The Paradox of Choice

augusti 12, 2009

”Everything was better back when everything was worse.”

Tänkvärt:

Tipstack till Erik. (Mer på wikipedia om denna paradox)

Med ovanstående video i åtanke – hur kommer framtidens akademiker att må när de ska tvingas välja och vraka bland den oändliga mängd genus- och jämställdhetslitteratur som rekommenderas i följande litteraturlista i genusvetenskap för lärarutbildare (”Delar av litteraturen är dock relevant för all personal”). Och hur ska lärarstudenterna hinna med allt när de också, om tid finns över givetvis, även ska läsa kurser inom de ämnesområden det är tänkt att de ska undervisa i? Och litteraturlistan är givetvis inte fullständig: ”Litteraturlistan är inte att betrakta som fullständig utan snarare som ett pågående projekt som regelbundet fylls på och justeras.” Jag trodde verkligen det skulle räcka med min kurs i Härskarteknik 7,5 hp men jag får visst bygga på den med en politiskt korrekt fördjupningsdel, en sk pk-kurs (påbyggnadskurs)!

Denna nation konvergerar starkt mot vansinne i varje kompakt och genuserat delrum av könsmarkerat landområde – detta innebär i dagsläget almost everywhere, och jag har med matematisk induktion lyckats visa att detta kommer att fortskrida om vi inte genast kapar banden mellan Centrum för Genusvetenskap och Statsmakten som finansierar genusvansinnet.

Uppmuntrande att inte alla anser att det är jag som är ute och cyklar…

Genuseriet skulle nämligen inte vara möjligt utan sina fem basingredienser:

G – Galenskap och  galaktisk toleransexpansion

E – Enfald och effektiv hjärntvätt

N – Neuronkollaps och  nomenklaturadyrkan

U – Unken marxism och utstuderad nonchalans

S – Svenskt konfliktundvikarbeteende och sedvanlig anpassning

Jag orkar inte förklara hur just nu, men genom att tilldela varje basingrediens ett värde mellan noll och oändligheten så kan man via formeln I(t_0)=\int_{0}^{t_0}\sin G^2(t)e^{E(t)^{N(t)}}\ln U(t)\cdot S^3(t)dt beräkna ett lands Genusindex I(t_0) vid tidpunken t_0.  Sveriges värde ligger idag på \infty^{\infty} , och det är riktigt illa! Jag ska genast ringa upp Kungen, Säpo, regeringens jämställdhetsgrupp och min psykiater för att se vad de kan göra åt saken. Sedan måste jag blogga om DEJA som jag lovat!

Uppdatering 1: jag ser att allt färre klarar målen för godkänt i matematik (SVD). Men regeringen har satsat 86,5 miljoner kronor för lokalt utvecklingsarbete med matematikundervisning i grundskolan. Bra att INTE HELA regeringsbudgeten gick till genusprojekt i år! 🙂 Lyssna till pressträffen med Björklund.

Uppdatering 2: Det finns inte längre bara 5 härskartekniker, utan 33!

Här är hela listan (tack QED)!%d bloggare gillar detta: