Vem lurar vem?

Vissa får vissta aldrig nog

Vissa får visst aldrig nog...

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som ofta kritiserat andra för girighet har själv varit med att fatta det beslut som lett fram till att AMF:s förre vd Elmehagen fått ett pensionsavtal värt 48,5 miljoner under de senaste fem åren. ”Jag är så olycklig för det här”, säger Lundby-Wedin. Ska man tro på det!? Och på att hon blivit ”grundlurad”? Det är tydligen inte det enda pensionsavtal hon godkänt, och ändå kom detta som en ”överraskning”...Det är bra att de svagas företrädare visar sitt rätta ansikte ibland.

Det mänskliga psyket är komplext, logiken saknas ofta. Hur kan vi förstå och tolka det hyckleri som vissa skamlöst ger uttryck för, och hur ska vi då agera? De teorier som finns för samarbete inom djurriket, exempelvis reciprok altruism som bygger på en balansgång mellan ärlighet/samarbete och fusk/svek, går också att applicera på samarbete människor (eller grupper av människor) emellan. För att den reciproka altruismen ska fungera krävs en sund skepsis mot andra, vilket är naturens självreglerande mekansism för att hålla antalet fuskare nere. Detta borde vara tillämpbart inom flera olika sfärer även om det ger en förenklad bild av hyckleriet i landet.

Svensk fackföreningsrörelse kan ju till exempel, som vi numera vet, ses som en konflikt mellan fusk och samarbete, dock inte mellan arbetstagare och arbetsgivare som man skulle kunna tro, utan mellan fackets styrelseledamöter och de egna medlemmarna. Att utveckla teorier om samarbetet mellan själviska, misstänksamma och möjligtvis icke-läskunniga fackpampar borde därför omgående lanseras som ett nytt forskningsområde inom den humana sociobiologin.

Reciprok altruism är vanligt i djurvärlden

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden...

Flera djurarter beter sig självuppoffrande, dvs på ett sådant sätt att chansen till överlevnad hos andra individer ökar medan den minskar hos dem själva. Det finns två förklaringar till detta, släkturval och reciprok altruism, och det är dessa två som evolutionsforskarna anser skapar lojalitetsband mellan individer inom en grupp. Djur som ingår i samma grupp är av naturliga skäl genetiskt besläktade, och släkturval innebär att naturen gynnar samarbete inom en sådan grupp. Genom att öka möjligheterna för en nära släkting till överlevnad och reproduktion kommer man ju samtidigt att öka antalet kopior av sina egna gener eftersom närstående släktingar liknar varandra genetiskt. Dessutom kommer man också att öka antalet kopior av sin egen genetiskt betingade önskan att hjälpa sina nära, eftersom det är troligt att även ens släktingar också bär på de gener som genererar denna egenskap. Naturligt urval favoriserar alltså genetisk själviskhet snarare än individuell och därför kan det ibland vara bättre att närstående individer samarbetar än att de är själviska individer. Hur ska man då tolka bonusregnet? Är Wanja Lundby-Wedin genetiskt defekt, eller ska ”närstående individer” här tolkas som den slutna krets av själviska individer som sitter i de statliga bolagens styrelser och som då inte är släkt med sin organisations medlemmar?

...även mellan individer som inte är direkt besläktade

...även mellan individer som inte är direkt besläktade

Det finns även en form av kooperativt beteende som inte nödvändigtvis omfattar individer som är släkt med varandra. Sådant samarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende och kallas reciprok altruism. Man har upptäckt att djur som inte är släkt samarbetar om de på sikt kan förvänta sig att vinna mer än de satsar. Men vissa djur försöker fuska, och fusk i detta sammanhang innebär att en individ drar fördel av andra utan att återgälda samarbetet. Naturligt urval gynnar så klart fusk eftersom den som fuskar får mer än den som är en ärlig reciprok altruist. Man om fusk inte kan förhindras skulle reciprok altruism aldrig utvecklas, och därför har naturen utvecklat en självreglerande mekanism som ser till att hålla antalet fuskare nere.

De övriga djuren upptäcker nämligen fusk och svarar med att sluta samarbeta med de individer som sviker. Då kan fuskaren inte längre dra nytta av den reciproka altruismen hos de andra och får sämre chanser att överleva. Reciprok altruism kräver vidare konstant vaksamhet mot fusk och svek.Vissa biologer har därför framfört tanken att vissa mänskliga känslor som exempelvis misstänksamhet utvecklats för att den reciproka altruismen skall fungera. Detta innebär att Lundby-Wedin måste avgå eller avsättas om inte den reciproka altruismen som fenomen ska gå förlorad.

Reciprok altruism

Kan det vara bra att hyckla och ljuga ur ett kulturevolutionärt perspektiv?

Djuren förebygger alltså fusk genom att välja att bara samarbeta med andra djur som också samarbetar, dvs de samarbetar bara med de djur som också är ärliga reciproka altruister. På så sätt kan förtroende etableras mellan själviska och ömsesidigt misstänksamma individer, som tex LO:s ordförande och organisationens medlemmar, problemet här är att dock att de senare oftast inte är själviska och misstänksamma utan hårt arbetande och godtrogna, och det är därför det naturliga urvalet fortfarande inte selekterat bort Lundby-Wedin från ordförandeposten.

Men man måste vara försiktig när man applicerar teorin om det naturliga urvalet på människan, eftersom det tillkommit en parallell process – nämligen en kulturell evolution. En kulturell överföring av idéer och färdigheter sker parallellt med genetisk överföring, och mycket tyder numera också på att dessa två typer av evolution inte är oberoende av varandra. Därför är det dags att utforma en teori inom den humana sociobiologin kring samarbetet mellan själviska och hycklande fackpampar och hur detta samarbete påverkar medlemskåren och i förlängningen det sociala kapitalet i landet. Jag ska genast börja lobba för detta!

31 Responses to Vem lurar vem?

 1. Anders B Westin skriver:

  Nu är det viktigt att betona att dessa samband gäller i alla mänskliga sammanslutningar (föreningar,politiska partier, företag, församlingar, klubbar för inbördes beundrar, mm i all oändlighet)

  Brukar väl benämnas för ”släktselektionssubstitut”.

  Så Wanja behöver väl inte känna sig speciellt ensam.

  Tanja. Du har väl också någon eller några grupprelationer som kan hamna i konflikt med varandra.

  Själv har jag inte några större problem med detta. Undviker alla former av sammanslutningar just för att slippa detta ok. Jag får så dåligt samvete av släktselektionssubstitut.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, Anders, om du syftar på det matematiska begreppet grupp så har jag inga problem med grupprelationer eftersom jag sysslar med komplex analys och inte algebra 😉

 3. Uffe skriver:

  Tanja: Så du pysslar inget med Lie-grupper ens?

 4. odemokrat skriver:

  Vilket underbart inlägg i Wanja-debatten. Tack Tanja, sådant här gör mig glad. 🙂

 5. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, nej faktiskt inte. Jag fösöker istället utvidga min komplexa analys till att omfatta det mänskliga psyket men det är mig övermäktigt!

  Tack odemokrat! 🙂

 6. Uffe skriver:

  Tanja: Du kan nog behöva en skvätt stokastiska processer om du vill kartlägga det mänskliga psyket. 😉

  Sen kan en dos Freud vara nyttig också. I genus-sammanhang kan hans verk ”The future of an illusion” vara till nytta. 😉

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Future_of_an_Illusion

 7. Info skriver:

  NY, SVENSK BARNKULTUR

  Underfundigt, Tanja! Du är inne på rätt väg, när du börjar underbygga dina resonemang med välkända, etologiska sanningar. Primaten Wanjas och hennes medroffares beteende kan förvisso förklaras på sätt som du gjort.

  Men varifrån kommer alltså GENUSVANSINNET? Denna fråga har väl också sitt biologiska svar. Och vart skall det leda? Och varför?

  I en intervju i Sv.D. 2007 med den då 67-årige, hyllade författaren Peter Pohl presenterades hans nämnda år aktuella barnbok med följande inställsamma och politiskt korrekta rader:

  ”Det var i måndags som Peter Pohls Nu heter jag Nirak recenserades. Boken skildrar i huvudsak en snart 14-årig flickas lust och sexuella förhållande med sin styvfar, men även med sin styvbror. Redan första dagen mamman presenterar sin pojkvän, gympaläraren Roland, blir hennes dotter andlöst tagen: ”Men dö, vilken kropp!”. Mycket kort tid efter mötet börjar de ha sex. — Karin i Peter Pohls nya bok, delar också säng med sin jämnåriga styvbror – trevande och mer ungt än med styvpappan.

  Det riktigt starka i Pohls roman”, skriver Hanna Hallgren i Aftonbladet, är vägran att hoppa över Karins lust och njutning. —”

  Varför inga höga moralrop denna gång om pedofila övergrepp? Varför ingen frustande förtrytelse över manlig härskarteknik osv.? Kanske därför att författaren, Pohl, brukar beteckna sig själv som FEMINIST. Ett frikort, som öppnar alla dörrar.

  Alltså inte förvånande, att just Pohls senaste bok behandlades idag i Kulturradions program Nya Vågen. Ämnet för dagen var innehållet i vår tids barnböcker.

  Man talade om nya familjeformer: förhandlingsfamiljer, regnbågsfamiljer, ensamförälderfamiljer och annat fint och eftersträvansvärt. En stor färgbild illustrerade programmet på Sveriges radios hemsida: Två virila Ken-dockor med svällande muskler, den ene iförd normala manskläder, den andre iförd kjol och husmorsförkläde.

  Samt talade man naturligtvis om barnböckernas NYA KÖNSROLLER. Om den lille pojken, som är en mästare i pojkfotboll – men samtidigt älskar att leka med tjejer och BARBIEDOCKOR, att klä sig i rosa och ryschpysch och pudra sig i smyg. (Per Wirténs, Arena, idealpojke.) Om de små flickorna, som, samtidigt som de är prinsessor, numera, till skillnad från tidigare i världshistorien, är kaxiga och bråkiga och TAR FÖR SIG och skriker och svär. Och därmed äntligen i människoartens långa historia är FRIA. Och slutligen om en aktuell, könsneutral barnmusikal på Stockholms stadsteater i Skärholmen, där hjältinnan, den tolvåriga flickan Simone, ”väljer” att gå in i en pojkes ”roll”.

  ”KÖNSROLLERNA SUDDAS UT I ´DÅRFINNKAR OCH DÖNICKAR´

  Det är första dagen i nya skolan och Simone tycker att allt är tillräckligt jobbigt som det är. Mamma och hon har flyttat till tönten Yngve, och mamma har lyckats glömma Simones älskade hund Kilroj hemma. Och så presenterar fröken henne för klassen: Välkommen, Simon. — Simone får förstås genast problem när hon uppträder som kille. Klasskompisen Kattis blir omedelbart kär i det där som är annorlunda med Simon.

  Det där med kön är ju viktigt bara i befruktningsögonblicket, säger Alexander Öberg [regissör]. — I boken går Simone och köper en t-tröja med hårdrocksbandet Iron Maiden på, för att verka mer grabbig. I teatermusikalen är det i stället hiphopkläder som får symbolisera grabbigheten.” (På Stan 17/3.)

 8. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, orkar inte läsa allt det där i länken just nu, men den ligger ju kvar så jag ska titta senare. Jag är inte själv religiös, tror att religiositet delvis kan vara ett evolutionärt fenomen som bevarats via det naturliga urvalet då det hållit ihop samhällen osv, varför skulle det annars uppstå och leva vidare på varje kontinent? Enligt hjärnforskarna finns det också mekanismer i hjärnan som gör det möjligt och dessutom lämpligt att vara religiös när världen känns och upplevs som obegriplig som ett sätt att strukturera och skapa en trygghetskänsla. Hmmm….varför är inte jag religiös då, jag tycker världen är kaotisk och sjukt komplex så jag borde bli religiös för att inte min hjärna ska få kortslutning. Var är fel med mig!!!???? 🙂

 9. tanjabergkvist skriver:

  Info, tack för tipset, ska lyssna till radioprogrammet på webben! 🙂

 10. Andreas skriver:

  Tanja, jag beundrar ditt skrivande. Du har både läsvärda åsikter och förmågan att skriva så att det blir roligt att läsa – även om ämnen som jag till vardags ser som helt ointressanta. Stå på dig. 🙂

 11. tanjabergkvist skriver:

  Andreas, tack! Inget ämne är för ointressant att skriva om – jag är intresserad av allt! Möjligtvis är jag inte så jätteintresserad av genustrumpeter längre…. 😉

 12. Andreas H. skriver:

  Det är väl en variant av den reciproka altruismen som spökar här. Lundby-Wedin godkänner pensionsavtalet i hopp om att nån framtida styrelse ska ge henne samma sak när hon själv slutar (vilket hade blivit fallet om det inte vore för den här uppståndelsen).

 13. Micke Håkansson skriver:

  När jag talade med an gammal vän i eftermiddags, så kom vi in på detta med vidlyftiga ersättningar och bonusar.

  Min vän sade ” det är inget annat än rent tjuveri det är stöld av folkets pengar, man kan grovt säga att dessa människor tillhör tjuvkategorin dom har bara bytt kofoten mot portföljen”

  Tänkvärt !

 14. Uffe skriver:

  Tanja: Ah, min mening var inte riktigt att styra över det på religon, men visst – religon och genus-”vetenskap” har en del gemensamnt. 😉 Därav min referens till Freud och ”The future of an illusion”.

  Min övertygelse är att världen skulle se bättre ut om vi gjorde oss av med båda företeelserna. 🙂

 15. tanjabergkvist skriver:

  Andreas H,ja reciprok altruism inom den slutna gruppen, men detta lär väl inte frånta henne hennes egen pension….

  Micke, ja det är lite osolidariskt när det inte direkt är lysande tider ekonomiskt. Samtidigt ligger det väl i den mänskliga naturen att försöka roffa åt sig så mycket som möjligt, även det är gynnsamt ur ett evolutionärt (reproduktions)perspektiv.

  Uffe, jag spekulerade i vad det var det kunde handla om, hann som sagt inte kolla länken så jag trodde det var något om att feministerna hade någon egen religion, fast det är nog snarare någon sorts masspsykos… ska kontakta en läkare i feminist-ärendet, eller en psykiater snarare 😉

 16. Uffe skriver:

  Tanja: Förklara skillnaden på religon och masspsykos tack. 😉

 17. Erik skriver:

  Tanja: Feministernas genusreligion består av tre gudar: Marx, Freud och Foucalt Marx står för Historierevisionism, Freud för Psykoanalys och Foucalt för filosofi. Sammanfattningsvis så är grunden en historiesyn från Marx. När man på basis av Marx hittat felen i människan/samhället så använder man Foucalt för att identifiera förtrycket. Därefter så attackerar man makten med kollektiv psykoterapi a la Freud. Teorin (tron) man har är att människan blir ”fri” först när inga strukturer finns.

  Det grundläggande felet i denna tro/religion/ideologi är dock väldigt enkelt:

  Om vi exempelvis avskaffar brandkåren för att den funkar dåligt kommer inte bränder att släcka sig själva. Behovet att släcka bränder kommer inte att försvinna och det enda som kommer att ändras när vi inte har nån brandkår är att vi trots att vi fortfarande måste släcka bränder är väldigt mycket sämre och okunnigare på att göra det.

  Vi kommer att konstant försöka bli bättre på detta, detta leder till att vissa saker funkar bättre än andra, detta leder till strukturer (där vissa saker görs mer än andra) Detta leder till att feministerna gör allt de kan för att rasera de strukturerna

  Och så har du en evig kamp där feministerna tycker (på basis av personlig tro) det är jätteviktigt jobb de gör att rasera strukturer trots att en ny måste byggas upp och raseras och byggas upp och raseras i all evighet (för att undvika maktmissbruk/korruption). Och under tiden detta sker blir brandskador allt allvarligare för vi är okunnigare och sämre på att släcka bränder.

  Och ifall nån undrar, ja detta är en historisk metafor för kulturrevolutionen.

 18. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, psykos enligt wiki: ”Psykos betyder bokstavligen att hjärnan befinner sig i ett abnormalt tillstånd, och är en generell psykologisk term som används för ett mentalt tillstånd som ofta beskrivs som att involvera ”förlust av kontakt med verkligheten”. Personer som lider av psykos kallas för psykotiska. Personer som upplever en psykos kan uppleva hallucinationer eller vanföreställningar, och kan uppvisa personlighetsförändringar och tankestörningar. Detta kan vara kombinerat med ovanligt eller bisarrt beteende, samt svårigheter att genomföra sociala interaktioner och en svårighet att fullfölja aktiviteter kombinerade med vardagligt liv.”

  Religion: ”En religion är ett trossystem som grundar sig på föreställningar om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som oändligt höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar…Religioner kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål och om moraliska krav och plikter mot medmänniskorna”

  Tycker det föreligger en viss skillnad där 😉

 19. tanjabergkvist skriver:

  Erik, helt korrekt! 🙂
  Apropå raserandet av maktstrukturer och härskartekniker ur ett hyckleriperspektiv – vad är det Tiina Rosenberg själv ägnar sig åt i Lund med genuscertifieringen, där hennes projektgrupp ska agera oberoende kontrollenhet och övervaka alla anställda? Har skrivit om detta tidigare: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/02/14/genuscertifieringen-vid-lunds-universitet/

 20. Uffe skriver:

  Tanja: Den är hårfin isåfall. 😉 Föreställning eller abnormalt tillstånd – byt plats på de båda, så blir det ingen större skillnad.

  Har du förresten läst något kring de amerikanska forskare som kartlagt vilka delar av hjärnan som är aktiva under ”supernaturliga” upplevelser? Ganska fantastiskt faktiskt, och om hypotesen stämmer så förklarar det människans dragning mot övernaturliga fenomen, gudar och andra lögner. 🙂

 21. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, jo jag känner till det. och att liknande upplevelser kan genereras med hjälp av magnetfält osv, men är inte så jätteinsatt.

 22. Johan skriver:

  Hej.

  Kan du hjälpa mig att översätta en sång?

  Om jag har förstått rätt är den nationalistisk/fosterländsk?

  Om du hinner och kan (förutsatt att den innehåller ett sunt budskap) översätta den någorlunda, så blir jag tacksam.

 23. Kristian Grönqvist skriver:

  Personligen tror jag att Wanja inte visste egentligen vad hon godkände. Jag har suttit i styrelser tidigare och hälften av dem som sitter där, har knappt hunnit förbereda sig för mötet ens, eftersom de är medlemmar i flera styrelser. Men det är naturligtvis möjligt att Andreas H. har rätt också.

 24. Kristian Grönqvist skriver:

  Uffe

  Alla är vi ute och letar efter ”The Formula for everything”

 25. Uffe skriver:

  Kristian G: Och vissa har uppfunnit en ”formula WITH everything” 😉

  http://www.e24.se/lifestyle/vinmat/artikel_1205321.e24

 26. wodinaz skriver:

  Apropos reciprok altruism utanför artgemenskapen, jag bara måst efå tipsa om följande underbara video: http://www.youtube.com/watch?v=nZjZQ6KkiUk

  Jag är mycket svag för sådana filmer 🙂

 27. wodinaz skriver:

  s/filmer/historier

 28. Karl skriver:

  Nu blev jag lite imponerad. Välskrivet, insiktsfullt och med sting.

  Att upprätthålla ett system av tillit och ärlighet är väldigt viktigt för samhället långsiktigt. Tyvärr känns det som Sverige är på väg utför i det avseendet.

 29. […] tes”. Jag har tidigare (på den tid då mina blogginlägg dessutom fortfarande var korta) skrivit om släkturval och reciprok altruism här. Men Lasse Berg, som antagligen gått i svensk skola, måste ha missat det här avsnittet i […]

 30. […] Känner Berg inte till begreppen släkturval, reciprok altruism (har bloggat kort om detta här) och Hamiltons regel (matteformel ) (om hur ärftligt altruistiskt beteende kan uppstå)? Det här […]

 31. […] blogginlägg: Vem lurar vem (reciprok alturism)?,   Repris på genusperspektiv och snälla apor (Lasse Bergs nya tes) ,  En vetenskaplig ansats […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: