Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!

mars 7, 2009

Jag skrev som bekant en artikel ”Vetenskap eller galenskap?” som publicerades den 28/2 på SVD Brännpunkt. Idag den 7/3 publicerades Vetenskapsrådets replik.

VR:s generaldirektör Pär Omling skriver: ”Här finns flera sakfel: Vetenskapsrådet har beviljat ett individuellt postdoktorstipendium att använda till två års vistelse vid Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow, inte stöd till ett forskningsprojekt.”

Givetvis beviljas inte postdoc-stipendium om man inte gjort en projektbeskrivning (den vars sammanfattning återfinnes i VR:s projektdatabas). Att vistelsen är i Glasgow är irrelevant. VR har beviljat pengar för en vistelse där det som ingår i projektbeskrivningen är det som skall studeras. Att kalla det ”vistelse” eller ”forskningsprojekt” är inte huvudfrågan här.

Vidare:”Ansökan är inte granskad av någon genuskommitté utan har granskats av en postdoktorkommitté med humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens.”

Dels har jag inte explicit påstått att det är granskat av genuskommittén, även om man givetvis kan uppfatta det så. Jag har dock nämnt genuskommitténs existens och (underförstått) ifrågasatt den. Att inte denna kommitté är inblandad i det aktuella projketet tydliggör för övrigt i än högre grad vilket genomslag genusforskning fått inom andra discipliner. Jag har heller aldrig påstått att projektet fått någon förtur.

Vidare: ”Sett till olika forskningsområden är det särskilt viktigt inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området att Sverige ökar internationaliseringen.” Jag håller med, men detta konstaterande utgör på intet sätt en replik till mitt inlägg.

Genusperspektivet kostar pengar

Genusperspektivet kostar pengar

Som generaldirektör för VR kan naturligtvis Omling inget annat än försvara beviljandet av ca 700.000 kronor detta postdoc-stipendium. Min kritik sträcker sig givetvis långt utanför detta specifika projekt, det är det jag menar när jag skrev att ”projektansökan talar för sig själv” – den som inte inser detta är hemmablind, vilket man ska ha förståelse för.

Vetenskapsrådet jobbar dock aktivt med jämställdhet. ”Gamla manliga strukturer och förutfattade meningar kan ligga bakom orättvisorna” påpekade man så sent som år 2006 i en självkritisk rapport. Där skriver man också: ”Dessuom finns områden där männen dominerar mer, medan det omvända är ovanligt. Forskarsamhället är med andra ord ännu inte jämställt och särskilt inte i toppen”. Jag har redan påpekat att på till exempel Tiina Rosenbergs institution återfinns 89% kvinnor och 11% män. Vi MÅSTE få fler män att intressera sig för genusvetenskap – men hur? Det kanske vore rimligt att tvångsinta dem – för jämställdhetens skull givetvis. Sedan kan de inte hjälpas att de hade tänkt sig en annan karriär….

Jag noterade förövrigt just att Vetenskapsrådets biträdande generaldirektör, Gunnel Gustafsson, i sitt CV som ligger uppe på VR:s hemsida har ett antal publikationer under kategorin ”Gender and politics”.Men ett stort antal publikationer i andra kategorier också givetvis.

För att återgå till ämnet. Genusvetarna är i sin fulla rätt att bedriva sin egen genusforskning, men de ska inte, enligt min och många andras mening (flertalet akademikers), pådyvla sina teorier på andra vetenskapsgrenar. Jag kräver tex inte att matematik ska genomsyra andra vetenskaper, så varför ska genusvetarnas teorier genomsyra och tillämpas inom andra discipliner?

Nu är måttet rågat!

Nu är måttet rågat!

Jämställdhet är viktigt, liksom likabehandling av studenter oavsett kön. Men med vilken rätt ska genusvetarna tvinga professorer och andra forskare i övriga discipliner att syna sin litteratur och kursinnehållet ur ett genusperspektiv? Detta är förvisso inte en fråga för Vetenskapsrådet, men detta klimat banar vägen för en fortsättning på denna inslagna väg där man snart inom varje existerande vetenskapsgren kan göra sig en karriär på skattebetalarnas bekostnad genom att syna än det ena och än det andra ur ett genusperspektiv. Nu är måttet rågat!

Genusvetarna?

Genus-vetarna?

Många känner sig tvingade att tillgodose allsköns önskemål från genusvetarhåll – ty allt annat betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet! Detta retoriska knep är orsakat av en från deras sida medveten begreppsförvirring. Tvånget är dock en illusion. Det räcker att ett antal personer ställer sig upp så rasar dominobrickorna en efter en.  Se bara den folkliga opinionen, som även inkluderar flertalet akademiker.


Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!

mars 6, 2009

Helt ärligt, jag har nu börjat bli så fascinerad av trumpeten att jag funderar på att själv börja spela! Idag menar Birger SchlaugSVD Brännpunkt att män styr vår bild av historien. Och i egenskap av man som skriver på Brännpunkt för att själv ge sin tolkning av sakernas tillstånd inför hela svenska folket så fortsätter han denna linje och bidrar till att upprätthålla det han kritiserar. Och det är just detta som är Patriarkatet. Men jag måste medge att han var ganska snäll i sitt omdöme om min artikel: ”Därför bör man inte ritualmässigt slå ifrån sig Tanja Bergkvists ironiska inlägg. Tvärtom: ta det till grund för lite självkritik.” Han verkar också mena att det är viktigt att proffstyckareliten är lyhörd. Va!? En politiker som anser att man ska lyssna på folkopinionen! Vad glädjande! 🙂 Men så är han ju numera ”avdankad politiker” som han skriver på sin hemsida.

Vad skriver Birger Schlaug mer i sin artikel? ”Ibland upplever jag att egentillverkade tillkortakommanden skylls på bristande jämställdhet. När en kvinna skyller en dåligt utförd debatt på att kvinnor missgynnas av politiska journalister är det kontraproduktivt. De flesta ser ju igenom att debatten faktiskt var dåligt genomförd.” Jag kan inte annat än instämma i att det i många fall säkert är så.

Politiskt korrekt vatten

Politiskt korrekt vatten

Och annat klokt stoff: ”Vi får alla vårt vatten genom en kran, men de flesta av oss har ingen aning om varifrån vattnet kommer. Det har runnit lång väg genom rör, det har förändrats genom de filter det passerat.” Precis! fast jag har redan påpekat att vattnet kommer från trädgårdskranen på Perssons gods. Och detta vatten har mycket riktigt förändrats då det filtrerats under sin passage  genom alla tänkbara samhälleliga indoktrineringsanstalter under sin väg till folket.

Jag börjar tycka att Birger är riktigt vettig! Fast jag vill minnas att det var miljöpartiet som pratade om medborgarlön i den naiva tron att alla människor skulle jobba ideellt när de kände för det. Givetvis inte, alla skulle sitta hemma och blogga, som han själv gör. Jag hörde (kan vara hörsägen – någon som är insatt?) att ekonomerna räknat på fem olika modeller för medborgarlön och att alla ledde till fullständig ekonomisk kollaps! Och det var innan alla bloggade!

Han pratar dock om existensen av den i samhället rådande ”könsmaktsordningen”, och tanken att genusfrågan bör ventileras verkar mest vara som en förebyggande åtgärd så att missnöjet inte kanaliseras på annat sätt och tar sig ett mer organiserat uttryck.

För att återgå till trumpeten. Det var faktiskt inte meningen att ställa till det för etablissemanget så här innan påsk, i själva verket var det ju meningen att jag skulle göra detta mycket tidigare, nämligen redan direkt efter disputationen 2007, men så började jag ägna mig åt att utveckla internetkurser på KTH, vara gästlektor på SSHL och sedan var jag tillbaka på Matteinstitutionen vid SU.

CERN hydron collider

CERN hydron collider i Schweiz

Jag skulle gärna jobba vid CERN för att med hjälp av deras stora partikelaccelerator utföra ett intressant experiment där jag låter någon s-politikers båda hjärnhalvor kollidera för att se om jag ur detta möjligtvis kan utvinna den vakuumenergi jag behöver för att snabba på Universums expansion för att se om denna följer samma dynamiska mönster som dumheten under en expansionsfas. Dumheten kan ju som alla vet som bäst liknas vid en exponentialfunktion vars oberoende variabler varierar likt våra politikers åsikter i valtider.

Kanske kan jag också med fysikerna där bygga en stor konvex lins  för att med dennas hjälp förflytta fokus i debatten från genusförtryckta trumpeter till de försämrade resultaten i svensk skola vad gäller matematikkunskaper. Och i detta syfte borde man bedriva uppsökande verksamhet, där vi ska försöka uppsöka de få hjärnceller s-politikerna som skrev läroplanen har kvar för att därefter med hjälp av det i läroplanen inklistrade pedagogiska klistret försöka få dessa celler att kommunicera och bilda ett neuralt nätverk av politiskt korrekt svammel vi kan använda oss av för att söka några skattemiljarder till att avskaffa genusvansinnet (allt går att köpa eller sälja bort för pengar).

För, och betänk detta noga, om man ser världen genom den pedagogiska linsen, som är konvex, samtidigt som man betraktar skolväsendet genom genuslinsen (den som sitter i genusglasögonen) som är konkav, så kommer världen att se ut precis som vanligt, det kan varje legitimerad optiker försäkra er om! Med dessa skattemiljarder kan vi också betala medicinsk expertis för att forska fram en substans som ger multiresistens mot politskt korrekta genusteorier och därefter massvaccinera hela svenska folket inför nästa val – vilken lysande idé!

Min kaffekopp på institutionen

Min kaffekopp på institutionen

Jag har avslutningsvis ett forskningsprojekt till Miljöpartiet (kanske de kan få anslag från Vetenskapsrådet?) eller kanske Birger Schlaug kan ta tag i detta – att utröna vad det är för olika intressanta mögelarter som döljer sig  på botten av den kaffekopp jag lämnade vid mitt skrivbord på institutionen förra veckan. Den har stått där ganska länge ju. Och gärna ta in ett genusperspektiv på detta också. Någon miljöpartist som kan bekräfta min misstanke att oboy och kaffe ger upphov till olika mögelarter? Finns det manligt och kvinnligt mögel? Lever det kvinnliga möglet längre än det manliga? Dör möglet om man blåser på det med en genusmedveten trumpet?


Genustrumpeten åter på tapeten – nu i TV!

mars 5, 2009

Genustrumpeten har blivit kändis via riks-TV

Genustrumpeten har blivit kändis via riks-TV

”Har jämställdheten gått för långt?” Detta frågar Janne Josefsson i tisdagens Debatt på SVT, som kan ses fram till den 10 mars (möjligtvis längre) på SVT:s hemsida. Se direktlänk här

Jag måste börja med att nämna (det var ju det bästa med hela programmet) att Janne Josefsson nämner och citerar ur min trumpetartikel från lördagens SVD Brännpunkt i programmet, närmare bestämt  med start, under 24:e minuten!

”Jämställdhetsdebatten har blivit kuppad av genusvetare och radikalfeminister” säger författarinnan Elise Claeson, som också kritiserar feminismen för att skapa egoistiska individualister som lär sig att bara tänka och satsa på sig själva.

Och Sverre Sjölander, professor i zoologi, nämner till radikalfeministernas stora fasa, att människor är däggdjur, och han påpekar att även Josefsson är ett däggdjur! 🙂

En vettig kvinna som varit hemmafru i 18 år påpekar att det faktum att kvinnan i dagens samhälle ses som underordnad mannen om hon stannar hemma med barnen är ett resultat av att den svenska statsfeminismen ju definierat underordningen på just detta sätt!

Folkpartisten Fredrik Malm, som förespråkar jämställdhetsbonus för likadelad föräldraledighet för att få folk att dela exakt lika samtidigt som han säger att han inte tror på kollektiva lösningar eftersom han är liberal (que?), går i polemik mot professorn och säger att ska vi prata om människor som djur så har vi istället en debatt om civilisationskritik (och som om man skenat iväg från ämnet då…. klart det handlar om vår civilisation – vad skulle det annars handla om!?).

Professorn i zoologi
kontrar med att det kanske inte är helt fel med en civilisationskritik där allt fler är drogberoende och medborgarna väntar för länge med att föda barn eller inte alls föder några barn.

Är genusvetarna och extremfeministerna på besök från ett annat universum?

Är genus-vetarna och extrem-feminister på besök från ett annat universum?

Journalisten och extremfeministen Kristina Hultman kallar, inte helt oväntat, professorns uttalanden för ”reaktionär vetenskaplig skåpmat” (!) och ”patriarkalt önsketänkande” (!) Anser hon sig kanske stå över djurriket, biologin och naturlagarna? Kanske kommer hon från ett annat universum rent av? Hon gör för övrigt ett antal bestämda uttalanden (som en sann icke-vetenskapligt skolad journalist) om att dagens vetenskap motsäger allt professorn i zoologi säger  (kallar hon genusvetenskapen för vetenskap? Det verkar så) samt att andra i studion har fel i det de säger om sina egna erfarenheter (!). Och, avslutningsvis, höjdpunkten:

”Kvinnorörelsen har noll och ingen makt i det här landet just nu!” (!!) 🙂


Därefter citerar Josefsson ur min SVD-artikel om trumpetprojektet, och intressant nog så säger då Hultman att vi inte ska satsa på så smala specifika projekt utan mer på hur vi ska lösa den ekonomiska krisen. Ja, låt oss hoppas att hon och de andra feministerna kan lösa denna fråga! Även andra i studion tycker att det ”gått för långt med det där akademiska tjafset”.

Ja ja, nog sagt om detta nu – se själva!


Vad sysslar Vetenskapsrådet med?

mars 1, 2009

Denna artikel skickade jag in till SVD Brännpunkt och den publicerades den 28 februari här. Nedanstående text är densamma som den i SVD. Artikeln baseras på ett projekt som beviljats anslag från vetenskapsrådet (återfinnes i VR:s projektdatabas med dnr 2008-528) – HÄR.

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. För inte alltför länge sedan kritiserade jag genusidéernas inflytande över svenska förskolor men det stannar inte där. En liten klick experter i det här landet som fått oproportionerligt stort inflytande har nämligen som uttalad målsättning att ”genusperspektivet” ska genomsyra all privat och offentlig verksamhet i landet, så även forskningen.

Genusperspektiv inom trumpetforskning - ett länge försummat område

Genusperspektiv inom trumpetforskning - ett länge försummat område

Inom Vetenskapsrådet finns en särskild Genuskommitté med uppgift att ”verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen”. En sökning i Vetenskapsrådets projektdatabas ger en tydlig bild av hur långt genusvansinnet gått. Man har beviljat över en halv miljon kronor för ett treårigt projekt inom musikvetenskap med titeln ”Trumpeten som genussymbol” (diarienr 2008-528), där man bland annat ska ” problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet.”

Projektbeskrivningen talar för sig själv, jag citerar några utvalda delar:

* Den övergripande frågeställningen är att undersöka vilka mekanismer och sociala och kulturella sammanhang i tid och rum som gestaltas, skapas och återskapas genom trumpeten som genussymbol. För att kunna utkristallisera dessa, blir det nödvändigt att problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet. Vilka normer ligger bakom detta? Hur kommer dessa till uttryck och hur tvingande tycks de vara?

* Frågor som leder mig är: Vilken klang i trumpetens breda klangspektrum blir till norm och vilken klang uppfattas som avvikande och kallas för kvinnlig respektive manlig? Vad händer med klangen, när trumpetaren spelar med en ”kvinnlig klang”? För att komma åt konstruktionen av ”trumpetbilden”, ska jag även analysera trumpetdiskurser både i akademisk tradition och i populära sammanhang.

* Någon liknande studie har inte tidigare gjorts. Genusperspektiv har länge inte tagits i beaktning inom trumpetforskningen….På det viset innebär det planerade projektet ett viktigt kunskapstillskott inom forskningsfältet. Intresset för genusforskningen ligger i att
undersökningen kommer att belysa hur genus konstrueras i musiksammanhang, kopplat till instrumentet trumpet.

Bakom matematisk notation ryms en inbyggd könsmaktsordning

Bakom matematisk notation gömmer sig en inbyggd könsmaktsordning

Jag utgår ifrån att jag skulle få stöd på liknande sätt om jag gör en projektbeskrivning i matematik där jag kan ägna tre år åt att studera flerdimensionell analys ur ett genusperspektiv, tex hur matematiken som vetenskap omedvetet genom sitt bruk av variabler och normer befäster stereotyper och förstärker den i samhället rådande könsmaktsordningen.Så här skulle en ansökan kunna se ut:

* Jag tänkte börja med att ur ett genusperspektiv problematisera klassen av ekvationer i två variabler x och y, där x utgör den kvinnliga komponenten och y den manliga. Hur ofta förekommer y i förhållande till x, och vilken av dessa variabler tilldelas genomgående den högsta exponenten i såväl forskningsartiklar som studentlitteratur? Hur påverkar detta i ekvationen inbyggda könsmönster den kvinnliga studentens självbild, och vilka mekanismer ligger bakom den förtryckarstruktur som döljer sig inom flerdimensionell analys? Vilka matematiska normer (olika sätt att mäta längden av en vektor i ett normerat rum) ligger bakom detta problematiska faktum?

* För en heltäckande analys måste man här även inkludera begreppet intersektionalitet, som innebär att ekvationen skapar sin identitet även utifrån övriga ingående variabler, utöver x och y. Frågor som leder mig är: Kan man könsneutralisera en godtycklig ekvation i flera variabler genom en transformation eller social konstruktion som återför alla variabler på en icke-könskodad variabel z? Vad kan man i så fall säga om den primitiva funktion som erhålls efter integration med avseende på z? Är den primitiva funktionen manligt könskodad medan den komplexa variabeln z är kvinnlig? Denna hypotes har starkt experimentellt stöd men måste ledas i bevis. Hur kan man i så fall problematisera att kvinnligt/manligt gestaltas, skapas och återskapas i ekvationen även efter könsneutraliseringsprocessen?

* Detta genusperspektiv är helt nytt – ingen liknande studie har tidigare gjorts för att problematisera flervariabelanalysen utifrån de könsroller som de olika variablerna påtvingar ekvationerna.

Som sagt, så där skulle en ansökan kunna formuleras. Jag bör faktiskt, med trumpet-genusprojektet i åtanke, genast skicka in detta till Vetenskapsrådet. Jag tror inte att mina differentialoperatorer har en chans mot detta!

Uppdatering:

Vetenskapsrådets replik i SVD Brännpunkt.

Min replik på VR:s replik i SVD Brännpunkt.

Schlaug lägger sig i trumpetfrågan i SVD.

Relaterade inlägg i genustrumpetfrågan:

”Genustrumpeten åter på tapeten – nu i TV”,

”Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!”,

”Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!”.%d bloggare gillar detta: