Låt oss vara lite ödmjuka nu

april 6, 2009
Man måste försöka förstå hur andra fungerar

Man måste försöka förstå hur andra fungerar...

OBS! Detta är ett humorinlägg!

Jag tänkte just sammanfatta innehållet i en av flera genusartiklar jag läst på sistone, när det slog mig att det som allra bäst skulle ge en sammanfattning av allt i genusforskarväg istället är en fullständig medicinsk diagnos. Först då kan man förstå innehållet i forskningsartiklarna på ett korrekt sätt, och jag tycker vi ska vara ödmjuka här och försöka förstå hur genusvetarna tänker – deras ”kulturella kontext” som samhällsvetare skulle kallar det, eller kanske snarare ”medicinska kontext” – som jag skulle kalla det.

Dock är den kulturella kontexten också viktig, vilket inte minst följande artikel jag fann på Newsmill visar där artikelförfattaren försvarar muslimska kvinnors rätt till sin egen feministiska kamp, utan inblandning från västerländska genusvetare som inte förstår deras kultur eller specifika situation. Hon citerar bland annat Islamisk Feministisk Front: ”Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra…” Artikelförfattaren frågar sig också ”Vem definierar vad som är den ”rätta” kvinnliga frigörelsen egentligen? Västvärldens roll som ”kvinnors befriare” är minst sagt tveeggad.”

...det gäller även genusvetarna

...det gäller även genusvetare

Som allvetande förståsigpåare borde genusvetarna känna till att det finns flera sätt att se på världen, även om de anser sitt eget totalitära system vara vida överlägset och fullständigt utomjordiskt förträffligt. Intressant, det är visst inte bara jag som tycker att genusmaskineriet ska ta det lite lugnt och lägga storhetsvansinnet åt sidan. Om man står vid avgrundens rand finns det nämligen bara en sak att göra – ta ett steg tillbaka, som någon klok filosof en gång sagt.

För att återgå till det jag nu skulle ta upp – genom att noggrant studera flera forskningsartiklar med genusinriktning har jag nu med min medicinska expertis lyckats ställa en omfattande diagnos på dem som står bakom dylika texter. Men liksom jag misstänkte handlar det om inte bara en, utan snarare om flera, allvarliga psykiska störningar som samexisterar och interfererar på ett ur forskningssynpunkt mycket fascinerande sätt i huvudet på dessa personer. Fast eftersom ett visst inslag av personlighetsklyvning inte kan uteslutas, kan man likväl säga att det handlar om ett par personer, den ena sjukare än den andra, som med sina telepatiska förmågor lyckats samkommunicera och producera artiklarna i det som banat vägen för det (som någon kommentator här på bloggen så vackert uttryckte det för någon dag sedan) politiskt korrekta genusindustriella komplexet!

Vad pågår egentligen här?

Vad pågår egentligen här?

Kära vänner och anti-pk eldsjälar, träden in i hjärnan på det kollektiva genusmaskineriet som snart tagit över ansvaret för alla statliga förvaltningar – och  där summan av de ingående delarna naturligtvis är mångdubbelt större än totalvansinnet som varje enskild komponent kan uppvisa var för sig under 30 minuter vid ett enda genusseminarium.

Diagnos:

* Påtaglig instabilitet i självbild samt allvarliga dissociativa symptom i form av upphävd identitetsupplevelse – det här är för övrigt också själva slutmålet!

* Uppluckrad associationsförmåga samt affektiv avflackning med apatiska tendenser, utom vid nationella genuskonferenser och dylika aktiviteter då deras självbild exciteras till ett ögonblick av inbillad handlingskraft och storhetsvansinne.

* Stressrelaterade paranoida tankegångar som ett resultat av medias heteronormativa rapportering samt det språkliga bruket av ”hon” och ”han” (istället för ”hen”) i lagtexter liksom som i vardagligt strukturellt förtryckande tal.

* Substansrelaterad akut störning till följd av intag av narkotiska preparat – huvudsakligen annan forskning utanför genusområdet.

Genus strålar över mänskligheten

Genus strålar över mänskligheten

* Riskbeteende i form av forskningmässig äventyrlighet med en tendens att gå utanför rationalitetens förtryckande ramar som ska krossas med en ångvält fulltankad med strimlade forskningsartiklar som tillkom innan Genus trädde ner på Jorden och lät en stråle av upplysthet träffa en utvald skara – genusvetarna, som därmed är ättlingar till Genus och hen (Genus var ju könsneutral) gav dem i uppdrag att sprida budskapet.

* Bipolär sjukdom med blandepisoder av samtidig mani och depression, sk mixed state. Inte att förväxlas med det mixed state som utgör en viss typ av odefinierbar gränsöverskridande identitet. Eller kanske är det samma sak? Jag vet inte….

* Förskjutet expansivt grundtillstånd åt vänster med stämningskongruenta psykotiska symptom.

* Schizoaffektivt syndrom av blandad typ med tydliga inslag av rösthallucinationer från Marx.

* Oikofobi – dvs abnorm rädsla för den egna grupptillhörighetens traditionella värdegrund.

* Biologiskt betingad förvirring samt kronisk tomhetskänsla som bottnar i tomma intet – samma mentala tomma inte som de aktivt arbetar för att skapa åt oss andra som vägledande för ett fromt och barmhärtigt liv som tjänare åt Genus.

* Saknar i normalfallet (hur normalt det nu är att vara så här sjuk) sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.

* Schizoid personlighetsklyvning där varje varje personlighet uppfyller alla ovanstående punkter.

* Cyklisk suicidalitet – med topp under valår, eftersom även andra då får komma till tals – inte bara genusvetarna.

Med detta i åtanke är det inte konstigt att vi andra inte alltid förstår vad genusvetarna menar. Men jag hoppas att vi hädanefter kan försöka ta till oss budskapet vid nästa tillfälle som ges – vilket inte borde dröja så länge med tanke på det heliga tempel som planeras i form av ett europeiskt centrum för transnationell excellent genusforskning efter 2011.

Är det politiskt korrekta vattnet drickbart?

Är pk-vatten drickbart?

Men kom ihåg kära vänner, man föds inte till en genusvetare, man blir det, efter passage genom ett stort antal statliga indoktrineringsanstalter som växer exponentiellt med antalet röster ni lägger på politiker som finansierar centrat ovan.  Det är precis som Birger Schlaug sa – vattnet som mänkligheten dricker (även om han nu inte menade från kunskapens källa) förändras under sin passage genom alla filter…


%d bloggare gillar detta: