Axess, DSM, dikt och lite banbrytande genussvammel

Tanja-oper-1073-klipptSom ni vet är jag ganska skadad efter en operation. Jag var ju skadad redan före operationen med en instabil axel men som jag skrev i förra inlägget har den gått ur led flera gånger på några veckor nu än på flera år, och jag har också efter många försök gett upp min vana att gå långa raska promenader, och istället inhandlat en begagnad motionscykel, som inte genererar några stötar som kan få axeln ur led – vilket alltså sker vid vanlig gång sedan operationen. Jag vet inte hur länge det kommer att vara så här. Så jag har ju utlyst bloggpaus men av en slump kom tre publikationer under samma vecka för två veckor sedan (och jag har försökt klistra in dem i tio dagar nu men det har inte gått, men nu gör jag ett försök ståendes vid daton med regelbundna pauser så det blir gjort). Tur detta hann göras före operationen, men nu måste jag ju få upp dem. Det första är en krönika i juninumret av Axess Magasin (temat är ”Det toleranta folket – Sverige är Europas mest invandrarvänliga land”). Jag har redan skrivit om detta tidigare  i inlägget ”Väst driver på fördumningen av Östeuropa så ni som  följt bloggen i några år känner igen det här.  Texten i Axess är något förkortad av utrymmesskäl – jag fick låta den nya chefredaktören ”osthyvla” den som han kallade det (nytt uttryck för mig, men i vilket fall har bara det med kakbakandet hyvlats bort + min personliga berättelse om hur jag skruvade sönder vår telefon på 80-talet). Ni får skrolla förbi det ni känner igen bara och läsa vidare (kursiverar inte, så blir det enklare att läsa):

Från väst till öst (Axess)

Axess-5-2013Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar möttes som radioamatörer och fysikstudenter på 60-talet, min far i Sverige och min mor i Bulgarien. Varje sommarlov fram till de sena tonåren har jag spenderat där. Paradoxalt nog (sett med svenska ögon) var det mina kommunistiska bulgariska morföräldrar som gjorde mig till nationalist, eller fosterlandsvän. Det var kärlek till det egna som genomsyrade vardagen, inte antipati mot någon annan. Förvisso fick man ibland höra om den 500-åriga ockupationen av turkarna och om det illasinnade Väst, men i övrigt var det alltså det egna landet, de egna nationalskalderna, folksångerna, danserna, maträtterna, berättelserna, sångerna, dikterna och sättet att vara på och umgås med varandra som utgjorde livet. ”Vi bulgarer” fick man alltid höra om allt. Om grannfrun hade bakat goda kakor så var det inte kommunistpartiets recept utan det var ”vi bulgarer” som sedan urminnes tider bakat dem, och i synnerhet var den egna familjematriarkens kakor godast. Enligt mannen. Jag är väl medveten om att detta vid ett svenskt genusuniversitet skulle ses som uttryck för kvinnoförakt, liksom nationalskaldernas hyllande av kvinnan som moder, då moderskap i Sverige ju är en kvinnofälla.

Jag tror inte någon hemma märkte något...

Jag tror inte någon hemma märkte något…

Jag fick mig den bulgariska historian muntligt traderad av äldre släktingar, radion spelade alltid bulgarisk folkmusik, discona gör det än idag, och kulturen levdes dagligen, man pratade inte om den som ett fenomen eller granskade den utifrån något perspektiv – den bara fanns där. Jag är medveten om att en del av självhyllandet odlades av kommunistpartiet som ett försvar mot väst. Men när något inte fungerade var det inte staten man vände sig till utan grannarna – därmed odlades en lokal gemenskap där alla kunde bidra med just sina kunskaper. Det gjorde för övrigt också att man lärde sig hur saker fungerade på en grundläggande nivå. Kunskaper som till stor del gått förlorade i vårt moderna samhälle. Jag fascinerades av det. Kanske var det därför jag till mammas förfäran skruvade sönder vår telefon som 7-åring för att ”se hur den fungerade” utifall den skulle gå sönder.

bulgarien-bildOch alla dessa av kommunistpartiet anordnade stora påkostade spektakel vid alla högtidsdagar. Sedan kom man hem till det självföraktande Sverige och fattade ingenting. Här kunde lärarna inte ens organisera en matkö på 20 personer i skolan, än mindre en nationalistisk parad med tusentals elever på det kyrilliska alfabetets dag som direktsändes i TV. Recitera dikter skulle jag också kunna, äldre bulgariska liksom nyare Sovjethyllande. Jag tackar mina morföräldrar för denna fenomenala träning av min minnesfunktion som säkerligen bidragit till delar av mina studieframgångar. Regeln var att jobba hårt med både händer och huvud – högsta betyg i allt var normen. Eget ansvar, disciplin och hårt arbete. Ingenting kommer till dig gratis. Viss kontrast mot den svenska vänster som hade östblocket som föredöme. Ledsen att väcka er ur dvalan – men där fanns ingen kulturmarxism. Partiet invaderade aldrig den privata sfären och det rådde konsensus om att det fanns ett parti man skulle ta hänsyn till, men vänner och grannar emellan fick allt sägas. Man pratade politik då och man pratar politik nu, det finns inget outtalat åsiktsförtryck där man är rädd för vad ens granne ska tycka. För man är fotfarande, nu i än högre grad, kritisk mot etablissemanget.

nevskyJag är glad att jag fick uppleva den tiden och att muren inte föll förrän jag var femton. Sedan började förfallet. Droger, maffia, korruption, fattigdom, hemlöshet, hunger (!), hyperinflation, rotlöshet och utbildningsreformer dikterade från väst. Bilden av vad väst stod för raserades på nolltid. Tillresta akademiker och experter från väst blev utskrattade och ansågs ”totalt okunniga och obildade”. Men den nya eliten öppnade dörren ändå. Man behövde EU-pengarna och pengarna från George Soros Open Society Institute. Nu kom allt postmodernistiskt svammel som alla skrattar åt och ingen tror på, men som politikerna accepterar av ekonomiska skäl. Ännu en elit som sålt sig. Det före detta fungerande utbildningsväsendet är raserat (betänk alla matematik- och fysikolympiader man deltog i, förvisso delvis för att bevisa kommunismens överlägsenhet) och politikerföraktet är mer utbrett än någonsin. Förut skulle en politiker åtminstone ha klassisk bildning inom naturvetenskaperna, kunna sin historia och ha läst en massa kommunistisk litteratur för att bli politiker – nu behöver man inte ens kunna läsa, bara följa EU-direktiv och trycka på en knapp. Likheterna med väst blir alltmer uppenbara – den sk harmoniseringen inom EU har kommit långt.  Väst driver på fördumningen av Östeuropa ovanifrån och jag bara hoppas att den inte slår igenom bland de breda folklagren. Ingenting tyder på det än så länge.

Tanja Bergkvist, fil dr matematik

OBS! Se denna väldigt intressanta 15 minuter långa video ”Är PK värre än kommunism?”

Nästa är en publikation om genusvansinnet i tidskriften DSM  (Debatt, Sanningssökande, Mediakritik) – detta är utklippt rakt av från bloggen, och ni som följt den en längre tid har läst om detta i inläggen Genusväldet intar Södertörns högskola , von Wright och tekoppen ,Genusfysik och konsensuskultur  samt Mitt anförande i Riksdagen”. Detta nummer av DSM har temat ”Sveriges viktigaste opinionsbildare” (beställ lösnummer nr 3/2013  eller teckna prenumeration). Bland annat Pär Ström och Julia Caesar har skrivit artiklar i detta nr av DSM. Här är mitt bidrag:

Genusvansinnet har intagit utbildningsväsendet (DSM)

dsm3-13Vem är generaldirektör för Skolverket idag? Och vem anses lämplig och utses av regeringen som rektor för en svensk högskola? Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet inom naturvetenskaper och matematik, men även vad gäller läsförståelse och stavning går det utför. Man borde ju undersöka vad detta beror på. Och det har man gjort. Ur ett genusperspektiv! Ty det jag kallar den svenska Genusmaffian har lyckats lura i både politiker och en stor (men avtagande) del av svenska folket att en genusanalys är lösningen på det mesta. I synnerhet är ”dekonstruktionen av den hegemoniska maskuliniteten” och av ”den manliga identiteten” en viktig del av lösningen på flera samhällsproblem, inte minst de sjunkande skolresultaten. För mig inställer sig genast två frågor:

1. Hur kommer det sig att svenska elever för en sådär trettio år sedan, när det var mer tillåtet att konstruera en maskulin identitet och när det inte fanns en genusvetare i sikte, presterade bättre?

2. Hur kommer det sig att det i östasiatiska länder och även i östeuropeiska finns många fler kvinnor som väljer att läsa tekniska ämnen och naturvetenskap och matematik vid universitetet – när det där idag inte finns en genusvetare i sikte?

Detta var två av de frågor jag ställde för några år sedan i en paneldebatt i Riksdagen dit jag var inbjuden att debattera mot bland annat Anna Ekström – idag generaldirektör för Skolverket (sedan 2011), och då (2010) ordförande för Delegationen för Jämställdhet i Skolan (DEJA) samt ansvarig för statens offentliga utredning SOU 2009:64 (”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?”) som jag hade läst och skrivit om på min blogg. Jag hoppas verkligen att politikerna själva läser de rapporter de beställer? Ty innehållet omsätts inte sällan i praktisk handling. Så jag hoppas verkligen att de följer upp sin egen verksamhet. I år utsåg regeringen även Ekström till ordförande för Linköpings universitets styrelse.

man

Pojkar blir till män och män blir till galningar som pratar och pratar, det vet alla – inte minst jag som själv är så tystlåten 🙂

Det talas i utredningen om att pojkar tar plats ”genom att prata utan att räcka upp handen”. Jag anser inte att lösningen på detta är en ”dekonstruktion av den manliga identiteten” (hur gör man det? En daglig hormonspruta till alla pojkar i skolan?) utan detta är ett disciplinärt problem som man löser genom att helt enkelt inte ge den elev ordet, som pratar utan att räcka upp handen. Man kan även utvisa personen ur klassrummet (om det inte är olagligt idag – det kan ju vara ett kränkningsbrott – jag har inte hängt med i lagstiftningen där) eller helt enkelt ge någon annan, som räckt upp handen, ordet. Jag vet inte riktigt hur, men när jag gick i skolan på 80- och 90-talet så fungerade det här med handuppräckning. Våra lärare behövde inte gå kurser i genus, queerteori, HBT och leka värdegrundsrollspel med en genuspilot (ja det yrket finns – googla själva!) för att hålla ordning i klassrummet. Ändå bestod halva klassen av elever med en maskulin könsidentitet.

Låt mig citera några talande stycken ur den statliga utredning SOU 2009:64 som debatterades, och där Anna Ekström sade sig ”stå bakom varje ord i rapporten” efter (!) att jag citerat dessa stycken. Diskussionen handlade om att pojkar presterar 10% sämre än flickorna.

Sid 16:  ”Brist på kunskap och medvetenhet leder tyvärr ofta till en oförmåga bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

Sid 46: ”En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus.”

Sid 220: ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation” (observera – i innehållet).

Man kan verkligen fråga sig hur kinesiska skolbarn lyckas utan att dekonstruera den maskulina identiteten - en stor gåta....

Man kan verkligen fråga sig hur kinesiska skolbarn lyckas utan att dekonstruera den maskulina identiteten – en stor gåta….

Sid 237: under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att få sin heterosexualitet ifrågasatt .”

Björklund och Anna Ekström. Hur trovärdig är han? Något att betänka noga inför nästa val - där skolfrågan är bland de viktigaste

Björklund och Anna Ekström. Hur trovärdig är han? Något att betänka noga inför nästa val – där skolfrågan blir allt viktigare för allt fler. I synnerhet alla föräldrar.

Väldigt konstiga förklaringar till pojkars underprestationer. Jag påpekade att problemet inte är att pojkar underpresterar med 10 procent jämfört med flickorna utan att alla (nästan) svenska elever underpresterar – både i ett internationellt (åtminstone europeiskt) perspektiv och i ett tidsmässigt perspektiv. Det är det vi ska analysera. Och som sagt, de två frågor som infann sig och som jag radade upp ovan verkade inte kunna besvaras, eller åtminstone fick jag inget svar från Anna Ekström, idag generaldirektör för Skolverket och vars analys av pojkars underprestationer alltså kan utläsas ovan. Lycka till med att ordna upp i skolan och lycka till med att höja resultaten – Skolverket har vårt fulla förtroende och vi hoppas se alltfler genuspiloter, genuscoacher, genusstrateger, förändringspiloter, genuskonsulter, värdegrundskonsulter och andra experter höja resultaten inom exempelvis matematik  – det här är definitivt rätt metod!

Moira von Wright. Det finns galna professorer - men de är galna i bemärkelsen kreativa. Här har vi ett exempel på samhällsdestruktiv galenskap...

Moira von Wright. Det finns en del galna professorer – men de är galna i bemärkelsen kreativa. Här har vi däremot ett exempel på samhällsdestruktiv galenskap…

Låt oss vandra vidare i det svenska utbildningsväsendet. Moira von Wright är idag rektor för Södertörns högskola (utsedd av regeringen).  Innan dess har hon undervisat och forskat vid Lärarhögskolan och disputerat i pedagogik. Fram tills hon tillträdde som rektor för Södertörns högskola 2010 var hon anställd som professor i pedagogik vid Örebro universitet. Von Wright har skrivit en rapport till Skolverket – en rapport som idag rekommenderas som ”Genus- och jämställdhetslitteratur relevant för lärarutbildare” vid flera svenska universitet. Rapporten har titeln ”Genus och text –  När kan man tala om jämställdhet i läromedel?” (utgiven 1999). Där har von Wright gått igenom fysikläromedlen för gymnasieskolan och kommit fram till att anledningen till att flickor tycks mindre intresserade av fysik ligger i själva ämnets karaktär och den manliga rationalitet ämnet anses präglat av. En stor del av  det traditionella kunskapsstoffet måste plockas bort och ersättas med en ”vardagsförståelse” vilket von Wright menar att flickor skulle tjäna på – vilket säger en del om vad von Wright själv har för kvinnosyn.

..en galenskap

…en galenskap som de här personerna uppmuntrar och verkställer.

Hur regeringen kan tillsätta en person med denna rapport på meritlistan är en gåta för många matematiker och fysiker, som uppmärksammade rapporten i media, så att regeringen skulle ha tid på sig att hitta en mer lämplig kandidat. Regeringen valde dock (2010) att gå på Södertörns högskolas styrelses linje. Det är därför lite av hyckleri att nu inför kommande val prata om skolans problem och hur man nu ska göra Sverige till en kunskapsnation (för femtioelfte gången?). Allt det där pratet känns inte längre trovärdigt. Man säger en sak och gör något helt annat. Tomt prat kombinerat med fortsatt absurda handlingar – det är vad jag ser. Några slutsatser från rapporten – citaten talar för sig själva, kommentarer är helt överflödiga. Varning för högt blodtryck hos känsliga läsare, och bär i minnet att denna rapport på intet sätt hamnat i skymundan utan används i lärarutbildningen (!):

Sid 7: ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

Sid 59: ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.”

Sid 64: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

Sid 65: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

atom4Sid 16: ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna.”

Sid 24: ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.”

Sid 24: ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

Sid 65: ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.”

Man kommer osökt att tänka på Poes law´: ”The core of Poe’s law is that a parody of something extreme by nature becomes impossible to differentiate from sincere extremism. A corollary of Poe’s law is the reverse phenomenon: sincere fundamentalist beliefs being mistaken for a parody of that belief”.

einsteins-formelKan en inspirationskälla för von Wright vara filosofen, lingvistikern och psykolanalytikern Luce Irigaray (född 1930 i Belgien) som haft stort inflytande på den feministiska rörelsen i Europa? I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt social-konstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc^2 är sexistisk! Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.

Rena galenskapen. Men fortsätt ni gärna att prata om Sverige som en kunskapsnation kära politiker, och förvånas varje gång ni ser att resultaten sjunker, och fortsätt att tillsätta de här personerna på viktiga poster, och förvånas sedan över varför resultaten fortsätter att sjunka. Det går bra för Sverige. Sverige är världsledande. I galenskap.

Tanja Bergkvist, fil dr matematik

Påminner om att von Wright även ingår i Forskningsberedningen, som är ett rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor (!). Som man bäddar får man ligga osv.

Minns ni dikten jag la in nederst i förra inlägget och som  fick återpubliceras om källa angavs? Tidningen Nya Tider har publicerat den:

Dikt nya tider

Han är för tung för mig just nu - tror ni jag gett honom för mycket tonfisk och leverpastej?

Han är för tung för mig just nu – tror ni jag gett honom för mycket tonfisk och leverpastej?

Avslutar med att glädja er med min senaste genusartikel, som jag också skrivit för länge sedan men som ännu inte publicerats i den ansedda Tidskriften för Genusvetenskap – vilken fräckhet, den är ju banbrytande, normbrytande och psykbrytande på samma gång och uppfyller därmed alla kriterier för publikation! 😉 Under denna tuffa och handikappade period av mitt liv när jag måste sova sittande, ha armen bunden, klämda nerver, larmknapp på benet och inte ens kan öppna en burk med kaffe själv för att förbli hyperaktiv, och ha ett rullande schema med axelvakter som måste dra i min hand en gång i timmen när den är på väg ur led, knappt kan gå, och fått ställa in alla mina sommarplaner, försöker jag ändå hålla humöret uppe, och tro inte för ett ögonblick att min hjärna lagt ner bara för att jag knappt vågar eller kan röra mig (jag kan ju röra mig, men det är inte värt det när axeln går ur led – kan inte ens lyfta min 5 kg tunga perserkatt, det slutade i en olycka en gång, så han är lite sur nu att jag inte jämt och ständigt bär runt på honom som jag brukade), tvärtom kan det vara nyttigt att hinna nätverka och kommunicera istället, så jag lånar ut min hjärna till andra så länge, till dess jag kan skriva igen själv. Just det – genusartikeln, här är den, och den föranleddes av att ”Tidskriften efterlyser nu abstracts eller artiklar på följande tema:

Oldies Goldies” – Redaktionen noterar att en rad om- och nyläsningar av feministiska och genusvetenskapliga klassiker publiceras mer eller mindre kontinuerligt… Temat är öppet för kritisk nyläsning, hyllning, samtids- och dåtidsreflektion. Redaktionen ser gärna nyläsning genom radikala metodologiska och teoretiska grepp, där äldre text betraktas genom en lins med vetenskaplig hemhörighet någon helt annanstans än där den äldre texten producerades.

Abstract: Skicka ditt abstract på minst 300 ord till tgv@liu.se”

Galenskap

Jag kan också producera galenskap – hur svårt kan det vara?

Det tog nästan fyra långa minuter att forska fram ett genusresultat, med hjälp av The Postmodernism Generator där man kan slumpa fram nya intressanta forskningsartiklar som kombinerar gamla klassiker som redan är inmatade, och sedan lägga till lite eget svammel. Det var lite ansträngande faktiskt, jag fick trycka på refresh-knappen F5 flera gånger tills det kom upp något intressant! Och sedan fick jag klippa ut den intressanta artikeln och klistra in den i Google translate – manuellt! Vilket slitgöra, jag förstår nu att det måste vara tufft att vara genusforskare, hur vet man vilken artikel man ska välja av alla och kan man lita på att Google Translate inte förvränger någon djup insikt? 😉 Eller kanske skapar någon ny insikt ska jag säga – vad intressant, man behöver ju inte alls använda sin egen hjärna – ett helt nytt genusforskningsfält har öppnats upp. Det här introducerande svamlet är alltså en del av artikeln, så ni inte tror något annat. Men här är titeln – det gäller att skriva lika organiserat som genusvetarna:

Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox (refuserad av genusmaffians kontrollorgan)

Av: Tanja Bergkvist, Fil dr matematik

Subdialektisk feminism attackerar och dekonstruerar bakverk

Subdialektisk feminism attackerar och dekonstruerar bakverk

”Sexuell identitet är oupplösligt meningslös”, säger Debord. Är han mentalt störd? Utgångspunkten för en postsexuell rationalism innebär att sammanhanget är en produkt av Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan. Ämnet är kontextberoende i en prekulturell rationalism som innehåller språket som en paradox. Men Lyotard främjar användningen av subdialektisk feminism för att attackera bakverk. Det gör inte jag. Mina föremål interpoleras till en patriarkalisk berättelse som innehåller verkligheten som en maskulin paradox. Man kan säga att Marx antyder användandet av ett patriarkaliskt paradigm med en inneboende irrationalitet för att dekonstruera klasskillnader. Men jag menar att den efterföljande meningslösheten av ett patriarkalt medvetande existerar och befäster hjärnaktiviteten. Utgångspunkten för expressionism innebär att berättande kan användas för att befästa kapitalismen, men bara om sanningen är skild från språk, och om detta inte är fallet, är sexualiteten en social kommentar.

marx”Klass är omöjligt”, säger Marx. Vad i helvete menas? Å ena sidan, om diskursen gäller, måste vi välja mellan subdialektisk feminism och postsexuell socialism. Samtidigt kan antagandet av realism innebära att verkligheten är en burk, särskilt om Marxs kritik av subdialektisk feminism är ogiltigt. Burroughs analyserar ett subdekonstruktivt paradigm för verkligheten, i biljetten som exploderade, men bekräftar subdialektisk feminism. Därför är föremålet extrapolerat till en konstruktivistisk liberalism som inkluderar narrativitet som helhet. ”Kultur är i grunden död”, säger Lyotard. Det karaktäristiska temat i min kritik av realism är en subkulturell verklighet, där ett dominerande begrepp är skillnaden mellan mark och figur, manligt och kvinnligt, sexuellt och onormalt. ”Sexualiteten är en juridisk fiktion”, säger Derrida. Debord föreslår att man utnyttjar realism för att analysera och ändra sexuell identitet. Således innebär detta att subdialektisk feminism som konst syftar till att ta makten av proletariatet där realismen utnyttjas för att attackera verkligheten.

Patriarkalt berättande?

Patriarkalt berättande

I verk av Tarantino  är ett dominerande begrepp skillnaden mellan öppning och stängning. Men Gaiman upprepar det postkulturella paradigmets diskurs, där han även dekonstruerar den strukturella kapitalismen som varken går att öppna eller stänga eftersom locket fastnat. Därför håller Foucaults essä med om att neostrukturell objektivism har betydelse. Ämnet är interpolerat till en strukturell kapitalism som inkluderar sexualiteten som en irreversibel paradox. Flera dekonstruktioner av löpsedlar, ekonomi och senare meningslösheten, när man undersöker paradigm av berättande, ställer oss inför ett val: antingen prepatriarkalt berättande eller dra slutsatsen att målet med konstnären har en betydande form. Därför är det karakteristiska temat bryggan mellan klass och kön, paradox och mening. Men om expressionism har en brygga så är den postsexuella realismens berättelse utrustad med ett figurativt verktyg.

Ser ni ut så här efter att ha läst igenom min artikel? Jag såg ut så här efter att ha skrivit den i alla fall...

Ser ni ut så här efter att ha läst min artikel? Jag såg ut så här efter att ha skrivit den i alla fall…

”Språket är elitistiskt”, säger Lacan. Men vad fan är inte det? Om man undersöker subkulturell dialektisk teori, måste man snart välja: antingen subkulturell dekonstruktiv teori eller dra slutsatsen att klass, något paradoxalt, har en inneboende mening. Med tanke på att verkligheten är lika med språket främjar Debord användningen av konstruktiva paradigm för att läsa sexuell identitet. Foucaults modell av subkulturell dekonstruktiv teori hävdar att det kollektiva klarar av sanningen. Det tror inte jag, sanningen om könet måste mörkas för folket, eftersom sexualiteten är en paradox som vill ta makten av proletariatet, som jag visat ovan. Ty om man undersöker det strukturalistiska paradigmet av diskursen, står vi inför ett val: antingen neokonstruktiv sublimering eller dra slutsatsen att verkligheten måste komma från skillnaden mellan skapande och dekonstruktion av rådande ordning. Klass har betydelse, men bara om sanningen är utbytbar med språket, om så inte är fallet, kan vi anta att berättelsen är en produkt av textmässig rationalism utan sexuella begär.

Referenslista: Pomo + min egen galenskap.

Ni får stanna i det där gråa dammolnet tills min axel är lagad

Är det ok om ni måste bo i det där gråa dammolnet tills min axel är lagad?

Det faktum att artikeln nobbades av genussamfundet befäster dess karaktär som normbrytande och före sin tid i en tid vid det svarta hålets händelsehorisont  där tiden står lika stilla som hjärnverksamheten hos en aktiv PK-politiker i Almedalen, vilket betyder att mina tankar lyckats fly och därmed är starkare än det svarta genushålets gravitationsfält. Denna fysikaliska insikt strider inte mot någon lag eftersom tankarna ju inte består av partiklar, åtminstone inte mina, däremot kan en partikulär tanke hos genusmaffian manifestera sig som en våg – därav första, andra och tredje vågens feminism osv. Genusvågorna är inte bakgrundsoberoende och därför kan vi bli av med dem genom att dekonstruera hela rumtiden medan de dekonstruerar könet – först klar vinner, och för övrigt kan man genom att sända ut ett polariserat vågburet budskap släcka ut alla genusvågor på nolltid – något som nästan redan skett. Nästa genusartikel ska handla om hur detta gick till – när det är överstökat – vi kan ju inte gå händelserna i förväg så länge vi befinner oss vid det svarta hålets rand där tiden ju står stilla och där vi alla sitter fast tills mitt nästa inlägg kommer upp, vilket beror på hur mina luxationer utvecklas och hur snabbt jag kan få tag i en kirurg som åtgärdar det multidirektionella problemet. Men vi kan ju ses på kommentartsfältet under tiden, som vanligt. 🙂

Relaterat: Filosofiska rummet om genusvansinnet i akademin – jag och Svante Nordin sätter genusmaffians hantlangare på plats. Och glöm inte se videon efter Axessartikeln överst i inlägget– mycket viktig intervju! Här kommer en annan video – en hyllningsvideo till Bulgarien:

Annons

230 Responses to Axess, DSM, dikt och lite banbrytande genussvammel

 1. dolf skriver:

  har inte läst alltihop (ännu), men bra att du fortfarande är vid liv.

 2. @Benanderii skriver:

  Underbart Tanja, jag orkade inte läsa allt på grund av snyftningar vid läsning av första delen om Moira von Wright och Anna Ekström som förbyttes i skrattkonvulsioner vid läsning av ditt papper som sanslöst refuserats av genusmaffian.

  Just nu ryser jag av olust vid tanke på att Sverige i framtiden kommer att ha världens mest genusmedvetna folk med vetare som kan allt inom genusmetodik. Högt bildade personer som går omkring på gatorna och letar mat i tunnorna som blivit över efter hjälpsändningar från utlandet. Vi kommer förmodligen att helt förlora kompetensen att försörja oss själva men vi kan allt om genus.

  Omvärlden kommer att beskriva oss som dårar och hinner vända skutan innan det är försent för dem med.

  Du dyra enfald!

 3. Nils Jungenäs skriver:

  Jag älskar att ta del av andra människors kunskaper och erfarenheter. Det vidgar mina vyer och ger perspektiv till mina egna erfarenheter och kunnskaper.

  Mer sånt här Tanja!

  …och ta hand om dig för allt i världen!
  Varför känns det som att sorg och olycka alltid drabbar de bästa människorna här i världen?

 4. Nils Jungenäs skriver:

  Angående din fråga…

  Det beror nog på vem du frågar, men generellt kan man nog säga att en katt öht inte kan få för mycket leverpastej eller tonfisk.

 5. Ekvalist skriver:

  Härligt inlägg. Jag gillade särskilt DSM-artikeln, den var väldigt tänkvärd. Krya på dig!

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, klart jag är. 🙂 Det är tufft, men det kommer att ordna sig…

  Ekvalist,tack! Det var bara kopierat från gamla inlägg, men vem har plöjt mina 1.500 sidor blogg? Bara Galne Gunnar kanske, och Aktivarum. Någon mer? 🙂

  Nils, men mina katter är snart 16 år, så de har svårare för torrfoder och då är det mjuk mat som gäller. Vad gör man inte för sina sötnosar? 🙂 Han är perfekt! Mjuk och varm och gosig katt men kan inte lyfta honom med den friska armen pga jag då får lite dragning åt något håll så den andra går ur led. Inte mkt jag kan göra alls och axeleländet upptar all min vakna tid. 😦 Tack, jag ska ta hand om mig, men jag kan inte operera mig själv. Men jag får göra det jag kan, hjärnan funkar iaf fortfarande, får inte heller låta det här tära för mycket på den, så det gäller att försöka distrahera sig och lyssna på radio el läsa ngt el se ngt på TV de gånger man inte är upptagen med att klara vardagen, får en urledvridning, har klämda nerver, smärta, tappar känseln, ordnar schemat med axelvakter, och rent allmänt försöker göra helt triviala saker som förut tog en millisekund men som nu blivit stora projekt. Jag borde ta patent på flera uppfinningar jag gjort faktiskt 🙂 – om någon annan nu också har det så här.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  @Benanderii, haha ”skrattkonvulsioner vid läsning av ditt papper som sanslöst refuserats av genusmaffian.” – vad roligt att den roade dig, visst var den välskriven? 😉 Hur vågade de refusera den och sabba min genuskarriär – ska klaga hos regeringen. 😉

  ”Högt bildade personer som går omkring på gatorna och letar mat i tunnorna som blivit över efter hjälpsändningar från utlandet. Vi kommer förmodligen att helt förlora kompetensen att försörja oss själva men vi kan allt om genus. Omvärlden kommer att beskriva oss som dårar och hinner vända skutan innan det är försent för dem med.”

  Du har helt rätt, det är ditåt det går. Väl sammanfattat – ska ta upp detta med regeringen också! Förr eller senare måste den ju börja diskutera med folket.

 8. Stefan Månsson skriver:

  Hej Tanja! Alltid lika härligt att läsa dina funderingar.
  Jag har själv funderat över den dumhet som genomsyrar argumentation från Sverigedemokraternas kritiker. Jag anser att för det mesta finns det en klar skillnad mellan logik förnuft och demokratiska västliga värderingar vi vant oss vid i ett öppet samhälle.
  Motsatsen som jag absolut inte vill se i Sverige eller ens i Europa
  representeras av ondskan. Här har den verkligen firat triumfer:
  http://www.ajuaa.com/lookme/play.php?vid=153
  OBS ej för känsliga läsare!

  Ja det är ett hemskt klipp men jag tror att man måste förstå den inneboende ondskan i denna religion

 9. Sandra skriver:

  Halvvägs in kan jag inte låta bli att skratta åt de absurda citaten, de är ju som hämtade direkt från en sketch med John Cleese. Kort därefter infinner sig oron… För stunden känner jag mig något lättad över att inte ha egna barn. Men tycker det är förskräckligt att min systerdotter om 5-6 år inte ska kunna få någon utbildning värd namnet.

 10. J. Engstrom skriver:

  Kul och intressant att se Dig tillbaka pa bloggen! Eftersom Du laser kirillitsa kommer haer ett citat fran en sovjetisk film som jag tycker passar Dig: ”Комсомолка, спортсменка и – просто красавица”

  Krya pa Dig!

 11. Bosse skriver:

  ”Hälsan tiger still”, jo man inser vad livet är och vad som är essentiellt, först när hälsan sviktar.

  Självklart ska Tanja primärt ta hand om sin hälsa, så även sin familj.
  Inkluderar katterna i familjelivet.

  En vacker dag så återkommer Tanja, med frenesi, allt för att bekämpa genusvetenskapens totala idioti.

  Må hälsan stå dig bi, Tanja!

 12. Roger Klang skriver:

  Jag älskar att du tillsynes är outtröttlig och oerhört patriotisk. Men du vet att anledningen till att du får synas och märkas i gammelmedia är att

  1) Du är kvinna
  2) Du har en utländsk förälder

  Du har kvoterats in i smeten. Men det är bara bra, då har vi en mullvad.

  Roger Klang

 13. huggbeaver skriver:

  Jag uppskattade det du skrev om livet i socialistländerna i öst. Har förmånen att sedan snart 20 år vara gift med en rysk kvinna och hennes berättelser från det sovjetiska samhället står i skarp kontrast mot det svenskar (och jag med) fått lära oss i skolan och av våra korrupta politiker.
  För bara någon dag sedan gjorde några kvinnor ur feministgruppen Femen ett barbröstat uppträdande i en moské i Sverige. Undras om deras tilltag får samma (positiva) respons som Pussy Riots utspel i Moskva??

  Jovisst, ja. Behöver npgon ingen sommarrysare – det räcker att läsa vad Moira von Wright anser om fysikundervisningen …

 14. Claes-Peter skriver:

  1: Man borde inte läsa sådant här innan man ska gå och lägga sig för att sova!
  2: Tanja ser ju moderiktigt kinky ut i sin nya outfit!
  3: Undrar om det skulle sälja om man författade en bok kallad:”50 nyanser av rött” – alltså från det allra ljusrosa hos en överklass-sosse som är rik som ett troll, över till det allra blodrödaste killing-fields-röda?
  4. Så nu är kunskap våld? Nyss gällde ju ”Kunnskap är mackt”, typ. Att det är en våldshandling att säga emot en legitimerad feminist är en kunskap jag fick nu i vår, och att det är hat att inte hålla med.
  5. Ofta undrar jag om jag drömmer mardrömmar eller har blivit drogad eller bara förlorat kontakten med verkligheten och blivit komplett vansinnig. Med omtanke om mitt arma fosterland önskar jag nästan att det vore så, men…? Skolöverstyrelsen är i sanning ett första klassens dårhus. Jag har gått och hoppas på att de sista gamla kommunisthippisarna från 68-vänstern skulle bli tvångspensionerade, men i sann Sci-Fi–anda så har de tydligen smittat eller injekterat transplantat i de yngre så de också har blivit andliga zombies.

  Profeterna har redan förutsett allt!
  HARRISON BERGERON by Kurt Vonnegut, Jr.
  http://www.tnellen.com/cybereng/harrison.html

  ”THE YEAR WAS 2081, and everybody was finally equal. They weren’t only equal before God and the law. They were equal every which way. Nobody was smarter than anybody else. Nobody was better looking than anybody else. Nobody was stronger or quicker than anybody else. All this equality was due to the 211th, 212th, and 213th Amendments to the Constitution, and to the unceasing vigilance of agents of the United States Handicapper General. /…/”

  ”/…/ ”Ladies and Gentlemen,” said the ballerina, reading the bulletin. She must have been extraordinarily beautiful, because the mask she wore was hideous. And it was easy to see that she was the strongest and most graceful of all the dancers, for her handicap bags were as big as those worn by two-hundred pound men.

  And she had to apologize at once for her voice, which was a very unfair voice for a woman to use. Her voice was a warm, luminous, timeless melody. ”Excuse me-” she said, and she began again, making her voice absolutely uncompetitive.

  ”Harrison Bergeron, age fourteen,” she said in a grackle squawk, ”has just escaped from jail, where he was held on suspicion of plotting to overthrow the government. He is a genius and an athlete, is under-handicapped, and should be regarded as extremely dangerous.” /…/”

 15. Fredrik skriver:

  I videon om PK och kommunism nämner han en pridefestival i Belgrad som ett tecken på det intellektuella förfallet i öst. Är det en värdering du delar, att en ökad tolerans mot homosexuella är en del av förfallet i väst, som nu sprider sig till öst? Visst är det tacksamt att göra sig lustig över beröringsskräcken i t.ex Sverige gentemot nationell identitet och kultur, men värderingarna i den där videon är ju långt inne på det bruna fältet. Olustigt och tråkigt, hoppas du tänker till där, du har gjort mycket annat bra.

 16. Christian Andersson skriver:

  Kära Tanja,

  Varför kan man inte börja brev på det sättet på svenska, ens när man tror sig mena det?

  Varje gång det kommer ett nytt alster från dig uppstår något av en högtidsstund för alla oss andra. Till och med handikappad och nedbruten lyckas du producera, som genom ett under!

  Jag tror att jag har många med mig när jag önskar att någon gång få se dig aktiv på Google+. Tills det händer får man nöja sig med att själv dela inläggen, även om det då bara blir till min högst begränsade skara:

  https://plus.google.com/u/0/108058093660462487115/posts/MpfpCyLFWr5

  Men koncentrera dig nu på att bli återställd, så att du kan komma upp i din normala produktivitet!

 17. elwee skriver:

  Det är djupt tragiskt att se hur landet förfaller kunskapsmässigt och hur den stora massan hålls i total okunskap om detta.
  Den som inte aktivt söker information blir matad med desinformation, vinklad information, snuttifierad information och, ibland, rena lögner.
  Det finns dock ett litet ljus i mörkret i form av den alternativa media som växer upp i form av nätforum och papperstidningar som Dispatch International, DSM och Nya Tider. Kanske skutan Sverige går att gira innan den för evigt är satt på grund …

  Sedan undrar jag över en sak som kanske någon här har information om. 2013-01-01 lades Högskoleverket ner. Sannolikt spelade uteslutningen ur det europeiska samarbetet en viss roll i den nedläggningen, en uteslutning som baserades på det faktum att flera utbildningar höll för låg kvalitet.
  Såvitt jag vet skulle Högskoleverkets uppgifter tas över av två nya departement (myndigheter?) och vad håller dessa på med?
  Vad gör de för att återupprätta utbildningsnivån i landet?
  Varför är det knäpptyst om dessa nya aktörer?
  Är högre utbildning irrelevant i Sverige numera?
  Ska alla bli genuspedagoger?
  Det är numera känt (även för mig) att Sverige redan är överbefolkat om man har ambitionen att vara självförsörjande på livsmedel. Därför är vi beroende av att ha en fungerande export så vi kan importera frukt och grönsaker från Sydeuropa och (halalslaktat?) kött från (hemliga?) länder.
  Om man nu måste exportera något; kan man exportera genuskunskap som bevisligen sänker kunskapsnivån för det mottagande landet?

 18. mach skriver:

  Aftonbladet startar en motreaktion mot Avpixlat kallat ”Politism” som ska vara en plattform för unga med vänstersympatier. !3:52 – 20:20
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3227&artikel=5581249

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, alla vet att jag står för det sunda förnuftet och har över halva befolkningen med mig – därför får jag synas. 😉 Och får och får, jag har faktiskt inte testat att skicka in någon artikel i någon tidning sedan SVD 2009. Bortsett från Axess då givetvis. Och tyvärr har jag missat extremt mycket, massa medier, både svenska och utländska, som sökt mig i tre år utan att få tag i mig. Det senaste var ju Filosofiska Rummet 2010 och studio Ett 2011. Men glädjande nog så fortsätter det dock att komma in förfrågningar hela tiden, så det är aldrig för sent. Jag vågar stå för det jag tror på med namn och bild, kanske är det därför? Har du förresten missat att jag inte har ”tillräckligt tydlig” (nytt begrepp sedan några år) invandrarbakgrund? För att ha det måste man ha minst en utomeuropeisk förälder, och det har inte jag. För övrigt är det alltför få i det här landet som öppet vågar stå för det de tror på och då får väl jag offra mig, fast det gör jag gärna – bara ni reser en staty över mig på Stureplan eller Mynttorget sen. 😉

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ang din kommentar ”I videon om PK och kommunism nämner han en pridefestival i Belgrad som ett tecken på det intellektuella förfallet i öst. Är det en värdering du delar, att en ökad tolerans mot homosexuella är en del av förfallet i väst, som nu sprider sig till öst? Visst är det tacksamt att göra sig lustig över beröringsskräcken i t.ex Sverige gentemot nationell identitet och kultur, men värderingarna i den där videon är ju långt inne på det bruna fältet. Olustigt och tråkigt, hoppas du tänker till där, du har gjort mycket annat bra.”

  Nej, jag delar definitivt inte värderingen att en ökad tolerans mot homosexuella är en del av förfallet. Vad mig anbelangar är var och en fri att ha den sexualitet denna råkar vara född med (jag tror inte att sexualitet är en social konstruktion). Problemet jag ser är snarare en översexualisering av hela det offentliga rummet – även vad gäller heterosexuella relationer. Det är bara att slå på TV 5 och se vad Fråga Olle Dokumentären visar (gör det!). En vulgarisering och överexponering av sexualitet som påverkar i synnerhet unga – som känner ”krav” och sedan mår dåligt över att göra saker de inte vill eller är redo för (exempel: en tjej på tv berättade i en intervju att hon egentligen inte ville ha sex ännu med sin kille, men fick veta att han i så fall skulle göra slut för att kunna ha någon som ställer upp på sex, varpå hon ställde upp regelbundet mot sin vilja för att inte förlora den hon var kär i – hur mår hon av det – på sikt? För att inte tala om att man ju även ska uppmuntras att redan som ung nischa sig sexuellt och prova på allt i Fråga Olle Dokumentärerna osv).

  Minns ni TV-programmet Skolfront för några år sedan? Här skrev Skytte om det http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-ar-faktiskt-inte-riktigt-klokt_3700293.svd Jag såg Skolfront-programmet och tyckte inte heller det var klokt. Sedan undrar man varför unga kallar varandra för könsord och känner press att göra saker de inte vill. För att verkligen förstå bör man se programmet – där en från RFSU kommer in och pratar om ”kuk”, ”fitta” och ”rövsex” osv till högstadieungdomar. Föräldrar fick inte närvara. Så mitt problem (och problemet för många i väst – se hur de unga mår) är en skadlig översexualisering. Även många genusvetare instämmer nog i detta, samtidigt som vissa faktiskt, säkert utan att mena något illa, bidrar till den här utvecklingen.

  Förresten, vad är ”brunt” i den videon? Han pratar ju om utbildningsreformer dikterade från väst osv och jämför yttrandefrihet här i väst med den i Östeuropa före -89. Nu skulle jag kunna se om videon, kan den inte utantill, men kan inte i nuläget minnas exakt allt, så om du tar upp vad som är det ”bruna” så kan jag svara på vad jag tycker i den specifika fråga eller frågor du har i åtanke.

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, kollade i fem sek, var inte beredd på det där. 😦 Jo världen tycks full av ondska, ganska nedslående om man samtidigt vill tro att det goda och rätta alltid segrar. Jag måste iaf tro det om jag ska fortsätta, man måste ändå känna att mänskligheten är värd att kämpa för.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Sandra, ja det är illa ställt med skolan, finns nästan ingen politiker som inte säger det längre. Sedan undrar man varför unga lider av psykisk ohälsa. Jag kan svara på det (iaf en liten del av det – helheten är för komplex för att jag ska kunna ta det med ett pekfinger på tangentbordet nu): skolan slösar de första nio åren av elevernas liv, och en dag vaknar de till på gymnasiet till nationella prov och insikten att de måste besitta kunskaper de inte har (eftersom lärarkåren inte heller besatt dessa kunskaper eller var beredd att förmedla dem) och då blir de stressade – plötsligt inser eleverna att de på nolltid måste ta igen 10 års kunskaper som den kravlösa skolan i all sin omtanke glömde att förmedla. Nu är inte allt hemskt med svensk skola – det finns många bra saker också, och det är synd att man med all materiell standard och möjlighet till framgång inte utnyttjar detta, Sverige är inget fattigt land och vi hade kunnat ligga mycket långt fram – det är absurt och paradoxalt att de rikaste länderna har de sämsta skolorna. Därav hjärnimport från Asien samt elitskolor för utvalda vars föräldrar pushar och peppar dem då inte lärarkåren gör det.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  J. Engstrom, ha ha, tack! 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Bosse, hälsan blir ok om jag bara får axeln fixad. Klart det är ett hinder att vara fysiskt handikappad men frenesi är det fullt av i min hjärna som alltid! 🙂

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, det där är 40 min jag inte har just nu – du kan inte sammanfatta vad kontroversen handlar om, argumenten? Nu när jag är skadad har jag svårt att sätta mig in i allt. Just nu är mitt stora problem att få axelvakten här att öppna en burk tonfisk till katterna och sedan byta kattsanden tillsammans utan att axeln går ur led… Men om du tar upp vad det är för kontrovers kort så kan jag ju ge min syn. Eller måste man se videorna för att förstå ngn helhet?

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  huggbeaver, ja de blev väl åtalade för förargelseväckande beteende? Missade TV-nyheterna men läste om det på text-TV, finns det någon video på tilltaget? Har inte följt media i den frågan men har känslan av att det tystas ner. Var är FI mfl?

 27. Roger Klang skriver:

  Ja Tanja, du håller vatten, i.e. du har det som krävs. Men det skadar inte att du är kvinna och har en utländsk förälder, även om din mor är Europe. Europeer är kristna och de brukar till skillnad från många andra bli svenskar efter någon eller några generationer. Statsmedia ger invandrarbarn mer slack, typ Andreas Heinö Johansson. Jag klagar inte.

  Roger Klang

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, förstår inte meningen ”Statsmedia ger invandrarbarn mer slack, typ Andreas Heinö Johansson. Jag klagar inte.” Vad har Heinö med ngt att göra och vad betyder ”slack”?

 29. Roger Klang skriver:

  Slack är Amenglish och betyder att någons åsikter tolereras mer, eller att de låter någon hållas utanatt att sätta igång skitkastarmaskinen. Heinö är en moderat invandringskritiker men hade han vatit helsvensk så hade han inte tillåtits att framföra något som liknade invandringskritik.

  Roger Klang

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, ha ha, ja men isf vill jag inte vara moderiktig, är rejält trött på att ha armen låst natt och dag med ständigt klämda nerver till följd… Snart förtvinar hela armen… Hm, undrar var Freedomfest-videorna tog vägen – måste nog kolla mail och se om Klaus skickat ngt. Han har tidigare skrivit det blivit förseningar, ska ta och kolla upp det. Rolig poäng i din kommentar i förra inlägget jag såg just om folsyra som fool’s acid, men jag minns ett reportage på rapport för ngt år sedan om att barn som presterade bättre i skolan hade mer folsyra i blodet. Google googla… här: http://www.svt.se/nyheter/sverige/frukt-och-gronsaker-ger-battre-betyg och enligt den utmärkta Näringsmedicinsk uppslagsbok är den främsta källan lever (men jag äter inte det, bara katterna som får leverpastej här) och andra främsta källan är kikärtor. Det äter jag ju nästan varannan dag, måste vara därför jag är så smart ju! 😉 Ekologiska dessutom, kostmedveten som jag är. Citat: ”När forskarna jämförde 15-åringarnas folatnivåer med deras betyg i tio kärnämnen i nian, fann de att ungdomar med höga folatnivåer hade i genomsnitt 20 betygspoäng fler än de med låga nivåer.”

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, jaha, är inte Heinö helsvensk? Vad har han för påbrå? Jo, någon måste tillåtas framföra sådan kritik även från det du kallar statsmediahåll. Annars tappar de kontrollen över debatten till aktörer där de inte har insyn. Är en mycket medveten strategi från etablissemanget faktiskt.

 32. Roger Klang skriver:

  Jag tror att han är halvungrare. Jag umgicks med en halvungrare i min ungdom faktiskt.

  Roger

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Christan, ha ha ”Vore det inte för Dr +Tanja Bergkvist och hennes blogg mot fördumningsindustrin hade man strängt taget lika gärna kunnat lägga ner hela Internet.” Överdriver du inte lite nu? 🙂 Jag har gmail men aldrig använt Google+ – får kolla på det sedan när jag blir bra. Nja, det där var ju skrivet tidigare, men utmaningen bestod i att klistra in mina texter från word-dokument och sedan lägga upp lite bilder. Och inte har jag tid att bli nedbruten inte – jag ska ju rädda hela världen så hur skulle det se ut? 😉

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, exportera genuskunskap? Jag fick en ännu mer radikal idé: varför inte sälja alla svenska genusexperter till utlandet för att få ner statsskulden? Jag hoppas Reinfeldt tar upp den briljanta idén i sitt Almedalstal, men nu när Schlinggenus är borta kanske han inte kan tänka själv alls? 😉

 35. QED skriver:

  Genushanden – ny metod för att öka vårdkvaliteten

  http://jamstall.nu/hur/genushanden/

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  mach, intressant – ska höra inslaget nu! Traditionell media vill ju börja ta betalt för sina nyheter men det kommer ju aldrig att gå eftersom alternativa medier kommer att förmedla sitt gratis, liksom alla bloggare mfl, varför de där gamla drakarna kommer att dö ut snart, och det vet de, även om jag hör i inslaget nu hur hon desperat försöker intala sig själv och oss andra att hon älskar sin papperstidning. 🙂 Ska lyssna på inslaget du länkar till, och här har du ett jag minns från tidigare i år om tidningsdöden,och notera att nästan ingen de intervjuar skulle vilja betala några kronor om dagen för PK-medias ”kvalitetsnyheter”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5432847

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, jaha, kanske därför han intresserar sig för de nationalistiska rörelserna i Europa?

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Ni sitter väl inte och lyssnar på Reinfe3ldts urtråkiga tal!? Hittade just en (för mig) ny hemsida: http://nya.kommentaren.nu/?page_id=13

 39. Roger Klang skriver:

  Jag har hört honom tala på riktigt under den tiden jag tillhörde moderaterna. Två timmar, ett riktigt sömnpiller. Då presenterade jag mina ambitioner för honom, vänligt. När vi åt satt han och blängde på mig konstant samtidigt som han stoppade gaffeln i mun.

  Roger Klang

 40. MiT skriver:

  Hur var er midsommar? Ni firade väl den med lite friska genusdiskussioner hoppas jag…

  http://toklandet.wordpress.com/2013/06/20/basta-midsommarfirandet-sker-med-genusdiskussioner/

  Har ni missat Cissi Wallins match mot Paolo Roberto? Roberto van ganska klart

  http://toklandet.wordpress.com/2013/06/19/roberto-vs-tokfeminismen-10-0/

  Nog med skamlös reklam… 😉

  Hoppas att problemet axeln fixar sig, måste vara jäkligt jobbigt när den kan hoppa ur led när som helst!

 41. elwee skriver:

  Nja Tanja, jag undrar om det kommer att finnas speciellt många spekulanter på den internationella marknaden vid en utauktionering av genus”experter”. Utländska skolor har inte degenererats i samma takt som den svenska. Nej, det blir nog att skänka bort dem, men även det vore en stor vinst för Sverige.

  Nu hamnade vi osökt väldigt nära en idé som jag lanserade, för de som ville lyssna, när Grekland kom på tvären i EU. Alla som vet något om ekonomi inser att man inte bara kan bryta ett ekonomiskt system som fungerat i århundraden och ersätta det med något nytt, i det här fallet €. När ett land legat pyrt till har de devalverat, legat lågt ett tag, så börjar hjulen strax att rulla igen. Har man € som valuta så har man inte den möjligheten och då fortsätter rutschkanan mot total ruin.
  T ex måste Italien numer låna ut pengar till Spanien till 3 % ränta ty så är EU-reglerna. Kruxet för Italien är dock att deras kreditvärdighet är så låg att de måste låna upp pengar till detta på den internationella marknaden och då till en ränta på 7 %.

  Nåja … tillbaka till min idé.
  Logik har varit ett rättesnöre i mitt liv och det förstärktes ytterligare efter mina 4 år på LTH. (Ja, det gick så fort då, fast vi läste väl så många kurser än de senare, längre utbildningarna).
  Så, när politikerna gång på gång står och berättar för oss att massinvandringen är nödvändig för att vi framledes ska klara pensionerna, ja då måste det ju innebära att det medför ett nettotillskott till nationens finanser, eller hur?
  Eftersom det talas en del om förekommande korruption inom den grekiska politiken och förvaltningarna så ska man ju inte ge dem lån eller skänka pengar. Nej, det enda riktiga är att Sveriges politiker kliver av den egoistiska banan och skänker Grekland 4-500 000 av våra invandrare som de så sniket roffat åt sig. Grekland skulle ju blomstra upp på nolltid och i sin tacksamhet bli en hängiven handelspartner till Sverige ….

 42. […] Bergkvists senaste inlägg innehåller en hel del […]

 43. elwee skriver:

  Jo, just det:
  http://www.friatider.se/kulturministern-vill-tvinga-teknologer-lasa-humaniora

  Men, i jämlikhetens namn, måste då de som läser humanistiska ämnen läsa Fouriertransformationer, lite kvantfysik, membranteorin i hållfasthetsläran och differentialekvationer av tredje graden …

  Blir kul att se hur de kommer att klara av det.

 44. dolf skriver:

  @Tanja
  Alltså, jag kan inte låta bli att undra, hur bar de sig egentligen åt när de möttes dina föräldrar, du säger att din far möttes i Sverige och din mor i Bulgarien ????????

 45. Claes-Peter skriver:

  Det är ju helt klart att vår elit satsar på att förvandla Sverige till ett nytt Filippinerna – enda exportvaran är unga människor som för en skitlön tar de jobb som folk i andra länder inte vill ta.

  Men huvudsaken är väl att vi satsar på det viktigaste – tabut att diskutera invandringen (den kommer mirakulöst att upphöra när vår ekonomi kraschar definitivt) att det är exakt lika många kvinnor – eller fler – på varje jobb och befattning, och att kvinnorna oavsett frånvaro från jobbet för exakt samma lön – eller lite mer, och att man inte utövar maskulint patriarkalt våld mot barnen genom att försöka lära dem något som har med fakta att göra, eller kränka dem genom att försöka få dem att sitta i sina bänkar och lyssna på läraren. Vi kommer att bli det enda landet som går under pga Politisk Korrekthet – för andra länder krävs det krig, naturkatastrofer och liknande. Sätt in Sweden istf world nedan:

  ”This is the way the world ends
  This is the way the world ends
  This is the way the world ends
  Not with a bang but a whimper.

  // T. S. Eliot The Hollow Men (1925)

  och, ur samma:

  ”We are the hollow men
  We are the stuffed men
  Leaning together
  Headpiece filled with straw. Alas!
  Our dried voices, when
  We whisper together
  Are quiet and meaningless
  As wind in dry grass
  Or rats’ feet over broken glass
  In our dry cellar

  Shape without form, shade without colour,
  Paralysed force, gesture without motion;

  Those who have crossed
  With direct eyes, to death’s other Kingdom
  Remember us—if at all—not as lost
  Violent souls, but only
  As the hollow men
  The stuffed men.”

 46. Daddy skriver:

  Hej Tanja

  Tråkigt med axeln. Är det x eller y förresten? Jag är som bekant inte så bevandrad i mattens enorma värld. Förmodligen beroende på att jag inte hade någon lärare som kunde förklara vitsen med ämnet för mig under skolåren. Idag förstår jag den dock bättre.

  Mina begränsade kunskaper inom fältet hindrar mig dock inte från att då och då göra tappra försök att analysera statistik och andra påståenden från genusmaffian.

  Nu har jag fått bassning igen från ”jämställdhetshåll”. Jag har räknat fel säger dom. Dock ej på vilket sätt.

  http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/07/1072-procent-av-europas-kvinnor-r-offer-fr-mns-vld.html

  Om du någon dag ligger i sjuksängen och har tråkigt och känner för att ge din syn på mitt räkneexperiment så vore det roligt.

  /D

  PS, saknas det inte en blogg i din bloggroll?

 47. Daddy skriver:

  http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/07/1072-procent-av-europas-kvinnor-r-offer-fr-mns-vld.html

  Om du har tråkigt i sjuksängen eller på cykeln någon dag får du gärna ge din syn på mitt räkneexperiment.

  Kvinnojouren och minst en riksdagskvinna menar att jag räknat fel.

  Ps. Saknas det inte en blogg i bloggrollen?

 48. QED skriver:

  Man kan tydligen doktorera i Feministisk teknovetenskap vid Blekinge tekniska högskola. Är det senare en förkortning för teknisk ovetenskap?

  http://www.bth.se/tks/teknovet.nsf/

 49. Claes-Peter skriver:

  Min bror har berättat, att under en föreläsning i patologi(?) reste sig en proletärstudent och krävde att föreläsningen skulle hållas ur ett Marxist-Leninistiskt perspektiv. För min del drömmer jag mardrömmar om att i ett flygplan upptäcka att det har konstruerats enligt hermenuetiskta principer – alltså det är ointressant ifall något är sant eller inte, man ska bara tolka känslorna bakom?

  Varken svenska politiker eller svenska feminister låtsas om händelser som ”kan spela SD i händerna”, så man tiger
  ”Human Rights Watch says at least 91 women have been raped over the past four days in Cairo’s Tahrir Square, a central site of recent mass protests that have shaken the country’s political leadership.”

  The New York-based rights group reported on its website Wednesday that the attacks were perpetrated by “mobs” in the square, and called on Egyptian authorities to address what it called a “climate of impunity” in the Middle East country when it comes to cases of sexual violence.”

  Human Rights Watch says at least 91 women have been raped over the past four days in Cairo’s Tahrir Square, a central site of recent mass protests that have shaken the country’s political leadership.”

  Men enligt Jan Guillou så skulle det lika gärna kunna hända i vårt land att kvinnor blir gruppvåldtagna mitt på städernas torg inför en folkmassa som passivt tittar på, med undantag för fotograferandet med mobilerna. Åtminstone ifall man härleder det från hans konstaterande att det förekommer hedersmord även i svenska familjer. Våra kulturer är precis lika, så man undrar då vad som ska berika den obefintliga svenska kulturen.

  För feministerna är det viktigare att få till, att staten ska tvinga privata företag att anställa ett visst antal kvinnor i chefsbefattningar, och tillsätta 50% kvinnor i bolagsstyrelserna. Som en socialist påstods ha uttryckt det: ”När vi kommer till makten ska folket få som de vill. Och vill de inte, så ska vi tvinga dem.” Om det blir lag på att dela föräldrapenning 50-50, så kommer ganska många kvinnor sälla sig till oppositionen. Nästa steg blir väl att staten bestämmer att varje kvinna ska föda minst 3 barn – eller, om vi gradvis ska ersätta det svenska folket med invandring, högst ett barn?

 50. QED skriver:

  Någon har lagt upp ett gammalt klipp från 1992 där Carl Bildt talar om The New World Order

  ”Should I stand or sit down? …”

  (Här är rätt länk – ta bort UFOt.)

 51. QED skriver:

  http://rt.com/op-edge/snowden-us-secrets-truth-317/

  ”Take Microsoft software as an important example. As part of the NSA unravelings, it was uncovered that Microsoft gives security holes to the National Security Agency for exploiting before it sends out security repair patches to its users and customers – essentially betraying the trust of every customer worldwide, and making sure that no government, corporation, or media outlet can ever trust Microsoft products again: for Microsoft gave the master key to every customers’ operations to the NSA.

  Without Snowden setting the ball rolling, we would not have known this, and we would continue to have been owned – in the hacker and literal sense of the word – by the United States. Now, we can at least see that any Microsoft-developed software, and probably any closed US-developed software, is a huge security risk that no nation outside the United States can afford to take.”

 52. Phin Daralia skriver:

  Jaha, bara för att lägga sten på börda och lök på laxen när det gäller flum och genuspolitisering av utbildningsväsendet och i det här fallet universiteten: http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-1011-13/Vilka-kroppar-far-ta-plats/

  Notera redan i titeln: ”kroppar” – inte personer eller möjligen hjärnor; ”får” – inte ges eller förtjänar eller kvalificerar; ”ta plats” – inte arbeta, forska, undervisa, eller påverka. Nej, med ett extremt värdeladdat ordval ska vi få intrycket att vi människor inte består av mer än kroppar, vars utseende och beteendeegenskaper alltså är godtyckliga eller oväsentliga, och dessutom beror huvudsakligen på miljön i vilka de formats. Att vi ”får” göra något signalerar att någon eller några ”ger” oss tillträde till ett ”rum” – i det här fallet en tjänst på ett universitet kanhända? Och detta givande är förstås i sig baserat på sociala konstruktioner hos både de som ger och de som får. I klartext: svarta eller kvinnor missgynnas förstås eftersom de är mindre vanliga i de givandes föreställning om vilka som kan vara akademiker.

  Men vart tog meritokratin vägen, undrar man? Är det alltså helt betydelselöst om folk har studerat, publicerat och presterat? Det nämns inte överhuvudtaget med ett ord i artikeln. Mitt tips är i stället att om man misstänker att mindre kompetenta blivit valda framför mer kompetenta så försöker man förbättra och renodla meritsystemet – vilket innebär att ytterligare befria det från politik och grupptillhörigheter, tvärt emot vad gruppfetischisten Linn Sandberg försöker antyda.

  Men det är antagligen inte vad hon är ute efter. Tyvärr är meritokrati ännu en social konstruktion som värderelativisterna från helvetet vill dekonstruera och lägga i en body bag: I dess ställe finns någon luddig – eller försåtligt försiktigt uttryckt – idé om att akademin ska vara en slags representativ församling, där ”alla” typer av människor (utom möjligen vita, heterosexuella män) ska vara minst lika vanligen förekommande som i samhället i övrigt. Än så länge de själva och andra mentalt och fysiskt handikappade inte tillräckligt många för att ge den rätta ”mångfalden” och ”förståelsen” för ”olika perspektiv”.

  Det borde inte behöva sägas, men att ta reda på fakta och närma sig en rättvisande beskrivning av verkligheten är svårt – riktigt svårt. Detta är akademins främsta uppgift och specialitet – och den som ingen annan samhällssektor är lika bra på. Det kräver mycket kunskap, träning och intelligens, men inte minst viktigt är frihet från värderingar och det som kallas bias, dvs att man redan har en uppfattning eller en önskan om hur verkligheten ska vara. Alltså är politiserat tänkande av denna sort själva motsatsen till akademisk tänkande. Bort, bort, bort – rädda våra högre utbildningsinstitutioner från denna strukturella dumhet.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla, ursäkta att jag inte släppt kommentarer på några dagar. Nu har jag försökt få ut armen i mer än 45 graders vinkel ut från kroppen med en brödkavel i en halvtimme, om jag inte börjar göra sådana övningar kommer jag att förlora rörelseförmågan i vänster arm, den är redan förstelnad – helt nytt för mig att inte kunna röra min arm (utöver att jag undviker att röra kroppen i övrigt på ett sätt så att axeln går ur led). Har fått instruktion med övningar som gör rejält ont, men måste. Kommer att svara på kommentarerna här imorgon. 🙂

 54. QED skriver:

  Rytmen av algebra (reportage av Nationella genussekretariatet)

  http://genus.se/meromgenus/teman/skola/amnesdidaktik/rytmen-av-algebra/

 55. Gran C-O Claesson skriver:

  Varmt tack fr meddelandet den 30 juni om din blogg!

  Hoppas ditt axelelnde nu fr ett lyckligt slut!

  Roligt lsa om din bakgrund! Inget krav- och frvntningsfritt limbo! Ger en del av frklaringen till ngot jag observerat hos invandrare: de klarar sig olika, sammanhngande med var de kommer ifrn.

  Det r pfallande skillnader fr den som vgar se. Folk frn gamla Sovjet klarar sig som regel bra liksom stasiater.

  Jag har nu brjat intressera mig fr det som akademiskt folk borde kalla paradigmskiftet. Olika program pgr och frkas fr att stimulera kvinnor att vga ta fr sig. SAMTIDIGT samtidigt kar procenttalet pojkar som misslyckas i skolan sedan lnge, och kvinnor dominerar nu p alla universitetslinjer utom en. Skolan mste f en annan konstruktion!

  Genustnket lgger sig som en vt filt ver alla som vill s vl och hller deras medvetande inom en allt trngre tunnel. Jag har skrivit en pjs om hur genusglasgon pverkar synen och medvetandet. Sannolikheten att ngon teater vgar uppfra en pjs av en 20-talist som senast var i rampljuset fr 40 r sedan r dock lg. Men jag arbetar vidare. Jag har ju livet fr mig!

  Glad hgsommar! Gran

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Gran C-O Claesson Evelyn Gullestad Rotsundagrdsv 16 192 79 Sollentuna 08 754 86 17, 070 39 32 806 http://GC-OC.blogspot.com – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  2013 kl. 18:20 skrev Tanja Bergkvists Blog :

  >

 56. Claes-Peter skriver:

  Krya på dig!

  ”8. There are 10 types of people in this world. Those that know binary, and those that don’t.”

  http://www.independent.co.uk/news/science/how-many-surrealists-does-it-take-to-screw-in-a-light-bulb-a-fish-the-most-highbrow-jokes-in-the-world-8691191.html

 57. QED skriver:

  Ny rektor för Södertörns högskola hälsar studenterna välkomna till höstens studier … kunde man ju ha hoppats att det vore.

 58. Josef Boberg skriver:

  KRYA PÅ DIG ❗

 59. Galne Gunnar skriver:

  Professor Thomas Sowell – The Reality Of Multiculturalism:

  PS: Minuten mellan 08:35 – 09:35 kan ses som en mycket relevant kommentar till Tanja Bs inlägg ”Akademikerna och det sunda förnuftet”.

 60. Galne Gunnar skriver:

  Jag vill tillägga att jag anser att Thomas Sowells uppfattning bara är en del av sanningen. Vad jag själv tror är den primära orsaken till akademikernas brist på sunt förnuft har jag redogjort för tidigare i denna kommentar.

 61. elwee skriver:

  Jaha, då blir det väl till att sälja blockflöjten … om jag kan hitta den.
  http://www.friatider.se/nytt-genusforslag-kvotera-kvinnliga-och-manliga-musiker-pa-festivalerna

 62. Claes-Peter skriver:

  Skandal!? Kvotering krävs! Detta skulle aldrig ha godkänts ifall siffrorna var omkastade – bl.a har ju högskoleprovet justerats flera gånger så att ”män inte ska gynnas” – men resultatet slår åt fel håll till alla likhetsfeministers oförställda harm.

  ”/…/ Totalt antogs knappt 268.000 sökande vilket är en minskning med ungefär 4.000 personer och även i år är det kvinnor som utgör majoriteten bland behöriga sökande och antagna – 62 procent mot männens 38.”

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/tuff-konkurrens-om-hogskoleplatser

  ”Sedan högskoleprovets begynnelse har provet gynnat män. Det nya provet visar på ännu större skillnader i resultat mellan män och kvinnor, skriver SVT.

  Män lyckas generellt bättre än kvinnor på de kvantitativa delarna i högskoleprovet. Så har det varit sedan provet startades 1977.

  Det nya provet som är i bruk sedan ett år tillbaka har fler delprov och mer matematik. Eftersom mattedelen i det nya provet ligger närmre skolmatematiken förväntades kvinnor gynnas eftersom de ofta har bättre skolbetyg i ämnet. Men så är det inte. Istället har det blivit tydligt vilka två grupper som särskilt gynnas av provets omgörning.”

  http://www.dn.se/ekonomi/nya-hogskoleprovet-gynnar-man-annu-mer/

  ”/…/ Ända sedan högskoleprovet infördes 1977 har män lyckats bättre, främst på de kvantitativa delarna. Men med de nya delproven, som ligger närmare skolans matematik, förväntades kvinnor gynnas, eftersom de har bättre betyg i ämnet.

  Men så blev det inte. Istället ökade skillnaden från 6,1 till 9,4 poäng i snitt. Vad det beror på vet inte Högskoleverket.
  -Nu kommer vi att gå på djupet med det här och Umeå universitet kommer att titta närmare på vilka det är som tar provet. Vi kommer att titta på vad det är för några, vad de har för betyg med sig, så vi vet mer om provtagarna och därmed kan förklara resultaten, säger Annika Pontén. /…/”

  ”/…/ ”Om männen kan lyckas kan vi också lyckas”

  På Liljevalch Internationella Läroverk i Södertälje förvånar det inte eleverna att män lyckas bättre.

  – De som jag känner är män som fått bättre resultat, säger Sara Kasser.

  Tamara Kheiry, som vill bli apotekare, håller med.

  – Män tänker snabbt och kvickt medan kvinnor tänker efter, och just högskoleprovet, på mattedelen, måste man vara snabbtänkt för att hinna gå igenom alla frågor och svara rätt, säger hon.

  Men samtidigt ser hon ingen anledning att ändra provet.

  – Vi tjejer borde kämpa mer och inte bara för att männen är bra ge upp, utan fortsätta och kämpa för att ändra våra resultat. Om männen kan lyckas kan vi också lyckas, säger hon.”

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/nya-hogskoleprovet-gynnar-man

 63. Bra dissekering. Delar av de sjunkande skolresultaten kan dock relateras direkt till den svenska invandringspolitiken och de talrika nya invånarnas, i synnerhet, kunskaper i svenska språket. Vi kan säkert lära en hel del av Taiwan och Finland beträffande utbildningspolitik, men vi måste primärt använda oss av Ockhams rakkniv för att förstå bristerna i Sverige. Det är inte mer mystiskt än så, även om fler aspekter måste vägas in, varav flera tangeras i den aktuella artikeln.

 64. elwee skriver:

  Har det inte gått sex veckor snart?

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, jo det har det. Och normalt skulle axeln vara helt ok nu istället för mer instabil än någonsin tidigare. Kan vara multidirektionella instabiliteten som gör det eller så har lagningen släppt – därav den förvärrade situationen. Kommer att opereras om i september. Antingen har lagningen släppt och samma operation görs om eller så kommer en mer avancerad operation att göras. Under tiden gör jag övningar eftersom armen stelnat. Smärtan kan jag ta men att den går ur led vid minsta rörelse på fel sätt måste åtgärdas. Och tydligen är det 3 månader mellan två operationer som gäller… Så allt kommer att ordna sig, synd bara att jag förlorar en massa tid.

 66. Josef Boberg skriver:

  ”Och tydligen är det 3 månader mellan två operationer som gäller… Så allt kommer att ordna sig, synd bara att jag förlorar en massa tid.”

  Hmmm… – Tanja – du kan ju fundera lite över mitt favorituttryck: ”Jag har hela Livet på mig !”.

  Det använder jag rätt ofta numera. Det fungerar bra – även om jag är mycket närmare döden än Livet – med mina drygt 72 år ”på nacken”.

  Det tar bort det mesta av min stress för att tiden går och ingenting blir gjort – som jag upplever det.

 67. QED skriver:

  Expressens Malin Siwe apropå att utlänningar i Sverige kallas ”nyanlända svenskar” av PK-ängsliga journalister mfl

  ”Man kan tänka sig två förklaringar till detta befängda nyspråk. Den ena är göticistiskt storhetsvansinne på steroider; att talaren anser att alla 7,1 miljarder människor på vår jord egentligen är svenskar – fast bara en minimal bråkdel förstått sin sanna natur och tagit sig hit.”

  😀 😀 Just det, har inte Olof Rudbeck 1689 visat att Atlantis egentligen var Sverige kanske?

  http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/malin-siwe-sila-nyspraket/

 68. Abd Al Kareem skriver:

  Ville bara säga att efter ha läst stora delar av din blogg så kan jag konstatera att du är en otroligt imponerande kvinna med ett fantastiskt skarpt och analytisk intellekt. Fortsätt med det du gör, du inspirerar mer än du anar. Att du även är bildskön är bara en bonus 🙂

  PS
  Skaffa gärna twitter.

 69. elwee skriver:

  Ibland får livet lite puffar i sidled ….
  Jag råkade träffa på en sådan här:
  http://www.dji-innovations.com/product/phantom/
  Undrar hur länge jag kan låta bli …

  Lite reglerteknik:

  http://www.youtube.com/watch?v=Q1UTVRzkxKk (Gamla kameran med en del sfärisk aberration, men Finland är vackert)

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Elwee, TED talks, tack för att du påminde mig om dem, hade ju nästan glömt den sidan! 🙂 Men allvbar, stötte du verkligen på en sådan där? http://www.dji-innovations.com/product/phantom/ ser ju ut som ett rymdskepp. Genusmaffians kanske – de ska väl bli hämtade tillbaka till sin planet. 🙂

  Abd Al Kareem, tack vad snällt sagt! 🙂 Jo planen är att börja med twitter, men det är ett heltidsjobb att bråka med genusmaffian så jag måste vara fit for fight med armen då!

  Och förresten, vi talade ju i något inlägg om huruvida jag var född defekt pga axeln går ur led osv. Den som håller på att lagas nu i omgångar var ju sönderslagen på sina håll och kanter och efter en första urledgång har den skadats ordentligt och plågat mig i 15 år, men det visade sig under operationen att även den andra är i riskzonen, så antagligen är jag även född med grunda ledpannor, vilket visar att jag faktiskt har en medfödd defekt, vad hemskt, jag måste verkligen smälta det här… 🙂 Det kan ju inte vara fel på mig, det måste vara fel på hela moder naturs konstruktion av omgivande muskulatur osv och något har gått snett i evolutionen här, och så drabbar det mig såhär. Det går iaf framåt med att kunna röra armen igen, även om den inte går att använda, tex lyfta något, inte ens en kniv eller gaffel, så jag har fortfarande svårt att göra elementära saker om tex skära en gurka och göra en sallad. Att hålla kvar grönsaken med gaffeln och försöka skära med höger är som bäddat för en urledgång så det går inte. Hur kan jag ha 138 i IQ och vara doktor i matematik men inte kunna hacka en grönsak!? Jag börjar verkligen känna mig som professors-stereotypen som har noll koll på vardagliga trivialiteter men som ändå förstår mig på hela universum. 🙂 Eller i mitt fall så styr jag ju också över hela universum, vilket gör mitt handikapp ännu mer absurt… Såg ni den här nyheten? http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dalig-somn-kan-skyllas-pa-fullmanen_8375502.svd

  ”Det visade sig att runt fullmåne tog det försökspersonerna fem minuter längre att somna in och de sov totalt 20 minuter mindre. Även sömnens kvalitet påverkades: Den hjärnaktivitet som är kopplad till djupsömn sjönk med 30 procent. Dessutom sjönk halten av sömnhormonet melatonin. ”

  Eftersom jag även sover sittande och bunden så börjar jag bli trött på det här – kan någon flytta bort månen? Det har just varit fullmåne nu och enligt nyheterna är det dags igen 21 augusti. Kan någon ta på sig att eliminera månen tills dess? Jag vet att det finns flera professorer här så kan någon av er fixa detta? Tack på förhand, kommer att förära den som ordnar detta ett helt blogginlägg om månen är borta under den där veckan.Eftersom jag ändå gillar månen och vill visa min dotter kratrarna med teleskopet så vill jag egentligen inte att månen elimineras utan bara att den tillfälligt försvinner under några dagar för att sedan komma tillbaka. Såg ni den fina dokumentären om just månen som gick i Vetenskapens Värld häromdagen (det program där jag gjorde TV-debut 2003 för övrigt, och det handlade om matematik, och inte genus) – den heter Vad ska man med Månen till? http://www.svtplay.se/video/1348326/del-7-av-8-vad-ska-man-med-manen-till Se den! Och ta bort den, jag tror dess gravitationsfält destabiliserar mina axlar. Jag vill gärna hellre ha ett ringsystem runt jorden, som Saturnus. Det skulle kunna åstadkommas genom att spränga Månen, så får vi lite rymdgrus som lägger sig som en fin ring istället. 🙂 Antingen det eller så vill jag ha 15 månar. Varför ska det vara så tråkigt på Jorden med bara en enda måne, vissa planeter har ju jättemånga månar, det vill jag också ha! Samtidigt som jag inte vill ha månen alls kom jag ju på, jag inser det framstår som motsägelsefullt. Jag måste har pms, det är säkert också månens fel, varför skulle annars en cykel vara lika lång som månens omloppstid (27.3 dygn), det kan ju inte vara en slump. Att ta bort månen är således en kvinnofråga – en fråga om jämställdhet – och alltså någon Sveriges regering borde jobba med, ska maila dem att ta upp det som ett genuspolitiskt mål.

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang http://genus.se/meromgenus/teman/skola/amnesdidaktik/rytmen-av-algebra/ det var ju även Palmer som tyckte att åka snowboard var ett bra sätt att tillägna sig matematik, som jag ju tagit upp här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/02/23/vad-i-h-ete-pagar-aka-snowboard-med-en-genusvetare-gor-dig-till-matematiker/ Men Lovisa Sumpters kommentarer i din länk gillar jag, även om hon skrivit avhandlingen On aspects of mathematical reasoning: affect and gender så framstår ju hennes kommentarer som vettiga i den där intervjun, Anna Palmers verksamhet är jag däremot mer tveksam till, och då ansvarar hon ju även för lärarutbildningen – men det är ju alltid de med de mest radikala idéerna som tar mest plats, för att använda ett genusuttryck. Dessa sega strukturer som hänger kvar sedan 1968 borde undersökas, undrar varför genusvetarna inte gör det?

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Elwee, den var ju kärnfull och bra! http://hallandsposten.se/asikter/1.2263831-jag-ar-trott-pa-att-konsensusfeminister-ockuperar-min-kvinnlighet Folk vaknar och tröttnar, å andra sidan visar aktuell forskning från genushåll att allt fler slutat gnälla på genusvetarna – läs ledaren på sid 2 här: http://www.genus.se/digitalAssets/1454/1454398_gp2_13webb.pdf Men vi vet ju alla att det beror på mitt bloggstillestånd, men det skriver man inte explicit, men den som väntar på något gott… 😉

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jo jag har visst hela livet på mig men jag har ganska mycket att göra också, så då kan jag inte skjuta på allt för mycket. 🙂 Dessutom är kampen mot vansinnet till viss del en kamp mot tiden – det blir ju alltmer absurt, även om allt fler börjar reagera mot det.

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang din länk till http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/malin-siwe-sila-nyspraket/ så visar det bara på journalisternas desperation att framstå som nytänkare, det där är en icke-fråga givetvis, men om de inte skriver något som iaf tangerar språkligt eller på annat halvförvirrat sätt, en verklig fråga någon gång så kommer ju alla att sluta läsa DN, AB, Expressen osv. De flesta har ju redan slutat läsa de där tidningarna.

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Swedish dissident, ja verkligen. Inger Enkvist driver ju debatten men inget händer… Pedagogerna har raserat skolan: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=44 Därför lyckas asiatiska elever: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=402 och nu har hon kommit ut med en bok i ämnet – jämförelse mellan olika länders utbildningssystem och resultat: God utbildning och dålig : internationella exempel http://www.bokus.com/bok/9789178448609/god-utbildning-och-dalig-internationella-exempel/

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, tack för lästpset, har printat! Ja, vita heterosexuella, blåögda, blånda och långa (!) män ska ju inte få vara med, det drivs ju även av företrädare för Lärarnas Riksförbund, läs och förfasas: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/stall-de-sjalvklara-sist-i-rekryteringen/

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Daddy, ska kolla på det där – ”107,2 procent av Europas kvinnor är offer för mäns våld” låter ju som lite för mycket. 🙂

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, har jag skrivit så? Jag skrev att de var fysikstudenter, min far i Sverige och min mor i Bulgarien – e var studenter i dessa länder, jag skrev inte att de möttes i något av länderna, utan som fysikstudenter när de var verksamma som radioamatörer – de möttes alltså i dåtidens motsvarighet till internet. 🙂

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, ang ”http://www.friatider.se/kulturministern-vill-tvinga-teknologer-lasa-humaniora

  Men, i jämlikhetens namn, måste då de som läser humanistiska ämnen läsa Fouriertransformationer, lite kvantfysik, membranteorin i hållfasthetsläran och differentialekvationer av tredje graden …

  Blir kul att se hur de kommer att klara av det.”

  Exakt, ska utbytet vara ömsesidigt så ska det vara så, varför ska vi läsa genusknas och de inte matte? Lite logik hade inte skadat dem… 😉

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, läste just din kommentar om Grekland, antar att du inte missade Svelands sommarprat och besvikelsen över att den grekiske drömman hon spanat in i flera dagar visade sig vara ”rasist” då han röstade på grekiska Ny Demokrati och tog upp vissa problem, som givetvis inte rör Sveland då hon själv utan problem har råd att semestra i Grekland medan befolkningen där är beroende av matkuponger och välgörenhet för att överleva. De första tio minuterna här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216120?programid=2071

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  MiT, ”Har ni missat Cissi Wallins match mot Paolo Roberto? Roberto van ganska klart http://toklandet.wordpress.com/2013/06/19/roberto-vs-tokfeminismen-10-0/

  Ja jag hade missat det – tack för tips! 🙂

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för videon med Professor Thomas Sowell, kände inte till honom, ska se den! 🙂

 83. Magnus skriver:

  Skrattade så jag grät. Träffsäkert och fruktansvärt roligt!

  Jo, apropå ett av dina inlägg om genus i bulgariskan – serbiskan fungerar likadant, förfluten tid bildas med samma participiska konstruktion där man måsta böja huvudverbet efter genus och numerus, åtminstone i perfektiv aspekt. Nu är ju de båda sydslaviska språken relativt nära besläktade så likheterna är ingen tillfälighet, och jag antar att man måste brottas med aspektpar även i bulgariskan.

  Ja sam video resp. ja sam videla, eller i plural, mi smo videli

 84. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”[…] antar att du inte missade Svelands sommarprat och besvikelsen över att den grekiske drömman hon spanat in i flera dagar visade sig vara ”rasist” […]”

  Intressant att notera att Maria Svelands ”drömman” är grek, då greker har mycket starkare patriarkala värderingar än svenskar…

  Så hur ska vi tolka detta? Att Sveland vill att svenska män ska vara dörrmattor med stukad självkänsla som ”makar på sig” så att nollor som hon kan avancera utan att vara värd det, men när hon vill knulla så väljer hon ”en riktig man” med traditionella manliga beteenden och värderingar?!

  hehehe…

 85. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Thomas Sowell har även uttryckt sig mycket bra om feminism och påstådd könsdiskriminering. (Verkar dock som om han inte är professor, vet ej säkert, men en doktorsexamen i ekonomi har han.):

  Thomas Sowell Dismantles Feminism and Racialism in under 5 Minutes:

  Thomas Sowell – Gender Bias and Income Disparity: A Myth?:

 86. Galne Gunnar skriver:

  Två mycket bra och intressanta kanaler:

  * Stefan Molyneux

  * StormCloudsGathering

  Här ett par smakprov:

  StormCloudsGathering – When Will The Economy Collapse?:

  Stefan Molyneux – The End of Europe:

 87. elwee skriver:

  Korvgrillnings- och dialogpoliser kan bli de nya akademikerna …
  Dessutom drillade i att sätta allt i ett genusperspektiv …
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5603406

 88. Claes-Peter skriver:

  Läraren:”Resultatet av matteprovet är mycket dåligt, jag är tvungen att underkänna 70 procenta av er!”
  Lille Kevin:”Ha, ha – så många är vi inte!”

  Vad ska man kalla de inverterade pedagoger som sprider okunskap? Depedagoger?

  JÄM(mer)LIKHETSNYTT:
  Citat: (Flashback) ”Superrevisionsbyrån Ernst&Young har rekryterat fler och fler kvinnor den senaste tiden. Det har lett till diverse anpassningar av arbetsuppgifterna. Bland annat har kvinnorna fått enklare arbetsuppgifter och det ställs lägre krav på de kvinnliga medarbetarna, meddelar SvD Näringsliv.
  Dessa kvinnor som inte klarar de normala kraven på revisionsbyrån kallas genomgående i artikeln ”toppkandidater”, en beteckning som skiljer sig en hel del från hur de verkligen presterar.

  Citat: Det är fem år sedan Ernst & Young såg att kvinnor utgjorde 60 procent av deras nyrekryteringar från högskolorna. Hr-avdelningen såg också att många slutade eller inte utvecklades vidare./…/”

  http://www.svd.se/naringsliv/konsten-att-leda-de-kvinnliga-topptalangerna_8379322.svd

  ”Halvtid för satsning på kvinnliga chefer
  Sveriges största jämställdhetssatsning har nått halvtid och pekar ut rekryteringsarbetet som en nyckel till fler kvinnor på chefspositioner. Samtidigt visar en ny undersökning att företag måste söka extra noga för att hitta kvinnliga talanger. Bara 17 procent av alla anställda kvinnor visar intresse för högre tjänster.

  http://www.svd.se/naringsliv/karriar/darfor-vill-farre-kvinnor-an-man-bli-chefer_8211162.svd

 89. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Du förresten, ping pong bazi mikoni? 😉

 90. Galne Gunnar skriver:

  Jag deltog nyligen i en diskussion i kommentarsfältet på den här bloggen (här och här och här) där jag hävdade att välfärdsstaten är av ondo och att den har gjort folk latare, svagare och dummare. Jag argumenterade också för att karaktär är mycket viktigt och att den endast kan utvecklas genom att övervinna prövningar.

  Sedan dess så har intressant nog ett antal välskrivna inlägg av Tino Sanandaji och Dick Erixon publicerats som ytterligare styrker min tes.

  Tino Sanandaji:
  * Arbetsmoralen har sjunkit
  * ”Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet”
  * Karaktärsbildning är arbetsmarknadspolitik

  Dick Erixon:
  * Kraven på unga lägre än någonsin
  * Är alla bidragstagare parasiter?

 91. Bosse skriver:

  Må hälsan stå dig bi, dina insatser mot genusvetenskapen[<—ingen akademisk vetenskap!] är astronomisk.

  Ha det gott Tanja, må kraften vara med dig!

 92. Claes-Peter skriver:

  ”Under every stone lurks a politician.”
  Aristophanes (450 BC – 388 BC), Thesmophoriazusae, 410 B.C.

  ”Get all the fools on your side and you can be elected to anything”.
  Frank Dane

  ”Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.” // Nikita Khrushchev (1894 – 1971)

  Det verkar pågå en sorts plågsamt nationellt självmord, iscensatt av våra professionella national-masochister. Dumheten har gjort statskupp, och vi tvingas leva i en idiotokrati. Det är nästan så att jag känner en nostalgisk längtan tillbaka till det kalla krigets hotbild – en 50 megatons fusionsbomb, och ens dödskamp är över på några millisekunder.

  ”The teacher usually learns more than the pupils. Isn’t that true?
  ”It would be hard to learn much less than my pupils,” came a low growl from somewhere on the table, ”without undergoing a pre-frontal lobotomy.” // Douglas Adams

 93. Claes-Peter skriver:

  Genusdebatten sammanfattad i tidig folkpoesi:

  What are little boys made of?
  What are little boys made of?
  Slugs and snails
  And puppy-dogs’ tails,
  That’s what little boys are made of.
  What are little girls made of?
  What are little girls made of?
  Sugar and spice
  And everything nice,
  That’s what little girls are made of.

 94. oldman94 skriver:

  Stort TACK TANjA!

  Det är berikande att Du belyser och ger andra förklaringar publicerade, till det som pågår, än rena ”irrläror”.

  Har inte läst kommentarerna, ännu…..

  Dock tycker jag att det som pågår, speciellt i Sverige, inte fokuserar på hur lösa de stora problemen i världen som vatten, mat, hälsa, utan fastmer på hur vi i ett begränsat ”sörgården” med stor möda försöker skapa ett ”drömsamhälle” med rätt genus och rätt jämlikhet osv osv….alltmedan världen runt omkring oss gör annorlunda och speciellt Asien utvecklas på ett fantastiskt sätt…….olika är inte fel om det är välgrundat…..lön för mödan är heller inte fel……skattefinansiering kan bli helt fel om pengarna spederas för mycket på ”särintressen, ”kul grejer”, ”bra saker” osv….

 95. Claes-Peter skriver:

  I GP fanns det en stor ‘recension’ av Lena Gunnarssons avhandling ”On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach” av skribenten Eva-Lotta Hultén.
  Kan inte få ut texten i textform, bara som pdf. http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/695/16/?query=roller%20d%C3%83%C2%A5liga
  och http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/695/

  Vet inte om man som jag måste vara prenumerant för att få tillgång till detta? Men: Sammanfattning – http://www.avhandlingar.se/om/Lena+Gunnarsson/

  http://www.oru.se/Nyheter/Nyhet/Vart-naturliga-behov-av-karlek-bidrar-till-konsmaktordningen/
  http://hd.se/mer/2013/06/01/hitta-karlek-utanfor-forhallandet/
  http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:605040

  http://www.academia.edu/3312662/On_the_Ontology_of_Love_Sexuality_and_Power_Towards_a_Feminist-Realist_Depth_Approach

  The author hasn’t uploaded a copy of this paper
  More Info: A slightly revised version of the thesis is forthcoming at Routledge as The Contradictions of Love: Towards a Feminist-Realist Ontology of Sociosexuality (2014)

  Klicka för att komma åt SPIKBLAD01.pdf

  http://www.ub.gu.se/kvinn/greda/detail/index.xml?id=107&query=%27marxism%27

  Verkar vara en typ lärljunginna till Anna G. Jónasdóttir, fast har kritik mot en del av hennes teser…

  Nog var allt enklare när man bara tog tag i en lämplig kvinna och släpade henne till sin grotta…

  [Extra: En kvinna hade med ungefär de önskemålen i sin text på en dejtingsajt! Sant!]

  {Är det därför kvinnorna av gammal tradition brukar ha sitt hår långt – för att vara säkra på att männen får ett bra grepp?}

  Warum soll alles so einfach sein wenn man es so schön komplizieren kann?

 96. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Galne Gunnar, tack för länkar, ska läsa imorgon! 🙂

  Bra! Det blir läxförhör sen! 😉

 97. elwee skriver:

  Hur går det?
  Får du din operation, eller du tillhör ingen prioriterad grupp?

 98. Galne Gunnar skriver:

  Den här videon är så jävla bra…

  Feminism can suck a hill of dicks (and vaginae).

 99. martin skriver:

  En ny arbetsuppgift för genustrollen…
  http://www.bt.se/nyheter/boras/konsneutrala-blanketter-i-boras%283898235%29.gm

  ”1 down, 289 to go” eller nåt…

 100. Claes-Peter skriver:

  Någon gång i början av 90-talet(?) inkom det årliga s.k. regleringsbrevet till det FK-kontor där jag arbetade. Direktiven var att vi skulle handläga FK-ärendena med ett så kallat ”gender-perspektiv”. Eftersom jag inte begrep ‘doodle-squat’ så frågade jag, först kollegor, sedan chefer. INGEN hade en susning om vad som menades. Dessutom är ‘gender’ ett icke-ord som inte finns i det officiella svenska språket – vi använder genus. Eftersom regleringsbrevet kom via det nu avskaffade tillsynsorganet Riksförsäkringsverket (RFV), försökte jag via regeringskanslet få ut en kopia för något år sedan. Men nada. Ngn här som vet hur man tilltvingar sig officiella dokument?

  Har på ngt sätt för mig att Margareta Winberg, då en tung politiker (sorry!) hade mer än ett finger men i spelet.

 101. elwee skriver:

  Vi skulle behöva tre-fyra talare som Nigel i Sverige …

 102. martin skriver:

  Jag vet inte riktigt var jag ska skriva om mina fynd…man tar sig för pannan…..eller blir bara nedslagen…Jag ska börja plugga igen, till hösten(om nu nån är intresserad) och tänkte gå med i SSIF, Universitetets idrottsförening. Kravet att träna billigt där är att man är med i kåren. Där började min nätbaserade skräckresa. Jag minns sen tidigare studier att kåren var genusintresserad. Tyvärr har kåren utvecklats till en plattform för Genus/HBT feminister som ser en möjlighet att skapa karriär på dårskapen. Ett nytt ord till nyaordlistan förresten:
  ”Genuskarriärist /-er — person som psykosar fram vanföreställningar om män, konspirationsteorier mot kvinnor samt orerar om härskartekniker”

  Exempel på tokigheterna..
  http://www.sus.su.se/blogg/2013/08/15/mitt-nya-jobb-%C3%A4r-att-vara-en-intersektionell-feminist
  http://www.hbtqstudenterna.se/organisation/foerbundsstyrelsen/348-kassor2013
  http://www.hbtqstudenterna.se/component/content/article/41/244-gisela-janis

  Den förstnämndes företrädare var också medlem i hbtqstudenterna..organisationen verkar fungera som Bommersvik eller Stureakademien.

  Oavsett vad man tycker om hbtq frågor och dess angelägenhet, så tycker jag att en berättigad fråga är hur det kommer sig att en kvinna från en organisation som representerar 1-2% av befolkningen lyckas få en efterträdare från just samma minoritetsorganisation till att representera en organisation som till 98-99% inte delar deras läggning eller intresse för dessa frågor, utan som har som gemensam nämnare att de vill bli företrädda i studerandefrågor.

  SU blir bara mer och mer genussjukt…Dessutom är personerna som tagits upp i exemplet långt ifrån ensamma.

  Förresten, hela dårskapen finns under en gemensam fana…
  http://www.sus.su.se/jamlikhetsnatverket

  Nä, det blir nog ingen billig träning.

 103. Galne Gunnar skriver:

  Inga särskilt välformulerade argument som framkommer i denna debatt, men ändå hyfsat intressant om lönegapet mellan män och kvinnor:

  John Stossel – The Gender Pay Gap:

 104. Galne Gunnar skriver:

  Daniel G. Amen, MD: ”Men and Women’s Brains Are Different.”

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta frånvaron. Var på skelettröntgen igår, de ska ev såga av en benbit att använda till något under nästa operation. Kommer att kolla kommentarerna imorgon (ja jag vet att jag sagt det innan men nu blir det imorgon 🙂 ) och då kommer jag att läsa era tips mm och sätta eventuella meningsmotsåndare på plats – även om jag inte upptäckt någon hittills, och det måste ju bero på att alla vet att jag har rätt, därför kommer jag att fortsätta på den inslagna vägen så att ni inte tror något annat.

  Under tiden kan ni se följande galenskap om ”Jämställd idrott” http://urplay.se/Produkter/173532-UR-Samtiden-Tema-Jamstalld-idrott från Kunskapskanalen – där kan vi höra en genuslektor, också vid UU, som ”forskat fram” att det på en inbjudan till en tjejkväll för någon sport varit en *tada* MAN på bilden. och för att få reda på detta intressanta förkastliga faktum betalar vi denna genuslektor tiotusentals kronor i månaden – där en mer avancerad aktivitet vore att bygga en sandkaka i sandlådan utanför UU.

  Den andra genusexperten, eller snarare den förste som talar, säger på fullaste allvar att IDROTTEN SKAPAR KROPPAR och kön, eftersom man utformar 1 kg diskusar för kvinnor och 2 kg för män, och liknande ang höjden på hindren vid häcklöpning. Det är alltså INTE så att idrotten ANPASSATS efter de kroppar naturen givit oss, utan idrotten SKAPAR kroppar och kön genom att utforma ojämställt material. Är det konstigt att västerlänningar lider av högt blodtryck?

 106. Bosse skriver:

  Tanja, må dina benbitar passa ihop med något annat ortopediskt benföremål, allt för din snabba rehabilitering.
  Må din kvinnliga styrka vara med dig!

  Förundras över…….
  ”Könsneutrala blanketter i Borås”
  http://www.bt.se/nyheter/boras/konsneutrala-blanketter-i-boras(3898235).gm

 107. Tanja Bergkvist skriver:

  Bosse, ska kolla länken (imorgon, då ska jag kolla alla länkar) – just nu rehabiliterar jag mig på Avpixlat och Fria Tider, ha ha. 🙂

  http://avpixlat.info/2013/08/22/aftonbladet-startar-utbildning-for-ledarskribenter/#comment-1013721908

  http://www.friatider.se/ensidigt-och-ohederligt-om-feminismens-kritiker#comment-1013535632

  som handlar om Aftonbladets nya utbildning resp Svelands hatbok. Det är ju bara att konstatera att min tidigare forskning om att Aftonbladets kulturredaktion ligger på Månen nu kan kompletteras med att även ledarredaktionen ligger långt ifrån Jorden, något som man kan se på bilden på Avpixlat med ledarskribenterna framför vita moln i bakgrunden. Men jämställt är det! Eller den vita bakgrunden kanske snarare tyder på att de är tvångsintagna på psyket, ha ha 🙂 men det vågar jag inte skriva på Avpixlats artikel, nä nu måste jag sluta annars kommer det att sluta illa. Inte för mig då, men för alla som jag ger mig på när jag är på det humöret (vilket ju är alltid när datorn är på). 🙂

 108. Claes-Peter skriver:

  Ligger AB:s kulturredaktion verkligen på Månen? Jag hade för mig att den låg i Mordors grottor. För krönikerna är väl skrivna av orcer? Eller om det nu är Månen, så måste redaktionen bestå av Vogoner!

  ”Vogon poetry is of course, the third worst in the universe. The second worst is that of the Azgoths of Kria. During a recitation by their poet master Grunthos the Flatulent of his poem ”Ode to a Small Lump of Green Putty I Found in My Armpit One Midsummer Morning”, four of his audience died of internal hemorrhaging and the president of the Mid-Galactic Arts Nobbling Council survived only by gnawing one of his own legs off. Grunthos was reported to have been ”disappointed” by the poem’s reception, and was about to embark on a reading of his 12-book epic entitled ”My Favourite Bathtime Gurgles” when his own major intestine–in a desperate attempt to save life itself-leapt straight up through his neck and throttled his brain. The very worst poetry of all perished along with its creator, Paula Nancy Millstone Jennings of Sussex, in the destruction of the planet Earth. Vogon poetry is mild by comparison.”

  http://hitchhikers.wikia.com/wiki/Vogon_poetry

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Toleransbok för barn: http://janmilld.wordpress.com/2013/08/23/ska-fordomar-tolereras

  Den jämställda idrotten: http://www.friatider.se/nya-feministiska-forskningsron-idrott-skapar-kon

  Ang jämnställd idrott och programmet http://urplay.se/Produkter/173532-UR-Samtiden-Tema-Jamstalld-idrott Säkert blev genuslektorn som granskat bilden på broschyren och konstaterat att det på denna finns en man där, trots att den inbjudervtill tjejkväll, också ersatt för att komma och tala på detta seminarium under tio minuter om denna broschyr. Att döma av nivån verkar föredraget vara utformat av en 12-åring. Den enda bra talaren är killen som tar upp Karolina Klüft i slutet, kanske lite väl inlevelsefullt men det var iaf lite intressanta saker och han hade verkligen studerat något (nämligen framställningen av henne i medierna) – de första två däremot, statligt avlönade för att prata om att idrott skapar kroppar och att granska broschyrer, är helt värdelösa – helt otroligt hur långt förfallet gått.

  Hur kan man gå upp på morgonen och se sig själv i spegeln, kliva in i Nordens äldsta universitet, och tro att ens granskande av en inbjudan/broschyr är forskning. Och notera också hennes svar på diverse frågor i slutet – helt intetsägande, minut 18:20-30:30 i programmet hör ni denna etnolog och genusforskare Karin S. Lindelöf. Katatrofalt låg nivå, och så pratar man om att Sverige ska bli en ”kunskapsnation” – viilket hån.

 110. Galne Gunnar skriver:

  Professor Annica Dahlström om skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan:

 111. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”[…] de första två däremot, statligt avlönade för att prata om att idrott skapar kroppar och att granska broschyrer, är helt värdelösa [..]”

  Tanja, notera att du skriver att de är statligt avlönade. Om vi avskaffar staten så avskaffar vi också dessa idioters brödföda…

 112. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, vi kan också BYTA UT galningarna som sitter på de statliga myndigheterna. Nu har jag sådan värk i axeln att det inte gick att skriva svar idag, men jag ska sätta dig och alla andra på plats imorgon! 🙂

 113. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B.

  ”Galne Gunnar, vi kan också BYTA UT galningarna som sitter på de statliga myndigheterna.”

  Att bara BYTA UT galningarna som du skriver är inte ens möjligt i teorin eftersom de bara kommer att ersättas av andra galningar. Varför det? Jo, därför att den genomsnittliga individen är varken intelligent eller beläst nog för att kunna fatta beslut om vad som är bäst för samhället. Därför fungerar inte demokrati, och därför kommer staten med nödvändighet alltid att växa till ett gigantiskt och idiotiskt monster…

  YES! Där satt jag dig på plats igen Tanja! 😉

 114. Claes-Peter skriver:

  ”The death of feminism? One in three women say it’s ‘too aggressive’ towards men and they don’t need it any more
  One in three think feminism is ‘too aggressive’ towards men while a fifth believe the movement is ‘old-fashioned’ and no longer relevant”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2219413/The-death-feminism-Women-say-need-more.html

  ”We surveyed over 1,300 women to find out what it is like to be a woman in the UK today and to find out what feminism means to both girls and women living in the UK in 2012. The results provide a fascinating insight into what women feel feminism means to them. /—/”

  http://www.netmums.com/home/feminism

 115. Claes-Peter skriver:

 116. dolf skriver:

  @TB
  Vet inte om du känner till juggen, men det här borde intressera dig: http://juggen.wordpress.com/2013/08/25/ord-ar-overflodiga/

 117. Claes-Peter skriver:

  Om Bulgarien – de där bogomilerna, är de fortfarande aktiva? //Sign: Ängslig eventuell turist

 118. MetalHeadViking skriver:

  Hej Tanja m fl.

  Följande länk handlar om feminismens verkliga ändamål.

  http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2013/08/feminismens-sinnessjuka-malsattning-for.html

 119. Dennis skriver:

  Hur fan går det med axeln?

 120. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Förresten Tanja, visst är det så att en av dina invändningar mot feminismen är att den kräver särrättigheter och privilegier för kvinnor, och att du anser att sann jämställdhet handlar om lika möjligheter och inte om lika utfall. Även om du inte har uttryckt dig exakt så, så är jag säker på att du skriver under på det, eller hur?

  Men hur kombinerar du den vettiga synen på feminismen med din syn på att en välfärdsstat är bra? En välfärdsstat går ju ut på att utjämna skillnader – alltså att inte enbart erbjuda samma möjligheter utan att också försöka åstadkomma samma utfall – och är således raka motsatsen till det du förespråkar gällande feminismen…

  Eftersom du stödjer välfärdsstaten och därmed anser att ekonomisk omfördelning är av godo – dvs att stjäla från de produktiva människorna för att ge till de icke-produktiva – öppnar du därmed upp dörren för alla andra former av särrättigheter för olika grupper, däribland även för feminister.

  För varför skulle feministernas krav på så kallad ”positiv diskriminering” för att uppnå lika utfall vara mindre legitima enligt dig, än välfärdsstatens utfallsutjämnande som baseras på stöld ”från de rika till de fattiga” (som vi indoktrineras i varje julafton när vi tittar på ”Robin Hood” i ”Kalle Anka och hans vänner firar jul”).

  Hur förklarar en mycket intelligent och för övrigt rationell kvinna som du den bristande stringens mellan dina olika hållningar?

  Där fick du nåt att suga på! …Och jag bara fortsätter mitt segertåg i ditt kommentarsfält hela tiden! YEAH! 😉

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Dennis, jag kommer få en ny operation i oktober först som det ser ut nu. Men när sådana här saker händer sänker man till slut sina förväntnngar, så jag är glad bara det blir av. Tills dess får jag klara mig bäst det går, jag har redan vant mig vid att leva som handikappad, plastisk och anpassningsbar som man ju är. 🙂 Men i oktober är det senaste beskedet jag fick – idag faktiskt.

 122. dolf skriver:

  @GG

  Men hur kombinerar du den vettiga synen på feminismen med din syn på att en välfärdsstat är bra?

  Var har Tanja givit uttryck för att välfärdsstaten skulle vara bra?
  Bara undrar.

 123. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, segertåg mitt kommentarsfält!? Ha ha, jag tror inte det. 🙂 Du skriver ”En välfärdsstat går ju ut på att utjämna skillnader – alltså att inte enbart erbjuda samma möjligheter utan att också försöka åstadkomma samma utfall – och är således raka motsatsen till det du förespråkar gällande feminismen…

  Eftersom du stödjer välfärdsstaten och därmed anser att ekonomisk omfördelning är av godo – dvs att stjäla från de produktiva människorna för att ge till de icke-produktiva.”

  Du har som vanligt helt fel. En välfärdsstat försöker inte åtadkomma samma utfall. I välfärdsstaten behövs såväl doktorer som tandläkare som matemtiker som byggnadsarbetare som kassörskor och likaså behövs galningar som dig, så att man har någon att bråka med. 🙂 Nu har jag inte läst in mig på välfärdsstaten och är ingen expert, men om du med lika utfall menar i beteende och val (som feminismen) så har vi inte samma definition eller uppfattning av välfärdsstaten, men om du menar bara i ekonomiskt avseende (?) så måste det väl inte vara helt svart eller vitt. Hur tycker du vi ska finansiera skolor, sjukhus och transporter? Ska det finnas bibliotek, vägar, bussar osv? För att inte tala om forskning – tillämpad sådan såväl som grundforskning.

  Du kanske tycker att var och en ska donera till det denne vill – men det förutsätter ju att man är generös och givmild och även tänker på andra – något som kanske inte finns i din värld? 😉 Jag är ganska improduktiv nu eftersom jag är skadad – har jag därmed förverkat min rätt att existera eller tänker du lägga in 50.000 kr på mitt paypal så jag kan betala för en privat operation? Men du kanke bara tänker på ekonomisk utjämning i termer av bidrag till människor som inte vill jobba och så vidare? Människor som medvetet är improduktiva trots att de skulle kunna bidra, eller? Du får nog precisera dig, du kan inte bara såga välfärdsstaten utan att utförligt beskriva varför och vilka aspekter av denna du vänder dig emot. Jag tror inte du är så onyanserad som det verkar, eller så är du det, och i så fall måste du säga det rakt ut.

  Och stöld från de rika? Hur många är rika i Sverige? De flesta är skuldsatta med bostadslån och studielån mm (tex jag) och när den ekonomiska kollapsen är ett faktum eller bankerna börjar kräva amortering (med pengar som inte finns, eftersom folk ju betalat bara räntorna i decennier, och då finns egentligen inte pengarna till själva lånen – med mindre än att bankerna trycker upp mer pengar vilket kommer att leda till hyperinflation) så kommer folk att köras ut från sina hem – dvs vi får en värre situation än den i Östeuropa på 90-talet, för trots hyperinflation och kaos så ägde folk sina bostäder. Kanske vore det inte dumt att låta staten ta kontroll över bankväsendet för övrigt. Där satte jag dig allt på plats din galning! 😉

 124. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag svarade just GG ovan. Jag tror bara GG vänder sig emot visssa apekter av välfärdsstaten, inte alla. Och vad är för övrigt en välfärdsstat? Vi kan ju inte diskutera ett begrepp utan att först ha en gemensam entydig definition vad en sådan omfattar. Kollar på wiki http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4lf%C3%A4rdssamh%C3%A4lle#Det_moderna_v.C3.A4lf.C3.A4rdssamh.C3.A4llet

  ”Man brukar skilja på den generella välfärdsstaten och den selektiva. Den generella välfärdsstaten erbjuder sina tjänster till alla medborgare, medan den selektiva riktar sig till dem som bäst behöver. De mest utvecklade välfärdsstaterna i världen är bland annat de nordiska, men även övriga industriländer har välutvecklade välfärdsstater. Motsatsen till välfärdsstaten kan sägas vara den nyliberala nattväktarstaten.”

  Här är nattväktarstaten http://sv.wikipedia.org/wiki/Nattv%C3%A4ktarstaten med <#argument för" och "argument mot". ”En nattväktarstat, eller minimal stat, är inom politisk filosofi ett statsskick där statens uppgift är begränsad till att upprätthålla inre och yttre säkerhet. En tänkt nattväktarstat skulle således ansvara för rättsväsende och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av medborgarna själva i privat regi.”

  Ja det finns säkert något sätt att organisera en sådan, under tiden, Galne Gunnar, kan du gå med är: http://www.ofuss.se/ OFUSS – Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten. Såg jag fått ett mail ang att medverka i en debattartikel men såg det en månad försent. Hade jag sett det i tid kanske jag hde tagit mig tid att sätta mig in i frågan, men nu har jag inte det. <territoriellt utträde, what!? http://www.ofuss.se/2013/07/hur-skulle-ett-territoriellt-uttrade-ga-till/ Hm måste kolla på den sidan faktiskt. Återkommer till kommentarsfältet imorgon.

  Galne Gunnar,
  nu tog du all den lilla tid jag hade med ditt tjafs!!! Får kolla alla andras länkar och kommentarer imorgon. Ang ”Att bara BYTA UT galningarna som du skriver är inte ens möjligt i teorin eftersom de bara kommer att ersättas av andra galningar. Varför det? Jo, därför att den genomsnittliga individen är varken intelligent eller beläst nog för att kunna fatta beslut om vad som är bäst för samhället. Därför fungerar inte demokrati, och därför kommer staten med nödvändighet alltid att växa till ett gigantiskt och idiotiskt monster…”

  Om vi ser på meningen ”Jo, därför att den genomsnittliga individen är varken intelligent eller beläst nog för att kunna fatta beslut om vad som är bäst för samhället” – är det inte så att politikerna inte är intelligenta nog att fatta beslut åt hela befolkningen? Eller att makt korrumperar… Det är ur den aspekten du borde kritisera dagens demokrati. Om vi folkomröstade om det mesta (riktig demokrati) tror jag besluten blivit mer väl underbyggda och i linje med folkpinionen – och det hade också höjt den allmänna bildningsnivån – vad som helst måste ju vara bättre än en modell med marionetter som är nickeockor åt byråkrater i Bryssel och som går andra regeringars ärenden. De flesta vanliga medborgare jobbar inte som lobbyister åt något storföretag och hade kunnat använda sin egen hjärna ju. Men då förespråkar du starkt organiserade lokalsamhällen istället? Det är ju en bra idé och i ett sådant lokalt samhälle hade jag ju kunnat utropa mig själv till diktator – med dig som enda medborgare, ha ha! 🙂 Eller hur hade du annars tänkt att ett mindre samhälle skulle fungera vad gäller beslutsfattande?

 125. elwee skriver:

  Tråkigt att du måste vänta så länge Tanja, men så är det för oss som dels befinner sig lagligt i landet, dels är notoriska skattebetalare.
  Vi tillhör inte någon prioriterad grupp … än värre blir det när vi blir gamla och behöver hjälp på mer regelbunden basis …
  Fast till dess har de nog återinfört ättestupan.

 126. dolf skriver:

  @GG & @TB
  Jag ligger nog närmare GG än TB vad avser staten. Men problemet är egentligen inte om det finns eller inte finns en stat. Det egentliga problemet är att man blir tvångsansluten och sen är det tvång på tvång på tvång.
  Jag tror fullt och fast att en nattväktarstat (fast jag skulle nog utöka den till att omfatta alla rena säkerhetsfunktioner, såsom brandkår, räddningstjänst, akutvård etc) skulle vara fult möjlig att driva genom en frivillig ”skatt”.
  Många kyrkliga samfund har ju haft ”tionde” som en finansieringsprincip. En frivillig ”tionde” ser jag som fullt realistisk. Vem skulle inte vara beredd att betala en tiondel av sina inkomster för livsnödvändiga tjänster om det inte förekom några andra skatter? Det skulle också med en så låg frivillig ”skatt” uppstå en verklig skattemoral där man verkligen såg ned på ”skatteflykt”, dvs. människor som inte betalade sina tionde trots att de var fullt förmögna att göra det, samtidigt skulle det vara ok för den som verkligen var på obestånd att inte betala när det krisade till sig. Men det skulle vara raka motsatsen mot dagens attityd där svartjobb och skattefusk är mer eller mindre accepterat i vardagen. (Det är bara inte accepterat när det är kapitalkraftiga och företag som ägnar sig åt det.)
  Sen skulle det vara fritta fram (och uppmuntrat) att på eget bevåg donera till verksamheter som behöver det. Och utan något skattetryck tror jag säkert att en sån som Ingvar Kampfrad (för att ta ett extremfall) skulle ha varit beredd att donera en miljard till sjukvård mot att han skulle få preferens och VIP-behandling när han behöver sjukvård. Vilket är helt okej vad mig anbelangar. Förstår inte varför alla måste ha ”lika” sjukvård oavsett vad de bidrar med.

 127. elwee skriver:

  Mycket läsvärt och med en väldigt intressant video integrerad.

  http://snaphanen.dk/2013/08/24/sondagskronika-myten-om-det-oskrivna-bladet/#comment-200370

 128. Josef Boberg skriver:

  Systemfel som hotar världen ! (UR-play video 1 tim 26 min) – så Rädda Sverige – Valet 2014 ! (video ca 2 min, svensktextad). Om hur riktiga banker kommer att fungera här. Mera ingående i sak om detta LivsViktiga ämne här.

 129. Claes-Peter skriver:

  Jag försökte läsa bloggen ”Det opåverkade sinnet” – men… Snart kände jag mig rejält påverkad. Fast tacksam över att existera, trots att så många globala konspirationer med obegränsad makt jobbar stenhårt på jordens undergång. Tacka vet jag vår gamla ursvenska tro på tomten, vättarna, älvorna, di sma undar jordi, jättarna, häxor, bergatrollen, skogsrået, näcken…

  ”Från våra inre dimhöljda djup
  sträcker de ut sina vita händer
  och lockar oss in i en dans,
  bortom förnuft och sans…”

  Fast jag har varit LITE nervös över detta:

  Mini Black Holes Easier To Make Than Thought
  http://www.livescience.com/27811-creating-mini-black-holes.html
  Creating microscopic black holes using particle accelerators requires less energy than previously thought, researchers say.

  If physicists do succeed in creating black holes with such energies on Earth, the achievement could prove the existence of extra dimensions in the universe, physicists noted.

  (Homer Simpson skapade ett litet svart hål av misstag, och det gick ju inte så bra… )

 130. Galne Gunnar skriver:

  Sanningen om välfärdsstaten:

 131. mach skriver:

  Idag på Svd Brännpunkt debatteras MUF och uttalandet; ”-Det är självklart att MUF är feminister” och att ”Muf måste ta täten i jämställdhetsfrågan”.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/muf-maste-ta-taten-i-jamstalldhetsfragan_8470372.svd

 132. Claes-Peter skriver:

  Apropå Svarta Hål – deras ”dragningskraft” måste väl bero på hur mycket massa de ”slukat”? Och ett litet nybildat hål kan väl därför inte ha så stor kraft, utan skulle gå att stänga in i en plåtburk? Kraften räcker inte till för att slita sönder plåtväggen. Men om ett litet svart hål kommer in i en människas kropp – blir det inte en sorts inverterad cancer, när hålet knaprar i sig cell efter cell? Kanske ämne för en ny deckare i CERN-miljö? Eller ett nytt hemligt vapen, för våra vänner konspirationsteoretikerna att spekulera kring? Stygga CIA är i full fart i labbet?

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack fr lästips! Ursäkta frånvaron, åkte på rejäl förkylning, trodde inte vintersjukorna började förrän i oktober-november, men är det skolstart så kan vad som helst hända… Ang Lundsberg har jag följ det noga, har ju själv undervisat på ett av riksinternaten (Sigtuna) under ett år (2007-08). Ja det är ju väldigt vad man var snabb med att ingripa så drastiskt (med tanke på att liknande och värre inidenter inträffar dagligen på andra skolor utan att de stängs ner) och att fp-representanter (se svt debatt play) öppet deklarerar att man hoppas att detta är första steget mot en stängning osv. Och Dinamarca (v) var ju inte alls trovärdig – vi vet ju alla syftet där, och att Jan Helin fick en utskällning var ju en trevlig humörhöjare. 🙂 Det är bara bra att de övre samhällsskikten börjar reagera mot svenka myndigheter, politiker och media – det är ju på tiden, och faktiskt lite unikt. http://www.svtplay.se/debatt Och nu är Skolinspektionen på friskolorna också, att döma av text-TV igår med tre sidor fulla om hur regeringen avsätter mer pengar till SI att granska dem osv.

 134. Tanja Bergkvist skriver:

  mach, ”samt kräva jämställda valsedlar i de allmänna valen… För oss är det lika självklart att Muf är ett feministiskt ungdomsförbund som att det är ett antirasistiskt. ” Kvotering på listorna alltså? Men varför bara efter kön, har man glömt alla andra kategorier som etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och religion? Muf har mycket arbete kvar – vänstern ligger lååångt före. 😉

 135. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för tecknad film på 4 min, du hade inte kunnat skriva ner det med en mening istället? 🙂 Avskaffa staten osv. Har inte kollat än om du skrivit några svar på mina tidigare kommentarer, ska se snart om du följt min uppmaning att precisera lite vad det är du egentligen vill, men jag tycker inte heller att svenska staten är så vettig faktiskt, men min poäng är att det inte hade behövt vara så, och din poäng är att om vi tar bort galningarna så kommer de att ersättas av andra galningar. Du kanske har rätt, jag har inte tänkt igenom frågan så noga – men det är helt givet att staten är för stor och sysslar med för mycket detaljreglering av medborgarnas liv, liksom politikerna, så om vi ska citera Klaus Berntpaintner på mises http://www.mises.se/ så kan man med rätta fråga sig varför vi behöver 349 såna där + en massa statliga myndigheter…

 136. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jo jag vet, det är bara att vänta ut kollapsen, det kommer i sig att leda till en genomgripande förändring av sammhället, och det vi ser nu är ju bara tillfällig konstgjord andning https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/11/23/systemfel-som-hotar-varlden/

 137. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, jo jag läste Julia Ceasars krönika. 🙂 De ligger även alla samlade här (men jag har tyvärr inte hunnit läsa alla, har det på listan som jag ju är hopplöst efter med…): http://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/

 138. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag ligger nog närmare GG än TB vad avser staten… Jag tror fullt och fast att en nattväktarstat (fast jag skulle nog utöka den till att omfatta alla rena säkerhetsfunktioner, såsom brandkår, räddningstjänst, akutvård etc) skulle vara fullt möjlig att driva genom en frivillig ”skatt”.”

  Ja men det låter ju rimligt, jag är med på det. 🙂 Jag har inte definitionen av ”välfärdsstat” klar för mig men jag vill ju inte se ett samhälle genomsyrat av egoism. Frågan är dock om inte dagens egoism i själva verket är en produkt av staten – vem känner solidaritet med de galenskaper som pågår… ? Med tanke på hur utbildningsväsendet kommit att utvecklas med låga kunskapskrav samt politisk propaganda så antar jag att du uteslöt den medvetet? Vi kör på det. Krävs dock en politisk förändring först – vi måste ändra lite lagar osv: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/100-000-kr-i-vite-foer-hemundervisning-895394 så för att avskaffa all idioti måste man ändå jobba inom det befintliga systemet. Du kan ju bli statsbyråkrat och jag parlamentsledamot så kör vi. 🙂

 139. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, och dessutom är min opererade arm inte särskilt funktionell trots övningar varje dag, den är sned och konstig och pga den går lätt ur led kan jag inte tänja för mycket på den. Men efter nästa operation, som förhoppningsvis kommer att fixa instabiliteten i alla riktningar, kommer jag att kunna träna upp den helt. Annars får jag väl förbli sån här, man kan inte räkna med att allt lyckas i livet, men det minsta man kan önska är ju att det stora problemet åtgärdas under en operation. Jaha du menar jag ska säga att jag är illegal och kräva akutvård? Tror jag har två hål just nu så i första hand ska jag i så fall göra det hos tandläkaren, det blir 50 kronor: http://www.friatider.se/spelade-illegal-invandrare-fick-lakarbesok-for-50-kronor

 140. Tanja Bergkvist skriver:

  MetalHeadViking, tack ska se inlägget nu. Läste just ett annat inlägg där http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2013/08/aftonbladets-kamp-mot-fungerande-skolor.html men ska läsa ditt tips nu om feminismen också. 🙂

 141. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, ang ”Om Bulgarien – de där bogomilerna, är de fortfarande aktiva? //Sign: Ängslig eventuell turist”. Bogomilerna http://sv.wikipedia.org/wiki/Bogomiler utgör inget problem vad jag vet. Däremot är politikerklassen korrumperad och utgör den egentliga faran, liksom i flertalet europeiska länder av idag.

 142. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag hade missat den bloggen, lägger in på bloggrullen. 🙂

 143. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, nu har jag kommmit till kommentaren med alla dina lästips https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/06/30/axess-dsm-dikt-och-lite-banbrytande-genussvammel/#comment-27591 tack! 🙂 Några hade jag redan läst men inte alla! Nu har jag ”bara” 70 fönster öppna på datorn.

 144. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för tips! http://www.youtube.com/StormCloudsGathering Nu var det ett tag sedan du släppte länken men överst nu om Syren så ska lyssna på det – helt otroligt USA ska starta sitt tredje krig nu…

 145. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ang ”Intressant att notera att Maria Svelands ”drömman” är grek, då greker har mycket starkare patriarkala värderingar än svenskar…

  Så hur ska vi tolka detta? Att Sveland vill att svenska män ska vara dörrmattor med stukad självkänsla som ”makar på sig” så att nollor som hon kan avancera utan att vara värd det, men när hon vill knulla så väljer hon ”en riktig man” med traditionella manliga beteenden och värderingar?!

  hehehe…”

  Jag tror att hon vill att mannen ska se utländsk ut men vara feminin och såld på svensk pk-idioti. Good luck säger jag bara. 🙂

 146. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, ang ”Jo, apropå ett av dina inlägg om genus i bulgariskan – serbiskan fungerar likadant, förfluten tid bildas med samma participiska konstruktion där man måsta böja huvudverbet efter genus och numerus, åtminstone i perfektiv aspekt. Nu är ju de båda sydslaviska språken relativt nära besläktade så likheterna är ingen tillfälighet, och jag antar att man måste brottas med aspektpar även i bulgariskan.” Ja – precis! 🙂

 147. Claes-Peter skriver:

  Förmodligen är det bara propaganda och desinformation mellan rivaliserande kyrkor och trosinriktningar osv. – tror jag såg något i Umberto Ecos ‘I Rosens Namn’ (tror jag den hette?)

  An English profanity and the name of a crime emerged from reports of the Bogomils by the Catholic Church. The words ”bugger” and ”buggery” emerged, by way of the word ”bougre” in French, from ”Bulgar” (Bulgarian). ”Buggery” first appears in English in 1330 with the sense ”abominable heresy”, though ”bugger” in a sexual sense is not recorded until 1555.[24] = Oxford Eng. Dict.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism

 148. Claes-Peter skriver:

  Youtuben om WW3 är väl lite överdriven, dessutom borde det kallas WW4, för WW3 slutade med östblockets upplösning. Men om jag måste välja sida, så inte väljer jag Kina, Ryssland eller den religiösa fascismen. I avsaknad av det perfekta bör man ju välja det minst dåliga.

  Jag tycker det verkar som om ‘opinionsbildarna’ omväxlande klandrar USA för att ingenting göra i Syrien, och sedan i nästa andetag påstå att de vill starta krig. Men att ännu en gång förse al Qaida med moderna vapen drar man sig för – och kampen mellan Sunni och Shia påminner starkt om fiendskapen mellan Sovjet-blocket och Folkrepubliken Kina. Fast mycket blodigare och med civila som avsiktliga mål – något som ingen av dem som ojar sig över drönarattackerna bryr sig om att ägna minsta kommentar.

  Om man följer FN:s föregångare NF, så gjorde man precis ingenting utom att protestera när Mussolini började bygga sitt nya romerska imperium, när Japan startade erövringskrig, eller sedan Hitler bröt det ena fredsvillkoret efter det andra genom att återbesätta Rhenlandet osv, att bygga upp en ny modern krigsmakt, etc. Sedan kunde Hitler ta det ena området efter det andra på Walk Over ända fram tills anfallet mot Polen. När Hitler först började visa aggression utåt, så var armén ett antal män som marscherade till fots med ett gevär konstruerat 1896 på axeln. De hade växt upp i ren svält under WW1. Artilleriet drogs av hästar, pansarfordonen var mest prototyper och fejk. Och flyget var bara lite bättre än WW1-standard. Det stora tillskottet av modern materiel kom ju med ockupationen av Tjeckoslovakien, där man fick stridsvagnar klassen bättre än de tyska, och modernt artilleri från Skodaverken. Vad man aldrig nämner är att många av Europas länder hade fascistregimer, och England, Frankrike, Holland och Belgien var brutala kolonialmakter som dränkte uppror i kolonierna i blod. Lite mer begripligt att många valde att solidarisera sig med Tredje Riket framför dessa eller det ganska barbariska Sovjet.

  Sedan har FN fortsatt med NF:s handlingsförlamning – inte ens i Jugoslavien eller Rwanda, där stormakterna knappast hade intresse av att blockera, förmådde man göra någon insats av betydelse. Tvärt om så tittade man på medan folk massmördades, trots att man hade beväpnad militär på plats.

 149. Galne Gunnar skriver:

  Mer från StormCloudsGathering… Mycket viktig video:

  The Syrian War – What You’re Not Being Told.

 150. Phin Daralia skriver:

  Hur var det nu med blått och rosa?

  En favoritmyt som genusvärlden älskat att sprida i snart 15 år är att tills nyligen ansågs blått vara färgen för flickor och rosa vara färgen för pojkar (Paoletti, J.B. Pink and blue:Telling the boys from the girls in America. Bloomington: Indiana University Press. 2005). Slutsatsen är att eftersom dessa preferenser är så lätta att ändra på så kort tid så är de godtyckliga, och alltså rena sociala konstruktioner. Så om den symboliska betydelsen av typiskt könsrelaterade färger är så godtycklig, och bytt sida mellan 1920 och 1950, då kan väl också kön i sig vara godtyckligt? Ja, jag vet att logiken i denna argumentation är helt värdelös och associativ, men det är ju så hela skvadroner av samhällsvetare försöker – och lyckas! – övertyga andra om sina ideologiska övertygelser.

  En italiensk forskare som heter Marco Del Giudice tänkte att så starka påståenden kräver starka bevis – men finns de? (The Twentieth Century Reversal of Pink-Blue Gender Coding: A Scientific Urban Legend? Arch Sex Behav (2012) 41:1321–1323. DOI 10.1007/s10508-012-0002-z).
  Hans empiriska undersökning fann att naturligtvis var inte ens historien om denna lilla sociala konvention sann. Däremot har Paoletti’s felaktiga påstående spridits ohejdat av alla de personer som uppenbarligen tycker att sanningshalten är sekundär när det gäller så goda nyheter.

  Därmed kvarstår möjligheten (som t ex någon norsk genuskvinna sa i Hjernevask) att man blir aggressiv och konkurrensbenägen av blåa lakan och babykläder. Eller i alla fall manlig. Fast då menar de väl tvärtom? Eller var det inte just det som de ville motbevisa? Eller… förvirringen är total…

 151. QED skriver:

  Reinfeldts (pinsamma) bok försvinner mystiskt från biblioteken …

  http://www.dn.se/dnbok/statsministerns-bok-svar-att-fa-tag-pa/

 152. Claes-Peter skriver:

 153. elwee skriver:

  Jaha, det blir mer och mer uppenbart att mitt beslut för flera år sedan att lämna kyrkan var helt rätt!
  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ar-det-dags-att-borja-saga-hen-om-gud

 154. Galne Gunnar skriver:

  How The US Will Save Syria:

 155. QED skriver:

  Hmm …

  tror de goda sydslaverna vill säga oss i Väst något om mötet med Österlandet.

 156. Galne Gunnar skriver:

  Senaste nytt angående välfärdsstatens passiviserande inverkan:

  DN: Bidrag i stället för arbete lockar unga i Norge

  @ Tanja B:

  Jag har skrivit ett långt svar till dig redan för över en vecka sedan. Jag har bara inte haft tid att skriva det sista, men det kommer snart. Kanske redan i veckan (så du har nåt att längta efter!) 😉

 157. Galne Gunnar skriver:

  Mauricio Rojas talar klarspråk om integrationsfrågor, Sverige, och det svenska debattklimatet: http://goo.gl/kFlSBf

 158. Claes-Peter skriver:

  @elwee – Om man lämnar kyrkan, får man inte rösta i kyrkovalet. Men man kan rösta i riksdagsvalet osv. utan att ha betalat någon skatt någonsin – och man kan ha dubbla medborgarskap, man kan ha ett straffregister en mil långt, man kan sitta på rättspsyk, osv.

  Funderar på att skriva in Tanja på söndag – men kanske hon måste bo på orten?

 159. QED skriver:

  ”Storma Wikipedia!” — Få högskolepoäng vid amerikanska toppuniversitet för att skriva feministiska artiklar på Wikipedia.

  http://www.friatider.se/hogskolepoang-pa-ivy-league-for-att-skriva-feministiska-artiklar-pa-wikileaks

 160. QED skriver:

  Om Hitlers ”vanlighet”

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/lat-hitler-fortsatta-att-dricka-te/

  ”Och ändå föredrar vi att hålla fast vid schablonen av Hitler som en fradgatuggande galning och vettvilling. ”

  ”Till detta finns en del begripliga skäl. Ty blir Hitler som du och jag hamnar också vi i oroande närhet av hans politiska åsikter och förbrytelser som vi ingenting alls vill ha att göra med. Aldrig och under inga omständigheter skulle du och jag kunna omfatta eller begå något liknande. Därför måste denna närhet avvisas. Hitler är inte vår broder; inte ens en medmänniska, utan ett monster. Och ett monster bryr sig inte om sina anställdas födelsedagar eller kysser damer på hand.”

  Han hade en vanlig röst också

 161. Galne Gunnar skriver:

  The curse of ”progressive” feminism:

 162. Karl-Ove skriver:

  Goddag, bästa Tanja! Hur är det med armen? Dessvärre måste jag meddela att min hjärna kommer att sprängas om du inte uppdaterar bloggen snart.

  Du är bäst!

  Ha det bra! 🙂

 163. elwee skriver:

  Såg unga fru damen på bild i detta klipp:

 164. elwee skriver:

  Bra genomgång av olika begrepp som gärna skapar förvirring annars:

  http://avpixlat.info/2013/09/17/ideologiska-skiljelinjer-och-skyttegravar-2/

 165. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ha ha det där låter ju hemskt! 🙂 Ska kolla alla kommentarer i helgen, ursäkta jag legat på latsidan. Nu tänkte jag avverka tio av mina 50 öppna fönster så webbläsaren inte kraschar. Kontigt att för varje fönster som avverkas (sedan i morse diverse videos med föredrag) så öppnas två nya. Dvs jag öppnar två nya relaterade som dyker upp i högermarginalen. Men nu FÅR jag inte öppna fler! 🙂 Setips till Dolf: http://www.ur.se/Produkter/177582-En-bok-en-forfattare-Tankar-som-andrar-allt

 166. Tanja Bergkvist skriver:

  Och här är en till Galne Gunnar. Verkar vara den amerikanska motsvarigheten till Freedomfest (föredragen från åreste svenska Freedomfest är fotfarande inte upplagda förretsen, för den som undrar, men det ska tydligen vara på gång och jag lägger upp dem när de är upplagda).

 167. Galne Gunnar skriver:

  The Footage of the Victims in Syria Was Staged:

 168. Galne Gunnar skriver:

  Obama’s Hypocrisy Regarding Syria Versus Israel Exposed:

 169. elwee skriver:

  Veckans Affärer har en längre tid hållit på med sitt genustrams …
  De tänkte väl, med ”elitens” ställningstagande i frågan, att detta var ett framgångsrecept.
  Nu blev det såhär:
  http://www.friatider.se/alla-journalister-utom-en-gar-fran-veckans-affarer

 170. dolf skriver:

  @TB
  (TB är väl förresten lika illa som TBC, Kanske får börja säga TDB (kan dock tolkas som Trivial Data Base eller Tank Destroyer Battalion) eller THDB (vilket skulle kunna tolkas som Towards Humanities Disastrous Breakdown, och det vill du vill inte bli associerad med)).
  Jag bytte dator i slutet av juni, min nya klarar 100 öppna flikar utan några problem. Jag klarar det däremot inte. Så spenderade en halvtimme bara på att stänga fönster i går. Men är redan uppe i 35 igen, men flikarna är åtminstone ännu så länge stora nog så att symbolen får plats på dem så man ser vad de går till.
  Jag hoppas din ”en bok en författare” är bättre än den här hemskingen.
  Ska försöka kolla den (din alltså) under helgen. Den verkar ju intressant. (Också den från amerikanska frihetsfesten)

 171. QED skriver:

  Anna-Lena Lodenius, expert på högerextremism, skriver ”Det är dags att sluta tiga om extremvänsterns våld”

  http://debatt.svt.se/2013/09/22/det-ar-dags-att-sluta-tiga-om-extremvansterns-vald/

 172. Dennis skriver:

  Skriv mera.

 173. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, Det sovande folket finns som pdf här: http://petterssonorg.files.wordpress.com/2013/08/det-sovande-folket.pdf och dinns säkert lite överallt på nätet, men googling ger detta som första resultat. Laddade ner den för många år sedan men inte orkat läsa än, tror i min fördomsfullhet att det bara är trams eftersom Reinfeldts tomma blick utstrålar samma IQ som den här fisken – den testikelbitande pacu-fisken http://www.news.com.au/travel/news/swedish-swimmers-warned-over-testicle-biting-pacu-fish/story-fnizu68q-1226694923868 Tror ni inte Genusmaffian har ett akvarium med sådana för framtida könsstympining – utifall teorierna inte stämer? 😉

 174. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för ännu en video, StormCloudsGathering verkar vara en bra youtube-kanal! 🙂

 175. Tanja Bergkvist skriver:

  Det intressanta med The road to WW3 http://www.youtube.com/user/StormCloudsGathering (videon dyker upp överst, annars direktlänk här http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=HP7L8bw5QF4) var det faktum att Syrien och Iran har ett avtal jag inte kände till (mutual defence agreement) – så om USA ger sig in i Syrien är Iran förbundet att försvara Syrien enligt avtalet, vilket ger USA en förevändning att gå in i Iran, vilket ju är (det för tillfället prioriterade) målet.

 176. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl-Ove, tack! Armen kommer snart att genomgå en ny operation. Jag kommer att uppdatera bloggen innan dess, så att jag inte råkar krascha era webbläsare igen som förra gången 😉

 177. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ang ”Jag hoppas din ”en bok en författare” är bättre än den här hemskingen” – men det var ju just den jag tipsade om, om tankeexperment av en fysiker (bla en av dem som uppmärksammade von Wrights galenskaper) vad är det för hemskt med den, den var ju bra! 🙂

 178. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, tack för lästips, ska se alla nu! 🙂 Och alla Galne Gunnars videos.

 179. Galne Gunnar skriver:

  Intressant om sydafrikaner som bildat ett eget samhälle med en egen valuta, och som siktar på att bilda en egen stat:

 180. dolf skriver:

  @TB
  oups, jag länkade fel, ”den här hemskingen” skulle vara den här riktiga hemskingen! Tror du förstår nu vad jag menar.

 181. QED skriver:

  BBC-dokumentär av rumänsk filmregissör. Realiteter kan vara bra att tänka på när man läser om skånepolisens ”registerskandal”. Kolla 28:00 ungefär.

 182. Claes-Peter skriver:

  USA har det inte så lätt – först kritiserade många med tillgång till media USA för att ingenting göra – sedan fick det kritik för att de hotat att ingripa. Nu nöjde man sig med samma som när Sovjet krigade i Afghanistan – USA gav talibanerna och deras kompisar allt möjligt stöd, vilket de ju har tackat för allt sedan dess. Vissa grupper visar sin tacksamhet på sätt som vi dumma européer kan ha lite svårt att förstå – kanske borde fabeln om grodan som försöker rädda skorpionen vara obligatorisk läsning? Och så var det ju han som räddade en övergiven isbjörnsunge, och födde upp den till vuxen ålder. Då tog den första bästa chans att döda sin välgörare. Man ska kanske vara försiktig med vilka man hjälper och räddar. Fiendens fiende är din vän – tills fiendens fiende blir din egen fiende.

  Annars har jag en primitiv och egoistisk utrikesanalys – länder som jag hellre skulle dö än välja att leva i, stödjer jag inte. Lika lite som att jag sörjer den göteborgske hustrumisshandlare som krönte sitt verk med mord på kvinnan på öppen gata – jag tycker faktiskt att det är bra att han fick sova med fiskarna. Syriens president som efter utbildning till ögonläkare i England sadlade om till massmördare skulle jag heller inte sörja, även om USA eller Israel knäpper honom utan att ha fått jaktlicens från FN.

  Min dator kraschar alldeles av sig själv titt och tätt – antar att virusarna är osams om minneskapaciteten. Så jag märkte inget – kan det bero på att jag kör med Googles Chrome?

  Till slut bara lyckönskningar inför Tanjas nya operation. Ständiga smärtor är inte bra – se bara på doctor House – så vi ateister kan bara hålla tummarna.

 183. mach skriver:

  För att höja betygen och minska risken för rekrytering till extremistiska rörelser vill MP lägga 340 miljoner kronor under fyra år på normkritiskt arbete i skolor. Det handlar bland annat om att ifrågasätta förlegade könsroller.

  En liten del av potten, 10 miljoner kronor årligen, ska gå till att inrätta ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik.

  75 miljoner kronor per år ska gå till ett stimulansbidrag för att kommuner ska kunna anställa jämställdhetssamordnare som ska arbeta i skolorna.

  Summa summarum 425 miljoner!

  Hjärntvätten i skolan ska tydligen accellerera in absurdum om MP får bestämma

  Kommentera i Riksdag & Departement !

  http://rod.se/milj%C3%B6partiet-vill-ha-mer-genuspedagogik

 184. mach skriver:

  340 M kr över 4 år ska det givetvis vara 🙂

 185. Claes-Peter skriver:

  Kanske allting löser sig, men inte på det sätt vi tänkt oss?

  Prolog:
  BLIND WILLIE JOHNSON – Trouble will soon be over (1927)

  Daily Mail (online)
  Scientists find ‘black holes’ at sea: The ocean whirlpools from which nothing can ever escape – not even water
  Eddies are so tightly surrounded by water paths that nothing can escape
  Scientists have found they are mathematically equivalent to black holes
  The findings may help explain the spread of pollution in the world’s oceans
  It could also help better determine how eddies effect ocean temperatures
  By ELLIE ZOLFAGHARIFARD
  PUBLISHED: 17:26 GMT, 23 September 2013 | UPDATED: 07:59 GMT, 24 September 2013

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2430041/Scientists-black-holes-EARTH-Oceanic-whirlpools-thought-work-way-space-phenomena.html
  ———————————————————————————-
  Experthjälp är av nöden! ÄR det fråga om ”riktiga” svarta hål, eller är det bara en luddig metafor?

  Epilog:
  De rörliga bilderna på Blind Willie Johnson är fejkade (skickligt, enligt min blygsamma expertis om livet på landet i Mississippi runt 1927-28) – det är från en spelfilm. Autentiska stillbilder är inklippta. Så vitt jag vet finns bara en porträttbild av BWJ bevarad – men ingenting verkar vara känt om kvinnan med änglarösten, hans dåvarande hustru Willie B. Harris, som gör back up vocal.

  Astronomiskt intresse: ”Dark was the Night” was /…/ included on the Voyager Golden Record, copies of which were mounted on both of the Voyager spacecraft which are currently exploring the outer edges of our solar system, on their way to interstellar space.”

  ”Woman – the gentle sex” – eller, ”Den Elaka Styvmodern”, på riktigt: ”Johnson was not born blind, and, although it is not known how he lost his sight, Angeline Johnson told Samuel Charters that when Willie was seven his father beat his stepmother after catching her going out with another man. According to this account, the stepmother then blinded young Willie by throwing lye in his face.”

 186. Martin Andersson skriver:

  Lite off topic, eller off everything (hoppas det fungerar med inbäddning, annars är adressen explicit http://www.youtube.com/watch?v=2rjbtsX7twc&list=UUTev4RNBiu6lqtx8z1e87fQ)

  Nog för att jag är galen så det räcker till, och jag vet att du uppskattar galenskap av hög klass, liksom fysik på hög nivå. Men här ligger jag jävlar anamma min lilla Schrödinger-potentiallåda i lä.

  En strängfysiker som vet vad han talar om, och som sjunger nästan lika bra som Freddie (vila i frid), och som sedan tar galenskap till nästa, helt okända nivå: kombinerar de två och går iland med det. Det går inte, men det är inget han tänker bry sig om, han bara gör det ändå.

  Om jag inte tar fel, så är det just sådant här som är din sorts whisky i mer lättsamma stunder. :-)))))

 187. Claes-Peter skriver:

  Då måste väl bilderna på minskande is i Arktis och minskande glaciärer lite här och var också vara fejkade? Men kan man inte koppla upp sig och kolla satellitfoton själv? Skulle NASA gå med på att köra redigerade bildfiler föregivande att det är direktsändning? Ingen skulle bli gladare än jag – jo, isbjörnarna och de sälar som föder ungarna på isen – om det inte pågår en uppvärmning?

  Sci-Fi: Filmen ‘The Arrival’ från 1996 ger en Sci-Fi-förklaring till ‘global warming’ – fast med William av Occam i åtanke verkar det inte vara hypotes 1A. Fast filmen är faktiskt bra! Episoden där man hamnar i Mexiko på De dödas dag, Día de los muertos, är smått genialisk berättartekniskt. Och introducerar ett helt nytt sätt att mörda på… VARNING! dock för uppföljaren – Arrival II: The Second Arrival från 1998. Den är usel!

  En av de svettigaste framtidsskildringarna, om man lever sig in empatiskt med huvudpersonerna, är ‘The Miracle Mile’ från 1988. Tyvärr är möjligheterna för att den skulle kunna förverkligas betydligt större. Den har ingenting med global warming att göra, snarare tvärt om när filmens handling tar slut. Irrelevant, men jag ville bara passa på att plugga den. Omdömena på webben varierar från ”något av det bästa” till ”den har förstört mitt liv!”.

  Detta är typ small talk under tiden vi tänder ett vaxljus och hoppas på att Tanjas behandling blir lyckad.

 188. dolf skriver:

  @Claes-Peter
  Tack för tipsen. Gamla SF-filmer är alltid välkomna. Ska genast införliva dem i ”att-titta-på”-samlingen.
  Särskilt ”The Miracle Mile”. Bara faktumet att Tangerine Dream gjort filmmusiken är ju en anledning att se den.
  (För inte så länge sen dök Thief upp på en av filmkanalerna, jag köpte TD-plattan med filmmusiken på 80-talet, har alltid velat se filmen. En lyx som jag unnat mig är en inspelningsbar box till TV-n. Så Thief åkte in. Låg där ett bra tag innan jag kollade den. Kanonbra stenhård Crime Noir-film. Inte riktigt vad jag väntat mig. Men den kommer att förbli där och ses fler gånger.)

 189. dolf skriver:

  @mach
  Hur i all sin dar får du 75×4 till 420? Hör du till den nya generationen som inte ens kan använda en miniräknare?

 190. dolf skriver:

  @Claes-Peter
  Akta dig. Jag rekommenderade Doktor House (R.I.P snyft) till Tanja förra året när hon blev sjuk i influensa. Jag fick mig en avhyvling så jag knappt var vatten värld när hon missade The Big Bang för att titta på House och upptäckte att det inte var ett medicinskt faktaprogram.

 191. QED skriver:

  Myten om det goda multikulturella muslimska väldet i Spanien

  Klicka för att komma åt fernandez-morera.pdf

 192. QED skriver:

  Polisens nya teckenspråk för ”nu tar vi värdegrundspaus”

  http://www.expressen.se/nyheter/hemligt-tecken-tillater-poliser-att-tala-helt-fritt/

 193. mach skriver:

  @Dolf, nej tillhör inte alls den generationen. Hade mycket huvudräkning när jag gick i skolan. Det var extremt slarvigt av mig helt enkelt att inte läsa ordentligt. Beklagar det! Insåg misstaget och rättade mig själv en minut senare men mina kommentarer hamnar alltid ”för granskning” så blev en fördröjning som jag inte har kontroll över.

 194. dolf skriver:

  @mach
  vi gör alla bort oss ibland. Jag anser att det är en mänsklig rättighet att göra en dumhet om dagen. Så du har fyllt din kvota för 26 september 😉

 195. elwee skriver:

  @Martin Andersson.
  Kul video 🙂

 196. elwee skriver:

  @ Claes-Peter.
  Jo det är intressant att Rapport gör ett reportage (i fredags) om hur lite is det är på Arktis, hur förtvivlade IPPC-”forskarna” är osv, samtidigt som man ”glömmer” att Antarktis har ett 60 % större istäcke än förra året och den utbredningen är den största sedan mätningarna började, samt att jordens medeltemperatur inte höjts på 16 år.
  Snart kanske olika punktskatter och utsläppsrätter, mm kommer att rikta in sig på att få det varmare … det är onekligen så att vi fortfarande lever i en istid eftersom polerna har konstant istäcke och de forskare som är forskare istället för lydiga politiska redskap har länge hävdat att vi är på väg mot kallare tider.
  Om 60 000 år säger de att det kommer att ligga ca 2,5 km is över Stockholm …. undrar hur många som bryr sig …

 197. Claes-Peter skriver:

  Några lågt liggande öar i världshaven beräknas försvinna, och en del har redan fått sitt färskvatten förstört av inträngande havsvatten. Australien påstås ha en beredskapsplan för klimatflyktingar. — När den globala uppvärmningen först kom på tapeten för ett antal år sedan, så var det en vanlig kommentar att det inte var en dålig sak om det blev lite varmare. Men jag förde fram, att det inte är säkert att det blir varmare rakt över – varma länder kan bli varmare, kalla kan bli kallare. Torra länder kan bli torrare, och regniga mer regniga. Eller så kan det bli en sorts oscillerande med återkommande extremväder. Mardrömmen är väl om Golfströmmen ändrar lopp. Ökad förekomst av sötvatten vid Grönland påstås kunna utgöra en risk. Och om permafrosten i Sibirien tinar, så lär det strömma ut metangas big time?

  Men den som lever får se. Jag utgår från att jag slipper – 2030 är jag ju 86… Och jag har inte avlat någon avkomma att oroa sig för.

  Nej, jag antar att Tanja hör till de kvinnor som man inte bör förarga… 🙂

  Undrar hur det går med Tanjas ‘reparation’? Jag antar att i vårt land finns det både kompetens och resurser. Jag har tex aldrig känt något besvär från min titanplåt i fejset.

  Kom sent ut på linan i kväll pga TVs vetenskapsprogram – Turing, Shannon, och Mawells demon. Äntligen fick jag en förklaring till den lille jävelns gate-keeping som jag fattar – och ett lugnande besked att paradoxen inte funkar pga energiförluster vid hantering av den nödvändiga informationen. Om jag nu förstod det rätt.

  Häromkvällen Sci-Fi om SETI med Jodie Foster som vetenskapsperson (Contact 1997) Lite antiklimax på slutet.

 198. Claes-Peter skriver:

  Antar att vår gode Jan G. inte gillar texten om morerna. Han har ju utan mothugg fått föra fram att muslimerna spred kultur med sina erövringskrig, och att de besegrade var tacksamma… VAR har jag hört liknande? Var det inte en liten målare från Österrike som spred arisk högkultur över Europa? Med JG:s läror blir serbernas hat mot ”turkarna” obegripligt – men när de turkiska agorna hämtade de vackraste flickorna till sina harem och de starkaste gossarna till janitsjarregementena, så begrep tydligen inte de obildade serberna sitt eget bästa…

 199. Åsså har ju SVT fastslagit att längskillnader mellan män och kvinnor är socialt konstruerade. Personligen har jag en alternativ förklaring.

 200. @Claes-Peter
  Vad var det för program med Turing och Maxwells demon. Låter som nåt för mig.
  Beträffande Contact så tycker jag att de har sabbat storyn ganska rejält. Boken hade ett (enligt mig) verkligt WOW-ögonblick på sista sidan. Men man ska nog åtminstone vara matematiskt allmänbildad för att det skall ”ta”.

 201. Claes-Peter skriver:

  Spelar längden / storleken någon roll? En yttring av könsdimorfism, eller ”Sexual dimorphism is a phenotypic difference between males and females of the same species, meaning that there are obvious differences between the male and female of the species. Examples include differences in morphology, size, ornamentation and behavior./…/” (And the number of shoes in the closet?) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Cryptopsaras_couesii_%28triplewart_seadevil%29.png/800px-Cryptopsaras_couesii_%28triplewart_seadevil%29.png
  Female triplewart seadevil, an anglerfish, with male attached near vent (arrow)

  Men visst är kvinnorna större! Se bara: http://2.bp.blogspot.com/-x1mSx14F0i8/UYgwCWiFpBI/AAAAAAAAEb8/R_Km5AFiXss/s1600/Lilla+Fridolf+%C3%A5rsalbum+1979.jpg

  Och irl: http://farm4.static.flickr.com/3238/2413301777_694281c5c8_o.jpg


  http://waycoolpics.blogspot.se/2008/04/heres-odd-couple.html

  De stackars utomjordingarna lär få grubbla förgäves på vad människohannens penis har för funktion – eftersom NASA är så anständiga att de inte avbildar en korrekt vulva när de presenterar arten människa intergalaktiskt. Intelligenta varelser i andra galaxer skulle ju kunna chockas svårt av den nakna sanningen, och kanske inleda ett intergalaktiskt korståg för att utplåna den degenererade jordmänniskan, en styggelse i varje anständigt universum:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Human.svg/501px-Human.svg.png P.S: En fördel med bilden är, att ytterst få män kan drabbas av minderbvärdeskomplex vid åsynen av mannen 🙂

  ———————————————————————————-
  Kunskapskanalen 2013-10-02 21.00 Vårt kaotiska universum
  Del 2 av 2: Information. För cirka 5 000 år uppfanns det skrivna ordet, grunden för utvecklingen av informationsflödet. Dagens datorer kan beskriva de mest komplexa och kaotiska fenomen som universum kan erbjuda.
  Även i K 3/10 och K 6/10

  Se Vårt kaotiska universum i URPlay
  http://urplay.se/redirect/epn/85010304802

 202. […] folk de senaste decennierna. Jag fick förfrågan att skriva om Bulgarien vilket jag gjorde – och här är krönikan i detta inlägg från i juni. Tanken är god. Svenskarna har fått nog av anklagelser trots […]

 203. nilsdentolfteH&M skriver:

  Bra jobbat ….
  Du har mitt fulla stöd…

 204. Tanja Bergkvist skriver:

  nilsdentolfteH&M, tack!

  Fredrik, vad bra att du tog dig igenom allt – på så sätt kan jag veta vilka som har uthållighet och styrka inför den stundande kampen. 🙂

  elwee, här är 4 stycken inlägg om kärnbrnslegenus: https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/karnbranslegenus/

  Galen Gunnar,
  atck för länk till Nima Dervish stext, ska kolla. Men först ska jag se mitt fredrag från Feedom, vet att det varit uppe några dagar men inte hunnit se, men ska göra det nu och lägga upp på bloggen i dagarna!

  QED, jag missde Skavlan men har öppnat ett fösnter hä för att se det på play under eftermiddagen, när jag först sett mitt eget föredrag – jag sa inget eftersom jag ju inte vet hur mittt föredrag blev – men nu har ju Galne Gunnar redan uppmärksammat det,agent som han är. 😉

 205. Tanja Bergkvist skriver:

  Haha, ja det gick ju inte att ligga lågt med det och försöka hinna se videon själv innan jag uppmärksammade den 🙂 http://avpixlat.info/2013/11/16/senaste-nytt-fran-genusforskningen/ Min statistik sköt i höjden så jag ville bara se varför, så nu måste jag se mitt föredrag – hoppas jag lyckades hålle en röd tråd bara.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: