Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!

Jag skojade bara - men det fanns visst verkligen mobiltelefonsteleskop!

Jag skojade bara ang mobiltelefonteleskop - med det finns visst!

Nu har jag äntligen sett till att ordna Paypal, som ni kan se uppe till höger på bloggen :-). Donationer kommer att användas till att investera i en apparat som gör det möjligt för mig att blogga oftare och läsa mail regelbundet – jag tänkte jag skulle införskaffa en androidgrej som är så populär och användbar, ni vet en sådan där kombinerad dator-mobil-teleskop-brödrost med en inbyggd grafritande hårtork med diskmaskin i. På 20 kvadratcentimeter, och som löser alla fläckar, problem och sudokun när man sätter den på 60 grader och stoppar in lite Ariel och ett simkort. Där jag främst är ute efter datorfunktionen och Internet då, så att jag kan koppla upp mig även på buss och tunnelbana och se vad som pågår på genusfronten och på bloggen.

Missuppfattning

Vetenskapspropaganda?

I DN Insidan under rubriken ”Vi pratar sex redan i förskolan” (tipstack till Joakim!) kunde man häromdagen läsa om hur den anatomiska undervisningen i en grundskola görs könsneutral. 700 elever från förskoleklass och upp till årskurs nio ska  genusinformeras så att Sverige blir en ledande kunskapsnation. Så här inleds artikeln:

”Undervisningen i sex-och samlevnad har hamnat på efterkälken. I höst införs ny läroplan med krav på att ämnet ska ingå i fler ämnesområden. Men på Frejaskolan i Gnesta är man steget före.” Verksamheten i denna skola kommer antagligen därför utgöra en förebild för övriga skolor i landet som måste verka i enlighet med (faktarutan till höger) den läroplan som börjar gälla hösten 2011 och som ”omfattar tydligare skrivningar för hur sex och samlevnad ska integreras i de olika ämnena i skolan”. Både kommunens jämställdhetsstrateg och matematik- och NO-läraren är därför engagerade i arbetet:

”Det viktiga är att eleverna ser hur allt hänger samman, menar Maja [matematik- och NO-lärare] och Karina [Kommunens jämställdhets-strateg]. Hur sexualitet ofta styrs av andras normer och värderingar. Därför ska undervisningen också ske på ett neutralt sätt. I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt.

– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

Ett ägg attackerar några passiva spermier

Ägg attackerar spermier

Idén om att spermien verkligen simmar till ägget är en social konstruktion som producerats i huvudet på patriarkatet. Ägget ligger inte bara där, utan det simmar faktiskt in i penisen där det genast ”tar för sig” av livet genom att grabba tag i närmsta förvirrade spermie, kidnappar den, kör över allt i sin väg och för sedan den passiva spermien tillbaka till livmodern där den låser in den och sedan borrar sig in i den, vilket orsakar en sammansmältning, om spermien inte dött under äggets vilda framfart. Om det är fallet åker ägget tillbaka in i penisen och tar en mer duglig passiv spermie som tål lite stryk – det är så evolutionen gynnat snabba ägg och
stryktåliga spermier som inte vågar röra en fena. Att en förvirrad professor på Karolinska Institutet sedan tycker sig se i sitt mikroskop att det är spermien som är aktiv och simmar runt och letar efter ett ägg är ett tecken på demens. Alla som sysslat med IVF vet hur det egentligen ligger till, och att män kan bli lika gravida som kvinnor (återkommer till det lite längre ner). Annat ur artikeln:

”En annan ambition på Frejaskolan är att sex och samlevnad inte ska begränsas till biologilektionerna, utan ingå i flera olika ämnesområden.

– Det är skolans uppdrag att hjälpa unga att vara självständiga individer som gör fria val, säger Karina Solax Stridh, jämställdhetsstrateg på kommunen i Gnesta och tidigare kollega med Maja på skolan.

Lärarens uppgift är att

Lärarens uppgift är att synliggöra normer och fördomar. I det här fallet visar sig fördomen genom att eleverna tittar på läraren istället för tavlan, som om hennes klädsel vore viktigare än hennes kompetens. Ett genusgeni kom på detta unika fördomstest (obs detta är inte jag utan en bild jag fann på nätet när jag googlade "sexy teacher" 🙂 )

– Om man som lärare inte förstår vad man håller på med, är det lätt att man förstärker och befäster stereotypa könsnormer och värderingar. Då gör man mer skada än nytta, säger hon. En viktig del av undervisningen är att ge eleverna verktyg som synliggör deras egna och omgivningens normer och värderingar. Detta kallar vi för ett normkritiskt perspektiv, säger Karina.

– I åttan hade vi en övning där vi fick titta på olika ansikten och gissa vilka som var ihop med varandra, minns Ludvig. Det fanns inget facit, men efteråt när vi diskuterade insåg vi att ingen har satt ihop två tjejer eller två killar. Det var intressant.

– Här fick ni ju möjlighet att fundera kring hetronormen, säger Karina till Ludvig och Fredrika. Det gäller att göra det på ett roligt sätt, så att barnen får lite aha-upplevelser. Fredrika har funderat och läst mycket om genusfrågor och jämställdhet. För henne och en del av hennes jämnåriga är det självklart att ifrågasätta normerna kring kön.

– I min grupp var det många som redan var medvetna om hur vi styrs av fördomar och normer när vi skulle fördela orden på killar och tjejer. Så vi pratade ganska mycket om fördomar redan under själva övningen, säger Fredrika.

– Pedagogens roll är inte att säga vilka normer som är rätt eller fel, utan att belysa att de finns, att göra eleverna uppmärksamma på dem, avslutar Maja Thorsén. Det är alltid lika roligt att höra dem reflektera över sina egna perspektiv. Det märks att de växer.”

Vägra dammsuga!

Vägra dammsuga!

Detta med aha-upplevelser och att låta eleverna veta vilka fördomar de bär på känner jag igen, nämligen från verksamheten i en annan skola, vars genusarbete uppmärksammades för ett tag sedan. På Mariaskolan i Stockholm  (som beskrivs som ”ledande i genusundervisningen”) har man hyrt in en gensupedagog som håller i en genusinriktad lektion i sjunde klass. Enligt honom är det viktigt att prata om genus i grundskolan och han anser att ett alternativ är att föra in det i den vanliga undervisningen. Han uppger sig jobba utifrån ”poststrukturell feministisk analys”. Skolan har en personal-genusgrupp, en elev-genusgrupp och en föräldra-genusgrupp. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad tror att det kan ge konkurrensfördelar och har sökt pengar från Skolverket för att försöka ta fram en siffra eller ett index på skolornas genusarbete. Sedan kan man ju undra varför det går utför vad gäller svenska elevers kunskaper i matematik och andra ämnen. Det kan väl inte bero på att genuslektioner tränger ut andra ämnen, eller att genuskunskap med absolut nödvändighet ska integreras i alla ämnen, och att lärarna måste gå kurser och omvärdera sin roll eftersom de uppenbarligen missförstått sitt uppdrag?

Hur tolkar man det här utan att kunna läsa? Att politikern lyssnar på väljaren, som är en struts?

Hur tolkar man det här utan att kunna läsa? Att politikern lyssnar på väljaren, som är en struts?

Uppdraget går tydligen i fösta hand ut på att ”motverka traditionella könsmönster”, inte att lära ut ekvationslösning eller kemiska formler. Inte ens att skriva eller läsa är prioriterat. Genuskunskaperna står över allt det där. Det visar inte minst det faktum att man ca en vecka efter valet ägnade ett helt program i P1 (minns inte exakt datum eller tid, hade på radion och stötte på det av en slump) åt att diskutera problemet med valaffischerna med en kvinna som doktorerat på sådana. Temat var alla de analfabeter i landet som kanske röstat fel eftersom de bara kunde döma partipolitiken efter bilderna, och inte kunnat läsa texten på dem, och än mindre partiprogrammen. Därför är bilden så mycket viktigare. Tänk bara på Hägglund och strutsen – hur ska man tolka in ett politiskt budskap här om man inte kunnat läsa texten under eller något om KD? Lösningen var i vilket fall att inför nästa val försöka utforma affischerna på ett bättre sätt, så att inte analfabeterna missförstår bilderna och röstar fel. Den geniala men verklighetsfrämmande idén att under de fyra år som är kvar till nästa val istället satsa på att lära analfabeterna att läsa nämndes inte ens. Folk som säger att det inte finns något typiskt svenskt har fel, detta om något är det som idag är typiskt svenskt. Jag tror jag ska skriva en bok snart. Den ska heta ”Att rasera en nation”. Den som är intresserad av att bli medförfattare är välkommen att kontakta mig.

Gravida män -

Kvinna eller man? Bli medveten om dina fördomar!

Men just det ja – Mariaskolans genusarbete. Läs artikeln! Dagens uppgift i samhällsorientering: eleverna ska studera ett papper uppdelat som ett schackbräde. I rutorna av den ena färgen står ord som ”stark”, ”bra lokalsinne”, ”krigare” osv och i övriga rutorna ord som ”plocka ögonbryn”, ”trösta”, ”blyg” och ”laga mat”. Eleverna ska försöka komma på vad färgerna står för (önskat svar: killar resp tjejer), men uppenbarligen är eleverna inte så ”fördomsfulla” som genusvetaren antog, för enligt artikeln säger eleverna följande: ”Nej, laga mat gör inte bara tjejer, killar kan göra det också.”, ”Alla personer kan trösta om de vill.”, ”Jag tycker alla är fel för jag kan vara alla om jag vill”, och detta är innan genusmissionen påbörjats – vilket är intressant eftersom man i artikeln försöker ge sken av att denna genuslektion är en nödvändighet! Därför, eftersom eleverna ju redan tycks vara ganska fördomsfria och öppna för att alla kan göra det mesta, lägger läraren upp en bild på ”en höggravid person som ser ut som en man”.

Framtidens forskare skapas med genusvansinne

Framtidens forskare skapas med genusvansinne som bas

Där kommer barnen minsann att säga fel, oavsett om de säger att detta är en man eller kvinna kan genuspedagogen tillrättavisa dem och bekräfta deras fördomar. Genuspedagogen inser nu sitt värde och känner hur viktigt hans uppdrag är. Detta inslag under skoldagen kommer att göra Sverige till en ledande kunskapsnation genom att lägga grunden för de högre studier i matematik och fysik som behövs för att eleverna ska komma in på civilingenjörsutbildningen. I synnerhet är det just detta som kommer att bryta könsbundna studieval och eliminera den sociala snedrekryteringen. Det är bra att man satsar så välgenomtänkt och målmedvetet på precis det som behövs för att uppnå det som står skrivet i alla jämställdhetsplaner. Man är mållös. Kan den stress unga känner idag och som tas upp i en av DEJA-rapporterna möjligtvis bero på att dagarna ägnas åt genusarbete och att barnen måste plugga in själva skolämnena på kvällar och helger?

Forskning visar att grundläggande kommunikation saknas mellan flera delar av den genusinfiltrerade hjärnan

Forskning visar att grundläggande kommunikation saknas mellan flera delar av den genusinfiltrerade hjärnan

Nu när vi ändå är inne på det ledande genusarbetet och skolornas undervisning, minns ni programmet Skolfront för ett drygt år sedan? Programmet om ”skolinformatörer” i sex- och samlevnad och som avslutades med  ”Tänk på vad vi har lärt oss ikväll: det finns inget naturligt glidmedel i röven”. Göran Skytte skrev om det i SVD: ”Det är faktiskt inte riktigt klokt”. Detta gäller skolelever, som förväntas acceptera det som till och med upprör våra riksdagsledamöter (här ”Praktikan” eller här ) och dessutom är det obligatorisk närvaro för eleverna. Riksdagsledamöterna hade valet att slänga broschyren i papperskorgen, vilket flera av dem uppenbarligen gjorde. Sedan undrar genusforskarna varför samhället blivit så ”hårt och kallt” och varför 14-åringar gruppvåldtar varandra och använder grova ord. Det beror på förtryckarstrukturer säger man och skriver en 300-sidig rapport genusrappakalja med ena handen med instruktioner för hur man ”dekonstruerar maskuliniteten” hos unga pojkar, medan man med andra handen delar ut instruktioner för analsex och tar in ”skolinformatörer” som dem man lyfte fram i Skolfront. Och genuspedagoger, som med sitt normkritiska perspektiv ska göra klart för ungdomarna att det inte finns något rätt och något fel, allt ska ifrågasättas och i synnerhet då föräldragenerationens förlegade normer om uppförande och vad som är normalt beteende. När sedan eleverna våldför sig på varandra så startar man ett antimobbnings-arbete, parallellt med den normkritiska genusundervisningen. När ska de två hjärnhalvorna hos genusexperterna börja kommunicera med varandra?

Lästips: Experter i barnmedicin om skolan, idétorka hos (m)mer om skolan, kramkalas istället för partiledardebatt, Rayman i AB om kramkalaset, DJ om jämställdhetsbonus på DN Debatt, Nekad jobb pga fel åsikter, kvotering till polisutbildningen?, slutreplik om Amazonia, censur i ungerska medier, Heinö på Newsmill (Heinö är aktuell med denna rapport + debatt).

78 Responses to Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!

 1. Bengt skriver:

  Om nu någon förälder faktiskt VILL att dennes telning skall anamma ”heteronormen”, föräldrarnas uppfattning och värderingar om vad som är rätt, riktigt, sunt och värdefullt samt ”förlegade” traditionella köns”normer” och värderingar..
  (VEM det nu är som BESTÄMMER vad som är förlegat eller ej)

  Hur skall detta gå?
  IG i sexkunsk.. f-låt GENUSkunskapen eller ?

  Godnatt Sverige!

 2. QED skriver:

  Vilka jönsar!

  ”– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

  Kanske bättre att undervisa om blommor och bin? Bidrottningen kan själv kontrollera befruktningen av individuella ägg från ett insamlat ”spermotek”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_bee

 3. 1984 skriver:

  Bra skrivet! ”Experter” som presenterar sina åsikter som om de vore vetenskapliga sanningar…och utsätter våra barn för sina experiment. Men jag tror att kejsarens nakenhet blir allt tydligare, så att inte ens strutsarna kan missa saken så länge till, hur djupt de än har placerat huvudet i marken.

 4. daniel spansk skriver:

  ”Hur tolkar man det här utan att kunna läsa? Att politikern lyssnar på väljaren, som är en struts?”

  Nej Tanja, detta är en helt normal konversation mellan Hägglund och en struts, där den förra vill ha goda råd från den senare angående att stoppa huvudet i sanden.

  vidare måste jag återigen bege mig till dotterns skola för att försäkra mej om att hon slipper deltaga på lektioner där det förekommer genus….whatever.

  Hjälper inte det så kommer jag hävda religiösa skäl, och alla vet ju att sådant funkar.

  Ett tips till genushokuspokusfittstimsradikalister och folkfördummande antvetenskapsförespråkare: om ni är ute efter att verka för neutralitet vad gäller normer och synsätt hos ungdomar, låt dem då vara, låt dem utan inblandning av vare sig genuskunskap, patriarkat eller s.k upplysningsdokument från RFSL inhämta sin syn på sex och samlevnad ur deras egna verklighet.
  Det fick jag göra och det har fungerat alldeles utmärkt tack. Nu är jag en stolt 4:a barnsfar med ett sunt förhållande (ber om ursäkt i fall det är stötande, men det är ett heteroförhållande jag har)och detta helt utan inblandning från s.k experter eller ens amatörsexualupplysare.

 5. 1984 skriver:

  Oj, nu bytte jag visst namn. Det skedde automatiskt.
  /Joakim

 6. ulf skriver:

  Tanja, du är ett geni !!!!

  Som sagt, varför lägga en massa resurser på en befängd idé som att lära analfabeter att läsa, de resurserna behövs ju bättre på annat håll, t ex i genusmaskineriet? Helt j-kla ljuvligt, kan inte jag få vara med och skriva den där boken?

  Jag har ”tyst” följt din blogg ett bra tag nu, och det är helt genialiskt det du skriver. (Så synd att du är gift och att jag är gammal nog att vara din far. Ursäkta förresten, nu har jag nog genuskränkt dig?)

  Ulf

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, vi får inte ge upp så lätt!! och nu har jag fortfarande DEJA-rapport 11 här framför mig som jag har kvar att blogga om, och sedan slutrapporten. Just det, Corren ringde och intervjuade mig om DEJA och gensuvansinne, får se om det blir något. Och just nu fick jag en inbjudan att hålla en genusvansinnesföreläsning på en skola :-).

  Kampen har ju bara börjat, först måste dock gränsen för vad medborgarna tål uppnås, så att alla hakar på när vi stormar Genusväldet. Och det är verkligen roligt att kunna bidra till att bägaren rinner över. 🙂

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vad klockrent det med bina! 🙂 Jag läste en faktabok om termiter med min dotter i veckan och drottningen bara ligger hela dagarna medan de andra matar henne i ena änden och plockar äggen från andra änden, i vad som verkade vara en nonstop-dygnet runt-verksamhet. Hoppas genusforskarna kan använda detta för att bevisa att könet bara är en social konstruktion. Det är även en klassfråga när arbetarna slavar för drottningen. Samtidigt som drottningen är mamma till alla, det är ju barnarbete också i så fall. Mycket att analysera där.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  1984, ja snart måste ju gränsen vara nådd inför den stundande revolutionen :-).

  Daniel, dessvärre kan man som jag skrev inte välja. På Skolfront framgick det tydligt att undervisningen är lika obligatorisk som allt annat (dessutom ska ju detta snart integreras in i all annan undervsining, så det blir svårt att komma undan), och det framgick också att föräldrar inte får medverka! Det var alltså ett undantag man gjorde för Skolfronts reportrar, detta har visst pågått ett tag men ingen förälder har känt till det tycks det som, att det var på den nivån och på det sättet – Skyttes artikel: http://www.svd.se/opinion/kolumnister/goranskytte/det-ar-faktiskt-inte-riktigt-klokt_3700293.svd , tyvärr finns Skolfront inte kvar på nätet, men kan beställas hos SVT: http://www.ur.se/id/153042

  ”ber om ursäkt i fall det är stötande, men det är ett heteroförhållande jag har” – ha ha, du är ursäktad! 🙂

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf, jo du får gärna vara med på boken! 🙂 Jag tänkte att vi kunde avhandla alla parametrar i turordning, med författare som är insatta i respektive ämne, och finner vi inte sådana får vi skaffa oss kunskapen själva – Genusvälde, skolväsende, försvar – allt ska tas i beaktande när vi systematiskt går igenom hur man raserar en nation. Vi har ju facit framför oss.

  Nej, jag blir inte genuskränkt av din ålder, dessutom är jag inte gift, jag är en ensamstående mamma som försöker rädda landet, och det har tagit all min tid att utbilda studenter, ta hand om min dotter och sköta bloggen. Jag hinner ju knappt ens beta av mail och samtal från media och likasinnade… Men jag måste nog gifta mig inom en snar framtid eftersom någon ju måste avla fram de politiska soldater vi behöver för att vända utvecklingen. Jag ska ta en sådan där ägglossnings-spruta så att det blir 4-5 åt gången. Jag tänker inte lämna den här planeten förrän jag spridit mitt DNA i en sådan utsträckning att antigenus-genpoolen kan bevaras.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim/1984 – byt du namn och identitet så ofta du vill, det ligger ju i tiden. 🙂

 12. Matte Matik skriver:

  Nej utbildning av analfabeter är kränkande! Att påstå att det är bättre att vara läskunnig är att anse sig vara förmer än andra. Anpassning av affischerna är mycket humanare.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, visst är det tragiskt att se världen gå under av idioti mitt framför ögonen på en? Man tänker ju varje dag att NU är gränsen nådd, och så blir det hela tiden värre och till slut så galet att man tror att man lever i en komedi :-).

 14. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag tror jag ska skriva en bok snart. Den ska heta ”Att rasera en nation”. Den som är intresserad av att bli medförfattare är välkommen att kontakta mig. …”

  Jag bjuder gärna på kapitlet ”Den svenska modellen”.

  I övrigt så måhända finns det ett och ett annat korn under min rubrik ”Vetingenkunskap om sex”, kanske… 💡

  ”With this I´m going to control your LIFE !” – så är jag åt hållet rätt säker på att genus-egonen är ute på ”åtta famnar djupt vatten utan att kunna simma”. 😉

 15. Dogdylan skriver:

  Kul artikel Tanja.

  Jag gillar också bilden på dig framför svarta tavlan 😉

 16. Dogdylan skriver:

  Lisa Bjurwald är i luven på Timbro. Tydligen har Timbro skrivit en kul artikel på begreppet assimilation. Statsvetare Andreas Johansson Heinö menar att assimilation är ett bättre begrepp än integration – eftersom vi då kan tala om skalor, dvs. hur mycket skall invandrare anpassa sig till det svenska.

  Det tycker inte Bonnier-expo-schibstedt-gänget om, med Lisa Bjurwald i spetsen. Tydligen skall vi inte få intellektuellt tala om assimilation eftersom det gynnar ”nazisterna” i riksdagen tycker Lisa Bjurwald.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4302416

  VARNING: Ni kommer få hjärtflimmer. Tack och lov att jag får Svd hem 😀

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, det där är inte jag!!!! Jag hittade bilden på nätet 🙂 Ska kolla din länk. Tipsade om Heinös rapport och seminariet längst ner i inlägget. Men har missat reaktionerna i media. Inte heller hunnit se seminariet ännu, men ska göra det under morgondagen om inte ikväll. Heinö bloggar här: http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/

 18. Som vanligt fasaväckande! Jag börjar tro att det inte räcker att förlöjliga dessa galenpannor – Staten måste aktivt desavouera utflippad pseudovetenskap. Finns någon politiker som vågar säga detta? Nej, jag trodde väl det.
  ”Whether ‘tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune
  Or to take arms against a sea of troubles
  And by opposing end them.” Du valde alternativ 2, Tanja, det märker jag. 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, det pågår visst en dispyt: http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2011/01/svar-till-lisa-bjurwald.html Men nu måste jag spela Barbapappa med dottern här! Det är 30 år gammalt, jag och min lillebror spelade det som små, det börjar bli lite slitet men äer alltid lika kul :-).

 20. QED skriver:

  Apropå spel så har man för lära barn om historien i Polen nyligen lanserat en kommunistisk version av Monopol kallat Kö. Observera de köande figurerna på brädet!

  http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3364493/New-Communist-Monopoly-game.html?OTC-RSS&ATTR=News

  Tanja, när kommer den radikalfeministiska versionen?

 21. Wanderlust skriver:

  Tanja, jag vet inte om kan se hela i ett svep men här http://svtplay.se/v/2300096/partiledardebatt_2011_-_jan_bjorklund_fp kan du se alla partiledares inlägg uppdelade i mindre klipp. Jag följde själv delar av debatten men det var inte mycket till debatt direkt, ett smörande och ryggdunkande utan dess like med anledning av att det var Mona Sahlins avskedsföreställning i dessa sammanhang.

 22. Mars skriver:

  Jag undrar om jämställdhetsbonus är tänkt att gå till de universitet som bäst lyckas öka antalet manliga studenter, så att de når 50/50?

 23. Marie skriver:

  Ibland undrar jag om ni hatar genusperspektivet så mycket att ni låter det gå ut över barnens välmöjligheter, eller om ni hatar valmöjligheter så mycket att ni tar ut det på genusperspektivet.

 24. Joakim skriver:

  @Marie

  Det där är bakvänt. Barnen väljer inte att utsättas för genusindoktrinering. Det är något som påtvingas dem från myndigheterna. Barnens föräldrar har inte heller något att säga till om.

 25. Mars skriver:

  Marie:

  Om valmöjligheter hade haft med saken att göra, skulle det vara intressant om genus-teoretikerna kunde visa att valmöjligheterna verkligen ökar för de barn och vuxna som utsätts för genusteorierna.

  Enligt de studier jag har sett är påverkan på framtida val inte mätbar. Pojkar och flickor som genomgått (genomlidit) normkritisk och genusmedveten pedagogik väljer alltså inte annorlunda än andra barn.

  Motverka könsdiskriminering på arbetsplatser som totaldomineras av ena eller andra könet kräver inte genusteorier – det kräver sunt förnuft och empati. Genusteoretikerna saknar både och.

 26. Eric skriver:

  På sossarnas hemsida om de 33 härskarteknikerna:

  Maria Knutsson:

  – ”Det är som att plocka svamp. När man väl ha fått på sig svampglasögonen ser man kantareller överallt”.

  De är en parodi på sig själva! Undrar vilken svamp hon tagit… 🙂

 27. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Jo, jag vet att det pågår en dispyt mellan Axess-Neo-Timbro folket och övriga etablissemanget. Var och varannan dag spyr ju en DN-kulturskribent över Johan Lundberg eller så ojjar sig Marteus eller Bjurwald över den svenska ”högern” – vilken jävla höger liksom?

  Vår höger är ju förfan liberal. Sedan är det ju detta ständiga gnäll om att ”Högern” legitimerar Sverigedemokrater, sexister, homofober, Islamofober och hjärtlösa ”kapitalister” genom att ens tala om genusvansinnet, den misslyckade invandringspolitiken eller att det kanske inte är så bra med ekonomisk socialism och dess omfördelningspolitik.

  Det värsta av allt är ju detta kunskapsförakt. Vänsterliberalerna säger att alla skall socialiseras till att bli post-marxister och att allt skall vara lika. Veronica Palm ojjade ju sig över att invandrarpojkar och typ kvinnor inte spelade trumpet lika mycket som etniskt svenska män.

  Det sjukaste är ju att Aftonbladet driver sin ”Gilla Olika-kampanj”. Man kan ju tycka att Jan Helin borde gnälla litet på homofilerna. De ”älskar ju lika” liksom. Jesus fucking christ – vilket jävla röra och när Timbro vill ordna upp i galenskaperna skriker Dagens Nyheters ledarsidor ”brööl, tala inte om det”

  PS: Är det inte du på bilden. Shit, det var rätt likt. Vem säger att matematikfröken är tråkig 😉

 28. Stig Olsson skriver:

  Det här var för bra för att inte kopiera och klistra in i min egen blogg 🙂

  Tack för att du finns Tanja!!! Det är en ren glädje att läsa det du skriver, för jag kan definitivt inte ens komma i närheten av ditt sätt att uttrycka sanningar med både finess, glättad ironi och helt underbara rallarsvingar! 🙂

  De enda som kan bli arga är väl genusextremisterna själva, vilket bara är bra 🙂

 29. Info skriver:

  KÖNSBALANS PÅ FEMINISTISKT PERSPEKTIV

  Den 7. januari 2011 lanserades alltså den nya, radikalfeministiska nättidningen Feministiskt perspektiv. Några dagar senare återgavs och debatterades i en väl förberedd, samlad aktion i Sveriges radio och många dagstidningar tidningens första, stora affischartikel:

  ”DÄRFÖR VÅGAR INTE KD AVSLÖJA FIASKOT MED VÅRDNADSBIDRAGET”

  En ”undersökning bland landets kommuner” hade visat, att hittills bara en liten andel av landets hushåll hade ansökt om det f.n. låga vårdnadsbidraget om ca 3000/månad. Artikelns författarinna, GUDRUN SCHYMAN, sammanfattade ”fiaskot” så här:

  ”I länder där vårdnadsbidraget funnits längre, t.ex. i Norge, har det visat sig med all önskvärd tydlighet att det är kvinnor som utnyttjar det, som stannar längre hemma med barnen, som efter några år får sämre förankring på arbetsmarknaden och som fortsätter med ett minskat antal arbetade timmar. Där bidrog utvärderingen till att opinionen vände, politikerna omvärderade och man satsade på en kraftig utbyggnad av förskolan i stället. Varför sker inte detta här?”

  Alltså: Genom vårdnadsbidrag kedjas återigen vissa kvinnor fast vid spisen och sina barn och barnen i sin tur vid sina mammor. I stället för att fritt få utvecklas och formstöpas i certifierade förskoleverkstäder med högskoleutbildade genuspedagoger och könsingenjörer. Kort sagt: specialister på hemliga videoinspelningar och handfast, kognitiv beteendeterapi utan avvikelser från den statliga regelboken.

  ANNA-KLARA BRATT

  Sin chefredaktör, Anna-Klara Bratt, har Feministiskt Perspektiv värvat från den mest militanta, feministiska sfären, den anarkafeministiska:

  Wikipedia: ”Hon var den första kvinnliga chefredaktören för den syndikalistiska tidningen Arbetaren åren 1999-2004. Under hennes ledning blev tidningen uttalat feministisk och könsbalanserades, vilket i korthet innebär att tidningen skulle präglas av lika stort deltagande av kvinnor och män på ett personellt, strukturellt och redaktionellt plan. 2007 gav hon ut boken Könsbalans. Så jobbar du jämställt tillsammans med Mian Lodalen.”

  KÖNSBALANSEN I ANNA-KLARA BRATTS REDAKTION

  Feministiskt Perspektivs redaktion består av tjugo medarbetare, varav ARTON (18) kvinnor och TVÅ (2) män. En av männen är teknikredaktör. Den andre mannens uppgift är okänd.

  Politisk redaktör är EDDA MANGA. Om henne vet vi, att hon föddes i Bogota, Colombia, 1969, och att hon numera är svensk idéhistoriker och ”debattör”. Gift med islamisten Mattias Gardell (bror till Jonas Gardell), tillsammans med vilken hon deltog i expeditionen Ship to Gaza. Hennes goda förbindelser med det svenska medieetablissemanget manifesterade sig bl.a. i att hon fick uppträda som s.k. sommarvärd i Sveriges radio 2004 (nästan lika fint som att få nobelpriset). Samma år tilldelades hon Cliopriset för en avhandling om (kvinnlig) ”historisk onani”. (Jag vet inte, vad ”Cliopriset” är. Förmodligen en förkortning av ”Clitoris-priset”.)

 30. Leif skriver:

  ”Pedagogens roll är inte att säga vilka normer som är rätt eller fel…”
  Och här gick ord och handling åt varsitt håll.

 31. Info skriver:

  TRE OCH EN HALV MILJONER GENUSKRONOR TILL LANDSKRONA

  Glädjande nyhet: Landskrona stad har nyligen beviljats 3.466.000 kr från svenska ESF-rådet för att genom attitydkurser ”implementera” jämställdhet och genusperspektiv hos alla kommunens anställda chefer.

  Vad är Svenska ESF-rådet? ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige.

  ”ESF-rådet har fattat bifallsbeslut om Landskrona stads ansökan JÄMLIKT LANDSKRONA 2013. Projektet ska erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte som påverkar attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör jämlikhet. Samtliga av stadens 150 chefer ska under projekttiden genomgå kompetensutbildning inom området.”

  Projektansvarig i Landskrona är KRISTINA TRULSSON SAMUELSSON.

  Generaldirektör för ESF-rådet var tidigare ANNE-MARIE QUARFORT. Nuvarande generaldirektör och myndighetschef är ÅSA LINDH. Informationsansvarig är CENITA RODEHED.

  GENERALDIREKTÖR ÅSA LINDH, ESF-RÅDET: ARTIKEL 25/11 2009 I JAMSTALL.NU OM JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE, REKRYTERINGSLÄTTNADER FÖR KVINNLIGA POLISER, GENDERFORCE M.M.:

  ”Samarbetet mellan SKL, Jämi, Vinnova och Tema Likabehandling/ESF handlar om att erfarenheter från er som arbetat med jämställdhetsintegrering kan användas av er som vill sätta igång och göra saker nu. – – – Ett exempel är ESF-projektet ´Jämställdhetsutvecklare´, där Räddningstjänsten, Polisen med flera samarbetade.

  Man menade bland annat att polisen ska spegla samhället i stort, och ville rekrytera fler kvinnor. Bättre uniformer utvecklades, eftersom den tunga utrustningen i tjänst är otymplig att bära för många kvinnor. Här fick också cheferna gå särskilda chefsseminarier för att kunna stötta processen med jämställdhetsintegrering.

  Ett exempel från ESF-projektet ´Genderforce´ visar hur det kan se ut i Försvarsmaktens arbete utomlands. MONICA LARSSON, Gender Advisor för EU:s operation i Tchad: – Vi har tidigare vänt oss mycket till den manliga delen av lokalbefolkningen i de länder vi varit. Nu har vi börjat öppna upp för dialog med kvinnorna – – -.”

 32. Håcke skriver:

  ”– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära.”
  Vad jag kan se (utan att vara biolog) finns två fel av två möjliga i denna mening.
  Spermier är aktiva och mäns och kvinnors könsorgan är komplementära, och detta bör inte ses som metaforer, eller är jag ute och cyklar?

 33. Nisse skriver:

  Om konceptionen är en social konstruktion, så är döden detsamma. Jag föreslår att vi, likt genuspsykopaterna, omedelbart experimenterar i praktiken och avlivar samtliga genussatanister ser efter om de fortfarande har massa fördomar, föreställningar om allehanda strukter etc därefter.

  Döden är det ultimata jämställda tillståndet, alltså måste vi döda alla! (En ”AHA-upplevelse” om varför kommunismen var en mordmaskin kanske?)

 34. Phin Daralia skriver:

  Hej! Jag trodde att fredagens DN debatt skulle smälla in direkt här, men eftersom det inte har skett så skriver jag.

  Sex personer har undertecknat inlägget med rubriken

  ”Belöna universitet som förbättrar jämställdheten”
  http://www.dn.se/debatt/belona-universitet-som-forbattrar-jamstalldheten

  Först noterar man att möjligheterna för kvinnor inom akademien har förbättrats radikalt under 1900-talet, men sedan skriver man

  ”Fortfarande, år 2011, är andelen kvinnor bland professorerna endast 20 procent. Fortfarande är 69 procent av landets dekaner män.”

  Intressant nog skriver man inte att en majoritet av studenterna är kvinnor, utan uttrycker det istället som att

  ”Fortfarande är huvuddelen av grundutbildningarna starkt könssegregerade.”

  Man måste förstås läsa hela artikeln, men jag vill bara peka ut vad som verkar stå i fokus, nämligen:

  ”En av indikatorerna bör vara könsfördelningen på professorsnivå. Tydliga ekonomiska incitament är, menar vi, nödvändiga för att mobilisera rektorer och andra ledande företrädare inom akademin: ”Money talks”.

  Med andra ord, universiteten ska lockas med mer pengar att ”se till” att proportionen kvinnliga professorer ökar. Detta måste alltså innebära ett sätt att ”snabba på” förändringen i proportionen för just professorsnivån. Problemet är att eftersom proportionen kvinnor som bekant tenderar att minska med ökande akademiska nivå så är gruppen män på de nivåer som kan söka professurer mer kompetent än gruppen kvinnor. Att göra som artikelförfattarna föreslår måste därför rent logiskt innebära att man åsidosätter det meritokratiska systemet.

  Istället lyckas man vända det till

  ”De missförhållanden som uppmärksammas är inte bara ett hot mot meritokratin och jämställdheten i forskarsamhället,..”

  Författarnas formuleringer tyder på att att de anser att 50-50 är det naturliga, och att det är dit vi är på väg – problemet är bara att det går för långsamt. Men vänta nu: hur kan man veta det? Kommer vi helt naturligt att ha 50-50 bland sopåkare i den bästa av världar?

  Tolkningen av den rådande situationen beror ju helt på vilka antaganden man gör: Antingen att män och kvinnor har exakt samma förutsättningar, intressen, och motivation på gruppnivå. Då finns det anledning att misstänka någon oönskad påverkan som ligger bakom skillnaderna. Men tvärtemot detta antagande finns det mängder av vetenskapliga rapporter som demonstrerar sådana skillnader – på gruppnivå. Riktigt stora skillnader finns det i intressen – ett exempel är Lippa (2010) Arch Sex Behav 39:619–636 som nämndes i en kommentar av Fredrik 14/1. Givetvis kan man inte dra några säkra slutsatser om vad dessa skillnader borde ha för effekter för den komplicerade kedja som leder till en professur. Men de visar i alla fall att man inte kan utesluta sådana effekter.

  Det antagande som artikelförfattarna måste ha – för att vara så upprörda – är att det inte finns någon som helst skillnad mellan könen på gruppnivå. Men OM det finns en skillnad, även om den är liten, är det inte förvånande att det kan bli en stor skillnad i proportionen för yrkeskategorier med extrema krav och urvalsmekanismer, som barnmorska, rökdykare, sopran, helikopterpilot, fotomodell, militär, veterinär, sophämtare, eller just professor.

  Det är värt att notera att proportionen kvinnliga professorer är högre än 20 procent inom vetenskapsområden med hög andel kvinnor på grundnivå, som t ex psykologi. Enligt institutionernas personalsidor – och borträknat pensionerade personer som ibland står med – så är proportionen 25% i Uppsala, 26% i Stockholm, 33% i Linköping och 33% i Umeå.

  Är det så självklart att det är felaktigheter som ligger bakom könsfördelningen bland professorer? Är det värt att offra ett ganska väl fungerande meritokratiskt system för att ändra på något som kanske inte ens är ett problem? När det dessutom är så att både identifikationen av det som ett problem OCH dess orsaker – som ju också är nyckeln till att ändra på situationen – uppriktigt sagt är baserat på (1) ignorans av tillgänglig kunskap, (2) fullständigt obekräftade antaganden om ”strukturella” orsaker, och (3) en rejäl dos PK.

  Ett mycket allvarligt problem för jämställdheten – och som faktiskt beror på strukturella orsaker – är att den minsta tendens till särbehandling pga kön innebär att det gynnade könet förlorar i status. Om man gör det lättare för kvinnor än för män att få titeln professor så kommer ”kön” faktiskt att bli en diskriminerande kategori, precis som artikelförfattarna antyder är orsaken till dagens situation. När en generellt lägre kompetens bland kvinnliga professorer leder till lägre förväntningar på dessa så kommer det inte bara att drabba kvinnliga professorer utan kvinnor som grupp generellt, och – kanske ännu värre – enskilda kvinnor i sina akademiska karriärer.

  Den kritiska frågan för akademin är denna: Är det möjligt att i enlighet med artikelförfattarnas förslag minska könsskillnaderna i proportionen professorer utan att sänka kompetens och kvalitet i forskning och undervisning? Om svaret är nej måste universiteten för att leva upp till sitt uppdrag bestämt säga nej till förslaget, annars slänger man ut barnet med badvattnet.

 35. jocke i baren skriver:

  Hej Tanja!

  ” Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

  När jag läste dessa rader kunde jag inte låta bli att tänka på Lennart Nilssons bok ”Hur ett barn blir till”.

  Denna bok borde i sann genusanda förbjudas eller brännas på bål.

  En en text ur denna bok som är vid en bild över spermier som simmar mot ägget. Sidan 42.

  ”Som starten i ett maratonlopp – 500 miljoner spermier ger sig iväg mot det hägrande målet: ett ägg som gömmer sig i äggledaren. En trängsel och ett knuffande utan like. Bara en kan komma in i ägget – 500 miljoner lotter och endast en vinst. Men vilken vinst!”

  Oj vad jobbit för gensus vetenskapen. Hur skall de kunna lagstifta mot naturens regler?

  Tack, Tanja att du finns som upplyser oss andra om de ”stolligheter” som genusvetenskapen ”spyr ut”.
  När skall någon politiker uttala tydlig kritik mot detta nonsens.

 36. JEL skriver:

  Aterigen – keep on punching Tanja, du ar lysande!
  JEL

 37. barfota skriver:

  Du e bara för go!
  God fortsättning på det nya året men du får allt tänka på ditt rykte, det finns nog en och annan testosteronstinn tonårskille, förlåt mansgris som gärna sett dig i den munderingen 😀

  Du gör ett fantastiskt jobb precis som alla andra jämställdhetskämpar. Må du få ett bra år Tanja.

 38. Bitte Assarmo skriver:

  Vad kan jag säga? Skitbra, som alltid!

  Skriver lite om RFSU:s sexualundervisning på min blogg. Inte ur ett genusperspektiv, men det hänger lite ihop med Skyttes artikel.

  http://bitteassarmo.wordpress.com/2011/01/23/prisa-sexualiteten-till-vilket-pris-som-helst/

 39. […] bekant med Tanja Bergkvists utmärkta blogg är det dags att börja läsa! Börja med detta lysande blogginlägg! Det här inlägget postades i Bloggvärlden, Debatt, Uncategorized och har märkts med […]

 40. Dalahest skriver:

  ”[…] – Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

  [dumstrut] Om man tittar riktigt noga ser man att det faktiskt inte är simmarna som är aktiva, utan vattnet: [/dumstrut]

 41. QED skriver:

  Aktivt ägg anfaller svensk riksdagspolitiker!

 42. Simen Gaure skriver:

  Tanja, jeg blir sjuk av å lese bloggen din. Jeg trodde det var ille her i Norge, men disse svensk-feministene er jo direkte helseskadelige for barn og unge.

  I Norge hadde vi for et års tid siden en tv-serie ”Hjernevask” som tok i tu med ”genusteorier”, spesielt de ”vitenskapelige” sidene av det. Det skulle liksom være et populærvitenskapelig program, men det ble humor på sitt beste også. http://www.nrk.no/programmer/sider/hjernevask/

  Jeg tror dere trenger noe lignende i grannlandet.

 43. Simen Gaure skriver:

  Ja, også glemte jeg jo helt. Når det ikke er mer genus-svada å skrive om i Sverige, så kan du forsøke å dechifferere dette mesterverket: http://sexualities.sagepub.com/content/10/5/559.abstract

 44. Matte skriver:

  20% kvinnor och 69% män i Universitetstoppen i landet…jaha och de övriga 11%, vad var de för några?

 45. Simen Gaure skriver:

  Dumme Matte! De resterende 11% er genusforskere!

 46. Lucia skriver:

  Ojojoj, här finns mycket att tillägga! Återkommer…

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Marie, ” Ibland undrar jag om ni hatar genusperspektivet så mycket att ni låter det gå ut över barnens välmöjligheter, eller om ni hatar valmöjligheter så mycket att ni tar ut det på genusperspektivet.”

  Jag blev matematiker (”manligt könskodat” yrke), har som barn och tonåring gått på tennis, fotboll, handboll, simhopp, dans, ridning, teckningskurs, åkt på solförmörkelseexpedition, lärt mig brodera dukar, pyrografera, snickra, löda kretskort, bygga tjuvlarm och annat med ELFA-katalogens ”leksaker” (där vi ibland handlade istället för i leksaksaffär – vet du förresten vad ELFA-katalogen är? Som gensumedveten borde du känna till den), och allmänt ägnat mig åt allt möjligt (liksom min bror – som också skulle lära sig brodera dukar) utan att någon i min närhet knystat om genus eller vetat vad ”genusperspektiv” är. På samma sätt har min dotter gått på balett, men också fått leksaker i form av byggmaterial från Clas Ohlson från mig, eftersom hon liksom jag är fascinerad av skruvar, muttrar, hjul och plattor med hål i som man kan bygga en trestegsraket med för att komma bort från genusvansinnet. Min poäng: snack om genus tillför inget. Sluta dumförklara hela befolkningen. Tror man att föräldrar i allmänhet är så korkade att de inte kan tänka ut själva att en flicka kan gå på fotboll och en pojke på dans borde man nog själv söka hjälp. De mest okunniga är just dessa ”experter”. Hur ska de få flickor att intressera sig för tekniska ämnen när de inte kan dem själva? Överlåt det åt Unga Forskare och andra, som verkligen kan få med alla på tåget (jag var förresten själv ordförande i en sådan och vi hade ganska jämn könsfördelning i verksamheten), det hjälper ingen och inget att babbla på förtryckarstrukturer. Genusväldet måste växa upp! Eller rättare sagt: gå under. Innan resten av mänskligheten och civilisationen, så som vi kände den tills idag, gör det. Ursäkta min irritation, mitt kvinnliga genus måste ha pms. 🙂 Eller så är det bara en fullständigt normal reaktion på genusvansinnets destruktiva och fördummande verksamhet.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Mars, ”Motverka könsdiskriminering på arbetsplatser som totaldomineras av ena eller andra könet kräver inte genusteorier – det kräver sunt förnuft och empati. Genusteoretikerna saknar både och.”

  Helt korrekt, kunde inte sagt det bättre själv!

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ””Det är som att plocka svamp. När man väl ha fått på sig svampglasögonen ser man kantareller överallt”” Ha ha ha 🙂

  Dogdylan,
  ”Veronica Palm ojjade ju sig över att invandrarpojkar och typ kvinnor inte spelade trumpet lika mycket som etniskt svenska män.” Allvar? har du länk till det? Jag har ju en svaghet för trumpeter efter det där i SVD :-).

  Info, ” Alltså: Genom vårdnadsbidrag kedjas återigen vissa kvinnor fast vid spisen och sina barn och barnen i sin tur vid sina mammor.” Ja, hur var det nu med valfriheten, på tal om Maries kommentar? Det är bara vissa val som ingår i den där valfriheten visst. ”Könsingenjörer”? Ny titel? 🙂 Intressant om könsbalansen på Feministiskt Perspektiv. lever som de lär ser jag. Tack för rolig info, eller snarare roligt återgiven info.

  Håcke, nej du cyklar inte.

  Nisse, ha ha 🙂

  Phin Daralia, tack! Tog det som ett lästips bara, hinner tyvärr inte skriva om allt, men bra att du uppmärksammar det! Ang ”så är gruppen män på de nivåer som kan söka professurer mer kompetent än gruppen kvinnor.” Du menar att gruppen är ”mindre” (numerärt) antar jag.

  ”Men vänta nu: hur kan man veta det? Kommer vi helt naturligt att ha 50-50 bland sopåkare i den bästa av världar?” Ja., allt måste vara 50-50. Det är det ultimata naturtillståndet, även om det måste forceras fram med genusvansine och tvång. Naturen har inte insett sitt eget bästa så den tekniska utvecklingen, i form av kompetenta genusvetare, måste påskynda processen.

  Jocke, just det Lennart Nilssons bok borde skickas till genusvetare som lever i förnekelse.

  JEL & Barfota tack! Barfota, för 5-11:e gången: det där är inte jag! :-).

  Bitte, bra skrivet!

  Simen, den var bra (”resten är genusforskare”) :-).

 50. […] Relaterat: Aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer […]

 51. zanning skriver:

  Jag har än så länge inte sett några kvinnliga arbetare nere i våra gruvor, detta måste rapporteras till genusministern (för en sån finns väl?) för detta får bara inte fortgå!

  Men oj, jag får ett problem här. Hur kommer det att se ut om, o hemska tanke, det är borren som pressar sig in i berget och gör hålet djupare och bredare?
  Nej, jag måste ha helt fel, det är säkert berget som suger in borren i sig själv.
  Klart det är så, för det säger ju genuskunniga.

  Suck, vilken värld vi lever i.

 52. Phin Daralia skriver:

  Tanja, just det – jag skrev inte ut vad jag tänkte nämligen att om man väljer ut högsta stratat ur en större population så blir dess egenskap mer extrem än högsta stratat ur en mindre population, givet att deras central- och spridningsmått är desamma. Därför blir de bästa männen mer kompetenta än de bästa kvinnorna, inte grupperna som helhet.

 53. zanning skriver:

  Det verkar som rena ketchupeffekten har startat!?!?

  Läs denna hemska artikel som Aftonbladet har om en förskola på Södermalm.
  http://www.aftonbladet.se/wendela/article8483610.ab

  Där har man tagit bort han och hon och i stället säger hen!?!?!?

  Jag kan bara hoppas att dessa hemska experiment på våra oskyldiga barn inte gör att just de växer upp och ser vilken skev och fel bild på mänskligheten de påtvingats.

 54. Hanna skriver:

  Den höggravida personen på bilden är en man. En könskorrigerad man.
  Men efter att ha läst din högst ovetenskapliga analys om spermier och ägg tänker jag inte ens ge mig på att försöka förklara saker och ting för dig.

  Skönt att se att du åtminstone verkar ha samlat resten av misogynsamhället här i kommentarsfältet så ni kan fortsätta klappa varandra på ryggen.

 55. […] om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer – något man börjat ta i beaktande vid anatomiundervisningen i svensk skola).  Dessutom gör det faktiskt inget om hela mänskligheten dör ut, det viktiga är att den sista […]

 56. […] 145 miljoner för könsbyten på bestick,  Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer! , Är genusvetarnas verksamhet laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: […]

 57. […] hur man i en skola framgångsrikt jobbar med att i anatomiundervisningen (!) slå hål på myten om aktiva spermier och passiva ägg och bilden av könsorganen som komplementära. Hur lyckas […]

 58. Caroline skriver:

  Driver du?

 59. […] genusabsurditeter att köra genom google translate för utländska journalister: Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer! "Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i […]

 60. […] Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några […]

 61. […] ”Att motverka metaforen om aktiva spermier och passiva ägg” ,  i anatomiundervisningen som beskrivits som exempel på ”föredömligt […]

 62. […] söka projektmedel för det redan nu. Vansinnet föder och göder sig självt. Läs också om hur ”metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer” och hur kommunens jämställdhetsstrateg i samarbete med NO-lärarna vill ändra på detta i…just […]

 63. nerdcostume.org skriver:

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re incredible! Thanks!

 64. […] att förmedla sitt ämne – något genusforskare mfl arbetar hårt på (glöm aldrig att Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsrollerna och måste plockas bort i NO-undervisningens anatomidel (!) i samråd med kommunens […]

 65. Arga Gubben skriver:

  Alltså, de simmar mot något. Simmar och simmar och simmar…..där borta har vi ägget! Som simmar jämlikt…..åt samma håll!! Blir det en baby av det? Se ägget träffar ett annat ägg, de krockar ihop! Vad kan hända nu? En baby? Nej nu får jag yrsel!

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Arge Gubben, ha ha ja just så är det, ägget anfaller och inkapslar spermien. Och kanske dödar den i det utopiska Genusland, så avstannar evolutionen, vilket ju tycks vara deras slutmål. 😉

 67. […] – som väl redan genomsyrar alla ämnen genom sk ämnesintegration (glöm inte att metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer i anatomiundervisningen där NO-lärarna samarbetar med kommunens genusstrateg!  ) men det kan ju […]

 68. Claes-Peter skriver:

  Uppdatering av länk – länken till artikeln i DN om Frejaskolan gav 404 – men när jag sökte inom DN med deras egen sökmotor fann jag en som fungerar i detta nu:
  http://www.dn.se/insidan/vi-pratar-sex-redan-i-forskolan/

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Claes-Peter jag jag känner till den där, jag bloggade ju om den för länge sedan https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/22/metaforen-om-aktiva-spermier-och-passiva-agg-forstarker-konsnormer/ Helgalet!!! Citat:

  ”Det viktiga är att eleverna ser hur allt hänger samman, menar Maja [matematik- och NO-lärare] och Karina [Kommunens jämställdhetsstrateg]. Hur sexualitet ofta styrs av andras normer och värderingar. Därför ska undervisningen också ske på ett neutralt sätt. I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt.

  – Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

 70. Claes-Peter skriver:

  Men om det är ägget som är aktivt – då är det väl TJEJENS FEL om hon blir på smällen!? ”Hon skickade upp sitt rovlystna ägg i min fortplantningsapparat och kidnappade en av mina stackars oskyldiga spermier???

  Detta är den gamla, förlegade, könsmaktsordningsförklaringen:
  (Kolla hur nervösa de stackars spermierna är! Och Tanja får ett unikt tillfälle att titta in i mannens hjärna och se hur den fungerar.)

 71. Ha ha, Woody Allens gamla klassiker. Såg filmen på tidigt 80-tal och just det där ödsliga munspelet fastnade. (fast det kom sent, jag började nästan bli rädd för att jag inbillat mig).
  Får mig också att tänka på den eminenta ensidesserien ”Sperman Karlssons framgång” som fanns med i en liten humorbok jag snattade under min korta brottsliga karriär i början av högstadiet.

 72. Claes-Peter skriver:

  Edda Manga – jag känner en oändlig tacksamhet inför alla dessa osjälviska människor som kommer resande från världens alla hörn för att hjälpa oss stackars efterblivna nordbor att inse, att det mesta här uppe är fel, och uppmana oss att genast rätta till det. Egennyttiga människor skulle väl stanna kvar i sina hemländer för att i första hand förbättra dem och göra dem till jordiska paradis, men de sätter vårt bästa främst och utför sin uppoffrande missionärsgärning här.

  Under den så kallade ‘kårhusockupationen’ i Stockholm (en grupp studenter ockuperade 1968 sitt eget kårhus, av -ist-iska människor kallat ‘dårhus’) så sände vår då enda TV nyhetsinslag därifrån. Jag minns särskilt med stor värme en stackars latinamerikansk student, som trots sin mycket dåliga svenska lyckades framföra att ‘Sverige är det värsta skitlandet på jorden!’

  Man borde för att hedra hans hågkomst resa en staty, eller i alla fall fästa en bronsplakett på en vägg i kårhuset för att hedra denna korsfarare för det Sanna och det Rätta. Fast han missade det där med Patriarkat, Könsmaktsordning, tvåsamhet, kärnfamilj och Heteronormativt. Dumt, för rapporter från tjejer som var medlemmar i något av vår stads femtioelva kommunistiska fraktioner påstår bestämt att Den Store Ledaren för respektive parti systematiskt satte på alla revolutionärer av kvinnligt kön.
  ———————————————————————————-
  Woodys munspel – det är en klichéernas kliché i många krigsfilmer. De unga, nervösa soldaterna som ska få sitt elddop, försöker lätta upp stämningen med en munspelstrudelutt. Det brukar vara ‘lantisen’, som efter en kort men hjältemodig stridsinsats naturligtvis stupar, och i sina sista ögonblick viskar fram att de ska meddela hans lilla mamma på den lilla fattiga gården där uppe i the Ozark Mountains. Handlar krigsfilmen om fallskärmsjägare, så är munspelet obligatoriskt. (Ska inte ‘Band of Brothers’ visas igen? Så man får en ny chans att förvånas över den usla översättningen och bl.a. häpna över att killarna springer omkring utan hjälm när tyskarna beskjuter deras skogsdunge med sina 88-or och det exploderar granater hela tiden uppe i trädtopparna – vilket borde medföra att splitter står som spön i backen. Just en sådan situation när man absolut inte tar av sig sin hjälm!)

 73. […] ”– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.” LÄS MER […]

 74. […] Asymmetri – aktiva spermier, passiva ägg (se Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer! | Tanja Bergkvists Blog) […]

 75. […] sin hemmablindhet lyfter fram genusgalenskap ganska ofta, i ett försök att normalisera vansinnnet.Här kan ni tex läsa om hur ”metaforen om aktiva spermier och passsiva ägg förstärker […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: