Här är filmen! Och 10.8 miljoner till genusmöten!

november 1, 2010

Filmen ”Den omöjliga matten” från föregående inlägg som inte längre går att ses på SVT Play finns på Youtube! Tack till QED som fann den! Den heter alltså ”Alan and Marcus Go Forth and Multiply”. Första delen av 6 delar här nedan (del 2/6 dyker upp automatiskt efter att del 1 är slut, bara att klicka på den då osv), men först en klassisk matteanekdot, som jag iofs redan lagt upp som en kommentar men som förtjänar att uppmärksammas mer eftersom den ju belyser hur en matematiker är funtad, och  en förståelse för matematikämnet måste alltid föregås av förståelsen av en matematikern som person, om ni nu skulle råka känna någon sådan.

Vad skiljer en kemist, fysiker och matematiker åt?

Vad skiljer en kemist, fysiker och matematiker åt?

”En kemist, en fysiker och en matematiker är på samma konferens. På kvällen sitter de i hotellbaren och småpratar. Matematikern går och lägger sig först, någon minut senare går kemisten och lägger sig, tätt följd av fysikern. Slumpen har placerat deras hotellrum i samma korridor, och när fysikern kommer till korridoren står kemisten där och begrundar en tom papperskorg. Några meter längre bort i korridoren brinner det, men kemisten gör inget med vattenkranen han har precis bredvid sig. Fysikern frågar kemisten vad han grubblar över, och han svarar att han funderar på vad, av de saker han har omkring sig, ger mest koldioxid när han blandar det med vatten. Han behöver nämligen koldioxiden för att släcka branden. Fysikern rycker åt sig den tomma papperskorgen, fyller den med vatten och häller vattnet på elden, som slocknar. Kemisten och fysikern lägger sig.

Nästa morgon, vid frukostbordet, frågar de matematikern om han inte sett branden i korridoren föregående kväll. Jovisst, svarar matematikern. ”Men varför gjorde du inget åt den?” frågar de andra två förvånat. ”Det fanns en brand, en vattenkran och en tom papperskorg. Lösningen var ju uppenbar!” svarar matematikern. Nästa år råkar samma kemist, samma fysiker och samma matematiker sitta på samma hotellbar efter dagens konfererande. Återigen går matematikern och lägger sig först, innan kemisten följs av fysikern. Återigen brinner det i hotellkorridoren, men matematikern bara tömde den fulla papperskorgen. Nästa morgon frågar kemisten och fysikern varför han inte gjorde något, nu när han såg branden. ”Nu är ni orättvisa”, svarar matematikern. ”Jag tömde ju paperskorgen som var full. Därmed reducerade jag problemet till ett som vi redan löst!” 🙂 Tyyyypiskt matematiker! 😆 Här är mattefilmen:

Objekt med genus tre. Matematiskt, liksom i genusteorin, kan man ha oändligt många genus.

Objekt med genus tre. I matematiken, liksom i genusteorin, finns det kroppar med hur många genus som helst.

Matematik är faktiskt livsviktigt. Ett område som rönt enormt intresse bland våra folkvalda på senare är bland annat algebraisk topologi – här definieras nämligen genusbegreppet och även integration på mångfalder är av intresse, en nationalstat som Sverige är tex en mångfald med rand då denna yta slutar just ”plötsligt”, nämligen vid gränsen. Bara en insatt matematiker, eller möjligtvis någon som jobbar på FOI, kan därför ha en sann insikt om vad som egentligen pågår vid gränsen. Varje matematiker borde med lätthet kunna få jobb som konsult på regeringskansliet. På varje mångfald kan man införa en metrik som innebär att man kan mäta avståndet mellan två punkter och man inser genast att avståndet mellan genus-genusbegreppet och matematik-genusbegreppet som båda ligger på mångfalden  Sverige  är oändligt, något som Vetenskapsrådet nyligen försökt avhjälpa genom att spendera 10.8 miljoner kronor på projektet ”Gränsöverskridande möten” iscensatt av Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala Universitet  Ok, håll i er nu kära vänner, den som har högt blodtryck bör genast ta sin medicin innan han/hon eller hen sätter sig för att läsa detta! Alltså – varning för känsliga personer. Ur den aktuella projektbeskrivningen:

Naturvetare letar genusstrukturer i en kemisk förening

Naturvetare letar genusstrukturer i en kemisk förening

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap.”

Alltså: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.” !!! Just det, vi är väldigt ovana vid både vetenskapsteori och -kritik och spekulerar oftast fram våra resultat ur tomma intet. Personligen tog det mig fem år att spekulera fram resultaten i min doktorsavhandling. I slutet av de 10.8 miljonerna får vi veta att ”Vi menar att det finns många outforskade teoretiska allianser, men också outforskade hinder och låsningar.” Dessa hinder och låsningar ska lösas genom ”Begrepps- och teoriutveckling. I linje med den så kallade komplexa vändningen, vill vi gå i täten för en teoriutveckling baserad i verkliga möten mellan natur- och kulturvetenskap med avseende på genus.”

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Den komplexa vändningen! Vilket bra namn på ett framtida parti, eller en tankesmedja, en folkrörelse eller en mental revolution! 🙂 Någon som vet om denkomplexavandningen.se är upptagen? Verklighetensfolk.org har vi (eller rättare sagt jag, men jag är ett med er kära läsare) ju redan – men har inte haft tid att aktivera den ännu. Som ni minns så har vi även en ö i Stockholms skärgård till förfogande (donerad av kommentatorn Harry) och där ska ni och jag – Verklighetens Folk – gå i tillfällig landsflykt medan genus-Sverige kollapsar under sin egen byråkratiska tyngd. Därifrån ska vi med hjälp av mitt teleskop undersöka både randen och alla inre punkter till den mångfald vi flytt ifrån. På vår ö ska man lära sig läsa, skriva och räkna på ett år och redan i 2:an ska alla genom integration kunna beräkna volymen av flertalet olika sorters kroppar (könade som okönade), medan folket på fastlandet fortfarande måste beräkna en godtycklig kropps volym genom att likt Archimedes sänka ned den i sitt badkar och se hur mycket vatten som rinner ut.

von Kochs snöflinga

von Kochs snöflinga

Genom att studera gränsen på vår ö ska vi i 3:an introducera fraktaler och inte minst ska alla känna till von Kochs snöflinga och vi ska förklara hur denna snöflinga (en av mina katter heter förresten Snöflinga) efter ett oändligt antal iterationer har oändlig omkrets men ändå ändlig area, ungefär som hjärnan hos en svensk politiker då fast i en dimension högre – ytan är oändlig och hur veckad som helst av alla genuskurser men volymen är ändå ändlig, den går ju som bekant dessutom mot noll efter ett tag då den veckade ytan av lagrad genuspropaganda till slut upptar hela kraniet. Glöm inte se mattefilmen nu, ni som missat den!


%d bloggare gillar detta: