Lite EU-info

juni 14, 2009

Jag upptäckte just några intressanta artiklar på Henrik Alexanderssons blogg: ”Demokrati? Bara när det passar (s)!”, uppföljaren ”Juholt slingrar sig” , ”Sagt om EU” , ”EEC, EG, EU: Snart är superstaten här!” Då är det alltså inte så att det bara är jag  som är ute och cyklar! Och så det senaste inlägget: ”Borgerlighetens moraliska död”. Ja, vad säger man om en partiledare och statsminister (Reinfeldt) som i en debatt tydligen sagt följande: ”Väljarna är rationella. De inser att EU-valet inte är lika avgörande för deras vardag och för framtiden” (källa).

Apropå EU så läste jag just igenom en färsk rapport från Libertas Sverige från den 11 maj: ”Det skamlösa Bryssel – Ersättningar, förmåner och fiffel i Europaparlamentet” Av denna rapport framgår ett par intressanta saker (alla källor finns angivna i rapporten).  Sedan 7:e juni får svenska Europaparlamentariker en löneökning på 58% från 54.500 kronor i månaden till det EU-harmoniserade 38,5% av vad en domare vid EG-domstolen tjänar, nämligen en lön som landar på 86.000 kronor i månaden. Vi ska alltså inte bara ge upp vår möjlighet att påverka vår framtid i många frågor utan även betala dem som ser till att begränsa och övervaka våra liv.

Det måste kosta att gå emot folkviljan

Lön för mödan?

Nu i juni införs även en EU-skattesats för alla som arbetar inom EU:s institutioner och som befriar dem från deras respektive nationella skattesats, denna EU-inkomstskatt kommer att ligga på 13-17%. Och har man väl suttit i EU-parlamentet ska man naturligtvis också få lön för mödan i efterhand. Den vanliga pensionen kombinerad med tilläggspensionen (Europeiska riksrevisionsrätten har under snart tio års tid kritiserat parlamentets sätt att hantera pensionsfonden!) ger en total pension på 348.000 kronor om året efter en enda mandatperiod i parlamentet. Det frivilliga pensionssparandet innebär att man lägger 12.900 kronor i månaden och vips så skjuter EU-kassan (läs skattebetalarna) till det dubbla beloppet 25.800 kronor i månaden. Det är tufft att gå emot folkviljan och man måste ju få ersättning för detta otacksamma arbete. Sedan har vi en (minsta!) ”övergångsersättning” på 480.000 kronor för den parlamentariker som lämnat sin tjänst efter en femårig mandatperiod.

En 1.500-kronorsrätt i Bryssel?

En helt vanlig 1.500-kronorsrätt i Bryssel?

Utöver månadslönen erhåller parlamentarikerna från och med den 1 januari 2009 en schablonersättning på 3.100 kronor per dag för enbart mat och boende i samband med aktiviteter kopplade till det parlamentariska arbetet. Bor man på ett hotell som kostar 1.500 kronor per dygn kan man alltså äta för 1.500 kronor per dygn (resebidragen är en separat kostnad och ingår inte här) – eller stoppa pengarna i egen ficka. Vidare har EU-parlamentariker rätt till 2.227.000 kronor per år för att täcka kostnader för assistenter. Den engelska motsvarigheten till Skattebetalarnas förening, TaxPayers’ Alliance, ”beräknar att även om en parlamentariker anställer några assistenter kan denne personligen tjäna uppåt fem och en halv miljoner kronor bara på assistent-ersättningen under en mandatperiod”.

Kan akupunkturnålar blockera nervbanor på ett för tankeförmågan skadligt sätt?

Kan akupunktur- nålar blockera nervbanor på ett för tankeförmågan skadligt sätt?

Sedan har vi kontorsersättning på 45.000 kronor i månaden, detta avser dock inte ersättning för kontoret i Bryssel utan för att man ska kunna hyra ett kontor i sin valkrets – tydligen har en del personer då ”hyrt” ett ”kontor” (i form av ett rum) av sig själva i sin egen bostad och sedan stoppat pengarna i egen ficka (EU-parlamentet begär inte ut några kvitton för denna ersättning), TaxPayers’ Alliance har räknat ut att ”en parlamentariker på detta sätt kan lägga beslag på mer än 2,6 miljoner kronor på kontorsersättningen under en mandatperiod”.  Sedan har vi en ersättning för 60 pass med massage, terapi, akupunktur och gyttjebad (Rules governing the payment of expenses and allowances to members, Annex IV). Journalisten David Craig på The Sunday Times har beskrivit hur förmånerna uttnyttjas tex här och här. Hmm, kanske dags att reagera lite?


Vem har tid att invänta opinionen?

juni 2, 2009

Har politikerna gått vilse i genuslabyrinten?

Har politikerna gått vilse i genuslabyrinten?

Mona Sahlin sade i debatten kring manlig dominans i bolagsstyrelserna följande: ”Ibland kan man inte sitta och vänta in opinionen, utan makten måste våga leda opinio­nen. Jag är övertygad om att om vi skulle vänta på att förändra allas åsikter så skulle kvinnor få vänta väldigt länge på ett genombrott.” Nu har social-demokraterna Åsa Westlund, Claes Borgström och Jytte Guteland publicerat en artikel i UNT med titeln ”Vänta inte på jämställdheten”, där de skriver att orden ovan är ”allmängiltiga för maktens ansvar för jämställdheten överallt i samhället.”

Med samma logik skulle jag och många med mig redan nu med maktens hjälp vilja avskaffa den genusstyrning som präglar snart sagt varje verksamhet i landet. Vi kan inte heller vänta på att människor ska våga säga ifrån (åsikterna finns redan) utan det är dags att gå före och visa vägen ut ur genuslabyrinten – de styrande har gått vilse och är troligen mer rädda än de vanliga medborgarna. Observera vad Sahlin säger: ”om vi skulle vänta på att förändra allas åsikter” – målet är tankelikriktning men hjärntvätten går tydligen inte snabbt nog, kanske behövs en genusmedveten propagandaminister med bättre insikt i det mänskliga psyket? Olikheter är farliga – även olikheter i tankesätt.

Kaffekokande och läskunnighet - två oförenliga komponenter i vissas liv

Kaffekokande och läskunnighet - två oförenliga komponenter i vissas liv

Redan 2008 kritiserade Sahlin Alliansen: ”Effekterna av två år med regeringen Reinfeldt syns redan. Vi har under den moderatledda regeringen trillat ner till tredjeplatsen på World Economic Forums lista gällande Gender Gap Index 2008. Tidigare år har Sverige alltid legat på första plats….Inför valet 2010 kommer vi att presentera en politik som för Sverige tillbaka som världens mest jämställda land!” Icke-påläst som Sahlin är glömmer hon att NOTERA att det i rapporten står ”Data approximately correspond to the years 1998–2006” – alltså föll Sverige i Gender Gap Index innan Alliansen ens tillträdde, dvs under sossestyret. Men vad kan man vänta sig av en politiker som gått i den svenska skola hon varit med om att rasera – ska man verkligen kunna läsa som företrädare för folket? Vem har tid med det när man samtidigt måste koka kaffe på partikansliet?

Vad skriver då dessa tre socialdemokrater i sin UNT-artikel? De kritiserar också nuvarande regering för misslyckat jämställdhets-arbete.  ”Vi ser alla hur orättvist vårt Sverige fortfarande är i dag.” Där kan jag förvisso inte annat än instämma – hur kan en klick ”genusexperter” ha fått så stort inflytande över så många människor och verksamhetsområden utan att det fattats två likalydande beslut med riksdagsval emellan? Varför debatteras inte genusinflytandet? Leder denna verksamhet verkligen till ett bättre liv för kvinnor?

Ojämställdheten huserar i en trojansk häst i vardagsrummet

Ojämställdheten huserar i en trojansk häst i vardagsrummet

Men författarna är gravallvarliga: ”Likt en trojansk häst angriper ojämställdheten från insidan, hemma i vardagsrummet, där vi trodde oss vara säkra….I Sverige fokuserar regeringen på reformer som vårdnadsbidrag och hushållsnära tjänster, reformer som ökar det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor.” Som jag nämnt förut har kvinnliga professorer i andra länder sagt (länder i Östeuropa och länder i Mellanöstern där det finns universitet med större andel kvinnliga professorer än vid vissa svenska universitet) att de aldrig hade kunnat klara både barn och karriär utan hjälp i hemmet – något som gett dem möjlighet just att jobba mer och tjäna mer pengar – det för feministerna prioriterade målet, så på vilket sätt ökar detta det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor?

Vidare: ”Det borde inte vara kontroversiellt att kräva att hälften av parlamentarikerna ska vara kvinnor, men statistiken vittnar om motsatsen. 31 procent av Europaparlamentarikerna är kvinnor. 33 procent av EU-kommissionärerna är kvinnor. En av 27 premiärministrar i EU är kvinna. EU domineras helt enkelt av män. Det är ett demokratiskt problem. Kvinnor och män borde ha lika myc­ket att säga till om i EU.” Återigen – könskollektiven i kamp mot varandra. Varför är just könet det prioriterade? Kan inte en manlig representant driva frågor som ligger i kvinnors intresse och vice versa? Och vilka andra kategorier har genusvetarna missat? Som bekant kan ju 90% av medborgarna i det här landet sälla sig till någon diskriminerad kategori.

50/50-utopin ska genomsyra allt

50/50-fördelningen är slutmålet - vår fria vilja är en patriarkal illusion

”Det räcker dock inte att parlamentet är jämställt på papperet. Parlamentet måste också fyllas med en ny politik. En politik som tar sin utgångspunkt i insikten om att jämställdhetsfrågorna hör samman.” Hör samman med vadå? Med genusvetarnas karriär? Och så den slagkraftiga avslutningen: ”Det behövs en ny politisk färdriktning. Sverige och Europa behöver en medveten och målmedveten politik för att uppnå jämställdhet.” Jaha, det har inte ens börjat!? Har inte dessa politiker läst alla sin egna utredningar och beslut  om 50/50-utopin?

Och apropå det – European Women’s Lobby (EWL, en paraply-organisation för nationella kvinnolobbyer, däribland Svenska kvinnolobbyn) har som en del i Kampanjen 50/50 nyligen granskat de fyra största partigruppernas valmanifest (observera: valmanifestet, inte den förda politiken) och ger den socialdemokratiska gruppen högsta betyg och den liberala gruppen lägst betyg (och ”Den liberala gruppen var dessutom den enda som inte fick något som helst beröm eller uppmuntran av EWL”). Kan det bero på att liberalernas utgångspunkt är individen och inte könet? Den liberala gruppen får kritik ”för att deras valmanifest kring de centrala politikområdena inte tar upp kvinnors rättigheter eller innehåller något som helst genusperspektiv.” Just det ja, liberalerna tar ju upp mänskliga rättigheter, inte specifikt kvinnors rättigheter – vilken miss! Å andra sidan är ju gensukollektivet som bekant inte helt ense över huruvida män verkligen är människor…

EU:s partigrupper kan som bäst beskrivas med ett trafikljus

EU:s partigrupper ur ett genus- och trafikljusperspektiv

Eftersom genusvetare inte kan eller vill hantera siffror, vikta ingående faktorer efter relevans, göra diagram eller avbilda funktioner eftersom de missade elementär grafritning i skolan som en protest mot att dessa teknikaliteter är ett manligt påfund som dessutom kan sägas vara en del av kulturarvet (ve och fasa!), så har de använt sig av ett TRAFIKLJUS i rapporten ovan  (var det en kvinna som uppfann trafikljuset – någon som vet?). Partigrupperna tilldelas på de fyra utvalda områdena en av tre färger:

Red light: STOP! You have not even begun to fasten your seatbelt. Take time to rethink your manifesto from a gender equality point of view, before it will be safe to continue towards the European Parliament elections and parliamentary work!

Yellow light: YOU ARE ON THE RIGHT TRACK but have not entirely placed gender equality at the heart of your priorities, there is room for
improvement and concrete action.

Green light: FULL SPEED ahead to the European Elections June 2009! However, please remember that facts and concrete implementation of
commitments and values is what matters most, including regarding gender equality!

Sann jämställdhet!

Sann jämställdhet!

Detta kallar jag forskning på hög nivå! Och genusvetarna har trafikvana, dels måste de navigera skickligt mellan fiender och folkvett, och dels har de redan hunnit göra 2000-talets största insats mot den vida utbredda diskrimineringen på våra gator och torg – nämligen infört en trafikskylt med en kvinna på istället för en man! En eloge till alla de politiker som fört upp frågan på dagordningen och därmed sett till att föra civilisationen framåt i folkviljans namn!


%d bloggare gillar detta: