Glad Nationaldag och intervju på Jyllandspostens blogg mm

Mikael Jalving har publicerat en intervju med mig på sin blogg på Jyllandsposten – LÄS DEN HÄR!

”Hvad stiller man op imod idioterne? Spørgsmålet er ligeså gammelt som universelt, og løsningen, den blafrer i vinden. Ekstra svært bliver det naturligvis, hvis idioterne – som i H.C. Andersens eventyr – er klædt ud som de kloge. Så bliver det for alvor indviklet. I Sverige, som vedbliver at interessere mig, fordi meningsdannelsen derovre er så ekstremt konsensuspræget, bliver man nemt viklet ind i den ene søforklaring efter den anden. Søforklaringerne kommer som dovne dønninger skabt af de teorier, søforklaringerne er afhængige af. De kloge og indbildske skrider nemlig helst frem ved hjælp af en teori. Teorien skifter med moden, i hak, spring, mere eller mindre vilkårligt. Er man uopmærksom et kort øjeblik, så kan teorien, der før lyste alting op, være pist borte og afløst af en ny.” LÄS HELA!    (Den som har problem med danskan kan alltid klistra in texten i google translate danska-svenska 🙂 )

Jalvings bok

Jalvings bok

Mikael Jalving har som bekant skrivit boken Absolut Sverige – en resa i tystnadens rike (ännu inte översatt till svenska dock, köp på danska på Adlibris) och var nyligen aktuell i ett samtal  om nationella samförstånd och tabun artikeln I skuggan av framtiden  (läs den!)  i senaste numret av Axess Magasin, liksom i Axess konsensusseminarium  (Play, 38 min, se!). Jalving har också skrivit ett par artiklar på Newsmill för den som är intresserad (kan också klistras in i google translate). Och just det, hoppas ni alla hade en trevlig nationaldag! Själv var jag med familjen, men eftersom jag i tankarna ändå ofta är på bloggen, så tänkte jag att jag skulle göra något till den, och nu var det ju länge sedan jag gjorde ett konstverk, mitt senaste bidrag till den moderna konsten publicerade jag i december,  så den är ju inte längre modern. Och därför tänkte jag göra ett nytt konstverk, eller snarare ett socialt experiment, inspirerad som jag ju är av genusvetarna, och det experimentet bestod i att se vad som skulle hända om jag tågade fram och tillbaka med en svensk flagga, men det hände faktiskt ingenting särskilt – utom att jag trampade ner några blommor.

Intressant, jag återkommer med en analys av det som hände, eller snarare inte hände, längre fram. Eftersom alla andra var på Skansen och viftade med sina flaggor där så kanske ingen såg mig? Nä, nu ser jag var det beror på! GP har i en ledare gett klartecken att fira nationaldagen utan ängslan Det är dags att släppa den ängslighet som ifrågasätter att det skulle finnas någon svensk kultur. Den finns i allra högsta grad…. Att vara stolt över sitt lands historia är inte samma sak som att kränka andras. Så låt oss fira Sverige imorgon. Utan ängslighet. Det är hon värd, moder Svea.”  Nu är det alltså fastställt på en svensk ledarsida  – att vara stolt över sitt eget land betyder inte att man vill kränka andra människor eller andra länder. Var det någon som trodde det? Möjligtvis att hela den församlade pk-politikerkåren och media- och proffstyckareliten behövde ett klargörande så här inför nationaldagen, men var det någon vanlig normal dödlig människa som lever i verkligheten som trodde det? Själv har jag årligen kunnat fira både den svenska och den bulgariska nationaldagen utan att ha kränkt den andra halvan av mig själv, eller något av länderna. Mina morföräldrar traderade hela den bulgariska historian och överförde hela kulturarvet till mig och min lillebror under våra sommarlov där, det var också där vi lärde oss vikten av hårt arbete, disciplin och ansvarstagande, mitt i det kommunistiska Östeuropa, ingen kulturmarxism där inte.

Matematiskt induktionsbevis

Matematiskt induktionsbevis - det första jag såg

Det var även i Bulgarien jag stötte på mitt första matematiska bevis – ett induktionsbevis, i sanden, konstruerat med en pinne (och en logiskt tänkande hjärna) av ett av grannbarnen som gick i sjunde klass. Det var en del av den bulgariska jämlikhetstanken – alla skulle vara lika duktiga i matematik för att krossa Västeuropa i alla matteolympiader. I Väst innebar jämlikhetstanken istället att alla skulle vara lika dåliga i matematik för att inte kränka någon annan som kanske också ville delta i matematikolympiaden (nu är det dock på väg åt rätt håll på den fronten, om bara Genusmaffian håller sig ur vägen). Tänk så olika man kan tolka samma begrepp!

Både förtroendet och läsarna finns på bloggarna

Både förtroendet och läsarna finns på bloggarna

Som demokratibegreppet för att ta ett exempel, ingen missade väl artikeln på DN debatt: ”Ny omskakande studie: Mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare… Samtidigt finns det i denna grupp av unga medborgare en föreställning om att det inte spelar så stor roll om de lever i en demokrati eller inte. För nästan 23 procent av 18–29-åringarna är detta inte så viktigt. 26 procent tycker att det vore ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en ”stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller val.”

”Exakt vad orsakerna är vet vi inte. Men låt mig spekulera i några möjligheter. Man kan till en början undra vilken demokratilära den yngre generationen fått sig till livs i grundskola och gymnasium? En historielös, mekanisk syn på demokratin (och marknadsekonomin) som inte tar upp dess normativa grundvalar, antagligen. Man måste då fråga sig vem som har utbildat dagens lärare i samhällskunskap och historia att servera en sådan demokratisyn. Det är bara att konstatera att vi på universitet, speciellt inom statsvetenskap, som utbildar de blivande lärarna i historia och samhällsvetenskap i så fall bär ett tungt ansvar.Vi kan också notera att den här gruppen unga har betydligt lägre förtroende för politiska partier och politiker och att de läser dagstidningar och ser nyheter på tv i betydligt mindre utsträckning än andra. I stället får de sin information främst från twitter och facebook. De politiska partierna från vänster till höger verkar alltså också ha misslyckats. Avsaknaden av politisk debatt baserad på tydliga ideologiska skillnader, där socialdemokratin talat om skattelättnader och högern fått utrymme att bli arbetarparti, kanske sänt budskapet att valet mellan partier inte spelar någon roll. Också tv och dagspressen, som ska informera medborgarna för att demokratin ska fungera, verkar ha misslyckats att nå dessa unga medborgare. Hur ser journalisterna och redaktörerna på sitt ansvar?”

har vi egentligen något val när det gäller gensuvansinnet?

Har vi egentligen något val när det gäller gensuvansinnet eller ingår det i de demokratiska värderingarna?

Tillåt mig att också spekulera: dagens unga likställer demokrati med ett knippe värderingar och åsikter man måste omfamna för att räknas som demokratisk? I skolan pratar man väl mer om ”demokratiska värderingar” än demokrati som styrelseskick. Och den ”demokratiska värdegrunden” innebär som bekant att man ska acceptera att folk har olika värdegrunder, vilket givetvis försvårar det av regeringen initierade arbetet med den ”gemensamma värdegrunden” – Betänkande 2009/10: KU 38 Dialog om samhällets värdegrund. Intressant också att man nämner att lärarutbildarna har ett tungt ansvar (se den blygsamma genuslitteraturlistan för lärarutbildare!), och lärarkåren som ju matas med genuspropaganda under hela lärarutbildningen och sedan måste integrera ett genusperspektiv i varje ämne när de undervisar (annars är undervisningen ju varken demokratisk eller jämställd) – är det konstigt att de unga inte förstått innebörden av demokrati? Demokratibegreppet har blivit urvattnat, och frågan är om de unga ens förstått att det handlar om ett styrelseskick?

Tillåt mig att spekulera vidare: även om man förstått innebörden av demokrati, så är frågan hur man uppfattar det när folkomröstningarna oftast går ut på att medborgarna ska rösta om tills de röstat rätt, om de nu röstat fel  (om de ens får rösta), och hur ska man som ung väljare tolka detta barnsliga, för att inte tala om just diktatoriska,  agerande från vuxenvärlden? Minns också att vår stora ledare Mona Sahlin den 28 dec 2003 uttalade orden ”Jag tror inte folkomröstningar är gynnsamma för demokratin” – där har vi åtminstone någon politiker som vågar tala klarspråk.

Genuspilot påväg att krascha svensk ekonomi

Genuspilot på väg att krascha svensk ekonomi

Tillåt mig slutligen att spekulera färdigt: det här är en unik chans för regeringen att få ner arbetslösheten, nu när Fas 3 blev ett fiasko, och när vi redan har så många genuscoacher, genuspiloter, gensuambassadörer, gensusstrateger, förändringspiloter och förändringsagenter  som vi kan ha plats med, så är det verkligen på tiden att vi inför ett nytt yrke förknippat med just demokrati – förslagsvis demokratipiloter, demokratiagenter och demokraticoacher, som ska lära ungdomarna (den fjärdedel av den andel av de utfrågade 1.208 medborgarna som är i åldern 18-29 – hur många det nu blir…) om vad demokrati egentligen innebär. Och oj, här kom ju reaktionen från regeringen, som på beställning, i ett pressmeddelande: ”Regeringen främjar ungas demokratiska värderingar”:

”Regeringen satsar åtta miljoner på insatser för att öka demokratisk medvetenhet hos unga i riskzonen. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ta fram metodmaterial som kan användas i undervisningen. Ungdomsstyrelsen ska fördela medel till organisationer som förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser. -Demokratin måste ständigt erövras. Ungdomar är en viktig målgrupp för regeringens satsningar på när det gäller demokrati, eftersom det är under ungdomsåren som en människas värderingar till stor del formas, avslutar Birgitta Ohlsson.”

Genusperspektivet ska genomsyra hela Jorden

Genusperspektivet ska genomsyra världsalltet

Vi kan också läsa att ”Det man värnar vårdar man, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.” och drar oss till minnes att Ohlsson skrev en uppmärksammad artikel med rubriken ”Avskaffa Sverige” i Expressen den 6 juni 2001, samtidigt som vi ställer oss frågan vilka demokratiska världsvärderingar som ska råda i Ohlssons ”demokratiskt valda världsparlament” (hela artikeln återgiven tex här) och hur hon ska få med alla på genuståget i en demokratisk värld där medborgarna sätter dagordningen. Ska hela Jordens samlade tillgångar gå till genuspropaganda? För att återgå till den andra delen av pressmeddelandet: metodmaterial till undervisningen och nya projekt, påminner ju väldigt mycket om genusvansinnet, nu senast (om det inte kommit nytt sedan dess, inte helt osannolikt) uppmärksammade media det nya metodmaterialet Machofabriken, som jag fick uttala mig om i P1 (se blogginlägg).

Evighetsmaskinen är uppfunnen i Sverige - genuspropaganda

Evighetsmaskinen är uppfunnen i Sverige - den drivs av och producerar genuspropaganda nonstop

Nya undersökningar som föranleder att man drar igång ett nytt maskineri. Man kan ju tycka att det redan pratas mycket om demokratiska värderingar och genusstrukturer i skolan, men det kan aldrig vara nog, det kan alltid finnas en person som inte delar de demokratiska värderingarna eller idén om genusstrukturer, och då måste hela indoktrineringskampanjen göras om – och alla måste ta del av den!  Det kan bli tjatigt och kontraproduktivt, centrala begrepp urvattnas och förlorar sin innebörd, som Skolverket konstaterade nyligen angående alla antimobbningsprogram –  se Vad var det jag sa?  – men det har inte regeringen tänkt på, och den har inte heller tänkt på att föregå med gott exempel och pedagogiskt illustrera vad demokrati innebär – tex genom att utlysa en folkomröstning. På så sätt skulle ungdomarna kunna se i handling hur ett demokratiskt medvetet folk kör över sin regering och visar den var skåpet ska stå. Det vore ju verkligen på tiden…

För att återgå till Östeuropa kort, glömde, passar på att lägga in videon från mitt inlägg Väst driver på fördumningen av Östeuropa igen, fortfarande lika aktuellt. Det hade varit intressant att se vad undersökningen i DN gett för resultat i Östeuropa, med tanke på att 44% (opinionsundersökning i Bulgarien nov-09) anser att det var bättre under kommunisttiden och bara 22% anser att det är bättre nu (resten svarade ”vet ej”), och vad detta kan tänkas bero på? Kanske behöver Östeuropa en svensk genuspilot – det tycks ju vara lösningen på de flesta problem idag…

Lästips! Christian Hägglund ironiserar över maktstrukturer och fixeringen av lika utfall, Birro i SVD om känslig frågaEn liten jämförelse (Axessbloggen) Nationaldagsdebatt på Newsmill, Till nationalkänslans försvar (SVD), Att dissa Sverige ger ingen integration (Corren), Och glöm inte Intervjun på Mikael Jalvings blogg – det var ju bara den jag tänkte blogga om, varför blir det alltid så här!? 🙂

Annons

105 Responses to Glad Nationaldag och intervju på Jyllandspostens blogg mm

 1. Cavatus skriver:

  Och glöm inte Peter Eriksson som i en DN-chatt sa att ”demokrati är farligt” (http://www.dn.se/nyheter/chattar/chatt-med-miljopartiet-1.1135704).

  Om man funderar vidare på de ungdomar som svarade på demokratienkäten kanske det vore intressant att få veta hur många som har ett utomeuropeiskt ursprung, då det torde röra sig om en stor andel av de svarande, eftersom väldigt många unga i Sverige idag har den bakgrunden.

  Att då dra slutsatsen att dessa ungdomar gärna (visserligen okritiskt) favoriserar det som de är vana vid från sin uppväxt är väl inte att förvånas över? Jag menar, det kanske även kan vara en fingervisning varför man sökt sig hit. Det verkar inte vara själva demokratin som var huvudsyftet. Vad huvudsyftet då var, får väl var och en lägga pannan i djupa veck för att sluta sig till på egen hand.

  Ja, jag tror att politiskt korrekthet är farligare än kommunism, eftersom personer boende i ett kommunistiskt land var medvetna om förtrycket, medan t ex svenskar (som ännu inte vaknat upp ur hjärntvätten) TROR att de lever i en demokrati och att alla deras åsikter är deras egna! Istället lever de i en demokratur (http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur) men vet inte om det, helt enligt konceptet för demokraturen!

 2. Hjalmar skriver:

  Jag håller med Cavatus, PK är farligare än kommunismen, i Östblocket iaf. Hjärntvätten i Sverige är att jämföra med Nordkorea, där inga oliktänkande tolererades. Socialismen biter sig kvar.

  T.o.m. Stalin tillät viss frihet, om inte annat så för att få reda på vilka fritänkarna var – som sedan skickades till Gulag.

  Aaah, visst är den svenska flaggan vacker! Konstigt att det ska krävas mod för att visa sig med den.

 3. barfota skriver:

  hehe… nää folkomröstning kan vara förödande för demokratin 😀
  Glad sommar Tanja önskar en som minsann också viftade med Svenska flaggan utan att bli nedslagen av huliganer.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, helt korrekt att man var medveten där, och är det nu. Alla dessa nya pk-projekt, emn man vill ju ha EU-pengarna. Man och man, politiker och korrumperad elit + lycksökare,

  Hjalmar, jag tror inte att PK-maffian kommer att begå fysiska övergrepp och skicka oliktänkande till läger (hm….genusläger, jämställdhetsläger? Men ok, iaf inget våld) i någon framtid, så där kan vi vara lugna. Men civilisationen som helhet kan ju gå under när tankeförmågan blir helt avtrubbad… Nja, flaggan är väl ok numera, man firar ju den här dagen officiellt så jag tror inte jag utsatte mig för några stora risker med livet som insats eller så för mitt lilla projekt 🙂 Men jag hade ju inte gjort det här om det vore fem år sedan. Då hade jag ju ingen blogg heller så det hade inte gått ändå, och ingen flagga heller, eller en kamera ens, inte en digitalkamera iaf, det skaffade jag hösten 2006. Jag är ju helt efter med allt, har ju inte ens en miniräknare…

  Barfota, tack detsamma! men vadå, ska du vara borta från bloggen hela sommaren!? Ska någon annan resa bort från min blogg i sommar?Hur ska det då gå med mitt sociala liv? 😦

 5. Dr. Jonsson skriver:

  Först: VIlken härlig sommarbild/Sverigebild. Man blir ju alldeles glad i hjärtat. Den i liggande format är min favorit. Heder till fotografen!

 6. Pelle Billing skriver:

  Fina bilder Tanja!

 7. Dr. Jonsson skriver:

  Sen: Grattis till att bli intervjuad av JP!

  Om du inte redan var det innan, så måste det väl göra dig till en ”Internationellt uppmärksammad svensk opinionsbildare” (och rebelledare?) …

  mkt bra!

 8. Roger Klang skriver:

  ”Ny omskakande studie: Mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare…

  @Tanja:

  Nu kommer man att tänka på att det är förbjudet för statistiska centralbyrån och Brå att föra statistik baserad på etnicitet, och för alla andra också. Man kan alltså inte tillgodogöra sig statistik, eller i detta fall den här undersökningen. Endast GP:s survey People kommer att veta sanningen i detta fall. Resten av oss får stå som stora frågetecken om ifall det vi ser är en smygande islamisering eller ifall det är en smygande nazifiering. Man borde göra som i USA och tillåta statistiska centralbyrån och Brå att införa frivillig etnisk tillhörighetsbekännelse. Hur ska man annars kunna tillgodogöra sig sådan här statistik och undersökningar om det är olagligt att föra korrekt statistik? Detta i sin tur gör regeringen och riksdagen skiträdda för en sd-revolution vilket gör det än mera avlägset med en rationell statistikföring. En ond spiral är inledd. Dårarnas paradis indeed!

  Roger Klang

 9. Nordbo skriver:

  Vad kult att du blev intervjuad av Jalving. Jag passar på att länka till videon med Dalrymple igen. Jag tycker den passar bra med videon om fördumningen av östeuropa. Han talar om fördumningen av Storbritannien:

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jag skulle ju medverka i boken men har ju forft massor av olästa mail sedan ett år så jag missade Jalvings två förfrågningar i april 2010 😦 Och jag som har så mycket att säga till världen – nu fick det bli så här istället 😉

 11. Dr. Jonsson skriver:

  Till Mikael Jalving, Jyllandsposten och alla andra danskar som engagerar sig i kampen för ett fritt och demokratiskt Sverige: Tack! Ni behövs!

 12. Cavatus skriver:

  Tanja, du skriver ”Men ok, iaf inget våld”. Där håller jag inte med dig. I Sverige finns de inofficiella stormtrupperna AFA, som beredvilligt förstör meningsmotståndares egendom och hotar vitt och brett samt tar till knytnävarna och gatsten (när de är maskerade) för att torgföra sin politiska ståndpunkt.

  Nu ger de sig inte bara på sverigedemokrater utan gav sig häromsistens på kristna som hade någon typ av fredsaktion 8http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263813). I och med att de inte representerar staten utan är hemligt lierade med t ex Expo och vänstern, kan makthavarna svära sig fria. Effektivt va?

  Dessutom börjar somliga vänsteranhängare bli så styva i korken och ta ut svängarna att de talar om att ”döda moderater” i sitt twitterflöde, som den här vänsterpartisten som sitter i kommunfullmäktige i Pajala (http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6205705).

  Sedan har vi ju de sverigedemokrater som blivit uppsagda från sina jobb, de som uteslutits ur facket osv osv. Det finns många exempel: http://sverigesradio.se/webbradio/?type=db&id=1693187.

  Så Sverige börjar hämta in med råge på kommunistländernas ”fasoner”.

 13. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja: Du kanske kan medverka i en ev. uppföljare. Blir det en trilogi, får man hoppas att den tredje och sista kan ha skäl att få heta ”Sverige är befriat” 😉

  Trogna rebeller och frihetskämpar kan få ta lite plats i den, och våra danska bröder och systrar likaså.

 14. Wanderlust skriver:

  Till min stora glädje så visade återigen Correns ledarskribenter upp ett – sett till det rådande politiskt korrekta klimatet – sällsynt mod när de igår publicerade den här texten: http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5664743&date=&menuids=
  På kort tid har nu de bägge kvinnliga ledarskribenterna på tidningen gått emot det politiska och mediala etablissemanget genom att först stödja Per Ströms senaste bok och sedan oförskräckt fortsätta med att våga erkänna att det finns en oikofobi och t.o.m. ha mage att citera Sahlins respektive Reinfeldts svenskfientliga uttalanden…
  Det kanske trots allt finns hopp fortfarande…

  Kom på att även du fick beröm av någon av dem i anslutning till den bloggpost om ”SD och genusvansinnet” tidigare i år (tror jag?)

 15. Helena Palena skriver:

  Ja, varför blir det alltid så långt! Därför att du är full med bra saker som måste ut. Fantastiska bilder! Trava fram och tillbaka med fanan i en rapsåker är verkligen en installation. Tjusigt! Smart! Kul!

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderust, ok ska kolla deras nya artikel! ja det stämmer, de skrev om ett inlägg jag gjort om SD och genusvansinnet (det här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/02/13/sd-och-genusvansinnet/ ) jag tog upp detta här i SD, hönor och ägg – måste jag göra journalisternas jobb!? : https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/04/sd-honor-och-agg-%E2%80%93-maste-jag-gora-journalisternas-jobb/

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, få lägga den Correnartikeln under lästips i inlägget. De har läst Heinös rapport ser jag. Och kanske sett Axess-seminarierna? 🙂

 18. Wanderlust skriver:

  Tanja, ja det förefaller som om de har gjort det. Och kanske t.o.m. besökt både Politiskt Inkorrekt och Flashback som ett par av de ställen där uttalandena av Sahlin och Reinfeldt har diskuterats flitigast…
  F.ö. så var Axess-seminarierna en fröjd att ta del av, då flertalet av talarna (har inte hunnit se alla än) hade mycket intressanta åsikter befriade från PK-ismens bojor. Hur ofta har förresten Axess sina frukostmöten, en gång i månaden?

 19. Dr. Jonsson skriver:

  Till sist(?):

  dagens unga likställer demokrati med ett knippe värderingar och åsikter man måste omfamna för att räknas som demokratisk?

  Det var en riktigt insiktsfull analys (och väl formulerat). Hade inte tänkt på det som en möjlig förklaring till undersökningsresultatet, men jag tror definitivt att du är nåt på spåren.

  Nu är bara frågan hur insikten kan överföras till den svenska nomenklaturan. Via Jyllandsposten? Eller kan man tänka sig Corren?

 20. daniel spansk skriver:

  Om de omstridda JAS-planen i Libyen varit spakade av genuspiloter hade t.o.m JAG kunnat överväga att ompröva mitt ställningstagande till den svenska militära insatsen där.

  Stående order från insatschef till genuspilot: Flyg lågt.

 21. Brutus skriver:

  Parafras på: ”Utan fräls oss ifrån ondo”.

  Varje människa önskar gå fri från allt ont.
  När vi ber så som Tanja har lärt oss, litar vi på Tanja, som är den ende som kan besegra genusmaffian och befria oss från dess grepp om oss.

  Vi kan inte förklara, varför Staten har tillåtit uppkomsten av det onda genussamhället och varför den låter det ha så stor makt.

  Också en kritiskt tänkande människa får i sitt liv bittert erfara det ondas existens.

  Inte ens tron tycks kunna befria oss från det onda genussamhällets fördärvande makt.
  Men vi ber ändå att Tanja själv skall kämpa för oss.

  En gång skall hon ge oss den slutliga segern och befria oss från allt ont.
  Tanjas makt är större än genusmaffians makt.

  Amen

  ”Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden”.
  Winston Churchill

 22. hpx83 skriver:

  Mitt ödmjuka bidrag till demokrati-debatten återfinnes här :

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/03/bristen-p-principer-blir-demokratins-underg-ng

  P.S Tack för en mycket underhållande/upplysande föreläsning på FreedomFest D.S

 23. Utlandssvensk skriver:

  ””Men ok, iaf inget våld”

  Jag helt håller med Cavatus angående det högst påtagliga politiska våldet i dagens Sverige.

  Men man ska hålla i åtanke att detta gäller nu, när sjuklövern är helt ohotade av SD. Vad händer om opionen börjar peka på mycket högre stöd för SD, låt säga kring 20%. Min uppfattning är att följande är möjliga åtgärder:

  Man kan åtala ett flertal av de personer som står bakom de stora systemkritiska bloggarna, som t.ex PI, för hets mot folkgrupp. Denna lagstiftning är långt mer omfattande än de flesta inser och sannolikt kan man få fällande domar mot de flesta som skriver kritiskt om immigrationspolitik.

  EXPO och liknande organisationer kan få mycket större intäkter, sannolikt en kombination av direkta statsbidrag och diverse ”uppdrag”. Pengarna kommer att användas för att med alla metoder gräva upp saker som kan användas mot SD. Rena kontantbetalningar till folk som vill ”vittna” om vad framstående SD medlemmar har gjort eller sagt är fullt möjligt. Medierna kommer hänga på.

  Livvaktsskyddet för SD företrädare kan ifrågasättas. Varför ska staten skydda ”anti demokrater”? Detsamma gäller polisskyddet vid SDs möten. AFA kommer att, helt korrekt, tolka detta som grönt ljus för våldsamma aktioner. Säkert kommer polisen hävda att de ”ser allvarligt på alla typer av våld”, osv. osv. men de lär knappast anstränga sig allt för mycket.

  AFA medlemmar och olika typer av ”aktivister” kan få anställning i något påhittat projekt. Demokratins väktare, kanske? Självklart tar man offentligt avstånd från våld men det är underförstått att man får sin lön som tack för insatsen mot SD.

  Verkar detta stolligt och helt omöjligt? Fundera då vad du skulle ha ansett om en person som för 20 år sen hade förutspått att vi idag skulle ha:
  – Organiserade våldsamma störningar av ett riksdagspartis möten
  – Utbrett valsabotage, där AFA öppet erkänner att de plockar bort valsedlar.
  – Världens högsta frekvens av anmäld misshandel
  – Statlig rätt att använda militären mot den egna befolkningen
  – En statsminister som öppet säger att politiska motståndare får skylla sig själva om de utsätts för våld

  Osv, osv.

  Det är , enligt min uppfattning, historielöst och djupt naivt att tro att dagens svenska politiska och mediala elit frivilligt och i god demokratisk ordning kommer att ge upp makten. De har, lidrigt sagt, målat in sig i ett hörn vad gäller mångkulturen och de negativa effekterna är så enorma att det sannolikt är förenat med direkt personlig risk för dagens makthavare att lämna över till ett parti som kommer att blottlägga detta.

 24. Torbjörn skriver:

  Vilken vacker bild. 😉

  Ja, genusvansinnet och multikultivansinnet ingår i de demokratiska värderingarna. Vad trodde du?
  Nu återstår bara att förklara det för alla jordens nationer och folk, sedan är vi i hamn.

 25. Ella skriver:

  Snälla Tanja! Kolla din mejl och brevet ”Minns du?”

 26. johansblohm skriver:

  Genusvansinnets innebörd att se till individen och dennes frihet istället för att tvingas/socialiseras in i en normbaseras mall. Vansinne! Eller..?

 27. Nordbo skriver:

  Johansblohm,

  Frihet á la 1984: Du är fri om du lever i enighet med de politiska kommissariernas indoktrinering.

 28. johansblohm skriver:

  Luktar en smula konspiratoriskt. Den konservativa heteronormen och de klassiska könsrollerna är ju fortfarande samhällsnormen. Det är på intet sätt frihet för mig tvingas in i en gammal förlegad norm…

 29. Nordbo skriver:

  Jag bryr mig inte om vilka normer du lever efter. Jag syftade på att sk ”genusvetare” indoktrinerar barnen på dagis etc.

 30. Torbjörn skriver:

  johansblohm:

  Vem har tvingat in dig en norm? Majoriteten av oss på jorden är heterosexuella. Ska vi be om ursäkt för det?

  Hetero är ingen påtvingad värdegrund från samhället, däremot så är genusvetenskapen och multikulti det genom att de ska införlivas i skolans värdegrund och i utbildningen ända ner till dagisnivå.

 31. Capitalist skriver:

  Genuskrönika från en s.k ”Man” på SvD:

  http://www.svd.se/naringsliv/borsbolagen-har-bollen_6231412.svd

  Vilken bisarr j*a människa. Hade jag varit företagare i Sverige hade jag satt upp en stor skylt på dörren:

  ”Här anställs inga genusfeminister eller talibaner, folk som vi inte gillar åker ut och maffia facken är inte välkomna. Dom tjänade ut sitt syfte efter WW2. minsta tillstymmelse till genustänk hos nåt av dom enda 2 befintliga könen en man eller kvinna på det här företaget leder direkt till sparken och en hänvisning till en psykakut”.

  Det är ju märkligt att Sverige ska vara så extremt företagarfientligt. Alliansen har verkligen gjort den privata sektorn besviken. Det verkar som om Sverige ska fortsätta vara ett låtsasland där vi går omkring och låtsas hela tiden och slår oss på bröstet för att den privata sektorn och individuella framgångar aldrig fått fotfäste eller uppmärksamhet i landet. SD skulle jag aldrig rösta på med deras sossepolitik. Dom är inte bättre än vänsterfascisterna föutom på en enda punkt. Men men, landet töms ju på hungriga ambitiösa människor så småningom, kvar blir genustransorna, analfabeterna och maffiafacken som får slåss om brödsmulorna. Redan idag har vi tvingat ut en stor del av dom ambitiösa svenska läkarna från den offentilga sektorn till utlandet eller privat.

 32. Sindra skriver:

  ”Men hvem er det egentlig, der siger, at leg med biler er mere værd end leg med dukker? Det er jo kønsforskerne selv” – huvudet på spiken, Tanja!

 33. Suzanne Kijko skriver:

  Nice idea.

  Suz

 34. Andreas Nurbo skriver:

  Folkomröstning är dåligt för ett gäng dönickar ska inte rösta i saker de inte fattar. Men mitt intryck är att de som ska fatta besluten åt oss verkar ha lägre utbildnings- och erferenhetsnivå än folket i gemen så man undrar om de verkligen är representativa, de dära politkerna.
  Vi har en representativ demokrati, ingen direkt demokrati, så folkomröstningar är inte ett bra sätt att undervisa folket i vår typ av demokrati.
  Ordentliga politiska debatter på SVT tror jag skulle göra mer för demokratin än dönickar som röstar i olika frågor på test. (Svenska folkomröstningar är inte bindande, så det är bara på låtsas i vilket fall).

 35. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  Jag har sett att du har svarat mig på många ställen här på bloggen. Jag ska läsa alla dina kommentarer och besvara dig när jag är tillbaka från min paus.

  Håll ut, och längta fram tills dess! 😉

 36. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  Förresten, vilka pjäxor du har på dig på fötterna, på helbilden som inleder det här inlägget. 😉 Ser grymt varma ut för den heta sommardag som det var…

 37. Galne Gunnar skriver:

  Marcus Birros debattartikel om abort gör mig arg och less på samma gång. Återkommer eventuellt med ett elaborerat resonemang kring varför jag tycker att han och hans debattartikel är horribla, men tills vidare så nöjer jag mig med att länka till ett klipp med komikern George Carlin som tar upp några av de åsikter som jag har i frågan:

 38. QED skriver:

  Aftonbladet Kultur ställer diagnos ….

  ”Jag blir alltmer övertygad om att människor som är politiskt höger på riktigt, de är bara några få men desto mer inflytelserika, faktiskt lider av någon slags hjärnskada i empatispektrumet. De, liksom vårt samhälle, lider av funktionsnedsättningen Right Wing Disorder. Den tvingar oss att agera osolidariskt egoistiskt och det är därför vi mår så kasst.”

  http://www.aftonbladet.se/kultur/article13155068.ab

 39. Tips till Tanja Bergkvist:

  Läs Richard Lynns text på
  http://www.alternativeright.com/

  Det här kommer förr eller senare att bli en av de stora frågorna i Europa och USA, oavsett om man vill det eller inte, så det är lika bra att en av Sveriges mest intressanta debattörer tar tag i frågan på ett genomgripande sätt. Axess har redan gjort det, småskaligt i och med sin intervju av Charles Murray. Det vore ju synd om alla vi med 110+ i iq blir en allt mindre minoritet=)

 40. Marek Babinski skriver:

  Tanjaaa! Jag vill att du ska bli vår statsminister !! snälla !

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro, både dator och internet har strulat. Mest datorn som är så full nu att den knappt fungerar längre, måste tömma den eller något, två års matte och genus har tagit upp hela minnet och nu går allt jättelångsamt, väldigt frustrerande. Jag har suttit och tagit backup på allt, det tog sin tid… Ni trodde väl inte jag var ute i solen och latade mig? Jag håller alltid på med kampen, åtminstone alltid när jag har tid. Någon som vet var man kan köpa sig mer tid? Jag skulle behöva det för att få landet på fötter.

  Wanderlust, ja ngn gång i månaden är det. Möjligtvis sommaruppehåll nu då. liksom för magasinet. Det senaste borde förresten vara påväg nu, där har jag lyfta fram von Wrights intressanta synpunkter, det verkade behövas eftersom folk var chockade. Ska nog trycka ut det på flygblad och sprida i Almedalen 🙂 De här citaten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

  Dr Jonsson, ”Nu är bara frågan hur insikten kan överföras till den svenska nomenklaturan. Via Jyllandsposten? Eller kan man tänka sig Corren?”

  Ja det blir nog Corren, den är ju bra! Och så lär det bli lite internationellt också, ngt som hette Associated Press kontaktade mig, så de fick en hel del info så det skulle visst spridas i den internationella pressen, de skulle maila mig så jag får se till att hålla koll så jag inte missar det då. Idag pratade jag med en till journalist därifrån som hade fler frågor, han verkade skriva ner allt på datorn medan jag pratade, annars har jag alltid undrat hur vissa kan citera mig korrekt i efterhand trots att jag pratar jättesnabbt, sedan slog det mig att de ju spelar in allt, jag insåg det efter den här artikeln i DN (bara pappersupplagan dock) : https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/09/genusarbete-smulades-sonder/

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, vilken bra idé – låta genuspiloterna sköta det internationella åtagandet. 🙂 Hur ska vi få dem att börja utöva påtryckningar för att få göra det? Frågan är om de är så välkomna? http://www.newsmill.se/node/5627

  Citat:

  ”Vi är förvånade, eftersom vi inte trodde att det var en feministisk tanke att kvinnor skulle klä av sig mer än de själva önskar för att behaga sin omgivning. Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF [Islamisk Feministisk Front] varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra; hon har rätt att vara som hon är och respekteras och tillerkännas sitt självklara värde som människa och kvinna skapad av Allah på bästa sätt.”

  ”Visst finns det problem i muslimska länder av varierande grad som man härrör till religionen islam, men vem har man i väst frågat när man säger att kvinnors grundläggande problem är islam? Vem definierar vad som är den ”rätta” kvinnliga frigörelsen egentligen?”

  ”Västvärldens roll som ”kvinnors befriare” är minst sagt tveeggad. Man kan ju undra varför medkänslan främst från väst kom vid en viss tidpunkt och inte vid en annan. När talibanerna tog makten sades det inom FN att man skulle ”respektera lokala sedvänjor och kulturer” och på sätt gjorde kvinnorna till offer för talibanregimen, för att efter 11 september gå tvärtemot det tidigare uttalandet. ”

  Det finns kvinnor som kämpar för att kunna få en utbildning – vad skulle de säga om von Wrights lilla fysikrevolution? (Citaten i samma länk som i förra kommentaren: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/ Jag har förresten kompletterat det med ett citat jag hade glömt. von Wright är tydlig med att poängtera vad en ”jämställd fysik” innebär så att inga missförstånd ska kunna uppstå:

  ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

  Och vi minns ju alla att

  ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59) och

  ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan” (sid 7)

  Hur det ska gå med vattenledningar och byggandet av broar och vägar i andra länder med denna nya ”vardagsförståelse”-inspirerade fysik kan man bara spekulera i. Alltså flera skäl till att genussamfundet kanske håller sig i bakgrunden här.

  Men jag vill minnas att VR just skickade Genusmaffian på expedition till Grönland för 10 miljoner: http://www.genus.gu.se/Nyheter/fulltext//vetenskapsradet-ger-10-miljoner-till-genusforskare-i-goteborg-och-lund.cid968598

  ”…kommer de sex genusforskarna från Lund och Göteborg att göra komparativa studier som belyser hur grupper av kvinnor i olika delar av världen tolkar feminismens innebörd. Projektet, som löper över fem år, bygger på ett antal fallstudier som bland annat kommer att utföras bland annat i Pakistan, Tyskland, Taiwan och Grönland.”

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Brutus, bra citat: ””Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden”.” Men tänk nu på att Genusmaffian har upptäckt att det kvinnliga sunda förnuftet inte stämmer överens med det manliga, så frågan är hur vi ska definiera sunt förnuft, eller rationalitet som iofs är det ord genusforskarna använder.

  Hur kan det finnas kvinnlig och manlig rationalitet i genusvetarnas värld när könet inte gör någon skillnad? För att vara logisk, om det nu går att argumentera så när logiken är ett patriarkalt påfund och man ju inte vill gynna förtryckarstrukturerna, är inte kvinnans logik liksom allt annat ett underordnat tillstånd och den kvinnliga rationalitet genusforskarna pratar om egentligen ett påtvingat tillstånd som är influerat av den manliga normen, så hur kan genusforskarna vilja förstärka detta tillstånd?

  Det pedagogikprofessor von Wright vill lyfta fram är den kvinnliga rationalitet (vad säger detta om hennes kvinnosyn, eller talar hon enbart för sig själv?) som hon kallar kallar ”vardagsförståelse”, och om exemplifieras av den obehagliga överraskning hon själv fick när hon genom en lärobok i fysik fick reda på att regnbågen inte finns på en fix plats – och därmed finns ingen skatt vid regnbågens slut, vilket hon hade hoppats på eftersom Vetenskapsrådets 20 miljoner inte räcker på långa vägar till genusvansinnets årliga budget – ska inte underordnas den ”objektiva kunskap” som fysikböckerna förmedlar och som bygger på manligt tänkande. Det är därför VR skickade Genusmaffian på expedition till Grönland (som jag tog upp i förra kommentaren) – de ska leta efter skatten vid regnbågens slut, den måste ju finnas, det har en genusprofessor sagt och då måste det vara så. 🙂

  (Här om regnbågen: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/ )

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Måste skaffa ny dator, snurrar på samma sida i minuter och måste startas om hela tiden… ska fixa det i dagarna, det här är helt ohållbart, kan inte gåp in på en enda länk utan att den hänger sig 😦

  Galne Gunnar, det är inga pjäxor det är mina gympaskor, jag har alltid dem trots att jag har oändligt många skor jag aldrig använder. Jo det var varmt, men jag har inte så mycket koll på årstiderna, jag är lite som en förvirrad professor där, får ofta höra jag klär mig likadant sommar som vinter, det stämmer nog, jag har inte tíd att plocka fram sommarkläder innan det ändå är vinter igen osv, lika bra köra vår/höst hela tiden så klarar man sig. Dessutom är vädret lika instabilt som en svensk politiker i valtider. Måste åka till Almedalen och tala dem tillrätta, hoppas jag hinner det. Inte hunnit trycka flygblad men jag får väl printa ut 500 A4-sidor med info och ta med.

  Ella, tack för lästips. Bra du la en kommentar ang mailet så vi ordnade det. Och meddela gärna när det är klart via en länk på bloggen, kan ju inte hålla reda på all mail 🙂

  Marek Babinski, ”Tanjaaa! Jag vill att du ska bli vår statsminister !! snälla !”

  Tack för förtroendet! Statsminister, ok kanske, har vi tid med det innan landet går under? Jag tänkte mer något i stil med den där diktatorn folk eftersöker i DN 😉 Jag avgår givetvis så fort jobbet är avslutat, jag vill bara ha ett fungerande utbildningsväsende mm och det ordnar jag på nolltid genom att möblera om lite i akademin och i alla myndigheter. Genusmaffian måste omskolas. I en specialbyggd omskolningsanstalt långt borta, kanske på Antarktis. Bara inte pingvinerna dör ut i något genusexperiment. Kan passa på att fixa lite annat när jag ändå är på plats, ska ordna det där med företagande så att det inte blir så krångligt starta eget. Måste sänka skatterna också. Något annat ni vill jag ska göra?

 45. Marek Babinski skriver:

  Tanja, ja, jag vill att du ska lagstifta mot genus-smygpropaganda i SVT! Det är vår statliga kanal och vi BETALAR alla deras produktioner. Det minsta man kunde begära då, är att programinnehållet hade som mål att motsvara den genomsnittlige medborgarens livsåskådning – istället för att FÖRÄNDRA den!

  min pappa säger såhär:

  ”en så aktiv propaganda med målet att förändra tittarnas åsikter har jag inte sett ens i mitt gamla hemland under de värsta åren där”

 46. Osynlige Mannen skriver:

  Äsch, nu är det redan midnatt. Och jag som inte varit inne och läst dig på länge orkar inte formulera någon vettig kommentar. Du är jättesöt på bilderna, men det är inte riktigt relevant. Det är förmodligen också fruktansvärt sexistiskt. Jag får återkomma när jag är lite vaknare. Men då har jag ju viktigare saker för mig… En eloge till ditt engagemang, hur 17 orkar du med det? Jag tycker att det är svårt nog att få i rätt ben i rätt byxben på morgonen. Och skall jag raka mig till midsommar? Ja, det är nog bäst, annars får jag bannor av svärmor. (Tips: Kan skäggstubb ses som könsförtryck? Där kan nog ligga en kandidatuppsats vilande.)

 47. Göran skriver:

  Jag uppskattar din blog.
  Dock blev jag illa berörd av din länk till intervjun med Srdja Trifkovic.
  Jag fattar inte varför du vill beblanda dig med sådana herrar.
  Han var ju inofficiell talesman för den bosnien-serbiska regeringen under Bosnien-kriget och är en flitig förnekare av massakern i Srebrenica. Han har också skrivit flera extremt Islam-fientliga böcker.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Marek, smyg och smyg, det är ju ganska öppen genuspropaganda iofs. Jag minns ett Bolibompaprogram någon Lucia när man hade tre personer, två killar och en tjej – givetvis var tjejen tomte, och en av killarna var Lucia och den andra killen tärna, och sedan spelade man en orientalisk variant av luciasångerna och det var magdans och trummor – det hela såg faktiskt ganska roligt ut 🙂 Men för våra barn som inte har något att jämföra med så var ju detta ett helt reguljärt luciafirande. Jag antar att man ville få in genus- och mångfaldsperspektivet på en gång och man lyckades ganska bra, det var ju ganska underhållande hur extremt uppenbart det var att man vill få in alla ”perspektiv” som det kallas, och där man utgår ifrån att den som inte känner sig representerad blir kränkt för resten av livet. Det är liksom hela tiden utgångspunkten av någon anledning. Men låt mig då säga så här: jag tror inte någon kände igen sig i det där luciafirandet. 🙂

  Osynlige Mannen, tack! Man gör väl sin plikt 🙂 Önskar jag hade mer tid så kunde jag göra mycket mer, men just nu får det bli några dagar till nästa inlägg eftersom datorn måste fixas och bredbandet inte fungerar som det ska, men nya kablar och externa hårddiskar är påväg :-). Kanske iofs nyttigt om jag tog en liten bloggpaus några veckor i sommar, så jag kan läsa de 3.500 mail jag har kvar… får se. Måste fixa datorn nu iaf, det är prioritet ett. Men det samlas ju på så mycket vansinne och tidningsurklipp som jag måste skriva om. Hörde ni tex Ekots lördagsintervju med Maud Olofsson? Hur många motsägelser kan man få in i ett radioprogram och hur dålig får en politiker egentligen vara? Det var länge sedan jag hörde något så kasst, lyssna själva: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=4554290

  Göran, jag har inte läst något av Trifkovic men tyckte att den där videon var otroligt bra. Tråkigt att han förnekat massakern, har han verkligen det? Har du någon (helst kort) källa? Kände inte heller till att han varit någon iofficiell talesman. Ska kolla wiki då http://en.wikipedia.org/wiki/Sr%C4%91a_Trifkovi%C4%87 Ja, där står det: ”In 1994–95 he acted as an unofficial spokesman” for the Bosnian Serb government (while preferring to describe himself as a ”Balkan affairs analyst with close links to the Bosnian Serbs”), någon annan tilldelade honom alltså den titeln, inte han själv. Så här står det på wiki:

  Trifković has published op-eds and commentaries in The Times[10] of London,[11] the San Francisco Chronicle, the American Conservative[12], the Philadelphia Inquirer, and Alternative Right.[13] He has also been a commentator on numerous national and international TV and radio programs, including the Oliver North Show on (MSNBC), CNN,[14] CNN International, SKY News,[15] BBC Radio 4,[16] BBC World Service[17] and CBC.

  Vad han har skrivit i de där tidningarna eller sagt i alla de där sändningarna har jag ingen koll på faktiskt. Han var okänd för mig tills den där videon dök upp och jag har inte hunnit sätta mig in i hans övriga produktion. Du skriver: ”Han har också skrivit flera extremt Islam-fientliga böcker.” På wiki bland hans fyra publicerade böcker finner jag de här två ”The Sword of the Prophet: The politically incorrect guide to Islam: History, Theology, Impact on the World, Boston, Regina Orthodox Press (2002)” och ”Defeating Jihad: How the War on Terrorism May Yet Be Won, In Spite of Ourselves, Regina Orthodox Press (2006).”

  Jag har inte läst någon av dem (eller någon annan av hans böcker heller), så jag kan inte uttala mig om innehållet, eller hans åsikter i övrigt vad gäller islam, Balkankriget eller annat, men oavsett, varken de där böckerna, eller hans andra två böcker (om Balkan), gör ju det han säger i videon om kommunism och PK i Väst mindre relevant. Precis som de (få) matematiker som är för genusvansinnet inte finner resultaten i min doktorsavhandling (läs den gärna: http://www2.math.uu.se/~tanjab/thesis.pdf ) mindre relevanta bara för att jag bloggar mot genusindustrin, eller hur? 😉 Man ska inte ta efter maktens metoder, det han säger i videon om hur det var Östeuropa och hur det är nu i Väst med politisk korrekthet och utbildningssystemet mm stämmer väl överens med min egen analys och erfarenheter, hans åsikter och analyser i andra frågor har jag inte tagit del av och även om jag skulle göra det och fann dem felaktiga gör det inte det som sägs i videon publicerad i detta blogginlägg mindre relevant eller sant.

 49. […] samhällsreligionen PK se video på ämnet hos Tanja Bergkvist. ”att kvinnors yrken generellt sett är lägre betala än mäns, att kvinnor förväntas vara […]

 50. Marek Babinski skriver:

 51. Marek Babinski skriver:

  Tanja – precis!! jag tror varken pojkarna, flickorna eller de ”orientala” barnen kände igen sig i denna show ! =D hahaha!

  förresten Tanja, se detta ryska reportage om genuspropaganda ! (han pratar om femonenet utan att kalla det så, alltså allmän PK könspropaganda)..

  visserligen osar det lite hetare och tuffare än de reportage man är van vid i Sverige – men ändå: jag tycker att Maksim Chevchenko har många bra poänger i det han säger.

 52. JEL skriver:

  Bra skrivet som vanligt Tanja!!

 53. Nordbo skriver:

  Viktigt, oroande och roligt från Mark Steyn:

 54. Dr. Jonsson skriver:

  Nordbo:
  Tack för bra video med Steyn!

  ”Live free, or die!”

 55. Galne Gunnar skriver:

  Per Gudmundson, SvD – Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier: http://goo.gl/MNYUW

 56. QED skriver:

  Geert Wilders – dagens hjälte

  ”Den holländske politikern Geert Wilders blev just frikänd från anklagelserna om hatbrott, i det att han offentligen har uttryckt sig skarpt kritiskt och emellanåt väldigt nedsättande om islam. Om Jimmie Åkesson hade blivit utsatt för samma slags åtal här i Sverige, så hade jag skyndat till hans försvar, med skärpa och kraft. Inte för att jag delar deras åsikter, men för att man i en demokrati måste få kritisera en religion, skriver Carl Johan Rehbinder från Liberaldemokraterna.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/28/geert-wilders-r-dagens-hj-lte

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla! Det här känns verkligen underbart! Det var hemskt att vara borta från Internet och bloggen så länge, och det var det längsta blogguppehållet jag haft sedan jag började blogga. Det betyder att jag samlat på min en massa info i form av tidningsurklipp mm och att det kommer att ta en hel dag att göra nästa inlägg om allt ska med *ve och fasa*.

  Som ni alla vet blev min dator så full att den nästan kollapsade, så nu har jag fått föra över en hel del till extern hårddisk, är inte bara bloggmaterial utan matematik och mycket annat, men även min bredbandskabel var ju trasig, och när allt ändå var sådär tänkte jag att jag kunde ”ta det lugnt” ett tag, vad det nu ska betyda – det ville jag undersöka eftersom folk ofta pratar om det och jag själv aldrig upplevt det. DET VAR HEMSKT!!! Visst besökte jag varje museum i Stockholm med min dotter och avverkade hela kommande årskurs två för hennes del på de här två veckorna, men jag kände mig verkligen helt isolerad. Nä, det här ska jag aldrig göra om. Kan man vara beroende av sin blogg? Verkar ju så. Ber verkligen om ursäkt att jag försvann sådär, var bara ett psykologiskt och socialt experiment som nästan tog kål på mig. Intressant, då vet jag att jag aldrig ska sluta blogga. Dessutom verkar min blogg ha nått internationell press, vilket jag missat: https://tanjabergkvist.wordpress.com/kontakt/#comment-13186 Ska läsa era kommentarer nu :-).

 58. […] internationellt får man leta efter. Det finns dock två positiva punkter med detta pinsamma ämne. Tanja Bergkvist blev citerad på Huffington post […]

 59. Aktivarum skriver:

  Tanja B:

  Visst har du nått internationell press, du är ju citerad på Huffington post som ”leading voice against gender madness”

  http://www.huffingtonpost.com/2011/06/26/gender-bias-egalia-preschool_n_884866.html

 60. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  ”och när allt ändå var sådär tänkte jag att jag kunde ”ta det lugnt” ett tag, vad det nu ska betyda – det ville jag undersöka eftersom folk ofta pratar om det och jag själv aldrig upplevt det. DET VAR HEMSKT!!!”

  Grymt bra inställning Tanja! Det gillar jag!

 61. Helena Palena skriver:

  Tanja: Välkommen tillbaka! Man blir lätt beroende. Men en sk är säker: Bloggen är som dammet i hörnen. Den/det ligger kvar. Bara att ta vid där man slutade. As simple as that! 😛

 62. Apropå det jag efterfrågade tidigare så förstår jag givetvis varför du inte kan börja peta i den, för det vore att eventuellt begå politiskt/medialt självmord: en stor risk för en liten vinst. Fick ta tag i frågan på egen hand – följden blev en ganska hyfsad analys. Ser i vilket fall som helst fram emot ditt fortsatta bloggande.

 63. Josef Boberg skriver:

  ”…då vet jag att jag aldrig ska sluta blogga. …”

  Hmmm… – Tanja – osvuret är nog bäst, tror jag… 💡

  Men visst skulle jag sakna Dina blogginlägg – ifall det nu mot all förmodan skulle bli så att Du slutar – därför att det behövs mååånga som beskriver den svenska modellen – så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna fattar – att så här kan det ej få lov att fortgå i Sverige.

 64. Nils Jungenäs skriver:

  PK…

  Att alla går runt och säger sig tycka det de tror alla andra också tycker.
  Alla tror då följdaktligen att alla andra också tycker så, och så snurrar det på. Ingen vågar säga vad de egentligen tycker och tänker. ”Kejsarens nya kläder”… Fick inte alla läsa den när de var små?
  PK är djuuuupt odemokratiskt, det har jag alltid hävdat. Fan att jag inte hittade den här bloggen tidigare.
  Sverige… De lättkränkta syltryggarnas förlovade land. Vad gör jag här? 🙂
  Själv har jag alltid stått för vad jag tycker och tänker. Även om jag yttrar en åsikt inför en grupp och ”gruppen” reagerar med skepsis eller till och med avsmak, kommer så gott som alla gruppmedlemmarna smygande en och en så småningom och frågar och berättar att de håller med helt eller delvis. Vad är det?!? Haha! Jag kan nog till och med sträcka mig så långt att säga att jag helt enkelt ogillar svenskar i grupp.

  För mig åtminstone, finns det flera tydliga paraleller med den utbredda religiositeten i USA. Jag har suttit och tittat en del på ”The Atheist Experience”, en amatörTVsändning av ett gäng ateister i Texas. (finns på youtube) Där ringer tittare, både kristna och ateister, in till programmet och ställer frågor eller kommer med idéer. Det berättas återkommande om kristna som säger sig egentligen vara ateister men som inte vågar ”komma ut”. Flera som har ringt in vittnar om hur de, efter att ha ”kommit ut” som ateister, blivit utfrysta av familj och vänner och till och med förlorat jobbet. Nu pratar dom inte om sekter och sektmedlemmar utan bara om vanliga går-till-kyrkan-på-söndagar-personer. Det har till och med förekommit predikanter och kyrkoledare som ringt in och bekännt att de inte tror på Bibeln längre. De fortsätter predika i kyrkan eftersom det är det enda de kan, och hela deras liv är byggt på det. Dessutom gjorde de en ganska intressant analys av Obama och hur han väljer att formulera sig i somliga tal och konstaterar att han sannolikt är vad man nog skulle kunna beteckna som ”ateist i garderoben”. Att han som politiker i USA väljer att framhålla sig som kristen och peka på nån kyrka i Chicago är ju inte så förvånande. Det är väl det som kallas att vara ”taktisk”. En förutsättning för att man ska lyckas som politiker är tydligen att man kan konsten att INTE spotta i motvind eller binda ris till sin egen rygg.

 65. Helena Palena skriver:

  Varför inväntar min kommentar ovan granskning så länge?

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, ledsen för att kommentaren släpptes först nu, har suttit i tele med utländska journalister och försökt få ihop tiden, vilket inte varit lätt, detta var ju verkligen inte meningen. Och inboxen ska vi inte prata om. Får snart lägga ut telenumret på bloggen för akuta ärenden – men då kommer ju halva befolkningen ringa med tanke på hur långt det gått med gensuvansinnet. 😉 Det känns som om jag alltid råkar ställa till det, någon ringde och jag berättade om genusvansinnet och sedan spreds det över halva jordklotet, det var någon typ av TT-nyhetsbyrå visst. Det här ingick verkligen inte i min planering just när datorn behövde fixas. Dessutom tänkte jag börja sommarstäda. Hur skulle det då gå om jag medvetet och aktivt engagerade mig i det här? Då skulle jag nog ta och ställa till det ganska rejält :-).

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Eller, jag menar, medveten och aktiv är jag ju redan, men se till så att jag får tid att hantera konsekvenserna av det jag ställer till med, eller kanske skörda frukterna av mitt hårda arbete, hur man nu väljer att se på det.

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för intressant video om tro! ”När människor tror på Gud, så visar det sig att det i själva verket är sig själva de tror på”. Jag som hade hoppats på att det skulle hjälpa att tro på högre makter när man inte längre tror på sig själv, måste ordningen vara den omvända?

  Det här var min religion under hela tonårstiden: teoretisk fysik. Detta är äkta andlighet, finns inget mer fascinerande (utom min blogg då):

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4580668

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4573372

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4567951

  (Just nu överst på SR vetenskap http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406 )

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Aktivarum, ok ska kolla den också!

  Swedish dissident, ja som du skrev själv så hade ju Axess en intervju ang detta: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=861 Men har inte läst det du tipsat om eftersom du gav länk till en huvudsida, och jag vet inte vilken text av Lynn du avser. Själv tror jag det är 99% hårt arbete som gäller i form av hjärnarbete. Här se du mig läsa envariabelanalys vid 4 månaders ålder – det är att ta sina studier på allvar det 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jag slutar blogga när jag är död. Men även då kommer min blogg att finnas kvar i bloggosfären och mina kommentatorer att hålla igång den eftersom jag inte kommer att stänga av kommentarsfunktionen. Jag kommer att moderera allt från andra sidan.

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils Jungenäs, ”kommer så gott som alla gruppmedlemmarna smygande en och en så småningom och frågar och berättar att de håller med helt eller delvis. Vad är det?!? Haha!” Ja det där känner man igen. Sedan jag började blogga har en hel del akademiker anförtrott sig en hel del till mig om sina tankar. Det finns ett jättestort socialt kapital att mobilisera mot pk-fenomenet, och pk-maffian.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Så ska man döpa sina mail för att jag ska se dem: URGENT question from Dutch journalist 🙂 Måste kolla det nu. Måste ägna morgondagen åt mail, ledsen att jag skjuter på nästa inlägg någon dag till. Har ju prioriterat tvärtom hela det senaste året och missat massvis…

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Igår var jag tvungen att åka till IKEA för att införskaffa nya hyllor till alla papper, böcker, artiklar mm. Måste inleda operation sommarstädning. Min lägenhet ser nu både ut som en förvirrad och upptagen matteprofessors arbetsplats och som ett antigenus-partihögkvarter. Måste röja 🙂 Det finns en stor risk snart att genuspapper hamnar i matteartiklarna och tvärtom, och om någon såg det skulle de kunna tro att jag var galen, vilket de iofs har rätt i, men det får ju inte komma ut! Nåja, inte så galen, varje människa rymmer som bekant inom sig ett frö av galenskap och genusforskarna är ju det tydligaste beviset för detta, och vi andra bleknar i jämförelse.

  Men att ha genuspapper i matteartiklar skulle allvarligt kunna skada mitt anseende om någon matematiker kommer på besök, om det inte gällde matematiskt genus: http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiskt_genus Men det kommer ingen eftersom jag isolerat mig och offrat hela mitt sociala liv för kampen, för er som i två år undrat hur jag får ihop allt. Dock, när jag städat här ska jag bjuda in hela den regimkritiska massan och smida planer. Den lär dock inte få plats. Vi måste köpa en hel byggnad. vad sägs om ett IKEA-varuhus? När jag var där igår så tyckte jag det hade exakt rätt storlek och planlösning för att bygga en folkrörelse. Hyllorna var lagom breda och djupa för att rymma det artikelarkiv som ska föregå störtandet av genusväldet. Jag tänkte att vi kunde bygga ihop IKEA (som vi tömmer) med närmsta Clas Ohlsson (som vi inte tömmer), för att på så sätt ha tillgång till allt vi behöver innan vi sätter igång. Är det någon som vill vara ”processledare” (inte sådana jag skrivit om här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/ ) eller måste jag ta den rollen?

 74. SVENSK TuRISTINFORMATION skriver:

  Sverige har de senaste åren tagit allt större kliv på mångkulturalismens väg och idag står landet närmare än någonsin idealsamhällena i mellanöstern och Afrikas horn.
  Sverige av idag har inte bara niqab, halalslakt och hedersmord. Sverige har glädjande nog fått tillbaka analfabetismen och tuberkulosen, tack vare den svenska regeringens kloka satsning på massimport av kulturberikare.
  Välkomna till det nya mångkulturella Sverige!

 75. Josef Boberg skriver:

  ”Jag kommer att moderera allt från andra sidan.”

  Jo… – Tanja – det fixar Du säkert också ❗ 🙄

 76. Cavatus skriver:

  Nu får även Amnesty sina fiskar varma. Ni följer väl debatten om Amestys vurmande för våldtäktsmän, trots andra utsagor på hemsidan?

  http://aktualia.wordpress.com/2011/07/02/amnesty-talar-med-dubbla-tungor/

 77. Cavatus skriver:

  Nu får även Amnesty sina fiskar varma. Ni följer väl debatten om Amnestys vurmande för våldtäktsmän, trots andra utsagor på hemsidan?

  http://aktualia.wordpress.com/2011/07/02/amnesty-talar-med-dubbla-tungor/

 78. Jag gav länk till ett blogginlägg som sammanfattar frågan på ett övergripande sätt utifrån forskningsargument som kommit till min kännedom. Det finns en litteraturlista samt en länk till en mycket intressant metastudie av Rushton och Jensen från 2005. Denna utgör en ganska bra ingång i frågan eftersom den ger en god överblick.

 79. QED skriver:

  Oj. Röda Korset och nu Amnesty. Vilka hjälporganisationer skyddar inte brottslingar? Kan man fortfarande lita på Läkare utan gränser?

 80. Cavatus skriver:

  Nej, så sent som idag publicerades denna debattartikel som är starkt kritisk till Läkare utan gränser och att de lägger sig i politiken istället för att ägna sig åt sitt värv

  http://goo.gl/VqlR6

  Godhetsprofeterna överträffar varandra när det gäller att samla poäng.

 81. Rättning och förtydligande: jag tipsade tidigare om Richard Lynns recension av ”The Perils of Diversity” på Alternative Rights bloggsida: http://www.alternativeright.com/main/blogs/hbd-human-biodiversity/a-whimper-and-a-bang/.

  I den förra kommentaren länkade jag dock till en egen analys som i sin tur består av en litteraturlista och flera relevanta länkar.

 82. QED skriver:

  Reinfeldt blir ställd

 83. Info skriver:

  GENUS I NUTIDSKONSTEN!

  ”Kommer i höst: Stort nordiskt seminarium om genus i nutidskonsten. Föreläsare från Sverige, Island, Danmark och Finland.”

  Utlovar NORDISKA KONSTSKOLAN på sin hemsida. Närmare bestämt ett ”symposium” 6/10-7/10, betitlat ”Jämställdhet i nutidskonsten”.

  http://www.nordiskakonstskolan.fi/

  Diverse kommentatorer på feministiska bloggar brukar anklaga mig för att jag ”innte fan typ asså käner till gennusvätteskap å då åxå fan innte ska utalamäj fan jävla typ faan oxå”, men mot alla dessa hundratusentals typiska, yngre, svenska, kultiverade kvinnor (många studerande eller redan professorer eller generaldirektörer i ämnet Genusvetenskap) vill jag här försvara mig med att säga, att jag bestämt tror och känner till, att nämnda symposium kommer att handla om

  http://www.guerrillagirls.com/posters/advantages.shtml

  Vi kan vänta oss, att det officiella kultursverige (DN, Sv.D., SR, SVT, AB, Expressen, TT/Spectra, alla Bonnier-kontrollerade konsthallar) utan undantag kommer att närvara som förtjusta observatörer vid nämnda symposium, som kommer att behandla ämnen som ”Den manliga blicken”, ”Heteronormens förödande inflytande på konsten och världen”, ”Härliga heterohatet”, ”Härliga Amazonia”, ”Ned med kärnfamiljen”, ”Bekämpa könsmaktordningen” osv.

 84. QED skriver:

  Att erkännas som religion är den stora grejen om man håller på
  med omoralisk verksamhet:

  ”Piratpartiet får inte starta församling

  Trots att partiet i sin ansökan anger att fildelare infaller i ett meditativt stadium får de inte rätt att starta en församling.

  Beslutet från kammarkollegiet gäller kopimistsamfundets, med rötter i Piratpartiet, överklagan på ett beslut som kom i april i år. Det missionerande kopimistpsamfundet förespråkar fri kopiering och remixing av filer.”

  http://www.unt.se/uppsala/piratpartiet-far-inte-starta-forsamling-1392809.aspx

 85. Cavatus skriver:

  QED! Intressant att få veta. Det som kammarkollegiet skulle behöva göra är att inventera de religioner som redan finns och se i vilken mån de verkligen är religioner eller förtäckta ideologier.

  Och då kommer vi ju osökt att tänka på den nya, stora religionen i Sverige, vars jihad renderade oss med den första självmordsattacken i december.

  Denna religion är inte religionsförklarad i Italien, så varför skulle de vara det på alla andra ställen? Forskning har visat att denna religion till ca 90 % är en ideologi, grundat på statistiska data inhämtade från de heliga skrifterna.

  Läs själva här. F ö en mycket intressant rapport: http://www.cspipublishing.com/statistical/pdf/Statistical_Islam.pdf

 86. Lennart W skriver:

  Länge sen sist jag kommenterade här, och fortfarande måste jag konstatera att jag gillar själv bloggerskan oändligt mycket mer än kommentatorerna. Men OK, NOG om det.

  Hittade en SvD-artikel som passar på bloggens huvudtema: SvD/Idag: Den ”typiske” pojken
  ovanligare än vi tror
  .

  Börjar iofs lite skumt, men så småningom en f.d. ”velourman” till tals:

  ”– Pojkar manipuleras av kvinnliga genuspedagoger i förskolan. De som leker med actionhjältar får gömma sig i buskarna medan de killar som leker med dockor blir troféer som bevisar att personalens genuspedagogik har lyckats, säger Mats Olsson.”

  Fast den här Mats Olsson som också skrivit en del på Newsmill är väl kanske redan välbekant här?

 87. QED skriver:

  Möte med genussekretet igen … menar… Nationella genussekretariatet:

  http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//genusforskningen-star-stark-i-stormen.cid1031251

  ”Genusforskningen som fält är så pass väl etablerat att det kan stå sig i konkurrensen med andra discipliner. Det konstaterade Mille Millnert, generaldirektör för vetenskapsrådet, och fick medhåll från övriga panelen.
  – Jag tror inte att autonomireformen kommer att påverka genusforskningen på något speciellt sätt, åtminstone inte så länge det finns personer med kompetens kring genusforskning i bedömargrupperna, sa han. ”

  ”- Svensk genusforskning är internationellt stark och teoretisk avancerad, men den hade inte varit så stark om vi inte hade haft statliga system som gynnat den, sa hon[Lisbeth Larsson]”

 88. Non serviam skriver:

  Avskaffa religionsfrihetsparagrafen!

  Vi har yttrande- och åsiktsfrihetslagar som omfattar (bör omfatta) alla på lika villkor. Varför skulle religiösa dårar få en gräddfil och skyddas av en speciallag?
  Religionsfrihetsparagrafen är diskriminerande och bör rivas upp.

 89. Galne Gunnar skriver:

  Civilekonomen Tino Sanandaji som vi kommer ihåg för den mycket läsvärda artikeln: ”Invandring, liberalism och välfärdstaten”, levererar ett suveränt anförande under Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden”.

  Nedan följer ”The Best of Tino”, men se till att se hela seminariet som är lysande i sin helhet, och där även Paulina Neuding håller ett mycket bra föredrag.

  Multikulturalismen är en lögn!:
  http://www.youtube.com/watch?v=HK96-4h2NvI

  Invandrares skyldighet är gentemot Sverige:
  http://www.youtube.com/watch?v=6JkuHHYVFsY

 90. Galne Gunnar skriver:

  Återpost för att försöka bädda in videorna:

  Multikulturalismen är en lögn!:

  Invandrares skyldighet är gentemot Sverige:

 91. Galne Gunnar skriver:

  Och här är Paulina Neudings ypperliga anförande som jag nämnde ovan:

 92. barfota skriver:

  @Non serviam
  Håller med dig, ingen gräddfil till någon.

  @Galne Gunnar
  Att ta seden som den är dit man kommer borde vara en självklarhet och ett absolut krav som våra politiker.måste våga ställa med risk att förlora röster.

 93. Ve de underkastade! skriver:

  @Galne Gunnar,

  Ut med språket, Paulina Neuding!
  Paulina Neuding nämner inte en enda gång vad den där ”invandrargruppen” som trakasserar kvinnor, judar och homosexuella, heter.
  För att kunna få bukt med problemet måste vi alla våga tala klarspråk.
  Här är en man som vågar göra det:

 94. Galne Gunnar skriver:

  Tino Sanandaji som skrev artikeln: ”Invandring, liberalism och välfärdstaten” skriver på sin blogg (i detta inlägg) att han var tvungen att utelämna följande stycken ur artikeln pga utrymmesbrist:

  ”Ett något tyngre vägande argument än det ekonomiska är att invandring gjort Sverige kulturellt rikare. Men även det påståendet brister. Visst har Sverige berikats enormt mycket av globaliseringen. Men dessa extremt viktiga influenser utifrån har till överväldigande del inte kommit genom invandring, utan genom utbyte av information (och i mindre utsträckning genom handel). Steve Jobs och Jerry Seinfeld var inte tvungna att flytta till Sverige för att vi skulle kunna påverkas av dem.

  Det land som Sverige utan jämförelse har tagit mest kulturella influenser ifrån under efterkrigstiden är USA, ett land som vi har få invandrare från i Sverige. I jämförelse är de kulturella influenserna på vanliga svenskar från t.ex. Afghanistan, Irak, och Somalia i det närmaste noll. Sverige har visserligen fått matinfluenser från Mellanöstern, men vi har också fått ännu större matinfluenser från Frankrike, Japan, Thailand och Indien, utan att ha någon omfattande invandring från dessa länder.

  Med tanke på att matkultur består av information och råvaror är detta egentligen självklart, på grund av frihandel och informationsrevolutionen behövs det ytterst få individer för att sprida matkultur. Italiensk och fransk matkultur har i och med globaliseringen erövrat hela världen, utan någon storskalig utvandring. Johan Norberg påstod nyligen att Sverige inte skulle ha haft olivolja eller espresso i affärerna utan invandringen. Detta är fel – trots allt finns olivolja i t.ex. finska mataffärer, trots att Finland haft avsevärt lägre invandring än Sverige.

  Om invandring inte stärker Sveriges ekonomi, är det åtminstone inte det bästa sättet att hjälpa andra till ett bättre liv? Svaret är tyvärr troligtvis nej. För det första är tredje världens problem för stora för att lösas av invandring, invandringen till väst är en droppe i havet satt i relation till totalbefolkningen i dessa länder. Inget land har i modern tid blivit rikt på att dess invånare flyttat utomlands. Kina och Indien började i slutändan inte utvecklas genom extern utvandring, utan genom interna liberala reformer (precis som i Sverige på 1800-talet, all romantik kring utvandringen till trots). Inte heller är invandring effektiv biståndspolitik. Sverige skulle kunna rädda miljoner liv med mat och medicin för de stora summor invandringen kostar.

  Det går inte att täcka in alla aspekter av ett så brett fenomen som invandring i en artikel. Jag är kanske något mer ensidigt pessimistisk än jag borde vara. Å andra sidan är det ytterst sällan sakliga negativa argument lyfts fram på ett samlat sätt. Invandringspolitikens inverkan på samhället börjar nu bli så pass påtaglig att det inte längre räcker med att konstatera att ”som liberal är jag givetvis för en generös invandrings- och flyktingpolitik”.”

 95. Peter skriver:

  Men Tanja då… vilka rasistiska bilder det var på dig!!!
  Inte får man väl gå och vaja med svenska flaggan på det där sättet… det kan ju väcka anstöt hos våra nysvenskar!!!

  För visst är man rasist för man råkar hålla i en flagga som symboliserar moder Svea, ens eget land..? Det har jag lärt mig i skolan/i media/av Mona Sahlin.

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, vad jag såg vajade svenska flaggan överallt på nationaldagen, det fanns till och med fanbärare på skolavslutningarna i år. Så flaggan är inte laddad på det sättet längre som den var för ett antal år sedan. Jag behöver inte gå in på vad detta beror på, men den symboliserar numera det nya Sverige, och därför är den ofarlig att ta med sig ut på promenad.

  Galne Gunnar, ok tack för tips! Kollar på ett av många seminarier från Almedalen nu, just nu det här: http://axess.se/tv/player.aspx?id=2494 Nu när jag inte bloggat på 4 veckor, vilket är rekord, har det samlats så mycket att ta upp att jag inte vet var jag ska börja. Så det är nu jag måste övergå till många och kortare inlägg – äntligen säger ni! 🙂

  I vilket fall, varje sådan här multikultidebatt av det nya slaget kan iofs svälla upp till ett jättelångt inlägg ändå. Lyssna på Cwejman min 14:22-14:32 i länken ovan: ”Vi har helt enkelt inte insett att den förändring som våra samhällen nu har genomgått de senaste 40 åren är i grunden en helt revolutionernade förändring”

  Det är ju ett under att Cwejman, som verkat som politiker i flera år och både studerat internationella relationer vid universitetet och varit aktiv i både samhället och samhällsdebatten inte sett eller insett det här förrän nu, medan tex jag som insnöad matematiker insåg det för minst ett decennium sedan, liksom många andra med mig. Jag återkommer till det här och mycket annat i ett inlägg snart. Eller flera inlägg menar jag, flera och kortare, det går inte annars.

  Cwejman mailade mig nyligen för att få info om genusfrågan och jag tog mig tid att sammanställa lite länkar till blogginlägg och rapporter. Jag borde ju bli politisk rådgivare, i både genusfrågan och i alla andra frågor också inser jag nu.

 97. QED skriver:

  Maud har tydligen nytt jobb. Kanske också hämtar inspiration till vad som kan odlas på den svenska landsbygden, nybyggarlandet, i framtiden:

 98. Galne Gunnar skriver:

  Om haveriet i den invandringspolitiska debatten: http://goo.gl/lLcUi

 99. Galne Gunnar skriver:

  Ge Sverigedemokraterna det erkännande de förtjänar: http://goo.gl/pLahX

 100. […] sett förrän nu, men blev tipsad om den eftersom jag visst förekom med min bild där (tagen från mitt nationaldasgsinlägg), jag är ju Fanbärare för Folkvett så jag får väl räkna med att få stå som symbol för […]

 101. […] utanför agendasättarnas mentala fängelse. Jag skrev en gång om demokratiska värderingar här i Glad nationaldag och intervju på Jyllandspostens blogg vill jag […]

 102. […] mentala fängelse. Jag skrev förresten själv en gång om demokratiska värderingar här i Glad nationaldag och intervju på Jyllandspostens blogg vill jag […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: