Ett alternativt IQ-test

mars 18, 2009

Hur smart är du?

Hur smart är du?

Jag vet att mina bloggläsare är smarta, men har trots det tagit mig friheten att utforma ett litet IQ-test som ni borde anstränga er att klara av. Det kan inte ses som annat än ett tecken på hög emotionell intelligens att ni uppmärksammar detta test, och det faktum att ni överhuvudtaget svarar kommer därför att räknas in i den emotionella intelligensdelen och viktas i enlighet med teorin om multipla intelligenser och deras respektive relativa betydelse för totalvärdet, medan den som inte utför detta test kommer att tilldelas ett IQ i form av ett stort negativt tal (i absoluta termer) som mitt oberäkneliga psyke (som är en äkta slumpgenerator) kommer att slumpa fram i ursinne och vredesmod över den bristande uppmärksamheten. Och apropå uppmärksamhet så uppmärksammade Dick Erixon på sin blogg en sak jag kommenterade igår om svensk skola.

Speciellt måste de av mina studenter som tentar på fredag göra detta IQ-test, och jag vill redan nu betona att jag inte tolererar att de som också läst relativitetsteori transporterar sig själva fram till tentamensdagen för att se hur tentan ser ut i förväg, även om jag skulle uppskatta att den som gör det informerar mig eftersom jag också skulle vilja se hur tentan ser ut redan nu, så slipper jag göra den. Jag är nämligen lite efter här av oförklarliga skäl och har just satt en genusforskare att utröna vad detta beror på. Det kan ju vara så att tiden är en social konstruktion skapad av det maktfullkomliga patriarkatet, och då är det inte mitt fel att jag inte hinner med allt när tiden är en manlig norm.

Här följer frågorna, som är tydligt kategoriserade för att testa de olika aspekterna av er IQ. Det finns två alternativ att välja på, men man kan skriva till ett eget om man inte tycker att a) eller b) passar – detta tas då med i beräkningen för den kreativa förmågan i intelligensdelen, som det inte finns någon fråga för, just för att denna förmåga inte låter sig testas utan försökspersonen måste själv visa på att han/hon besitter den.

1. (Jämställdhet) På hur många sätt kan man göra en bolagsstyrelse jämställd om det finns åtta olika kön och ett oändligt kontinuum av gränsöverskridande identiteter dem emellan?

a) Genom att könsneutralisera hela spektrat först och sedan slumpa fram ledamöterna.

b) Vi ska inte ha några bolagsstyresler utan en platt ledningsstruktur med inslag av anarki.

2. (Naturlig instinkt) Vad är gubbslem?

a) De som sitter i bolagsstyrelserna i uppgift 1.

b) En encellig alg som exploderar när man rör vid den och därför utgör ett hot.

3. (Idéhistoria) Vad är 1+1?

a) 2

b) 1, eftersom en politiskt korrekt idé kombinerad med en annan politiskt korrekt idé ger en till (fast mer omfattande och mentalt begränsande) politiskt korrekt idé. Jämför resonemanget om en sandhög ovanpå en annan sandhög som ger en (fast större) sandhög.

4. (Ordförråd) Vad står FI för?

a) Feministisk Idioti

b) Förvirrat Initiativ

5. (Intuition) Var är det filosofiskt omtvistade begreppet ”tomma intet” beläget?

a) Ingen vet. Flera tankesmedjor och filosofer letar efter det just nu efter att jag mailat dem.

b) Det är inte beläget någonstans rent geografiskt utan är en benämning på det tomma tillstånd bestående av just ingenting som skapas i samma ögonblick som en genusvetare försöker tänka en heteronormativ tanke.

6. (Sakkunskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?

a) En smily.

b) En punkt, eftersom det är denna interpunktion som mest kan liknas vid den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör ett förstadium till den enda hjärncell  som svävar runt i politikernas hjärnor, och som när den övergår från sitt exciterade tillstånd till grundtillståndet kommer att frigöra precis den energimängd som krävs för att genom interferens neutralisera den chockvåg som kommer att gå genom etablissemanget den dag jag bloggar bort genusvetarna från det offentliga rummet.

7. (Politisk korrekthet) Hur många kommunistiska löv växer det på den patriarkala struktur som kan liknas vid ett matematiskt träd (dvs en sammanhängande graf utan cykler där antalet noder minus antalet kanter är lika med 1) och vars rötter grävt sig djupt ner i folkets medvetande?

a) Inga, Alliansen har kokat ihop en feministisk soppa av dem åt folket.

b) Det växer inga patriarkala strukturer i Sverige utom i genusvetarnas hjärnor efter att de tuggat på en hallucinogen svamp.

8. (Fysik) Vilket värde får studskoefficienten när man kastar ett normalstort ägg på en vänsterextremist?

a) Värdet går inte att beräkna generellt då det beror på om ägget är lika ruttet som mottagaren.

b) Noll, det studsar inte alls utan fastnar i vänsterextremistens hår och balsamerar dreadsen som därigenom återfår sin rörlighet.

Läs mer om dessa varelsers beskaffenhet i näst sista stycket i detta inlägg.

9. (Matematik) Vad händer om man integrerar en patriarkal funktion med avseende på den sedan länge bortglömda variabeln folkvett?

a) Integrationen tar skada pga variabelns natur och integralen låter sig därmed inte beräknas.

b) Den patriarkala strukturen omvandlas till en primitiv funktion.

10. (Litteratur) Vilken matematiker (som för övrigt bevisade primtalssatsen 1896 – en uppskattning av hur tätt primtalen ligger) sade: ”The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex plane.”?

a) Jacques Hadamard

b) Göran Persson

11. (Minne) Hur många kommentarer blev det på min senaste SVD Brännpunkts-artikel om genustrumpeten inom de tillåtna 72 timmarna?

a) 616 stycken

b) 16,6 stycken

12. (Mediakoll) Vad handlar dagens SVD Brännpunkt om?

a) Kris i svensk utrikesförvaltning.

b) Kris i svensk inrikesförvirring.

13. (Visuell förmåga) ”Det är alltså inte säkert att feministerna lider av ett förskjutet expansivt grundtillstånd med stämningskongruenta psykotiska symptom som man skulle kunna tro. Däremot är det dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse ett faktum – detta är ju själva slutmålet för övrigt. Men ändå, på grund av det tidvis gravt desorganiserade tänkandet kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger den konstruktiva förmågan på ett omedvetet plan, kan man säga att det feministiska kollektivet som helhet saknar sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.”

Hur många ord innehöll denna mening? Du får INTE gå tillbaka och titta på meningen en gång till!

a) Jag vet inte, jag orkade inte räkna.

b) 79.

Lycka till!


Nationaldagen den 3:e mars!

mars 3, 2009

Bulgariska flaggan

Bulgariska flaggan

Idag den 3:e mars är det Bulgariens nationaldag och därför skänker jag en tanke åt mina landsmän i öster! Min mamma är ju bulgariska och translaterade sig hit via en amatörradio medan hon studerade laserfysik i Sofia på 60-talet. Jag önskar jag kunde åka dit och delta i festligheterna, men jag vill ju inte lämna mina studenter åt sitt öde. 🙂

Det nationella kulturpalatset i centrala Sofia

Det nationella kulturpalatset i centrala Sofia

Det var den 3:e mars 1878 som representanter för det ryska och osmanska imperierna skrev under det fredsavtal (San Stefano-freden) som avslutade det rysk-turkiska kriget 1877-1878. Därmed befriades Bulgarien efter att i 500 år ha ingått i det osmanska riket. Bulgarien har bibehållit samma traditioner, språk och alfabet sedan det första bulgariska riket 681–1018 e.kr. Under långa tider utgjorde dåtidens bulgariska imperium större delen av Balkan, och därmed spreds dess alfabet, litteratur och kultur bland de slaviska folken och de närliggande länderna i Östeuropa.

Alexander Nevskij katedralen i centrala Sofia

Alexander Nevskij katedralen i centrala Sofia

Bäst jag inte ens påbörjar projektet att skriva mer eftersom inlägget lär bli meterlångt, Så jag hänvisar till wiki-länken om Bulgarien

Bulgariens nationalsång heter ”Kära fosterland”, lyssna gärna på en instrumentell version, eller en med sång.


folklorecostume1

Se gärna ett exempel på  Bulgarisk folkdans.

Bulgarisk pop är bra, här en av mina favoritlåtar.

Eller varför inte Ytterligare en vacker sång?

Den 3:e mars firas med pompa och ståt. Här ett litet klipp från 3:e mars 2008.

Man firar även den 24 maj – det kyrilliska alfabetets dag, och framförallt firar studenterna denna dag som om också den vore en nationaldag!

Sverige borde ta efter och fira sina högtider lite mer pampigt, men det är inte lätt när vänsterextremister springer runt på gator och torg just dessa dagar, samt i mellandagarna tänder eld på chipshyllor och bränner ner hela köpcentra!

Kampen för en bättre värld börjar här - vid Institutet för teoretisk fysik

Kampen för en bättre värld börjar här - vid Institutet för teoretisk fysik

Man kan tycka vad man vill om USA:s utrikespolitik och fråga sig med vilken rätt de traskar in i andras länder för att med bomber och pansarvagnar sprida frihet och demokrati – men att bränna ner köpcentra lär inte direkt påverka det faktum att Georg Buske i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne bestämt sig för att bemästra hela Universum – detta kan man endast lyckas med efter årslånga studier inom teoretisk fysik. Vill man förändra något får man jobba politiskt inom demokratins ramar och gärna med en vettig utbildning i bagaget för att bättre förstå de naturlagar vi alla är underställda.

Gillar inte nationaldagar

Gillar inte nationaldagar

Vänsterextremister känns dock lätt igen på de hårbollar de regelbundet spyr upp, och på sina ovårdade frisyrer i form av ogenomträngliga dreads som rymmer helt unika och hittills icke dokumenterade ekosystem med en enorm artrikedom av maskar, svampar och mögel som stormtrivs i denna röda vänstermiljö där evolutionen tagit en helt ny vändning i isolation från omgivningen. Varenda vänsterextremist skulle fungera som ett helt avhandlingsämne i både biologi, psykologi och socialantropologi, och det är väl därför man så ofta ser dem här vid universitetet, där de fungerar som forskningsobjekt för framstående forskare som fått stora anslag från regeringen för att dokumentera dreadsens unika fauna och lägga in den i ArtDatabanken Sveriges Rödlista i vilken arter vars långsiktiga överlevnad i Sverige är hotad finns listade.  Jo, den finns faktiskt och heter så! 🙂 Lägg in vänsterextremister här: Artdatabanken Sveriges Rödlista.

handihand1 Och låt oss alla hoppas på en dialog där våld är uteslutet som metod för att förbättra saker och ting. Jag vill påminna er om att verkligheten uppenbarligen  inte kan axiomatiseras på ett fullständigt och samtidigt konsistent sätt där alla fyra räknesätten ingår (bevisades av Gödel 1931), och därför kan inte totaliteten av det pågående vansinnet reduceras till ett värdefritt pussel som vi kan lägga i ensamhet, utan vi måste alla var och en bidra med den pusselbit som bäst tjänar vårt gemensamma syfte, nämligen en värld i fred och med ömsesidig respekt människor emellan!


%d bloggare gillar detta: