Kontakt

Du når mig enklast på: tanjasblogg@gmail.com eller 073 – 66 33 215 (+46-73 66 33 215).

151 Responses to Kontakt

 1. Kjell Svensson skriver:

  Vetenskap eller galenskap?
  Tack för ditt inlägg. Har kämpat för rimlig jämställdhet i många år, men det finns gränser, och du har precis pekat på en. Är civilingenjör sedan 25 år tillbaka, men upplever tyvärr fortfarande att kvinnliga ingenjörer inte har samma möjligheter som manliga ingenjörer. Att bevilja bidrag för helt löjliga forskningar gör ju inte saken bättre.

  Tack för bra läsning
  /Kjell Y Svensson

 2. tanjabergkvist skriver:

  Jo, det ger ju alla genusvetare lite dåligt
  rykte när vissa passerar gränsen, men alla anser väl att just deras eget projekt är det viktigaste.
  Trumpet-genusprojektet var det roligaste jag stött på på länge. Man borde tacka VR för ett gott skratt! 😉

 3. Rainer Sooaru skriver:

  Tanja, det finns en tidning här i Göteborg kallad Göteborgs Fria Tidning, som bara kommer ut en gång i veckan. Temat för förra veckans nummer var genuspedagogik vid förskolorna. Man hävdade i en av artiklarna i tidningen att alla barn måste vara ”fria” från att påverkas vad det gäller ”könsroller”.
  GFT hade i sitt nummer i förra veckan förskolan på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg som ett exempel på en förskola där barnen skall vara ”fria” från att fastna i ”stereotypa könsroller”. När jag läste artiklarna i Göteborgs Fria förfasades och skrattade jag om vartannat (mest det senare). Vad är det här för människor, tänkte jag, och blev än mer förskräckt när jag insåg hur samma sorts människor inte bara får propagera för sina ståndpunkter i pressen, men även har makt att påverka undervisningen på Universitet och infiltrera pedagogiken på förskolor. Du kan läsa en av artiklarna i GFT här nedan:

  Här genomsyrar genusfrågor allt

  På Kvinnofolkhögskolan jobbar man hårt för att barnen ska få utvecklas fritt alldeles oavsett kön.
  I världens mest jämställda land finns det mycket att förbättra. Det tycker man på Kvinnofolkhögskolans förskola, där man ständigt arbetar med genusperspektiv.
  – Det är jätteviktigt att man arbetar med genus i redan förskolan eftersom många barn inte får det någon annanstans ifrån, menar Fariba Bassiri pedagog på Kvinnofolkhögskolans förskola.
  Det är samling och barnen sitter i en ring på små, små stolar. Förskolelärarna Eva Fahl och Fariba Bassiri sitter också i ringen. Alla ska i tur och ordning säga en sak som man är bra på. Eva börjar:
  – Jag är bra på att spela ishockey.
  Barnen fortsätter en efter en. Arya säger att han är bra på att sy, Damon är bra på att baka tårta och Mingus är bra på att leka. Fariba säger att hon är bra på att borra med borrmaskin.
  Här på förskolan arbetar man utifrån ett tydligt genusperspektiv som genomsyrar allt arbete. Bland annat arbetar man med kompensatorisk pedagogik. Det innebär att flickor och pojkar delas upp i olika grupper och får träna på färdigheter som traditionellt anses tillhöra det andra könet.
  Fariba Bassiri berättar att hon märker stor skillnad på hur bra tjejer och killar är på att uttrycka känslor. Hon menar tjejerna har lärt sig de tidigt genom att de varit nära vuxna och uppmuntrats till närhet och att uttrycka känslor.
  – Killar uppmuntras istället till att vara självständiga, ”Gå du dit bort, det klarar du!” säger man till dem.
  Det avståndet har berövat pojkarna det språket, menar Fariba Bassiri, vilket är något de aktivt arbetar med att förändra här på förskolan. På samlingen gör de värderingsövningar då barnen får säga saker de är bra på eller bra egenskaper de har, till exempel att de är omtänksamma. På så sätt får även pojkarna ett mer utvecklat ordförråd.
  – Om en pojke säger att han är bra på att spela fotboll så säger vi ”Ah, du menar att du är bra på att samarbeta”.
  Själv har Fariba Bassiri läst både genuspedagogik och deltagit i jämställdhetsprojektet Våga bryta mönstret. Att arbeta med ett genusperspektiv är en självklarhet för henne.
  – Alla barn ska ha möjlighet att utveckla alla sina förmågor utan tanke på vilket kön de har, säger hon.
  Medan pojkarna behöver mer fokus på intimitet och att uttrycka känslor behöver flickorna lära sig våga ta plats och känna sig starka.
  Barnen har varit ute på gården och lekt. När de ska gå in hjälps alla åt att bära in leksakerna i förrådet.
  – Tullia, du som är så stark kan du bära det här bandymålet, frågar Eva Fahl en av flickorna. Tullia tar sig genast an uppgiften och bär, med viss möda, målet bort till förrådet. Hon ser stolt ut.
  Fariba Bassiri säger att det alltid finns nya saker att lära sig, att förbättra när det handlar om jämställdhetsarbete.
  – Jag trodde att jag var medveten tidigare, men efter utbildning i genus har jag märkt att det var så mycket jag missade i arbetet med barnen.
  Hon berättar att hon blev uppmärksam på subtila saker som tonläge och kroppshållning gentemot barnen.
  – Jag kommer själv från en familj som inte var jämställd alls så det har man i ryggraden och det är lätt att falla tillbaka. Därför är det viktigt att vara medveten hela tiden och gå tillbaka till sig själv och tänka genus.
  På eftermiddagen äter de mellanmål.
  – Ser du Lea, vad stark tjejen är? frågar Fariba Bassiri och pekar på yoghurtpaketet.
  – Jaaa, svarar Lea.
  På baksidan av paketet är det en bild av en tjej som med raka armar lyfter en kille. En illustration till en text om att man blir stark av protein.
  – Vad är det hon lyfter, fortsätter hon.
  – En hel pojke, svara Lea.
  I Göteborg har man satsat mycket på att få in ett genusfokus i förskolan. Projekt som Jämt i Göteborg, utbildningar i genuspedagogik och regelbunden handledning till förskolepedagoger är några av de satsningar som gjorts.
  13 av de 15 förskolor i Göteborg som FRIA pratat med uppger att de arbetar aktivt med att bryta traditionella könsmönster hos barnen. Och Lisa Anderson Tégner, genuspedagog som utbildar förskolepersonal i genusfrågor, märker en ökad efterfrågan av genuskurser.
  – Jag märker ett stort intresse från förskolor av att få mer kunskap om hur man arbetar med genusperspektiv, det finns en stor nyfikenhet, säger hon.
  Hennes uppfattning av läget i Göteborg är att de flesta förskolor har haft minst en föreläsning i genus medan vissa arbetar mycket hela tiden med genuspedagogik. De flesta ligger någonstans däremellan.
  – Det som ofta krävs är att cheferna är intresserade och anmäler arbetsgruppen till kurser i genus, menar Lisa Andersson Tegnér.
  De lokala riktlinjerna för arbetet med jämställdhet i förskolan finns Göteborgs stads budget. Där står det tydligt att förskolan ska arbeta för att öka jämställdheten och uppmuntra barn och ungdomar att göra val som bryter mot traditionella könsroller. Det står också att det ska finnas genuspedagoger i verksamheten som kan stödja jämställdhetsarbetet.
  – Sen är det upp till de styrande i varje stadsdel att genomföra det, säger Inger Rydström, planeringsledare för jämställdhetsfrågor i Göteborgs stad.
  Hennes uppfattning är att de flesta stadsdelar arbetar med genusfrågor i förskolan, men de gör det på olika sätt. Hon poängterar att om det ska till en förändring måste man integrera genus i förvaltningens alla verksamheter.
  – Det går inte att genomföra förändringsarbete på en isolerad arbetsplats, det handlar om strukturer. Därför menar hon att det är viktigt att man utbildar ledare inom förvaltningen i frågor om jämställdhet.
  Moa Sandblad
  GöTEBORG tisdag, 17 februari 2009 | 14:24

  Tanja, Tack för din blogg och dina artiklar i Svd. De utgör lite välbehövlig frisk luft i ett alltmer unket debattklimat i Sverige.
  Hälsningar, Rainer Sooaru

  Ps
  du som har förmågan att skriva väl genomtänkta och humoristiska artiklar kunde väl skriva en artikel om det speciella ordförråd som feministerna har lagt sig till med: ”dubbelarbetande kvinnor”, ”kvinnofälla”, ”könsroller” etc.
  Ds

 4. tanjabergkvist skriver:

  Hej Rainer! Jag känner igen den typen av textmassa från statens offentliga utredningar, och ja, jag ska satsa på en artikel där jag reder ut genusvetarnas begrepp, ska bara sätta mig in i de exakta betydelserna först i så fall, om det nu går, då själva definierandet av begrepp ju ses som en manlig härskarteknik…. 🙂

 5. Rainer Sooaru skriver:

  Oops, kanske har jag gjort misstaget att blanda ihop begreppen genusvetenskap och feminism, och kanske definierar Du dig själv som feminist. Vad vet jag. I så fall ber jag om ursäkt.

 6. tanjabergkvist skriver:

  Begreppet är ju så mångtydigt att ingen längre vet vad det betyder. Genusvetarna vill säkert gärna sätta likhetstecken mellan dessa. Jag tycker inte det är problematiskt att kvinnor och män statistiskt sett har olika egenskaper sålänge dessa värderas lika, så det betyder väl att jag är särartsfeminist. Vissa extremfeminister kallar ju barnafödande för kvinnofälla och samtidigt gnäller de över att kvinnliga egenskaper inte värderas tillräckligt högt, medan andra inte alls erkänner att det finns kvinnligt resp manligt. De pratar om det men målet är att visa att det inte finns något typiskt manligt resp kvinnligt. Vad som är normalt kan ju antingen definieras som statistiskt mest förekommande, eller så något man satt som norm. Även här verkar genusvetarna inte medvetna, eller struntar i alla fall i att klargöra, vilken av dessa två definitioner de avser.

 7. Ebba skriver:

  hej tanja!
  (om att tillämpa den klassiska idén om demokratimodellen in absurbdum/på fel sätt??)

  tycker du att detta verkar logiskt/förnuftigt?:

  En politiskt vald person, säger att vi måste bli fler medlemmar i våran patientförening, för att politikern ska kunna föra våra medlemmars situation på hans ”dagordning”. Patientföreningen är borrelia-och TBE-föreningen, där många åker utomlands för att få hjälp mot sin konstaterade, eller förmodade svårbehandlade kroniska borreliainfektion.

  Det som politikern har sagt låter ungefär som:
  -jo, ni måste bli fler som blir slagna, innan vi kan ta upp eran fråga på dagordningen här i politiken.

  Är detta sunt förnuft? Är detta att tillämpa demokratimodellen på helt fel sätt?? Att ju större gruppen är, desto mer ska man diskutera deras fråga. Vilket nonsnen säger jag att denna politiker sagt till våran ordförande.

 8. Ebba skriver:

  hej igen!
  jag borde inte kalla det för ”demokratimodellen”, i mitt förra inlägg. Men jag menar liksom denna grej med att personer som jobbar inom myndigheten, ofta säger att man måste vara ett visst antal, för de ska ta upp frågan på sin dagordning. Och detta kan bli lite fel, som jag ser det.

 9. tanjabergkvist skriver:

  Ebba, jag förstår vad du menar, men det beror väl på
  tidsbrist hos de anställda och inte något principiellt
  (hoppas man ju).

 10. Waldemar Hällström skriver:

  Hej Tanja! Det var länge sedan!
  Hittade din blogg av en slump. Gillar det jag läser.

 11. Håkan skriver:

  Vill bara uppmuntra till fortsatt skrivande om genus-vansinnet.

  Det är en omfattande socialt experiment som pågår, där staten försöker forma en slags homos sovjeticus enligt feministiskt modell. All opposition är välkommen.

 12. tanjabergkvist skriver:

  Waldemar, ”Microelectronic Engineering” låter kul!
  Det var en unik upplevelse att plugga i Lund 🙂

  Håkan, jag håller med – det är därför jag kör på!

 13. Conlon skriver:

  Hej Tanja.
  Tack för dina precisa och i insiktsfulla analyser gällande genusraseriet. Är det inte så att hela feminist-jämställdhet-geunspaketet endast är en illa dold marxism som fullständigt anammat den postmoderna ”diskursen”? Det handlar ju hela tiden om att utjämna olikheter och orättvisor som förklaras med ”strukturer” och allmänt difusa samhällsföreteelser. Som matematiker är du säkert insatt i Sokalaffären och tyvärr verkar vi inte ha lärt oss något sedan dess.

  Högaktningsfullt

  Conlon

 14. tanjabergkvist skriver:

  Jo, Conlon – du har helt rätt!

 15. Alex skriver:

  Tanja, du som är engagerad i den här frågan måste läsa den här boken!!!

  Folkhemets Balkanisering.

  Den ger skarpsynt kritik, underbyggd med vetenskaplig fakta, mot vänsterns pseudoteorier om maktstrukturer där man ständigt ställer grupp mot grupp istället för att sträva mot sann jämställdhet.

  Den behandlar förvisso ämnet på ett bredare plan, men den berör även genusvetenskapen.

  Läs den!

  http://www.bokia.se/folkhemmets-balkanisering-hakan-eriksson-jacob-rennerfelt-9170921083/bok/9789170921087/

 16. ArgSvenne skriver:

  Hej Tanja!

  Tack för en mycket bra blogg!
  Jag är ofta inne och läser. Intressant det du skriver!
  Framförallt att du är så insatt i det om genus =)
  Jag hittade debatten, där du deltog i julas.
  Den ligger nu uppe på YouTube. Mycket sevärd!

  Se följande länk:

 17. tanjabergkvist skriver:

  Alex, jag känner till boken, beställde den för några månader sedan men har tyvärr inte hunnit läsa den än!
  Förhoppningsvis finner jag tid till det i sommar 🙂

  ArgSvenne, vad kul – jag har inte sett den där debatten på månader, ska genast ta en titt, ha ha! 🙂

 18. vitpilster skriver:

  hej tanja,
  jag undrar om du känner en duktig journalist som vill gräva sig in i ett nytt ämne. Snälla, kontakt då mig via min mejladress, som jag hoppas att du ser.

  Bra om journalisten är snabb i att sätta sig in i nya grejer, och är skicklig med att bedöma vetenskapliga rapporter, som inte alltid är så vetenskapliga som de utger sig för att vara.

  MYCKET TACKSAM för svar. Jag vände mig till dig, för att många som kommenterar saker här, verkar ha ett kritiskt öga mot vetenskapliga studier och samtidigt lätt för att sätta sig in i information.

  Hejhopp, föresten har jag plockat våren första vitpilster och gjort nässelsoppa. Vitpilster är en nässelsort, om jag inte fått det om bakfoten.

 19. tanjabergkvist skriver:

  Hej vitpilster, jag känner faktiskt inga journalister men jag tror du gör helt rätt som vänder dig till bloggosfären. 🙂 Jag la ut din kommentar så att andra kan se den om någon nappar i tider av arbetslöshet. Vad är det du behöver en sådan journalist till, är det någon särskild tidning osv?

 20. vitpilster skriver:

  tack.

  nej, det spelar ingen roll vilken tidning journalisten jobbar för, enbart att journalisten är duktig på att gå igenom material, och även vetenskapliga artiklar.

  Det handlar bland annat om att vara med vid olika intervjuer vi ska göra med psykiatriker; psykiatriker som tror att det kan finnas flera patienter inom psykiatrin som har en långt gången borreliainfektion, som anledning till sina psykiska besvär. Syfilis (borrelias systerbakterie) var känt för att orsaka allvarliga psykiska mén under infektionstiden. Googla ”paralysie générale”- det syfilitiska senstadiets vansinne- så får man upp en hel del.

  det skulle vara bra om journalisten kunde liksom få fram detaljerad info om vilka metoder som används idag i Sverige för att detektera om det finns borreliabakterier i prover från patienter. Samt intervjua bakteriologer och laboratoriepersonal om borrelia.

 21. tanjabergkvist skriver:

  Vitpilster, det där om att ”få fram detaljerad info om vilka metoder som används idag i Sverige för att detektera om det finns borreliabakterier i prover från patienter.” – det är väl bara att kontakta sjukvården och läkare/psykiatriker angående metoder? Varför gå omvägen via en journalist? Om det nu inte är så att ni vill skriva en artikel på temat. Men en journalist som gått journalistutbildning och inte har en med.dr, (disputerat i medicin, eller åtminstone genomgått läkarutbildning) kan knappast gå igenom tunga medicinska vetenskapsartiklar i ämnet, om din idé är att gräva fram info som inte framkommit på annat sätt (dvs i media), jag tror man måste finna en läkare som är expert på området att intervjua. Så mitt tips till dig är: sök bland vetenskapliga publikationer på det specifika temat, notera namnen på artikelförfattarna, och kontakta dem, alternativt låt journalisten göra detta.

 22. Calle skriver:

  Blir såå matt, avkoda leksaker etc!
  Vad du glömde i slutklämmen är också att individen också har en ”kamp” emot ”biologin” icke endast det som tutats i en. Men biologi vågar man knappast nämna idag.

  Hämtar och för min dotter dagligen från dagis och det är så förutsägbart hur barnen leker utan någon yttre styrning; det är fanimej en rejäl uppgift att få de femåriga grabbarna att leka på ”rätt” sätt…behövs en ganska militär uppstyrning.

 23. tanjabergkvist skriver:

  Calle, ja de har olika metoder för att få till ”rätt” beteende….

 24. Alvin Stoltz skriver:

  Jag har läst igenom ung. hälften av innehållet din blogg och nu undrar jag: Består andra hälften av liknande stollighetsbeskrivningar? Vågar jag läsa det? Kan det vara bra för min magsmältning? Man kan inte vara nog försiktig!

  1+1 är 3 minst.
  Perpetuum mobile går att bygga därför att thermodynamikens lagar är en patriarkalisk vanföreställning?

  Denna blogg kan inte innehas av en man. Han skulle bara betraktas som ”provocerad” D.v.s. otillräknelig.

 25. Alvin Stoltz skriver:

  Bernoullitalen lösta av 16-årig yngling läste jag idag!!!!
  Förklara för oss icke-matematiker som plaskar omkring i okunskapens djupa träsk.

  När ska någon lösa vinkelns tredelning?

 26. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, inget nytt är löst, bara en redan välkänd formel är bekräftad, och det kan vara en utmnaning för en 16-åring ju! 🙂 Se: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2969027.svd

 27. Alvin Stoltz skriver:

  Jasså på så sätt!
  Är jag obildad nu??

  Nå, miljöpartiets procenträkning då? 40% utsläppsminskning i EU och 40% utanför, totalt 80% utsläppsminskning. Nästan 100%! inga utsläpp alls…nästan!

 28. Alvin Stoltz skriver:

  Matteproblem för var och en med energianknytning:
  Vindkraft.
  Hur mycket rörelseenergi finns i den luftmängd som rör sig förbi rotorbladens arbetsområde visavi den elektriska effekt som produceras.
  Eftersom det är ett förhållande i % så gissar jag att storleken inte är så avgörande även om verkningsgranden kan variera med storleken på anläggningen. Det finns antagligen tabeller på det liksom det elektriska (cos. fi m.m)
  Detta kan väl inte vara särskilt svårt på den högskolenivå du rör dig eller hur!
  (En misstänksam person kanske nu tror sig se en sarkastisk-ironisk m.m. ton men det är absolut inte min avsikt!)
  Då dina elever löst detta har jag ett annat likartat men lite enklare problem (för de som inte klarade det förra) som handlar om vattenströmning i en mindre å där det med praktiska mätningar ute på fältet (ån:s area, hastighet,m.m) ska ge underlag för lämpliga ekvationer. Slutligen ska vi även här få en uppfattning på energiinnehåll.

 29. Alex.La7 skriver:

  Tanja, hoppas du läst Folkhemets Balkanisering som jag tipsade om!

  Du, har du sett vänsterns nya utspel;

  ”Efter valet 2010 vill vi tillsätta ett oberoende jämställdhetsråd med ekonomer som har genuskompetens”

  http://www.dn.se/opinion/debatt/inkomstklyftorna-okar-mellan-man-och-kvinnor-1.915845

  Ekonomer med ”genuskompetens”. Det bådar ju gott…

  MVH,
  Alex.La7

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex.La7, ”I ett sådant jämställdhetspolitiskt råd vill vi se ekonomer med genuskompetens”, varför är jag inte det minsta förvånad? Vad sägs om en ”normkritisk myndighet” då? http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/27/dags-normkritisk-politik

 31. Alex.La7 skriver:

  En normkritisk myndighet? Ja herre Gud, vad ska man säga. Om vänstern hade möjlighet skulle de verkligen anställa en byråkrat per familj som kunde planera deras vardag.

  En annan tycker ju att familjerna (och människor i övrigt) själva ska få bestämma sina liv utifrån sina preferenser och behov, men det är väl för mycket att förvänta sig.

  Men det är inte det värsta, det värsta är att borgligheten också tvivlar på människan och de tvivlar på civilsamhället. De diskuterar också kvotering, de diskuterar också detaljstyrning (de gör det åtminstone inte i samma utsträckning som socialisterna, men ändå). Var ska man lägga sin tilltro egentligen?

  Ekonomer med ”genuskompetens” är inget annat än _planekonomi_! Det är kommunism genom bakdörren. Jag kan inte fatta att vi 20 år efter murens fall, fortfarande har riksdagsmän som diskuterar planekonomi som ett reellt alternativ. Och de stollarna riskerar att hamna i nästa regering!!

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex.La7, ja det är just vad det är – genusekonomi är planekonomi, och det borgerlia blocket håller på att blåsa upp till en röd kommunistisk jätte – vad göra? 🙂

 33. Alvin Stoltz skriver:

  Scen från nutiden:

  A: Då muren föll, då fick vi svart på vitt om det socialistiska himmelriket”

  B(en något yngre person): Vilken mur???

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ja så är det. Själv gick jag på högstadiet då och minns en hel del. Framför allt minns jag inrikeskaoset i öst åren efteråt, eftersom jag besökte mina morföräldrar varje sommar i Bulgarien, och hur landet successivt förändrades och med det människorna. Har själv kusiner där som är så unga att de knappt var födda när muren föll, och den generationen vet inte längre vad den ska tro om något – vad som hände beror liksom på vem som berättar…

 35. F. skriver:

  Den borgerliga regeringen har lagt ut förslag på kursplaner. Arbetet är helt klart ambitiöst och ett steg bort från det rena flummet i Lgr80.

  Tidsandan är ganska tydlig. Eller vad sägs om följande förslag till mål i religionskunskap:

  ”Ett kritiskt tänkande ska stimuleras kring religioner och livsåskådningar i allmänhet och kring frågor om tro och vetande i synnerhet. Genus ska kontinuerligt behandlas i förhållande till ämnet.”

  Se: http://www.skolverket.se/sb/d/3052

  Suck..

 36. Pb skriver:

  Vill bara säga att jag skarpt gillar dina texter! En av årets höjdpunkter måste också vara genomgången av de mer eller mindre galna genusmotionerna.

  Tack, fortsätt!

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  F. ja genus ska genomsyra allt. Vansinnet inleddes på riktigt då det blev statligt sanktionerat i och med bildandet av Nationella Sekretariatet för genusforskning med uppdraget att (ur Svensk författningssamlig förordning 1997:61 här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1997:61 ):

  * med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning

  * analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden

  * arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

  Pb
  – tack vad roligt att höra! 🙂

 38. Tackar för din blogg ,som jag visat åt lagstiftare här på Åland 30 st .
  Jag trodde att du var en äldre dam ,men på Youtube finns en tjej från Skåne ,med skinn på näsan och hjärna. Flera som du borde finnas ? och synas !
  Till Åland har man försökt importera den svenska genusmodellen i dagisar , mm men hittills har det ej lyckats . Vi har i Finland däremot sysslat med ”jämställdhet” så att svenska språket , snart är utplånat trots grundlagsrätt ! Smart sätt att flytta fokus från finnarnas sida ( 90 % är tjänstemän som kanske ej älskar svenskan precis -medan 10 % återstår för politikerna att besluta om ), då är det ett bra sätt att ha en gömd agenda – Finland enspråkigt finskt ,svenskan minoritetsspråk ,etc
  Erik

 39. DonMartin skriver:

  Hej Tanja.
  Vilken frisk fläkt du ändå är, och förhoppningsvis också blir en blåslampa i röven på de som beviljar forskningsbidrag till korkade projekt.
  Jag är själv en gammal (60 Bast)gubbe med matematisk utbildning, jag riktigt njöt över ditt inlägg om: Genusperspektiv inom trumpetforskningen…
  Själv tror jag att det är vi som är föräldrar som har största ansvaret.
  Jag har två barn en grabb och en tös.
  När vi fick pojken så köpte vi till att börja med ) in leksaker som man nog kunde betrakta som genusneutrala.
  Om man sedan skall beklaga att det troligen är något via generna som gör att pojkar hellre leker med bilar och tjejer hellre föredrar dockor vet jag inte.
  Men vår dotter född 2½ år senare hade nog snarare ett genusperspektiv mot sig med tanke på sin storebrors alla pojkleksaker som redan låg framme.
  Tror du att hon lekte med hans bilar?
  Nä, det var att köpa nya dockor. Jo hon startade med brorsans första, de var ju helt oförstörda.

  Efter mina två barn så är jag övertygad att det är något medfött som ligger till lags vad man vill hålla på med.
  Samtidigt är jag väldigt noga med att varje barn själv måste få möjligheten att själv välja.

  På samma sätt har jag låtit barnen själva välja ”valet till gymnasiet”. ”Välj det som du tycker verkar roligast”. Jag vet ju att läkare tjänar bra med stålar liksom advokater, men skall man göra ett bra jobb så skall man nog göra något som man tycker är roligt, även om inkomsten är sämre.
  Må bra är inte alltid detsamma som att tjäna maximalt med pengar (eller?)
  /dON

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik från Åland – roligt att du visat min blogg åt lagstiftarna 🙂 De flesta har ju oftast inte själva koll på vad de beslutat i genusfrågan!

  DonMartin,
  forskning visar att det bara finns en typ av barn som garanterat leker ”könsneutralt” (spel, klossar och sådant som inte anses könskodat) och det är flickor med Turners syndrom, som saknar en X-kromoson, dvs de har genotyp X0. Läs gärna mina fyra inlägg om förskolegenus:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/dagisgenus/

 41. Kristian skriver:

  Manlig och kvinnligt, svårare än så här är det inte:

 42. statsvetarstudent@SU skriver:

  Jag vet inte hur många som läser din blogg Tanja, men den borde implementeras som obligatorisk läsning ibland studenter för att säkerställa ett kritiskt förhållningssätt till det även det obligatoriska genusperspektivet.

  Vill bara säga att din blogg är en väldigt avkopplande, humoristisk och intellektuellt stimulerande läsning för en trött student!

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Statsvetarstudent@su – tack! Till och med politikerna verkar ha fått nog av statsfeminismen! 🙂 Se här:

 44. chockad nysvensk skriver:

  Snälla Tanja! kan du inte bli politiker?! Du skulle kunna förändra sverige till det bättre! du ser både bra ut, är intelligent, kvinnlig och stark. Dessutom är du kvinnligt ömjuk trots din kompromisslöshet!

  Jag skulle offra min ena arm för att få se dig argumentera MOT genusperspektiv och likhetsfeminism i riksdagsdebatter, eller se dig sätta ned foten och stoppa anslagen till oseriösa forskare med alltför stort fokus på könsutjämning.

  Du påminner om min mamma! Är du helsvensk? vi kommer från Syrien och är kristna har dock alla ”sorts” vänner. I vår familj brukar vi prata mycke och skratta åt feminism och genuspedagoger på dagis och sånt.

  Lätt för oss att skratta ingen av oss har tvingats gå på dessa dagis när jag va 3 år så fanns de knappt!

  i alla fall – du for president! Tanja!

 45. chockad nysvensk skriver:

  sen finns det en sak som är lite synd: att likhetsfeministerna alltid kategoriseras som ”vänster”. Det försvårar nämligen arbetet med att förhindra att fler smittas av ideologin. När övertygade sossar blir kallade ”vänsterpack” pga sin feministiska agenda så blir de knappast mindre genus-inriktade!

  Nej! istället erbjud ALLA genusteori-kritiker ert stöd! Jag är själv och pendlar mellan centern och miljlpariet ständigt – och jag avskyr idiotiska idéer OAVSETT om de dyker upp bland miljöpartistiska kamrater eller centerpartistiska kamrater!

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej chockad nysvensk! Min mamma är bulgarisk och min pappa svensk, så jag är blandad. 🙂 Pendlar du mellan C och Miljöpartiet? Miljöpartiet är ju JÄTTE-genusfrälsta! President, politiker? Jag vet inte om jag vill lämna min trygga matte-värld för en framtid där det inte går att övertyga någon om något med rationella argument, utan där jag huvudsakligen måste använda mig av min medfödda kvinnliga manipulativa förmåga, istället för min vältränade hjärna – tänk om den skrumpnar ihop i en karriär som politiker? Vi får väl se, jag ska tänka på saken! 😉

 47. patriotisk nysvensk skriver:

  Tanja, ja det va JUST detta jag menade! Jag tycker miljöpartiet tar vissa frågor bra, ”tex” miljöfrågan! =) MEN!!! jag avskyyyyyr deras genus-del!! (inte bokstavligen dock haha =D)

  Men jag menade att du får inte underskatta hur många sossar och miljöpartister som i smyg avskyr genusperspektiven och härskartekniktjafset! vi är MÅNGA!!! eftersom genus-teoretikerna enar sig över partigränserna (tex Maud tjafsar ju om härskartkniker) så kan väl vi anti-genusteoretiker OCKSÅ ena oss över partigränserna!!????

  Jag är glad om den delen rensas ut ur ALLA riksdagspartier alltså ÄVEN de mest högerut! oavsett om jag röstar på dem eller ej! för alla riksdagspartier påvekar ju mitt liv!

  idag 2009 så är det lite mer komplicerat än på 1900-talet då det bara fanns ”höger och vänster”.. idag finns det rakt fram, rakt upp, snett åt höger, eller partier som har en tråd i varje riktning.. och så finns det partier som ingen vet åt vilket håll de är mest åt..

  Men du… jag ser kvinnlig intuition som en sorts intelligens! absolut !!! är ganska säker på att du även använt den inom matematiken, gånger som ett tal inte gått ihop, en pusselbit fattas och vips så hittar hjärnan svaret pga en association och inte en regelmässig uppställning..

  frågan är snarare om du använder intuitionen och den manipulativa förmågan för att SKADA FOLK (elaka kärringar) eller om du använder dem för att slå ut folks icke-argument och få dem att förstå hur saker hänger ihop.. Det senare är nämligen att göra både dem och världen en tjänst! Sen att man blir arg på vägen dit, innan man lyckats få folk att fatta, det är väl en del av utmaningen

  jag skulle aldrig klara det, jag är för hetlevrad och lättretad och skulle inte klara mediatrycket. men det kanske du skulle göra. Dessutom är det alltid mycket lättare att avfärda en man som uttalar sig om att könsroller är frivilliga, än en kvinna som gör det!

  varför tror du genusfolket reagerar med sån ilska på Anna Anka? jo för att hon inte går att straffa eller peka ut som förtryckare! hon har pussy och därför är hon immun mot genusmaffian!

  Men Anna Anka är ju som bekant en Anka! hon är inte ute efter att övertyga snarare vill hon reta upp folk! Därför säger hon idiotier som ”män som byter blöjor är mesiga” tex… för även om det är sant så är det vulgärt och hänsynslöst att säga så! många machomän (inklusive mej själv) kan tänka sej att byta blöjor! Men alla beslut ska va upp till familjen! Min fru vill inte att jag ska sköta tvätten för hon tycker jag gör det på fel sätt! då ska ingen ”ideolog” lägga sig i vad vi gör där hemma! Jag lämpar mig inte för finliret helt enkelt! och många kvinnor är GLADA att dom slipper köra bilen på långsemestern! mannen gör det ofta pga de fysiska kontrollbehovet och ägarkänslan – till kvinnans lättnad! bara ett exempel..

  Grejen är att könsroller alltid ses som nåt negativt och man utgår från att dagisfröknarna är kvinnor för att vi män ”lärt oss av uppfostran” att inte va lika bra på att hantera många ungar samtidigt… Medan sanningen färmodligen ligger till så att kvinnor HAR en bättre simultankapacitet och förmåga att iakta många samtidigt.. Annars skulle ju könsrollen variera från land till land, men det gör den bara i VISSA fall, som tex färger på kläder eller vem som jobbar mest! Men barnrollen är densamma i ALLA delar av världen! det ända som varierar är VILKA kvinnor som tar hand om barnen – mamman eller dagisfröknarna!

  jag tror dock på blandekonomi och de möjligheter som det ger kvinnor som tex DEJ, att göra karriär och låta andra kvinnor hjälpa dej med barnen! (dagis, dagmammor etc)

  alla är bra på sin egen sak, och GENERELLT så motsvarar de flesta sin ”könsprofil”, tex jag kanske lagar kläder själv, vilket kan anses som feminimt,,, MEN det vägs upp och bildar en MANSROLL ändå!! – eftersom jag INTE: 1.sminkar mej, 2.ser på tjejserier på tv. 3.har bra simultankapacitet 4.syr små dekorationer på mina kläder 5.ammar mina barn 6.fnissar när nån flörtar med mej… alltså eftersom jag INTE gör nån av dessa saker så spelar mina lagningar av kläder ingen roll utan jag är ändå trygg i min mansroll

  frågan är vad som händer den dagen alla dessa könsskillnader är förbjudna eller inpräntade att de är ”fel”.. då finns det ju ingen orsak längre att välja nån av ”motsatta” könet. Vi kan framställa barn i provrör, och vi är exakt lika bra på allt – då behövs inga parförhållanden!

  det är nog det som är påväg att hända i speciellt västeuropa! kvinnor och män behöver inte varandra längre – inte ens på DEJTINGEN är könsroller uppmuntrade, utan hon och han ska lägga exakt lika många enkronor till servitrisen (ordet förbjuds också eftersom det inte är könsneutralt) och båda ska hålla upp dörren åt varandra samtidigt när de går ut, båda ska hjälpa av varandra med jackan varannan gång och båda ska följa varandra hem efteråt i mörkret – som skydd!

  ingen politiker idag lyfter fram några FÖRDELAR med könsroller! det skulle en smart politiker kunna göra..

 48. patriotisk nysvensk skriver:

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Patriotisk nysvensk – det är ju verkligen positivt om det är som du säger att det finns genuskritiker i alla läger från höger till vänster, men det spelar ju ingen roll i praktiken om de inte konfronterar sina partiledningar, eller ”partistrateger” – som säkert är helt sålda på genusvansinnet… Kul video by the way. 🙂

 50. patriotisk nysvensk skriver:

  Tanja – Nej men det vågar ju INGEN! varken på högerkanten eller vänsterkanten eller i mitten!

  Det finns vad jag vet bara EN!! hon heter Camilla Lindberg och är folkpartist tror jag.. se denna video:

 51. patriotisk nysvensk skriver:

 52. patriotisk nysvensk skriver:

  ”det är ju verkligen positivt om det är som du säger att det finns genuskritiker i alla läger från höger till vänster, men det spelar ju ingen roll i praktiken om de inte konfronterar sina partiledningar”

  ————-

  Detta beror på att ingen ”kastar första stenen” mot ideologin.
  En känd mekanism, ingen vågar säga något, utom en och annan ”sur gammal gubbe” som ingen ändå tar på allvar, eftersom han är man och dessutom för gammal och ”omodern”.

  Men om fler intelligenta unga kvinnor som Camilla vågade gå ut och öppet kritisera könsrolls-kriget, genusdagisen och könsmakts-idéerna – då skulle ”snöbollen komma i rullning”.

  Jag tycker att du Tanja begår en stor ”SYND” om du inte på någon sätt kontaktar Camilla Lindberg.

  Förstår du, ni två kanske är dem som kan få snöbollen i rullning tillsammans!

  Jag LOVAR att det finns FLER Camilla Lindberg där ute! på universitet, förskolor och i kummunalfullmäktig-ar” !!

  men dom vågar inte säga PIP eftersom alla tror att de är ensamma!

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Patriotisk nysvensk, jag har kontakt med alla genuskritiker. Lugn 🙂 Och snöbollen kommer att sättas i rullning när tiden är mogen ;-).

 54. Statsvetarstudent@SU skriver:

  Hejsan Tanja!

  En rolig anektdot.

  Jag vaknade till klockradion idag och råkade få höra ett avsnitt av programet Radiopsykologen på P1 av ren slump.

  Inringaren var en kvinna som hade relationsproblem, hon ansåg sig vara för svartsjuk på sin kille, som tidigare haft öppna förhållanden med flera kvinnor samtidigt, något hon svartsjukt oroar sig för att han skall vilja ägna sig åt igen.

  Hon och psykologen samtalar på och reder ut det ena och det andra för att försöka komma fram till något alltmedan jag själv ägnar mig åt att piggna till.

  Plötsligt säger nämner kvinnan något roligt.
  Nämligen, att trots att hon genomfört så många genusanalyser, och borde ha ett tolerant förhållningssätt till öppna och annorlunda förhållanden, så känner hon dessa svartsjukekänslor och har svårt att få det att gåihop.

  Psykologen konstaterar att det uppstår problem när verkligheten inte är såsom man föreställt sig den.

  Sammanfattningsvis var det alltså en genusvetare som ringde in, som trots alla genusvisdomar om hur förtryckande intolerant tvåsamhets- och heteronormen är, ändå kom att falla för sin egen mänskliga natur(lighet).

  Källa:

  ”Marina, om sin svartsjuka

  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3637&artikel=3384419

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Statsvetarstudent@su, finns det en radiopsykolog? Måste också ringa in – är också sjukligt svartsjuk, så pass att det är bäst jag håller mig borta från allt vad relationer heter. Tragiskt va… Är jag en taliban i en kvinnokropp? 🙂

 56. Statsvetarstudent@SU skriver:

  ”Du” är varken ”det ena” eller ”det Andra”. Endast föreställningen om* vad ”du” är, är.

  *orden ”föreställningen om” bör upprepas ett oändligt antal gånger framför sig självt, ”föreställningen om föreställningen om föreställningen om o.s.v.”

  ; )

 57. Sven-Ove Johansson skriver:

  Hur lägger man in bilder i kommentarfältet?

 58. Könsrollsinnehavare skriver:

  Galet rolig värld du gett dig i kast med. Man vet inte om man ska skratta eller gaspskratta.

  Men på tal om P1, så är väl det en genusbastion om något. Jag lyssnar så gott som varje dag men inte hela dagarna. Oftast på morgonen och sporadiskt på eftermiddagar och kvällar.

  Så trots att jag missar större delen av programutbudet så kan jag ännu inte komma ihåg en enda dag med P1 utan genusperspektiv eller milimeterjämställdhet. Och det baxas in i alla möjliga sammanhang och ämnen. Det är för tydligt för att det inte ska vara utstuderat, att genusifrågasättande ska nötas nötas, och nötas in tills dess att det ses som normalt och självklart.

  Senast i dag var det ”Mitt i musiken” som tog upp andelen kvinnliga/manliga tonsättare som spelas–med eller utan genustrumpet–på Berwaldhallen och i P2. Männen vann. Vi män. Stolthet. Det hade varit intressant med en kollektiv löpande bevakning av P1:s genusnötande eller genutjat så att det går att se svart på på vitt.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven-Ove, det går inte att lägga in bilder i kommentarsfältet vad jag vet, om bilden finns upplagd på en server kan du länka till den, något annar sätt finns nog inte.

  Könsrollsinnehavare, ja men Filosofiska Rummet produceras separat som jag förstått det, det vill säga de är fristående från SR och har ett eget bolag.

 60. Magnus skriver:

  Tack för ett bra program i P1 idag!!

  Det är ju självklart att vi alltid skall jobba och värna om dom som är svagats i samhället, barn, kvinnor, invandrare, pensionärer…

  Men att höra dessa Genusvetare motivera varför Genusvetenskapen skall in som ett tvärfunktionellt band blir ju bara komiskt. Tänk alla oss som jobbar för dom svaga, och så dyker dessa Genusvetare upp som ”svaret” på ”alla” problem.

  Hjälp vad bra du var idag Tina….
  Tror jag är kär 🙂

 61. Marie Clahr skriver:

  Hej Tanja!

  Härligt att få sig ett gott skratt åt genusgalenskapen (din blogg med skrattutlösande videos)!

  Njöt dessutom av din klara analys i Filosofiska rummet idag…såååå befriande!

  Vill höra och läsa mycket mer av dig i media!

  Kram
  Marie

 62. Athur skriver:

  Hej Tanja,

  Vill bara ge dit lite positiv feed-back. Tycker det har ballat ur totalt med denna rapportering runt genus och skuld och fan och hans moster. Jag går inte en dag till mötes utan se dessa eviga artiklar och nyheter som pekar ut kvinnor som offer och oskyldiga. Jag slåss vare dag mot orättvisor och gör vad jag kan för att uppmuntra mångfald på alla sätt. Självklart blir arbetsplatser roliga och mer stimulerande med mångfald.
  Det är starkt av dig som kvinna att ta en sådan debatt mot radikalfeministerna. Det är fantastiskt bra gjort av dej. Jag är verkligen imponerad och du gör ett mycket viktigare opinionsarbete än vad du själv anar,tror jag.

  Mvh
  Athur

 63. Hej Tanja,

  Tänkte passa på och berömma dig för din blogg som sågar genusteori vid fotknölarna och samtidigt på ett skämtsamt sätt lyckas referera till matematik, fysik och annan vetenskap. Sällan man ser något sådant. Och av en kvinna dessutom. Det är lite humoristiskt när man betänker att de som skiljer sig från mallen borde hyllas av ”genusvetarna” men eftersom dessa även kan ha kritik mot ”genusvetenskapen” så angrips dessa hellre.

  Själv har jag känt av ”genusvetarnas” vrede lite smått då jag (som man) har fräckheten att driva Sveriges enda kampanj mot våldtäkter ( http://stoppavaldtakterna.nu )utan att göra detta ur ett genusperspektiv där jag förklarar att alla män är djur och hyllar deras teorier. Jag driver istället kampanjen med saklighet. Något som uppskattas av de allra flesta som får höras talas om den. Ändå har en del ”feminister” blivit rosenrasande efter att ha läst officiell statistik som tex visar att de flesta våldtäkterna inte alls begås av någon närstående eller annan statistik som går emot deras ”genusteorier” om ämnet.

  Du blir säkerligen angripen allt för ofta för dina åsikter, men du kan lugnt stå på dig, det du skriver är sant helt enkelt.

  Sanning skrämmer trots allt vissa mer än andra. Jorden är inte så platt som vissa ”genusvetare” vill göra gällande.

 64. Gustav Lundberg skriver:

  Tanja!

  Jag förstår inte allt du skriver.
  Men det jag förstår ger mig hopp om att det sunda förnuftet tillsammans med en dos självinsikt ändå har en framtid.

  Hoppas bara att du har kommit så långt att det inte går att frysa ut dig.
  Du har, ur genustalibanernas perspektiv, inga svaga punkter.
  Vi män kan ju enkelt avfärdas och så även kvinnor ur underklassen utan verbal förmåga.

  Det innebär inte att du är skyddad.
  Utan bara att knivar slipas i lönndom.
  Och att attacken kommer från ett håll och vid ett tillfälle du inte alls kan förutse.

  Jag har sett det förut och jag vill inte se det igen.

  Men förmidligen kommer du att lyckas om inte här så nån annanstans.
  Jfr. t.ex. med förra riksrevisorn Ahlenius som mobbades av Bo Ringholm och polisen Orler som mobbades av Jesus Alcala.

  Vi är nog många(åtminstone jag) som önskar dig all framgång och hoppas få läsa mer av dig framöver.

  /G

 65. Floda Lehrti skriver:

  GRATTIS TANJA!
  Till Jämo-utnämningen samt stora priset för skattefinansierad genusforsking, som jag hörde talas om av en insider i 1:a- aprilgruppen.

  Vilken seger för menssamhället!

  kram
  Floda

 66. conlon skriver:

  Hej Tanja min idol. Har du sett detta vansinnesprojekt för skattepengar?

  http://www.hsm.gu.se/om_institutionen/Musik_och_genus/

  När jag fick se vad min gamla institution håller på med i dag vill jag bara gråta……..

 67. Stefan skriver:

  Lyssande på dig i ”Filosofiska rummet” och genusperspektiv i forskning. Jag tyckte att det var väldigt roligt och intressant.

  Bra jobbat 🙂

  Lär komma tillbaka till din blogg.

 68. Gym-Lars skriver:

  Hej Doktor Tanja!

  I ett svagt ögonblick hoppade jag på en kurs i matematik och sitter nu här med differentialekvationer och håller på att bryta ihop.
  Jag får nya psykbryt ungefär varje kvart just nu.

  Finns det någon tablett jag kan ta eller kan du rek någon annan behandlingsform så man kan bli 1/10 lika begåvad som dig?

 69. Sven-Olof Collin skriver:

  Ja, Högskolan i Halmstad har fått pengar för att ytterligare politisera kursutvärderingarna. Jag arbetar där, och finner det motbjudande att studenterna avkrävs svar på om jag i min lärargärning politiserar kring jämställdhet, varmed outtalat inse avser klassjämlikhet, utan jämlikhet avseende kön och sexualitet, och kring hållbar utveckling. Jag har frågat, men inte fått svar, om jag skall beröra rasers betydelse, risken för kärnvapenkrig, samt andra, nu något förlegade politiska områden som tidgare var lika viktiga som genus och miljö är nu. Att akademin lånar sig till sådant politiserande visar på att politikerna lyckats ta över akademin, med stöd av akademins chefer, som kanske inte inser, eller i alla fall inte orkar stå emot. Jag uppskattar dina insatser, och försöker lite på min kant företräda akademisk bildning och utbildning. På min hemsidas första sida finns två inlägg upplagda. Någon debatt om saken på högskolan gives inte. Denna starka tystnad är öronbedövande. Sådana som du och jag är clowner. Men fortsätt med ditt jönseri. Det gör jag. Och uppskattar ditt. Akademin skall vara fri från politiska ingrepp.

 70. Ingemar Elfgren skriver:

  Tanja!
  Det är med befriande glädje som jag tagit del av vad du skrivit om dessa absurda kvasivetenskapliga genusteorier. Forskning och pedagogik måste ju kunna fokuseras på vettiga grejer än sådant här urbota trams.

  Du har många fördelar i denna debatt; du är kvinna, du är förälder, du är helskärpt och du är matematiker med tillhörande logiskt skarpsinne!!
  Med största intresse kommer jag att följa vad du fortsätter att förmedla!
  Stå på dig!

  Hälsningar,
  Ingemar Elfgren
  ie.elfgren@gmail.com

 71. Ingemar Elfgren skriver:

  Till S-O Collin
  Jag instämmer till fullo i det orimliga i att kräva studenternas omdöme om lärares förmåga att förmedla jämlikhet, hållbar utveckling o.s.v.
  Jag tänker tillbaka på min egen studietid; Socialhögskolan på gamla 70-talet. Undervisning i alla ämnen samt tentor var grupporienterade, t.o.m. i statistik. Bland eleverna diskuterades olika lärares ”gruppbenägenhet”. En lärare som inte ansågs gå in för grupporienterade undervisningen ansågs av många som auktoritär. Självfallet måste en lärare ha en auktoritet utifrån sin ställning. En lärare är trots allt en lärare och en student trots allt en student. En mixad rollfördelning skulle ju vara rätt skumt. Kanske ett uppslag för statlig utvärdering?

  Ja, det kan inte vara lätt att vara lärare…

 72. D skriver:

  Har du nån kille?

 73. Newman skriver:

  Svara ”ja”

 74. Newman skriver:

  Jag , å andra sidan, förväntar mig ett helt motsatt svar!

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  D & Newman, har inte hunnit kolla kommentarer på denna sida på ett bra tag. Svar: nej – ingen kille. Måste ta tag i det, men hinner ju aldrig, hinner knappt med bloggen ju :-).

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingemar, tack för din uppmuntran! 🙂

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Gym-Lars, nu har det ju gått några månader så din tenta har väl redan gått. Gick det bra då? Det finns inga piller, det är bara hårt arbete som gäller, flera års hjärngympa så fixar du mattekurserna! 😉

  conlon, länken verkar inte fungera…

  Sven-Olof Collin, här finns en del info om akademin på tema genuscertifiering, men ni kanske inte har det på gång (än?) https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

 78. Lars skriver:

  Tanja, en stor eloge till dig och din förmåga och vilja att stå upp som tänkande kvinna mitt i det genus”vetenskapliga” bruset. Ge inte upp innan det feministiska kärnavfallet fått sin slutförvaring, långt efter att det hade en funktion. Tills dess får vi stå ut med dess destruktiva strålning.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Lars! Väl formulerat! Jag antar att du läst om Kärnbränslegenus 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/karnbranslegenus/

 80. gym-lars skriver:

  Hej Tanja!

  Matematikprovet ja, jag kunde inte närvara vid tentan och inte heller omtentan. Blev tvungen att vänta tills nästa tillfälle som blir i mars/april.
  Tydligen behöver man bara ge möjlighet till en omtenta per år enl högskolan och det sket sig pga arbete för mig.
  Men jag tror det ska gå bra, har gott om tid på mig fram till mars.
  Första delen på 7.5hp fick jag VG på iaf.
  Får jag slutfört detta sista provet så har jag 15hp, mer än tillräckligt för att få min behörighet. =)

 81. Demokrates Lucius Pacifer Sörensson skriver:

  Hej! Jag blev avstängd och satt på sluten psykiatrisk avdelning för att jag opponerade mig mot genusindoktrineringen på civilekonomprogrammet i Lund.

  Läs uppsatsen som fick dem att fixa in mig på St Lars: http://seminalia.blogspot.com/2008/08/ml.html

  Svara mig på eposten om det lyster.

 82. Peter skriver:

  Hej, Tanja!

  När vi träffade på varandra, gav du mig ett tips om din blogg. Jag kollade just igenom min mobil och såg att jag hade skrivit ned adressen till den. Jag ämnade säkert att kolla upp den tidigare, men minne blir ju inte bättre med åren. Det är en hel del väldigt intressanta inlägg här! Bloggen hamnar i ”favoriter” direkt.

  Glas St. Patrick´s Day!

  Bästa hälsningar från Irland=).

 83. Andreas skriver:

  Hej Tanja!
  Hur går det med bokprojektet?

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, tack!

  Andreas, planerna kvarstår – det kommer, eftersom det är mitt öde att göra det här ;-).

 85. Jonas skriver:

  När jag gick i sjuan fick jag min första miniräknare, en Casio tror jag det var. Jag satt mycket och provade olika funktioner i räknaren och minns att jag vid något tillfälle fick för mej att plocka bort heltals delen från decimaltal för att sedan invertera och göra om proceduren. Jag vet att jag även ställde upp den processen som en talföljd och kunde sedan räkna fram bråktalet som följden resulterade i.

  Det var kul att se hur man kunde gå från vilket decimaltal som helst till ett heltalsbråk. Tror även att jag fastnade för hur kvadratrötter (eller högre) kunde representeras som kontinuerliga talföljder som upprepade sig.

  Då hade jag svårt att koppla ihop det här med något jag lärt mej och det visade sig att jag inte fick några svar från auktoriteterna inom skolväsendet ens på högskolenivå. Inte förrän 20 år senare lärde jag mej att det handlade om kedjebråk som upptäcktes av grekerna 300 år fKr.

  Jag har två frågor:

  1) Lär man ut kedjebråk i skolan idag för att representera decimaltal som heltalsbråk (och approximation av dem)?

  2) Vart kan man lära sig mer om hur grekerna tänkte kring ämnet och hur de räknade, jag menar de hade ju inga miniräknare?

  Mvh
  Jonas

 86. Bertil Rejhed skriver:

  Hej Tanja! V
  vi är många med dig som ser på det “galopperande vansinnet” som lägger sig som en våt filt över vårt land.
  Snart är vi alla “Genusmanipulerade” om vi inte sätter in motmedel mot detta. Du är ett kraftfullt motmedel som nu har satt bollen i rullning. Sverige är säkert fullt av bollar som bara väntar på att få rulla igång utan att behöva anlägga ett genusperspektiv på gravitationen.

 87. Martin skriver:

  Heja Tanja Bergkvist!!!

  Äntligen kommer en frälsare och ställer de analfabeta genusclownerna mot väggen!

  Roffa åt er så mycket bidrag ni kan nu för snart är er bluff helt avslöjad.

  Länge leve Tanja Bergkvist!

  Gör de nersketna genusvetarclownerna arbetslösa en gång för alla!

  Länge leve Tanja Bergkvist!

  Ni har stulit tillräckligt mycket pengar av arbetarklassen nu, ni får åka och ha könsneutrala fester i Afganistan istället era bluffande clowner!

  Ert nästa uppdrag blir att könsavkoda talibanrörelsen!

 88. Ugglan skriver:

  Hej Tanja.

  Tidningen Sunt Förnuft som ges ut av skattebetalarnas förening damp i dag ned i min brevlåda. En miljötomte vid namn Gunvor G Eriksson uttalar sig där på följande sätt ”Men vi behöver titta på garantipensionen exempelvis ur ett genusperspektiv”. Är den frågan något av genusperspektivet som du missat att analysera? Det finns mycket kvar att borra i när det gäller genusfrågan.

 89. Priscilla skriver:

  JAG läsa omkring din blog i en Förenta Staternas tidning online. Du borde publicera din blog i American Engelsk alltför. 🙂

  Hi, I used an Internet translator in the post above. I read about your blog online in a United Sates newspaper. You should publish your blog in English too. 🙂

 90. kristianjonsson skriver:

  Hello Priscilla
  Visitor from abroad!! Tell us what you think, from an American point of view!

 91. May skriver:

  Hello – I just found your blog after reading about the very disturbing Egalia School. I live in New York State. I am a certified teacher and a mother to both a boy and a girl. I find the idea of this school to be awful and very upsetting. Each gender has many strengths and to create a gender-neutral environment all of those strengths are erased. Congratulations on your blog. Please continue to fight this in your country. Those poor children!
  May

 92. kristianjonsson skriver:

  Tanja, You are going world-vide!!

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, ja jag har själv inte hunnit med att följa upp det där. Oj, får ta upp det i nästa inlägg.

  Priscilla, ok I will consider that! Meanwhile, paste this https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/ and this https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/ into google translate!

  I will May! 🙂

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Gender and school: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ Gender, physics and democracy: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

  Ja, jag måste nog köra en blogg på engelska också, är ju så mycket galenskap som måste lyftas fram 🙂

 95. www.hazteoir.org skriver:

  Dear Tanja, I’m writting you from Spain, I’m sorry my english is not goog enough, and my swedish even worst.
  Thank your for your common sense and fighting against the absurd of ‘gender’ pedagogy.
  We have had notice of this new, I’m afraid is in spanish.
  http://www.hazteoir.org/noticia/39814-suecia-locura-pedagogia-genero-incita-ninos-evitar-o-ella

  God Bless you. We appreciate a lot if you can let us know more things about what is going on in your country, and We hope more people like you stop the madness of adoctrination.

 96. Jan skriver:

  Missa inte Västergötlands läns Bilarkivs genusarbete http://212.214.31.130:8080/

  Man skriver att man under några år har ”arbetat med att göra genus mera sökbart i bilddatabasen” som består av över 120.000 bilder. Därefter ges lämpliga ord att söka på så som Homosocialitet, Könsformering och Transperson.

  En sökning i kategorin Transperson bland alla tusentals svartvita gamla bilder ger…2 träffar. En bild på ”Polka Britta, en karl, klädd till kvinna”, och en föreställande ”Ett lass aluminium lämnar Lästmakaregatan” (!!?)

  Väl använda resurser?

 97. kristianjonsson skriver:

  Jan, är det aluminiumen eller lasset månntro??
  Ha, ha, ha!

 98. Tessan skriver:

  Jag är förbryllad! Kan hända är det för att jag är nyinsatt/oinsatt i diskussionen. Kan hända skulle jag bli mer upplyst om jag läste alla inlägg och kommentarer men de är så sjukligt många att jag helt enkelt inte orkar. Därför väljer jag att fråga direkt. Jag såg nyligen ett inspelat föredrag som du Tanja höll och genusvansinne och fördummingsindustri. Det väckte ett intresse och många tankar

  Att vara kritisk i sitt förhållningssätt, kritisk till sin omvärld och också kritiska till sig själv är för mig någonting beundransvärt och nödvändigt men dock inte alltid så lätt att uppnå. Hands up för alla människor som försöker!

  Jag utgår nu ifrån det föredrag jag lyssnat till och något också till de inlägg och kommentarer jag läst. Jag tycker att du har poänger, särskilt i det du väljer att plocka fram ur ”Genus och text” (Jag inser också att det du väljer att plocka fram är just ditt val och det kan säkert argumenteras mot, vilket blir åhörarnas egna kritiska uppgift). Jag upplever också personligen en frustration jämtemot den genushysteri som delvis beskrivs. Samtidigt kan jag inte komma från känslan av att det som sägs är att det som sägs och det jag uppfattar att du försöker anlägga en kritik mot är extremt på sitt sätt den extrema genushysterins extrema motpol. Jag har därför svårt att bringa någon konstruktiv ordning. MIn fråga är därför. Finns det ingenting i genusfrågor (förutom din egen kritik då) som du finner bra?
  Du nämner i något inlägg (ej ordagrant citerat) att genushysterin är en social konstruktion. Det kan jag bara hålla med dig om. Min uppfattning att människans sociala värld är till större del sociala konstruktioner på individ, grupp och samhällsnivå. Värden som inte är så lätta att göra vetenskapliga. En värld av mer mjuka värden som ändå gör anspråk på att försöka vara analytisk. Det finns också, det som jag uppfattar att du representerar en värld av mer hårda värden, där den traditionellt vetenskapen har sin plats. Du nämner det bra tycker jag ”musik är ljud och ljud uppkommer genom kraft och rörelse” Jag är ingen fysiker, där ligger inte mitt stora intresse men jag tycker att kunskapen är för oss alla viktig. Jag är glad att det finns människor som du som kan forska i matematik, fysik, kemi och liknande för jag skulle troligen inte kunna göra det bra. Jag är mer intresserad i vad som händer med en människa (mjukvärden) när denne kommer i kontakt med ljud (hårdvärden). Jag ser inget fel i en vetenskapligvärld där dessa två kan få samspela inom rimliga gränser. Jag ser heller inte något konstigt i att vilja utforska andra mjukvärden som exempelvis genus. Däremot ser jag en svårighet eller rentav problem när något av detta får ta för stor plats. Min personliga uppfattning är att ja det finns en genushysteri, ja det har fått ta allt för stor plats på flera nivåer i vårt samhälle. Men (det stora men:et) jag ser inte att allt behöver vara förkastligt för det. Har jag uppfattat dig helt fel när jag har fått känslan av att det är antingen eller… f
  ör genus——————–mot genus and nothing in between?

  Jag frågar för att jag vill veta av den anledningen att diskussionen intresserar mig. Jag frågar inte för att få bitska kommentarer om min totala fördumming och totala hopplöshet inför vetenskaplig upplysning. Med andra ord ett schysst svar på vad jag uppfattar som schysst ställda frågor. Målet är svar som kan öppna upp för en konstruktiv dialog, annars inget alls tack. Jag skriver detta för att på forum som dessa så kan det lätt bli personliga angrepp som inte leder någonstans när många har tillträde och kan skriva anonymt. Hur ska vi kunna vara kritikens anhängare om vi inte kan ta att alla inte förstår eller håller med om vår egen sanning =)

  Tack på förhand

  T

 99. Sandra M skriver:

  Hej! Först och främst är även jag intresserad utav svaret på kommentaren ovanför. Ur allt som existerar på jorden är det bara hälsosamt och bra att ha olika åsikter och kritiska perspektiv på saker och ting. Eftersom jag inte är speciellt insatt i vad politikerna väljer att lägga statens pengar på eller inte så handlar min fråga inte om ”genus-relaterade-(kostsamma)-projekt”.
  Snarare undrar jag om inte även du anser att det är viktigt att det förs forskning och förändring av system som kanske är en del av anledningen till att kvinnor har varit och är underordnade män på många plan i samhället?
  Alla tycker vi olika men jag har läst till och från på din blogg och för att vara ärlig så skrämmer den mig. Jag är inte någon genus-ragata som tror att män är djur. Det tror jag inte att så många feminister är, men jag anser att feminism är något bra. Det skulle vara hälsosamt (då större delen av dina läsare är medelålders män) för dina läsare att få andra perspektiv på feminism, vad som även är bra med genusforskning etc. Tacksam för svar och Tack för dina vitsiga blogginlägg 🙂

 100. Förhoppningsfull skriver:

  Skulle du kunna tänka dig att gifta dig med mig?

  Visserligen är jag 67, fattig och hälsan och konditionen är lite si så där, men jag vill liksom ändå inte riskera att missa chansen, hur subatomärt liten den än må vara. (Det FINNS ju faktiskt kvinnliga gerontofiler!)

  sign: ”Förhoppningsfull”

  P.S: Jag är inte så särskilt snygg heller, men du förefaller mig ju inte höra till Justin Bieber-fansens glansögda skara…

  D.S.

  P.P.S: Jag är inte jättesmart och spränglärd på alla vetenskapens områden heller, men du skulle ju kunna dra det tyngsta lasset där. Jag vet i alla fall hur man byter påse i dammsugaren!

  D.S.

 101. Anders skriver:

  Hej Tanja!

  Ville tipsa dig om följande: http://www.sourze.se/__10770760.asp

  MVH,
  Anders

 102. Herbert skriver:

  Hej!
  Jag har två exempel, undrar om de kunde höra hemma under begreppet genusforskning?
  1. I barnfamiljer initieras 90 % av separationerna av kvinnan.
  2. Män är bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor med fotgängare.
  En ganska makaber statistik av verkligheten…
  Hälsningar Herbert

 103. barfota skriver:

  Kanske kan detta vara en trevlig julnöt att knäcka när du sitter framför julgranen. http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/62/71/8b5692d3.pdf

  Tack för allt jobb du gör Tanja. God Jul & Gott Nytt År

 104. per hagman skriver:

  Hej Tanja.

  Du skriver om norge o ang slopa / lägga ned genus institutionerna.

  Jag tror det ej förhåller sig riktigt på det sättet att ”genusvetenskapen ” skall bort från universiteten upplösas etc.

  Jag uppfattar att ”genusvetenskapen” nu ( i norge )skall inkluderas i resp vetenskaps discipliner.

  en gammal feminist dröm.

  Per Hagman

 105. Ben Dower skriver:

  http://genus.se/meromgenus/teman/skola/amnesdidaktik/rytmen-av-algebra/

  Du har kanske redan läst om detta?
  Det är ju minst sagt ditt område annars 😉 Tack för att du finns!

 106. Tobbe Z skriver:

  Fick en länk hit och efter lite Googlande så har du fått ett nytt fan!

 107. zeke skriver:

  Gällande demoraliseringen av samhället så antar jag att du sett den då avhoppad KGB agent går genom de fyra stegen varav demoraliseringen är det första steget:

  Det där ser du över hela samhällsspannet. Lever vi egentligen i en demokrati när 51 % styr över 49 % varav 90 % följer den ”fria” medians tycke? Dvs man styr oppinionen via media. Studerar man sedan vilka som kontrollerar media hittar man partierna med revolverdörr mellan mediacentrena och jusst partierna. Roar man sig att gå in lite djupare och studera ägarskap och vilka som via lobbying finansierar partierna hittar man ngt extra spännande. Den sk finansoligarkin med dess huvudverktyg —> pyramidspelsvalutasystemet. ( Du som är matematiker kan lätt se att fiatvalutasystemen i väst är pyramidspel av första graden).

  För att bespara dig tid så finns en analys gjord av en annan fysiker som gått in på att studera och enkelt förklara ekonomi ungefär som du studerar genusflummet för att få varians till matematiken:

  http://goldsilver.com/video/debt-collapse-20-000-gold-mike-maloney/

  Presentationen är mkt bra och man får lära sig sådant som pravdaskolan aldrig skulle få lära ut. Och nej det är inte konspirationsterorier utan hårdkokta fakta.

  Fördjupar man sig vidare i den ekonomiska historian hittar man att de globala maktstrukturernas centralbanker alla är privata, står över lagen och är noll transparanta. Det gäller ECB, Federal reserv, IMF, WB. Sveriges riksbank är friställd ! KAssakrav noll.

  Addera på detta den oskarsbelönade filmen Inside job som går genom den finansiella derivat handeln, ekonomerna vill försöka få sitt trams att framstå som vetenskapliga därav lånar de termer ur mattematiken, så börjar det uppenbara framtona sig. Vad är det? JA det är att ett fåtal intressen verkandes via globala korporiativ och strukturer styr det mesta vi ser runt om oss. Internet exponerar deras kriminalitet och därav är ett gäng med fina lagförslag på väg att antas eller har redan antagits av regimerna i väst som har för avsikt att reducera internet till en kanal för propaganda.

 108. Tanja Bergkvist skriver:

  Zeke, tror jag sett den videon för länge sedan, men kan se om i dagarna :-).

 109. zeke skriver:

  Jag rekommenderas att se både KGB snubben och Mike Maloney gå genom valutasystemet. Alex Jones film terrorstorm är också ganska bra:

  Varför terrorism i allt detta? Ja det är ett symtom på finansiell olirgarki och med tanke på att pravda vägrar skriva om att tex krigsnobelprisfredsbombaren Obomba infört NDAA i USA nu samt förbud mot att protestera och att TSA grabbar folks genitalier vid checkpoints all over the US jusst nu så är det ju bra att anlägga lite globalt perspektiv. Var kommer nu genusflummet in i bilden? Det har sina rötter i den av Rockefeller gällande andan ” kvinnan ska också ha rätt att jobba ” och så fick man ut kvinnan i arbetslivet ( självklart ska kvinnor ha rätt att jobba) att jobba. Om vi härleder detta åter pyramidspelsvalutan hamnar vi ganska fort i att ju mer de rånar oss via inflation ju mer måste vi jobba. Reinfeldt har ju också förklarat att vi nu skall knega tills efter vår död.

  Gör en jmf med Riksbanken som PÅSTÅR att inflationen är dryga 2 % för 2011 när SEK tappade 18 % mot guldet. 1997 stod guldet i nära 80 SEK/gram idag nära 400 kr. Innebär det att guldet gått upp fem ggr i köpkraft? SVAR NEJ. Däremot har SEK tappat fem ggr. Så när börsen går upp så vänder PRAVDA det till att nu går det bra för sverige trots att den riktiga anledningen är att inflationen drivit upp börsen. Folk märker ej av detta då maten är subventionerad via EUSSR centralplanering samt wto med uländer ger billigt gods.

  referenser:

  http://rt.com/usa/news/trespass-bill-obama-secret-227/

  http://www.ronpaul.se/2012/01/ron-pauls-tal-i-kongressen-om-ndaa/

  ( Ron Paul hängs ut som antisemit i svensk pravda samt knarklangare)

 110. The Gambler skriver:

  Tack för en riktigt kul och läsvärd blogg. Vilken babe du är! 😉

 111. djupsnack skriver:

  Hej Tanja,

  Av en slump gick jag häromdagen in på genusnytt och fann en hel ”motrörelse” mot både genusvetare och radikalfeminister. Skönt! Jag har bott 14 år i Sao Paulo och har under flera år studerat sociopatologi, där dagens SVerige inte längre är ett föredöme utan ett samhälle som blivit så censuerarat och intolerant mot oliktänkande (olikt det massmedia säger) att det gör människor sjuka. Har ofta bloggat om det. Eftersom jag arbetar med en av världens mest avancerade psykoanalytiska skolor, integral psykoanalys, har jag en hel del erfarenhet av kvinnliga patologier och hur de ofta uttrycks som bitterhet mot män i allmänhet. JAg har därför gjort ett inlägg på min blogg om dessa patologiska aspekter hos kvinnor. Välkommen att läsa om du vill, kanske kan ge dig några nya argument i kampen! 🙂
  Hälsningar, Sofie
  http://www.djupsnack.wordpress.com

 112. gosh skriver:

  Tjenixen
  att du gick med på att ändra ”Feministerna förändrar genom att köra över den fria viljan” var ett övergrepp bara det 🙂

  Ja jag är man, eller född med mixade kromosomer XY.

  Idag insåg jag att en vänninna till mina barns mor, dvs mitt XX, är med i ett antal nätverk med 50+ tanter/kärringar som är till för att ”stödja varandra”. De hade god ekonomi för att de flesta varit gifta (och därmed hade goda ekonomiska förutsättningar baserade på sina tidigare mäns underhåll (och övertagna hus) ). Många av kvinnorna dessutom bra positioner inom stat, förvaltning och kommuner. Otäckt med såna maffior. Slutsatsen blir; de största kvinnoförtryckarna är individer som är kromosommässiga femininer. (inget med kvinna att göra, kanske deras problem….)

 113. Tanja Bergkvist skriver:

  Gosh, gick med och gick med, det är så det funkar med rubriksättningen, så länge inte innehållet ändras är jag nöjd. 🙂 Även på Axess får jag ibland en annan rubrik än vad jag själv satt, så jag är härdad när det gäller rubriksättningen. Jaså, ett hemligt nätverk med 50+-are, du kanske ska infiltrera det, ladda upp en fin bild på dig själv i peruk och feta genusglasögon så kanske du kan få veta vad som pågår. Här har du lite rolig galenskap att komma med under din infiltration som stärker din trovärdighet som värdig medlem av sällskapet, stötte på det av en slump imorse på TV: Skogsutbildningen och genusfrågan – 29 minuter (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå): http://urplay.se/169424 Jag tyckte inte projektledaren, eller ska jag säga projektlederskan, verkade särskilt övertygad själv, iaf antyder kroppsspråket inte någon vidare entusiasm, och allt fick sin lösning i slutet på videon när hon säger att man måste hålla på med detta eftersom ”det är et krav från Regeringen att förändra utbildningen” i genusriktning. Trevlig lördagskväll! 😉

 114. Eva skriver:

  Hej Tanja – bra att någon har lite perspektiv på (genus)tillvaron – och ger uttryck för det!

 115. Stefan Sandell skriver:

  Råkade läsa en intervju med dig nyss (Corren) och man blir ju glad och tror att det kanske finns lite hopp om Sverige trots allt
  …Ropar heja, heja !

 116. Rickard & Tanya skriver:

  Hej Tanja

  Ett tips är boken ”The War Against Boys” av Chistina Hoff Sommers. Hon har gjort en föreläsning på universitet som är mycket intressant:

  Lyssna på denna oerhört intelligenta kvinnas tal om SCUM och feminister! Hon sopar banan med feminister som Sara Strindberg! DET BÄSTA VI HÖRT NÅGONSIN!

  Hon har även gjort andra videos på Youtube som är absolut fantastiska:

  Med vänlig hälsning
  / Rickard & Tanya

 117. Petter Nerman skriver:

  Hej Tanja!
  Tack som fan för att du lägger kraft på att motarbeta genusgalenskapen. Själv tvingas jag en under en femtedel av min katedrala undervisning i filosofi på högskolan genomlida den institutionaliserade paranoian. Det känns fruktansvärt frustrerande att människor i allmänhet har svårt att hålla isär rimliga påståenden och trendiga påståenden. Det är som en religion …

  Människor som du gör mig genuint rörd. Tack för att ni finns och upprätthåller en gnutta respekt hos mig för människan!

 118. Claes-Peter skriver:

  Den gamle lektorn undervisar en klass i religion på gossläroverket:”Pojkar, pojkar! Ni får inte skratta åt det heliga, hur löjligt det än är!” [Okänd källa, läste för minst 45 år sedan]

  Trofim Lysenko skrattar i sin grav. Genusvetarna är bara copy-cats när det gäller att med politiska medel trumfa igenom kontrafaktiska utsagor.

  Déjà vu, typ:”/…/ En man som bekämpade lysenkoismen var Unescos förste generalsekreterare Julian Huxley, bland annat i boken ”Heredity East and West, Lysenko and World Science” (Amer. titel: Soviet Genetics and World Science, i sv. övers: Sovjet och Vetenskapen, 1951):

  ”Från början trodde jag att Lysenkos påståenden måste innehålla en kärna av sanning. Ju mera jag hörde och läste, desto tydligare blev det emellertid att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. De rör sig i en annan idévärld än vetenskapsmännen och diskuterar inte på ett vetenskapligt sätt.”
  Numera är namnet Lysenko synonymt med politiskt styrd pseudovetenskap /…/”

  Lögner och pseudovetenskap dödar

  ”From 1958 to 1961, fifteen million people died in China due to a horrific drought, floods, and government stupidity. We can only hope that ‘Global Climate Disruption’ prevents this from happening again./…/”

  Along with collectivisation, the central Government decreed several changes in agricultural techniques based on the ideas of Ukrainian pseudo-scientist Trofim Lysenko. One of these ideas was close planting, whereby the density of seedlings was at first tripled and then doubled again. The theory was that plants of the same species would not compete with each other. In practice they did, which stunted growth and resulted in lower yields./…/”

 119. Tanja Bergkvist skriver:

  Petter, ”Tack som fan för att du lägger kraft på att motarbeta genusgalenskapen. Själv tvingas jag en under en femtedel av min katedrala undervisning i filosofi på högskolan genomlida den institutionaliserade paranoian. ”

  Vet att genusvetarna fick problem för flera år sedan att införa det i filosofi, och att det blev lustigt, finns ett inlägg om det på den numera borttagna Axessbloggen så kan tyvärr inte länka till det ang detaljerna. Men du får gärna berätta vad som pågår, har också läst lite filosofi men det var före år 2000 så ordet genus fanns ju inte ens för oss som läste andra ämnen då. Är så glad jag föddes i tid 🙂 För övrigt fyller jag år imorgon. Undrar om jag hinner anordna en stor parad genom centrala Stockholm, eller om jag ska ligga lågt. Vill ju helst inte tänka på min ålder… men om jag ska välja mellan den och att födas i en tid med redan institutionaliserad idioti och utbildningsförfall så väljer jag givetvis det förra. 😉

 120. Claes-Peter skriver:

  Är inte extremfeministen helt enkelt en gren av de så friskt blomstrande konspirationsteoretiken? Är färdig för att bli en egen akademisk gren. Det finns ju mer än femtioelva olika konspirationer mot oss stackars aningslösa och korkade människor. Värst är väl zionismen, som vill förstöra hela jorden. Har zionisterna någon evakueringsplan typ Harry Martinssons ”Aniara” – eller tänker de själva gå under tillsammans med oss andra när allt brakar ihop i eld och lågor – fast med ett hånfullt och skadeglatt skratt som sista livsyttring?

  Feministkyrkans Sankta Valerie hade ju en utopi om en framtid utan män – fast så grumlar hon vattnet och virrar till det, och förespråkar en grupp män som ska hållas med enda funktion att vara alla kvinnors sexslavar… Kan förställa mig kalabaliken när männen slåss om att få höra till de utvaldas skara…

  Hette bloggen kort och gott ‘Axessbloggen’ – och kan den möjligen finnas, om inte i google-cachen, så i Internet Wayback Machine?

  God fortsättning på det nya året och grattis på födelsedagen några timmar i förtid. (Du heter väl inte Alfrida? I så fall förstår jag din tuffhet, när du överlevt alla skolårens mobbing?)

  [Tekniska notiser: Jag är sk*tförkyld på tredje dagen, och har städat skåpen och tömt alla slattar. På fastande mage. Märks det på något sätt?]

 121. Lars skriver:

  Ha!Ha!Huvet på spiken i Dårhuset Sverige!Ha!Ha!Kusligt dock att detta är sant.

 122. Lars skriver:

  Genus-brott är ett av de mer allvarliga tankebrotten i dagens Utbildnings-Sverige.Alltfler blir idag avskedade i Sverige p g a detta allvarliga Tankebrott.Tankebrott av denna svåra art leder alltid till svartlistning av tankebrottslingen i hela Riket.

 123. Claes-Peter skriver:

  En sorts stalinism utan Stalin, en sorts fascism utan Hitler och Mussolinie. Kvar i det nedkokta spadet är bara själva förtrycket och den eviga strävan att få bestämma över andra – vad de ska läsa, höra, tänka och kommunicera med andra. Och Berufsverbot som främsta vapen – Hitler förbjöd judarna att undervisa i skolorna, Stalin skickade de som inte nacksköts till de sibiriska kolgruvorna Vorkuta norr om polcirkeln.

  Men när i all världen tog dessa fjantar över vårt land? Sov vi alla? Här har jag offrat minst 700 dagar av mitt liv för att öva inför att göra motstånd mot en anfallande ockupationsmakt, och så har vi en sorts quislingar eller vad man ska kalla dem som tagit över nyckelpositioner inom media och utbildning inifrån och utan att möta på något motstånd alls. Lite som Hitler och Tjeckoslovakien. Vad ska man kalla denna önskan att förstöra livet för andra människor för att få vara tuppen på toppen av gödselstacken? Vi har ju Peter Pansyndromet för vuxna som inte vill bli vuxna – kan det kallas för Judas Iskariotsyndromet att vilja förråda sina medmänniskor utan någon vettig orsak?

  Jag kan bara hoppas att någon till slut lyckas läcka ut stasiakterna ur CIA:s arkiv – eftersom alla politiker från vänster till höger vill undertrycka dessa urkunder, så måste de innehålla rent sensationell information?

  Men trender kan vända – någon gång i början av 80-talet slängde 68-vänstern sina designade proletärkläder i soporna tillsammans med Maos Lilla Röda. och började festa på disco istället. Som jag minns det, säkert helt otillförlitligt, så kollapsade hela sufflén inom loppet av en vecka. Kvar blev bara Die Alte Kameraden, de som här i Göteborg förblev Frank Baude trogna, och stoppade trafiken en halvtimme varje lördag med sitt traditionella demonstrationståg mot USA, Israel och kapitalismen.

  I dagens GP – 2013-02-24 sö – sid 65 – Gråter Eva-Lotta Hultén över att Forskningspropositionen från i höstas inte nämnde ordet ‘genus’ alls! Från 2004 – 80, 2008 – 7. Nu får universiteten SJÄLVA bestämma ifall de vill ha någon ‘genusvetenskap’! En milstolpe i klass med när kyrkan skildes från staten, och då skolorna inte längre sorterade under ett ecklesiastikdepartement! Jag har schabblat och förlagt mitt kundnummer, så jag kan inte logga in på eGP förrän jag fått igen det.

  Genus – ett tag hade en del i nomenklaturan en egen term som saknas i SAOB och SAOL – och nationalencyklopedin – GENDER. Det var kanske gänget kring Margareta Winberg,som fått tag i någon amerikansk bok? Jag har sökt få tag på kopior av det regleringsbrev som gick till Försäkringskassorna, möjligen via RFV, Riksförsäkringsverket (dåv.), där personal på FK beordrades att handlägga ärendena enligt ett GENDERPERSPEKTIV! Ingen av mina chefer, ingen av mina arbetskamrater kunde ens gissa vad som avsågs, rent praktiskt, och jag frågade åtskilliga.

  Surfa lugn!
  Claes-Peter

 124. Claes-Peter skriver:

  Got it!

  http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/526/article/54604/65/1/render/?reader_token=e5bb5858a9d55304f44c0feb9d5be873&user=c46cffefbc4c6085efd1cfac850ee083

  Frågor vi inte får glömma att ställa
  I den forskningsproposition som kom 2004 nämndes ordet genus 80 gånger, i den förra, från 2008, sju gånger. I forskningspropositionen, som fått namnet Forskning och innovation, och kom i höstas, nämns inte ordet ’genus’ en enda gång.
  Genus är uppenbarligen inte ett prioriterat område för forskningspolitiken. Osynliggörandet i forskningspropositionen innebär att tilldelningen av medel till genusforskningen nu blivit en fråga för de enskilda universiteten i stället för en nationell angelägenhet. Och det får konsekvenser. Malmö högskola meddelar att man kommer att lägga ner två av tre genusvetenskapliga kurser. Som skäl anges bland annat att det inte är en utbildning som regeringen prioriterar. Malmö högskola ska i stället satsa på att utveckla utbildningar inom IT, ekonomi och affärssystem. Fram för utbildningar som syftar till ekonomisk tillväxt, bort med sådant som syftar till kritiskt tänkande och samhällsanalys. Helt i enlighet med forskningspropositionens intentioner för forskningen. Forskning och utbildning på grundnivå speglar sig i varandra.
  Just nu pågår en debatt om näthat och hot mot framför allt kvinnor som tar plats på olika sätt. De bakomliggande orsakerna är en tydlig signal om att Sverige ännu har en bra bit kvar till jämställdhet. Genusforskning och genusutbildning av i dag bidrar till att öka kunskap och förståelse för sådana fenomen, liksom exempelvis för varför pojkar presterar sämre i skolan än flickor och varför det fortfarande företrädesvis är män som utses till professorer och män som väljs in i företagens styrelser, medan kvinnor är överrepresenterade när det kommer till föräldraledighet och VAB. För att kunna göra något åt samhällsproblem av det här slaget måste vi förstå vad de beror på. Då behövs forskning och utbildning på området och vi behöver politiker som vågar säga det.
  När jag i höstas intervjuade jämställdhetsminister Maria Arnholm (som då var statssekreterare hos Nyamko Sabuni) menade hon att de ökade anslagen till forskning i sig kan gynna jämställdheten och att satsningen på internationella forskare och elitforskare är en jämställdhetssatsning. Det låter som en naivitet av sällan skådat slag men jag hoppas att det var ett diplomatiskt svar från en statssekreterare som försökte vara lojal med sin minister och att en kursändring är på gång. Om ansvaret för att driva på för forskning och utbildning i genusfrågor fortsätter att läggas på enskilda individer i universitetsledningarna riskerar de att få stå tillbaka på grund av ekonomi och motstånd inom organisationen.
  Eva-Lotta Hultén
  kultur@gp.se

 125. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter, ”Men när i all världen tog dessa fjantar över vårt land? Sov vi alla? Här har jag offrat minst 700 dagar av mitt liv för att öva inför att göra motstånd mot en anfallande ockupationsmakt, och så har vi en sorts quislingar eller vad man ska kalla dem som tagit över nyckelpositioner inom media och utbildning inifrån och utan att möta på något motstånd alls ”

  Ha ha, hur har du övat i 700 dagar? 🙂

  Ang ”Frågor vi inte får glömma att ställa: I den forskningsproposition som kom 2004 nämndes ordet genus 80 gånger, i den förra, från 2008, sju gånger. I forskningspropositionen, som fått namnet Forskning och innovation, och kom i höstas, nämns inte ordet ’genus’ en enda gång.Genus är uppenbarligen inte ett prioriterat område för forskningspolitiken… Malmö högskola meddelar att man kommer att lägga ner två av tre genusvetenskapliga kurser. Som skäl anges bland annat att det inte är en utbildning som regeringen prioriterar. Malmö högskola ska i stället satsa på att utveckla utbildningar inom IT, ekonomi och affärssystem. Fram för utbildningar som syftar till ekonomisk tillväxt, bort med sådant som syftar till kritiskt tänkande och samhällsanalys. Helt i enlighet med forskningspropositionens intentioner för forskningen. ”

  Fantastiskt ju! Malmö högskola är väl knappast det mest excellenta lärosätet så de måste väl fixa till sin image. Mycket fjant bedrivs där. Som doktorsavhandling kan du bosätta dig i Rosengård i fyra år och skriva om hur du upplevde vistelsen. Har själv läst en sådan avhandling. Den blivande doktorn kom bla fram till att invandrare inte odlade potatis på balkongen (eller om det var morötter) så som svenskar ju hela tiden trott (?) Vansinne… och så genus ovanpå allt det här. Var många lärosäten som riskerade sin examensrätt för några år sedan när kvalitén granskades, skulle förvåna mig mycket om Malmö inte tillhörde ett av dem. Bra de verkar skärpa sig.

  Förresten, minns att de gnällde om det för några år sedan (längst ner) – ur Genus nyhetsbrev: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/17/leijonborg-och-genusforskarna/

  ”Förbundet är också kritiskt till att regeringen inte nämner behovet av genusforskning på något av de områden som man valt att prioritera: medicin teknik och klimat. Detta trots att det finns oerhört angelägna fält för genusvetenskaplig forskning inom samtliga tre områden. Varför har ni valt bort genusforskningen i detta sammanhang?”
  Oerhört angelägna, ja ja 🙂

  Per, ja det är ju så man gör – kastar upp stenarna och ser till att de kraschar på nationella Sekretariatet.

 126. Claes-Peter skriver:

  Har lite dumt bråttom – batteriikonen hade försvunnit, och jag märker nu att det snart är slut på elektronerna. Ja, jag övade nog en 700 dagar totalt i försvar mot YTTRE fiender – lumpen grundutbildning plus repmånader, och i min ungdom var jag aktiv i det så kallade ungdomshemvärnet. En period hade jag två automatvapen plus hundratals patroner på mitt lilla pojkrum på vinden… Men jag lyckades avhålla mig från att skjuta ortsbor i min lilla håla.

  Potatis – var det inte parketten man bröt upp och odlade potatis på? Det var väl i badkaret man hade grisen? Men våra dagars muslimer äter väl vare sig fläsk eller potatis, de köper ju ris i 10kg-säckar…

  Jag har hört att ett par a-lagare som bodde i ett rivningshus värmde upp lägenheten genom att slå ut en brännbar vätska direkt på golvet och tutta på. Värmen stiger ju uppåt, och den avdunstande vätska kyler ju golvet… Det kan nog funka. Ett tag. Fast det gäller ju att ha en bra golvbeläggning utan sprickor.

 127. Fredrik skriver:

  Kände bara att jag måste göra er uppmärksamma på detta.

  http://www.friatider.se/forslag-gor-det-straffbart-kritisera-feminism

  Jag tycker det är helt absurt och det värsta är att det säkert finns gott om människor som inte tycker att det är ett dåligt förslag, människor som inte ägnar en tanke åt att konsekvenserna skulle sprida sig långt utanför genusdebatten.

 128. KADRI skriver:

  Härom dagen satt jag gråtfärdig hemma efter ännu en attack från alla dessa genugalna personer på min egen lilla familjeblogg. Jag började tro att jag har blivit helt galen o dum i huvudet för att jag verkade vara det enda som inte tror på alla denna genusgalenskap. Och då började jag googla i hopp för att hitta fler som mig o hamnade här. Har nu läst(och i olika bloggar du har länkat till) här i två dagar o jag måste säga att jag håller med allt du skriver. Tack för din fina blogg. Känner en enorm lättnad o fick ny styrka att stå emot alla dessa genusgalningar som hela tiden dumförklarar mig.

 129. Tanja Bergkvist skriver:

  KADRI, va – har du missat allt motstånd mot galenskapen? Nåväl, välkommen in i värmen. 🙂

 130. dolf skriver:

  @TB
  Du kanske upptäckte det själv, men Kadri och Anna är inte i samma tråd, så du får nog posta om svaret i rätt tråd om du vill att Anna skall ta del av det. (Och det vore ju synd om hon inte fick det, du har uppenbarligen lagt ned mycket tid på svaret.)

 131. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, oj tack! Fixar nu, såg inte det. Bra!

 132. Whirre skriver:

  Tanja, du var strålande vacker redan som tonåring!
  Själv såg jag ut som f.. 😉

  Åtta års dokumentation (video/audio/text) som visar hur nyblivna pappor drivs till att begå självmord av tingsrätt/socialtjänst.
  Då detta är lagrat på tre separata 25Gb moln – har jag uppenbart av både polis och tingsrätt fått någon form av ”diplomatisk imunitet”, med tanke på de ‘prövningar’ … de fått utstå där jag utan minsta tvekan skulle fått skaka galler om jag ej haft dessa Bevis.

  (Iofs. så ÄR det j*vligt tillfredställande att återse på video dagisfröken som trycker knytnäven i ögat på mig framför mitt barn, och sedan lyssna på domare Catrin Ångman Mlinaric som öppet och helt utan sans ljuger om händelsen i Uddevalla Tingsrätt. Problemet för hennes del var att jag fick det på band…)

  Inte för att det gör någon skillnad dock.
  Det finns ju ingenstans att vända sig för rättvisa…

  /Whirre

 133. Per Stefan Sundström skriver:

  Livets politik.
  Det verkliga befinner sig alltid i opposition.

  Paul Valéry

 134. Tanja, du är klockren! Det var jättesynd att ni inte lyckades filma ditt föredrag i onsdags – Fri folkbildning. Jag hade inte någon möjlighet att delta. Jag ska dock sätta mig in i genusvetenskapens kärna så gott det går och argumentera mot Stockholms stads utbildningsförvaltning och skolnämnden när det gäller deras satsning på genuspedagogik. Jag tillhör den skara föräldrar vars barn blivit ”piloter” för genuspedagogik. Mitt barn går i en förskola där man har avskaffat födelsedagsfirande därför att det förstärker ”åldersmaktordningen”. Jag blir så förbannad!

 135. Petter Nerman skriver:

  Haha, är det nästa maktstruktur för postmodernisterna att bryta ner, åldersordningen? Fin ironi att det är dagispersonal — vuxna som bestämmer över barn — som gnäller om det. Så sjuka människor. De föraktar verkligen allt, tvångsmässigt.

 136. Tanja Bergkvist skriver:

  Victoria, ang ”och argumentera mot Stockholms stads utbildningsförvaltning och skolnämnden när det gäller deras satsning på genuspedagogik.” Låter bra! 🙂 Här har du genuspedagogik i förskolan sammanfattat i fyra delar från SOU 2006:75 (även där var Anna Eksröm ansvarig).

  Del 1: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/02/22/genuspedagogik-i-forskolan-del-1/
  Del 2: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/27/genuspedagogik-i-forskolan-del-2/
  Del 3: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/27/genuspedagogik-i-forskolan-del-3/
  Del 4: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/10/genuspedagogik-i-forskolan-del-4/

  Genusarbete smulades sönder i DN:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/09/genusarbete-smulades-sonder/

  Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/20/projekt-implicit-%E2%80%93-bar-du-pa-fordomar-eller-%E2%80%9Dforestallningar%E2%80%9D-om-%E2%80%9Dverkligheten%E2%80%9D/

  Lycka till och återkom gäna med info om hur det gick! 🙂 Åldermaktsordning, de är ju faktiskt inte kloka…

 137. Tanja Bergkvist skriver:

  Petter, ja det är verkligen tvågsmässigt. Du missade väl inte min medicinska diagnos på genusmaffian i förrförra inlägget? 🙂 I mitten av Expressen – från röda jättar till väpnade revolutioner: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/12/11/expressen-fran-roda-jattar-till-vapnade-revolutioner/

 138. Jens skriver:

  Hej Tanja! TACK för det du gör för sanning och jämlikhet 😀

  Tips om oundgänglig info – för den händelse den är obekant – inför eventuella kommande debatter et cetera, och samtidigt en god dusör i kunskap kring manipulationens modus operandi förmedlat av en tjej i din egen kaliber;

  http://www.beverlyeakman.com/index.php/bookshelf/24-how-to-counter-group-manipulation-tactics

  Heja sanningslidliga Tanja !

  // Jens

 139. Magnus Starck skriver:

  Tanja,
  Du skulle engagera Dig i båtfolket.se! (:->)
  Mvh, -Magnus

 140. Jan Ivarson skriver:

  Tanja, var är du?
  Det var ett tag sedan du skrev något. Förstår det tar tid och att du kan ha annat att göra.

  Du har väl inte fått sparken från ditt arbete för att du skrivit sanningar om högt uppsatta personer och deras världsfrånvända tankar?

  Obehagliga sanningar kan uppfattas som värre än lögner.

 141. therese Murphy skriver:

  Tjing Tanja!
  Skulle jag kunna använda ditt inlägg om rätten att dammsuga i nästa nummer av haro! Sitter och jobbar med tidningen nu, givetvis kan vi signera med din blogg adress under.
  Maila svar till mig på thereselds@gmail.com då min haroadress ligger nere just nu. behöver få veta ganska snart.;)
  Vänligen Tess

 142. Tanja Bergkvist skriver:

  Therese, ja det går bra! 🙂

 143. Anki Panki skriver:

  Är naturvetare, planerar landsflykt. Tips om vettiga/re länder skulle uppskattas!

 144. Anki Panki skriver:

  Gärna tips som sagt, är möjligen de större länderna bättre genom att det borde finnas mer varierad opinionsbildning där? Tyskland? Storbritannien? Alla synpunkrer välkomna!

 145. Distance Left skriver:

  I’m sure you know about this; my Swedish is non-existent and French seemed like a silly option.

  http://www.lifesitenews.com/news/gender-madness-swedish-pre-school-bans-him-and-her

  http://www.avoiceformen.com/sexual-politics/sweden-is-burning-and-we-have-no-defense/

  These are unlikely to be news to you, but please know you’re not the only person in Europe who thinks things have gone more than a little mad.

 146. Khalid skriver:

  Hej Tanja,

  jag såg precis dokumentären som finns på rt.com . Jag måste tacka dig för att du orkar ta upp dessa frågor som du gör på ett objektivt sätt. Ämnet behöver verkligen diskuteras på ett seriöst sätt i ett bredare sammanhang. Jag har tipsat många fler om din blogg.
  Tack för ditt fina engagemang! 🙂

 147. Var hälsad!

  Jag har skrivit en limerick för att hedra könsmaktsordningen:

  FÖRDUMNINGSINDUSTRIN
  Flitens lampa lyste hos genusexpert Violetta
  hon ville veta om gaffeln är en kuk eller fätta
  vårt genusmedvetna statsskick
  genomför könsbyten på bestick
  miljarder knycks av skattebetalarna för detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: