Iiiinte 80 miljoner till!!!!

Så här, fast i ljusgrönt, såg det ut onsdag 3 november

Så här, fast i ljusgrönt, såg det ut onsdag 3 november kl 19.15

Ok nu är det dags att dra igång bloggandet, vansinnet härskar fortfarande i landet med idiotin som ledstjärna och ideal. Som Anna Anka sa: ibland undrar man om man lever i ett land eller ett skämt. Om jag sätter ihop mina 140 blogginlägg till en bok inser man lätt att det senare överväger. Ändå har jag som ni minns ju sökt det utlysta jobbet som ”Informatör åt genusmaffian” för att försöka reformera vansinnet inifrån men det gick inget vidare, trots att jag vet att Genusväldets högsta representanter läser min blogg! ;-). Det finns ingen rättvisa i den här världen, inte ens en arbetsintervju blev jag kallad till, trots mina ur genussynvinkel queera meriter – hur många logiskt tänkande matematiker har de egentligen och vad säger detta om förverkligandet av deras mångfaldsplan och fördomar mot oliktänkande? Liksom det mest provocerande, med dagens konstideal att just provocera rådande normer, är att måla en vanlig tavla på tex en blombukett, är det mest normbrytande att faktiskt sätta en tänkande människa på en genusposition – något queerare får man leta efter i stjärnorna. Och på tal om stjärnor, eller snarare meteorer, så hade jag den extrema turen att förrförra onsdagen (3 november, ca klockan 19.15 – någon som också såg detta?) under 5 minuter under en kvällspromenad med dottern beskåda meteorskuren Tauriderna, trots molnighet så pågick detta fullt synligt och de vackra ljusgröna strecken fick min dotter så fascinerad att chansen att hon skulle välja en genusvetarutbildning numera är reducerad till noll, oavsett framtida statliga propaganda. Men för säkerhets skull kanske vi satsar på att denna onsdag (17 nov) försöka observera även de årliga Leoniderna då jorden passerar kometen Tempel-Tuttles bana. Missa inte det!

Jag fick en chock

Jag fick en liten chock 2008 när jag såg DN-artikeln om könskodade lekplatser

Just det, de 80 miljonerna jag skulle ta upp. Det är ju en droppe i havet av genuspengar som flödar i Sverige, men jag såg detta på text-TV i förrgår och det var då jag kom på att jag fortfarande inte avslutat mitt projekt med genusvansinnet. Matematiken har upptagit den mesta tiden denna termin, men det var väl något som min hjärna behövde för att återhämta sig från det kroniska chocktillstånd den befunnit sig i ända sedan jag för första gången öppnade en svensk dagstidning, vilket var ungefär efter att själv ha skrivit i en (här replik och slutreplikskogslek-gör-barn-jämlika-frågan) och sedan var jag ju tvungen att läsa de tidningar där man skrev om mina aktiviteter (som tex härhär, här, här, här osv), kanske dags för mig att gå ut med viktig samhällsinformation igen i någon tidning. Jag ska nu under veckan sammanställa allt kring min väg från ett normalt liv till ett liv rakt in i genusvansinnet, vilket orsakat irreversibla hjärnskador inte bara hos mig utan även hos dem som läser mina inlägg. Och på tal om inläggen så ska jag också sammanställa en lista på alla eftersom jag ofta noterar att folk verkar sträckläsa hela min blogg. Snäll som jag är ska jag underlätta för både vänner och eventuella fiender att ta del av vansinnet. Jag har under hela mitt bloggande varit fullt medveten om att varje rad jag skriver kan och kommer att användas emot mig i en eventuell framtid (eventuell eftersom Sverige ju kan gå under när som helst med tanke på all idioti), och eftersom jag ärligt står för varje rad så kan fienden lika gärna genast lägga ner. Det enda olämpliga på min blogg är, inte helt oväntat ju, de citat jag lyfter fram från de utredningar och artiklar jag läst.

Mina kollegor i Lund är kuvade av genusmaffian och dess hantlangare

Mina kollegor i Lund är kuvade av genusmaffian och dess hantlangare

Till och med så illa är det, att Lunds Universitets förre rektor Bexell i riksradio tog avstånd ifrån den rapport han först kallade ”välskriven och välstrukturerad” efter att jag började läsa innantill från den! Däremot i riksdagen så sade Anna Ekström att hon ”står bakom varje ord i rapporten” SOU 2009:64 efter att jag citerat delar av den, som exempelvis att ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan” (sid 237). På tal om den: snart (inom några veckor) kommer ju DEJA:s slutrapport med ”lämpliga åtgärder” baserat på genusanalysen av svensk skola, och den SOU:n är prioritet ett för mig att läsa och blogga om – jag längtar redan! 🙂

Pengarna flyger ut ur regeringskansliet och rakt ner i genusmaffians fickor

Pengarna flyger ut ur regeringskansliet och rakt ner i genusmaffians fickor - vad sysslar Reinfeldt med?

För att komma till saken, ursäkta sidospåret, VÅR KÄRA ALLIANSREGERING HAR JUST BEVILJAT YTTERLIGARE 80 MILJONER KRONOR (även HÄR) till projektet ”Jämställdhets-integrering i staten” (JÄMI) – ni vet det där projektet som redan beviljats 145 miljoner under åren 2008-2010, trots att det i 7-sidiga regeringsbeslutet uttryckligen stod (se sid 3): ”I december 2007 fattade regeringen beslut om att bevilja Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) högst 100 miljoner kronor för att under tiden den 1 januari 2008 till den 31 december 2010 stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan.” så steg summan som bekant tidigare i år till 145 miljoner. Den nya summan på 80 miljoner till SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska, som ni kan läsa i inledningen av pressmeddelandet, avse perioden 2011-201, hur man nu ska tolka denna tideräkning. Så vi är nu uppe i 225 miljoner kronor. Ok, låt se vad som pågår nu då, och notera den ammande mannen på bilden (ammande män har vi som bekant stött på tidigare hos Aschberg och det var då SVT Debatt kontaktade mig för att medverka i debatten om detta, men jag vägrar skämma ut mig offentligt – den som har för lite att göra kan försöka pumpa mansbröst i ett halvår, jag tycker bara det är slöseri med tid, och även TV-tid och licenspengar). Citat från pressmeddelandet från i fredags:

”– Vi måste utveckla arbetssätt i skolan, sjukhuset eller äldreboendet som inte missgynnar medborgare på grund av deras kön, sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni idag på Sveriges Kommuner och Landsting konferens Hållbar jämställdhet.  För att säkra hållbarheten i den satsning som idag redovisas på konferensen, har regeringen beviljat ytterligare 80 miljoner under åren 2011-201.” [sic]

På resultatkonferensen om jämställdhetsintegrering fick man ta del av banbrytande insikter för 145 miljoner kronor

På resultatkonferensen om Hållbar Jämställdhet fick man ta del av banbrytande 145-miljonerkronorsresultat

”Resultatkonferensen sammanfattar de verksamhetsförbättringar som genomförts inom Program för Hållbar Jämställdhet, den landsomfattande satsning på jämställdhetsintegrering i SKL:s regi som pågått sedan 2007 och som finansierats med 145 miljoner från regeringen… På konferensen presenterade representanter från de ingående utvecklingsarbetena sitt arbete med att integrera jämställdhet i allt ifrån skola till handläggnings-processer. Resultaten från programmet redovisades även i form av en omfattande posterutställning och ett antal filmer, och i ett spännande bildspel bjöd fotografen Elisabeth Ohlson Wallin på sin tolkning av begreppen jämställdhet och ojämställdhet… Ladda ner två av Elisabeth Ohlson Wallins bilder För mer information: Henning Brüllhoff, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 74 23, e-post henning.brullhoff@skl.se Pressjour: 08-452 71 01”

Ska vi spamma dem? 😉 Eller lämna synpunkter? Fyll i synpunkter här! (Uppdatering: Jag lämnade just in synpunkten ”Vad sysslar ni egentligen med?” + länk till detta inlägg). Men för att ni ska kunna ge synpunkter, låt mig delge er lite material kring Hållbar jämställdhet (se kort info om Program för Hållbar Jämställdhet) och jämställdhets-integreringen. Här har vi en delrapport från Ljungby kommun: varsågoda – en 29-sidig dos ordsvammel. Bland annat har man (sid 11) utsett 100 ”jämställdhetsombud”, som först (se fotnot) kallades ”jämställdhetsstrateger” men man valde att byta namn på dem, och alla arbetsplatser har fått i uppdrag att utse ett ombud. ”Processledarna” har ansvar för att utbilda ombuden. Ombuden får information och verktyg av ”processledarna” och ”strategerna” (detta ord var alltså redan upptaget) ”som de ska sprida vidare”, och så har man en ”styrgrupp”.

Resultaten

Projektet tycks skapat uppifrån enligt de kommunanställda

På sidan 12 kan vi läsa, under ”Resultat av genomförda intervjuer” ur materialet som lämnats in av ”processledarna”. Intervjupersonerna fick besvara frågan ”Hur prioriteras arbetet med jämställdhets-integrering i Ljungby kommun?” och vi kan läsa att ”Majoriteten, sammanlagt 71,4 %, av intervjupersonerna, anser att arbetet med jämställdhetsintegrering är medelprioriterat eller lågt prioriterat. En utav anledningarna till detta har enligt några intervjuade varit att detta är något nytt som ska in bland alla andra arbetsuppgifter. Det finns en diskussion från intervjuerna kring att projektet skapats uppifrån och att det inte har funnits en efterfrågan ute i verksamheterna på dessa insatser, vilket gör att arbetet prioriterats lågt.”

Sid 13: ”Eftersom det inte har tillkommit av en behovsefterfrågan underifrån prioriteras det lågt. (…) Generellt är det fel timing och ett projekt som initierats uppifrån som tyvärr inte är så accepterat ute i verksamheten. Det är viktigt i och för sig, men kanske något fel i tid. Det är inte ett så synligt eller upplevt behov som har tillfredsställts.” (ur intervjun med förvaltningschefen på Miljö och Byggkontoret som också är medlem av styrgruppen).

Efter nästan ett solvarv och flera miljoner är genusvetarna fortfarande inne i en "planeringsfas"

Efter nästan ett varv runt solen och flera miljoner kronor är genusvetarna fortfarande inne i en "planeringsfas"

Sid 14: På frågan ”Anser du att projektets sätt att arbeta leder fram till jämställdhetsintegrering?”, svarade över 70% intervjupersonerna antingen ”Nej”, ”Till viss del” eller ”Vet inte”. Bara 28.6% svarade ”Ja” Kommentar: ”Störst andel intervjupersoner menade att de inte vet om sättet att arbeta inom projektet kommer att leda till en jämställdhetsintegrerad kommun. Främsta anledningen till detta uppges vara att projektet fortfarande är inne i en planeringsfas, och att det ännu inte synts några konkreta verktyg för att genomföra integreringen av jämställdhet.” Detta alltså efter att ”jämställdhetsintegreringen” i Ljungby kommun pågått i 10 månader!

Sid 16: Intervjupersonerna ombads att svara på frågan ”Finns det skillnad på inställning till jämställdhetsintegrering hos tjänstemän respektive förtroendevalda på kommunen?” 37.5 % svararde ”Ja, tjänstemän har en mer positiv inställning” och 0% svarade ”Ja, politiker har en mer positiv inställning”, 12.5% svarade ”Nej” och 4.5% ”Det är individuellt.” Kommentar: ”Intervjupersonerna tillfrågades även kring vilka resultat de tror att projektet kommer att nå gällande förändring av attityder kring jämställdhet hos förtroendevalda och tjänstemän på kommunen… Det finns dock en viss tveksamhet kring huruvida projektet verkligen kommer att kunna förändra arbetssätten så att ett jämställdhetsperspektiv slutligen genomsyrar all verksamhet.”

Sid 17: ”Någon intervjuperson menade att det har getts mycket information inledningsvis, som visserligen behövts, men att det har varit en del ”korvstoppning”. Det har även påpekats att startsträckan för projektet har varit lång och att det nu är tid att sätta igång det praktiska integreringsarbetet.” Notera alltså att detta dokument är daterat juni 2010 (av Instititet för lokal och regional demokrati) och projektet i Ljungby påbörjades i augusti 2009. En ”startsträcka” på ca 10 månader alltså.

Talar genusvetarna med kluven tunga?

Talar genusvetarna med kluven tunga?

Sid 19: ”Tar du hänsyn till jämställdhet i varje ärende i ditt arbete?” 0% svarade ”Ja”, 62.5% ”Nej” och 25% ”I mycket men inte allt”. Kommentar: ”En utav intervjupersonerna, som svarade nej på frågan, menade att det inte alltid är så att man tänker i banorna kring jämställdhet rent praktiskt, men att detta inte alltid behövs. Majoriteten var dock överens om att jämställdhetsperspektivet borde vara en del av arbetet och att detta kan förbättras.” Denna ”majoritet” finns dock inte redovisad i en enda av alla de tabeller man fyllt ut sitt 29-sidiga dokument med. Jag skulle gärna vilja se redovisningen av just denna majoritet – varför har man utelämnat denna viktiga och för det fortsatta arbetet avgörande fråga!? Trots allt är det ju rapporten utgiven av ”Institutet för lokal och regional demokrati”, så borde inte de involverades önskemål redovisas tydligt? Kanske kommunen kan hålla en folkomröstning i frågan – åtminstone bland sina anställda som berörs, om inte annat?

Sid 22: ”Det som av några har tagits upp som ett problem är att flera jämställdhetsstrateger är chefer och att de inte har tid, eller tar sig tid, att prioritera arbetet. Inom gruppen med strateger har det därför varit olika ambitionsnivå, vilket en del tycker är synd. En del strateger tilldelades också uppgiften trots att de egentligen inte ville, vilket också är en bidragande orsak till att arbetet inte prioriteras av alla. Det har enligt någon intervjuperson också framkommit negativa attityder från vissa chefer som inte velat ha ”ännu ett ombud””. Frågan man börjar ställa sig är egentligen om inte hela den kommunala verksamheten istället för att förbättras istället blivit lidande av jämställdhetsintegreringen! En liknande byråkrati med strateger, styrgrupper, ombud och processledare får man se sig om efter i det fd östblocket.

Motstånd

Trots ett "komplett motstånd" mot genusmaffian tycks ingen klara av att sätta stopp för vansinnet

Detta är talande, sid 23: ”Intervjupersonerna fick möjlighet att kommentera processledarnas insatser i projektet… ”De [processledarna] har haft ett komplett motstånd men har ändå skött det bra. Det är ett lågt intresse hos både tjänstemän och politiker.”” [ur intervju med förtroendevald] Vidare på sid 23-24: ”Rekommendationer för fortsatt arbete. Utmaningar:”

* Fler konkreta verktyg till jämställdhetsstrateger och jämställdhetsombud i syfte att förtydliga deras uppdrag och underlätta i deras implementering av jämställdhetsintegreringen i organisationen.

* Komplettera utbildningstillfällen och träffar med mer praktiska övningar, såsom exempelvis värderingsövningar och gruppövningar där deltagarna själva får tänka till och problematisera.

* Arbeta för att skapa förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska få resurser även efter projektets slut. Om arbetet lämnas utan någon som kan vara drivande och fortsätta leda processerna är risken stor att frågan återigen prioriteras bort. Alla områden som är viktiga och där man vill se en utveckling kräver resurser, så även jämställdhet. Strateger och ombud ska fortsätta sitt arbete efter projekttidens slut, men det krävs någon samordnare som ser till att möten sker och att dessa grupper förses med uppdaterad information och utveckling av metoder, arbetssätt och verktyg. Det behövs en strategi och arbetas fram resurser för detta.

*Att under hösten lägga grunden för att arbetet med jämställdhetsintegrering blir långsiktigt och hållbart.

Den som ifrågasätter könsmaktsordningen kan få sparken

Den som ifrågasätter könsmakts-ordningen kan få sparken

Vad ska bli långsiktigt och hållbart? Det man inte vet vad det går ut på? Det man inte förstått? En långsiktig och hållbar (och resursslukande) fördumningsindustri – det är vad Genusväldet är. Det enda som kommer att bli långsiktigt och hållbart, om vi inte gör något snart, är sådana här svammeldokument som överträffar sig själva för varje ny miljon som utdelas. Processledare, genusstrateger, styrgrupper, förändringspiloter, genuscoacher, mångfaldsstrateger – det tar aldrig slut. På tal om mångfald – är inte allt det här egentligen en plågsam och utdragen likriktningsprocess? Får man ha en annan åsikt – eller blir man av med jobbet då?

Under ”Slutdiskussion” sid 25: ”En ytterligare del i att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets slut är även att få in jämställdhetsfrågan i det större mångfaldsperspektivet. Kvinnor och män är två nästan lika stora grupper i samhället och därför är det självfallet viktigt att arbeta med att de behandlas jämställt och har lika rättigheter och skyldigheter på alla plan. Men grupperna kvinnor och män är inte homogena och de kan i sin tur ha varierande behov beroende på bland annat etnicitet, religion, ålder, social tillhörighet och funktionsnedsättning. Även dessa grupper är en del av diskrimineringslagstiftningen. För att arbeta med att i framtiden skapa en kommun öppen för alla och där alla medborgare har möjlighet till likvärdig påverkan, är det viktigt att också arbeta med mångfald. Att arbeta med mångfald kan fungera under samma upplägg som finns inom detta projekt, dvs. genom kompetenshöjande insatser, synliggörande och diskussion. Detta kan vara något att ha med sig i kommande funderingar kring hur arbetet med jämställdhet ska fortgå i framtiden, och hur det kan inkluderas i ett större sammanhang.”

Att låta en genuspedagog sitta bredbent på en stol - det är vad våra skatter går till

Att låta en genuspedagog sitta bredbent på en stol - det är vad våra skatter går till år 2010

Herregud!!! När kvinnor/män är uttömt kan man börja katergorisera folk efter andra egenskaper och ”problematisera” i oändlighet. Och vad har man gjort under tre år med 145 miljoner när det gäller kvinnor/män? För ingen, inte ens alla de involverade, tycks ha förstått hur, vad och varför. Vad pågår och vad går allt detta ut på? Ja, det är väl det man behöver ytterligare 80 miljoner kronor till. Men det finns ju några konkreta resultat som media tagit upp. Som ni minns från ett av mina senare inlägg om dessa 145 miljoner så har pengarna gått till högst rationella saker, som könsbyten på bestick och på att väcka uppmärksamhet genom att ”vräka sig på en stol” och sitta bredbent – detta normbrytande arbete kräver ju några miljoner skattekronor, långt viktigare än att alla skolelever ska ha läroböcker (vilket många barn i Sverige år 2010 alltså inte har – men genuspengar finns det alltid).

Är det verkligen normbrytande att sitta bredbent på en stol?

Är det verkligen så normbrytande att sitta bredbent på en stol?

Man ska nu snart släppa slutrapporten från regeringsuppdraget, som ska bli intressant att läsa. Det blir en stor fest – här inbjudan – där vanliga dödliga får mingla med genusvetare den 6:e december. Notera i inbjudan: ”Regeringsuppdraget Jämi, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, har 2008-2010 arbetat med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhets-integrering i staten. Många av Jämi:s slutsatser berör därför förslag för fortsatt stöd tillmyndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering”. För den som inte noterat det så är alltid slutsatsen i alla genusprojekt att det behövs mer resurser, mer utvärdering och mer forskning på området, och trots det senare så ska man likväl ändå implementera allt. Liksom man ju i ett civiliserat samhälle låter en hjänkirurg som inte forskat färdigt på sin nya metod använda den utan att detta ifrågasätts av någon.

Man blir ingen bra tandläkare förrän man gått RFSL:s kurs

Man blir ingen bra tandläkare förrän man genomgått RFSL:s kurs

Exempel på andra projekt som tyvärr inte rymts inom den ynka summan 145 miljoner under 2008-2010 utan som krävt separata satsningar är exempelvis HBT-certifieringen av tandvården som jag blev varse mitt under mitt bulgariska nationaldagsfirande. Ty hur ska en tandläkare kunna bedöma och behandla en patients tänder och bemöta denna medmänniska som just en patient och medmänniska, om tandläkaren inte har genomgått RFSL:s specialkurs för vårdsektorn i hur man bemöter andra människor? Det ursvenska är blott barbari som Reinfeldt sagt, vilket ju stämmer med tanke på att min icke-upplysta tandläkare helt brutalt drog ut mina fyra visdomständer när jag var 19 utan att ens fråga om mitt genus är manligt, kvinnligt, obestämt eller utomjordiskt, eller vilken sexuell läggning jag har. Jag kanske var tänd på tandläkaren själv. Är det då rimligt att han drar ut mina visdomständer!? Tur att utvecklingen går framåt och att de genuskunniga bedriver ett aktivt upplysnings- och utbildningsarbete, som vi alla bekostar. Människan har blivit människa inte som Lasse Berg nyss påstod genom samarbete och solidaritet, utan genom att genusmaffian enväldigt påtvingat medborgarna sina upplysningskampanjer och sitt skattefinansierade utbildnings-material. Några som gått igenom HBT-utbildning är folket på polismyndigheten, och så här blev omdömet:

Nationella insatsstyrkan måste HBT-certifieras

Även nationella insatsstyrkan måste HBT-certifieras

”Jocke Beland, gruppchef för polisens Plattangrupp: ”Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå för att den utgick ifrån att alla poliser var mer eller mindre homofober. Det kändes inte bra alls”. Poliserna fick se bilder på människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller inte, och om olika konstellationer av människor utgör familjer. Belands kommentar: ”Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.”En polisman som vill vara anonym säger: ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

Genusperspektiv på bussåkande - svensk spjutspetsforskning

Genusperspektiv på bussåkande - svensk spjutspetsforskning

Där ser man – men för att ta den Nya klassens utbildningsverksamhet i försvar: vi dödliga är fortfarande för dumma för att inse hur långt genusforskningen kommit. Vi har fortfarande inte förstått detta, liksom övriga forskarvärlden är helt efterbliven jämfört med genusforskningen. Friska gärna upp minnet och höj blodtrycket med Statens Offentliga utredning SOU 2001:43 ”Jämställdhet, transporter och IT” för den som trodde att det bara är att hoppa på bussen när ni ska till jobbet. Så enkelt är det inte, för som rubriken på delrapporten ”Kön i kön” antyder, så görs ju kön i kön, alltså i busskön, så inte ens där är man fredad från strukturerna och man bidrar dessutom till att upprätthålla dem. Men genom en decimetertjock svensk statlig utredning om genus i transportsektorn ska man kunna överleva sin vardag och gå vidare i livet, eller till jobbet, om man nu inte vill åka buss och göra kön längre eller könad. Om man nu har ett jobb, och inte ett konstgjort DDR-övervakningsuppdrag som genusvetare:  Genusanalys av transportsektorn – del 1 Transportgenus och politiker i KBT-behandling Genusanalys av transportsektorn – del 3.

Ursäkta det långa inlägget, jag höll mig i vilket fall till ett enda, men oändligt stort, ämne: jämställdhetsintegreringen. Det här var bara en introduktion. Det finns 84 rapporter till. Sov gott kära vänner! 🙂

Lästips: Elise Claeson: ”Kvinnor tar död på feminismen”.

Annat intressant: DN skolgenus, Flickskolor nästa?, AB skolgenus, Demokratikurs , EurokraternaÖvervakning, DatalagringenInternetansvarKlokt om skolan (Björklund), mer klokt om skolan , mer skoldebattKonstdebatt (Axess)ElitsatsningsfobiIdeologin och rötterna, Nytt EU-grönsaksdirektiv, Att äga sin egen information,   Har SKL verkligen tid att ”jämställdhetsintegrera”,   Finns det en ”utvidgningsansvarig” EU-kommissionär? Lägg ner hela partiet iställetGated communities – nu i Sverige Sandelin i GP , Könskvoteringskritik på Newsmill Sahlin och kvinnornaInga pengar till genusforskning (Assarmo) , Om att inte får företräda sig själv.

Annons

60 Responses to Iiiinte 80 miljoner till!!!!

 1. Barajag skriver:

  Tack Tanja. Du är och förblir min idol.

 2. Jerker Montelius skriver:

  Ja vad hade man inte kunnat göra med 80 miljoner i forskningspengar inom valfritt område?

 3. Cavatus skriver:

  Käre tid, vilket ordbajeri till textmassa du har tagit dig igenom. Det var strongt av dig. Få orkar göra det och ännu färre tar till sig texten. Men det är just detta som är avsikter, för då kan de hålla på i all oändlighet och sålunda finansiera sina tjänster.

  Sen kommer Tanja och poff, sticker hål på ballongen. Kejsare var visst naken. Tack, Tanja, för att du orkar.

 4. Cavatus skriver:

  Käre tid, vilket ordbajeri till textmassa du har tagit dig igenom. Det var strongt av dig. Få orkar göra det och ännu färre tar till sig texten. Men det är just detta som är avsikter, för då kan de hålla på i all oändlighet och sålunda finansiera sina tjänster.

  Sen kommer Tanja och poff, sticker hål på ballongen. Kejsaren var visst naken. Tack, Tanja, för att du orkar.

 5. Erik skriver:

  Toppen Toppen Toppen!

  Du är bäst! Typiskt att du inte skall ha tid att rädda Sverige medan jag har tid men inte riktigt vet hur jag skall börja.

 6. […] vår favoritmatematiker Tanja Bergkvist är tillbaka i bloggartagen. Det första vi får veta är att de 145 genusmiljoner som redan […]

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Barajag, tack vad roligt att höra! 🙂

  Jerker, typ varit på postdoc i över 80 år (inkl avgifter), eller bättre då: låta 80 disputerade forskare göra postdoc under ett år. Men 80 miljoner skulle vi också kunna rusta trupper och köra ut genusmaffian ur det offentliga rummet. Vi skulle kunna köpa hela Nationella Insatsstyrkan! Eller åtminstone hyra den i en vecka för att rensa upp i myndigheterna ;-).

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ja du har helt rätt! Ingen orkar ta sig igenom detta och därför missar politikerna vad som egentligen blir effekten av det de skriver på. Det var inte meningen att läsa den där rapporten men när jag fann den så var jag ju tvungen att se vad det var så jag lät i vanlig ordning inlägget svälla upp eftersom detta viktiga material inte kunde utelämnas. 🙂 Jag borde sätta i system att läsa all idioti och informera politikerna. Kanske borde spamma riksdagsledamöterna detta inlägg, jag ska nog göra det tror jag. Förresten Cavatus – boken har kommit, den som du tipsade om och som någon bloggläsare skulle skicka hit – nu är den här.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, men nu kommer jag att ha mer tid! 🙂 Har en distanskurs över nätet nu och behöver inte pendla 3-4 timmar/dag. Det borde ju spara lite tid.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag ser att du bloggat om SOU 2007:57 ”Regeringsformen ur ett könsperspektiv” – vad bra! Jag hann ju aldrig det!

 11. Peter skriver:

  Jag vill minnas att det var Arne Anka, snarare än Anna Anka, som undrade om han bodde i ett land eller ett skämt. Men de båda har ju de gemensamt att de kommenterar Sverige från ett utanförskapsperspektiv, låt vara från något skilda sidor från mainstream.

 12. Eva skriver:

  Ett komplement till transgenusmotorn kunde vara marxifieringsmotorn, för att sätta lite extra färg på vilka ideologiska förändringar som de här människorna använder miljoner för att genomdriva.

  Där jämställdhet blir klasskamp, genus blir klass etc. Exempel från texten ovan:

  ”Tar du hänsyn till klassfrågan i varje ärende i ditt arbete?”

  ”En ytterligare del i att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets slut är även att få in klasskampen i det större mångfaldsperspektivet”.

  ”Många av Jämi:s slutsatser berör därför förslag för fortsatt stöd tillmyndigheter i deras arbete med klasskampsintegrering”.

  Etc. Kanske svårt att skriva kod för, jag kan ju inte sånt själv.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, ja fast Anna Anka sa så i ett av de program hon medverkade i för ett tag sedan – då har de båda sagt så då :-).

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Eva, marxifieringsmotorn -bra idé! Det blir Matte Matik som får göra den! 🙂

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Rolig, Aktivarum bland dagens heta bloggar och jag bland dagens heta inlägg, Pär Ström innahar som vanligt tätpositionen sedan några månader – fantastiskt 🙂

  http://sv.wordpress.com/

 16. Rosenhane skriver:

  Hej Tanja,
  ännu ett avslöjande inlägg som borde lusläsas av alla riksdagsmän.
  Värderingsövningar – vilket ord, ger en mollstämd klang från den gamla onda sovjettiden.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, jodå värderingsövningar har funnits länge. Bara att googla på det. Ja inlägget borde läsas, i synnerhet som man överskred den fastslagna budgeten på 100 miljoner för perioden 2008-2010, den blev ju 145 miljoner trots ett regeringsbeslut på MAX 100 miljoner. Har mailat ut till några riksdagsledamöter nu, men om ingen gör något så får vi ta tag i detta själva :-).

 18. Bo C Pettersson skriver:

  Hej Tanja & tack för allt du gör för Sverige!

  Jag förstår inte hur du hinner & orkar! Se för Guds skull till att du inte bränner ut dig!

  Jag önskar att jag orkade hjälpa dig mer i din viktiga kamp men har ju fullt upp med att bekämpa ”dagistvånget” via ”min” förening Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid (www.barnensratt.se).

  Men visst finns det en koppling mellan din fråga & min; det är ju av jämställdhetsskäl som alla mödrar måste ut i förvärvslivet och frånhända sig sina småbarn, att vårdas och fostras av andra kvinnor.

  Kombinera din insikt om genusvansinnet och min om dagisvansinnet så blir det sammanlagda intrycket av politisk galenskap överväldigande (men inte förlamande 😉

  Kram & kindpuss!

 19. Galne Gunnar skriver:

  Skicka ditt inlägg tiil SD’s tjugo riksdagsledamöter. SD är det enda riksdagsparti som ratar genusvansinnet.

 20. Galne Gunnar skriver:

  @ Bo C Pettersson:

  ”det är ju av jämställdhetsskäl som alla mödrar måste ut i förvärvslivet…”

  Nej, det är inte av jämställdhetsskäl som mödrar jobbar. Det finns faktiskt kvinnor som vill jobba.

 21. Andreas Dahlin skriver:

  Tack Tanja, för att du gör mitt samvete renare. När jag fick drygt en miljon för att forska utomlands fick jag en väldig ansvarskänsla. Jag jobbar halvt ihjäl mig för att jag vill känna att jag utnyttjar dessa pengar på ett bra sätt.

  Jag kan inte lova att min forskning räddar världen, men plötsligt känns mina pengar ganska små i sammnhanget med tanke på hur mycket som uppenbarligen satsas på rent vansinne.

 22. D Lundqviost skriver:

  Snälla Tanja. Skriv kortare inlägg. Det skulle vara en välgärning både mot oss läsare och dig själv. ”Kill your Darlings” är välkänt skrivtekniskt tisp för att kunna ge läsarna en textmässigt tilltalande ostbricka och inte en ordlavin. 🙂 Oavsett, så är du hjältinnan. Kör på så det ryker.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Kolla Pär Ströms inlägg med feministskämt – är det vår vän Info som ligger bakom? http://genusnytt.wordpress.com/2010/11/14/sa-hanar-feministerna-man-las-skamten/

  Info, var är du? 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Bo, och vi kan kombinera det till dagis-genusvansinnet, som du väl sett, annars 6 inlägg här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/dagisgenus/ Jag gillar ert flygblad 🙂

  Galne Gunnar,
  de läser nog redan min blogg :-). Minns att Åkesson i sitt sommartal ju pratade om genustrumpeten (när det var ca 10 minuter kvar), så någon måste ju ha koll därifrån, ha ha :-). Minut 9.15-9.40 här: http://www.youtube.com/watch?v=Jh-jDAo9U1U&feature=related

  Andreas, din forskning är ju jätteviktig! Jag funderar också på att börja forska lite igen, och då inte bara på det mänskliga psyket genom bloggen.

  D Lundqviost, ja jag vet, jag försökte men så hittade jag den där delrapporten så svällde det upp 🙂 Just nu håller jag på att få ordning ur kaos på bloggen så att läsare lättare ska finna vad de söker – allt är ju kategoriserat Genus och Galenskap. Jo det ska bli kortare, och framför allt fler, inlägg. Det har tagit en del tid att pendla några timmar per dag och kvällarna är det dottern och hennes skolgång, den måste jag ju också fixa. Plus rädda landet, ganska stressigt faktiskt… så du har rätt att jag också tjänar på att korta ner mina skriverier. Själv hade jag inte orkat läsa mina inlägg – beundrar er för att ni gör det ;-).

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, rolig bild! 🙂 Jag minns det där radioprogrammet om professorerna du länkar till, men det var ett tag sedan, får lägga det på ”att lyssna på”-listan.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu sitter jag och mailar med SKL om vad de sysslar med. Jag lämnade ju in en synpunkt i deras formulär som ni minns (i form av länken till detta inlägg samt frågan ”Vad sysslar ni egentligen med?”) och de har reagerat nu. :-). Det verkar ju inte vara något konkret de gör för kommuninvånarna såsom det utlovats utan mest bara genuskurser för anställda. Enligt regeringens pressmeddelande ska ju pengarna ”förbättra medborgarservicen”. Låt se vad de svarar.

 27. Matte skriver:

  Bra och intressant blogg Tanja! Jag måste nästan alltid gå och fylla på kaffekoppen innan jag hunnit läsa i genom dina inlägg 🙂

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, du måste vara en annan Matte än Matte Matik? Det är inte bra att fylla på kaffekoppen mitt i inlägget – då får du bara ännu högre blodtryck och jag kan inte hållas ansvarig för mina läsares mentala och fysiska hälsa ju! 🙂

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha, jag har just kontaktat Slöso i ärendet 🙂 http://www.sloso.se/ Inte anmält eller så, bara tipsat dem att de kan ta en titt på detta.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag hade en ledig söndag och några timmar idag – och på den tiden har jag redan ställt till det en massa. Vad roligt – eller hur? 🙂

 31. Helena Palena skriver:

  Bo C Pettersson! Kul att se dig här hos Tanja.

  Tanja: Att du orkar. Eloge och rosor till dig. Anus och Genus spelade boll – Anus vann med åtta noll!

 32. Helena Palena skriver:

  Tanja! Visst är alliansen lika sossiga som sossarna egentligen. Kanske till och med mer. Borg & Reinfeldt vill vara moderna och tror att man blir det genom att kasta pengar på sånt här.

 33. Matte Matik skriver:

  Hur hittar du åt alla dessa vansinnesrapporter? Att du sen orkar läsa dom är en välgärning för resten av oss, då vi får se godbitarna utan att slippa allt nonsens. Man skulle ha gjort en genus/jämställdhetsrapportgenerator a la postmodernistgeneratorn. Hur som helst har du ju fixat pseudokoden för avslutningarna:

  ”För den som inte noterat det så är alltid slutsatsen i alla genusprojekt att det behövs mer resurser, mer utvärdering och mer forskning på området, och trots det senare så ska man likväl ändå implementera allt.”

 34. Nordbo skriver:

  Bra skrivet som alltid, modiga doktor Tanja.

 35. Matte skriver:

  Ja jag är jag och inte Matte Matik. Hur vet du att jag har högt blodtryck? 🙂 Kaffe är för gott att undvara så du får inte skrämma mig med hälsotips! Men tack ändå.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, ja de är lika sossiga allihop! 😉

  Matte Matik, rapporter finns i oändligt antal på nätet, jag stötte på den av en slump när jag sökte på JÄMI då jag var ute efter regeringsbeslutet, men som vanligt dök det upp snabbare genom att leta på min egen blogg! 🙂 Dvs googla på ”JÄMI” och ”Tanja” så får man allt – jag kan inte längre hålla reda på var alla genusdokument ligger men de dyker upp när jag söker på mig själv – ha ha 🙂

  Nordbo, tack. Jag funderar på att gå den 6:e december – ska jag våga anmäla mig? Kanske under annat namn för att inte bli portad? 🙂 http://www.genus.se/digitalAssets/1321/1321328_jami_slutrapport_mingel.pdf

  Matte
  (inte Matik), har inte alla i det här landet mer eller mindre högt blodtryck med tanke på allt vansinne? 🙂 Mitt är dock lågt, kanske för att jag promenerar dagligen. Kan ju vara bra för mig att höja det lite då och då med genusvansinne – har inte frågat läkaren om det är bra eller kanske skadligt på sikt…

 37. Josef Boberg skriver:

  Det här med att vara ute och gå – har jag gjort ca en timme varje dag sedan mitten på 70-talet. Det kan jag varmt rekommendera till dom som vill ha lite frihet för att tänka självständigt = frihet vid sidan av ”DEN SVENSKA MODELLEN”.

 38. Harry skriver:

  Kära Tanja. Jag läser i dagens tidning att anslagen till järnvägsunderhåll dragits ned med 177 miljoner för nästa år. Det står ingenting om att anslagen till genusforskning dragits ner. Har jag missat någonting?

 39. DogDylan skriver:

  Det är sanslöst att våra skattepengar går till dessa feminister som smutsar ned människors arbetsplatser och våra Universitet med sexistisk rasistisk identitetspolitik.

  Om litet mer än en vecka så har riksdagen (SD ej inkluderat) beslutat sig för att slå den sista spiken i vår nya grundlag. Tydligen skall EU som institution vara befäst i svensk grundlag och vad jag förstår så ser regeringen inga problem med att vi inte kan gå ur EU, om inte grundlagen ändras, förstås.

  Länk till propositionen.

  Klicka för att komma åt 84ff1d65.pdf

  Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet svenskar är emot EU. Så varför är alla riksdagspartier, förutom SD, för EU?

  Mitt tålamod börjar rinna över då det kommer till Moderaterna. Vem fan tror de att de företräder egentligen?

  Egentligen borde man ju kunna skämta om eliternas galenskap som man gör i USA:

 40. Wanderlust skriver:

  I P1: s ”Kaliber” i söndags så sändes ett reportage om skolämnet livskunskap som numera finns på schemat i närmare hälften av Sveriges kommuner. Många lovordar det här nya inslaget i skolundervisningen men nu börjar det även höras allt fler kritiska röster mot ämnet, och när man läser och/eller lyssnar på Kalibers granskning så förstår man varför…
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774

 41. Matte Matik skriver:

  @Wanderlust:

  Här är ett annat exempel på något som jag undrar om det ens är lagligt att ha i skolan. Interaktiv teater om ämnen som ”Mäns våld mot kvinnor” (i samarbete med Guldstadens kvinnojour) och ”Sex och sånt”.

  http://www.vasterbottensteatern.se/lar-kanna-oss/unghasten.php

  Exempel på ett par föreställningar med Unghästen:
  ”Emil, Hampus, Klara och Fanny träffas hemma hos Hampus för en filmkväll. Killarna räknar med sex, tjejerna funderar på sex. Men verkligheten kommer emellan. Efter föreställningen delas klasserna, killarna och tjejerna är i två olika grupper. Varje grupp tas om hand av skådespelarna och pedagogerna från UngHästen samt en erfaren barnmorska från Ungdomsmottagningen.”

  Vinklat, någon?

  En annan, ”Maktstrukturer i klassrummet”:
  ”Vems röst hörs i klassrummet? Vilket roll får den som är tillbakadragen? Får alla samma chans att synas och höras?”

  Apropå just detta kan man fråga sig vilka maktstrukturer det är som tillåter sådana som Unghästen att komma och ha interaktiv teater med tydligt radikalfeministisk utgångspunkt.

  Om man läser deras infoblad skriver de att de önskar att ”under samtalet med eleverna jobbar vi utan lärare eller annan skolpersonal” samt att de vill få information om det är någon som måste avvika under passet.

  De vill alltså ha ”interaktiv teater” med eleverna, utan att det finns någon lärare med, och visst förstår man att de vill kontrollera att ingen skolkar, men när man läser det i sitt sammanhang så får man vibbar av att ”ingen ska komma undan”.

  http://www.vasterbottensteatern.se/lar-kanna-oss/utbud_unghasten.php

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ”Det står ingenting om att anslagen till genusforskning dragits ner. Har jag missat någonting?” Nej det har du inte. Möjligtvis har du missat att de istället höjts? 😉

  Dogdylan,
  tack för länk till proposition, minns att jag bloggade om 1:a omgången av grundlagsändringen i ngt inlägg för flera månader sedan.

  Wanderlust
  – det där ska jag lyssna på genast, tack för tips. Såg om detta i Skolfront för ett tag sedan.

  Matte,
  att de aldrig tröttnar på sig själva!? ”Interaktiv teater” – det har jag stött på i flera texter, bland annat fanns det också med i den 29-sidiga rapporten från Ljungby kommun som jag bloggade om i detta inlägg. Herregud, har inte folk ett jobb att sköta? Jo det har de, det är därför de var så kritiska mot ”processledarna”.

 43. […] vansinne får inte plats i ett enda inlägg, inte ens i mina. Jag återkommer också i Ljungbyärendet, eftersom det 1) var värre än jag trodde – har nu läst varje bokstav i rapporten, och 2) det […]

 44. […] Skulle inte tro det (och det tror väl inte ens de […]

 45. […] på sid 58 eller 60). Jag tar upp det här med JÄMI, som ni ju känner till sedan blogginlägget Iiiinte 80 miljoner till!!!! och uppföljaren ”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att […]

 46. […] av Johan Lundberg (min krönika finns inte heller på nätet men innehållsmässigt svarar den mot detta och detta inlägg). Så här skriver Gudmundson: ”Kanske går det heller inte att tänka nytt […]

 47. […] problemen som ska lösas” varit formulerade redan där? Eller är det som med SKL och JÄMI? Kör på med genuspropaganda till de kommun-anställda och ställ därefter (eller inte alls) frågan om vad syftet egentligen var, eller om det ens fanns […]

 48. […] klart är att det på flera håll i landet inte kan beskrivas som någonting annat än ett fiasko. I en utvärdering från Ljungby kommun konstaterades det att deltagarna inte kunnat se behovet av verksamheten, att man upplevt det som någonting […]

 49. […] minns alla det horribla inlägget Iiinte 80 miljoner till! där kommunanställda mot sin vilja tvingas bli ”genusstrateger” och att de genusutbildade […]

 50. […] medan ett öppet och uttalat motstånd (se tex min krönika i Axess nr 9/2010 angående genusutbildningen av kommunanställda) ses som ett tecken på behovet av ännu mer genuspropaganda eftersom det visar på fördomar […]

 51. […] så kallade jämställdhetsintegreringen, som ju är praktiskt jämställdhetsarbete? (I inlägget Iiiinte 80 miljoner till!!!! får vi veta hur det gick  och vad de kommunanställda tyckte ). Ur regeringsbeslutet om […]

 52. […] liksom att göra alla kommun- och landstingsanställda genusmedvetna (se tex inlägget om Ljungby kommun) – alla ska vi följa med Genusmaffian ner i avgrunden. Brottsligheten ökar eftersom […]

 53. […] allt vi behöver innan vi sätter igång. Är det någon som vill vara ”processledare” (inte sådana jag skrivit om här) eller måste jag ta den rollen? Jag inser att det här kan se lustigt ut för någon utländsk […]

 54. […] Nu utvidgar man dessutom genusteorin, lägger nya perspektiv  vid sidan om könsperspektivet: sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionalitet och så […]

 55. […] Dessutom har ”bloggaren Tanja”, det vill säga undertecknad, i en intervju publicerad på Correns ledarsida (1/8) fått ”stort utrymme att framföra sitt budskap”. Istället för att formulera saklig kritik mot detta ”budskap” där jag framför konkret kritik mot flera inslag av genusindustrin, finner Klinth istället även här en SD-koppling. Den består dels i att SD på sin hemsida lyft fram en föreläsning jag höll för en borgerlig studentförening 2009, och dels i att jag lyft fram en interpellationsdebatt i Riksdagen där SD framförde kritik mot de inslag i program JÄMI som jag just hade bloggat om [1,  2 ] […]

 56. […] genus breddning. Detta är vad som skedde i Ljungby kommun nyligen och som jag tog upp i inlägget Iiinte 80 miljoner till!!!!  Där var de kommunanställda och cheferna tveksamma till de inhyrda genusprocessledarna och den […]

 57. […] I Ljungy kommun bedrev man mot de anställdas vilja för några år sedan ett JÄMI-projekt och utvärderingen visade att de anställda ansåg att den påtvingade rollen som genusagenter och precessledare tog tid från den ordinarie verksamheten och istället för att förbättra, försämrade detta verksamheten. Men av detta drar genusmaffian inte alls slutsatsen att man ska lägga ner, tvärtom öppnade man i slutorden upp för att istället utvidga projektet till att omfatta inte bara kön, utan även etnicitet, religion, ålder och funktionalitet – alltså ett mångfaldsperspektiv. […]

 58. […] Sålunda kom ”jämställdhetsutredaren” fram till att det behövdes mer ”jämställdhetsutredningar”. Vilket går helt i linje med Tanja Bergkvists påpekande att genusforskning i regel kommer fram till slutsatsen att det behövs… […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: