Ikväll på TV2 kl 18.30

april 4, 2010
Det var tack vare Pär Ström som jag fick upp ögonen för genusfrågan

Det var tack vare Pär Ström som jag fick upp ögonen för genusfrågan

Ikväll kl 18.30-19.00 går ”Annas eviga” på TV2 och dagens program heter ”Varför förtrycker män kvinnor?” : ”I alla tider, i alla kulturer, har män förtyckt kvinnor. Men hur kan detta bara fortsätta? Våldtäkt används som vapen i krig, FN-soldater utnyttjar kvinnor i Kongo, på arbetsplatser utsätts kvinnor för sexuella trakasserier. Det här har länge varit en fråga för kvinnor – nu är det dags att det blir en fråga för män. I Annas Eviga möts tre män för att diskutera detta. Claes Borgström, fd Jämo [minns hur Claes Borgström nyligen sköt sig själv i foten] tycker att alla män har ett ansvar för att förtrycket ska upphöra. Niclas Järvklo är maskulinitetsforskare och har därför koll på hur män fungerar. Pär Ström [som var den som fick mig att för första gången uppmärksamma genusfrågan vintern 2008!] däremot, håller inte alls med de andra gästerna, utan vänder på påståendet, och hävdar att det är kvinnor som förtrycker män.” Här har Pär Ström bloggat om  hur det gick på inspelningen.

Genuspilot, ett av de nya svenska yrkestitlarna

Genuspilot, en av de nya svenska yrkestitlarna

Krig är avskyvärt, och visst används våldtäkt som vapen i krig, andra vapen är gevär,  minor, sprängladdningar och annat hemskt. Kvinnor blir våldtagna (säkert också män) och människor dör i krig. Är detta något nytt? Bättre kanske att fundera på hur man ska motverka krig, och det gör man inte genom att driva en linje där könskrig är det enda sättet att ”befria” kvinnan som vissa radikalfeminister gör. Det ska bli intressant att se vilka andra exempel på förtryck man tar upp än de extrema omständigheter som råder i en krigssituation i Kongo. Eller ska man med kriget i Kongo som utgångspunkt debattera jämställdhetsfrågor i Sverige? Jag antar det. Samma strategi som när Camilla Lindberg lät sig intervjuas av Pär Ström för ett år sedan (se video nedan och denna artikel i Expressen), om de rådande förhållandena i Sverige, för att därefter bli bemött av Birgitta ”Avskaffa Sverige!” Ohlsson med artikeln ”Riktiga liberaler är feminister, Camilla Lindberg” med argument som att ”70 procent av världens fattigaste är kvinnor”, ”Åtta kvinnor på jorden avlider varje timme på grund av riskfyllda aborter”, ”Vatikanen och andra religiösa ledare har fortfarande ett stort politiskt inflytande över kvinnors kroppar i hela världen”, ”insatser för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de absolut effektivaste medlen för att bekämpa vår tids stora utmaningar i världen som fattigdom, hunger och sjukdomar” och så vidare.

Nu pratade ju Lindberg i intervjun om svenska förhållanden, men jag antar att Birgitta Ohlsson, liksom Schyman, anser att de patriarkala strukturerna är hur universella som helst och bara tar sig lite olika uttryck på olika platser. Ohlsson ger dock Camilla Lindberg rätt i att även kvinnor kan vara förtryckare, med exemplen hedersmord och kvinnlig omskärelse, där en farmor eller mormor håller i rakbladet, vilket visar att det finns kvinnor som går ”patriarkatets ärende”. Återigen, nu var det svenska förhållanden som det gällde (jag tror knappast Lindberg förnekar att det Birgitta Ohlsson radar upp är fruktansvärda exempel på kvinnoförtryck), och mig veterligen finns det inte så många far- och mormödrar i Sverige som med rakbladet i högsta hugg skär av sina barnbarns genitalier. Blir det samma typ av jämförelser och argumentation på TV2 ikväll kan man undra?

Patriarkatet måste krossas!

Patriarkatet måste krossas!

När det gäller hedersvåld kanske Birgitta Ohlsson kan samarbeta med genusprofessor Eva Lundgren och hämta stöd i hennes utspel ”Risk att Mellamösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet”: ”Frågan är viktig eftersom de utmejslat patriarkala värderingar som människor från dessa regioner kan bära med sig riskerar att falla i bara allt för god jord hos ”vanliga svenskar”. Här kan i grunden gemensamma idéer om mäns överhöghet och kvinnors plats som underdåniga komma att möta och befrukta varandra. På sikt, under gemensamt nednötande av tidigare gradskillnader mellan värderingssystemen i fråga, kan denna utveckling allvarligt hota kvinnors friheter i Sverige. Låt oss ge ett exempel på hur flirtationen mansmakter emellan startar: För några veckor sedan gavs en bok ut om hedersvåld…”

Och om Ohlsson får problem med balansgången i sin politik kan hon ju alltid beställa statsvetaren Andreas Johansson Heinös avhandling ”HUR MYCKET MÅNGFALD TÅL DEMOKRATIN?” (sammanfattning!). Jag undrar förresten hur det går med regeringens projekt med utarbetandet av Den Gemensamma Värdegrunden som ska vara klar nu år 2010?

Relaterat: Folkpartisten Fredrik van den Broek: ”Visst kan man vara liberal utan att vara feminist.”

Se Pär Ströms ett år gamla intervju med Camilla Lindberg (fp) här:

Se även Paolo Roberto chocka en journalist från P3:

OBS! Färsk forskning från Uppsala Universitet: ”Olika könsintressen gynnar genetisk variation.”

Kommentera gärna debatten ikväll på Pär Ströms blogg HÄR!

PS! Jag har hittat en vettig genusvetare – värt att besöka hennes blogg!

Uppdatering: Programmet kan nu ses på SVT Play.


Hur Borgström sköt sig själv i foten

september 19, 2009
Det är hög tid att krossa Patriarkatet!

Det är hög tid att krossa Patriarkatet!

I dagens DN Debatt skriver den jämställdhetspolitiske talespersonen för Socialdemokraterna, Claes Borgström en replik (”En gåta hur regeringen kan undgå att se förtrycket”) till Hägglunds artikel från den 17/9 (”Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten”). Borgström anser att Hägglund skjuter sig själv i foten, och skriver ”Man undrar om regeringen känner till att riksdagen 2006 antog ett jämställdhets-politiskt mål om att bryta ned den patriarkala strukturen.” Den patriarkala strukturen är alltså ett faktum som inte får ifrågasättas och dessutom ska den ”brytas ned” – hur det nu ska tolkas. Kanske som att sådana vita heterosexuella medelålders män som Borgström lämnar sin post och ger plats åt en kvinna? Han borde föregå med gott exempel för att vara trovärdig.

Än mindre trovärdig blir han när han anklagar Hägglund för att i sin artikel ge uttryck för elitism, Borgström anser nämligen att ”Det är just elitister som brukar göra anspråk på att känna ”vanligt folk””, för att i nästa mening själv göra anspråk just på att känna ”vanligt folk” och dessas livsvillkor! (”Efter nästan 30 år i advokatyrket och sju år som Jämställdhetsombudsman så har jag mer erfarenheter och större personlig kännedom om människors livsvillkor i Sverige än många andra. En del av mina upplevelser av människors utsatta förhållanden har jag under skinnet.”)

Har inte Borgström diskdag idag?

Har inte Borgström diskdag idag? Jag ska ringa upp hans fru!

Och apropå de jämställdhetspolitiska målen, låt mig citera ett av de uttalade delmålen så som det formulerats i prop. 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhets-politiken”, nämligen: ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.” Detta ska alltså staten bestämma.  Det tycker Borgström. Har han verkligen tid att skriva artiklar till DN, är det inte hans tur att diska? Låt mig komma med en egen proposition här: offentliggör de folkvaldas hushållsscheman så att vi kan se att de lever som de lär!!!!

Vidare skriver Borgström att ”Hägglund påstår att de som ”under flagg av att företräda minsta lilla påfunna rättviseanspråk” skapar förtryckarstrukturer. Eftersom han på flera ställen talar om ”genuscertifiering” så syftar han väl bland annat på att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män är ett litet påfunnet rättviseanspråk. Det är ett lika fantastiskt som okunnigt påstående.” Den enda som är okunnig här är Borgström själv, som uppenbarligen inte insett vad genuscertifieringen går ut på (läs vad den innebär i klartext HÄR eller kolla direkt på projektgruppens slutrapport).

Genusperspektiv på partikelkollisioner?

Genusperspektiv på partikelkollisioner?

Den är nämligen just ett uttryck för ett förtryck – en påtvingad genusagenda som inte har det minsta med jämställdhet att göra (så som ”verklighetens folk” tolkar jämställdhet) där en ”oberoende kontrollenhet” ska granska att reglementet följs. Denna ”oberoende” kontrollinstans utgörs för övrigt av dem som tillkämpat sig genuscertifieringskravet och utformat detaljerna – nämligen genusvetarna själva med sina postmodernistiska flumteorier. Kämpar förresten inte genusvetarna mot just förtryck, tvång, kontroll, maktstrukturer och hierarkier? Varför bygger de då upp egna sådana inom akademin? Ologiskt i mina ögon. Vad sägs om att påtvinga genusvetarna en dos analytiskt tänkande vid någon matematisk institution? Mycket mer rimligt. Jag kan på en kvart samla in hundratals namnunderskrifter från verksamma akademiker som motsätter sig detta genuscertifieringsprojekt – något som kanske blir verklighet efter att de tre ”pilotprojekten” vid Institutionen för Fysik, Institutionen för Energivetenskaper samt Trafikflyghögskolan vid Lunds Universitet utvärderats.

Antipsykotiska jämställdhetspiller

Antidepressiva jämställdhetspiller

Och så fortsätter Borgströms uppläxning: ”Några fakta, Göran Hägglund, om förtryckarstrukturer. Först ett internationellt perspektiv. Kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete i världen. För det får de tio procent av världens inkomster…  Männens dominans vad gäller makt och inflytande består. Kvinnor tar alltjämt huvudparten av ansvaret för barnen och står för merparten av det obetalda hemarbetet.” Ja men ta och AVLÖNA kvinnorna för detta obetalda arbete då, Borgström! Eller är vårdnadsbidraget för kontroversiellt? Är hemmafrun tabu? Det är ju givetvis bättre att droga ner invånarna i världens mest jämställda land med psykofarmaka så att alla kan fortsätta att både förvärvsarbeta och ta hand om hemmet och ta hand om barnen och vara politiskt aktiva på sin fritid. Om 90% dör så får i alla fall 10% uppleva det jämställda lyckoriket. Det ringer en klocka i mitt huvud – detta påminner mig om något…

Borgström avslutar med att storslaget konstatera: ”Hägglund formulerar avslutningsvis sin uppfattning om vad riktig frihet är, nämligen ”rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av finskrittande ideologer.” Men riktig frihet är att kunna förverkliga sitt eget liv och kunna bidra till att utveckla det omgivande samhället utifrån sin egen individuella kapacitet som människa. Då krävs en politik som river de hinder som består av kön eller könsidentitet, etniskt ursprung och religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller andra personliga egenskaper.”

En inverterad genusordning och genusvetarnas  dekonstruktion av den hegemoniska maskuliniteten ska slå ut den manliga primaten för alltid

En inverterad genusordning och statligt sanktionerad dekonstruktion av den hegemoniska maskuliniteten ska slå ut den manliga primaten för alltid

Noterade ni det sista: PERSONLIGA EGENSKAPER! Dessa står alltså i vägen för att uppnå det som just Borgström och hans gelikar definierat som förverkligandet av var människas liv: nämligen att leva enligt jämställdhetsutopin att alla ska förvärvsarbeta i samma utsträckning, alla ska välja yrke så att  det blir en 50/50-fördelning efter kön, alla ska dela exakt lika på föräldraledigheten, alla ska omfamna den senaste genusideologiska trenden  (är det fjärde vågens feminism det är som gäller nu eller?), alla ska äta åtta skivor bröd om dagen och framför allt ska alla rösta på (s) och  dela deras ”grundläggande värderingar” om hur var och en ska utforma sitt liv – inga personliga egenskaper, såsom den egna fria viljan, personliga preferenser eller annat inbillat snömos, ska minsann få stå i vägen här! Det är hög tid att inse faktum: i dagens Sverige är toleransens fanbärare fullständigt intoleranta. De skapar förtryckarstrukturer för att utplåna förtryckarstrukturer, de är beredda att ta till tvång för att avskaffa tvång (inbillat tvång, nämligen det som vi kallar den fria viljan men som alltså är uttryck för ett förtryck vi inte är medvetna om eftersom vi är så förtryckta). Är de också beredda att ta till vapen för att förhindra krig? Eller för att få röster? Man vet ju aldrig med sådana fanatiker…

Andra inlägg om Borgströms artikel: Axess, SVD (PJ), Artikel19, Genusnytt, Pelle Billing.


Dagens musikvideo + jämställdhetsdebatt i SVD!

september 14, 2009

Mandelbrot Set Video (se hela, lyssna på texten!)

Kort info om Mandelbrotmängden på wikipedia.

Och missa inte jämställdhetsdebatten i dagens SVD! Först har vi Gudrun Schyman: ”Feministisk politik kräver ny regering” där hon sågar alla partier i vårt solsystem, från höger till vänster, och anklagar dem för att föra en kvinnofientlig politik, medan det bisarra partiet Förvirrat Initiativ självt står för godheten och ”universella mänskliga rättigheter” och därutöver utgör ”garantin för en feministisk opposition som granskar regeringens förslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv – vare sig de kommer från de blåa eller de rödgröna”. Schyman måste ha missat något, beslutet om jämställdhetsintegreringen (JÄMI) , och som Sabuni nyligen skrev under (se regeringsbeslutet!), garanterar redan att alla beslut på alla nivåer granskas ur ett genusperspektiv! I det av Alliansen undertecknade beslutet står nämligen att läsa: ”Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”

Vem ska koka nudlarna i heterohushållet?

Vem ska koka nudlarna i heterohushållet?

Och sedan har vi Claes Borgström: ”Regeringens flathet undergräver jämställdhetsarbetet” Han skriver:Sveriges riksdag har antagit den principen [jämlikt deltagande på alla samhällsområden] genom följande formulering av det övergripande jämställdhetspolitiska målet: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”” Det som åsyftas är  givetvis de nu gällande jämställdhetspolitiska målen som de formulerades i prop. 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken”, med det uttalade delmålet: ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.” Detta ska alltså staten bestämma. Notera:”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet”. Vad är detta för heteronormativt förmynderi? Har genusfanatikerna glömt att två kvinnor kan bo ihop, liksom två män!? Eller gäller disk- och städdirektiven bara ”förlegade samlevnadsformer”?

Kan någon väcka de folkvalda?

Kan någon väcka de folkvalda?

Vidare skriver Borgström: ”Sveriges riksdag och regering har medborgarnas uppdrag att värna och fördjupa demokratin. I Sverige råder inte jämställdhet. Kvinnor som grupp är utsatt för en systematisk diskriminering. Det är ett demokratiskt problem.” Ja, vi har ett demokratiskt problem, med tanke på den systematiska diskriminering som varje kritiker av den påbjudna jämställdhetsideologin skulle utsättas för. Vidare: ”När regeringen väljer att blunda för näringslivets oförmåga och många gånger ovilja att släppa in kvinnorna i bolagsstyrelserna ger regeringen samtidigt upp en heltäckande kamp om jämställdhet inom alla samhällsområden.” Ja, och kanske är inte en lag om könskvotering nog heller? Vad sägs om att återaktualisera Baksis och Alagics förslag från 2007 där vi kan läsa:

”Vi behöver få till stånd en förändring i näringslivets maktstrukturer och bryta det manliga monopolet. En kvotering kan vara lösningen. Det är möjligen inte tillräckligt med en lag om kvotering efter kön – vi bör också se åtgärder för att verkligen bredda rekryteringen till företagsvärlden på bred front. Därför föreslår vi ett moratorium inom svenskt näringsliv: De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitets-korridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.”

Och Schyman varnar också i dagens artikel för att ”I ett gråtrist politiskt klimat får extremister lätt uppmärksamhet.” Men sanningen är ju den att extremisterna redan har all uppmärksamhet de kan önska sig! Eller tänkte FI gå ännu längre? Vilken är deras dolda agenda? Vilken är deras slutgiltiga lösning på ”mansproblemet”?


Vem har tid att invänta opinionen?

juni 2, 2009

Har politikerna gått vilse i genuslabyrinten?

Har politikerna gått vilse i genuslabyrinten?

Mona Sahlin sade i debatten kring manlig dominans i bolagsstyrelserna följande: ”Ibland kan man inte sitta och vänta in opinionen, utan makten måste våga leda opinio­nen. Jag är övertygad om att om vi skulle vänta på att förändra allas åsikter så skulle kvinnor få vänta väldigt länge på ett genombrott.” Nu har social-demokraterna Åsa Westlund, Claes Borgström och Jytte Guteland publicerat en artikel i UNT med titeln ”Vänta inte på jämställdheten”, där de skriver att orden ovan är ”allmängiltiga för maktens ansvar för jämställdheten överallt i samhället.”

Med samma logik skulle jag och många med mig redan nu med maktens hjälp vilja avskaffa den genusstyrning som präglar snart sagt varje verksamhet i landet. Vi kan inte heller vänta på att människor ska våga säga ifrån (åsikterna finns redan) utan det är dags att gå före och visa vägen ut ur genuslabyrinten – de styrande har gått vilse och är troligen mer rädda än de vanliga medborgarna. Observera vad Sahlin säger: ”om vi skulle vänta på att förändra allas åsikter” – målet är tankelikriktning men hjärntvätten går tydligen inte snabbt nog, kanske behövs en genusmedveten propagandaminister med bättre insikt i det mänskliga psyket? Olikheter är farliga – även olikheter i tankesätt.

Kaffekokande och läskunnighet - två oförenliga komponenter i vissas liv

Kaffekokande och läskunnighet - två oförenliga komponenter i vissas liv

Redan 2008 kritiserade Sahlin Alliansen: ”Effekterna av två år med regeringen Reinfeldt syns redan. Vi har under den moderatledda regeringen trillat ner till tredjeplatsen på World Economic Forums lista gällande Gender Gap Index 2008. Tidigare år har Sverige alltid legat på första plats….Inför valet 2010 kommer vi att presentera en politik som för Sverige tillbaka som världens mest jämställda land!” Icke-påläst som Sahlin är glömmer hon att NOTERA att det i rapporten står ”Data approximately correspond to the years 1998–2006” – alltså föll Sverige i Gender Gap Index innan Alliansen ens tillträdde, dvs under sossestyret. Men vad kan man vänta sig av en politiker som gått i den svenska skola hon varit med om att rasera – ska man verkligen kunna läsa som företrädare för folket? Vem har tid med det när man samtidigt måste koka kaffe på partikansliet?

Vad skriver då dessa tre socialdemokrater i sin UNT-artikel? De kritiserar också nuvarande regering för misslyckat jämställdhets-arbete.  ”Vi ser alla hur orättvist vårt Sverige fortfarande är i dag.” Där kan jag förvisso inte annat än instämma – hur kan en klick ”genusexperter” ha fått så stort inflytande över så många människor och verksamhetsområden utan att det fattats två likalydande beslut med riksdagsval emellan? Varför debatteras inte genusinflytandet? Leder denna verksamhet verkligen till ett bättre liv för kvinnor?

Ojämställdheten huserar i en trojansk häst i vardagsrummet

Ojämställdheten huserar i en trojansk häst i vardagsrummet

Men författarna är gravallvarliga: ”Likt en trojansk häst angriper ojämställdheten från insidan, hemma i vardagsrummet, där vi trodde oss vara säkra….I Sverige fokuserar regeringen på reformer som vårdnadsbidrag och hushållsnära tjänster, reformer som ökar det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor.” Som jag nämnt förut har kvinnliga professorer i andra länder sagt (länder i Östeuropa och länder i Mellanöstern där det finns universitet med större andel kvinnliga professorer än vid vissa svenska universitet) att de aldrig hade kunnat klara både barn och karriär utan hjälp i hemmet – något som gett dem möjlighet just att jobba mer och tjäna mer pengar – det för feministerna prioriterade målet, så på vilket sätt ökar detta det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor?

Vidare: ”Det borde inte vara kontroversiellt att kräva att hälften av parlamentarikerna ska vara kvinnor, men statistiken vittnar om motsatsen. 31 procent av Europaparlamentarikerna är kvinnor. 33 procent av EU-kommissionärerna är kvinnor. En av 27 premiärministrar i EU är kvinna. EU domineras helt enkelt av män. Det är ett demokratiskt problem. Kvinnor och män borde ha lika myc­ket att säga till om i EU.” Återigen – könskollektiven i kamp mot varandra. Varför är just könet det prioriterade? Kan inte en manlig representant driva frågor som ligger i kvinnors intresse och vice versa? Och vilka andra kategorier har genusvetarna missat? Som bekant kan ju 90% av medborgarna i det här landet sälla sig till någon diskriminerad kategori.

50/50-utopin ska genomsyra allt

50/50-fördelningen är slutmålet - vår fria vilja är en patriarkal illusion

”Det räcker dock inte att parlamentet är jämställt på papperet. Parlamentet måste också fyllas med en ny politik. En politik som tar sin utgångspunkt i insikten om att jämställdhetsfrågorna hör samman.” Hör samman med vadå? Med genusvetarnas karriär? Och så den slagkraftiga avslutningen: ”Det behövs en ny politisk färdriktning. Sverige och Europa behöver en medveten och målmedveten politik för att uppnå jämställdhet.” Jaha, det har inte ens börjat!? Har inte dessa politiker läst alla sin egna utredningar och beslut  om 50/50-utopin?

Och apropå det – European Women’s Lobby (EWL, en paraply-organisation för nationella kvinnolobbyer, däribland Svenska kvinnolobbyn) har som en del i Kampanjen 50/50 nyligen granskat de fyra största partigruppernas valmanifest (observera: valmanifestet, inte den förda politiken) och ger den socialdemokratiska gruppen högsta betyg och den liberala gruppen lägst betyg (och ”Den liberala gruppen var dessutom den enda som inte fick något som helst beröm eller uppmuntran av EWL”). Kan det bero på att liberalernas utgångspunkt är individen och inte könet? Den liberala gruppen får kritik ”för att deras valmanifest kring de centrala politikområdena inte tar upp kvinnors rättigheter eller innehåller något som helst genusperspektiv.” Just det ja, liberalerna tar ju upp mänskliga rättigheter, inte specifikt kvinnors rättigheter – vilken miss! Å andra sidan är ju gensukollektivet som bekant inte helt ense över huruvida män verkligen är människor…

EU:s partigrupper kan som bäst beskrivas med ett trafikljus

EU:s partigrupper ur ett genus- och trafikljusperspektiv

Eftersom genusvetare inte kan eller vill hantera siffror, vikta ingående faktorer efter relevans, göra diagram eller avbilda funktioner eftersom de missade elementär grafritning i skolan som en protest mot att dessa teknikaliteter är ett manligt påfund som dessutom kan sägas vara en del av kulturarvet (ve och fasa!), så har de använt sig av ett TRAFIKLJUS i rapporten ovan  (var det en kvinna som uppfann trafikljuset – någon som vet?). Partigrupperna tilldelas på de fyra utvalda områdena en av tre färger:

Red light: STOP! You have not even begun to fasten your seatbelt. Take time to rethink your manifesto from a gender equality point of view, before it will be safe to continue towards the European Parliament elections and parliamentary work!

Yellow light: YOU ARE ON THE RIGHT TRACK but have not entirely placed gender equality at the heart of your priorities, there is room for
improvement and concrete action.

Green light: FULL SPEED ahead to the European Elections June 2009! However, please remember that facts and concrete implementation of
commitments and values is what matters most, including regarding gender equality!

Sann jämställdhet!

Sann jämställdhet!

Detta kallar jag forskning på hög nivå! Och genusvetarna har trafikvana, dels måste de navigera skickligt mellan fiender och folkvett, och dels har de redan hunnit göra 2000-talets största insats mot den vida utbredda diskrimineringen på våra gator och torg – nämligen infört en trafikskylt med en kvinna på istället för en man! En eloge till alla de politiker som fört upp frågan på dagordningen och därmed sett till att föra civilisationen framåt i folkviljans namn!


%d bloggare gillar detta: