ministern Birgitta Ohlsson från FP med, och i inslaget sades då:

  (Eu-minister, fp)… och jag tycker också ibland – politiska skeenden som aldrig skulle accepteras i ett nationellt parlament blir ofta com il faut i Bryssel jag har varit med om mardrömsscenarior så vi har fått dokument mitt på natten sen ska vi diskutera dem på morgonen, då man förklarar på mötet, då man räcker upp handen inför Herman von Rompuy och säger ”Jag har inte hunnit tala med statsministern ännu, jag fick det här dokumentete klockan 3 på morgonen, det är ganska långtgående både politiskt sett och ekonomiskt, jag har inte talat med regeringen, jag har inte kunnit återkoppla till riksdagen. Det är ohållbart, så jag kan inte bedriva vidare …”
  moderator: Då blir det dålig stämning
  Birgitta Ohlsson (med bekräftande eftertryck): Då blir det dålig stämning kan jag säga. Och ibland är inte Herman van Rompuy på mötena heller, han sitter på en länk ibland också om vi är i Luxembourg, att han inte tagit sig dit. Men det är en oerhörd frustration över att demokratin inte tas seriöst.”

  Med andra ord precis lika seriöst som Obamas löfte om att lagförslag skulle ligga ute till granskning en viss minimumtid (tror det rörde sig om ung. 1 vecka) så att alla skulle ha en chans att granska dem ordentligt innan man genomförde omröstningar. Det var väl ett av de första löftena han bröt genom att köra igenom både ett lagförslag om miljölagstiftning (där man lade till ca 200 sidor, till det redan 1000 sidor långa förslaget, samma dag som man skulle rösta) och när han körde igenom sitt åtgärdspaket för att rädda bankerna över natt, för det var så extremt brottom så att man kunde förstås inte vänta med att slänga ut x antal milliarder på kriminella banker några dar. Så det är tydligen den stilen som gälller i EU också. Och att någon seriöst kan mena att vi skall vara med i den sortens gallerispel är vekligen bortom allt förnuft.

 26. dolf skriver:

  @TB
  IQ och Kaos, hm, tja, för att relatera till ett liknande närliggande diagram, så länge du hamnar ovanför Vicky Mendoza-diagonalen är allt väl.

 27. rocki skriver:

  Haha, jag kan avslöja att det finns ytterligare minst två slaviska språk som är uppbyggda med precis samma genusvidriga struktur som bulgariska. Har aldrig tänkt på det men en undrar vad som skulle henda om genusgalningarna gav sig på dessa språk? Vi får nog se Östeuropa som fullständigt förtappat i detta avseende. Det rör sig nog om några förtida patriarkala lingvister som förutsåg utvecklingen och strukturerade upp språken på så sätt att det skulle bli omöjligt att uppnå en språklig jämställdhet på dagis och dylika instutitioner. Allt är del av en djävulsk plan och jag är övertygad om att vi kommer få se feministisk forskning om detta. Vad ska vi göra om krokodilen redan då hen presenterar sig avslöjar det hemska – att hen är en manlig krokodil. Vad ska hända med de stackars barnen?

 28. Bosse skriver:

  Tanja,

  skriv gärna långa inlägg. Det du skriver är alltid läs- och tänkvärt.

  Senaste tiden skapat mig eget, ej matematiskt axiom…….

  genus-maffia+pk-media=stolpskott.

 29. Lennart Andersson skriver:

  Är det så säkert att traditionellt kunskapsinhämtande kommer att ha någon större betydelse i framtiden?
  Redan nu finns en penna som,när den används,vid felstavning börjar vibrera.
  Vad säger att inte denna pennan om några år även översätter till önskat språk?
  Det tekniska utvecklingstaktens kommer att kollidera med den sociala utvecklingstakten och då kommer det att uppstå en skärande disharmoni.

 30. Leif skriver:

  Ondskans biologiska ursprung genomläst. Det tar inte så lång tid, Tanja. Men jag ser gärna fler lästips och hoppas att du återkommer snart nog igen. Jag tar mig friheten att lägga upp länk på ansiktsbok, inte får att min vänkrets är stor -mera för att de behöver ruskas om en smula.

 31. Leif skriver:

  Utbildningsväsendets förfall har egentligen varit en process som sträckt sig över mer än ett halvt århundrade. En elev som började realskola på 50-talet kunde faktisk möta lärare som hade doktorerat i sitt ämne. På gymnasienivå var det ganska vanligt. Yrket var fortfarande attraktivt på 70-talet; det kunde vara svårt att komma in på lärarhögskola i många ämneskombinationer. Många gånger tvingades den blivande läraren ”överkvalificera” sig för att nå den åtrådda utbildningsplatsen.
  Utbildningen för lärare har successivt devalverats. Ett viktigt steg i den processen togs när den faktiska ämnesutbildningen bröts loss från den vanliga universitetsutbildningen. Lärarutbildningen blev mer lik den forna seminarieutbildningen för folkskollärare.
  Lönenivån har stadigt och successivt sänkt i förhållande till omgivningen under fyra decennier. Lärarnas arbetsvillkor har under samma tid försämrats drastiskt. En gång i tiden åtnjöt läraren en stor frihet i sitt arbete och arbetssätt. Dessa villkor, som tidigare lockade unga människor som i kraft av sina meriter kunde välja och vraka mellan utbildningar, föreligger inte längre. Läraryrket har blivit något som man kanske väljer i brist på andra möjligheter.
  Skolan och skolsystemet har varit en tummelplats för politikerna under hela efterkrigstiden. Läroplaner har levererats på löpande band. Det från den gamla lärdomsskolan (ordet ska uttalas med ett visst mått av förakt) förkättrade betygssystemet med bokstäver förkastades och ersattes med ett sifferbetygssystem. Detta system upplöstes så småningom i ett fullständigt kaos under en tidsperiod, varefter man återgick till, ja, just det, ett system som har betydande likheter med det från den forna lärdomsskolan. Låt oss hoppas att det inte blir ett nytt varv inom överskådlig tid!
  En annan faktor som inverkat negativt på skolsystemets utveckling är det faktum att skolan mer och mer har kommit att bli ett verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Unga människor som inte kan få något arbete ska utbilda sig. Numera råder i praktiken tolvårig skolplikt. Tanken är givetvis god. Men om en person går en utbildning som han eller hon egentligen inte är det minsta intresserad av får det naturligtvis negativa följder. Man behöver inte vara synsk för att se att en del människor som studerat vid högskola på senare tid längre fram kommer att känna en stor bitterhet över att behöva betala tillbaka studielån för en utbildning som egentligen inte gett det som förväntats.
  Den som tror att det finns ett snabbt och enkelt sätt att komma ur den nuvarande situationen bör tänka om. De lärare som nu rekryteras och utbildas kommer att vara de lärare som verkar i skolan under flera decennier. Och för yrket dåligt förberedda lärare är bara en liten, liten del av ett jättelikt problemkomplex.

 32. Leif skriver:

  De Leif som kommer i följd här är två olika Leif. Sagt av den senare Leif.

 33. Phin Daralia skriver:

  Lennart, vad hjälper det om våra tekniska mackapärer rättar oss när vi gör fel, menar du? Man måste fortfarande veta vad man ska skriva, vilket kräver betydligt mer kunskaper och intelligens än att stava rätt. Det är ingen tvekan om att mycket dumhet döljs just precis bakom teknik, därför att avancerad teknik antyder att den som trycker på knapparna också är avancerad. Det är naturligtvis fullständigt fel: Hur många teknikanvändare kan konstruera, reparera, eller ens förstå hur en bil, TV, dator, mobil, eller ett Wii-spel fungerar? Långt mindre än en på tusen. När det gäller saker som centralvärme, elspis, svets, borrmaskin eller pelletspanna är det betydligt fler. Ska vi gissa en på 100 äldre män, men en på tusen av killar under 30. Vem ska konstruera reningsverk för dricksvatten, kraftvärmeverk, järnvägar etc om 50 år? Jag befarar att det sakta går utför. Det kommer att bli så få som har tillräcklig kapacitet att man inte ens kommer att identifiera dem, eftersom de kommer att vara så ”avvikande” från dem som fattar besluten. Först kommer våra stora industrianläggningar att skötas halvdåligt av folk som läser bruksanvisningar. När anläggningarna tar slut kommer vi antingen att köpa prefab från Japan eller kommande tekniknationer som Indien eller Korea eller importera teknisk personal från sådana länder, eller helt enkelt sakta glida tillbaka till medeltidens tekniska nivå. Om du med den sociala utvecklingen menar political correctness håller jag helt med: Civilisationen går under med epidemier, våld och ofärd som följd medan vi käbblar vem som är mest kränkt, om det drabbar oss jämställt med minst 40/60%, eller om man får säga vissa ord.

 34. Leif skriver:

  Utbildningsväsendets förfall har egentligen varit en process som sträckt sig över mer än ett halvt århundrade. En elev som började realskola på 50-talet kunde faktisk möta lärare som hade doktorerat i sitt ämne. På gymnasienivå var det ganska vanligt. Yrket var fortfarande attraktivt på 70-talet; det kunde vara svårt att komma in på lärarhögskola i många ämneskombinationer. Många gånger tvingades den blivande läraren ”överkvalificera” sig för att nå den åtrådda utbildningsplatsen.
  Utbildningen för lärare har successivt devalverats. Ett viktigt steg i den processen togs när den faktiska ämnesutbildningen bröts loss från den vanliga universitetsutbildningen. Lärarutbildningen blev mer lik den forna seminarieutbildningen för folkskollärare.
  Lönenivån har stadigt och successivt sänkt i förhållande till omgivningen under fyra decennier. Lärarnas arbetsvillkor har under samma tid försämrats drastiskt. En gång i tiden åtnjöt läraren en stor frihet i sitt arbete och arbetssätt. Dessa villkor, som tidigare lockade unga människor som i kraft av sina meriter kunde välja och vraka mellan utbildningar, föreligger inte längre. Läraryrket har blivit något som man kanske väljer i brist på andra möjligheter.

 35. Leif skriver:

  Strul!

 36. Anders Senior skriver:

  Börjar bli dags att fly landet, hur ser det ut i Bulgarien Tanja?
  Någon som har ett bra förslag på bra länder för mina barn att växa upp i?

 37. Leif skriver:

  Men vem är den rätte Leif? Förutom namnet vet jag ju inte hur vi skall särskilja oss åt?

 38. […] fäste i skolans och universitetens korridorer och lärarrum. När hennes blogginlägg kommer (ett nytt igår – måste läsas) är det alltid med både humor, distans och konkreta exempel. Jag kan med mina erfarenheter i den […]

 39. dolf skriver:

  @Leif
  Gravatar.

 40. Tor skriver:

  Du är suverän Tanja!
  Fjollorna i sjuklövern bävar säkert inför tanken att få dig i riksdagens talarstol. Du skulle ju mala ner deras verklighetsfrämmande floskelvärld fullständigt.

 41. QED skriver:

  Roligt att läsa ditt nya inlägg. Lösningen på problemet med genusnormerande språk måste naturligtvis bli att alla världens språk ersätts av ett gemensamt ickenormativt språk, förslagsvis kallat transpiranto . Det namnet är i och för sig redan upptaget (jmf Grönköpingsposten) men det kan lätt exproprieras.
  Alla personliga pronomen ersätts av ”uh”. I sant socialistisk anda
  borde man utradera skillnaden mellan singular och plural. Allt annat vore dubbelplusobra.

  Apropå akademiska griller nu kan man gå en kurs i ”akademiskt självförsvar” vid Stockholms universitet.

  ”Är du en av oss som väntar på att de strukturella förändringarna ska ta fart? en av oss som har erfarenheter av friktion och
  exkludering i din utbildning?”

  http://www.sus.su.se/blogg/2013/02/19/akademiskt-självförsvar-snart-är-det-dags

 42. Jerker Montelius skriver:

  Hej Tanja
  Kul att se att det kommer lite nya inlägg på den här bloggen fortfarande. Du behövs.

 43. Kristian Jonsson skriver:

  Tyckte jag hörde något av en person i den akademiska världen att det är egentligen helt onödigt att lära sig matematik! Kanske någon annan vet vad det var för något??

  F.ö. ja, ja, ja, det var ett långt inlägg. Vad gör det! Man får ta det onda med det goda 🙂

 44. Dennis skriver:

  Numera byter elever med svaga betyg skola till någon där man lättare blir godkänd. Slappa skolor gör storkovan på detta och i slutändan kommer det att spela stor roll vilken skola man har gått på.(gått i?)
  Betyg skulle kunna ersättas med intagningsprov liknande högskoleprov skräddarsydda för olika program, och att skolorna/lärarna som godkänt eleverna får slantar enligt resultaten.

 45. helsnurrig skriver:

  Så jävla bra! Sluta inte någonsin – dra fram genusidiotierna och kunskapsföraktet i ljuset och visa konsekvenserna! Vårt välbefinnande består i hur vi kan hålla oss mätta, torra och varma! Detta är naturvetenskapliga utmaningar, knappast genusvetenskapliga!

 46. toklandet skriver:

  http://www.bonton.se/

  Det är dagens bild 24/2, för de som ser detta någon annan dag så går det att bläddra till tidigare

  Är väl ungefär så en del vill ha det antar jag…

 47. Torbjörn skriver:

  Det här med skolans kris är ett kapitel för sig, även om den ju hänger ihop med ett allmänpolitiskt förfall, vilket resulterat i ett samhällsförfall utan motstycke i historien.

  Jag undrar hur kompetensutvecklingen av lärarna ska gå till? Hos alltför många lärare, finns det inget att bygga vidare på, därför att det rör sig om personer som överhuvudtaget inte borde blivit godkända som lärare.

  På skolan där min son gick ut högstadiet, så visade det sig att det också finns en väldigt tvivelaktig inställning till kunskaper hos flera lärare. Svenskläraren t.ex. tyckte inte att det är viktigt att ungdomarna lär sig att stava rätt eller att inte särskriva. Han påtalade, att bara man förstår vad någon menar, och att betydelsen av en mening eller text inte ändras väsentligt av särskrivningen, så var det inget problem. Och jag har fler exempel än detta.

  Om inte lärarna har insikten att den låga kunskapsnivån är ett problem, hur är det då med viljan att kompetensutveckla sig? Om man inte tycker att rättstavning och särskrivning bör åtgärdas så har man ju lagt ribban på en lägre nivå, och nästa generation kommer att ha än sämre kunskaper.

 48. Hjalmar skriver:

  Tanten bloggar ju! 😉
  (Själv blev jag kallad ‘farbror’ vid 25 års ålder…)
  …och med allt kortare mellanrum, så om några år får vi 10 A4-sidor tre-fyra gånger per dag…

  Med tanke på alla dumheter och allmän ‘idiocracy’ som grasserar i samhället, så kommer den takten på uppdateringar att krävas. 🙂
  *lyfter på hatten*

 49. Torbjörn skriver:

  @Leif 24 feb. 10:15

  ”Detta system upplöstes så småningom i ett fullständigt kaos under en tidsperiod, varefter man återgick till, ja, just det, ett system som har betydande likheter med det från den forna lärdomsskolan.”

  Jag upplever att vi ännu inte på långa vägar skönjer en förbättring. Tvärtom, så är min uppfattning om den svenska grundskolan, att förfallet just nu når nya bottennivåer för varje läsår.

  Problemet, som jag ser det, är alldeles för många lärare som har otillräckliga kunskaper, och därför av naturliga skäl, har lite eller inget att förmedla till eleverna. Jag upplever dock att alla dessa lärare har väldigt fria händer att styra och planera sin undervisning, antingen själva eller i ”arbetsteam”. Alldeles FÖR fria händer kanske.

  Lärarna nuförtiden har ju planeringsmöten titt som tätt. Jag kan allvarligt talat inte minnas att skolan var stängd för planeringsmöte en enda dag under hela min uppväxt under 70- och början av 80-talet. Vad är det som har hänt? Det har faktiskt gått så långt och orsakat sådant kaos med den fria planeringen i arbetsteamen på en del skolor, att lärarna vid sommaravslutningen inte kan säga ett dugg om hur undervisning och gruppsammansättningar kommer att se ut inför hösten. Elevgrupperna kastas om varje termin, och Nej, det är inte problemskolor i Rinkeby jag talar om, utan skolor med ett elevunderlag som till 90% är svenskar, och med 95% etniska svenskar till lärare.

 50. Torbjörn skriver:

  Tanja:

  Intressant att du skriver om veckobreven från lärarna. Jag har sett en hel del sådana, och suttit och gapskrattat högt åt alla meningsbyggnadsfel, syftningsfel och andra språkliga grodor. Visst, alla kan slarva, eller göra ett misstag ibland, men jag kan intyga, precis som du nämner, att det inte rör sig om slarv eller misstag. Det är allvarliga skrivfel i veckobrev efter veckobrev.

  Tillåt mig ge några exempel:
  (texterna är exakt återgivna men med viss dold info.)

  ”Vi har haft två sköna måndagar i skogen, i början innan vi kommer till skogen är vissa lite motsträviga men när vi väl är där leker alla väldigt bra. Vi kommer att under veckan ha genomgång gruppvis av verkstaden för att vi ska lära känna verkstaden mera och arbeta med hur den kan skötas. Uppmana ert barn att vara kvar under den tid de ska vara med i verkstaden.
  Senare i höst fortsätter vi att arbeta med att leklotteri, många av barnen uppskattar detta och att vi kan se att deras kontaktytor utökas.”

  ”Vi ber om ursäkt för att vi var otydliga omkring vad som gällde för slöjden under fredagen då vi hade fotografering. Inga elever skulle ha slöjd, inte bara 3A som vi råkade skriva.”

  ”Om ni ändrat e-postadress eller vill ha veckobrevet via mail måste ni skicka ett mail till adressen xxxxxxxxx@xxxxxx.com I mailet skriver ni vem ni är förälder till och då får ni mailet till den adress som ni skickar mailet från.”

  ”Tyvärr har vi åter igen drabbats av sjukdom i arbetslaget, vilket har gjort att bland annat träslöjden blivit lidande. Att kunna hitta en vikarie som har utbildning i det ämnet är mycket svårt och därför har eleverna istället fått använda den tiden till skapande verksamhet av annat slag.”

  ”Den här veckan har eleverna bytt Elevens val grupper och det var åter igen trevligt att få stifta bekantskap med några nya elever i varje grupp. Eleverna verkar tycka att det är riktigt roligt med dessa arbetsgrupper och de arbetar entusiastiskt på.
  Det arbete som de gjorde i förra omgången kommer de så småningom få hem så att ni kan ta del av vad de gjort. Just nu sitter några av uppgifterna uppe till allmän beskådan som en liten inspiration till nästa omgång av Elevens val.”

  ”På Luciadagen blev vi bjudna på ett fint Luciatåg av 2:orna i Ljushallen. Vi tittade tillsammans med 9:orna och efteråt bjöd vi in dem på fika hos oss.”

  Del av presentation av en ny lärare (som deesutom är genuspedagog)

  ”Om ni ser mig i verksamheten kom gärna fram och hälsa om jag inte hinner ta initiativ till det själv. Jag hoppas att jag så småningom ska kunna ha koll och kunna koppla ihop barn och föräldrar på ett bra sätt.”

  Ja, så här fortsätter det, vecka efter vecka. Samtliga veckobrev i alla årskurser från 0-9 är lika bristfälligt hopkomna. Vilket bevisar ett gigantiskt strukturfel. Alla dessa veckobrev är skriva av etniska svenskar i en skola med ”gott rykte”

 51. Erik Sjökvist skriver:

  På tal om PK-media så pågår en bojkottskampanj här:
  http://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/

 52. Magnus Johansson skriver:

  Tanja: ”bashflak, ha ha, du sitter väl inte och förstör hjärncellerna med alkohol? Tur jag får panikångestattack av ens en droppe, senast jag vågade prova var 2008. […] Jag är avundsjuk på dig måste jag erkänna.”

  Varför är du avundsjuk, Tanja, på någon som inte har bättre vett än att vederbörande ägnar sig åt något så destruktivt som alkoholintag?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Oj vad många kommentarer, ska försöka hinna kolla allt nu. 🙂

  Magnus, jag tycker bashflak, trots sin eventuell alkoholkonsumtion en lördagskväll, verkar vettig – att döma av hans blogg igår så kan hans hjärna inte vara dysfunktionell eftersom han avslutade sitt inlägg igår med ”PS: Allas vår idol Tanja Bergkvist har bloggat idag. Numera är det lika vanligt och har samma genomslag som en meteoritkrasch.” Det jag är avundsjuk är hans eventuella mentala avslappning och kemiskt inducerade glädje, medan jag måste skriva ett kilometerlång inlägg för att uppnå detsamma! 😉

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingvar Engelbrect, ”Ditt sätt att skriva som i ett nästan okontrollerat raseri men ändå logiskt och stringent är otroligt underhållande.” Ha ha, jag vet inte om jag skulle kalla det för ”okontrollerat raseri” – då hade jag antagligen tågat genom stan med plakat. 😉 Jag tycker det är väldigt kontrollerat av mig att sitta här vid bloggen faktiskt, nästan för kontrollerat när jag tänker efter. Vi borde tåga genom stan, du kan gå först – fast då blir det en Engelbrektsmarsch ju och det går inte – alltså måste jag gå först. 😉

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, roligt inlägg på GD av dig! 🙂 Nej jag har fortfarande inte läst 1984, men tack vare PK-media (du undrade ju om dess inflytande på mig) så lever jag i 1984! Måste jag läsa boken ändå? Den är inte överst längre, den ligger under en meter tidningar! 😉 Tack för info om debattprogram på TV – jo jag har hört liknande på studio ett i P1 ”Det var lite bråttom att få igenom förslaget, vi hann inte tänka efter riktigt och förstod nog inte vad det innebar.” säger den som sitter där i EU-parlamentet (någon svensk politiker, minns inte vem). Studio ett är det enda intressanta på P1 faktiskt, bortsett från Vetandets värld. Jag minns när en invandrad taxiförare från MENA fick säga i riksradio (Studio ett) att svenskar har lågt IQ, ska leta upp det när jag har tid.

 56. Magnus Johansson skriver:

  Tack för respons, Tanja, men hur vet du att Bashflaks smicker inte var resultatet av en eller ett par rackabajsare?

 57. Per skriver:

  Det behövs många fler meteroitnedslag i vår svenska debatt! Skicka upp stenarna i rymden Tanja, vi ser fram emot krascherna mot jordskopan!!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Lannart A, förstod inte om det var ironi…

  Leif, jag har också den boken men inte läst…

  Nästa Leif, bra sammanfattat i din kommentar – just så är det!

  Ja det rör sig om två olika Leif noterar jag, någon av er (eller båda, om ni inte har samma) får lägga till första bokstaven i efternamnet, annars blir vi alla förvirrade! 🙂

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, detta som du skriver är väldigt intressant. Jag noterade redan på 80-talet under mina soomarlov i Bulgarien hur de hade verklogt grundläggande kunskaper i hur saker fungerade. Gick hissen sönder fick vi laga den själva, stängde de av vattnet fick man borra en brunn och lära sig hur man pumpar upp vatten, strulade elen fick man själv leta rätt på felet och löda och ha sig, var det datortrubbel öppnade de tonåriga grannbarnen den och plockade oproblematiskt ut delarna och fixade det. osv osv.

  Faktum är att jag efter att ha sett ett stort antal ”Doomsdays Preppers” på National Geographic här i vintras (de går varannan kväll och varannan kväll går något Hitler-program, men det var i vintras och höstas – nu går bara programmet ”Tabu” vid läggdags….) började tänka på detta. I USA förbereder sig 4 miljoner amerikaner (minst) på diverse katastrofer. De flesta preppar mat, men i vissa program visar de folk som tillverkar sin egen antibiotika (utan el ingen sjukvård osv – någon uppskattade att 80% av befolkningen på sikt skulle dö av enkla infektionssjukdomar, man behöver ju även el för att tillverka pencillin, han i programmet gjorde det med ett bilbatteri, men inga detaljer så jag kan inte säga hur det gick till) och en annan körde amatörradio utifall kommunikationen slås ut osv osv, väldigt lärorikt – det jag lärde mig mest var hur otroligt beroende vi är av allt. I Bulgarien kom ju ingen från varken brf eller partiet för att laga något åt dig. Men ang det du skriver om de tekniska och matematiska kunskaperna – ja de är ju helt grundläggande. Framtidens ”klassklyftor” blir de intellektuella. Kunskap är makt. Och vad bra då att ni känner en mattedoktor som kommer att fixa allt åt er när staten kollapsar. 😉

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, jag vet allt. Han var säkert nykter när han skrev det men blev full under de timmar han satt och läste inlägget. 😉 Det var ju bra att han satt hemma vid datorn och inte var ute på något dekadent festande i alla fall. Sköter han sitt bloggande och tar strid för det han tror på får han koppla av med ett glas en lördagskväll. Hör du det bashflak – du har min tillåtelse. Det börjar bli uppenbart för mig vad det kommer att innebära att styra upp och organisera all nätaktivism. Jag får skriva stadgar och uppförandekodex så ingen ramlar av på vägen. Och förresten, vad spelar det för roll om han var vid sina sinnes fulla bruk när han kallade inlägget ett meteoritnedslag? Det viktiga är ju att jag tror på det. Jag tror det var hans äkta känslor som kom upp – är det inte så vid alkoholförtäring – att man snarare säger vad man tänker än vad man inte tänker? Så det är ju en himla tur att jag inte dricker för då hade mitt inlägg blivit ett fullskaligt raseriutbrott antagligen. 😉

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag måste tyvärr avbryta för idag, blev ju ganska sent igår (2) och imorgon har jag KTH och måste upp i tid. Inget sportlov för studenterna betyder inget sportlov för mig. Men jag har sportlov halva tisdag och hela onsdag, och då ska jag granska era skriverier eftersom jag skymtade att någon av er kallat mig för ”tant”! 😉

 62. dolf skriver:

  @TB
  Tack, finns några fler inlägg där, fast inte särskilt många, och inte särskil långa, relativt sett.
  Klart du måste läsa 1984, jag sa ju till dig att du skulle byta från Stack till Kö när den hade hamnat överst. Där ska den vara tills du läst den. Den är ju ett måste. Vi diskuterar Krig är fred, kärleksministeriet, tankebrott osv och dubbelplusperverteringen av språket. Hur ska man kunna inte läsa 1984 då?
  Utträde ur EU blir väl en av huvudpunkterna när går till val. .

 63. dolf skriver:

  @Magnus Johannson:
  Vad spelar det för roll om det varit ett par rackabajsare inblandet eller inte?´Det är ju när folk fått lite i sig som de är som ärligast.

 64. bashflak skriver:

  Det där om meteoritnedslag är kopplat till att du är amatörastronom.

  Appropå det, kolla in världens coolaste kille. Han sitter och kör bil när en meteoritsvärm plötsligt dyker upp på himlen och lyser som små solar. Nåt sånt har väl ingen människa sett sedan Tunguska? Och vad gör snubben – Han fäller ner solskyddet för ögonen och kör vidare!

 65. Bo C Pettersson skriver:

  Tanja! Som vanligt jättelångt men som vanligt oxå¨jätteroligt att läsa! Hade du inte varit så satirisk/humoristisk hade jag inte orkat ta mig igenom din drapa.

  Även jag skriver jättemkt på webben & i gammelmedia om olika samhällsföreteelser, ofta om det jag kallar dagistvånget, men då aldrig med din satiriska humor, eftersom jag aldrig tycker att jag har plats för något sådant.

  Hur som helst tycker jag att du är toppen! En dotter som du hade jag gärna haft!

 66. mach skriver:

  Haha, ” -Lärande och identitet skapas i samspel med snowboards, snön, backen, dansen, musiken och med matematiken, det går inte att dra gränser utan det skapas samtidigt, sade Anna Palmer” Har läst den meningen flera gånger nu och det blir bara flummigare och flummigare för varje gång 🙂

  En första undran är om eleverna blir mer ”matematiska”, vad nu det betyder(?), ju fler pulkaåkningar de gör eller förlorar de bara ännu mer tid på meningslösheter.

  Det är helt otroligt men ett talande exempel på effekten av ett konsensus sverige som förlamat landets makthavare och duperats av genuslobbyn i någon slags jämställdhetschimär.
  Det mest skrämmande är att detta tas på största allvar och att allt för många verkar tro på detta men samtidigt funderar och funderar på varför svenska elever presterar allt sämre vid internationella jämförelser i alla ämnen, utom engelska möjligtvis. Det som förr bara fanns på pappret har blivit realpolitik. Anna Palmers bok är tryckt 2011 av Liber och ingår som skolmaterial i lärarutbildningen.

  ”- Ofta glöms själva undervisningen bort när man jobbar med jämställdhet i skolan. Att analysera och märka böcker är väldigt handlingsinriktat vilket kan göra det enkelt att komma igång”, säger jämställdhetskonsulten Johanna Sjons vid Bleketskolan på Tjörn.

  Hon har ”varit med och tagit fram verktyget för granskning av läromedlen. Alla skolans läromedel ska förses med särskilda klisterlappar där man kan markera hur könsmedveten boken är. Rött står för ”könsblind, stereotyp”, gul för ”könsmedveten men påverkad av normer” och grönt för ”inkluderande, genusmedveten”. I bokens finns en manual för hur man kan gå till väga vid analysen.” Men hur hänger det ihop med demokrati när det är en von üben implementerad politisk agenda?

  http://genus.se/meromgenus/teman/skola/metoder/jamstalldhet-och-demokrati-hanger-ihop/

 67. Nils Jungenäs skriver:

  Tanja, du är en av mina idoler. Kan du inte gå med i ”det enda oppositionspartiet” och bli utbildningspolitisk talesperson…

 68. per Hagman skriver:

  Hua ….førvånar mig int att den , kognitiva førmågan ær avtagande , som Phin beskriver heroven
  Kan det vara så , att desto mer samfunnet tillrettelegger før den enkelte individen , så blir utfodringarna før den enkla individen og kraven på individuell kreativitet… allt mindre.
  Slappa , sløa , likgiltiga.

  Per Hagman

 69. Nilsson skriver:

  Sverige har spårat ur, månne det bero på kommunisternas och miljöflummarnas massiva dominans i media? De kan sätta dagordningen , tolka nyheter, filtrera vad som ska tas upp och inte, i rätt stor omfattning. I kombination med svensk konformism så blir resultatet förödande.
  Nya Journalister måste anpassa sig för att inte stötas ut, följden blir en bedövande vänsterpkism.
  Jag har en studiekamrat vars bror (utbildad ingenjör) gick från att vara liberalt högerorienterad till att bli miljöpartist efter att ha bytt yrkesbana till just journalist, näppeligen ett statistiskt säkerställt underlag men väcker mina misstankar.

 70. Kristian 1138 skriver:

  Folk envisas med att missförstå Einstein: ”Fantasi är viktigare än kunskap,” betyder inte ”kunskap är värdelöst” eller ”fakta behövs inte.”

 71. Claes-Peter skriver:

 72. Leifh skriver:

  Jag anammar tanken om en extra bokstav. Säger den läsande Leif.

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro, hann knappt komma hem och äta så måste jag förbereda morgondagens lektion. Men kommer att ha några timmar imorgon till bloggen. Borde väl ha väntat med att blogga till 8 mars egentligen. Idag hade studenterna nog druckit för mycket Coca cola eller kaffe – de var (några iaf) helt överaktiva så jag är helt utmattad. 🙂 Nu måste jag räkna lite vektoranalys innan jag lägger mig, skönt att ha en kurs bara, medan de stackars studenterna har 3-4 stycken på en gång som alla går i ljusets hastighet.

 74. Claes-Peter skriver:

  Någon som vet NÄR förslaget om att ‘allt ska vara roligt i skolan’ kom upp? När genomdrevs denna ur luften gripna sekulärreligiösa trossats? När började lärarna inbilla eleverna att ‘du kan bli det du vill’, och ‘alla kan få vilket jobb som helst’? Som det nu är, är våra skolor fulla med blivande filmstjärnor, sporthjältar, popmusiker, dansare, fotomodeller och blivande kändisar som ska bli kända bara för att de är kända så där i största allmänhet. Och när ska lärarna ta ansvaret för att eleverna kommer i kris och mår väldigt dåligt när de inser att de har byggt alla sina framtidsplaner rena fantasier och lögner?

  En kompis som jobbar som ‘fritidspedagog’ har svalt propagandan – han tror att kunskap är oviktig, huvudsaken är att eleverna (1) kan söka information på Nätet. Fast hur kan man söka efter något som man inte har den minsta aning om att det existerar? Alla har ju inte Columbus tur. Och sedan ska eleverna (2) samarbeta – det betyder väl att en hel grupp glor på en och samma bildskärm? Hur kan man över huvud taget arbeta med information ifall man inte vet något alls om den sedan tidigare? Även ska eleverna (3) kritiskt granska informationen. Kan man kritisera något som man inte känner till?

  Jag har en dålig känsla i maggropen om att vi i framtiden kommer att få se ett enormt uppsving för konspirationsteorier, ‘alternativ vetenskap’, bisarra sekter, politiska partier vars mål är saker som att sänka inköpsåldern på Systembolaget eller legalisera droger, och så vidare, In absurdum ad infinitum .Det är en sorts ‘kognitiv virtuell lobotomi genom tankemönster’, som dumhetens quislingar har åstadkommit.

 75. Marie-Louise skriver:

  Tanja!
  Du är som ett vattenhål i öknen. Utan din blog skulle jag försmäkta bland alla dumheter.
  Jag har ett förslag till alla som regelbundet läser och njuter av Tanjas skriverier.
  Låt oss sponsra Tanja med ett mindre eller större belopp, så att hon kan köpa städhjälp och på så sätt få mer tid till att blogga. Bättre valuta för pengar kan vi inte få.

 76. Marie-Louise skriver:

  Bo C Pettersson!
  Tack för den länk om ”dagistvånget” som du förmedlade. Det gav mig mycket att läsa vad som där skrevs. Allt i linje med vad jag själv tyckt och tänkt.
  Jag har också skrivit insändare till GP om bl a maxtaxa, gruppstorlek på dagis och fått en del publicerat, dock ej den sista som kritiserade Socialdemokraternas utspel med allmän förskola för barn från 2-års ålder.

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders Senior, jag vet inte riktigt hur det ser ut i Bulgarien i alla avseenden eftersom jag inte bor där. Jag kanske ska undersöka det. Bra förslag på länder för barnen att växa upp i – det finns nog ett flertal, annars funkar det nog alltid att tillhöra PK-eliten eller vara rik, så att man kan avskärma sig från alla andra. Vi borde köpa en ö och bygga en ny stat, det vore ett intressant projekt.

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Rocki, jo jag vet att även de andra slaviska språken (iag ryska och serbokroatiska) har denna inbyggda ”genusdefekt” 😉

  Bosse – en till röst som tillåter långa inlägg – tacK! 🙂

  Tor, ja jag ska ta och göra det, mala ner hela sjuklövern är mitt kommande projekt, eller iaf att få så många som möjligt att överge den.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang http://www.sus.su.se/blogg/2013/02/19/akademiskt-självförsvar-snart-är-det-dags och ”Är du en av oss som väntar på att de strukturella förändringarna ska ta fart? en av oss som har erfarenheter av friktion och exkludering i din utbildning?”

  ”Tillsammans ämnar vi att förstå vad det är som händer, varför tillgången till att studera skaver för oss.”

  ”Tillgången till att studera?” Vad sägs om att börja lära sig att läsa?

  Galningar…

 80. Kristian skriver:

  Claes-Peter
  Ja, det är illa. Sammanblandningen av fakta och kunskap.

  1) ”Söka information” – på internet finns ingen ”kunskap”. Däremot finns en massa fakta, ofta motstridiga sådana.
  3) Kritiskt granska – det enda jag kan tänka mig är att de har en sökmotor/program som jämför alla fakta som hittats och gör en sannorlikhetsbedömning. Därefter får eleverna knappa in vilka källor det vill lita på. Problemet är att förr eller senare måste de göra ett medvetet val utifrån något de inte hittat ”på nätet”.
  (Skall kirurgen slå upp i Wikipedia när han hittar en konstig körtel han inte sett? Skall narkosläkaren ha en ”app” att slå i när blodtrycket sviktar?)

  Den här typen tänkande har sitt ursprung i att inte ha haft vissa problem. Jämför effekten av fungerande vaccin: Ingen ser längre de problem som finns med att många blir förlamade eller dör. Då kan man kosta på sig att klaga på vaccinets bieffekter.

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Jerker! Ja men det räcker inte att blogga, jag måste expandera min verksamhet tror jag.

  Kristian, ja det var det här utspelet som började debatten på SVD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/modernt-liv-kraver-inte-sa-mycket-matte_7926804.svd

  Här är visst hans slutreplik: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/matten-har-blivit-den-nya-katekesen_7943358.svd Har inte läst den än. Hade jag upptäckt det här i tid och haft tid hade jag skickat in en arg artikel 😉 men nu har flera andra ju replikerat (se nederst i mitt inlägg, två artiklar i SVD eller relaterat i länken ovan)

  ”Modernt liv kräver inte så mycket matte” – nä inte om man (som Phin Daralia varit inne på) ska konsumera modern teknik, desto mer behövs matematiken för att upprätthålla och utveckla det moderna livet. Jag minns fortfarande på 80-talet när man fick skrivas kommandon för att kopiera en fil, inte dra den med musen till en mapp på ett virtuellt skrivbord. Paradoxalt att den moderna tekniken i sin användarvänlighet faktiskt kommit att påverka människor till att anse att matematik inte behöver läras ut. Det positiva är att kunskap är makt och att vi som kan grundläggande matematik och fysik när som helst kan ta ifrån PK-maffian dess möjlighet att utöva inflytande genom att sluta producera mobiltelefoner, nedmontera TV:n och all modern teknik och göra den tillgänglig bara för oss själva. 😉

  Min dator är jättetrög. Har Genusmaffian redan skickat in sin trojan eller måste jag stänga något av mina hundra öppna fönster?

 82. Leif skriver:

  @Claes-Peter:
  ”Någon som vet NÄR förslaget om att ‘allt ska vara roligt i skolan’ kom upp?”
  Svårt att ange exakt kanske, men spåren kan sökas långt tillbaka. På 70-talet fanns det ett läromedel för grundskolans högstadium som hette ”Hej Matematik” t ex. Som om det var någon gammal kompis som man kunde leka roliga lekar med.

 83. Leif skriver:

  @Claes-Peter:
  ”En kompis som jobbar som ‘fritidspedagog’ har svalt propagandan – han tror att kunskap är oviktig, huvudsaken är att eleverna (1) kan söka information på Nätet.”
  Den tanken är också gammal som gatan. Den predikades av somliga vid landets lärarhögskolor (också) redan på 70-talet, med den väsentliga skillnaden att kunskapen med fördel kunde sökas i uppslagsverk. En viktig anledning till denna inställning var att man menade att kunskapen ändå är så relativ – nya rön göra att den är en ständigt föränderlig ”materia”. Resonemanget är naturligtvis korkat när man rör sig på basala kunskapsnivåer. Samtidigt vet vi också att den som har ytterst begränsad kunskap är den som har svårast att söka kunskap.

 84. QED skriver:

  Nätet gör tonåringar skötsammare. Matrix nästa …

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/natet-gor-tonaringar-skotsammare_7945952.svd

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Helsnurrig, mat och värmne är ju bara social konstruktioner – självklart är dessa ett genusvetenskapligt problem! 😉

  Toklandet, hittar inte den från 24/2, inte heller i galleriet, däremot såg jag det här: http://www.bonton.se/sv/aktuellt-1 – kände inte till detta – intressant!

  Kan knappt surfa, stängt av och satt på datorn 4 gånger nu, installerade automatiska uppdateringar i förrgår, måste vara pga det något segar, får nog formatera…

  Torbjörn, ang https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/02/23/vad-i-h-ete-pagar-aka-snowboard-med-en-genusvetare-gor-dig-till-matematiker/#comment-18055 Jo det där känner nog alltför många igen. Jag tror att kompetensutvecklingen idag som jag skrev i inlägget består av genus, värdegrund och annat som definitivt inte hör till kunskapsförmedlingen. Den kunskap du och jag avser dvs – men för skolsystemet är det denna kunskap som är prio. Totalt vansinne. Jag har fler roliga historier att berätta. Vad sägs om lärare som inte alls tänker lära barnen att stava eftersom ”det kommer av sig självt”? Jag frågade (två år sedan) exakt när denna rättstavningsgen aktiveras men fick inget svar. Nästa galenskap: läraren säger att det går jättebra för barnen eftersom hans egna barn ju skrev bokstäverna spegelvänt tills de själva kom till mellanstadiet – fin tröst för oroliga föräldrar. Och jag ska inte återge höstens föräldramöte… kanske senare. Om jag börjar återge allt på bloggen lär det strömma in liknande historier – det kommer att bli en folkrörelse 🙂

 86. Tanja Bergkvist skriver:

  Hjalmar – så det vad DU som kallade mig ”tant”. 🙂 Nåja, låt gå för det då. 10 A4-sidor per dag låter bra, det kan jga producera utan vidare once KTH-tentan är över här! (och jag fixar datorn – vaaaarför lät jag installera autouppdateringarna?!!! Måste varit ngt som inte är kompatibelt med ngt. Nåja, ny dator i mellandagsrean, inte startat upp än, men får göra det akut nu imorgon.

  Torbjörn, tack för dina kommentarer! Jag fick just en suverän idé om att uppmana till insamling av skolveckobrev som jag kan publicera på bloggen! Sedan sammanställer jag ock skickar till Skolverket. Återkommer med det. Vem är förresten generaldirektör för Skolverket? Jo Anna Ekström som jag debatterade med i riksdagen – hon är totalt genusfrälst och anser att de försämrade resultaten beror på konstruktionen av maskulinitet i klassrummet! Citat från henne (ansvarig för rapporten och uppgav att hon står bakom varje ord): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

  Erik, ska kolla länken!

 87. Anders Senior skriver:

  Du och jag tillsammans på en egen ö…… Ja det låter ju onekligen som en intressant och tilltalande tillvaro… 😉

 88. Yngve Frey skriver:

  Tack Tanja för att du fortsätter att skriva, och det roligt och intressant. Var rädd genusmaffian hade tagit kål på dig. Jag satt just och läste en avhandling om makt och genus. Där står: ”härskartekniker är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, samt påförande av skuld och skam. Härskarteknikerna är maktens språk, som mannen tillämpar medvetet eller omedvetet för att dominera och säkra makten över kvinnan”. Som internationell projektledare är jag förvånad av att höra att dessa tekniker används enbart av män. Det slår mig också att detta är just de härskarteknikerna som genusvetare använder för att behärska i debatten

 89. IngaLill Alin skriver:

  Heja Tommy!

 90. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, varför ska jag läsa 1984 för att få min världsbild bekräftad? Lever man redan i 1984 behövs väl inte det? Men ja ja, jag ska läsa den – någon gång. 🙂

 91. Tanja Bergkvist skriver:

  Bo, ja din sida är verkligen bra! 🙂 Borde också skriva mer i denna känsliga fråga, för jag har en hel del radikala = reaktionära synpunkter vad gäller det här med dagis.

 92. dolf skriver:

  @TB
  Den har sina poänger, men det krävs ju att man läser den för att man ska upptäcka det.

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Mach, ”Anna Palmers bok är tryckt 2011 av Liber och ingår som skolmaterial i lärarutbildningen.”

  Vilken idioti. Jag kommer att kontakta universitetsledningarna om all den här destruktiva galenskapen inom en inte alltför avlägsen framtid. Alla som nedmonterar skolväsendet och förstör våra barns framtid och alla medlöpare och alla i ledande ställning som hycklar eller säljer sin själ för personlig vinning när våra barn betalar priset kommer att få stå till svars för det de gör. Antingen får de backa eller så får de stå för det på allvar. Att Vetenskapsrådet blev uppringt av några journalister när jag skrivit min artikel om genustrumpeten och beklagade sig över det (hört på omvägar) är bara förnamnet på vad som komma skall. Jag ser fram emot ett fullskaligt krig! 🙂

  ”Alla skolans läromedel ska förses med särskilda klisterlappar där man kan markera hur könsmedveten boken är. Rött står för ”könsblind, stereotyp”, gul för ”könsmedveten men påverkad av normer” och grönt för ”inkluderande, genusmedveten”. I bokens finns en manual för hur man kan gå till väga vid analysen.”

  Ska läsa den artikel nu – tack för lästipset!

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils, menar du SD? Talesperson? Du menar väl ”utbildningsdiktator”? 😉 Här har vi inte tid att hålla låda – jag måste agera direkt, ni får lita på att jag vet hur vi rustar upp hela skolväsendet.

  Per H, ”så blir utfodringarna før den enkla individen og kraven på individuell kreativitet… allt mindre. Slappa , sløa , likgiltiga.”

  Nja, inte alla ju – men just dessa blir genusvetare och annat trams, och får inflytande, så till slut, om vi inte gör något, kommer fördumningen att ha blivit irreversibel. Då får vi (vilket vi redan gör) ta in ingenjörer från Kina och Indien och möjligtvis alla andra länder, när fördumningen blivit total. Men före dess får vi starta privata alternativ till våra egna så att de inte dras med. Frågan är hur man ska hinna med både det och att kämpa emot det institutionaliserade vansinnet. OCH utbilda de som trots allt kommer att bli ingenjörer. Jag försöker hinna med allt här men det är ju ganska krävande.

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Nilsson, ang journalistiken (glöm inte dem som jobbar ideellt dock och inte behöver låta sig påverkas), det var ett reportage för ett tag sedan på P1 Studio ett om den fruktade tidningsdöden, de tror att vi kommer att vilja betala för att läsa deras ”kvalitetsjournalistik” på nätet, fast utfrågningarna på stan visar att ingen ju vill det. 🙂 Tror det var New York Times som gjorde något sådant experiment som Sydsvenskan nu gör, och det slutade med att ingen längre kunde länka till tidningen och den förlorade helt sitt genomslag på nätet så man fick återgå till gratisläsning på nätet. Här var ju inslaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5432847

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Marie-Loiuse, ”Utan din blog skulle jag försmäkta bland alla dumheter.” – det var ju en av de finaste komplimanger jag fått, tack! 🙂 Köpa städhjälp vet jag inte, är nog bara jag som kan få ordning på alla papper och grejer här, fast visst, min disk skulle någon gärna få ta. Jo det vore ju bra att kunna försörja sig på att skriva, och jag blir ivf arbetslös efter den här tentan, men nöden är uppfinningarnas moder. 🙂

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, ”Skall kirurgen slå upp i Wikipedia när han hittar en konstig körtel han inte sett? Skall narkosläkaren ha en ”app” att slå i när blodtrycket sviktar?” – den var bra! 🙂

  Nu blir jag rädd, vansinnet har väl inte tagit sig in i läkarutbildningen? Men på min bloggrulle har jag ju en (anti)genusbloggare som är ”Leg. Läkare och under vidareutbildning till specialist i Kirurgi”, hade ju glömt det: http://stadatyttre.blogspot.se/ Fast den inte är uppdaterad på ett tag. Vågar man fråga om det är googling som gäller? Nä, så långt kan det ju inte ha gått. Civilingenjörer, läkare, matematiker mfl kan inte vika sig för kunskapsföraktet. Även om KI numera har genusmedicin http://sv.wikipedia.org/wiki/Genusmedicin Citat:

  ”Genusmedicin, eller biologisk genusmedicin, är en ny forskningsinriktning som integrerar ett genusperspektiv i medicinen. Inriktningen är så ny att ingen formell definition av ämnet ännu har utarbetats. Karolinska Institutets Centrum för genusmedicin, som är den första satsningen på biologisk genusmedicin i världen, menar dock att ett genusperspektiv i genusmedicin inkluderar såväl hänsyn till könsskillnader i sjukdomsyttringar som kulturella, socialpolitiska och miljömässiga könsskillnader.”

  Det här med skillnader mellan könen visste ju redan läkarna (vilka skulle veta det bättre!) – bara det att de hittills inte har fått yttra något om det högt, inte förrän nu när de har en genusvetare vid sin sidan som tillåter det. Kan ni tänka er att en genusvetare måste ingå i ett forskarteam med utbildade läkare och forskare – en genusövervakare. Som sedan står med på forskningsartiklarna som sakkunnig (?) – vilket skämt. 🙂

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jo jag vet – det kan vara roligt att känna igen sig. Jag kommer snart att få tid till böcker hoppas jag. Men det ligger ändå en meter tidningar över 1984. 🙂

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det kan ju hända att det inte blir lika mycket fysiskt bus ute på stan. Nåja – glömde ju instagram-grejen…

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, inte bara du och jag – för att bevara släktet behövs väl några hundra individer. Köp du ön så ordnar jag en befolkning. 🙂

 101. dolf skriver:

  @TB
  använd tidningarna till en modell i papier-maché av min transformationsanordning för okorrigerbara genusiter.

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  IngaLill, just det – heja Tommy som är så medveten, det är alltid lika kul när han slänger sig över min Metro. Han kan även spela pingis, han älskar, utöver prasslet av pk-tidningar, också ljudet av pingisbollar – jag borde spela in och lägga upp det på bloggen, han tar tag i pingisbollen och håller fast den med framtassarna och sparkar på den med baktassarna, och när man rullar den till honom så skjuter han tillbaka den med framtassarna, han är riktigt duktig och har jättebra bollsinne. Medan de andra två, förnäma damerna här https://tanjabergkvist.wordpress.com/about/siftscha/ och här https://tanjabergkvist.wordpress.com/about/snezinka-3/ inte alls vill spela pingis utan bara putsar sina pälsar och äter mousse-kattlyxmat. Fast de har tunnlar och kattställningar och leksaker så ligger de bara överst på katthyllan = tronen, och ser ut över sin domän, nämligen köket som råkar ligga där. Könsroller även där. Finns det ingen djurbok i hur man gör sina husdjur genusmedvetna? Oj, gav jag Genusmaffian ännu en idé nu? Nä nu måste jag sluta tänka ut projekt åt dem. 😉

 103. Torbjörn skriver:

  Tanja,
  En uppfattning som tycks ha etsat sig in i medvetandet hos många svenskar, är den att barnen hämmas i sitt skrivande om man rättar stavning och grammatik. Vilket trams! Jag vet inte var den vetenskapliga undersökning finns, som visar att det är skadligt för barnen att rätta deras texter, men jag anar att det i vanlig ordning rör sig om vänsterliberalt flum med rötter i 70-talet. med den synen så måste det ju vara skadligt att rätta barnens matteuppgifter också, eller?

  Strålande idé om veckobreven! Det kommer ett mejl till dig med en länk som är användbar och rolig. Jag svär Tanja, jag har inte hittat ett enda veckobrev, av alla jag läst, som är skrivet på korrekt svenska utan meningsbyggnadsfel, syftningsfel, särstavning och andra språkliga grodor. Och föräldramötena sen…tala inte om eländet.

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  Yngve, exakt – det är lite ironiskt att de själva faktiskt använder sig av de kritiserade härskarteknikerna. Men på samma sätt som de förkastar manlighet så har de även upphöjt det manliga som norm för egen del – karriär, bolagsstyrelser, stå upp och kissa, vara brandman (nåja, inte för egen del här – andra ska bli brandmän/kvinnor/personer/hens medan de själva ju ska vara genusvetare och diktera andras yrkesval) osv. Undrar om de ens är medvetna om alla tusentals motsägelser de ägnar sig åt…

 105. Claes-Peter skriver:

  1984 är ingen framtidsskildring längre – de olika företeelserna tillämpas ju sedan länga åtminstone någon stans – exv. att Nordkorea håller befolkningen i en konstant krigspsykos för att försäkra sig om deras lojalitet. Att ge gamla ord helt nya betydelser, att förbjuda andra och även uppfinna helt nya – många har plankat de idéerna. Vad jag saknar och anser att Orwell främst missade är come backen av religionerna och andra vördnadsvärda kollektiva vanföreställningar och kontrafaktiska verklighetsuppfattningar, att människor som till det yttre verkar fullt friska tror på spöken och andar, och vetenskapsförnekelsen och de kontrafaktiska pseudovetenskapliga lärorna breder ut sig i hälarna på historieförnekelsen och konspirationsteorierna..

  Den rent fysiska miljöförstörelsen är ingenting jämfört med den andliga, tankens förfall och att språket förvanskats så att det mer och mer förlorar sin uppgift och förmåga att förmedla tankar mellan människor.

  En detalj i 1984 som jag inte förstod när jag läste boken i min ungdom är att begäret efter makt är en drift i sig själv, och att de förmåner som följer med makten är sekundära. Maktbegäret är en tillräcklig drivfjäder när det gäller att tillkämpa sig makt och så behålla den. Precis som 1600-talets fattiga tiggarpojkar fick åtskilliga ’15-minutrar’ av berömmelse när de i egenskap av ‘vispojkar’ pekade ut häxor, så möter man numera i media små människor som kan känna sig stora för en tid när de pekar ut någon som begått brottet av vår verklighets ‘crime-think’. Social status och socialt erkännande är stegpinnar på maktbegärets stege, bara en mindre eller större bit under toppen.

  (Konrad Lorenz studier av kajorna, redovisat i böcker som ”I samspråk med djuren” och ”King Salomon’s ring” [tydligen inte övesatt till Ärans och Hjältarnas språk] är riktigt roliga. De statusgalna kajorna kivas om bästa sovpinnen, och de som är störst, bäst och vackrast får sitta högst upp i trädet. Kajornas ‘losers’ får placera sig lägst, och därmed utsätta sig för att alla de andra bajsar på honom – precis som på många arbetsplatser! 🙂 Ännu roligare är att fenomenet ”överstinnan” och ”biskopinnan” har sin motsvarighet i kajvärlden. En honkaja med låg status i flocken, som får ihop det med en hane med hög status – flyttas upp till hans status! Och en genusgodbit – en hane som utses till älskare av en högstatushona får INTE hennes höga status på kuppen!)

  En av Orwells böcker man inte bör missa är ”Animal Farm” – finns i två svenska versioner, eller i alla fall titlar, som ”Djurfarmen” och ”Djurens gård”. Vid sidan av slagorden i 1984 som ”okunnighet är styrka” – vem kan undgå att minnas de orden när man är ute på det stora Nätet – så bidrar djuren med ännu ett: ”Alla djur är jämlika” – som mot slutet av boken har utvecklats med ett tillägg: ”Men vissa djur är mer jämlika än andra”.

  Man kanske ska stänga av datorn ett tag och läsa om alla de gamla fina dystopierna? Vad jag kan minnas är det, förutom Orwell, väl främst dessa:

  Eugen Samjatins ”Vi” (1924)
  Boyes ”Kallocain” (1940)
  Aldous Huxley ”Du sköna nya värld” (1932)
  Ray Bradbury ”Farenheit 451” (1954)
  Harry Martinson Aniara (1956)
  H. G. Wells A Modern Utopia (1905) // The Time Machine (1895) // When the Sleeper Wakes (1910) // The Island of Doctor Moreau(1896)
  Ira Levin ”This Perfect Day”(1970)

  På på många sätt är Levins roman kusligast – för man känner ju igen så många trender! När den Politiska Korrektheten har tagit makten och kontrollerar allt, till varje pris, med vilka metoder som helst.

  ”/…/ The story is set in a seemingly perfect global society whose genesis is vague: ”Christ, Marx, Wood and Wei led us to this perfect day” is what school children learn to chant.

  Uniformity is the defining feature; there is only one language and all ethnic groups have been eugenically merged into one race called ”The Family”. There are only four personal names for men (Bob, Jesus, Karl and Li) and four for women (Anna, Mary, Peace and Yin). Instead of surnames, individuals are distinguished by a nine-character alphanumeric code, their ”nameber” (a neologism from ”name” and ”number”), e.g. WL35S7497. Everyone eats ”totalcakes”, drinks ”cokes”, wears exactly the same thing and is satisfied – every day.

  The world is managed by a central computer called UniComp which has been programmed to keep every single human on the surface of the earth in check. People are continually drugged by means of monthly treatments (delivered via transdermal spray or jet injector) so that they will remain satisfied and cooperative ”Family members”. They are told where to live, when to eat, whom to marry, when to reproduce, and for which job they will be trained. Everyone is assigned a counselor who acts somewhat like a mentor, confessor, and parole agent; violations against ‘brothers’ and ‘sisters’ by themselves and others are expected to be reported at a weekly confession.

  Everyone wears a permanent identifying bracelet which interfaces with access points that act as scanners which tell the ”Family members” where they are allowed to go and what they are allowed to do. Around the age of 62, every person dies, presumably from an overdose of the treatment liquids; almost anything in them is poisonous if an excess dose is given. /…/”

  ”/…/ Even the basic facts of nature are subject to the programmers’ will – men do not grow facial hair, women do not develop breasts, and it only rains at night. /…/”

  ”/…/ Egalitarianism and altruism are all-pervasive. ”Losing’s the same as winning” is one of the catch-phrases drilled into kids. ”Hate” and ”fight” are the dirty words – only a very sick member would utter such a shocker as, ”Fight you, brother-hater!”

  Genetics has progressed to the point where skin color (tan), body shape (unisex), and facial features (brown slanted eyes) ran mostly be programmed. Scientists are busily at work rooting out the biological basis of aggressiveness and egotism and implanting docility and loving kindness in their stead. The aim is to have this compassionate race expand across the universe, and space exploration is another of the Family’s unifying collective goals.

  While awaiting the final solution to the individualist problem, Uni subjects every member to monthly ”treatments.” The injections include vaccines, contraceptives, tranquilizers as prescribed, and a medication that reduces aggressiveness and limits the sex drive to a lackadaisical once-a-week encounter. All of this is mediated by super-caring Psychotherapists, who constantly monitor the members’ mental health. /…/”

  http://www.lewrockwell.com/raico/raico7.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/This_Perfect_Day

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag kan försöka, om jag visste vad du pratar om… Jag är lite trött nu, datorn strulade hela em, nu funkar den tillfälligt men nu är det dags att stänga av den. Bygg själv en sådan där grej och posta – jag orkar inte tillverka dina uppfinningar, jag är trött och förvirrad nu, så som en mattedoktor ska vara efter en lång dag, och för att uppfylla stereotypen av en akademiker – vad gör man inte för att upprätthålla alla strukturer? 😉

 107. QED skriver:

  Ett twittertjänst som gör att man kan fortsätta vara social efter döden. Analyserar vad och hur man brukar twittra och länka till i livet och försätter med detta i all evighet … Spöklikt

  http://liveson.org

 108. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, ja det är helt vansinnigt, tvärtom vill barnens hjärnor ha en struktur i sin omvärld och systematisera för att kunna tolka den och värja sig mot faror = okunniga lärare, så det där om att de ”hämmas” är fullständigt nonsens. Tvärtom. De hämmas av godtycke och brist på struktur. Det kreativa kaoset jag skrev om kan uppstå först efter att de kan känna sig säkra på sin omvärld, det ger trygghet, inte veckobrev och läxor fulla med elementära grammatiska fel av svenskfödda lärare som tycker att regler är till för att brytas vilket dock inte ens det går eftersom de ju inte kan reglerna, och hur kan de då veta att de bryter mot dem? Osv, ja det här måste ordnas upp. Mailkollen kan dröja en vecka, men vad är väl en vecka mot andra som väntat på mailsvar sedan mitten på 2010…? Ska ta tag i allt.

  Men föräldramötena kan jag visst tala om – är du inte intresserad av att höra om hur jag drog igång en debatt om läxornas vara eller inte vara och sedan fick med mig 90% av föräldrarna på tåget (efter en timmes diskussion med mig + tre utlandsfödda (givetvis) föräldrar i spetsen) och hur argumentet att inte ha läxor av ”demokratiska” skäl visade sig lite motsägelsefullt, när jag i demokratins namn begärde en folkomröstning (då hade vi ju 90% på vår sida efter en diskussion med hela spektrat av alltifrån rationella till känslomässiga argument så att nästan alla ”omvändes” eller iaf vågade säga något) – men då var det plötsligt diktatur, en folkomröstning var inte välkommen. Nåja, ett sådant föräldramöte kan väl glädja dig lite när det visade sig att jag hade potential att inom en halvtimme skapa upprorsstämning och dessutom få 80% till en början tystlåtna och möjligtvis en del till en början skeptiska (där skepticisismen i flera fall nog inte bestod i sakfrågan om läxor utan i att våga kräva det) att våga höja rösten och agitera för vårt allas bästa – vilket bådar gott för vår kamp. 🙂 Det intressanta var inte att jag inte gick hem med segern i behåll, för det gjorde jag inte, utan det intressanta var fenomenet att det gick att mobilisera alla tystlåtna personer.

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, nu kom jag plötsligt på ett utprintat dokument jag inte hunnit läsa, det har nog legat och väntat i två år – på tal om andligt förfall: http://www.nkmr.org/DSM_solzjenitsyn.pdf Vet inte om det är något läsvärt, men jag blev nyfiken pga titeln, tror det var ngn kommentator som lade den på bloggen för 2 år sedan: ”Förlusten av andligt liv hotar vår civilisation”, publicerad i DSM Nu printar jag om den, kan omöjligt hittas i en hög med en meter utprintade lästips 🙂

 110. JEL skriver:

  Tanja,

  K-O-P!

  JEL

 111. Cavatus skriver:

  Härligt, Tanja, att du är på banan igen! Intressant att du citerar Jan Sjunnesson. Han har skrivit i senaste numret av Dispatch International och jag undrade vem denne skribent var. Nu vet jag mer, för det lär inte finnas så många med just det namnet.

  Jag hoppas att du, och övriga här, som stöd för Lars Hedegaard, tecknar en prenumeration på denna tidning. Lars Hedegaard blev ju utsatt för ett mordförsök för ca 2 veckor sedan, något som mer eller mindre viftades bort i svenska medier som en tidningsanka.

  Yttrandefriheten måste stöttas och därför bör vi alla, i likhet med Per Gudmundson, teckna en prenumeration på Dispatch.

  Jag väntar på din första artikel där, Tanja. Med din kritiska ådra skulle en genuskritisk text vara som klippt och skuren för den tidningen.

 112. toklandet skriver:

  Bilden finns längst ner på den här sidan

  http://toklandet.wordpress.com/humor/

  Tur jag sparade den… 🙂 Lindström är helt enkelt LYSANDE!

 113. Kristian skriver:

  Genusmedicin? Jag som trodde jag skrev på skoj. 😦

  ”Denna lärare får inte komma i närheten av mitt barn.”
  Ja, så blir det nog.
  Anna Palmer’s ideer får mig att tänka på salig Ehrenmark:”Jag ryser av vällust, eller vad det är jag ryser av …”

  I jämförelse med genusbygget framstår Lysenko som glad amatör. Hittade ett träffande citat: ”Ju mera jag hörde och läste, desto tydligare blev det emellertid att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. De rör sig i en annan idévärld än vetenskapsmännen och diskuterar inte på ett vetenskapligt sätt.”

  (För övrigt är firefox sedan ett par veckor det slöaste jag sett. Undan går det inte, precis.)

 114. elwee skriver:

  Ja du Tanja … tack för ett antal skratt. Det är svårt att inte tycka om dina tankar 🙂
  Apropå alkohol och att skriva så är denna snutt sevärd:

  Apropå snowboard så hade du aldrig kommit med i landslaget. Inte ens de bästa gör det om de kritiserar journalister:
  http://www.friatider.se/hanade-journalister-sparkas-ur-landslaget

  Apropå matematik så är det sannolikt det mest eftersatta ämnet eftersom de som är de huvudsakliga opinionsbildarna och de som är beslutsfattare inte begriper sig på matematik.
  Då är det säkrast att inte för många får chansen att studera ordentligt ty då sticker nämnda gruppers inkompetens ut alldeles för mycket och det kan rent av bli ojämlikt!

 115. QED skriver:

  Rysk parodi på svensk försvarsdebatt … 😀

 116. Claes-Peter skriver:

  Skummade snabbt Solzjenitsyn-texten – och börjar minnas. S. ville ju återinföra religionen i Ryssland, främst då den ortodoxa kristna. Det är ju med mycket blandade känslor man inser att det målet nu är uppnått – och att kyrkan nu framstår som en ärkekonservativ kraft som dessutom ställer upp för putin-regimen i alla väder. Den är mot sexuellt neutrala rättigheter, bl.a. eftersom de homosexuella ”hotar familjen”. (Ja, de har nog rätt – om jag hade mött någon homosexuell i min ungdom, så skulle jag ju slängt det heterosexuella över bord och direkt blivit homosexuell jag med! 🙂 Och fäder och mödrar skulle förlöpa hemmet och överge make och barn ifall en lockande homosexuell möjlig partner dyker upp! )

  Förmodligen skulle Solzjenitsyn inte ha ställt sig på Pussy Riots sida, det är min gissning. Att en person har samma fiender som jag, innebär ju inte att vi måste ha samma åsikter eller mål.

  Jag vill nog se begreppet ”andlighet” som ett begrepp över och bortom religionerna. Alltså, jag tycker inte att man ska driva ut Djävulen med Belzebub. Eller skicka missbrukare i armarna på Scientologikyrkan i form av deras fasadorganisation Narconon, även om de påstås ha kunnat redovisa resultat. När kokain introducerades i västvärlden, marknadsfördes drogen som ett botemedel mot alkoholism. Och jo visst – många alkoholister föredrog att byta missbruk.

  Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter – NKMR – ”För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning”. Jag fick slå upp akronymen Wiki, eftersom jag var ca 90 procent säker på att det var en av Hubbards organisationer. Makarna Westerberg hörde jag ju mycket talas om under en period när jag jobbade på Försäkringskassan, de hade ju sin högst egna tolkning av Lagen om allmän försäkring och begreppet sjukdom.

  Snowboard-affären har ju fått ett litet genomslag i media, men det har varit fattigt på konkreta detaljer. Det påstås ju, att unga kvinnor har skickat bilder till brädglidaren, som sedan lade ut dem på Nätet med kommentarer. Frågan är ju om man ska ta till aktiva insatser för att skydda förmodat oförståndiga unga kvinnor från att exponera sina kroppar offentligt? Att 8-åriga brädglidar-wannabees skulle ta skada av att se rumpor i stringtrosor är väl inte vetenskapligt bevisat? Eller finns evidens på psykiska skador?

  Matematik, ja. Till och med terminologin haltar, även om en del ännu behärskar plussa, minska, gångra och trappan. Jag fick vid ett tillfälle anledning till att väcka missämja genom att försynt påpeka för en föredragshållare, att ‘amerikanska biljoner’ bara är miljarder på svenska. Futtiga tiopotenser!

  Måste bryta, bibblan stänger, omgruppering till 7-Eleven. Lite som vi övade i artilleriet – byt plats ofta! 🙂

 117. Claes-Peter skriver:

  Intressant med post mortem-surfandet – att en sajt som samlar in mina handlingar, åsikter och meningsyttringar under livstiden och sedan syntetiserar postningar så som man tror att man skulle ha gjort ifall man fortfarande levde. Enda parallellen jag kan komma på är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna) som finkammar folkregistren, noterar alla som dött ogifta, och sedan under ceremonier hemma i templet i Salt Lake City ”andegifter” våra avlidna singel-förfäder med varandra, utan att fråga dem om lov, förmodar jag? (Men inom religionen är ju allt möjligt.)

  Vad skas man kalla denna ganska nya företeelse? Och vad ska programmen kallas?

  zombie-ware
  undead-ware
  nekro-sociala sajter
  Freddy Krueger-ware
  ghost-ware
  Death-skull-book?

 118. Harry skriver:

  Kära Tanja. Välkommen tillbaka. Det var på tiden. Genusmaffian trodde säkert att du lämnat walk over.
  Det var sorgligt att läsa att du inte dricker alkohol. Jag har ju lovat dig en tur till Nice i min racer, nu med ännu fler hästkrafter. De goda paraplydrinkarna som serveras på barerna vid Promenade dÀnglais är ju totalt genusbefriade, precis som det mesta i Frankrike.Du kanske ska testa i alla fall.
  Glöm inte att jag har tillgång till en underbart genusbefriad ö, inte långt från din arbetsplats. Ön är som klippt och skuren för konferenser om strategin inför valet 2014.
  Nu tar jag ett glas vin och fantiserar om ditt nästa inlägg.
  Harry

 119. Tanja Bergkvist skriver:

  F-n vad gaaaaalet! 🙂 Det här är på allvar alltså:

  Date: Tue, 12 Feb 2013 21:11:10 +0100
  Subject: [Genus] Queera perspektiv på Fittan – Queerseminariet i Uppsala
  Queera perspektiv på fittan – Queerseminariet i Uppsala

  Vårterminens första seminarium tar sin utgångspunkt i feministisk så
  kallad fittaktivism, vars strävan generellt sätt syftar till att
  uppvärdera det kvinnliga könsorganet i synnerhet och den kvinnliga
  kroppen i allmänhet. Detta sätt att förstå fittbärande kroppar innebär
  dock en syn på fittan som förknippad med föreställningar om
  ursprunglig femininitet. Hur kan en transfeministisk och queer
  fittaktivism bedrivas är temat för detta samtal. Måste talet om fittan
  till exempel alltid hänga ihop med talet om kvinnor? Efter seminariet
  går vi tillsammans vidare till centrum för genusvetenskaps lunchrum
  för postseminarium och fittpyssel. Några av personerna bakom bloggen
  FittForFight finns där för att inspirera till kreativt pyssel.

  Medverkande:
  Renita Sörensdotter – fittaktivist, fil Dr i socialantropologi samt forskare
  och lärare i genusvetenskap vid Stockholms universitets
  Jonah Nylund – transaktivist
  Lisa Ericsson – en av skribenterna bakom bloggen FittForFight

  Tid: 25/2, 17.00-19.00
  Plats: rum 1-1062, Hus 1, engelska parken, humanistiskt centrum,
  Uppsala universitet

  Varmt välkomna!
  Önskar Queerseminariet vid Uppsala universitet

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Vad är ”fittpyssel”? ”Fittaktivist” och fil dr, ja ja – man får ge dem lite cred för galenskapen iaf. Skrattade högt! 🙂

 121. dolf skriver:

  Inom queer- och genusforskning blir de väl fitt kand och fitt dr?
  Fast det där med fittpyssel tycker jag som heterosexuell man låter ganska intressant.

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ha ha vad sjukt 🙂 Fitt kand och fitt dr åter som något du borde tipsa universitetsledningarna om.

 123. dolf skriver:

  Kanske det, fast jag tror Fröken själv är i lite bättre position att framföra det till akademiska kretsar.

 124. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag tror jag avstår från det. De får faktiskt komma på denna revolutionerande idé själva. Låt oss se hur länge det dröjer. 🙂

 125. dolf skriver:

  Ok. Kommer nog snart. Skall bli intressant och se hur könsfördelningen ser ut bland de studerande på 10p Fittpyssel. Kanske jämlika 50% lesbiska kvinnor och 50% män.

 126. Kristian Jonsson skriver:

  Nej nu får det f-n i mig vara lite ordning i klassen. Ska vi vältra oss i queerseminariet tramspöl? Svaret är nej. Punkt.

 127. QED skriver:

  Specialklass för studenter med Tourettes syndrom kanske?

 128. Per skriver:

  Tanjas krönika och kommentarerna till den innehåller ju mer intelligens på en vecka än en genuscertifierad och politisk konsensuskorrekt riksmediakanal gör på ett helt år! Hur har det kunnat bli så?

  Det sitter jag och funderar på. Det och om matematik- eller fitt-forskning är viktigast. Men det svåra beslutet överlåter jag med fullt förtroende till våra politiker.

 129. Claes-Peter skriver:

  Fittaktivism? Trodde först det var ett nyord skapat av någon av Internets många eviga pubertetsynglingar – men det är alltså kvinnorna själva? Och jag som trodde att det bara var vi män som tänkte med könsorganet! Där ser man, den som lever får se. (Populär gammal truism.)
  Men man får väl nog vara försiktig när man yttrar sig offentligt – kanske är det som när bara judarna själva får dra judeskämt, eller som när afroamerikaner-som-inte-har-europeiska-förfäder flitigt använder ‘N-ordet’ – dvs det ord som var N-ordet på den tiden då Martin Luther King som något helt naturligt använde ‘det nya N-ordet’ minst ett dussin gånger i sitt klassiska ‘I have a dream-tal’ under medborgarrättsmarschen till Washington. (Ska jag använda search and replace i mina textfiler med talet och redigera in ‘beeep’ när ordet nämns i ljudfilerna?)

 130. toklandet skriver:

  ”F-n vad gaaaaalet! 🙂 Det här är på allvar alltså:

  Date: Tue, 12 Feb 2013 21:11:10 +0100
  Subject: [Genus] Queera perspektiv på Fittan – Queerseminariet i Uppsala
  Queera perspektiv på fittan – Queerseminariet i Uppsala

  Vårterminens första seminarium tar sin utgångspunkt i feministisk så
  kallad fittaktivism, vars strävan generellt sätt syftar till att
  uppvärdera det kvinnliga könsorganet i synnerhet och den kvinnliga
  kroppen i allmänhet. Detta sätt att förstå fittbärande kroppar innebär
  dock en syn på fittan som förknippad med föreställningar om
  ursprunglig femininitet. Hur kan en transfeministisk och queer
  fittaktivism bedrivas är temat för detta samtal. Måste talet om fittan
  till exempel alltid hänga ihop med talet om kvinnor? Efter seminariet
  går vi tillsammans vidare till centrum för genusvetenskaps lunchrum
  för postseminarium och fittpyssel. Några av personerna bakom bloggen
  FittForFight finns där för att inspirera till kreativt pyssel.

  Medverkande:
  Renita Sörensdotter – fittaktivist, fil Dr i socialantropologi samt forskare
  och lärare i genusvetenskap vid Stockholms universitets
  Jonah Nylund – transaktivist
  Lisa Ericsson – en av skribenterna bakom bloggen FittForFight

  Tid: 25/2, 17.00-19.00
  Plats: rum 1-1062, Hus 1, engelska parken, humanistiskt centrum,
  Uppsala universitet

  Varmt välkomna!
  Önskar Queerseminariet vid Uppsala universitet”

  Hur ska man kunna vara t ex satirisk om verkligheten ser ut så här? Det går ju aldrig att visa hur löjligt något är genom att överdriva när verkligheten alltid slår dikten… Är det syftet? Slå undan benen på de som håller på med satir väl medvetna om att de är tacksamma att driva med? Mota Olle i grind så att säga.

 131. Tanja Bergkvist skriver:

  Per, tack! 🙂 Vill blogga om detta och en massa annat, högen växer, men nu har jag ju undervisning till och med nästa vecka så fast jag har jättemycket inspiration att skriva just nu så hinner jag helt enkelt inte idag. 😦 Plikt framför nöjen som vanligt, även om det ju också är min plikt att blogga….

  Toklandet, ja det här går inte att överdriva så mycket. Men ang själva seminariet skulle jag vilja veta vad som avhandlades rent konkret, kanske var det bara en annonsering man ville väcka uppmärksamhet med?

  Claes-Peter, ja vem som helst skulle nog inte få uttrycka sig sådär…

  QED, ja du menar ang det överdrivna bruket av ett visst ord? kanske ett sätt att neutralisera en eventuell negativ innebörd i det då det ju även används som skällsord. Å andra sidan har man ju redan myntat snippa så varför inte använda det? Resultatet blir isf att ordet de använder förblir ett skällsord + börjar ingå i dagligt språkbruk och då kommer *surprise* just genusvetarna att komma med färdiga antimobbnings- och värdegrundsprojekt. Ska man se detta som att olika genusfalanger motverkar varandra eller är detta en medveten strategi/konspiration för att kunna hålla varandra sysselsatta i all oändlighet?

 132. QED skriver:

  Uppsala universitet får se upp så att de inte blockas i skoldatorerna som en webbplats med olämpligt innehåll. Det kan bli ett bakslag vid ansökningarna till högskolan den 15 april.

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  Bra inlägg av Matte Matik: http://mattematiksblogg.blogspot.se/2013/02/kvinnolobbyn.html

  På tal om satir, jag har blivit tillsänd boken Cafe Rättvisan, Matte Matik har recenserat den ( http://mattematiksblogg.blogspot.se/2012/12/bokrecension-cafe-rattvisan-av-joseph.html ), först på listan att läsa efter 8 mars – nu ligger den överst i min hög. Alltså går det fortfarande att skriva satir om saker & ting. Bok + tillhörande blogg finns här: http://caferattvisan.blogspot.se/

  Men nu måste jag pyssla med matte.

 134. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag ser inte att den där annonseringen ligger på UU:s hemsida faktiskt, även om kontaktpersonen för anmälan & info (som jag medvetet tog bort i texten, även om det är öppen info) har mailadress vid genusvetenskapliga institutionen vid UU. Det här seminariet kanske inte räknas som universitetets verksamhet, även om lokal och forskare är förlagda vid UU, jag vet inte om man kan göra en sådan officiell distinktion. men nu hittade jag, seminarierna finns här: http://www.gender.uu.se/seminarier/ och till vänster kan vi läsa:

  ”Queerseminariet arrangeras av en fristående grupp av universitetets forskare och doktorander, vissa av dem knutna till Centrum för genusvetenskap och andra hemmahörande i andra instititutioner. Det är ett tvärvetenskapligt, hemlöst seminarium som syftar till att vara en mötesplats för alla som känner sig berörda av eller arbetar aktivt med queerbegreppet; i praktik, teori och/eller aktivism.” (även här http://www.jamst.uadm.uu.se/Queerseminariet/ )

  Då fick vi svar på det.

 135. QED skriver:

  Bra att universitetet har haft omdöme att inte upplåta webbplats åt Queerseminariet. Det fanns ju något liknande samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Queerinstitutet som blev lite skandal ”hata hetero”m.m. (Pelle Billing rapporterade om detta). Det är ju tacknämligt om universitetet skiljer mellan antagna forskare och intagna forskare 🙂

 136. dolf skriver:

  [Den här kommentaren ger nog en ganska snedvriden bild av mig och min syn på män och kvinnor. För att få en mer balanserad bild läs gärna mitt epitaf över kärleken.]

  Jaha, jag kliar mig förbryllat i huvudet när jag läser detta (mina emfaser):

  Vårterminens första seminarium tar sin utgångspunkt i feministisk så kallad fittaktivism, vars strävan generellt sätt syftar till att uppvärdera det kvinnliga könsorganet i synnerhet och den kvinnliga kroppen i allmänhet. Detta sätt att förstå fittbärande kroppar innebär dock en syn på fittan som förknippad med föreställningar om ursprunglig femininitet. Hur kan en transfeministisk och queer fittaktivism bedrivas är temat för detta samtal. Måste talet om fittan till exempel alltid hänga ihop med talet om kvinnor?

  Jag undrar om vi lever på samma planet. Nu är jag visserligen bara en man, så jag vet inte vad mina åsikter i den här frågan är värda, man jag ska drista mig till att ge mitt maskulina perspektiv på det ändå.

  För det första förstår jag inte riktigt behovet av att uppvärdera vare sig det kvinnliga könsorganet eller kvinnokroppen i allmänhet. Jag tycker också att de visar sin önskan till uppvärdering av det kvinnliga könsorganet på ett lustigt sätt när de använder ordet fitta(eller sammansättningar baserat på det) tio gånger i nio meningar. Jag har alltid betraktat ”fitta” som ett fult och nedvärderande ord (liksom ”kuk”, ”knulla”, ”bög” och ”flata”, och därmed har jag väl täckt hela registret av verkligen fula ord i sammanhanget), därmed inte sagt att jag har en negativ syn på refererenten till ordet. Tvärtom. Men jag föredrar att i informella kärvänliga sammanhang kalla den ”bävern”, ”musen”, ”kussimurran” och ett otal andra benämningar.som uttrycker affektion. Kärt barn har många namn, ni vet. Men jag får väl sänka mig till det fittistiska språkbruket i den här kommentaren, men skall ändå betyga min positiva grundsyn på referenten genom att använda versalt ‘F’, det är liksom mitt sätt att visa att jag glatt och villigt står i givakt för att hylla Fittan och visa min vördnad för den.

  Enligt min observation så ser ungefär halva befolkningen kvinnan som det mest värdefulla och åtråvärda som finns. Den andra halvan av befolkningen är kvinnor. Eftersom brösten och, suck, Fittan är det som rent fysiskt främst utmärker kvinnor och skiljer dem från män, så får de en enorm uppmärksamhet och tillmäts ett oerhört stört värde. Detta intresse brukar manifestera sig i de tidiga tonåren. Jag minns själv hur drömmen om Fittan och dennas bärare dominerade mina tonår, och det gäller vad jag kan förstå de flesta som är födda med det manliga könsorganet, En hastig glimt av triangeln (jag tillhör generationen som ser den kvinnliga hårväxten som naturligt pryder venusberget som en förtrollande skog som leder till kärlekens källa, inte som ett otyg som skall rakas bort) räckte för att man skulle gå på högvarv i flera veckor framöver. Jag tror också att gemene man (pun intended) bibehåller sitt intresse och sin dyrkan för Fittan och Fittbäraren livet ut, om än intensiteten avtar något med åren. Diamonds Are a Birls Best Friend må vara sant, men för mannen är de mest ett betalningsmedel för att få göra närmare bekantskap med Fittan, för mannen ser Fittan och Fittbärraren som de bästa vännerna, och Fittpyssel är en aktivitet som de flesta män uppskattar oerhört. Så jag begriper inte alls vad dessa queera Fittaktivister svamlar om. Jag tror det enda som värderas högre än Fittan är Kvinnan själv, och det enda som värderas högre än Kvinnan är Kvinnor, och det enda som ens kommer i närheten av att konkurrera med det är nog Livet självt.

  Jag försöker föreställa mig en dialog med en av dessa Fittaktivister:
  Queer Fittaktivist: Vi vill uppvärder det kvinnliga könsorganet.
  Jag: Varför det? Det är värdefullt. Jag och många andra män sätter oerhört högt värde på det.
  QF: Ni försöker bara komma in i trosorna på stackars förtryckta kvinnor.
  Jag: Nja, jag skulle nog inte uttrycka det riktigt så, fast det finns kanske en viss sanning i det. Vi, ärhum, tycker ju om kvinnor och vill givetvis göra oss en ärhum mer intim bekantskap med dem.
  QF: Ja, precis ni vill bara utnyttja Fittan för er egen tillfredställelse.
  Jag: Nä, nu vill jag allt protestera, jag kan i och för sig inte svara för andra män, men om jag nu pysslar med, eh, Fittan, om vi nu måste använda det ordet, så vill jag att det ska vara en njutning för mottagaren.
  QF: Nej, du är som alla män, du vill bara använda Fittan för att kunna runka i den, vilket är väldigt kränkande för kvinnor.
  Jag: ???????
  QF: Vi däremot vill att kvinnor att skall få glädje och njutning av sina Fittor.
  Jag: Jaha, och hur skall det gå till då?
  QF: Jo, de lär sig undersöka och pyssla med sin Fitta och hur de skall göra för att få njutning av den.
  Jag: Och hur skiljer det sig från vad jag försöker göra?
  QF: Du är man.
  Jag: Jo, det är ju sant, men det är väl positivt, det är ju så släktet fortplantas.
  QF: Nej, bara kvinnor kan förstå hur en Fitta skall hanteras. Därför är all äkta och naturlig sexualitet den som förekommer mellan lesbiska kvinnor som fittpysslar.
  Jag: Ok, jag tror jag fattar, om jag fittpysslar så är det fult, om du fittpysslar så är det fint.
  QF: Just det!
  Jag: Kan du visa vägen till närmaste Solanascenter. jag tror jag anmäler för frivillig gasning.

  Jag ber om ursäkt för denna bedrövligt sexfixerade kommentar, och hänvisar åter till mitt inlägg om kärlek på GenusDebatten för en annan sida på saken.

 137. dolf skriver:

  Jag kanske borde ha låtit bli whiskyn igår kväll. Eller kanske döva skammen efter att ha skrivit ovanstående med dubbel dos ikväll.

 138. Claes-Peter skriver:

  Det är nästan så att man regresserar till bråkig pubertetsyngling och utbrister:”Queer-feminister – är det dom som har fittan på tvären?”

  Bäver vill jag nog aldrig kalla tjejernas lilla grej – den där stora gnagaren är inte särskilt romantisk och så luktar den väldigt konstigt. Och så är det ju så amerikanifierat.

  Det finns ju dussintals pseudonymer även på USA-engelskan, lika många på brittisk engelska, och så en del gemensamma. David(?) Camerons skandalösa fula skämt (inför ”rullande” kamera) om fenomenet ‘twittrande’ funkar ju inte i USA – ”Too many tweets could make a twat” ungefär.

  Angående ämnet i fråga, så får vi väl tillägna Higgs boson en tacksam tanke. Den har varit lite svår att hitta – som att hitta en viss liten knopp i totalt mörker, på en ny partner, och med för hög promille. Men utan Higgs boson så skulle det inte bli mycket bevänt med sexet – våra kroppar skulle motståndslöst passera rakt igenom varandra, som två rökslingor, typ.

  Kommer genusvetenskapen att nu få en avknoppning eller specialgren kallad ”fittologi”? Kan man bli fittologie doktor? Och kommer ämnet bara vara rent byggt på teorier, eller kommer experiment, laborationer och praktiska försök att spela en central roll? Jag tror nog det behövs, ifall man ska kunna tränga in i ämnet ordentligt!

  Påsken närmar sig – skulle inte UU kunna kalla in f.d. professorn Lundgren att hålla föreläsningar eller seminarier i sitt specialämne på skärtorsdagen eller långfredagen? Men all vi män är förstås ute i skogarna och festar på knaperstekt spädbarn med äpplemos, katrinplommon och klyftpotatis? Vad ska man dricka till? Nattvaradsvin stulet från närmaste kyrka?

 139. Mars skriver:

  Ungefär 3:30 in i radioreportaget:

  ”Man skriver inte i hela meningar. Det finns inget sammanhang. Det blir ibland direkt svårt att begripa vad de överhuvudtaget vill få sagt. Det är alltså ett språk sin inte fungerar.”

  Och fram till dess trodde de pratade om DN’s postmodernistiska kultursidor. Uppenbarligen går det ändå att tjäna pengar på dåligt språk.

 140. […] sak som verkar uppta en stor del av livet som genusovetare. Lite mer om just ”pysslet” här, vilka som arrangerar […]

 141. Kristian skriver:

  @dolf:
  ”To alcohol! The cause of, and solution to, all of life’s problems.

 142. Claes-Peter skriver:

  Såg en sådan där ‘sentens-skylt’ (?) på Facebook i stil med:”Alla talar om hur många som dör pga alkohol – men ingen talar om hur många som kommit till tack vare alkoholen”.

  ‘Cartoonisten’ Lena Ackebo är kanske den mest språkinriktade – hennes figurer brukar börja varje mening med: ”Amen” – fast inte i någon religiös betydelse.(P.S: Ser nu att det kommit tillbaka ett j, fast gement typsnitt trots det inleder en mening)

  Nostalgi? http://www.satirarkivet.se/bildarkiv/308/308_4_600.jpg

 143. Claes-Peter skriver:

  Out of context, out of topic

 144. Steen Adler skriver:

  Jag tycker att religion vare sig är relevant eller intressant men tycker ändå att skolämnet har ett existensberättigande.

  Andreas Magnusson: Lärare i religion anser att matematiken inte är relevant och därför kan tas bort som ämne på gymnasiet.
  Eftersom svenska också verkar vara för svårt så är väl svenskämnet inte heller relevant.

  Det är helt fel att lärare som Andreas Magnusson skall få en lönehöjning.
  En generell löneökning till alla lärare är fel därför att de helt enkelt inte är värda en det.
  Detta gör dem inte till bättre lärare. Ända sedan tidigt nittiotalets början har rekryteringen till lärarhögskolorna haft problem med att endast de som inte kommer in på något annat blir lärare.
  Den enda vägen att komma ifrån detta är att skapa en lärarelit som får bra betalt och att samtidigt omskola de som inte duger till något yrke där de inte gör någon skada.

  Jag vet inte hur relevant kommentar detta var.

 145. elwee skriver:

  Biologisk genusmedicin!?!
  Shit .. då vågar man ju inte gå till doktorn nåt mera … om man blir sövd så vet man ju inte om man vaknar som en hen utan vare sig hål eller utväxter …

 146. Lennart W skriver:

  Först som sist, betackar mig för alla positiva referenser här till järnrörsgängets parti, dvs allt tal mot ”sjuklövern” (och alltså för det åttonde alternativet), länkar till Fria tider, hyllning av Skalin osv. Men nog om det, tänker inte polemisera. Och det finns massor av problem med EU, men såna är vad mig beträffar till för att lösas, inte för att riva upp hela idén.

  Tack Tanja för en rolig bloggpost.

  Betr. skolans förfall kanske även den har råkat ut för ”lean” och ”new public management” som Maciej Zaremba beskriver verkningarna av inom sjukvården i http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska? DN-artikel, jag vet, men ni som bojkottar ALLT i ”PK-media” är helt galna. Den här artikeln är BRA. Numera tar det alltså TRE VECKOR att göra samma sorts cancerdiagnos som bevisligen kan göras på 2 dagar, och det i namn av effektivitet och kvalitet!! Uselt är bara förnamnet.

  OK, möjligt att det föregående var helt off topic, men det är ändå något av det bästa jag har läst på länge i en tidning, och det i DN fast jag prenumererar på den andra dvs SvD.

  En detalj som jag själv har irriterat mig på från skolan är att lärarna ofta inte ens verkar kunna sköta en kopieringsapparat. Eleverna får kopierat en massa sidor som iofs kan vara en bra och tankeväckande text, men på var och varannan sida fattas de fem första eller sista bokstäverna på varje rad, därför att de inte har lagt originalet rätt, och att de inte har brytt sig om att kolla innan de knappade in att de ville ha 30 kopior. Respektlöst mot eleverna är vad det är.

  Ang. snowboard var vi faktiskt i Åre förra veckan. Värsta snöstormen i lördags, och ungdomarna var förstås ute och åkte ändå. Fast för min del är det skidor som gäller. Testade iofs telemarkskidor en dag också tillsammans med dottern (hon gick förresten ut 9:an med mvg i alla ämnen, om jag får skryta lite), efter hennes önskemål om det. Svårt. Alltså, alldeles galet tänkt är det nog ändå inte att uppmuntra ungarna till att relatera teoretiska kunskaper till praktiska erfarenheter. Men med det inte sagt att det är bra idé att åka snowboard på själva mattetimmarna. Och så tror jag nog också lite grann på att fysisk aktivitet också faktiskt hjälper små grå matteceller i hjärnan att fungera bättre.

  Ang. alkohol är det förstås något man ska det lugnt med, och nu under fastan tar jag en någorlunda ”vit” period, efter julens excesser. Men annars är jag nyfrälst när det gäller IPA, och speciellt s.k. dubbel IPA. Mums! Så mycket smak (och för all del även ganska mycket alkohol) att ett glas närapå kan räcka hela kvällen.

 147. dolf skriver:

  Internationella kvinnodagen idag så man kan ju tänka sig hur dagen kommer att bli. Vågar man slå på tv-n?
  Mitt första inlägg för dagen Internationella mansdagen [sic] och fastlagsbullar – 2:a oreviderade upplagan | Genusdebatten. Kanske kommer ett fram[t kvällen.

 148. barfota skriver:

  Hej Tanja
  Något du kan delegera till din katt Tommy att göra slarvsylta av?

  Ny metod förändrar elevernas tänkesätt

  ”– Matteboken används betydligt mindre skulle jag säga nu än vad den gjorde tidigare. Det är ju det vi vill komma ifrån lite grann, det här egna räknandet, säger hon.”

 149. Galne Gunnar skriver:

  @ Lennart W:

  Är du i farten nu igen, din gamle skojare! Och med lika usla argument som vanligt ser jag. Du begriper dig inte på logik! Det har du bevisat genom dina tidigare kommentarer här, och du bevisar det återigen med din senaste kommentar. Redan första stycket är fullproppat med dumheter. Du har ju inte ett enda rätt!

  Låt oss ta en titt på vad som passerar för logik i din värld:

  ”Först som sist, betackar mig för alla positiva referenser här till järnrörsgängets parti, dvs allt tal mot ”sjuklövern” (och alltså för det åttonde alternativet), länkar till Fria tider, hyllning av Skalin osv. Men nog om det, tänker inte polemisera. Och det finns massor av problem med EU, men såna är vad mig beträffar till för att lösas, inte för att riva upp hela idén.”

  Ok, let me break it down 4 ya, och analysera din ”logik” i varje delmening:

  1) ”betackar mig för alla positiva referenser här till järnrörsgängets parti, dvs allt tal mot ”sjuklövern” (och alltså för det åttonde alternativet)”

  Du drar här den felaktiga slutsatsen att kritik emot sjuklövern automatiskt innebär stöd för SD, som du kallar det åttonde alternativet. Att framföra kritik mot sjuklövern säger ingeting om vad man anser om SD, och det innebär definitivt inte att man per automatik stödjer SD. Att säga att: ”You are either with us or against us”, är ett klassiskt argumentationsfel som du gör dig skyldig till. Man kan tycka illa om sjuklövern och samtidigt även tycka illa om SD, och istället vara intresserad av helt andra alternativ utanför riksdagen. Man kan även vara helt partilös.

  2) ”länkar till Fria tider”

  Din kommentar antyder att du anser att det alltid är fel att länka till Fria Tider. Varför? Bara för att deras åsiktsprofil inte faller dig i smaken så är det inte ett rationellt argument emot att länka till dem. FT skriver många artiklar som lätt skulle godkännas för publicering även i PK-media. Är det fel att länka även till dessa artiklar enligt dig, och i sådana fall, vad har du för rationella argument för ett sådant påstående? Notera att jag inte är intresserad av dina känslor. Känsloargument är inte godtagbara i seriös argumentation.

  3) ”hyllning av Skalin”

  Här säger du underförstått att det alltid är fel att hylla Sverigedemokraternas Johnny Skalin. Varför? Återigen handlar det om ett känsloargument ifrån din sida som helt saknar rationell förankring. Ponera att Johnny Skalin räddar livet på en medvetslös tjej med invandrarbakgrund genom att släpa ut henne från en brinnande bil, vore det då fel att hylla Skalin, alldeles oavsett vad man tycker om hans partitillhörighet? Självklart inte! Att du inte verkar begripa det, utan bara kategoriskt fördömmer komplimanger riktade mot honom, säger ju en hel del om din nivå.

  4) ”Och det finns massor av problem med EU, men såna är vad mig beträffar till för att lösas, inte för att riva upp hela idén”

  Här gör du dig faktiskt inte skyldig till något argumentationsfel då du påpekar att det rör sig om din subjektiva åsikt. Bra att du är tydlig med det! Här vill jag dock ge dig min subjektiva åsikt om EU.

  I vår kultur och tidsanda är det just nu väldigt populärt med eufemismer där man ska vara klämkäck och superpositiv till allt (vilket oftast kan vara mycket sunt; att ge saker en positiv spin), men ibland räcker det helt enkelt inte med att omskriva ”djupa problem” som ”utmaningar”, och att som du säga att ”problem är till för att lösas”. Det är helt fel! Alla problem är inte till för att lösas! Vissa problem kan man undvika helt och hållet genom att skita i dem! Om man drar sig undan från en negativ relation så har man befriat sig från problemet utan att behöva lösa det.

  En kvinna som blir slagen av sin man behöver inte lösa problemet genom att sätta honom i terapi i tio år tills han lär sig att inte slå. Nej, hon ska naturligtvis lämna honom omedelbart och på så sätt slippa problemet, för det är inte ett problem som det är värt att satsa tid på att lösa. Samma sak gäller EU. Jag bryr mig inte ett skit om att lösa alla problem som de ställer till med i EU. Jag vill ut ur EU så att vi lämnar det sjunkande och värdelösa skeppet bakom oss. Livet är för kort för att spendera på kompletta idioter och deras idiotiska problem, i synnerhet när dessa idioter skapar idiotiska problem som drabbar mig! Det är jag väldigt ointresserad av!

  Ett sidospår: Samma sak gäller för övrigt massinvandringen. Istället för att skapa nya problem genom att släppa in 100.000 nya invandrare varje år och sedan klia oss i huvudet och undra hur fan vi ska lösa alla de samhällsproblem som uppstår, så bör vi omedelbart kraftigt begränsa nyinvandringen för att slippa dessa problem. Varför skapa problem för sig själv som man sedan är tvungen att lösa, när man kan undvika problemet från början bara man är tänkande och förutseende?

  (Däremot är jag inte för repatriering då jag tycker att det är ett fegt, omänskligt och ansvarslöst sätt att åtgärda de problem vi nu har tack vare massinvandringen. De problem vi redan har till följd av den hittills förda invandringspolitiken, anser jag att vi bör ta ansvar för och lösa. De problemen har vi själva ställt till med genom konflikträdsla och en allmänt passiv och flat inställning, och jag anser att man bör ta ansvar och fixa det man själv ställt till med.) Men nog om detta sidospår.

  En sista kommentar om denna rad från dig: ”DN-artikel, jag vet, men ni som bojkottar ALLT i ”PK-media” är helt galna.”

  Det finns säkert en och annan som bojkottar ”ALL” PK-media, men det är nog något vars existens är större i din hjärna än i verkliga livet. Det är uppenbart att de allra flesta som vänder sig till alternativa medier gör det som ett komplement till PK-media, och personligen tycker jag att det är ett mycket sunt förhållningssätt; att ta in information från alla sidor och källor, och sedan kritisk granska den, för att i slutändan kunna skala bort sådant som är ren dynga. Och tyvärr är merparten av det som står i PK-media ren dynga, och om du inte begriper det så säger det något om dig, och inte om de som du kallar ”helt galna”.

  Sammantaget så verkar du vara helt renons på förmågan till logiskt tänkande (åtminstone i frågor som rör invandring och Sverigedemokraterna), om man ser både till denna och tidigare kommentarer ifrån dig.

 150. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”GG, som min självpåtagne rådgivare – ska jag nu sitta med kommentarerna eller ska jag skriva ett nytt inlägg?”

  Huruvida du ska sitta med kommentarerna eller skriva ett nytt inlägg är inte något du behöver fråga mig om. Det finns ett alldeles självklart svar på den frågan som du mycket väl är kapabel till att lista ut på egen hand. Frågan låter mer som en ursäkt för att få snacka med mig. Du behöver ingen ursäkt för att snacka med mig, det räcker med att du typ skriver: ”Hörru, Galne G! Jag vill snacka med dig nu!”…

  …Sen om jag har tid och lust att svara, det är en helt annan sak! 😉

 151. QED skriver:

  Intressant från blogg i Lund

  ”Facklig ordförande vill inskränka studenters yttrandefrihet

  Git Cleason Pipping, akademikerförbundet SULF:s ordförande pläderar i en ledare i tidskriften Universitetsläraren, förbundets medlemstidning, för ett förbud mot ”ovederhäftig” kritik. Av exemplen att döma gäller det främst att förhindra studenter från att kritisera genusforskning och queerteori (Pipping är professor i genusvetenskap). ”

  http://academicrightswatch.se/?p=151

 152. […] men vilka kvinnor: Ninni och Mariel. Och andra härliga kvinnor som figurerar bland oss hatare är Tanja Bergkvist, Rocki Barocki, Trollan, Maukonen, Susanna Varis och en hel del andra. Och jag tror inte att de är […]

 153. QED skriver:

  Genusinspektion vecka 10 och 11!

  Arbetsmiljöverket som inte är att leka med – de kan
  stänga en arbetsplats – gör i samband med internationella
  kvinnodagen en inspektion av arbetsgivarens kunskaper om
  genus och arbetsmiljö. 450 icke namngivna arbetsplatser
  visiteras.

  http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/38563.aspx

 154. Martin skriver:

  Tack för en bra blogg om genusvansinnet. Igår fick genusmaffian dessutom en rejäl motgång när Maria Sveland blev emotsagd av en hel panel på ”Gräv 2013”. Hennes likasinnade vänner har inte helt oväntat ryckt ut till angrepp mot forumet där debatten hölls. 15 ”ledande” feminister har skrivit ett upprop där paneldebatten ifrågasätts. (http://www.medievarlden.se/diskussion/2013/03/varfor-attackerades-maria-sveland.)Märk särskilt väl retoriken; det är Maria Sveland som blivit attackerad, inte hennes åsikter. Hade det varit du eller Per Ström som hade blivit attackerade av 3 feminister under en diskussion, är jag säker på att de inte annat än tyst jublat åt tilltaget. Istället vill de enbart låta sin egen åsikt få stå oemotsagd, okritiserad och oreflekterad. Det var bra att de fick den här motgången på dagen de gjort till sin. En dag som egentligen tillhör alla kvinnor som vill vara just kvinnor.

  Inslaget i Sveriges Radio, där elevernas dåliga språkkunskaper diskuterades var intressant. Det var också roligt, särskilt när reportern återger elevens berättelse ”och så berättar hon om hur hennes egen svenskalärare…”. Det heter svensklärare, utan a:et. Vems utbildning är det som varit undermålig, journalistens eller studentens?

 155. QED skriver:

  Journalistmöte i Göteborg:

  ”Den folkkäre journalisten Janne Josefsson var starkt kritisk till hur feminismen uttrycker sig i Sverige.

  – Det finns en falang feminister som är fascister med antidemokratiska åsikter som att män är djur med mera. Jag tänker på SCUM-manifestet och Roks. Dokumentären Könskriget avslöjar detta på ett bra sätt tycker jag, sa Josefsson.”

  http://www.friatider.se/josefsson-riksorganisationen-for-kvinnojourer-ar-fascister

  Oj, oj, oj ….!

 156. Galne Gunnar skriver:

  @ Lennart W:

  Jag ser att min kommentar till dig ovan innehåller några fel eftersom jag inte har uttryckt mig fullständigt. Jag återkommer med klargöranden när jag har tid att skriva.

 157. QED skriver:

  När folket röstar fel (på SD och andra) kan man åberopa författningsdomstol som denne folkpartist.

  http://debatt.svt.se/2013/03/10/nar-folket-rostar-fel-ar-forfattningsdomstolen-sista-utposten/

 158. QED skriver:

  Lennart W: det tycks dock vara sjuklövern som är extremister, i ett europeiskt perspektiv angående flykting- och invandringsfrågor. Jämför migrationssiffror per capita. Svårt att bortförklara det.

 159. Fredrik skriver:

  Tydligen är även vedklyvning en grumlig verksamhet med tveksam värdegrund enligt svenska experter.

  ”Det är boken ”Ved: allt om huggning, stapling och torkning – och vedeldningens själ”, skriven av norrmannen Lars Mytting, som blivit misstänkliggjord.

  ”Några bedömare pekar på att framgången för hans bok kan hänga samman med grumliga politiska strömningar i tiden. Vedhuggning är ju en utpräglad manlig syssla och vednostalgin går tillbaka till gamla urnordiska seder”, skriver vänsterliberala Expressen.
  Jonas Engman är genusvetare på Nordiska museet och han anser att boken är ett hot mot jämställdheten och integrationen av invandrare.

  – Det är inte är oproblematiskt att det skapas bastioner som står i strid med ideal om jämställdhet och integration, säger Jonas Engman till Expressen.”

  http://www.friatider.se/expressen-bok-om-vedklyvning-rasistisk

  I år blir jag klar med mina doktorandstudier. Ser det som en möjlighet att fly vansinnet … älskar Sverige men mår dåligt av att allt är så knäppt. Så förbannat knäppt.

 160. Lennart W skriver:

  Galne Gunnar: Skarpsynt av dig att upptäcka att första stycket inte hade några argument. Tydligt och klart markerat med ”men jag tänker inte polemisera”. Det är ett avståndstagande bara, så att ingen som ser mig skriva här t.ex. får för sig att jag är på din sida om sådana saker (t.ex. en del sådant du tar upp nu). Tänker fortfarande inte polemisera om det, för det ju vore trevligt om samtalet kunde handla mer om sådant som bloggposten tar upp i huvudsak, inte minst om skolan.

  Passningen om PK-media var en reaktion på det som Erik Sjökvist skrev härovan om en bojkottkampanj.

 161. elwee skriver:

  Jaha ja … då var det dags att flytta fram positionerna lite igen :o)
  Jonas Engman, etnolog vid Stockholms universitet, har kommit på att en bok om ved och vedklyvning är sprungen ur ”grumliga politiska strömningar i tiden”. Det är nämligen en typiskt manlig syssla och ska väl då avskaffas kan man tänka …
  Kul att höra vad en frysande familj tycker om ”genusvetenskapen” när de sitter med mössa på inomhus.

  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/veden-haller-elden-och-folket-levande/

  Det är såvitt jag vet samme man som vill bli ”fredagsmysprofessor” genom att göra en ”vetenskaplig studie” av fenomenet och och sedan i vederbörlig ordning ordbajsa om detsamma.

 162. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, tack för ett gott skratt! 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/02/23/vad-i-h-ete-pagar-aka-snowboard-med-en-genusvetare-gor-dig-till-matematiker/#comment-18222 Rolig fiktiv dialog – jag föreslår att du dyker upp på nästa queerseminarium. 😉

  Ang ”För det första förstår jag inte riktigt behovet av att uppvärdera vare sig det kvinnliga könsorganet eller kvinnokroppen i allmänhet. Jag tycker också att de visar sin önskan till uppvärdering av det kvinnliga könsorganet på ett lustigt sätt när de använder ordet fitta(eller sammansättningar baserat på det) tio gånger i nio meningar…. Enligt min observation så ser ungefär halva befolkningen kvinnan som det mest värdefulla och åtråvärda som finns… Detta intresse brukar manifestera sig i de tidiga tonåren. Jag minns själv hur drömmen om Fittan och dennas bärare dominerade mina tonår, och det gäller vad jag kan förstå de flesta som är födda med det manliga könsorganet…”

  Jo de försöker väl neutralisera ordets negativa innebörd, i bästa fall. Eller vulgarisera sin omgivning, i värsta fall. Ett mellanting vore om de bara är allmänt galna och inte riktigt vet vad de egentligen vill. Jag skulle verkligen villa gå på ett sådant för att se om det finns något intressant att hämta. Ang att uppvärdera kvinnokroppen så är den väldigt högt värderad i flertalet kulturer, inte minst för sin livgivande kraft i form av barnafödande. Minns själv alla kvinno- och modershyllande dikter jag fick lära mig recitera på sommarloven i Bulgarien. 🙂 Men jag antar att moderskapet i deras ögon utgör ett förtryck, och för att fortsätta din fiktiva dialog så skulle ett påpekande av dyrkan för kvinnans barnafödande förmåga antagligen besvaras med att denna dyrkan finns enkom för att biologistiska män vill sprida sina gener. De har ju svar på allt. Undrar om de är medvetna om att de själva är en produkt av naturlig reproduktion? Under mina sommarlov i Bulgarien kunde jag notera att kvinnor tycktes mycket respekterade där av flera olika skäl, två av min mormors systrar är också båda professorer, och de är då födda på 20-talet, jag följder media och har åkt dit nästan varje år och har aldrig aldrig upplevt någonting i stil med det könskrig som pågår i Sverige, och ändå finns inga genusvetare. Måste forska lite mer i det där faktiskt….

 163. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ha ha drack du whiskey medan du skrev det där? Jag tycker inte alls du behöver ångra det, jag ser gärna fler fiktiva dialoger mellan dig och Genusmaffian. 🙂

 164. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, med dessa bra idéer borde du söka dig till genusvetenskapen och skapa en ny gren i området!

  Mars, ”DN’s postmodernistiska kultursidor” – är det så illa med språket där? Ska undersöka det, bara ta ut en från kattlådan. 😉

 165. Tanja Bergkvist skriver:

  Steen Adler, din kommentar var väldigt relevant, jag hade knappt vågat skriva det så i klartext – så tack för att du gjorde det.

 166. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, ang genusmedicin, tror faktiskt det handlar om att kvinnor och män får olika symptom vid sjukdomar – något läkarkåren redan känt till men inte fått uttala pga genusvetarna/radikalfeministerna – nu får de dock det, men i sällskap av genusvetarna. Helt galet. Men om det gör att medicinen utvecklas då det inte blir tabu att påtala skillnader så kan det ju kanske göra nytta. Idiotiskt dock att det ska behövas politiska aktivister för att läkare ska få forska på självklara saker.

 167. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, long time no see 🙂 välkommen! Ang din kommentar att jag lyfte upp Skalin så får du gärna ge exempel på länk eller citat till annan riksdagsledamot som har sagt något vettigt i dessa frågor (Nigel Farage är ju bäst, men jag menar ngn svensk politiker). Vet inte om du noterade att jag i samma mening som jag citerade Skalins inlägg även rekommenderade läsning av den EU-kritiska vänstersidan http://www.nejtilleu.se/ och jag hoppas inte att detta gör mig till misstänkt vänsteraktivist? Jag är storsint nog att kunna lyfta fram argument och åsikter från personer vars hela världsbild jag inte delar, om det finns bra saker i en angelägen fråga. Det finns faktiskt bara en person jag delar alla åsikter med i alla frågor – nämligen mig själv. 😉 Och detsamma gäller väl er andra också. Jag betackar mig också för referenser till ”järnrörsgängets parti” då jag inte är säker på att ett helt parti ska dömas efter en incident tre personer varit inblandade i. Det var ju en socialdemokratisk valarbetare som för övrigt var den näthatare som skickat hundratals brev om att kvinnors bröst ska stekas i smör mm, men inte har jag sett (s) benämnas som ”bröststekarpartiet” någonstans. Men låt oss tala om ledande personer då, eftersom jag i min synskhet inser att det påpekandet kommer. I så fall betackar jag mig för referenser till den nazistiska sjuklövern:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/01/nazismen-alliansen-och-socialdemokraterna-del-1
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/05/nazismen-alliansen-och-socialdemokraterna-del-2
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/17/nazismen-alliansen-och-socialdemokraterna-del-3
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/21/nazismen-alliansen-och-socialdemokraterna-del-4

  Och sådär kan vi ju hålla på – men jag föredrar en saklig debatt om sakfrågor. Gärna om vad som sägs och inte bara vem som säger vad och om denne person känner någon som har en blogg som i en kommentar har en länk till en blogg som i sin bloggrulle, om man skrollar 50 meter ner, har en blogg som i ett fem år gammalt inlägg har en kommentar som länkar till en sida med en kommentar som länkar till en blogg med ett inlägg där den 456:e kommentaren uttalar ett förakt för sina medmänniskor, vilket gör att alla länkar i denna kedja och allt som där någonsin skrivits måste foliehatt-förklaras. Jag tror inte på den typen av argumentation. Det finns allvarliga problem med EU och annat och visst skulle det vara bra för makthavarna om vi går i fällan att bråka med varandra, istället för att göra något åt problemen. Men skjut gärna budbäraren, det är dock inte min taktik.

  Och Zarembas artikel är bra och viktig (tack för länk!), liksom flera andra av hans artiklar i DN om kränkthet och skolan. Men man kan ju fråga sig varför de får sådan enorm uppmärksamhet bland läsarna – jo, där för att det äntligen kom något vettigt i DN. 😉

 168. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag är inte färdig med kommenterandet, åter om två-tre timmar, måste ta ett litet möte här bara.

 169. QED skriver:

  Intressanta reflektioner om svenska studenter från en lektor i litteraturvetenskap. (Förklaring till politisk korrekthet?)

  ”Kontinentala studenter ser historiska sammanhang medan de svenska sätter sig själva i centrum. De drar sig inte heller för att läxa upp litterära klassiker, skriver Krzysztof Bak.”

  ”Det som skiljer mina svenska studenter från deras kontinentala kolleger är – vill jag mena – att de tenderar att ge färdiga svar innan de ens börjat fråga. Resultatet är att deras svar får en stängd och ganska självbespeglande karaktär.

  Jag tror att just det faktum att mina svenska studenter så starkt är inriktade på svarandet också får direkta konsekvenser för vilken typ av svar de oftast vill ge. Man skulle kunna tro att unga nyfikna individer som väljer ett estetiskt ämne som litteraturvetenskap först och främst är intresserade av att formulera estetiska eller kanske epistemologiska svar. Men så är det inte. Birgitta Trotzig, en författare jag ägnat åtskillig forskningstid, brukade jämföra det svenska kulturetablissemanget med en moralisk brandkår, som rycker ut så fort någon vågar avvika från den enda rätta Normen. Mina svenska studenter praktiserar gärna samma slags moralväkteri. Eftersom de i sin förståelseprocess saknar den distans som bara frågandet kan ge, formulerar de ofta sina svar i personligt hållna, moraliska termer.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/svenska-studenter-har-alla-svar–men-inga-fragor

 170. dolf skriver:

  Artikeln om författningsdomstol som QED länkar till är fan otäck på allvar. I princip argumentar han för hur man skall stänga ute eller sätt hämsko på ett parti vars inställning han själv är oenig med.
  En riktig författning (amerikans modell), och författningsdomstol, är i sig självt en bra idé, men det är något som skall instiftas redan från början och/eller innan man har problem med demokrati och mänskliga rättigheter. Att börja ändra spelreglerna när man uppfattar det som att det har uppstått ett problem (dvs. i det här fallet: SD) är FÖR SENT, FEL TILLFÄLLE.
  Spelreglerna måste fastställas INNAN problemen uppstår, och när de väl fastställts måste man ha förtroende för att de fungerar. Annars är hela idén åt helvete.
  Jo, demokratin har en akilleshäl, men det får man antingen godta, eller också avskaffa demokratin. Jag är ärligt talat ingen större vän av demokratin som beslutsprocess, även om jag är en stor vän och förespråkare för demokratiska fri- och rättigetherna.
  Som sagt, den amerikanska konstitutionen och uppdelningen av makten på federal och delstatlig nivå och i olika grenar (exekutiv, lagstiftande och dömande) är bra tänkt, men som vi ser även där, inte på något vis felfri eller en garanti för ett fritt samhälle.
  Och det är också en sak man måste inse, man kan aldrig få en fullständig garanti genom regelverk, för regelverken blir aldrig bättre än människorna som handhar dem.
  I Douglas Hofstadters Metamagical Themas beskrivs Nomic ett spel som går ut på att man ändrar reglerna. Reglerna finns i två grupper: ”ofönderliga” och ”föränderliga”, altså ung. motsvarande grundlag och andra lagar. Men de ofäränderliga reglerna är inte oföränderliga en gång för alla, utan kan göras föränderliga, skillnaden är att det krävs åtminstone två steg för att förändra en oföränderlig regel, så en person kan inte förändra en oförenderlig regeli ett drag. (Det motsvarar ungefär att man i Sverige måste rösta om grundlagsförändringar två gånger med ett mellanliggande val).
  Det finns spel på nätet som baserar sig på Nomic, och jag rekommendear starkt lite googling och egen research (och om man är intresserad av kuriosamatematik och gåtor, att man köper Hofstadters bok och läser kaplitet). Spelet är i hög grad tankeväckande och ger en ganska bra förståelse av hur det inte finns några säkra system och att alla politiska idéer och regelverk kan perverteras.
  När en företrädare för ett politiskt parti föreslår förändringar av vårt politiska system på grund av att systemet gynnar ett annat politiskt parti (vilket är precis vad FånPartisten Jasenko Selomovic gör) lämnar det en väldigt unken eftersmak, oavsett hur god idén i sig själv är.

 171. dolf skriver:

  @TB
  Inte så mycket whisky så att in min förmåga att skriva påverkades nämnvärt, det var bara mitt omdöme som mötte sitt moraliska nederlag vid sitt genusitiska Poltava.
  Det verkar ju nästan som en tanke att jag skrev mitt ”fittologiska” inlägg strax innan kvinnodagen, men jag var faktiskt inte medveten om kvinnodagen stod för dörren när jag skrev det. Att jag sen befäste min hatiska kvinnosyn och misogyni på kvinnodagen i ett kvinnoförnedrande inlägg omöjliggör dock alla former av närvaro i queersammanhang för mig. Tänk om jag möter några riktiga kvinnor och äkta gynofiler som Tiina Rosenberg, Andrea Edwards eller Maria Svedland? Risken är alltför överhängande att de gör någon innovativ nytolkningskombination av Solanas Scum Manifesto, Swifts A Modest Proposal och Orwells Animal Farm och gör gasad ragu av mig som de matar grisarna med till jul.

  Jo de försöker väl neutralisera ordets negativa innebörd, i bästa fall. Eller vulgarisera sin omgivning, i värsta fall. Ett mellanting vore om de bara är allmänt galna och inte riktigt vet vad de egentligen vill. Jag skulle verkligen villa gå på ett sådant för att se om det finns något intressant att hämta. Ang att uppvärdera kvinnokroppen så är den väldigt högt värderad i flertalet kulturer, inte minst för sin livgivande kraft i form av barnafödande.

  Tror inte för ett ögonblick att de försöker neutralisera ordets negativa konnotationer. I så fall vore det enkelt självklara att helt enkelt använda ett annat ord (det relativt nyuppfunna snippa är i mitt tycke faktiskt ett bra allround-ord som borde fungera i de flesta vardagssammanhang utan att kännas vare sig akademiskt konstlat eller lågvulgärt). Snarare så att feminismen till sin natur är livsfientlig och dekadent och solkar ner allt den kommer i beröring med. De queera feminsterna,är i det närmaste en anti-tes till kung Midas, allt de kommer i kontakt med täcks av ett tjockt lager olfaktoriskt frånstötande fekalier.
  Jag vill inte mucka med några homosexuella (eller andra av avvikande sexualitet) men queer- och pridekulturen kännetecknas av sin dekadens. Se bara Army of Lovers i melodifestivalen.
  Moral och etik fyller en funktion, de är inte bara bojor man skall göra sig fri från. Moral och normer måste som allt annat utvecklas. Men vad feminismen står för är ett sönderslitande av den moraliska väven som håller samhället samman. Att de suddar ut språkliga gränser och ständigt använder ett vulgärt och stötnde språk är ingen tillfällighet utan är en del av deras revolution mot vår medmänsklighet.
  Det samma gäller också ifråga om moderskap. De kämpar för aborter, insimineringar och lesbiska föräldrapar och försöker göra, ensamstående mödrar till norm samtidigt som kärnfamlijen förfulas och attackeras.
  feminsm är synonymt med moralisk perversion.

 172. Claes-Peter skriver:

  I min ungdom, alltså för mycket länge sedan, hade vi bredvidläsningsböcker i engelska som var minst ett par generationer äldre, och ibland handlade det om gamla originella lärare på internatskolor som med åren blivit ganska egna, där de tillbringade all tid i skolsalarna eller i sitt lilla tjänsterum. De brukade benämnas som ”queer”. Som tur var, kände jag då inte till dagens betydelse av ordet, eftersom det ofta handlade om stackars faderslösa pojkar som fann en vän i denna gamla stofil. På tal om ingenting, så brukade enda kvinnan vara en kokerska med skinn på näsan som hastigt skymtade förbi i texten. Uj uj om dessa böcker hade använts i skolorna idag…!

 173. Tanja Bergkvist skriver:

  Och så är jag åter efter med kommentarerna, nåja, det går inte att göra något åt just nu, hoppas få loss lite tid om en stund när jag hämtat in tvätten här. Såg just två till inlägg från Aktivarum i Josefsson-Sveland-tjafset:

  http://aktivarum.wordpress.com/2013/03/12/grav-2013-mediefeminister-goes-bananas-nar-hot-mot-man-diskuteras/
  http://aktivarum.wordpress.com/2013/03/12/grav-2013-efterspel-den-okanda-grav-debattens-slutrepliker/

 174. Tanja Bergkvist skriver:

  mp-utspel: ”Till år 2025 ska all skolpersonal fortbildas i genusvetenskap…En feministisk skolpolitik innebär bland annat att vi: Låter all skolpersonal fortbildas i jämställdhetsarbete, genusvetenskap och identitetsforskning.”

  http://debatt.svt.se/2013/03/08/med-genuspersonal-blir-skolan-sveriges-mest-jamstallda-arbetsplats/

  Ja, äntligen kommer svensk skola att hålla världsklass!

 175. dolf skriver:

  @Claes-Peter(
  Låter nästan som du läst böckerna om inernatskolan Singleton. (Som jag till min förvåning just upptäckte var skrivna av en svensk: Louise De Geer)

 176. dolf skriver:

  Så igår var det en artikel från en FånPartist som vllle ha sin egen verson av demokrati, och idag är det en MisandriPartist (som Barfota skulle säga) som vill ta steget fullt ut att göra skolan feministisk med genuskunskap.
  Viken idiot skall sälla sig till sällskapet i morgon, en VulgärPartist som anser att vi skall förbjuda språket eftersom det öppnar dörrarna till ogodtänk?

 177. Lennart W skriver:

  Tack för det Tanja. Du har ju varit borta själv en del om man säger så, även om det iofs har blivit en del snack i kommentarsfälten.

  Vad är den principiella skillnaden mellan mitt sätt att markera ett avstånd till en hel del som pågår i kommentarsfältet här, och ditt eget avståndstagande nu från det mesta som skrivs i DN? Lever du som du lär egentligen?

  Hoppas också att du får lite tid att läsa böcker. Ang. bokrean som pågår nu bör du absolut spana in Hedengrens i Sturegallerian, om du inte har gjort det förut, som är stans bästa bokhandel IMHO. I år missade jag tyvärr deras stora rea (40%!) på ALLT, eftersom den dagen inföll under sportlovet.

 178. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart (börjar i fel ordning här men såg detta nu överst), jag har inte följt allt i kommentarsfältet på förra inlägget – är fortfarande efter där så vet inte allt som skrivits. Idag tentar mina studenter, så snart kommer jag att kunna ta tid till att läsa mer DN 😉 men jag kan inte minnas att jag någonsin tagit avstånd från från ”det mesta som skrivs i DN” – jag har nämligen inte läst det mesta i DN (har någon det?) men troligtvis skulle jag det om jag började läsa allt ja. Men det finns bra artiklar också i sk pk-media, oftast debattsidor och insändare tex, men även ledare (och då syftar jag huvudsakligen på SVD vad gäller ledare – de är ofta bra), självklart finns det bra saker – jag citerar ju ofta själv bra artiklar ur sk pk-media, men den som inte ser helheten, hela agendan, vad som pågår, hur allt framställs och hur nyheter (kanske mer utländska sådana än svenska) vinklas och hur allt sammantaget syftar till att skapa konsensus kring en utveckling få egentligen vill se, den kan jag inte hjälpa.

  Tror du personligen, bara för att ta ett konkret exempel, att Carl Bildts prat om afghanska flickors skolgång är hans primära ambition när det gäller diverse utrikespolitiska ställningstaganden? Det är så mycket hyckleri att det bara är att sätta på TV:n och se nyheterna vilken dag som helst. Man spelar på folks rättvisetänkande, godhet och naivitet – och man framför också sådana argument explicit, när man i själva verket (och det visar sig ofta också ganska snart – därför alltfler som vaknar) har helt andra syften. Tycker du, att när invalda röstar i EU-parlamentet, det är rimligt att ledamöterna får en 300-sidig lunta att läsa kl 3 på natten för att sedan ta ställning till och rösta om kl 9 på morgonen? ”Det var bråttom, vi kanske hade lite för bråttom där och insåg inte riktigt vidden av det här” (citat från Studio Ett P1 – så där har vi tex en bra rapportering, sanningen) Vem hann författa denna 300-sidiga lunta och hur kan det komma sig att det var så bråttom? Rekommenderar Anne-Marie Pålssons Knapptryckarkompaniet och tex denna GP-artikel (läs gärna noga): http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123396-lissabonfordraget-bor-ses-som-en-grundlagsfraga Se åter rekommenderar jag läsning ur sk PK-media, fast vem skrev det? Inte en journalist iaf. Vad menar du med lever som du lär? Borde jag inte läsa PK-media? Jag skrev i inlägget att det är just vad jag gjort i flera månader nu, dagligen – och det förstärker bara min övertygelse om hyckleri. Säger inte att bara journalisterna står för det, snarare politikerna, men journalisterna kritiserar ju inte direkt politikerna – gärna i det lilla iofs, någon kommunal moderat sa något om invandringen osv – förstasidesstoff, men en grundlagsändring passerar obemärkt förbi. Det enda jag såg då det begav sig (utöver bloggare) var denna artikel i PK-media (men oj, skriven av SD): http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lagandring-forsvarar-eu-uttrade_5699169.svd

  ”Vad är den principiella skillnaden mellan mitt sätt att markera ett avstånd till en hel del som pågår i kommentarsfältet här, och ditt eget avståndstagande nu från det mesta som skrivs i DN?” Det är helt ok, vi kanske helt enkelt har olika åsikter i vissa frågor, och liksom du föraktar SD (antar jag? Inklusive en del kommentatorer här?) så föraktar jag (till 90%) Sjuklövern. Jag tycker inte heller att en del SD-skandaler är särskilt trevliga, men ska vi tala skandaler så kan vi ju ta upp skandaler i alla partier. Nu har jag ju inriktat mig på sakfrågor i min kritik. Ingen principiell skillnad kanske ang din fråga om avståndstagande, och du är i din fulla rätt att ta avstånd från vad du vill (inklusive mig – om du vill 😉 ) men jag tycker att medan jag tar upp flera exempel på konkreta frågor som illustrerar varför jag föraktar vissa beslutsfattares och mediers agerande, så har du inte utvecklat vad du tycker är så bra med desamma. Övertyga mig gärna. Just Zarembas artikel i DN var bra. Ska det omkullkasta hela min världssyn? Tyvärr, men det räcker inte.

 179. Tanja Bergkvist skriver:

  Barfota, jo det där är bekant, många skolor har inga matteböcker alls. Utan stenciler från olika böcker. Behöver inte vara fel, men som förälder får man ju inte koll på vad som pågår. Men min erfarenhet är positiv vad gäller matematiken, så jag är inte så orolig över bokbristen, jag har accepterat den, bara jag ser att något händer. Har köpt skolböcker själv för tusentals kronor på Akademibokhandeln (ha ha, flera årskurser, lika bra att ha det gjort 🙂 – dock insåg jag snart att det mesta var värdelöst – dagens moderna böcker är dåliga men matteböckerna valde jag omsorgsfullt och är nöjd med – de fungerar utmärkt för självständigt pyssel ) och så har jag skrivit ihop egna saker också, säkert över hundra sidor. Ang dåliga så kan jag bara ta ex på en bok i historia för åk 4-6. När jag läste historia i mellanstadiet hade vi en fet bok men ganska bra nivå på språket så att det även var en utmaning att lära sig nya ord och längre meningar – de böcker jag sett idag (bla den jag köpte) är helt otrolig. Inga riktiga bilder/fotografier – bara ritade figurer och språket – inga bisatser och meningar skrivna som för en treåring! Fast boken är avsedd för åldern 10-12. Orkar inte ta fram den nu, men typ: ”Förr i tiden åkte man båt. Då kunde man upptäcka saker. Som ett nytt land. Det var spännande. Allt var annorlunda förr.” Helt otroligt, vi sitter ju här och tittar på Kunskapskanalens alla vetenskapsdokumentärer tillsammans och Vetenskapens värld och naturprogram osv och det är inga problem för ett lågstadiebarn ens. Det här försöket till fördummande av medborgarna i form av ett förenklat språk är en bov i dramat – det språkliga drama som Uppsalalektorerna larmar om, det de larmar om är en konsekvens av det här. Forskning och beprövad erfarenhet visar gång på gång att högre ställda krav på eleverna förbättrar prestationer och utveckling medan låga krav och förväntningar inte resulterar i något.

 180. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för din utmärkta kommentar https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/02/23/vad-i-h-ete-pagar-aka-snowboard-med-en-genusvetare-gor-dig-till-matematiker/#comment-20437

  Ang din (del)kommentar till Lennart ”Ok, let me break it down 4 ya, och analysera din ”logik” i varje delmening:

  1) ”betackar mig för alla positiva referenser här till järnrörsgängets parti, dvs allt tal mot ”sjuklövern” (och alltså för det åttonde alternativet)”

  Du drar här den felaktiga slutsatsen att kritik emot sjuklövern automatiskt innebär stöd för SD, som du kallar det åttonde alternativet. Att framföra kritik mot sjuklövern säger ingenting om vad man anser om SD, och det innebär definitivt inte att man per automatik stödjer SD. Att säga att: ”You are either with us or against us”, är ett klassiskt argumentationsfel som du gör dig skyldig till. Man kan tycka illa om sjuklövern och samtidigt även tycka illa om SD, och istället vara intresserad av helt andra alternativ utanför riksdagen. Man kan även vara helt partilös.”

  Ja, jag ser gärna flera partier som bedriver en oppositionell politik. Just nu finns bara SD i riksdagen att påverka i exempelvis EU-frågan, och jag tror du har rätt att Lennart går på känslor och inte sympatiserar med SD:s invandringspolitiska förslag om begränsning, men det betyder ju inte att man per automatik bara ska förkasta allt annat i alla andra frågor, men pga denna (för övrigt av PK-media starkt influerade) blockering som hänger ihop med kritik av förd invandringspolitik, så förmår han inte se systemfelet och helheten. Ser han inte utspelen i TV-rutan där hycklande politiker kritiserar något, bara för att nästa dag gå och rösta mot sin egen (möjligtvis, antingen det eller så ljuger de folk rakt upp i ansiktet – man kan bara rösta för eller emot något) övertygelse. ”Men han/hon uttryckte ju en viss skepsis från Sveriges sida” kommenterar media politikern som nästa dag röstade för det han/hon dagen innan var emot. Och tro att vi är dumma nog att inte kunna koppla onsdagens utspel till torsdagens agerande? En sådan fragmenterad världsuppfattning har bara journalister, politiker och de som inte följer utvecklingen kontinuerligt eller som vill leva i förnekelse, eller måste av tidsskäl pga jobb och annat. Jag kanske ska börja publicera inlägg om varje sådan incident, de är många.

 181. dolf skriver:

  Det här försöket till fördummande av medborgarna i form av ett förenklat språk är en bov i dramat – det språkliga drama som Uppsalalektorerna larmar om, det de larmar om är en konsekvens av det här.

  Ja just det ja. Det är bland annat det som tas upp i appendixet på 1984 som Fröken låter sjunka längre och längre ner i högen av olästa böcke bredvid sängen. Men språkmanipulationen är väl helt klart avsiktlig för att lära invånarna att godtänka enligt engsocs bästa principer.

 182. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ja men ha ha – då vet jag ju redan allt som står i 1984, vilket är ännu ett skäl att inte behöva öppna den, eller? Ja ja ok jag ska läsa den, jag ska läsa alla mina nära 200 böcker jag inte läst, på din och Lennarts inrådan ska jag bli en bokmal. Läser ni i så fall alla böcker jag läst och rekommenderar (mattehyllan sysn inte ens, det där är fysikhyllan, så räkna in en sån hylla till full med matte)? 😉 https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2013/02/tanja-bild-2012.jpg

 183. dolf skriver:

  @TB
  Jag börjar gärna läsa matteböckerna, bara jag får läsa dem i en ordning och takt som jag är kapabel att assimilera. (Vilket förmodligen innebär att jag fortfarande lär hålla på ett par sekel efter det att jag gått hädan).
  Hur gick det förresten med boken av Tönis Tönisson?

 184. @Benanderii skriver:

  Det här svaret gillar jag, det är så otroligt obegåvat att tro att om man är emot en sak så måste man vara för en annan. Jag har själv ingen önskan att kopplas ihop med SD men kan fördenskull kritisera dem som SD kallar för PK. Det är inte där skiljelinjen går.
  Med snabbare neuroner och med mindre fingrar skulle jag gärna förklara allt i detta ämne! Men för nu, de va de om detta!

 185. Toklandet skriver:

  Det låter ju trevligt med mer genusvetenskap i skolorna, precis som om elever inte har svårt nog med sitt identitetssökande… Ojojoj, jag bävar om det skulle bli så, det skulle förmodligen betyda rätt många generationer där många är på drift.

 186. Martin skriver:

  Att låta Gustav Fridolins förslag gå igenom är genusindustrins huvudmål. Konsekvensen måste då bli ungefär att:

  1. Alla ämnen i grundskolan integreras med den påstådda genusvetenskapen, vilket leder till att ämneskunskaperna avsevärt försämras.

  2. När eleverna kommer till gymnasie- och inledande högskoleutbildning så blir de ”rena” ämneskunskaperna (de ämnena som är så långt bort ifrån en interkulturell genusvetarutbildning med tvärvetenskaplig mångfaldsprofil som det bara går:) ) förbehållet en akademisk elit som hade huvud nog att inte bry sig om den påstådda genusvetenskapen.

  3. De akademiska ”rena” vetenskaperna blir en bristvara, vilket påverkar lönesättning, akademisk efterfrågan etc. Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv minskar dock avsevärt eftersom en ”genusvetare” knappast kan exportera könmaktsordningskonceptet till samma ( eller ens något) värde som ett ingenjörsmässigt genombrott.

  Alla akademiker i de riktiga vetenskaperna skulle bli vinnare…eller inte. Jag tror nämligen att Fridolins samhälle indirekt skapar ett tredelat samhälle; en del som är de ”riktiga” akademikerna, en del som är en andra klassens akademiker (läs sam-hum vetenskaperna), där riktig vetenskap är ersatt med tyckande och diskussionsseminarier och gruppinlämningsuppgifter och slutligen en del med lågutbildade, företrädesvis män, som ses som andra klassens medborgare.

  Själva grunden för Fridolins resonemang, om obligatorisk genuslära för de små, är galet ur ytterligare två perspektiv. Dels bygger han hela sitt resonemang på anekdotisk bevisföring. Han påstår sig ha sett enstaka unga människor i sitt arbete som folkhögskolelärare som inte klarat av skolan vilket beror på att det ”Ofta är det de snäva könsrollerna de drabbats av.” Eftersom en handfull elever på Fridolins marijana-college misslyckats så skall hela årskullar med välfungerande elever indoktrineras….vilket leder mig till det andra, mycket mer hemska perspektivet jag ser, indoktrineringen. Att värnlösa barn ska indoktrineras med vansinnigheter har vi sett historiskt. Domen efter sådana försök har alltid blivit hård och avståndstagande, oavsett om det skett i kommunismens, nazismens eller någon annan vansinnig ideologis namn. Nu vill han tvinga på barnen en enskild ideologi som bygger på ett akademiserat manshat, Har inte Fridolin lärt sig någonting av historien?

  Sorry om inlägget blev något långt 🙂

 187. QED skriver:

  Vithyad skolpersonal uppmanas bära vit armbindel för att påminna sig om hur (orättvist) privilegierade de är.

  http://cnsnews.com/news/article/wisconsin-s-vista-program-encourages-volunteers-overcome-white-privilege

  ”One “diversity” document linked to DPI’s Web site suggests that white people “wear a white wristband as a reminder about your privilege, and as a personal commitment to explain why you wear the wristband.”

  The document — written by a diversity resource center in New Jersey — also suggests that white people ask themselves questions, such as: “How do I ignore privilege? What am I doing today to undo my privilege? How do I fool myself into thinking I am powerless?””

 188. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/38563.aspx

  ”Den svenska arbetsmarknaden är bland Västeuropas mest könssegregerade. Av de trettio största yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning.”

  Intressant, och ändå har vi flest genusvetare och mest hysteri och byråkrati kring det här. Väldigt intressant, tack för länk! 🙂

 189. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, journalisten i inslaget har väl varit student – på Journalisthögskolan…. Tack för länk till artikel om Sveland, ska kolla nu! Jag vet inte vad som hade hänt om jag blivit ”attackerad av tre feminister” men jag tror nog jag klarat det ganska bra, jag har ju haft två emot mig i Riksdagen (den tredje, en äkta genusvetare som var inbjuden, dök inte upp – så det var jag mot två istället för, som tänkt, tre) https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ men det var ungefär vid den tidpunkten jag av tidsbrist gav upp mina mail så jag har missat en massa fighter, men dem ser jag fram emot nu. 🙂 (studenterna tentade igår, inte 8 mars som jag uppgav i inlägget).

 190. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang http://debatt.svt.se/2013/03/10/nar-folket-rostar-fel-ar-forfattningsdomstolen-sista-utposten/ och författningsdomstol (har hört Selimovic i många debatter…):

  ”Det enda rätta sättet att bemöta utvecklingen är en författningsdomstol. En författningsdomstol garanterar medborgarnas fri- och rättigheter visavi politiken genom att säkerställa att förändringar är i enlighet med de grundlagar som landet har. Meningen med denna domstol är att med demokratins hjälp hävda att vissa saker, till exempel mänskliga rättigheter, är näst intill heliga och inte kan ändras hur som helst. Inte ens om man är folkvald.”

  Vilka är dessa fri- och rättigheter? Han definierar inte ens dem ju. Är det rätten för alla som vill från all världens hörn att bosätta sig in i Sverige? Tror inte FN har den definitionen men det är det han menar troligen.

  ”Vi håller på att få en situation i Sverige där de folkvalda är främlingsfientliga, och sannolikheten är överväldigande att de kommer bli ännu större i nästa val. Innan vi hamnar i den situationen bör vi ha agerat.”

  Fientlighet? De politiker som enligt andra ger uttryck för ”svenskfientlighet” då? Hur ska man agera där? Vem ska definiera fientligheten, och vad betyder egentligen ”fientlighet” i det här sammanhanget? Han borde kanske granska sig själv?

  Fast jag utgår ifrån att Selimovic i sin oändliga godhet, omsorg och uppriktighet även bedriver ett lobbyarbete (varför inte försöka bli invald och verka i parlamentet?) i Bosnien (där han är född) och driver på för ett mottagande av hundratusentals flyktingar dit varje år? Jag tror jag ska maila och fråga. Bara han är konsekvent så…

 191. Helena Palena skriver:

  Hälsa Tommy så gott! Vilken underbar kille! Har en jag med. Han käkar på papper han med ibland. 🙂

 192. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, krafsar han också sönder dina Metrotidningar? Nåja, bara horoskopet är kvar – är ju oftast det mest intressanta där. 😉

 193. Helena Palena skriver:

  Sant! Läser inte Metro. Mycket bättre och spännande info på nätet.
  Min katt Socker-Muffen blir två år i juni. Han kastrerades i måndags. Han är så gullig och ligger här när jag skriver. Vill ha min energi.
  Horoskop är kul. Det tycker dom flesta höjdare som Hitler och Stalin et consortes som rådfrågade sina astrologer innan sina moves. Men inget man visade öppet eftersom det anses som skämmigt. Min katt käkar på mina papper ibland – om jag inte ser upp så försvinner några ord här och där. 🙂

 194. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag är ärligt talat ingen större vän av demokratin som beslutsprocess, även om jag är en stor vän och förespråkare för demokratiska fri- och rättigetherna. Som sagt, den amerikanska konstitutionen och uppdelningen av makten på federal och delstatlig nivå och i olika grenar (exekutiv, lagstiftande och dömande) är bra tänkt, men som vi ser även där, inte på något vis felfri eller en garanti för ett fritt samhälle.”

  Vad ska man ha för beslutsprocess då, hur vill du ha det? Vad sägs om Subsidiaritetsprincipen? (också demokratisk beslutsprocess) http://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritet

  ”En vanlig sammanfattning av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer…. Subsidiaritetsprincipen utgår ifrån synen att samhällsgemenskapen byggs underifrån och uppåt. Makten kommer underifrån och det är bara i de fall där en gemenskap inte på ett ändamålsenligt sätt kan sköta och besluta i en uppgift som den skall flyttas till en högre nivå. I de fall en överordnad gemenskap vill överta en uppgift ligger bevisbördan på denna att visa att uppgiften sköts mer ändamålsenligt på den högre nivån. Om den överordnade gemenskapen skulle överta en uppgift trots att så inte är fallet är detta att anse som en kränkning av den underordnade gemenskapens rätt.Detta synsätt innebär också att beslut i vissa fall bör flyttas till en högre nivå. Ibland kan en sådan högre nivå behöva skapas för vissa beslut och verksamheter”

  Läser under Europeiska Unionen:

  ”Subsidiaritetsprincipen är en av de principer som ligger till grund för hur Europeiska unionen (EU) ska organiseras. På de områden där beslut kan fattas både av medlemsstaterna själva och av EU centralt används subsidiaritetsprincipen för att avgöra genom en subsidiaritetsprövning vilken beslutsnivå som är lämplig. Däremot används inte subsidiaretsprincipen för de områden där EU har exklusiv befogenhet. Då ett beslutsförslag tas fram bedöms och motiveras således om och i så fall hur subsidiaritetsprincipen använts. I EU:s fördrag sammanfattas subsidiaritetsprincipen med två villkor:

  1.Den planerade åtgärden kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå;
  2. På grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar kan den därför bättre uppnås på unionsnivå.

  Om en planerad åtgärd uppfyller båda villkoren, uppfyller den subsidiaritetsprincipen.”

  Exklusiv befogenhet? Hm, ja ja låt se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Exklusiv_befogenhet där har vi även ”Delade befogenheter: Medlemsstaterna får utöva sina befogenheter i den mån som unionen inte redan har utövat sin.” Man tackar för omtanken, gäller det att vara först då eller? I så fall förstår jag dig Dolf – det är bäst att jag blir diktator för ett tag och fattar alla viktiga beslut innan 40.000 Brysselbyråkrater gör det. 😉

 195. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, Socker-Muffen – vilket roligt namn, heter han det? 🙂 Mina är gamla däremot, fyller 16 i år. Jag tror inte på horoskop men som jag skrivit förut står det i mitt 37-sidiga livshoroskop en kompis gav mig i present för flera år sedan att jag ska störta PK-maffian (ok inte det ordet, men omskrivningar som ”kullkastandet avmäktiga organisationer och institutioner”) – men det har fortfarande inte stått om det i Metro. Tror du Metros horoskop är en del av den offentliga Lögnen? 😉

 196. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, när jag tänker på uttrycket ”den offentliga lögnen” så påmindes jag om den här videon. Vet inte vem som gjort den men fick en liten chock minut 5:52 när jag fick tipset om den 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=kEMOJQ_MfTo Varför måste jag göra allt? Jag måste verkligen ha hit någon som diskar och städar om jag ska slåss med alla tomtar. Och någon som kammar mina bortskämda långhåriga katter. 😉

 197. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, tack för länk om vedklyvning – vad galet. 🙂

 198. dolf skriver:

  @Helena Palena
  Om du lät kastrera honom i måndags är det nog inte din energi han är ute efter, utan ditt blod.

 199. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, ang ”Passningen om PK-media var en reaktion på det som Erik Sjökvist skrev härovan om en bojkottkampanj.” Ok nu förstår jag – var det den kommentaren (
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/02/23/vad-i-h-ete-pagar-aka-snowboard-med-en-genusvetare-gor-dig-till-matematiker/#comment-18063 ) som PK-grejen handlade om? Har inte läst mer än ett inlägg där men i mitt svar till tidigare dig så trodde jag du menade att jag skulle förklara min användning av begreppet PK-media, vilket jag gjorde. Men om det är den där bloggen du vänder dig emot så får vi väl vänta på att kommentatorn där dyker upp och förklarar sin syn på denna bojkottkampanj. Vore bra om du förtydligade din kritik och dina frågor lite ibland…

 200. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, du är ju galen. 🙂 Mina är också kastrerade (honor som hanar) och de dyrkar mig ändå, så jag tror inte Helenas katt gör något annat heller. Han är ute efter PK-tidningarna, de är faktiskt väldigt lekfulla trots kastrering och snart 16 år. Plus att Tommy spelar pingis flera gånger i veckan.

 201. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”När en företrädare för ett politiskt parti föreslår förändringar av vårt politiska system på grund av att systemet gynnar ett annat politiskt parti (vilket är precis vad FånPartisten Jasenko Selomovic gör) lämnar det en väldigt unken eftersmak, oavsett hur god idén i sig själv är.”

  Väl talat, det är ju faktiskt vad det handlar om. Och Selimovic som pratar om Hitler osv i sin artikel – när han själv agerar enligt samma princip att förbjuda organiserade åsiktsavvikelser. På Hitlers tid var det antagligen en ”mänsklig rättighet” att få leva i ett rasrent rike. Varför ska han (Selimovic) få definiera vilka som är de mänskliga rättigheterna just nu just här? Han har som sagt fortfarande inte definierat dem, men han tar sig ändå rätten att använda begreppet så vi får anta att han har någon form av uppfattning om dem.

 202. dolf skriver:

  @TB
  Visste inte att det fanns något som hette ”subsidiaritetsprincipen” men den beskriver väldigt väl mina tankegångar. Jag brukar säga att demokratin skall byggas upp bottom-up istället för top-down.
  Banorna jag har funderat i har gått åt att individerna i bottennivå väljer sitt lokala styre, och valkretsarna är så pass små att det förekommer personlig kontakt mellan de som väljer och de som blir valda. Sen väljer de styrande representanter till nästa högre nivå, osv. Det blir många fler nivåer än de 3 vi har idag (kommunal, landsting och riksdag), stegen mellan nivåerna får aldrig bli så stora att direktkontakten förloras mellan nivåerna, och varje nivå väljs av närmast lägre nivå så att en maktpyramid i flera skikt skapas, men makten går inte från toppen nedåt, utan skjuts upp från botten. Och att pyramiden då skulle följa just subsidiaritetsprincipen, besluten skjuts hela tiden så långt nedåt i pyramiden som möjligt. Varje nivå övervakar närmast lägre nivå så att den sköter sig och inte överskrider sina befogenheter, och utöver det gör den så lite som möjligt.
  Sen kan jag inte annat än att undra vad personen som skrev ”subsidiaritetsprincip” och ”Europeiska Unionen” i samma mening hade rökt för slags svamp eller illegala substanser.
  Att jag sen stöder dig fullhjärtat i din egenskap som diktatress visar bara hur flexibelt pragmatisk jag är.

 203. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, tack för svar. ”Visste inte att det fanns något som hette ”subsidiaritetsprincipen” men den beskriver väldigt väl mina tankegångar. Jag brukar säga att demokratin skall byggas upp bottom-up istället för top-down.”

  Vad bra, jag har ju frågat dig förut vad du menar ang kritik av systemet men ändå inte förstått, och hur kan du inte ha känt till denna princip? Nåja – bra att jag (som vanligt) öppnat dina ögon. 🙂

 204. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, Tönissons bok ligger här, inte läst… Men köpte den pga din rekommendation. Alla dessa böcker jag aldrig hinner läsa 😥

 205. Tanja Bergkvist skriver:

  @Benanderii – du får gärna ”förklara allt i detta ämne” – var inte en latmask. 🙂

 206. Tanja Bergkvist skriver:

  Toklandet, ja så är det ju redan ang identiteterna & förvirringen – har du sett detta vansinne? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/01/ar-genusvetarnas-verksamhet-laglig/

 207. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, det är inga problem med långa inlägg. Ang ditt välformulerade scenario:

  ”Att låta Gustav Fridolins förslag gå igenom är genusindustrins huvudmål. Konsekvensen måste då bli ungefär att:

  1. Alla ämnen i grundskolan integreras med den påstådda genusvetenskapen, vilket leder till att ämneskunskaperna avsevärt försämras.

  2. När eleverna kommer till gymnasie- och inledande högskoleutbildning så blir de ”rena” ämneskunskaperna (de ämnena som är så långt bort ifrån en interkulturell genusvetarutbildning med tvärvetenskaplig mångfaldsprofil som det bara går:) ) förbehållet en akademisk elit som hade huvud nog att inte bry sig om den påstådda genusvetenskapen.

  3. De akademiska ”rena” vetenskaperna blir en bristvara, vilket påverkar lönesättning, akademisk efterfrågan etc. Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv minskar dock avsevärt eftersom en ”genusvetare” knappast kan exportera könmaktsordningskonceptet till samma ( eller ens något) värde som ett ingenjörsmässigt genombrott.”

  Detta har ju redan inträffat! Det är ju därför jag sitter här på ideell basis och lägger ner en massa tid (ok inte så mycket 2012 just, men 2009-2011 åtminstone) på att uppmärksamma galenskaperna. Alla dina tre punkter är uppfyllda. Hoppas inte du får mardrömmar nu? Nåja – du får läsa något roligt – läs om kärnbränsle-genus 🙂 (tre inlägg, men det översta räcker för att få en bild av vansinnet): https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/karnbranslegenus/

 208. @Benanderii skriver:

  Om ork och mod inte tryter, javisst! 😉

 209. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang att ”Vithyad skolpersonal uppmanas bära vit armbindel för att påminna sig om hur (orättvist) privilegierade de är.” i CNSNews (står CNS för centrala nervsystemet eller? 😉 ) – i Sverige uppmanar genusvetarna (vilka annars?!) också ”vita majoritetskvinnor att reflektera över sin vithet” http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/genusflodetdetalj//dags-for-kvotering-av-minoriteter-.cid962421

  Är inte hudfärg en social konstruktion? Jag ska personligen undersöka hur mycket ljus min hy reflekterar, detta är väl det bästa kriteriet för att avgöra graden av vithet antar jag. Eller ska man bara grubbla rent allmänt över sin hudfärg? Är den förresten inte mer gul än vit? Eller röd av högt blodtryck om man just läst en genusartikel, eller är den vit då eftersom man blir medvetslös och hamnar i koma? Är det genusvansinnet som skapar vitheten? Vilken färg får er hy efter att ha läst ett av mina blogginlägg?

 210. dolf skriver:

  @TB

  Vet inte vem som gjort den men fick en liten chock minut 5:52 när jag fick tipset om den

  Förstår chocken, bilden känns ju lite malplacerad med tanke på kontexten, men det är ju ett vackert motiv med en frisk fläkt av midsommar, glädje och solfager svenskhet.

  Min Sussi är också kastrerad, en synd som min salig mor nog fick stå till svars för när hon mötte Sankte Pär. Men trots att jag är helt oskyldig så blänger Sussi surt på mig så gott som dagligen. Så jag misstänker att du, liksom Helena, är dålig på att avläsa dina katter. Eller så har de gått och blivit senila.
  Sussis blängande, särskilt när hon tronar på bröstkorgen på mig, har för övrigt gett mig uppslag till en lite novell om hur hon blir vampyr. Fast det är helt frikopplat från kastreringen. När jag nu ska få tummen ur och skriva den.
  Om Tommy är kastrerad så antar jag att det inte är någon fickpingis han spelar.

  Selimovic visar att han blivit väl skolad i engsocs principer och att han till fullo lärt sig behärska dubbeltänkandets grunder och är en godtänkare av stora mått.

 211. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ja – de menade säkert inte alls att låta mig stå som ensam symbol mot allt vansinne, dessutom är jag verkligen inte PK-maffians fiende – den är sin egen fiende. Om din katt blänger så har du inte gett den tillräckligt god mat eller klappat den tillräckligt. Mina spinner bara jag tittar på dem (faktiskt!) – de tar ut min behandling i förskott – de vet att jag inte kan motstå dem när de är så söta. 🙂

  @Benanderii, ja känn dig välkommen när du har lust att breda ut dig! 🙂

 212. dolf skriver:

  @TB

  Vad bra, jag har ju frågat dig förut vad du menar ang kritik av systemet men ändå inte förstått, och hur kan du inte ha känt till denna princip?

  Njae, jag kände inte till att det fanns ett namn för principen. Men eftersom jag på egen hand själv resonerat mig fram till den är jag en äkta upphovsman, även om inte den första.

 213. Claes-Peter skriver:

  Ett nytt ord har dykt upp över mitt medvetandes horisont och försöker finna en plats i min trånga skalle:’sequestration’. Som tur är betyder det inte kastration i omgångar, cm för cm. En veterinär med djurpsykologiska insikter lugnade oss husdjursägare med att:”Katten går inte omkring och sörjer sin förlorade sexuella förmåga”.

  Nej, det är väl bara hos oss nakna apor som sex spelar en så stor roll, året runt. Har för mig att det var Desmond Morris som hade teorin att sexet var en uppfinning av Evolutionen för att hålla kvar männnen hos sin kvinna och barn. Och att kvinnornas förmåga till orgasm – och svårighet att uppnå den – var för att förmå dem att välja snälla, omtänksamma och tålmodiga män istället för agressiva flåbusar. (Men en del har missat det, och söker ännu ”farliga män” på dejtingsajterna. Mitt eget bevis på min farlighet, tillverkningen av sprängämnen i mitt pojkrum, verkar dock inte att imponera tillräckligt, tyvärr.)

  Associativt nära, med tanke på offentliga lögner, är den måhända apokryfiska historien om den engelska biskopsfrun som vid underrättelsen om Darwins avhandling ‘Om arternas uppkomst’ och att det betydde att människan härstammade från aporna, utbrast:”Måtte det inte vara sant! Och om det ändå är sant, så får vi be till Gud om att det inte blir allmänt känt!”

  Världen är upp och ned, vårt Fosterland håller på att gå åt helvete, och på påvestolen avlöser en juntavän och jesuit en gammal hitlerjugend.

 214. @Benanderii skriver:

  Lite förläget måste jag säga, när ork och mod så medger. Men Tanja du brukar med långt större effektivitet beskriva just det jag menar. Så don´t worry, everything´s gonna be just fine!
  Men ändå, jag återkommer!

 215. Claes-Peter skriver:

  Hudfärg är säkert en social konstruktion, precis som logiska resonemang, meningsfullhet, rättvisa, rättigheter, kärlek, snällhet, osv. Dessutom, så har olika språk ibland helt annorlunda språkliga begrepp för färg – våra förfäder verkar inte ha skilt på blått och svart – det finns versrader om några som kom ridande ”i blåa kläder” – vilket torde ha varit ylletyg färgat svart. Och människor som förr betecknades med n-ordet (för att skilja dem från araber, berber och ättlingar till européer – kallades ”blåmän”. Harald Blåtand hade nog i själva verket en svart tand. Orange kallades rött – ”guldet, det röda”. Andra folk skiljer inte på blått och grönt, osv.

  Och eftersom du står fysikämnet nära, så beror färguppfattningen också på vilken våglängd som ljuset som belysesr föremålet har. Och ännu konstigare – vilket visas på webben – vår färguppfattning styrs av andra färger i det betraktade föremålets närhet! Gasnka häpnadsväckande. Och – hjärnan försöker korigera färguppfattningen enligt eget tycke. Fotograferar vi något under ett solbelyst lövverk, så finner vi till vår förvåning att det stöter i grönt! Det såg vi inte direkt, för hjärnan korrigerade för att ljuset var grönt och inte vitt.

  Men inte ens religionen är färgneutral. I Koranen beskrivs de där tjänsteflickorna i det muslimska paradiset med att de har en hy ”som duvägg”, dvs ganska vitt. Annars var de flesta tjänande kvinnorna i de muslimska länderna ganska svarta, efter det att i århundrade efter århundrade slavjägare hade hämtat miljoner olyckliga svarta afrikaner från deras hembygd upp till arabiska halvön.

  Så visst kan färg vara relativt. Min mor vojade sig in i det sista över upplevelsen av att en uppenbart färgblind målare hade målat hennes sovrum ljust giftgrönt i stället för ljusblått.

  Men visst tycker jag att Nyamko Sabuni är en mycket svensk kvinna, svenskare än många mer bleksiktiga femininer. Det är väl i huvudsak feministerna som numera står för den hårda rasisimen, och definierar och bedömer folk och deras egenskaper efter deras hudfärg.

 216. Lennart W skriver:

  Tanja & Galne Gunnar

  Hmm… Jag skrev alltså typ 5 rader med en lugn och stilla markering om var jag står ang. SD och EU, inklusive att jag inte vill polemisera om det. Och får typ spaltmetrar i svar om just detta, med en detaljerad analys av den polemik som aldrig fanns där, och om hur styrd jag måste vara av känslor och så, och uppmaningar om att själv komma med långa förklaringar om varför jag står där jag står. Vilket jag väl iofs skulle kunna kunna göra, men då kan ju Galne Gunnar verkligen hävda att jag är ologisk eftersom jag ju redan har deklarerat att jag inte skulle polemisera. Är det någons ömma tår jag har trampat på eller så, eller varför annars denna överreaktion?

  Polemiseringen var som sagt inte målet alls. Däremot att tipsa om Zarembas artikel om problemen inom sjukvården och funderingen på om detta möjligen även kunde ha någon relevans för haveriet inom skolan. Och att dela med mig av min egen (iofs kanske inte den mest allvarliga, men imho illa nog) observation om att lärarna ju inte ens verkar kunna köra en Xerox. (I dotterns elitgymnasium, där väl allt ändå borde vara perfekt, missade hon poäng på matteprovet bara för att minst två viktiga grafer saknade synliga skalstreck pga uruselt bildurval och dålig kopiering. Och hur i helsicke kan en naturvetarmattelärare anno 2013 inte veta hur man gör sina EGNA grafer?? Åtminstone i Excel!! Scheisse!). Och så småprata lite om det bloggpostaktuella ämnet snowboard och skidor och en fjällresa som höll på att snöstorma bort på slutet. Och så inte minst puffa på lite om böcker och också puffa lite för Hedengrens fina bokaffär. Fast nu tappade jag nog lusten lite grann att tala om allt det där, så nu får det vara. Där ser ni vad ni ställer till med, och så har jag ju nu alltså ändå blivit så där känslosam som jag ju inte alls är egentligen, och alltså även ologisk, så allt är bara pannkaka, och därmed är det väl bara lägga ihop och säga bon voyage på den fortsatta resan. Tror jag öppnar den där IPAn jag har i kylen istället. Skål, tamejfan!

 217. patrik skriver:

  Tanja. Du borde starta en facebook sida. Mest för att det blir enklare för fler att följa dig. Dina ord behöver spridas! Även ”dela knappar” så man enkelt kan få upp dina inlägg på sociala medier.

 218. dolf skriver:

  @TB
  har du för övrigt sett Feministisk Grynings utannonserade Konferens om ”Feministisk Logistik”. Den är helt obetalbar, se verkligen till att du läser konferensprogrammet, det kommer att vända din värld upp och ned. Jag lovar dig att du inte kommer att ångra det.

 219. Martin skriver:

  Dolf, jag dog nästan av skratt när jag såg den… Det finns bara ett ord….vansinnesroligt.

 220. Per skriver:

  Herre min skapare, detta är ju det slutliga beviset på att det här landet blivit fullständigt galet! Eller är det en illusion och det är jag som har blivit galen??

 221. Per skriver:

  Ha, ha dolf, man skall läsa mer än rubrikerna… Vansinnigt roligt!

  Men bara det att man kan tänka sog att det skulle kunna finnas en konferens med de programpunkterna säger lite om hur uppgiven man blivit….

 222. elwee skriver:

  Skojar du dolf?
  Är det programmet på riktigt eller har du fifflat till det?

 223. QED skriver:

  Feminstisk Gryning är en satirblogg, men i det här fallet är det ju svårt att skilja dikt från verklighet. Se till exempel Tanjas bloggningar om trafikgenus.

 224. dolf skriver:

  @elwee
  Jag är helt oskyldig.
  Det är jäkligt bra gjort, jag höll på att få utbrott först, det var inte förrän jag var en bit in det började bli så extremt stolligt att det stod klart att det handlade om satir. Men det är ju ett helt underbart arbete. Man kan inte mer än beundra den som lagt ner allt arbete på att tota ihop detta verklighetstrogna program.

 225. Helena Palena skriver:

  Hade två halvbröder som blev 19 år. Den ena dog 2006 och den andra 2007. Det är klart du ska vara med och välta maffian. Är du på facebook? Är med i en bra grupp där som skriver om pengarna: Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft. Mycket bra. Gå med du med. 🙂

 226. Helena Palena skriver:

  Vi lever i en gigantisk lögn på många plan: Säger FOI och Dick Sträng! Saudi! Vem styr egentligen Sverige?

  Socker-Muffen är långhårig. Hans fem syskon är korthåriga. Mamman och pappan var också det. Vet att en hona kan para sig med flera hanar men såg bara Tiger. Ska skicka länken på honom.

 227. Tanja Bergkvist skriver:

  Patrik, ”Tanja. Du borde starta en facebook sida. Mest för att det blir enklare för fler att följa dig. Dina ord behöver spridas! Även ”dela knappar” så man enkelt kan få upp dina inlägg på sociala medier.”

  Ok lagt till delaknappar på Facebook och Twitter nu – hamnar visst längst ner i varje inlägg. Jag har registrerat mig på Facebook och Twitter sedan länge men inte börjat använda än. Ser det ok nu då med ”Share this” längst ner och funkar det?

 228. Helena Palena skriver:

  Kollade på PK-filmen. Kul! Och vem kom och bar på fanan! Snyggt

 229. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, på samma sätt är jag i så fall upphovskvinna till 1984, inte för att jag skrivit den, men då jag redan insett allt som står i den och råkat skriva just de sakerna, så är jag enligt samma logik dess ”äkta” upphovsperson. Men vad bra – då behöver jag inte läsa den eftersom jag ju redan skrivit den – så kan du sluta tjata om den nu då? 😉

 230. Tanja Bergkvist skriver:

  @Benanderii – jaha men jag tror nog du kan komma med en massa kompletterande tankar och information. Nåja, ska inte pressa dig, så länge jag skriver det du tänker är det ju ok, och missar jag någon tanke du har får du skriva en utförlig kommentar. 🙂 Ser tyvärr inte att man kan sätta gillaknapp på kommentarerna, men nu har jag iaf på Patriks inrådan satt dit delningsknappar, hade inte tänkt på det – ser ni att jag verkligen inte har inte koll på allt (och jag hoppas inte Facebook och Twitter försvinner innan jag hinner börja använda dem 😉 ).

 231. @Benanderii skriver:

  Du skulle vara väldigt välkommen till Twitter. Men huvudsaken är att du fotsätter med dina precisionsartiklar i din egen blogg. Jag har en hel del neuroner som inte riktigt hakat i varandra riktigt än men mycket är på gång, i alla fall så småningom. 😉

 232. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, jo det är ju genusforskarna som är köns- och färgfixerade precis som du skriver. På tal om fysik och färg som du skriver om, så hoppas jag inte du missat att rektorn för Södertörns högskola genom en rapport till Skolverket har påbörjat projektet att revidera fysikundervisningen – det gäller alltifrån akustik till termodynamik som ska göras ”feministiska” (citat: ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap.”) – trevlig chockläsning 🙂

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

 233. Tanja Bergkvist skriver:

  @Benanderii – neuronerna hakar i varandra förr eller senare, så småningom kommer alla dina neuroner att ingå i ett helhetnätverk och synapserna bildas varje gång du läser något intressant. Ja jag ska blogga i första hand, men också annat. Twitter verkar kul men risken är man fastnar och inte hinner med det andra, och Facebook ger väl samma problem (tidsbrist, fast trevligt med det sociala).

  Jag börjar twittra när jag behöver det, tex när diverse galningar börjar bråka med mig och jag måste sätta alla på plats med 140 tecken – mer än så förtjänar de inte. 😉

 234. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, ja jag minns när jag fick sms från ngn kompis om att jag figurerade i en PK-youtubevideo, men först efter 2 veckor kollade jag upp det, trodde det var listat en massa bloggare eller något, men istället står jag där helt ensam. Jag ska väl inte kriga helt själv – ni följer mig väl alla in i döden? 😉

 235. Helena Palena skriver:

  Absolut! Enade vi stå tillsammans vi falla! 🙂

 236. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, vi ägnar dig spaltmeter eftersom du ju delvis utgör en delvis kritisk röst till ”det som skrivs i kommentarsfältet” och även till mitt ordval (Sjuklövern osv) och det är ju bara bra för mig med lite motstånd – hur ska jag annars öva upp mig på att krossa allt verkligt motstånd sen (jag menar – du är ju ändå med på att genusvansinnet är ett problem, eller hur? Så jag ser dig ändå som en anhängare och medkämpe i det avseendet) 🙂 Ok men om du vill prata mer om din fjällresa so be my guest, och Hedengrens bokhandel du också verkar vilja diskutera (nu när vi bråkat klart om Sjuklövern mm) är bra – jag brukar köpa DSM där http://www.dsm.nu/ – oj, jag hoppas inte jag startade något nytt tjafs nu. 😉 Gillberg http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Gillberg var ju ändå den som startade Utredningsbyrån – numera känt som Timbro. Jag har en massa nummer av DSM att läsa också ju, ovanpå 1984 har de hamnat.

  Nä, varför sitter jag här och kommenterar när ni ju (iaf Lennart och Dolf) tjatar om att jag ska läsa böcker. Det är ni som gör så att jag aldrig hinner läsa böckerna. 🙂 Och Lennart, ja du har rätt i att det inte blev någon diskussion om snowboard-matematiken, men det var väl för att forskningsbeskrivningen talade för sig själv… Visst kan man prova olika sätt att närma sig matematik, men allt handlar om resurser, och ska man då köpa en snowboard och hyra in en genusvetare, eller ska man ta in en matematiker i klassrummet? Svåra frågor… hade vi haft oändligt med resurser hade man ju kunnat åka snowboard med en genusvetare efter mattelektionen. Vad maner du med att det finns lärare som inte kan kopiera ett papper – menar du allvar? Själv har jag till och med lagat kopieringsmaskiner vid matteinstitutionen Stockholms Univ när jag jobbade där – det vara bara att bryta upp dörren och dra i allt, trycka på alla knappar och banka lite på den så funkade den igen. Doktorandtiden var en rolig tid – fattar inte varför vaktmästaren alltid kallade dessa mina högst funktionella insatser för vansinnesdåd. 😉

 237. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ha ha det var ju helt SUVERÄNT bra! 🙂 (ang http://feministiskgryning.wordpress.com/2013/01/31/konferens-om-feministisk-logistik/ och PROGRAMMET kan ju inte skiljas från verkligheten nästan – jättefint: http://feministiskgryning.files.wordpress.com/2013/01/femlog2.pdf ).

  Ha ha – tack för ett gott skratt! 🙂 De har dock inte missat denna sektor, vilket man inser om man läser SOU 2001:43 ”Kön i kön” (alltså vilket kön de som står i en busskö har – alltid dessa lustigheter). Har skrivit om det nedan. Undrar om man skickat en inbjudan till dem som ska medverka? 😉

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/17/genusanalys-av-transportsektorn-del-1/
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/20/transportgenus-och-politiker-i-kbt-behandling/
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/24/genusanalys-av-transportsektorn-del-3/

 238. Tanja Bergkvist skriver:

  helena, vad söt Socker-Muffen är – jättefin ju! 🙂

 239. Helena Palena skriver:

  Har bild på honom när han är fem veckor. Oj, man dånar av lycka att en sån liten varelse mot sitt hjärta får trycka! Älskar honom! 😛

 240. dolf skriver:

  Nehe du lilla gumman, den gubben går jag inte på. Du är inte kompetent att bedöma isometrin mellan dina alster och 1984 om du inte har läst 1984. Så lätt kommer du inte undan.

 241. dolf skriver:

  @TB
  Jag såg minsann det där om att 1984 begravts under en massa nummer av dsm. Jaha, så nu är det mitt fel också att du inte allmänbildar dig. Hur länge ska jag avhålla mig från att kontaminera din blogg med mina kommentarer för att du skall hinna läsa 1984?

  Jaså, Kön i kön handlade om bussköer, jag trodde att det handlade om användning av en biljardkö när kvinnor onanerar (m.a.o. en form av fittpyssel), alternativt användning av samma kö vid tortyr av män.

 242. dolf skriver:

  Här är för övrigt tydligen dagens heta potatis, länken postades av Norboder på genusdebatten: http://reform.no/images/stories/Antifeminisme.pdf
  Har inte läst den än (och har lite svårt för norska), men vad jag förstår av kommentarer och reaktioner så handlar det mer eller mindre om att man vill förbjuda antifeminism. Och kan de göra det i Norge …

 243. QED skriver:

  George Orwell 1984 Principles Ingsoc (Låångt)

 244. elwee skriver:

  Eftersom det inte finns något alls att diskutera i vårt synnerligen perfekta samhälle, där allt är i balans, så är detta en naturlig förstasidesnyhet:
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/scen/article16428312.ab

 245. Ninni skriver:

  Hej Tanja!

  Du har ett mail just nu och alldeles strax har du ett till, från mig till dig, denna soliga söndag.

 246. Jan Sjunnesson skriver:

  Tack för att du tagit del av vad jag sade i Lärarnas Tidning.
  Här finns mera http://sjunne.com/2012/09/12/arbetardottrar-post-progressivism-och-den-forvirrande-lararutbildningen/

  Janne Sjunnesson, som gillar din blogg och chutzpah !

 247. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan, tack! Ska läsa detta imorgon! 🙂 Visste inte du hade en egen hemsida!

  Ninni, kollar imorgon. Såg just det kommit något. Har styrketränat idag och fastnade sedan i tele med en professor, och nu måste jag laga mat, sedan är det matteläxa och så ska jag ordna en reservdator här ifall den här kraschar av mina kommande aktiviteter. 🙂

  Dolf & QED, vet du att jag såg i TV-tidningen imorse att P1 har ett program idag kl 20.03-21.00 Radioteaterbiblioteket 1984 del 2 av 2. Det betyder att det måste ha funnits någon del 1, som jag missat. Men däremot är det desto intressantare på P1 kl 21.01-21.35 idag – då ska man tydligen diskutera hur 1984 står sig idag – en docent, en lektor och en författare – så rekommenderar det på förhand – sätt på P1 idag kl 21.00 så kan vi diskutera det här imorgon. Hinner jag kan jag lyssna på del 2 av 2 kl 20.00 medan jag tömmer tvättkorgen, och sluta tjata på att jag ska läsa den nu – jag ska höra del 2 på P1 så det räknas väl ändå lite. Vänta nu, kl 21.15 är det ju Agenda på TV2 – och det är 1984 live – hur ska jag prioritera då? 😉

 248. @Benanderii skriver:

  @Jan Sjunnesson. Fantastiskt inlägg på din blogg, (fast jättelångt) som visar klart varför det sluttande planet har släppt friktionen och fallets övergång till fritt!

  Det finns skolpolitiker som hävdat att i Sverige finns världens bästa pedagoger. Nåväl, jag anser att en lärare med stor ämneskunskap är överlägsen att lära ut kunskap med hjälp av intresse och engagemang. Pedagogik skall väl utgöra verktyget inte slutmålet?

  Som sagt en riktig ögonöppnare som jag verkligen hoppas att många redan tagit del av.

 249. Men på tal om namnet på inlägget, åkte du mycket snowboard när du var liten? Du kanske i hemlighet egentligen bekräftar att man blir matematisk av det men inte vill säga det bara? 😉
  Jag har inte åkt snowboard —> dålig på matte. Se där det stämmer ju!

 250. dolf skriver:

  @MiT
  ~((p–>q)–>(~p–>~q))
  men däremot
  (q–>p)–>(~p–>~q)
  Det borde du mycket väl veta.

 251. QED skriver:

  Intressant på Newsmill

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/14/ekonomiska-orsaker-till-att-lo-medlemmar-ofta-r-skeptiska-till-invandring

  ”Ekonomiska orsaker till att LO-medlemmar ofta är skeptiska till invandring”

  ”Eftersom den stora svenska medelklassen har det bättre än den genomsnittlige invandraren uppfattas varje framsteg för invandrare i konkurrens med svenska individer som en seger för ökad jämlikhet. Utvecklingen går från lika spelregler till prioritering så att invandrarna gynnas jämfört med svenskar. Denna diskriminering ses som en form av rättvisa eftersom skillnaden mellan de två etniska grupperna minskar. Kan en sådan politik föras utan att med nödvändighet försämra för den svenska arbetarklassen?

  Förtur till bostäder diskriminerar inte öppen inhemsk ungdom, men när en svensk 25-åring söker bostad är det lätt att uppfatta en konkurrerande invandrares situation som mer behjärtansvärd och den unge svensken nödgas bo kvar hos sina föräldrar. När svenska sökanden prioriteras ner i bostadskön kan medelklassens barn i viss utsträckning få hjälp av sina föräldrar till att köpa dyra bostadsrätter, men svenska ungdomar med mindre bemedlade föräldrar får problem.

  Skolkostnaderna i Sveriges har redan differentierats så att ”invandrartäta skolor” genomgående får betydligt mer resurser. I vissa fall är lärartätheten den dubbla med en budget upp till 100 % mer per elev. Insatser för barn från studieovana miljöer inriktas mot invandrade, då de senare anses ha både etnicitet och klass som handikapp. Ett inflytande för mångkulturalism och proportionalism gör att invandrarnas underrepresentation i högre sociala grupper ges prioritet som det centrala problemet; det är invandrarnas klassresa som skall uppmuntras. Det blir till och med så att några svenska elever som inte lär sig att läsa under nio år i skolan inte blir något ensidigt negativt som visar på en dålig skola, utan något halvbra; skolan är i alla fall inte är etniskt skiktad så att det bara är invandrarbarn som presterar de helt otillfredsställande resultaten. Den lärare som vill minimera kritik från politiskt anpassliga överordnade lägger ner sin extra kraft på några av de invandrade eftersläntrarna snarare än de svenska. Varje svensk konfliktundvikande medelklassperson vet att vid varje utvärdering är ”rasism” den farligaste stämpeln. Den logiken gör att skolan blir ytterligare ett område där den inhemska arbetarklassen prioriteras ner.”

 252. Claes-Peter skriver:

  Den där konferensen om kvinnlig logistik – det ÄR väl ett skämt, va? Är det säkert? När det gäller sån’t här kan man ju aldrig vara riktigt säker… Som när det handlar om religion, konspirationsteorier, naturmedicin och alternativ medicin (till alternativa sjukdomar), kurser på 19 CD hur man blir oemotståndlig för kvinnor och kan förföra vem som helst (En metod så effektiv att den borde vara förbjuden!), kurser på 11 CD hur man tillverkar solceller och vindkraftverk hemma i sin källare, plåtlådor som alstrar elenergi alldeles av sig själv (Skynda och köp innan storbolagen och regeringen förbjuder dem!) osv.
  (Undrar om det är en slump att annonser om detta finner man oftast på sidor med konspirationsteorier – de som tvivlar på allt, kan i brist på referenspunkter förmås att tro på allt?)

  Jag har nu ägnat ett antal tyvärr nästan fruktlösa timmar på att söka efter en vetenskapsgren som Bud Grace (serien om Ernie och Pirajaklubben/Pirana Club/Piraña Club) lanserade för åtskilliga år sedan – Blortologin! (Blortology) Att beräkna saker och tings ‘blortness’. Mycket tyder på att genusvetarna har gjort sig skyldiga till ett brott mot Grace’ copyright! (Det blir väl att undan för undan beställa samlingsvolymerna med gamla ernie-serier på biblioteken och sedan försöka scanna.)

  Enda riktiga webb-nappet – en liten ynka jpg-fil:

  Out of context (tänkte en medlidsam tanke om att vår Tanja hotas av ”embarras de richesse” eller ”information overload”!

  Men naturligtvis en stor skandal att gubbslemmet behärskar Universum, och att genusanpassade astronomi lyser med sin frånvaro! (En sorts ideologiskt ‘dark matter’?)

  http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/548/article/58586/36/1/render/?reader_token=9daf612c55f5c0295335eb149ff5d75b&user=c46cffefbc4c6085efd1cfac850ee083

  Växande mängder data problem för världens forskare

  Inviger. Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande. Bild: JOHN THYS
  Globalt samarbete grundas i Göteborg i dag
  Forskning: De enorma datamängderna ställer till det för forskare. Därför står Göteborg värd för ett globalt samarbete som underlättar öppen forskning. EU, USA och Australien är med och bidrar.

  När Daniel Dahlin började doktorera i astronomi för sju år sedan kunde han hantera all information och data i sin egen lap top-dator.
  – I dag skulle det knappt gå. Det är fråga om så stora mängder data att det bara går att hantera i kraftfulla datorer. Om fem à tio år är det inte längre möjligt, om inte det internationella forskarsamhället enas om strategier för hur de stora datamängderna skall vara öppna och tillgängliga för alla, säger Daniel Dahlin.

  I dag grundas därför Research Data Alliance i Göteborg. Det invigs av EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, ansvarig för EU:s digitala agenda. På plats finns också topptjänstemän från USA, Australien, Nederländerna och Finland. I allt är det drygt 200 forskare från stora delar av världen, som samlas på Medicinareberget för att se till att ”big data” inte blir en ohanterlig koloss. Själva konferensen pågår fram till onsdag.
  – Det handlar om att skapa system som gör att vetenskapliga data blir öppna och tillgängliga globalt, säger Daniel Dahlin.

  Förutom sin forskning på rymdobservatoriet på Onsala är han informatör på Chalmers center för e-vetenskap.
  – När vi på Chalmers planerar framtida forskning blir vårt e-center den strategiska aktören, säger Dahlin.

  Det är inte bara ett problem för tekniker. Långt ifrån. Medicinare, statsvetare, språkvetare, ja alla discipliner möter samma problem. Inom några år skall det finnas internationella system som underlättar för forskare att dela och söka information. I dag finns det för många flaskhalsar.
  – Om system och strategier inte samordnas är risken att alla gör sina egna förbättringar i system, som sedan inte kan kommunicera med andra. Då hotas den öppna forskningen, säger Daniel Dahlin.

  Starten för Research Data Alliance i just Göteborg är ännu en skjuts för Chalmers, universitetet och staden i internationella forskarsammanhang.
  I början av året blev ett Chalmersprojekt utsett till att vara ett av EU:s flaggskepp. Ett projekt kring det nya supermaterialet grafen, som får en miljard euro i forskningspengar under en tioårsperiod.
  Dick Henriksson

 253. Sven-Ove Johansson skriver:

  @Jan Sjunnesson m fl
  Så har då autodidaktens tid äntligen kommit! Endast den som på egen hand kan lära sig fysik, matematik och andra krävande ämnen kan lära sig något! De begåvade autodidakterna kommer att bilda den nya överklassen med stor marginal till de övriga (de okunniga/icke läraktiga genom självständig förmåga). Hur framsynt var inte Centerpartiets förslag om avskaffad skolplikt vilket kommer att frigöra autodidaktens hela potential!

 254. QED skriver:

  Lars Bern: Pseudovetenskap om genus, fett och AGW upphöjd till statsreligion

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/16/pseudovetenskap-upph-jd-till-statsreligion

 255. Martin skriver:

  Måste bara bidra med ett exjobb i raden av könsmaktsdravel (om den inte redan är uppmärksammad) http://konstfack.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:414816
  ”Design och genus- hur vi formger produkter och hur de formar oss”, av Karin Ehrnberger. Se särskilt sid 30 om hårtorken eller sid 8 om pelarna.

  Eftersom exjobbet godkänts, trots att både frågeställning och resultat tycks ha avklarats före allt annat, så måste jag fråga någon av alla er som avklarat högre studier på avancerad nivå på 2000-talet, om det skett ett paradigmskifte rent allmänt eller om det är vissa ämnen som ges dispens från det akademiska kravet om objektivitet.

  Södertörns högskola stod inte helt oväntat som värd för eventet http://mi.sh.se/2013/01/27/oppen-forelasning-former-och-normer-design-ur-genusperspektiv/karinehrnberger/ där samme författare gavs möjlighet att berätta om vansinnigheterna. Pengar till detta togs naturligtvis från samma kassa som kunde bekostat en föreläsning i vetenskapsteori för studenter som skriver sin första uppsats. Varför reagerar inte den övriga forskarcommunityn?

 256. Galne Gunnar skriver:

  Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelin: Sverige klarar inte invandringen

 257. Claes-Peter skriver:

  P.g.a brister i min utbildning har jag inte en susning vad ”p-> q” betyder – jag fastnade grundligt på de hyperboliska integralerna (och jag hatar logaritmtabeller) men som Mae West sade:

  ”My friend Ernie tells me he’s marrying a twenty year old woman, so I says to him ‘Ernie, we’re both 60, and I think that’s a pretty good idea. I think I’ll marry me a twenty year old man. And guess what, Ernie? Twenty goes into sixty a lot more times than sixty goes into twenty!”

  Man måste försöka hålla humöret uppe, nu när vi närmar oss Skärtorsdag och Långfredag och sedan Valpurgisnacht, och Schyman och Lundgren är på gång och smörjer sin kvastar med alruna och bolmört löst i spädbarnsfett…

  Men nutidens häxor kanske föredrar Dårört (Scopolia carniolic P.g.a brister i min utbildning har jag inte en susning vad ”p-> q” betyder – jag fastnade grundligt på de hyperboliska integralerna (och jag hatar logaritmtabeller) men som Mae West sade:

  ”My friend Ernie tells me he’s marrying a twenty year old woman, so I says to him ‘Ernie, we’re both 60, and I think that’s a pretty good idea. I think I’ll marry me a twenty year old man. And guess what, Ernie? Twenty goes into sixty a lot more times than sixty goes into twenty!”

  Man måste försöka hålla humöret uppe, nu när vi närmar oss Skärtorsdag och Långfredag och sedan Valpurgisnacht, och Schyman och Lundgren är på gång och smörjer sin kvastar med alruna och bolmört löst i spädbarnsfett…

  Men nutidens häxor kanske föredrar Dårört (Scopolia carniolica)?

 258. Claes-Peter skriver:

  Sorry! 7-Eleven har inte uppgraderat sin webbläsare på 5 internet-generationer, så texten man skriver försvinner snart under ‘rutans kant’ och går inte att se – förrän man ‘sänder’. Och då är det ju så dags… Kan man själv redigera sin text post factum? Hittar ingen ‘blupp’ att klicka på…

 259. Galne Gunnar skriver:

  YouGov: 44% av svenskarna vill ut ur EU (vilket är fler än de som vill vara kvar): http://goo.gl/7nEQG

 260. Claes-Peter skriver:

  Man försöker ju berättiga EU genom att hävda, att det är EU:s förtjänst att vi inte har krigat i Europa sedan 1945. Jag tycker tvärt om, att det uppkommer krigsrisker, när folk söderöver anser att folk norröver ska försörja deras överkonsumtion med egna pengar. Ska det verkligen med tvång tas ut pengar av oss för att ge U-hjälp för att folk ska ha råd att köpa platt-TV och i-prylar, när de själva bara exporterar fårost och olivolja? Jag vill att mina U-pengar går till exv. Darfur, inte till små skumma medelhavsöar som tvättar ryska maffians pengar. Men de åsikterna betyder väl att jag är allra minst nazist?

 261. QED skriver:

  Från fackförbundstidningen Universitetsläraren

  ”Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt

  Hur ska universitetslärare, utan att ge avkall på akademisk kvalitet, undervisa de studenter som inte kan läsa, inte kan uttrycka sig begripligt i skrift och som har svårt att förstå enkla instruktioner?”

  http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-5-13/Studenter-pa-13-aringsniva-kraver-nya-arbetssatt/

 262. elwee skriver:

  Har fröken blivit uppmärksammad här?
  Kanske finns det ett pris att hämta 😉
  http://academicrightswatch.se/

 263. Claes-Peter skriver:

  Ja, ja – ungdomens nivåer för mognad, kunskap och intellekt sjunker, medan opportunistpolitikerna försöker värva framtida röster genom att plädera för sänkta åldersgränser – för alkoholkonsumtion, sex, bilkörning, socialbidrag för egen lägenhet – och röstberättigande. Men kan inte ett antal lektanter med waldorf-dockor anställas för att etablera en golvnära undervisningsnivå?

 264. Peter E. skriver:

  Hm… Har ingen koll på Anna Palmer, men jag kan inte se något större fel med att försöka väcka intresse för matematik medelst lek, när det gäller en _förskoleklass_. Kan man väcka intresse och skapa förståelse hos barn i den åldern att det finns nytta med matematik i de flesta sammanhang, så har man gjort något bra anser jag.
  Sen kanske AP är en flumtomte i övrigt, har som sagt ingen koll på henne, men det specifika exemplet var inget bra exempel för att bevisa hennes flumtomtighet.

 265. Phin Daralia skriver:

  Det här måste ni se!! Ännu en skojig satir (hoppas jag!?)

  AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp

  Under kursen studerar vi feministiska teoribildningar och
  arkitekturpraktiker och undersöker hur hus och andra byggda
  strukturer förhåller sig till dem. Vi ägnar oss åt feministisk
  kritik av arkitekturens kultur och dess förhållande till sexualitet,
  etnicitet och klass och som vidmakthållare av en normativ
  maskulinistisk smak. Kursen är uppbyggd kring en serie begrepp, bl.a.
  heteronormativitet, genusperformance och intersektionalitet som
  behandlas i relation till arkitektur.

  http://www.kth.se/student/kurser/kurs/AD236V?startterm=20132

 266. elwee skriver:

  Hmmm, hur gör man ett upprop där man begär att SVT ska sända det norska programmet Hjernevask.
  Jag har frågat SVT när de ska sända det, men se det skulle de inte alls …
  Här är en som i kraft av pensionär uttrycker sig fritt :o)
  http://www.friatider.se/konsneutrala-samhallen-suger

 267. QED skriver:

  Mer tips: Rolf Hillegren om Debatt på SVT

  ”Det är anmärkningsvärt att landets statliga televison som utger sig för att vara fri och obunden inte har ett seriöst debattprogram.”

  ”Tänk om man i stället för programmet Debatt vågade sig på att sända ett program av den gamla helt oglamorösa sorten utan flams och skrik. Jag tänker mig 4-6 debattörer och en programledare bakom ett bord på ett podium framför en publik som efter begäran tillåts att ställa frågor. Till programledare ska givetvis väljas en person som har förmåga att dölja sina egna åsikter. En talang som få SVT-medarbetare besitter. Programtiden bör vara minst en timme. Och för mig och troligen många andra skulle det räcka med ett ämne per program. Antalet ämnen är outtömligt och seriösa program behöver inte söka inspiration i nöjesvärlden. Intressant och underhållande blir det automatiskt om programmet sköts professionellt.”

  ”Om det går att försvara och förklara dagens sjukvårdspolitik så skulle måhända en utfrågning av Göran Hägglund höja KD:s siffror om inte till himlen så ändå en bit från avgrunden, vilket åtminstone skulle glädja Hägglund. Och om det är lönsamt och berikande för landet med den typ av invandring vi har i dag borde Erik Ullenhag välkomna ett program i vilket han på ett pedagogiskt sätt kunde förklara det många inte förstått. En timme med Ullenhag kanske skulle få hans beundrarskara att växa till ofattbara dimensioner.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/20/svt-debatt-r-en-f-rol-mpning-mot-tittarna

 268. QED skriver:

  ”Problemet är bara att profilering ut­ifrån färg är högsta progressiva mode. SSU har just gett ut rapporten ”Fyra nyanser av vitt” där de räknat namn och av namnen färgbestämt och i och med det innehållsbestämt moderpartiets representanter. Skribenter benämns allt oftare som vita eller icke-vita och vita kränkta män är en allmän slasktratt. I delar av medier och akademi avgörs tolkningen av yttranden i vissa frågor så gott som helt av färgen, härkomsten eller könet på den talande.”

  ”Sexism och rasism har det gemensamt att de utgörs av kollektivisering av individer utifrån yttre kännetecken. Om man därför tror att det är antirasism att utifrån färg och härkomst avgöra personers intressen och deras handlingars halt och intention, och att det är feminism att göra samma sak med könen, kan man möjligen nå tillfälliga triumfkänslor inför underkastelsen och de visade struparna.”

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/den-nya-farglaran

 269. elwee skriver:

  http://www.friatider.se/forslag-gor-det-straffbart-kritisera-feminism
  Och nästa steg gäller genus”vetenskapen”.

  De som inte kan övertyga folk om det rättfärdiga i sina påstående verkar söka tröst i lagstiftning …

 270. Tanja Bergkvist skriver:

  meddelande jag har råkat ut för en olycka, axeln gick ur led i helgen och gick inte att få tillbaka så hela handen blev blå, åkt ambulans första gången i mitt liv. nu är den tillbaka på plats men tyvärr komplikationer med klämda nerver, är helt handikappad och kan inte röra den, och nu har handen svullnat upp och kan inte röra fingrarna, men det värsta var ju den akuta smärtan när den var ur led i en hel kvart, eller mer, har ingen tidsuppfattning eftersom jag bara låg på golvet och skrek. det här har hänt förut ca 2 ggr per år men det blir värre och värre varje gång, minns ni när ja berättade att fem studenter vid uppsala univ fick vrida den rätt under en föreläsning för tre år sedan. kan tyvärr inte komma åt shift-knappen med en hand, därav inga frågetecken el stora bokstäver. man är extremt handikappad med bara en arm, kan inte ens skruva av ett lock på en burk själv, hade jag inte fått hjälp i tid hade jag visst kunnat förlora den pga stoppat blodflöde, om det gått flera timmar dvs, men till dess hade jag nog dött av smärtchock ivf… nu är den så instabil att den kan gå ur led av en nysning, det har hänt. jag måste opereras men vet inte när. jag vet ingenting just nu men måste t ortopeden några gånger igen, bara så ni vet varför jag inte bloggar eller svarar på kommentarer, jag råkar titt som tätt ut för sådana här hemskheter men har inte delat med mig för att inte ge fienden nöjet att glädjas åt mina olyckor, och för att inte oroa er, och för att vårda min image som superkvinnan, gladgubbe. den kan gå ur led hur lätt som helst nu, en millimeter rörelse så är det kört, sov sittande inatt i ett berg med kuddar. men nu är det alltså nerverna också. var inte oroliga, jag kan föra min kamp med en arm, men eftersom det nu är akut och jag har väldigt ont så kan jag inte just nu. kram på er och hoppas era axlar är stabila, smärtan kan bara jämföras med en förlossning. jag förstår vissa av er inte heller upplevt en sådan, men jag kommer inte på något annat just nu. snar åter i kommentarsfältet även om det inte blir nytt inlägg denna vecka.

 271. Martin skriver:

  Då har du ju tid att fundera på om vården du fick var genusfokuserad…Genusmedicin –> https://www.vardforbundet.se/Documents/V%C3%A5rdfokus/Vfack1101s28-33.pdf

 272. mach skriver:

  Ajajaj Tanja, det låter verkligen illa det där! Har varit med om samma sak och det gör extremt ont. Men fasiken vad tråkigt att höra! Hoppas att du kommer att få snabb remiss till en kunnig ortoped. Gissar att du behöver en Latarjet operation.. Googla på det så får det mer info. Efter att min vänster arm gått ur led 30-40 gånger gjordes den operationen på mig och axeln fungerar utmärkt nu, från 40 till 98%-ig rörlighet om jag skulle försöka ge en siffra på förbättringen. En klen tröst i mörkret men hoppas verkligen att det kommer att ordna sig för din del så fort som möjligt!

 273. elwee skriver:

  Stackars dig … är det ett konstruktionsfel?
  Jag vet att axlar och områdena däromkring är besvärliga att ha funktionsodugliga…
  Har brutit båda nyckelbenen vid olika tillfällen och senaste gången fick de skruva ihop delarna … Bl a hade det vridits av och bildat en snygg 45° vinkel tack vare skjuvspänningens huvudriktning. Ja och så var det ju brutet också …
  Så jag har full access till de nerver som går ut i armen om jag skulle få några masochistiska idéer …

  Kanske en skottsäker väst med extra stroppar kan stärka upp området:)
  Krya på dig Tanja. Här är lite läsning som inte kräver mer än ett knapptryck:

  http://snaphanen.dk/2013/03/23/sondagskronika-rapport-fran-lognens-rike/

 274. Nisse34 skriver:

  Ajdå! Låter inte roligt. Nog bäst du låter axeln vila lite innan du gör så här…

 275. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Jag blir verkligen ledsen för din skull när jag läser ditt meddelande om din axel. Kan det inte hända dig lite bra saker någon gång?! Fast det kanske det gör, men att du inte har berättat om det här på bloggen. Hur som helst så var det här mycket tråkigt att läsa, och jag önskar dig verkligen bättre.

  Låter dessutom mycket allvarligt. Axeln går ur led två gånger per år!? Det där måste du se till att få åtgärdat snarast. Din arm är ju jätteviktig! Fan Tanja, släpp tankarna på allt annat och se till att ta hand om dig själv först! Allt annat är oviktigt i jämförelse. Och kom ihåg: Om du är frisk och stark med alla lemmar i behåll så kan du uträtta mer än om du är en krympling vid dålig hälsa.

  Du är viktig Tanja, glöm inte bort det! Allra viktigast för dig själv, men även för din dotter. Nästa gång jag läser något nytt från dig så vill jag se att du har tagit konkreta steg för att åtgärda din axel, annars så ska du få en fet utskällning av mig tills du får tinnitus också! 😉

  Ta hand om dig nu, det är en order!

 276. Marie-Louise skriver:

  Oj, vad tråkigt att höra! Hoppas du snart blir bra. Du behövs för alla oss som följer din blog. Du är bäst och roligast.Humor och allvar i kombination.

 277. QED skriver:

  Tanja: krya på dig!

 278. QED skriver:

  Dick Erixon: Utan nationalstat ingen demokrati.

  http://erixon.com/blogg/2013/03/utan-nationalstat-ingen-demokrati/

 279. Nils Jungenäs skriver:

  Nä, usch vad hemskt! Vad ledsen jag blir. Krya på dig Tanja!

 280. Galne Gunnar skriver:

  Dick Erixon brukar vara mycket bra, men den senaste tiden har han verkligen varit ”in the zone”. Jag rekommenderar att ni kollar upp hans inlägg de senaste veckorna. Här är det allra senaste: Utan nationalstat ingen demokrati.

 281. lilycrowart skriver:

  Ojoj, det här låter mindre roligt för att inte säga fruktansvärt! Hoppas att du snart blir bättre som den ankare i dessa flodvågor av genus- och andra galenskaper vi simmar omkring i. krya på dig, kram

 282. lilycrowart skriver:

  oj, glömde visst en del i en mening i kommentaren (suck): Hoppas att du snart blir bättre och återkommer som den ankare i dessa flodvågor av genus- och andra galenskaper vi simmar omkring i, ska det ju stå. (suck)

 283. QED skriver:

  ”Lärarutbildningens status är körd i botten. Det är så lätt att komma in på utbildningen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna.”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare

 284. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack alla för ert stöd! Bara släppte kommentarer och är helt slut så kommer att läsa imorgon (om det inte blir ambulans inatt, vågar ju knappt sova – den gick ur led mitt i natten en gång…) men medan jag skummade såg jag ett par saker snabbt så måste bara svara, så länge jag är i livet kommer ni inte undan med vad som helst. 😉

  Elwee, vadå ”felkonstruerad”, jag är verkligen inte felkonstruerad, det är det omgivande samhället som är det, särskilt nu, när jag senast idag åter var på akuten och nu fick armen fast i ett sk axellås, och måste göra allt enarmad – då är det fel på allt här hemma och hela huset är felkonstruerat när jag måste trycka på en knapp och samtidigt dra upp en port för att komma in – hur tänkte den som utformade denna konstruktion när det kan hända att någon har axelproblem? Ska vända mig till DO. 😉 Hemskt med dina nyckelben, får ju mardrömmar… Ja skottsäker väst kommer jag säkert behöva i vilket fall och om den även håller axlarna på plats är det ju bra. 🙂 Jag tänkte annars hålla mina tal till nationen och torgmöten i form av ett hologram, som 2Pac, då kan jag ju hålla tal i varje stad samtidigt, effektivt och smidigt och utan risk för skador.

  lilycrowart, tack! Jo jag ska ingenstans, och som du märker så är förvisso överarmen låst men underarmen kan jag släppa ut genom att ta av ett kardborreband och då kommer jag åt shift-knappen så att jag iaf kan börja meningarna med stor bokstav igen. 🙂

  QED & Galne Gunnar, tack för länktips, kommer att läsa allt imorgon! Ang Erixons utan nationalstat ingen demokrati så har jag inte läst just den ni länkar till (gör det imorgon) men han skrev artiklar om detta redan för några år sedan. Neeej, vi skulle ju luncha just när jag ska till ortopeden! 😦 Måste omboka… inte ortopeden då, det är en vecka kvar, och efter det kan det bli en akutoperation, men även det är några veckor, minst, vi får se hur jag ska klara mig. Måste hitta hur man kan ringa någon genom att säga namnet på någon med min i princip helt oanvända moderna mobildator som bara ligger här. Hade inte dottern varit hemma och ringt 112 hade det ju varit kört.

  Jag måste ha någon här att vakta mig på dagarna eller så måste jag vistas ute på offentlig plats där chockade förbipasserande kan hjälpa till (det har ju varit så flertalet gånger hittills), jag är en börda för mänskligheten – jag måste kräva en operation snarast inser jag. Och Galne G, jag var i operationskö 2006-2007 (då var det inte lika illa som nu) men fick operationstid samma månad som jag skulle disputera men jag ville inte få narkos och somna in för alltid just innan jag skulle bli doktor ju! Sedan glömde jag/hann inte hoppa in i kön igen… Men ja nu har jag verkligen tagit tag i det här.

  Nils, var inte orolig, jag kommer överleva det här. Synd att jag blev mattedoktor och inte axeldoktor, eller bara en vanlig doktor – då hade jag massvaccinerat hela befolkningen mot all idioti. Ska sätta ihop ett forskarlag i ärendet när de fixat axeln. Då har ju läkarkåren inte längre något viktigt att tänka på utan kan delta i mitt nya projekt 😉

  Marie-Louise, tack – det värmer att höra! 🙂

  Fredrik, ja jag har sett ang den rapporten men inte hunnit titta närmare på det. Tänkt ta upp det men så hände det här. Alla dessa ”experter” på det ena och det andra – den enda experten här är jag, och ni, och det vet Nordiska Ministerrådet. Där finns vettiga människor och de kommer inte att ta det här på allvar. Däremot kommer väl svenska regeringen att göra det…

  ”Enligt förslaget ska antifeministiska hållningar förbjudas om de uttrycks genom ”attityd, beteende och handling”. Som antifeminism räknas följande åsikter enligt förslaget:
  – Opposition mot feminism och jämlikhet.
  – Vilja att återskapa en hierarkisk social ordning i vilken heterosexuella män är privilegierade.
  – Opposition mot att avskaffa kategoriseringar baserade på kön, ras och sexuell läggning.”

  Man saknar ju ord… Det är ju genusforskarna själva som är fixerade vid och vidmakthåller dessa kategorier på ett tvångsmässigt sätt. Jag ska maila rapporten till psykakuten för en professionell bedömning av det psykotiska tillståndet. Och vem ska definiera feminism? Varför inte bara rent allmänt förbjuda ”opposition” utan att definiera det? Nä nu går ju snart axeln ur led av att behöva printa ut och knyckla ihop det här till ett minimalt omfång, ska jag behöva läsa sånt här måste jag genast få operationstid. Hoppas de kan radera minnet också, det här kan ju inte vara sant!?
  Mach, så du har också råkat ut för detta? Smärtan är helt olidlig 😦 Man får ett helt automatiserat begränsat rörelsemönster, det kan man ju leva med, men inte när det händer, då dör man typ av smärta… Min har nog hoppat ut 20-30 gånger totalt under 20 år, men det blir värre och värre, och nu vågar jag inte vara själv en sekund. Det går inte att ringa efter hjälp själv ju.

  Martin, jag vet inte om vården var genusfokuserad, ska läsa det där dokumentet imorgon, och alla era lästips + några äldre kommentarer här jag inte kollat än. För min del får gärna en utomjording operera min axel, bara det blir gjort.

  Men för att svara på genusfrågan: jag tyckte det var lika många män som kvinnor båda läkare, sköterskor och patienter – däremot var kaffeautomaten sönder, och det är verkligen inte acceptabelt. Jag var därför inte alls en lika hyperaktiv och jobbig patient som jag borde vara och ingen läkare verkade få högt blodtryck av allt mitt prat. Kanske därför de inte remitterade mig till psyket – jag tyckte väl att något kändes annorlunda. 😉 Ha ha, nä nu måste jag sova, har verkligen sömnbrist idag, har ni provat att sova sittande? Och nu även med ett axellås. De kunde ju lika gärna gjutit in mig i cement. Faktum är att jag tog upp det idag, men de skrattade och sa att de inte använde den metoden. Jag trodde man lyssnade på sina patienter? Ska verkligen ta och läsa det där genusdokumentet och likabehandlingsplaner och annat. Det enda som kan skydda mig 100% nu är att gjuta in mig i cement med händer och ansikte fria och ett tangentbord som sitter fast i cementblocket och sedan vill jag ha en personlig assistent i form av en truckförare som kan köra runt mig på stan. Det är det minsta man kan begära i ett jämställt land, eller hur?

 285. Nils Jungenäs skriver:

  Jadu Tanja… Det kan man ju diskutera. Är det du eller omgivningen som är felkonstruerad? Själv sitter jag numera i rullstol efter en mc-olycka. Något är ju fel när tjejen jag dejta bodde på andra våningen utan hiss, och det envisas med att vräka ner snö varje år osv.
  Men är det jag som är felkonstruerad eller är det omgivningen? Svängde jag för sent eller svängde vägen för tidigt?

 286. Torbjörn skriver:

  Tanja:

  Var är alla genusvetande snowboardåkare som kan laga kaffeautomater?

 287. elwee skriver:

  Som jag skrivit någon gång tidigare i kommentarsfälten så uteslöts Högskoleverket förra året ur det Europeiska samarbetet eftersom kvaliteten genomsnittligt var för låg på våra högskolekurser.
  2013-01-01 lades Högskoleverket ner.
  Har det kommit något annat eller ska vi satsa helt på genusvetenskap och marxistisk utbildning av antidemokratiska journalister? Jag menar, då finns det ju inget att samarbeta om och då behövs ingen ersättning av det nedlagda Högskoleverket.

  Pengarna som sparas kan ju gå till våra gammelpensionärer som skapat det lilla välstånd som finns kvar … eller vänta nu … de uppehåller sig ju här helt lagligt och är därmed inte en prioriterad grupp.

 288. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, jag vet inte, varför ska snowboardåkarna laga kaffeautomater? 🙂 Såg ni på nyheterna om kaffeautomaten på en arbetsplats som varit felkopplad och tagit vatten ur ett element, så nu ska alla anställda testas för tungmetaller mm från elementvattnet.

  Jag är helt slut och måste sova, att handla, duscha och tömma en tvättkorg är ett stort projekt när man inte kan röra ena delen av kroppen, men än så länge har det gått bra – inga ambulanser och inga smärtor. 🙂

  Nåja, ber om ursäkt jag inte kollat kommentarer än, har även ägnat delar av dagen åt att försöka ordna röststyrd uppringning på telen, men det gick tyvärr inte att ordna idag, men inom kort hoppas jag. Försöker bara se till att ordna här så att jag kan leva ett normalt liv fram till operationen, jag har ju inte tid att vara handikappad liksom…

 289. Torbjörn skriver:

  Tanja:
  De verkar ju vara sådana experter på allting, så jag tänkte att de säkert kan laga en kaffeautomater också. Inte för att jag tror att det funkar, eller skulle vilja dricka kaffet från automaten efter att en genusvetare fingrat på den. 😉

  Vad tråkigt att du är tillfälligt handikappad. Ännu värre är att du hamnat i operationskö. Om inte ditt fall är prioriterat, vad i helskotta klassas då som akut? Sverige i förfall.

 290. dolf skriver:

  @Nisse:
  TB är vad jag förstått en bona fide tvättäkta kvinna, och som sådan per default knepigt konstruerad (rätt eller fel vågar jag mig inte på att sia om), det är det som gör dem till en sådan utmaning.

 291. dolf skriver:

  Medans ni väntar på att Tanja skall återkommer pigg och sprudlande efter att fått sina konstruktionsfelproblem åtgärdade kanske ni kan fördriva tiden med att läsa mitt inlägg om perspektiv och proportioner på våldtäkter.

 292. QED skriver:

  Berglins ”På middag i bildade kvarter – SM i antirasism”

  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20130331

 293. QED skriver:

  ”Flera av de svenska skolreformerna de senaste decennierna riskerar att ha gjort mer skada än nytta. Det visar bred internationell forskning. Bland annat använder många skolor läxor på ett felaktigt sätt.

  Problembaserat lärande är en pedagogik som har blivit allt vanligare i Sverige. I stället för traditionell katederundervisning med lärare som förklarar ett sammanhang, bygger teorin på att eleverna lär sig genom fallstudier och problemlösning.
  Vetenskapliga studier tyder dock på att detta arbetssätt fungerar dåligt och att traditionell undervisning tvärtom ger bättre effekt. John Hattie, professor i utbildningsforskning på Nya Zeeland, har sammanställt resultat från mer än 52 000 studier på över 80 miljoner elever världen över. Hans genomgång har mycket högt anseende i forskarvärlden.”

  ”Problembaserat lärande, som alltså har blivit populärt i Sverige, har ett så lågt resultat att förändringen till och med kan ha en skadlig effekt. Effekten bedöms till 0,15 på Hatties skala. Det är lika stor effekt som om barnen skulle stanna hemma i stället för att gå i skolan. Alla värden under 0,40 bedöms som ineffektiva.”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/modern-undervisning-far-underkant

 294. QED skriver:

  Hanna Gadban på Newsmill

  ”Vad har vänsterns antirasistiska rörelser för agenda?”

  ”Jag kritiserar oerhört mycket det kulturrelativistiska tankesätt som dominerar de antirasistiska rörelsernas politiska agenda vilken anser att det är rasistiskt att bekämpa de kulturella och religiösa faktorerna som förhindrar kvinnors frigörelse. Frågan som uppstår är; hur kan kvinnor frigöra sig när de ständigt tvingas leva under det kulturella och religiösa förtrycket?”

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/02/vad-har-v-nsterns-antirasistiska-r-relser-f-r-agenda

  På relaterat ämne av Jan Tullberg (också på Newsmill):

  ”Man skulle kunna förvänta sig att en ökad etnisk mångfald i Sverige leder till en mer erfaren och avspänd syn på etnisk tillhörighet. Så har inte blivit fallet utan en bigott känslighet breder ut sig. Den mest lättkränkte sätter ramar som kräver att svenskars uttalanden och agerande blir allt mer anpassligt och väluppfostrat enligt de nya normerna. Samhället blir alltmer intolerant när predemokratiska krav på respekt växer sig starka. DN skriver belåtet att reaktionerna på Khemiris brev kan bli en nytändning för antirasismen, vilket tycks mig oroande, då anklagelser om rasism sköljer över oss med plågsamt hög volym och frekvens. Rasism är det starkaste tabuordet i Sverige och det obehagliga med detta patetiska brev är den entusiasm som väcks och uppmuntras för att ytterligare öka denna hysteri. ”

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/02/brev-fr-n-en-mfotad-flan-r

 295. Claes-Peter skriver:

  Jag trodde aldrig att jag skulle sänka mig till att dra det allra hemskaste av antirasistskämten – som ‘bevisar’, att allt kan gå till överdrift. Alltså: ”Man har överdrivit antinazismen ifall man försöker tillverka judar av tvål.” (Hade det inte kommit upp starka tvivel på att det där med tvålen är sant, så hade jag avstått.) Varför inte återuppta häxförföljelserna? Många religiösa i vårt land – otroligt nog många infödda – tror på fullt allvar på andar, spöken, demoner etc. Häxprocesserna – och kätteripprocesserna – var ju mycket lika våra PK-drev. De aktiva måste ha sett precis lika ut inne i skallen som våra dagars mentala lägervakter.

 296. Martin skriver:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5490907 lego måste avkodas och könsbestämmas, bit för bit… 🙂 ”genusgrejen i leksaker är farlig, det ÄR farligt, när man delar upp leksakerna i kill- och tjejleksaker” säger Kerstin Alex. Hon har för säkerhets skull också skrivit en recension om ett legospel http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/recensioner/article16448866.ab , där genus är viktigare än spelinnehållet för de små. Att de aldrig tröttnar…

  Krya på dig!

 297. Bosse skriver:

  Krya på dig, Tanja!

  ”May the Force be with you”!

 298. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Bra att höra att du tar hand om din axel! Du är klok som prioriterar dig själv och ditt välbefinnande. Jag uppskattar dig för det.

 299. QED skriver:

  Här är en förträfflig låt, men antar att den är fel på alla möjliga sätt och vis, som väl kan utvecklas av Expo och andra Stasi-arvingar i vårt land, om de ids.

 300. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, det är prioriterat, eftersom lösningen på förfallet är relaterat till min verksamhet 😉 och det borde läkarkåren känna till, alltså fick jag ett nytt axellås i veckan och dessutom träffa axelspecialist som nu gjort remiss till magnetröntgen, som blir i nästa vecka, och utifrån det planeras den detaljerade operationen, som tydligen är unik för varje axel. Speciellt min, som är, vänta… måste läsa vad det står…”susp multidirektionell instabilitet, flexion 70, abduktion 40, apprehension vid minsta rörelse.” Trevligt. Jag lever som enarmad och trycker in shift med hjälp av en sax just nu. Men måste erkänna att detta med axeln tagit så mkt tid att jag inte läst era kommentarer. 😦 Det ordnar sig, irriterande men det är ju bättre att jag opererar den nu innan jag ger mig ut på gator och torg där den kan gå ur led när jag håller improviserade känsloladdade tal till nationen inför valrörelsen 2014. 😉

  Nu har jag ännu mer att läsa ser jag, men läsa kan jag ju, så det kommer jag att göra lite nu det jag hinner och resten imorgon (då jag för övrigt har namnsdag, tack på förhand för era gratulationer som kommer att hamna i granskningskön under natten 😉 ). Ni får ursäkta att allt inte gått som planerat de senaste två veckorna. Det här är bara ett tillfälligt bakslag och jag måste, som Galne Gunnar säger, ordna det.

 301. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, nu läser jag kommentarerna i fel ordning här, men vilken låt?

  Har ni provat att laga mat enarmade med en gjutjärnspanna? Tänkte väl det, ni kommer inte i närheten av mina lidanden. 😉 Men det gick. Innan jag glömmer – se denna dokumentär, väldigt fascinerande, både jag och barnet satt klistrade vid TV.n och såg den:

  http://urplay.se/Produkter/175141-Cellens-sista-strid

  Och om ni igår hörde på radio ett, vilket jag gjorde innan jag skulle lägga mig i min vanliga bekväma ställning med armen bunden vid magen och halvt sittande, så kanske ni hörde att man lät folk ringa in om ”mansfällor”. Det man lite gjort narr av Pär och Pelle med när de tagit upp det. Men nu har man ingen att ta in så man får be lyssnarna ringa in, jag tipsade GD-skribenterna så det finns länk till programmet här: http://genusdebatten.se/2013/04/07/7006/ Bara för att jag inte skriver på bloggen så betyder det inte att jag inte styr hela internet med min sms-hand som fortfarande fungerar. 😉

 302. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Bosse! Jag känner mig faktiskt lite motarbetad av Ödet… men Ödet får maka på sig för jag har mina egna planer och inget kan ju stoppa dem.

 303. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, tack för länkar ang Lego. Lego var ju en av de saker jag lekte med som liten – jag och min bror hade en hel säck. 🙂 Vi hade bara vanliga klossar, takbitar, några gubbar, några tågvagnar och ett par rymdskepp. Mer oroväckande är ju snarare det de skriver att legot förekommer färdigt i små paket där det är planerat exakt vad/hur det ska byggas. Hur ska man då kunna bygga Nationella Sekretariatet för att sedan köra in i det med ett rymdskepp?

 304. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, nu fattar jag ingenting, men det är för att jag läser kommentarerna i fel ordning. Inte läst ngt om antirasism än, tror jag måste läsa i rätt ordning….

 305. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, printat ut Newsmillartiklarna att läsa. Ang Khemiris brev så läste jag det i DN och kände direkt för att också skriva ett brev, men det blev inte av pga axeln. Jag tänkte skriva ett brev om hur det vore att leva som svensk tjej i en förort, att tvingas vara rädd i skolan, färga håret svart för att inte bli kallad ”hora” och trakasserad (stod i Mitt i Botkyrka el annan lokaltidning om det för ca 10 år sedan, att unga flickor med ljust hår gjorde det av säkerhetsskäl mm). Bara för att det skulle bli lite jämställt i debatten – jag tänkte att fler kunde byta kroppar med varandra. Någon som vill byta kropp med mig och ha en totalinstabil axel förresten?

 306. dolf skriver:

  @TB
  Vet du vad du säger? Till skillnad från dig så har jag läst The Tale of the Body Thief (Anne Rice). Jag byter gärna med dig ett tag, men i ärlighetens namn så varnar jag dig:
  1. Min kropp har sin egen uppsättning plågor (frekvent tandvärk o huvudvärk)
  2. När du då har två fungerande armar så förväntar jag mig att du städar min lägenhet.
  3. Jag garanterar inget vad gäller bruket av din kropp (bortsett från att jag inte kommer att färga håret svart), och bytet sker helt på din risk.

 307. Tanja Bergkvist skriver:

  Datorn kraschade… fick säkerhetskopiera allt. Läste Tullberg på Newsmill, tyckte den var mkt bra, speciellt detta avsnitt:

  ”Jag känner ingen person som inte varit apart i något sammanhang och avvikelsen har varit till personens nackdel. Ens egna sociala typologier observeras och man bedöms efter dem. Skall man klaga över detta? Ett alternativ är att minska lättkränkheten och acceptera att människor har olika uppfattningar om såväl individuella egenskaper som om kollektiv. Människor har rimligtvis rätt att göra negativa generella bedömningar om såväl advokater som tiggare och det borde inte uppfattas som märkligt. Den demokratiska hypotesen är att gängse generaliserande uppfattningar oftast inte är ogrundade: politiker ger ogärna klara besked, direktörer är överbetalda, invandrare går på bidrag.

  Mot detta ställs en lättkränkthet som ställer krav att andra människor skall avstå från sin förförståelse. Sociologisk vetenskap blir till ”fördomar”. Vi skall förstå varför Jeppe super, men vi får inte använda den kunskapen till att göra prognosen att Juppe med liknande bakgrund har en högre sannolikhet att ägna sig åt superi än medelsvensson. Erfarenheter från stökiga invandrare får inte bli en hypotes om Khemeri; han skall vara ett oskrivet blad. I mina ögon är det ett sanslöst anspråk.

  Det problematiska är kravet på osynlighet. Den normale svenske mannen skall inte notera att folk är invandrare, kvinnor, homosexuella eller överviktiga. Man skall vara empatisk till deras annorlundaskap när de väljer att dra fram det och vid andra tillfällen försäkra att man inte ens ser någon avvikelse: Har du ökat i vikt – det har jag inte tänkt på.”

 308. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, din galning! 🙂 Nu kan jag inte sitta med kommentarer mer idag eftersom datorn kraschade och jag kopierar, så nätet är trögt. Får prestandavarningar hela tiden, har för mkt på gång samtidigt på datorn antagligen…

 309. Ninni skriver:

  @ Tanja

  Bara för att jag inte skriver på bloggen så betyder det inte att jag inte styr hela internet med min sms-hand som fortfarande fungerar.

  Ja, vi äro alla dina små slavar ;D

 310. QED skriver:

  @ Tanja, du skulle ha skrivit ett brev till DN. Jag kunde skrivit ett brev om hur tung den vite mannens börda är i dagens Sverige.

  ”Tag upp den vite mannens börda,
  sänd män med mod och spänst
  i landsflykt, sänd er bästa flock
  till era fångars tjänst
  att träla i tungt harnesk,
  att ge en vettlös hord,
  ett vilt, nyss fångat folk – halvt barn,
  halvt djävlar – värn och vård.”

  Rudyard Kipling 1899

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_vite_mannens_börda

 311. Bosse skriver:

  Hoppas inte Tanja får musarm i sin enda friska arm.

  Förlåt, glömde könsavkoda musarm, jag får skriva epikondylit istället.

 312. Tanja Bergkvist skriver:

  Ninni, jag ser oss mer som ett team, men någon måste ju stå för kontrollbehovet. 😉

 313. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils. ”Men är det jag som är felkonstruerad eller är det omgivningen? Svängde jag för sent eller svängde vägen för tidigt?” Vad tråkigt att höra, beklagar verkligen. 😦 Du vet ju att en väg bara är en social konstruktion, och den var troligen konstruerad av en genusvetare, så du får skicka in en anmälan till Nationella Sekretariatet. Tjejen du dejta(de/r) borde bygga en ramp åt dig så du kan åka upp till andra våningen, om det nu går att åka i uppförsbacke? Annars kan jag bygga en motor till dig, en kompromiss mellan dig och omgivningen, ungefär som jag kompromissar med datorn här och trycker ner shift med en sax för att få stor bokstav – vissa saker kan man inte komprommisa med. 😉

 314. Ninni skriver:

  @ Tanja

  Frågan är hur detta skeppet kommer styras med dessa två dominanta ladies ombord. ;D

 315. QED skriver:

  SVD Understreckare: Europa sätter sitt folk på undantag.

  ”Hur mår demokratin i dagens Europa? I en ny essä finner den norske statsvetaren Asle Toje ett återkommande mönster: de politiska och ekonomiska eliterna har förlorat kontakten med folket, och deras avfärdande av populismen liknar ibland klassförakt.”

  EU-delegaterna i Davosmötena beskrivs ”som djurättsaktivister i päls.” 🙂

  ”Mest provokativ – och samtidigt också mest tankeväckande – är Toje när han resonerar om populism och nationalism. För eliterna är populismen djävulen själv: Angela Merkel har talat om något ont ”som aldrig tar semester”, van Rompuy har med underbart blandade metaforer talat om att ”populismens vindar står i vägen för framsteg och det europeiska projektet”. Eliterna – inte minst kultureliten – förmanar medborgarna att inte tänka i termer av ”vi” och ”dom” men gör det själva: i deras fall är det populisterna som är ”dom”.

  Det finns både självgodhet och starka drag av klassförakt i deras avståndstagande: i många länder är det fritt fram att uttala sig hånfullt om populisternas utseende, klädsel och förmodade preferenser i fråga om mat. Det är som om eliten anser att de vädjar till en högre, mer universell form för folkets vilja – vad folket borde vilja – medan populisterna förmodas vädja till folkets lägre, irrationella och fördomsfulla önskningar. De populistiska partierna drabbas av selektiv moralism. När Nederländernas Geert Wilders talade för assimilering av invandrare beskylldes han för nazism, när de etablerade partierna gjorde detsamma slutade fördömandena att hagla.”

  http://www.svd.se/kultur/understrecket/europa-satter-sitt-folk-pa-undantag_8060762.svd

 316. Claes-Peter skriver:

  [Antirasism – vår värderade kollega QED för det på ‘tal’ 8ggr.]

  Vi behöver en nyordslista för vårt blivande nyspråk. Och inversen; en lista på alla förbjudna ord, begrepp och tankar!

  Prognos => fördom => rasism
  Kvalificerad gissning => fördom => rasism
  10, 20 eller 30 års egna erfarenheter => fördomar => rasism
  Hypotes, antagande, utgångspunkt => VERBOTEN! Liksom i många Sci-Fi-noveller ska man närma sig varje uppgift med en totalt ”blank” hjärna – men det är väl snubblande nära ”tom”?

  Polletten föll nu ner – nu förstår jag att skolan håller på att avskaffa alla kunskaper, eftersom de skulle kunna ge upphov till förutfattade meningar i olika situationer! Vi ska alla möta Jesu lära som små barn, det har vissa av oss fått inpräntat, och saliga äro de enfaldiga, ty dem hör himmelriket till.

  När saker händer, kommer eller ‘uppenbaras’ för oss, så ska vi befinna oss i ett tillstånd som får oss att reagera som bushmannen i Kalahariöknen som hittade en Coca Cola-flaska (filmen Gudarna måste vara tokiga). Fast våra, på andras vägnar så ytterst lättkränkta krönikörer, kolumnister och andra betalda tankepoliser på karriärstegen, rasade mot denna rasism – bushmannen skulle i verkligheten visst ha känt igen glasflaskan!

  Men det är ju tvärt emot läran att vi alla redan i livstiden ska gå in i Nirvana, att såsom vattendroppen uppgår i havet, gå upp i det stora Intet, där framför allt begäret efter kunskap anses som det mest förkastliga..

  Ja, ”väg” är ju en definitionssak. Allt har blivit så härligt flummigt sedan jag kom till insikt om, att jag inte är en sexuell konstruktion utan en social. Men har inte både kyrkofäder och ett helt koppel av filosofer färdats på den vägen redan? Fast hade jag en Leopard 2 Panzer och gratis drivmedel, så hade jag helt nonchalerat allt vad vägar heter. På tal om det, var det inte bråk härom året då en medlem i vår dåtills mest lättkränkta minoritet hade drivit sin hjord på X * 1000 renar över en bondes ägor? För vissa är halva landets yta att betrakta som ”väg”.

  P.S: Är djuren också sociala konstruktioner, eller vill feministerna ge Darwin en känga?

  ——————————————————————————
  Appendix:

  Nog finns det mål och mening i vår färd –
  men det är vägen, som är mödan värd.

  Tre ting övergår mitt förstånd,
  fyra kan jag inte fatta:
  örnens väg över himlen,
  ormens väg över klippan,
  skeppets väg över havet
  och mannens väg i kvinnan.

  Om våra lärda översättare ha tagit ordet ”till” i stället för ”i”, så hade det blivit betydligt anständigare. Versen är helt klart bäst i Karl XII:s Bibel!

  ”Tre ting äro mig förunderlige, och det fjerde vet jag icke: Örnens väg i vädret; ormens väg på hälleberget; skeppets väg midt i hafvet; och ens mans väg till ena pigo.”

  Fast numera har ju männen datorstöd i sin jakt på kvinnor längs de virtuella vägarna.

  ”Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;

  14. och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

  15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.”

  ”Bereden väg för Herran!
  Berg, sjunken, djup, stån opp.”

  ”Det finns lidande i världen”, ”orsaken till lidandet är begäret”, ”begäret kan och måste utplånas”, ”vägen till att släcka begäret är den Åttafaldiga vägen”

 317. Galne Gunnar skriver:

  Psykolog utesluten för att hon tar barnens parti: http://goo.gl/mImQs

  ”Den uteslutna är psykologen Lena Hellblom Sjögren […] Hennes fokus på att barn behöver båda sina föräldrar rör upp känslorna ute på socialtjänster och så kallade barnahus, där man ofta medverkar till att barn skiljs från en av föräldrarna – för det mesta än så länge pappan.”

  ”När Lena Hellblom Sjögren vittnar i vårdnadstvister händer det att domstolarna följer hennes råd: att ge vårdnaden till den förälder som ser till att barnen får träffa den andra. Den förälder som då mister vårdnaden eller blir kritiserad blir upprörd och ibland även de tjänstemän som stöttat denna. Tre anmälningar i sådana fall mot Lena Hellblom Sjögren till Psykologförbundets etikråd har handlagts på olika sätt.”

  ”Begreppet PAS, Parental Alienation Syndrome, myntades av den amerikanske psykiatern Richard Gardner som redan på 1980-talet såg ett växande antal barn som utan grund påstod sig hata en av sina föräldrar. Men trots att de flesta människor vet att hjärntvätt är ett effektivt sätt att påverka människor, blev framförallt kvinnoorganisationer rasande på Gardner och spred falska rykten om honom – att han hade hittat på föräldraalienation för att ge pedofilpappor tillgång till sina barn.”

  ”Socialsekreterarna, som har en svår situation […] bestämmer sig ofta snabbt för vilken förälder de ska stötta och klarar inte att vara sakliga och opartiska. Oftast håller de på mamman, men jag har följt flera fall där de stöttar pappan och hjälper honom att avskilja barnen från mamman.”

 318. Galne Gunnar skriver:

  Några bra klipp med den enastående Margaret Thatcher. Må hon vila i frid.

  Margaret Thatcher avslöjar socialismens rätta ansikte:

  http://goo.gl/ZdBbF

  Margaret Thatcher om EU: ”Nej, nej, nej!”:

  http://goo.gl/V3cCR

  Margaret Thatcher om Sveriges neutralitet under andra världskriget:

  http://goo.gl/dP9TY

 319. Galne Gunnar skriver:

  OBS! NYTT FÖRSÖK I SYFTE ATT FÅ TILL INBÄDDNINGEN AV VIDEORNA:

  Några bra klipp med den enastående Margaret Thatcher. Må hon vila i frid.

  Margaret Thatcher avslöjar socialismens rätta ansikte:

  Margaret Thatcher om EU: ”Nej, nej, nej!”:

  Margaret Thatcher om Sveriges neutralitet under andra världskriget:

 320. QED skriver:

  Johan Lundberg fick sparken från Axess enligt Fria Tider

  http://www.friatider.se/lundberg-kastades-ut-ur-axess-under-fornedrande-former

 321. QED skriver:

  En managementkonsult skriver om att den svenska skolan börjar likna finansbranschen:

  ”Finansbranschen var från början renodlade banker som tog emot inlåning och erbjöd krediter. Betaltjänster utvecklades också tidigt. Att banken skulle ha en så kallad ’spread’ mellan inlånings- och utlåningsränta har alltid ansetts naturligt, och att ta betalt för att utföra ett betalningsuppdrag har också alltid varit lätt för kunderna att acceptera.

  Idag finns ganska få gränser för finansindustrins innovationsförmåga vad det gäller att skapa vinster. Deras logik är nu omvänd. Nu handlar det inte om att tillhandahålla en efterfrågad tjänst för vilket man tar betalt – och genom vilket den effektivaste eller på annat sätt mest uppskattade operatören gör den högsta vinsten. Nu handlar det om att skapa nya ’instrument’ med vilka man kan generera vinster – som sedan paketeras på ett sådant sätt att de går att sälja till mindre insiktsfulla kundgrupper genom hårdför marknadsföring. ”

  ”Skolan (som liksom bankerna är en av samhällets absolut centralaste stöttepelare) står nu i begrepp att förändras till ’utbildningsindustrin’, på samma sätt som bankerna blev ’finansindustrin’. I början av denna process är alla villiga att följa de regler som redan finns. Man får licenser, man leverar det förväntade innehållet, man vässar sin skärpa för att bli en mer attraktiv leverantör, etc.

  Men med tiden kommer utbildningsföretagens bolagsledningar att bli mer kreativa och innovativa. Det ligger inte bara i företagslednings natur, utan är även ett grundläggande ägarkrav i dagens högpresterande samhälle. De kommer också att vilja (eller vill redan?) öka lönsamheten långt bortom den ordinarie leveransmodellens potential.”

  ”Aktörerna på den så kallade skolmarknaden möter för närvarande en oerhörd lyhördhet från politikerhåll. På precis samma sätt lobbades gränsdragningen mellan banker och försäkringsbolag bort för omkring 25 år sedan. När den gränsen var borta var det fritt fram att använda långa och korta pengar (det vill säga pengar insatta för till exempel pensionssparande och pengar på ett allkonto) i samma finansbolagsgrupp. Kundens exponering (risk) blev nu mycket större, samtidgt som förtjänstmöjligheterna för finansbolagen växte dramatiskt.”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ska-skolans-vag-likna-finansbranschens_8071128.svd

 322. Galne Gunnar skriver:

  Chocksiffror: Norge förlorar 4,1 miljoner på varje icke-västlig invandrare: http://goo.gl/t3lHW

 323. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta jag inte släppt kommentarer på några dagar. Varit upptagen med axeln… Men det går framåt, utom med axeln då, som är fixerad. Lite magnetröntgen och annat, larmknapp på benen för att kunna kalla på 112. Är ju lite handikappad, men jag har haft möten med folk istället, som jag antagligen aldrig tagit mig tid till annars. 🙂 Vågar ju knappt vara själv med min axel, och jag som gillar att stänga in mig och blogga, så måste jag vara social hela tiden, usch. 😉 Någon som vill bli min 112-ringare? Arbetet är ideellt och det enda du behöver göra är att sitta hos mig på dagarna medan jag skriver, och går axeln ur led så ringer du 112, eller ännu hellre sätter axeln på plats. Annars får jag inget blogginlägg gjort ju… Jätteirriterande det här, men förhoppningsvis blir det snart operation.

 324. Galne Gunnar skriver:

  Doktorsavhandling från Lunds universitet: Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

  Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor är mer utsatta, berättar Cecilia Fernbrant, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.”

  ”Bland kvinnor som blivit dödade eller avlidit till följd av våldsskador, var det nästan tre gånger fler dödsfall bland de utlandsfödda.”

  ”I en annan del av avhandlingen intervjuades ett antal kvinnor födda i Irak. Resultaten visade att mötet med det svenska samhället kan leda till våld i en del relationer eftersom könsrollerna från ursprungslandet utsätts för prövningar.

  ”Första mötet med Sverige kan innebära en stor krock. Det finns hos en del uppfattningen att kvinnor har för mycket rättigheter i Sverige

  Jaha, det här kunde ju vilken idiot som helst ha listat ut… förutom Gudrun Schyman, Mona Sahlin, feministerna, mångkulturalisterna, journalisterna…

 325. Galne Gunnar skriver:

  Angående fiaskot som är EU…

  Nigel Farage: ”Margaret Thatcher knew the EU was Power without Limits”:

 326. Galne Gunnar skriver:

  Michael Sohlman et al: Detta kan inte fortgå i en demokrati

  ”Svenska folket har överlämnat omfattande och svårkontrollerad makt till EU utan en öppen diskussion och utan möjlighet att utkräva ansvar. Detta kan inte fortgå i en demokrati.

  Den dramatiska utveckling som nu sker i EU gör det extra viktigt att vitalisera EU-debatten i Sverige. Därför har vi startat en ny tankesmedja, Forum för EU-debatt, som presenteras idag.

 327. Galne Gunnar skriver:

  Det här är mycket märkligt…

  RT: Israeli police head to US to aid in Boston Marathon bombing investigation

  Vad fan har de där att göra…?

 328. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack!!! Här kan man finna och ladda ner rapporten: http://bittergubben.wordpress.com/2013/04/18/ecpg-malin-holm-granskar-jamstalldismrorelsen/ Kan inte kommentera den än då jag inte läst den än. Men Ni minns ju den här incidenten vid UU?

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  Så genusfanatikerna är verkligen aktiva där. Jag ska läsa den i helgen. Kan inte kommentera den förrän jag läst den ju, till skillnad från andra ”forskare” som just upptäckt internet och bloggrullar och kallar kvinnor för män och sätter en titel med ”hat” i rubriken och åker på Europaturné och marknadsför Sverige som ett kvinnohatarland. Vad tycker Svenska Institutet om detta? Tror jag ska kontakta dem.

  Jag är inte det minsta hatisk (om det nu skulle stå något sådant i rapporten), däremot är jag kritisk till att genusforskarna raserar skolväsendet och är aktiva aktörer i fördumningsindustrin, och så föraktar jag politikerna som sponsrar detta, och sedan har mage att undra varför svenska elever presterar allt sämre, och det är ju inte kriminellt. Däremot borde det vara kriminellt att sitta vid Nordens äldsta universitet och kartlägga och förtala folk och kalla det för forskning.

  Men men, nu ska jag inte skriva mer innan jag läst rapporten, blir säkert mycket underhållande. 🙂

 329. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, den här ”kartläggningen” kan vara intressant, just när det talas om att ”kriminalisera antifeminism”. Men jag har inga höga förhoppningar, en genusdoktorand som upptäckt internet och har Sveland som referens… Sedan vet jag inte riktigt om jag är en man som titeln antyder, om jag nu är inräknad bland männen, eller om kartläggningen består i män som kommenterar på min blogg. I annat fall kommer jag att polisanmäla denna Holmkvinna för förtal av min könsidentitet. Ett allvarligt brott i dagens Sverige. 😉

  Annat underhållande att se efter att ha läst denna rapport:

  Publicistklubben debatt nedan är verkligen underhållande – att se Linderborg tappa fattningen och motsäga sig själv hundra gånger och vifta med högerhanden mot Josefsson – är hon nazist eller vad? 😉 Josefsson har min fulla respekt, en av få (det finns faktiskt ett par kvar) journalister man kan ha förtroende för och som säger kloka saker.

  http://www.publicistklubben.se/2013/04/14/direktsandning-vaga-vagra-debatten/

  Och här är gårdagens SVT Debatt – PK syntax error i riksmedia – underbart! 🙂

  http://www.svtplay.se/video/1169701/18-4-22-00-textat

 330. dolf skriver:

  @TBC
  Jag ställer gärna upp och vittnar om det behövs.

 331. Claes-Peter skriver:

  Gjorde maskinell sökning på ‘kornhall’ på denna mastodontsida, men fick noll träff. Så:

  Barnexperimentet / Svensk skola i fritt fall / Per Kornhall
  ”Mångfald är ledordet för dagen när det gäller den svenska skolan och utbildningspolitiken. Men mångfald är inte lösningen, det är svensk skolas stora problem. Det finns en mångfald i kvalitet, kvantitet och resultat som saknades förr. Det finns helt enkelt inte en bra svensk skola längre. Alla barn får inte en bra utbildning. Vi har fått en skola där de med sämre resultat misslyckas i allt högre grad men där de bästa eleverna också är sämre än tidigare.”

  http://www.leopardforlag.se/bok/barnexperimentet/
  http://perkornhall.se/Per_Kornhall/Barnexperimentet.html
  http://urplay.se/Produkter/175384-En-bok-en-forfattare-Barnexperimentet
  ”Per Kornhall menar att alla barn idag inte får en bra utbildning, att allt fler misslyckas men också att de som är duktiga ändå är sämre än tidigare. I ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall” analyserar han förändringarna som skett inom svensk skola och utbildningspolitik de senaste tjugo åren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg. ”

 332. QED skriver:

  Profitez-en!

 333. Claes-Peter skriver:

  Är det inte extremt fördomsfullt att kvotera efter biologiskt kön???
  Människor i gruppen HBTQ måste väl också få vara representerade i alla grupper och församlingar? Sedan måste etniciteten också kvoteras, exv så måste det sitta en representant från var och en av samernas 3 språkgrupper – och av de olika könen samtidigt. Förlåt – 4 av de 16 samiska språken finns representerade i Sverige. Eller räknas akkalasamiskan som utdöd nu? I alla fall, i fortsättningen kan vi väl hoppas på att se en person gå upp i talarstolen och deklarera:”Som transsexuell representant för umeåsamiskans språk, vill jag framhålla….”

  (Har hen rätt att tala i exv. riksdagen på sitt eget språk, umeåsamiskan, som sedan simultantolkas…?)

 334. Claes-Peter skriver:

  [The Second Coming]
  Jag har hittat Jevgenij Zamjatins klassiska dystopi ”Vi” som etext – på engelska. På engelska heter han Yevgeny Zamyatin. Länken: http://mises.org/books/we_zamiatin.pdf

  Framtidens undervisning? Lärarrobotar – fast dåligt underhållna, säkert av besparingsskäl. Vill minnas att läraren kallades Pliapa i den svenska texten.

  ”It was long ago, during my school days, when
  I first encountered the square root of minus one. I remember
  it all very clearly: a bright globelikeclass hall,
  about a. hundred round heads of children, and Plappaour
  mathematician. We nicknamed him Plappa; it was a
  very much used-up mathematician, loosely screwed together;
  as the member of the class who was on duty that
  day would put the plug into the socket behind, we would
  hear at first from the loud-speaker, ”Plap-plap-plap-plaptshshsh….”
  Only then the lesson would follow. One day
  Plappa told us about irrational numbers, and I remember
  I wept and banged the table with my fist and cried, f’I
  do not want that square root of minus one; take that
  square root of minus one away!” This irrational root grew
  into.me as something strange, foreign, terrible; it tortured
  me; it could not be thought out. It could not be defeated
  because it was beyond reason.”

 335. Nisse34 skriver:

  Tyckte väl jag kände igen Lindeborgs kroppsspråk någonstansifrån. Här (i dörröppningen) var det:

 336. Nisse34 skriver:

  Det funkade inte så som jag förväntade mig med videon i ovanstående kommentar. Spola till 19,02 i videon ovan.

 337. QED skriver:

  Berglins: Fyra radikala förslag inför höstterminen

  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20130421

 338. Marie-Louise skriver:

  Nisse 34.
  Ha ha! Åsa Linderborg upp i dagen! Jag kan titta på det gång på gång och dra på munnen. Tack för det.

 339. Galne Gunnar skriver:

  Läs och njut! Ekonomidocenten Jan Tullberg övertygar igen: Den rationella nationalstaten

 340. Galne Gunnar skriver:

  @ Claes-Peter:

  ”Är det inte extremt fördomsfullt att kvotera efter biologiskt kön???
  Människor i gruppen HBTQ måste väl också få vara representerade i alla grupper och församlingar? Sedan måste etniciteten också kvoteras […]”

  Javisst har du helt rätt i det!

  Man måste vara extremt naiv/blåst för att tro att det skulle sluta vid könskvotering. Drivs det igenom så kommer de bara att hitta något nytt att klaga över, t.ex. som du nämner att det inte finns tillräckligt med HBTQxyzåäö människor representerade, eller att det måste in mer invandrare för att det berikar, och annan liknande bullshit…

  Det många människor i det här landet inte fattar, är att vänsterns själva livsluft är att hitta orättvisor vare sig de är verkliga eller fabricerade. Och då vi lever i en tid då vi knappt har några orättvisor längre, då måste vänstern fabricera orättvisor för att ha ett fortsatt existensberättigande. För vad skulle hända om de erkände att det faktiskt inte finns några riktiga orättvisor i dagens Sverige egentligen? Ja, då skulle de erkänna att de är obsoleta.

  Det är därför vi har den här typen av 50/50 förslag som ständigt dyker upp. Att fördelningen inte är exakt 50/50 mellan män och kvinnor beskrivs som en en orättvisa, men i själva verket är det inget annat än en fabricerad orättvisa, då fria människors val aldrig blir exakt 50/50. Men eftersom vi har en befolkning som till stora delar är alldeles för korkad för att begripa sådana saker, så kan de här pajasarna fortsätta att härja fritt och ständigt komma med allt mer absurda förslag.

  Ett annat lysande exempel på att orättvisor fabriceras, är det här med ”barnfattigdomen” som Janne Josefsson på ett mycket förtjänstfullt sätt exponerade som en lögn i Uppdrag Granskning för ett par månader sedan. Och vilka blev upprörda över det? Just det – vänstern! De vars levebröd är att blåsa upp och hålla den här typen av lögner vid liv. De vet att om sanningen kommer fram så är de SLUT…

  Att förslaget om könskvotering allt oftare hörs från Moderaterna – de nya Socialdemokraterna – visar bara hur fullständigt de har sålt sin ideologiska själ i syfte att kunna bli valda och omvalda. De får hororna på Malmskillnadsgatan att se anständiga ut i jämförelse!

  PS: En video som är apropå i sammanhanget:

 341. QED skriver:

  Toklandet har mer om kartläggningen av antifeministiska bloggar. Doktoranden backar.

  http://toklandet.wordpress.com/2013/04/23/fatt-ett-svar-fran-malin-holm/

 342. Martin skriver:

  http://www.dn.se/sthlm/sodra-latin-far-konsneutralt-omkladningsrum …se där, nu kan hen också idrotta. Ombyggt på skattebetalarnas pengar. Grattis Svensson!

 343. bullsite skriver:

  Nationella Sekretariatet för Tiina Rosenbergs Raggningsrepliker?

 344. elwee skriver:

  Genusvetenskapen når nya höjder …
  Synd att man svårligen kan inse hur de tänker …
  http://www.friatider.se/genusneutralt-omkladningsrum-pa-stockholmsgymnasium

 345. […] Sverige – man kan ju missa viktig hjärntvätt, och missa att inte lära sig korrekt svenska (se förra inlägget ) och även missa möjligheten att ha på sig hörselskydd i klassrummet för att inte bli galen av […]

 346. […] men ni kan snart inte fixa detta med politiska beslut längre – som jag tog upp i förrförra inlägget så har flera akademiker larmat om problemen på lärarutbildningen (i detta fall i […]

 347. HC skriver:

  Det er faktisk sånn at på de alle fleste europeiske språk blir brukeren før eller seinere nødt til å signalisere sitt eget eller andres kjønn. Det gjelder ikke bare for slaviske verb i fortid, men spesielt adjektiv i både slaviske og veldig mange andre språk. På romanske språk er det som regel veldig tydelig: Soy rico / soy rica (jeg er rik, spansk). På tysk er -in obligatorisk etter yrket ditt om du er dame: Ich bin Lehrer / ich bin Lehrerin (jeg er lærer). Det er bare noen få europeiske språk hvor du kan klare deg helt uten å referere til eget eller andres kjønn. Mange vanlige varianter av norsk skiller også enkelte adjektiv: Jeg er liten / jeg er lita. På norsk heter det til og med «kjønn» i grammatikken, ikke «genus». Men så er også vi nordmenn en gjeng fascister, har vi fått lære oss av svenske journalister nå.

 348. Claes-Peter skriver:

  Förmodligen finns det bara ett sätt att få tyst på vänsterns professionella gråterskor – att låta dem ta makten! När väl proletariatets diktatur är upprättad, så belönas varje kritik eller klagan med ett nackskott eller 27 år i ett läger norr om polcirkeln.
  ——————————————————
  Not: I många länder fanns (finns?) det professionella gråterskor, som inhyrdes till begravningar och då med stor sakkunnighet grät, jämrade sig, upphävde klagorop osv. I Etiopien var dessa mångsidiga, och dubblerade som prostituerade nattetid. Ännu en likhet?

 349. Claes-Peter skriver:

  Omklädningsrum – har för mig, att i både USA:s och vår egen armé så har män och kvinnor SAMMA omklädningsrum, duschrum osv. Förmodligen är tänket det (förutom jämlikhetsaspekten) att om man inte står ut att visa sig naken för sina kompisar, så har man inte heller någon stridsduglighet i krig, där man ska försöka döda människor och riskerar att själv bli dödad.

  [Har inte faktakollat, så rätta mig om jag har fel.]

 350. Nils Jungenäs skriver:

  Sist jag var i det militära så hade vi gemensamma hygienutrymmen.

 351. ericr45 skriver:

  Bra skrivet, Tanja…
  Kan du inte avstå några tusen hjärnceller åt våra politiker?
  Hos dig skulle frånvaron av dessa celler inte märkas – men hos politikerna….!
  Lyssnade lite förstrött på statsradion idag, programmet tycktes handla om en lärare som fått sparken för att hon inte åtlydde föräldrarnas önskningar (=krav) på högre betyg hos sin gullungar.
  Resultatet av detta ser inte minst i kommentarsfälten, obegripliga inlägg,inlägg på trettio rader i ett enda stort block, utan versaler, kommatecken eller punkter.
  Som nu pangis och mångårig hojåkare finns jag emellanåt på motorsidor. Intressant är att unga vill ofta inget lära, utan har man ett tekniskt problem, då söker man en quick-fix för ett enstaka problem., inte den allmänna kunskapen.bakom problemet, kunskaper som kan appliceras på nästa, kanske liknande problem.
  ”Du skriver så j-a långt, orka läsa…” är en vanlig respons.
  Jo, skolan har problem, problem som man inom politiken helt undviker att konfrontera då de inte överenstämmer med kartan

 352. Tanja Bergkvist skriver:

  ericr45, ”Kan du inte avstå några tusen hjärnceller åt våra politiker?Hos dig skulle frånvaron av dessa celler inte märkas – men hos politikerna….!”

  Det är dessvärre inte antalet hjärnceller som är problemet, utan att det ska finnas kopplingar mellan dem. 😉 Menar du att jag ska avstå hela delar av min hjärna till politiker? Då kan jag ju lika bra bli politiker själv. 🙂 Och det får vi se, om jag inte får någon undervisning till hösten så…

  Ang skolans förfall och ”Resultatet av detta ser inte minst i kommentarsfälten, obegripliga inlägg, inlägg på trettio rader i ett enda stort block, utan versaler, kommatecken eller punkter.”

  Ha ha, jag har ju inlägg på 30 rader i ett block ibland! Men jag har ju kommatecken osv (utom under bilden på Reinfeldt då, men det var ju medvetet). Jag har inte läst så mycket i kommentarsfält på nätet, var ju lite aktiv på några i förra veckan bara för att få uppleva något nytt, men tyckte det mesta var ganska begripligt faktiskt. Nåväl, det bästa är ju om du och alla andra bara läser min bloggs kommentarsfält – där finns all information vi behöver för att fixa till utbildningsväsendet.

 353. […] ett land i förfall eller skämtar Herren med mig? Ni vet ju att man kan bli matematker i Sverige genom att åka snowboard med en genusvetare. Vilket påminner mig om att det är hög tid att komma till […]

 354. […] ett land i förfall eller skämtar Herren med mig? Ni vet ju att man kan bli matematker i Sverige genom att åka snowboard med en genusvetare. Vilket påminner mig om att det är dags att komma till […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: