Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution

december 13, 2011

Varning för jättelångt inlägg (behöver jag ens skriva det? Är det en tröst att detta ändå är en förkortad version?)

Axess 9 2011

Axess 9 2011

Nu har det nya numret av Axess Magasin (nr 9 2011)  utkommit. Temat är Dante – en man för vår tid, om den västerländska bildningstraditionens betydelse för vår tid, och flera av artiklarna går att läsa på nätet: En man i takt med vår tid, Kärlekens apostel, Dantes suggestiva mörkerseende, Vikten av att hålla odödliga verk levande, Lustans professor, Ovärdigt spel för gallerierna,  Min krönika ”Hemmafru – varför inte?” återfinns på sidan 68 (ej på nätet), och jag har redan skrivit om detta i inlägget Hemmafruar, genusexperter och Sverigedemokratiska tider ”i” Norden? Dessutom uppmärksammar jag (vilket jag gjort ofta på bloggen) de jämställdhetspolitiska mål som klubbades under den gamla regeringen våren 2006 och som vi kan läsa om i proposition 2005/06:155:

”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”.

Axess 8 2011

Axess 8 2011

Kan man verkligen skriva så: vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Detta måste praktiskt tolkas som att man (eller kvinna) i egenskap av sitt kön har en skyldighet att utnyttja sin rättighet och möjlighet på ett visst sätt – nämligen så att utfallet blir 50/50, vilket kan tyckas inte lämnar så stort utrymme åt fria val.  Också regeringen Reinfeldt omhuldar som bekant detta, även om moderatstämman nu låter oss bestämma över disken själva, så är det fortfarande 50/50-utopin som gäller i arbetslivet och i alla andra sammanhang. Men jag har inte heller tagit upp förra numret av Axess, nämligen nr 8 2011 med tema Dygden som räddningspaket. Vetebomben – om sambanden mellan priset på spannmål och politiska förändringar. Artiklar som går att läsa på nätet är: Normlösheten förklarar krisen, Vi har fostrat barbarer, Konfucius eller kapitalism?, När gamla dygder kommer till heders, Spannmålsfeber. På sidan 32-33 (ej på nätet) kan man läsa Klaus Bernpainters (entreprenör och Senior Fellow i Ludwig von Mises Institutet Sverige, se hans verklighetsekonomi-föreläsningar här)  artikel ”Lågräntepolitiken måste få ett slut”. Ett utdrag:

Varifrån kommer alla pengar egentligen?

Varifrån kommer alla pengar egentligen?

”Dagens samhälle kännetecknas av att politik genomsyrar snart sagt varje del av vårt dagliga liv där nationalekonomer mer än andra akademiker tycks ha förvandlats till fjäskande tjänare vid maktens hov… I sitt magnum opus Human Action gör von Mises något så briljant som att logiska-axiomatiskt bygga upp en sammanhängande teori med ekonomiska lagar som är oberoende av tid och rum. Den österrikiska skolan har visat sig ha en oöverträffad förmåga att förutse utvecklingen och går inte att avfärda som förlegad dogm. Dess förespråkare inte bara förutsåg den nuvarande finanskrisen utan hade även en logisk förklaring till den: orsaken till de störande konjunkturcyklerna är att staten kommenderat fram ett bedrägligt monetärt system baserat på papperspengar och plåtmynt, så kallad pappersmyntfot. Till detta ska tillfogas att staten dessutom har gett bankerna licens på att tillverka egna elektroniska pengar. Faktum är att de svenska bankerna idag producerar över 15 gånger gånger med elektroniska kronor än Riksbanken skapat i form av sedlar och mynt. Ingen tycks anse att det är något konstigt med detta högst anmärkningsvärda bankprivilegium… Det enda sättet att få slut på vårt ekonomiska lidande är att staten slutar planera, fixa och ”hjälpa till”. Det gäller speciellt Riksbanken och alla andra centralbanker som måste upphöra med din sovjetiska ränteplanering… Vi är i desperat behov av en rejäl debatt om sann ekonomisk frihet.”

Det är vi matematiker som ligger bakom allt

Det är vi matematiker som ligger bakom allt, tack vare vår unika kunskap kan vi göra modeller av verkligheten som andra sedan anammar i sin verksamhet. Problemet är att vi numera i en given modell måste inkludera irrationella variabler i form av människor som missbrukar modellen, vilket betyder att man måste ta in en slumpgenerator, eller en icke-matematiker, vilket är samma sak, och då imploderar modellen och förlorar sin förutsägelseförmåga och kan därför bara beskriva ett redan passerat stadium, tyvärr.

Jag har själv inte hunnit se alla föreläsningar i verklighetsekonomi, men här ligger de för den intresserade! Även om vissa framfört i BBC att det är vi matematiker som bär skulden till finanskrisen  så är det inte så, verkligen inte (det påminner om Birros analys av ”matematikerna på tidningarnas kultursidor”), vi matematiker är goda, oskyldiga, tidvis kanske insnöade och ofta helt ovetandes om vad alla galningar i världen utanför sysslar med, det är istället matematiskt okunniga personer som tar vissa matematikers idealiserade modeller (för att det i stunden gagnar deras egna syften) och hävdar att de håller i alla lägen, även när man genom sitt bedrägliga beteende ändrat på begynnelsevillkoren och i ärlighetens namn borde modifiera modellen i takt med att verkligheten förändras, men det kan man inte eftersom man inte ens kan ställa upp en differentialekvation, och än mindre lösa den, och än mindre erkänna att något behöver ändras så länge pengarna väller in. Sedan när allting rasar så är det matematikernas fel. I vissa sammanhang är det ju förvisso så, när Genusväldet rasar kommer det ju tex att vara mitt fel, men jag är beredd att ta mitt straff, eller belöning kanske, jag hoppas ni låter resa en staty över mig på Stureplan och att ni vallfärdar dit årligen efter min död. Jag ska ju ha teknisk fysik med materialinriktning i vår, om jag inte gör något annat istället, och jag undrar om jag får ge bonuspoäng på tentan i utbyte mot att de bygger statyn i ett motståndskraftigt material, som diamant kanske. Vad tycker ni? Jag har alltid tänkt att jag skulle bli en Stureplansprofil men har inte haft tid att leva IRL på tre år, så en staty får göra jobbet istället.

Min krönika i Axess nr 8 återfinns på sidan 66 och handlar om kemikalierna i vår vardag. Jag har skrivit om något liknande tidigare i inlägget Svensk exceptionalism och gender-bending-kemikalier. Nu har jag dock sett den svenskproducerade filmen Underkastelsen (Stefan Jarl 2010). Jag fyllde tio A4-sidor med anteckningar medan jag såg filmen, som ni alla vet har jag dock bara 3.500 tecken i Axess, så här kommer den förkortade versionen av mina tankar (jag hade gärna fyllt ut hela inlägget med tio A4-sidor men då börjar ni bara gnälla i kommentarsfältet ;-)):

”Man skulle kunna tro att genusvansinne och fördumningsindustri är det största hotetmot folkhälsan, men så är det inte. För två år sedan läste jag om en dansk forskningsrapport som visat att pojkar redan i 2-årsåldern blir feminiserade (fysiskt och beteendemässigt) till följd av ”gender-bending” kemikalier som återfinns i mat, kläder, blöjor och krämer [blogginlägg ]. Några av dessa hormonstörande kemikalier är PCB, PVC, dioxiner, flamskyddsmedel, ftalater och paraben. Man hade funnit ett tydligt samband mellan feminiseringen av pojkarna och höga halter av PBC och dioxiner i modern. Í ett kanadensiskt samhälle nära Lake Huron, i Italien kring Sesevo, och i ryska områden där man jobbar med bekämpningsmedel, föds pga kemikalieutsläppen dubbelt (!) så många flickor som pojkar.

Jag blev åter påmind om det här för några veckor sedan då SVT visade dokumentären Grodorna tystnar, där forskare visade upp missbildade grodor som fått i sig rester av p-piller och andra kemikalier som släppts ut i vattendragen. En djurart som funnits i 250 miljoner år håller på att försvinna över stora områden. När jag sökte vidare på ämnet fann jag filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl.

Vi vet ännu inte hur alla kemikalier samverkar och på sikt påverkar miljön

Vi vet ännu inte hur alla kemikalier samverkar och på sikt påverkar växter och djur, men vissa tendenser är redan ett faktum - åtminstone vad gäller människor och djur

Vi har uppåt hundra kemikalier i vårt blod (som inte ska vara där) och det är ännu inte klarlagt hur dessa, enskilt eller i kombination med varandra, påverkar oss och vår avkomma. I filmen berättar Åke Bergman, professor i miljökemi, om ytaktiva ämnen i alltifrån tyger till hamburgerpapper. En forskare berättar att dessa ämnen kan lösa upp cellväggarna. Vad som händer i kombination med de andra ca hundra kemikalierna vi har i vårt blod (och som inte ska vara där) vet ingen. Doktoranden Hazem Khalaf vid Örebro universitet berättar om den kompott av läkemedel man finner i vårt avloppsvatten (och som vattenreningsverken inte kan avskilja). Sedan har vi flamskyddsmedel i elektronik (som återfunnits i ägg från pilgrimsfalk!) och ftalater i plastprodukter. I dagarna lanserade Philips en hushållsapparat som sägs ta bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönsaker. Den ska nu finnas till försäljning i Kina, där konsumenter efterfrågat produkten. Det låter ju bra. Men hur renar vi oss själva? Vi kan kanske inte skydda oss helt från framskyddsmedel och liknande, men vi kan åtminstone kontrollera vårt mattintag.

En amerikansk-kanadensisk studie som presenterades förra året [se Insektsgift kan orsaka ADHD, SVD ] visade på ett tydligt samband mellan beteendestörningen ADHD hos barn och förhöjda nivåer av nedbrytningsprodukter av bekämpningsmedel i barnens urin (förhöjda och förhöjda, gifterna ska inte finnas där alls, men i förhållande till andra barn med mer ”normala” nivåer). Det handlade i detta fall om organiska fosforföreningar, som påverkar både det centrala och det perifiera nervsystemet och har både akuttoxiska och långtidsverkande effekter. Det här uppmärksammades faktiskt i media, samtidigt som man i flera TV-reportage under förra året kunde följa drabbade familjer som lät sina barn medicineras med amfetaminliknande preparat mot ADHD. Det låter inte direkt som något en högtstående civilisation skulle ägna sig åt: att först i ren okunskap förgifta sin avkomma, för att sedan, när misstaget upptäcks, droga ner och förgifta avkomman med ett annat preparat i ett försök att mildra symptomen från den första förgiftningen, som man dessutom låter fortgå. Jag pratar inte om det enskilda fallet här, men sett ur ett helhetsperspektiv är det ju just vad det handlar om. Jag trodde mänskligheten var smartare än så.”

Se första halvan av Underkastelsen nedan (45 min, hela filmen måste dock inhandlas):

Nyligen höll förresten Naturskyddsföreningen en konferens med titeln Rädda mannen! vilket någon kommentator på bloggen tipsade mig om, och på deras sida fann jag en nyutkommen bok: Den flamsäkra katten  som jag inte vågar beställa eftersom jag har tre katter. Läs gärna boken Förgiftad. Om kemikalierna i vardagen och det dolda hotet mot vår hälsa :

”I Förgiftad beskriver Rick Smith och Bruce Lourie, två av Kanadas främsta miljöaktivister, hur vår vardagsmiljö blivit en veritabel giftfälla som riskerar att allvarligt påverka vår hälsa. Giftiga kemikalier återfinns idag i allt från hygienprodukter, möbler och köksredskap till elektronikvaror, kläder och barnleksaker. Vi får i oss dem genom den mat vi äter, det vatten vi dricker och den luft vi andas.  Från det att vi stiger upp ur sängen och våra skrynkelfria lakan (behandlade med det cancerframkallande ämnet formaldehyd) till dess att vi går och lägger oss efter en filmkväll med mikrade popcorn (vars förpackning på insidan är belagd med en oförstörbar kemikalie som lagras i våra kroppar) exponeras vi för olika gifter. Gifter som bland annat förknippas med bröst- och prostatacancer, hormonella rubbningar, infertilitet, Parkinsons, Alzheimers och diabetes. Genom att utgå från vår vardagsmiljö redogör författarna för sju av de vanligaste kemikaliegrupperna och deras långsiktiga inverkan på vår hälsa. De beskriver de mäktiga intressen som representeras av kemikalieindustrin och berättar vad vi kan göra för att skydda oss själva och våra barn från att långsamt förgiftas.”

Trevligt. Har just börjat läsa den. Jag hoppas inte det blir ramaskri nu och ni anklagar mig för att vara en miljömupp 😉  men vetenskap är vetenskap (observera att jag inte skriver om koldioxidfrågan, jag är inte alls insatt i den, men för den som är intresserad rekommenderar jag artiklar från Stockholmsinitiativet (eller deras blogg) och  Olle Häggströms artiklar. Uppvärmning eller inte, det är ändock ett faktum att den politiska eliten använder det här för att motivera diverse projekt som ingen frågat efter).

Som ni ser på den här satellitbilden jag tog imorse så har genusvetartätheten redan sjunkit rejält i Norge

Som ni ser på den här satellitbilden jag tog imorse så har genusvetartätheten redan sjunkit rejält i Norge

Dessutom är detta relaterat till genus eftersom även Genusmaffian utgör ett allvarligt miljögift och hälsohot – det står inte om det i boken och tas inte heller upp i filmen men vi vet alla att den är ett reproduktionstoxiskt mögel och mycket mer. Som drivande i och såsom utgörandes kulmen (och antagligen slutstadiet) på en riksomfattande fördumningsindustri är den en IQ-sänkande och i värsta fall irreversibel civilisatorisk förkrympningsfaktor som måste bort från det offentliga rummet. Och på tal om det – Norge har just lagt ner sin genusforskning, vilket vi kunde läsa om nyligen på Genusnytt  och i SVD  och i Aftenposten  om hur norsk genusforskning mister 56 miljoner ett och ett halvt år efter det uppmärksammade programmet Hjernevask (här på Youtube), oklart dock om något samband finns (glöm dock inte att Island fortfarande är ett ”nordiskt laboratorium” för genusforskarna ).

Krossa maktsrukturer

Med uppdrag att krossa maktstrukturer och invertera könsmaktsordningen

Genusforskarna är upprörda, men faktum är att detta ju är en naturlig följd av deras egen verksamhet och uppgift – att 1. krossa maktstrukturer (de har ju just byggt upp en egen sådan och nu måste den därför bort) och att 2. ifrågasätta normer och uppmuntra normkritiskt beteende (nu när genusvansinnet blivit mainstream och normerande för hela samhället är det ju väldigt normkritiskt och på tiden att ta bort det) samt 3. rasera traditionellt kunskapsstoff – man kan ju faktiskt redan tala om att det finns en lång tradition av genusvetenskap i Sverige.

Får jag bara göra ett tillägg och framstå som nyanserad (ber om ursäkt för det) – det finns självklart relevant och viktig forskning om kön, men den har försvunnit och stigmatiserats till förmån för det mest absurda – som tex den nya genusfysiken där vi bla får veta att rektorn för en svensk högskola anser att ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan.” (!)

En relevant fråga här, som genusforskarna också brukar ställa sig, är varför så få kvinnor läser fysik (i ett internationellt perspektiv, det finns ju fler kvinnor i de länder där det saknas genusvetare, som Kina, Japan, Korea, Italien, de östeuropeiska länderna m fl) – kan det vara så att uppgiften med att öka andelen kvinnor inte har sin lösning i en feministisk modifiering av naturlagarna, utan att tvärtom lägga ännu mer tid på att förstå naturlagarna, och framförallt dessas matematiska formulering då i form av patriarkala ekvationer, om jag får göra lite reklam för mitt eget ämne? Lösningen kan således vara så enkel som att låta de 67 miljoner kronorna (som Vetenskapsrådet nyligen beviljat) gå från Centrum för genusvetenskap till institutionerna för matematik och fysik, helst via en fiberoptisk kabel då eftersom jag har beröringsångest och dessutom, som Klaus påpekade i sin artikel Axess så finns pengarna ändå inte utan kan lika gärna skapas som ett fotonflöde. Då kan VR lika bra lägga till några miljarder, det har man råd med, med tanke på att Uppsala Universitet fick 11 miljoner för gränsöverskridande genusmöten eftersom Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

På tal om vetenskap, så var det för ett tag sedan ett intressant inslag på P1 Vetenskapsradion: Ris tycks kunna påverka människors gener:

Ris påverkar generna

Ris påverkar generna

”Kan det vara så att en potatis kan påverka hur en människas gener fungerar. Ja, kanske kan den det, i alla fall om man får tro ny spännande forskning från en grupp kinesiska forskare. Fast då handlar det om ris, och om hur kopior av arvsmassa från ris kan leta sig in i människans celler. För forskarna har hittat kopior av arvsmassa, så kallat mikro-RNA, från ris inuti både möss och människors celler och det verkar som risets mikro-RNA här kan påverka generna i kroppen.– Om det här nu håller är det jätteintressant, säger Fredrik Söderbom som är mikro-rna-forskare på SLU, vi har växtmikro-RNA som faktiskt kan ta sig in genom maten, in i våra kroppar och faktiskt reglera gener.  ”

”Vetenskapsradions Ulrika Björkstén kommenterar den kinesiska mikro-rna-forskningen: ”Det här är ytterligare ett exempel på det fina samspel som finns mellan generna som vi ärvt och omgivande miljö. Länge lärde man inom molekylärbiologin ut den gyllene regeln att dna styr alla processer. Man fick lära sig rita pilar som visade att all information gick ut från dna som omvandlades till rna som vidarebefordrade budskapet ut i cellerna, och kroppen. Men nu är vi mitt inne i en utveckling där det här ställs på huvudet. I själva verket är våra arvsanlag, som alltså byggs upp av DNA-molekylen helt beroende av input utifrån för att gener ska slås på och av vid rätt tillfällen, och där har RNA visat spela omvänd roll som informationsbärare, och tala om för genen att den ska slås på, inte bara transportera ut informationen från arvsanlagen.”

LYSSNA PÅ DETTA INSLAG 6 MINUTER (LÄNK)

Det vi stoppar i oss styr vilken riktning evolutionen tar - betänk det när ni pendlar på morgonen

Jag visste redan det här, men nu är det vetenskapligt bevisat: vad vi stoppar i oss styr vilken riktning evolutionen tar - betänk det när ni pendlar på morgonen!

Som ni hör i radioinslaget kan födointaget påverka vilken riktning evolutionen tar – det gäller alltså att tänka på vad man stoppar i sig, jag har länge sagt att det inte är nyttigt att konsumera för många nyhetsartiklar och genustexter på daglig basis utan att kompensera detta med att avgifta sig regelbundet på min blogg, och nu är det alltså vetenskapligt bevisat att intaget kan påverka hur era gener tar sig uttryck (läs om epigenetik  – mer här i Forskning och Framsteg  och här i Illustrerad vetenskap: Dolda krafter styr generna): ”Vi är vana vid att tänka på vår genetiska kod som det som avgör vårt biologiska öde. Genkoden är dock inte ensam om att bestämma vilka egenskaper vi har och ger vidare till våra ättlingar. Viktiga mekanismer utanför genomet slår på och av generna. Så kallade epigenetiska modifikationer betyder bland annat att egenskaper som växter eller djur förvärvar, till exempel genom kosten, kan gå i arv till kommande generationer.” (hela pdf:en kan hämtas genom att man registrerar ett konto gratis). Samtidigt som forskningen går framåt håller svensk skola på att föra in en ”ny tes bortom Darwin”  tack vare en svensk dokumentärfilmare som rest runt, pratat med folk och gjort sin egen tolkning av sakernas tillstånd (läs om filmen ”Jordens snällaste apa” i forskning.se-artikeln ”Filmen betonar människans godhet”).  Jag kritiserade ju slutsatsen att vi aldrig haft någon konkurrens eller kamp om överlevnad (!) i Axess och fick tackmail från flera zoologer som läst min artikel. Det är alltså inte bara jag som tycker att galenskapen trängt sig på lite väl mycket. Man kan tycka att gränsen går vid propaganda i utbildningsväsendet, men det verkar faktiskt inte finnas någon gräns. Hur det går till när en civilisation går under kan man läsa om i Why Civilizations Self-Destruct – eller Civilisationernas självmord (145 kr Bokus).

Jag undrar om man kan slå på och av sitt kön genom att äta en varierad kost? Jag tänker på det här med att RFSU ju för ett tag sedan talade om manlighet som en folksjukdom, minns ni det? Kanske finns det något kosttillskott som hjälper? Jag rekommenderar alla mina manliga läsare att sjukskriva sig för sin manlighet och låta systemet braka samman, på så sätt låter vi Genusväldet leda till sin egen undergång. Det kommer ju att göra det ändå, men varför inte snabba på processen? Jag försöker bara ge lite goda råd här i egenskap av samhällskatalysator  som jag ju sagt förut: ”En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera. På detta sätt accelererar en katalysator reaktionen så att den kan utföras vid lägre temperatur och tryck.”

En känd genusprofessor har visat att öpnna gränser kan utlösa en kedjereaktion

En känd genusprofessor befarar att öppna gränser kan utlösa en patriarkal kedjereaktion

Frågan är om en reaktionär återgång till tiden före Genusväldets intåg är en termodynamiskt tillåten reaktion. Enligt termodynamikens andra huvudsats kan ju inte entropin (måttet på oordning) minska i ett slutet system. Men Sverige är ju inte ett slutet system, det inser man genom att ställa sig vid randen som i matematisk mening är sluten, men inte i politisk. Tur att jag har koll på både politik och vetenskap så att jag kan jobba så här tvärvetenskapligt – då går det att öppna en alternativ reaktionsväg, och lägre aktiveringsenergi låter bra med tanke på att vi behöver uppnå en kritisk massa av aktivister samtidigt som det är ett politiskt faktum alla inte har energi till både jobb, familjeliv och att bekämpa vansinnet, ska räkna på hur jag ska katalysera reaktionen så att ni kan dega i soffan medan allt faller ihop. Men det får inte gå så långt att jag måste rekrytera ur genusmaffian. Även om den rikskända genusprofessorn Eva Lundgren skrivit på Newsmill i Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet att ett icke-slutet system kan leda till en minskning av genusentropin genom att nytt patriarkalt stoff som förs in i systemet leder till en kedjereaktion där alla slumrande svenska patriarker vaknar till liv – det måste vi vara vaksamma på – så vill jag inte stöja mig på genusforskning. Men det är fascinerande att genusvetarna är både pedagoger, biologer, kemister, fysiker och allvetare. Undrar varför ingen fått Nobelpriset än? Och på tal om det, jag har inte hunnit se detta årets tal av Nobelpristagarna, men tills jag gjort det så kan jag rekommendera förra årets fysikpristagare, Andre Geim, som tar upp det här med PK-giftet, inför Kungen och allt (5 minuter):

Jag hade mycket mycket mer att ta upp, som vanligt, men jag känner att platsen börjar ta slut, alternativt ert tålamod. Får ta allt det andra jag hade att säga i nästa inlägg då :-). Får jag bara signera den? Liksom en genusvetare, som alltid givetvis även är ”utvecklingskonsult”, ”pedagog”, ”kognitiv handledare” och ”sociolog” på en och samma gång, minst, så har även jag en massa andra titlar, som jag inte brukar skryta om men som alla vet att jag fått mig tilldelade av folket genom hårt och hängivet arbete. Exempelvis är jag utöver fil dr i matematik även mamma, matte-pilot, bloggare, pedagog, samhällsdebattör, genuskritiker, amatörastronom, språkvetare (fil kand i slaviska språk), fanbärare för Folkvett, förändringskonsult, whistleblower, allvetare, ägare av verklighetensfolk.org och framtida statsminister. Dessutom är jag givetvis PR-konsult, bloggstrateg, kommunikatör och provokatör. Men också psykolog, sociolog och psykiater, eftersom jag visste hur jag skulle utforma bloggen för att få den uppmärksammad och läst av vår kuvade befolkning.

En annan titel, som är lite inofficiell, men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV  och radio  vilket gör mig till radiopratare och TV-profil (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag  hållt låda i riksdagen. Om man läser mina krönikor i Axess  inser man att jag även är krönikör. Men om man dessutom synar innehållet inser man snabbt att jag även är värdegrundanalytiker, genetiker, utbildningsexpert, ledande evolutionsforskare och zoolog (flera professorer i zoologi mailade och tackade tex  för krönikan Vantolkning av altruism), hjärncoach och dessutom integrationsexpert – som matematiker vet jag, till skillnad från politikerna, att man man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte.  Detta säger jag inte bara för att jag är en insnöad mattenörd, utan för att begreppen även har sin motsvarighet utanför matematiken, att exempelvis partialintegrera upprepade gånger skulle kunna vara en väg framåt, och ett variabelbyte kan tolkas som att ersätta vissa politiker osv. Allt bygger på matematik, och att jag insett detta gör mig även till en framstående filosof. Jag har fler titlar men detta var ett axplock.

OBS! Lyssna på Nordegren i P1 – Genusvetenskaps ifrågasätts  och följ gärna Aktivarum-bloggens intressanta alster och Pelle Billing med ständigt aktuella debatter , nu senast om en ledarartikel på Corren om genusvetenskap som ideologi  och Matte Matik som skriver om både genus och annat relevant. Och så Genusnytt givetvis – med alla senaste nyheter på genusfronten! Annat intressant: Fp vill införa euron mot folkets vilja (reaktion på den här, Merkozy behövde Cameron som syndabock, Därför skyr LO nobelpristagaren, Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas, Nya moderaterna kan bana väg för vänsterpopulister 2014.

Annons

%d bloggare gillar detta: