Machofabriker, män och kärnbränsle

Män

Män förlägger sina känslor utanför jaget så att det oöverskådliga är lika hanterbart som det använda kärnbränslet

Nu när det ändå är på tapeten, för två år sedan presenterade Svensk Kärnbränslehantering AB en rapport med genusperspektiv på kärnbränsle-hanteringen. Två genusvetare skrev en 16-sidig bilaga tillårsrapporten, med titeln: ”Könskonstruktioner, föreställningar om kön och riskupplevelse – en reflektion kring betydelsen av kön gällande attityder till ett slutförvar för använt kärnbränsle.” Vad sägs om följande djupa insikt kring genusperspektiv på hanteringen av använt kärnbränsle: ”Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart”. I en intervju hävdar genusvetarna som står bakom rapporten att det faktum att kvinnor är aningen mindre positivt inställda till förvaringen av kärnbränsle än män är (även om den största skillnaden i synsätt enligt rapporten är mellan olika geografiska områden) ”därför att riskerna är undersökta ur ett manligt perspektiv”!  Är riskerna inte undersökta ur ett vetenskapligt perspektiv? Väldigt vad genusforskarna är insatta i allt…

Läs mer här: Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan.

Gneusforskarna studerar bilder med förstoringsglas. Det är genusforskning på hög nivå det handlar om.

Genusforskarna studerar bilder med förstoringsglas, det här är genusforskning på hög nivå.

Och nu när vi ändå är inne på genusperspektivet inom alla områden, missa inte den svenska genusanalysen av transportsektorn – presenterad i form av en statlig offentlig utredning om ”Kön i kön”. I busskön alltså. Konstrueras där kön? Nej, genusforskarna har funnit att det i en broschyr med en bild på en hållplats inte går att urskilja någon kvinna: ”Även på illustrationerna av hur den framtida omstigningsplatsen kan komma att se ut, har människors könstillhörighet suddats ut. De personer som syns på teckningarna utan förstoringsglas är få, men de som syns liknar manspersoner. Med detta blir det manliga synonymt med det mänskliga. Inga kvinnor kan tydligt urskiljas. Med förstoringshjälp går det emellertid med god vilja att skönja konturerna av några kvinnoliknande figurer. Men de befinner som långt borta i bakgrunden, i en marginaliserad position, knappt bildligt artikulerade.”

Fråga: konturer? Om man med ett förstoringsglas kunnat se antydan till bröst och ev långt hår, eller kjol – borde broschyren då inte blivit anmäld till DO för objektifiering? Hela transportsektorn borde dessutom sättas på propagandakursen ”Bli medveten om dina fördomar” för att spendera fyra veckor på att diskutera varför man faktiskt inte kan utgå ifrån att en kvinna har långt hårt, kjol eller synliga bröst. Så hur man än gör så har genusmaffian övertaget, hela tiden. Har ni också noterat det? Genusvansinnet är ett mentalt gift som måste avlägsnas från det offentliga rummet snarast. Ska statliga offentliga utredningar verkligen innehålla sådan här rappakalja? Skäms ingen? Tänk om man googleöversatte det här och mailade till andra länder. Hade inte Sverige uteslutits ur världssamfundet då? Reinfeldt kan motivera det mesta med att ”Sverige är en del av världen”, men frågan är om det går efter det här? Vi kan också läsa följande i denna SOU 2001:43:

Einstein

Einsteins ekvation avslöjar en sexistisk inställning

”Inom detta fält har Luce Irigaray varit en föregångare. Tanken inom sexual differencefältet att könsskillnad är en skillnad som gör skillnad kan härledas till hennes arbeten. Hon har också visat att könsskillnad inte getts någon betydelse i det västerländska tänkandet i stort. Detta kommer jag särskilt att knyta an till i detta arbete.” Minns ni Luce Irigaray? Från wikipedia (och se referenser däri):

”I Irigarays essä Sujet de la science, sujet sexué? från 1987[1] analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla – inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

Så vi vet lite om utgångspunkten i den här statliga utredningen: Genusanalys av transportsektorn – del 1, Transportgenus och politiker i KBT-behandling, Genusanalys av transportsektorn – del 3. Här är en formel som beskriver tillståndet i landet för den som vill förstå. Det är förresten glädjande att notera att om man googlar på ”härskarteknik + kurs” så kommer man genast till min kurs i härskarteknik 7.5 hp .Jag funderar faktiskt på att gå den själv snart, hur ska man annars kunna utmanövrera genusmaffian?

Inger Enkvist och Johan Norberg

Inger Enkvist och Johan Norberg om bildning

Glöm inte se Axess Frukostseminarium från den 10 mars: ”Blir vi verkligen smartare?” Jag var själv där och hörde den intressanta debatten mellan Inger Enkvist och Johan Norberg under en halvtimme. Inger Enkvist har skrivit flera läsvärda böcker om svensk skola (och här hennes läsvärda artikel i Axess om varför asiatiska elever lyckas). Dessutom fixade jag till genusstatistiken genom att själv ”ta plats” genom att prata i hela fyra minuter i slutet av videon, förvisso i form av kritik mot genusindustrin, bla det faktum att man vill problematisera sina egna excellenssatsningar ur ett genusperspektiv. För att citera genusforskarna själva: ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin” – där man alltså syftar på sina egna excellenssatsningar! (se  ”Genusvetenskap – en krigsmaskin” och mer om själva excellenssatsningen, finansierad av Vetenskapsrådet (vem annars?) här). Kan det bli galnare? Blir vi verkligen smartare? Det blir vi verkligen inte med alla pågående fördumningsprojekt. Däremot noterar jag att jag nog gått upp i vikt, detta trots att jag nästan dagligen joggar över FOI:s skjutfält påväg till busshållsplatsen med tungt bagage. Nåja inte helt inne på skjutfältet men tillräckligt nära för att inte dra benen efter mig. Man vet ju aldrig var genusmaffian håller hus liksom… de har ju lyckats ta sig in på de flesta ställen. Det är ett under att jag överlevde mitt Uppsalalektorat i höstas med tanke på att Enheten för Lika Villkor var inne och härjade på min blogg pga det här. Men jag klarar mig alltid av någon anledning :-).

Jag är ett år efter med mailen...

Jag är ganska efter med mailen...

Jag måste förresten börja läsa mail (jag har dessvärre 3000 olästa mail sedan ett år, om någon undrar varför inget svar kommit än, det har varit lite svårt att hinna med allt och det är mailen som har fått offras… Men jag ska börja beta av dem på Bolibompa-timmen, bättre sent än aldrig). Förra tisdagen ringde någon från Studio Ett till min FOI-telefon och ville höra vad jag tyckte om det nya materialet ”Machofabriken”. Jag pratade i 45 minuter, hela Bolibompatimmen gick till det, och de skulle plocka ut 45 sekunder av det till inslaget (som jag inte vet när det kommer att sändas och de visste de inte heller pga Lybien, Japan mm) – vilken orättvisa, att plocka ut 45 sekunder – jag kräver hela Studio Ett-timmen. Det tycker jag att jag förtjänar med tanke på allt vettigt jag har att säga. Jag tror jag ska hacka mig in på SR och ta en timmes programtid i direktsändning snart, det blir mitt Tal till nationen. Måste bara skriva ner det först. Eller ska jag ta det i TV, vad tycker ni? Måste jag inte gå ner två-tre kilo först? Det lättaste sättet är väl att jag ställer mig utanför Enheten för Lika Villkor i Uppsala och blir jagad över hela Campus och ända ner till Stockholm av genusvetarna. Eller vet ni någon bättre bantningskur, än denna The Gender Diet?

Det är riktigt illa

Det är dags att sätta Patriarkatet på plats

Machofabriken-materialet (som man kan komma åt genom att registrera sig) som riktar in sig på ”ungdomar mellan 13 och 25 år” består av rollspel och diverse övningar som starkt påminner om Livskunskapsövningar (de som dömdes ut av Skolverket nyligen ). I materialet på sid 35 kan man läsa om en övning med uttalat ”Syfte: Visa på kopplingen mellan manlighetskonstruktion och våldsverkande” där övningen går ut på att man ska ”Fundera på ett ”manligt sammanhang”. Det kan vara grupper eller situationer som brukar klassas som manliga eller där mest män deltar. Det kan vara idrott, militären, filmhjältar och TV-spelskaraktärer. Hälften av grupperna får fundera på våldsamma sammanhang som tex gatuslagsmål, våld hemma, krig och våldtäkt. Diskutera: Vad är gemensamt för dessa sammanhang? Det finns ett samband mellan manlighet och våld, vad tror du det handlar om? Fortsätt gärna övningen genom att diskutera och problematisera hur våld är inblandat i de flesta manliga praktiker.”

Jag brukar vända på målet för att förhindra penetration

Jag brukar vända på målet för att förhindra penetration

Det var ord och inga visor det. Väldigt pedagogiskt att inleda med att konstatera sådant som säkert får alla unga pojkar att känna sig trygga och uppskattade, vilket ju ökar sannolikheten för att de tar till sig innehållet i materialet. Det här är förresten intressant, när är något manligt? Om man nu får in 50% kvinnor inom idrott eller militär, vilket ju är ett av våra jämställdhetsmål, är ”våldet” då fortfarande ”manligt”? Börjar kvinnor konstruera en manlig identitet i dessa sammanhang? Och hur ska man motverka det? Vore det inte bra om inflödet av kvinnor gjorde att männen istället börja konstruera en kvinnlig identitet? Är det inte bättre att en soldat sätter sig i fiendeland och börjar amma sitt barn, istället för att köra över fienden med en pansarvagn? Och varför måste en fotbollsspelare skjuta in fotbollen i målet, vilket ju är ett uttryck för penetrativt sex och heteronorm? Själv minns jag hur jag under min grundskoletid, redan på mellanstadiet faktiskt, motverkade det här genom att på innebandyn, när jag stod som målvakt, helt sonika vända på målet så att bollen inte kunde komma in. Redan då visade jag tydliga genianlag för att bli en genusguru, inser jag nu.

Mål

Dags att kvinnorna "tar för sig", vilket för genusforskarna ofta innebär att kvinnorna anammar det maskulina

För att återgå till Machofabrikens material. Två sidor längre fram, sid 37, får vi oss serverade nästa övning med det uttalade syftet: ”Syfte: Bredda förståelsen av rasism och koppla det till maskulinitet”. Inte undersöka om det är kopplat till maskulinitet utan koppla det till maskulinitet. Om vi bara kunde få männen att sluta konstruera sin maskulina identitet, så skulle allt våld, all rasism, och all jordens elände upphöra. Inga kvinnor skulle eftersträva makt eller världsherravälde – i synnerhet inte genusforskarna. Det här skulle man kunna uppnå genom att stoppa det universella testosteronflödet, tex genom en livslång regelbunden injektion av kvinnligt könshormon i pojkars kroppar. En injektion är dock problematisk ur två genusperspektiv – dels har ju biologin inget med saken att göra, och dels utövar en spruta penetrativt våld. Det bästa är därför att man pratar sig bort från maskuliniteten. Genom att arbeta fram skattefinansierat material som medvetandegör i synnerhet pojkar om maskulinitetskonstruktion och genom att spendera 90% av grundskoletiden på att spela rollspel och prata om genus, så kan man dekonstruera maskuliniteten och rädda världen. Vi ser ju redan hur framgångsrik modellen varit för att få en fungerande skola i Sverige – istället för att hålla på med manligt könskodade aktiviteter som katederundervisning, låta läraren kräva ordning i klassrummet, eller värre uttryckt: eftersträva ”disciplin”, och på så sätt skapa förödande hierarkier mellan lärare och elever, så kan man förbättra kunskaperna i både fysik och historia genom att prata om heteronormer, könskodning, maskulinitetskonstruktion, genuskänslor och förväntningar på kön  – mycket mer effektivt än att diskutera eller ägna sig åt de eventuella förväntningar på kunskaper i andra ämnen som ett civiliserat samhälle kan tänkas ha på sina medborgare (för mer skolgenus se Mitt anförande i Riksdagen och länkar längst ner).

Det

Det gäller att bryta tankar som leder till maskulinitet

I andra övningar i materialet ska man se bilder på olika människor och bekräfta, eller snarare ifrågasätta, sina fördomar genom att försöka avgöra huruvida personerna på bilderna är hetero, homo eller bi, eller trans. Och hur ska man veta det utifrån bilderna? Det kan man inte, och därför blir det ofta fel, men ibland rätt, och i båda fallen är det problematiskt eftersom det visar på att alla skolungdomar bär på  åsikter/ förväntningar/tankar och fördomar om hur verkligheten är beskaffad, och så kan vi ju inte ha det – det här är sannerligen en verksamhet värdig svensk skola 2011. 15-åringar som säger att ”det kan vara sådär, men å andra sidan kan det också vara tvärtom ju” får instämmande nickar av allvetande genusvetare. Det är på den nivån det är! Besök valfritt svenskt klassrum eller genuskonferens med inbjudna ungdomar för att förvissa er om detta – jag har gjort det (eller läs detta exempel). Japanska 15-åringar löser differentialekvationer, svenska 15-åringar tittar på bilder och pratar om fördomar, genus, kön, klädstil och sexualitet. Hur kan då de japanska ungdomarna vara bättre i matte? Väldigt konstigt…

Geigermätare

Geigermätare och genustjatter

Att förbereda den kommande generationen på utmaningar som exempelvis slutförvar av använt kärnbränsle åstadkommer man inte genom att lära ungdomarna fysik, utan genom att prata om hur en manlighetskultur odlas inne i kärnkraftverken. Frågan är dock om kärnbränslet inte redan läckt ut, även här i Sverige, och att det är just fördumningsindustrins fanbärare som exponerats för det radioaktiva avfallet. Ska ta med mig en geigermätare till nästa genuskonferens för att undersöka saken. Ni vet ju hur en sådan funkar: ”När radioaktiva partiklar träffar mätaren ger den ifrån sig ett tjattrande, och genom det kan man avgöra hur mycket radioaktivitet det finns där man befinner sig” – genustjattret måste vara ett mått på radioaktiviteten.

Glöm förresten inte att anmäla er till FreedomFest som går av stapeln i maj. Jag ska prata om genusvansinnet – se alla politiskt inkorrekta föredrag här!

Uppdatering: nu har inslaget om Machofabriken sänts i P1.

56 Responses to Machofabriker, män och kärnbränsle

 1. Purple skriver:

  Tack för ett som vanligt lysande inslag. Jag imponeras av din höga smärttröskel och att du går igenom detta material så att jag slipper.

  Angående de som avbildades i en busskö så kom jag att tänka på min blivande frus upplevelse när hon som doktorand i fysik i Uppsala gick på en kurs i ”kvinnokunskap”. Denna kommentar är nog under bältet, men det kan vara att de som enbart såg ut som män faktiskt till viss del var just föreläsare i kvinnokunskap med ganska obestämbart kön.

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Purple, precis, vad är det för fördomar SOU-skribenterna har om hur en kvinnnokropp ska se ut? Det kan ju mycket väl ha varit genusforskare på bilden, eller kvinnor fångade i en manskropp – vad vet de om det? 🙂 Eller kvinnor med manligt genus eller män med kvinnligt genus. Det kan ha varit transpersoner eller personer som bytt kön. Kvinnor som klätt sig som män eller män som klätt sig som män, de kan ha haft en gränsöverskridande indentitet som inte kunde ses med förstoringsglaset, liksom den sexuella läggningen och åldern osv. Jag är säker på att broschyr-arkitekterna fått med allt, men att genusforskarna bakom SOU:n inte hade ett tillräckligt bra förstoringsglas. Själv såg jag att alla kategorier var representerade. Alla mänskliga egenskaper, vilket betyder alla Jordens 6 miljarder individer, fanns representerade på broschyren, det är jag alldeles säker på. 🙂

 3. kristianjonsson skriver:

  Förlåt, jag läste fel och missförstod. Trodde att det handlade om anusvetenskap eftersom så mycket skitprat verkar finnas i dessa utredningar som här refereras till.

 4. Nordbo skriver:

  Bra skrivet som alltid, doktorn. Freedom fest? Jag gillar det.

 5. Jax skriver:

  Tanja. Tack för ännu ett lysande blogginlägg. Du är min idol.

 6. Nordbo skriver:

  Förresten, jag vill rekomendera den här artikeln:

  http://www.newsmill.se/node/34283

 7. Leif skriver:

  Nå, med risk för hybris…inte min då, men din! Jag har stor glädje av hur du benar upp förment problematiserade dissektioner av manligt/kvinnligt. En känsla av kejsarens nya kläder infinner sig…och det värsta är att mig bekanta gått på skräpet! Se där massuggestionens makt…

  Kan du inte sommarprata, snälla? Om nån programdirektör på SR läser detta -vik tid till Tanja! Hon har ett folkbildaruppdrag…

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, vilken slump – skulle just tipsa om den också 🙂

  Jax, vad kul :-). Bara du inte bråkar med Nordbo, nu när ni är på samma inlägg! Fin sång!

  Leif, ja ja jag ska. Om jag går igenom mina 3000 olästa mail finns säkert ett erbjudande där om det som ligger där :-). Annars är det bara att skapa egen alternativ media – det ordnar sig. Jag kan sommarprata om du vill, sedan får vi se om det blir SR.

  Kristian, den vetenskapen faller väl under genusvetenskap?

  Josef, hur många år har det tagit dig att samla på dig alla dessa länkar egentligen? 🙂

 9. Josef Boberg skriver:

  Jo… Tanja – ca 10 000 timmar under ca fem år = under tiden från det jag blev folkpensionär.

  Men det har varit en nöjesarbete, verkligen… 🙄

  Du känner förmodligen till tänke- och talesättet: ”Sanningen kommer att göra oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder fria !”

  Själv upplever jag det som att min egen tankefrihet – relativt hur den var för ca fem år sedan – har vidgats ”obeskrivbart”.

  Ha det… / Josef

 10. QED skriver:

  Tanja, tack för lysande inlägg. Du hittade också en bild på en man som tänker vackra tankar (AMG-bilen ovan).

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan Kallberg har två intressant inlägg:

  1. Borgerligheten tappar greppet: http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2011/03/26/97794823/index.xml
  Kort och läsvärd analys, klartext, som han skriver själv på bloggen. Varför ser man inte sånt i de stora dagstidningarna?

  2. http://kallberg.blogs.com/jan_kallberg/2011/03/tanja-bergkvists-blog.html Fast den har ni ju redan läst 🙂

 12. QED skriver:

  ”Frågan är dock om kärnbränslet inte redan läckt ut, även här i Sverige, och att det är just fördumningsindustrins fanbärare som exponerats för det radioaktiva avfallet. ”

  Förhöjd bakgrundsstrålning tycks ha den effekten på fåglar

  ”Fåglar som lever nära det gamla kärnkraftverket i Tjernobyl har mindre hjärna. Skillnaden är 5 procent och beror på högre bakgrundsstrålning, visar en färsk studie.”

  http://www.hbl.fi/text/utrikes/2011/2/11/w58865.php

 13. kristianjonsson skriver:

  Ditt tips:1. Borgerligheten tappar greppet: http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2011/03/26/97794823/index.xml

  Den var bra. Ock inte nog med det: Rolig också!!!! Kallberg skåpade ut alla partier!

 14. surkart skriver:

  Tack för en bra krönika! Galenskapen har tydligen inga gränser. Härdsmältan inne i alla genuspedagogers hjärnor kan få betydligt större skadeverkningar än den Japanska !!

 15. gealach skriver:

  Jag blir återigen skogstokig på att se vart mina skattepengar går. När skolorna knappt har råd med böcker och datorer får genus-”forskare” pengar för att sitta och kontrollera antalet kvinnor på en teckning! Jag tror jag får bryt snart!

 16. […] Tanken snurrar vidare till inlägget jag skrev om kvinnliga Legofigurer för ett tag sedan. Hur ska man visa att figurerna är just tjejer utan att ge dem de kvinnliga attribut som vi annars uppmanas att motverka? Nu när det ändå är på tapeten, för två år sedan presenterade Svensk Kärnbränslehantering AB en rapport med genusperspektiv på kärnbränsle-hanteringen. Två genusvetare skrev en 16-sidig bilaga tillårsrapporten, med titeln: ”Könskonstruktioner, föreställnin … Read More […]

 17. Josef Boberg skriver:

  Gelach – ”simma lugnt” – för idiotgenusvansinnet (= integritetskränkande för ALLA) kommer att försvinna förr eller senare – därför att: ”Allt som har en början har ett slut !”

 18. Nordbo skriver:

  Doktorn skrev: ”Jax, vad kul 🙂 . Bara du inte bråkar med Nordbo, nu när ni är på samma inlägg!”

  Det känns bra att få beskydd av en så begåvad och vacker kvinna som du. Fast jag är alltid beredd att duellera till din ära, om situationen kräver det.

 19. Torbjörn skriver:

  Genusperspektiv på slutförvaring av kärnbränsle???

  Genusperspektiv på bussköer???

  Hade det varit 1 april hade jag varit övertygad om att du skämtade. Det sägs att det måste bli värre innan det kan bli bättre. Eftersom det inte kan bli värre nu, så undrar jag när det ska bli bättre?

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, det är ju snart 1 april. Du kan läsa alla aprilskämt här 😉 https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/

  Jag hittade en bra sida – Språkförsvaret: http://www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=386

 21. surkart skriver:

  Hur var det Churchill sa, när det var som mest hopplöst under 2:a världskriget. ”Det är inte början till slutet, det är inte ens slutet av början”. Vansinnet är så etablerat och statligt sanktionerat så det kommer ta årtionden innan det avtar. För att få perspektiv så varade den kommunistiska dårskapen i 80 år. Bara att kika på S-kongressen kan få en att deppa ! Men som någon skrev här, ”allting har en början och ett slut, om nu det kan öka hoppet.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Surkart, så här är det – om ingen säger ifrån om genusvansinnet så blir det mer genuspropaganda (fördjupning och breddning) och om folk säger ifrån att de inte vill ha det – ja då är det ett tecken på att folk har fördomar och verkligen behöver mer genuspropaganda. Minns SKL: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Vad tycker polisen om sin genuspropaganda?

  År 2007 genomgick 5000 anställda vid Stockholmspolisen en webbaserad HBT-utbildning. Kritiken kunde man läsa om för ett år sedan i ”Ekot granskar” . Jocke Beland, gruppchef för polisens Plattangrupp sa så här:

  ”Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå för att den utgick ifrån att alla poliser var mer eller mindre homofober. Det kändes inte bra alls”. Poliserna fick se bilder på människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller inte, och om olika konstellationer av människor utgör familjer. Belands kommentar: ”Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.” En polisman som vill vara anonym säger: ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/

 24. Cavatus skriver:

  Julia Caesar tar i veckans krönika upp det här med genusvansinnet i lögnens hemvist – Sverige:

  http://snaphanen.dk/2011/03/26/s%c3%b8ndagskronik-i-latsaslandet/

  Krönikan får inte missas!

 25. robert Stenkvist skriver:

  Genuspedagogerna som uttalat sig om slutförvaringen är fanimig inte kloka. En av piloterna jobbar på Försvarshögskolon, den andra på Uppsala universitet. Assange hade nog rätt i alla fall, det är ett kollektivt vansinne. Ingen av gubbarna som går runt i riksdagen tror på detta, de går helt enkelt omkring och håller färgen.

 26. Matte Matik skriver:

  Kön i kön låter som en utredning av väldigt fördomsfulla människor. Utredarna utgår ju från att det finns ett typiskt kvinnligt utseende fast alla vet att könet är en social konstruktion och att man inte kan döma folk efter utseende sådär. Det kanske var kvinnor på bilden allihopa, som gått på genusdagis och blivit tvingade att se ut som pojkar – och fortsatt av bara farten?

 27. Info skriver:

  MILJÖPARTIET och VÄNSTERPARTIET vill införa obligatorisk HBT-undervisning i universitetsvärlden.

  Efter det att anläggande av genusperspektiv blev obligatorisk i all högre undervisning är det nu dags att gå ett steg längre. Nämligen till inbakande också av ett HBT-perspektiv, t.ex. i form av obligatoriska HBT-kurser för godkänt i ämnen som fysik, meteorologi, kvartärgeologi osv.

  Bengt Helds blogg tisdagen den 15. mars 2011:

  ”Utbildningsutskottet har de senaste veckorna lämnat betänkanden (rapporter) om Grundskolan, Gymnasieskolan och Högskolan.

  I den sistnämnda rapporten föreslår Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam reservation (alternativt förslag) att regeringen bör ge Högskoleverket i uppdrag att ta fram förslag till nödvändiga ändringar i högskoleförordningens examensordningar i syfte att integrera hbt-frågor i undervisningen.”

  http://bengtheld.blogspot.com/2011/03/hogskoleverket-bor-granska-hbt-pa.html

  Riksdagen debatterar och röstar om Grundskolan och Gymnasieskolan 30 mars och Högskolan 31 mars.

 28. Oscar skriver:

  Tanja har du hört denna vackra låt av gruppen Hel som heter Engelbrekt?

  /Oscar

 29. Varg i Veum skriver:

  Jag är inte så akademiskt utbildad som många är, och då ofta genusvetarna. Så det är svårt för en nolla att hänga med i svängarna.
  Kan någon översätta nedanstående för mig:

  ”Hon har också visat att könsskillnad inte getts någon betydelse i det västerländska tänkandet i stort”
  Som jag förstått så är ju det västerländska samhället ständigt i kikarsiktet hos genusvetarna just för att väst ger könsskillnad så stor betydelse?

 30. QED skriver:

  Mikael Jalvings Absolut Sverige. En rejse i tavs­hedens rige
  sågas i SvD:

  http://www.svd.se/kultur/litteratur/huvudlos-dansk-skalle_6043503.svd

 31. Torbjörn skriver:

  Från nyhetsflödet idag:

  En studie från Pennsylvania State University, där 100 collegestudenter deltagit, visar att tjejer är mindre nöjda med sina kroppar den närmaste tiden efter sexdebuten.

  För killar är det precis tvärtom. Strax efter att de haft sex för första gången känner de sig mer attraktiva, enligt forskningen.

  Överlag blir tjejer dock mer och mer nöjda med sitt utseende under universitetsåren, medan killar blir mindre nöjda.

  Att tjejer blir mer osäkra på sina kroppar efter sexdebuten tror forskarna beror på att de känner sig pressade av kroppsidealen och att det är mer accepterat för unga killar än för unga tjejer att ha sex.

  Vad kan man som genusvetare utläsa av detta?

  Robert Stenkvist:
  ”Genuspedagogerna som uttalat sig om slutförvaringen är fanimig inte kloka.”

  Det är en förutsättning för att hamna i det yrket.

 32. Cavatus skriver:

  QED! Lena Sundström blev inbjuden till ett seminarium att diskutera med Mikael Jalving. Tror du hon kom? Ingalunda. Hon vågade väl inte det. Hon vägrar ju att diskutera med meningsmotståndare, då hon anser sig ha finare och bättre åsikter. Lustig människa, egentligen.

 33. Henrik skriver:

  Nu är det verkligen läge för Sverige att hjälpa Japan med kärnkraftverken. Jag föreslår att vi skicka hela genuspacket till härdsmältan i Fukushima, så kan de kolla om de radioaktiviteten är en social konstruktion. Och lagra det radioaktiva materialet innanför kroppen t.ex.

 34. Dogdylan skriver:

  QED:

  Det är rätt kul att nordens förenade kultur-kommunister kräks över Mikael Javling. Jag gillar denna bit ur Teirs recension:

  ”Men alla de människor han intervjuar, varav de flesta har gett ut böcker, motbevisar just denna bild. Jalving behöver aldrig anstränga sig för att hitta de alternativa röster han letar efter (en Johan Lundberg, en Thomas Nydahl, en Camilla Lindberg)”

  Detta är alltså alla tre liberala personer. Johan Lundberg är liberal kosmopolit, vilket framgick för två Axess-nummer sedan och Camilla Lindberg är medlem och aktiv i liberaldemokraterna. Detta är verkligen ”alternativa” röster.

  Ingen av dessa motsätter sig massinvandringen eller ens är kritiska till mångkultur. Det finns ingen journalist som är öppet positiv till SD i Sverige. Det kanske finns ett fåtal som röstar på SD men mer än så är det inte. Vad folk tycker om SD är ett rätt bra mått eftesom Åkesson inte är mer reaktionär än Sarkozy.

  Titta bara på Tanja. Hon är väl det närmaste man kan komma en reaktionär i etablissemanget och hon är någon typ av socialist och skriver kärleksfullt om kommunist-Bulgarien. 😉

  Jag undrar vad som skulle hända om Jan Helin gick ut med att han inte ”olka” och röstade på SD. Men tänk om han gick längre än så och skrev att han älskade motpol-bloggarna. I synnerhet Jonas De Geer när han är på sitt anti-semitiska humör.

  Är det någon som tror att han skulle få behålla jobbet?

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, du har rätt men fel i en sak: vad menar du med socialist!? Jag hoppas verkligen du skämtar, nåja, det vet jag att du gör. Eller så har du blivit galen. Jag gillar det nationalromantiska inslaget i kommunist-Bulgarien + lite annat, som elitskolorna i matematik – det gör mig inte till någon socialist – skärp dig!

  Oscar, ja jag känner till den sången, Hel är riktigt bra! 🙂

  Cavatus,
  Lena Sundström gjorde en dokumentär som var full av motsägelser och rena oegentligheter, eller mer precist ohederliga jämförelser, för ett tag sedan, minns inte vilken av dem jag såg, kan ha varit Världens lyckligaste folk eller den andra, Dom kallas rasister, (tror det var den förra och inte den senare när jag tänker efter) och blev sedan nominerad till Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare, och det var konstigt att hon inte fick det med tanke på att det ju var en unik förnyelse av den svenska journalistiken i den meningen att den togs till en ännu lägre nivå än det redan låga normaltillståndet.

  Exempelvis pratade hon om att man hade krav på språkkunskaper för medborgarskap och filmade i en lokal där nyanlända ”tvingades” lära sig språket, och sedan kom plötsligt en scen med en brittisk bankdirektör och hans fru, som kommit för att jobba, som hon framhöll som ”önskvärda invandrare” och att de minsann inte tvingades lära sig något språk, det gick bra med engelska. Dock ”glömde” hon nämna att dessa gästarbetare ju inte sökt medborgarskap, till skillnad från de nyanlända i skollokalen. Det var ju medborgarskapet som krävde språkkunskaper.

  Nog för att asiater har hög IQ ( http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=861 ) men Sundström utgör ett undantag, eller så är hon så smart att hon vet vad hon ska säga för att få ett karriärlyft. Att lyfta fram en så uppenbart ologisk person som ”expert” är ett tecken på att det går riktigt utför, framförallt visar det på att man tror att medborgarna är lika korkade. Ska man föra folk bakom ljuset måste man nog köra lite mer sofistikerade metoder än sådant som till och med en femteklassare genomskådar.

  Johan Lundberg på Axess har inte heller mycket till övers för Sundström, här har han irriterat sig på boken Världens lyckligaste folk: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=524

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Robert, ”Ingen av gubbarna som går runt i riksdagen tror på detta, de går helt enkelt omkring och håller färgen.” Ja, de säljer sin själ. Inte alla kanske, men uppåt 90% antagligen. Många känner inte till de här detaljerna heller, de ”bara” skriver på själva besluten om ”praktiskt jämställdhetsarbete” – det låter ju så fint, hur ska de veta detaljerna? Därför jag regelbundet spammar dem med mina inlägg ;-).

  Matte, exakt. Jag tänkte samma sak https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/26/machofabriker-man-och-karnbransle/#comment-12338

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, varför lir jag inte förvånad? Uppsala läns alla tandläkare är numera HBT-certifierade https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/ men visst ja, man måste ju gå in redan under utbildningen och integrera HBT:n. Men vad ska då alla HBT-konsulter göra när alla redan har med sig kunskaperna från högskolan? Ja just det, HBT experterna kan ju bli universitetslektorer – i godtyckligt ämne, det viktiga är HBT-perspektivet! 🙂

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Varg i veum, jag antar att hon menar att vetenskaperna är framtagna med det genusforskarna kallar för ”manlig rationalitet”. Vilket ska skiljas från kvinnlig dito, som REKTORN för Södertörns högskola klargjort i sin banbrytande rapport till Skolverket (!)

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

  Det var väl denna rapport som ledde fram till rektorstjänsten antar jag.

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Henrik, bra idé – radioaktivitet måste ju vara en social konstruktion :-).

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ha ha, ja den var ju bra:

  ”Nu kommer han till Sverige för att slita bojorna av de svenskar som inte får sin röst hörd i de etablerade medierna. För att tala om allt det som svenskar tiger om – prostitution, våld och inte minst invandring. Problemet är bara att hypotesen är falsk. Jalving kallar sin bok för ”en resa genom tystnadens rike”. Men alla de människor han intervjuar, varav de flesta har gett ut böcker, motbevisar just denna bild.”

  De som han intervjuar och som ”har gett ut böcker” har ju redan kommit till tals i samhällsdebatten och de etablerade medierna! Samma excellenta logik som Sundström? 😉

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, ”Det är en förutsättning för att hamna i det yrket.” Ha ha – helt korrekt :-).

 42. Matte Matik skriver:

  Ooops, var visst sen på bollen och missade helt din kommentar – som innefattade allt jag hade att säga och mycket mer. Kul att du ska vara med på Freedom Fest, det ser ut som min blogroll är där. Hemmaföräldrar, genuskritiker, klimatskeptiker och motståndare till övervakning. Att de inte har vett att skämmas! 😉

 43. QED skriver:

  Propagandafilm från GenDr

  http://www.sfs.se/sv/gendr/film

 44. Phin Daralia skriver:

  QED med flera: Ja, GenDr retar gallfeber på mig med.

  Filmerna är taffliga och obegripliga, och det förblir oklart för mig vad de försöker säga (trots att jag faktiskt uppriktigt försöker!).

  Jag mailade SULF följande:

  Hej SULF,

  Nu råkade jag av en händelse hamna på http://www.sfs.se/sv/gendr och blir väldigt betänksam. Det finns många starka påståenden på dessa sidor om makt och om orsakssamband. Det står t.ex. ”Och faktumet är att kvinnor som grupp har mindre makt, inflytande och status inom svenska högskolevärlden och förändringarna sker i ytterst blygsamt takt.”

  Det är inte alls ett faktum, och orsakerna till könsfördelningen på olika nivåer finns det en hel del olika åsikter om, men väldigt lite empiri. Något ”faktum” om dessa förhållanden är det väldigt långt till. Som akademiker förväntar man sig att andra akademiker ska uttala sig med en säkerhet som motsvarar kunskapsläget, enligt normala vetenskapliga kriterier. Jag vet att det inte finns någon vetenskaplig grund för de påståenden som görs på dessa sidor, och tycker följaktligen inte att ni eller någon annan ska uttala sig som det fanns det. Som privatperson får man givetvis tycka vad man vill, men som representant för andra personer är det mycket olämpligt. Jag står definitivt inte bakom varken ”åsikterna” eller oskicket att påstå saker som saknar grund, och vill inte stödja sådant genom mitt medlemskap i SULF.

  Vänliga hälsningar

  Fick följande svar:

  Hej!
  Tack för dina synpunkter. Självklart ska man förvänta sig att SULF har grund för sina påståenden.
  Jämställdhet är ett kontroversiellt ämne men det finns en hel del statistik och forskning på detta område.
  Sidan GenDr.se är uppbyggd för att vara en introduktion och verktygslåda för jämställdhetsarbete och redogör därför inte för alla fakta och siffror i de inledande styckena men de finns presenterade på sidan om man klickar vidare. Länkar till statistik och rapporter hittar du på GenDr.se om du klickar vidare på verktygslåda, lagrum, statisktik och rapporter. Den meningen du hänvisar till bygger på statistiskt underlag från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån som visar bland annat att bland landets professorer är fördelningen 20% kvinnor och 80% män. Den statliga utredningen om jämställdhet i högskolan har i sitt betänkande ”Svart på vitt – om jämställdhet i akademien” en mycket bra genomgång av kunskapsläget och den aktuella statistiken.
  Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller synpunkter.

  Vänliga hälsningar

  Ska jag svara tillbaks tycker ni? Det leder naturligtvis inte till något annat än att man tar upp sin egen och någon annans tid… men TÄNK om alla som inte riktigt håller med faktiskt skulle ifrågasätta budbärarna? Om de *ständigt* skulle få mothugg med vettiga argument så skulle de kanske tänka efter en gång till och inte lika okritiskt svälja all retorik? Åtminstone några…

 45. QED skriver:

  Jag tycker absolut du skall svara SULF. Förbundsdirektören Git Claesson Pipping är genusvetare så man kanske inte skall hoppas för mycket.

 46. QED skriver:

  Satirsidan Dagens Svenskbladet får till det ibland 🙂

  ”Svenska JAS-plan ska beskydda Kadaffi”

  ”Att bomba sitting ducks på marken ger inte en lika bra marknadsföring av JAS som om vi ställer dem mot de amerikanska och franska planen”, säger Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman.”

  ”Protester från facket

  Piloterna i det svenska försvaret har dock vänt sig till facket med protester mot beslutet.
  – Att skicka piloterna på uppdrag mot Nato-koalitionen innebär ett klart arbetsmiljöproblem, förklarar Jan Stake på Officersförbundet.”

  http://www.svenskbladet.se/utrikes/index.php?alias=svenska_jas_plan_ska_beskydda_kadaffi.html

 47. Phin Daralia skriver:

  QED – angående GenDr:

  Hej NN,

  det verkar som om du anser att du med ditt svar har tillbakavisat min kritik om att påståendena på GenDr saknar vetenskaplig underbyggnad. Du hänvisar till det väl belagda förhållandet att 20% av landets professorer är kvinnor. Men jag kan inte se att detta bevisar att universitetsvärlden är ojämställd, vilket är vad ni påstår på sidan
  http://www.sfs.se/sv/gendr/statistik:

  ”Här tänkte samla länkar till rapporter, studier och statistik som belyser de ojämställda forhållanden som råder på svenska universitet och högskolor.” (sic!).

  Jämställdhet tolkar jag som att människor har samma *förutsättningar* att bli t ex professorer. Vad ni visar är att det är olika proportioner män och kvinnor – men det säger givetvis ingenting om *orsakerna* till detta. Ditt resonemang antyder att du definierar jämställdhet och jämlikhet som ”lika antal”. För att övertyga mig själv om att jag uppfattat betydelsen korrekt gick jag till Nationalencyklopedin och fann:

  ”jämställdhet, förhållandet att olika personer har samma möjligheter och rättigheter, särskilt i fråga om kvinnor i relation till män (jämför jämlikhet). –///– Formell jämställdhet innebär att det inte längre finns några formella eller rättsliga hinder för jämställdhet. Reell jämställdhet har emellertid inte uppnåtts förrän kvinnor och män har lika villkor i realiteten.”

  Detta innebär alltså att inte ens den yttersta formen av jämställdhet innebär att det måste vara ”lika”, utan att det handlar om ”samma möjligheter och rättigheter” och ”lika villkor”. Alltså innebär inte olika proportion bland landets professorer i sig någon ojämställdhet. Däremot kan bristande jämställdhet vara en möjlig orsak till dessa proportioner. Det är en empirisk fråga, och jag har inte sett något empiriskt vetenskapligt arbete som visar att brist på jämställdhet är orsaken till proportionerna mellan kvinnor och män bland landets professorer. Och min poäng i mitt förra mail var just att man inte ska påstå eller antyda att det finns ett sådant orsakssamband om man inte har belägg för det.

  Tydligen är definitioner väldigt viktiga i detta sammanhang. Om man lite slarvigt framställer det som att en skillnad i proportion *är lika med* ojämställdhet så är blir det ju vilseledande. Då har man ju likställt effekten, eller resultatet, med en av flera möjliga orsaker till effekten. Om hypotesen är att ojämställdhet orsakar olika proportioner så kan ju inte både orsak och verkan definieras likadant.

  Länken ”Jämställdhet” leder till http://hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/jamstalldhet/amne.4.531ccc7d115b3bf5a1580002698.html;jsessionid=1AEB75FB38EBD7CFFC02313A274295A1?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.531ccc7d115b3bf5a1580002707&. Och vad den sökfunktionen visar är bara proportion kvinnor och män – det vill säga något som inte alls motsvarar *definitionen* av jämställdhet!

  Ett enkelt tankeexperiment visar att det skulle leda till problematiska konsekvenser om samhällets strävan efter jämställdhet ska förstås som att man måste ändra på alla proportioner som avviker från 50/50, som bland AT-läkare (70% kvinnor), bilmekaniker (99% män), veterinärer (80% kvinnor), maskintekniker (23% kvinnor), juridik (60% kvinnor) osv. Det skulle ju för det första innebära att man måste hindra ca 20% av de kvinnor som vill bli läkare från att komma in på utbildningen. Det innebär också att samhället per definition inte tillåter valfrihet – så länge det inte spontant faller ut så att det i precis varenda utbildning och varenda befattning och varenda bransch råkar hamna precis hälften kvinnor och hälften män.

  Du hänvisar också till Svart på vitt (SOU 2011:1). Även där blandar man ihop jämställdhet och lika proportioner, det vill säga ”förutsättningar” eller ”möjligheter” för X med ”utfallet” i X: ”Indikatorerna ska på olika sätt spegla jämställdheten vid de olika universiteten och högskolorna.” Men redan i nästa mening motsäger man föregående mening genom att helt riktigt skriva ”Indikatorerna ger inga absoluta sanningar och svarar inte heller på frågan varför det förhåller sig på ett visst sätt.” (s. 279). Rapporten på 285 sidor innehåller huvudsakligen beskrivande statistik på antalet kvinnor och män, på antal tjänster etc. Dessutom finns ett stort antal rena spekulationer, som till exempel ”Tesen om den patriarkala järnlagen bygger i stället på ett antagande om att könsmaktordningen och mansdominansen ständigt återskapas” (s. 101). Notera att det står ”tesen” och ”antagande”. Det står inte att det ÄR så. Och det finns heller inget empiriskt stöd för att det så skulle vara, varken i denna rapport eller någon annanstans.

  Sammanfattningsvis har alla de källor som du har hänvisat till – plus Nationalencyklopedin – BEKRÄFTAT precis det som jag skrev i mitt förra mail: Det finns ingen vetenskaplig grund för de påståenden som görs på dessa sidor, och det är grovt vilseledande att ni uttalar er som om det fanns det. Följaktligen måste ni omformulera påståendena på GenDr om de ska leva upp till grundläggande vetenskapliga kriterier.

  Vänliga hälsningar

 48. Koo skriver:

  När man alldeles utmattad av detta vansinne som radikalfeminismen och genusmyndigheterna driver fram…, ja, då är det så befriande att läsa din underbara blogg!

  Känner som Joe Strummer sa när han hörde Sex Pistols första gången: ”I’m not alone!”.

  Tack, Tanja! Din röst är såå viktig!

 49. QED skriver:

  Tanja, du saknar kanske den inspirerande personaltidningen från Uppsala universitet? Så här kommer en länk till senaste nummret 02/2011.
  Hela 6 av 16 sidor har med jämställdhet och genus att göra!

  På sista sidan beklagar sig en genusföreläsare:

  ”Jag är kluven till hur genusarbetet vägs inom akade-
  min. På central nivå ges det säkert all nödvändig dig-
  nitet. Tyvärr tycks inte planernas skall-satser sippra ned
  genom organisationens stuprör. Alltså måste vi skapa
  status och positiv laddning kring jämställdhetsfrågorna,
  något som kräver ökad öppenhet och debatt. ”

  ”– Det viktiga är att öka studenternas medvetenhet,
  att ge dem insikt i sammanhang och mönster. Detsam-
  ma gäller oss medarbetare, vi måste få verktyg att po-
  sitionera oss som genusmedvetna. Att vi inte lyckas
  locka fler personer till jämställdhetsdagen är inget som
  minskar mitt engagemang. Tvärtom, jag blir bara spor-
  rad att komma igen, säger Anna T. Höglund. ”

  http://uadm.uu.se/Avdelningen_for_kommunikation_och_externa_relationer/Kommunikationsenheten/Universen/

 50. QED skriver:

  Phin Daralia, mycket bra svar tycker jag. Fick du något svar?

  SULF brukade ha en blogg där man kunde kommentera inlägg, men de
  tycks ha tagit bort kommentarsfunktionen.

 51. Galne Gunnar skriver:

  Kulturmarxistiska sagor ska lära dagisbarn HBT:

  http://www.friatider.se/kulturmarxistiska-sagor-ska-avkona-svenska-smabarn

  Citat ur brödtexten: ”Sagorna i sortimentet, som enligt förlaget ska ”ge alla barn förutsättningarna att okritiskt se sig om i världen” […]

  Det är snarare okritiskt tänkande de vill att barnen ska ges förutsättningar för…

  PS: Notera att det handlar om ett ”genus/mångfaldspaket”…

  PS2: Ditt förra inlägg hette: ”Fördumingskulmen…”. Är du verkligen säker på att vi har nått kulmen? Det verkar som det finns en lång och brant uppförsbacke kvar att vandra, innan vi når den riktiga kulmen. 😉

 52. […] Studio Ett tagit upp Machofabriken som ni kan se, direktlänk här, och jag nämnde ju detta kort i förra inlägget (övningar i att koppla maskulinitet till rasism och våld osv)  eftersom jag blev uppringd i […]

 53. […] uppmärksammade media det nya metodmaterialet Machofabriken, som jag fick uttala mig om i P1 (se blogginlägg). Evighetsmaskinen är uppfunnen i Sverige – den drivs av och producerar genuspropaganda […]

 54. […] vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik! (och mer genusfysik), Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: