Tips till föräldrar som vill undkomma pk-flödet

oktober 17, 2010

Här finns en fantastisk sida, som flera skolor tydligen använder sig av: Mattemästaren. Klicka på en bok och låt barnet addera, subtrahera och multiplicera tal. Under tiden kan du själv laga mat, blogga eller förfasas över världens tillstånd. Den som lever ett jämställt liv med en partner kanske istället kan göra nästa veckas diskschema, medan den som är ensam slipper sådan tjafs.  Just nu är det tentatider och det betyder att jag är ganska upptagen med att tänka ut kluriga tentatal och förbereda de sista föreläsningarna som ska dra upp IQ:n i landet. Eftersom jag trots allt ändå håller på med annat, så ser min lägenhet för tillfället ut ungefär så här 🙂 : 

Varje morgon när man sätter sig vid frukostbordet med en kopp te, några omega3-kapslar och en burk valium tror man att man är fredad mot allehanda idioti, men hela ens psyke slås i spillror så fort man öppnar en godtycklig svensk dagstidning. Nu senast tipsade en kommentator om en artikel av Ulf Nilsson i Expressen med den föga uppmuntrande titeln ”Sverige är på väg åt helvete” där han förvånas över att en svensk journalist skrivit en ny bok under pseudonym av säkerhetsskäl! Av säkerhetsskäl måste han själv också avsluta sin artikel med: ”Alltså finns det bara en lösning: arbete åt alla, undervisning, jämlikhet och brödraskap. Ingen ska tro att det blir lätt. Så det är bäst att vi äntligen erkänner problemet. Och skyndar oss att fixa det.” Det låter ju fint, förutom att han glömde ”systerskap” då, och det är väl bara att fixa allt då, man har bara inte hunnit det på några decennier men nu när någon påtalat det så är saken snart ur världen. Bättre sent än aldrig. Det är synd att politiker och journalister inte har råd att bosätta sig i de delar av samhället som de hela tiden talar och skriver om. Till och med Ohlys barn måste gå i en privatskola och avskärma sig från paradiset – det måste verkligen vara hemskt. Hur ska det gå för barnen?

 

Skolan behöver en vitamininjektion

Skolan behöver en vitamininjektion

 

Det svenska utbildningsväsendet är den största utmaningen. Inte bara vad gäller de problem man ser på ytan med bristerna i kunskapsförmedlingen. Man ska förvisso vara glad om man kan skriva och läsa, eller både och,  efter tolv år i svensk skola. Kanske till och med addera tre tal – något Anders Borg misslyckades med under sin tid som finansminister. Men skolan har faktiskt viktigare uppgifter för sig än att korvstoppa elever med multiplikationstabeller och annat, bland annat är det via utbildningsväsendet man skapar och upprätthåller det som en blogg omskrev som ett ”politiskt korrekt kast” Det var förresten lite intressant (tipstack till W) så jag måste citera:

För att administrera ett samhälle av Sveriges storlek och komplexitet krävs ett stort antal beslutsfattare, byråkrater, och så vidare. Det går inte att detaljkontrollera dem alla, då det skulle kräva ofattbara mängder tid och resurser, och frågan kring hur man garanterar att de åtminstone någorlunda följer den officiella linjen blir därför av intresse. Hur sköter systemet reproduktionen av sina mellanskikt? Hur ser man till att det hela tiden finns nya journalister, genuspedagoger, arbetsförmedlare, etcetera, som delar samma grundläggande värderingar?… Mekanismerna bakom reproduktionen av de sociala skikt som administrerar den politiskt korrekta politiken på lokal nivå är därför av stort värde för varje systemkritiker.”

”Ett sätt att garantera att systemets handgångna män och kvinnor kan vara relativt självgående är en lång utbildningsperiod… För de blivande makthavarna fortsätter dessutom denna ideologiska inskolning under många år efter gymnasiet… Denna långa studieperiod innebär också att den framtida medlemmen av den Nya klassen är så specialiserad i sin kompetens att han eller hon kommer att ha svårt att finna andra arbetsgivare än stat och media. Vilket också garanterar en viss lojalitet.”

 

Pk-inspektion av svenskt hushåll

Pk-inspektion av svenskt hushåll

 

Intressant.  Fast ”det går inte att detaljkontrollera dem alla” – jag är inte så säker på det… om man spränger in tillräckligt många från det politiskt korrekta kastet lite varstans så får man snart ett angiverisystem, där man anger en åsiktsavvikare innan man själv blir angiven, bara för säkerhets skull. Alla som inte regelbundet häver ur sig politiskt korrekta floskler är ju mer eller mindre misstänkta hela tiden. Dessutom får man en skjuts i karriären när man visar att man tar de officiellt påbjudna åsikterna på så pass allvar att man är beredd att offra sin kollegor. Har man tur så kan dock någon orädd kollega ställa upp som oberoende vittne när man ställs inför rätta.

 

Här vid matematiska institutionen är man fredad från allt yttre vansinne

Innan jag trädde in i det offentliga rummet bodde jag här vid matematiska institutionen, där jag under hela min doktorandtid var fredad från allt yttre vansinne

 

Nä, nu ska jag inte sväva iväg eller överdriva, jag tycker man kan säga ganska mycket i Sverige innan man blir mördad. Själv lever jag ju exempelvis fortfarande. Till och med Ungdom mot rasism påpekade ju nyligen på SVD Brännpunkt att Pk-maffians  (nåja, de använde inte det ordet, men det var det de menade) likriktningspolitik leder till splittring. Detta eftersom delar av Den Nya Värdegrunden kommer ovanifrån och inte underifrån. Den snickras ihop vid lärosätena och påtvingas sedan befolkningen som ett socialt experiment. Forskarna själva studerar sedan intresserat effekterna. För att undkomma vissa delar av den nya värdegrunden startar vissa kuvade medborgare friskolor, medan andra bara blir rotlösa och drar runt i gäng och vandaliserar de institutioner som pk-maffian och det politiskt korrekta kastets forskare byggt upp tillsammans. Rotlösheten skapar man genom att säga att det inte finns något som är rätt eller fel (det är därför jag råder alla att läsa matematik – så slipper man sådana identitetskriser) och man kan inte heller ha regler och annat förtryck  som hindrar den medfödda kreativiteten från att flöda ut i form av frustration och förvirring. På så sätt tror man sig få fram människans sanna innersta väsen, som annars, om det funnes en omgivande struktur (tex i form av ett fungerande samhälle),  manifesterar sig som en förrädisk social konstruktion med både  ålder, kön och annat artificiellt.

 

Här ligger uträkningen. Jag behövde ta hjälp av en dator, det handlar ju trots allt om svenskt flöde av vansinne så det blir stora uträkningar

Här ligger uträkningen. Jag behövde ta hjälp av en dator, det handlar ju trots allt om svenskt flöde av vansinne så det blir stora uträkningar.

 

Nä, nu måste jag sluta, det var verkligen inte meningen att blogga idag, men så såg jag den där länken Mattemästaren som jag ju måste tipsa alla föräldrar om, måste återgå till matten nu. Just det, för en funktion f(x,y,z)  gäller att gradientvektorn \nabla f  (x,y,z)   i form av de partiella derivatorna i en punkt är vinkelrät mot tangenten till varje kurva genom punkten som ligger på nivåytan f(x,y,z)=C, medan världen utanför min mattebok  fortfarande är upp- och ner, vilket man kan konstatera genom att med hjälp av Gauss sats beräkna den här flödesintegralen \int\int_{\partial K}u\cdot n dS där \partial K är randen, eller rättare sagt ytan, av det kompakta område K  fullt av vansinne som omsluter varje svensk medborgare, och där u är ett vektorfält i form av en stationär (tidsoberoende)  strömning. Och att denna flödesintegral är större än noll (vilket jag just räknade ut) innebär att det sker en ständig produktion av det strömmande mediet någonstans i området K (något som varje matematiker eller fysiker kan försäkra er om) och denna produktion är inget annat än det politiskt korrekta svammel som flödar ut ur det svenska offentliga rummet (K), och bästa sättet att undvika det är att uppehålla sig på Mattemästaren, som, just det – glömde ju det viktigaste, som ligger långt utanför K! 🙂

LYSSNINGSTIPS: 1. Varifrån kommer lusten att lära? (Filosofiska rummet). 2. Folkets röst – om demokrati och populism (Filosofiska Rummet).


%d bloggare gillar detta: