Årets Rebell enligt Ian Wachtmeister

Jag har blivit utsedd till Årets Rebell av Ian Wachtmeiser, som för ett tag sedan utlyste tävligen ”Är du en Rebell? Var med och tävla!” på sin blogg! 🙂 Jag är väldigt glad över denna utmärkelse och ser fram emot att få ett signerat exemplar av Wachtmeisters bok Rebellerna. Andrapristagarna heter Gudrun Beims och Helena Palena – grattis till er! Detta är den finaste utmärkelse jag fått sedan en lektor vid universitetet i våras kallade mig för ”reaktionär talang”! 🙂 Nu kommer jag väl att bli kritiserad av genusmaffian för att vara en tävlingsmänniska som ”internaliserat den manliga maktordningen” eller så lär de hylla de mig för detta – vad som kan ske är lika godtyckligt och oförutsägbart som deras egna teorier, där begreppen ibland inte ens definieras entydigt eftersom detta anses vara ett manligt påfund. Det skulle vara intressant att se genusvetarna utveckla den matematik med genusperspektiv som kommer att bli nödvändig om genuscertifieringsplanerna blir verklighet. Själv har jag redan analyserat deras verksamhet ur ett matteperspektiv. Ekonomin har de förvisso redan tagit tag i – i handboken för Gender Budgeting (”Pengar nu” som finns här) kan vi på sidan 35 läsa (under ”En enkönad teori styr världen”): ”Feministiska ekonomer inom den internationella organisationen IAFFE menar att eftersom nationalekonomiska begrepp och modeller är utvecklade av män och för män brister de i vetenskaplig objektivitet” (!)

Jag tycker gott vi kan återgå till traditionell byteshandel. Man kan tex byta ut en halvskriven artikel i komplex analys mot en söndertuggad genusartikel som man kan strimla sönder med sin gräsklippare, eller så kan man byta ut en skalad banan (för detta konststycke krävs enligt Illustrerad Vetenskap en IQ på 26) mot en postmodernistisk genusanalys av gatubelysningen utanför ICA, eller så kan man byta ut politikerna i riksdagen mot en äkta slumpgenerator som slumpar ut statliga utredningar, propositioner och beslut – resultatet lär ju bli detsamma. Möjligheterna är som synes oändliga. Pengar är ju bedrägliga, vilket nyligen  påpekades av Miljöpartiets jämställdhetspolitiska talesperson, som konstaterade att Gustav Vasa (som återfinns på tusenlappen) är mer värd än Selma Lagerlöf (som återfinns på tjugan) och att ”detta speglar hur män fortfarande värderas högre än kvinnor”.

Röd tubsvamp i isolerad vänstermiljö

Den röda tubsvampen förekommer i isolerade vänstermiljöer

Mitt föredrag på Heimdal i torsdags gick bra! 🙂 Ungefär 70 personer kom, däribland några akademiker från Uppsala Universitet. Ingen från fiendesidan dök dock upp – så det blev ingen ägg- och tomatkastning på mig utan allt gick planenligt. Om någon genusvetare dök upp så höll hon/han (eller jag menar hen) i så fall väldigt låg profil, och inte heller någon vänsterextremist syntes till. Vänsterextremister känns ju som bekant lätt igen på de hårbollar de regelbundet spyr upp, och på sina ovårdade frisyrer i form av ogenomträngliga dreads som rymmer helt unika och hittills icke dokumenterade ekosystem med en enorm artrikedom av maskar, svampar och mögel som stormtrivs i denna röda vänstermiljö där evolutionen tagit en helt ny vändning i isolation från omgivningen. Varenda vänsterextremist skulle fungera som ett helt avhandlingsämne i både biologi, psykologi och socialantropologi, och det är väl därför man så ofta ser dem flanera runt här vid universitetet där de fungerar som forskningsobjekt för framstående forskare som fått stora anslag från politikerna för att dokumentera dreadsens unika fauna och lägga in den i databasen ArtDatabanken Sveriges Rödlista i vilken arter vars långsiktiga överlevnad i Sverige är hotad finns listade. Nä, nu ska jag inte dumma mig. Ingen sådan forskning pågår vad jag känner till. 😉

Och så har vi årets jämställdhetsbidrag från Skolverket (som fått i uppdrag av regeringen att genomföra en rad jämställdhetsinsatser i grund- och gymnasieskolan under 2008-2010, vilket också inkluderar ”fortbildning för skolpersonal” i jämställdhetsfrågan) : ”17 miljoner fördelades till de olika projekten, bland annat till arbete för att motverka traditionella yrkesval, förbättra sexualundervisningen, och motverka skolstress bland flickor.”

Jag trodde provrören var till för kemilabbarna...

Jag trodde att provrören var till för kemilabbarna...

Är det konstigt att flickor är stressade när de måste leva upp till radikalfeminismens idealiserade bild av kvinnan – nämligen mannen. Att vissa inom sig kan rymma flera kön (upp till åtta stycken enligt Judith Butler, samt ett kontinuum av diverse gränsöverskridande könsidentiteter däremellan) må vara hänt, men det ska inte vara ett krav att behöva bygga upp en sådan blandad identitet för att sedan kunna ”välja själv”, som det heter. Kanske är flickorna stressade (och pojkarna, även om flickornas självupplevda stress är större enligt undersökningarna) eftersom värdefull undervisningstid går till att träna sig på att trä på kondomer på kemisalens provrör. Ja, vi fick göra det i nian i varje fall, men det var länge sedan, nu har man säkert  utvidgat detta med pk-kursen (alltså påbyggnadskursen) ”kondom breddning” där man för skattebetalarnas pengar hyr in experter som ser till att allt utförs ur ett genusperspektiv. Senaste uppdateringen om vad som händer på området kunde vi se i Skolfront för någon vecka sedan, vilket ledde till en del debatt (P1, 10 minuter).

Några lärare som besökte Delegationen för jämställdhet i skolans (DEJA:s) konferens ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” intervjuas på Skolverkets hemsida om hur man jobbar med jämställdhet i skolan. Så här säger en lärare i grundskolans tidigare år i Luleå: ”Vi startade ett kompetensutvecklingsprojekt för ett tag sedan där vi lyssnade på föreläsningar och diskuterade mycket. Det är inte helt lätt att få ihop det, ska man jobba med det här bland eleverna gäller det att ha samma förhållningssätt. För ett år sedan började vi jobba med att diskutera frågorna i klasserna. I årskurs fyra till sex anordnade vi verkstäder där barnen fick en verklighet till begreppen kön, genus och stereotyper. I verkstäderna synade vi bland annat läromedlet, veckomagasin och dagstidningar för att se hur pojkar och flickor framställdes.  Jag höll i en verkstad med rörliga bilder, som Hannah Montana och disney-kanalerna. Könsrollerna är otroligt tydliga i barnfilmer, det finns hur mycket som helst att diskutera. Det handlar om att ge eleverna verktyg så de själva kan inta ett kritiskt förhållningssätt. Genus måste lyftas upp och det måste avsättas tid till det i början. Nu tar vi in det i lektionerna och eftersom alla har gått igenom kursen har vi fått upp ögonen och höjt nivån på diskussionerna. Det gäller att puffa eleverna lite åt rätt håll. Alla pedagoger har fått starka genusglasögon och de ska vara på hela tiden. Vi har fått positiva gensvar från elever och föräldrar. Jag kan hoppas att någonstans bryts de traditionella rollerna.”

Ett Feynmandiagram som beskriver kollisionen mellan genusvansinne och folkvett

Feynmandiagram som illustrerar växelverkan mellan genusvansinne och folkvett - värdet på kopplingskonstanten är ännu inte känt

Det finns alltså hur mycket som heeelst att diskutera, och så kan man ju hoppas att det finns lite tid till att förmedla ämneskunskaper också. Mina gymnasielärare på 90-talet hade inte några genusglasögon alls, däremot hade de gedigna ämneskunskaper och förmedlade dessa med könsblind entusiasm och det ledde till att flera tjejer i klassen gick vidare och läste till civilingenjörer. Men om nu genusvetarna tror att dagliga indoktrineringslektioner om genusordningen och patriarkatets upprätthållande av förtryckarstrukturer kommer att ge bättre utdelning i form av tjejer som exempelvis upptäcker matematikens skönhet, so be my guest… Projekt starta genusfri friskola nästa!!! Här är ett inlägg om DEJAS rapport SOU 2009:64 om jämställdhet i skolan som kom i somras (samt lite om min egen uppväxt) – observera videon där Göran Persson blir anklagad för att utöva härskarteknik 🙂  (resterande delar om DEJA här under det översta inlägget) och så vill jag passa på att tipsa om en SVD-ledare om könsmaktsordningen. Bra skrivet. Man ska inte glömma att det är radikalfeministerna som definierat traditionellt kvinnliga sysslor som underordning, och fast de beklagar sig över att ”manligt könskodat beteende” utgör normen så strävar de själva efter den.

För den som vill medverka till att genusindoktrinera befolkningen så kan jag tipsa om att Umeå Universitet söker en biträdande lektor inom genusforskning inom ramen för forskningsprogrammet Challenging Gender som av Vetenskapsrådet utsetts till ett så kallat Center of Gender Excellence. Forskningen ska undersöka följande: ”Hur sker kunskapsöverföring? Vilka mekanismer samspelar när genusforskningens resultat får direkt eller indirekt påverkan på exempelvis lagstiftning, ekonomiska utfall, hälsa och välfärd, social normproduktion, kulturella värderingskomplex eller medial opinionsbildning? Vad händer med genusforskningens kunskap när den nyttiggörs och används? Vilka hinder finns för genusforskningens potential för kunskapsöverföring? Vilka komparativa perspektiv kan anläggas vad gäller exempelvis jämförelse med andra forskningsfält eller andra geografiska områden?”

För den som är intresserad kan jag passa på att nämna att de tre universiteten i satsningen på genusexcellensmiljöer har följande respektive teman:

* Uppsala (Forskningsprogrammet GenNa): genus och fysik, genus och djurforskning, genus och didaktik, genus och neurovetenskap, genus och bioetik, genus och biosocialitet.

* Umeå (Forskningsprogrammet ”Challenging gender”): genus och demokrati/social rättvia, genus och emotioner, genus och våld, genus och hälsa, genus och normalisering.

* Linköping/Örebro (Övergripande tema ”Gendering excellence”): genus, sexualitet och global förändring; Dekonstruktionen av hegemonisk manlighet och manliga hegemonier; Skillander och sanktioner: sexuell hälsa, kropp och ”empowerment”.

I det könslösa amöbasamhället kommer Sverige att utgöra pilotprojekt

I framtidsprojektet "Det jämställda könslösa amöbasamhället" kommer Sverige att utgöra pilotprojekt - vi har nämligen kommit längst vad gäller jämställdhetsfrågan!

Dock har excellensmiljöerna redan börjat ”problematiseras” ur ett genusperspektiv, som jag nämnde i ett tidigare inlägg så påtalade föreståndaren för Nikk (ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet) att ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin”. De tre excellensmiljöerna skall dock ses som ett förstadium till det som komma skall – nämligen ett ”Europeiskt Centrum för Excellent Transnationell Genusforskning” i Sverige (se här)  – det är inte dock klart var detta centrum ska ligga, men tanken är att all världens genusforskare ska vallfärda dit i syfte att dekonstruera könet. När vi alla förvandlats till könslösa varelser, med eller utan hjälp av dagliga hormoninjektioner, kommer vi bara att kunna föröka oss genom delning. Ett sådant könslöst amöbasamhälle får givetvis en del konsekvenser för mänskligheten, en sådan är exempelvis att evolutionen avstannar  – men man ska då ha i åtanke att vi faktiskt pratar om att uppnå reell jämställdhet (till skillnad från ”formell” sådan, som vi har idag) och då är inget pris för högt!!! Och för övrigt måste man ställa sig frågan om evolutionen i själva verket inte redan avstannat i det här landet?

Annons

148 Responses to Årets Rebell enligt Ian Wachtmeister

 1. Hehehe, som alltid 11 points av 10 möjliga! Jag skall länka under dagen…

 2. Bitte skriver:

  Samma omdöme ger jag – 11 poäng av 10! En välsignad söndag önskar jag dig – and keep up the good work!

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Anders och Bitte! 🙂

 4. Pelle Billing skriver:

  Grattis Tanja! Du är minst sagt en rebell, och du gör ett mycket viktigt arbete när du kritiserar och problematiserar genusvetenskapen i dagens Sverige. Och det blir ju inte sämre av att det är rolig läsning också 🙂

 5. Fahrenheit451 skriver:

  Tanja; innan framgången stiger dig åt huvudet, så titta gärna på filmen ”The ego”, finns överst på min blogg bl.a. 😉 Annars googla, vilket är bättre så slipper jag en massa rebeller på min blogg. 🙂

  Annars, gud vad du behövs i denna värld så full av gycklare.

 6. nesse skriver:

  Ett grattis till dig! Ditt ihärdiga arbete mot ”genus-stolleriet” bör uppmuntras. Du kanske inte blir inbjuden i de finaste salongerna men vad spelar det för roll, om man vinner folks sympati, det är inte fy skam!! 🙂 …

 7. Tim Danielsson skriver:

  Jaha Tanja precis när jag trodde att jag börjat fatta genusteorin. Då tar du det till en nivå bortanför det vansinne som redan är och jag blir förbannad på alla fega och ryggradslösa som inte stoppat det i tid. Ibland ser jag det som ett dåligt skämt bara. Tanja idag har du överträffat dig själv.

  Kanske radikalfeminismens oerhörda energi i genusfrågans lilla minsta detalj beror på förnekad och tillbakahållen sexualitet. Om det blir någon slags externalisering och/eller projicering till aggression/pedanteri som sammanstrålar i gruppkänslan/viEgot, vi som vet-redan är frälsta. I det stadiet ska vi andra ”hjälpas” att förstå. Om det nu finns de som inte vill bli ”hjälpta” utan tycker de kan bilda sig en egen uppfattning. Så kan de ”vårdas” på olika sätt.

  I ett framtida sverige där genusvetenskap blivit verklighet på det flesta områden i människornas liv där får de ”svåra fallen” genusterapi på sjukhus. De svåraste löser man med genuskirurgi. Till sist har vi ALLA blivit produkter av genusteori.

 8. Ya Krivetko skriver:

  Jag tycker ganska mycket om namnet på Uppsala Universitets genusexcellens programm ”GenNa”. Uttalandet av detta ord påminner direkt om ett ord från ett rysk anekdot, som man uttalar ”InNa” (på ett berusat sätt) och som är en förkortning av den vanliga ”F**k you” på ryska. På tal om Freud…. 🙂

 9. EP skriver:

  Ja, vi var i fronten med rasbiologin så det är naturligt att vi är i fronten med genusforskningen.

  På Y-fronten inget nytt!

 10. Andreas skriver:

  Tack för ett som alltid välskrivet och underhållande inlägg, Tanja! Med dina uppmärksammanden av genusmaffians mer tvivelaktiga upptåg är du en frisk och välkommen röst i den folkliga debatten. 🙂

 11. Steffan Müller skriver:

  Bara en tanke; tänk om dessa genusvetare istället valde att rikta in sig på att forska om pengar och de strukturer som detta maktmedel idag bygger upp. Men troligen leder inte detta till varken makt, rikedom eller någon upphöjd status, vilket verkar vara genusvetarnas slutmål.

 12. QED skriver:

  Gratulerar till utmärkelsen!

  Akronymen ”GenNa” för också tankarna till Gehenna.

  http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=115&letter=G

 13. Gudrun Beims skriver:

  Grattis Tanja!
  Det är helt underbart att läsa det Du skriver och jag måste säga att genusmaffian borde få sig en tankeställare. Fortsätt. Mvh Gudrun

 14. Info skriver:

  NÄST GENDERBÄST

  Grattis, grattis, fröken Rebell! Vi hoppas att du kommer att sprida ditt budskap under fler föredrag. Den debattbok vi talat om till och från har du väl inte slagit ur hågen?

  Så till ämnet:

  Här i kommentarerna diskuterade vi (jag och Tanja) nyligen (Fru Gårman) fenomenen könsuppdelad respektive icke könsuppdelad idrott. Här en liten uppföljning:

  Naturligtvis vore i mångas ögon en enkönad värld, bestående av enbart läbbor och andra radikalfeminister, det mest önskvärda. Dock är det långt dit, tycks det. Tills vidare kan väl därför äkta hermafroditer tjäna som ett faktiskt existerande människoideal. Åtminstone i svensk genuseridebatt. Dessvärre är sådana härliga naturens monster ytterligt sällsynta.

  Men det finns också ett ”näst bäst”. Förmodligen är det detta, som Sveriges radio tagit fasta på, när man låtit sidlogotypen för ett visst samhällsprogram (Nya Vågen) utgöras av ett par boxande kvinnor med veritabla stålmanskrafter. Man får se den ena kvinnan utdela ett knockoutslag, som inte på vanligt sätt fäller motstånderskan till marken utan som sänder henne flygande bakåt metervis över ringgolvet. (Kanske ända upp på en läktare.) Programmet Kaliber nöjer sig med en enda (amerikansk) boxerska som logotyp.

  Inget program har ännu en släggkasterska som logotyp. ”Skäggiga damen” är också outnyttjad.

  Med ”näst bäst” ovan syftar jag helt enkelt på alla redan idag tävlande PSEUDOHERMAFRODITER. Den senast uppmärksammade och i Sverige hyllade i skaran är sydafrikanskan Caster Semenya. Av testade, ”kvinnliga” tävlande vid fem olympiader 1972-1996 befanns 28 vara äkta pseudohermafroditer (ungefär en på 320).

  http://www.sportsscientists.com/2009/09/semenya-and-hermaphroditism.html

  ”Of particular interest is the 1996 Olympics, where 8 women were identified as ´genetic males´, but all 8 were allowed to compete. These 8 would have presented with the same results as Caster Semenya supposedly has – no uterus, no ovaries, and (possibly) internal testes. All 8 were cleared to compete.”

  Att utesluta dessa halvkarlar från tävlingar med normala kvinnor är alltså sedan länge förbjudet. Att de senare därigenom automatiskt ställs chanslösa bekymrar ingen. Det står ju var och fritt att socialt konstruera om sig till pseudohermafrodit, eller hur?

  —————————-

  Anm.: lesbisk + läskig -> läbbig

 15. Jonas skriver:

  Tack för ännu en underbar artikel.

 16. Ch. skriver:

  Ja, det är helt sjukt bra. Nu tor jag de s.k. genusvetenskaparna och radikalfeministerna vet att det finns ett välartikulerat och icke föraktligt motstånd. Hoppas din blogg blir kvar så länge den behövs. Föreläsningar och framträdanden i media är också bra styrkedemonstrationer och där finns det väl bara du, Tanja. Till valet nästa höst hoppas jag alla partier räknar med den politiska kraft som manifeteras här. Tänk vad härligt när vi kommer att se den första reträtten!

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, jag kan säga detsamma om dig! Mycket läsvärt allt du skriver och daglig uppdatering (som du har) är verkligen vad som behövs för att hinna med att ta itu med alla dagliga utspel från radikalfeminismens och jämställdhetsmaffians håll (där den gamla definitionen på jämställdhet, med det övergripande jämställdhetspolitiska målet ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter” är ett sedan länge passerat stadium – därför tillåter jag mig att använda ordet ”jämställdhetsmaffia”).

 18. Andreas Dahlin skriver:

  Kul att föredraget gick bra. Kan man få en kopia av presentationen på något sätt? Den borde ha filmats. Vet inte om jag tycker det är synd eller tur att ingen genusvetare verkar ha kommit…

  Vet inte exakt vad det innebär att vara årets rebell, men det låter passande. Jag tror följande mening är ett praktexempel på vad som får dig att få utmärkelsen:

  ”Vänsterextremister känns ju som bekant lätt igen på de hårbollar de regelbundet spyr upp, och på sina ovårdade frisyrer i form av ogenomträngliga dreads som rymmer helt unika och hittills icke dokumenterade ekosystem med en enorm artrikedom av maskar, svampar och mögel som stormtrivs i denna röda vänstermiljö där evolutionen tagit en helt ny vändning i isolation från omgivningen.”

  Jag brukar försöka hålla diskussionen på en mer civiliserad nivå, men visst är det lustigt hur alla radikalfeminister bara råkar se ut på ett visst sätt…

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Farenheit 451, framgången har inte stigit mig åt huvudet. I själva verket är min största framgång att ha avlagt doktorsexamen i matematik – och med denna blogg kanske jag till och med riskerar min framtida karriär, vilket borde ge en viss fingervisning om seriositeten i mitt engagemang mot galenskapen. Därför är det inte så att ”framgången stigit mig åt huvudet” utan snarare är detta inlägg helt enkelt ett glädjeuttryck över att mina skriverier uppskattas. 🙂

  Här har du ännu en liten utmärkelse från augusti: http://www.corrupt.org/news/these_three_men_and_women_are_remaking_sweden

  Lite tragiskt dock att min doktorsavhandling som tog fem år att färdigställa lästs av kanske några hundra matematiker medan varje inlägg på bloggen läses av tusentals – och doktorsavhandlingen var en betydligt tuffare utmaning!!! Om jag nu inte med bloggen hade tänkt revolutionera universum då, men det hade jag ju inte tänkt – däremot har jag revolutionerat lite i matematikens värld med min forskning, men har man väl bevisat något så är det för evigt sant och kan inte ifrågasättas – alltså en, när jag tänker efter, betydligt tacksammare syssla än bloggandet….

  ”Annars, gud vad du behövs i denna värld så full av gycklare.” Tack! Som vetenskapskvinna är jag ju van vid att det är sanningen som ska föras fram, och att det ligger i allas intresse, åtminstone inom det matematiska och naturvetenskapliga samfundet – varför skulle sanningen vara kontroversiell? Men uppenbarligen är den det, och jag är en yrkesskadad matematiker som inte vet bättre! 😉 Men jag ska följa ditt råd och se filmen på din blogg!

 20. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja: Stort Grattis till den mycket välförtjänta uppmärksamheten!

  Hoppas verkligen du orkar kämpa på med detta. Din blogg skänker ljus i genusmörkret.

  Hoppas också du får många fler priser.

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Farenheit451, här får du en video också att se 🙂

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  nesse, min blogg är ju den fina salongen! Och alla mina själsfränder som kommenterar är inbjudna till den (på kommentatorsfältet förvisso)! 🙂

  Tim,
  jag väntar också på den dag jag ska vakna ur denna genusvaninnespsykos! Ja, det är svårt med genuseriet, kritiker avfärdas ju med att de själva är så insyltade i och delaktiga om genusordningen att de inte ser sig själva och istället behöver en dos postmodernistiskt genusflum för att tänka ”rätt”. Det är ju det som händer. Tex visar DEJA:s utredning SOU 2009:64 att många skolledningar, lärare och föräldrar (och barnen!) är negativt intsällda till de inhyrda genuspedagogerna, och i detta syfta (pga ointresset/motviljan!) har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genusutbilda landets rektorer! Och se tex här: http://svt.se/2.33731/1.1652853/litet_intresse_for_genuspedagogik?lid=senasteNytt_363877

  Återger hela här:

  Växjö Universitet lägger ner sin grundkurs i genuspedagogik eftersom de fått in för få ansökningar.

  – Vi fick endast in 8 ansökningar, varav 4 hade kursen som förstahandsval, säger Peter Citron, antagningschef på Växjö Universitet.

  På institutionen för pedagogik tycker man att det är tråkigt att så få sökt.

  – Det är angeläget att de här frågorna blir genomlysta, för att att man ska få en djupare förståelse för hur skolan fungerar totalt, säger Gunilla Härnsten, professor i pedagogik.

  Skolverket har efter en omfattande undersökning konstaterat att lärarnas utbildning i jämställdhetsarbete är varierande över landet, och regeringen har därför beslutat att det ska starta en landsomfattande vidareutbildning i ämnet för lärare och rektorer under våren, bland annat på Högskolan i Kalmar. I Kalmar kommer även alla rektorer att få delta i forskningscirklar i ämnet genus.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, intressant – sök några miljoner från VR! 😉

  EP – genusvetarna ska dessutom exportera vansinnet till resten av världen. De som annars jobbar mot imperialism…

  Andreas, tack! och apropå det så borde jag skriva något i någon tidning snart men bloggen tar ju den tiden, fast jag kör ju mina krönikor i Axess iofs – och de handlar ofta om genusgalenskaper. 🙂

  Steffan,
  ”Bara en tanke; tänk om dessa genusvetare istället valde att rikta in sig på att forska om pengar och de strukturer som detta maktmedel idag bygger upp. Men troligen leder inte detta till varken makt, rikedom eller någon upphöjd status, vilket verkar vara genusvetarnas slutmål.” Jag tror de forskar på det, men de manliga strukturer som skapas är då av ondo, medan kvinnor som blir rika hyllas. Så konsekvent är den forsknigen…

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, orkar verkligen inte läsa all den där texten, så jag googlade på det på wiki: ”namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet, den plats som Gud förberett för djävulen och hans fallna änglar.” Ja, namnet påminner ju om genusexcellensprojektet GenNa.

  Gudrun,
  tack för dina uppmuntrande ord! ja, frågan är dock om de får sig en tankeställare. Jag tror inte de är så intresserade av att ta debatten, de har bara att förlora på det – de har ju redan fått allt de behöver, lojala genusfrälsta politiker och genuspengar i överflöd…

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, Pär Ström och Pelle Billing finns ju också ute i debatten i frågan! Och som jag lovat mina bloggläsare ska jag inför valet sammanställa en pdf med alla korkade beslut i genusfrågan som mina bloggläsare (som jag ska värva som aktivister 😉 )ska hjälpa mig att sprida över hela Svea Rike!

  Andreas, ja det hade ju kunnat bli intressanta diskussioner om genusvetare kommit, det hade säkert berikat upplevelsen. Har ingen presentation av föredraget i skrift utan mest en massa overheads och diverse utskrifter på offentliga handlingar osv som jag byggde upp föredraget kring.

  Dr Jonsson, tack! Ett lämpligt pris som vi alla borde få är ett beslut på ett avskaffande av allt genusvansinne samt en återgång till det ”övergripande jämställdhetspolitiska mål” som rådde innan 2006 – nämligen att kvinnor och män ska ha ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”. Idag är detta inte det officiella målet. Ska försöka hinna blogga om detta i veckan.

 26. QED skriver:

  Tanja Det är roligare än så. Namnet Gehenna kom tydligen från en verklig plats. Enligt den långa texten: ”The place where children were sacrificed to the god Moloch was originally in the ”valley of the son of Hinnom,” to the south of Jerusalem.” Det är riskabelt med akronymer. GenNa kanske hellre skall läsas ”gena”, som ”gena i den akademiska karriären”?

 27. Steffan Müller skriver:

  ”Farenheit 451, framgången har inte stigit mig åt huvudet.”
  Inget jag befarar heller, har redan insett ditt mod. Kunde dock inte låta bli att försöka sprida denna lilla film som jag tycker förklarar så mycket.:)

  ”Jag tror de forskar på det….”
  Jag menade att skippa genusperspektivet och inrikta sig enbart på de strukturer och de olika hierarkier som just ”maktmedlet” pengar skapar. Men tacksam för svar och tack för filmen. 🙂

 28. Dogdylan skriver:

  Tanja: Kul att du får ett Rebell-pris av den tokiga Greven. Då är man rätt icke-politisk korrekt. Way to go. 🙂

  När blir du mer aktiv i andra frågor? Skattepolitik, kyrkopolitik, kulturpolitik, EU-politik, integrationspolitik, utrikespolitik, försvarspolitik osv.

  Det är inte bara genushaveriet som behöver ett slag från höger. I stort sätt behöver varje område inom politiken en konservativ/klassiskt liberal röst – för den inte totalt skall domineras av social-liberalen, socialisten och PK-smurfen.

 29. Steffan Müller skriver:

  Hm, ser att jag ibland heter Fahrenheit451 och ibland Steffan? Samma individ bakom om nu någon undrar.

 30. Lennart W skriver:

  Tanja, grattis, grattis, härifrån också, till ” den finaste utmärkelse [du] fått sedan en lektor vid universitetet i våras kallade [dig] för ”reaktionär talang””. Ev. kritik både från genusmaffian och andra kommer dock nog att handla om Wachtmeister som person. Verkar iofs vara en kul kille, men bakgrunder i Ny Demokrati förskräcker. Varmed det hela kan politiseras.

  Hmm.. Nu är det iofs inte så att varken du eller flera av dem som brukar kommentera här, heller drar sig för att politisera, bara det s.a.s. görs på ”rätt” inte-PK sätt, och gärna mot ”rödgröna röran”. Det jag blir lite fundersam över är om det kanske inte skapar en del onödig friktion mot möjliga allierade mot huvudfienden? Kan ju tänkas finnas t.ex. sossar och vänsterpartister som också är lite fundersamma över vad som egentligen håller på att hända med vetenskapliga ideal. Dogdylans idé tror jag iaf bara leder till marginalisering. För att ta ett konkret exempel, har jag inget mot att själv kallas för socialliberal, iofs lite beroende på sammanhang. Varför med flit mota bort socialliberala som får kalla kårar av genuseriets parodi på vetenskap?

  Hur som helst har jag också ett nyhetstips (som folk här kanske redan känner till): Världens hallå om hemligt kön. ”Minns ni Pop? Barnet vars kön föräldrarna höll hemligt för omgivningen? Artikeln, som publicerades på Idagsidan den 8 mars i år, har skapat svallvågor som nått långt utanför Sveriges gränser…” Inget socialkonstruerat kön där inte. Artikelns hänvisning till den kanadensiska pojken som könsopererade som bebis efter en misslyckad omskärelse är också både intressant och tragisk.

 31. Lennart W skriver:

  Hmm.. blev mycket mer sån här text än jag hade tänkt mig.

 32. alltidaldrig skriver:

  hoppla hoppla. Genus perspektiv och Ian W. Ironi eller förakt? Viktig eller skitviktig? Hat eller rädsla? Empati eller egoism? kanske både och Grattis till dig och dina anhängare..

 33. Ya Krivetko skriver:

  Tanja och QED! ”Gehenna” var jätte bra! Några av mina ryska bekanta sade omedelbart ”Gehenna” när de hörade ”GenNa” (som kanske säger en hel del om mig, eftersom min association var, låt oss säga så, ”mindre anständig”). Förutom allt annat ”Gena” är ett typiskt manligt namn i f.d. Sovietunionen (en förkortning av ”Evgeniy” som i ”Evgeniy Onegin”). Speciellt kännd (också i Sverige) är krokodilen Gena, som är Druttens vän:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Drutten_och_Krokodilen

  I vilket fall som helst, att använda ”gehenna” när man pratar om UU och om genusvetarna känns hellt rätt!

 34. Jur. stud. skriver:

  Någon chans att ett sammandrag av föredraget kan komma att publiceras?

 35. Lennart W skriver:

  Drutten och krokodilen äger. Av en bekant fick min dotter en rysk druttendocka, Cheburashka, som sjunger den här vackra sången.

  Mitt förra inläggs länk funkade visst inte. Försöker igen: Världens hallå om hemligt kön.

 36. Karl skriver:

  Grattis Tanja! 🙂

  Jag hoppas du kommer förbi LIU nån gång också. 🙂

 37. Karl skriver:

  -> Lennart

  Det ska bli intressant att se vad som händer med det barnet. Jag tror att risken för problem, särskilt i tonåren är ganska stor, fast det beror mycket på hur bra föräldrarna är. Men det låter ju inte direkt trevligt att experimentera på sina barn på det viset, för det är ju vad det är i realiteten…

  Sex-ressignment är intressant, det har visat sig fungera väldigt dåligt i praktiken. Barnen vet vilket kön dom är, trots att hela miljön säger något annat och dom till och med får hormoner. Könstillhörighet verkar alltså biologiskt hårdkodat i hjärnan… Sannolikt av hormonexponering i livmodern.

 38. Alex Birch skriver:

  Grattis Tanja!

 39. Helena Palena skriver:

  Tanja: Grattis! Du gör ett hästjobb! Vi ses säkert någon gång och skrattar åt all idioti som finns i världen.

  Själv är jag mycket förtjust i gyllene snittet! Det kan i alla fall ingen jävel kollra bort. Matematiken finns i naturen. Där finns också förnuftet om det får vara ifred.

 40. soli01 skriver:

  Hur ställer du dig till sådant dravel: http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article6055965.ab Jag tror inte på sådant!

 41. Lennart W skriver:

  Karl: ”Nej, det här är inget experiment. Jag menar att det är mycket taskigare att släppa ut en människa i den här världen med en lapp i pannan där det står rosa eller blå. Då har man verkligen ­bestämt att det yttre är viktigast och sagt ja till att samhället är med och formar barnet till det kön som det fysiskt är. Jag menar att kön är en social konstruktion.” (Mamman, enl. den första artikeln om Pop)

  Ingen rocket science där direkt. Forma till något det redan är fysiskt? Att göra något helt nytt skulle inte vara ett experiment?? Håller med dig, Karl. Att första frågan om en nyfödd alltid är dess kön beror nog faktiskt på att det är den viktigaste frågan.

  Förmildrande omständigheter finns iofs, som t.ex. att det påstås att ungen själv vet vad den är, och att det är helt OK när den själv vill ”komma ut” med det. Lite förvånande och roande också att pappan påstår att ”de som blivit upprörda är främst jämnåriga feminister”. En annan intressant aspekt är att de vägrar sätta ungen på dagis, vilket naturligtvis även är en förutsättning för att kunna genomföra experimentet. Iofs med motiveringen att förskolan inte är tillräckligt genusmedveten(!), men trots allt i praktiken ändå på KDs vårdnadsbidragslinje.

 42. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja sa:
  ”…..en postmodernistisk genusanalys av gatubelysningen utanför ICA…”

  Jag visste väl det! Har alltid tyckt att belysningen varit skum.

 43. Karl skriver:

  ->Lennart

  Stackars barn… Att kön är viktigt går inte komma runt, dom kan svamla hur mycket dom vill om sociala konstruktioner, det förändrar inget.

  Det går inte säga att ”det är helt OK när den själv vill ”komma ut” med det”, barn är inte sällan fantastiskt duktiga på att fånga upp föräldrars implicita förväntningar. Om barnet inte är väldigt tryggt, vilket låter mindre och mindre troligt ju mer jag hör om det, så finns en högst reell risk att det inte har den friheten i realiteten. Radikala socialkonstruktivister verkar påfallande ofta ha dålig psykisk hälsa, vilket inte heller förbättrar oddsen för barnen…

  Resten tycker väl bara att dom är galna och skakar på huvudet…

 44. Info skriver:

  RIKSSKANDAL: BRASILIANSK VAXNING – EJ 50/50!

  Den största skandalen i Sverige för några år sen bestod ju i, att många frisörsalonger satte ett högre pris för damklippning än för herrklippning. Under några månader kunde Sveriges samtliga journalister (i radion och alla tryckta medier) inte uppehålla sig vid annat än denna förmenta könsdiskriminering, denna härskarteknik och denna patriarkala överordning. (Förmodligen också nazistisk och rasistisk. Och sverigedemokratisk.)

  Jag minns, hur samtliga frisörinrättningar här på Kungsholmen snabbt och lydigt ändrade sina prislistor.

  Idag fick jag ett reklamutskick i min säkerhetsbrevlåda. (Som i och för sig med tydlig text avböjer reklam.) Tre välgjorda trycksaker från en ”granne” erbjöd mig där BRASILIANSK VAXNING. Tja, jag vet exakt hur ett gärdsmygsbo och ett hämplingbo ser ut – men vet jag, vad ”brasiliansk vaxning” är? Möjligen detta (min egen målning) – från en tid, när uttrycket ”brasiliansk vaxning” över huvud taget inte hade uppfunnits:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Venus_i_kungstradgarden_delsida.htm

  Nå, i detta reklamutskick, som dels höll en språklig standard, som ingen nu aktiv, svensk internetbloggarkommentator kan komma i närheten av, dels innehöll en svart silhuett av en fullt normalt och trevligt dansande, naken, sydamerikansk, yngre kvinna, kunde man bl.a., läsa följande hemska saker:

  Brasiliansk vaxning herr: 475:-
  Brasiliansk vaxning dam: 359:-
  Svensexa: 1195:-
  Möhippa: 895:-

  Behöver man säga mer? Kommer nu hela den svenska riksdagen, hela journalistetablissemanget, hela den politiska majoriteten att ägna all sin tid (fram till nästa pride-jubelfest) åt att fördöma denna lilla företagarinna LUSIANA —. På grund av hennes sexistiska mansdiskriminering.

  Mitt svar: Lugn, Lusiana, jag kommer till ditt försvar. Du har – jämte din affärsadress på Söder – uppgett din bostadsadress, Som mycket riktigt befinner sig bara någon minuts promenadväg härifrån.

 45. Jerker Montelius skriver:

  Grattis Tanja

  Mycket välförtjänt.

 46. Adam Weisshaupt skriver:

  Stort grattis Tanja!

 47. Erik skriver:

  Jättegrattis! Boken verkar kul men du har ju några andra böcker att läsa också. Det är nästan så du får outsourza läsande till småttingen.

  Skall bli väldigt intressant att läsa ditt kommande inlägg om hur och när jämställdhet blev lika resultat istället för lika rättigheter och skyldigheter.

 48. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Nu är det iofs inte så att varken du eller flera av dem som brukar kommentera här, heller drar sig för att politisera, bara det s.a.s. görs på ”rätt” inte-PK sätt, och gärna mot ”rödgröna röran”.”

  Jag måste bara kommentera just denna del. Politisk korrekthet är till naturen vänstervärderingar dvs samtliga värderingarna är typiska för politisk vänster. Detta innebär dock inte att de är samma sak. Pk är inte bara vänstervärderingar de är framför allt dogmatiska tolkningar av vad dessa vänstervärderingar innebär, dessa tolkningar FÅR inte ifrågasättas.

  Många personer som är politiskt vänster är alltså allt annat än pk. Detta pinsamma faktum döljer pk ofta genom att anklaga personer som frångår den enda rätta tolkningen för att vara höger och därmed tvinga dem bli pk för att undvika högerstämpeln.

  Det var exempelvis så man gjorde i Storbritannien för att få med motsträviga vänsterpolitiker på den av Heath nyligen rapporterade ändringen av integrationspolitiken. Det var alltså de egna partikamraterna som fick högeranklagelser när de inte gick med på pk-lögner.

  Det var även så man bemötte den på denna blog ofta kommenterade social-hoax som Fysikprofessorn Alan Sokal genomförde. Sokal en övertygad vänsterliberal testade om kulturvetare skulle publicera, tro på och försvara rent nonsens som kryddats med auktoriteter och nyckelord.

  Som brev på posten kom motanklagelserna. Sokal var ett högerspöke hävdade man, han måste vara konservativ eftersom hans kritik var faktamässig. Absurt då Sokal var aktiv vänsterliberal. Sokal själv skrev då ”jag försöker rädda vänstern från en skadlig del av sig själv”

  Att vara mot politisk korrekthet är att försöka rädda både vänstern och högern från skadliga delar av sig själv, politisk korrekthet bekämpar inte högern, politisk korrekthet bekämpar förnuft och rationalitet överallt.

  M.a.o. Problemet är inte social-liberalism eller nån annan ism. Problemet är tolkningarna som politisk korrekthet säger man skall ha. En av dessa tolkningar är påståendet att objektivitet är konservativ och det personliga är politiskt.

  Pk är en mycket viktigare fråga än partifärg. Pk sprider och stärker dogmatism. Är empirism (positivism) höger? Think not!

 49. QED skriver:

  Från senaste numret av VRs tidning Forska 3/2009 :

  ”Jämställdhet i forskning en icke-fråga i många länder


  Sett till jämställdhet i forskningsfinansieringen finns det grovt sett två läger i Europa: ett A-lag med ett drygt dussin aktiva länder, däribland Sverige, som satsar på ökad jämställdhet, och ett större B-lag där frågor om jämställdhet inte har någon hög prioritet. Det skriver en internationell expertgrupp i eu-rapporten The Gender Challenge in Research Funding — Assessing the European National Scenes som publicerades i maj.
  ..

  I Frankrike erkänns inte frågan

  Suzanne de Cheveigné var gruppens ordförande. Till vardags är hon forskningsledare vid forskningsorganisationen CNRS i Marseille. Hennes hemland Frankrike sorteras i rapporten till jämställdhetens B-lag — de inaktiva länderna.

  ..

  Ett skäl kan vara att könsfördelningen bland franska forskare sedan länge varit mycket jämnare än i många av de länder hon jämför med, menar de Cheveigné. Hos hennes egen arbetsgivare CNRS har till exempel andelen kvinnliga forskare legat i närheten av 30 procent sedan andra världskriget.

  — Men medan det nu sker dramatiska förändringar i andra länder så händer det väldigt lite i Frankrike. Det så kallade glastaket — att kvinnor tenderar att inte släppas fram till de högsta posterna i en organisation — är ett stort problem här, liksom praktiskt taget överallt, men jag skulle vilja påstå att icke-erkännandet av jämställdhetsfrågornas vikt är ett ännu större problem.

  Tagit fram ny statistik

  Suzanne de Cheveigné är lite besviken på det dåliga genomslaget för rapporten, även om den bland annat blivit uppmärksammad i Nature.

  — I all ödmjukhet vill jag nog påstå att den här rapporten är ett stort steg framåt jämfört med den information som fanns tillgänglig tidigare, säger hon. Expertgruppens medlemmar har inte bara sammanställt befintliga uppgifter, utan i stor utsträckning fått de enskilda ländernas myndigheter att ta fram helt ny statistik. Med tanke på att det är ny och tämligen kritisk information tycker jag att rapporten inte riktigt fått den uppmärksamhet som den förtjänat. Inte än.

  Ett skäl till det hittills begränsade intresset från medierna kan vara att rapporten ger en lite för komplex bild av verkligheten för att passa in i mediernas dramaturgi, menar Liisa Husu, projektchef vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och gästprofessor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Hon har deltagit i gruppen som expert och rapportör.


  — Medierna hade förstås älskat tydligare resultat — till exempel om vi upptäckt en universell trend att män generellt har lättare att få pengar till sin forskning. Men det kan man inte påstå utifrån vårt material; i vissa länder och discipliner hade kvinnor lite bättre beviljandegrad än män på sina ansökningar.


  (min kursivering ovan)

 50. Lennart W skriver:

  Erik, jag är väl bekant med min fysikerkollega Sokals välförtjänta snyting mot postmodernisterna. Skulle postmodernism vara PK? Ett jämrans skit är det iaf. Men vad är egentligen PK? Verkar ju faktiskt vara ett nästan postmodernistiskt begrepp i sig själv. Vad sägs om t.ex. definitionen ”alla värderingar som Erik inte gillar”? Eller ska vi sätta det lika med den officiella majoritetsuppfattningen? Implicit i det hela är att ingen ärlig människa verkligen kan tycka så. Nähä? Varför då??

  Jag har iaf verkligen inget emot invandring. PK fnyser SD. SD är dumma i huvet svarar jag. Det är ju verkligen min ärliga uppfattning! Har själv mycket aktivt sett till att öka den utomeuropeiska invandringen med iaf en person: min fru. Var ju liksom det enda jag kunde göra nära jag hade turen att träffa världens(!) underbaraste kvinna. Var faktiskt en bekant som sa att jag nog bara hade gjort det där för att vara PK. Min reaktion? ”A man’s gotta do what a man’s gotta do.” Fast i verkligheten blev jag bara för paff för att ge honom den snyting han så väl förtjänade. Blev f.ö. lika paff när en 60-årig dansk skröt för mig under en mellanlandning om sin 12-åriga fru. Fast hade man gett honom vad han förtjänade hade man väl suttit i ett pakistanskt fängelse idag…

  ”PK” framstår för mig ofta som ett verkligen fånigt argument av människor med dåliga argument i sak, med offermentalitet. ”Etablissemanget förföljer oss”. Ungefär som vilka konspirationstokar som helst, som inte kan förstå att verkligen inte alla går med på att månresorna bara var en bluff. Kalla det för PK om du vill, men för mig är det INTE OK att ha en 12-årig fru, i synnerhet inte för en 60-årig sexturist som t.o.m. själv hade döttrar hemma i Danmark.

  Nå. Med detta generalangrepp på ett av de heligaste begreppen här, måste det ändå vara tydligt att jag själv också ger blanka tusan i vad som är PK där jag befinner mig. Det här genuseriet verkar iaf vara förfärande accepterat på alltför många nivåer i samhället. Där är jag gärna med och ryter till mot PK-eriet.

  Det jag syftade till med angrepp på den rödgröna röran, var för något blogginlägg sedan från Tanja själv mot Mona. Måste väl erkänna att jag inte heller har så stor aktning för S-ledaren men min poäng är iaf att det ju kan tänkas att det finns sossar, som likt den vänsterliberale Sokal, också ser med oro på postmoderniskt flum som genuseriet. Är väl bra om man kan få med dem som allierade?

  Till den frågan hör vad som är det ideala utfallet av det här antigenuseriet. Är det verkligen bara att mejsla fram de mest rättrogna höger-anti-PK ståndpunkterna, ungefär som kommunistsekterna på sin kant? Vad sägs om lite mer resultatorientering istället? Dvs sånt där som kräver pragmatism och kompromisser så man kommer någon vart.

  Wikipedia om PK

  Bra om bl.a. PK av Niklas Ekdal.

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”När blir du mer aktiv i andra frågor? Skattepolitik, kyrkopolitik, kulturpolitik, EU-politik, integrationspolitik, utrikespolitik, försvarspolitik osv.” Så fort jag får sparken från jobbet! 😉 Ha ha, nädå, hoppas inte det går så långt, vi får väl se – men det är tidsbristen som gör att jag i nuläget inte hinner engagera mig. Men det saknas inte möjligheter om man säger så.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Steffan/Farenheit451, ”Hm, ser att jag ibland heter Fahrenheit451 och ibland Steffan? Samma individ bakom om nu någon undrar.” Har du en identitetskris? 🙂 Tack för sina värmande ord om mig på PP:s forum som jag fann via en länk jag följde från bloggen 🙂 (”Har gillat Tanja och alla diskussioner på hennes blogg länge och något knivskarpare intellekt, dessutom med sådan humor, har jag själv inte sett i detta land på evigheter.” längst ner här) Om nu detta är samma Farenheit451 som du? Varför skrev du inte det här på min blogg istället – nu fann jag ju det av en slump. Nåväl, du är ivf avslöjad i din syn på mig. Tack för dessa värmande ord! 🙂 Det står att du är ”Piratamiral”. vad innebär det? Jag vill också ha en cool titel – jag är trött på att vara matte-doktor!!!

  Hur kommer det sig att du inte vet när du heter vad när du kommenterar?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, tack! Var inte orolig, ingen friktion skapas av denna utmärkelse och vi står fortfarande alla enade mot vansinnet 😉 Förresten, din nyhetslänk verkar inte fungera (ang ”Pop”), kan du skicka om?

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  alltidaldrig, ”Grattis till dig och dina anhängare..” Så du är inte min anhängare? 😥 Jag ser att du stödjer idén om att ”Skapa en union med de nordiska länderna”. Jag antar du är inspirerad av Wetterbergs DN Debatt-artikel? Idén är faktiskt intressant!

  Och var är punkten ”Avskaffa Genusvansinnet” på din lista!? 🙂 Jag hoppas du inser att genusnissarna tror att alla samhällsproblem och alla önskemål du radar upp på din blogg kan lösas med en abstrakt genusanalys som dekonstruerar den hegemoniska maskuliniteten. Tror du på det? Och detta har inget med jämställdhet att göra, vilket vem som helst med minst två hjärnceller inser…

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko – Drutten och Krokodilen, nu gav du mig en riktig nostalgitripp! 🙂

  Jur. Stud,
  ”Någon chans att ett sammandrag av föredraget kan komma att publiceras?” Föredraget är ett hopplock av några av mina blogginlägg + lite nytt som jag inte hunnit skriva om än. Men jag har inget sammanhängande ihopskrivet i text, och det skulle bli för långt för ett blogginlägg eftersom jag pratade i ca 1.5 timme om, men jag kommer kanske att hålla ett liknande föredrag vid flera tillfällen.

  Men om du söker under ”kategorier” på bloggen så kan du ju läsa det som intresserar dig specifikt. Även om jag måste fixa till denna kategorisering lite… I vilket fall så tog jag det mesta till föredraget från kategorierna Dagisgenus , Skolgenus och Universitetsgenus.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, sorry – ser nu du lagt in fungerande länk kort efteråt.

  Karl,
  ja gör jag kanske, så det är där du håller till? 🙂 Borde kanske lägga in en länk med ”Boka föredrag” på bloggen?

  Tack Alex (Birch)! 🙂

  Helena,
  ja gyllene snittet är intressant. har skrivit en krönika om det i Axess här men den går inte att läsa på nätet, fast jag minns jag bloggade ngt kort om det, letade just upp det: Jag önskar det vore så enkelt (längst ner).

  Annars har jag mitt inscannade handskrivna föredrag på 30 sidor som jag använder när jag håller föredrag om det på universitetet vilket jag gör inom kursen Matematisk Lusttur, som det kanske inte är någon poäng att jag skickar dig :-), men jag kommer att hålla det i december (egentligen var det tänkt i oktober men fick ställa in) – är du i närheten av Stockholm så kan du ju komma! 🙂

  Nu kanske inte många känner till att det i matematiken, liksom i politiken, finns grader av irrationalitet, men faktum är att det gyllene snittet kan skrivas som ett oändligt sk kedjebråk bestående av enbart 1:or, och i den bemärkelsen konvergerar det saktare än varje annat oändligt kedjebråk (irrationellt tal).

 57. Lennart W skriver:

  Tanja, hann ändå förbereda för ett svar, så här får du artiklarna om Pop igen, i den tidsordning de publicerades i SvD:

  Pojke eller flicka? Det säger vi inte

  Världens hallå om hemligt kön

  Ursäkta mitt bråkande förresten. 🙂
  Och så ser du helt bedårande ut på bilden i det här blogginlägget. 😉

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Soli01, jag vet faktiskt inte då jag inte tagit del av underlaget till den forskningen. Men det påminner om en sak jag läste om svenska företag, om låter sina telefonförsäljare ha namn som ”Margareta” och ”Birgitta” eftersom dessa enligt undersökningar tydligen inger mer förtroende än andra namn. Detta var en lista med vilka namn som ”sålde” och vilka som ”inte sålde”. Jag kan köpa detta, eftersom namnet ofta säger något om vilken generation man tillhör och kan påverka folks förtreonde. Men man fejkade ju namnen, dvs man behövde ju inte leta upp folk som verkligen hette så, då det var fråga om telefonförsäljning. Men ang androgyna namn vet jag inte vad jag ska tro…

 59. Lennart W skriver:

  Rackarns vad svårt det är får RÄTT, fast jag förökte provköra. Trött antagligen.
  Världens hallå om hemligt kön

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl,Radikala socialkonstruktivister verkar påfallande ofta ha dålig psykisk hälsa, vilket inte heller förbättrar oddsen för barnen”, ha ha – är det verkligen så? Jag välkomnar en analys från din sida till varför det är så, och vilka aspekter av den psykiska ohälsan som leder till vilken ideologi. Det är faktiskt ett riktigt intressant och viktigt ämne!

  Alvin, ja gatubelysningen är manligt könskodad – vilket man inser genom att läsa SOU 2001:43!

  Tack Jerker och Adam.
  Nobelpriset nästa då, eller hur! 😉

  Erik,
  jag har en hel bokhylla med böcker att läsa – jag veeeet!!! Så fort min tjänst går ut! 🙂 Ja snart ska du får veta vad som hände och när ang de jämställdhetspolitiska målen!

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, förlåt – det funkade i ditt andra försök, men jag missade det då jag läser kommentarerna i kronologisk ordning! 🙂

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha -det där har jag missat om härskartekniker i form av priserna för hårklippning! 🙂 Själv klipper jag min själv, en gång om året. Jag har aldrig tid att gå till frissan nämligen. Att jag har långt hår är alltså inte ett antifeministiskt ställningstagande utan beror på tidsbrist. Däremot är genusmaffian medskyldig eftersom jag ju måste ägna mig åt att skärskåda deras vansinnesverksamhet istället för att ägna mig lite åt mig själv…

  Förresten, vad är en säkerhetsbrevlåda? Fin tavla du målat! 🙂 Ang priserna du radar upp på brasiliansk vaxning så måste du ju erkänna att det i mannens fall rör sig om en större yta (testa själv att räkna ut de två (eller kanske en egentligen) rotationsytorna av en idealiserad version) och därmed är ett högre pris faktiskt motiverat! 🙂

 63. Steffan Müller skriver:

  [b]Tanja[b]- Vet inte varför det blev så med mina namn, upptäckte det igår. Har säkert något med inloggningen att göra.

  Annars är jag väl lite upp och ner, då jag älskar att tänka och ganska ofta ser mörka hotande moln på himlen och tycker mig känna att min existens hotas av de som försöker anpassa min världbild till deras.
  Existensiell ångest som man får i en värld där ingenting får samexistera med de som håller i trådarna.

  Var troligen lite blyg och valde att ge dig en komplimang där istället, men det gör inget att den till slut hittade hit.:) Ogillar annars det stället som för mig börjar likna en ny PK-elit som gärna trycker till de som inte passar in på ett sett som skulla få tant Gudrun att vädra morgonluft och instämma i kören av deras marginaliserande uttrycksformer.

  Piratamiral, är en titel man får då man kommit upp i ett visst antal inlägg. Men som sagt, är på väg därifrån, om inget helt oförutsätt händer och att de därmed ser storebror på lite flera ställen än just bara fildelning, patent och övervakning.

 64. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, jag är väl bekant med min fysikerkollega Sokals välförtjänta snyting mot postmodernisterna.”

  Toppen, då vet du också att han anklagades för att vara konservativ och att opponenterna i grunden ansåg att naturvetenskap per definition är konservativ och att allt är politiskt och därför var Sokal på fel sida? Sokal å sin sida ansåg nonsens inte hade en politisk färg.

  ”Skulle postmodernism vara PK? Ett jämrans skit är det iaf.”

  Postmodernism i sig är inte PK, den blir däremot PK när den ges dogmatiska tolkningar. Som en kommentator av Sokal-affären sade, att ifrågasätta om vetenskapen är objektiv är en sak, vetenskapen skall ifrågasätta och granska. Att hävda allt är politik och vetenskapen är samma skit som allt annat däremot. Det var ju för övrigt främst vetenskapssociologin som fick smällar. Bruno Latour lät inte lycklig direkt. Mer Ja, jo, ja, vi kanske gick för långt. Mitt svar: You think?!

  ”Men vad är egentligen PK? Verkar ju faktiskt vara ett nästan postmodernistiskt begrepp i sig själv.”

  Nej PK är ingenting metafysiskt eller postmodernistiskt. Det är helt enkelt en politisk rörelse med utgångsläge i kritisk teori.

  ”Vad sägs om t.ex. definitionen ”alla värderingar som Erik inte gillar”?”

  Ja det låter ju riktigt bra om vi bortser från att jag inte alls ogillar alla värderingar som är PK. Jag stödjer många PK-åsikter när de framförs i enlighet med den liberala demokratins spelregler men idén med en privat partiobunden polis som förstör folks liv stödjer jag inte under några omständigheter.

  ”Eller ska vi sätta det lika med den officiella majoritetsuppfattningen? Implicit i det hela är att ingen ärlig människa verkligen kan tycka så. Nähä? Varför då??”

  Du förväxlar de åsikter som personer som är PK ofta har med PK i sig. Pk är en politisk rörelse precis som islamism men PK utgår från kritisk teori, inte religion.

  ”Jag har iaf verkligen inget emot invandring. PK fnyser SD. SD är dumma i huvet svarar jag. Det är ju verkligen min ärliga uppfattning!”

  Jag varken är för eller mot invandring. Jag kräver att veta bilden av vad jag skall vara för/mot innan jag bestämmer vilken åsikt jag har i en fråga. Och det är klart du får tycka SD är dumma i huvudet precis som du får tycka vilket annat parti som helst är dumma i huvudet vi är tack och lov en liberal demokrati. Men om PK-folk får bestämma är det bara vissa partier det är ok att säga de är dumma i huvudet. Att hävda andra är dumma i huvudet tyder på dålig människosyn och innebär du måste programmeras om.

  ”Har själv mycket aktivt sett till att öka den utomeuropeiska invandringen med iaf en person: min fru. Var ju liksom det enda jag kunde göra nära jag hade turen att träffa världens(!) underbaraste kvinna.”

  Toppen, jag är glad för din skull. Min pappas arbetskamrat gifte sig med en mexikanska. En klasskamrat betalar så en tjej från Thailand kan komma hit och en annan klasskamrat hade ihop det med en tjej från nepal.

  ”Var faktiskt en bekant som sa att jag nog bara hade gjort det där för att vara PK. Min reaktion? ”A man’s gotta do what a man’s gotta do.” Fast i verkligheten blev jag bara för paff för att ge honom den snyting han så väl förtjänade.”

  Det var nog tur för dig det. Annars hade PK-folket gett dig etiketten våldsam man och låtit Eva Lundgren detaljstudera dig i en glasbur eftersom du uppvisade enligt henne typiskt manligt beteende.

  ”Blev f.ö. lika paff när en 60-årig dansk skröt för mig under en mellanlandning om sin 12-åriga fru. Fast hade man gett honom vad han förtjänade hade man väl suttit i ett pakistanskt fängelse idag…”

  Jupp, tur igen!

  ””PK” framstår för mig ofta som ett verkligen fånigt argument av människor med dåliga argument i sak, med offermentalitet. ”Etablissemanget förföljer oss”.”

  Det är intressant att du säger PK framstår som ett dåligt argument när du samtidigt frågar mig vad PK är. Om du inte vet vad PK är hur skall du då kunna göra en välgrundad bedömning av enskilda fall? Att ifrågasätta huruvida människor verkligen förföljs på basis av PK är däremot helt idiotiskt.

  I USA går folk sensivitetskurser med noll vetenskaplig grund. PK säger jag. Vilken förklaring vill du ge på nåt så idiotiskt som sensitivity training? Vem har bestämt vi skall ha sådan? Att den finns är fakta, men du som vill avföra PK kanske kan förklara för mig vad du har istället?

  ”Ungefär som vilka konspirationstokar som helst, som inte kan förstå att verkligen inte alla går med på att månresorna bara var en bluff.”

  Konspirationsteoretiker har ingen som helst stöd varken hos mig eller någon annan av dem jag talat med på ämnet. Det mest sannolika är att konspirationsteoretiker uppmuntras av PK eftersom man vill framställa alla som inte är för PK som knäppskallar eller rasister. Du kan läsa en femtio år gammal text och du får det svart på vitt.

  Utmåla alla oliktänkande som ”hater” eller ”crazy” så ser den magiska framgångsformeln ut. Det var en amerikansk psykolog som beskrev det så.

  ”Kalla det för PK om du vill, men för mig är det INTE OK att ha en 12-årig fru, i synnerhet inte för en 60-årig sexturist som t.o.m. själv hade döttrar hemma i Danmark.”

  Nej jag tänker inte kalla det PK, däremot anser jag sånt är en fråga för polisen, inte för privata trakasserier. Jag är demokrat, jag kan dela åsikter PK har men säga bestämt nej till deras antidemokratiska och rent ut sagt svinaktiga metoder. PK är en vuxen motsvarighet till mobbare på skolgårdar.

  ”Nå. Med detta generalangrepp på ett av de heligaste begreppen här, måste det ändå vara tydligt att jag själv också ger blanka tusan i vad som är PK där jag befinner mig.”

  Från dina egna ord så vet du inte vad PK är och kan sålunda knappast visa hänsyn på den grunden.

  ”Det här genuseriet verkar iaf vara förfärande accepterat på alltför många nivåer i samhället. Där är jag gärna med och ryter till mot PK-eriet.”

  Genuseriet ifråga är ju bara andra ord för modern feministisk teori. Varifrån kommer modern feministisk teori? Jo från anhängare av kritisk teori som inte gillade att männen bestämde i den amerikanska studentrörelsen. Ledtråd: Vem var Herbert Marcuse?

  ”Det jag syftade till med angrepp på den rödgröna röran, var för något blogginlägg sedan från Tanja själv mot Mona.”

  Jag har sett flertalet socialdemokrater som skriver liknande inlägg om Mona. Det är intressant att Mona har ingen som helst större trovärdighet någonstans men du skall avstå från angrepp på henne för ”Nu har vi bestämt det är hon och då skall ni andra hålla klaffen för annars anklagar vi er för att attackera henne för att hon är kvinna”

  ”Måste väl erkänna att jag inte heller har så stor aktning för S-ledaren men min poäng är iaf att det ju kan tänkas att det finns sossar, som likt den vänsterliberale Sokal, också ser med oro på postmoderniskt flum som genuseriet. Är väl bra om man kan få med dem som allierade?”

  Varför skulle de sossarna hindras av attacker på Mona. Är Mona Sahlin plötsligt samma sak som socialdemokratiska arbetarpartiet för att feminism blivit så viktigt och känsligt att vem än kvinna som väljs skall varenda människa ”just agree just agree” med som en annan hjärntvättad Michael Moore?

  ”Till den frågan hör vad som är det ideala utfallet av det här antigenuseriet.”

  Det ideala utfallet av det här antigenuseriet är att fler människor slutar vara så förbannat rädda för vad som anses PK (Kritisk teori) och börjar agera mot dumheterna.

  ”Är det verkligen bara att mejsla fram de mest rättrogna höger-anti-PK ståndpunkterna, ungefär som kommunistsekterna på sin kant?”

  Alltså det hela är enkelt. PK är en rörelse som kommer från kritisk teori. Kritisk teori är varken höger eller vänster. Att vara emot PK är varken att vara höger eller vänster. Aristoteles-logik.

  ”Vad sägs om lite mer resultatorientering istället? Dvs sånt där som kräver pragmatism och kompromisser så man kommer någon vart.”

  Du har rätt, det kan tyckas dumt att informera, ifrågasätta och visa det existerar alternativ till uppenbara lögner men jag säger som Ayaan Hirsi Ali

  ”If you are man and white in western culture you have been groomed not to state the obvious, because i am a black woman I can break that rule”

  För övrigt vad säger vi inte kommer nån vart? Det tog kritiska teorin ett halvt decennie att skapa dagens PK-terror. Vi kommer vi också men det kommer att ta tid.

 65. Karl skriver:

  ->Tanja

  Japp, mina andra adress periodvis… 😛 Jo, det borde du. 🙂 Jag funderar lite på möjligheter att arrangera något, kanske återkommer om det senare.

 66. […] I en polariserad värld döms du efter dina vänner By Mats Jag förundras över den hätska tonen i den genusvetenskapliga debatten. Tanja Bergkvists blogg är rolig och oförutsägbar. Hennes attacker mot genusvetenskapens dominans inom högskolan är dräpande och hon rör sig oblygt mellan höger- och vänsterpositioner. Själv skulle jag nog inte blivit lika glad över att få pris av Ian Wachtmeister. Länk […]

 67. Karl skriver:

  -> Tanja igen

  Jag har förstås ingen statistik på det, men jag har rätt mycket erfarenhet av psykiska problem, både egna och andras, har blivit ganska bra på att läsa av människor. Många av feministerna jag diskuterat med har känts fel, någon slags djupare känslomässig problematik. Det är ofta väldigt attraherande att ta en offerroll då, om du är ett offer så är det okej att känna negativa saker och det är inte ditt ansvar att göra något åt det, du är ju offret! Det blir ett sätt att hantera situationen utan att behöva möta dom verkliga problemen. Jag vet att det kanske låter konstigt, men ganska många människor har saker som dom omedvetet är väldigt rädda för att känna/erkänna för sig själva, och kan gå till ganska extrema medel för att få slippa möta. Det är nog något man måste sett för att verkligen kunna förstå…

  Feminismen är utmärkt på så vis, det spelar ingen roll om ingen så har krökt ett hårstrå på deras huvuden, dom är ändå offer för det onda patriarkatet.

  Vilket ideologisk grupp man hamnar i beror på massor faktorer, men den typen av människor är vanligast i extremgrupper, det är det som bäst svarar emot deras behov. AFA, SMR, SD eller radikalfeminist, det spelar mindre roll…

 68. Erik skriver:

  Karl & Tanja:

  Beträffade sådana problem, jag läste en av e-böckerna av Sam Fryman som handlade om feministisk psykologi. Han hade gjort en lista av kvinnor inom psykologin som själva definierades av dålig relation till sin pappa. Fältet var enligt Fryman fullt av kvinnor vars kunskap om hur en lycklig familjerelation såg ut var noll som betraktade en man som var frånvarande eller våldsam som det normala. Erin Pizzey å sin sida skrev i sin bok ”Prone to Violence” att vissa av kvinnorna som kom till hennes jour drogs till ”abusive men” Tydligen enligt legenden så slaktade feministerna varenda exemplar av denna oönskade bok som de kunde hitta. Den kan idag hittas på nätet.

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, jag tycker den länk du gav i ditt inlägg 7:42 till wiki om PK är ganska bra ang den definition som uppges gälla i svenska ordböcker:

  ”I svenska ordböcker dominerar dock den andra betydelsen av politisk korrekthet.Exempelvis definierar Nyordsboken (Norstedts Ordbok) begreppet politiskt korrekt på följande sätt:

  Politiskt korrekt: som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.

  Här ses begreppet mera som en strävan att ligga rätt i tiden och vara åsiktsmässigt nära de grupper som sätter agendan i samhällsdebatten.”

  Som alternativ står också ett exempel på definition av PK enligt den engelskspråkiga ordboken DK Illustrated Oxford Dictionary (översatt till svenska):

  ”Politisk korrekthet: att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper.”

  Vilket jag tycker är helt felaktig, i alla fall i den betydelse flertalet tycks använda begreppet i Sverige (hur får du in kritik mot genuseriet här, som du själv skriver om som ett PK-fenomen? Men visst, genusvetarna kanske är en ”kulturell grupp”?), men ovanstående en smart metod för att avväpna alla som använder sig av begreppet PK (kritiskt) och därmed utgör denna definition i sig en härskarteknik, i detta fall genom skuldbeläggning. Att vara icke-pk i enligt definitionen ovan innebär då per automatik att uttrycka sig på ett sätt som förolämpar och stigmatiserar olika grupper.

  Redan där ligger ju en värdering i PK, men PK är faktiskt enligt min menining iaf, en metod, en härskarteknik i form av ett instrument för likriktning och kontroll, men som också inbegriper ett brett (eller snarare smalt, men inom flera olika områden, det är det jag menar med brett) åsiktsregister med tillåtna åsikter och tankar – så som framgår av den övre definitionen från Norstedts ordbok.

  Oavsett vilken definition du själv använder dig av, så tycker jag det du skriver i ditt inlägg (7:42) är aningen inkonsekvent:

  ””PK” framstår för mig ofta som ett verkligen fånigt argument av människor med dåliga argument i sak, med offermentalitet. ”Etablissemanget förföljer oss”. Ungefär som vilka konspirationstokar som helst, som inte kan förstå att verkligen inte alla går med på att månresorna bara var en bluff. Kalla det för PK om du vill, men för mig är det INTE OK att ha en 12-årig fru, i synnerhet inte för en 60-årig sexturist som t.o.m. själv hade döttrar hemma i Danmark. ”

  ”Det här genuseriet verkar iaf vara förfärande accepterat på alltför många nivåer i samhället. Där är jag gärna med och ryter till mot PK-eriet.”

  Om PK-iterna vill dekonstruera PK-begreppet för att avväpna kritiker så kanske vi ska börja tala fakta istället, vilket blir så mycket värre för dem. Det är därför den alternativa definitionen (enligt den engelska ordboken) antagits, givetvis vill ingen öppet kalla sig för icke-pk enligt denna definition. Men allt detta är bara en lek med ord för att undkomma kritik. För min del får de gärna ändra innebörden av begreppen (som brukligt är, bara befolkningen meddelas), för då kan vi ju börja diskutera sakfrågor istället.

  Erik beskrev det bra och koncist ovan : ”Pk är en politisk rörelse precis som islamism men PK utgår från kritisk teori, inte religion.”

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Steffan, ok jag förstår. Hoppas inte du tog illa upp att jag citerade dig? Vet inget så mycket PP eller deras forum och hur tongångarna är. Men visst är det problematiskt, om man blir invald någonstans iaf, att bedriva politik även i andra frågor än övervakning, patent osv, om man inte vill gå ut till väljarna och meddela var man står i andra frågor, även om jag förstår syftet med att ena den breda massan i en av de absolut viktigaste frågorna.

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl, ok gör det och maila mig om du har något konkret! 🙂 Men ta det lugnt, varken jag, mitt föredrag eller genuseriet lär försvinna i första taget!

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Fredrik! 🙂 Hoppas boken kommer snart!

 73. Rosenhane skriver:

  Hej Tanja,

  ber att få länka till dagens Svd och deras knasigaste idagsida i höst.

  Hade det inte varit för dödsannonserna och profilen på söndagarna hade jag sagt upp min prenumeration för länge sen!

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_3747261.svd

 74. Nordbo skriver:

  @Tanja

  Jag är (bla) imponerad av din förmåga att skapa klarhet i olika frågor. Bra skrivet om PK.

  @Rosehane

  Haha, det var verkligen knasigt. Varför måste de sexualisera allting? Finns det inget som inte har med sexualitet att göra för dem? De får ha vilken läggning de vill, men det jag vänder mig mot är tendensen att kräva att alla verksamheter anpassas efter dem och deras böjelser och ideologi. Queerimperialism. Jag tror det kommer att slå tillbaka mot dem själva så småningom.

 75. Steffan Müller skriver:

  ”Ungefär som vilka konspirationstokar som helst, som inte kan förstå att verkligen inte alla går med på att månresorna bara var en bluff.”

  Är inte det här ett exempel på hur PK används? Minera marken och dessutom ge din åsiktsmotståndare en generaliserande etikett. Istället för att kalla vederbörande mindre vetande eller idiot så använder man PK för att förminska sin opponent. Allting detta går dessutom bara ut på att vinna, att stärka sitt ego så någon sanning eller ens samförstånd kan aldrig nås. Alltså, beträffande om månladningar någonsin skett eller inte, är en sådan debattör inte ens intresserad av att få veta. Han vill inte veta, för att han försvarar någon annans ståndpunkt och är uppenbarligen livrädd för att ha fel. Han vet dock om det själv, han vet att han inte vet och detta tvivel kommer man tyvärr att gå med i alla frågor då man är så uppenbart rädd för någonting kallat sanning.

 76. Erik skriver:

  Tanja:

  Bra skrivit på ämnet, några kommentarer.

  ”Politiskt korrekt: som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.”

  Det där är bara korrekt när det ledande kulturskiktet i de frågorna också är insnöade på kritisk teori. Vilket de bara är i vissa länder. Det är alltså en i sak korrekt defintion men bara på vissa länder vid vissa tidpunkter. PK varierar inte, det gör däremot de åsikter ledande kulturpersonligheter har.

  ”Här ses begreppet mera som en strävan att ligga rätt i tiden och vara åsiktsmässigt nära de grupper som sätter agendan i samhällsdebatten.”

  Man kan luras att tro det ja men om grupperna skulle ändra åsikt skulle de inte heller vara PK längre. PK är inte ”vad än makten” tycker. PK är specifika åsikter man skall ha och har man dem inte är man inte PK. Exempelvis Sean Connery var inte PK i sin åsikt om våld i relationer.

  ”att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper.””

  Ja där har vi den absoluta nonsensdefinitionen. Det betyder alltså det är pk att uppmuntra uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar ANDRA grupper.

  Dvs PK enligt oxfordlexikonet förnekar alla människors lika värde och förespråkar VOILA! identitetspolitik istället.

  ”Vilket jag tycker är helt felaktig, i alla fall i den betydelse flertalet tycks använda begreppet i Sverige”

  Tanja den är i grunden korrekt. Dela in mänskligheten i grupper och förespråka diskriminering av vissa ”rätt” grupper. Det är exakt vad PK handlat om från första början. Både kommunismen och nazismen fick denna tanke från marxismen.

  Som visas i ”The Soviet Story” så var dessutom nazisterna varma anhängare av Marx från början vilket de flesta idag inte ens känner till. De var dock oense om vilka grupper som skulle trakasseras och diskrimineras. Nazisterna ville diskriminera utifrån biologi, Kommunisterna utifrån klasstillhörighet och politisk åsikt.

  ”Men visst, genusvetarna kanske är en ”kulturell grupp”?)”

  Genusvetare är en politisk grupp som betraktar alla andra vetenskapliga dicipliner som lika politiska grupper med en annan och ej önskad åsikt de skall ”rätta till”

  ”Att vara icke-pk i enligt definitionen ovan innebär då per automatik att uttrycka sig på ett sätt som förolämpar och stigmatiserar olika grupper.”

  Att vara icke-pk enligt Oxford-definitionen är att diskriminera fel grupper. Så är även fallet om man anser att ingen grupp skall trakasseras. Oxford-definitionen säger uttryckligen bara vissa grupper räknas. Andra är det fritt fram på.

  ”Om PK-iterna vill dekonstruera PK-begreppet för att avväpna kritiker så kanske vi ska börja tala fakta istället, vilket blir så mycket värre för dem.”

  Det finns inget PK-iter är så ointresserade av som att diskutera vad PK begreppet står för. Taktiken som lärdes ut är att inte stå för någonting rakt ut. Nordstedts definition stämmer detta på till punkt och pricka. Den säger vilka som har åsikten, de säger ingenting om vad åsikten består av.

  ”Det är därför den alternativa definitionen (enligt den engelska ordboken) antagits, givetvis vill ingen öppet kalla sig för icke-pk enligt denna definition.”

  Nej givetvis inte! För enligt den definitionen verkar PK vid första anblick vara samma sak som att vara emot diskriminering. Men vänta lite! Varför står det isåfall ”VISSA etniska, kulturella eller andra grupper”? Jo för det handlar om motstånd mot vissa grupper, INTE som de flesta tror motstånd mot diskriminering

  Det står svart och vitt vad det är, rasism och annan diskriminering. Särbehandlng av VISSA ej specificerade grupper.

  Dvs jag kan kalla mig PK enligt den definitionen för att jag förespråkar bra behandling för gruppen ”vänsterhänta fiskare som kör Volvo av årsmodell 97” om jag vill. De är en ”annan” grupp.

  ”Men allt detta är bara en lek med ord för att undkomma kritik.”

  Precis, ingen av definitionerna säger vad PK är, den ena säger vilka som har den åsikten, den andra säger att det är en gruppindelande åsikt. Ingen av dem säger vilken grupp det gäller, vilka som bestämt det eller hur det övergripande målet ser ut.

  ”Erik beskrev det bra och koncist ovan : ”Pk är en politisk rörelse precis som islamism men PK utgår från kritisk teori, inte religion.”

  PK är den moderna motsvarigheten till kommunism, den är baserad på kritisk teori som är den moderna motsvarigheten till marxism, den bygger på elitens ord före majoriteten (dvs raka motsatsen till demokrati) och precis som både kommunism och nazism innehåller den en klausul som gör det ok att trakassera och diskriminera människor för att de tillhör fel ”sort”

  Den som trots detta vill kalla sig PK kan ju stå för dessa sker också.

 77. Nordbo skriver:

  Det sägs att Lucius Cassius, som var en klok och ärlig domare, hade en vana att alltid ställa frågan ”Cui Bono?” Det är nog en bra idé. Vem tjänar på politisk korrekthet?
  En sak är tydlig och kan slås fast rakt av: det är inte majoritetsbefolkningen i det ”demokratiska” Sverige, Europa eller USA som gagnas av PK.

 78. Josef Boberg skriver:

  GRATTIS TANJA ❗ från Josef B. 🙄

 79. Karl skriver:

  ->Erik

  Det låter väldigt troligt, man kan tex generalisera känslor för föräldrarna på alla personer av samma kön, föräldrarna fungerar normalt som implicita köns och genusreferenser, ironiskt nog. Eller så kan man lägga negativa känslor för föräldern som man förtränger/förträngt på alla andra män. Hjärnan är väldigt kreativ när det gäller känslomässigt självförsvar…

  Personligen är jag av åsikten att genusinstutitionerna borde omvandlas till terapiträninggrupper för psykologstuderande…

 80. Erik skriver:

  Karl:

  Sam Fryman och många med honom var av åsikten att stora delar av genusinstitutionerna, psykologutbildningen och de sociologiska gruppstudierna (afro, queer etc) redan i praktiken är terapigrupper. Daphne Patai själv professor i gender studies skrev om detta i sin bok ”Heterophobia”

  Vidare så pratade både Camille Paglia och Christina Hoff Sommers om detta under en intervju med mensweb. Man drar till sig redan trasiga personer och använder ämnet som sådant som terapi.

  http://www.menweb.org/paglsomm.htm

  Ta även diskussionen som förs i dokumentären ”Indoctrinate U(niversity)” om hur ”whiteness” är ett förtryckande system.

  Eller den engelska varianten av ”Manism” (observera att jag infört det svenska ordet manism som ersättning eftersom sexism asscieras till sexig och därmed till kvinnor, manism på svenska är alltså diskriminering av män pga kön) Läs följande text skriven av en genusstudent.

  ”When a man is manist, and a woman is feminist, the mutual education and synthesis can begin. But teaching men feminism before they are manist is difficult, as I have outlined above.”

  http://thoughcowardsflinch.com/2007/10/31/manism/

 81. Lennart W skriver:

  Tanja och Erik, härskartekniker finns det i massor av varianter, ofta synbart av rakt motsatta slag, men likafullt härskartekniker. Visst förekommer det att kvinnor marginaliseras av män, just för att de är kvinnor, för att göra dem osäkra och tysta. Men motsatsen förekommer ju också, fast möjligen i andra sammanhang, där jag som man känner att jag verkligen inte anses ha något att tillföra.

  Så där är det med PK-stämpeln också. För det används ju som en stämpel för att misskreditera åsikter, t.ex. om man nu faktiskt är positiv till invandring. Det är detta PK-stämplande jag vänder mig emot som ett dåligt argument.

  Vad jag vet är det inte någon som själv kallar sig för PK, eller motiverar någon ståndpunkt med att han är PK. Däremot finns det många som kallar sig för politiskt inkorrekta, t.ex. det där debattprogrammer som Erik länkade till som t.o.m. heter ”Political Incorrectness”, eller alla bloggar som kallar sig politiskt inkorrekta (oftast gäller denna PI om invandring), och med det menar något positivt, ungefär som när många andra berömmer någon med att han/hon är så osvensk. PK används som en stämpel som ska markera att det där är inte äkta idéer och åsikter. ”Det där säger du bara för att anpassa dig. Egentligen tycker du något helt annat.”

  En annan variant är det som Niklas Ekdals skriver om i min förra länk till hans artikel:

  ”Politiskt korrekt”
  Sedan 15 år tillbaka är detta en stående favorit, oftast utslungad från höger. ”Politiskt inkorrekt” har blivit en form av beröm i vårt påstått instängda debattklimat, syftande på självständigt tänkande i form av till exempel negervitsar och blondinskämt.

  Avsikten med PC-begreppet är i grunden att legitimera cynism; jag tror inte på växthuseffekt, jämställdhet, bistånd, minoriteters rättigheter, sociala reformer, Amnesty och Läkare utan gränser alltså är jag lite tuffare.

 82. Lennart W skriver:

  ”Politically Incorrect” var det visst som debattprogrammet hette. Om man ska vara petig.

 83. Lennart W skriver:

  Tänker man lite närmare på det, är det förstås så att det som verkligen kan anses finnas är en Politiskt Inkorrekt rörelse (eller möjligen flera PI-rörelser), just eftersom det ju bevisligen är många som gärna kalla sig PI själva. Av samma skäl kan man ifrågasätta om det är vettigt att tala om PK som en politisk rörelse. PK är bara ett begrepp som har uppfunnits av PI-rörelsen.

 84. QED skriver:

  Lennart W: Uttrycket ”politiskt korrekt” kommer ursprungligen från kommunistisk ideologi så vitt jag.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

  ”Historik

  Begreppet politiskt korrekt föddes i Sovjetunionen under utrensningarna på 1920-talet, då det användes för att klassificera vilka medborgarbeteenden som var korrekta eller inkorrekta utifrån den officiella partilinjen. Uttrycket togs upp på nytt inom delar av den europeiska och amerikanska vänstern under dess interna strider och splittringar på 1970-talet. Ibland användes det med samma allvar som det använts i det tidiga Sovjetunionen, men oftast användes det skämtsamt om dem som uppfattades som alltför asketiska och nitiska i sin politiska renlevnadsiver.

  Via den amerikanska vänstern började begreppet få allmän spridning i USA under 1980-talet och political correctness kom snart att användas av folk på den politiska högerkanten som ett kritiskt uttryck gentemot medvetna strävanden att byta ut uttryck som uppfattas som diskriminerande eller stereotypa. Uttrycket har sedan tidigt 1990-tal lånats av svenskan. Den tydliga kopplingen till högergrupper finns inte riktigt i Sverige, utan begreppet används, om än möjligen i mindre omfattning, även av personer på vänsterkanten.”

 85. Lennart W skriver:

  Jo, QED, jo jag såg det där. Och Erik har ju också försökt knyta begreppet till
  ”kritisk teori”
  med kopplingar till marxism. Men på vilket sätt har det ö.h.t. någon relevans till nyliberalen Johan Norbergs positiva syn på både invandring och islam? Ingen alls förstås, ändå kan man få PK-stämpeln slängd i ansiktet precis när man talar om invandring och muslimer med Norbergs argument. Hur kommer det sig?

  Den svenska Wikipedialänken om PK säger också:
  ”Motståndare till begreppet politisk korrekthet anser ofta att begreppet bara används som ett retoriskt försvar när någon anklagats för diskriminering eller fördomsfullhet. Att säga att någon uttrycker politiskt korrekta åsikter innebär enligt detta synsätt att man menar att han eller hon (som beskyllts för politisk korrekthet) inte tänker själv eller vågar ta ställning.”

  Engelska Wikipedia skriver:
  ”In current usage, the terms are almost exclusively pejorative, connoting “intolerant” and “intolerance” [1][2] whilst the usage politically incorrect, denotes an implicitly positive self-description.”

  Precis.

 86. Nordbo skriver:

  @Lennart

  Nyliberala globalister och kulturmarxister går ibland hand i hand, även om deras idéer om samhället inte är desamma. Båda är dock internationalister som drömmer om en gränslös värld.
  Både liberalismen och marxismen är produkter av samma mentalitet och samma tidsanda. De har sina rötter i den sk upplysningstidens tro på rationalitet och framsteg. Jag är inte en anhängare av postmodernismen, men jag tror att den har helt rätt i att ett antal ”stora berättelser” har dött. Däribland just framstegsmyten som är grundläggande för både marxismen och liberalismen.

  Internationalism är i högsta grad PK, medan nationalism inte är det. Men mycket tyder på att det kommer att förändras framöver. ”Deglobalisering” är ett begrepp vi kommer att höra mer framöver, tror jag. Och nationalistiska rörelser växer över hela Europa och kommer att bli en del av huvudfåran i många länder. (se rapporten från Trends Research Institute på min blogg, inl. 25:e oktober)

 87. Lennart W skriver:

  Nordbo, jag skulle vilja se reaktionerna från både s.k. nyliberaler (Norberg kallar sig själv libertarian) och marxister, om du sa det där till dem om deras om samma mentalitet och samma tidsanda. 🙂

  Å andra sidan ser Norberg (och jag) likheter mellan nationalism och kommunism, just i det där grupptänket, där de individuella kvalifikationerna får stå tillbaka för nationstillhörighet och etnicitet resp. för klasstillhörighet, dvs båda är uttryck för kollektivism. Någon som f.ö. förstås även gäller genusvetenskap.

 88. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Tanja och Erik, härskartekniker finns det i massor av varianter”

  Själva påståendet att härskartekniker existerar är trams! Det finns ingen legitimitet i hänvisningar till härskartekniker. Det är som at hänvisa till ”så får du inte göra för det gillar inte mamma Berit Åhs” Den enda härskarteknik som finns är att anklaga folk för härskartekniker vilket är ett sätt kontrollfreaks utövar makt över medmänniskor. Exempelvis genom att trakassera statsministrar för att de går runt i ring istället för att stå still.

  ”Visst förekommer det att kvinnor marginaliseras av män, just för att de är kvinnor, för att göra dem osäkra och tysta.”

  Det förekommer att kvinnor marginaliseras av män javisst, det kallas jämställdhet då det minst lika ofta är män som marginaliseras av andra män.

  Den ursäkt den som mobbar nån annan ger till mobbningen är irrelevant eftersom orsaken till mobbningen är att mobbaren vill mobba, inte ursäkten. Om en person mobbas för ful mössa och köper en ny så upphör inte mobbningen utan personen återkommer för att mobba personer för att de har fula byxor.

  ”Men motsatsen förekommer ju också, fast möjligen i andra sammanhang, där jag som man känner att jag verkligen inte anses ha något att tillföra.”

  Ja, kvinnor mobbar män och kvinnor mobbar kvinnor.

  ”Så där är det med PK-stämpeln också. För det används ju som en stämpel för att misskreditera åsikter, t.ex. om man nu faktiskt är positiv till invandring. Det är detta PK-stämplande jag vänder mig emot som ett dåligt argument.”

  Nej PK-stämpeln används inte för att misskreditera åsikter. Den används för att påpeka uppenbar begränsning av åsikter vilket brukar framgå genom inkonsekvens. Exempelvis när Jens Orback först sitter och säger muslimer inte skall belastas för vad terrorister gör, men sedan sitter i nästa TV-program och säger män måste ta ansvar för vad våldtäktsmän gör, Då är han PK, det är inte PK-stämpeln som misskrediterar det är hans kappvändande som misskrediterar. Han är PK för det är vilken grupp han pratar om som bestämmer vilken åsikt han har. Vi vet alltså inte vilken åsikt han har, det är PK, utmärkande för PK är att dölja vad man själv står för med luddiga beskrivningar.

  Exempelvis ”Positiv till invandring” säger inte ett dugg om vad man är positiv till. Det säger ju ingenting. Det är som att vara ”positiv till data” totalt intetsägande. Detta är tydligt hos PK, för egen del är man intetsägande, men man är väldigt specifik och detaljerad gällande vilka man är mot och har en mängd etiketter att slänga på dem. De mest populära har varit samma i över femtio år, ”Hater” och ”Mentally ill”

  ”Vad jag vet är det inte någon som själv kallar sig för PK, eller motiverar någon ståndpunkt med att han är PK.”

  Nej det utmärkande för personer som ingår i vad vi idag kallar PK är kritik av andra och luddig information gällande var de själva står. Som sagt bägge definitionerna av PK är intetsägande. Den ena Norstedts säger enbart vilka som idag ofta har åsikterna ifråga, inte ett dugg om vilka åsikter det gäller.

  Den andra Oxford-definitionen är lite ärligare om att det handlar om identitetspolitik och gruppindelning men säger i övrigt inte ett ord om vilka grupper det rör sig om, vem om bestämt det eller på vilka grunder.

  ”Däremot finns det många som kallar sig för politiskt inkorrekta, t.ex. det där debattprogrammer som Erik länkade till som t.o.m. heter ”Political Incorrectness”, eller alla bloggar som kallar sig politiskt inkorrekta (oftast gäller denna PI om invandring)”

  Politiskt inkorrekt betyder att yttrandefrihet gäller och går före massmedias pressetik. Utmärkande för bloggen PI är att de publicerar juridiska data om uppmärksammade/våldsamma brottsfall.

  ”och med det menar något positivt”

  Yttrandefrihet framställs som något positivt ja.

  ”PK används som en stämpel som ska markera att det där är inte äkta idéer och åsikter. ”Det där säger du bara för att anpassa dig. Egentligen tycker du något helt annat.”

  Nej PK används för att markera begränsningar och inkonsekvens. Du har rätt i att ”det där säger du bara för att vara pk” används men du missar att motiveringen vanligen är att samma person hade en helt annan åsikt i samma fråga med andra berörda personer. Inte minst när det beror deras privatliv. Exempelvis en viss kvinnlig SSU höjdare vräkte ur sig rasistiska uttryck när hon var på krogen och konfronterade en mörkhyad vakt.

  ”En annan variant är det som Niklas Ekdals skriver om i min förra länk till hans artikel”

  Niklas Ekdals beskrivning uppfyller alla villkor jag satt upp för PK-snack. Den säger inte ett dugg om vad en person som är PK själv tycker, där är den luddig som tusan. När det däremot handlar om attacker så är den väldigt specifik vad vi kan vänta oss från ”de andra”

  Slutstatsen är enkel: Lyd alla åsikter PK folk har (oavsett vilka de åsikterna är, det får du som synes inte veta även om många missar den lilla detaljen) annars så hotas vi av horder av hemska blondin och negerskämt.

  En vis man sade en gång att en fanatiker utmärks av att sakna humor. Förmodligen är det därför PK folk så envetet tjatar om blondinskämt. De kan helt enkelt inte uppfatta skillnaden mellan politiska handlingar.

  ”Avsikten med PC-begreppet är i grunden att legitimera cynism;”

  Som också har två definitioner. Så här lyder den andra.

  ”Det kan även syfta på att bara se människan och/eller samhället som det är, utan att påverkas av vedertagna regler och normer. Den senare betydelsen är egentligen mer korrekt då termen ytterst härstammar ifrån den kyniska skolan i antikens Grekland”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Cynism

  ”jag tror inte på växthuseffekt”

  År 2055 så går världen in i en ny istid eftersom solstrålningen har minskat i 30 år (Abdusamatov) Sänkt eller höjd temperatur ta en helgardering hos betson.

  ”jämställdhet”

  Jag tror på alla människors lika värde, inte identitetspolitik.

  ”bistånd, minoriteters rättigheter”

  Jag tror på alla människors lika värde, inte identitetspolitik.

  ”sociala reformer”

  Där vill jag ha en specificering vilken och varför. Jag vill ha tydligt utstakade mål och veta under vilka omständigheter man förkastar teorin som felaktig.

  ”Amnesty”

  Tappade all trovärdighet när de stöttade krav på lagstiftning som skyddar religioner pga danska skämttecknare.

 89. Nordbo skriver:

  @Lennart

  Skillnaden är i själva verket mycket stor. Det är sant att nationalism och kommunism inte förspråkar individualism. Men utgångspunkterna är helt olika. En nationalist ser samhället som en levande organism vars livsblod är gemenskapen som har sin grund i folkets gemensamma ursprung, språk, kultur och kanske även religion.
  Till skillnad från nationalismen är både liberalismen och marxismen produkter av en ensidig rationalism som reducerar människan till en blodlös abstraktion. I marxismen sker det i kollektiv form, genom klassbegreppet. I liberalismen upplöses hon till ett abstrakt spöke genom individbegreppet. Både ”klass” och ”individ” är rotlösa (de hör inte hemma någonstans) och okroppsliga (de tillhör inte ett folk, familj, eller stam).
  Både den nyliberala globaliseringen (=expansionen av det amerikanska imperiet) och den marxistiska globaliseringen som kollapsade 1989 försökte likrikta världen under ett enda system.
  Nationalismen är till skillnad från dem antiimperialistisk och försvarar alla folks rätt att följa sin egen väg, utan att behöva underkasta sig en utifrån kommande ordning. ”Rätten till skillnad”, talar man om.

 90. Erik skriver:

  Typiskt exempel på PK-idiotier!

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3752467.svd

  ”Ingen, speciellt inte en ideologiskt färgad europeisk domstol, kommer att lyckas med att radera vår identitet.”

  Italiens utbildningsminister Mariastella Gelmini.
  Vilket blir nästa land att attackeras av PK-tramset?

 91. Lennart W skriver:

  Erik, inte PK i Italien iaf, när alla från höger till vänster protesterar.

  Värst vad du gick igång då. Arg eller så? 🙂 Du får du nog iaf ryta till lite även mot Tanja för det där om härskartekniker, något som hon var väldigt tydlig med @november 4, 2009 kl 9:38 f m (i den delen som är markerad så här) att hon tycker att PK är ett exempel på.

  Vilket må vara sant i många fall. Men där jag alltså vill fylla på med att det minsann inte alls är ovanligt med att en del försöker använda PK-stämpeln på samma sätt, mot allt som de tycker illa om och som de menar är PK.

  Hade skrivit en massa mer egentligen, men tar bort det. Du är helt enkelt för tramsig för att bemötas, t.ex. om Ekdal efter alla artiklar han har skrivit under så många år i DN, där han detaljerat har förklarat sin syn på saker och ting. Eller är det så att du inte vet om det?? Den där artikeln handlade ju bara om en del reaktioner han har fått. Du klarar säkert av om du vill att googla fram, eller söka på DN-sajten, om vad han har sagt i olika ämnen.

 92. Lennart W skriver:

  Nordbo, du ju helt inkonsekvent i vad du säger. Varför skulle just det kollektiv som definieras av nationsgränser vara mindre abstrakta än de som definieras av av klass, kön, yrke, utbildning, eller något annat? Stämmer iaf inte alls på min erfarenhet för min egen del. I den mån som jag tycker det stämmer att ”lika barn leka bäst”, så handlar i så fall den viktiga likheten för mig mycket mer om sådant som utbildning och intressen än om nationsgränser. Familj betyder iofs en del för mig, men då hör det till saken att hela min frus släkt lever utanför Europa. Varenda en av dem är självklart mycket viktigare för mig än t.ex. du trots att du liksom jag är svensk. Nationalismen är f.ö. även en rätt så ny företeelse enl. Wikipedia.

  Vilka är det förresten som bestämmer om vad som är
  ”folks egen väg”? Är det ett majoritetsförtyck du förespråkar, eftersom du sätter nationen eller ”folket” före individen, eller är det kanske t.o.m. en stark ledare du förespråkar, typ ”Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer”? Nej tack, för min del.

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, jo jag känner till det där.

  Nordbo, tack! 🙂

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag tänkte faktiskt inte på att det stod ”vissa” etniska, kulturella osv grupper. Viktigt observation! Du borde regga konto (eller egentligen behöver man inte göra det) och lägga till info på wiki-definitionen! 🙂

 95. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, inte PK i Italien iaf, när alla från höger till vänster protesterar.”

  Det är fortfarande lika PK oavsett vem som protesterar. Kommunismen blev ju inte mindre kommunistisk för att ungrarna protesterade 1956. PK blir inte mindre PK för att italienarna protesterar 2009 heller men det är ett bra exempel på skillnaden mellan att vara PK och att vara vänster.

  ”Värst vad du gick igång då. Arg eller så? 🙂 Du får du nog iaf ryta till lite även mot Tanja för det där om härskartekniker”

  Varför det? Jag tror du missade att läsa hela hennes beskrivning: ””PK är faktiskt enligt min menining iaf, en metod, en härskarteknik i form av ett instrument för likriktning och kontroll”” Det jag kan säga om det är att jag håller inte med att PK är metoden, Jag beskrev PK som rörelsen vilket hon citerat från mig längst ner i sitt inlägg.

  ”Vilket må vara sant i många fall. Men där jag alltså vill fylla på med att det minsann inte alls är ovanligt med att en del försöker använda PK-stämpeln på samma sätt, mot allt som de tycker illa om och som de menar är PK.”

  Det är säkert inte ovanligt att folk struntar i högerregeln i trafiken också men det ändrar inte högerregeln. Att det finns folk som använder PK felaktigt innebär inte magiskt att vad som är PK försvinner. Det är för övrigt likadant med ordet generalisering. Att några av våra lärare låtsas ordet drar alla över en kant visar de använder det felaktigt. Ordet betyder fortfarande samma sak även när de är löjliga.

  ”Hade skrivit en massa mer egentligen, men tar bort det. Du är helt enkelt för tramsig för att bemötas, t.ex. om Ekdal efter alla artiklar han har skrivit under så många år i DN, där han detaljerat har förklarat sin syn på saker och ting.”

  Jag har inte följt Ekdal i DN så jag kan bara kommentera det han skriver i artiklar som jag faktiskt läst.

  ”Eller är det så att du inte vet om det?? Den där artikeln handlade ju bara om en del reaktioner han har fått. Du klarar säkert av om du vill att googla fram, eller söka på DN-sajten, om vad han har sagt i olika ämnen.”

  Jag kan givetvis läsa vad Ekdal skrivit i vilket ämne som helst och de mesta saker han skrev i den där artikeln var vettiga men hans kommentar om PK skiljde sig inte från Norstedts-definitionen i det att den helt enkelt inte sade ett dugg om de åsikter man står för om man tillhör den politiska rörelsen PK. Istället så pratar Ekdal om alla de åsikter som folk som inte är PK har. Det är ungefär som om du frågar konduktören på tågstationen. ”Vart går det här tåget?”

  Snabbt och hjälpsamt så svarar han ”inte Malmö, inte Helsingborg, inte Göteborg.. osv” Ekdal är säkert bra i vanliga fall men beskrivning av vad folk inte har för åsikt är inte samma sak som vad de har för åsikt.

  Beträffande din tiomiljonersfråga till Nordbo…

  ”Varför skulle just det kollektiv som definieras av nationsgränser vara mindre abstrakta än de som definieras av av klass, kön, yrke, utbildning, eller något annat?”

  Varför skulle det där betraktas som vetenskapligt jämlika alternativ överhuvudget? Teori och praktik är inte samma sak. Nationsgränser är mindre abstrakta för gång på gång är det vad de flesta människor faktiskt väljer och då får man som humanist stå ut med det. Nationer har helt enkelt alltid varit mer viktiga. Det finns några självutnämnda personer som på ingen grund alls säger emot det men om vi med vetenskap menar observationer av verkligheter finns inga belägg för påståendet att nationer ÄR oviktiga

  Det finns bara personer som tycker de BORDE vara det, vilket knappast är vetenskap.

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”En vis man sade en gång att en fanatiker utmärks av att sakna humor.” va! men jag är en fanatiker med humor! 😉

  Lennart W,
  om vi tar och ser på de 33 härskartekniker som finns, så finns dessa beteenden, och de är mänskliga beteenden, men radikalfeministerna har valt att kalla dem härskartekniker för att det ska vara undersförstått att det är kollektivet män som härskar över kollektivet kvinnor. Dessa 33 är bara exempel på mänskligt beteende, och är inte specifikt begränsade till bara män. Visst kan man diskutera hur lämpligt det är att använda ordet härskarteknik som radikalfeministerna tagit patent på, men när jag säger att PK är en ”härskarteknik” så menar jag verkligen att det är en metod för att (på varierande sätt) förtrycka och begränsa oliktänkande.

 97. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, jag tänkte faktiskt inte på att det stod ”vissa” etniska, kulturella osv grupper. Viktigt observation!”

  Ja det är en viktig detalj. Glöm inte att det även stod ANDRA grupper dvs grupperna behöver inte vara kulturella, etniska eller religiösa. De kan lika gärna vara politiska även om man inte talar högt om det.

  Eftersom jag precis som Dogdylan vet hur enormt stor del av PK som handlar om gruppidentitet så förväntar jag mig alltid se just den där typen av beskrivningar oavsett hur de smygs in. Om alla grupper är speciella innebär det ju att ingen är det. PK måste alltså enligt logikens regler handa om vem som är mest speciell och mest värd.

  Nu finns det ingen människa som offentligt skulle säga ”Jag är emot alla människors lika värde” för då skulle man reta upp majoriteten. Lösningen för PK (som alla har just den åsikten oavset om de är vänster eller höger) är att inte säga vad de tycker i något sammanhang där majoriteten kan få höra det.

  ”Du borde regga konto (eller egentligen behöver man inte göra det) och lägga till info på wiki-definitionen!”

  Jag vet inte om det är en god idé. Wikipedia beskriver ju bara vad som står i Oxford Dictionary, som är den egentliga källan så i sak är det korrekt om det står så där. Om du frågar mig så är hela wikipedia-artiklen väldigt felaktig för den försöker gå på ordet PK:s semantik och sålunda tror de att PK är ”vad än för åsikt vissa människor har”

  Men PK är faktiskt bara vissa bestämda åsikter. Det är inte konstigare än andra politiska rörelser. Du kan inte vara medlem av vänsterpartiet och tycka moderat politik är det riktiga. Du kan inte vara politiskt korrekt utan att först ha en bas av åsikter om hur det vore önskvärt människor tyckte det var viktigare hur andra människor såg ut än vilken ideologi de tillhör.

 98. Steffan Müller skriver:

  ”Dessa 33 är bara exempel på mänskligt beteende, och är inte specifikt begränsade till bara män. Visst kan man diskutera hur lämpligt det är att använda ordet härskarteknik som radikalfeministerna tagit patent på”

  Där har jag faktiskt aldrig varit, utan jag har ifrån början sett begreppet härskarteknik som något neutralt och icke könskodat begrepp. Funderade inte ens på vem som lanserade det. Du menar att man direkt tänker på män när man hör ordet härskare?
  Jag förstår om man gör det, men faktiskt har jag aldrig gjort det.

 99. Nordbo skriver:

  @Lennart

  Som Erik påpekar här ovan kan man observera att nationerna är viktiga för människor. De är tom beredda att offra sina liv för att bevara dem. Folk som förlorar kontrollen över sitt territorium till andra folk är beredda att kämpa för att återfå kontrollen. Se till exempel Kurderna. Även i Europa finns spänningar mellan olika folk tex i Baskien och på Nordirland. Olika folks vilja att själva bestämma över sina öden är alltså något mycket konkret.

  I Norden kan man genetiskt se att vi nordbor vandrade in här för ca 4000 år sedan. Så länge har vårt folk funnits på den här platsen. För Sveriges del har vi haft ett enat rike i ca 1000 år. Anledningen till att vi inte värderar vår nation särskilt högt står kanske att finna i att vi har blivit bortskämda och tar för givet vad andra får kämpa för.

 100. Steffan Müller skriver:

  ”Erik påpekar här ovan kan man observera att nationerna är viktiga för människor”

  Vet inte riktigt om jag håller med här, utan tror nog begreppet kultur stämmer bättre in som något man är villig att bevara och efterleva. Genom tiderna har vi väl alltid rört oss ifrån plats till plats och det har väl egentligen inte varit bara platsen som bestämt vilken kultur som vi ska ha?

 101. Nordbo skriver:

  @ Steffan

  Visst har människor flytttat omkring mycket och när de flyttar så tar de ju sin kultur, familj, och kanske stam eller tom folk med sig. Men 4000 års kontinuitet i Norden är en lång tid.
  En nation behöver inte vara bofast, utan kan flytta på sig. Om nationen utvecklar en stat så är det nog ett tecken på att nationen har rotat sig ordentligt. Jag använder ”nation” och ”folk” synonymt.

  @ Lennart

  En sak till: du antydde något om nazism. Jag är inte en beundrare av tredje riket. När man läser tex DN eller SVD verkar journalisterna vara besatta av Hitler och så fort någon talar om ”det svenska folket” eller germaner mm så använder de det intellektuellt ohederliga knepet reductio ad hitlerum.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

 102. Nordbo skriver:

  Ett förtydligande: reductio ad hitlerum används när någon talar om det svenska folket eller germaner i positiva ordalag, som något som är värt något.

 103. Lennart W skriver:

  Nordbo, jag ägnade faktiskt en del av sommaren åt att läsa en historiebok om den del av världen som nu kallas för Sverige, sedan ca 12000 år f.kr. (tror jag). Enat rike har det för all del varit i ca 1000 år i någon mening, men inte med samma gränser som idag, då det ju både har varit betydligt mindre och betydligt större med t.ex. Finland som sin östra del. Bl.a. Skåne var danskt men erövrades och försvenskades med hårda medel. Inte heller tänkte vanliga svenskar (dvs bönder och lantarbetare) på sig själva som svenskar, innan nationalismen som idé fick fäste fr.o.m. 1700-talet ungefär. Rätt naturligt egentligen därför att de flesta var så bundna till den ort de fötts på. I Wealth of Nations från så sent som 1776 argumenterar Adam Smith bl.a. just för att ta bort hindren för den fria rörligheten mellan stad och stad, och mellan land och stad inom samma nation. T.ex. ”Sverige” var nog ungefär lika abstrakt och konstigt för de flesta som EU är idag för många europeer. Att det sen fördes krig mellan kungarna, med soldater från resp. land är en annan sak, och när det gäller Sverige hämtades ju mycket av vår kanonmat från Finland. Gissar att någon gång i framtiden kommer det finnas en del lika benhårda ”EU-nationalister”, som det finns en del ”Sverige-nationalister” idag, och som att det en gång fanns människor som faktiskt brydde sig om de var götar eller svear.

  Betr. det genetiska har det hela tiden kommit in nytt material, t.ex. valloner och tyskar, precis som att det också har lämnat vårt område, t.ex. den stora andel som flyttade till Amerika. Hur långt tillbaka måste man gå tillbaka i tiden för ett finna EN individ som alla nu levande människor har som sin morfars farfars farmors etc etc far (eller mor)? Denna person kallas för MRCA, Most Recent Common Ancestor. Hur länge sen? Svårt att veta säkert, men som det står i länken: ”a ”surprisingly recent” estimate of a MRCA living in the second or first millennium BC”.

  Dvs går man dina 4000 år tillbaka, så är alla nu levande människor släkt. (Tycker att Dawkins bok The Ancestor’s Tale hade en del intressant om sånt där också).

  Panta rei! Allt flyter! Som tur är! Möjligen lite fortare idag än det gjorde förr, men så är det ju med allting också, med flygresor, nyheter via moderna media, och mobiltelefoner. Själv funderar jag starkt på att flytta till ett varmare land när jag pangat mig, och möjligen resa till Åre eller så någon gång på vintrarna (så länge man orkar).

  Ang. nazismen så var det inte en antydan utan en fråga om vad du menar med ”folkets egen väg”, samtidigt som du argumenterar mot individualism. Det är iaf rätt så naturligt att undra om det kanske är en stark ledare som är din modell. Om du å andra sidan tycker att vi ska rösta om saker och ting, så är ju det ett erkännande av individualismen.

 104. Nordbo skriver:

  Nationalstaten i den mening du talar om den är en sen utveckling, som jag är ganska kritisk mot just för att den likriktar ett stort område och försöker utplåna de lokala identiterna. EU är en vidareutveckling av samma sak: man bygger en ”nationalstat” för att likrikta hela Europa.

  Fast jag tror faktiskt att vi har nått början till slutet för de gigantiska likriktande organisationerna. Enligt tex Trends Research Institute och Europe/Leap 2020 är den ekonomiska krisen inte alls över. Vad som väntar oss kan kallas deglobalisering eller det amerikanska imperiets kontraktion. Det kommer att lämna ett maktvakum bakom sig som olika spelare kommer att försöka fylla ut.
  Om vi till det lägger klimatförändringar som redan nu försvårar matproduktionen på många håll och att det finns tecken på att vi har nått ”peak oil” så kan vi dra slutsatsen att mycket stora förändringar väntar oss. Panta rei? Absolut.

 105. Nordbo skriver:

  En sak till: jag menade inte att du gjorde dig skyldig till redutio ad hitlerum. Det var en allmän observation som jag tycker säger en del om journalister och tiden vi lever i.

 106. Lennart W skriver:

  Nordbo, Wikipedia skriver iaf så här:

  ”Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag.”

  Ang. argumentationsfelet är det inte pga Hitlers hundar som jag själv nog snarare hellre skulle ha katt. 😉

 107. Lennart W skriver:

  Tanja, var nog iaf så att jag använde ordet ”härskarteknik” (HT) just för att du hade använt det innan, det var därför jag hänvisade till dig när Erik drog igång. Och där jag alltså menar att med din betydelse av HT, så kan det i många fall även tillämpas på hur PK-stämpeln används. Det kanske det bara är jag som tycker här, men då är det väl så, och inte mer med det.

  Erik, jag förstår inte alls det här petimetrandet om vad PK står för eller inte står för ”egentligen”.

  Du skriver längre inlägg än mig.

  Tillhör du också de där som måste anmärka på att det ska heta ”längre än jag”, med motiveringen att det ”egentligen” ska vara ett ord till i meningen, nämligen ”gör”? Det där är iaf en favorit bland självutnämnda språkvårdare, men med noll koll på hur språk verkligen fungerar. Står det inte ett ”gör”, så står det ju inte det, och då kanske det t.o.m. är en annas sorts satskonstruktion. Iaf menade en språkvetarvän till mig just det när jag frågade om saken. Men det är inte ens viktigt i sammanhanget.

  Det viktiga är att språk definieras av hur det används. Det är just av detta skäl som SAOL uppdateras hela tiden med nya ord, t.ex. med s.k. nysvenska ord som guss för tjej. ”Vad händer?” är numera en vanlig hälsningsfras mellan ungdomarna, vilket låter lite avklippt för mig, men ju faktiskt används så, med en tydlig betydelse. ”Du driver!” säger de också istället för ”du driver med mig!” Inga oklarheter där heller. Det funkar.

  Det PK jag talar om är hur jag upplever att det används, t.ex. mot mig ibland. Som en stämpel, för att markera att mina åsikter inte skulle vara äkta i någon mening. Att de är mindre värda än de (enl. egen mening) riktiga sanningssägarnas. Dvs som en härskarteknik, i Tanjas mening, fär att försöka begränsa mig från att inte tycka som dem som kallar sig själva för politiskt inkorrekta.

  Anser fortfarande att det är rimligare att tala om en Politiskt Inkorrekt rörelse än om en PK-rörelse, eftersom det ju bevisligen finns en massa människor som själva stolt kallar sig för PI. Något motsvarande finns inte för PK, som ju bara används som skällsord.

 108. Erik skriver:

  Steffan Müller:

  ”Vet inte riktigt om jag håller med här, utan tror nog begreppet kultur stämmer bättre in som något man är villig att bevara och efterleva.”

  Den kultur som man är villig att bevara har i mångt och mycket trots allt akademiskt vapenskrammel och ideologiska önskemål visat sig vara den som fanns i ursprungsnationen. Det är bara att titta på hur kineser lever i China Towns i USA och hur engelsmän levde i Singapore och Hong Kong. Engelsmännen tog med England, Kineserna tog med Kina, så har det alltid varit.

  ”Genom tiderna har vi väl alltid rört oss ifrån plats till plats och det har väl egentligen inte varit bara platsen som bestämt vilken kultur som vi ska ha?”

  Det har faktiskt varit just ursprungsplatsen som bestämt vilken kultur vi skall ha på nya platsen. Exempelvis Japans utveckling efter andra världskriget bestämdes till 100% av att de var ockuperade av USA. Faktum är att USA skapade en helt ny myndighet bara för att kunna ”amerikanisera” Japan. Och då var det ändå japaner som skulle bo där. Hur tror du Japan hade sett ut om det var amerikaner som skulle bo där?

  Eller ta dagens Sverige som exempel. Vi har demonstrationer fulla av palestinska STATENS flagga. Det är detta som är så hycklande med PK, först har man en omfattande kampanj mot egen nationalism. Sedan när personer från andra länder är nationalistiska säger man inte ett ord. Ta exempelvis 20 september i År (Al Quds dag) Du hade en nationalistisk palestinademonstration på plattan och runt omkring hade du mängder av exiliranier med iranska flaggan. För att inte tala om Assyerier och Kurder, De har inte ens någon mark, allt de har är nationen.

  Jag skulle vilja se en av de där hycklade akademikerna som ligger bakom dessa missförstånd åka till Södertälje och hålla ett seminare där de pratar om hur oviktiga dessa nationer är. De skulle behöva militäreskort för att komma ut med livet i behåll.

 109. Nordbo skriver:

  Ja, men nationalimen i den meningen uppkom inte i ett vakum. Den byggde på nationen, dvs folket, som organiserades i en stat.
  Folket är inte en ”konstruktion” som vissa skulle säga, utan en biologisk realitet:

  http://www.videnskab.dk/composite-986.htm

 110. Nordbo skriver:

  Mycket dubbelpostning från mig idag.

  Det jag just skrev var till Lennart.

 111. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, jag förstår inte alls det här petimetrandet om vad PK står för eller inte står för ”egentligen”.”

  Jag försöker inte petimetra alls. Tvärtom har jag hållit beskrivningarna av PK på en väldigt odetaljerad nivå. Utöver identitetspolitik och kritisk teori har jag knappast gått in djupare på ämnet. I diskussioner med Dogdylan jag haft blev det mycket mer detaljer.

  ”Tillhör du också de där som måste anmärka på att det ska heta ”längre än jag”, med motiveringen att det ”egentligen” ska vara ett ord till i meningen, nämligen ”gör”?”

  Nej, däremot tjatar våra lärare en hel del om skillnaden mellan längre än jag och längre än mig 😉

  ”Det där är iaf en favorit bland självutnämnda språkvårdare, men med noll koll på hur språk verkligen fungerar.”

  Jag sysslar inte med språkvård, jag sysslar med begreppsdefinition.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/07/22/de-allsmaktiga-strukturerna/

  ”Det viktiga är att språk definieras av hur det används.”

  Språk används olika av olika personer, vem har mest rätt? Skall vi ha maktkamper om vad saker heter? Eller skall vi kanske ha femton olika definitioner av samma ord? Jag skulle säga att det viktiga är vad ord BETYDER, inte hur de används. Vetenskap exempelvis används ofta som ett sätt att ge falsk legitimitet i Sverige. I USA kallas många av de ämnen som i Sverige kallar sig vetenskaper för ”-studies”

  ”Det är just av detta skäl som SAOL uppdateras hela tiden med nya ord, t.ex. med s.k. nysvenska ord som guss för tjej.”

  Nya ord är inget problem, problemet är att personer som vill påverka och ha legitimitet utan att förtjäna den ofta stjäl ett redan existerande ord och ger det en ny innebörd. Exproation kallas det i boken.

  ”Vad händer?” är numera en vanlig hälsningsfras mellan ungdomarna, vilket låter lite avklippt för mig, men ju faktiskt används så, med en tydlig betydelse.”

  Jo men nu talar du om användning. Jag talar om definition. Om jag bestämmmer att en händelse är någonting avskyvärt och någon frågar mig ”vad händer?” så blir min tolkning ”vad är det för elände som hänt?” Så för att du skall kunna använda ”vad händer” måste du först veta vad händelse betyder.

  ””Du driver!” säger de också istället för ”du driver med mig!” Inga oklarheter där heller. Det funkar.”

  Ja det funkar, så länge du vet vad ”driver” betyder. Men om jag hittar på tio nya saker och kallar dem alla för driver så blir det lite svårare att vara säker på vad som avses.

  ”Det PK jag talar om är hur jag upplever att det används, t.ex. mot mig ibland.”

  PK kan användas precis hur som helst, Jag kan i praktiken kalla en fotboll för en morot om jag vill. Det innebär inte att fotbollen magiskt BLIR en morot för att jag säger det och de flesta som tittar på en fotbollsmatch skulle inte inbilla sig det för att jag plötsligt började prata om hur de sparkade på moroten. Man måste skilja på inkorrekt och korrekt språkanvändning.

  ”Som en stämpel, för att markera att mina åsikter inte skulle vara äkta i någon mening.”

  Tyckande kan inte vara oäkta, det går att ha fel i sakfrågor, det går inte att tycka fel.

  ”Att de är mindre värda än de (enl. egen mening) riktiga sanningssägarnas.”

  Det kan omöjligen har något med sanning att göra om det är tyckande vi pratar om.

  ”Dvs som en härskarteknik, i Tanjas mening, fär att försöka begränsa mig från att inte tycka som dem som kallar sig själva för politiskt inkorrekta.”

  Vad består begräsningen av? Att nån säger du är PK lär knappast i sig hindra åsikten. Det är ju en sak att säga en åsikt ÄR politiskt korrekt. En helt annan att säga man har den åsikten FÖR ATT den är det.

  ”Anser fortfarande att det är rimligare att tala om en Politiskt Inkorrekt rörelse än om en PK-rörelse, eftersom det ju bevisligen finns en massa människor som själva stolt kallar sig för PI.”

  Det här förstår jag inte alls. Om vi byter objekt och tar moderaterna istället skulle vi alltså inte prata om den åsikt moderaterna har utan vi skulle slå samman precis alla som inte är moderater och framställa dem som ett och samma parti och prata om de olika åsikter som finns bland alla som inte är moderater?

  ”Något motsvarande finns inte för PK, som ju bara används som skällsord.”

  Precis som kommunist och nazist. Mer logiskt att beskriva gruppen kommunister än att slå ihop alla andra och kalla dem ickekommunister.

 112. Lennart W skriver:

  Erik>,
  Antikommunister har nog faktiskt funnits en del som kallat sig själva, spec. under det kalla kriget.
  Antifascister finns det ju uppenbarligen också inom AFA.
  Och så finns såna som kallar sig själva för politiskt inkorrekta.

  Det finns också såna som kallar sig själva för kommunister och fascister (har iaf funnits, t.ex. Mussolini).

  Däremot ingen, eller iaf väldgt få, som själva kallar sig för PK. Förstår du?

  Jag låter mig inte begränsas av någon som kallar mig för saker. Men det hindrar ju inte folk från att försöka, t.ex. med PK-stämpeln.

  ”våra lärare”? Då är du t.o.m. yngre än jag trodde. Förklarar en hel del om din renlärighetsiver. Se där, ett litet försök till härskarteknik från mitt håll. 🙂

 113. Lennart W skriver:

  html är då ett jvla skt… 😉
  måste alltid komma ihåg att testköra först

 114. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Antikommunister har nog faktiskt funnits en del som kallat sig själva, spec. under det kalla kriget.”

  Javisst, det var en dålig idé då också. McCarthy-eran lär väl ingen glömma. Antirörelser står ofta för något värre än vad de bekämpar men just pga att de är en antirörelse vet få vad de kämpar för och då är de svårt att ta ställning.

  ”Antifascister finns det ju uppenbarligen också inom AFA.”

  Ytterligare ett utmärkt exempel på att det är en dålig idé. Vad står AFA för? Vilken sorts samhälle vill de ha? Skulle du vilja ha AFA i riksdagen med motiveringen att ”de är mot fascism”?

  ”Och så finns såna som kallar sig själva för politiskt inkorrekta.”

  Vilket säger absolut ingenting om man inte vet vad politiskt korrekt innebär. Precis som AFA säger ingenting om vad de sysslar med eftersom de själva inte vet vad fascism är men glatt kallar allt de vill ha en ursäkt att kasta sten på för just fascism.

  ”Det finns också såna som kallar sig själva för kommunister och fascister (har iaf funnits, t.ex. Mussolini).”

  Javisst och det har funnits personer som säger man inte skall använda bög och cp som svordomar för att det är politiskt inkorrekt. Men så fort en ideologi går över en viss gräns så vill dess anhängare slippa ansvar och då slutar de använda rörelsens namn precis som Vänsterpartiet slutade kallas Vpk.

  ”Däremot ingen, eller iaf väldgt få, som själva kallar sig för PK. Förstår du?”

  Det är lika många som slutat kalla sig PK idag som det är som slutat kalla sig kommunister idag. En gång i tiden så var det sett som neutralt/positivt men idag vill inte ens Ohly stå för att vara kommunist.

  ”Jag låter mig inte begränsas av någon som kallar mig för saker. Men det hindrar ju inte folk från att försöka, t.ex. med PK-stämpeln.”

  Vad är det för PK-stämpel du pratar om? Om en person kallas PK är denne antingen PK eller inte. Om denne är PK är det knappast ett hinder att kallas PK. OM denne inte är det var det faktafel.

  ”våra lärare”? Då är du t.o.m. yngre än jag trodde. Förklarar en hel del om din renlärighetsiver. Se där, ett litet försök till härskarteknik från mitt håll. :-)”

  Nej det var nog lärare som var dåligt valt ord, Föreläsare/kursanvariga hade varit bättre lämpat. Men kul att du också kan vara noga med vad ett ord betyder.

 115. Erik skriver:

  Nordbo:

  Nationalismen är egentligen bara en utveckling av stammar och klaner. Vi har som människor aldrig baserat vår gemenskap på att ha samma klass, utbildning eller nån annan av de saker marxistiska intellektuella alltid föredragit.

  Däremot om vi reser på semester och träffar folk från samma land börjar vi genast anpassa beteendet därefter. Samma sak i idrottens värld. Hur många håller på andra nationers lag för att fler personer i det laget är av motsvarande klass?

  Skall jag hålla på Ryssland för att deras målvakt är av samma etnicitet? Den enda på mitt jobb som höll på ryssland mot Sverige gjorde det för att han hade ryskt ursprung och släkt i ryssland. Hur många håller på Sverige och Zlatan av andra orsaker än ren nationalism?

  Och hur många som inte håller på Sverige håller då på ett lag de saknar nationellt ursprung till?

 116. Lennart W skriver:

  Erik, jag tror du behöver vidga dina vyer lite, t.ex. studera utomlands något år. Låt mig förklara varför.

  Var faktiskt så jag mötte min fru, fast s.a.s. tvärtom. Hon var nämligen här som gäststudent, inbjuden av det Svenska Institutet (SI), som en s.k. post graduate eftersom hon ju redan hade en masters. SI hjälper också till att fixa boende, bl.a. på några s.k. korridorer på Lappis (ett av studentbostadsområdena i Stockholm). Så där bor det alltså en massa ambitiösa studenter från alla världens hörn, med alla tänkbara akademiska inriktningar, i humaniora, medicin, teknologi, fysik osv.

  Råkade vara så att en av mina bästa vänner på Fysikum var peruan och bodde där. (Var f.ö. mycket pga hans berättelser om maoistgerillan i Peru som jag verkligen blev av med alla ev. illusioner jag hade haft om kommunistiska ”befriare”.) Iaf umgicks vi förstås en del även privat, bl.a. fester på hans korridor. (Var alltså så jag mötte min fru.)

  Det intressanta i sammanhanget här är att jag var nästan den enda svensken som var med på de där festerna, med folk från Peru, USA, Österrike, Kina, Italien, Taiwan, Argentina, Filippinerna, Albanien, Japan, Etiopien, osv. Dvs här i Sverige, som ju ändå var utomlands för alla dem, så hade de plötsligt en massa gemensamt. Precis som du nog skulle upptäcka om du själv gav dig ut… J_vligt kul var det iaf att få del av så många olika kulturer.

  Ang. PI/PK tipsas det i annan tråd om http://politisktinkorrekt.wordpress.com/. Har dock hittills inte hittat någon sajt som heter Politiskt Korrekt. Egentligen är det ett fel på själva terminologin här, eftersom det ju är PI som är den existerande rörelsen, och PK bara ett begrepp som används inom PI-rörelsen.

 117. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, jag tror du behöver vidga dina vyer lite, t.ex. studera utomlands något år. Låt mig förklara varför.”

  Låt mig förklara vilket misstag du just gjorde. Du vet inte om jag har studerat utomlands eller inte, du har inte ens frågat. Likt tjejen till höger i denna video 2.50 så gör du helt ogrundade uttalanden och precis som det hon säger visar det du sade bara fördomar.

  ”Dvs här i Sverige, som ju ändå var utomlands för alla dem, så hade de plötsligt en massa gemensamt. Precis som du nog skulle upptäcka om du själv gav dig ut… J_vligt kul var det iaf att få del av så många olika kulturer.”

  För det första har jag sannolikt tagit del av fler kulturer än du. För det andra så upptäckte du av allt att döma inte de där sakerna genom att själv ge dig ”ut” så där har vi inkonsekvens. Avslutningsvis så var det sannolikt så att när du tog del av en annan persons kultur var det den nation denne person kom från som styrde vad du tog del av.

  ”Ang. PI/PK tipsas det i annan tråd om http://politisktinkorrekt.wordpress.com/. Har dock hittills inte hittat någon sajt som heter Politiskt Korrekt.”

  Som jag berättat tidigare så innebär politiskt inkorrekt att man markerar yttrandefrihet. Vad man sedan använder yttrandefriheten till framgår inte av uttrycket. Just den där bloggen handlar framför allt om två ämnen. Brottsrapportering och Integration.

  ”Egentligen är det ett fel på själva terminologin här, eftersom det ju är PI som är den existerande rörelsen, och PK bara ett begrepp som används inom PI-rörelsen.”

  PI varken är eller kan vara en rörelse eftersom PI inte är en åsikt utan kan vara precis vilken åsikt som helst som inte är PK. Att säga PI är en rörelse är sålunda som att säga att centerpartiet är inget parti, däremot skulle precis alla andra som inte är centerpartiet vara ett och samma parti.

 118. Nordbo skriver:

  Ja, där gav du utryck för en fördom som jag förknippar med just PK, Lennart. Jag har studerat utomlands och liksom du tyckte jag det var kul att träffa människor från hela världen. I mitt jobb träffar jag också människor från världens alla hörn och jag har inget emot dem.
  Jag är tex förtjust i Japan, men jag är inte en japan. Du kan bry dig om och vilja bevara ditt eget land och folk och samtidigt uppskatta andra kulturer.

  Politrukerna i media tycker om att få det att se ut som om svenska nationalister är inskränkta. Men det är bara propaganda. Det finns naturligtvis inskränkta nationalister, men det finns ju även inskränkta internationalister.
  Många journalister och politiker framstår som just inskränkta i mina ögon. De vet ingenting om vad som försiggår utanför deras egen lilla krets i Stockholm.
  Janne Josefsson har tagit upp den saken:

 119. Lennart W skriver:

  Erik och Nordbo, visst verkar några ha förutfattade meningar här. Ni kanske? Inte jag iaf, om någon av er, iaf inte utifrån vad jag skrev. Har inte antagit någonting alls om vare sig era erfarenheter eller om era idéer.

  Mitt förra inlägg vara bara en reaktion på det här talet om den unika samhörigheten ni talar om mellan människor med samma nationalitet. Ville bara peka på en rätt så annorlunda gemenskap tvärsöver alla nationsgränser, utom då kanske just till värdnationen. Betr. det jag skrev är det förstås bara en glimt om hur det var. (Inom parentes talar jag här om tiden bl.a. precis för 20 år sen då muren föll och friheten segrade i Europa, ett fantastiskt ögonblick!) Det här är inte heller min enda erfarenhet av liknande gemenskap, men var den som jag tyckte passade just när jag skrev och som som jag kände för att skriva om.

  M.a.o. hurra för att vi är såna kosmopoliter allihop! 😀

  Erik, känner du till några som talar mycket om att de är ”anticenterpartister”, ”centerpartistiskt inkorrekta”, eller liknande, och känner du till någon sajt eller så med ett sådant namn? Jag gör inte det iaf, men kan du presentera en sådan så går jag med på att det finns en sådan rörelse också. PI-rörelsen finns ju iaf uppenbarligen, om än inte bara med invandringsmotstånd på agendan, med PK-stämpeln som favoritvapen i debatterna.

 120. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Har inte antagit någonting alls om vare sig era erfarenheter eller om era idéer.”

  Du har ju sagt jag behöver ”studera utomlands” (eller motsvarande vyer) därmed kan vi förutsätta du utgick från att jag inte har studerat utomlands (eller motsvarande vyer) redan.

  ”Mitt förra inlägg vara bara en reaktion på det här talet om den unika samhörigheten ni talar om mellan människor med samma nationalitet.”

  Den där nationella samhörigheten, det är faktiskt så världen med få undantag ser ut. För mig att studera utomlands kommer inte att ändra hur världen ser ut och att hitta på eufemismer kommer heller inte att göra det.

  ”Ville bara peka på en rätt så annorlunda gemenskap tvärsöver alla nationsgränser, utom då kanske just till värdnationen.”

  Annorlunda? Vad var annorlunda? Alla var ju nationalister utom svenskarna. Jag förstår inte poängen med ditt inlägg då det visar hur varenda kotte förutom svenskar tycker egna nationen är något viktigt.

  ”Betr. det jag skrev är det förstås bara en glimt om hur det var. (Inom parentes talar jag här om tiden bl.a. precis för 20 år sen då muren föll och friheten segrade i Europa, ett fantastiskt ögonblick!)”

  Jupp, bortsett förstås från att det snarare var USA än friheten som segrade i Europa och det första som inträffade efter segern var att nya parter som ville införa inskränkningar i friheten dök upp.

  ”Det här är inte heller min enda erfarenhet av liknande gemenskap, men var den som jag tyckte passade just när jag skrev och som som jag kände för att skriva om.”

  Min poäng är att du skrev på ett sätt som ignorerade mina erfarenheten av sådana gemenskaper. Faktum är att du mer eller mindre sade jag saknade sådana.

  ”M.a.o. hurra för att vi är såna kosmopoliter allihop! :-D”

  Det är vi definitivt inte, däremot finns det en och annan person som tycker sig vara det.

  ”Erik, känner du till några som talar mycket om att de är ”anticenterpartister”, ”centerpartistiskt inkorrekta”, eller liknande, och känner du till någon sajt eller så med ett sådant namn?”

  Nej givetvis gör jag inte det eftersom personer som är centerpartistiskt inkorrekta inte beskriver sig som vad de inte är utan som vad de faktiskt är. Dvs det enda man behöver göra för att visa man inte är centerpartist är beskriva vilket parti man faktiskt tillhör.

  Om däremot centerpartister av strategiska orsaker bestämde sig för att sitta i flera andra partier också då skulle man tvingas börja använda termen centerpartistiskt inkorrekt som beskrivning på att inte hålla med om den ideologins åsikter.

  ”Jag gör inte det iaf, men kan du presentera en sådan så går jag med på att det finns en sådan rörelse också.”

  Hade centerpartister börjat bete sig som PK-människor och göra ”den långa marschen genom instituationerna” hade vi haft en sådan rörelse också. Men centerpartister än så länge hittar du i ett enda parti och därmed räcker det att tillhöra ett annat av partierna för att kommunicera du inte stödjer dem.

  ”PI-rörelsen finns ju iaf uppenbarligen, om än inte bara med invandringsmotstånd på agendan, med PK-stämpeln som favoritvapen i debatterna.”

  Alltså vi tar det här igen, PK är en åsiktsstyrd rörelse, PI är vilken annan åsikt som helst. Dvs du kan ha tio personer med tio olika åsikter där samtliga är PI, är du däremot PK finns det en enda tillåten åsikt i samtliga frågor. PK har en och samma åsikt i allting, PI kan ha vilken annan åsikt som helst utöver den som är PK.

  Att kalla en rörelse med en åsikt en rörelse det är rimligt. Att kalla en rörelse som inte har en åsikt en rörelse är helt orimligt. Vad skulle den rörelsen bestå av? Du måste ha en åsikt för att ha en rörelse och medan PK har en åsikt så är det precis vad PI inte har. PI har massor av olika åsikter som alla kännetecknas av att ingen av dem är den enda åsikt som är PK.

  Vi har sju riksdagspartier idag. Det faller på sin egen orimlighet att säga att det är alla andra partier som är ett parti medan partiet inte alls finns.

 121. Lennart W skriver:

  Erik, i motsats till vad du kanske tror(?), är det enfrågepartiet SD som är väldigt speciella. Andra partier har en massa frågor på sina program, och ofta även med olika idéer i de enskilda fallen om vad som är bäst politik. Så i den meningen finns det inget att invända mot att kalla PI-folket för en rörelse. F.ö. är det ju egentligen inte sååå många ämnen på PI-rörelsens agenda agenda. Brukar väl mest vara en del varianter av motstånd mot invandring (som på PI-sajten) och mot feminism (som i PI-prgrammet du länkade till, och så här förstås). Finns det mer?

  Tolka inte en massa som jag inte har sagt, eller fråga åtminstonde. Har inte antytt något alls om dina ev. erfarenheter. Men du skrev ju faktiskt om hur speciell just den nationella identiteten är. För mig är det inte så, av flera skäl, och med flera erfarenheter av det, varav jag skrev lite om en. Men kan du inte eller vill du inte förstå så ska jag inte envisas med att försöka få dig att göra det.

  På vilken grund säger du förresten att ”alla var nationalister”? Följt av den ännu märkligare ”utom svenskarna”

  Betr. befrielsen från det kommunistiska oket är du kanske bara för ung för att förstå.

 122. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, i motsats till vad du kanske tror(?), är det enfrågepartiet SD som är väldigt speciella.”

  Vad jag sade var inte att PK hade en fråga, jag sade PK hade en åsikt i varje fråga medan PI innebär du kan ha vilken åsikt som helst i en fråga utom samma åsikt som PK hade i den frågan. Du vet att det finns fler än två åsikter man kan ha gällande ett ämne hoppas jag.

  ”Andra partier har en massa frågor på sina program, och ofta även med olika idéer i de enskilda fallen om vad som är bäst politik.”

  De har säkert olika idéer men det jag menade var den idé partiet ifråga faktiskt väljer i jämförelse med den idé ett annat parti väljer på samma fråga.

  ”Så i den meningen finns det inget att invända mot att kalla PI-folket för en rörelse. F.ö. är det ju egentligen inte sååå många ämnen på PI-rörelsens agenda”

  Någon PI-rörelse finns inte. Vad du och journalisten ifråga beskrev är flera olika rörelser som alla är PI. Dessutom missar du skillnaden mellan att vara kritisk mot en viss integrationspolitik och att vara kritisk mot all invandring. De har liksom inget somsamband det är bara taktik att bunta ihop alla som inte okritiskt håller med om allting med de värsta stollarna. Att tycka 9-11 var ett inside-jobb må vara PI men det betyder inte andra personer som är PI anser 9-11 var ett inside jobb.

  ”Brukar väl mest vara en del varianter av motstånd mot invandring (som på PI-sajten) och mot feminism (som i PI-prgrammet du länkade till, och så här förstås). Finns det mer?”

  Ja, jag kan ta ett exempel. I min bok på ämnet mångkultur (interkulturell) finns det fyra olika alternativ till hur man kan hantera integrationsfrågan. Att välja ett av dem och kalla de andra tre ”motstånd mot invandring” är faktamässigt felaktigt. Både jag och Dogdylan har tydligt sagt vi är positiva till invandring men negativa till separatism/segregering.

  ”Tolka inte en massa som jag inte har sagt, eller fråga åtminstonde. Har inte antytt något alls om dina ev. erfarenheter.”

  Du har sannolikt antagit jag inte studerat utomlands.

  ”Men du skrev ju faktiskt om hur speciell just den nationella identiteten är.”

  Ja det skrev jag. vilket inte alls är samma sak som att säga jag tycker den skall vara det.

  ”För mig är det inte så, av flera skäl, och med flera erfarenheter av det, varav jag skrev lite om en.”

  Det är inte du (eller jag) som bestämmer om det är det eller inte så vad det är ”för dig” är ungefär som att säga ”för mig så vann Assyriska matchen mot Djurgården” trots att jag vet de förlorade med 3-0, en av anledningarna till att inget görs åt de problem som finns är att man beskriver hur man skulle vilja ha det, sedan gör man ingenting.

  ”På vilken grund säger du förresten att ”alla var nationalister”? Följt av den ännu märkligare ”utom svenskarna””

  På grunden vad du själv sade att de umgicks över gränserna med alla utom med värdnationen (Sverige) det är ju lite märkligt att dels vara positiv till andra kulturer och dels vara kritisk till vad de faktiskt gör.

  ”Betr. befrielsen från det kommunistiska oket är du kanske bara för ung för att förstå.”

  Precis som du inte vet om jag studerat utomlands vet du heller inte hur gammal jag är. Det var det som var poängen med pk-filmen jag länkade till. Tjejen som pratar bryr sig inte om att ta reda på om det hon säger stämmer. Inte nog med det, den muslimska tjejen debatterade en annan pk-toka, tror du inte hon också babblade om hur religösa minoriteter var diskriminerade under den tävlingen? Två pk-ister som bägge säger till en muslim att det hon förespråkar är diskriminerande mot muslimer. Så här kan man sammanfatta klippet.

  – De diskriminerar mot minoriteter, jag såg inga muslimer där

  – Jag är muslim

  – Vad? Är du?

  – Jaha (kan inte hålla sig för skratt)

  – Jag såg inte…. Uppenbarligen men om du… (börjar göra yviga rörelser runt huvudet i tafatt försök att imitera en slöja)

  – Vill man ha slöja så finns inget som hindrar men för att jag är muslim behöver jag inte bära slöja

  – Okej (signalerar med kroppsspråket hon inte alls håller med om påståendet)

  Detta är typiskt pk-beteende, hon inte bara representerar en grupp hon inte tillhör, hon försöker dessutom tala för den gruppen på basis av teorier om hur de borde vara, teorier som gör henne så arrogant hon inte ens har tanken på att hon kan konfronteras med en livs levande medlem av gruppen.

 123. Lennart W skriver:

  Erik, varför antar du att det var gäststudenternas val att inte umgås med svenskar, när det istället t.ex. kunde vara tvärtom?

  Vad är det enl. dig som bestämmer hur viktig den nationella identiteten är? Tydligen har iaf inte jag en röst där enl. dig.

 124. Nordbo skriver:

  Under de sista årtiondenas globalisering har den nationella identiteten blivit mindre viktig/oviktig för många av dem som tillhör vinnarna. Den nationella identiteten har ju också aktivt motarbetats vilket torde vara uppenbart för vilken ärlig betraktare som helst. ”Det finns inga svenskar” har vi fått höra från dem som ska föreställa våra ledare.

  Jag var i Budapest några månader innan muren föll. Där träffade jag många östtyskar som flydde till Väst via Ungern. Senare var jag i Berlin i samband med att muren föll. Så jag är ett förstahandsvittne till den händelsen. Ja, folk var glada och lyckliga för att det gamla förtryckande systemet föll. Men jag fortsatte att spendera mycket tid i Ungern så jag såg även desillusioneringen som kom för många lite senare. Östeuropéerna trodde på propagandan som de hade hört i ”Voice of America” och ”Radio Free Europe”, men inte så länge. För många framstod det som att de hade bytt ett förtryckande system mot ett annat. Det är nog därför de nationalistiska rörelserna är starka i många östeuropeiska länder.
  Tex plundrades Ryssland under av IMFs nyliberala chockterapi och en liten grupp oligarker roffade åt sig landets resurser.

  Nu finns det en hel del tecken på att det nyliberala system som utropade sig själv till segrare 1989 håller på att falla samman. Det är vad tex Trends Research Institute och Leap/Europe 2020 hävdar. Under den process av deglobalisering kommer antagligen den nationella identiteten att bli viktigare igen.

  Det har varit mode att se sig själv som en ”världsmedborgare” under några decennier. Men det kanske ser helt annorlunda inom en inte särskilt avlägsen framtid. Våra värdlsmedborgare är ju för övrigt bara ett slags globala konsumenter. De hör inte hemma någonstans. Överallt är de turister och ofta föraktar de sina egna rötter. (tex Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt). Varför man röstar på dem vet jag inte, men det kanske förändrar sig snart.

 125. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, varför antar du att det var gäststudenternas val att inte umgås med svenskar, när det istället t.ex. kunde vara tvärtom?”

  En ganska logisk konsekvens av att svenskarna är så många fler till antalet än gäststudenterna att det är mycket lättare för gäststudenter som får nej att hitta några andra svenskar att umgås med än det är för svenskar att hitta några andra gäststudenter att umgås med.

  Du kunde lika gärna sagt att anledningen så få svenssonkillar är ihop med modellbrudar är killarnas fel. Det beror inte på att den lilla mängden modellbrudar har råd att vara selektiva, det beror såklart på att varenda kille skulle säga nej eller?

  ”Vad är det enl. dig som bestämmer hur viktig den nationella identiteten är? Tydligen har iaf inte jag en röst där enl. dig.”

  Om du menar gällande att bestämma hur viktig den nationella identiteten är i världen så har du precis lika mycket en röst som jag. Problemet är att den nationella identiteten är precis lika viktig i världen oavsett vad jag tycker om det. Marxisterna satt ju och slet sitt hår över hur fel de hade när arbetare slogs mot arbetare för sina respektive länder.

  Det kanske mest komiska är när vissa av högskolans föreläsare försöker inbilla eleverna de kommer att fixa en ändring. Den enkla sanningen är att andra länders folk slutar inte vara stolta över sina länder för att alltfler svenskar går runt och har inlärd skam över hemlandet (eller ignorans, som när politiker frågar vad som är ”svensk” kultur?). Det har rakt motsatt effekt, svenskars ointresse av Sverige bekräftar bara stoltheten och nationalismen hos personer som inte kommer från Sverige.

  Det är i praktiken likadant som argumentet när Danska skämttecknare ritade mohammedbilderna i Jyllandsposten.

  Danskarna sade: ”I vårt system är det tillåtet att attackera våra autktoriteter och normer”

  De muslimska ledarna sade: ”Även i vårt system är det tillåtet att attacker ERA auktoriteter och normer.

 126. Lennart W skriver:

  Erik o ch Nordbo, det här leder ingen vart. Inte värt mödan, för mig iaf. Ha det bra!

 127. Josef Boberg skriver:

  Apropå rebell – så skulle nog den här kvinnan (video ca 54 min) platsat i rebelltävlingentror Josef B. 😉

 128. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Jupp, bortsett förstås från att det snarare var USA än friheten som segrade i Europa och det första som inträffade efter segern var att nya parter som ville införa inskränkningar i friheten dök upp.” – där sa du ett sant ord.

  Nordbo,
  ”Ja, folk var glada och lyckliga för att det gamla förtryckande systemet föll. Men jag fortsatte att spendera mycket tid i Ungern så jag såg även desillusioneringen som kom för många lite senare. Östeuropéerna trodde på propagandan som de hade hört i ”Voice of America” och ”Radio Free Europe”, men inte så länge. För många framstod det som att de hade bytt ett förtryckande system mot ett annat. Det är nog därför de nationalistiska rörelserna är starka i många östeuropeiska länder.” – samma sak i Bulgarien.

  Lennart W, jag både känner folk från olika länder och har rest en del – och jag har aldrig träffat någon (utomlands) som inte sagt sig vara stolt över sitt land och sin kultur, och med iver velat visa och berätta om den. Nu har jag ju inte varit i länder i Latinamerika, tex Peru, som du nämner, men är det inte samma sak där – om du varit där? Och nu pratar jag inte om det rådande politiska systemet, utan stolthet över landets sedvänjor, kultur och historia. Slutligen, och det är kanske det centrala här, finns det faktiskt ingen motsättning mellan internationell solidaritet och att också värna sitt eget land.

 129. Tanja Bergkvist skriver:

  Eftersom detta kom på tal här i diskussionen, jag såg just nyheterna på bulgarisk television från 10 november (20-årsdagen för kommunismens fall där är 10 nov, inte 9 nov. Nyheterna ses i lilla rutan nere till höger med klockan) och opinionsundersökningen man gjort visar följande om vad man anser om utvecklingen sedan kommunismens fall 1989:

  37,5% anser att utvecklingen går mer i rätt riktning än i fel.
  34,3% anser att utvecklingen går mer i fel riktining än i rätt.
  28,3% anser sig inte kunna bedöma detta.

  Nästa fråga:
  43.2% anser att mer är förlorat än vunnet sedan 1989.
  22.5% anser att mer är vunnet än förlorat sedan 1989.
  34.3% anser att det väger jämnt.

 130. Lennart W skriver:

  Tanja, har nog själv ivrat mer än de flesta för svenska sedvänjor och kultur utomlands, och t.ex. bjudit på svensk glögg i två utomeuropeiska världsdelar. Och det är jättekul att IKEA är så blågula överallt där de smäller upp sina komplex, och att man kan äta svenska köttbullar med lingon där. Och blodpudding är ju t.o.m. nästan min favoritmat! Är nog mest blågul av alla egentligen. Men på ett inbjudande sätt.

 131. Erik skriver:

  Lennart W:

  Påpekas bör att det räcker inte med att ivra för svenskhet utomlands för om man inte gör det i hemlandet också skapas ju ett underskott i trovärdighetskapital. Varför skulle andra vilka ta efter något inte ens de själva tar efter? När man har något åt sig själv, först då kan man bjuda andra på det.

  Svenskar må vara svenska utomlands men jämför man Norges firande av 17 maj med Sveriges av 6 Juni är skillnaden svår att missa. Det enda som svenskar vågar vara riktigt flaggviftande gällande är idrottsframgångar.

 132. Lennart W skriver:

  Erik
  Vem har sagt att jag inte gör det hemma? Gäller samma här. Tillhör dem som med hetta försvarar ”Den blomstertid nu kommer” på skolavslutningar osv. Detta är ju en så fin tradition att jag verkligen vill bjuda in alla muslimer osv som är här att delta i det med liv och lust, liksom att jag är nyfiken på traditioner i länder jag besöker eller kanske t.o.m. flyttar till. ”Älska din nästa som dig själv” sa Jesus, men det är ju inget värt om du inte älskar dig själv.

  Betr. skillanden mellan intensiteten i Norges och Sveriges nationaldagsfiranden, beror det nog till stor del på vad det är för historiska händelser som firas. Är verkligen Gustav Vasas kröning något att gå ut skrika sig hes över? Är nog iaf många som har svårt att känna så. Norge däremot firar ju en relativt närliggande befrielse. Från unionen med Sverige, men jag gissar att de känslorna dessutom förstärks rätt så ordentligt av det mer närliggande minnet av befrielsen från Nazitysklands ockupation. Vi svenskar har helt enkelt haft fred för länge.

 133. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Vem har sagt att jag inte gör det hemma? Gäller samma här.”

  Nu är det ju inte dig som person vi diskuterat utan nationalismen i Sverige generellt och det intryck gäster får av landet (Hur du som person förhåller dig till nationalismen diskuterade vi i en annan tråd som du avslutade). Efter att ha hört politiska ledare prata om hur Sverige behöver mångfald eftersom svenskar utmärks av enfald samt hur vi enligt Mona Sahlin och andra offentliga personer inte ens har någon kultur av värde medan slöjan är så enormt värdefull för oss så kan de svårligen inbilla sig Svenska folket är stolta över Sverige. Snarare verkar svenskar av hög rang (undantaget kungen) regelbundet kommentera Sverige på ett sätt som skulle vara oacceptabelt om det vore ett annat land som kommenterades.

  Låt mig ta ett exempel: Hur vore det om några svenskar bildade en förening och krävde att Storbritanniens flagga byttes ut för att bättre representera den nya mångkulturella befolkningen där?

  http://www.pastan.nu/konst-museer/de-ger-forslag-till-ny-svensk-flagga-infor-sveriges-nationaldag-1.884169

  ”Tillhör dem som med hetta försvarar ”Den blomstertid nu kommer” på skolavslutningar osv.”

  Det är bra att du gör det men frågan är inte vad du anser om ”den blomstertid nu kommer” frågan 1) är varför den skulle behöva försvaras överhuvudtaget? Vaarifrån kommer allt förakt sådana förteelser behöver försvaras mot?

  ”Älska din nästa som dig själv” sa Jesus, men det är ju inget värt om du inte älskar dig själv.”

  Det räcker inte att älska sig själv. Människan lever och verkar i sociala och kulturella sammanhang. Hur kan man å ena sidan älska sig själv och å andra sidan kalla det tolerans att beskydda sin nästa från ”sig själv”? Den ena handlingen gör den andra värdelös.

  ”Betr. skillanden mellan intensiteten i Norges och Sveriges nationaldagsfiranden, beror det nog till stor del på vad det är för historiska händelser som firas.”

  Det tror jag inte, Norge firar ju antagandet av nya lagar 1814, I Sverige antogs den 6 Juni 1809 just nya lagar (möjligen just för att det var Gustav Wasas kröningsdag) så ville vi fira som norrmännen var det bara att fira 1809 års regeringsform som skrevs på 6 juni.

  ”Är verkligen Gustav Vasas kröning något att gå ut skrika sig hes över?”

  Frågan är inte om det är något bra, frågan är vad som skulle vara dåligt. Om inget bra svar kan ges på den frågan är följdfrågan obegriplig. Varför skulle vi reparera något som inte är trasigt?

  Jag ställer samma fråga 2) igen, varför behöver detta ens försvaras?

  ”Är nog iaf många som har svårt att känna så.”

  Som skolad inom NLP kan jag säga att att döma av sättet du formulerade frågan vore det omöjligt att inte känna så. Du kunde lika gärna sagt ”skall det vara så nödvändigt att sjunga nu blomstertid vi kommer” Min poäng är inte att försvara sången, min poäng är att fråga varför ens sången ifråga SKULLE behöva försvaras?

  ”Norge däremot firar ju en relativt närliggande befrielse.”

  Närliggande? Deras lag (som de firar) tecknades 5 år senare än Sveriges.

  ”Från unionen med Sverige”

  Nej, det är vad många tror men 1814-1905 (efter 17 maj 1814) var Sverige och Norge i personalunion. Här har du unionsflaggan. Norge var självständig stat mellan 17 maj och november samma år.

  ”men jag gissar att de känslorna dessutom förstärks rätt så ordentligt av det mer närliggande minnet av befrielsen från Nazitysklands ockupation. Vi svenskar har helt enkelt haft fred för länge.”

  Schweiz deltog heller inte i Andra världskriget. Det hindrar inte dem från att fira nationaldagen. Det hindrar dem heller inte från att slänga upp en gigantisk flagga på Saentis-berget den 1 augusti.

  http://www.odditycentral.com/news/giant-swiss-flag-on-santis-mountain.html

  Så frågan är om endera argument för det dåliga firandet av svenska nationaldagen funkar. Vi har en lag att fira den 6 juni och andra länder som var neutrala under kriget saknar inte starka känslor för flaggan.

  Däremot är den stora frågan vad hade Schewizarna, tyckt om en artikel att flaggan på berget borde bytas ut? SÄrskilt intressant vore frågan om artikeln kom från en statligt finansierad verksamhet.

 134. Lennart W skriver:

  Erik, får intrycket att det stora felet med PK enl. dig egentligen bara är att det är ”fel” åsikter som är PK, dvs som inte ”får” ifrågasättas, spec. nationella symboler och traditioner. Trist attityd. 😦

 135. Erik skriver:

  Lennart W:

  Nej för tusan vad fick du det ifrån? Jag har inget alls emot att nationella symboler och traditioner får ifrågasättas och har själv ifrågasatt ett otal (inte minst svensk konflikträdsla). Det jag har emot är a) Att ifrågasättandet sker på ingen grund alls (det negativa är default) och b) Att ifrågasättandet bara är begränsat till VISSA kulturealla/religiösa och andra grupper (för att använda den definition Oxford dictionary använder)

 136. Adam Weisshaupt skriver:

  Erik;
  Återigen ett stålande uppvisande på hur PK fungerar i Sverige.
  Stringens är ditt ledord, tack för det!

 137. […] upp för sanning och frihet. Att bekämpa vansinnet borde vara en nedärvd överlevnadsinstinkt. Rebell som jag ju är tänker jag åtminstone göra ett försök. Ur ett evolutionärt perspektiv är det […]

 138. CB skriver:

  Lite väl sen kommentar, men jag har väl tagit en paus från omvärldsbevakningen 😉

  Om Miljöpartiet hänger upp sig på att Selma Lagerlöf är mindre värd än Gustav Vasa så kan det bero på att hon inte blev inkvoterad… eller så kan det ha att göra med att ”hennes sedel” är senare utgiven.

  Även 50-lappen har en kvinna som motiv, vilket skulle kunna tyda på att hon också är mindre värd än ”den svenska mekanikens fader”, ”fadern till den moderna ekologin” och två av våra kungar. Putsar man inte bort genus-imman från glasögonen så kan man mycket troligt tänka sig att nästa sedel som får ett nytt motiv pryds av en kvinna -för vi har ju fått lära oss att en man ersätts bäst av en kvinna och att en kvinna ersätts bäst av en kvinna.

  Om man nu ska lägga en icke-ekonomisk värdegrund på pengar och hantera dem mer som symbolik, vilket jag egentligen inte gör, så kan man ju undra vad
  Miljöpartiet tänker göra för vår nuvarande kung och det kön han tillhör? Han är minst värd två gånger (på kronan och tian) och från 1/10 så utges inget sämre värderat svenskt mynt… men Miljöpartiet kanske ser ner på såna som inte ens är värda att hamna på en sedel?

  För att spetsa till det lite till: Om Selma Lagerlöf som kvinna är minst värd och Gustav Vasa som man är mest värd, vilka könstillhörigheter har de övriga som pryder våra sedlar?

  Jag är inte riktigt intresserad av vem/vad/vilka som pryder våra pengar, men de två jag kunde placera direkt ur minnet på dem var Selma och vår nuvarande kung -det borde väl vara värt något i jämställdhetstramset 😉

 139. CB skriver:

  Hm, menade nog ”genushysterin” istf vad det sista ordet blev i mitt ovanstående inlägg… sorry!

 140. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik – du ‘r så påläst 🙂 (ursäkta några månaders sen kommentar)

  CB, och miljöpartiet har kanske inte tänkt på att det ju måste cirkulera FLER 20-lappar än 500-lappar! 😉

 141. […] intåg i förskola, skola och akademi. Det var också i höstas jag blev utsedd till Årets rebell och att det är rebelliskt att tala klarspråk och kritisera genusvansinnet säger en del om den […]

 142. […] Årets rebell enligt Ian Wachtmeister (Om DEJA:s konferens ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” i andra halvan av inlägget) […]

 143. […] vänstervriden lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV och […]

 144. […] höll ett inspirerande tal om rebellism, och ni minns ju alla att jag blev utnämnd till Årets Rebell 2009 av just Ian Wachtmeister . Wachtmeister delade med sin av sina erfarenheter och tog upp det faktum […]

 145. […] men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV  […]

 146. […] men som en lektor vid Stockholms Universitet gav mig, är Reaktionär talang. Dessutom är jag Rebell. Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: