Genusarbete smulades sönder

Alla måste komma ut exakt samtidigt!

Alla måste komma ut exakt samtidigt! Några sekunders skillnad kan påverka förskolans jämställdhetssträvanden och resultera i ett mini-Patriarkat som avspeglar och reproducerar det omgivande samhället

Igår den 8 februari var det en artikel i DN Insidan om genusdagis (sid 26-27) där jag medverkade som kritiker. I artikeln förklarar man (Ängsbackens genusmedvetna förskola) att ”En vanlig missuppfattning om genusmedvetna förskolor är att det är barnen man försöker ändra på. I själva verket är tanken att de vuxna ska ändra sitt beteende – eftersom de vuxna genom sitt bemötande tvingar (sic!) barnen att leva upp till de vuxnas, ofta omedvetna, föreställningar om pojkar och flickor och hur de ska bete sig… För tre år sedan började de diskutera genus, det vill säga sociala könsroller, som begrepp på förskolan… Sedan kom genuskonsulter till skolan och filmade pedagogerna på Ängsbacken.” Dessa filmer visade att ”vissa barn fick vänta på andra – och vem som väntade på vem var en könsfråga. Killarna fick mer plats helt enkelt.” Utöver att själv ha observerat det så har jag har läst i SOU 2006:75 om hur upprörda genuspedagoger vittnar att killarna rusar ut  först på gården när det är dags att gå ut. Detta är givetvis ytterst allvarligt och riskerar att traumatisera mänskligheten flera generationer framåt, så det är dags att sätta in genusinspektörer, genuspiloter, förändringspiloter och jämställdhetsutvecklare redan nu! Genom att stoppa pojkarna redan i dörröppningen kan dagispersonalen dekonstruera deras av det omgivande samhället socialt konstruerade hegemoniska maskulinitet och därigenom förstärka pojkarnas känsla av att vara köns- och identitetslösa, så att de helt enkelt, som man säger, kan ”få vara sig själva” utan negativa yttre influenser från vuxenvärlden (utöver genusvetarnas absolut nödvändiga påverkan då) och därigenom ges makten att i framtiden själva konstruera sin könsidentitet när de känner sig mogna för det – hur mycket man nu kan mogna i en omgivning genomsyrad av genusvetare. Genusvetarna står utanför de strukturer vi andra är insyltade i och inte kan komma ur. Det finns en medicinsk term som beskriver just det tillståndet när man står utanför den verklighet alla andra befinner sig i – det tillståndet kallas psykos! I detta fall genuspsykos. Och det är genusvetarnas ödesbestämda uppgift att i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne visa oss andra var skåpet ska stå, nämligen till vänster om extremvänstern där genusvansinnet vanligen håller till, om vi undantar feminist-marxismens senaste offer då – moderaten Per Schlinggenus, som genusvetarna drogat ner med postkolonial feminsim i ett försök att kuppa Alliansen. Låt oss inte underskatta hjärntvättens fanbärare.

Utvecklandet av strategiskt tänkande hotar genusidustrin - bättre att låta bli

Utvecklandet av strategiskt tänkande kan på sikt hota hela genusidustrin - bättre att låta bli

Jag kommenterar bara kort i DN att genusvansinnet i förskolan är vuxenterapi och slöseri med skattepengar och jag uppmanar förskolorna att istället satsa på att exempelvis lära barnen spela schack eller tennis – alltså aktivera dem istället för att sitta och diskutera genus, normer, könsroller, kön, queerteorier, sociala konstruktioner och ”hur man tänkte förr i tiden” (vilket man måste tillägga så fort man syndat genom att läsa en saga om en prins som räddar en prinsessa, DN sid 27. Enligt förskolans läroplan Lpfö 98 har man nämligen en skyldighet att föra över kulturarvet, och då får man inte byta kön på rollkaraktärer och ändra på handlingen i alla sagor, även om man uppmanas göra det i flertalet, liksom att inhandla sk ”krammärkt litteratur” vilket innebär att böckerna är granskade ur ett ”demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv”). Som sagt, det är bara att rasera några årtusenden av civilisationsbygge och börja på ny genuskula, nu när vi alla insett att allt vi trodde oss veta om verkligheten visat sig vara falskt. Det inkluderar såväl det vardagliga livet som (det vi trodde var) kunskaper om universums uppbyggnad, galaxhoparnas struktur, kemiska reaktioner som i själva verket är sociala konstruktioner där observatören skapar den kemiska föreningen i ett tillstånd av inbillat förstånd, för att inte tala om livets ursprung – våra förfäder damp för några miljoner år sedan plötsligt ner på Jorden, könslösa och fina, varefter en märklig process tog vid som varade i tusentals år där den struktur som idag kallas för Patriarkatet fick ett avgörande inflytande på all mänsklig utveckling  (liksom på djurvärldens då ju även dessa visar tendenser till könsroller och könsspecifika beteenden) där en könsmaktsordning baserad på postkolonial teori  dominerade under hundratusentals år långt innan själva kolonialismen, eftersom kolonialism och förtryckarstrukturer legat inbäddade i universums struktur och innersta väsen ända från början, närmare bestämt genom de Calabi-Yau-rum som strängteorin använder sig av och som varken matematiker eller fysiker ännu förstår sig på, men som genusvetarna med sin enorma hjärnkapacitet nu lyckats avkoda och de har därigenom rullat upp de extra patriarkala dimensioner som legat gömda för blotta ögat och som blåstes upp under den inflationistiska fasen av universums expansion direkt efter Big Bang. Det är dessa välkända strukturer vi kan beskåda idag – inte konstigt att Fysikum i Lund samarbetar med Tiina Rosenberg i genuscertifieringsprojektet – tänk vad lite tvärvetenskaplig forskning kan åstadkomma! Se sid 28 här:

”Genuscertifiering på Fysicum. Tre viktiga faser:

1. Infiltration, Information och Utbildning.”

Infiltration! Tack för ärligheten åtminstone!

Genussmulor

Genussmulor var det enda som blev kvar efter flera års "genusmedvetenhet"

Dagisgenuspionjären Kajsa Wahlström säger i DN-artikeln: ”Den första kullen som gick ut från Björntomten och Tittmyran (två kända genusdagis, min anm) efter omgörningen blev en chock för skolpersonalen i Gävle. Flickorna upplevdes som stökiga, fast de i praktiken bara gavs lika stor plats som pojkarna. Det tog bara ett par dagar så smulades det ner. Flickorna stod stilla och pojkarna tog fram knytnävarna, samma pojkar som tidigare hade kunnat prata om känslor, hur de ville ha saker och ting utan att slåss, och samma flickor som var vara vid att tillåtas ta plats”. Oj, skolpersonalen måste verkligen ha tvingat fram könsrollerna med sitt ogenomtänkta och destruktiva bemötande – på bara några dagar lyckades skolpersonalen rekonstruera allas kön och rasera genusvetarnas mångåriga arbete med att ”bara låta barnen få vara sig själva”.  Och uppföljningen och resultatet då? ”Ja, trots att de skolats i förskola med jämställdhetsprofil så har de inte valt utbildningar som är annorlunda mot hur tonåringar väljer traditionellt.” Genusvetarna borde givetvis ha förföljt ungarna från vaggan och ända ut i arbetslivet. Med mer fokuserat, koncentrerat och konstant genusarbete hade allt kunnat bli annorlunda….

Axess 2 2010

Axess 2 2010

Nu har det nya numret av Axess Magasin kommit ut: ”Eliternas reträtt”. Här kan man läsa hur vänstern band kvinnorna vid spisen (Anita du Rietz) , om antielitismens höga pris (Nathan Shachar) om demokrati på nätet (Lotta Gröning) , om eliternas abdikering (Johan Lundberg) och mycket mer. Anita du Rietz har skrivit boken ”Svenskornas företagsamma historia” Ur hennes artikel i senaste Axess: ”Ett radikalfeministiskt genusperspektiv och teorier om könsmaktsordningen påbjuder omtolkningar så att entreprenörskap förknippas med en manlig förtryckarroll. Den starkt maskuliniserade bilden av företagandet gör att kvinnoföretagandet blir en avvikelse. Med utgångspunkt från en tänkt ojämlikhet mellan könen blir slutsatsen att kvinnor är så förtryckta att lagstiftning och kvotering blir det enda sättet för kvinnor att få makt och framgång. Det har de senaste decennierna varit legitimt att undervisa om radikalfeminism när vi istället skulle ha studerat vår egen historia. Genom att lyfta fram starka och nydanande entreprenörskvinnor skulle fler ha fått lära sig vilka goda förebilder kvinnor historiskt har varit i Sverige, vilket kunnat inspirera kvinnor till djärva satsningar med ett livligare företagande som resultat än vad vi har idag.”

Standardmodellen för elementarpartiklar var farlig kunskap som kunde spä på "orättvisor"

Standardmodellen för elementarpartiklar var farlig kunskap som kunde skapa "orättvisor"

På sid 56 i Axess har jag skrivit en krönika om skolan. Bland annat tar jag upp ett minne från min högstadietid då jag frågade min fysikfröken i högstadiet om jag fick låna hem en populärvetenskaplig bok om elementarpartiklar. Hennes korta svar löd: ”Nä, det tycker jag inte, för då kommer du ju att kunna mer än de andra”. Att inhämta kunskaper utom lärarens kontroll kunde tydligen skapa ”orättvisor”. Så istället för den populärvetenskapliga boken som tydligen hotade skolans rättvisesträvanden fick det bli mammas gamla kursbok i fysik från 70-talet om halvledarkomponenter, som jag sparat som ett barndomsminne. Frågan är vad som händer med de barn som inte får tillgång till litteratur som intresserar dem varken i skolan eller i hemmet. Det är nämligen samma sorts personer som den här lärarinnan som samtidigt gapar över den sociala snedrekryteringen.

Så här ska etnologen Jonas Frykman ha sagt redan på 90-talet: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik.

Bildningsresan

Bildningsresan

Apropå svenskt skolväsende så vill jag passa på att rekommendera boken ”Bildningsresan” skriven av författaren, ledarskapskonsulten (och fd lektor i rättsvetenskap) Leif Alsheimer som jag hade äran att träffa och samtala med igår. Andra intressanta böcker som rör utbildningsväsendet är professor Inger Enkvists ”Feltänk” och ”Skolan – ett svenskt högriskprojket”. Läs gärna hennes Axessartikel från i somras: ”Därför lyckas asiatiska elever.” Jag vill också tipsa om ett läsvärt blogginlägg  jag fann och låt mig citera från blogginnehavarens (Stig Moberg) artikel på Newsmill:

”Vänsterns skolpolitik präglas av okunskap, kunskapsförakt och är djupt orättvis. Rättvisa är inte att hålla alla på samma låga nivå, utan att acceptera olikheter och ge alla möjligheten att utveckla sin fulla potential. Om jag skulle sänka mig till vissa vänsterdebattörers debattnivå så skulle jag påstå att man vill sänka folkets förmåga till logiskt och matematiskt tänkande, eftersom ett sådant folk är lättare att manipulera.”

En flitig skoldebattör är matematikprofessorn Olle Häggström – läs alla hans välskrivna inlägg i skoldebatten!

Men för att återgå till genusdebatten, fil dr Roland Poirier Martinsson skrev igår i SVD om sin syn på dagens statsfeminsim (”Kapitulera inte för statsfeminismen”): ”Vad mera är, jag anser att den ekonomistiska strukturfeminismen är en antiintellektuell och frihetsfientlig humbugdoktrin, som morgondagens vetenskapshistoria kommer att sortera bland frenologi och animal magnetism.” och reaktionerna lät inte vänta på sig, här en av en kränkt ekonom (fann detta på Maria Abrahamssons blogg ) som inte vill att hans ämne ska förknippas med statsfeminismen (ironi) :-). Och så pågår kvoteringsdebatt i DN ser jag (1 , 2, 3, 4), uppdaterar den med kloka ord från Sanna Rayman HÄR.

OBS! Den som söker jobb på Sensus studieförbund kan numera välja mellan tre kön: han, hon eller hen. Varför måste man välja förresten – varför inte alla tre? Det  finns uppenbarligen för mycket att välja på i dagens samhälle, något som tas upp på ett underhållande sätt i denna video, som jag även lagt upp vid ett tidigare tillfälle – men den är väl värd att ses om:

Värd att se om är även Pentagon om Selma Lagerlöf. Svensk skola inom en snar framtid?

Relaterat: Skolgenus (9 inlägg), Dagisgenus (5 inlägg)

Uppdatering: Moira von Wright går idag i försvar på Newsmill. Hon hävdar att Häggström och Holst ”misstolkat” hennes Genus och text och att ”Detta missförstånd beror troligtvis på att jag uttryckte mig otydligt när jag skrev att skolan behöver ändra på kunskapsinnehållet. Vad jag avsåg var att läromedlen behöver ändra på hur de framställer fysikämnet.” Men detta är ju en lögn då det är svart på vitt det som står i Genus och text (som hon inte tar avstånd ifrån):”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort”

Jag har tidigare bloggat om denna debatt: Genusväldet intar Södertörns högskola och mer om vad som står i Genus och text i von Wright och tekoppen. Vad kan misstolkas?

Annons

125 Responses to Genusarbete smulades sönder

 1. rogerklang skriver:

  Man kan undra hur långt ner i åldrarna man måste gå för att barnens flick- respektive pojkbeteende inte ska vara ett resultat av miljö, för genusvetarna? Ska vi gå så långt tillbaka som till ägg- och spermier? Min dumma syster trodde att anledningen till att hennes halvårsgamla flicka var mjuk och tillbakadragen, var att det var omgivningen som gullade mer med henne än med hennes två-åriga stökiga son. Problemet för hennes teori borde vara att hennes son var krävande närmast sedan födseln, medan hennes dotter varit tyst sedan födseln!

  Roger Klang, Lund Scaniae

 2. gealach skriver:

  Tanja, du är min nya idol! 😀

 3. Lennart W skriver:

  Fullträff igen, Tanja! Har ännu inte kollat upp några av länkarna du bifogade, men det kommer jag verkligen att göra.

  I min något slarviga genomläsning nu var det spec. en del som fascinerade mig, nämligen den här lilla meningen:

  ”Det inkluderar såväl det vardagliga livet som (det vi trodde var) kunskaper om universums uppbyggnad, galaxhoparnas struktur, kemiska reaktioner som i själva verket är sociala konstruktioner där observatören skapar den kemiska föreningen i ett tillstånd av inbillat förstånd, för att inte tala om livets ursprung – våra förfäder damp för några miljoner år sedan plötsligt ner på Jorden, könslösa och fina, varefter en märklig process tog vid som varade i tusentals år där den struktur som idag kallas för Patriarkatet fick ett avgörande inflytande på all mänsklig utveckling (liksom på djurvärldens då ju även dessa visar tendenser till könsroller och könsspecifika beteenden) där en könsmaktsordning baserad på postkolonial teori dominerade under hundratusentals år långt innan själva kolonialismen, eftersom kolonialism och förtryckarstrukturer legat inbäddade i universums struktur och innersta väsen ända från början, närmare bestämt genom de Calabi-Yau-rum som strängteorin använder sig av och som varken matematiker eller fysiker ännu förstår sig på, men som genusvetarna med sin enorma hjärnkapacitet nu lyckats avkoda och de har därigenom rullat upp de extra patriarkala dimensioner som legat gömda för blotta ögat och som blåstes upp under den inflationistiska fasen av universums expansion direkt efter Big Bang.”

  Fick en sån där riktig teoretisk snilleblixt när jag läste det där som förklarar ALLT: Den ”märkliga processen” var förstås ett spontant symmetribrott av PC-symmetrin! Var genom detta som just patriarkatet tog över och inte matriarkatet!

  Notera det på många sätt liknande symmetribrottet av CP-symmetrin som (möjligen) förklarar materians dominans över antimateria!

  YES! Det här MÅSTE väl bara ge NOBELpris, allra minst??

 4. Mats skriver:

  Jag citerar från texten ovan.
  -”Genuscertifiering på Fysicum. Tre viktiga faser:
  1. Infiltration, Information och Utbildning.”
  Vi får verkligen hoppas att ALLA på Fysicum har fått information om att infiltration pågår eller planeras.
  Accepterar dom det ????

 5. Jack skriver:

  Tanja,
  Även Franz Joseph Gall låter hälsa att han är kränkt.
  (Han nås via ingång i genuspsykotisk kontakt med andevärlden)

 6. Info skriver:

  HAR DU NÅGON GÅNG TÄNKT PÅ, TANJA,

  att hela genuspsykosen med sina sociala konstruktioner och sitt könsgörande har sin egen själva förutsättning i endokrina anomalier, kemiska förhållanden i livmodern osv. – alltså i rent fysiologisk/biologisk predestination?

  Amerikanska profetissor inom genderreligionen som Dworkin, Butler och Solanas verkade i ett land, som med hänsyn till sin storlek rätteligen borde kallas kontingent. Bland den mängd av profeter med andra budskap, som där omgav dem, kunde deras ord aldrig få ett så allomfattande genomslag som deras lärjungars i lilla Sverige.

  Genom vissa sammanfallande yttre omständigheter har i vår tid ett litet, förr otänkbart parti trätt fram på den svenska arenan. Utan ministerposter och riksdagsledamöter rör sig dess företrädare sedan länge minst lika drottninglikt i det svenska åsiktsetablissemangets korridorer som Silvia i det kungliga slottets gemak. Sveriges mest inflytelserika, politiska gruppering: FEMINISTISKT INITIATIV

  • TIINA OCH GUDRUN
  Syns och hörs överallt, predikar och domderar. Församlingen (Sjupartialliansen, journalistkåren och universitetsvärlden) suckar andäktigt och trevar i börsen efter frikostiga kollektpengar.

  • SOFIA KARLSSON
  En av Fi:s grundare, dess f.d. ”talesperson”. Plats 21 på Fi:s riksdagslista 2006. Projektledare i Sveriges förenade gaystudenter. F.d. ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Politisk ambition: ”Motverka den manliga, heterosexuella, västerländska normen inom den högre utbildningen.”

  • KRISTINA HULTMAN
  Nummer åtta på Feministiskt initiativs valsedel i riksdagsvalet 2006. Viktigaste valfråga: ”skippa heteroparterrorn”.

  ”Jag har varit redaktör för tidskrifterna Bang och Arena, varit politisk sekreterare i Nationellt råd för Kvinnofrid, arbetat med utredningen om jämställdhet på scenkonstområdet, varit ordförande för Svenska PEN:s kvinnokommitté, mm.”

  Tidigt engagerad i trumpetspel ur ett genusperspektiv: JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ KONSTMUSIKOMRÅDET – REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER KRING MÄNS DOMINANS. (SOU 2006:42. Författare: Kristina Hultman.)

  Närmare beskriven av framlidne Kurt Lundgren i hans eminenta blogg Östra Ölands fria horisont (4/3 2009):

  ”När jag tittade på debatt i TV med Janne Josefsson om jämställdhet fanns det ett helt hysteriskt fruntimmer med, Hultman nånting, kanske Kristina, som förklarade att hon nu levde samman med en kvinna och sedan kom det knulla och kåt och andra könsord, de ramlade ur truten på henne som ärtorna ur en strut.

  Uschekta, men jag är gammaldags, jag blir generad när jag hör en kvinna tala så, jag rodnar över hela kroppen och blir på nåt sätt helt avtänd. För övrigt verkade alla feminister helt hysteriska, även mannen med de stirrande ögonen, Fredrik Malm; ytterligare en egenskap hos hysteriska feminister är att de samtliga har turbotrut och glödande ögon. Medan alla andra talar om dessa svåra ting med lite eftertänksamhet och aningen trögt babblar feminister på i vansinnig fart, de är omöjliga att stoppa, som denna fru Hultman, som verkligen gav turbotruten ett fult anlete.”

  • PETRA ULMANEN
  Riksdagskandidat för Fi. F.d. redaktör för den radikalfeministiska tidskriften Bang och den socialistiska tidskriften Ordfront Magasin. Sommarpratare i P1. Sekreterare och medförfattare i Socialstyrelsens utredning Makt att forma samhället samt i div. andra, statliga utredningar. Uppburen medarbetare på div. stora dagstidningars debatt- och kultursidor.

  Författade som s.k. stödstrumpa 1997 den i kulturkretsar lovordade debattboken ”(S)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen”. Deltog 2005 tillsammans med Claes Borgström, Tiina Rosenberg, Pia Laskar osv. i en stor manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, kallad Manifestation mot flatfobi.

  ”Claes Borgström (JämO) inledde sitt tal med att fråga sig själv: Kan man som myndighetsanställd parlamentariker utropa ’Krossa Patriarkatet’?

  – Klart man kan! sa Borgström.

  Han sa också att kvinnohat och homofobi går hand i hand. Båda har sin grund i de stereotypa könsrollerna samhället påbjuder, heterosexualiteten som norm och patriarkatets makt.” (Källa: http://www.rfsu.se.)

  • DEVRIN MAVI
  Partistyrelseledamot i Fi, dess ”talesperson” 2005-2006. Tidigare journalist i Metallarbetaren och redaktör för dem islamistiska tidskriften Mana. Medarbetare i tidskrifterna Bang och Internationalen. 1901 Stockholmsreporter och krönikör på Dagens Nyheter. F.n. chefredaktör för den socialistiska tidskriften Arena och ledarskribent i Dagens Arena. Sommarpratare i Sveriges radios P1, expertinkallad i Sveriges radios Studio Ett. Diskussionsledare under Stockholm Pride.

  • OX SKRIVER: ”Två av Sveriges lesbiska frontpersoner, MIAN LODALEN och ELISABETH OHLSON WALLIN [Ecce Homo] har tagit ställning för Feministiskt Initiativ.” Ytterligare några sådana, som på grund av sina sympatier för Feministiskt initiativ valt en HBT-läggning, är riksdagskandidaterna MONICA AMANTE, STINA SUNDBERG, MIKAELA ROBSAHM, LOVISA BRADE (Sveriges kvinnolobby), VERONICA SVÄRD.

  • ANNIKA HAMRUD
  ”Annika Hamrud är journalist som arbetar på Dagens Nyheter och Queerkids är hennes debutbok. Annika Hamruds debutbok, Queerkids, är är fortfarande den bästa boken om icke-heteronormativt föräldraskap som finns på marknaden. I Queerkids var DN-journalisten Annika Hamrud först med att peka på hur biologismen styr svensk familjepolitik.” (Källa: Normal Förlag.)

  • JONAS GÖTHNER
  Naturligtvis återfinns, förutom Claes Borgström, också sparsamt män bland Feministiskt initiativs sympatisörer. En sådan är t.ex. Jonas Göthner, debattör i Uppsala Nya Tidning och en av grundarna av Uppsala Pride. (Tidigare kommenterad i Tanjas blogg.)

 7. Fredrik skriver:

  ”Den första kullen som gick ut från Björntomten och Tittmyran (två kända genusdagis, min anm) efter omgörningen blev en chock för skolpersonalen i Gävle. Flickorna upplevdes som stökiga”

  Är inte det här en rätt talande beskrivning av ”resultatet” av genusdagis? Normalt sett brukar väl stökighet inte ses som ett tecken på att allt står väl till? Jämför: ”Vi gjorde om universitetsutbildningen i matte och den första kullen blev en chock för arbetsgivarna: de upplevdes som mycket stökiga…”. Och precis som Tanja säger: det faktum att det tog bara några dagar att få barnen normala igen, medan det tog år att få dem genusstökiga, bevisar ju att normala könsroller är biologiskt betingade. Men det verkar man inte ens fatta.

 8. Info skriver:

  SÄNDNINGSPROV

  Jag skickade en kommentar omkring midnatt – som tydligen av någon anledning hamnade i och blev kvar i skräpkorgen. Vi får se, om det här meddelandet går fram.

 9. Tubbo skriver:

  Man tackar för en väldigt intressant och välskriven blogg.

  En liten reflektion:

  Jag har en liten pojk på sex år, och har därför betat av en hel del av förekommande barnlitteratur. Möjligtvis gör jag mig skyldig till en alltför snäv generalisering, men jag tycker mig märka att medan äldre barnbokslitteratur behandlar ämnen som pliktkänsla, mod, ärlighet, list och sparsamhet, så tenderar nutida svenska barnbokslitteratur behandla fisar, snorkråkor, gråtande pojkar och flickor som är pirater.

  Kan det vara något för ditt skarpa och våldsamt intelligenta öga att bevaka?

 10. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja sa:
  ”– det tillståndet kallas psykos! I detta fall genuspsykos.”

  Hi, hi

 11. Info skriver:

  TUBBO 10/2 10.14: MODERNA BARNBÖCKERS INNEHÅLL

  Tubbo, du tar upp en intressant aspekt på moderna, svenska ideal i barnlitteraturen. Saken har faktiskt berörts åtskilliga gånger här i Tanjas blogg, och de förlag, där redaktionerna medvetet själva ändrar i sina författares manus för att få fram de rätta könsneutrala perspektiven osv., har nämnts.

  Kanske hittills mest i förbigående, dock. Ämnet är värt att återkomma till.

  Via bloggen Politiskt inkorrekt kom jag för en tid sen av en händelse att läsa ett citerat blogginlägg av en hyllad och mycket inflytelserik kulturkvinna (Polen-flykting). Katrin Zytomierska, som hon heter, tjänar mot högt arvode i bl.a. kvällspress och TV som föredöme för otaliga svenska tjejer.

  Jag roade mig med att ur hennes ovan nämnda, ganska korta blogginlägg extrahera några tänkvärda uttryck:

  FAN, DET ÄR HELT OBEGRIPLIGT
  OM FOLK INTE ENS KAN HÅLLA KÄFT
  ÄR DET JU KLART SOM FAN
  SÅ JÄVLA GENOMSKINLIGT
  VEM I HELVETE BRYR SIG EGENTLIGEN
  FITTA TILL FITTA
  VÄLGJORD OCH SKITBRA FILM

  Utan tvivel ett representativt och eftersträvansvärt språkbruk. Fan, jävla, klart som fan, vem i helvete, fitta, faan, skitbra… Tja, läs bara några tusental valfria tjejbloggar.

  Min midnattskommentar ligger fortfarande i skräpkorgen.

 12. Dr. Jonsson skriver:

  Som Fredrik är inne på: Det visar ju på ett betryggande sätt hur mycket starkare biologisk konstruktion är jämfört med social konstruktion. Det var rent av lite lugnande att se att det finns hopp att genusbarnen inte nödvändigtvis får dras med livslånga personlighetsstörningar trots allt. Men bortkastade pengar verkar det ju vara hursomhelst.

  Tyvärr kommer väl genusvetenskapen att dra slutsatsen att de patriarkala förstryckarstrurnernas krafter var ofantligt mycket större än de kunnat förutse, och att man därför måste utveckla en ny och kraftfullare genuspedagogik som kompensatoriskt påverkar dagisbarnens personligheter några tiopotenser kraftigare. Givetvis med en proportionell ökning av medel till genusindustrin. Riktigt svåra fall kanske kan åtgärdas med en experimentell metod för genusselektiv lobotomering.

  En helt annan tanke: Om det nu skulle visa sig att den patriarkala förtryckarkraften var flera tiopotenser större än den till synes redan överskattade nivå den ansetts ligga på, borde vi då inte forska på möjligheterna att nyttja den som en miljövänlig energikälla istället?

 13. Jax skriver:

  Tanja!
  Jag är aldrig långt borta. Jag läser varje komma du skriver. Jag orkar bara inte tränga mig in i den numera så massiva vägg av kommentarer. (Som ju i sig är glädjande då de visar att du är populär)

  Någon gång på 60-talet slutade man ta barn på allvar. Tidigare var läroböckerna fyllda med berättelser ur livet, som handlade om vardag och yrkesliv för barn och vuxna. De var fint och detaljerat illustrerade och barnen kunde verkligen lära sig något vuxenlivet. Sedan blev böckerna annorlunda. Blajiga och slarvigt illustrerade med streckgubbar(streckpersoner). Vuxna beter sig som omogna ungdomar och världen görs obegriplig. Och nu skall elendet genuskodifieras.

 14. Info skriver:

  JAHA, NU VAR DET DAGS IGEN

  För Sveriges radio att göra ett s.k. kulturellt nedslag. På den berömda konstutställningen i Umeå.

  ”Dessutom har Kerstin Berggren besökt utställningen Lost and Found – Queerying the Archive på Bildmuseet i Umeå. Här ger tretton internationella konstnärer ett queerperspektiv på tillvaron, med nya berättelser och alternativa historier.” (Programmet Snittet P1 10/2 14.03.)

  En slappt och sluddrigt artikulerande HBT-man gavs tillfälle att berömma sin egen konst.

  Utställningen i fråga redan kommenterad under Tanjas föregående inlägg ”Årets musikvideo: Genusväldet drar fram”: ”Mycket queer och queerfeministisk konst i Sverige just nu” (5/2 kl. 8.18 fm).

 15. Dalahest skriver:

  Ett någorlunda relaterat blogginlägg (tror jag):

  […] De danska högskolelärarna beskriver att politikerna har genomskådat och övergett retoriken om akademiserade professionsutbildningar. Nu blåser vindarna mot en stark praxisförankring och försöken att skänka status åt vård- och omsorgsyrken genom förvetenskapligande av grundutbildningen ses som en pinsam parentes.

  Jaha – då vet vi vad som väntar oss om några år.

  http://lumaol.wordpress.com/2010/02/09/akademiserade-professionsutbildningar/

 16. Penumbra skriver:

  Den moderna feminismen har sitt ursprung i kommunismen. De framstående feministerna, som formulerade grunderna under 1960-70-talet, var kommunister. Bra exempel idag är Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, som ju också är kommunist.

  Man har anammat kommunismens föreställning om att det går att forma om människan i grunden, bara samhället formas om enl rådande doktriner. Vi vet hur det gick med den saken, kommunismen alltså. Feminismen har samma väg att gå.

  Personligen genomför jag små protestaktioner mot diverse feministiska försök att göra intrång i mitt liv och uppmanar alla göra samma sak. Har en känsla av att folk bara spelar med diverse tokigheter på skolor, daghem och arbetsplatser för att slippa ”onödigt besvär”.

  Till sist vill jag bara säga att det kanske inte finns ”animal magnetism” men det finns en allvarlig sjukdom som kallas ”anal magnetism” 😉

 17. Nordbo skriver:

  Här är en klassiker:

 18. JEL skriver:

  Tanja,

  Det var mycket underhållning på bloggen idag (i tillägg till dina skarpa analyser)!
  Video-klippet med Prof. Scwartz var riktigt bra.
  Fastnade vid klippen från Parlamentet som någon av dina bloggate har skickat med – hillarious!

  Mvh,
  JEL

 19. Marco Diamani skriver:

  Snälla Tanja! Jag ber på mina knän – ge inte upp, fortsätt häckla genusväldet!

  bara EN ÄNDA KVINNA som säger de saker du säger – motsvarar cirka 5000 män om säger samma sak!

  Dom kan nämligen aldrig peka ut dej som ”härskarteknisk” eller ”patriarkal” när du överröstar dem! =D

 20. Anna skriver:

  Har nyligen hittat till din blogg, Tanja, och jag älskar den!

  Jag kan inte fatta hur genustyperna kan förklara alla skillnader mellan kvinnor och män med sociala strukturer. De måste ha haft underkänt i biologi i skolan.
  Någon man borde snarast anmäla till DO att han känner sig diskriminerad och kränkt för att han inte kan föda barn. Om alla skillnader mellan könen är socialt betingade måste ju detta vara det också. Och i så fall borde det ju gå att åtgärda med lagtiftning, eller hur? 🙂

 21. kajakrille skriver:

  Genusarbete får aldrig smulas sönder.

 22. Löjeväckande. Kanske dags att starta ett eget universitet utan politiskt flum? Där studenterna får undervisning och lärarna ordentligt betalt? Utan makthierarki som belönar sig själva med fantasilöner på skattebetalarnas bekostnad så finns utrymme att göra det mesta. Inklusive forskning i matematik och kosmologi som verkar vara en favorit?

 23. QED skriver:

  Det tycks som om ivrarna för genusmärkning av Uppsala universitet backar. Här beslutsförslag från idag, som rekommenderar bordläggning av frågan.

  Klicka för att komma åt Genus-%20och%20likabehandlingsförslag.pdf

 24. Jenny Ottosson skriver:

  Här är pressmeddelandet från utbildningsdepartementet om utnämningen av Moira von Wright idag:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12474/a/139416

 25. Lennart W skriver:

  Va..?? Är det sant??? Måste vara något jag inte förstår här.

  Har f.ö. nyss tittat igenom ett Dokument Inifrån av Rubar som jag missade när det sändes 2005:
  Könskriget
  , del 1 (i sex delar) på sammanlagt en timme. Inte för att jag direkt hade några illusioner förut, men det här var mycket värre än jag trodde. (Eller också har jag förträngt det..). Ska se del 2 så fort jag får tillfälle. DEFINITIVT MYCKET SEVÄRT!

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, beteendet för äldre barn är alltid ett samspel mellan arv och miljö, men enligt forskarna är ca 60-80% av vår personlighet nedärvd. Här en intressant artikel, som dock bara kan laddas ner som pdf av prenumeranter:
  http://illvet.se/manniskan/psykologi-beteende/personlighet-kan-matas-i-hjarnan Men inte borde du väl kalla din syster för ”dum”? Tänk på att ni har ett gemensamt arv! 😉

  Gealach, vad kul! Välkommen in i krossa Genusväldet-gemenskapen! 🙂

 27. Jax skriver:

  Re: QED.

  Det beslutsunderlaget var läsvärt. Arbetsgruppen vrider sig i vånda över att behöva skriva att remissinstanserna uppenbarligen anser att förslaget om genusmärkning är skit. Till exempel skyller man på att begreppet missförståtts:

  ”Begreppet genuscertifiering.
  De remissinstanser som lämnat negativ kritik har nästan uteslutande valt kortformen och kritiserat begreppet. Arbetsgruppens diskussion och förslag till benämning av verksamheten och synpunkterna i yttrandena visar möjli-gen hur svår eller t.o.m. skev debatten kan bli när kortformer används om syften eller åtgärder som har en komplex karaktär.”

  Sedan skyller man på att man inte nått ut, alternativt att folk är olydiga och obstruerar:

  ”Remissinstanserna har lämnat många värdefulla, intressanta och samtidigt motstridande uppfattningar. Yttrandena visar att universitetets program och handlingsplaner inte alltid slår igenom inom alla delar av verksamheten eller att det tar olika lång tid att implementera dem.”

  Här står att områdesnämnden inte kan ta ansvar för förslaget på grund av remissinstansernas samstämmighet. (De lär då vara enigt negativa).

  ”Inkomna starkt heterogena synpunkter på arbetsgruppens förslag visar i sig på behovet av ett fortsatt utredningsarbete inom vetenskapsområdet om områdesnämnden på ett rimligt sätt ska kunna ta ansvar för att universitetets och rektors beslut om program och handlingsplaner får genomslag på fakultets- och institutionsnivå.”

  Som slutförslag vill man finna metoder att ändå ”genomföra och utveckla genus- och jämställdhetsarbetet”.

  ”att arbetet bör fokuseras på är att finna former för avstämning av pågående arbete och arbetsprocesser i syfte att underlätta för fakultetsnämnder och institutioner att genomföra och utveckla genus- och jämställdhetsarbetet”

  Detta var en blandad kompott. Skall vi gissa att de som är för genusmärkning är så starka att de hoppas kunna genomdriva den mot majoritetens vilja. Nu sitter de och letar sätt för att uppfostra de olydiga.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ja min ”lilla” mening kompletterad med din symmetribrotts-insikt borde verkligen rendera oss Nobelpriset i fysik. Och jag har ju träffat Glashow och några till i Lund på 90-talet och fick deras autografer så de kan nog nominera oss! 🙂 Och kanske kan vi rentav få Nobelpriset även i genusvetenskap? För det lär väl inte dröja länge innan ett sådant instiftas…

  Mats,
  jag ska genast spamma dem om den pågående infiltrationen!

  Jack,
  från wiki: ”Ju mera utpräglad en dylik egenskap är, desto mera utvecklat är det motsvarande hjärnområdet, vilket åter ger sig till känna genom en motsvarande upphöjning på skallens yttre yta.” Om det ändå vore så väl – då skulle vi känna igen galningar på långt håll och hinna undan. Så som gensuvansinnet nu ligger gömt och osynligt inuti skallen på folk så vet man aldrig om fienden är nära ;-).

 29. Jax skriver:

  Hoppsan. Nu gick det för fort. Det står ”heterogena”, inte ”homogena”. Men ni fattar.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, du med dina långa informationskampanjer – ha ha! 🙂

  ”…att hela genuspsykosen med sina sociala konstruktioner och sitt könsgörande har sin egen själva förutsättning i endokrina anomalier, kemiska förhållanden i livmodern osv. – alltså i rent fysiologisk/biologisk predestination?” Ja givetvis finns de biologiska förutsättningarna för idioti, all tankeverksamhet är ett samspel mellan genusvetarnas hjärntvätt och kemiska processer – det gäller att gardera sig!

  Ang din kommentar om hysteriska Kristina Hultman och Janne Josefssons debatt – det var också mitt intryck, minns att jag även bloggade om det eftersom han nämnde just Genustrumpeten! 🙂 Här har jag citerat henne från debatten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/05/genustrumpeten-ater-pa-tapeten-nu-i-tv/

  ”Kvinnorörelsen har noll och ingen makt i det här landet just nu!”

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ”Och precis som Tanja säger: det faktum att det tog bara några dagar att få barnen normala igen, medan det tog år att få dem genusstökiga, bevisar ju att normala könsroller är biologiskt betingade.” Ja, man ”fick” dem inte ens normala, utan de blev sig själva, först då, efter åratal av förtryck och tillrättalagd genusmiljö.

  Tubbo,
  så är det ang barnlitteraturen, helt korrekt observation – det är bara att gå in i en bokhandel för att få detta bekräftat. Bästa stället att idag inhandla barnbokslitteratur är i antikvariat, om man inte sparat sin egen!

  Alvin
  – jag är bara saklig och vetenskaplig, det är en form av psykos, och snart en masspsykos…

 32. Jax skriver:

  Oj vad spännande Tanja.
  Nu är du och jag inne på din blogg samtidigt…

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jo planen är ju att följa upp barnen så att det viktiga genusarbetet inte stannar av efter förskolan… Här är också en miljövänlig energikälla, dit vi kan skicka genusvetarna att utvinna energi, se denna dokumentär om svarta hål: http://svtplay.se/v/1862884/dokumentarfilm/de_svarta_halens_gata?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1856811/sb,p115254,2,f,-1

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, väntar oss ”icke-akademiserade professionsutbildningar” och vad innebär det??

  Penumbra – jo Tiina har ju pluggat vid Karl-Marx Universität: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiina_Rosenberg

  JEL,
  som vanligt blev inlägget alldeles för långt. Är ju så mycket som måste lyftas fram. Hoppas inom kort att börja blogga oftare och kortare, kul att du orkade ta dig igenom hela :-).

  Marco
  – vem har sagt eller trott att jag ska sluta kämpa, jag har ju bara börjat! 😉

  Anna,
  ja att lagstifta om mäns rätt att bli gravida är ingen omöjlighet i Sverige år 2010! 🙂 Ingenting är för bisarrt för det här landet längre. Måste reda ut vad det beror på… Men ju mer man utsätts för idioti desto mindre reagerar man, märker själv att jag vant mig vid så mycket vansinne på bara ett år – nu förstår jag hur hjärntvätt fungerar…

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax – vad bra att du läser varje komma! Trodde du ”försvunnit”.

 36. Jax skriver:

  Re Jenny Ottosson
  Jag klickade in mig på Jennys länk till utnämningen av Moira von Wright. Det går att skicka e-post på sidan GÖR DET! det gjorde jag. Det vore väl bra om de åtminstone fick en mailstorm för sitt ovetenskapliga ofog.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Åter om 15 min – måste se Debatt om könskvotering nu…

 38. rogerklang skriver:

  Tanja sade:

  ”Roger, beteendet för äldre barn är alltid ett samspel mellan arv och miljö, men enligt forskarna är ca 60-80% av vår personlighet nedärvd.”

  Roger svarar:

  Han är smart också den lille! Men vad menar du med äldre barn, han var två år eller yngre med tydliga personlighetsdrag?!

  Tanja skrev:

  ”Men inte borde du väl kalla din syster för ”dum”? Tänk på att ni har ett gemensamt arv!”

  Roger svarar:

  Ja, men jag älskar min lilla dumskalle till syster! Jag kan faktiskt inte avgöra hur smart hon är, det kanske beror på att hon är smartare än mig? Dock är hon PK i den meningen att hon är en av alla dem som inte har några väldigt starka känslor i ämnet genus, och därför tror hon sporadiskt på Genusmaffians egenhändigt och ensidigt komponerade stipulationer. Så du förstår att Stagepo är farligast genom att de lurar den stora majoriteten – dig, dina läsare och Jag kan de inte lura.

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, absolut, ett genusfritt lärosäte! 🙂 Du som skrivit dessa förresten? http://www.fof.se/person/fredrik-wallinder Älskar astronomi! (Var ju så jag hamnade i matematiken, skulle bli teoretisk fysiker och tänkte bara inhämta verktygen på Matematicum, så fastnade jag där).

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för länktips om UU! Printar nu! 🙂

 41. Dalahest skriver:

  ”Dalahest, väntar oss ”icke-akademiserade professionsutbildningar” och vad innebär det??”

  Det betyder (nog), typ, att kvalitet går före kvantitet.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Jenny, tack för länk! Ok då vet vi det. Å andra sidan, skulle regeringen kunnat göra annorlunda? Om ingen annan var föreslagen än von Wright? Och jag som mailade Häggströmn och Holsts artikel till Krantz, Björklund och Leijonborg…

  Lennart W,
  ”Va..?? Är det sant??? Måste vara något jag inte förstår här.” Menar du utnämningen av von Wright? Vi borde ha anordnat en demonstration kanske… Jag har insett att det inte hjälper att bara blogga, det måste mer till, vi måste organisera oss mot idiotin.

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, intressant! Måste också läsa detta, hinner dock inte förrän i helgen. Har iaf printat ut det nu! 🙂

  Roger,
  jag menar att miljön ju blir mer betydelsefull ju äldre barnet blir eftersom det ju utsätts mer för den, och då kan man tränga tillbaka eller förändra uttrycket för medfödda egenskaper genom exempelvis genuspropagandans metoder.

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, bra idé – kanske borde uppmana till det i nästa inlägg, när jag läst det där beslutet. Alltså att skicka meddelande till Krantz pressekreterare. Just mailat Häggström länken.

 45. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, Tack för TVtips.

  Svarta hål, stjärnor, galaxer och universum. Det är ju så spännande att låta tankarna dra iväg och så vackert så man nästan glömmer att andas. Jag trivs verkligen med mitt nuvarande forskningsområde, men om jag skulle valt nåt annat skulle det nog varit inom detta. Men som det är nu får man nöja sig med att bara beundra det hela – och det är inte så tokigt det heller. Där jag bor nu har jag dessutom en nästan hel ”ostkupa” med stjärnhimmel och långt till gatubelysning. Varje klar natt kan man bara ställa sig och njuta och tänka på hur stort det är. Det går faktiskt inte att tröttna på.

  (Ska se hela dokumentären så snart jag hinner)

 46. Dr. Jonsson skriver:

  … du ser … jag blev så hänförd att jag t.o.m. glömde att säga nåt spydigt om genusvetare eller kulturvänstern 🙂

 47. Info skriver:

  TANJA, TACK FÖR PÅMINNELSEN

  om ditt inlägg (= TV-recension, mycket bra sådan) 5/3 2009! Såg inte programmet själv, eftersom jag saknar TV. Något som jag inte saknar.

  Ingenting vore i och för sig lättare för mig än att redan idag uppsöka närmsta TV-affär (Sveavägen vid Hötorget eller korsningen Fleminggatan-St. Eriksgatan) och där inhandla en maffig platt-TV i stort format. Med pekunier inga problem. Kabeluttag anslutet till Comhem har jag i väggen alldeles bakom ryggen.

  Men jag inställer denna inköpspromenad. Utan att fördenskull känna mig det minsta oinformerad om saker och ting. Jag fäster mig vid en ”Verre” bland kommentatorerna till ovannämnda blogginlägg, som har väldiga bekymmer med att utreda, vilken sorts zoologiprofessor Sverre Sjölander egentligen är. Kanske skulle han ha vetat det, om han inte slösat så mycket produktiv tid åt att hänga framför en TV-ruta?

  Själv kunde jag på rak arm utan TV för ”Verre” ha omtalat, att Sjölander numera är professor i etologi och länge var en av landets första docenter i detta ämne, en lärjunge till Konrad Lorenz och Nikko Tinbergen. Jag kunde också ha tillagt, att Sjölander vid de ytterst få tillfällen, då han fått tillfälle att uttala sig om något i radio eller TV, tyvärr framstått som en något försiktig och återhållsam herre – som en som vet mer än han vågar säga öppet.

  Hade ”Verre” och Kristina Hultman inte läst och studerat nobelpristagarna Lorenz och Tinbergen HELLER? Men det hade jag. Trots att jag saknar TV och inte är zoolog (etolog).

 48. Lennart W skriver:

  Tanja, tror iofs vi också skrapat ihop några poäng på John Baez Crackpot Index. Minst 20 p för det där om Nobel.. 🙂

  På tal om något annat, är ROKS i farten igen, nu på SvD om s.k. importfruar. Tror iofs att verkligen finns ett problem med sånt där, men tyvärr känns ju inte direkt ROKS som den säkraste källan. Samtidigt som det ju är nödvändigt att uppmärksamma problemen och göra något åt dem, är det rejält trist med alla helt normala förhållanden som nu indirekt misstänkliggörs.

 49. Tanja,
  Jodå, artiklarna i FoF är mina, kolla mer på min privata hemsida http://www.fredrikwallinder.se. Embryot till vårt eget universitet finns redan på http://www.tellusfuture.com.

  Tråkigt att regeringen inte lyssnade på kritiken vdg von Wright, men vad folk anser i det här landet spelar inte så stor roll i politikernas värld. Tycker det är ungefär samma nivå oavsett vilket block som sitter vid köttgrytorna och skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Ordet ”emigration” ter sig allt mer lockande. Undrar om pk-folket har nån statistik över hur många högutbildade som drar?

 50. Glömde påpeka att ansvarig minister har en egen FB-sida där alla kan lämna sina åsikter, jag har redan lämnat ett bidrag på http://www.facebook.com/profile.php?id=1022011540&ref=nf

 51. Erik skriver:

  Lennart W:

  Importfruar? Är det inte det som kallas mångkulturella kärleksrelationer? Eller är det bara när killen är ”etnisk” som det räknas medan det alltid när tjejen är den etniska är nån sorts symboliskt förtryck?

  Kan du bena ut det där åt mig för jag fattar nog inte.

 52. Matte Matik skriver:

  Tanja – tack för ett nytt bra och välskrivet inlägg (som vanligt).

  Lennart W: Angående importfruar, läs gärna Billings analys av debatten: http://www.pellebilling.se/2010/02/bagge-konen-kan-fortrycka-och-utnyttja/ Kul att du plöjer vidare i träsket. ”Könskriget”, del 2, är också klart sevärd.

 53. Erik skriver:

  Nordbo:

  Klockren video men något som var ännu bättre var dina länkar till föreläsningen på frankfurtskolan – den var kanon. Jag har redan börjat parodiera ”to them ideas are IMPORTANT” delen av föreläsningen för det var ju till och med värre än jag trodde.

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ”Embryot till vårt eget universitet finns redan på http://www.tellusfuture.comVad bra – jag kanske kommer och joinar ert genusfria vetenskapscertifierade bygge! 😉

  Matte,
  måste se om könskriget jag också – har glömt det mesta, var ju flera år sedan, minns bara uppståndelsen kring den, på den tiden hade jag aldrig ens stött på ordet genus ju (utom inom algebraisk geometri). Att jag inte stött på ordet genus i betydelsen soocialt kön förrän i november 2008 visar iaf att vansinnet ännu inte fått genomslag i de matematiska institutionerna! 🙂

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, har läst nu, ja det var ett bra inlägg av Pelle!
  Vad har jag nu missat för video från Nordbo om Frankfurtskolan? Måste kolla upp det.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, vad är det för länkar Nordbo lämnat kring föreläsningar om Frankfurtskolan? Kan du ange tidpunkt för den kommentaren alternativt återge länken?

 57. hej Tanja,

  Du är välkommen. Tror att vi kommer att jobba på provisionsbasis till en början, med duktiga lärare som spelar in sig själva på video. Vi kan ju börja med en föreläsning om den patriarkala könsmaktsordningen för att skapa lite buzz?

  Så småningom vänder vi blickarna mot Asien, där finns marknaden, drivet och intresset (sedan genusfolket förstört skolan finns inget intresse för våra ämnen här). Hur är din engelska?

 58. Nordbo skriver:

  Klicka på mitt namn så får du länkarna till föreläsningen. Föreläsaren är engagerande men anses vara mycket kontroversiell.

  Här är ytterligare en video om Frankfurtskolan. Det är från BBC på 80-talet, tror jag. Herbert Marcuse intervjuas.

  Del 1:

 59. Erik skriver:

  Tanja:

  Ok jag känner jag måste lämna en disclaimer först.

  När jag lyssnade på föreläsningen han hittat så hade jag ingen aning varken vem föreläsaren var eller vilken organisation som föreläste. Jag kan ämnet bra nog att för mig kvittar det vem som föreläser, jag tar till mig faktadelarna, jag struntar i åsikterna och bildar egna. Ironiskt då att föreläsningen faktisk handlar om de personer för vilka det inte alls kvittar för ”To them Ideas are IMPORTANT” *högtidlig parodistämma* Du kommer att fatta det roliga när du hör det.

  Men innan jag skrev detta kollade jag först vem det var som talar. Det visade sig vara en kille från BNP (även om framförandet är för en annan organisation) och de har ju en samling mindre lyckade åsikter som jag inte gillar. Men föreläsningen är en beskrivning av marxismens historia och därmed är åsikterna hos föreläsaren helt irrelevanta i sakfrågan (föreläsningen handlar om vänsters totala ignorans av just sakfrågan). Huruvida de saker han berättar om inträffade eller inte är helt enkelt inte en tyckarfråga.

  Föreläsningen är på sju delar och cirka en timme lång så den passar utmärkt att lyssna på medan man lagar/äter mat.

  http://gudomligkomedi.blogspot.com/2010/02/om-marxismen-och-frankfurtskolan.html

 60. Nordbo skriver:

  @Erik
  Ja, idéerna är viktigare än verkligheten för dem. Det är ju det Monty Python drev med redan på 70-talet. ”He can´t have babies, but we will fight for his right to have babies.” 🙂
  Det är nog därför de inte står ut med verkliga skillnader. ”Könet är en konstruktion” etc.

 61. Nordbo skriver:

  Dvs de står inte ut med verkliga skillnader för att verkliga skillnader innebär att den fullständiga jämlikheten inte kan uppnås.

 62. Erik skriver:

  Just det, de står inte ut med verkligheten för den är inte som teorin säger den skall vara. Kolla bara in vad ”tomu860” skriver på ämnet. Det säger allt

  ”Marxism hasn’t failed. It hasn’t happened yet.” (gråtfärdig av skratt)

  Seriöst, det här är en sekt av totalt vansinne. Ingenting de inte gillar har någonsin hänt i deras ögon. Som någon påpekade hur Guillou resonerade angående vikingarna.

  * Vikingarna har aldrig funnits.
  * Men om de funnits var de då inte svenska
  * Men om de fanns och var svenska så var de iaf onda

  Tillägg: Och om de fanns, och var svenska, och inte onda så kom ihåg att det får du inte säga för det tjänar fascismen på enligt Adornis F-skala.

 63. Tobias Krantz svarade på mitt inlägg på FB, se
  http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&story_fbid=1331158672001&id=1022011540

  De struntar i vem som blir rektor på Södertörn eller andra ställen, det kallas för ”akademiskt självstyre”.

  Så lärosätena kan alltså hitta på vad som helst, vilket de också gör. I Örebro finns utbildning i kärlek och ockult spakultur, i Karlstad utbildning i orkidéodling. Och medan genusfolket efter att ha förstört skolan nu gör samma sak med universiteten så står regeringen och tittar på.

  Undrar vilket parti jag ska rösta på i höst?

 64. Erik N skriver:

  Hej Tanja och alla ni andra som är så rädda för genusvetarnas hjärntvätt av det svenska samhället.

  Vad är mest hjärntvätt:
  -att ge en liten kille en bil att leka med eller att ge en liten killa en bil och docka att leka med?
  – att läsa sagor för barn som bara handlar om starka prinsar som räddar små söta prinsessor eller att läsa om både starka prinsar som räddar söta prinsessor och starka prinsessor som räddar söta prinsar?
  – att hela tiden läsa sagor för barnen där killar blir kära i tjejer eller att läsa böcker där kille blir kär i tjejer och tjejer kär i tjejer och killar kär i killar?

  Jag undrar vilket ger mest valfrihet? Vilket hjärntvättar mest? Vilket ser individen?

  Tacksam för svar!

 65. Lövet skriver:

  Erik N: Du har uppenbarligen inte förstått: genus-”pedagogik” handlar inte – trots att de bedyrar att så är fallet – om att öka valmöjligheterna. Det handlar om att citat ”dekonstruera pojkarnas manliga normer”. Dvs ge dem negativ feedback på allt grabbigt.
  Samtidigt skall flickorna ”uppmuntras” att prova mer manliga beteende (som att springa till matsalen/rasten, prata utan att räcka upp handen osv) – allt tydligen eftersträvansvärda egenskaper (när flickor gör det).

  Sammanfattningsvis så tycker genusmyretomtarnas att ”Pojkars beteende är så bra att vi i rättvisans namn måste lära flickorna mer av det – och i sann vänsteranda – trycka ner pojkarna som redan har det eftersträvansvärda beteendet – helst genom att ta på dem rosa klänning så att de känner sig riktigt förnedrade. (Ja, just det jag anser att det är ok om pojkar själva v ä l j e r att bära klänning men åt h.e. om nån självrättfärdig genus-”pedagog” tvingar dem!)

  Det måste till en sann kollektivist gärna med empatistörning – för att skapa (eller hylla) en sådan socialkostruktivistisk teori!

 66. QED skriver:

  Intressant kommentar från RFSL apropå att sjukdomsklassning av transsexualism avskaffats i Frankrike, men att den fortfarande finns
  kvar i Sverige:

  ”– Det är bra och sunt eftersom det är något de arbetat för länge, men våran förhoppning är att det inte försvårar vård och behandling för de personer som behöver det, säger förbundsordförande Sören Juvas vid Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).

  […]

  Anledningen till att frågan om transsexualism som sjukdomstillstånd inte ligger högst i prioritet hos förbundet är att det – trots den negativa klangen – finns fördelar med beteckningen.

  – Det gör att personer får möjlighet till finansierad vård, säger Sören Juvas.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/transsexualism-inte-langre-mentalsjukdom_4264023.svd

 67. QED skriver:

  Fredrik W: Det är väl helt riktigt att man hänvisar till det akademiska självstyret. Södertörns högskolas lärarkår får skylla sig själv om de väljer en olämplig rektor.

 68. Erik N skriver:

  Lövet!

  Jag har läst rätt mycket genuskunskap och böcker artiklar om genuskunskap och normer. Inte någonstans har jag mött på det tvång och den indoktrinering som du påstår. Jag har emellertid levt ett helt liv där jag fått pådyvlat mig hur killar, män ska vara och hur tjejer, kvinnor ska göra. Ett liv där de ”pojkaktiga” flickorna setts som tuffa, cola medan de killar som lekt med saker som anses tjejiga har setts som mesar, bögar. Jag har blivit sedan barndomen blivit itutad böcker med svaga, söta, tjejer som gillar att laga mat, städa eller vänta på prinsen och böcker med killar som är ”cola”, starka, dödar drakar etc (även om enstaka undantag funnits), där kille gillar tjej och tjej gillar kille fast aldrig som vänner. Är inte detta indoktrinering.
  Sedan finns det fanatiska genusvetare, liksom det finns fanatiska genushatare.

 69. Dalahest skriver:

  Så är det. Samma sak som att män hela tiden ska misstänkligöras i exempelvis dagismiljöer. Hittade kommentaren nedan bland kommentarerna till YT-klippet där Roberto sågar Fahl. (/watch?v=CEZ7uta14nw#)

  TheXmillionx (1 week ago)

  En man fotograferar en flicka och en pojke i en vattenrutschbana. Kvinnan som sköter vattenrutschbanan föser iväg mannen och får hjälp av folk i kön att avlägsna honom. Manen återvänder med polis och det uppdagas att han fotograferade sin son och dotter och inte gjort något fel. Sann historia sök på -society suspicious of men. sjuk planet detta


  http://www.youtube.com/comment_servlet?all_comments&v=Ern6JmWl5EE&fromurl=/watch%3Fv%3DErn6JmWl5EE

 70. QED skriver:

  Inslag i ABC-Nytt SVT om att Uppsala universitet slopar genusmärkning.

  Vicerektorn Margareta Fahlgren säger ”Vi har överhuvudtaget aldrig pratat om att styra forskning och undervisning …” Nähä?

  http://svtplay.se/v/1886946/uppsala_universitet_slopar_genusmarkning

 71. Erik skriver:

  Erik N:

  ”-att ge en liten kille en bil att leka med eller att ge en liten killa en bil och docka att leka med?”

  Vilken planet kommer du från där endast de två alternativen existerar? Jag lekte med lego som liten, där bestämmer du själv vad du bygger så vilken kategori hamnar det i? När jag var lite äldre så var det stjärnornas krig figurer som gällde räknas det som dockor? Det tyckte min mamma iaf.

  ”- att läsa sagor för barn som bara handlar om starka prinsar som räddar små söta prinsessor eller att läsa om både starka prinsar som räddar söta prinsessor och starka prinsessor som räddar söta prinsar?”

  Det sistnämnda är mest hjärntvätt. Medan pojkar i verkligheten faktiskt räddar kvinnor så är kvinnor i verkligheten tydligt statistiskt ointresserade av att rädda pojkar. Att skapa en förväntan hos killar att bli behandlade så kommer att skada killarna, tjejerna skadas inte för de blir bevisligen räddade av personer som exempelvis Claes Borgström.

  ”- att hela tiden läsa sagor för barnen där killar blir kära i tjejer eller att läsa böcker där kille blir kär i tjejer och tjejer kär i tjejer och killar kär i killar?”

  Det beror på omfattningen. Att läsa sagor som beskriver något som är vanligt som vanligt är mindre indoktrinering än att läsa sagor som beskriver något ovanligt som vanligt för att uppnå politiska poäng.

  ”Jag undrar vilket ger mest valfrihet? Vilket hjärntvättar mest? Vilket ser individen?”

  Att beskriva en värld som faktiskt finns hjärntvättar givetvis mindre än att Sovjetstaterna hitta på en fantasivärld och beskriva allting i enlighet med den fantasin. Sovjet hade världens största indoktrineringsmyndighet som översatte böcker till ”stalinvänlig version” hur många svenskar skall enligt dig sitta som i Ryssland och skriva om böcker att bli mindre realistiska?

  Och historiböcker som beskriver saker som faktiskt hänt, skall vi som i Sovjet ljuga ihop saker som inte inträffade? Vad är isåfall skillnaden med det och förintelseförnekare?

  Tacksam för svar!

 72. rogerklang skriver:

  Erik N sade:

  ”Ett liv där de ”pojkaktiga” flickorna setts som tuffa, cola medan de killar som lekt med saker som anses tjejiga har setts som mesar, bögar.”

  Roger svarar:

  Och hur ska man komma tillrätta med att pojkar som leker med tjejleksaker ses som mesar, bögar? Genom att ge dem ändå tjejigare leksaker? Som jag ser det så är det enda sättet att komma tillrätta med problemet att inte tvinga på pojkarna tjejleksaker, och de barn som kommer att växa upp till att bli bögar får leka så mycket de vill med tjejleksakerna!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 73. Erik N skriver:

  Erik!

  Naturligtvis existerar det inte endast två alternativ utan ett oändligt antal av leksaker och kombinationer av lekar. Jag är inte dum i huvudet.

  Jag har blivit beskyddad och räddad av tjejer eller kvinnor. Så visst finns det sådana.

  Jag säger ingenstans att man ska ta bort bilar, heteronormativa sagor, eller sagor där prinsar räddar prinsessor. Jag vill bredda alternativen och önskar att sagor, böcker, tidningar, leksaksaffärer kan visa att det finns tusen olika sätt att vara tjej och kille på.

  Att det finns starka tjejer, killar som gillar smink, tjejer som boxas, killar som dansar, killar och tjejer som blir kära i det egna könet är knappast någon fantasi.

  Det är inte endast de som är att betrakta som ”vanliga” som har behov av att få sin världsbild och identitet bekräftad.

  Att synliggöra alternativ är knappast att vara totalitär det är det däremot att osynliggöra dem.

 74. Erik N skriver:

  RogerKlang.

  Hur smal är din världsbild?

  Det finns faktiskt de som inte är bögar som leker med dockor.

  Och ditt alternativ är ju verkligen ett strålande sätt att komma till rätta med mobbning och kränkningar…

 75. rogerklang skriver:

  Erik N:

  Ja, min systerson lekte med en leksaks barnvagnsstroller för att han trodde eller tyckte att det var ett fordon! Men annars tror jag inte att en normal kille på tre-fyra år skulle vilja bli tagen på bar gärning med en tjejleksak på dagis om han hade något val!

  Det sista du skrev, var du ironisk där? Mitt alternativ tar hänsyn till föräldrar, dagispersonal och barn, till skillnad från ditt! Man borde köpa leksaker till dagis som barnen vill leka med, inte genderfree könsneutrala som inget barn vill leka med. Man borde heller inte sätta tjejleksaker i en pojkes händer när man vet att han skyr tjejleksaker, för det är tvång. Men vill en pojke leka med dockor så ska ingen få hindra honom från att göra det! Jag ville mest av allt ha en kopia av ett M 16-automatgevär när jag var barn, för jag ville aldrig leka något annat än krig, men min mor och far köpte aldrig någon sådan till mig. Om jag hade varit dagisbarn och mitt dagis hade haft krigsleksaker så hade jag varit det lyckligaste barnet i världen den tiden jag fick vara på dagis! Jag är fortfarande märkt av att jag inte fick något ”automatgevär” som barn, jag tänker på det ofta!

  Mvh Roger klang

 76. Jax skriver:

  Hej Erik N.

  Du skall läsa Annica Dahlströms bok ”Könet sitter i hjärnan”. Hon tar upp den vetenskapliga bakgrunden till det du skriver i dina inlägg. Till exempel att sunda och friska män kan ha en ”kvinnlig” hjärna vilket medför kvinnligt beteende och intresse – och vice versa kan en kvinna ha manlig hjärna utan att det är något fel eller konstigt med det.

  Dock gäller normalfördelningskurvan även här. Män har i allmänhet manliga hjärnor, manligt beteende och manliga intressen. Och kvinnor har kvinnliga.

  Det är bra att alla barn har möjlighet att välja det de önskar att leka med. Dock blir det problem om vuxna skall bestämma en viss kvantitet lek med vissa leksaker av politiska och ideologiska skäl.

  De barn (och vuxna) som ligger inom normalfördelningskurvan har naturligtvis en fördel. De som finns ute på ytterkanterna får försöka hitta sin väg, de har det lite svårare. I sämsta fall kan de bli utsatta för mobbing (vilket det däremot vuxenvärldens plikt att motarbeta).

  Att verkligheten är på detta sätt kan vi inte göra något åt och det kommer att gå illa om vi försöker.

 77. Helena Palena skriver:

  Tanja: Har du elden i baken? Skulle tro det. Jag har mejlat några frågor. Hoppas du ser det bland alla dina hundra mejl. Prioritera mig. Läs!

 78. rogerklang skriver:

  Jax:

  Fast jag gillar i och för sig att titta på romantiska komedier nästan lika mycket som krigsfilmer!

  Roger Klang

 79. Jax skriver:

  Grattis Roger.
  Du har kanske någon form av multihjärna.
  Gillar du rosa och att leka med Barbie också?

 80. rogerklang skriver:

  Nej, jag gillar grönt och att leka krig!

 81. rogerklang skriver:

  Och jag gillar tjejer!

 82. Erik skriver:

  Erik N:

  ”Naturligtvis existerar det inte endast två alternativ utan ett oändligt antal av leksaker och kombinationer av lekar. Jag är inte dum i huvudet.”

  Det har jag aldrig påstått du var, du ställde en fråga, jag besvarade den. Du frågar docka eller bil, jag svarar lego eller starwarsleksaker, du har fortfarande inte svarat på om lego är manligt eller kvinnligt. Du kanske inte har nåt svar när det är verklighet och inte teori som det handlar om?

  ”Jag har blivit beskyddad och räddad av tjejer eller kvinnor. Så visst finns det sådana.”

  Inte statistiskt signifikanta uppenbarligen. När nationalekonomer forskade på arbetslöshetens effekt på relationer upptäckte de att när mannen blir arbetslös ökar risken han dumpas med arbetslösheten för varje dag. När kvinnan blir arbetslös minskar sannolikheten hon dumpas med arbetslösheten för varje dag.

  ”Jag säger ingenstans att man ska ta bort bilar, heteronormativa sagor, eller sagor där prinsar räddar prinsessor. Jag vill bredda alternativen och önskar att sagor, böcker, tidningar, leksaksaffärer kan visa att det finns tusen olika sätt att vara tjej och kille på.”

  Det fanns tusen olika sätt att vara tjej och kille på redan när jag var yngre, de är bara inte lika proportionerligt vanliga. Vad folk väljer är en individuell fråga. Och mobbning pga valet kan precis alla människor råka ut för.

  ”Att det finns starka tjejer, killar som gillar smink, tjejer som boxas, killar som dansar, killar och tjejer som blir kära i det egna könet är knappast någon fantasi.”

  Att de där sakerna förekommer i signifikant antal är en ren fantasi (undantaget killar och dans som alltid funnits) de förekommer javisst men de är inte alls vanliga. Du kan lika gärna prata om saker som inte har ett dugg med kön att göra, som exempelvis personer som bara har en arm. De förekommer men hur vanliga är de?

  ”Det är inte endast de som är att betrakta som ”vanliga” som har behov av att få sin världsbild och identitet bekräftad.”

  Nej det har såklart även exempelvis de människor som tror George Bush var den som sprängde WTC 9-11. Du pratar om världen som om den bara vore ”Symbolisk” där verklighet inte spelar nån som helst roll för människors liv. Det här med symbolisk verklighet har bara testats i tjugo olika länder redan som alla fick ta fattigbössan i hand efteråt. Eftesom det visade sig att det fanns bara en verklighet. Inte en massa ”bilder”

  ”Att synliggöra alternativ är knappast att vara totalitär det är det däremot att osynliggöra dem.”

  Det är precis så där som kreationister resonerade i USA när de krävde att ungarna skulle få lära sig kristendom på naturkunskapen som alternativ till evolutionsteorin.

  Felet du gör är att du förespråkar alternativ för alternativs egen skull och därmed blir det också riktigt usla alternativ – som få människor väljer friviligt och därför behövs det ”pedagoger” som skall lura ”lirka” fler människor att välja de riktigt dåliga sakerna.

  Hela poängen med att komma med alternativ är att alternativen skall vara BÄTTRE! Poängen är inte att människor skall ha en massa värdelösa saker att välja mellan.

 83. Marco Diamani skriver:

  ingen som funderat på att emigrera för att slippa genusdebatten eller genusdagisen?

  finns många bra länder att bo i som för länge sedan avfärdat likhetsfeminismen.

 84. Marco Diamani skriver:

  Erik N – du skriver att det är mer hjärntvätt att ge en liten kille både en bil och en docka, än att ge han bara en bil..

  ..okej, men vad sägs om att inte ”ge” honom nåt annat än det han SJÄLV BER OM ? menar då i hemmet

  och på dagis – vad sägs om att låta varje barn ta bara det som det barnet själv väljer att plocka upp från leksakslådan?

  Problemet Erik N, är inte att vi andra läst för lite genusvetenskap – problemet är att du läst för mycket av det!

  du har nämligen slutat se altarnativen till denna ideologi

 85. Dogdylan skriver:

  Trots all feminism …så finns det ju andra saker i livet.

 86. Heliokles skriver:

  Som vanligt ett underhållande inlägg som avslöjar en massa vansinnigheter och överdrifter. Men Tanja: i det fallet med genusdagis hade det verkligen varit skönt om du hade kunnat säga vad du själv tycker om hur det skulle vara. Är det fel att försöka få flickorna att ta mer plats? Ett av problemet med att använda evolutionen som argument – även om evolutionen har en nyckelroll i nästan allt beteende – är att evolutionen i naturen är järnhård. Visst är det naturligt att pojkarna tar mer plats, men det är också naturligt att vissa, mindre fysiskt starka, hannar slås ut. Att unga hannar bildar gäng och angriper andra grupper har ett starkt evolutionärt stöd – det är ett väldigt effektivt sätt att sprida sina egna gener.

  Jag utgår från att du och genusvetarna är överens om att det t.ex. inte är OK för pojkar att gruppvåldta flickor, trots att det är evolutionärt betingat att det händer. Så ni är i grund och botten överens om att manligt aggressivt beteende måste stävjas och att detta går att göra – till en viss del. Men till vilken grad? Var dras gränsen mellan genusvansinnet och civiliserandet av unga män, samhällets stora riskfaktorer?

 87. Dalahest skriver:

  Visst är det naturligt att pojkarna tar mer plats

  Pojkarna tar inte mer plats, det är bara feministisk retorik. Båda könen tar plats, fast på olika sätt. Men trenden just nu är att förakta pojkarnas referensramar, till fördel för flickorna. Dock ej till fördel för landet som helhet.

 88. Lövet skriver:

  Erik m fl sa det på ett mer uttömmande sätt än jag: Frågan Erik ställde kan ganska lätt omformas till:

  Vad är mest hjärntvätt: Att ge barnen tillgång till leksaker/böcker som ger en rättvis bild av hur samhället i stort ser ut, eller att förse dem med sådant som tillrättalagts av ideologer för att passa en enligt en viss politisk åskådning korrekt människosyn?

  Skall man ge dem något som de flesta känner igen som verklighetstroget, men som kanske inte spänner upp hela intervallet av mänskliga beteenden eller något som känns påklistrat och krystat för att passa ideologin? Och vem bestämmer ideologin – Eva Lundgren?

  För övrigt på temat kvinnliga drakjägare, så hette min barndoms/tonårs allra största serietidningshjältinna Modesty Blaise. Hon var alltigenom tuff o c h alltigenom kvinna – inte minst sexuellt (det var viktigt av nån anledning). Hon dräpte en hel del bildliga drakar och räddade en lång rad män.
  Modernare motsvarigheter är väl ”Buffy”, Lara ”Tomb Raider” Croft, Cate ”No One Lives Forever” Archer samt alla de kvinnliga karaktärer som kan väljas i dagens rollspel. Eriks bild är således rätt snäv – men dett passar ju bra med hans argumentation…

 89. Lövet skriver:

  ”Erik N” förstås… i alla referenser ovan utom första raden. Sorry Erik.

 90. Erik skriver:

  Lövet:

  Ingen fara

  ”Vad är mest hjärntvätt: Att ge barnen tillgång till leksaker/böcker som ger en rättvis bild av hur samhället i stort ser ut, eller att förse dem med sådant som tillrättalagts av ideologer för att passa en enligt en viss politisk åskådning korrekt människosyn?”

  Helt korrekt, det var precis det jag ville framföra. Tack för en utmärkt omformulering.

  ”För övrigt på temat kvinnliga drakjägare, så hette min barndoms/tonårs allra största serietidningshjältinna Modesty Blaise. Hon var alltigenom tuff o c h alltigenom kvinna – inte minst sexuellt (det var viktigt av nån anledning).”

  Modesty Blaise (likson andra kvinnliga bond-kopior) fick sin inspiration från James Bond, sålunda blev de också sexuella precis som Bond är. Modesty Blaise läste jag för övrigt en hel del.

  ”Hon dräpte en hel del bildliga drakar och räddade en lång rad män.”

  Inte ensam, hon hade hjälp av WillieGarth . Det var den stora skillnaden mellan kvinnliga och manliga agenter. De manliga var ensamma och bildade tillfälliga relationer med kvinnor, kvinnliga agenter däremot kunde aldrig funka likadant.

  ”Modernare motsvarigheter är väl ”Buffy”, Lara ”Tomb Raider” Croft, Cate ”No One Lives Forever” Archer samt alla de kvinnliga karaktärer som kan väljas i dagens rollspel. Eriks bild är således rätt snäv – men dett passar ju bra med hans argumentation…”

  Det enda jag kan komma på som är värre och mer orealistiskt än Buffy skulle vara Alias. Där har du verkligen ett ständigt urlarvigt återkommande tema där stackars Jennifer Garner skall ge intryck av att kunna slå ner 30 kg tyngre män utan att ens veta hur man håller en gard.

  Samma trams bemöts vi av i serien Chuck men där har de i alla fall en skådespelerska/stuntkvinna som rör sig någorlunda realistiskt. Jennifer Garners roll i Alias bygger på att smyga och förklä sig, så fort hon skall slåss förvandlas serien till urlarvig feministpropaganda med slagsmål i klass med Xena Warrior Princess

  (som iaf är ärlig med att den är ett stort skämt)

  TV-spel har ingen bildande funktion så personer som Lara Croft och Cate Archer är irrelevanta för diskussionen (Angelina Jolie var aldrig en superkvinna i filmerna och hon tränade på allvar inför rollen). Däremot alla dessa fake-skådespelerskor som skall låtsas kunna slå ner sina motståndare är enbart pinsamma eftergifter till feministers våta fantasier.

  Istället för extremt löjligt hjälplösa kvinnor fick vi extremt ännu mer löjligare kick-ass kvinnor.

  Jag menar, i Bond-filmer som ”The Spy Who Loved Me” så fick den kvinnliga agentkaraktären en realistisk tuff-tjej roll. Det var en realistisk och rimlig feministisk utveckling. Kvinnliga roller som i Charlies Änglar filmerna däremot är ju ett stort skämt.

 91. rogerklang skriver:

  Heliokles sade:

  ”Att unga hannar bildar gäng och angriper andra grupper har ett starkt evolutionärt stöd – det är ett väldigt effektivt sätt att sprida sina egna gener.

  Jag utgår från att du och genusvetarna är överens om att det t.ex. inte är OK för pojkar att gruppvåldta flickor, trots att det är evolutionärt betingat att det händer. Så ni är i grund och botten överens om att manligt aggressivt beteende måste stävjas och att detta går att göra – till en viss del. Men till vilken grad? Var dras gränsen mellan genusvansinnet och civiliserandet av unga män, samhällets stora riskfaktorer?”

  Roger svarar:

  Blanda inte ihop mig som man med våldtäktsmän Heliokles! Om gängvåldtäkt har ett evolutionärt stöd så har det enbart evolutionärt stöd bland vissa etniciteter. Det blir kontentan av din vansinniga teori som säger att våldtäkt inte är en individuell fråga. Den som våldtar i gäng kan inte garanteras vara far till ett eventuellt barn! Men även om teorin vore sann så är det också sant att vi normala män kan fängsla våldtäktsmännen för mycket lång tid framåt och kanske kastrera dem åtminstone kemiskt, det är också en evolutionär sak! Med ditt sätt att se på förekomsten av gängvåldtäkter, att det är evolutionärt, så är det egalt det Nazityskarna gjorde mot judar och zigenare. ”Det är evolutionärt och vi kan därför inte lägga några känslor i det liksom.”

  Det är genom att införa avskräckande straff vi löser problemen vi normala män, inte genom att låta StaGepo sätta dockor i händerna på barn som troligtvis aldrig kommer att våldta, de som kommer att våldta kommer också att göra det oavsett om någon genusvetare tvingat på honom en Raggedy Andy i barndomen.

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 92. Dalahest skriver:

  (Fastnade i filtret igen.)

  Heliokles

  Visst är det naturligt att pojkarna tar mer plats

  Det där är bara feministisk retorik. Pojkarna tar inte mer plats, de tar bara en annorlunda sorts plats. Det som händer nu är att pojkarnas platstagande anses sämre än flickornas iom att pojkarna förutsätts stå högre i rang enligt en påhittad maktskala (Könsmaktsordningen). Därigenom anses pojkarna diskriminera flickorna. Om man tar av sig genusglasögonen blir bilden klarare. Det är faktiskt pojkarna som blir diskriminerade av genuspedagogerna eftersom de inte tillåts uttrycka sig på pojkars vis. Detta är inte bra för landet som helhet eftersom vi därför, i jämställdhetens namn, missar många förmågor vilka kunde ha hjälpt till att driva utvecklingen framåt. Detta med tanke på att samma händelseförlopp utspelar sig även i skolans värld.

  Alltså: båda könen tar plats – fast på olika sätt.

 93. Jack skriver:

  Erik,
  Ang. women kicking ass, jag tittade på mina mjölkpaket häromdagen. På baksidan var det en bild på en uttrycksfull och oproblematiserad flicka som lyfte över huvudet en tillknäppt stackars pojke.

  Det hela osade social rollfördelnig. Offentliga bilder av män som lyfter kvinnor har tidigare handlat om ”häpnad” för biologiskt medfödd styrka, inte primärt socialt uttrymme eller uttryckande. Och det har aldrig varit några tillknäppta kvinnor som inte vågat uttrycka sig (positivt eller negativt till det) som förevisats.

  På det andra mjölkpaketet var en bild på T Rex som kallades ”dinobossen”. Jag kan ha ”fel” men jag fick ett mänskligt androgynt intryck av dinobossen. Dinobossen var alltså ”mänsklifierad” genom mänskliga attiraljer och människosocialt präglad. Det biologiska ursprunget var dolt.

  Jag undrar om det är feministisk mjölk vi får från Arla kossor eller om det var en slump…

  Mittstränade för övrigt för någon månad sedan med en kvinnlig, feministisk, journalist, på aftonbladet…mer ärke än så kan det nästan inte bli…hennes egeninitierade spontana kommentar i denna situation var att det är otroligt stor skillnad i kraft på att köra med killar och tjejer. Sen kanske hon sagt nåt annat om det varit politisk inramning…och mer ”teoretiskt förankrat”…

 94. Dogdylan skriver:

  Rolig diskussion

  Har vi alla ”våldtäktsgener”, är ”våldtäkt” ett uttryck för ”disfunktionella individer” (Biologiskt och socialt konstruerat) eller är våldtäkt en del av vår manliga kultur. Någon säger intressant att vissa etniciteter har ”våldtäktsgener” – men inte andra.

  Jag tycker man kan slå fast att det är män som är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. Sedan är vissa minoriteter från vissa ställen från tredje världen överrepresenterade i våldtäktsstatiken, svarta i USA och svarta i Sydafrika. Då är frågan, beror det deras genetik eller beror det på någonting kulturellt betingat – eller både och.

  Jag tror vi måste se på varje invandrargrupp, på olika män och på sammanhangen. I muslimska länder så är våldtäkt någonting påfallande ovanligt. I västerländska länder är muslimer överrepresenterade i både brottstatistiken – där bland våldtäktsstatiken. Vi kan inte undkomma att muslimska samhällen är djupt disciplinära då det kommer till sexuell manifestation. Sexualiteten är dold och tabu. Den muslimska slöjan är ett uttryck för kvinnors kyskhet, det är också en symbol för att kvinnan är skyddad av en klan och av den muslimska communityn.

  Att våldföra sig på en kvinna utanför äktenskapet straffas hårt i muslimska länder, både av staten och av den drabbade klanen. I ett sådant samhälle avskräcker den typen av brottslighet.

  För muslimerna betyder avsaknaden av slöja betyder sexuell frigörelse och ”rätten” till sex. Det är således en ”inbjudan” från kvinnans sida. Detta är en kulturkrock som är naturlig. Vi kan heller inte frånkomma att Muslimer anser kvinnor vara underlägsna män. Koran och Hadiths är relativt tydliga på dessa punkter. Mohammed tog själv konkubiner, men dessa var inte muslimer.

  Muslimer torde vara av den uppfattningen att icke-muslimer aldrig kan ses i samma ljus som muslimer – det betyder också att Islam indirekt sanktionerar rätten till ”övergrepp” på icke-muslimer. Naturligtvis inte är det så enkelt. Mohammed och andra muslimska krigsförare var rätt tydliga med att ursprungsbefolkningen skulle behandlas väl så länge de var under det ”Muslimska beskyddet” – allt för stora övergrepp på ursprungsbefolkningar kunde leda till oroligheter.
  Även om muslimer skall ”följa” lagen i det land de bor i så är det deras moraliska plikt att upprätthålla Islam och motverka assimilering. Vi kan inte heller komma ifrån att västvärlden uppmuntrar till segerigering och kulturell emancipation. Detta har nog inte undgått något. Där staten är liberal och där kvinnor saknar en klan – så torde icke-muslimska kvinnor vara ett ”lätt” offer för muslimska förövare. Jag är också rätt säker på att många av de här våldtäkterna sker på grund av att naiva svenska och europiska kvinnor inte förstår innebörden av kulturella relationer och hur muslimer kan se på dem.

  Då det kommer till andra etniska minoriteter är det dock litet svårare. Där kanske det beror på ett ”förakt” från de etniska minoriteterna mot det västerländska samhället. I Södertälje har otroliga problem med sexuella trakasserier. Jag tror detta kan bottna i någon form av klangemenskap bland dessa invandrare – men även som nämnt någon form av Occidentialism mot västvärlden och svenskar som legitimerar övergrepp mot svenska och europiska kvinnor. Intressant nog torde ”svenskorna” väljas ut på grund av deras etnicitet och jag tror det är överlag likadant för alla förövarna.

  Då det kommer till svarta i USA så skulle jag säga att civilrättsrörelsen förstörde de normer som rådde i den svarta communityn – och ersattes av någon form av liberal skräpkultur. Den occidentala agendan bland liberaler och socialister är enligt min uppfattning relativt tydlig och den indirekt legitimerar våldtäkt av vita kvinnor. Under 2006 våldtogs 0-10 svarta kvinnor av vita män, men över 35 000 vita kvinnor våldtogs av svarta män. I rassegrade och konservativa USA så fanns intressant nog inte samma problem, även om den generella brottsligheten var mycket högre bland svarta och vita. De svarta visste nog rätt klart – att en våldtäkt mot en vit person kunde leda till hängning och olagliga lynchningsmobbar.

  Naturligtvis var ”plattformen” för möjligheten till våldtäkter mycket mindre i 1950-talets USA. Men som sagts tidigare – så var moralen (sett ur västerländska ögon) mycket högre bland svarta än idag, tillexempel levde svarta i kärnfamiljer och skilsmässor var ovanliga.

  I Sydafrika så hölls samhället ihop – först av stammen och sedan av Apartheid regimen. När det moraliska kittet försvann som reglerade ”beteendet” efter apartheid och där vita beskylldes kollektivt oförätter – så steg våldtäktsstatiken. Men även rent anstötliga vidskepelser (om att man blir frisk från HIV genom att våldta barn) – verkar idag har fått fäste i Sydafrika. Denna typ av galenskap existerade nog inte för koloniala Afrika – även om mycket ofattbart säkerligen var sanktionerat av stammarnas hövdingar.

  Jag ser faktiskt ett mönster – avsaknad av moralisk auktoritet och extrem etnocentrism leder till den ravinartade ökningen av våldtäkter i västvärlden och i våra gamla kolonier. Det är naturligtvis svårt att hitta en lösning – men klart är att västerlandets egna occidentala agenda och dess kulturrelativism inte är lösningen på ”integrationspolitiken” eller lösningen för att upprätthålla en civilisation i vissa delar av tredje världen.

 95. Lennart W skriver:

  Ang. egna erfarenheter av leksaker hade jag visst själv en docka när jag var typ 2 år. Minns inget av det men det finns söta bildbevis. Något för mig att göra plågsamma dockförsök på när mamma gullade med nya lillasystern. Av det jag minns själv är det mest lego och krigslekar, med knallpulverpistoler om man hade. Minns en grej vi satte ihop av pinnar som iaf jag och kompisarna tyckte såg ut en kulspruta från andra världskriget. Byggde en trädkoja också flera meter över marken, med periskop så man kunde spana efter fienden. *garv*

  Ang. krånglande filter löser det sig till stor del om man försöker utrycka sig lite kortare och kärnfullare. Då ökar nog också antalet läsare.

 96. Erik skriver:

  Jack:

  ”Mittstränade för övrigt för någon månad sedan med en kvinnlig, feministisk, journalist, på aftonbladet…mer ärke än så kan det nästan inte bli…hennes egeninitierade spontana kommentar i denna situation var att det är otroligt stor skillnad i kraft på att köra med killar och tjejer.”

  Min spontana kommentar är: Vad skulle vara otroligt med det? Tvärtom är det väl ungefär lika stor skillnad i kraft mellan män och kvinnor när man mittstränar som är att vänta. Det är inte kvinnor som låtsas vara män för att få lättare att vinna medaljer, det är män som låtsas vara kvinnor. Verkligheten – Femsefantasi 1-0

 97. Erik skriver:

  Dogdylan:

  I en av mina klasser gick en utbildad polis. Han sade en gång rakt ut att man fick inte berätta varför våldtäkterna ökade – men det berodde på invandringen – vilket enligt honom alla poliser visste men som sagt – det får man inte säga.

 98. Lennart W skriver:

  Kan vi lämna SD-ämnena utanför den här sajten?

 99. Lennart W skriver:

  Det finns frågor som enbart SD profilierar sig på. T.ex. om muslimer som om de vore EN homogen grupp och om ”islamifiering”.

 100. Erik skriver:

  Lennart W:

  Att klumpa ihop människor som om de vore en homogen grupp och kollektivt skuldbelägga dem är inget som bara SD gör. Det var heller inte SD som var först med det och det är definitivt inte SD som är värsta förövaren.

  Det är beklagligt att SD behandlar muslimer precis som genuskorrekta journalister och mansforskare behandlar män – Men när SD säger muslimerna är ett problem är det precis samma ämne som när Claes Borgström pratar om hur män förtycker kvinnor. När SD pratar om islamifieringen är det precis samma sak som när höga politiker och genusforskare pratar om mansrollen och beskriver det gubbiga som ett samhällsproblem.

  Exempel på det sistnämnda här. Så islamifiering får inte kallas ett problem men gubbighet får man beskriva som ett problem vad? På det svarar jag så ********* heller!

  http://www.journalisten.se/kronika/7894/gubbigt-is-the-new-black

  (Jag kunde rada länk på länk här om jag ville)

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/23/akessons-retorik-ar-hamtad-fran-strukturernas-varld/

 101. Lennart W skriver:

  Erik, alltså är sådant något vi inte också ska syssla med här. Oavsett vilka det handlar om.

  F.ö. läser jag just nu uppföljaren till Snabba Cash av Lapidus, Aldrig fucka upp. ”Niklas” är en rätt så intressant filur.

 102. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Inte för att försvara Sd – men de har delvis rätt om Islam.

  Sd utgår från ”strukturer” när de talar om muslimer, och genusvetare pratar om ”post-strukturalism”. Att prata om strukturer är inte konstigt – till och med Platon pratade om det. Sedan handlar det ju om hur mycket ”sanning” det finns i ”genusvetenskapen” och kritiken mot Islam. Kritiken mot Islam är mer befogad än kritiken mot män som genusvetare pysslar med. Genusvetare går över till metafysiken, det gör inte kritiker av Islam.

  Jag menar, man måste ju kunna studera kulturella fenomen och kulturer är strukturer.

 103. Dogdylan skriver:

  Lennart W

  Jag vet inte riktigt om just Islamifieringen av västvärlden är ett Sd ämne. Det är inte direkt Sds partiprogram eller åsikter jag läst för att komma tillslutsatsen att Islamiseringen av väst är ett problem eller sker.

  Sedan är det ju väldigt sant att invandrare från vissa delar av tredje världen är överrepresenterade i brottsligheten – och inte minst i våldtäktsstatistiken. Även det är ett problem.

 104. Erik N skriver:

  Rogerklang:
  Studier visar att de skolor som är framgångsrika i sitt arbete mot mobbning och trakasserier är de som har ett normkritiskt förhållningssätt. Det vill säga skolor där man arbetar med att medvetandegöra och problematisera de normer och förhållningssätt som förmedlas i skolan och som anses vara normala.

  Grogrunden för mobbning ligger ofta i skärningspunkten mellan vad som anses vara normalt och icke-normalt. Friends som länge har arbetat framgångsrikt med mobbning ute på skolor har i sitt arbete allt mer närmat sig ett normkritiskt förhållningssätt då deras erfarenheter visar att många av de kränkningar som förekommer har sin grund i att tillrättavisa elever som på något sätt bryter mot normen av vad som anses vara manligt/kvinnligt, rätt sexualitet etc.

  Om pedagogerna i förskola/skola delar din syn på ”normalitet” är det inte konstigt om killar drar sig för att leka med dockor eller andra saker som i vårt samhälle betraktas som ”kvinnliga” oavsett om de vill det eller inte.

  Erik:
  Jag tycker varken att lego är kvinnligt eller manligt. Jag ogillar över huvudtaget starkt indelningen i manligt och kvinnligt. Däremot stämplas vissa saker i vårt samhälle som manligt eller kvinnligt vilket indirekt hänvisar barn av ett visst kön att hålla sig till vissa saker för att inte mötas av konstiga blickar eller gliringar.

  Vad är det för fel med att bredda människor potential och visa på att män och kvinnor kan göra flera val. Varför är det värdelöst att ha en bredd som människa?

  Och min verklighet är väl lika verklig som din. Jag kan inte säga att jag som liten kille upplevde de sanktioner som jag utsattes för, på grund av att jag bröt mot normen, som symboliska. De var högst påtagliga.

  En gång i tiden hade kvinnor inte rösträtt. Majoriteten tyckte i heller inte att det skulle vara så. Att rösta var ju okvinnligt. Var det då fel att tala om att kvinnor faktiskt skulle kunna rösta och att beskriva kvinnor som aktiva, politiska varelser? Detta stämde ju inte överens med statistiken.

  En gång i tiden var majoriteten i Sverige för barnaga. Var det då att leva i en fantasivärld att skriva barnböcker som visade på en annan typ av barnuppfostran?

  Marco:
  Det går utmärkt att själv låta barn välja ur en låda vad de vill leka med. Inget fel med det.
  Men det är ju väldigt sällan i hemmet som barnen inte får några leksaker innan de ber om det.

  Jax:
  Om Annika Dahlström nu har rätt så säger hon ju, som jag uppfattar det, att alla människor befinner sig på en skala av att vara mer eller mindre manliga eller kvinnliga. Detta innebär ju, även om majoriteten män enligt normalfördelningskurvan är mer ”manliga”, att vi aldrig på skalan kan veta var en person befinner sig. Är det då inte bättre att se individen istället för könet och att behandla varje person utifrån vem den är?

  Övrigt:
  På min brorsdotters dagis har alla flickor en rosa namnskylt och alla killar en blå. Min brorsdotter vill ha en svart. Och varför ska hon inte kunna ha det? Varför skall dagiset sätta en färg på henne bara för att hon har ett visst kön?

 105. Erik skriver:

  Erik N:

  ”Jag tycker varken att lego är kvinnligt eller manligt. Jag ogillar över huvudtaget starkt indelningen i manligt och kvinnligt.”

  Verkligheten utgår knappast från vad du gillar, iaf så bryr sig inte verkligheten om vad jag gillar och inte gillar.

  ”Däremot stämplas vissa saker i vårt samhälle som manligt eller kvinnligt vilket indirekt hänvisar barn av ett visst kön att hålla sig till vissa saker för att inte mötas av konstiga blickar eller gliringar.”

  Jaha, så du menar alltså att bara en kille väljer grabbiga leksaker så är han säker från konstiga blickar eller gliringar? Gliringar får du på basis av din personlighet, inte dina val. Mest mobbade är de svaga och de starka – Oavsett leksaksval.

  ”Vad är det för fel med att bredda människor potential och visa på att män och kvinnor kan göra flera val.”

  Det viktiga är inte vilka val män och kvinnor KAN göra, det viktiga är vilka val de faktiskt gör. Att man kan bli träffad av blixten betyder inte man faktiskt blir det.

  ”Varför är det värdelöst att ha en bredd som människa?”

  Jadu varför tränar inte Zlatan Ibrahimovic sin bredd i fotboll som målvakt? Jo för att det krävs tid för att bli bra på någonting och att vara halvbra på allt är att inte vara bra till något.

  ”Och min verklighet är väl lika verklig som din.”

  Det finns bara en objektiv verklighet, det finns inget ”min” eller ”din” verklighet. Om jag går ut och hugger ned ett träd utanför mitt fönster nu kommer det trädet att vara precis lika nedhugget om du går förbi imorgon. Vetenskap skapar ingenting, den blottlägger vad som redan finns.

  ”Jag kan inte säga att jag som liten kille upplevde de sanktioner som jag utsattes för, på grund av att jag bröt mot normen, som symboliska. De var högst påtagliga.”

  Du upplevde inte sanktioner för att du bröt mot normen. Hundratals ungar varje dag följde de regler du bröt och blev ändå utsatta. Anledningen du upplevde sanktioner var din personlighet. Du kunde lika gärna mobbats för att de tyckte du hade en ful mössa. Eller inte var socialistisk nog.

  ”En gång i tiden hade kvinnor inte rösträtt.”

  Såklart de inte hade rösträtt, de gjorde inte värnplikt och ingick inte i försvaret och riskerade inte dödas i första världskriget. Ett gevär, en röst. Det gällde alla. Dvs män som inte gjort värnplikten hade ingen rösträtt heller visste du det?

  Och visste du att man ändrade det för kvinnor före man ändrade det för män? 1919 fick kvinnor rösträtt till andra kammaren trots ingen värnplikt, de män som inte hade gjort värnplikten hade däremot ingen rösträtt, det ändrades inte förrän 1923.

  ”Majoriteten tyckte i heller inte att det skulle vara så. Att rösta var ju okvinnligt.”

  Ren osanning från dig, majoriteten ansåg vid början av 1900talet (tvärtemot vad du påstår) att kvinnor skulle ha rösträtt och röstade fram demokratisk majoritet till de partier som var positiva till detta (liberalerna och socialdemokraterna), det var ELITEN i första kammaren som ansåg de inte skulle ha det och de hade vetorätt, de agerade precis som dagens genuselit.

  ”Var det då fel att tala om att kvinnor faktiskt skulle kunna rösta och att beskriva kvinnor som aktiva, politiska varelser? Detta stämde ju inte överens med statistiken.”

  Helt fel, det är du som har inlärda fördomar om Sveriges historia. Vid början av 1900-talet så hade vi tvåkammarriksdag, eliten hade inkomstbaserad rösträtt till första kammaren, personer med fullgjord värnplikt hade rösträtt till andra kammaren. Kammrarna hade vetorätt på varandra så ingen sida kunde tvinga fram radikala förändringar i lagen utan den andras stöd.

  ”En gång i tiden var majoriteten i Sverige för barnaga. Var det då att leva i en fantasivärld att skriva barnböcker som visade på en annan typ av barnuppfostran?”

  Att majoriteten var för barnaga betyder inte majoriteten regelbundet praktiserade barnaga. Som sagt att något kan hända betyder inte det faktiskt händer.

 106. Erik N skriver:

  Erik:

  Jag vet mycket väl att verkligheten inte utgår ifrån vad jag gillar. Men det är ju ganska intressant att vad som uppfattats som manligt och kvinnligt har skiftat genom i historien och till en del skiljer sig mellan olika länder. Läraryrket och prästyrket som en gång ansågs som manliga är i dag snarare att betrakta som kvinnliga domäner i Sverige. Detta visar på att det inte finns en objektiv sanning om vad som är manligt eller kvinnligt.

  Nej. Det finns ingen garanti för att en kille som enbart håller sig till så kallade ”manliga” lekar undslipper gliringar. Normerna i vårt samhälle handlar inte enbart om kön och kan dessutom variera från grupp till grupp. Normen i en grupp kan lika gärna handla om etnicitet, funktionshinder, religion eller vara att alla ska vara moderater.

  Sedan är det ju ganska svårt att särskilja en persons val från en persons personlighet. Men både föräldrar och andra vuxna försökte hela tiden hänvisa mig till att bjuda till lite mer och bli mer som de andra killarna. Jag som bröt mot normen gjordes till ett problem istället för att man problematiserade normen och visade på tillgången som finns i att vi alla är olika.

  Visst krävs det tid för att bli bra på någonting. Men bredd utesluter inte specialisering. Utan bredd är det däremot svårt att veta vad man egentligen vill och vad man egentligen är bra på, vad man egentligen gillar.

  Valfrihet kräver alternativ: Om skolan eller hemmet inte hade gett mig möjlighet att prova på olika ämnen, eller att göra olika saker så hade det varit svårt att veta var min största potential låg.

  Att det fanns andra saker som exkluderade folk från rösträtt än kön förtar ju inte det faktum att kvinnor i historien setts som opolitiska och att politiken länge sågs som en manlig domän.

  Även om majoriteten inte tillämpade barnaga var majoriteten för barnaga. Var då talet om att barnaga borde förbjudas eller böcker där man uttalade sig om förbud mot barnaga utslag av fantasier?

  Och har majoriteten per automatik alltid rätt?

  Jax:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll-1.450002

 107. rogerklang skriver:

  Dogdylan skrev:

  ”Under 2006 våldtogs 0-10 svarta kvinnor av vita män, men över 35 000 vita kvinnor våldtogs av svarta män.”

  Var har du fått den här statistiken ifrån, är det från den amerikanska motsvarigheten till BRÅ?

  Roger

 108. rogerklang skriver:

  Erik N skrev:

  ”Studier visar att de skolor som är framgångsrika i sitt arbete mot mobbning och trakasserier är de som har ett normkritiskt förhållningssätt. Det vill säga skolor där man arbetar med att medvetandegöra och problematisera de normer och förhållningssätt som förmedlas i skolan och som anses vara normala.”

  Roger svarar:

  Varför ska minoriteten (normkritiska) problematisera majoriteten (normen) till den grad att den normkritiska minoriteten ”rider” den normala majoriteten och talar om för dem vad de ska göra och hur de ska bete sig? Om vi inte gör så som den försvinnande minoriteten StaGepo vill så kan vi i värsta fall bli av med jobbet. Det är inte demokrati!

  Erik N sade:

  ”Grogrunden för mobbning ligger ofta i skärningspunkten mellan vad som anses vara normalt och icke-normalt. Friends som länge har arbetat framgångsrikt med mobbning ute på skolor har i sitt arbete allt mer närmat sig ett normkritiskt förhållningssätt då deras erfarenheter visar att många av de kränkningar som förekommer har sin grund i att tillrättavisa elever som på något sätt bryter mot normen av vad som anses vara manligt/kvinnligt, rätt sexualitet etc.

  Om pedagogerna i förskola/skola delar din syn på ”normalitet” är det inte konstigt om killar drar sig för att leka med dockor eller andra saker som i vårt samhälle betraktas som ”kvinnliga” oavsett om de vill det eller inte.”

  Roger undrar:

  Vad tusan dillar du om??? Det där är inte logik, det går inte ens att förstå vad du vill ha sagt!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 109. […] nog om feminister nu. (Läs det här istället) De och vissa av deras irrläror är absolut inte det värsta. Det värsta är alla politiker, av […]

 110. Erik skriver:

  Erik N:

  ”Jag vet mycket väl att verkligheten inte utgår ifrån vad jag gillar. Men det är ju ganska intressant att vad som uppfattats som manligt och kvinnligt har skiftat genom i historien och till en del skiljer sig mellan olika länder.”

  Manlighet är inte en uppfattning, tanke eller ide. Manlighet är konkret levnad hos befolkningen och nej det har inte skiftat genom historien och det skiljer sig heller inte åt mellan olika länder. Det är inte en rik minoritet som styr vad som är manligt.

  Det är precis som du sade bara UPPFATTNINGEN som skiftar (med vilken grupp som genusvetare väljer ut. Vilket kallas snett urval och är lika ovetenskapligt som att plocka ut de värsta våldsbrottslingarna i USA som represenanter för svartifikatet, svartingsamhället)

  Detta medan män huvudsakligen varit likadana överallt i världen – eftersom de tvingats vara det för att överhuvudtaget framgångsrikt överleva och skaffa barn (vilket en minoritet män – men majoritet kvinnor – gjorde bevisar genetisk forskning) om de inte haft turen att tillhöra de rika och förnäma förståss vilket få män gjorde men det är de fåtaliga som genusvetare hänvisar till.

  De rika och de förnäma har nämligen ofta varit i krig mot manlighet (när det var manligt att vara muskulös så var det ju fint att vara fet och i bärstol) vilket genusvetare själva är och då passar det ju bra att basera manlighet på ideer hos de rika och inte på hurdana folk faktiskt ÄR och måste vara.

  Denna totala ignorans av majoriteten utmärker inte bara genusvetare. Marxister i allmänhet är likadana. När de skall beskriva folk i ett land beskriver de inte folket, de beskriver regeringens IDEER om hur folket skall vara och hur framtiden skall se ut. Vilket bara råkar vara vad exempelvis Niklas Järvklo sysslar med. Han studerar inte män, han studerar regeringars olika ideer om män. ett eko av marxismens ”To them ideas are IMPORTANT”

  ”Läraryrket och prästyrket som en gång ansågs som manliga är i dag snarare att betrakta som kvinnliga domäner i Sverige. Detta visar på att det inte finns en objektiv sanning om vad som är manligt eller kvinnligt.”

  Fel, det är precis vad det inte visar. Det visar att yrkena och deras roll ändrats medan män inte gjort det och mansrollen INTE ändrats. Samma sak som med hästar, det var inte män som ändrades, det var bilen som uppfanns.

  ”Nej. Det finns ingen garanti för att en kille som enbart håller sig till så kallade ”manliga” lekar undslipper gliringar.”

  Nej just det, och för övrigt så är det skillnad på gliringar och det som på engelska kallas ”banter” medan många idag är så okunniga på området manlighet de inte ens känner till vad ”banter” innebär och sålunda får mer ammunition att tolka manlighet som nåt skadligt som man har ursäkt att attackera, problematisera och utsätta för vapnet de(kon)struktion

  ”Normerna i vårt samhälle handlar inte enbart om kön och kan dessutom variera från grupp till grupp. Normen i en grupp kan lika gärna handla om etnicitet, funktionshinder, religion eller vara att alla ska vara moderater.”

  Eller att alla skall ha rätt människosyn och värdegrund och anse könet är en social konstruktion, att nationalism tyder på mentala problem och liknande kulturmarxistiska åsikter kanske? Det är i de yrkena mobbing är vanligast. Alla skall ju ha rätt ”värdegrund” (fostran)

  ”Sedan är det ju ganska svårt att särskilja en persons val från en persons personlighet.”

  Det är precis vad det inte är. Om det är något våra hjärnor kan bra är det att särskilja en persons personlighet. Tjejer gör det på tre sekunder på krogen.

  ”Men både föräldrar och andra vuxna försökte hela tiden hänvisa mig till att bjuda till lite mer och bli mer som de andra killarna.”

  Dina föräldrar och andra vuxna har fel (inte för att vi har orsak att lyssna på dem då de knappast var kompetenta att uttala sig på ämnet). Du mobbades för att du utstrålade svaghet eller styrka som bägge hotar gruppen – den egentliga orsaken.

  En av mina vänner var urstark, manlig, tränade knockdown karate, drog av fler armhävningar på krogarna än du kan tänka dig – och blev mobbad – han sågs som primitiv, de andra mindre manliga killarna sågs då som idealet.

  ”Jag som bröt mot normen gjordes till ett problem istället för att man problematiserade normen och visade på tillgången som finns i att vi alla är olika.”

  Det hade varit helt irrelevant vad de gjorde som hade med normer och val att göra eftersom det var din personlighet som var orsaken till mobbningen och mobbarna om du fråntagit dem den ena orsaken hade hittat på nåt nytt som var fel med dig. Och nåt nytt, och nåt nytt osv…

  ”Visst krävs det tid för att bli bra på någonting. Men bredd utesluter inte specialisering.”

  Nej, men bredd utesluter exceptionalism. Det är därför killar i verkligheten vinner över tjejer i praktiskt taget allting på högsta nivå (det och testosteron) vilket feminister försöker åtgärda genom att lura killar att tro ”bredd” är bra. Men det är de smala killarna som blir dyrkade. Inte personer som är medelmåttiga på fler saker än en. Verkligheten är inte deras IDEER.

  ”Utan bredd är det däremot svårt att veta vad man egentligen vill och vad man egentligen är bra på, vad man egentligen gillar.”

  Fel, utan bredd gör man en sak i taget. Med bredd gör man allting samtidigt och när vi tar de två grupperna och jämför är det inte tjejerna som har lättast att hitta nåt de är bra på. Tvärtom är det killarna som hittar en Nisch! Verkligheten vinner åter över ”teorin om hur det borde vara”

  Utmärkt exempel på detta är Tennisstjärnorna Venus och Serena Williams som idag är superstjärnor vilket de aldrig blivit med ”breddideal” men nu var det deras pappa som bestämde.

  ”Valfrihet kräver alternativ: Om skolan eller hemmet inte hade gett mig möjlighet att prova på olika ämnen, eller att göra olika saker så hade det varit svårt att veta var min största potential låg.”

  Valfrihet kräver alternativ javisst, men valfrihet kräver inte 1000 alternativ och heller inte dåliga alternativ. Tanja har redan skrivit om detta redan ”The paradox of choice”

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/12/the-paradox-of-choice/

  ”Att det fanns andra saker som exkluderade folk från rösträtt än kön förtar ju inte det faktum att kvinnor i historien setts som opolitiska och att politiken länge sågs som en manlig domän.”

  Nu gör du samma fel igen, kallar något som bara några få rika män gör det ”manliga” Det manliga är vad MÄN gör, inte vad bara en liten särskilt utvald grupp män gör. I antika riken var det inte män som fick rösta. Det bara bara ”fria män” som fick det.

  Det är det som kallas snett urval och betraktas som vetenskapligt värdelös evidens. Det finns ingen som helst vetenskaplig ursäkt att plocka ut en grupp män och strunta i en mycket större grupp män och kalla den lilla gruppen ”manlig”

  ”Även om majoriteten inte tillämpade barnaga var majoriteten för barnaga.”

  Har du nån aning om hur absurt det där låter? Om du inte agar ditt barn är du självklart inte för barnaga heller. Du låter som Belinda som var principiellt mot Barbie men köper dem åt sitt EGET barn.

  http://www.alltombarn.se/livsstil/jag-koper-barbie-ibland-eftersom-ella-blir-sa-himla-glad-1.1363

  ”Var då talet om att barnaga borde förbjudas eller böcker där man uttalade sig om förbud mot barnaga utslag av fantasier?”

  Snarare verkar det varit fantasier att alla var för barnaga från första början. Om det var så få som tillämpade det. Men nu fick vi ju marxismen på universitetet och plötsligt betraktasdes folks IDEER som verkligare än den faktiska verkligheten. Ingen behöver ens ta reda på hur verkligheten ser ut. Nej IDEER räcker.

  ”Och har majoriteten per automatik alltid rätt?”

  Vem som har rätt beror på vilket ämne som diskuteras.

  Om det är vetenskap så nej, där har majoriteten inte rätt. Där är fakta kung. Men manlighet är inte vetenskap, manlighet är kultur och där JA i kulturella frågor har majoriteten alltid rätt eftersom det är just vad kultur är, vad vi i högst grad har omkring oss.

  PS: Länken du gav Jax är skriven av Feministiskt initiativ, har noll evidens.

 111. Erik skriver:

  Tjohoo hamnade i spammen igen trots att det bara var två länkar och inlägget kortare än det förra jag skrev (som inte hamnade i spammen)

 112. Erik skriver:

  Tack för den snabba räddningen ur spammen 🙂 Det är mörkt och kallt i spammen.

 113. Dogdylan skriver:

  RogerKlang

  Jag har fått den från Bureau of Justice som är en del av US. Department of justice. Den ursprungliga länken är:

  Klicka för att komma åt cvus0502.pdf

  Men den finns på deras hemsida.
  http://bjs.ojp.usdoj.gov/

  Det ska vara 37,460 vita kvinnor som våldtogs av svarta män och mindre än 10 svarta kvinnor som våldtogs av vita män. Jag hittade ingen ny direkt länk.

  I USA så för man statistik över ”ras” och brottslighet. Detta har skapat flera kontroverser, framför allt då ”vita” i viss mån är mål för brottslingar från etniska minoriteter.

  Men sådan här ärlig statistik har också visat att asiater från östasiastiska länder är underrepresenterade i brottstatistiken – jämfört med vita. Andra intressanta iaktagelser är att vita män är mer brottsbenägna än svarta kvinnor.

  Jag tror som sagt att genom att prata om de här sakerna ”ärligt” och utan skygglappar så tror jag att man kan nå vissa framsteg och framför allt göra bilden mer komplex av frågor som rör etniciet. Just nu upplever jag att man beskyller antingen vita för allting eller på etniska minoriteter. Som sagt, världen är inte direkt svartvit..Det finns ju nyanser liksom.

 114. rogerklang skriver:

  Dogdylan:

  Jag följde bägge länkarna, men bägge länkarna ledde till samma websida, bjs! Lite mysko. Jag hittade heller inte informationen om våldtäkter, eller någon annan rasrelaterad information som är kopplad till gärningsmän överhuvudtaget. Det synes som om man trots allt är PK även på bjs?

  Roger

 115. Dogdylan skriver:

  Ja, bägge länkarna skall gå till den hemsidan eftersom det är United States Bureau of Justice Statistics officiella hemsida under Justice Department

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Justice_Statistics

  Nej, de är inte PK. Det var du som inte använde sökfunktionen. Det använder ”ras” som en variabel hela tiden.

  Naturligtvis är det jag som skall bevisa saker och ting eftersom jag kommer med sådana här kontroversiella uttalanden. Den här länken fungerar.

  Klicka för att komma åt cvus05.pdf

  Jag måste naturligtvis förtydliga att det handlar om en enskild gärningsman. Vem vet, kanske vita amerikanska män gruppvåldtar oftare än afro-amerikanska män.

  Titta på bord 42

  Där hittar du vad du behöver. Vid 0,0 står det en stjärna, det betyder att det är färre än 10 vita män som har våldtagit svarta kvinnor.

  Det ingår ju som sagt litet matematik (procenträkning) för att komma fram till siffran 37460.

 116. Nordbo skriver:

  I det här sammanhanget kan det vara värt att läsa vad våra grannar i väster säger.
  Jag antar att Daglbadet är ”rasistiskt” och likaså den norska polisen enligt svenska politruker i media.

  http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

 117. […] 4, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?, Genusarbete smulades sönder, Mitt anförande i Riksdagen (Anna Ekström ansvarar för både 2009:75 och […]

 118. […] av svenskt genusvansinne. Visst är det lite roligt att de håller på sådär och aldrig ger upp, som tex när flera års genusarbete smulades sönder i DN – efter att under åratal ha genusindoktrinerat en barnkull vid två kända genusdagis och sedan […]

 119. Anna skriver:

  Vad ledsen jag blir när jag läser det du skriver. Till exempel det här: “Den första kullen som gick ut från Björntomten och Tittmyran (två kända genusdagis, min anm) efter omgörningen blev en chock för skolpersonalen i Gävle. Flickorna upplevdes som stökiga, fast de i praktiken bara gavs lika stor plats som pojkarna. Det tog bara ett par dagar så smulades det ner. Flickorna stod stilla och pojkarna tog fram knytnävarna, samma pojkar som tidigare hade kunnat prata om känslor, hur de ville ha saker och ting utan att slåss, och samma flickor som var vara vid att tillåtas ta plats”. Oj, skolpersonalen måste verkligen ha tvingat fram könsrollerna med sitt ogenomtänkta och destruktiva bemötande – på bara några dagar lyckades skolpersonalen rekonstruera allas kön och rasera genusvetarnas mångåriga arbete med att “bara låta barnen få vara sig själva”.

  Du menar att när pojkar är sig själva är de bråkiga och tar fram knytnävarna istället för att prata, och när flickor är sig själva står de tysta i ett hörn? Jag tycker synd om dina barn, eller framtida om du inte har fått några än. Jag tycker personligen att det inte är något negativt att pojkarna som gått på genusförskolan kunde prata känslor och att flickorna som gått där kände att de kunde ta lika mycket plats som pojkarna. Men det kanske du tycker? Det låter onekligen som det.

  Sedan vet vi ju inte om det tog genusvetarna flera år att ändra de sociala reglerna i gruppen. Det kan ju ha tagit bara en månad, det framgår inte. Däremot hann de gå där i flera år. När de så småningom kom till skolan förstår jag att saker och ting ändrades fort, med tanke på att personalen ansåg att barnen betedde sig fel (”flickorna upplevdes som stökiga, fast de i praktiken bara gavs lika stor plats som pojkarna”). Små barn har inte mycket att komma med i en sådan situation, de måste helt enkelt rätta sig efter de vuxna. Och de andra barnen på skolan bidrog säkert till samma utveckling.

 120. […] aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer! , Är genusvetarnas verksamhet laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!, […]

 121. […] inlägg i svensk samhällsdebatt) Genuspedagogik i förskolan del 1  , del 2,  del 3,  del 4, Genusarbete smulades sönder i DN, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om verkligheten? , Jag […]

 122. […] i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DN,  Project implicit – bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: