Matematikersamfund i sorg

september 23, 2011
Mikael Passare 1959-2011

Mikael Passare 1959-2011

Mikael Passare, professor i matematik vid Stockholms Universitet, togs hastigt ifrån oss i förra veckan i en olycka under en fotvandring i Oman. Han var en framstående forskare och en uppskattad kollega, ett föredöme genom sitt ödmjuka sätt och sin förmåga att entusiasmera andra matematiker. Jag hade privilegiet att lära känna Mikael Passare under min tid som doktorand vid Matematiska Institutionen. Han deltog i och organiserade otaliga matematikevenemang, bidrog med stor framgång till sitt forskningsområde (bla (matematiska)  amöbor) och medverkade till att popularisera matematiken. Mikael Passare var ställföreträdande föreståndare för Institut Mittag-Leffler, ordförande för Svenska Matematikersamfundet, ledamot av Svenska nationalkommittén för matematik på Kungliga Vetenskapsakademien, och tidigare prefekt (2003-2010) för matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

Passare forskade bla på sk amöbor

Passare forskade bla på (matematiska) amöbor

Mikael lämnade ingen oberörd. Han spred en positiv stämning omkring sig och var ett föredöme på alla sätt. Mina tankar går till hans familj och till alla andra sörjande. Saknaden är stor. Jag har nedan gjort en video till hans minne, kanske blir det lättare att acceptera det som hänt, eller att förstå det, kanske, men det känns fortfarande overkligt att han är borta. Han kommer att leva vidare i våra tankar och minnen. (Videon går att se i fullskärm genom att klicka på ikonen längst nere till höger med fyra vektorer på, och fullskärmsläget lämnas genom att trycka på Escape-knappen).

Har även lagt upp videon på Youtube här och  här.

Uppdatering: NCM skriver om Mikael Passare, med länkar till två populärvetenskapliga artiklar han skrivit: Sesam öppna dig – att finna den hemliga koden  & Mormors glasögon och räkning modulo nio.

Uppdatering 2: Professor Olle Häggström skriver om Passare och länkar  till en aktuell artikel i Fokus där Passare uttalar sig om matematikundervisningen.


%d bloggare gillar detta: