Det nya yrket: ”Förändringspilot”

En nyttig visualiseringsteknik

En nyttig visualiserings-teknik

God fortsättning till alla mina läsare! 🙂 Även 2010 kommer att gå i vansinnets tecken ser jag. Jag tog någon dryg veckas bloggpaus för att städa undan alla genuspapper som flyger runt i min lägenhet och tär på min känsliga matematikerhjärna, fulla av motsägelser som de är. Nu ligger allt i några kartonger och som en KBT-övning för att kunna hantera vansinnet även denna termin tänkte jag börja visualisera hur jag varje kväll lägger allt genusvansinne i en av kartongerna och tillsluter den för alltid. Låt oss hoppas att det funkar nu då. Det nya numret av det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 5-6/09 är ute. Det är bra att man är öppen med sin verksamhet, så att allt kan dokumenteras inför den kommande och utdragna rättegång som kommer att följa på genusvansinnet. Drabbade medborgare ska få vittna (snart även här på bloggen) och de som hållit i trådarna ska ställas till svars för sin destruktiva verksamhet som fört civilisationen flera århundraden tillbaka i tiden och dragit ner IQ-nivån hos ungdomen. Men tills dess kommer allt att rulla på i Genusland med den ena idiotin efter den andra. Vad var det Frans G Bengtsson sa: ”Mänsklighetens dumhet har inte blivit större under tidens lopp, men dess möjlighet att ge uttryck åt sin dumhet har allt blivit större.”

Genusvetare och "förändringspiloter" styr riket

Genusvetare och "förändrings-piloter" styr riket

I Sverige kan man gå en specialutbildning och bli ”förändringspilot”. Som förändringspilot lär man sig att sega strukturer går att förändra, men att det tar tid. Där har man givetvis rätt i att det finns mycket att lära från genusvetarnas hårda arbete – att rasera flera årtusenden av civilisationsbygge och kulturskapande tar tid, det kan ta flera decennier, men det går. Bara man viger sitt liv åt lobbyarbete, infiltration och mental utpressning så kan man få en hel samhälls-struktur att kollapsa på nolltid. VINNOVA är som bekant en statlig myndighet under näringsdepartementet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Man anser  också att man måste ha med genus om man vill ligga i framkant. Här är några exempel på Vinnovafinansierade projekt:

* Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system (Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, 4 miljoner kr)

* Makten över maten – Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv (Skånes Livsmedelsakademi, 4.5 miljoner kr)

* Utvärdering av Vinnovas program ur ett genusperspektiv (Handelsbolaget Furst-Hörte, 960.000 kr)

* Förändring pågår – förändringsprocesser med genusperspektiv i Fiber Optic Valley (Fiber Optic Valley Ideella Förening, 250.000 kr)

Här finns fler projekt med projektbeskrivningar. Det sista projektet ovan går exempelvis ut på att ”undersöka hur könsmärkning utgör hinder för innovationers framväxt och organisationers möjligheter till utveckling. Syftet är även att identifiera vad som utgör nödvändiga villkor för att uppnå en varaktig integrering av genusperspektivet.” För den som trodde det handlade om något verkligt…

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

Vinnova har (sid 6 i nyhetsbrevet) just fått nya ansvariga för ”arbetet med genusperspektivet” och vidare ”genomfört en process för att höja personalens kunskap om genusperspektiv och jämställdhet”. Jennie Granath Thorslund är analytiker på avdelningen för strategiutveckling och ny genusansvarig tillsammans med genusforskaren Robert Hamrén. Hon gick redan 2006 tillsammans med 15 andra en ”specialutbildning för att bli förändringspilot” och nu tre år senare konstaterar hon att ”Tidigare fanns inte samma förståelse hos handläggare eller sökande vad det innebar att anlägga ett genusperspektiv. Nu har handläggarna fått insikt i vad ett genusperspektiv betyder”. Fantastiskt! Nu kan genusperspektivet få sin del av de årliga 2 miljarder Vinnova har till sitt förfogande. För att garantera detta har man till och med tagit in genusforskare bland sina verksamhetsansvariga. Tala om att bygga in irreversibla problem i sin egen organisation.

Underkastelse

Våga inte protestera!

Skattebetalarna bekostar dessutom eländet och bidrar ovilligt till den fördumningsindustri som breder ut sig. Det genusindustriella komplexet skämmer ut Sverige som nation. Inte konstigt att många invandrargrupper inte vill integreras in i detta vansinne, till och med svenskar känner sig alienerade. Som en integrationsfrämjande åtgärd borde genushysterin därför avskaffas illa kvickt. Klyftorna kommer att öka i framtiden genom att välutbildade och kunniga genusvetare sitter i samhällets topp och styr över en obildad och könsblind underklass. Borde inte en maktanalys vara på sin plats här? Eller denna maktstruktur stör kanske inte genusvetarna?

Vinnovas ansvarsområde är ”innovationer kopplade till forskning och utveckling, det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.” Fram till 1 januari 2010 var Ulla Göransson ansvarig för genusperspektivet på Vinnova. Hon sammanfattar: ”Grunden för vårt arbete är att det finns en tillväxtpotential i att ifrågasätta normer om kön.” Genusforskaren Robert Hamrén som numera är ansvarig anser att ”Genusvetenskapen utvecklas starkt och ställer nya frågor inom rådande paradigm. Det är det som behövs för innovativt nytänkande.” Helt absurt, för innovativt nytänkande utanför rådande paradigm, om detta ska bidra till tillväxten, behövs inte en könsmaktsanalys utan oftast en ordentlig utbildning utan inbakat åsiktsförtryck och dessutom skattesänkningar, och båda dessa kan uppnås om vi förpassar det genusinsustriella komplexet till soptippen. Så här kan det annars se ut, när kunskaper saknas men det ”kritiska tänkandet” är välutvecklat á la Sverige 2010:

Som exempel på innovativt nytänkande tar Vinnovaanställde genusforskaren Hamrén upp klimatfrågan: ”Om vi gör en utlysning om klimatfrågor utan genusperspektiv får vi inte reda på vem som far illa och vem som skitar ned”. Insiktsfullt.

På Vinnova talar man enligt artikel numera om ”genusintegrering” istället för ”jämställdhetsintegrering” eftersom ”Vinnovas angreppssätt skiljer sig från annat arbete med jämställdhetsintegrering”:

”Många börjar med att integrera jämställdhet i ledningssystemen utan att riktigt veta vad det innebär i verksamheten. – Vi talar om genusintegrering, säger Ulla Göransson. Vår tanke är att det först måste finnas en förståelse för vad ett genusperspektiv är i verksamheten.”

Väck politikerna!

Väck politikerna!

Goddag yxskaft. Bra åtminstone att man bekräftar det jag länge sagt – ”jämställdhetsintegreringen” i statlig förvaltning (som regeringen hittills finansierat med 145 miljoner kronor sedan 2008) där myndighetschefer och statsanställda matas med abstrakt genusteori, pågår utan att någon förstår hur, vad och varför. ”Den förståelsen [att man måste veta vad genusperspektivet ”är i verksamheten” innan man börjar ”integrera” det] har ”byggts upp genom förändringspilotprocessen och stöd till forskningsprogrammet Genusperspektiv på jämställdhet och innovationer 2004 till 2008.” Observera: ”Genusperspektiv på jämställdhet.” Nu får det vara nog med idioti. Kan någon väcka Alliansen!?

Inom Vinnovas Tigerprogram ”knyts genusforskare till innovationsforskningsmiljöer som har långsiktig finansiering” närmare bestämt är finansieringen tioårig. Vad dessa genusforskare som saknar teknisk utbildning får betalt för under tio år är att regelbundet fråga de andra forskarna hur och om de tagit könet i beaktande under innovationsprocessen, och om de regelbundet undersöker de könsmaktsstrukturer som byggs upp inom forskningsgruppen. För detta räcker det med en minneslapp, man behöver inte anställa en genusvetare. Svenska innovatörer är smarta nog att anpassa tjänster och produkter efter både kvinnor och män utan att ha en genusvetare flåsandes i nacken.

Inom Vinnovaprogrammet Beginn har man utvecklat det nya kompetensområdet ”Behovsmotiverad genusforskning för innovation och tillväxt” som ”syftar till att utveckla och stärka genusforskning för jämställdhet för en långsiktigt hållbar tillväxt.”

Vad tillväxt egentligen är måste också problematiseras, men inte av vilka forskare som helst, utan givetvis genusforskare: ”Tillväxt som begrepp är omdiskuterat bland forskare såväl som inom andra grupper. – Med ett genusperspektiv kan vi fundera över vad tillväxt står för, säger Ulla Göransson.

Innovationer

Innovationer utan genus - omöjligt?

Man vill även undersöka innovationspolitiken ur ett genusperspektiv, varför vissa områden räknas som innovativa och andra inte. Även om man på Vinnova alltså inte är helt säker på vad vare sig tillväxt eller innovation är då dessa inte undersökts ur ett genusperspektiv, är man på Vinnova enligt nyhetsbrevet ”pionjärer när det gäller att koppla samman genus med innovation och tillväxtpotential” och på senare tid har man arbetat mycket med spridning av kunskapen genom nya böcker och den nya webportalen jamstall.nu. På portalen jamstall.nu får vi från Vinnovas nya generaldirektör Charlotte Brogren veta att ”genus är centralt” för att kunna ta tillvara den mångfald av kompetenser och erfarenheter som krävs för att uppnå ett välmående samhälle (!) Varför inte dessa kompetenser i form av kött och blod skulle kunna ta vara på sig själva framgår inte, och inte heller varför de kreativa innovativa miljöerna som nämns inte kan uppstå utan genusvetare.

Just det, glömde jag nämna (se längst ner i jämställ.nu-länken ovan) att Vinnova samarbetar med JÄMI, Nationella Sekretariatet för Genusforskning , SKL och Temagruppen Likabehandling/EFS?

Låt mig ändå avsluta med ett hoppingivande citat från antropologen Margaret Mead,  även om hon själv med detta uttalande troligen avsåg genusvansinnets intåg, så går det givetvis att applicera även på det omvända förloppet: ”Betvivla aldrig att en eftertänksam grupp ansvarstagande medborgare kan förändra världen. Tvärtom, det är det enda som har hänt.”

Lästips! En blogg som heter Morgonsur tar tag i värdegrundsfrågan genom lagstiftning (tipstack Dr Jonsson). Tidigare delar här (I) och här (II). Mycket läsvärt!

Missa inte heller nya Timbro-rapporten Byråkratexplosionen (DN) om hur kommuner och landsting tycks kompensera minskade behov av lärare och vårdpersonal genom att anställa fler administratörer för att på så sätt bibehålla sin samlade sysselsättningsnivå. Hela rapporten här.

134 Responses to Det nya yrket: ”Förändringspilot”

 1. Info skriver:

  Annat, nytt genusyrke: MÅNGFALDSSTRATEG

  ”Förändringspilot” verkar vara en ny befattning, som har framtiden för sig! Om jag förstått saken rätt, så är den främst avsedd att tillgodose det privata näringslivets mest akuta behov.

  Sveriges kommuner och landsting å sin sida vill inte vara mindre innovativa. Där satsas sedan några år stora belopp på att – utöver jämställdhetsdirektörer, genuspedagoger och genuskonsulter – anställa en splitterny kategori av högavlönade myndighetspersoner, kallade MÅNGFALDSSTRATEGER (JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE). Deras uppgift är i korthet att med alla tänkbara medel och in i minsta vrå manipulera fram ett ”mångkulturellt” och könsneutralt/könlöst lyckosamhälle. Den som läser landstingens och kommunernas svulstiga proklamationer kring ämnet, behöver förvisso inte heller tveka om att vederbörande politiker och tjänstemän själva formligen jäser över av lycka. Hur lycklig den icke tillfrågade (men betalande) befolkningen i övrigt är och kommer att bli är däremot en annan fråga.

  • ANNA EBENMARK, MÅNGFALDSSTRATEG, JÄMTLAND
  Avsiktsförklaring: ”Nu ska vi arbeta för att ett genusperspektiv ska tillämpas på planeringen.” (Östersundsposten, 2009.) Mottagare av RFSL Östersunds pride-pris (HBT-pris) 2009. Hördes nyligen i ett eget program i Sveriges radio.

  • GRO HANSEN, MÅNGFALDSSTRATEG, UPPSALA
  Delar årligen ut skattepengar i form av s.k. mångfaldsstipendier. Endast genuscertifierade ansökningar kan komma i fråga.

  • KAJSA SVALERUD, JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSSTRATEG, GÄVLE
  Presenterar sig själv på Gävleborgs jämställdhetshemsida under ett färgfoto av en autentisk, i gatumiljö uppsatt Fru Gårman-skylt. Fru Gårman liknar på denna dyrt fabrikstillverkade skylt en bastant pseudohermafrodit, nedtill klädd i vad som antingen är en halvlång kjol eller nederdelen av en flaxande trenchcoat. (Herr Gårman = Här går man. Fru Gårman = Hushållsslav Gårdotter.)

  • AMI NETZLER, MÅNGFALDSSTRATEG, VÄSTERÅS

  • DRAGAN COSTIC, MÅNGFALDSSTRATEG, LANDSKRONA

  • HOOSHANG BAZRAFSHAN, MÅNGFALDSSTRATEG VID KOMMUNLEDNINGSKONTORET, UPPSALA

  • MAJA MUTSSON, MÅNGFALDSSTRATEG M.M., BURLÖV
  ”Maja är en fantastiskt spännande och karismatisk person. Hon är född och uppvuxen i Rumänien.”

  • MADELENE WIKSTEN, MÅNGFALDSSTRATEG, SOLLEFTEÅ
  ”Det förväntade resultatet av satsningen är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens verksamhet i högre utsträckning än tidigare. Jämställdhetsintegrering ska vara en känd och nyttjad strategi i organisationen för att öka kommunens tillväxt och attraktionskraft.”

  • MARI RICHARDSSON, JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSSTRATEG, GÄVLE

  • HELENE BREWER, JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG, UMEÅ
  ”Helene Brewer är jämställdhetsstrateg för kommunen och kom på idén att synliggöra arbetet på ett nytt sätt. — Umeå kommun bjuder på PREMIÄRTUR FÖR SIGHTSEEING MED JÄMSTÄLLDHETSFOKUS. — Hur behandlas flickor och pojkar i förskolan och skolan? Hur är det att vara förvärvsarbetande kvinna på Volvo lastvagnar? Manligt skolmatsbiträde på Hagaskolan?”

  • SOLWEIG GARD (s), JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE, KARLSTAD
  ”Karlstads kommun ska ha en av landets mest jämställda verksamheter. Vi har valt ett högt uppsatt mål för att det är angeläget och betydelsefullt att ha en jämställd medborgarservice i Karlstad. — För att flytta fram positionerna inom jämställdhet jobbar vi utifrån arbetssättet jämställdhetsintegrering. Detta innebär att jämställdhetsperspektivet ska integreras i beslut, planering, genomförande och uppföljning på alla nivåer i verksamheten.”

  • BRUNO RUDSTRÖM, JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG, KARLSKOGA
  ”Sorgligt och förskräckligt. – Förstagluttarna är en första läsebok från 1999, populär bland elever, lärare och en del föräldrar. Men den ´spikar också fast uppfattningar om jämställdhet och kön´, som jämställdhetsstrateg Bruno Rudström uttrycker det. — En försåtlig beskrivning av de normala, som cementerar könsroller, säger jämställdhetsstrateg Bruno Rudström —” (NWT)

  • ANNA JUTTERDAL, ULRIKA EKLUND, GUNILLA FÜRST HÖRTE, FREDRIK LUNDKVIST, JENNY NORÉN, GOLDINA SMIRTHWAITE, HELENA SPETS, ANNA ULVESSON, genusvetare/jämställdhetsutvecklare, SKL.

  Osv.

 2. QED skriver:

  Tanja Utmärkt! Fördumningsindustri var ordet för dagen.

 3. Gustav skriver:

  USA:s ofattbart stora tillväxt sedan landet föddes beror ju helt klart på att de hela tiden anlade ett genusperspektiv!

 4. QED skriver:

  Tack för referensen till Genusnytt. Där finns ett referat från en paneldiskussion om forskningspolitik på sid 8. Här är ett fantastiskt citat.

  ”Genusforskaren Gunnel Forsberg
  föreslog vad hon kallade ”strategisk
  likhetsbehandling”, som ett mindre
  stigmatiserande alternativ till positiv
  särbehandling.
  – Vem som är den bästa kandidaten är
  aldrig givet, det är en konstruktion. Den
  där objektiva kön finns inte. Om man har
  flera kandidater kunde man istället göra
  urvalet utifrån hur vi vill hur akademin
  ska se ut, föreslog Forsberg. Samtidigt,
  resonerade hon, vore det riskabelt att
  istället för meritokrati införa andra urvalsprinciper
  vid tjänstetillsättning.
  – Om man börjar ta in andra aspekter
  finns det stor risk att dessa är manligt
  definierade, men man måste fundera
  över hur vi idag definierar meriterna.”

  Vad är det som är ”likhetsbehandling” i ”strategisk
  likhetsbehandling”?

 5. QED skriver:

  På sid 10 i Genusperspektiv (inte Genusnytt!) hittar man också en genomgång av riksdagsmotioner. Om dess gå igenom kan tydligen universiteten vänta sanktioner om produktionsmålen för kvinnliga professorer inte uppnås.

  ”Inte främmande för sanktioner

  De socialdemokratiska motionärerna
  tar även upp bristen på jämställdhet
  inom akademin, i professorskåren i synnerhet.
  För att nå en jämställd situation
  måste andelen kvinnor och män bland
  de nyutnämnda professorerna vara ungefär
  lika stor, ett mål som man i dagsläget
  är långt ifrån att uppnå, konstaterar
  motionärerna. Socialdemokraterna är
  därför ”inte främmande för att införa
  en form av ekonomisk sanktion mot de
  lärosäten som inte gör tillräckliga ansträngningar
  för att uppnå de mål för
  andel professorer av underrepresenterat
  kön som staten angivit”.

 6. […] Han har fulat ut sig. Till min stora glädjes har jag tack vare Tanja Bergkvists artikel »Det nya yrket: ‘Förändringspilot’» funnit en negativt kritisk medbroder i den anonyme författaren bakom bloggen Morgonsur : Bittra […]

 7. Matte Matik skriver:

  Skrämmande att VINNOVA själva inte har koll på vad tillväxt är. Som jag fattat det är man rätt överens om att tillväxten är en funktion av den tekniska utvecklingen – dvs hög teknisk utveckling medför hög tillväxt. Men det är klart att om man har en har en diskution om vad tillväxten står för och sedan omdefinierar begreppet tillväxt ur ett genusperspektiv kan man konvertera VINNOVA till en organisation som delar ut pengar till sådant som genusvetarna gillar istället för projekt som skulle innebära teknisk utveckling. Men vänta… det är väl just det du skriver…

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, katastrof… Mångfaldsstrateg, jämställdhetsutvecklare. Nu får det vara nog. Dags att starta ett upprop mot idiotin och skicka in med namnunderskrifter till regeringen. Ska ta tag i detta nu i januari!

  QED, ja det fanns mycket vansinne. Vanligtvis vill jag skriva om allt men ofta är det så mycket att jag får ta det i omgångar 🙂 ”Den bästa kandidaten är en konstruktion”, de är verkligen inte kloka…

  Gustav, jag tänkte också på det – har svensk media och utbildningsväsende hela tiden mörkat att genuskonsulter står bakom USA:s utveckling? 😉

  Matte Matik,
  ja det är tragiskt. Att även denna myndighet nu tagits i besittning…

 9. Amonym skriver:

  Dags att kritiskt granska Vinnova!? Har dom någonsin presterat något alls? Nej dom har bara varit födkrok/försörjning för avdankade politiker så korkade att de klappat igenom till och med som riksdagsmän (jämför landshövdingejobben vilka dock är ännu finare och därför reserverade för ministrar som visat sig odugliga).

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Fedov, se det här:

 11. Fedov skriver:

  Tanja – Haha det där va ju sött!! haha men såg du lejonvideon? visst är det hemskt att lejonen inte har upprättat en handlingsplan för att förändra sina könsroller? =)

 12. QED skriver:

  Fedov Intressant video om lejon. I Uppsala tycks folk vara progressiva i genusfrågor, i alla fall de som skriver i tidningen UNT. Här är en insändare från UNT idag om Uppsalas stadsvapen

  ”Men varför kan inte Uppsalas vapen, i vår alltmer jämställda tid, avbilda en lejoninna, om är väl så modig och skräckinjagande som sin make? Tag bort hacket i maglinjen på vapnets lejoninna, och alla biologiska och heraldiska önskemål borde vara tillgodosedda.”

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=1000197,00.html

  Bakgrunden är att man på 80-talet stiliserade det gamla stadsvapnet (till höger) så att den praktfulla manen försvann. Nu ser det mer ut som en lejoninna (till vänster) så när som detaljen som insändaren påpekar.

 13. Fedov skriver:

  QED – med andra ord – om man ser lejonen genom GENUS-glasögon så gillar man dom!

  men tar man av genusglasögonen så ser man nåt som man inte gillar – KÖNSROLLER! =D

 14. Fedov skriver:

  Borde man inte klippa lejonhanarnas man och kvotera in dem i barnpassningen? det blir ju en självklar logisk följd, om djur skall ha samma rättigheter som människor, vilket ju grön ungdom brukar tycka..

 15. Helena Palena skriver:

  Tanja: God fortsättning på allt! Ljuset kommer i alla fall tillbaka. Det kan inge jävel dagtinga med och förvrida i sitt eget syfte! Vilken tur!

 16. QED skriver:

  (Råkade posta detta på fel tråd)

  Inte överraskande finns funktionen genuspilot på flera av landets arbetsplatser och utbildningar (Googla!). Det hela påminner mer och mer om politruk-väsendet i Sovjetunionen.

  Undrar om alla dessa ”piloter” inspirerats av kaospiloterna ?

  ”Kaospiloterna är en värderingsbaserad utbildning som ursprungligen kommer från Århus i Danmark.
  ..
  Kaospiloternas mål är inte att bli den bästa skolan i världen utan den bästa skolan för världen.” (Wikipedia)

 17. Fedov skriver:

  ”Förändringspilot” – bara själva ordet vittnar om hur sjuka hjärnorna bakom måste vara!

  en ”pilot” är en person som ska sköta den kabin vi alla sitter i på ett sätt så att vi känner oss trygga.

  Jag tror inte många skulle kliva på ett flygplan som styrdes av en ”förändrings-pilot”

 18. Matte Matik skriver:

  Apropå djur, inget nytt – men miljöpartiet har tidigare motionerat om vikten av att skydda husdjuren i misshandelssituationer i hemmet:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=MJ225

  Helt orelaterat, har förresten hittat några riktigt ”könskodade” lekplatser (mycket känsliga läsare varnas!):
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/01/konskodade-lekplatser.html

 19. QED skriver:

  Tanja, jag tror man redan delvis är utanför djurriket (cyborger) i genusstudierna. Det här är enkursbok för Genusvetenskap A:

  ”Från Sapfo till cyborg : idéer om kön och sexualitet i historien
  idéer om kön och sexualitet i historien”

  http://www.bokus.com/b/9789178447077.html

 20. EP skriver:

  Helena P

  Ljuset kanske kommer men…
  har du anlagt genusperspektiv på vintersolståndet och sommarsolståndet???

  mvh EP

 21. Nordbo skriver:

  Det fördumningsindustriella komplexet är det självklara stället att börja skära när nästa fas av den ekonomiska krisen kommer igång på allvar. På så sätt sparar man pengar samtidigt som man ökar chansen att någon kan tänka tillräckligt klart för att leda oss ut ur krisen.

 22. Erik skriver:

  Missvisande nonsensnamn allihop, samtliga dessa yrken är olika varianter av beteendevetare och en beteendevetare är i sin tur inget annat än en

  Beteendekontrollerant
  ———————–

  De har två jobb
  1) Bedöm hur folk beter sig
  2) Styr med alla metoder som finns folk som beter sig fel så de hamnar rätt, ljug om det behövs – ändamålen helgar medlen.

  Bästa inblicken i vad de sysslar med får du genom att bevista en magikerföreställning och konstatera att poängen med magikerföreställning är magikerns förmåga att kontrollera ditt beteende.

  Harmlös underhållning eller hur?

  Men föreställ dig en magikerföreställning som inte är underhållning utan utbildning av småbarn där de får lära sig att tankeläsning exempelvis finns på riktigt och kortmagi är en följd av att följa naturlagar, inte fusk.

  Lika harmlöst fortfarande?

  Det finns två sorters magiker i världen, den sort som underhåller och erkänner de gör det och den sort som utger sig för att ge djupare insikt – turligt nog för oss lättlurade människor så avslöjar sort 1 regelbundet sort 2

  Men när det hela lämnar magins underhållningsindustri och blir big buissness inom politiken och reklambranschen vem skall då ha rollen av grupp 1 som avslöjar bluffmakarna?

 23. eevert skriver:

  genusteorin påminner mycket om den skolastiska ”vetenskapen”. En imponerande teoribildning som blir allt mer komplex,men som vilar på lös,för att inte säga obefintlig ,grund.Tragiskt att så mycket resurser kastas bort på det

 24. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, Härligt att se bloggen igång igen 2010. God fortsättning önskar jag oss alla. En riktigt god fortsättning (och det är den jag önskar oss) vore att frihetsälskare över hela riket vaknar upp och gör gemensam sak för att – som du säger Tanja – förpassa det genusinsustriella komplexet till den ideologiska soptippen.

  Det gäller bara att alla förstår att det ska läggas i kärlet för sopor som inte har några återvinningsbara komponenter (restavfall heter det väl?), annars kan vi få se vansinnet återuppstå i nya former. Har inte fått det verifierat, men min känsla är att nån måste ha lagt Sovjetkommunismen, skräckväldet i nazityskland, diverse fascistregimer och även den gode Pol Pots regim i fel kärl, så att återvunna ideologiska komponenter nu har fått spridning på den ideologiska svarta marknaden och bl.a. använts till att bygga olika statsfeministiska maktstrukturer i västvärlden.

  Det misstaget vill vi inte göra om … 🙂

  (Lika gladlynt som alltid, förstås … )

 25. Dr. Jonsson skriver:

  QED: ”inte främmande för att införa 
en form av ekonomisk sanktion mot de 
lärosäten som inte gör tillräckliga ansträngningar
 för att uppnå de mål för
andel professorer av underrepresenterat 
kön som staten angivit”.

  Innan man implementerar sanktionsapparaten i full skala skulle man kanske kunna tänka sig att testa metodens effektivitet på några slumpvis utvalda genusvetenskapliga institutioner. Bara för att få en känsla för hur hårdnackat motståndet kan tänkas bli när man ska släppa till utrymme för det underrepresenterade könet.

  Antar att motionärerna inte har nåt emot ett sånt försök … 😉

 26. Anders skriver:

  Kaospilot (finns eller fanns det en utbildning till)

  Speciellt för somalier:

  Könsstympningsinformatör

  och

  Hälsokommunikatör

  Hälsokommunkatör kanske är ett nytt namn på könsstympningsinformatör?

 27. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja: ”genusvetarna har börjat intressera sig för andra arter”.

  Det är troligtvis en rent strategisk utvidgning av begreppen för att kunna äska ännu större del av forskningsanslagskakan och därmed säkra tillväxten inom det genusindustriella komplexet. Givetvis på bekostnad av oväsentligheter som medicin, naturvetenskap och teknik. Möjligheterna att problematisera blir ju då närmast oändliga – om dom inte redan var det – och tänk på den flora av larmrapporter som då kan generas, och sen ligga till grund för utvidgat ideologisk styrning av medborgarna och hela den svenska faunan.

  Varför förresten stanna vid faunan. Borde man inte städa av gamla förlegade könsroller hos olika växtdelar när man ändå håller på? Kanske du redan tagit upp det? Skulle kanske vara nåt för mig att söka anslag för? Jag är ju förvisso ingen biolog, men det verkar ju räcka med att man anlägger ett korrekt genusperspektiv på saker och ting för att få anslag. Sakkunskaperna i ämnet är förmodligen ändå manligt konstruerade och därmed irrelevanta. 🙂

  Jag tror det finns en enorm ekonomisk tillväxt att vänta för Sverige om jag bara får 50MSEK per år för att bedriva denna banbrytande forskning som skulle placera Sverige i framkant i den förnämsta av alla vetenskaper – tillämpad genusvetenskap.

  Ett enkelt exempel: Tillväxten i skogen kunde ökas enormt om vi i den svenska skogen kunde utjämna de grava orättvisorna mellan granens honblommor som tvingas växa i toppen där det alltid är kallt och dragigt och f.ö. allmänt svajigt, och dess hanblommor som givetvis sett till att få växa i mitten och nedre delen där det är varmt och ombonat. Genom att rätta till de här skillnaderna kommer den svenska skogen att bli en av de mest attraktiva biotoperna i världen och granar kommer att stortrivas och växa så det knakar.

  Vilket givetvis bevisar att verklig tillväxt endast kan åstadkommas mha ett sunt genusperspektiv.

 28. Dalahest skriver:

  Jösses:

  ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/07/varf-r-vill-s-dert-rns-h-gskola-ha-en-vetenskapsfientlig-rektor

 29. QED skriver:

  Dalahest, fantastiskt att detta skrivit av en tillträdande högskolerektor.

 30. QED skriver:

  Dr. Jonsson det var ett mycket bra förslag. Det kommer säkert att välkomnas vid pilotinstitutionen. 😉

 31. Matte Matik skriver:

  Apropå Dalahests kommentar – rrån rapporten:
  Abstrakta fysikaliska formler riskerar att uppfattas som obegripliga och exemplifieringen är tänkt att göra formlerna mer begripliga. I fysikundervisning är det innehåll eleverna skall lära sig i det stora hela bestämt, och det kan vara svårt för flertalet elever att finna fysiken intressant och meningsfull som ämne.

  Aj då – ett ämne där man faktiskt måste lära sig något som någon annan har bestämt. Usch vad jobbigt. Kan vi inte göra så att man får diskutera om det och var och en kan ha sin egen sanning? Rent av bisarrt… För övrigt har jag inte alls uppfattat det som att det inom fysiken inte tillåts diskussioner och att det finns ett fixt och färdigt svar på allt.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Inte GENUSPILOT! Googlade på inrådan av QED, fick bla fram ett mötesprotokoll se sid 2 här överst från Jämställdhetsgruppens möte vid Juridiska inst, tror det är Uppsala. Här finns även genuscoach! (längre ner sid 2):

  Klicka för att komma åt 051205.pdf

  ”Ordföranden har förslag på ett projekt som uppföljning på det genushandledningsprojekt som pågått under vt 2005. Tanken är att det skall utses s.k. genuspiloter (en genuspilot/terminskurs 1-6 samt RoA)”

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  MÅNGFALDSCOACH

  MÅNGFALDSSTRATEG

  JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE

  GENUSCOACH

  FÖRÄNDRINGSPILOT

  ATTITYDAMBASSADÖR

  GENUSKONSULT

  JÄMSTÄLLDHETSCOACH

  GENUSPILOT

  JÄMSTÄLLDHETSDIREKTÖR

  MÅNGFALDSKONSULT

  GENUSKONSULT

  Vad saknas på listan som inte finns än?

  GENUSSTRATEG

  KÖNSUTVECKLARE

  ATTITYDDIREKTÖR

  ATTITYDKONSULT

  FÖRÄNDRINGSCOACH

  KÖNSSTRATEG

  ………

  ………

  ………..

  Kan någon fylla på? Jag har huvudvärk!

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, gott nytt år på dig med! 🙂

  Matte Matik, var kan man få tag i den kanan? 🙂 Jag vill placera den utanför Genuscentrum och filma chocken i form av panikslagna genusvetare som försöker släpa bort den. Kommer garanterat tas upp på TV-nyheterna också, om bara kanan är tillräckligt tung och inte går att flytta. Ta genast reda på vad den kostar! Är den uppblåsbar? Kan man kanske bygga en egen på KTH?

 35. Ya Krivetko skriver:

  Tanja! Tack, som vanligt.

  Dalahest! Det var en jätte intressant artikel…och den beskriver en katastrof….

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, jag tycker att en motion som handlar om att skydda djur är principiellt viktig, jag har ju själv fyra katter och älskar djur. Men i den motion du länkar till, och jag antar det är det du reagerar på, varför behandlas inte djurskyddet som en separat fråga utan måste hanteras i samma motion som våld mot kvinnor, utövat av män?

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, det var ett tag sedan jag såg dig på bloggen – välkommen! 🙂 Om du nu inte skriver på ngt äldre inlägg, är lite efter där själv med kommentarerna…

 38. Danne.S skriver:

  Suck man blir helt matt, och kass i kistan av allt hittepå vetenskap (genus)

  Förresten, ”förändringspiloter”? Var det inte dom som flög in i fallossymbolerna World Trade Center för några år sedan?
  Och förändrade gjorde dom….bl.a den amerikanska krigspolitiken. Fler kvinnor i den amerikanska krigsmaskinen, en medveten jämställdhetsstrategi från genushokuspokus?

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”Det fördumningsindustriella komplexet är det självklara stället att börja skära när nästa fas av den ekonomiska krisen kommer igång på allvar.” Men det kommer man inte att göra. Istället kommer manatt utöka denna sektor med ännu mer irrelevant ”kompetens”. Säkert kan genuspiloterna navigera oss ur finanskris och allt :-).

 40. Ya Krivetko skriver:

  Tanja! Då och då funderar jag på att sluta läsa din blogg. 🙂 Inte för att den är ointressant, tvärtom, den är för intressant, med det du beskriver låter så horribel att jag blir osäkert på min mentala hälsa. 🙂

  Dessutom, när man följer alla intressanta länkar, blir det inte så mycket tid att kommentera. Förlåt!

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, tack för tips! Mkt intressant!

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Förresten detta var visst mitt inlägg nummer 100! 🙂

 43. QED skriver:

  Man kan hitta benämningen genusrättare på Jenny Ws blogg:

  http://jennywesterstrand.blogspot.com/2009/12/de-sade.html

  Undrar vad en sån gör :-0 ?

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, kul du är på gång! Vad sägs om att söka medel till ngt vansinnigt och sedan avslöja projektet som en bluff? 🙂

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja det gäller att ta sig igenom genusidiotin med hälsan i behåll, i synnerhet den mentala!

 46. Dr. Jonsson skriver:

  Dalahest

  Trots att man blivit lite förhärdad efter att ha läst om så många tokigheter så kippar man ändå efter andan när man följt ditt länktips om Södertörn.

  Svärtan i det intellektuella mörker som sänker sig över västvärlden tycks inte ha någon yttersta gräns. Finns det ingen absolut svartpunkt, varefter det inte kan bli värre?

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Just det glömde alla möjliga yrken som slutar på ”inspektör” och ”kommunikatör”. Listan lär bli lång, får skriva ett program som genererar allt!

 48. Nordbo skriver:

  @Tanja

  Jag är rädd för att du har rätt. De kommer att sparka poliser, lärare, sjuksköterskor och läkare, höja skatterna och satsa pengarna på genusbyråkrater som ska genusifiera oss ut ur krisen.
  Om alla blir tillräckligt förvirrade, osäkra och fixerade på sin könsidentitet så kommer de inte ens märka när landet går bankrutt och köps upp av rika skojare utifrån. 😦

  Tur för oss att du är här och visar vad som pågår. 🙂

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Apropå Newsmill-artikeln skriven av en matematiker och fysiker som dalahest ytipsade på. Jag har ju lyckats integrera genusvansinne med fysik i min vetenskapliga ansats till förståelse:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

  Kanske jag kan bli fysik-genus-kommunikatörs-pilot-instruktörs-matematik-förändrare på Södertörn? 🙂

 50. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja

  ”Dr Jonsson, kul du är på gång! Vad sägs om att söka medel till ngt vansinnigt och sedan avslöja projektet som en bluff? ”

  Bra att min framtidsoptimism kan glädja någon … Hade ju egentligen tänkt bedriva min egen forskning idag, men hela dagen utom 25 min har hittills gått till att uppröras över tillståndet i nationen. Puh, man blir alldeles matt. Och det visar hur Genusvetenskapen är dubbelt vetenskapsfientlig – dels erkänner den inte riktiga vetenskaper, och dessutom blir vi som håller på med sånt så upprörda att vi måste lägga all forskning åt sidan och fundera på hur vi kan försvara oss mot denna styggelse. På så sätt utarmar man naturvetenskapens krafter ytterligare. Medan – som du säger – dom kan bedriva sin artilleribeskjutning på av staten (dvs oss) betald arbetstid. Inte bra alls.

  Ha, ha. Lite lockande att söka för ett bogusprojekt. Vi får väl spåna på saken. Om vi skulle välja att satsa på granarna så har jag ju 100ha egen skog att testa på 🙂

 51. Matte Matik skriver:

  Dr. Jonsson: Underbart! Genusbiolog kanske är framtidens yrke? Nåt i stil med Lysenko. Jag skrattade så jag vred mig iallafall…

  Tanja: Jag vill minnas att du skrev ihop en ansökan i något inlägg, nåt med x och y som manligt och kvinnligt tror jag. Säkert inte värre än genustrumpeten.

  QED: Genusrättare lät väldigt otrevligt. Skarprättare + genus. Huuhhh….

  Några förslag:
  Genusambassadör – se http://livtycker.se/index.cfm?c=73178
  Genusexorcist – kan inte det vara något? Driva ut patriarkala strukturer ur folk
  Genusinformatör – angivare av patriarkatskum. Internt benämnd genusspion eller genusinfiltratör
  Genuspolis, könskonverterare, genusdirektör
  …osv …

 52. Josef Boberg skriver:

  ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”Albert Einstein.

 53. Josef Boberg skriver:

  Apropå AlbertEinstein – så sa han på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !” Därtill så menade han på fullt allvar att: ”Den kapitalistiska ekonomins samhälleliga kaos är enligt min uppfattning det verkliga upphovet till den ondska vi ser omkring oss idag.”

 54. Dr. Jonsson skriver:

  KÖNSUTVECKLARE: Var det i en tänkt framtid, eller har du hittat nån sån befattning på riktigt?

  Man får verkligen hoppas att det vidhäftas en tydlig arbetsbeskrivning i så fall, så att inget lämnas till den sökandes egen tolkning av titeln … 😉

  (OK, det där var kanske lite låg nivå, men … )

 55. Martin skriver:

  Ni var några här som tog upp USAs utveckling (antar att tillväxt är det som menas) i positiv dager men dess drivkrafter bygger bland annat på utbredd religiositet och vidskeplighet. Att vi i Sv, delvis mha en stor stat, någorlunda lyckats kväva denna, anser jag vara mycket positivt, tom på bekostnad av lite historielös genustrams. Religionen tycks mig än mer ovetenskaplig än genusvetenskapen så att säga. Och i Sv, genustramset till trots, så är det nog fler som godtar Darwins evolutionslära än i USA. Någonting har Sv staten lyckats med i folkbildningssyfte, om vi bara kunde återupprätta denna tradition.

 56. Lennart W skriver:

  Josef Boberg, det är mycket som sägs om Einstein som inte ens är sant till hälften. Kolla vartenda citat. Hittar du ingen någorlunda pålitlig källa (inkl. wikiquote) är det antagligen inte sant. Einstein har t.ex. inte påstått att allt är relativt. Han visste ju att det inte är så, bl.a. genom sin relativitetsteori(!).

  Martin, hur menar du att vidskeplighet och religiös fientlighet mot vetenskap, är drivkraften bakom USAs utveckling?? Det där lät rätt så dumt, IMHO.

 57. Lennart W skriver:

  Tanja, såg du det senaste avsnittet av Vetenskapens värld? Intressant för alla som gillar fraktaler. Kanske faktiskt även för dig, trots välbekant matte. Var en del rätt så intressant där om tillämpningar av teorin. Bl.a. om hur många löv det finns i en hel regnskog (egentligen om CO2-absorbtion). Fraktal…

  Dock missade de frågan om hur många genusvetare det behövs i samhället enl. ”det genusindustriella komplexet”. Vad tror du den fraktala dimensionen är på den
  monsterkurvan
  ? Inte konstigt du har så mycket att skriva om här.

 58. Martin skriver:

  Lennart W: När man använder inkomstskillnader och fattiga som drivmedel i en tillväxtprocess så tenderar detta att gynna religiösa rörelser. Jag tror att det krävs en tro för att acceptera några av de orättvisor och den relativa fattigdom som gör att vissa behöver två och tre jobb för att överleva. Driver man människor på det sättet så måste det ju finnas ett liv efter detta. Detta smittar även upp och ner genom samhällsklasserna i syfte att rättfärdiga olika missförhållanden även om den vetenskapliga eliten inte är troende.

  Jag kan ha fel, men säg mig då Lennart, vilka som är de viktigaste ingredienserna i USAs religiositet i jämförelse med det helt fantastiska Sv på detta område. För allt hyllande av USA kontra Sv om man ställer utbredd religiositet mot en del galen genusvetenskap, tycker jag faller ganska platt.

 59. Martin skriver:

  Lennart W: Du skrev att jag menade att religiös fientlighet mot vetenskap är en drivkraft, det skrev jag aldrig!! Fenomenen samexisterar – vetenskap och religiositet. Men detta ger jag inte mycket för, personligen bedömer jag ett samhälle bland annat efter hur många som accepterar Darwins evolutionsteori. USA smäller inte allt för högt. Men de flesta på denna bloggen verkar vara tokliberaler. Jag hoppas dock att det är ok att ogilla genusvansinnet och samtidigt vara ojämlikhetsaversiv, dvs vilja se en någorlunda jämn inkomstfördelning i samhället.

  MVH

 60. Tim Danielsson skriver:

  Det riktigt sorgliga med vårt sjunkande land är att det är ett utmärkt sätt att göra karriär på. Att bli genusvetare eller jobba i invandringsindusrin.

 61. Info skriver:

  GENUSAMBASSADÖRERNA

  ”Tolv medarbetare inom Kronobergs landsting utbildas i genusfrågor. Genom fokus på praktiska övningar ska de få gedigen kunskap om genus, etnicitet, sexuell läggning och klass. – Vi hoppas sedan att deltagarna ska kunna överföra sin kunskap på sina arbetsplatser, säger Carina Danemalm-Jägervall som är en av två projektledare bakom initiativet.”

  Genusambassadörerna Maja Björkmans och Carina Danemalm-Jägervalls skägg och mustascher är verkligen föredömliga att titta på. Se MATTE MATIKS länk ovan (7/1 9.47 em.)! Tidningen Kommunalarbetaren och Partiet i Kronoberg har kommit långt på vägen mot den svenska fullkomlighetsmänniskan!

  Här, till glädje för genusmaffian och Sjupartialliansen i övrigt, ett galleri av liknande idealkvinnor (eller, som det hette på 1800-talet, Sanna Qvinnor):

  http://www.dantedifranco.com/Individual%20Kings.htm

 62. Anders skriver:

  Tanja,

  när uppstår ”förändringspilot” som sysselsättning?

  Är det en utveckling från ”kaospilot”?

  2008 skriver Sydsvenskan

  ”Högskolan förlorar kaospiloterna…

  Gry Guldberg vill se en ny fristående skola – Kaospiloterna Öresund – med placering i Södra innerstaden i Malmö. …

  – Jag tycker om att man placerar kaospiloterna i socialt belastade områden. Vi kan lyfta ett helt kvarter. Många som inte kommer in på en vanlig utbildning har massor av kompetens, säger hon och talar varmt om entreprenörsandan bland unga Malmöbor med bakgrund i andra länder.”

  http://sydsvenskan.se/malmo/article292990/Hogskolan-forlorar-kaospiloterna.html

  Artikel från 2009

  http://sydsvenskan.se/ekonomi/article433073/Hon-vill-styra-upp-ditt-kvittokaos.html

 63. Lennart W skriver:

  Martin, är nog en sån som du skulle beskriva som tokliberal, men känner mig också lite misantrop här av och till. Är lite för många här som är direkt invandrarfientliga. Min sorts tokliberalism är av det gränslösa slaget.

  Nå, nu är ju faktiskt det här genuseriet så katastrofalt dåligt, se bara Sören Holsts artikel idag på Newsmill om den föreslagna vetenskapsföraktande högskolerektorn, att det bara inte får bli så att det det bara är ”politiskt inkorrekta” som höjer rösten mot vansinnet. Så vad tusan, känn dig välkommen i protestkören även om du så är kommunist. Och bjud med så många rödgröna & annat du kan.

 64. Lennart W skriver:

  Fast nu kanske jag fick lång näsa som Hedvig i Från A till Ö. 😉 Med ”misantrop” menade jag en en känsla av att inte passa in HÄR. Inte alldeles korrekt kanske.

 65. Josef Boberg skriver:

  Lennart W – själv tycker jag det är åt hållet lustigt att det finns dom som i dags dato tvärsäkert vet vad Albert Einstein inte har sagt.

  Mitt motto är: Det finns Något i Allthälsar Josef B. 😉

 66. Anders skriver:

  @Lennart W.

  Du skriver: ”Är lite för många här som är direkt invandrarfientliga.”

  Personer som känner igen ett upphaussat, ohållbart och världsunikt upplägg – vilket torgförs med kvasireligiös övertygelse – de tenderar att känna igen sådant trams vare sig kritiken stämplas som kvinnofientlighet eller invandrarfientlighet.

  De tenderar därför att opponera mot ALLA former av bristande verklighetsförankring (även om du personligen inte gör det).

 67. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Nå, nu är ju faktiskt det här genuseriet så katastrofalt dåligt”

  Om det är så dåligt hur kommer det sig att det har så mycket inflytande? Det påståendet blir ju en självmotsägelse.

  ”se bara Sören Holsts artikel idag på Newsmill om den föreslagna vetenskapsföraktande högskolerektorn, att det bara inte får bli så att det det bara är ”politiskt inkorrekta” som höjer rösten mot vansinnet.”

  Sören Holst hävdar att det går utmärkt att vara bäggdedera, men hur bra har det gått tycker du? Det är ju bara trist att Holst beskrivning av metodik är baserad på samma empiri som Von Wrights bedömning av regnbågen

  Jag fruktar att medan personer som Holst är brydda över genuseriets inflytande så fattar de ingenting av genuseriets metoder och precis som Brittiska armen under andra världskriget i stilla havet tror jag inte de kommer att lära sig i tid.

 68. Erik skriver:

  Lennart W:

  Att föredra Sydkorea framför Etiopien är inte att vara invandrarfientlig förresten. Det är bara att inte vara kulturrelativistisk – vilket i grund och botten bara innebär att man inte betraktar ord från Franz Boas som nån sorts universell sanning. Det innebär även att genuserier går samma väg eftersom grundarbetet för dem utfördes av Margaret Mead, som föga förvånande tillhörde Boas innersta krets. Tack vare dessa personer ligger idag evolutionär forskning 50-100 år bakåt i tiden medan folk knappt vågar öppna munnen utan att prata om kultur – som uppfanns av gissa vem.

  Skrämmande en människa kan ha sådan makt.

 69. anders skriver:

  Hur,vad,varför mm repeterar sig historien med att vi människor i sverige i alla fall kan manipuleras till att tro på sådant som ofta inte kan beläggas bevisligt utan ofta baseras på selektivitet av olika slag. Ofta används barn på olika vis som bärare av olika slags budskap troligen för att göra budskapet mer trovärdigt samt att barnens vuxenlojalitet utnyttjas. Manipulation och inteligens är som jag förstått det oberoende av varandra däremot kan även iteligenta varelser som vi människor vill anse oss vara bli manipulerade. De olika grupper som i dagens samhällen driver olika agendor, projekt, trosinriktningar mm där fullständig insyn granskning ej medges med hållbara bevisliga vetenskapliga förklaringar till verksamheten tycker jag kan betraktas som sektverksamhet ofta.

  Jag tar gärna upp jehovas vittnen som en global centralstyrd från Bronx New York USA styrd sekt med djupgående manipulation o indoktrinering som genom religionsfriheten kan dölja vad som sker inom rörelsen.

 70. anders skriver:

  OJ råkade trycka för tidigt.

  Dp jv knackar på hos dig försök notera vad som sker, oftast är de välvårdade ungdomar som djupt tror på vad de gör sedan tar de ofta upp aktuella ämnen för att sedan få dig att gå med på att träffas igen mm

  Vad kan det vara som gör att många av oss köper det utan att ifrågasätta? Djupgående indoktrinering, manipulation samt god kunnighet i detta? Givetvis behöver inta alla jv vara sådana det är nu det vis man får människor att ta till sig budskapet jag tänker på.

  Liknande vis använder sig ett flertal rörelser i dagens o tidigare sverige av även i böcker förekommer det. Gömda av Liza Marklund är troligen ett bra ex på det att mixa sanning med löngner till en otrolig destruktiv förvanskning av verkligheten sedan fick boken hjälp av pådrivande krafter samt tidpunkten som jag förstått det.

  Det som olika myndigher i dagens sverige kommer fram till är att fler ungdommar missbrukar, är våldsamma, psykiskt dåligt mående vilket det även skrivs om ofta vidare tror jag psykisk ohälsa i sverige var den största sjukdomsorsaken.
  Kan det möjligen till stor del bero på alla eventuella underliga ofta destruktiva ageranden från olika grupper i samhället? Och det bara fortsätter ev ökar? Var är det som kallades sunt förnuft?

 71. Nordbo skriver:

  Quality of life index:

  Sverige är inte bland de 25 trevligaste länderna att bo i längre. Där finner vi däremot Norge, Danmark och Finland. Även Tjeckien, Litauen och Uruguai är tydligen trevligare att bo i än Sverige nuförtiden.

  Ok, vi har genuserierna som gör oss förvirrade och olyckliga, men vadan denna låga placering? (30, tror jag)

  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1240988/France-tops-list-best-places-live-world-fifth-year-row–Britain-languishes-25th.html

 72. Fredrik Gustafsson skriver:

  Tanja,

  Jag kan tänka mig att du är rätt person att göra dig lustig över det här, som verkar vara något av det knäppare som hänt på sistone:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/07/varf-r-vill-s-dert-rns-h-gskola-ha-en-vetenskapsfientlig-rektor

 73. redaktörn skriver:

  Fredrik G
  Det var det värsta – och jag har varit med läääänge!

 74. QED skriver:

  Pär Ström har bloggat lite om den föreslagna Södertörnsrektorn:

  http://genusnytt.wordpress.com/2010/01/08/rektor-vill-kvinnoanpassa-amnet-fysik/

 75. Rosenhane skriver:

  Tanja,
  som ev. blivande generaldirektör för förändringsverket kommer jag att behöva medarbetare med behörighet inom följande yrkesgrupper:

  könsinnovatör

  könsuppföljningscoach

  kommunalkönsutvecklare

  genusmassör + en diplomerad könsutplåningssekreterare

  familjeavvecklingspilot

  samt en könskrishandläggare ifall det skulle gå åt pipsvängen.

 76. Adam Weisshaupt skriver:

  GRATULERA MIG,
  jag gifte mig igår, filmen här;

 77. Adam Weisshaupt skriver:

  Nordbo,
  Sverige är västvärldens mest könssegregerade land, duger det som svar?
  Har feminism, genustokeri eller relativism hjälpt Oss till detta?
  Svaret är för mig givet i alla fall.

  Svenskar, liksom mig själv, är det dummaste folket på jorden!

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”men hela dagen utom 25 min har hittills gått till att uppröras över tillståndet i nationen”– välkommen till klubben! 😉 Det ordnar sig, var inte orolig.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ha ha, vilket genus har de där ambassadörerna? 🙂

  Dr Jonsson, Könsutvecklare finns inte än (inte vad jag vet), konstigt. Men GENUSUTVECKLARE finns! Tex här: http://www.eslov.se/download/18.38efe1211fcb266e098000627091/4+Budget+2010,+plan+2011,+2012.pdf
  Sid 1 rad 1 kolumn 6. GENUSUTVECKLARE!

  Mångfald. Inom förskolan utses en lokal genusutvecklare som tillsammans med de för varje förskola utsedda genusutvecklare upprättar en övergripande handlingsplan, klart 2011.

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, det var ett tag sedan jag såg dig på bloggen. God fortsättning! 🙂 Ja, relativitetsteorin skulle ju istället hetat invariansteorin. Fraktaler? Vad kul! Har dock inte hunnit öppna senaste Illustrerad Vetenskap, men ska ta och leta upp den artikeln då!

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, ”För allt hyllande av USA kontra Sv om man ställer utbredd religiositet mot en del galen genusvetenskap, tycker jag faller ganska platt.” Jag förstår vad du är inne på men det handlar dessvärre inte om ”en del galen gensuvetenskap” utan en galen genusvetenskap som genomsyrar snart inte bara allas vardag utan även andra vetenskapsområden! I USA kan man iaf fortfarande välja om man vill vara troende, men i Sverige är vi alla påtvingade genusvetenskapen vare sig vi vill det eller inte…

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, sorry läste fel, du pratar om TV-prog Vetenskapens värld! ok, går ngn repris?

 83. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Martin, är nog en sån som du skulle beskriva som tokliberal, men känner mig också lite misantrop här av och till. Är lite för många här som är direkt invandrarfientliga. Min sorts tokliberalism är av det gränslösa slaget.”

  Du måste syfta på Erik och Dogdylans ändlösa diskussioner? Nu har jag inte hunnit läsa det senaste i alla äldre inlägg, men av det jag sett så diskuterar de fenomenet invandring och dess effekter ur ett kritiskt perspektiv – det är inte att vara invandrarfientlig och det senare är inget jag har sett någon ge uttryck för här på bloggen. Någon särskild kommentar du syftar på som jag kan kolla upp?

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ser att Erik svarat dig (”Att föredra Sydkorea framför Etiopien är inte att vara invandrarfientlig förresten. Det är bara att inte vara kulturrelativistisk – vilket i grund och botten bara innebär att man inte betraktar ord från Franz Boas som nån sorts universell sanning.”)

  OK då var det visst inte ens invandring som var aktuellt nu, utan en jämförelse mellan olika länder? Har tappat kontrollen över Erik & Dogdylan för närvarande – de skriver kommenatarer som är tio gånger längre än mina blogginlägg 🙂

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ja det med Södertörn är katastrof ju, ska försöka hinna blogga om det! Även om många redan tagit uppå det nu. Men jag sattidag ochläste den där ”Genus och text” på 68 sidor, ska se om jag kan lägga upp lite roliga citat på bloggen, även om Häggström ochHolst plockat fram det bästa (dvs det värsta) redan ju i sin Newsmillartikel!

 86. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ha ha! 🙂 ”genusmassör + en diplomerad könsutplåningssekreterare, familjeavvecklingspilot”

  Vad gör en genusmassör? Bara lite nyfiken….

 87. Curt Russelino skriver:

  Tanja – har kollat din blogg ett tag nu! du behövs verkligen där hemma i feminazi-träsket!

  en rolig självupplevd historia från hösten i USA..

  jag bor i USA största delen av året. Jag har två barn med en kvinna och vi bor i Washington D.C. jag bedriver företag där.(mycke lättare än i Sverige)

  En gång tidigt i höstas följde jag med min fru till nån populär föredragshållerska som höll i en kvälls-mamma-kurs. (det hette nåt på Coach f moms eller nåt sånt)
  Talaren var en hispanic lady och hon pratade mycket om skillnaden mellan att ha pojkar och flickor, hur mycket mera pojkar skiker omotiverat och är svårare att söva tex, sen kom hon nånstans in på ämnet ”toddlers with erection” – alltså småpojkar som får *cencur*-fräs näs man byter blöjor på dom! Nåt som väckte mycket munterhet i publiken, och nickanden.
  Då reste sej en ung piercad och dreadlockad tjej upp och började nån utläggning om ”förutfattade meningar” om att ”bara pojkar skulle få såna reaktioner”… och då till min förvåning ignorerades hon, ingen i publiken av de andra mammorna lyssnade på henne och några sa: ”men avbryt inte talaren, hon vet vad hon talar om”…
  Föredragshållerskan svarade lungt: ”okej, inte i din familj kanske, men övriga familjer så är pojkarna dom ända som kan få *cencur*”

  Min fru som är infödd amerikanska tyckte bara att det var en påtänd ”punk” som hade börjat tjafsa, och hon förstod inte alls varför jag blev så förvånad över hur den militanta femisten bara blev helt avfärdad sådär =D

  men förvånad är jag – fortfarande!

 88. Erik skriver:

  Tanja:

  En liten förklaring kan vara på sin plats. I flera av mina diskussioner antar jag ett kritiskt perspektiv på vissa grupper, detta på basis av empiri. Främlingsfientlighet däremot handlar inte om att vara fientlig mot vissa grupper, det handlar om motivationen till att vara fientlig.

  Enligt det till stor del västfientliga etnocentriska k-relativist-perspektivet som är populärt hos ”antirasister” och innemobben är motivationen till kritiken alltid ”de är inte som vi” Exempelvis om man diskuterar IQ i USA så är alltid svaret på att vissa grupper får sämre resultat att testerna måste skapade för att gynna oss själva (vita).

  Vi är vidriga egoistiska rasister som sitter och gynnar oss själva och ger varandra makt detta är ONDSKA (dvs negativa åsikter behöver inte motiveras och gör det praktiskt taget aldrig heller) och därför måste ickeegoister (dvs personer från andra folk eller vita som har en tydligt annan åsikt helst antivita) kvoteras in till maktposition och bryta denna ondska

  Vi är i korthet enligt professionella mångfaldsutvecklare onda onda, onda, onda, onda, onda och onda nämligen. Det är vad antirasisterna menar och anledningen de inte säger det rakt ut är att det är ett så enormt larvigt och falskt påstående att t o m de själva inser att utan ”omdefinition” av fånerierna så är det ingen som tror på det.

  Att dock påpeka detta för de många som faktiskt tror på det är slöseri med tid. Personerna som skapar denna tro är nämligen mycket intelligentare än människorna som tror på den, de gör det på ett sådant smart sätt att endast med totalt avskaffande av känslor så kan de motbevisas. Själva sitter de på maktpositioner och försöker ge känslor högre bevisvärde på skolor och universitet.

  Detta av den enkla anledningen de vill andra skall ”resonera” eftersom det leder till att de får rätt för genom den sortens resonemang man kan man inte märka dessa saker är falska. Det var ju vad Alan Sokal bevisade – genom att försöka resonera hans resonemang gick det inte att se att det var falska premisser.

  Samma här, om jag gillar Sydkorea kan jag logiskt inte vara främlingsfientlig, det lever helt på förutfattningen det enda jag gillar är det som stämmer på mig själv. Så när jag tittar på filmer som ”Sassy girl” som är så osvenska de kan bli, så blir det en logisk kollaps i påståendet jag är fämlingsfientlig.

  Hade detta bara varit ett motbevis för mig hade det blivit ett stycke, inte sex stycken, övriga fem stycken visar de andra på ämnet heller inte är främlingsfientliga.

 89. Erik skriver:

  Tanja:

  Beträffande Södertörn och Moira Von Wrong så hittar du diskussioner på ämnet här:

  Här är några höjdare från Moira som du kan jämföra med vad jag sade om antirasisterna.

  ”Genom att betona kravet på objektivitet och känslofritt kunskapsbygge utesluter naturvetenskapen andra slag av kunskapsvägar och kunskapsformer.”

  Här finns en annan kommentar värd att lägga på minnet

  ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärd och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=6574

  Professor Svante Nordin säger i en bok jag har hemma något liknande. Han säger att enligt marxisterna är vetenskap bara imperialistiskt symboliskt våld på u-världen.

  Lär du alltså en urinnevånare att räkna så är du en ondskans representant enligt dem.

 90. Daniel Wijk skriver:

  Tanja Bergkvist: Underbart att läsa dina postningar igen även om man verkligen mår dåligt utav det man får höra allt som oftast.

  Jag gillar dessutom det satiriska spinnet du lägger in. Det passar mig och mitt humör perfekt när jag läser om dumheterna 🙂

 91. tty skriver:

  Jag har egen erfarenhet av Vinnovas genus- och mångfaldsiver. ALLA även rent tekniska projekt som söker pengar från Vinnova måste ha mångfalds- och genusperspektiv.
  Mångfaldsbiten är inte så svår, det finns rätt gott om duktiga indiska/kinesiska forskare och doktorander på våra universitet och högskolor. De är visserligen inte muslimer och alltså inte fullt ut mångfaldiga, men de duger.
  Det är värre att få till genusbiten. Det dräller inte direkt av kvinnliga naturvetare och tekniker, och att få in genusperspektiv i t ex programkod för simulering av komplexa logistiska processer är inte det lättaste. Man får göra vad man kan med hjälp av de få kvinnor som finns att tillgå. Jag misstänker att varenda kvalificerad kvinnlig naturvetare i Sverigr vid det här laget sitter som genusrepresentant i ungefär femtielva referens- och projektgrupper.

 92. Matte Matik skriver:

  tty: Vad kul för dom! Själv är jag allt annat än förtjust i att på jobbet sitta med i grupper som ska diskutera saker fram och tillbaka utan att det kommer ut nåt vettigt – då man skulle kunna jobba istället.

  Jag gissar att kvinnliga naturvetare och tekniker blivit det för att de tycker om det de håller på med, dvs sitt jobb – inte för att måsta sitta i referens och projektgrupper bara för att de är kvinnor. Med reservation för att jag spekulerar helt och vilt, de kanske tycker att det är jätteroligt allihopa. Det skulle dock förvåna mig mycket. Någon här som kan uttala sig?

 93. Lennart W skriver:

  Tanja, förra årets program i Vetenskapsens värld har iaf lagts upp på http://svtplay.se/, men hittills finns inte fraktalprogrammet med.

  Ang. det andra, är det två problem. Dels att så mycket av kommentartexterna till din briljanta blogg handlar om annat som är helt irrelevant till vad du bloggar om. Annat, som du med visst ansvar för vad som publiceras här, ändå måste lägga tid på att gå igenom. Mitt andra problem är att jag inte gillar det som skrivs. Men det är förstås MITT problem, även om det kanske andra som reagerar som jag utan att skriva något.

  Och så konstaterar jag förstås att jag nu själv bidrar till det första problemet…

  F.ö. ägnade jag en del av julen åt att sträckläsa hela Millenniumtrilogin av Stieg Larsson. Jäkligt bra böcker, där bl.a. vår hjälte Paolo Roberto är med i handlingen, och även spelar sig själv sen i filmerna. Och Lisbeth Salander som kanske klurar ut vad Fermat egentligen menade med sin gäckande marginalanteckning?

 94. Patriotisk nysvensk skriver:

  Lennart W

  Den där kommentaren om hur andra kommenterar lät nästan lite snobbistisk och narcisistisk!

  99% av kommentarerna här rör området Statligt stödd feminism, queera samhällsomstörtare och likhetsfeminister.

  om din egen rörde detta område ska jag inte uttala mej om, det får du granska själv.

  var och en ställer upp sina egna pjäser, utan att snegla på grannen…

 95. Patriotisk nysvensk skriver:

  Lennart W

  fast också sant att vi behöver hålla kommentarerna såpass korta att de inte uppfyller hela skärmen!

  och att sluta ta upp andra ämnen, som avhandlingar i flyktingmottagande eller boksrecensioner…

  alla kommenterer bör nämna Tanjas ämne: likhetsfeminism och queer-feminsm, hur nersmittat sverige är av dessa och hur man bekämpar dessa

 96. Lennart W skriver:

  Skriver man ut kommenterna till vissa blogginlägg, blir det långt mer än hundra sidor. Jo, lite fokusering vore kanske önskvärt, så att vår favoritbloggare även hinner läsa och avslöja några fler genuspåhitt, t.ex. ”Genus och text” på 68 sidor som hon nämner här. Ang. den förresten, undrar jag vad den ev. blivande högskolerektorn skulle tycka om Danica McKellars Math Doesn’t Suck: How to Survive Middle-School Math Without Losing Your Mind or Breaking a Nail, en lärobok i matte för tjejer. 🙂

  Ang. min bokrecension handlar egentligen alla böckerna till stor del om det som utgör första bokens titel: Män som hatar kvinnor. Därav kanske ändå någon sorts trist relevans (+ det där om Fermat = matematik, och om Roberto = självutnämnd militant antifeminist). För hur det nu än är, så finns det nog tyvärr även en del rätt så ruggiga typer som som också är motståndare till FI osv. Skadar inte att markera om man är en man som älskar kvinnor. F_n, jag tycker nog t.o.m. att Gudrun Schyman är ganska cool egentligen. 😉 Ni följer väl Let’s dance?

 97. Nordbo skriver:

  @Lennart

  När du nämner män som hatar kvinnor så får jag ”American Psycho” i sinnet. Det finns en scen i filmen där Patrick Bateman håller ett glödande tal för alla de politiskt korrekta sakerna. Sedan går han hem för att fortsätta med sin hobby, nämligen att mörda kvinnor. Min poäng är att det ett korrekt tyckande är mycket ytligt och egentligen inte säger någonting om vem du är. Du kan lika väl finna en Batteman bland Schymans vänner som bland hennes fiender.

  Sedan har vi det där med ”invandrarfientlig” igen. Jag har inte sett några invandrarfientliga kommentarer här.

  Jag tror inte att jag behöver förklara skillnaden mellan att vara invandringskritisk och invandrarfientlig.
  Men orden är ett bra exempel på hur man kan kontrollera verkligheten genom att kontrollera språket. Genom att få det att se ut som att kritik av den förda invandringspolitiken är ett utslag av rasism, så stoppar man debatten innan den ens har kommit igång. Men Sverige ska ju föreställa en demokrati med yttrandefrihet, så jag tycker inte att det är acceptabelt med den typen av lock. Istället borde vi tänka fritt över vilket sorts samhälle vi vill lämna till våra efterkommande. Men för att kunna tänka fritt måste det vara okej både att föra fram positiva och negativa sidor av den förda politiken.

  Därför vill jag rekomendera ”E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century” av Robert Putnam. Han är professor i ”political science” vid Harvard, så det är en tungviktare vi har att göra med. Hur förhåller det sig i verkligehetn med påståndena om mångkulturens välsignelser? Här är ett citat från Putnam: ”People living in ethnically diverse settings appear to ‘hunker down,’ that is, to pull in like a turtle… They tend to ”withdraw even from close friends, to expect the worst from their community and its leaders, to volunteer less, give less to charity and work on community projects less often, to register to vote less, to agitate for social reform more but have less faith they can actually make a difference, and to huddle unhappily in front of the television.”

 98. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Ang. min bokrecension handlar egentligen alla böckerna till stor del om det som utgör första bokens titel: Män som hatar kvinnor.”

  Nja, att det är ”svin som hatar kvinnor” är inte vad de handlar om, det är karaktären Salanders personliga och mycket fördomsfulla tolking av vad det handlar om. Hon gör dock ofta felaktiga antaganden så hennes åsikter skall knappast tas för sanning. Böckerna handlar snarare om att inflytande från rikedom skapar olycka.

  Den röda tråden är att det finns två världar och den rika mäktiga världen är ond. Böckerna leder till en konfrontation mellan de bägge världarna. Inte någon annanstans är konflikten tydligare än när en av de goda huvudpersonerna får jobb i den onda (rika) världen.

  Ett annat exempel är hur en viss kategori journalister som skall vara goda har bytt sida och blivit onda. Ett tredje är hur samtliga av de ”män som hatar kvinnor” i serien är ondskans tjänare och på ett eller annat sätt knytna till huvudfienden. Ex statistiken på ”de som köpt sex” är löjlig. Det råkar bara vara personer som arbetar på den onda sidan som gjort det.

  Larssons värld är svart-vit. Kvinnohat är bara en manifestation av rikedomens ondska. Om en person är säkerhetspolis (dvs ond) är det bara logik denne är både våldtäktsman, torsk och pedofil. Det är ju de allihop LOL

 99. Lennart W skriver:

  Nordbo, jag gillade det här på DN-debatt: ”Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp”

  ”Man döljer främlingsfientligheten genom att uttala sig mot rasism, men i stället varnar man för det man kallar mångkulturalism.”

  Bull’s eye! Snus är snus om än i gyllene dosor.

  Erik, kanske vore en bra idé om du läste Millenniumböckerna innan du kommenterade dem? 🙂

  Ang. Danica McKellar, finns hon på youtube med sin andra mattebok, ”Kiss my Math”. Undrar fortfarande om är något sånt här som von Wright tänker sig, fast om fysik?

 100. Nordbo skriver:

  Bullseye? Jaha, då tog dialogen slut som vanligt då. Det är en lustig sak med liberaler. De säger sig vara för dialog, men när du ifrågasätter deras föreställningar så är dialogen slut och du blir stämplad som mentalt störd, sovietstyle. Inget fritt tänkande alltså. De liberala friheterna har sina begränsningar. ”Du får tycka och tänka vad du vill, bara du inte tycker och tänker annorlunda än oss.”

  Jag har redan kommenterat artikeln, så jag behöver inte ta upp det igen:

  http://gudomligkomedi.blogspot.com/2010/01/ned-med-intoleransen.html

 101. Erik skriver:

  Lennart W:

  Vad får dig att tro jag inte läst böckerna? Jag försökte undvika spoilers men alla som läst dem märker väl hur han beskriver exempelvis ekonomijournalister?

  DN artikeln av Thomas Böhm bygger på det helt grundlösa påståendet att det är svenskt att vara tolerant. Tvärtom visar ju regeringens utredning hela landet är rasistiskt.

  Skall vi alltså dra slutsatsen att Sverige är osvenskt?

 102. QED skriver:

  Folkpartister tycks i många framträdande fall vara märkligt oliberala till sinnelaget. Kanske på grund av partiets ursprung i väckelse- och nykterhetsrörelsen? Man kommer att tänka på att motsvarigheten till en nykter alkoholist kanske är en demokratisk despot.

 103. Lennart W skriver:

  Nordbo, jag vet hur du resonerar om sånt där, och jag gillar det inte. Jag har ingen lust alls att ha en dialog med dig om det. Speciellt inte HÄR.

  Erik, har du sett den verklighetsbaserade filmen Lilja 4-ever? Gör det annars. Hela filmen i länken. Trafficking finns på riktigt, och ofta med förfärade unga tjejer som utnyttjas. Tycker det är utmärkt att en internationell storsäljare tar upp problemet. Du tar väl inte åt dig på något sätt själv av att de slemmiga skurkarna i en deckare har med trafficking att göra?

  Den militanta feministmotståndaren Paolo Roberto tycker som sagt att innehållet (i Millennium..) är så OK, att han t.o.m. spelar sig själv i filmerna.

 104. Lennart W skriver:

  Tanja, ang. fraktalprogrammet kommer originalet från Nova, och heter Fractals: Hunting the Hidden Dimension. Bästa hela programmet jag lyckats hitta på nätet är den här:

 105. Patriotisk nysvensk skriver:

  Lennart W

  Javisst, men kan det inte bli väldigt motsägelsefullt att hävda att man ”älskar kvinnor”, om man samtidigt hävdar att kvinnor och män är likadana mentalt, själsligt osv…

  för det kan ju knappast var BARA utséendet som är så tilldragande…

  för mej är kvinnan nåt HELT annat! Något som jag knappt kan definiera, men som tar sej uttryck i att jag överhuvudtaget vill gå upp på morgonen, leva och finnas!

  om alla kvinnor försvann imorgon så skulle jag ta livet av mig direkt!

  med andra ord: det är fler saker än utséendet som gör att vi älskar kvinnor! det räcker inte med män som opererat sig så de ser ut som kvinnor! de hade inte dugt för mig!

  och då måste slutsatsen bli en NY SYN på könsrollerna!
  dvs inte att det som är kvinnligt är SÄMRE, utan snarare att det blir värdefullt just för att vi män oftast saknar det! Tex graviditet och barnafödande och amning!

  jag tror att könsroller är något possitivt, en av dessa könsroller är de flesta byggarbetare är män, och de flesta dagisfröknar är kvinnor!

  det blev så för att könen är generellt olika! det va inte vi som ”lärde pojkar” att inte jobba på dagis, som queerfeministerna tror..

  som sagt, jag älskar inte bara kvinnors utséende, utan det finns en enorm massa saker, både osynliga oh synliga som gör att jag älskar dem

 106. Lennart W skriver:

  Inbäddningen funkade inte..
  Fractals: Hunting the Hidden Dimension

 107. Nordbo skriver:

  Okej, jag håller med om att vi inte ska kapa bloggen för den diskussion. Det var dock du som först tog upp saken.

 108. Lennart W skriver:

  Patriotisk nysvensk, Amen till det!

 109. Patriotisk nysvensk skriver:

  Lennart W

  och när det gäller Paolo Roberto och hans roll i feminist-filmen:

  Dra inte feminist-poängs-slutsater på det!

  Paolo Roberto är en kapitalist (liksom jag), han tog rollen för karriärens och pengarnas skull, och han väljer inte jobb med politiska glasögon (som genus-folket gör)

  Hm.. hehe =D och vid närmare eftertanke så är det bättre att pengarna hamnar i fickan på en traditionlist, än i fickorna på en likhetsfeminist (såna finns det för många av inom teatervärlden redan)

 110. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, har du sett den verklighetsbaserade filmen Lilja 4-ever?”

  Javisst, men ”Taken” med Liam Neeson är en bättre film på ämnet. Den bygger på iden man minskar frakten av öststatskvinnor för det är billigare att kidnappa västerländska kvinnor på plats.

  ”Trafficking finns på riktigt, och ofta med förfärade unga tjejer som utnyttjas.”

  Jag har aldrig påstått trafficking inte finns, eller att det inte förekommer i Millenium-böckerna. Jag har påpekat att böckernas ovana att koppla trafficking och annat ont till förteelser som motsvarar författarens politiska åsikter är nonsens.

  Jag har även påpekat denna kritik av ”den kapitalistiska världen och dess tjänare poliser, ekonomijournalister, stora tidningar etc” är den centrala handlingen i böckerna och tar upp många fler sidor än ”män hatiska mot kvinnor” Rika familjer som Vanger, Wallenberg-kopian som sätter dit honom, hemliga agenter osv.

  Jag vill även påpeka att din åsikt ”förfärande unga tjejer” är helt intolerant till många av kulturerna som finns i världen. Så här sade Tomas Böhm i artikeln du länkade till:

  ”I stället skulle man kunna hävda att det svenska är att vara tolerant och inte se en svensk identitet som något klart en gång för alla.”

  Det kanske är mer svenskt att inte vara tolerant mot exempelvis iden att det är ok att gifta bort tolvåringar?

  ”Tycker det är utmärkt att en internationell storsäljare tar upp problemet.”

  När nämnda storsäljare ger felaktiga föreställningar om orsaken till problemet är det inte till mycket hjälp. Bland annat så citerar Stieg Larsson data från Eva Lundgren. Kan man ha sämre källa?

  ”Du tar väl inte åt dig på något sätt själv av att de slemmiga skurkarna i en deckare har med trafficking att göra?”

  Nej jag tar inte åt mig alls. Jag påpekar bara det är uppförstorat. Hur många av skurkarna hade med trafficking att göra? Mördaren hade det inte, Wallenbergkopian hade det inte heller, trafficking är en liten sidostory i bok två. De slemma skurkarna i böckerna ägnar sig huvudsakligen åt olika former av korruption och maktmissbruk.

  Stieg Larsson manipulerar skickligt läsaren genom att gång på slänga in samma sak. En person som är kopplad till korruptionshärvan och som utan anledning (annat än att Larsson vill visa hur onda de är) idkar våldtäkt på småflickor. Vid tredje boken blir denna svart-vita syn närmast pinsam när han slänger in barnporr helt utan orsak.

 111. Lennart W skriver:

  Patriotisk nysvensk, du menar alltså att Roberto inte har någon personlig integritet? Att hans lojalitet och åsikter är till salu, till högstbjudande? Det tror faktiskt inte jag. Tror inte heller det är en vinstmaximerande strategi, speciellt inte i hans fall. Själv är jag antikapitalist, ibland iaf. Hört talas om blankning av aktier? 🙂

  Får man förresten fråga vilket land du kommer ifrån?

 112. Erik skriver:

  forts:

  ”Den militanta feministmotståndaren Paolo Roberto tycker som sagt att innehållet (i Millennium..) är så OK, att han t.o.m. spelar sig själv i filmerna.”

  Han spelar sig själv i filmerna för han tyckte att beskrivningen som Larsson gjorde av honom var fördelaktig. Hade han framställts som en fåne hade han såklart inte ställt upp.

  Hade Wallenberg ställt upp på att spela sig själv bara för att han gillade de feministiska undertonerna tror du?

 113. Lennart W skriver:

  Erik, du kan väl ta kontakt med Roberto själv och fråga om han tycker att han har varit med i feministiska filmer och hur mycket han sålde sig för?

  ”Data” i en deckare?? Hejda dig nu. Det är inte en doktorsavhandling vi talar om, även om Lundgren iofs utger sig för att vara forskare. Men hon nämns ju inte ens i boken med såna ”data”.

  Ang. hemliga agenter och våldtäkter har du nog lite otur med tajmingen:
  Aftonbladet: Livvakten varnades – av en Säpochef
  ”Kungens livvakt misstänks för våldtäkt – fick veta att polispatrull var på väg”

  Annars tycker jag iofs att konspirationer och sammansvärjningar är utmärkta uppslag för spännande böcker och filmer. Men när myndigheterna gör fel i verkligheten (t.ex. vid 9/11) är det nog mest pga vanlig inkompetens och schabbel, enl. Hanlon’s rakkniv:

  ”Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.”

  Det är möjligen inte så att det som egentligen stör med Stieg Larsson är hans arbete på Expo och hans engagemang mot extremhögern?

 114. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, du kan väl ta kontakt med Roberto själv och fråga om han tycker att han har varit med i feministiska filmer och hur mycket han sålde sig för?”

  Att ta kontakt med honom och fråga hur han ser på sin militanta antifeminism kontra tendenserna i Milleniumböckerna är en god ide.

  ”Data” i en deckare?? Hejda dig nu. Det är inte en doktorsavhandling vi talar om, även om Lundgren iofs utger sig för att vara forskare. Men hon nämns ju inte ens i boken med såna ”data”.”

  I den version jag läste (lyssnade på) nämndes hon definitivt i form av faktatext från ”Slagen dam”

  ”Ang. hemliga agenter och våldtäkter har du nog lite otur med tajmingen: Aftonbladet: Livvakten varnades – av en Säpochef ”Kungens livvakt misstänks för våldtäkt – fick veta att polispatrull var på väg””

  Du kanske skall vänta och se om det faktiskt skett en våldtäkt innan du använder den där nyheten som exempel? Om en säpochef berättade för en person som inte begått våldtäkt att det finns de som påstått han gjort det får vi en lite annan vinkling.

  Då får vi mer intrycket att anledningen livvakten anmäldes var att nån läst Milleniumböckerna och inte kan skilja fantasi från sanning.

  ”Annars tycker jag iofs att konspirationer och sammansvärjningar är utmärkta uppslag för spännande böcker och filmer.”

  Det håller jag med om, men det var ju det som var min poäng också. Att Milleniumböckernas centrala handling är rika personers sammansvärjning, inte ”män som hatar kvinnor” Tvärtom så blir böckerna bara hackiga av alla totalt omotiverade fall av våldtäkt, barnporr och sexköp. Det var historien om sammansvärjning och tidningen ”Millenium” som försökte avslöja den som var intressant.

  Den där manshatarpropagandan som dök upp ibland för att de skulle vara tillräckligt onda och ge Lisbeth Salander en ursäkt att bruka våld ville man bara spola förbi. Där skrev man in precis vad för dumheter som helst i handlingen för att hon skulle få hata män.

  ”Men när myndigheterna gör fel i verkligheten (t.ex. vid 9/11) är det nog mest pga vanlig inkompetens och schabbel, enl. Hanlon’s rakkniv:”

  Javisst, men enligt Stieg Larsson är det tydligen när myndigheterna gör fel mer pga ”schnabel”

  ”Det är möjligen inte så att det som egentligen stör med Stieg Larsson är hans arbete på Expo och hans engagemang mot extremhögern?”

  Har jag nånsin sagt jag gillar extremhögern bättre än extremvänstern? För att citera Magnus Betner: Jag anser de allihop är idioter, våldsverkare från vänstern och högern är lika knäppa men de från vänstern tio gånger fler.

 115. Ola Jennebrink skriver:

  Lennart W-Trafficking finns inte.Det är vanlig människosmuggling med syftet prostitution. Genuskrigarna har svårt att acceptera att kvinnor säljer sig frivilligt och gör om verkligheten efter kartan.Om det funnes bevis skulle de ständigt skrikas ut över vårt land.Men det är tyst om fakta.En relevant fråga är-Varför tvinga en person till prostitution när världen kryllar av kvinnor som gör det frivilligt?
  Den 13/12 försökte Kaliber i P1 återigen att bevisa förekomsten av trafficking.Under sitt letande i Göteborg hittade de 2 horor från öst. Sådana som de tidigare hävdade var slavar.Nu satt de i en bil med en bärbar dator och surfade på nätet under det att de väntade på kunder.Kvinnorna säger att de är fria att dra när de så önskar.Så var det med den myten.Så letar de nigerianska horor.De hittar några men inga slavhandlare.Endast en hallik.Men då halliken är en fd prostituerad kvinna,så kallas hon inte hallik i programmet,utan ”Madame”
  En nära släkting till mig bor i Oslo där det finns många prostituerade från Nigeria.Där ser han inga tecken till tvång utan de verkar avspända och ser ut att må bra.
  Jag hörde en kvinna från Nigeria berätta att hon fick tips om hur bra det var i Oslo av en vän som redan jobbad där.Hon for frivilligt.
  En man aktiv i Nigerianska föreningen beklagade sig för mig över att hans hemlands kvinnor nu skämde ut Nigeria genom att fnaska i Sverige.Han anklagade alltså kvinnorna och inte några slavhandlare.
  Detta är migration av arbetskraft.Den som hävdar att prostitution är slavhandel har bevisa detta.

 116. Lennart W skriver:

  Varför skulle bara genusvetare och feminister vara mot prostitution, oroade över att kvinnor misshandlas av män, och den trafficking som faktiskt finns? Själv är jag 1,90 lång och väger runt 80 kg och i hyfsat bra fysisk form. De flesta kvinnor är ingen match alls för mig när det kommer till någon sorts fysisk jämförelse. Det är verkligen som i reklamen: Är man stor måste man vara snäll.. Som MAN är det mitt ansvar att beskydda kvinnor och barn. Det är det som är den naturliga ”könsmaktsordningen”.

  Till alla män som tvärtom utnyttjar sitt fysiska överläge har jag bara mitt djupaste förakt. Fy fan.

 117. Ola Jennebrink skriver:

  Kanske uttrycker jag mig otydligt Lennart,men det är knappt något i ditt svar som berör mitt inlägg.
  Jag säger att trafficking-människohandel i den betydelse som feministerna menar,inte existerar.Alltså det att kvinnor tvingas att prostituera sig.Att en slavhandel pågår över våra gränser.Av mina argument är den viktigaste att det är poänglöst att tvinga en ovillig människa till prostitution när det finns så många som gör det frivilligt.Ovan visar jag med exempel hur fel feministerna har. Dessutom är det så att den som hävdar en tes har bevisbördan.
  Feministerna smutskastar oss som män,genom att påstå att det patriarkala samhället tvingar kvinnor att sälja sex.Det är skicklig propaganda som får stå oemotsagd och det är för dem ett viktigt argument när de utbreder sitt inflytande.Svårt fick de när 800 kvinnor erbjöd gratis sex under Köpenhamsmötet.Var det män som tvingade dem till detta? De tyska feministerna har en annan syn.De organiserar sexsäljarna.
  När jag frågade ut en feminist sa hon till slut att hennes ställningstagande egentligen bottnade i hon kände sig personligt kränkt om en annan kvinna sålde sex.Ofta hör man dem också säga ”en kvinnas kropp kan inte köpas” Detta och allmänt manshat tror jag är grunden till deras arbete mot prostitution.
  Att horor blir knarkare är fel.Det är knarkare som säljer sex.Men de flestas kvinnliga knarkarna langar narkotika,stjäl och hänger ihop med manliga kriminella för att få pengar till knark.Detta enligt en nyss publicerad undersökning.
  Jag har otur med tajmingen då två män idag dömdes för just trafficking.Det rörde sig om en 17-åring.Om det är sant så är det ett undantag. Inte ens feministerna kommer på idén hävda att monstret i Österrike är något annat än ett undantag.
  Om dina brösttoner beror på att du är intresserad av min personliga inställning till sexhandel så vore jag glad att besvara dina frågor.

  Angående Patriotisk Nysvensk:s ursprung,så har han gett en sympatisk presentation av sig själv här på bloggen för någon vecka sedan.

 118. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Varför skulle bara genusvetare och feminister vara mot prostitution”

  Sammanfattningsvis av denna anledning: (Liberala feminister som PÖ är vanligen för rätten till egna kroppen för övrigt)
  Mestadels beror det på att de flesta vuxna män någon gång har bjudit en kvinna på någonting av värde för att få sex och de flesta vuxna kvinnor har någon gång fått något av värde av en man för att denne ville ha sex och alla som försöker dra de exakta gränserna mellan prostitution och uppvaktning upptäcker några sådana gränser existerar inte. Det enda vi behöver göra är räkna ekonomiska tjänster som pengar så är halva riksdagen, de flesta chefer och större delen av rättsväsendet kriminella.

  Prostitution och trafficking är inte samma sak. Vissa (IS)beskriver det som samma sak enbart av propagandaorsaker.

  ”oroade över att kvinnor misshandlas av män”

  Här ser vi precis alla fel man kan göra på en och samma gång pga ridderlighetskriteriet. Först och främst:

  Kvinnor misshandlas inte av män

  Enstaka personer av bägge kön misshandlas av andra ännu färre personer av bägge kön (en våldsverkare har ofta flera offer), och av de enstaka personer som misshandlas av kvinnligt kön så är det en minoritet där som utsätts för systematisk grov misshandel (Den sort som basuneras i media) Övriga misshandlade män och kvinnor utsätts för vanligt våld. Kränkande och olagligt javisst men det är allt. En örfil är inte världens undergång – och när en kille fått ta emot en örfil av en tjej brukar jag inte ens behöva förklara detta faktum.

  ”och den trafficking som faktiskt finns?”

  Hur mycket trafficking är det som faktiskt finns då? (trafficking enbart) När feminister vill ha vanligt folk medvetna om problemet så anser de att folk inte tycker problemet är stort nog om feministerna inte drar till med tjugodubbla faktiska siffran. (Observera att ingen hindrar feminister på detta område att ljuga ihop vilka
  siffror som helst, ingen vågar säga emot)

  För några år sedan gjorde några personer som debatterade frågan efterforskningar (ringde östeuropa). Efter att tag visade sig siffran inte bara var mångdubbelt överdriven utan att den även gällde all slavarbetskraft, inte bara sexuell sådan utan även hantverkare (majoriteten män)

  ”Själv är jag 1,90 lång och väger runt 80 kg och i hyfsat bra fysisk form. De flesta kvinnor är ingen match alls för mig när det kommer till någon sorts fysisk jämförelse.”

  Partnermisshandel handlar inte om de flesta kvinnor det handlar om du utsätts om din fru/sambo/flickvän med alla de spärrar och handikapp som det innebär för dig som man. En annan sak du glömmer är att det inte kommer på fråga nån ”fair fight” det går helt enkelt inte till som ett filmslagsmål

  ”Det är verkligen som i reklamen: Är man stor måste man vara snäll..”

  Dumheter! När andra är snäll är man snäll. Man uppmuntrar inte andra till dåligt beteende med motiveringen de är svagare (att göra det är för övrigt en otjänst, de fråntas möjligheten att ändra sig). Att göra det är att låta sig mobbas av feministisk debatteknik och även om de flesta män idag faktiskt faller för den teknik feministiska mobbare använder så finns det vissa som inte viker en tum för sådan emotionell utpressning.

  Feminister är vana att få precis som de vill precis jämt så när Sean Connery vägrade hålla med dem på ett kontroversiellt ämne så tappade de masken helt. Lyssna noga på Barbara Walters teknik. Hon blir helt chockad när Connery inte låter feministisk ideologi styra hans universum.

  För Connery hade de ingen möjlighet att rå på. När han vägrade ändra sig kunde de bara framställa honom som hopplös med sin mediamakt men nån hatkampanj mot Sean Connery som de vanligen brukar göra mot folk när de sagt emot heliga skrifter blev det såklart inte.

  ”Som MAN är det mitt ansvar att beskydda kvinnor och barn.”

  Javisst, och där ingår precis som Connery påpekat att beskydda dem från sig själva också.

  ”Det är det som är den naturliga ”könsmaktsordningen”

  Nej, det handlar inte om makt. Könsmaktsordningen är inget annat än ett billigt försök att återuppväcka politiska gräl med nya deltagare.

  ”Till alla män som tvärtom utnyttjar sitt fysiska överläge har jag bara mitt djupaste förakt. Fy fan.”

  Det är bättre att förakta svinaktigt beteende oavsett om det kommer från svaga eller starka individer än att tycka alla svaga personer automatiskt har rätt att bete sig mer svinaktigt för att de är svaga.

 119. Lennart W skriver:

  Värst vilka lihetsfeminister folk blir här, så fort man talar om de små men viktiga skillnaderna (Vive la difference!) i termer ansvar och skyldigheter. Så fajten här handlar bara om feminister är orättvisa mot män? Så patetiskt.

 120. Erik skriver:

  Lennart W:

  Nej, likhetfeminism handlar om åsikten de skillnader som finns är sociala. Vad som diskuteras här är lika rättigheter och möjligheter kontra lika förmåga genom olika ”genusrättigheter”. Tanja har skrivit ett inlägg om detta redan:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

  Vad det i korthet innebär är en konflikt mellan dem som anser faktiska skillnader skall gömmas med kompensatoriska ”genusrättigheter” och dem som anser det skall vara lika rättigheter och skyldigheter för alla.

  Dvs svaga personer skall inte ha mer rätt att bete sig som svin och extremvänstern skall inte ha mer rätt att begå våldsbrott mot partier de inte gillar. Avslutningvis är det något mycket sjukt i samhället när etiska regler attackerar de få personer som lyckats bäst. Nån grund för att Sean Connerys åsikter är fel finns inte varken i hans egen relation eller hos kvinnors generella reaktion till Sean Connery.

  Sedan när är Barbara Walters kompetent att uttala sig på ämnet öht? Tre äktenskap som inte höll, ändå lyssnar folk. Är det för att hon är kvinna som hon kan ge råd till Connery hur man får ett äktenskap att hålla?

 121. […] förslag till genusinriktade utlysningar på 17 miljoner kronor, och att Vinnova (vi minns alla Vinnovas ”förändringpiloter” ) är öppet för att satsa på ren genusteoretisk ”spetsforskning” eftersom mycket […]

 122. […] Relaterat: Grattis skattebetalare, Grattis skattebetalare – del 2. , Det nya yrket: förändringspilot. […]

 123. […] sig själva för varje ny miljon som utdelas. Processledare, genusstrateger, styrgrupper, förändringspiloter, genuscoacher, mångfaldsstrateger – det tar aldrig slut. På tal om mångfald – är inte allt […]

 124. […] med svenska experter och genusforskare i form av ”processledare”, ”genuspiloter” och ”förändringspiloter” som genast sätter igång ett av svenska staten finansierat ”förändringsarbete” i resten av […]

 125. […] räcker inte med alla genuscoacher, genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetsutvecklare (och låt oss inte glömma inte mångfalds- och demokratiutvecklarna, […]

 126. […] och när vi redan har så många genuscoacher, genuspiloter, gensuambassadörer, gensusstrateger, förändringspiloter och förändringsagenter  som vi kan ha plats med, så är det verkligen på tiden att vi inför […]

 127. […] som befolkas av genusforskare med fingrarna i syltburken. Vinnova har som bekant nyligen utbildat 15 ”förändringspiloter” som ska bli genusmedvetna i sin bedömning projektmedel för av tekniska innovationer (Vinnova är […]

 128. […] förbjuda genusvetarna att bli golvläggare. Men piloter kan de bli, vi minns ju all det nya yrket förändringspilot och med de djupa insikter man har i fysikens feministiska lagar så kommer man onekligen att […]

 129. […] den statliga myndigheten Vinnova (som jag tidigare skrivit om här när de satsade på att utbilda genusmedvetna “förändringspiloter” Vinnovas ansvarsområde är ”innovationer kopplade till forskning och utveckling, det vill säga […]

 130. […] den statliga myndigheten Vinnova (som jag tidigare skrivit om här när de satsade på att utbilda genusmedvetna “förändringspiloter.” Vinnovas ansvarsområde är ”innovationer kopplade till forskning och utveckling, det vill säga […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: