Feministiska teorier sågas av statsvetare

Örebro Universitet

Örebro Universitet

Enligt en doktorsavhandling i statsvetenskap avlagd nu i dagarna vid Örebro Universitet råder stora brister inom feministiska samhällsteorier. De är ”ohållbara, alltför outvecklade och bär på olösliga internteoretiska problem.” Forskaren i statsvetenskap Helen Lindberg som står bakom avhandlingen menar att det inte är fruktbart att använda teorierna om man vill bedriva samhällsvetenskaplig forskning om könsrelationer eftersom de vilar på starka ideologiska grundvalar och uppvisar bristande intern hållbarhet. ”Vissa är klart utopiska och andra är oklara och outvecklade”, säger Helen Lindberg. Som ung var hon dock själv fascinerad av den marxistiskt orienterade radikalfeminismen, men fann den otillräcklig när det gällde att hantera olika kvinnors erfarenheter

Helen Lindberg pekar på att det finns en parallell mellan marxism och feminism vad gäller deras utveckling som vetenskapliga och ideologiska projekt där båda hela tiden har haft en nära relation till befrielseorienterad politisk praktik (!) Ja, vi minns ju alla med sentimental glädje hur ”befriade” östeuropéerna blev under kommunistisk flagg. Det var inte ens ett proletariatets diktatur, det var snarare en korrumperad soppa av partifunktionärer med samma kontrollbehov över medborgarna som dagens ”befrielsefeminister”!

Genusvetarna breder ut sig över hela Campus med sitt förgiftade teoribygge

Genusvetarna breder ut sig över hela Campus med sitt förgiftade teoribygge

Det är ju det jag hela tiden sagt – genusvetarna kommer likt främmande verklighetsfrånvända kolonisatörer och breder ut sin feta queerfeministiska picknik-filt över hela Campus så att jag inte ser vad jag själv tänker pga alla feminsitiska dimridåer de lagt ut för att vi ska gå rakt in i den kulturmarxistiska fällan. Jag försöker undervisa, men fysikens lagar bryter ihop i den singulära punkt som utgör centrum i det massiva svarta hål genusvetarna skapat genom den extrema densiteten i form av forskningsartiklar, hjärntvätt, statliga anslag och påträngande personligheter som klyvs i samma takt som Oppenheimer klyvde atomkärnor under andra världskriget. Det tredje världskriget pågår för övrigt redan – det är bara det att ingen kommit på att man kanske borde mobilisera den tröga massan (inte att förväxla med den tunga massan), och här använder jag mig av samma definition av trög massa som fysikerna, dvs i vilken grad ett objekt utövar ett rörelsemotstånd med avseende på en yttre påverkande kraft, och den påverkande kraften är givetvis det politiskt korrekta genusvansinnet, som nu alltså fått sig en törn från Örebro! 🙂

Genusmaskineriet - en kamp mot Moder Jord

Genusmaskineriet - en kamp mot verkligheten

Den tröga massan måste snarast mobiliseras i ett samhälle som självdestruerar snabbare än vad läkarna skriver ut personlighets-förändrande preparat och i samma takt som genusvetarna häver ur sig ”forskningsresultat” som tvångsmässigt massimplementeras i mina ovetande landsmäns huvuden, något som dock inte sker lika snabbt som jag tänker, vilket kommer att bli vår räddning – eller åtminstone min. 😉

Avhandlingen undersöker och prövar den interna hållbarheten i fyra allomfattande tydligt normativa feministiska samhällsteorier som var och en gör anspråk på att kunna besvara frågan hur vi ska kunna förstå och förklara könsojämlikhet och ”skeva maktrelationer mellan kön”.  Teorierna är Anna G. Jónasdóttirs teori om kärlekskraft, Catharine M. MackInnons radikalfeminism, Luce Irigarays gynocentriska särartsfeminism och Judith Butlers queerfeminism. Jag citerar ur sammanfattningen:

”Avhandlingen visar att dessa fyra olika feministiska samhällsteorier var och en på sitt sätt visar sig otillräckliga som hjälpverktyg i samhällsvetenskaplig forskning eftersom de vilar på starka ideologiska grundvalar och uppvisar bristande intern hållbarhet. Även om de kan tyckas som olika så uppvisar de gemensamt två samhällsteoretiska svagheter där den ena följer logiskt av den andra. Först och främst utgår samtliga från strukturalistiska och därmed tämligen deterministiska antaganden om relationen mellan individ och samhälle som lämnar lite utrymme åt individen som tänkande och handlande aktör och det ges därmed också små möjligheter till utveckling och förändring av samhället. Därmed uppvisar de också en teoretisk och empirisk okänslighet inför samhällets komplexa multidimensionalitet och stora varians på individnivå.”

Det feministiska korthuset har rasat!

Det feministiska korthuset har rasat!

Just det, den komplexa multidimensionaliteten måste man beakta, liksom jag själv gjorde i min egen samhällsanalys nyligen.  Just det ja, jag skulle ju förfina den teorin, ska genast börja jobba på det! 🙂 Och under tiden är mitt råd till er andra: spill ingen energi! Minns termodynamikens andra huvudsats – man kan inte samla upp spillenergin och utnyttja den för nyttigt arbete utan att råka ut för ytterligare en minst lika stor värmeförlust i själva uppsamlandet. Alltså: vi har inte tid att skapa ett parallellt genusfritt samhälle i det befintliga samhället, utan vi måste bekämpa vansinnet med en av statsapparaten sanktionerad genussanering av alla statliga förvaltningar, indoktrineringsanstalter (eller, förlåt, jag menar utbildningsväsendet) och hela det offentliga femdimensionella rummet, som alltså inom sig rymmer alla de fem kön som genusvetarna konstruerat – där kan man förresten tala om social konstruktion – HELA GENUSVANSINNET ÄR EN SOCIAL KONSTRUKTION!!!

Och nu kommer vi till dagens kloka ord – ett svenskt ordspråk: ”Mången går annans bud och uträttar eget ärende.” Och nu när vi ändå talar gensuvansinne, här kommer gårdagens kloka ord : ”Varje grov lögn behöver en väl utarbetad detalj för att passera.” (Prosper Merimée). Detta senare borde jag som sagt upplyst er om redan igår, men bättre sent än aldrig! 🙂

62 Responses to Feministiska teorier sågas av statsvetare

 1. Paddan skriver:

  Hej Tanja!

  Först och främst, jag hittade din blogg för ett par dagar sedan och jag måste berömma dig för din intelligens och ditt mod. Klart läsvärd blogg!

  För det andra är jag student och lite grand inne i de akademiska cirklarna. Det häftiga med det du sa ”Det är ju det jag hela tiden sagt – genusvetarna kommer likt främmande verklighetsfrånvända kolonisatörer och breder ut sin feta queerfeministiska picknik-filt över hela Campus så att jag inte ser vad jag själv tänker pga alla feminsitiska dimridåer de lagt ut för att vi ska gå rakt in i den kulturmarxistiska fällan.” och det Lindberg säger att teorierna är “ohållbara, alltför outvecklade och bär på olösliga internteoretiska problem.” är att det börjar bli mer och mer uppmärksammat. Om än långsamt…

  Själv känner jag att jag har stångat huvudet blodigt för att påpeka att teorierna är ohållbara och fyllda av dolda värderingar (ideologier). Hela dilemmat med, vad värderar vi högt/lågt, vem värderar det, varför, och hur värderas det, är centralt till diskussionen. Men det diskuteras sällan. Alla gånger jag försökt lyfta det till diskussion på högskolan så blir det stopp och sen hänvisas det till andra postmoderna teorier. Cirkelresonemanget fortsätter.

  Anyways, visst känns det befriande när fler börjar upptäcka sprickorna i fasaden. Kanske vi snart kan ha en äkta jämställdhetsdebatt, där intelligenta och medkännande män och kvinnor är lika delaktiga och där vi räddar det som är bra med feminismen men rensar ut det som är potentiellt skadligt/dåligt!

  Keep up the good work Tanja!
  Kram

 2. Lars L skriver:

  Tanja!
  Då och då måste jag bara kommentera dina obetalbara analyser av omvärlden – de är så bra och tagna på kornet. Världen skulle sannolikt må mycket bättre om ännu fler läste dina tankar och tog dem till sina hjärtan. Sann humor med ett allvarligt budskap är en fin konstutövning!
  Lars L

 3. tanjabergkvist skriver:

  Paddan – tack för dina värmande ord! 🙂 Vad är det du studerar (om det inte är hemligt)? Själv är jag glad att mina studieår med föreläsningar i fysik och matematik inte möjliggjorde idiotiska debatter eftersom ämnena är av annan karaktär än samhällsvetenskapen. Det betydde att jag kunde komma överens med exempelvis vänsterextremister så länge vi diskuterade matematik/fysik.

  Och på den tiden var jag för övrigt i princip bara fanatiskt intresserad av matematik och teoretisk fysik vilket gav mig sinnesfrid, något som är den totalt motsatta effekten till det som händer när jag idag öppnar godtycklig dagstidning. Måste genast sluta med det….

  Dock är, vilket är tragiken i det här landet, flertalet vänsterextremister tyvärr intresserade av just samhällsvetenskap och inte matematik. Miljön på vissa institutioner, precis som du beskriver det, är enligt många så inskränkt att de börjar läsa andra ämnen istället. Kvar är knäppgökarna och så är karusellen igång och institutionerna reproducerar sina osunda strukturer, för att uttrycka mig som en samhällsvetare (eller genusvetare kanske), medan alla vettiga människor flyr fältet illa kvickt. Hoppas du stannar kvar och står på dig och med förnuftet konkurrerar ut dina meningsmotstånade! 😉

  Givetvis bygger deras ställningstaganden på deras värderingar, men trots att det ofta inte existerar någon absolut sanning enligt dem, så är intressant nog just deras värderingar de ”rätta”, det enda sanna – allt annat kan diskuteras. Men då som sagt bara inom ramen för det mentala fängelse de satt upp för övriga deltagare i debatten! Detta kan lyckligtvis aldrig hända i matematiken! 🙂

  Apropå postmodernism och dess kritiker, se Axess kulturblogg: http://www.axess.se/blog/Default.aspx

 4. tanjabergkvist skriver:

  Lars L, tack! ”Konstutövning” – jag visste inte att det var det jag ägnade mig åt, men om du säger det så! 😉

 5. Anders B Westin skriver:

  Tanja
  Betänk att sociala konstruktioner finns av alla möjliga varianter.
  Religioner, ideologier,reklam,grupprocesser, partipolitik oavsett höger och vänster bygger i hög grad på utopiska konstruktioner som inte tar hänsyn till ”processens” komplexa mångvariabelkaraktär.

  Jag ser verkligheten genom ett filter likt ett gigantisk analogisystem.

  Problemet är att det ännu inte skapats en reglercentral med givare som har en chans att ”styra skiten”. Pendlingseffekterna mellan givarmodulerna är ännu en icke löst fråga.

  Hur nu detta skulle gå till med tanke på att reglercentralen med två givare till min värmepump inte ens klarar av att hantera värmekapaciviteten på min gamla tegelvilla från 1962.

  Jag tänker nu främst på den senaste bank/finanskrisen och det senaste grandiosa överslaget i reglercentralen.

 6. Paddan skriver:

  Hehe, nej Tanja det är inte hemligt. Jag studerar till lärare (högstadie/gymnasie) i ämnena religion och historia.

  Jag har länge haft en stark fascination för postmoderna teorier (Marx etc.) och jag har kallat mig feminist. Så vet du varifrån jag kommer, för fem år sedan hade jag nog debatterat emot dig. 😉 Efter att ha kommit till insikt om precis det du säger om att det inte existerar någon absolut sanning, men då är det ett absolut uttalande, så började jag studera allt som INTE hade med samhällskunskap att göra. Om allt har sin egen diskurs och styrs av den (allt är inbakat i diskurser enligt mig, men det styr inte på det sätt de flesta postmodernister verkar tro) så undrar man ju vilken diskurs Focault eller Derrida står i där de kan göra absoluta uttalanden om alla diskurser. Världsbilden blir pannkaka, om man följer de logiska konsekvenserna till sitt slut, det insåg jag tack och lov till slut.

  Postmoderna teorier är dock inte bara skit (poststrukturalismen t.ex.) utan de säger ändå något om hur vi ingår i meningssammanhang, hur orden har makt över oss etc. Men det är arrogant, och egentligen en väldig egotripp, att anlägga det på allting och sen säga ”aha, titta! En maktstruktur… alltså är biologi/fysik bara skitsnack”. Jag må vara skeptisk till ”objektiv eller absolut sanning” men en provosorisk eller sannolik sanning är mycket bättre än en fullständig relativism, som oundvikligen leder till nihilism…

  Sannolikt stannar jag kvar i min bana. Men det är jobbigt att älska historia och religion men samtidigt behöva läsa t.ex. massa biologi för att ha ett större perspektiv och kunna nyansera diskussionerna. 😀

  Passa på och njut av solen!

 7. Karl skriver:

  Bara att hålla med. Jag har själv klagat på dom sakerna sen jag först kom i kontakt med tramset.

  Jag tycker det verkar gå framåt på universiteten ibland studenterna, även i mjukare ämnen. Senaste gångerna jag tagit upp problemen med genus”vetenskapen” har ingen sagt emot och dom flesta hållit med.

 8. tanjabergkvist skriver:

  Anders – rolig analogi! 🙂 Civilingenjör? Jo, mycket mänsklig aktivitet är som du säger sociala konstruktioner, men dessa konstruktioner är en spegling av vår tankeverksamhet, våt intuition, vårt DNA. Det var en intressant artikel i Illusterad Vetenskap för några år sedan som jag tror jag nämnt i ett inlägg om hur man genom att tilldela de fyra nukleotiderna A,C,T,G olika toner spelat upp olika växters hela DNA-spiraler och att musiken var häpnadsväckande lik den klassiska musik som människan komponerar!!

 9. tanjabergkvist skriver:

  Paddan, vad bra att du ska bli lärare (jag undervisade just blivande lärare, fast i matematik så klart, som doktorand)! Jag tror på absoluta sanningar när det gäller vissa saker (fattas bara annat då jag är matematiker) men jag har inte grubblat så mycket över ontologi – har inte haft tid att sätta mig in i dina poststrukturalistiska förehavanden. Slog upp det på wiki, hmm… ”Poststrukturalismen uppstod delvis som en kritik av strukturalismen men på strukturalistiska grunder.” Jag måste sätta mig in i detta! 🙂

  Karl
  – glädjande att höra, måste vara min blogg som gjort avtryck! 😉

 10. Anders B Westin skriver:

  Ja jag håller på med akustik, signaler och vibrationer och sådant. Mycket elektro-mekaniska-akustiska analogischeman i denna värld. Förståelsen av överföringsfunktioner i signalsystem vore faktiskt något väldigt nyttigt för samhällsvetenskapen. Åtminstone själva grundprincipen så att man förstår den kausla ordningen och inte ständigt försöker köra tiden baklänges. Många ideologier bygger liksom på att man inte bryr sig om överföringsfunktioner och de restprodukter och biprodukter som alltid skapas.

  Jag får ofta mental panik när dom håller på. Inne i min hjärna går tankebanorna: Varför ser dom inte biprodukterna ?????? Hallå Biprodukterna ! Glöm inte biprodukterna.!

 11. Paddan skriver:

  Ja du Tanja.. du får nog börja med att förstå strukturalismen. Ferdinand de Saussure är en av de stora namnen. Se ord som symboler och meningsbärande system, se motsatsord som bra och dåligt, och se hur dess innebörd förändras efter vilket kulturellt sammanhang du finner dem i.

  Post-strukturalismen kritiserar, som du påpekar, strukturalismen för att vara alltför naiv. Det finns ingen inbyggt mening i de strukturer eller system, som strukturalismen hävdar.

  Ett exempel på vad teorierna kan göra: Förr trodde man att svarta var en lägre stående ras. Man ”bevisade” detta rent vetenskapligt genom IQ-test. Generellt blev resultaten, mycket riktigt, som vetenskapsmännen trodde = de svarta var mindre intelligenta, eller dummare. Det fanns ett tydligt samband mellan ras/hudfärg/etnicitet och intelligens. En antropolog, Franz Boas om jag minns rätt, kom fram till att andra faktorer också stämde in på den här kopplingen, t.ex. de ekonomiska förutsättningarna och de geografiska platserna. Sen hamnar vi vidare i diskussionen att variationer mellan människor beror på 90-100% av kulturella mekanismer och inte biologiska.

  En poststrukturalistisk kritik här skulle dessutom ifrågasätta hur vi delar upp kultur/biologi. Var börjar den ena och var slutar den andre? Hur vet vi egentligen var de kausala mekanismerna är? Om vi dekonstruerar begreppen ser vi att de innehåller tvetydigheter och motsägelser. Om vi analyserar de i ett historiskt perspektiv ser vi att dess innebörd har skiftat i förhållande till rådande ”paradigm” eller det dåtida vetenskapliga synsättet.

  Does any of this make any sence? 🙂 Det är tufft att argumentera mot en poststrukturalist.

 12. tanjabergkvist skriver:

  Anders, hmmm…jag är också yrkesskadad. 🙂 Som matematiker försöker jag finna logik i genuspolitiken men den saknas, och den förda politiken är inte heller ett motsägelsefritt system. Dina restprodukter/biprodukter svarar väl då mot mina satser/teorem och följdsater/korollarier.

  Kanske dags att börja välja folkvalda efter IQ, men så finns det ju givetvis en medveten tanke (Sahlin m fl) bakom nuvarande strategi, där ”folkligt” kommit att innebära att vara hyfsat okunnig, obildad och illa påläst 😉 Riktigt meriterande, eller hur….

  Hört om hur man tillsätter matematiklärare i de lägre klasserna? Jo, de lärarutbildade som uppger sig vara dåliga i matematikämnet prioriteras framför de mer kunniga eftersom det anses meriterande att själv ha svårt för matematik eftersom man då kan ”sätta sig in i” de omotiverade elevernas situation. Vilken fullständig idioti!!!!

 13. tanjabergkvist skriver:

  Paddan, ja sedan kan man ju välja hur man konstruerar ett IQ-test. Är själv inte så intresserad av sådana tester. Men titta vad jag hittade på wiki: 🙂 http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_and_intelligence

 14. Dogdylan skriver:

  Post-modernistisk feminism är ju jättekul, framför allt om man är litet full =)

  Igår kväll satt jag och några kompisar från mitt lilla studentkollektiv och diskuterade politik, vetenskap och livet över vin och ost. Efter vi hade vandrat in på den andra Bag in Boxen så började det hetta till i diskussionen om vetenskap. =)

  Eftersom jag är den enda samhällsvetenskapsstudenten och de andra i mitt studentkollektiv studerar fysik och diverse olika ingenjörsutbildningar så brukar diskussionerna bli rätt roliga och blir litet av den ”mobbade”. :p

  De argumenterade mot samhällsvetenskapens ”vetenskaplighet” och försökte jag försvara den. Eftersom de är mycket smartare, eller i alla fall logiskare än mig stod jag till en början chanslös. Men då kom jag att tänka på vad jag hade lärt mig på genuskursen och tänkte att det kunde användas för att ge mattenördarna en knäpp på näsan.

  Jag sa att naturvetenskaplig forskning ger uttryck för en ”rasistisk” och ”sexistisk” hegemoni. Vidare sa jag att tyngdlagen är en social konstruktion och om bara den vita, maskulina västerländska dominansen i akademin försvinner så kommer resultaten bli helt annorlunda så som att tyngdlagen kommer att upphöra. Jag argumenterade således i Luce Irigaray fotspår. Hon säger:

  ”Is e=mc2 a sexed equation? Perhaps it is. Let us make the hypothesis that it is insofar as it privileges the speed of light over other speeds that are vitally necessary to us. What seems to me to indicate the possible sexed nature of the equation is not directly its uses by nuclear weapons, rather it is having privileged what goes the fastest”

  De svarade: Dogdylan, jag tror inte du skall ha mera rödvin ikväll. :p

 15. Anders B Westin skriver:

  Tanya
  Det där sista du skriver om mattelärare är nog inte en medveten strategi. Snarare styrd av jantelagen som blivit social kompis med postmodernistisk relativism.

  Det finns ju en föreställning bland vissa skolor inom pedagogiken att det väsentliga är att lära sig att lära. Inget är en sanning. Således är det bara meningsfullt att lära sig att lära.
  Konsekvensen blir då naturligtvis att det är lika bra att lära sig det som är lätt som att lära sig något svårt eftersom man inte kan ha någon nytta av sådant som är svårare än lätt.

  Eftersom allt är lika riktigt.

  Att sedan vissa kunskaper har ”förmågan” att bygga funktionella strukturer som ger högre välstånd verkar man tydligen lyckats förtränga.

  Ingen får ”bli ledsen” har ett högre fokus än det framtida välståndet.

  JanteLagens destruktiva konsekvens.

  De svaga får lida ännu mer fast med 10-20 års tidfördröjning. (Dvs en sådan där biprodukt som jag åsyftade)

 16. tanjabergkvist skriver:

  Anders, intressanta tankar – jag tror du har helt rätt!

  Dogdylan, välkommen tillbaka till min blogg! Dig har man ju inte sett av här på ett tag! Har du jobbat med att sätta ihop dina och VEB:s tidigare kommentarer till en bok som jag föreslog? 🙂 Ja, Dogdylan, med tanke på det du skriver att du sagt så måste du ha druckit alldeles för mycket!!!

 17. Erik skriver:

  Anders B Westin:

  Jag har pratat med några blivande lärare om det där och enligt dem var det definitivt en medveten politisk strategi. För att återge en diskussion jag hade på en finlandsfärja så handlade åsikten att pedagogik inte skulle syssla med fakta om vilken ”världssyn” man hade. Har man en socialistisk världssyn så skall man inte syssla med fakta var vad han sade.

  Det här var heller inget de hittade på själva det var vad deras lärare på lärarhögskolan undervisade i. De skulle ha en socialistisk världssyn och bra människosyn, därmed skulle de inte förtrycka folk med fakta. Särskilt illa riskerade det ju bli om de skulle undervisa folk från olika kulturer som har olika värderingar. Men undviker man detaljer och flummar så är det ingen risk nån känner sig kränkt av vad som lärs ut, ty inget har ju lärts ut.

  Ingen får bli ledsen-fokuset kom såvitt jag kunnat bedöma inte från jantelagen utan från USA:s ”leftwing-campus”. Christina Hoff Sommers har medförfattat en bok på ämnet ”One Nation Under Therapy: How the Helping Culture Is Eroding Self-Reliance” Det är ju opckså så enkelt att stora delar av feministiska teoribildningen som används i Sverige idag kommer från USA. Jantelagens fokus är inte att ingen får bli ledsen, Jantelagens fokus är ingen får vara ojämlik.

  Dogdylan: Ytterligare ett klockrent inside-inlägg från svenska samhällsvetenskapens meste wallraffare. Vi kanske borde börja kalla dig Deep Throat? 😀 Jag gissar att dina vänner trodde du hade druckit betydligt starkare saker än rödvin för övrigt om du citerade Luce Irigaray, hon blev ju helt sågad av Sokal och Bricmont för sina helt inkorrekta naturvetenskapliga termer.

  ”The fact that male bodies are confronted with exactly the same physical problems as female bodies in attempting to attain the speed of light is swept aside in favour of Irigaray’s argument, which has more in common with Alice in Wonderland than serious reasoning.” Intellectual Impostures

  Tanja: Jag skrev det tidigare fast det kanske inte är alla som märkt det men nu skriver jag inte under Veb utan under det mer allmänna Erik. Orsaken till detta är att det inte går att presentera sig som veb i riktiga världen. Jag tror dock detta märktes på skrivstilen och tajmingen.

 18. Karl skriver:

  Paddan:
  Inom traitteorin har man kommit fram till en ärftlighet omkring 0.5 på olika personlighetsdrag, fast jag tror att den modell dom använder underskattar ärftligheten något. Den tar inte heller hänsyn till epigenetiska effekter. Vad gäller IQ så har man kommit fram till en ärftlighet mellan 0.4-0.8, där den högre siffran verkar vara den som ligger närmast när det gäller vuxna individer. Dvs, biologin påverkar rätt mycket.

  Att svarta presterar sämre i genomsnitt på IQ-tester är faktiskt väl dokumenterat och verkar vara ett erkänt faktum idag. Det man diskuterar är i huvudsak huruvida och i vilken utsträckning det orsakas av genetiska skillnader.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_intelligence

 19. Anders B Westin skriver:

  Erik
  Verkligheten är komplicerad.
  Man kan vara klart vänster och ändå inse att bildning och kunskap är det som bygger välstånd.
  Vänster är för mig snarare en insikt om att ett långsiktigt samhälle måste bygga på att ”alla är med i båten” och att mångas kunskap och krativitet bygger ett högre välstånd än några få personers kunskap.
  Går du tillbaka till 50-70 talets Socialdemokrati stod kunskap och folkbildning i första rummet.

  Det hände något under 70 – talet. Flummig hippikultur gifte sig med vänstern och ur detta föddes den groteska postmodernismen.

  Men den får onekligen hjälp av jante och slapphet och brist på insikt om hur välstånd skapas.

  Det har gått så långt att många inte fattar att det bara är ca 75 år tillbaka i tiden till den stora fattigdomen och svälten.

  Men det svårt att skuldbelägga någon.

  Nu gäller det att få folk att fatta.

  Snart har talibanerna tagit över Pakistan!

  Det finns inga gränser för människans sociala konstruktioner.

 20. Kristian Grönqvist skriver:

  Där kunskapen slutar, tar vidskepelsen vid…

 21. Erik skriver:

  Anders B Westin:

  ”Erik Verkligheten är komplicerad. Man kan vara klart vänster och ändå inse att bildning och kunskap är det som bygger välstånd.”

  Bildning och kunskap är inte det som bygger välstånd. Agerande på basis av bildning och kunskap (dvs effektivitet) är vad som bygger välstånd. Bildning och teoribildning i sig utan laborationer som testar kunskapen bygger flum.

  ”Vänster är för mig snarare en insikt om att ett långsiktigt samhälle måste bygga på att “alla är med i båten” och att mångas kunskap och krativitet bygger ett högre välstånd än några få personers kunskap.”

  Välstånd kan överhuvudtaget som jag ser det inte byggas på basis av varenda människa helt enkelt för att vissa ideer funkar bättre än andra och personerna som har dåliga ideer om de får vara med i matchen gör utveckling omöjlig (Det krävs mer för att bygga ett hus än att rasera det så låt 50 bygga och 50 rasera så slutar du med ingenting).

  Ta exempelvis vänsterakademin. Vad har den sysslat med senaste tiden? Jo Självkritik, depression och nihilism. Wow, verkligen produktivt, sån tur vi betalar professorer för att att beskriva oss på ett sätt som skulle kallas rasism om det var NÅN annan grupp i världen som beskrevs.

  ”Går du tillbaka till 50-70 talets Socialdemokrati stod kunskap och folkbildning i första rummet.”

  Det där är faktiskt rena struntet. jag läser för tillfället om den tidens humaniora. Och bildning på den tiden var att koppla flummerier och politik till marxism och få applåder. Den tidens intellektuella reste glatt till länder som Kambodja och Sovjet och alla deras titlar och kompetens var intet värd i riktiga världen. Författare, poeter, forskare och journalister de blev alla duperade och grundlurade av massmördare med fin retorik

  Och i kampen mellan liberal demokrati och nationalistisk diktatur stod de västintellektuella bildade personerna i nio gånger av tio möjliga på diktaturers sida.

  ”Det hände något under 70 – talet. Flummig hippikultur gifte sig med vänstern och ur detta föddes den groteska postmodernismen.”

  Postmodernismen är bara en av alla postmarxistiska flummerier som blev resultatet när de stackarna insåg att Sovjet var ett tortyr och militärläger, Kambodja en massgrav och Kuba ett fängelse. Att bli postmodernister var deras enda räddning från komplett hjärnsläpp. Vad skulle de göra när allt de trott och drömt om visade sig vara taggtråd och massgravar? Räddningen blev enkel, förkasta verkligheten och kalla dig feminist. Då hade du din godhetststämpel intakt. Fast få av dem klarade av förändringen utan ärr. De flesta blev hatiska nihilister som skiter i allt och lever av kritik och diskussion av veraklighetsförträngande teorier som exempelvis postkolonialism. (Anser den vita mannen bär ansvaret för slaveri när vita mannen är den enda som förbjöd slaveri)

  Jag har ett filmtips till dig. Baader Meinhof Komplex. Det är en utmärkt visualisering av vad postmodernism handlar om.

  ”Men den får onekligen hjälp av jante och slapphet och brist på insikt om hur välstånd skapas.”

  Jante är mycket äldre än postmodernism och hade inte den effekten på vårt samhälle mer än att enbart uppfostras av kvinnor skapade mesiga osäkra krakar till män i Italien och Grekland, det finns ingen kausalitet. Jag var liksom med på den tiden och det var skolorna som skapade detta, inte frånvaron av pappor utan tron på att staten inte instruerade lärare att ljuga för att skapa ”förändring” när det var exakt vad de gjorde. Anita Gradin tillsatte arbetsgruppen för mansrollen (dvs MOT mansrollen) och män som Jalmert började göra karriär på manlighetsdekonstruktion

  (dekonstruktion är en annan av de destruktiva postmarxistiska teorierna) med resultatet att skolorna försökte skapa beteendeförändring genom att ljuga ljuga och ljuga om och om igen. Jag minns såväl alla experter som skulle berätta hur vi trodde saker var och hur saker EGENTLIGEN var. Det vara bara det att vad vi trodde visade sig stämma och experterna visade sig vara sagoberättare.

  ”Det har gått så långt att många inte fattar att det bara är ca 75 år tillbaka i tiden till den stora fattigdomen och svälten.”

  Det har gått så långt att man klagar över att kvinnor inte fick rösta för 100 år sedan när det borde vara allmän kunskap att män inte fick det heller.

  ”Men det svårt att skuldbelägga någon. Nu gäller det att få folk att fatta. Snart har talibanerna tagit över Pakistan!”

  Skall inte Obama skicka trupper till Afganistan? De är väl grannar med varandra?

  ”Det finns inga gränser för människans sociala konstruktioner.”

  Jodå, vett och sans kallas gränsen. Vissa har bara mer än det än andra. Jag läser just nu två stycken böcker, bägge skrivna av fd radikala tokar som insåg de sysslade med dårskap på den tiden. Bägge konstaterar problemet är enkelt. Många många fler än dem gjorde aldrig avbön utan blev desillusionerade människor vars idag enda mål är att skada den grupp de anser bär ansvaret för deras personliga problem.

 22. Anders B Westin skriver:

  Erik
  Man kan naturligtvis plocka sanningar ur historien så att den passar ens egen beskrivning. Det ena utesluter inte det andra.
  Det fanns inom breda kretsar ett folkbildande ideal. Samtidigt så fanns vänster utopister och radikala personer som fullständigt befriade från vett och sans.

  Det är alltid utopisterna och de mest radikala som gör avtryck i efterföljden.

  Jag har tydliga minnen av det som jag försöker beskriva. Det fanns exakt samtidigt som det utopiska vänsterflummet som du försöker beskriva.

  Det var en kökkenmödding då precis som nu.

 23. Oberoende Institutet för Verkligt Objektiva, Opartiska och Dessutom Jävligt Vetenskapliga Samhällsstudier skriver:

  Håller naturligtvis med Paddans inlägg längst upp, men det räcker inte bara med intelligens och mod. Beundrar ännu mer din energi. Varifrån få kraft och tid att bekämpa vansinnet som bara väller fram ? Men du är förstås både snabb i tanken och i fingrarna.

  Erik,

  Suveränt inlägg ovan 1:45, men jag tror tyvärr att du är för naiv (sic! 🙂 ) om du tror att vänstern i något slags förtvivlan uppfann postmodernismen. Nej, vi tror helt enkelt att man insåg att den var mycket effektivare än röda flaggor och kampsånger, för att inte tala om mord på företagsledare, som RAF ägnade sig åt. I stället för att alienera sig själva från (”den borgerliga”) verkligheten beslutade man sig för att i små steg ersätta den allmänna bilden av verkligheten med – inte sin egen – utan en som passade deras syften som fr.a. handlade om att riva ner det ”bestående”, samhället. Vänsternätverken har alltsedan 60-talet infiltrerat medier och samhällsvetenskapliga ”forsknings”-institutioner och kan därmed enkelt samverka för att föra ut skenbart objektiva ”rön” vars främsta syfte har varit att svärta ner den traditionella uppfattningen av vår egen kultur på alla tänkbara områden. Om det sedan innebar att ”den tröga massan” alienerades från alltihop, så mycket bättre ! När ingen känner tillhörighet till samhället upphör det ju automatiskt att existera, varpå de revolutionära cellerna promenerar fram och proklamerar proletariatets diktatur.

  Vänstern är mycket, mycket närmare segern idag än man någonsin var på 70-talet. Varför ? Helt enkelt för att knappt någon har orkat göra motstånd. Vänstern har sett till att de själva kan utöva sina nidingsdåd på betald arbetstid, medan vi andra stackare först måste tjäna vårt uppehälle.

  Mussolini, en annan socialist som tog det korta steget över till fascismen, levde liksom sina sentida efterföljare inom vänstern efter maximen att om du ljuger och vill bli trodd, se då till att dra till med en tillräckligt stor lögn. Och då menade han RIKTIGT STOR. Ungefär motsatsen till sanningen typ:

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/lyssna-till-forortens-rost-1.853052

 24. Info skriver:

  SVERIGES RADIOS VINKLING

  Idag har Sveriges radio upptagits av en internationell rapport om att antalet våldtäkter i Sverige överträffar alla andras i hela världen. T.o.m. i Sydafrika. Det är så mångfaldigat, att rapporten särsläppts i Sverige, innan den kungörs i morgon i övriga världen.

  Inte bara dubbelt så stor utan mångdubbelt så stor som i övriga Europa.

  Konstigt nog så avfärdar rapporten den utländske experten, den polske, judiske, sverigeföraktande Jerzys stående förklaring med ”ökad anmälningsbenägenhet” och ”oskyldiga pojkstreck”. Och att Sverige som nation bara är en barbar (Reinfeldt).

  Vad är då Sveriges radios förklaring? Jo, att svenska kvinnor alltför ofta helfulla går i säng med okända män, och när de sedan vaknar upp mitt i natten, så misstänker de, att mannen intill har gjort något, som JÄMO kan rendera dem minst 100.000:- skattefritt. Samt kultstatus i Sveriges radio. Gått i säng med SVENSKA män. Givetvis alltid SVENSKA män.

 25. Info skriver:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Solsangaren_delsida.htm

  SVERIGES RADIOS VINKLING

  Idag har Sveriges radio upptagits av en internationell rapport om att antalet våldtäkter i Sverige överträffar alla andras i hela världen. T.o.m. i Sydafrika. Det är så mångfaldigat, att rapporten särsläppts i Sverige, innan den kungörs i morgon i övriga världen.

  Inte bara dubbelt så stor utan mångdubbelt så stor som i övriga Europa.

  Konstigt nog så avfärdar rapporten den utländske experten, den polske, judiske, sverigeföraktande Jerzys stående förklaring med ”ökad anmälningsbenägenhet” och ”oskyldiga pojkstreck”. Och att Sverige som nation bara är en barbar (Reinfeldt).

  Vad är då Sveriges radios förklaring? Jo, att svenska kvinnor alltför ofta helfulla går i säng med okända män, och när de sedan vaknar upp mitt i natten, så misstänker de, att mannen intill har gjort något, som JÄMO kan rendera dem minst 100.000:- skattefritt. Samt kultstatus i Sveriges radio. Gått i säng med SVENSKA män. Givetvis alltid SVENSKA män.

  Slutsats: Svenska kvinnor är barbariskt kuvade och fullkomligt utan eget själsliv och måste därför gottgöras för all förnedring som könsmaktordningen ständigt utsätter dem för. Samt för allt ont som svenskar från Pakistan, Afghanistan och Burma utsätter dem för.

  Lösningen ter sig enkel.

 26. OIVOODJVS skriver:

  VAD har det med saken att göra att Sarnecki ev. skulle vara av judisk börd ? Han är nog fr.a. vänster, säkert inte av den riktigt hårda kärnan men han bidrar förstås mer än många andra till nihilismen och misstron mot samhällsvetare genom sin tydligen fria tillgång till medierna och sitt ständigt upprepade mantra om ökad anmälningsbenägenhet.

  Klart är att genusbedragarna och deras mer naiva medlöpare har ett tungt ansvar för många unga svenskors lidande genom att inte utkräva politiskt ansvar för att ingenting görs för att stoppa våldtäktskampanjerna. Hur kan man utge sig för att arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter och samtidigt förbigå våldtäktsepidemin med tystnad ?

 27. Erik skriver:

  Oberoende Institutet för Verkligt Objektiva, Opartiska och Dessutom Jävligt Vetenskapliga Samhällsstudier:

  Jag påstår inte att marxisterna uppfann postmodernism, tvärtom fanns redan postmodernism, främst inom konsten där den inspirerade till dagens löjliga kulturradikala kulturkritiska klimat (allt folk gillar är dåligt, trista skitfilmer är mästerverk). Marxisterna flydde hals över huvud till postmodernismen när Sovjet och Kina föll samman och allt de hade var kritik mot väst men inget idealsamhälle att ersätta väst med längre. Först försökte de med postkolonialismen och utnämnde tredje världen till det nya ”paradiset”. Sedan skapades deras kris när allt gick tvärtom. Deras teori sade att imperialistisk kapitalism skulle sänka tigerekonomierna Sydkorea och Taiwan och länder som Nordkorea och Kambodjs skulle bli världens räddning. Du kan inte ens föreställa dig hur högt de önskade Sydkorea en ekonomisk katastrof som åtminstone bekräftade deras teori minsann hade rätt. Exakt det motsatta hände och de retirerade hals över huvud från de ekonomiska teorierna in i dagens kulturella teorier. Som i grunden betyder samma sak, onda väst förstör, skillnaden är att nu kan de fortsätta hävda väst förstör även om svälten försvinner och även om 90% av invånarna har det bättre.

  För nu är det inte ekonomisk imperialism deras teorier handlar om utan kulturell imperialism. Hur bra invånarna i landet får är sålunda irrelevant, fattiga och under svält hade de ändå bättre än under onda onda utsugarväst.

 28. Paddan skriver:

  Karl:
  Mmm, biologin är viktig, naturligtvis. Jag är av den åsikten dock att det är mycket svårt att avgöra vart gränsen går, mellan arv och miljö. Det finns inga vattentäta skott utan det är en komplicerad mix av båda. Vissa saker i vår biologi verkar väldigt föränderliga och påverkas starkt av uppväxt/miljö, medan andra är mer statiska. Bara vi inte stirrar oss blinda på det ena eller det andra. Som jag pekade på tidigare, vi gör abstraktioner, vi definierar och avgränsar, tolkar och sätter upp hypoteser, men vad är det som gör oss till människor? Sen är det självklart intressant att diskutera vart gränserna går. Att som poststrukturalist säga att det inte finns statiska/absoluta sanningar om människan och biologin, är ju lite väl extremt. Om allt är sociala konstruktioner så hoppar vi ut från fönstret.. kroppen borde klara det. :-p

  ”Att svarta presterar sämre i genomsnitt på IQ-tester är faktiskt väl dokumenterat och verkar vara ett erkänt faktum idag. Det man diskuterar är i huvudsak huruvida och i vilken utsträckning det orsakas av genetiska skillnader.”

  Agreed. Jag skulle gissa på att miljön är överväldigande stor som påverkansfaktor här. Men å andra sidan. Om man skulle upptäcka att vissa folkgrupper, på gruppnivå och inte individnivå alltså, uppvisar vissa tendenser… så är det något vi borde omfamna enligt min åsikt. Men visst, med den egocentrism och etnocentrism som människor uppvisar så bli man ju lite rädd… raskrig lever och frodas. Tyvärr.

 29. tanjabergkvist skriver:

  Erik/veb – jag har missat att du sagt det men jag hade mina misstankar. Eller att det var någon ny påläst person som hittat min blogg 😉 Intressant boktips (Christina Hoff Sommers). Kan inte du översätta den till svenska – som projektarbete eller något? Eller var du klar med dina studier?

  Karl, jag har också läst (populärvetenskapliga) artiklar där läkare och psykiatriker skriver att 70-80% av personligheten är genetiskt betingad, alltså avseende grundläggande drag. Men miljön gör mycket, den som prenumererar på Illustrerad Vetenskap kan kolla in följande artikel: http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=1647

 30. tanjabergkvist skriver:

  Anders, ja helheten är mer än summan av delarna. Se The Wisdoms of Crowds – kanske skulle intressera dig: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds Har dock inte läst boken själv men en kollega rekommenderade den. Delar för övrigt din oro angående skolan/utbildningsväsendet….

 31. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ”Självkritik, depression och nihilism” – jo, man känner verkligen igen det, inte inom min egen icke-besudlade disciplin givetvis, utan från media, som i sin tur hämtar det från vänsterakademin. Klockrent inlägg för övrigt (1.45) – jag vet att det bara är fd VEB som citerar delar av kommentarer och sedan gör en ordentlig djupanalys av innehållet! 🙂

 32. tanjabergkvist skriver:

  Oberoende Institutet för Verkligt Objektiva, Opartiska och Dessutom Jävligt Vetenskapliga Samhällsstudier, jag tror inte att personerna i ”förortsrevolten” i artikeln kan åstadkomma något konstruktivt. Däremot får samhällsvetarna en massa extraknäck med att analysera dessa nya intressanta (ironi) fenomen som påstås bero på ”fattigdom” – så länge man inte svälter är man inte fattig. Att man inte kan ha senaste bilmodellen, telefonen, datorn och TV:n är inte att vara fattig, jag vet att många i de områdena definierar det så, och felaktigt tror att alla andra utanför de områdena har allt. De borde träffa en student med 7000 i månaden som lever på nudlar och knäckebröd. 🙂 Det är inte ”fattigdom” utan kulturkrock och därur sprungen identitetskris pga kolliderande värderingar och motstridiga signaler från de egna resp övriga samhället som resulterar i känslor av rotlöshet som i så fall är orsaken till det irrationella aggressiva beteendet.

 33. OIVOODJVS skriver:

  Erik,

  Visst, visst men det väsentligaste resultatet av vår forskning är att alla de där teorierna du räknar upp aldrig syftade till att förklara verkligheten. De var och är, liksom genusteorierna, konst- och övriga kulturqueerteorier, ”kriminologin”, ”pedagogiken”, rådande sociologiska teorier, hela MR-komplexet, m.m., m.m. enbart slagträn, psykologisk krigföring, i kampen för att krossa det västerländska ”borgerliga” samhället, ingenting annat.

  Tanja,
  Nä, avsikten är säkert inte heller här att åstadkomma något konstruktivt. Artikeln visar istället tydligt hur de mörka krafterna samverkar.

 34. Karl skriver:

  Karl:
  Mmm, biologin är viktig, naturligtvis. Jag är av den åsikten dock att det är mycket svårt att avgöra vart gränsen går, mellan arv och miljö. Det finns inga vattentäta skott utan det är en komplicerad mix av båda. Vissa saker i vår biologi verkar väldigt föränderliga och påverkas starkt av uppväxt/miljö, medan andra är mer statiska. Bara vi inte stirrar oss blinda på det ena eller det andra. Som jag pekade på tidigare, vi gör abstraktioner, vi definierar och avgränsar, tolkar och sätter upp hypoteser, men vad är det som gör oss till människor? Sen är det självklart intressant att diskutera vart gränserna går. Att som poststrukturalist säga att det inte finns statiska/absoluta sanningar om människan och biologin, är ju lite väl extremt. Om allt är sociala konstruktioner så hoppar vi ut från fönstret.. kroppen borde klara det. :-p

  Paddan
  Absolut, dom siffror man har idag är väldigt grova, av många olika skäl, men ger ändå en fingervisning om förhållandena. Det viktigaste är att undvika dom uppenbara felen som uppkommer ur enkla, mer fundamentalistiska synsätt. Fast såvitt jag har sett är det idag bara postmodernister som verkligen har så extrema åsikter, jag har iaf aldrig sett röken av någon ”biologism”, såvida man inte klassificerar det som åsikten att den biologiska naturen biologin har någon påverkan alls. Termen ”Biologism” vore en intressant abstraktion att analysera. 😛 Fast inte så smickrande om man går in på psykologin bakom…

  Jag skulle säga att det existerar absoluta förhållanden i vår biologi, utan det skulle vi rimligtvis inte kunna existera, men vår förmåga att abstrahera och förstå dom är på flera olika vis begränsade. Men begränsningarna är inte tillnärmelsevis så stora och binära som postmodernister verkar tenderar att vilja ha det till. En viktig sak man verkar missa är att en abstraktion inte behöver vara absolut sann för att ha relevans och ett funktionellt värde. Utan sådana abstraktioner skulle vi inte kunna leva, och praktiken visar att dom över lag fungerar riktigt bra. Visst finns det en viss relevans i tex poststrukturalismen, men den måste sättas i ett mycket större perspektiv, annars leder den vilse i min erfarenhet.

  ”Agreed. Jag skulle gissa på att miljön är överväldigande stor som påverkansfaktor här.”

  Det är ganska oklart i nuläget, det är ju en väldigt infekterad debatt, människor har som säkert bekant tendensen att tro vad dom vill tro. Men det finns ett par saker som talar för att det faktiskt finns signifikanta biologiska faktorer, kanske främst att intelligens, som sagt, generellt verkar ha väldigt hög grad av ärftlighet.

  ”Om man skulle upptäcka att vissa folkgrupper, på gruppnivå och inte individnivå alltså, uppvisar vissa tendenser… så är det något vi borde omfamna enligt min åsikt. Men visst, med den egocentrism och etnocentrism som människor uppvisar så bli man ju lite rädd… raskrig lever och frodas. Tyvärr.”

  Jo, det går inte hindra folk ifrån att forska på det, direkt eller indirekt, och det går inte heller att blunda för saker som man inte vill erkänna. Enda realistiska alternativet är att försöka integrera det.

  Rasism verkar delvis är grundat i olika fundamentala psykologiska mekanismer. Tex verkar resism kognitivt beroende av utseendeskillnader, ju mer olika grupper är rent fysiskt, desto vanligare är rasism emellan dem. Dom flesta människor (70-80% av amerikaner.)verkar också vara implicit rasistiska, trots att det inte är social accepterat. Över 80% av svenskarna vill inte bo i ett mångkulturellt bostadsområde enligt botrender-08.

  Jag tror man kommer komma dithän att man får acceptera att människan har vissa rasistiska/främlingsfientliga tendenser som kommer komma till uttryck hos en viss andel av befolkningen. Men det tar nog ett tag innan man vågar tänka sånt…

 35. Karl skriver:

  Tanja
  Det är lite högre än vad som normalt anges för dom flesta personlighetsdrag inom traitteorin, men det finns siffror där uppe.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Big_five_personality_traits

  Sen ska man vara lite försiktig med dom siffrorna, ”heritability” är inte en helt intuitivt uppenbar term. Det handlar om förhållandet mellan variationen orsakad av genetiska faktorer och variationen orsakad av miljöfaktorer inom en specifik grupp. Dvs, i en population av genetiskt identiska individer så beror all variation på miljön vilket ger en ”heritability” på 0. 😛

  http://en.wikipedia.org/wiki/Heritability

  Sett ur ett mer absolut och intuitivt perspektiv samt blandar in andra arter så pratar vi gränsvärde geners betydelse -> 1. 😛 Att vi har en massa irriterande genustomtar beror ju enbart på att människan som biologisk varelse är tillräckligt smart för att vara så dum. 😛 Vi ser ju inga sniglar hålla kongress om genus, vilket hade varit fullt rimligt under en strikt postmodernism. Fast det skulle ju kunna bero på att dom är hermafroditer och slipper hela det köret… 😛

 36. Paddan skriver:

  Karl

  ”jag har iaf aldrig sett röken av någon “biologism”, såvida man inte klassificerar det som åsikten att den biologiska naturen biologin har någon påverkan alls.”

  Det är ungefär så de postmodernister jag pratat med resonerar. Åtminstone när det gäller kön, då är de bombsäkra på att jag förespråkar biologism. *suck*

  ”En viktig sak man verkar missa är att en abstraktion inte behöver vara absolut sann för att ha relevans och ett funktionellt värde. Utan sådana abstraktioner skulle vi inte kunna leva, och praktiken visar att dom över lag fungerar riktigt bra. Visst finns det en viss relevans i tex poststrukturalismen, men den måste sättas i ett mycket större perspektiv, annars leder den vilse i min erfarenhet.”

  Kunde knappt sagt det bättre själv. Sammanfattar min ståndpunkt väldigt bra. Det gäller att se igenom den snåriga verkligheten och hitta hur det egentligen kan hänga ihop. Det duger inte att först skaffa sig en ideologi och sen leta efter saker som passar in i den, vilket verkar vara dagens melodi, i alla delar av samhället. ”Sanningen” är förbannat svår att komma åt som det är, vi behöver inte göra det ännu mer komplicerat.

  ”Jag tror man kommer komma dithän att man får acceptera att människan har vissa rasistiska/främlingsfientliga tendenser som kommer komma till uttryck hos en viss andel av befolkningen. Men det tar nog ett tag innan man vågar tänka sånt…”

  Håller med återigen. Har också läst det där med botrender och procenten går inte åt rätt håll om man säger så. Sen kan man visserligen ifrågasätta vad folk tror man menar med att bo i ett ”mångkulturellt” samhälle. Tror alla har lite olika definition. Men visst… på det stora hela känns det som att vi har de här tendenserna i vår biologi.

 37. Karl skriver:

  Paddan

  ”Kunde knappt sagt det bättre själv. Sammanfattar min ståndpunkt väldigt bra. Det gäller att se igenom den snåriga verkligheten och hitta hur det egentligen kan hänga ihop. Det duger inte att först skaffa sig en ideologi och sen leta efter saker som passar in i den, vilket verkar vara dagens melodi, i alla delar av samhället. “Sanningen” är förbannat svår att komma åt som det är, vi behöver inte göra det ännu mer komplicerat.”

  Absolut, feminismen och genus verkar ju genomsyras just av den problematiken. Det är lite ironiskt att dom som är så kritiska emot alla andra brister så mycket själva. Har du läst granskningen av Eva Lundgrens forskning?

  ”Håller med återigen. Har också läst det där med botrender och procenten går inte åt rätt håll om man säger så. Sen kan man visserligen ifrågasätta vad folk tror man menar med att bo i ett “mångkulturellt” samhälle. Tror alla har lite olika definition. Men visst… på det stora hela känns det som att vi har de här tendenserna i vår biologi.”

  Jo, det kan ju ha tolkats på ett annat sätt än vad som avsågs av en del, men det säger ändå en del. Mångfaldbarometern pekade också neråt. Har du förresten läst Putnam om dom sociala konsekvenserna av mångkultur? Jag kunde inte sova på att par dar efter att jag läst den…

  Klicka för att komma åt Putnam.pdf

 38. Paddan skriver:

  Karl

  Har nog inte läst Putnamns analys. Skummade snabbt de första sidorna, vet alltså inte exakt hur han kommer fram till sina slutsatser men jag tycker mig sympatisera med hans huvudpunkter. På kort sikt är oftast idén om ett multikulturellt samhälle problematiskt, på lång sikt önskvärt. Och om jag förstår honom rätt, det sociala kapitalet och de sociala nätverken är enormt viktiga för utfallet.

  ”Thus, the central challenge for modern, diversifying societies is to create
  a new, broader sense of ‘we’.”

  Låter rimligt. Här kan vi ha en värdegrundsdiskussion hela natten lång. 🙂 Vi behöver situationer där vi träffas, interagerar och lär oss av varandra. I dagens hyperindividualism så är detta problematiskt anser jag, dock inte bara när det gäller etnicitet utan mellan alla människor av olika bakgrund. Ska läsa igenom hela artikeln när jag har mer tid.

  Jag har minne av att jag läst något av granskningen av Eva Lundgren, dock ej läst hennes egna böcker/analyser, så det är svårt för mig att dra slutsatser. Men om jag minns rätt ansågs hennes slutsatser, om inte direkt felaktiga i vissa fall, så iaf högst tvivelaktiga.

 39. Karl skriver:

  Paddan
  Personligen anser jag att problemen är långt större än vad vinsterna någonsin skulle kunna vara. Ekonomiskt går huvuddelen av invandringen back både kort och långsiktigt så länge det inte råder arbetskraftsbrist. En snäll beräkning av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, pekar på att Sverige går back minst 40 miljarder per år på invandringen, och det kommer öka betydligt nu när arbetslösheten ökar. Det är en katastrof för det sociala kapitalet, vilket är vad Putnam pekar på, men det har konstaterats av många andra forskare också. Det innebär i praktiken att mångkultur bla leder till lägre livskvalité och kanske även sämre tillväxt på sikt. Det ökar konfliktrisken på alla nivåer, tex är risken för inbördeskrig mycket större i mångkulturella samhällen.

  Jag tror inte att man kommer kunna komma tillrätta med dom problem som finns, i bästa fall minska vidden av dom.

  Jag är dock inte alls ojävig i frågan, jag känner starkt att jag inte vill ha i ett mångkulturellt samhälle. Inte ens om det faktiskt hade varit övervägande positivt hade jag velat det. Att jag har kompisar och bekanta som är invandrare förändrar inget, tvärt om märker jag att jag blir mer negativt inställd ju mer jag upplever av mångkulturen. Inte ens när jag medvetet försökt har jag kunnat ändra hur jag känner för det.

 40. Paddan skriver:

  Karl

  Alltså, till viss del förstår jag ditt resonemang. Men du måste hålla med om att det är ytterst komplext, hur räknar vi ut vad vi som land har tjänat på invandring? Vad betyder det att vi har ”tjänat” på människor? Vi kan ju inte bara se människor som varor och siffror. Och om invandring kostar massa pengar så är det kanske så vi ska använda en del av våra pengar för att mänskligt värde är viktigare än ekonomiskt.

  Sen tycker jag också att det finns mycket problem med invandring, men det är farligt att generalisera. Jag tror t.ex. att en bättre invandringspolitik samt att bekämpa segregeringen och klyftorna i samhället kan ha stora effekter. Från andra hållet kanske vi ska minska invandringen? Vi bör också diskutera på allvar vilken värdegrund som ska gälla. I ett mångkulturellt samhälle måste allas perspektiv få komma till tals, men om flera perspektiv krockar och inte är förenliga? Osv osv.

  ”Inte ens om det faktiskt hade varit övervägande positivt hade jag velat det.”

  Det här låter lite oroande. Jag kan inte hitta någon riktigt bra anledning till varför invandrare inte ska få komma till Sverige om allt varit positivt.

  Det enda som vi riskerar ”förlora” är vår svenska kultur (som ändå är flytande och föränderlig) och eventuellt våra bleka ansikten. I övrigt är förändring oundvikligt och man gör nog bäst i att inte identifiera sig med saker som ändå inte är bestående. Vad är viktigare, ett helsvenskt samhälle eller ett vänligt, varmt och öppet samhälle? Lite mångkultur är inte samma sak som ett dåligt samhälle. Det är nog en ganska negativ och kortsiktig syn (om än förståelig med tanke på dagens situation). Dock måste jag tillägga, dagens höga sjukskrivningar och sjukfrånvaro är som störst på landet och i norra Sverige, där det är överväldigande ”svenskt”, och som allra lägst där det är storstäder och i södra Sverige, där det mångkulturella samhället är som störst. Alltså är det farligt att bara titta på etnicitet som markör. Det tenderar att sudda ut andra viktiga faktorer.

  Utifrån det här skulle jag kunna säga, ”fy vad norrlänningar är lata, jag vill inte bo i ett land där norrlänningar finns”. (Problemet är snarare att det inte finns några arbetstillfällen.)

 41. tanjabergkvist skriver:

  Karl, helt rätt slutsats: ”att vi har en massa irriterande genustomtar beror ju enbart på att människan som biologisk varelse är tillräckligt smart för att vara så dum.” 🙂 Tack för tipset om wiki-sidan http://en.wikipedia.org/wiki/Heritability där jag kunde skönja en del från mitt eget område! Jag har en del kollegor från institutionen som numera jobbar för genetikprojekt på Island. Jag kanske också borde hänga på den forskningen och lägga ut resultaten på bloggen i mina genus-artiklar – så slår man två flugor i en smäll 😉

 42. Karl skriver:

  Paddan
  Det är naturligtvis väldigt komplext på längre sikt, men att det är extremt kostsamt ekonomiskt på kort sikt är uppenbart om man läser dom beräkningar och rapporter som publicerats. Inte heller verkar det det vara positivt på ”halv”-lång sikt, med avseende på pensionsavgångar och åldrande befolkning så verkar det inte vara någon lösning, och då tar man inte hänsyn till andra problem.

  Tar man in andra värden blir det något svårare, men man ska ha klart för sig att det är väldigt få av dom som kommer hit som har skyddsskäl, det är omkring 10% av dom som kommer hit som räknas som flyktingar, den stora majoriteten verkar vara här huvudsakligen av ekonomiska skäl. Att hjälpa genom att ta in flyktingar är inte heller särskilt effektivt, dom som kommer hit är dom som har mycket pengar och därmed inte sällan dom som skulle ha klarat sig bäst. Dom mest utsatta kan inte ta sig hit alls, man hjälpa extremt mycket mer effektivt på plats i flyktingläger och liknande. Det finns naturligtvis fall där asyl är motiverat, men det är en helt annan fråga än dagens invandring. Dagens system tror jag i huvudsak är dåligt även ur ett mänskligt perspektiv. Dessutom kan vi knappast erbjuda någon bra tillvaro här, vi har ju som bekant stora integrationsproblem pga av en tanklös immigrationspolitik. Problem som växer ju fler vi tar in.

  Naturligtvis måste man ha med sig att det handlar om inhomogena grupper, tex så är undergruppen västeuropeiska invandrare ekonomiskt positivt, lättintegrerad och har en brottslighet som ligger nära den inhemska befolkningen. Dom lyfter i hög grad statistiken för hela invandringen, tar man bort dom så ser det verkligen inte bra ut. Tex, enligt siffror ifrån BRÅ så finns nära varannan manlig arab och afrikan i polisregistret.

  Skillnaderna i värdegrunden riskerar att innebära i praktiken eviga problem och konflikter. Inte enbart negativt men det riskerar definitivt att bli övervägande så. Det är lite ironiskt att det enda perspektiv man inte lyssnar på är dom som inte vill ha mångkulturen. Ett väl fungerande beslutsfattande kräver en verklig yttrandefrihet, och det har vi inte i den här frågan.

  ”Det här låter lite oroande. Jag kan inte hitta någon riktigt bra anledning till varför invandrare inte ska få komma till Sverige om allt varit positivt.”

  Känsla och tanke är ju skilda saker. Helt oavsett det praktiska så *vill* jag inte ha mångkultur. Det är lite intressant i sig…

  ”Det enda som vi riskerar “förlora” är vår svenska kultur (som ändå är flytande och föränderlig) och eventuellt våra bleka ansikten. I övrigt är förändring oundvikligt och man gör nog bäst i att inte identifiera sig med saker som ändå inte är bestående. Vad är viktigare, ett helsvenskt samhälle eller ett vänligt, varmt och öppet samhälle? Lite mångkultur är inte samma sak som ett dåligt samhälle. Det är nog en ganska negativ och kortsiktig syn (om än förståelig med tanke på dagens situation). Dock måste jag tillägga, dagens höga sjukskrivningar och sjukfrånvaro är som störst på landet och i norra Sverige, där det är överväldigande “svenskt”, och som allra lägst där det är storstäder och i södra Sverige, där det mångkulturella samhället är som störst. Alltså är det farligt att bara titta på etnicitet som markör. Det tenderar att sudda ut andra viktiga faktorer.”

  Rent intellektuellt kan jag viss mån hålla med många av dom poänger du tar upp, men jag tror samtidigt att en sådan distansiering inte är helt hälsosam. Visst är förändring oundviklig, men det innebär inte att man inte bör reagera emot negativa förändringar. Det är också så att en viss grad av konservatism är generellt är sunt, det är extremism åt båda hållen som leder till problem. Kultur och identifiering har en känslomässig betydelse som man inte bör förneka. Jag upplever att många svenskar har lite problem på det planet för att man har gått för långt åt det håll du pekar åt, något rotlöst, otryggt långt inne.

  Lite mångkultur kan säkert vara positivt, men vi har passerade ”lite” för typ 20 år sedan.

  ”Vad är viktigare, ett helsvenskt samhälle eller ett vänligt, varmt och öppet samhälle? ”

  Saken är ju den att mångkulturen delvis står i konflikt med ett ”vänligt, varmt och öppet samhälle”.

  Naturligtvis kan man inte bara titta på etnicitet, det finns ju normalt betydande sociala och (urk…) strukturella faktorer, det är rätt trivialt. Men det tål att påpekas att det inte förändrar något i evalueringen av invandringen iom att problemen i hög grad följer direkt av den under nuvarande omständigheter.

 43. Karl skriver:

  Tanja
  NP! Genetiken är ju ett väldigt intressant område. 🙂 Att man kan hitta argument emot feministerna är ju bara bonus. 😉

 44. Paddan skriver:

  Karl
  ”Dessutom kan vi knappast erbjuda någon bra tillvaro här, vi har ju som bekant stora integrationsproblem pga av en tanklös immigrationspolitik. Problem som växer ju fler vi tar in.”

  Tror du överdriver det där med att vi inte kan erbjuda någon bra tillvaro här… det är ju minst sagt relativt, vad jämför du med, var i Sverige syftar du på? osv osv. Anyways.. jag håller ändå med om att det är problematiskt att ta in för mycket invandrare och flyktingar om vi inte kan hantera det. Då riskerar uppenbarligen fler människor att hamna i luven på varandra.

  ”Det är också så att en viss grad av konservatism är generellt är sunt, det är extremism åt båda hållen som leder till problem.”

  Här är jag helt på din sida.

  ”Naturligtvis kan man inte bara titta på etnicitet, det finns ju normalt betydande sociala och (urk…) strukturella faktorer, det är rätt trivialt. Men det tål att påpekas att det inte förändrar något i evalueringen av invandringen iom att problemen i hög grad följer direkt av den under nuvarande omständigheter.”

  De sociala och strukturella problemen är stora, allvarliga och måste åtgärdas om vi ska ha ett fungerande samhälle, i synnerhet med hänsyn till ett mångkulturellt samhälle. Tycker du ignorerar detta betydligt. Jag kan vara lite skadad här eftersom jag läst en hel del sociologi och kulturvetenskap, men min erfarenhet är att många ganska nonchalant bortser från de bakomliggande strukturerna. Det kan, och finns, strukturella problem som inte är önskvärda och som inte existerar i samma utsträckning i andra kulturer. Då är det en förändring som kan vara i sin ordning. Det blir lite för slappt att säga något i stil med ”jaja, så här är det i Sverige, get used to it.”

  Men du Karl… sanningen är att jag tror vi står väldigt nära varandra i åsikterna, men på var sin sida av staketet. För att bena ut varför vi lutar åt olika håll och inte är helt överens så skulle vi behöva ha en lång diskussion. Vilket kanske inte är lämpligt just här. Så jag tänkte att vi kunde fasa ut här kanske? 🙂 Men du är en ärlig och öppen diskussionspartner, det är ovanligt!

 45. Karl skriver:

  Paddan

  ”De sociala och strukturella problemen är stora, allvarliga och måste åtgärdas om vi ska ha ett fungerande samhälle, i synnerhet med hänsyn till ett mångkulturellt samhälle. Tycker du ignorerar detta betydligt. Jag kan vara lite skadad här eftersom jag läst en hel del sociologi och kulturvetenskap, men min erfarenhet är att många ganska nonchalant bortser från de bakomliggande strukturerna. Det kan, och finns, strukturella problem som inte är önskvärda och som inte existerar i samma utsträckning i andra kulturer. Då är det en förändring som kan vara i sin ordning. Det blir lite för slappt att säga något i stil med “jaja, så här är det i Sverige, get used to it.””

  Uttryckte mig nog oklart, jag håller med helt. Vad jag menade var att så länge dom inte är åtgärdade så kommer invandringen få stora negativa konsekvenser och det är något man måste räkna med. Det går inte moraliskt att vara för invandringen och ignorera problemen som uppkommer, oavsett varför, så länge dom är förutsebara, eller uppenbara som i det här fallet. Samtidigt är det så att en del av problemen inte går att åtgärda, invandring kommer alltid vara associerat med vissa problem. Sen är en del av dom förändringar som skulle behöva göras tvärt emot vad etablissemanget vill, tex behövs nog en inkluderande nationalism, vilket skulle få delar av vänsterrörelsen att se rött. 😛

  ”Men du Karl… sanningen är att jag tror vi står väldigt nära varandra i åsikterna, men på var sin sida av staketet. För att bena ut varför vi lutar åt olika håll och inte är helt överens så skulle vi behöva ha en lång diskussion. Vilket kanske inte är lämpligt just här. Så jag tänkte att vi kunde fasa ut här kanske? 🙂 Men du är en ärlig och öppen diskussionspartner, det är ovanligt!”

  Jag har det intrycket jag med. 🙂 Jo, det är väl bäst. Alltid trevligt att diskutera med någon som har lite koll och inte hoppar in i ”judgement-mode” så fort man öppnar munnen. 🙂

 46. Erik skriver:

  Paddan:

  Jag är en person som tänker outside the box och därmed så byter jag plats på de två kommentarer du gav. Det första blir förståeligt först när man förstår problemet med det andra. Nu vet alltså alla som läser att det sista han skrev är det första jag kommenterar.

  ”Jag kan vara lite skadad här eftersom jag läst en hel del sociologi och kulturvetenskap, men min erfarenhet är att många ganska nonchalant bortser från de bakomliggande strukturerna.”

  Du är definitivt lite skadad då du läst de ämnena men inte alls på det sätt som du verkar mena. Det är inte det att du ger betydelse till de sakerna som är utmärkande för att ha läst de ämnena. Det är att du beskriver dem som pussel som du kan lösa bara du får klura länge nog som visar hur skadad man blir av de ämnena. Man får en slags övermännisko-attityd genom att tro sociologins modeller är till för verkligheten när det enda de är till för är att göra enklare analyser. Och det gäller modeller i all vetenskap. Det är först när analysen testas mot verkligheten den har nåt som helst värde. Testas den mot ideologiska önskemål får du SM i värdelöst vetande.

  ”De sociala och strukturella problemen är stora, allvarliga och måste åtgärdas om vi ska ha ett fungerande samhälle, i synnerhet med hänsyn till ett mångkulturellt samhälle. Tycker du ignorerar detta betydligt.”

  Det är förstås väldigt lätt för att inte säga populärt att ställa sig på barrikaderna och prata om problemen ”vi” måste åtgärda för att ha ett fungerande samhälle men i regel så har den som pratar om de ”stora strukturella problemen som måste åtgärdas” varken nån lösning eller nåt personligt ansvar att ev. lösningar fungerar för de arbetar inte i privata vinstberoende företag som går omkull om de har fel.

  Så problemet är att de ens kallar det ett problem. Ordet problem har två effekter, dels så får man människor att se på saker som möjliga att åtgärda oavsett omständigheter och bevis, dels så lär man människorna själva vara negativa och deprimerade. Men just att man använder ordet problem är definitivt något som går att åtgärda så det är ett problem. Men många av de saker som sociologer kallar problem är inet ens bevisat det ÄR ett problem. Det är bara en sociolog som tar det för givet för tvingas denne bevisa saker så tvingas denne ägna sig åt faktisk vetenskap och inte den hobbyideologi som tydligen blivit enormt vanlig, inte minst att döma av Dogdylans inlägg.

  Man löste problemet med religion med naturen, nu löser sociologer problemet med naturen genom att utnämna sig själva till gud. Full circle.

 47. Karl skriver:

  Erik
  Bra poäng, det märks ju särskilt hos genustomtarna. Dock är jag inte helt säker på att ett så strikt nyttjande av ordet ”problem” är rimligt. I praktiken noterar man ju ofta ”problem” innan man vet att det finns någon lösning till dom. Ofta gör det det, men ibland visar det sig att alla alternativ man kommer på trots allt är sämre.

 48. tanjabergkvist skriver:

  Karl och Paddan – ni borde införskaffa ett exemplar av senaste Axess nr 3 som är på temat ”Multikulturalismens utmaningar” 🙂 eller läs några av artiklarna på hemsidan: http://www.axess.se/magasin/Default.aspx

 49. Paddan skriver:

  Karl

  Förstår vad du menar lite tydligare nu! Tack för det!

  Erik

  ”Man får en slags övermännisko-attityd genom att tro sociologins modeller är till för verkligheten när det enda de är till för är att göra enklare analyser. Och det gäller modeller i all vetenskap. Det är först när analysen testas mot verkligheten den har nåt som helst värde. Testas den mot ideologiska önskemål får du SM i värdelöst vetande.”

  Håller fullständigt med. Jag säger dock inte att det ”bara” är strukturella problem (som jag mycket riktigt inte har en perfekt lösning på, så självgod hoppas jag inte att jag är, hehe). Jag säger att det är högst sannolikt att strukturella förändringar kommer ha god effekt, men att det helt klart är naivt och en utopi att tro att det skulle räcka. Människan är en biologisk varelse. Vi utvecklas genom olika stadier i vårt tänkande. Vi är olika.
  Så jag sympatiserar en hel del med Karls tänkande.

  Att prata om ”problem” är inte alltid så belysande. Jag genvägade lite i min argumentation. Men efter att ha sett vad Karl egentligen menade efter hans förtydligande hade jag antagligen uttryckt mig annorlunda så här i efterhand.

  Slutligen.. jag är för ett mångkulturellt samhälle. Men tycker det är högst problematiskt. Jag tror innerst inne att jag tänker som Karl men har en lite mer positiv och hoppfull outlook.

  ”Sen är en del av dom förändringar som skulle behöva göras tvärt emot vad etablissemanget vill, tex behövs nog en inkluderande nationalism, vilket skulle få delar av vänsterrörelsen att se rött. :P”

  Det här citatet är klockrent. Vi kan vara svenskar/danskar/kurder/skåningar etc. Men om vi inte känner oss gemensamma på en mer nationell nivå (alltså gemensam värdegrund) så har vi problem. Till viss del tycker jag att man kan slira lite, bättre bostadsmiljöer, mindre klassklyftor osv gör att människor tenderar att komma överrens bättre. Men om vi inte kan känna en samhörighet med vår granne över gatan så bubblar problemen upp så fort ekonomin störtdyker igen.

  Tanja

  Tack för tipset!

 50. Karl skriver:

  Tanja
  Har redan läst dom som går att komma åt på nätet. 🙂 Axess är bra, det är jäkligt skönt att slippa PK-censuren.

  Paddan
  Om du inte har läst så mycket om vad samhällsforskningen kommit fram till om mångkultur så kunde det kanske vara upplysande. Det är inte någon rolig läsning, kan ge lite referenser om du är intresserad. Kan dock inte rekommendera det om du är rädd om din psykiska hälsa… 😛

 51. tanjabergkvist skriver:

  Karl, jag är intresserad av referenserna du har! 🙂
  Putnam känner jag till, men om du har annat (roligt som icke-roligt) så skriv gärna ner det till oss!

 52. Paddan skriver:

  Karl
  Jag har en sjukdom… den innebär att jag vill komma så nära sanningen som möjligt och utforska flera perspektiv, även om det medföljer psykiska eller fysiska besvär. Så absolut, ge referenser.

 53. Karl skriver:

  Fick den här listan för ett tag sen av en samhällsvetare:

  Easterly et al (2006), Social Cohesion, Institusions and Growth, Economics and Politics 18 (2),103-120

  Alesina et al (2003), Why Doesn’t the United States Have a European-Style Welfare State?, Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper Number 1933

  Lee+Roemer (2004), Racism and redistribution in the US: A solution to the problem of American Exceptionalism, working paper (har sedemera publicerats)

  Luttmer (2001), Group Loyalty and the taste for Redistribution. Journal of Political Economy, 109 (3), June 2001

  Karatnycky (2001), Muslim Countries and the Democracy Gap, Journal of Democracy Volume 13, Number 1 January 2002

  Easterly, W. & Levine, R. (1997). Africa’s growth tragedy policies and ethnic divisions. Quarterly Journal of Economics, 112, 1203-1250

  Haidt et al (2003), Differenting Diversities: Moral Diversity is not like other kinds, Journal of Applied Social Psychology, 2003, 33, 1, pp. 1-36.

  Trawick & Howsen (2006), Crime and community heterogeneity: race, ethnicity, and religion. Applied Economics Letters, 2006, 13, 341–345

  Vazsonyi & Killias (2001). Immigration and Crime Among Youth in Switzerland. Criminal Justice and Behavior, vol 28, no 3, June 2001, 329-366.

  Rumbaut & Ewing (2007). The Myth of Immigrant Criminality and the Paradox of Assimilation: Incareration Rates among Native and Foreign-Born Men. Immigration Policy Center, Sping 2007.

  Thomas P. Tangerås & Nils-Petter Lagerlöf (2003), Ethnic Diversity and Civil War, IUI, The Research Institute of Industrial Economics, Working Paper No. 589

  Coffee & Geys, Community Heterogeneity: A Burden for the Creation of Social Capital?

  Putnam, Robert (2007), E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century, Scandinavian Political Studies, Vol. 30 – No. 2, 2007

  Alesina, Alberto & La Ferrarra (2002), Who trusts others? Journal of Public Economics 85 (2002) 207–234

  Leigh (2006). Trust, Inequality and Ethnic Heterogeneity, The Economic Record. Vol 82, No. 258, September, 2006, 268–280,

  Carlbom (2003), The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden, Dept. of Sociology, Lund University 2003

  Jag behöver nog inte poängtera att man inte riktigt får komma fram till för politiskt inkorrekta resultat, så man får läsa lite mellan raderna och titta mer på statistiken.

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5911/276

  http://www.smh.com.au/articles/2003/03/24/1048354541423.html

  http://uwnews.org/article.asp?articleid=2568

  Klicka för att komma åt 2009%20BJLS.pdf

  (Rushton bör nog läsas med lite försiktighet, men jag tror den har relevans.)

  Jag tror att anledning till varför många människor inte reagerar på rasism är att dom själv håller sådana känslor, men förtränger det för sig själva pga att det inte är socialt acceptabelt enligt dom normer som projiceras uppifrån. I stort sett all data och alla undersökningar jag sett och mina personliga erfarenheter är konsistent med den teorin. Sätts det tryck på människor så ser man inte sällan rätt omedelbart hur dom verkligen känner, och det är inte så vackert alla gånger… Det är inte troligt att något som enbart vore en ”social konstruktion” i så hög grad skulle överleva den massiva propaganda och sociala tryck vi matas med uppifrån hela tiden över så lång tid.

 54. Karl skriver:

  Ser ut som inlägget jag skrev igår gick vilse i cyberrymden, ska skriva om det när jag får tid(om det inte skulle dyka upp).

 55. tanjabergkvist skriver:

  Karl, vet inte varför men det hamnade i spammen. Har lagt upp den nu som du ser! Tack för tipsen! 🙂

 56. Karl skriver:

  Paddan
  Aspergers eller mental masochist? ;P

  Skämt osidå, har en släng av det jag med, fast nu för tiden är det begränsat till vissa specifika områden.

  En upplysande sak är BRÅs rapport:

  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.339.0.=1

  S.63, och sen räkna ut hur stor andel av männen i grupperna som finns registrerade för brott. Minns inte hur stor andel som var kvinnor, men den var inte särskilt stor…

 57. Ola Jennebrink skriver:

  Hej Tanja! Inte förens nu har jag läst detta.Se så mycken klokskap du lockat fram.Karl och Paddan säger mycket intressant och har en vetenskaplig inställning utan skygglappar.Fattigdom i Sverige är enligt staten relativ och innebär bl a att man inte kan:Resa på semester, gå på bio och restaurang ibland.Om de höga inkomsterna ökar så ökar fattigdomen i Sverige.Tack för din viktiga insatts Tanja.Jag håller förresten på att må bättre och bättre.

 58. Paddan skriver:

  Karl

  Ville bara vara artig och tacka för referenserna. Hoppas jag får tid innan jul att titta närmare på något av dem! 🙂

 59. Akantus skriver:

  LOL @ genusmaskineriet – en kamp mot verkligheten.

  Den är fan klockren, hahaha

  Keep up the god work!

 60. […] även Bergkvist, Tanja, »Feministiska teorier sågas av statsvetare», i Tanja Bergkvists Blog (2009-04-23). Elfström, Dag, »Genusteorier vid vägs ände», i […]

 61. Ned Newman skriver:

  Din länk till avhandlingen (on det nu var det) fungerar inte. Man jag får väl tanka mig att du citerar riktigt.

  För övrigt har jag inte kommit längre an till en rak linje. ”Är en rak linje rak”?

 62. […] Tanja Bergkvists blogg “Feministiska teorier sågas av statsvetare” […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: